Perusopetuksen laatukriteerityö osana Kiimingin kunnan laadunhallintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen laatukriteerityö osana Kiimingin kunnan laadunhallintaa"

Transkriptio

1 KIIMINKI Opetus ja kulttuuriministeriön laatuseminaari Oulussa Perusopetuksen laatukriteerityö osana Kiimingin kunnan laadunhallintaa Juha Aho, tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Pasi Mäkikyrö, palvelujohtaja

2 Kiimingin kunta 0-14 vuotiaita 29% väestöstä Kuva: Jyrki Hiirikoski Kuva: Ulla Tuomela

3 Kiimingin kunnan luottamushenkilöorganisaatio Kunnanvaltuusto Keskusvaalilautakunta Puheenjohtajisto Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Yksilöasioiden jaosto Talous- ja strategiavaliokunta Tarkastuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Palvelujohtokunta Tilaajahallinto Strateginen suunnittelu Tilaajajohtajat Talousjohtaja Valmistelijat Esittelijät Johtokunta KIDE Johtokunta Ateria

4 Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTIPALVELUT Kiimingin kunnan hyvinvointipalveluihin kuuluvat päivähoito-, vanhus-, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä opetus-, vapaa-aikakirjasto- ja kulttuuripalvelut. Kunta tuottaa osan palveluista itse ja ostaa osan kuntayhtymiltä, muilta kunnilta, säätiöiltä tai suoraan yksityisiltä palvelun tarjoajilta TERVEYSPALVELUT PÄIVÄHOITOPALVELUT OPETUSPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT VANHUSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT KIRJASTOPALVELUT TERVEYSPALVELUT KULTTUURIPALVELUT Kiiminkijoen opisto

5 Kehitämme palveluja yksilöiden ja perheen palvelutarpeen mukaisesti! Uudenlainen asenne palvelujen järjestämisessä Hyvinvoinnin monialaisuus Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan useita samansuuntaisia toimia Hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvat monet eri toimijat Hallinnonalojen ja palveluiden välinen yhteistyö LUOTTAMUS JA KUNNIOITUS!

6 Laatutyötä muuttuvassa toimintaympäristössä Perustehtävän kirkastaminen Miksi kunta on olemassa? Palveluiden asiakaslähtöisyys Palveluiden kustannustehokkuus Palveluiden laatu Sopimusohjausmallin käyttöönotto toimintajärjestelmän kehittäminen o Kiiminki -strategia 2025 o Laatujohtaminen (strateginen johtaminen ja laadun hallinta) + jaettujohtajuus o CAF laadunhallinnan käyttöönotto o Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma o Prosessien kuvaaminen o Talouden tasapainottamisohjelma -> kehittäminen -> resurssien optimointi -> palvelutuotannon kehittämissuunnitelmat 6

7 Kokonaisvaltainen arviointi ja kehittäminen 1 (3) Kiiminki strategia visio ja toiminnalliset tavoitteet Arviointitiedon tulee olla päätöksentekoa, toiminnan kehittämistä ja palvelujen käyttäjien tietotarpeita tukevaa Laadunhallinta osana perustyötä! Tieto siitä, miten kunta on onnistunut palvelutehtäviensä hoitamisessa ja niiden edelleen kehittämisessä -> kuntalaisten perusoikeus

8 Kokonaisvaltainen arviointi ja kehittäminen 2 (3) Kiimingin varhaiskasvatusja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma

9 Kokonaisvaltainen arviointi ja kehittäminen 3 (3) Kuntaliiton laadunhallinnan pilottihanke vuosina (2009)-2011: - varhaiskasvatuspalveluissa - opetuspalveluissa - vanhuspalveluissa Perusopetuksen laatukriteerejä mukaillen: Vanhuspalvelut Kehittävät vertaisarviointikäynnit Monialaiset avaintavoitteet 2025 Kiiminki strategia visio ja toiminnalliset tavoitteet

10 Laadun itsearviointi Kiimingin opetuspalveluissa Sivistyspalvelut Hyvinvointilautakunta Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Perusopetus Perusopetus Lukiokoulutus Lukiokoulutus CAF Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu LAATU- KRITEERISTÖ Kunnan laatujärjestelmän käyttöönotto vaiheistettiin siten, että opetustoimen laatujärjestelmän kehittäminen toimi pilottina Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma uudistettiin vuoden 2010 aikana - perusopetuksen laatukriteerit sidottiin osaksi arviointisuunnitelmaa ja hyödynnetään BSC mittareiden jatkokehittämisessä koulujen vuosisuunnitelmien runko yhdenmukaistettiin ja niihin sisällytettiin koulun arviointisuunnitelma -osio (lukuvuoden 2011 alusta)

11 Laadunarviointiprosessi Kiimingissä Kiimingin kunnan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut lähtivät tammikuussa 2010 mukaan Kuntaliiton ja Opetusministeriön yhteiseen perusopetuksen laadunarvioinnin hankkeeseen. Opetuspalvelut hakivat Opetusministeriöltä hankeavustusta pilotin toteuttamiseksi. Hankeavustusta saatiin vuosille , joka käytetään laadunarvioinnin kehittämiseen ja käytäntöjen vakiinnuttamiseen Kiimingissä

12 Miksi? Saadaan arviointitietoa päätöksenteon perustaksi esille toiminnan vahvuudet kehittämiskohteet, joihin voidaan sitoutua Luodaan edellytykset suunnitelmalliseen ja kestävään toiminnan kehittämiseen Miten? Käytettiin olemassa olevaa arviointiaineistoa ja asiantuntemusta. hyvinvointilautakunnan arviointiraportin tiedot työhyvinvointikyselyn tulokset BSC henkilöstön ammattitaito Arviointi toteutettiin itsearviointina CAF arvioinnin mukaisesti. järjestäjän tason arviointi (tilaaja mukana) koulujen 1. itsearviointi syyskuu 2010 koulujen 2. itsearviointi kevät

13 Laatutyön toteuttaminen Ohjausryhmä Laatuvastaava Itsearviointiryhmä 1. Kyselyjen ja mittausten tulokset 2. CAF perusopetuksen viitekehyksen mukaisesti arviointialueittain 3. Konsensuskeskustelun pohjalta kehittämiskohteet 4. Tiedottaminen 5. Seuranta

14 Perusopetuksen laadunhallintamalli Itsearvioinnin viitekehys Rakenteiden laatu Toiminnan laatu Henkilöstö Opetus ja opetusjärjestelyt Fyysinen oppimisympäristö Johtaminen Taloudelliset resurssit Arviointi Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Osallisuus ja vaikuttaminen Kodin ja koulun yhteistyö Oppimisympäristön turvallisuus Perusopetuksen laadun parantaminen

15 Henkilöstö Henkilöstö vahvuudet parantamisalueet kehittämiskohteet

16 8. Parantamisalueista muodostetaan kehittämiskohteita 1. Arviointiryhmän nimeäminen (6) 2. Arviointipäivistä sopiminen 7. Vahvuuksista kuvauksia strategiaan Laadunhallintaan liittyvä itsearviointi 3. Arviointipäivien toteutuksen tarkka suunnittelu 6. Käydään konsensuskeskustelu 5. Etsitään kustakin arviointialueesta vahvuudet ja parantamisalueet 4. Arviointiryhmä arvioi kunkin arviointialueen Kuvio: Laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin eri vaiheet

17 Laadunhallintaprosessi

18 JÄRJESTÄJÄN TASON ARVIOINTI Opetus kehittämiskohteet järjestäjän tasolla v JOUSTAVA ESI- JA ALKUOPETUS, JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO) ja OPPIMISEN TUEN STRATEGIAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN TUKEMINEN

19 KOULUN ITSEARVIOINTI avaa tarkasteluun koulun sisäiset prosessit ja toiminnot vahvistaa osallisuutta oman työn ja koulun kehittämiseen yhdistää kaikki mukaan pedagogisen johtamisen väline rehtorille motivoi ja sitouttaa 1. Itsearviointi opettelua kysymyksiä miksi? toiveita odotuksia 2. Itsearviointi tietoisuuden lisääntyminen, mitä itsearviointi tarkoittaa käytännössä koulun sisäiset prosessit hahmottuvat vastauksia miksi? kysymyksiin motivoituminen ja sitoutuminen itsearviointiin hyödyntämisen tehostuminen johtamisen välineenä Tärkeä kysymys: MIHIN VOIMME ITSE VAIKUTTAA?

20 Järjestäjän tason itsearvioinnin tuloksista LAATUKORTTI Vahvuudet Parantamisalueet Kehittämiskohteet Pisteet 1. Johtaminen 1. Strategiat ja työsuunnitelmat on laadittu 2. Keskushallinto tukee perustehtävän toteuttamista ja kehittämistä 3. Toimivat palaverikäytännöt 2. Henkilöstö 1. Pätevä ja osaava henkilöstö 2. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota 3. Kannustava ilmapiiri 1. Titu-mallin hahmottamattomuus 2. Aikaa ja resursseja johtamiselle ja kehittämiselle 3. Kaikkien rehtorien sitoutuminen kehittämistyön tukemiseen 1. Henkilöstön mitoitus (sijaistaminen, oppilashuolto, avustajat ym.) 2. Suunnitelmallisuutta osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen sekä rekrytointiin 3. Työnohjaus 1. Strategioiden jalkauttaminen 2. Osaamisen hyödyntäminen ja osallisuuden vahvistaminen 3. Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen 1. Henkilöstömitoituksen optimointi 2. Koulujen välinen yhteistyö 3. Menetelmät työkierron lisäämiseksi 4. Hanketoiminnan tulosten vakiinnuttaminen osaksi perustehtävää 5. Osaamisen suunnitelman laatiminen

21 LAATUKORTTI Vahvuudet Parantamisalueet Kehittämiskohteet Pisteet 5. Opetussuunnitelman toteuttaminen 1. OPS tehty, vaiheistettu käyttöönotto 2. Esiopetuksen, toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen ja lukion opetussuunnitelmat on päivitetty 3. Tietoisuus opetussuunnitelmasta on parantunut 1. Suunnitelmallista opetussuunnitelmatyötä, seurantaa ja arviointia ei ole 1. Opetussuunnitelman kehittämiseen suunnitelma, työryhmä, aikaa ja resursseja 2. Vuosisuunnitelmien tekemisestä ops:n arviointiin 3. Suunnitelmallisen ops-työn käynnistäminen, opettajien ja koulun sidosryhmien osallistaminen aitoon ops:n kehittämiseen Opetus ja opetusjärjestelyt 1. Oppimisen tuen koordinointi ja järjestelyt 2. Monipuoliset opetusjärjestelyt (esim. yhteisöllinen alkuopetus, POMOluokkien opetusjärjestelyt, JOPO ryhmä) 3. Nivelvaiheyhteistyö 4. Aktiivinen kehittämistyö hankkeiden kautta 1. Ryhmäkokojen epätasaisuus, tuntiresurssien kohdentaminen 2. Maahanmuuttajien valmistava opetus ja S2-opetus 3. Sopeutumattomien oppilaiden opetus 4. Sijaisuusjärjestelyt 1. Ryhmäkokojen optimointi / koulujen yhteistyön kehittäminen opetuksen suunnittelussa 2. Samanaikaisopetus / tiimiopettajuus 3. Joustava alkuopetus 4. Aluerehtoritoiminnan kehittäminen

22 LAATUKORTTI Vahvuudet Parantamisalueet Kehittämiskohteet Pisteet 7. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 8. Osallisuus ja vaikuttaminen 1. Monialainen yhteistyö 2. Toimintamallien ja tiedonsiirron jatkuva kehittäminen 3. Varhaisen puuttumisen toimintamallit 1. Toimiva nuorisovaltuusto 2. Arviointiraportin mukaiset kyselyt 3. AP/IP toiminnan arviointikyselyt 1. Sopeutumattomien oppilaiden opetuksen toimintamallit 2. Koulujen yhteissuunnittelu puutteellista 3. Kouluterveydenhoitajan ja lääkärin saavutettavuus 4. Seurantajärjestelmät toiselle asteelle puutteellisia 1. Alaluokkien oppilaskuntatoiminta 2. Matalat vastausprosentit asiakas- ja henkilöstökyselyissä 3. Yläluokilla oppilaat kokevat vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet heikoiksi 1. Henkilöstön yhteiskäyttö 2. Esi- ja alkuopetuksen yhteinen OPS 3. Tukitoimet luokkaan (esim. ryhmäkoko, avustuspalvelut) 4. Kehittämistoiminnan ja sen tulosten vakiinnuttaminen koulujen arkeen 1. Systemaattisen vaikutuskanavan luominen: oppilaskuntatoiminnan vahvistaminen 2. Arviointikyselyiden kehittäminen 3. Osallisuuden sisällyttäminen arviointisuunnitelmaan

23 LAATUKORTTI Vahvuudet Parantamisalueet Kehittämiskohteet Pisteet 9. Kodin ja koulun yhteistyö 1. Tiedottaminen (mm. sähköiset tiedottamiskanavat) 2. Yhteistyön lisääntyminen 3. Koti-koulu-toimikunnat, vanhempainyhdistykset 1. Yhteistyön suunnitelmallisuus 2. Yhteistyön vastavuoroisuus 3. Paikallisia tavoitteita ja käytänteitä ei ole määritelty ops:ssa 1. Paikallisten tavoitteiden ja käytänteiden määrittely ops:aan => huoltajien osallistaminen seuraavan opstyön yhteydessä Oppimisympäristö n turvallisuus 1. Turvallisuussuunnitelmat on laadittu ja päivitetty sekä vastuut määritelty 2. KIVA-toiminta, kiusaamiseen puuttumisen strategiat 3. Valvonta, kirjaaminen ja pelastusharjoitukset 1. Fyysisen ympäristön epäkohtien korjaaminen 2. Rakennushankkeissa asiantuntemuksen hyödyntäminen 3. Koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikat 1. Käyttäjien kuuleminen rakennushankkeissa 2. Asianmukaiset opetustilat ja välineet kaikissa toimivissa yksiköissä 3. Turvallisuuskysymysten huomioiminen sijaisuusjärjestelyissä

24 Erään koulun 2. itsearviointi kevät 2011 Kehittämiskohteet Vastuut Mitä tehdään/ miten edetään? */**) välituntipihan toiminnallisuuden kehittäminen - yhteistyötiimi - liikunnan opettajat - kotikoulutoimikunta - nuorisotoimi - pihapelikaukalon rakentaminen -> kentän pohjan parantaminen, pelimaalit, kaukalon seinien maalaus(esim. graffiteja) - pihapelivälineiden hankkiminen -> lisää pihapelivälineitä - ohjattua välituntitoimintaa esim. kerhotoimintana, urheiluseurat, järjestöt, vanhemmat - palloseinät, pihapeliruudukot Aikataulu/ seuranta v /2011 Miten on toteutunut? - pihapelikaukalo pystytetty - pihapelivälineitä on hankittu lisää **) koulukirjaston kehittäminen (oppimiskeskus) **) ryhmätyötilojen kehittäminen (C-siipi) - Kirjastovastaava + työryhmä - nuorisotoimi - toimintatiimi - tukioppilaat - laadittu kehitt.suunn. ja haettu rahoitusta - eläväkirjasto -> jatketaan/kehitetään toimintaa - kirjaston tilojen uudelleen järjestäminen - atk -laitteiden hankkiminen kirjastoon (2 kpl) - kirjahankinta määrärahojen lisääminen - koulun tuunauspäivä - tukioppilaat mukaan suunnitteluun - vastuut aula-/ryhmätyötiloista eri vuosiluokilla lv /2011 lv / hankerahoitusta ei ole saatu - eläväkirjasto tapahtuma livelainasto toteutettiin 2/2011 ja se oli menestys - suunnitelmia tehty, toteutus kesken *) Lukuvuoden kehittämiskohteet, **) Lukuvuoden kehittämiskohteet Punaisella tekstillä olevat kohdat ovat jo toteutuneita tai suunnitelmia.

25 Kehittämiskohteet Vastuut Mitä tehdään/ miten edetään? erilaisuuden kohtaaminen (suvaitsevaisuus erilaisia oppilaita kohtaan) - KiVa tiimi - tukioppilaat - luokanvalvojat ja - opettajat - KiVa tunnit ja tietoiskut - vierailijat - tukioppilaat mukaan toimintaan aktiivisemmin (tietoiskut, luokkatunnit) - hyvät käytöstavat - kasvatukselliset päivänavaukset (salissa), esim. 7. lk. Aikataulu/ seuranta lv syyslukukausi painotteisesti Miten on toteutunut? - KiVa tunteja on pidetty säännöllisesti, vierailijoita ei ole ollut - KiVa tiimi on toiminut hyvin erityisopetuksen selkiyttäminen/organisointi - rehtori - erityisopettajat - resurssien tehokas käyttö ja kohdentaminen tuen tarpeen mukaan - oppimisen tuen kolmiportaisuuden käyttöönotto - samanaikaisopetuksen kehittäminen vuosittain - 8/ toimintaa suunnitellaan vuosittaisen tarpeet huomioiden *) oppilaskunnan toiminnan kehittäminen - oppilaskunnanohjaaja - oppilaskunnan hallitus - oma ilmoitustaulu - aloitelaatikko - toimintasuunnitelman laatiminen lv koulun kotisivuille opk:n omat sivut - oppilaiden vaikuttamiskeinojen lisääminen (kyselyt) lv lv toteutuneet oma ilmoitustaulu ja aloitelaatikko - hallitus on kokoontunut säännöllisesti

26 Kehittämiskohteet Vastuut Mitä tehdään/ miten edetään? *) tiedottaminen kodin ja koulun välillä - rehtori - yhteistyötiimi - Wilman käytön tehostaminen (koemerkinnät, sähköpostiviestit) - huoltajien Wilma tunnusten päivittäminen - Wilman käyttämistä tehostetaan edelleen Aikataulu/ seuranta lv lv Miten on toteutunut? - Wilma tiedotteista ja viesteistä tulee ilmoitus huoltajien sähköpostiin - koemerkintöjen merkitseminen Wilmaan lisääntynyt - Wilma tunnukset päivitetään vuosittain yhteisten tilojen arvostaminen (koulutilat) - toimintatiimi - oppilaskunta - koulujärjestäjien toiminnan kehittäminen - koulun tuunauspäivä - TET päivä omalla koululla 7. luokille lv lv (7. lk. TET) - koulujärjestäjät ovat olleet käytössä - koulun tuunauspäivä 5/2011

27 Osallisuus ja vaikuttaminen laatukortti Opetuksen järjestäjä: Kunnassa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa. Oppilaiden mielipiteitä kuullaan kunnassa heitä koskevan päätöksenteon yhteydessä. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Koulu: Koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava. Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa. Oppilaskunnan ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja. Oppilaiden osallisuuden toteutumisesta opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa on huolehdittu. Osallisuutta ja vuorovaikutusta tuetaan palautekäytäntöjen avulla

28 Laadunkehittämisen kysymyksiä: 1. Miten opetuksen järjestäjä, koulu ja henkilöstö ovat kehittäneet osallisuutta ja vaikuttamista tukevaa toimintakulttuuria sekä huolehtineet sen toteutumisesta? 2. Miten oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta tuetaan koulussa? 3. Miten oppilaat voivat osallistua ja vaikuttaa opiskeluun ja oppimisympäristöön liittyvään päätöksentekoon? 4. Miten oppilaat osallistetaan ehkäisemään koulukiusaamista ja edistämään koulurauhaa? Kiimingissä koulujen itsearvioinnin perusteella päätettiin luoda hyvinvointisuunnitelmat kouluille, joiden avulla hyvinvointia kehitetään kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti

29 Alakylän n koulun, lk:t, hyvinvointisuunnitelman sisält ltö Hyvinvoinnin määritelmä Vuoden kehittämiskohde Kouluhyvinvoinnin nykytila Työhyvinvoinnin nykytila Vuoden aikana järjestettävä toiminta Liikunnan ja hyvinvoinnin vuosikello Arviointi OMAEHTOISEEN LIIKKUMISEEN KANNUSTAMINEN LIITTEET: Oppilaiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta ja siihen liittyvä materiaali Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta ja siihen liittyvä materiaali

30 Kouluhyvinvoinnin määm ääritelmä Oppiminen ja kouluhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Riittävä hyvinvointi on oppimisen edellytys. Kouluhyvinvointia lisäävät tiivis yksittäisen oppilaan kuunteleminen, oppilaan osallisuus kouluyhteisössä sekä oppilaan kannustaminen vuorovaikutteisuuteen ja toisen ihmisen tukemiseen. Kun voidaan hyvin, opitaan. Kun opitaan voidaan hyvin. Työhyvinvoinnin määm ääritelmä Työhyvinvointi kuvaa työntekijän kokemusta työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä, hyvästä johtamisesta, ammattitaidosta, muutosten hallinnasta ja työn organisoinnista, työyhteisön tuesta yksilölle sekä siitä, miten merkityksellisenä ja palkitsevana henkilö työtä pitää. -työterveyslaitos

31 Koululaisten fyysisen aktiivisuuden lisää ääminen koulussa 1. Olosuhteet kuntoon 1. Välituntiiikuntavälinelaatikko 2. Koripallotelineet 3. Pelikentän asvaltointi 4. Uudet liikuntavälineet 2. Hyvinvointia liikunnan avulla 1. Liikuntamyönteinen toimintakulttuuri 2. Liikuntaläksyt 3. Liikuntaseikkailu 3. Liikuntaa koulupäivään 1. Teemavälitunnit 2. Miljoona Koppia- kisa 3. Koulun oma katusählyturnaus 4. Urheilijavierailut (Myös seuratoiminnan ulkopuolinen lajinharrastus) 5. Liikuntaa opettavien opettajien ideariihi ts. hyvät ideat jakoon 6. Järkkää tapahtuma - liikuntatapahtuma 4. Kerhotoiminta 1. Matalan kynnyksen liikuntakerho 3-6.luokkalaisille 5. Koti- ja kouluyhteistyö 1. Isä-lapsi liikuntaillat

32 Liikunnan ja hyvinvoinnin vuosikello (oppilaat) Ympärivuotiset Miljoona Koppia Katusählyturnaus Liikuntakerho Teemavälitunnit Hiihtoloma K e s ä l o m a Yleisurheilupäivä Liikuntakerho Syysloma Välituntiliikuntav lituntiliikuntavälineet lineet Hiihtokilpailut Liikuntaseikkailu Teemavälitunnit Liikuntakerho J o u l u Talviolympiapäivä Teemavälitunnit Liikuntakerho Liikuntamyönteinen toimintakulttuuri

33 Kehittämiskohteet ja toteutus (henkilökunta) kunta) Työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikalla HeiaHeia!-liikuntapäiväkirja Käytetään kunnan tarjoamat liikuntasetelit Oman lajin iltapäivät Lumikenkävaellus Pyritään osallistumaan paikallisyhdistyksen tarjontaan

34 Hyvinvoinnin arviointi Tehdään kouluviihtyvyyskysely syksyllä ja keväällä - Mitä oppilaat haluavat tehdä välitunnilla? - Onko tavoitteissa onnistuttu? Seurataan Kiva-kyselyn tuloksia

35 Jokirannan koulun, lk:t, hyvinvointisuunnitelman sisält ltö 1. Nykytilan arviointi 2. Koulun osallistaminen 3. Painopisteiden valinta/oppilaat ja opettajat 4. Hyvinvointisuunnitelman tekeminen 5. Hyvinvointisuunnitelman päivitys

36 Käytännön n toteutus: opettajat Käsitellään aihetta hyvinvointi, opettajakokouksessa, Hyvinvointiin liittyviä koulutuspäiviä Tikkataulu, tilannearvio hyvinvoinnista Tikkataulujen analysointi ja tulosten julkaiseminen ja esittely opettajille Tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteiden määritys Painopisteiden käytännön toteutus Käytännön toteutuksen arviointi (toukokuu 2012)

37 Käytännön n toteutus: oppilaat Terveystiedon tunneilla keskustelua hyvinvoinnista koulussa Hyvinvointiprofiilin tekeminen (toistetaan lukuvuosittain) Hyvinvointiprofiilin tulokset koko koulun osalta esitellään oppilaille luokanvalvojan tunnilla Lv/lo perehtyy myös oman luokkansa tuloksiin ja keskustelee niistä oppilaiden kanssa myöhemmin lukuvuoden aikana parhaaksi katsomallaan tavalla Oppilaiden ideat hyvinvoinnin kehittämiseksi kerätään ideariihimenetelmällä samalla tunnilla. Jokaisesta luokasta tulee kaksi ideaa, joista oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat valitsevat lukuvuoden aikana toteutettavan idean osallistetaan lapset ja nuoret! Tukioppilaat koostavat avointen kysymysten vastaukset julisteiksi tms. koulussa esille laitettavaksi esitykseksi

38 Mitä itsearvioinnista on opittu? Hyvät käytänteet Kannattaa varata aikaa ja muu paikka, kuin koulu itsearvioinnin suorittamiseen! kokonaiskuvan hahmottuminen systemaattista ja analysoitua tietoa päätöksenteon perustaksi kehittämiskohteiden konkretisoituminen (TA) väline pedagogisen johtamisen tueksi päällekkäisyyksien välttäminen aikataulut henkilöstön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen! itsearvioinnin koettiin tukevan sekä koulun toiminta-ajatuksen hahmottamista, että myös omaa työtä suhteessa koulun kokonaisuuteen prosessien ja rakenteiden näkökulmasta koettiin, että itsearviointityön toteuttaminen tiivisti ja jäntevöitti opetustoimen laajaa asiakirjoa ja yhteisiä päämääriä asiakkaan (kuntalaisen) näkökulma konkretisoituu ja varhaiskasvatussekä opetushenkilöstölle luontevasti kuuluva asiakkuus selkeytyy

39 Johtopäätökset Hyöty Saadun palautteen mukaan voidaan jatkossa odottaa myös tehtävien asiakaskyselyjen vastausprosentin nousevan, koska niiden vaikuttavuuden uskotaan kohentuneen toteutetun hankkeen myötä Järjestäjän tason kehittämiskohteet osaksi BSC arviointia, jolloin tehdyt kehittämistoimenpiteet tulevat myös päättäjien tietoon konkreettisella tavalla Asiakas ja kentän työ lähemmäksi poliittista päätöksentekoa tietoisuuden lisääntymisen kautta Antaa hyvät välineet pedagogiselle johtamiselle Motivoi ja sitouttaa henkilöstön ja koulun johdon Selkeyttää yhteisiä päämääriä ja luo toiminnalle puitteet, jotka ovat kaikkien tiedossa Arvioinnin toteuttaminen ja saadut tulokset on otettu aidosti kehittämisen välineeksi sekä järjestäjän, että myös toimintayksikön tasolla Koko kunnan/kaupungin laadun arviointi? Palautteesta Tämän kaltaista arviointia olisi pitänyt tehdä jo 25 vuotta sitten. Arviointi koettiin mielekkääksi, tärkeäksi ja innostavaksi. Osallisuus Vaikuttaminen

40 Kiitos! Kuva: Ulla Tuomela

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Kasvatus- ja opetuspalvelut. Arviointisuunnitelma

Huittisten kaupunki. Kasvatus- ja opetuspalvelut. Arviointisuunnitelma 1 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Arviointisuunnitelma 2019 2021 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Laatutyön organisointi... 3 3. Arvioinnin vuosikello... 4 4. Arvioinnin tasot... 6

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Hyvinvointipalvelujen laatuverkosto 27.1.2010 Kiiminki asukasluku 31.12.2009 12 925 hlöä väestönkasvu n.3% / vuosi VT 20 varrella,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

Hyvinvointikoulu Kiiminkijoen koulu

Hyvinvointikoulu Kiiminkijoen koulu Hyvinvointikoulu Kiiminkijoen koulu 4.9.2018 Hyvinvointikoulun kehittäminen Kiiminkijoen hyvinvointikoulun pilotointi 2013 Hyvinvointiseminaarit 2013-2014 Yhteistyön käynnistäminen Toimijoiden välinen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma

Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma 1 Naantalin perusopetuksen laadun arviointisuunnitelma Perusopetuksen laadun kehittäminen: Laatuhankkeen jäsen, erityisluokanopettaja Jaakko Rajavaara Pedagoginen rehtori Kimmo Kuusimäki 2 1. Naantalin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava II: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 8.4.2013 Päivän ohjelma: 13.00-13.15 Tervetuloa ja Fiilismittari 13.15-13.30 Yleistä oppilaitoksen laadusta: Mitä jäi käteen viime kerrasta? 13.30-14.00 Suunnitelmien

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulun rooli verkostomaisessa yhteistyössä

Koulun rooli verkostomaisessa yhteistyössä Koulun rooli verkostomaisessa yhteistyössä Esittely Virve Jämsén Opetuspäällikkö, Sivistys ja hyvinvointi / Riihimäen kaupunki Vastuualue Perusopetus Lukiokoulutus Nuorisopalvelut Opiskeluhuolto (esi-,

Lisätiedot

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuoltoryhmä Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ja TERVEYDEN EDISTÄMINEN TEAviisari Osallisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

HYVINVOINNIN ja TERVEYDEN EDISTÄMINEN TEAviisari Osallisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos HYVINVOINNIN ja TERVEYDEN EDISTÄMINEN TEAviisari Osallisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos VUOSI TIETOLÄHDE KYSYMYS Vastausvai htoehto 1 Vastausvaiht oehto 2 Vastausva ihtoehto 3 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Laadunhallinta Lohjan kaupungin lukiokoulutuksessa

Laadunhallinta Lohjan kaupungin lukiokoulutuksessa Laadunhallinta Lohjan kaupungin lukiokoulutuksessa 1. Laadunhallinta lukiokoulutuksessa Lohjan kaupungin lukioiden laadunhallintamalli perustuu Kuntaliiton julkaisuun Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ Tuomo Lukkari 8.5.2019 HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ KEHITTÄMISEN PERUSAJATUS Hyvinvointia voidaan vaikuttavimmin tukea siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen vuoksi kasvuympäristöissä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Kokkola 20.9.2018 Opiskeluhuoltoa toteutetaan Ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Opetustoimen laatukäsikirja

Opetustoimen laatukäsikirja Opetustoimen laatukäsikirja Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet... 1 2. Fyysinen oppimisympäristö... 2 2.1. Ministeriön laatukriteerit... 2 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit...

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA POGOSTAN KOULU 1. TOIMINTA-AJATUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136)

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot