PUBLIC. Brysel,1.helmikuuta2013(18.02) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 17600/12 LIMITE PVCONS69 COMPET770 RECH463 ESPACE63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLIC. Brysel,1.helmikuuta2013(18.02) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 17600/12 LIMITE PVCONS69 COMPET770 RECH463 ESPACE63"

Transkriptio

1 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,1.helmikuuta2013(18.02) (OR.en) 17600/12 LIMITE PUBLIC PVCONS69 COMPET770 RECH463 ESPACE63 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: EUROOPANUNIONINNEUVOSTON3208.ISTUNTO(KILPAILUKYKY sisämarkkinat,teolisuus,tutkimusjaavaruus),brysel,10.ja11.joulukuuta Tiedotlainsäätämisjärjestyksesähyväksytäviensäädöstenkäsitelystäneuvostosa,muista yleisöleavoimistaneuvostonkäsitelyistäjajulkisistakeskusteluistaovattämänpöytäkirjan lisäyksesä /12 tum/tum/si 1 DGG3

2 SISÄLLYS Sivu 1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen... 4 SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET 2. Valtiontukisääntöjen nykyaikaistaminen vaikutus EU:n kilpailukykyyn Teollisuuspolitiikka Tullipolitiikka... 5 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT 5. Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista (uudelleenlaadittu) (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä (ensimmäinen käsittely)... 6 b) Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta... 6 c) Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva kansainvälinen sopimus... 6 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET 8. Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti... 7 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT 9. Julkisia hankintoja koskeva paketti (ensimmäinen käsittely) /12 tum/tum/si 2

3 10. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta (ensimmäinen käsittely)... 8 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET AVARUUS 11. Komission tiedonanto: Tarvittavien yhteyksien vahvistaminen EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön välille (ESA)... 8 TUTKIMUS 12. Komission tiedonanto: Huippuosaamista ja kasvua edistävä eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpi kumppanuus Komission tiedonanto: EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen... 9 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT 14. Horisontti 2020 (ensimmäinen käsittely) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi (ensimmäinen käsittely) Muut asiat a) Kuluttajariitojen ratkaisu b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi (ensimmäinen käsittely) c) Kahdeksas kuluttajan tulostaulu d) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso / Vuotuinen kasvuselvitys e) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (ensimmäinen käsittely) f) Puheenjohtajavaltion järjestämien tutkimukseen liittyvien konferenssien ja ministerikokousten tulokset g) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma LIITE * * * 17600/12 tum/tum/si 3

4 1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen 17181/12 OJ CONS 68 COMPET 749 RECH 451 ESPACE 60 Neuvosto hyväksyi edellä mainitun esityslistan. MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 2. Valtiontukisääntöjen nykyaikaistaminen vaikutus EU:n kilpailukykyyn Komissio esittelee Periaatekeskustelu 10266/12 RC 11 COMPET 312 ECO 69 MI 366 RECH 166 IND 97 ENV 391 REGIO 70 TELECOM 108 ENER 191 EF REV 1 (fr) 16700/12 RC 32 COMPET 729 ECO 143 MI 770 RECH 434 IND 203 ENV 886 REGIO 138 TELECOM 227 ENER 494 EF 281 AUDIO 122 Neuvosto pani merkille komission varapuheenjohtajan Joaquín ALMUNIAn esittelyn EU:n valtiontukiuudistusta koskevasta komission tiedonannosta (asiak /12) ja kävi asiasta periaatekeskustelun asiakirjan 16700/12 liitteessä olevien kahden kysymyksen perusteella. 3. Teollisuuspolitiikka a) Komission tiedonanto "Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivitys" Neuvoston päätelmien antaminen 15168/12 IND 164 COMPET 634 RECH 379 ESPACE 45 TRANS 344 ENER 415 REGIO 110 ECOFIN 859 MI 643 EDUC /12 IND 201 COMPET 718 RECH 427 ESPACE 57 TRANS 415 ENER 487 REGIO 136 ECOFIN 974 MI 764 EDUC 356 Neuvosto antoi asiakirjassa 17566/12 olevat päätelmät. b) Komission tiedonanto "CARS 2020: Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista autoteollisuutta koskeva toimintasuunnitelma" Komissio esittelee Keskustelu 15962/12 COMPET 676 ECO 134 ENER 450 ENT 283 ENV 841 MI 704 COMER 231 TRANS 385 RECH 402 Komissio esitteli tiedonantonsa "CARS 2020: Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista autoteollisuutta koskeva toimintasuunnitelma", jonka jälkeen käytiin keskustelu /12 tum/tum/si 4

5 4. Tullipolitiikka a) Komission kertomus teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vuosina Komissio esittelee 15699/12 UD /12 UD 320 b) EU:n tullitoimintaohjelma teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseksi vuosina Neuvoston päätöslauselman antaminen 17301/12 UD /12 UD COR 1 Neuvosto pani merkille komission kertomuksen ja antoi asiakirjassa 17311/12 UD COR 1 olevan päätöslauselman EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseksi vuosina c) Tulliliiton kehittämisstrategian edistyminen Neuvoston päätelmien antaminen 15363/12 UD COR /12 UD 322 Neuvosto antoi asiakirjassa 15363/12 olevat päätelmät tulliliiton kehittämisstrategian edistymisestä. LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT (julkinen käsittely Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti) 5. Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0341a (COD) Osittainen yleisnäkemys 13265/12 UD 221 AELE 61 + COR /12 UD 317 AELE 92 CODEC /12 UD 319 AELE 91 CODEC ADD 1 + ADD /12 tum/tum/si 5

6 Neuvosto vahvisti osittaisen yleisnäkemyksen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta ehdotuksen teksti on asiakirjassa 17005/12 ja sopi liitteessä ja asiakirjassa 17298/12 ADD 1 + ADD 2 olevien lausumien merkitsemisestä neuvoston pöytäkirjaan. 6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista (uudelleenlaadittu) (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2012/0027 (COD) Periaatekeskustelu 6784/12 UD 49 ENFOCUSTOM 10 MI 120 COMER 36 TRANS 53 CODEC /12 UD 318 ENFOCUSTOM 138 MI 807 COMER 256 TRANS 451 CODEC 2920 Neuvosto kävi periaatekeskustelun ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista (uudelleenlaadittu). 7. a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0093 (COD) b) Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta Toimielinten välinen asia: 2011/0094 (CNS) c) Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva kansainvälinen sopimus Puheenjohtajavaltion suullinen tilannekatsaus ja hyväksynnän antaminen lopulliselle paketille 9224/11 PI 31 CODEC /11 PI /12 PI 153 CODEC 2807 COUR 80 Neuvosto kuuli puheenjohtajavaltion selvityksen patenttipaketin käsittelyn tilanteesta ja antoi poliittisen hyväksyntänsä Euroopan parlamentin kanssa tästä paketista aikaan saadulle sopimukselle, jonka lopulliset tekstit lingvistijuristit vielä viimeistelevät. Neuvosto pani merkille Saksan valtuuskunnan lausuman, joka on tämän pöytäkirjan liitteessä /12 tum/tum/si 6

7 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET 8. Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti Neuvoston päätelmien antaminen 14536/12 COMPET 597 MI 599 FIN 720 SOC 802 ENT 236 CONSOM 116 ENER 397 TRANS 317 TELECOM 171 POLGEN /12 COMPET 723 MI 766 FIN 889 SOC 949 ENT 298 CONSOM 147 ENER 491 TRANS 417 TELECOM 223 POLGEN 197 Neuvosto antoi päätelmät toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista Yhdessä uuteen kasvuun. Päätelmät ovat asiakirjassa 16617/12. Neuvosto pani merkille myös Itävallan valtuuskunnan lausuman, joka esitetään tämän pöytäkirjan liitteessä. LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT (julkinen käsittely Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti) 9. Julkisia hankintoja koskeva paketti (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista Toimielinten välinen asia: 2011/0438 (COD) 18966/11 MAP 10 MI /1/12 MAP 70 MI 772 CODEC 2794 REV /12 MAP 71 MI 773 CODEC 2796 b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Toimielinten välinen asia: 2011/0439 (COD) 18964/11 MAP 9 MI /12 MAP 72 MI 774 CODEC /12 MAP 73 MI 775 CODEC 2798 c) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä Toimielinten välinen asia: 2011/0437 (COD) 18960/11 MAP 8 MI REV 1 (sv) 16730/12 MAP 74 MI 776 CODEC /12 MAP 75 MI 777 CODEC 2800 Yleisnäkemys Neuvosto vahvisti yksimielisesti yleisnäkemyksen seuraavasta kolmesta ehdotuksesta: a) ehdotus direktiiviksi julkisista hankinnoista (muutoksitta), 17600/12 tum/tum/si 7

8 b) ehdotus direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (asiakirjassa 18011/12 olevin muutoksin) ja c) ehdotus direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä (asiakirjassa 18007/12 olevin muutoksin). Neuvosto ja Itävallan valtuuskunta pyysivät lausumien liittämistä neuvoston pöytäkirjaan. Lausumat on esitetty tämän pöytäkirjan liitteessä. 10. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0435 (COD) Tilanneselvitys 18899/11 ETS 22 MI 679 COMPET 629 EDUC 297 CODEC /12 ETS 28 MI 737 COMPET 697 EDUC 346 CODEC 2693 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 16293/12 olevan puheenjohtajavaltion laatiman tilanneselvityksen. MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET AVARUUS 11. Komission tiedonanto: Tarvittavien yhteyksien vahvistaminen EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön välille (ESA) Komissio esittelee Keskustelu 16374/12 ESPACE 54 TRANS 400 RECH /12 ESPACE 56 TRANS 414 RECH COR 1 REV 1 Komissio esitteli tiedonantonsa "Tarvittavien yhteyksien vahvistaminen EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön välille (ESA)", jonka jälkeen käytiin keskustelu /12 tum/tum/si 8

9 TUTKIMUS 12. Komission tiedonanto: Huippuosaamista ja kasvua edistävä eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpi kumppanuus Neuvoston päätelmien antaminen 12848/12 RECH 321 COMPET 519 MI 511 TELECOM /12 RECH 445 COMPET 741 MI 793 TELECOM 234 Neuvosto antoi asiakirjassa 17649/12 olevat neuvoston päätelmät. 13. Komission tiedonanto: EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen Esittely Keskustelu 14000/12 RECH 344 COMPET 563 RELEX 838 DEVGEN /12 RECH 425 COMPET 716 RELEX 1065 DEVGEN 317 Komissio esitteli tiedonantonsa "EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen", jonka jälkeen käytiin keskustelu. LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT (julkinen käsittely Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti) 14. Horisontti 2020 (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" ( ) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta Toimielinten välinen asia: 2011/0402 (CNS) Osittainen yleisnäkemys 17935/11 RECH 412 COMPET 580 IND 163 MI 632 EDUC 284 TELECOM 198 ENER 390 ENV 920 REGIO 144 AGRI 827 TRANS 343 SAN /12 RECH 447 COMPET 744 IND 215 MI 795 EDUC 364 TELECOM 235 ENER 507 ENV 908 REGIO 147 AGRI 823 TRANS 434 SAN 308 Neuvosto sai aikaan asiakirjassa 17633/12 olevan osittaisen yleisnäkemyksen. Saksan valtuuskunta ja komissio pyysivät lausumien liittämistä neuvoston pöytäkirjaan. Lausumat on esitetty tämän pöytäkirjan liitteessä /12 tum/tum/si 9

10 b) Ehdotus neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta ( ) Toimielinten välinen asia: 2011/0400 (NLE) Tilanneselvitys 17936/11 RECH 413 COMPET 581 ATO COR /12 RECH 429 COMPET 720 ATO 160 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 16578/12 olevan tilanneselvityksen. 15. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0387 (COD) Osittainen yleisnäkemys 18091/11 RECH 419 COMPET 589 EDUC 286 CODEC /12 RECH 446 COMPET 743 EDUC 363 CODEC 2868 Neuvosto hyväksyi asiakirjassa 17621/12 olevan osittaisen yleisnäkemyksen. Espanjan ja Belgian valtuuskunnat ja komissio pyysivät lausumien liittämistä neuvoston pöytäkirjaan. Lausumat on esitetty tämän pöytäkirjan liitteessä. 16. Muut asiat Sisämarkkinat a) Kuluttajariitojen ratkaisu i) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0373 (COD) 17795/11 CONSOM 196 MI 616 JUSTCIV 339 CODEC 2242 ii) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0374 (COD) 17815/11 CONSOM 197 MI 617 JUSTCIV 340 CODEC 2243 Puheenjohtajavaltio tiedottaa Neuvosto pani merkille tekstistä ensimmäisessä käsittelyssä saavutetun yhteisymmärryksen /12 tum/tum/si 10

11 b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0340 (COD) Puheenjohtajavaltio tiedottaa 16795/11 CONSOM 176 MI 561 CADREFIN 127 CODEC 2001 Neuvosto pani merkille tätä tekstiä koskevien neuvottelujen tilanteen (ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys koko tekstistä lukuun ottamatta rahoituspuitteita ja delegoituja säädöksiä, joista päätetään toisella tasolla). c) Kahdeksas kuluttajan tulostaulu Komissio tiedottaa 17227/12 CONSOM 151 MI 801 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot. d) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso / Vuotuinen kasvuselvitys 2013 Komissio esittelee 16669/12 ECOFIN 984 SOC 959 COMPET 728 EDUC 358 ENV 885 RECH 433 ENER 493 FISC 180 Neuvosto pani merkille komission esittelyn. e) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2011/0308 (COD) Puheenjohtajavaltio tiedottaa 16250/11 DRS 111 COMPET 475 ECOFIN 733 CODEC REV 1 (de) 17204/12 DRS 135 COMPET 750 ECOFIN 1020 CODEC 2908 Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion antamat tiedot Euroopan parlamentin kanssa tilinpäätösdirektiivistä käytyjen neuvottelujen edistymisestä /12 tum/tum/si 11

12 Tutkimus f) Puheenjohtajavaltion järjestämien tutkimukseen liittyvien konferenssien ja ministerikokousten tulokset Puheenjohtajavaltio tiedottaa 17211/12 RECH 452 Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion antamat tiedot. g) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma Irlannin valtuuskunta tiedottaa Neuvosto pani merkille Irlannin valtuuskunnan antamat tiedot. ***** 17600/12 tum/tum/si 12

13 LIITE NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT LAUSUMAT Esityslistan 5 kohta: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) NEUVOSTON LAUSUMA Tulokselliset, tehokkaat, nykyaikaiset ja yhdenmukaistetut toimintatavat tullivalvonnassa EU:n ulkorajalla ovat tarpeen, jotta voidaan: suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja; torjua laitonta kauppaa ja helpottaa samalla laillista liiketoimintaa; varmistaa unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus sekä ympäristön suojelu; suojata teollis- ja tekijänoikeuksia, ja varmistaa yhteisen kauppapolitiikan noudattaminen. Tällaisen valvonnan toteuttamiseksi tullilla on oltava käytettävissään asianmukaiset välineet kuten havainnointilaitteet ja -teknologia. Näiden välineiden tarpeesta on esimerkkinä muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa koskeva Europolin vuoden 2011 arviointiraportti, jonka mukaan savukkeiden salakuljetuksen taloudellinen vaikutus vastaa arviolta noin 10 miljardin euron vuotuista tappiota jäsenvaltioiden ja unionin talousarvioissa. Tällä hetkellä niitä monivuotisen rahoituskehyksen lukuisia välineitä, jotka ovat käytettävissä kyseessä olevien välineiden hankkimisen yhteisrahoitukseen, ei käytetä täysimääräisesti. Rahoitusvarojen tehokkaaksi kohdentamiseksi neuvosto pyytää komissiota esittämään vuoden 2018 puoliväliin mennessä kertomuksen tarvittavien rahoitusvarojen tarjoamisesta asianmukaisten välineiden hankkimiseksi tullivalvontaa varten SEUT 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla alalla, mukaan lukien mahdollisuus kohdentaa näitä varoja yhden rahaston kautta. NEUVOSTON JA KOMISSION LAUSUMA "Tämän asetuksen ei voida tulkita sisältävän tai antavan toimivaltaa tai asettavan velvoitteita, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen III osan V osaston alaan." *** 17600/12 tum/tum/si 13 LIITE

14 Esityslistan 7 kohta: c) sopimus Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva kansainvälinen SAKSAN LAUSUMA "DE käsittää sopimuksen 33 a artiklassa mainitut todistusperiaatteet niin, että jos viljelijät eivät ole tuottaneet patentilla suojattuja siemeniä tai taimia, heitä ei voida pääsääntöisesti asettaa vastuuseen patentilla suojatusta biologisesta materiaalista, jota on saatu sattumalta tai ei ole voitu teknisesti välttää." *** Esityslistan 8 kohta: Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ITÄVALLAN LAUSUMA "Korostamme kannattavamme neuvoston päätelmiä toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista "Yhdessä uuteen kasvuun" ja 18. ja 19. lokakuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Haluaisimme kuitenkin selventää kantaamme näiden neuvoston päätelmien 8 kohtaan ja edellä mainittujen Eurooppa-neuvoston päätelmien 2 kohdan g alakohtaan. Sitä ennen haluamme korostaa tukevamme järkevän sääntelyn toimintaohjelman yhteisiä päämääriä ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseen tähtäävän ohjelman tavoitteita. Lainsäädännön tehostaminen ja byrokratian vähentäminen ovat tärkeitä politiikan tavoitteita erityisesti aikana, jolloin määrärahoja julkisella tasolla leikataan ankarasti. Uskomme edelleen, että näillä ohjelmilla voi lopulta olla huomattava vaikutus talouteen ja kasvuun. Nykyisessä muodossaan 8 kohta (ja 2 kohdan g kohta) voidaan tulkita siten, että kaikki sääntely muodostaa sinällään esteen. Tämä on synnyttänyt huolta muilla toimintapolitiikan aloilla. Uskomme vakaasti, että on tarpeellisia ja perusteltuja esteitä, joilla pyritään ehkäisemään markkinahäiriöitä, välttämään vahinkoa ja suojelemaan kansalaisia (esim. kuluttajansuoja, suojautuminen vaaroilta, työsuojelu, sosiaalipolitiikka, työntekijöiden suoja ja rahoitusmarkkinat). Pelkällä hallinnollisen rasitteen vähentämisellä saattaa olla myös odottamattomia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, eikä se saisi näin ollen olla päämäärä sinänsä. Tämän takia ei riitä, että pelkästään puretaan sääntelyä, vaan rasitteita on vähennettävä ja supistettava taitavasti ja kestävällä tavalla kansalaisten suojelemiseksi ja kasvun edistämiseksi." *** 17600/12 tum/tum/si 14 LIITE

15 Esityslistan 9 kohta: Julkisia hankintoja koskeva paketti: NEUVOSTON LAUSUMA b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 79 a ja 79 b artikla "Ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset kannat säännöksiin, jotka koskevat suhteita kolmansiin maihin julkisten hankintojen yhteydessä, ja ottaen huomioon meneillään olevat keskustelut komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä (kolmansia maita koskeva väline), on aiheellista, että siirtymäaikana säilytetään tällä hetkellä direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklan mukaisesti yleishyödyllisiin palveluihin nykyisin sovellettavan järjestelmän status quo. Näin ollen, ja jotta ei tämä ei vaikuttaisi kolmansia maita koskevan välineen tarkasteluun, neuvosto katsoo, että nykyisten säännösten soveltamisala ja menettelyt olisi säilytettävä muuttumattomina." ITÄVALLAN LAUSUMA Perinteisen direktiivin 10 artiklan da kohta, yleishyödyllisiä palveluja koskevan direktiivin 19 artiklan ca kohta ja käyttöoikeusdirektiivin direktiivin 8 artiklan 7 kohdan da alakohta "Neuvoston julkisten hankintojen työryhmässä käytyjen neuvottelujen ja siellä muodostetun yhteisymmärryksen johdosta, jonka mukaan kaikki rahoituspalvelut varojen tai pääoman hankkimiseksi suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, Itävalta korostaa käsittävänsä, että ilmaisu "lainat, riippumatta siitä liittyvätkö ne arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskemiseen, ostoon, myyntiin ja siirtoon" perinteisen direktiivin 10 artiklan da kohdassa, yleishyödyllisiä palveluja koskevan direktiivin 19 artiklan ca kohdassa ja käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 7 kohdan da alakohdassa on tulkittava laajasti siten, että se kattaa kaikki rahoituspalvelut varojen tai pääoman hankkimiseksi kuten lainat, riippumatta siitä liittyvätkö ne arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskemiseen, ostoon, myyntiin ja siirtoon." *** Esityslistan 14 kohdan a alakohta: Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" ( ) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta SAKSAN LAUSUMA Kantasolututkimus Horisontti erityisohjelmassa "Saksan liittotasavalta on hyväksyy osittaisen yleisnäkemyksen Horisontti ohjelman täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta. Kilpailukykyneuvosto saavutti Horisontti asetusta koskevalla osittaisella yleisnäkemyksellään pitkälle ulottuvan, puiteohjelman eettisiä periaatteita koskevan oikeusvarmuuden, etenkin kun erityisesti seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan verrattuna, päätös on säädöksen muodossa. Saksan liittotasavalta katsoo kuitenkin, 17600/12 tum/tum/si 15 LIITE

16 että erityisohjelmaan olisi hyödyllistä sisällyttää asetuksen 16 artiklassa tarkoitetut eettiset periaatteet. Nämä periaatteet, sen lisäksi, että ne edistäisivät erityisohjelman eettisen suuntautuneisuuden näkyvyyttä, ne vaikuttaisivat myös sen täytäntöönpanoon ja ohjelmakomiteoiden velvoitteisiin. Erityisohjelmaan olisi myös sisällyttävä eettiset säännöt, jotka ovat sinällään ymmärrettävät ilman, että olisi tunnettava Horisontti asetusta. Koska neuvoston oikeudellinen yksikkö ja komissio ovat tehneet selväksi, että asetuksen eettiset edellytykset ovat oikeudellisesti sitovia koko Horisontti puiteohjelman osalta, ja koskevat näin myös erityisohjelmaa, on olemassa yleiset perusteet sille, että Saksan liittotasavalta voi hyväksyä erityisohjelmaa koskevan osittaisen yleisnäkemyksen tämänhetkisen tekstin. KOMISSION LAUSUMAT Varaumat Horisontti puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaan erityisohjelmaan "Komissio pidättyy tässä vaiheessa täysin esittämästä kantaansa koko kompromissiehdotukseen. Sen varaumat liittyvät etenkin seuraavaan: säännös, joka koskee rahoituksen saantiin liittyviä delegoituja säädöksiä (3 artiklan 2 kohta); indikaattoreihin liittyviä delegoituja säädöksiä koskevan säännöksen poistaminen (3 artiklan 5 kohta ja 10 artikla); komitean lausunto Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) työohjelmasta neuvoa-antavalla menettelyllä (5 artikla ja 9 artiklan 2 a ja 3 kohta); hankkeiden valintapäätöksiä ja ohjelman arvioijien tehtäviä koskevan komitean lausunnon sisällyttäminen (5 artiklan 7 kohta); komitealle toimitettavat tiedot ohjelman täytäntöönpanosta ja komitean osallistuminen aikaisessa vaiheessa työohjelmien valmisteluun (8 a artiklan 2 kohta; liite I I osa, ERC, 1.3 kohta ja liite IV); säännöksen sisällyttäminen siitä, että komitea kokoontuu eri kokoonpanoissa ja liitteen lisääminen kokoonpanoja koskevine luetteloineen (9 artiklan 1 kohdan a alakohta ja liite V); liitteeseen III sisällytettävien yksityiskohtaisten tietojen taso; viittaus eurooppalaisen tutkimusalueen komiteaan (ERAC) sekä muihin eurooppalaiseen tutkimusalueeseen liittyviin ryhmiin ja yrityspolitiikan ryhmään (liite I, 1.1 kohta); euron kynnyksen alittavien lainojen käyttöön saaminen (liite I, II osa, 2.1 kohta); laajamittaisia pilotti- ja demonstrointihankkeita varten tarkoitettua vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskevaan laatikkoon tehty lisäys "toteutetaan erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa" (liite I, II osa, 1 kohta); viittaus "tehokkaisiin ja joustaviin fossiilisia polttoaineita (myös maakaasua) käyttäviin voimalaitoksiin" ja ehdotukseen "tukea annetaan myös puhtaille hiiliteknologioille sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) täydentäville teknologioille" (haaste 3, 3.2 jakso); viittaus "tavanomaisten kaasuja öljyvarojen etsintään ja hyödyntämiseen" (haaste 3, 3.5 jakso); viittaus Euroopan maanseurantaohjelmaan (GMES) (haaste 5, 5.5 jakso); uusi kulttuuriperintöä koskeva toimi (haaste 5, 5.6 jakso); tiimiyttämisen soveltamisalan laajentaminen (haaste 6, jakso); haasteen 6 jakaminen kahdeksi haasteeksi; tarve sisällyttää viittaus "tieto- ja viestintäteknologia-alaan ja palvelualaan" (haaste 7, 7 jakso); "siviili- ja sotilaskäyttöä" koskevan selvän viittauksen poistaminen (haaste 7, 7.8 jakso) ja Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) koskevan viittauksen poistaminen (haaste 7, 7.8 jakso)." Komiteamenettelyn vaikutus käsittelyaikoihin "Komissio pitää valitettavana, että neuvosto on ottanut uudelleen käyttöön tiettyjen yksittäisten hankkeiden valintaa varten komiteamenettelyn osittaisessa yleisnäkemyksessä, joka koskee Horisontti puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaa erityisohjelmaa, ja kiinnittää huomiota siihen, että tällä on kielteisiä vaikutuksia siitä syystä, että se pidentää väistämättä käsittelyaikaa ja lisää hallinnollista kuormitusta. Tämä on vastoin osallistujien edun mukaista päätavoitetta, johon komissio pyrkii Horisontti puiteohjelmaa koskevasta säädöspaketista antamallaan ehdotuksella, ja vaarantaa uuden rahoitusasetuksen mukaisen 9 kuukauden keskimääräisen enimmäiskäsittelyajan noudattamisen (188 artiklan 2 kohta)." *** 17600/12 tum/tum/si 16 LIITE

17 Esityslistan 15 kohta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatioohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi ESPANJAN JA BELGIAN LAUSUMA "Espanja haluaa korostaa tukevansa EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta saavutettua yleisnäkemystä, vaikka sen ei pitäisi estää keskusteluja, joita on käytävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevista vuoden 2014 aihealueista, heti kun päästään sopimukseen rahoituskehyspaketista. Kuten EIT:n johtokunta on todennut, ja ottaen huomioon tämän alan merkityksen työllisyyden, kasvupotentiaalin ja kilpailukyvyn kannalta, on syytä kiinnittää vakavasti huomiota "lisäarvoa tuovaa valmistusteollisuutta" koskevaan aihealueeseen, ja neuvoston on edelleen pohdittava, onko se mahdollista sisällyttää vuoden 2014 aihealueiden luetteloon." KOMISSION LAUSUMA "Komissio pidättyy tässä vaiheessa täysin esittämästä kantaansa EIT:n strategista innovaatioohjelmaa koskevaan osittaiseen yleisnäkemykseen monivuotisesta rahoituskehyksestä parhaillaan käytävät neuvottelut huomioon ottaen. Erityisesti se suhtautuu varauksellisesti uuteen 1 a artiklaan, koska sillä otetaan käyttöön uusi päätöksentekoprosessi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kolmannen vaiheen aihealueita varten ja viivästytetään merkittävästi näiden yhteisöjen perustamista, jonka oli komission ehdotuksen mukaisesti alun perin määrä tapahtua vuonna 2018." 17600/12 tum/tum/si 17 LIITE

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) 7729/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3074.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat,

Lisätiedot

16886/13 team/vp/mh 1 DQPG

16886/13 team/vp/mh 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2013 (OR. en) 16886/13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3276. istunto (kilpailukyky (sisämarkkinat,

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9523/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3544. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2605. kokous (Coreper I) Päivä: 16. ja 18. marraskuuta 2016 Aika:

Lisätiedot

15122/07 tiimi/hkd/mrc 1

15122/07 tiimi/hkd/mrc 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2832. ISTUNTO (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. toukokuuta 2017 (OR. en) 8839/17 OJ CRP1 17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2627. kokous (Coreper I) Päivä: 10. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

PUBLIC. Brysel,11.helmikuuta2011(17.02) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 17116/10 LIMITE PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25

PUBLIC. Brysel,11.helmikuuta2011(17.02) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 17116/10 LIMITE PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,11.helmikuuta2011(17.02) (OR.en) 17116/10 LIMITE PUBLIC PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3049.istunto(KILPAILUKYKY

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. marraskuuta 2016 (OR. en) 14923/16 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Pysyvien edustajien komitean 2607. kokous (Coreper I) Päivä: 30. marraskuuta 2016 Aika: klo

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot

10431/17 1 DG G LIMITE FI

10431/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. helmikuuta 2013 (07.02) (OR. en) 5915/1/13 REV 1

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. helmikuuta 2013 (07.02) (OR. en) 5915/1/13 REV 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2013 (07.02) (OR. en) 5915/1/13 REV 1 COMPET 65 POLGEN 13 MI 69 SOC 63 ENT 31 CONSOM 16 N 55 ENER 23 TRANS 34 TELECOM 16 IND 29 TARKISTETTU ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 12894/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 51 TRANS 321 TELECOM 187 ENER 352 Euroopan unionin neuvoston 3414. istunto (LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ

Lisätiedot

10606/12 ADD 1 eho/ht/tia 1 DQPG

10606/12 ADD 1 eho/ht/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. heinäkuuta 2012 (10.09) (OR. en) 10606/12 ADD 1 PV/CONS 30 COMPET 361 RECH 205 ESPACE 25 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3169. istunto

Lisätiedot

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 Euroopan unionin neuvoston 3472. istunto (LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston3506.istunto (talous- ja

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2634. kokous (Coreper I) Päivä: 28. ja 30. kesäkuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) 13516/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 75 SOC 429 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2226. istunto (työ- ja sosiaaliasiat), Bryssel,

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00)

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. marraskuuta 2016 (OR. en) 14760/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 63 TRANS 456 TELECOM 252 ENER 398 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3505. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON istunto (koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu) Päivä: 25. ja 26. marraskuuta 2013 Aika: klo 10.00, klo 10.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON istunto (koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu) Päivä: 25. ja 26. marraskuuta 2013 Aika: klo 10.00, klo 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2013 (OR. en) 16178/13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 58 EDUC 435 JEUN 112 CULT 121 SPORT 103 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3275. istunto (koulutus, nuoriso,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: 15257/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 73 TRANS 409 TELECOM 233 ENER 427 Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3454. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2644. kokous (Coreper I) Päivä: 11. lokakuuta 2017 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3035.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat, teolisuusjatutkimus),luxemburg,11.ja12.

EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3035.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat, teolisuusjatutkimus),luxemburg,11.ja12. ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,12.marraskuuta2010(08.12) (OR.en) PUBLIC 14773/10 LIMITE PV/CONS 50 COMPET 286 RECH 325 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3035.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat,

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10375/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 Euroopan unionin neuvoston 3548. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 9 TRANS 87 TELECOM 51 ENER 95 Euroopan unionin neuvoston 3521. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2630. kokous (Coreper I) Päivä: 31. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28.

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28. Bryssel, 17. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja

Lisätiedot

PUBLIC 7519/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PV/CONS 15 ECOFIN 224

PUBLIC 7519/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PV/CONS 15 ECOFIN 224 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 15 ECOFIN 224 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3527. istunto (talous- ja

Lisätiedot

9643/17 1 DG G LIMITE FI

9643/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9643/17 LIMITE PV/CONS 30 ECOFIN 457 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3543. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Bryssel,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. marraskuuta 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. marraskuuta 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2837. ISTUNTO (TYÖLLISYYS,

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9715/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3545. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 17. TOUKOKUUTA 2017 (klo 9.00)

KESKIVIIKKO 17. TOUKOKUUTA 2017 (klo 9.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) 9167/17 OJ CRP1 18 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2628. kokous (Coreper I) Päivä: 17. ja 19. toukokuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

10725/17 1 DG E. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3554. istunto (liikenne, televiestintä ja energia), Luxemburg, 26. kesäkuuta

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2625. kokous (Coreper I) Päivä: 26. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. joulukuuta 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys

Lisätiedot

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2017 14944/17 OJ CONS 69 EMPL 581 SOC 763 SAN 443 CONSOM 378 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3053. istunto (TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA,

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2019 (OR. en) 7054/19 OJ CRP1 9 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 6. ja 8. maaliskuuta 2019

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. syyskuuta 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2599. kokous (Coreper I) Päivä: 28. syyskuuta 2016 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 17. maaliskuuta 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 17. maaliskuuta 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. maaliskuuta 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3292. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel, 10. helmikuuta 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECON 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

PUBLIC 14620/17 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PV/CONS 67

PUBLIC 14620/17 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PV/CONS 67 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 67 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3578. istunto (yleiset asiat), Bryssel,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7913/17 OJ CRP1 13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 5. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00 Paikka: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2623. kokous (Coreper

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Ympäristö) 26. kesäkuuta 2019 10699/19 1 SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7051/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Euroopan unionin neuvoston 3523. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3545. istunto (liikenne, televiestintä ja energia), Luxemburg, 8. ja

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN (Coreper I) kokous I (1)

ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN (Coreper I) kokous I (1) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. lokakuuta 2012 (24.10) (OR. en) 15326/12 OJ CRP1 36 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN (Coreper I) 2426. kokous Päivä: Perjantai 26. lokakuuta

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUS

ELINTARVIKETURVALLISUUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. marraskuuta 2002 (26.11) (OR. fr) 14623/02 OJ CONS 66 AGRI 287 PECHE 205 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2468. istunto MAATALOUS JA KALASTUS

Lisätiedot

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2016 (OR. en) 15066/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 71 SOC 709 EMPL 462 SAN 431 CONSOM 217 Euroopan unionin neuvoston 3434. istunto (TYÖLLISYYS,

Lisätiedot

13677/15 sas/ess/kkr 1 DPG

13677/15 sas/ess/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. marraskuuta 2015 (OR. en) 13677/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0310 (COD) 12310/16 ILMOITUS Asia: Äänestystulos VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2612. kokous (Coreper I) Päivä: 20. tammikuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2067. KOKOUS (Coreper I) Päivämäärä: Päivämäärä: Keskiviikko

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6694/17 OJ CRP1 8 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2618. kokous (Coreper I) Päivä: 1. maaliskuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 RELEX 1114 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3587. istunto (ulkoasiat),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 ECOFIN 633 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3475. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvoston 3455. istunto (OIKEUS- JA SISÄASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvoston 3464. istunto (MAATALOUS JA KALASTUS), Bryssel,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PUBLIC /17 vpy/vp/mls 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PV/CONS 77

PUBLIC /17 vpy/vp/mls 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PV/CONS 77 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 77 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3588. istunto (yleiset asiat), Bryssel,

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3508. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8.

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 PUBLIC LIMITE PV/CONS 62 EDUC 361 JEUN 103 CULT 154 SPORT 75 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8638/17 OJ CRP2 16 COMIX 307 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2626. kokous (Coreper II) Päivä: 3. toukokuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 14555/17 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 22. marraskuuta 2017 (klo 9.00)

Lisätiedot

A-KOHTIEN LUETTELO Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON istunto (KILPAILUKYKY sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus)

A-KOHTIEN LUETTELO Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON istunto (KILPAILUKYKY sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. kesäkuuta 2007 (22.06) (OR. en) 11047/07 PTS A 30 A-KOHTIEN LUETTELO Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2811. istunto (KILPAILUKYKY sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus)

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3546. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8. ja

Lisätiedot

a) Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14738/18

a) Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14738/18 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2018 (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Liikenne, televiestintä ja energia) Europa-rakennus,

Lisätiedot

15377/16 1 GIP 1B. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312

15377/16 1 GIP 1B. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312 Euroopan unionin neuvoston 3507. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. LOKAKUUTA 2017 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 4. LOKAKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2643. kokous (Coreper I) Päivä: 4. ja 6. lokakuuta 2017 Aika: klo

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN ALA) Luxemburg, 28. kesäkuuta 1999

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN ALA) Luxemburg, 28. kesäkuuta 1999 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. heinäkuuta 1999 (08.09) (OR. f) PUBLIC 9630/99 LIMITE PV/CONS 44 CULTURE 48 AUDIO 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston 2195. istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) 9670/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3239.

Lisätiedot

7501/19 team/pmm/mh 1 GIP.1

7501/19 team/pmm/mh 1 GIP.1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2019 (OR. en) 7501/19 OJ CRP1 11 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 18. ja 20. maaliskuuta 2019

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) 14723/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopan unionin

Lisätiedot