WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WORD- ja EXCEL-opas Office 2010"

Transkriptio

1 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio 2010

2 Sisällysluettelo 1 Excel-opas Excelin yläpalkin pikanäppäimet Datan syöttäminen taulukkoon Laskeminen Excelin soluissa Funktioiden lisääminen Fontit: erityisesti ylä- tai alaindeksien luonti Kuvaajien piirtäminen Kuvaajien muokkaus Suorien piirtäminen kuvaajiin Regressioanalyysi Word-opas Työselostuksen rakenne Kaavaeditorin käyttö ja symbolien lisäys Ylimääräistä: Viitteiden listaus Ylimääräistä: Kuvien ja taulukoiden käsittely Wordissä

3 Excel-opas Tieteellisiä kuvaajia piirtäessä on hyvä muistaa, että Excel on kehitetty alun perin kaupallisiin tarkoituksiin ja suurin osa sen oletusasetuksista olettaa käyttäjän tekevän lähinnä prosenttilaskua ja pylväsdiagrammeja. Tieteellisessä ja insinöörimäisemmässä raportissa esitetään tulosten laskeminen ja kuvaajat sekä taulukot hieman eri tavalla. Tämän oppaan tarkoitus onkin opettaa opiskelijaa käyttämään Exceliä työkaluna tieteellisessä raportissa. Mikäli haluat oppia käyttämään näitä ohjelmia entistä tehokkaammin, erittäin lämpimästi voi suositella kurssia T Information Technology, Laboratory Course (3 op), jossa näitä asioita käydään läpi huomattavasti yksityiskohtaisemmin. 1.1 Excelin yläpalkin pikanäppäimet Excelin yläpalkin näppäimet ovat suurin piirtein samat kuin Word-ohjelmassa. Tässä kohdassa käsitellään muutamia Excelin kannalta oleellisia pikanäppäimiä. Mikäli sinun ohjelmastasi puuttuu jokin pikanäppäin, voit lisätä niitä klikkaamalla aivan kauimpana oikealla olevaa alaspäin osoittavaa nuolta. Tärkeimmät pikanäppäimet työselostukseen tekemiseen löytyvät Home ja Insert valikoista (niistä tarkemmin myöhemmin): Sinisellä ympyröity pikanäppäin on erittäin kätevä taulukoiden kehystämiseen. Mikäli teet Excelissä taulukon ja kopiot sen Wordiin, taulukolla ei ole oletusarvoisesti kehyksiä. Kun valitset haluamasi taulukon ääriviivat maalamalla halutun alueen hiirellä, tästä painikkeesta voit valita sille kehykset. Tee ensin taulukon kaikkien solujen väliin ohuemmat viivat ja lopuksi ulkoviivat paksuin viivoin. Excelissä taulukoiden muokkaaminen on helpompaa kuin Wordissä ja tällä painikkeella saat laskuistasi helppolukuisia taulukoita, jotka voit liittää suoraan Wordiin. 1.2 Datan syöttäminen taulukkoon Aloita syöttämällä mittauksista saadut arvot johonkin Excelin solukkoon niin, että aina saman suureen eri arvot tulevat joko pysty- tai vaakariviin. Klikkaa jokin solu aktiiviseksi ja syötä siihen joko tekstiä tai numerodataa (kuvassa oikealla). Taulukon hallitsemiseksi luo aina ensimmäiseen soluun selite siitä, mitä arvoja sarakkeessa on. Jos esimerkiksi syötät sarakkeeseen massan arvoja, laita 2

4 ensimmäiseen soluun selitteeksi symboli, minkä aineen massa on kyseessä sekä yksikkö. Näin se käy samalla taulukon pohjaksi työselostukseen esim. m butanoli (g) (muotoilun osalta katso kohta Fontit). Huomioi, että Exceliin on asennettu desimaalierottimeksi joko piste tai pilkku. Yleensä suomenkielisissä versioissa se on pilkku, englanninkielisissä puolestaan piste. Jos Excel ei suostu laskemaan yhteen kahta solua, välimerkki on todennäköisesti väärin määritetty. Kun kirjoitat suomenkielistä tekstiä, pidä desimaalierotin pilkkuna. Erottimen saa vaihdettua muuttamalla koneen maa-asetuksia (Start valikosta Control Panel Regional and Language option). 1.3 Laskeminen Excelin soluissa Excel toimii kuin tehokas laskin, joten siitä löytyvät kaikki samat asetukset kuin laskimestasi. Tulosten käsittely työselostusta varten kannattaa kuitenkin tehdä mieluummin Excelillä, koska taulukkolaskentaohjelman avulla virheet on helpompi korjata. Tällöin pienillä muutoksilla saat suoraan oikeat lopputulokset, kuvaajat ja taulukot eikä kaikkea tarvitse laskea uudestaan. Kun suoritat Excel-taulukkolaskennassa laskutoimituksia (lasket soluja yhteen, kerrot, jaat tai lisäät funktioita), aloita aina uusi solu, johon olet uuden tiedon syöttämässä = -merkillä. Näin ohjelma tietää, että olet suorittamassa laskutoimituksen. Nyt voit syöttää = -merkin perään joko soluja (eli niissä olevia arvoja) tai numeroita samalla tavalla kuin laskimeen. Muista laskusäännöt eli laita sulkuja aina tarvittaessa! Excel laskee samalla tavalla kuin laskin eli se suorittaa ensin kerto- ja jakolaskut aina ennen yhteen- ja vähennyslaskua. Muista myös, että siihen soluun, johon lasket, et voi viitata! Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miten lasketaan veden ainemäärä. C-soluihin on syötetty laboratoriossa mitatut veden massat ja soluun F9 halutaan laskea tiettyä massaa vastaava ainemäärä. Soluun F9 on annettu määräys laskea lukuarvo, joka syntyy kun solussa C9 oleva luku jaetaan veden moolimassalla, joka on 18,00 g/mol. Kun painat enteriä, Excel laskee tämän arvon. Mikäli esimerkiksi massan syötössä on tapahtunut virhe, muutoksen voi tehdä soluun C9, jolloin kaikki lasketut arvot muuttuvat automaattisesti korjatuiksi. Säästää paljon aikaa ja vaivaa! 3

5 Erittäin usein tieteellisissä kokeissa monelle eri mittaukselle suoritetaan samat laskutoimitukset. Juuri tällaista tarkoitusta varten Excel on loistava ohjelma. Jokaiseen soluun ei tarvitse syöttää erikseen arvoja (erikseen jakaa moolimassalla), vaan satoja laskutoimituksia voidaan suorittaa kirjoittamalla vain yksi esimerkkikaava. Jotta tätä voidaan käyttää hyväksi, on Excelin taulukkoidea ymmärrettävä tarkasti virheiden eliminoimiseksi. Jokaisella solulla on kaksi koordinaattia, kirjain ja numero. Kirjain ilmaistaan ensin ja sitten numero, esim. D3. Tämä kertoo, että laskussa käytettävä arvo löytyy solusta, joka sijaitsee D-pystyrivistössä ja on 3 vaakarivissä. Jos tämä arvo on esimerkiksi moolimassa, joka on muista muuttujista riippumaton arvo, kannattaa se kiinnittää. Kiinnittämällä voidaan samaa lukuarvoa käyttää kaikissa laskutoimituksissa. Esimerkiksi ainemäärää laskettaessa voidaan samalla moolimassalla jakaa kaikki massan arvot. Kuvassa veden moolimassa on laitettu soluun D3. Veden massa on solussa C6. Kun halutaan laskea veden ainemäärä, voidaan massa jakaa ainemäärällä eli kirjoittaa =C6/D3. Tämä antaa aivan oikean tuloksen. Tässä tapauksessa D3 solun kummankin komponentin eteen on vielä lisätty $-merkki. Merkit saa kätevästi myös painamalla F4-näppäintä sen jälkeen, kun on klikannut solun D3 kaavaan. Näin solut siis kiinnitettiin pysyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun solu kopioidaan, laskutoimituksissa käytetään aina solun D3 numeroarvoa. Painamalla F4-näppäintä toisen kerran $-merkki tulee ainoastaan numeron eteen (kiinnittäen ainoastaan rivin, ei saraketta). Kolmannella kerralla saa $-merkin kirjaimen eteen (kiinnittää vain sarakkeen). Enteriä painamalla Excel laskee ainemäärän soluun. Nyt jo lasketun ainemäärän solun alakulmaan ilmestyy suurempi musta neliö. Kun neliöstä ottaa kiinni hiirellä, Excel kopioi automaattisesti saman laskutoimituksen seuraavaan soluun. Alaspäin kopioidessa (suurempiin numeroihin päin) laskutoimitus muuttuu muotoon =C7/$D$3, =C8/$D$3 Näin voidaan yhdellä yhtälönkirjoittamisella laskea usealle massalle moolimassa. Mikäli solu kopioidaan oikealle (niin että numerot pysyvät samoina, mutta kirjaimet muuttuvat) ymmärtää Excel sen niin, että laskutoimitus muuttuu muotoon =C6/$D$3, =D6/$D$3... Eli kiinnitetty moolimassa ei missään vaiheessa muutu, koska sen molemmat komponentit on kiinnitetty! Jossain tapauksissa riittää, että kiinnitetään vain toinen koordinaatti, mutta kummankin komponentin kiinnitys on varmempaa. Tärkeää on aina kopioinnin jälkeen tarkistaa, mitä soluja tai lukuja Excel on laskemassa yhteen! 4

6 1.4 Funktioiden lisääminen Excelissä on paljon erilaisia matemaattisia funktioita kuten laskimessakin. Voit selailla erilaisia funktioita kohdasta Insert Function. Suurin osa funktioista toimii niin, että ensin laitetaan = merkki, (jotta ohjelma tietää, että lasku on tulossa), sitten funktion tunnuskirjaimet suurilla tai pienillä kirjaimilla. Niiden perään laitetaan sulut, johon tulevat luvut tai solut joista funktio otetaan. Yleisimmät funktiot ovat =COS() =SIN() =TAN() =PII() huom! tämä on pii eli 3, Tähän ei tarvitse laittaa kuin tyhjät sulut, niin Excel antaa sille arvon. Englanniksi funktio on PI(). Suomenkielisessä versiossa LUONNLOG() on luonnollinen logaritmi ja englanninkielisessä versiossa se on LN()! LOG10 on kymmenkantainen logaritmi kummankin kielen versiossa. Jos tuntuu epävarmalta, ensimmäisellä kerralla kannattaa vaikka varmistaa laskimella, että on käyttänyt oikeaa funktiota. Uusimmissa Exceleissä on myös mukana funktioiden pikanäppäin (kuvassa ympyröity punaisella), jota painamalla tulee esiin taulukko yleisimmin käytetyistä funktioista. 1.5 Fontit: erityisesti ylä- tai alaindeksien luonti Excelissä taulukoiden nimisoluissa sekä kuvien akselien otsikoissa on tärkeää saada fontit oikeiksi ja erityisesti käyttää ylä- tai alaindeksejä. Mikäli haluat muokata koko solun (tai monta solua), valitse ne aktiiviseksi. Jos ylä- tai alaindeksejä tarvitaan nimiin (joko soluissa tai kuvaajien akselien otsikoissa), klikkaa ensin solu aktiiviseksi ja maalaa sen jälkeen hiirellä syöttöriviltä (taulukon yläpuolella) se kohta jonka haluat ylä- tai alaviitteeksi. Valitse sen jälkeen Home Number, jonka alalaidassa on pieni nuoli (kuvassa merkitty punaisella ympyrällä): 5

7 Aukeaa laatikko, josa voi valita solujen muotoilun. Effects- kohdasta valitaan joko superscript (yläindeksi) tai subscript (alaindeksi). Format Cells valikosta voi valita muitakin tärkeitä asioita. Esimerkiksi kuvaajissa akseleissa olevat suureet ovat tieteellisessä tekstissä kursiivilla. Esimerkiksi m (butanoli) / g. Sen voi saada myös kuvaajien akseleihin valitsemalla kursivoitavan kirjaimen ja painamalla sen jälkeen joko taulukon ylälaidassa olevalla Italic pikanäppäintä I. Mikäli tarvitset kreikkalaisia kirjaimia symboleissa, helpoiten saat ne piirtämällä saman symbolin esimerkiksi Wordiin ja siirtämällä sen leikkaa-liimaa -tekniikalla akselin tekstiin. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja valita fontiksi symbolit. 6

8 1.6 Kuvaajien piirtäminen Kuvaajien piirtämisen kannattaa aloittaa maalaamalla ne sarakkeen arvot, joista haluat kuvaajan piirtää. Jos haluat samaan kuvaajaan monta eri pistesarjaa, suositeltavaa on piirtää ensin yksi pistesarja ja lisätä muut pistesarjat kuvaajan luomisen jälkeen. Tämän jälkeen valitset Excelin yläpalkista Insert Chart Scatter ja sieltä ensimmäisen kuvaajatyypin (vasen yläkulma), jossa piirretään pelkästään datapisteet kuvaajaan. Koska Excel on tehty lähinnä tilastollisiin esityksiin, vaihtoehtoja on useita. Jotta dataa voidaan myöhemmin muokata (sovittaa suoria, lisätä virhemarginaaleja), tilastotieteellisiä kuvaajia ei voi käyttää, vaan valitaan aina Scatter. Jos halutaan sovittaa pisteisiin suora, se tehdään kuvaajan valmistumisen jälkeen. Excel piirtää tämän näköisen kuvaajan, jota voidaan nyt alkaa muokkaamaan: 3 i (ma) i (ma)

9 Entries:tä Add ilmestyy oikealla oleva syöttötaulukko: Mikäli haluat x ja y-akselin vaihtavan paikkaa, niin yläpalkista löytyy komento Data- Swich row/coloum. Toinen sarja voidaan lisätä kuvaajaan valitsemalla yläpalkista Data Select Data. Silloin aukeaa vasemmalla näkyvä kuva, jossa Legend Entries kohdassa näkyy tämän hetkinen syötetty sarja sekä Chart data range:ssä mistä Excelin soluista sarja on piirretty. Kun klikkaa Legend Tähään voi syöttää arvot uudelle sarjalle. X-akselin arvot saa syötettyä, kun klikkaa painiketta, joka on sinisen ympyrän sisällä. Nyt voit maalata pisteet x-akselille. Kun painat OK niin toinen sarja ilmestyy kuvaajaan. Jos jompaa kumpaa sarjaa pitää muokata niin sen saa valitesemalla Legend Entries:tä Edit. Tässä kohtaa voit milloin tahansa muuttaa soluja. Esimerkiksi jos olet valinnut aivan koko sarakkeen ja olet käyttänyt ylimmissä soluissa kirjaimia kertoaksesi, mikä sarake on, voi Excel sekaantua kirjaimista numeroiden joukossa ja siksi kuvaaja voi näyttää oudolta. Kaikkein turvallisinta on piirtää kuvaaja ainoastaan sellaisista soluista, joissa on numeroarvoja. Huomaa vielä: Excel ei todellakaan tiedä kumman arvosarjan haluat laittaa x ja kumman y-akselille! Muista vielä tarkistaa, että arvot ovat niin päin kuin itse ne halusit! Jos eivät ole, niin voit vaihtaa niiden paikkaa juuri tässä kohtaa vaihtamalla vain sarakkeen kirjaimen Kuvaajien muokkaus Kuvaajien muokkaus kannattaa aloittaa valitsemalla yläpalkista Chart Tools Layout. Sieltä löytyvät tarpeelliset komennot. Chart title kohdasta voidaan määritellä kaaviolle yleisotsikko, mutta yleensä tämä kohta jätetään tyhjäksi, kun kuvaajia tehdään työselostuksia varten. Tämä johtuu siitä, että työselostuksissa kuvien 8

10 nimet on tapana laittaa kuvien alapuolelle tulevaan kuvatekstiin. Arvoakselit Axis Titles sen sijaan on ehdottomasti nimettävä! Nyt on vielä hyvä hetki tarkistaa, että oikeat pisteet ovat oikeilla akseleilla eli akselit nimetään lukuarvojen mukaan! Arvoakselille merkitään ensin symbolilla suure, esimerkiksi ajan symboli on t, jonka perään laitetaan yksikkö joko suluissa tai erotettuna poikkiviivalla. Akselien nimet tulevat automaattisesti näkyviin. Mikäli tarvitset kreikkalaisia kirjaimia symboleissa, helpoiten saat ne piirtämällä saman symbolin esimerkiksi Wordiin ja siirtämällä sen leikkaa-liimaa -tekniikalla akselin tekstiin. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja valita fontiksi symbolit. Mikäli tarvitset hankalia ala- sekä yläindeksiyhdistelmiä kuvaajiin tai taulukoihin, ne on kaikkein kätevintä tehdä Wordin kaavaeditorilla ja sieltä siirtää Exceliin (Luku 2.2). Excel on siis tehty tilastollisiin sovellutuksiin, joten kuvaajien perusasetukset eivät ole tieteellisten standardien mukaiset, koska ne häiritsevät kuvan tarkkuuden lukemista. Niimpä kohdasta Gridlines valitaan molemmiksi sekä pysty että vaaka taustaruudukoksi Non. Legend on se pieni valkoinen laatikko, joka ilmestyy yleensä aina kuvaajan oikeaan kulmaan. Mikäli kuvaajassa on vain yksi pistesarja, selitettä ei tarvita, kuvatekstiin voi kirjoittaa lukijalle kaiken tarvitseman informaation. Mikäli samassa kuvaajassa on useampi pistesarja, sen käyttö on perusteltua. Jos laatikossa lukee jotain epämääräistä, mutta päätät silti pitää laatikon, käy vaihtamassa Chart Tools Design Select Data - Legend Entries -kohdasta sarjoille jotkin järkevät, selkeät nimet. Tältä välilehdeltä voit myös säädellä laatikon paikkaa, mutta helpoiten se käy hiirellä siirrellen valmiissa kuvaajassa. Mikäli pidät selitelaatikon, sen paikka on ehdottomasti kuvaajan sisällä paikassa, missä se ei häiritse arvopisteiden esittämistä. Nyt voidaan painaa näppäintä Valmis. Excelin luoma kuvaaja näyttää nyt tältä: i(ma) t(min) i (ma) 1 Series2 1 Tässäkin kuvassa on vielä asetuksia, jotka pitää muuttaa ennen kuin kuvaaja on työohjeen mukainen: - Mikäli kuvaajassa on vielä harmaa tausta, poista se, jotta kuvaajaa on helpompi lukea; klikkaa joko kuvaajan keskiosaa kerran, jolloin se aktivoituu ja paina sitten delete-nappia niin harmaa tausta poistuu automaattisesti. Toinen vaihtoehto on valita Chart Tools Format Plot Area ja sieltä None. - Seuraavaksi poistetaan kuvaajaa ympäröivät mustat viivat; klikkaa nyt kuvaajan ulkoaluetta (1) ja Format plot area border colour No line. 9

11 - Excel antaa numeroarvoille aina jostain syystä mielenkiintoisia esittämistapoja, joten ne pitää usein vaihtaa. Kaikissa luvuissa on oltava sama määrä desimaaleja ja joskus Excel tarjoaa pienelle luvuille Tieteellistä (Scientific) -ilmaisumuotoa. Luvut on silti helppo yhdenmukaistaa tuplaklikkaamalla kuvaajan akselin numeroita (3) aukeaa Format Axis - ikkuna ja siitä Number-välilehti. Fontti on yleensä valmiiksi sopiva, mutta valitse Chategory:stä Number ja sille oikea määrä desimaaleja. Excel ehdottaa luvuilla yleensä muotoa yleinen (general), jonka jälkeen ruudulle voi ilmestyä vaikka mitä. Kaikkein varminta on valita valikosta muoto Luku (Number), koska sille saa valittua myös halutun määrän desimaaleja. Näin saadaan kaikille luvuille samalla akselilla myös sama desimaalimäärä. Mietithän, miten monta desimaalia on hyvä kuvaamaan tilannetta. Mikäli luvut ovat erittäin pieniä, sen voi ottaa huomioon jo yksikön valinnassa. Esimerkiksi kuvan tilanteessa on virrat jo muutettu ampeerien sijaan milliampeereiksi eli luvut on kerrottu tuhannella! Näin tehdään kuvaajasta helpommin luettava. Toinen kätevä väline kuvaajan hallintaan on Axis Options välilehti. Tällä lehdellä voit itse määritellä asteikon alku- ja päätepisteen sekä miten tiheästi lukuja on kirjattu. Mikäli kaikissa kohdissa on rastit, Excel automaattisesti muuttaa näitä arvoja, esimerkiksi jos lisäät kuvaajaasi sarjoja. Vaikka kaikki pisteesi olisivat kaukana nollasta, Excel aloittaa usein silti asteikon nollasta. Myös tämän voi tässä valikossa muuttaa. Lisäksi tästä valikosta voidaan valita logaritminen asteikko. 10

12 - Lopuksi siirretään mahdollinen selitelaatikko paikkaan, missä se ei häiritse kuvaajan lukemista. Yleensä se kuitenkin mahtuu johonkin kohtaan kuvan sisälle, jolloin sisäkuvaa voi ulkokuvassa suurentaa ja näin lukija näkee paljon enemmän oleellista, tarkempaa informaatiota. Nyt kuvaajan ulkoasu on kunnossa ja kuvaajan voi leikata ja liimata Wordiin omaan työselostukseen. Kuvatekstin lisäämisen jälkeen kuvaajassa on kaikki oleellinen informaatio ja se näyttää tältä: mol dm-3 5 mol dm-3 i(ma) t(min) Kuva 1. Eri väkevyyksisten KCl-liuosten rajavirran kehittyminen ajan funktiona. 11

13 1.6.2 Suorien piirtäminen kuvaajiin Kuvan 1 kaltaisesta kuvasta voidaan kauniin ulkomuodon lisäksi saada yleensä myös laskennallista informaatiota sovittamalla mittauspisteisiin käyrä (yleensä suora). Tämä voidaan tehdä helposti Excel-ohjelmassa, kun kuvaaja on piirretty. Valitaan vain Chart Tools Layout - Trendline. Tästä aukeavasta valikosta voi valita käyrän muodon. Yleensä käyrä on lineaarinen, muta on mahdollista valita myös esimerkiksi eksponentiaalinen tai polynominen käyrä. Mikäli valitset polynomisen käyrän, kysyy ohjelma myös polynomin astelukua. Valitsemalla More Trendline Options (tai klikkaamalla jo olevaa trendline:a), pääset Format Trendline valikkoon. Format Trendline-välilehdellä voit aktivoida alakulmassa olevat kohdat: Display equation on chart ja Display R-squared value on chart. Näin Excel automaattisesti laskee sinulle suoran yhtälön ja sen, miten hyvin pisteet sopivat suoralle. Suoran yhtälöä käytetään hyvin usein laskuissa ja Excel antaa sen yleensä niin monella desimaalilla, kun itse olet merkinnyt x- ja y- akselit. Mikäli kulmakertoimet ovat liian epätarkkoja laskuihin, sitä voi säätää tuplaklikkaamalla akselin numeroita, valitsemalla sieltä lehden Numero (Number) ja lisäämällä lukuun lisää desimaaleja. 12

14 Tällä välilehdellä voit myös jatkaa suoraa eteen- tai taaksepäin kohdasta Forecast. Kun painat ok-nappia, ohjelma lisää automaattisesti sekä suoran että sen yhtälön. Mikäli sinulla on useita sarjoja, voit toistaa saman toiselle sarjalle. Nyt kuvaajasi näyttää tältä: i(ma) mol dm-3 5 mol dm-3 Linear (2 mol dm-3) Linear (5 mol dm-3) y = x R² = y = x R² = t(min) Excel automaattisesti lisää myös sovitettavien käyrien nimet selitelaatikkoon, mutta ne on hyvä poistaa sieltä klikkaamalla käyrän selite aktiiviseksi ja painamalla Delete-nappia. Jos on hankala erottaa, mikä suora viittaa mihinkin sarjaan, suoran väri kannattaa vaihtaa samanvärisiksi kuin mittauspisteet. Värit tulee valita niin, että ne erottuvat mahdollisimman hyvin toisistaan Regressioanalyysi Regressioanalyysillä voidaan määrittää kuvaajassa olevia virheitä. Jotta voit käyttää regressioanalyysiä, sinun täytyy ensin tarkistaa, että se on asennettu koneellesi. Avaa yläpalkista Data ja katso löytyykö sieltä kohtaa Data analysis, mikäli ei löydy, klikkaa yläpalkin kohdalla oikeaa hiiren näppäintä ja valitse sieltä Customize quick access toolbar and sieltä välilehti Ad- Ins, jolloin aukeaa valikko erilaisista lisäpaketeista. Valitse tästä listasta aktiiviseksi ylin kohta Analysis ToolPak ja paina OK. Nyt File palkkiin on tullut lisänä Data analysis kohta. 13

15 Eteesi avautuu lista erilaisista tiedon käsittelyn työkaluista. Selaa listaa alaspäin kunnes löydät: Regression ja valitse se. Nyt sinulle avautuu oikealla näkyvä näkymä. Valitse yläosan x- ja y- akseleille sopivat syöttöalueet soluista (samat jotka olet valinnut kuvaajaan). Muihin asetuksiin sinun ei tarvitse koskea. Kun painat OK, Excel siirtää sinut suoraan tuloslehdelle, johon on kirjattu paljon erilaista informaatiota kuvaajasta ja sen virheistä. Alimmassa taulukossa on rivi Intercept, jolle on esitetty Kerroin eli leikkauspisteen arvo (Coefficients) sekä Keskivirhe (Standard Error). Arvo sen alapuolella olevassa rivissä on Muuttuja X (X Variable) ja sille on annettu kulmakerroin (Coefficients) sekä Keskivirhe (Standard Error). Kopioi nämä arvot järkevällä tarkkuudella selostukseesi. Ylhäällä olevassa Regressiotunnusluvuista saat myös R 2 -korrelaatiokertoimen (R square), joka kertoo, miten hyvin sovittamasi regressiosuora sopii pisteisiin. Ota ylös myös tämä arvo. 14

16 2 Word-opas Word ja Excel ovat yhdessä hyvä kokonaisuus aloittaa työselostuksen rakentaminen. Kannattaa aina aloittaa käsittelemällä data ja piirtämällä kuvaajat Excelillä. Myös Word-ohjelmassa voi tehdä taulukoita, mutta koska tieto on yleensä kuitenkin pakko naputtaa jo Exceliin, taulukot voi myös sieltä kopioida suoraan Wordiin. Myös mikäli laskuihin tulee muutoksia, on muutoksia sisältävän uuden taulukon kopioiminen Excelistä nopeampaa kuin muutosten tekeminen Wordtaulukkoon. Word-taulukoita voi kuitenkin halutessaan käyttää. 2.1 Työselostuksen rakenne Työselostuksen kirjoittaminen kannattaa aloittaa luomalla selostukselle rakenne. Työselostukseen ei ole pakko tehdä sisällysluetteloa, mutta halutessaan sen voi selostukseen sisällyttää. Selostuksen rakenteen pääkohtina kannattaa käyttää työohjeiden kohtia ja mikäli pääkohdat selvästi jakautuvat useampaan alakohtaan, ne voidaan jakaa toisen tason otsikoihin. Jos haluat numeroinnit otsikoihisi, mene dokumentin alkuun ja valitse Home Paragraph valikosta yllä näytetty esimerkki. Jos haluat, että otsikollesi antama nimi näkyy välittömästi numeron perässä (erittäin suositeltavaa) ja haluat otsikkojen numerot erotettavan pisteellä, valitse kolmas vaihtoehto oikealta toisesta rivistä (ympyröity punaisella). Tässä versiossa näet aina sekä alaotsikoiden numerot että tekstit, tämän jälkeen paina OK. Mikäli otsikoiden eteen ei ilmestynyt numeroita, et ole määritellyt ohjelmalle, mitkä sanat ovat otsikoita. Mustaa haluamasi otsikko ja valitse yläpalkista Home - Styles ja klikkaa nyt sen tason otsikkoa, johon sen haluat (Heading 1 tai 2...). Word ohjelman oikeassa alalaidassa on neljä pientä neliötä. Niistä voidaan hallita saman dokumentin eri tasoja. Kaikkein vasemman puoleisin on normaalinäkymä, jossa näkyvät kaikki tekstit, kuvat ja otsikoinnit. Suurin osa pitää tätä perusnäkymänään. Toinen vasemmalta on kahden rinnakkaisen sivun näkymä. Kolmas on web-näkymä, joka auttaa silloin kun olet tekemässä 15

17 nettisivuja. Neljäs logo on jäsennysnäkymä, joka näyttää eri tekstin tasot. Juuri tässä näkymässä on kaikkein helpointa hallita eritasoisia otsikoita. Tässä näkymässä voit tummentaa yhden rivin ja automaattisesti valita minkä tason otsikon siitä haluat. Mikäli rivi on jo jonkin tason otsikko, sitä voi helposti ylentää tai alentaa otsikkoportaassa ylhäällä olevilla nuolinäppäimillä. Tämän näkymän käyttö vaatii hieman harjoitusta, mutta toimii myöhemmin nopeuttavana apuvälineenä. Mikäli haluat työllesi sisällysluettelon (ei pakollinen työselostuksissa), saat sen Wordin ohjelmasta menemällä kansisivua seuraavalle sivulla ja valitsemalla References - Table of Contents. Klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta voit valita erilaisia malleja. Mikäli teet muutoksia tekstissä, sisällysluettelo ei päivity itsestään vaan sen voi päivittää pitämällä hiiren luettelon päällä ja painamalla oikeaa nappia. Avautuvasta valikosta voi valita Update. Joskus päivityksen jälkeen sisällysluetteloon ilmestyy outoja juttuja, silloin ongelmaa kannattaa alkaa etsiä ottamalla käyttöön jäsennysnäkymä. 2.2 Kaavaeditorin käyttö ja symbolien lisäys Kaavaeditori on yksi tärkeimpiä Wordin ominaisuuksia, joita kemisti tarvitsee. Se voi aluksi tuntua hankalalta käyttää, mutta oikein käytettynä nopeuttaa kaavojen kirjoittamista. Kaikki kaavat sekä esimerkkisijoitukset työselostukseen on tehtävä kaavaeditorilla. Kaavaeditori avataan valitsemalla yläpalkista: Insert Text - Objekti Microsoft Equation 3.0. Objektilistaa pitää hieman rullata alaspäin, jotta se löytyy. Tämä objekti ei kuulu Wordin perusasetuksiin, mutta kun sitä tuplaklikkaa, sen pitäisi automaattisesti latautua. Mikäli et saa kotikoneellesi kaavaeditoria, se löytyy koulun kaikista mikroluokan koneista. Näkymä kaavaeditorista on esitetty alla. Myös Power Pointissa on vastaava kaavaeditori, joka on erittäin kätevä kurssien esitelmien pitoon, mutta myös Word-ohjelmasta voi leikata ja liimata kaavat suoraan Power Pointiin ja Exceliin. Kuvassa vasemmalla on kenttä, johon kaavan voi rakentaa ja oikealla on erilaisia rakennuspalikoita. Klikkaamalla jokaista palikkaa, niistä aukeaa lisää valikoitavia palasia. Kaavaeditoriin voit lisätä mitä tahansa isoja tai pieniä kirjaimia tai numeroita suoran näppäimistöstä, vain kaikki erikoismerkit tulevat palkeista. Käy kaikki palkit läpi ja kokeile, näin opit käyttämään editoria tehokkaasti. Tärkeimpiä palkkeja kemisteille: - Kaksi viimeisintä palkkia oikealla ylärivissä: näistä löytyvät pienet ja suuret kreikkalaiset kirjaimet, joita tarvitaan kaavoissa erittäin usein. - Toinen palkki vasemmalta alarivissä: Tästä palkista saat jakoviivan sekä erilaisia neliöjuuria, joiden alle voit syöttää lukuja tai kirjaimia. - Kolmas palkki vasemmalta alarivissä: Tästä saat ala tai yläindeksi kemiallisiin kaavoihin ja potensseihin. Mustat pikku palkit näyttävät, saatko vain ala tai yläindeksin vai kummatkin. Tällä toiminnolla on erittäin helppoa luoda kemiallisia kaavoja myös tekstin lomaan. 16

18 Kun kaava on valmis, klikkaa ulos kaavaeditorista johonkin toiseen dokumentin kohtaan. Tällöin editori-näyttö häviää ja jäljelle jää tekemäsi kaava. Kaavaeditorin etu piilee siinä, että kun olet tehnyt yhden kaavan, voit kopioida sen seuraavaan kohtaan ja muokata sitä edelleen tuplaklikkaamalla. Varsinkin yhtälöiden johdossa kaavoissa muuttuu usein vain jokin tietty osa, jolloin suurimman osan kaavasta saa kopioimalla valmiina. Muistathan numeroida kaikki yhtälöt ja kaavat työohjeen mukaan. H 2SO4 + 2 KOH K2SO4 + 2H 2O (1) Kaikki kaavat on oltava kursiivilla (kaavaeditorissa matemaattinen (math)) ja tämä on kaavaeditorissa automaattisesti oletuksena, mutta kemialliset reaktiot sekä yksiköt kirjoitetaan kaavaan normaalina tekstinä. Esimerkiksi yksiköt voi maalata (vielä kaavaeditorikentässä ollessaan) ja valita editorin ylänurkasta Tyyli (Style) ja sieltä teksti (Text). Hyvin usein tekstiin pitää myös lisätä jotain, esimerkiksi kreikkalaisia symboleja. Näiden tekoon voit käyttää kaavaeditoria, mutta usein pelkkien symbolien lisäämiseen on helpompaa valita Insert Symbol. Toinen vaihtoehto on maalata kirjain ja vaihtaa sen fontiksi Symboli (Symbol), mutta tässä tapauksessa pitää muistaa, mikä kirjain vastaa mitäkin kreikkalaista kirjainta. Pelkkien ylä- ja alaviitteiden paikalleen laittaminen on nopeaa pikanäppäinten avulla (ympyröity alla olevassa kuvassa). Mikäli nämä näppäimet puuttuvat, ne saa asennettua itselleen, kun painaa oikealla Font välilehdessä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse Customised Ribbon. Mikäli samassa kirjaimessa tai numerossa on sekä ylä- että alaviite, sellaiset kannattaa tehdä kaavaeditorilla. 17

19 Kahta seuraavaa kappaletta ei ole välttämätöntä käyttää työselostuksissa, mutta mm. kandintyössä sekä muissa pitkissä selostuksissa ne ovat hyvin käyttökelpoisia. 2.3 Ylimääräistä: Viitteiden listaus Hyvin usein työssä viitataan aikaisempiin tutkimuksiin tai käytetään toisten töistä saatuja vakioiden arvoja. Nämä viitteet kirjataan selostuksen loppuun työohjeessa neuvotulla tavalla. Mikäli viitteitä on useita kuten kandintyössä, Wordin toimintoja voidaan käyttää helpottamaan viitteiden järjestyksessä pitoa. Työselostuksissa on usein niin pieni määrä viitteitä, että ne voi syöttää käsinkin. Kun haluat lisätä viitteen, jätä kursori siihen kohtaan dokumenttia, jossa kyseinen asia on kerrottu ja valitse yläpalkista References Footnotes - Insert Endnote. Nyt Word siirtää sinut automaattisesti dokumentin loppuun ja luo viitteelle numeron. Numeron perään voit nyt kirjoittaa lähteen. Vaikka nyt lisäisit viitteen tätä viitettä ennen, Word pitää viitteet siinä järjestyksessä, jossa ne ilmestyvät dokumentissa. Word myös päivittää tämän järjestyksen automaattisesti. Mikäli haluat myös jossain toisessa kohdassa dokumenttia viitata tähän samaan viitteeseen, voit valita References Captions - Cross-reference. Aukeaa valikko, jonka yläkulmassa on vaihtoehto viitata joko kuvaan, taulukkoon tai loppuviitteeseen (endnote). Valitse tässä tapauksessa loppuviite (endnote). Tätä ristiviitettä Word ei enää kuitenkaan automaattisesti päivitä, mutta ennen palautusta voit itse päivittää ristiviitteet valitsemalla koko dokumentin (pikanäppäin: Ctrl + a) ja painamalla sen jälkeen hiiren oikeaa näppäintä. Avautuvasta valikosta valitaan Päivitä (Update). 2.4 Ylimääräistä: Kuvien ja taulukoiden käsittely Wordissä Kun kopioit kuvaajia ja taulukoita Excelistä Wordiin, ne on mahdollista vain leikata ja liimata. Tällöin ne kuitenkin liimautuvat Excel-objekteina ja suuri määrä näitä objekteja tekee dokumentista erittäin suurikokoisen. Tämän takia kuvaajat ja objektit kannattaa kopioimisen jälkeen liittää Word-dokumenttiin Home Clipboard - Paste - Paste special toiminnolla, joka löytyy ylävalikosta. Tästä kohdasta voi valita vielä Picture. Kuvat ja taulukot voivat välillä käyttäytyä hassusti tekstin kanssa. Tällöin kannattaa klikata kuvaa ja yläpalkkiin ilmestyy Picture Tools Format Arrange - Position. Yleensä varmin tapa on pitää kuva Tekstin tasossa In line with text. Samasta valikosta voi myös säädellä kuvan kokoa ja paikkaa. Kuville ja taulukoille voi luoda Wordissa tekstit ohjatusti, jolloin niihin voi myös viitata samoin kuin viitteisiin (katso luku 2.3Ylimääräistä: Viitteiden listaus). Nyt kuvat pysyvät aina oikeassa numerojärjestyksessä, vaikka siirtelisit niitä paikasta toiseen tai lisäisit väliin uusia kuvia. Tämä auttaa hallintaa suurissa kirjallisissa töissä. Kun lisäät kuvatekstin, aseta kursori kuvan alalaitaan (tai taulukon ylälaitaan) ja valitse References Captions Insert Caption. Nyt voit valita haluatko otsikon kuvalle, kaavalle tai taulukolle. Kun klikkaat OK, ilmestyy teksti Kuva 1 (Figure 1), jonka perään voit kirjoittaa kuvatekstin. Jokaiseen kuvaan ja taulukkoon on viitattava jossain vaiheessa tekstiä ja tähän tarkoitukseen sopii erittäin hyvin Wordin ristiviittausominaisuus, joka mainittiin jo edellisessä kappaleessa. Valitse References - Captions Cross-reference) ja sen jälkeen ylävalikosta kuva tai taulukko. Palkin oikeassa yläreunassa on valikko siitä, mitä haluat viitteen sisältävän. Yleensä halutaan vain, että viitataan kuvaan 1. eikä koko kuvatekstiin. Valitettavasti Word ei ymmärrä loistavaa suomen kielioppia ja sana kuva on osattava itse taivuttaa lauseeseen sopivaksi. 18

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Helmikuu 2013 Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Sisältö 1 Johdanto 3 2 Millainen on hyvä kuvaaja? 3 3 OriginPro9 peruskäyttö 4 3.1 Lineaarisen sovituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Kuopion konservatorio, Tossavainen Marjo Ohje musiikin perusteiden arvioinnin antamiseen Wilmassa Musiikin perusteiden suoritusmerkinnän

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot