WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORD- ja EXCEL-opas Office 2010"

Transkriptio

1 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio 2010

2 Sisällysluettelo 1 Excel-opas Excelin yläpalkin pikanäppäimet Datan syöttäminen taulukkoon Laskeminen Excelin soluissa Funktioiden lisääminen Fontit: erityisesti ylä- tai alaindeksien luonti Kuvaajien piirtäminen Kuvaajien muokkaus Suorien piirtäminen kuvaajiin Regressioanalyysi Word-opas Työselostuksen rakenne Kaavaeditorin käyttö ja symbolien lisäys Ylimääräistä: Viitteiden listaus Ylimääräistä: Kuvien ja taulukoiden käsittely Wordissä

3 Excel-opas Tieteellisiä kuvaajia piirtäessä on hyvä muistaa, että Excel on kehitetty alun perin kaupallisiin tarkoituksiin ja suurin osa sen oletusasetuksista olettaa käyttäjän tekevän lähinnä prosenttilaskua ja pylväsdiagrammeja. Tieteellisessä ja insinöörimäisemmässä raportissa esitetään tulosten laskeminen ja kuvaajat sekä taulukot hieman eri tavalla. Tämän oppaan tarkoitus onkin opettaa opiskelijaa käyttämään Exceliä työkaluna tieteellisessä raportissa. Mikäli haluat oppia käyttämään näitä ohjelmia entistä tehokkaammin, erittäin lämpimästi voi suositella kurssia T Information Technology, Laboratory Course (3 op), jossa näitä asioita käydään läpi huomattavasti yksityiskohtaisemmin. 1.1 Excelin yläpalkin pikanäppäimet Excelin yläpalkin näppäimet ovat suurin piirtein samat kuin Word-ohjelmassa. Tässä kohdassa käsitellään muutamia Excelin kannalta oleellisia pikanäppäimiä. Mikäli sinun ohjelmastasi puuttuu jokin pikanäppäin, voit lisätä niitä klikkaamalla aivan kauimpana oikealla olevaa alaspäin osoittavaa nuolta. Tärkeimmät pikanäppäimet työselostukseen tekemiseen löytyvät Home ja Insert valikoista (niistä tarkemmin myöhemmin): Sinisellä ympyröity pikanäppäin on erittäin kätevä taulukoiden kehystämiseen. Mikäli teet Excelissä taulukon ja kopiot sen Wordiin, taulukolla ei ole oletusarvoisesti kehyksiä. Kun valitset haluamasi taulukon ääriviivat maalamalla halutun alueen hiirellä, tästä painikkeesta voit valita sille kehykset. Tee ensin taulukon kaikkien solujen väliin ohuemmat viivat ja lopuksi ulkoviivat paksuin viivoin. Excelissä taulukoiden muokkaaminen on helpompaa kuin Wordissä ja tällä painikkeella saat laskuistasi helppolukuisia taulukoita, jotka voit liittää suoraan Wordiin. 1.2 Datan syöttäminen taulukkoon Aloita syöttämällä mittauksista saadut arvot johonkin Excelin solukkoon niin, että aina saman suureen eri arvot tulevat joko pysty- tai vaakariviin. Klikkaa jokin solu aktiiviseksi ja syötä siihen joko tekstiä tai numerodataa (kuvassa oikealla). Taulukon hallitsemiseksi luo aina ensimmäiseen soluun selite siitä, mitä arvoja sarakkeessa on. Jos esimerkiksi syötät sarakkeeseen massan arvoja, laita 2

4 ensimmäiseen soluun selitteeksi symboli, minkä aineen massa on kyseessä sekä yksikkö. Näin se käy samalla taulukon pohjaksi työselostukseen esim. m butanoli (g) (muotoilun osalta katso kohta Fontit). Huomioi, että Exceliin on asennettu desimaalierottimeksi joko piste tai pilkku. Yleensä suomenkielisissä versioissa se on pilkku, englanninkielisissä puolestaan piste. Jos Excel ei suostu laskemaan yhteen kahta solua, välimerkki on todennäköisesti väärin määritetty. Kun kirjoitat suomenkielistä tekstiä, pidä desimaalierotin pilkkuna. Erottimen saa vaihdettua muuttamalla koneen maa-asetuksia (Start valikosta Control Panel Regional and Language option). 1.3 Laskeminen Excelin soluissa Excel toimii kuin tehokas laskin, joten siitä löytyvät kaikki samat asetukset kuin laskimestasi. Tulosten käsittely työselostusta varten kannattaa kuitenkin tehdä mieluummin Excelillä, koska taulukkolaskentaohjelman avulla virheet on helpompi korjata. Tällöin pienillä muutoksilla saat suoraan oikeat lopputulokset, kuvaajat ja taulukot eikä kaikkea tarvitse laskea uudestaan. Kun suoritat Excel-taulukkolaskennassa laskutoimituksia (lasket soluja yhteen, kerrot, jaat tai lisäät funktioita), aloita aina uusi solu, johon olet uuden tiedon syöttämässä = -merkillä. Näin ohjelma tietää, että olet suorittamassa laskutoimituksen. Nyt voit syöttää = -merkin perään joko soluja (eli niissä olevia arvoja) tai numeroita samalla tavalla kuin laskimeen. Muista laskusäännöt eli laita sulkuja aina tarvittaessa! Excel laskee samalla tavalla kuin laskin eli se suorittaa ensin kerto- ja jakolaskut aina ennen yhteen- ja vähennyslaskua. Muista myös, että siihen soluun, johon lasket, et voi viitata! Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miten lasketaan veden ainemäärä. C-soluihin on syötetty laboratoriossa mitatut veden massat ja soluun F9 halutaan laskea tiettyä massaa vastaava ainemäärä. Soluun F9 on annettu määräys laskea lukuarvo, joka syntyy kun solussa C9 oleva luku jaetaan veden moolimassalla, joka on 18,00 g/mol. Kun painat enteriä, Excel laskee tämän arvon. Mikäli esimerkiksi massan syötössä on tapahtunut virhe, muutoksen voi tehdä soluun C9, jolloin kaikki lasketut arvot muuttuvat automaattisesti korjatuiksi. Säästää paljon aikaa ja vaivaa! 3

5 Erittäin usein tieteellisissä kokeissa monelle eri mittaukselle suoritetaan samat laskutoimitukset. Juuri tällaista tarkoitusta varten Excel on loistava ohjelma. Jokaiseen soluun ei tarvitse syöttää erikseen arvoja (erikseen jakaa moolimassalla), vaan satoja laskutoimituksia voidaan suorittaa kirjoittamalla vain yksi esimerkkikaava. Jotta tätä voidaan käyttää hyväksi, on Excelin taulukkoidea ymmärrettävä tarkasti virheiden eliminoimiseksi. Jokaisella solulla on kaksi koordinaattia, kirjain ja numero. Kirjain ilmaistaan ensin ja sitten numero, esim. D3. Tämä kertoo, että laskussa käytettävä arvo löytyy solusta, joka sijaitsee D-pystyrivistössä ja on 3 vaakarivissä. Jos tämä arvo on esimerkiksi moolimassa, joka on muista muuttujista riippumaton arvo, kannattaa se kiinnittää. Kiinnittämällä voidaan samaa lukuarvoa käyttää kaikissa laskutoimituksissa. Esimerkiksi ainemäärää laskettaessa voidaan samalla moolimassalla jakaa kaikki massan arvot. Kuvassa veden moolimassa on laitettu soluun D3. Veden massa on solussa C6. Kun halutaan laskea veden ainemäärä, voidaan massa jakaa ainemäärällä eli kirjoittaa =C6/D3. Tämä antaa aivan oikean tuloksen. Tässä tapauksessa D3 solun kummankin komponentin eteen on vielä lisätty $-merkki. Merkit saa kätevästi myös painamalla F4-näppäintä sen jälkeen, kun on klikannut solun D3 kaavaan. Näin solut siis kiinnitettiin pysyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun solu kopioidaan, laskutoimituksissa käytetään aina solun D3 numeroarvoa. Painamalla F4-näppäintä toisen kerran $-merkki tulee ainoastaan numeron eteen (kiinnittäen ainoastaan rivin, ei saraketta). Kolmannella kerralla saa $-merkin kirjaimen eteen (kiinnittää vain sarakkeen). Enteriä painamalla Excel laskee ainemäärän soluun. Nyt jo lasketun ainemäärän solun alakulmaan ilmestyy suurempi musta neliö. Kun neliöstä ottaa kiinni hiirellä, Excel kopioi automaattisesti saman laskutoimituksen seuraavaan soluun. Alaspäin kopioidessa (suurempiin numeroihin päin) laskutoimitus muuttuu muotoon =C7/$D$3, =C8/$D$3 Näin voidaan yhdellä yhtälönkirjoittamisella laskea usealle massalle moolimassa. Mikäli solu kopioidaan oikealle (niin että numerot pysyvät samoina, mutta kirjaimet muuttuvat) ymmärtää Excel sen niin, että laskutoimitus muuttuu muotoon =C6/$D$3, =D6/$D$3... Eli kiinnitetty moolimassa ei missään vaiheessa muutu, koska sen molemmat komponentit on kiinnitetty! Jossain tapauksissa riittää, että kiinnitetään vain toinen koordinaatti, mutta kummankin komponentin kiinnitys on varmempaa. Tärkeää on aina kopioinnin jälkeen tarkistaa, mitä soluja tai lukuja Excel on laskemassa yhteen! 4

6 1.4 Funktioiden lisääminen Excelissä on paljon erilaisia matemaattisia funktioita kuten laskimessakin. Voit selailla erilaisia funktioita kohdasta Insert Function. Suurin osa funktioista toimii niin, että ensin laitetaan = merkki, (jotta ohjelma tietää, että lasku on tulossa), sitten funktion tunnuskirjaimet suurilla tai pienillä kirjaimilla. Niiden perään laitetaan sulut, johon tulevat luvut tai solut joista funktio otetaan. Yleisimmät funktiot ovat =COS() =SIN() =TAN() =PII() huom! tämä on pii eli 3, Tähän ei tarvitse laittaa kuin tyhjät sulut, niin Excel antaa sille arvon. Englanniksi funktio on PI(). Suomenkielisessä versiossa LUONNLOG() on luonnollinen logaritmi ja englanninkielisessä versiossa se on LN()! LOG10 on kymmenkantainen logaritmi kummankin kielen versiossa. Jos tuntuu epävarmalta, ensimmäisellä kerralla kannattaa vaikka varmistaa laskimella, että on käyttänyt oikeaa funktiota. Uusimmissa Exceleissä on myös mukana funktioiden pikanäppäin (kuvassa ympyröity punaisella), jota painamalla tulee esiin taulukko yleisimmin käytetyistä funktioista. 1.5 Fontit: erityisesti ylä- tai alaindeksien luonti Excelissä taulukoiden nimisoluissa sekä kuvien akselien otsikoissa on tärkeää saada fontit oikeiksi ja erityisesti käyttää ylä- tai alaindeksejä. Mikäli haluat muokata koko solun (tai monta solua), valitse ne aktiiviseksi. Jos ylä- tai alaindeksejä tarvitaan nimiin (joko soluissa tai kuvaajien akselien otsikoissa), klikkaa ensin solu aktiiviseksi ja maalaa sen jälkeen hiirellä syöttöriviltä (taulukon yläpuolella) se kohta jonka haluat ylä- tai alaviitteeksi. Valitse sen jälkeen Home Number, jonka alalaidassa on pieni nuoli (kuvassa merkitty punaisella ympyrällä): 5

7 Aukeaa laatikko, josa voi valita solujen muotoilun. Effects- kohdasta valitaan joko superscript (yläindeksi) tai subscript (alaindeksi). Format Cells valikosta voi valita muitakin tärkeitä asioita. Esimerkiksi kuvaajissa akseleissa olevat suureet ovat tieteellisessä tekstissä kursiivilla. Esimerkiksi m (butanoli) / g. Sen voi saada myös kuvaajien akseleihin valitsemalla kursivoitavan kirjaimen ja painamalla sen jälkeen joko taulukon ylälaidassa olevalla Italic pikanäppäintä I. Mikäli tarvitset kreikkalaisia kirjaimia symboleissa, helpoiten saat ne piirtämällä saman symbolin esimerkiksi Wordiin ja siirtämällä sen leikkaa-liimaa -tekniikalla akselin tekstiin. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja valita fontiksi symbolit. 6

8 1.6 Kuvaajien piirtäminen Kuvaajien piirtämisen kannattaa aloittaa maalaamalla ne sarakkeen arvot, joista haluat kuvaajan piirtää. Jos haluat samaan kuvaajaan monta eri pistesarjaa, suositeltavaa on piirtää ensin yksi pistesarja ja lisätä muut pistesarjat kuvaajan luomisen jälkeen. Tämän jälkeen valitset Excelin yläpalkista Insert Chart Scatter ja sieltä ensimmäisen kuvaajatyypin (vasen yläkulma), jossa piirretään pelkästään datapisteet kuvaajaan. Koska Excel on tehty lähinnä tilastollisiin esityksiin, vaihtoehtoja on useita. Jotta dataa voidaan myöhemmin muokata (sovittaa suoria, lisätä virhemarginaaleja), tilastotieteellisiä kuvaajia ei voi käyttää, vaan valitaan aina Scatter. Jos halutaan sovittaa pisteisiin suora, se tehdään kuvaajan valmistumisen jälkeen. Excel piirtää tämän näköisen kuvaajan, jota voidaan nyt alkaa muokkaamaan: 3 i (ma) i (ma)

9 Entries:tä Add ilmestyy oikealla oleva syöttötaulukko: Mikäli haluat x ja y-akselin vaihtavan paikkaa, niin yläpalkista löytyy komento Data- Swich row/coloum. Toinen sarja voidaan lisätä kuvaajaan valitsemalla yläpalkista Data Select Data. Silloin aukeaa vasemmalla näkyvä kuva, jossa Legend Entries kohdassa näkyy tämän hetkinen syötetty sarja sekä Chart data range:ssä mistä Excelin soluista sarja on piirretty. Kun klikkaa Legend Tähään voi syöttää arvot uudelle sarjalle. X-akselin arvot saa syötettyä, kun klikkaa painiketta, joka on sinisen ympyrän sisällä. Nyt voit maalata pisteet x-akselille. Kun painat OK niin toinen sarja ilmestyy kuvaajaan. Jos jompaa kumpaa sarjaa pitää muokata niin sen saa valitesemalla Legend Entries:tä Edit. Tässä kohtaa voit milloin tahansa muuttaa soluja. Esimerkiksi jos olet valinnut aivan koko sarakkeen ja olet käyttänyt ylimmissä soluissa kirjaimia kertoaksesi, mikä sarake on, voi Excel sekaantua kirjaimista numeroiden joukossa ja siksi kuvaaja voi näyttää oudolta. Kaikkein turvallisinta on piirtää kuvaaja ainoastaan sellaisista soluista, joissa on numeroarvoja. Huomaa vielä: Excel ei todellakaan tiedä kumman arvosarjan haluat laittaa x ja kumman y-akselille! Muista vielä tarkistaa, että arvot ovat niin päin kuin itse ne halusit! Jos eivät ole, niin voit vaihtaa niiden paikkaa juuri tässä kohtaa vaihtamalla vain sarakkeen kirjaimen Kuvaajien muokkaus Kuvaajien muokkaus kannattaa aloittaa valitsemalla yläpalkista Chart Tools Layout. Sieltä löytyvät tarpeelliset komennot. Chart title kohdasta voidaan määritellä kaaviolle yleisotsikko, mutta yleensä tämä kohta jätetään tyhjäksi, kun kuvaajia tehdään työselostuksia varten. Tämä johtuu siitä, että työselostuksissa kuvien 8

10 nimet on tapana laittaa kuvien alapuolelle tulevaan kuvatekstiin. Arvoakselit Axis Titles sen sijaan on ehdottomasti nimettävä! Nyt on vielä hyvä hetki tarkistaa, että oikeat pisteet ovat oikeilla akseleilla eli akselit nimetään lukuarvojen mukaan! Arvoakselille merkitään ensin symbolilla suure, esimerkiksi ajan symboli on t, jonka perään laitetaan yksikkö joko suluissa tai erotettuna poikkiviivalla. Akselien nimet tulevat automaattisesti näkyviin. Mikäli tarvitset kreikkalaisia kirjaimia symboleissa, helpoiten saat ne piirtämällä saman symbolin esimerkiksi Wordiin ja siirtämällä sen leikkaa-liimaa -tekniikalla akselin tekstiin. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja valita fontiksi symbolit. Mikäli tarvitset hankalia ala- sekä yläindeksiyhdistelmiä kuvaajiin tai taulukoihin, ne on kaikkein kätevintä tehdä Wordin kaavaeditorilla ja sieltä siirtää Exceliin (Luku 2.2). Excel on siis tehty tilastollisiin sovellutuksiin, joten kuvaajien perusasetukset eivät ole tieteellisten standardien mukaiset, koska ne häiritsevät kuvan tarkkuuden lukemista. Niimpä kohdasta Gridlines valitaan molemmiksi sekä pysty että vaaka taustaruudukoksi Non. Legend on se pieni valkoinen laatikko, joka ilmestyy yleensä aina kuvaajan oikeaan kulmaan. Mikäli kuvaajassa on vain yksi pistesarja, selitettä ei tarvita, kuvatekstiin voi kirjoittaa lukijalle kaiken tarvitseman informaation. Mikäli samassa kuvaajassa on useampi pistesarja, sen käyttö on perusteltua. Jos laatikossa lukee jotain epämääräistä, mutta päätät silti pitää laatikon, käy vaihtamassa Chart Tools Design Select Data - Legend Entries -kohdasta sarjoille jotkin järkevät, selkeät nimet. Tältä välilehdeltä voit myös säädellä laatikon paikkaa, mutta helpoiten se käy hiirellä siirrellen valmiissa kuvaajassa. Mikäli pidät selitelaatikon, sen paikka on ehdottomasti kuvaajan sisällä paikassa, missä se ei häiritse arvopisteiden esittämistä. Nyt voidaan painaa näppäintä Valmis. Excelin luoma kuvaaja näyttää nyt tältä: i(ma) t(min) i (ma) 1 Series2 1 Tässäkin kuvassa on vielä asetuksia, jotka pitää muuttaa ennen kuin kuvaaja on työohjeen mukainen: - Mikäli kuvaajassa on vielä harmaa tausta, poista se, jotta kuvaajaa on helpompi lukea; klikkaa joko kuvaajan keskiosaa kerran, jolloin se aktivoituu ja paina sitten delete-nappia niin harmaa tausta poistuu automaattisesti. Toinen vaihtoehto on valita Chart Tools Format Plot Area ja sieltä None. - Seuraavaksi poistetaan kuvaajaa ympäröivät mustat viivat; klikkaa nyt kuvaajan ulkoaluetta (1) ja Format plot area border colour No line. 9

11 - Excel antaa numeroarvoille aina jostain syystä mielenkiintoisia esittämistapoja, joten ne pitää usein vaihtaa. Kaikissa luvuissa on oltava sama määrä desimaaleja ja joskus Excel tarjoaa pienelle luvuille Tieteellistä (Scientific) -ilmaisumuotoa. Luvut on silti helppo yhdenmukaistaa tuplaklikkaamalla kuvaajan akselin numeroita (3) aukeaa Format Axis - ikkuna ja siitä Number-välilehti. Fontti on yleensä valmiiksi sopiva, mutta valitse Chategory:stä Number ja sille oikea määrä desimaaleja. Excel ehdottaa luvuilla yleensä muotoa yleinen (general), jonka jälkeen ruudulle voi ilmestyä vaikka mitä. Kaikkein varminta on valita valikosta muoto Luku (Number), koska sille saa valittua myös halutun määrän desimaaleja. Näin saadaan kaikille luvuille samalla akselilla myös sama desimaalimäärä. Mietithän, miten monta desimaalia on hyvä kuvaamaan tilannetta. Mikäli luvut ovat erittäin pieniä, sen voi ottaa huomioon jo yksikön valinnassa. Esimerkiksi kuvan tilanteessa on virrat jo muutettu ampeerien sijaan milliampeereiksi eli luvut on kerrottu tuhannella! Näin tehdään kuvaajasta helpommin luettava. Toinen kätevä väline kuvaajan hallintaan on Axis Options välilehti. Tällä lehdellä voit itse määritellä asteikon alku- ja päätepisteen sekä miten tiheästi lukuja on kirjattu. Mikäli kaikissa kohdissa on rastit, Excel automaattisesti muuttaa näitä arvoja, esimerkiksi jos lisäät kuvaajaasi sarjoja. Vaikka kaikki pisteesi olisivat kaukana nollasta, Excel aloittaa usein silti asteikon nollasta. Myös tämän voi tässä valikossa muuttaa. Lisäksi tästä valikosta voidaan valita logaritminen asteikko. 10

12 - Lopuksi siirretään mahdollinen selitelaatikko paikkaan, missä se ei häiritse kuvaajan lukemista. Yleensä se kuitenkin mahtuu johonkin kohtaan kuvan sisälle, jolloin sisäkuvaa voi ulkokuvassa suurentaa ja näin lukija näkee paljon enemmän oleellista, tarkempaa informaatiota. Nyt kuvaajan ulkoasu on kunnossa ja kuvaajan voi leikata ja liimata Wordiin omaan työselostukseen. Kuvatekstin lisäämisen jälkeen kuvaajassa on kaikki oleellinen informaatio ja se näyttää tältä: mol dm-3 5 mol dm-3 i(ma) t(min) Kuva 1. Eri väkevyyksisten KCl-liuosten rajavirran kehittyminen ajan funktiona. 11

13 1.6.2 Suorien piirtäminen kuvaajiin Kuvan 1 kaltaisesta kuvasta voidaan kauniin ulkomuodon lisäksi saada yleensä myös laskennallista informaatiota sovittamalla mittauspisteisiin käyrä (yleensä suora). Tämä voidaan tehdä helposti Excel-ohjelmassa, kun kuvaaja on piirretty. Valitaan vain Chart Tools Layout - Trendline. Tästä aukeavasta valikosta voi valita käyrän muodon. Yleensä käyrä on lineaarinen, muta on mahdollista valita myös esimerkiksi eksponentiaalinen tai polynominen käyrä. Mikäli valitset polynomisen käyrän, kysyy ohjelma myös polynomin astelukua. Valitsemalla More Trendline Options (tai klikkaamalla jo olevaa trendline:a), pääset Format Trendline valikkoon. Format Trendline-välilehdellä voit aktivoida alakulmassa olevat kohdat: Display equation on chart ja Display R-squared value on chart. Näin Excel automaattisesti laskee sinulle suoran yhtälön ja sen, miten hyvin pisteet sopivat suoralle. Suoran yhtälöä käytetään hyvin usein laskuissa ja Excel antaa sen yleensä niin monella desimaalilla, kun itse olet merkinnyt x- ja y- akselit. Mikäli kulmakertoimet ovat liian epätarkkoja laskuihin, sitä voi säätää tuplaklikkaamalla akselin numeroita, valitsemalla sieltä lehden Numero (Number) ja lisäämällä lukuun lisää desimaaleja. 12

14 Tällä välilehdellä voit myös jatkaa suoraa eteen- tai taaksepäin kohdasta Forecast. Kun painat ok-nappia, ohjelma lisää automaattisesti sekä suoran että sen yhtälön. Mikäli sinulla on useita sarjoja, voit toistaa saman toiselle sarjalle. Nyt kuvaajasi näyttää tältä: i(ma) mol dm-3 5 mol dm-3 Linear (2 mol dm-3) Linear (5 mol dm-3) y = x R² = y = x R² = t(min) Excel automaattisesti lisää myös sovitettavien käyrien nimet selitelaatikkoon, mutta ne on hyvä poistaa sieltä klikkaamalla käyrän selite aktiiviseksi ja painamalla Delete-nappia. Jos on hankala erottaa, mikä suora viittaa mihinkin sarjaan, suoran väri kannattaa vaihtaa samanvärisiksi kuin mittauspisteet. Värit tulee valita niin, että ne erottuvat mahdollisimman hyvin toisistaan Regressioanalyysi Regressioanalyysillä voidaan määrittää kuvaajassa olevia virheitä. Jotta voit käyttää regressioanalyysiä, sinun täytyy ensin tarkistaa, että se on asennettu koneellesi. Avaa yläpalkista Data ja katso löytyykö sieltä kohtaa Data analysis, mikäli ei löydy, klikkaa yläpalkin kohdalla oikeaa hiiren näppäintä ja valitse sieltä Customize quick access toolbar and sieltä välilehti Ad- Ins, jolloin aukeaa valikko erilaisista lisäpaketeista. Valitse tästä listasta aktiiviseksi ylin kohta Analysis ToolPak ja paina OK. Nyt File palkkiin on tullut lisänä Data analysis kohta. 13

15 Eteesi avautuu lista erilaisista tiedon käsittelyn työkaluista. Selaa listaa alaspäin kunnes löydät: Regression ja valitse se. Nyt sinulle avautuu oikealla näkyvä näkymä. Valitse yläosan x- ja y- akseleille sopivat syöttöalueet soluista (samat jotka olet valinnut kuvaajaan). Muihin asetuksiin sinun ei tarvitse koskea. Kun painat OK, Excel siirtää sinut suoraan tuloslehdelle, johon on kirjattu paljon erilaista informaatiota kuvaajasta ja sen virheistä. Alimmassa taulukossa on rivi Intercept, jolle on esitetty Kerroin eli leikkauspisteen arvo (Coefficients) sekä Keskivirhe (Standard Error). Arvo sen alapuolella olevassa rivissä on Muuttuja X (X Variable) ja sille on annettu kulmakerroin (Coefficients) sekä Keskivirhe (Standard Error). Kopioi nämä arvot järkevällä tarkkuudella selostukseesi. Ylhäällä olevassa Regressiotunnusluvuista saat myös R 2 -korrelaatiokertoimen (R square), joka kertoo, miten hyvin sovittamasi regressiosuora sopii pisteisiin. Ota ylös myös tämä arvo. 14

16 2 Word-opas Word ja Excel ovat yhdessä hyvä kokonaisuus aloittaa työselostuksen rakentaminen. Kannattaa aina aloittaa käsittelemällä data ja piirtämällä kuvaajat Excelillä. Myös Word-ohjelmassa voi tehdä taulukoita, mutta koska tieto on yleensä kuitenkin pakko naputtaa jo Exceliin, taulukot voi myös sieltä kopioida suoraan Wordiin. Myös mikäli laskuihin tulee muutoksia, on muutoksia sisältävän uuden taulukon kopioiminen Excelistä nopeampaa kuin muutosten tekeminen Wordtaulukkoon. Word-taulukoita voi kuitenkin halutessaan käyttää. 2.1 Työselostuksen rakenne Työselostuksen kirjoittaminen kannattaa aloittaa luomalla selostukselle rakenne. Työselostukseen ei ole pakko tehdä sisällysluetteloa, mutta halutessaan sen voi selostukseen sisällyttää. Selostuksen rakenteen pääkohtina kannattaa käyttää työohjeiden kohtia ja mikäli pääkohdat selvästi jakautuvat useampaan alakohtaan, ne voidaan jakaa toisen tason otsikoihin. Jos haluat numeroinnit otsikoihisi, mene dokumentin alkuun ja valitse Home Paragraph valikosta yllä näytetty esimerkki. Jos haluat, että otsikollesi antama nimi näkyy välittömästi numeron perässä (erittäin suositeltavaa) ja haluat otsikkojen numerot erotettavan pisteellä, valitse kolmas vaihtoehto oikealta toisesta rivistä (ympyröity punaisella). Tässä versiossa näet aina sekä alaotsikoiden numerot että tekstit, tämän jälkeen paina OK. Mikäli otsikoiden eteen ei ilmestynyt numeroita, et ole määritellyt ohjelmalle, mitkä sanat ovat otsikoita. Mustaa haluamasi otsikko ja valitse yläpalkista Home - Styles ja klikkaa nyt sen tason otsikkoa, johon sen haluat (Heading 1 tai 2...). Word ohjelman oikeassa alalaidassa on neljä pientä neliötä. Niistä voidaan hallita saman dokumentin eri tasoja. Kaikkein vasemman puoleisin on normaalinäkymä, jossa näkyvät kaikki tekstit, kuvat ja otsikoinnit. Suurin osa pitää tätä perusnäkymänään. Toinen vasemmalta on kahden rinnakkaisen sivun näkymä. Kolmas on web-näkymä, joka auttaa silloin kun olet tekemässä 15

17 nettisivuja. Neljäs logo on jäsennysnäkymä, joka näyttää eri tekstin tasot. Juuri tässä näkymässä on kaikkein helpointa hallita eritasoisia otsikoita. Tässä näkymässä voit tummentaa yhden rivin ja automaattisesti valita minkä tason otsikon siitä haluat. Mikäli rivi on jo jonkin tason otsikko, sitä voi helposti ylentää tai alentaa otsikkoportaassa ylhäällä olevilla nuolinäppäimillä. Tämän näkymän käyttö vaatii hieman harjoitusta, mutta toimii myöhemmin nopeuttavana apuvälineenä. Mikäli haluat työllesi sisällysluettelon (ei pakollinen työselostuksissa), saat sen Wordin ohjelmasta menemällä kansisivua seuraavalle sivulla ja valitsemalla References - Table of Contents. Klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta voit valita erilaisia malleja. Mikäli teet muutoksia tekstissä, sisällysluettelo ei päivity itsestään vaan sen voi päivittää pitämällä hiiren luettelon päällä ja painamalla oikeaa nappia. Avautuvasta valikosta voi valita Update. Joskus päivityksen jälkeen sisällysluetteloon ilmestyy outoja juttuja, silloin ongelmaa kannattaa alkaa etsiä ottamalla käyttöön jäsennysnäkymä. 2.2 Kaavaeditorin käyttö ja symbolien lisäys Kaavaeditori on yksi tärkeimpiä Wordin ominaisuuksia, joita kemisti tarvitsee. Se voi aluksi tuntua hankalalta käyttää, mutta oikein käytettynä nopeuttaa kaavojen kirjoittamista. Kaikki kaavat sekä esimerkkisijoitukset työselostukseen on tehtävä kaavaeditorilla. Kaavaeditori avataan valitsemalla yläpalkista: Insert Text - Objekti Microsoft Equation 3.0. Objektilistaa pitää hieman rullata alaspäin, jotta se löytyy. Tämä objekti ei kuulu Wordin perusasetuksiin, mutta kun sitä tuplaklikkaa, sen pitäisi automaattisesti latautua. Mikäli et saa kotikoneellesi kaavaeditoria, se löytyy koulun kaikista mikroluokan koneista. Näkymä kaavaeditorista on esitetty alla. Myös Power Pointissa on vastaava kaavaeditori, joka on erittäin kätevä kurssien esitelmien pitoon, mutta myös Word-ohjelmasta voi leikata ja liimata kaavat suoraan Power Pointiin ja Exceliin. Kuvassa vasemmalla on kenttä, johon kaavan voi rakentaa ja oikealla on erilaisia rakennuspalikoita. Klikkaamalla jokaista palikkaa, niistä aukeaa lisää valikoitavia palasia. Kaavaeditoriin voit lisätä mitä tahansa isoja tai pieniä kirjaimia tai numeroita suoran näppäimistöstä, vain kaikki erikoismerkit tulevat palkeista. Käy kaikki palkit läpi ja kokeile, näin opit käyttämään editoria tehokkaasti. Tärkeimpiä palkkeja kemisteille: - Kaksi viimeisintä palkkia oikealla ylärivissä: näistä löytyvät pienet ja suuret kreikkalaiset kirjaimet, joita tarvitaan kaavoissa erittäin usein. - Toinen palkki vasemmalta alarivissä: Tästä palkista saat jakoviivan sekä erilaisia neliöjuuria, joiden alle voit syöttää lukuja tai kirjaimia. - Kolmas palkki vasemmalta alarivissä: Tästä saat ala tai yläindeksi kemiallisiin kaavoihin ja potensseihin. Mustat pikku palkit näyttävät, saatko vain ala tai yläindeksin vai kummatkin. Tällä toiminnolla on erittäin helppoa luoda kemiallisia kaavoja myös tekstin lomaan. 16

18 Kun kaava on valmis, klikkaa ulos kaavaeditorista johonkin toiseen dokumentin kohtaan. Tällöin editori-näyttö häviää ja jäljelle jää tekemäsi kaava. Kaavaeditorin etu piilee siinä, että kun olet tehnyt yhden kaavan, voit kopioida sen seuraavaan kohtaan ja muokata sitä edelleen tuplaklikkaamalla. Varsinkin yhtälöiden johdossa kaavoissa muuttuu usein vain jokin tietty osa, jolloin suurimman osan kaavasta saa kopioimalla valmiina. Muistathan numeroida kaikki yhtälöt ja kaavat työohjeen mukaan. H 2SO4 + 2 KOH K2SO4 + 2H 2O (1) Kaikki kaavat on oltava kursiivilla (kaavaeditorissa matemaattinen (math)) ja tämä on kaavaeditorissa automaattisesti oletuksena, mutta kemialliset reaktiot sekä yksiköt kirjoitetaan kaavaan normaalina tekstinä. Esimerkiksi yksiköt voi maalata (vielä kaavaeditorikentässä ollessaan) ja valita editorin ylänurkasta Tyyli (Style) ja sieltä teksti (Text). Hyvin usein tekstiin pitää myös lisätä jotain, esimerkiksi kreikkalaisia symboleja. Näiden tekoon voit käyttää kaavaeditoria, mutta usein pelkkien symbolien lisäämiseen on helpompaa valita Insert Symbol. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja vaihtaa sen fontiksi Symboli (Symbol), mutta tässä tapauksessa pitää muistaa, mikä kirjain vastaa mitäkin kreikkalaista kirjainta. Pelkkien ylä- ja alaviitteiden paikalleen laittaminen on nopeaa pikanäppäinten avulla (ympyröity alla olevassa kuvassa). Mikäli nämä näppäimet puuttuvat, ne saa asennettua itselleen, kun painaa oikealla Font välilehdessä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse Customised Ribbon. Mikäli samassa kirjaimessa tai numerossa on sekä ylä- että alaviite, sellaiset kannattaa tehdä kaavaeditorilla. 17

19 Kahta seuraavaa kappaletta ei ole välttämätöntä käyttää työselostuksissa, mutta mm. kandintyössä sekä muissa pitkissä selostuksissa ne ovat hyvin käyttökelpoisia. 2.3 Ylimääräistä: Viitteiden listaus Hyvin usein työssä viitataan aikaisempiin tutkimuksiin tai käytetään toisten töistä saatuja vakioiden arvoja. Nämä viitteet kirjataan selostuksen loppuun työohjeessa neuvotulla tavalla. Mikäli viitteitä on useita kuten kandintyössä, Wordin toimintoja voidaan käyttää helpottamaan viitteiden järjestyksessä pitoa. Työselostuksissa on usein niin pieni määrä viitteitä, että ne voi syöttää käsinkin. Kun haluat lisätä viitteen, jätä kursori siihen kohtaan dokumenttia, jossa kyseinen asia on kerrottu ja valitse yläpalkista References Footnotes - Insert Endnote. Nyt Word siirtää sinut automaattisesti dokumentin loppuun ja luo viitteelle numeron. Numeron perään voit nyt kirjoittaa lähteen. Vaikka nyt lisäisit viitteen tätä viitettä ennen, Word pitää viitteet siinä järjestyksessä, jossa ne ilmestyvät dokumentissa. Word myös päivittää tämän järjestyksen automaattisesti. Mikäli haluat myös jossain toisessa kohdassa dokumenttia viitata tähän samaan viitteeseen, voit valita References Captions - Cross-reference. Aukeaa valikko, jonka yläkulmassa on vaihtoehto viitata joko kuvaan, taulukkoon tai loppuviitteeseen (endnote). Valitse tässä tapauksessa loppuviite (endnote). Tätä ristiviitettä Word ei enää kuitenkaan automaattisesti päivitä, mutta ennen palautusta voit itse päivittää ristiviitteet valitsemalla koko dokumentin (pikanäppäin: Ctrl + a) ja painamalla sen jälkeen hiiren oikeaa näppäintä. Avautuvasta valikosta valitaan Päivitä (Update). 2.4 Ylimääräistä: Kuvien ja taulukoiden käsittely Wordissä Kun kopioit kuvaajia ja taulukoita Excelistä Wordiin, ne on mahdollista vain leikata ja liimata. Tällöin ne kuitenkin liimautuvat Excel-objekteina ja suuri määrä näitä objekteja tekee dokumentista erittäin suurikokoisen. Tämän takia kuvaajat ja objektit kannattaa kopioimisen jälkeen liittää Word-dokumenttiin Home Clipboard - Paste - Paste special toiminnolla, joka löytyy ylävalikosta. Tästä kohdasta voi valita vielä Picture. Kuvat ja taulukot voivat välillä käyttäytyä hassusti tekstin kanssa. Tällöin kannattaa klikata kuvaa ja yläpalkkiin ilmestyy Picture Tools Format Arrange - Position. Yleensä varmin tapa on pitää kuva Tekstin tasossa In line with text. Samasta valikosta voi myös säädellä kuvan kokoa ja paikkaa. Kuville ja taulukoille voi luoda Wordissa tekstit ohjatusti, jolloin niihin voi myös viitata samoin kuin viitteisiin (katso luku 2.3Ylimääräistä: Viitteiden listaus). Nyt kuvat pysyvät aina oikeassa numerojärjestyksessä, vaikka siirtelisit niitä paikasta toiseen tai lisäisit väliin uusia kuvia. Tämä auttaa hallintaa suurissa kirjallisissa töissä. Kun lisäät kuvatekstin, aseta kursori kuvan alalaitaan (tai taulukon ylälaitaan) ja valitse References Captions Insert Caption. Nyt voit valita haluatko otsikon kuvalle, kaavalle tai taulukolle. Kun klikkaat OK, ilmestyy teksti Kuva 1 (Figure 1), jonka perään voit kirjoittaa kuvatekstin. Jokaiseen kuvaan ja taulukkoon on viitattava jossain vaiheessa tekstiä ja tähän tarkoitukseen sopii erittäin hyvin Wordin ristiviittausominaisuus, joka mainittiin jo edellisessä kappaleessa. Valitse References - Captions Cross-reference) ja sen jälkeen ylävalikosta kuva tai taulukko. Palkin oikeassa yläreunassa on valikko siitä, mitä haluat viitteen sisältävän. Yleensä halutaan vain, että viitataan kuvaan 1. eikä koko kuvatekstiin. Valitettavasti Word ei ymmärrä loistavaa suomen kielioppia ja sana kuva on osattava itse taivuttaa lauseeseen sopivaksi. 18

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

TAULUKON TEKEMINEN. Sisällysluettelo

TAULUKON TEKEMINEN. Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukon tekeminen Sisällysluettelo TAULUKON TEKEMINEN TAULUKON TEKEMINEN... 1 Tietotyypit... 1 Tiedon syöttäminen taulukkoon... 1 Kirjoitusvirheiden korjaaminen... 2 Alueen sisällön tyhjentäminen...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

OKLV120 Demo 7. Marika Peltonen

OKLV120 Demo 7. Marika Peltonen OKLV120 Demo 7 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Tekstin sanat allekkain Kirjoita teksti Wordiin tai kopioi teksti, laitetaan teksti joka sana eri riville Valitse Muokkaa > Etsi ja korvaa

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012 5. Taulukkolaskenta 5.1 Taulukon hallinta Rivejä saat valittua klikkaamalla rivin numeroa tai maalamalla useamman rivin kerralla numeroiden päältä. Tämä toiminto valitsee rivin aina hamaan loppuun asti.

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Mainoksen taittaminen Wordilla

Mainoksen taittaminen Wordilla Mainoksen taittaminen Wordilla Word soveltuu parhaiten standardimittaisten (A4 jne) word-tiedostojen (.docx) tai pdf-tiedostojen taittoon, mutta sillä pystyy tallentamaan pienellä kikkailulla myös kuvaformaattiin

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Helmikuu 2013 Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Sisältö 1 Johdanto 3 2 Millainen on hyvä kuvaaja? 3 3 OriginPro9 peruskäyttö 4 3.1 Lineaarisen sovituksen

Lisätiedot

OpenOffice.org Impress 3.1.0

OpenOffice.org Impress 3.1.0 OpenOffice.org Impress 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Esityksen luominen...1 2 Dian rakenne...2 3 Dian lisääminen, poistaminen, siirtäminen ja kopioiminen...3 4 Diojen koon muuttaminen...3 5 Pohjatyylisivut...4

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

AUTOCAD-TULOSTUSOHJE. Tällä ohjeella selitetään Autocadin mittakaavatulostuksen perusasiat (mallin mittayksikkönä millimetrit)

AUTOCAD-TULOSTUSOHJE. Tällä ohjeella selitetään Autocadin mittakaavatulostuksen perusasiat (mallin mittayksikkönä millimetrit) AUTOCAD-TULOSTUSOHJE Tällä ohjeella selitetään Autocadin mittakaavatulostuksen perusasiat (mallin mittayksikkönä millimetrit) 1. MODEL VS. LAYOUT Autocadista löytyy vasemmasta alakulmasta automaattisesti

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Netsor Webmailin käyttöohje

Netsor Webmailin käyttöohje Netsor Webmailin käyttöohje https://mail.webhotelli.net sekä https://webmail.netsor.fi Ohjeen sisältö Sähköpostin peruskäyttö Lukeminen Lähettäminen Vastaaminen ja välittäminen Liitetiedoston lisääminen

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä /+^2 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen / +^2 Kopioi molemmat matematiikka-alueet ja liiku alueen sisällä

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen.

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen. v2 Tehtävä: Piirrä kartalle merkittyjen pisteiden ja välinen korkeusprofiili. Voit käyttää valmista Libre Office Draw koordinaatistopohjaa. Pisteiden välisen janan jakomerkit ovat 100m välein. Vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Webmailin käyttöohje. Ohjeen sisältö. Sähköpostin peruskäyttö. Lomavastaajan asettaminen sähköpostiin. Sähköpostin salasanan vaihtaminen

Webmailin käyttöohje. Ohjeen sisältö. Sähköpostin peruskäyttö. Lomavastaajan asettaminen sähköpostiin. Sähköpostin salasanan vaihtaminen Webmailin käyttöohje https://mail.webhotelli.net sekä https://webmail.netsor.fi Ohjeen sisältö Sähköpostin peruskäyttö Lukeminen Lähettäminen Vastaaminen ja välittäminen Liitetiedoston lisääminen Lomavastaajan

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa

Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa Ponnahdusikkunoiden ja karttatekstien hallitseminen ArcGIS Online kartoissa... 1 1. Mikä on ponnahdusikkuna... 1 2. Ponnahdusikkunan

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Kirjautuminen Office 365 -palveluun... 2 Skype for Business ohjelman asentaminen... 3 Yhteyshenkilöiden lisääminen Skype for Business ohjelmassa...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

NAP: Merenkulun reitti- ja aikataulueditorin käyttöohje

NAP: Merenkulun reitti- ja aikataulueditorin käyttöohje Käyttöohje Liikkumispalvelukatalogi NAP Merenkulun reitti- ja aikataulueditori 1 (14) 16.8.2018 Användarinstruktioner för kartvertyget för sjötrafik på svenska NAP: Merenkulun reitti- ja aikataulueditorin

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Keravan karttapalvelun käyttöohje

Keravan karttapalvelun käyttöohje Keravan karttapalvelun käyttöohje Sisällys (klikkaa otsikkoa mennäksesi suoraan haluamaasi kappaleeseen) Keravan karttapalvelun käytön aloittaminen... 2 Liikkuminen kartalla... 2 Karttatasojen näyttäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS. Microsoft Word Käyttöohje. Jasmin Kilpeläinen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS. Microsoft Word Käyttöohje. Jasmin Kilpeläinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2016 Käyttöohje Jasmin Kilpeläinen 8.5.2019 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu... 2 2.2 Otsikoiden

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys

Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Skype for Business ohjelman asennus- ja käyttöohje Sisällys Kirjautuminen Office 365 -palveluun... 2 Skype for Business ohjelman asentaminen... 3 Yhteyshenkilöiden lisääminen Skype for Business ohjelmassa...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY POWERPOINT-OHJELMALLA, KUVAN TUOMINEN WORD-DOKUMENTTIIN JA KUVATEKSTIN LISÄÄMINEN

KUVANKÄSITTELY POWERPOINT-OHJELMALLA, KUVAN TUOMINEN WORD-DOKUMENTTIIN JA KUVATEKSTIN LISÄÄMINEN KUVANKÄSITTELY POWERPOINT-OHJELMALLA, KUVAN TUOMINEN WORD-DOKUMENTTIIN JA KUVATEKSTIN LISÄÄMINEN Sisällysluettelo 1. Kuviin lisättävät tiedot... 2 2. Kuvankäsittely PowerPointilla... 3 3. Kuvan tuominen

Lisätiedot

Hannu Mäkiö. kertolasku * jakolasku / potenssiin korotus ^ Syöte Geogebran vastaus

Hannu Mäkiö. kertolasku * jakolasku / potenssiin korotus ^ Syöte Geogebran vastaus Perusohjeita, symbolista laskentaa Geogebralla Kielen vaihtaminen. Jos Geogebrasi kieli on vielä englanti, niin muuta se Options välilehdestä kohdasta Language suomeksi (finnish). Esittelen tässä muutaman

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu.

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. Excelin käyttö mallintamisessa Regressiosuoran määrittäminen Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. 1)Kirjoitetaan arvot taulukkoon syvyys (mm) ikä 2 4 3 62 6 11 7 125 2) Piirretään graafi, valitaan lajiksi

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS

TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS TIETOKONE DATA-ANALYYSIN APUVÄLINEENÄ PIKAOPAS 1 Johdanto Oppilaslaboratorion mittausdatan analyysiä voi helpottaa huomattavasti käyttämällä apuna tietokoneohjelmia. Sen sijaan, että esimerkiksi laskisimme

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 25.9.2012. Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 25.9.2012. Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2 5. Taulukkolaskenta Sisällysluettelo 5.1 Taulukon hallinta... 2 5.1.1 Rivien korkeuden ja sarakkeen leveyden hallinta... 2 5.1.2 Rivin / Sarakkeen lisääminen... 2 5.1.3 Solujen ja taulukoiden taustavärit...

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot