Opetustoimen laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetustoimen laatukäsikirja"

Transkriptio

1 Opetustoimen laatukäsikirja

2 Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet Fyysinen oppimisympäristö Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Henkilöstö Ministeriön laatukriteerit: Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Taloudelliset resurssit Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimisympäristön turvallisuus Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Johtaminen Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Kodin ja koulun yhteistyö Ministeriön laatukriteerit: Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Osallisuus ja vaikuttaminen Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Koulun kerhotoiminta Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Opetus ja opetusjärjestelyt Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Arviointi... 16

3 13.1. Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Opetussuunnitelman toteuttaminen Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit... 17

4 1 1. Perusteet ja tavoitteet Kankaanpäässä sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen laadun kehittämistyön mallin. Laatutyötä suunnittelemaan valittiin työryhmä, jossa on edustus esiopetuksesta toiselle asteelle. Puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. Ohjausryhmänä on koulutiimi. Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen lähtökohdan arvioida Kankaanpään esi-, perus- ja toisen asteen opetusta. Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu perusopetuksen laatukriteereistä. Ne mahdollistavat toiminnan arvioinnin, johtamisen ja kehittämisen sekä toimivat myös päätöksenteon tukena. Kankaanpäässä tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintamallit esiopetuksesta toiselle asteelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatukortit on muodostettu rakenteiden laadusta, johon kuuluu neljä laatukorttia: johtaminen henkilöstö taloudelliset resurssit arviointi Sekä toiminnan laadusta, johon kuuluu yhdeksän laatukorttia: opetussuunnitelman toteuttaminen opetus ja opetusjärjestelyt oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki osallisuus ja vaikuttaminen kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta koulun kerhotoiminta Kankaanpäässä työ aloitetaan laatukorteista henkilöstö ja fyysinen oppimisympäristö. Laadun kehittämisen mallina käytetään mm. Demingin kehittämää PDCA-menetelmää:

5 2 2. Fyysinen oppimisympäristö 2.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää koulussa viihtymistä Koulutilojen ja kalustusten vuosikorjauksista huolehditaan suunnitelmallisesti Koulutilat, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset ja tukevat tilojen joustavaa käyttöä Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset ja kunnossa Koulun tilat soveltuvat kaikille käyttäjille Koulutilat ovat erilaisiin opetus- ja muihin tilanteisiin helposti muunneltavissa Opettajat ja oppilaat ovat olleet vaikuttamassa tilajärjestelyihin Henkilöstön ja oppilaiden työturvallisuudesta on huolehdittu ja koulutilat ovat asianmukaiset Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää oppimista ja henkistä kasvua Koulutilojen vuosikorjauksista on tilapalvelun tekemä suunnitelma Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin Tieto- ja viestintätekniikalla sekä av-laitteilla on riittävät ja nopeat tukipalvelut Fyysinen oppimisympäristö tukee oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista kasvua ja kehitystä Opettajat ja oppilaat voivat vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen Opetustoimessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Mittarit (1-4) aikuisille 1. Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää oppimista ja henkistä kasvua valaistus on riittävä sisäilman laatu on hyvä melutaso on kohtuullinen sisätilojen lämpötila on sopiva siivouksen taso on hyvä koulutilojen vuosikorjauksista on tilapalvelun tekemä suunnitelma

6 3 2. Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset opetustiloja on riittävästi opetustilat ovat tarkoituksenmukaiset varastotilaa on riittävästi opetusvälineet ovat tarkoituksenmukaiset oppimateriaalit ovat ajanmukaiset oppimateriaaleja on riittävästi kalustus on sopivaa ja ajanmukaista 3. Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin tieto- ja viestintätekninen laitteisto on ajan tasalla ja sitä on riittävästi hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti opetuksessa/oppimisessa 4. Tieto- ja viestintätekniikalla sekä av-laitteilla on riittävät ja nopeat tukipalvelut 5. Fyysinen oppimisympäristö tukee oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista kasvua ja kehitystä oppilaiden ergonomia on otettu hyvin huomioon kiinteistössä on huolehdittu esteettömästä kulusta ulkoalueet ovat virikkeellisiä ja oppilaiden ikäkaudelle sopivia 6. Opettajat ja oppilaat voivat vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen voin vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen 7. Opetustoimessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti onko kierrätys ja lajittelu ohjeistettu? osaan kierrättää ja lajitella huomioin toiminnassani energiansäästön (vesi, valaistus jne.) Mittarit (1-4) oppilaille (esikouluikäinen, vuosiluokat ja vuosiluokat sekä lukio) 1. Oppimis- ja työympäristö valaistus on riittävä sisäilma on hyvä melu ei yleensä häiritse sisätilojen lämpötila on sopiva siivous on suoritettu hyvin

7 4 2. Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet opetustiloja on riittävästi opetustilat ovat sopivat opetusvälineet ovat sopivat oppimateriaalit ovat mielenkiintoisia oppimateriaaleja on riittävästi kalustus on käyttöön sopivaa 3. Tieto- ja viestintätekniikka tieto- ja viestintätekninen laitteisto on ajan tasalla ja sitä on riittävästi hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti oppimisessa 4. Fyysinen oppimisympäristö kalusteet ovat oikean kokoisia kiinteistössä on esteetön kulku esimerkiksi pyörätuolilla oppimisympäristö on turvallinen ulkoalueet ovat virikkeellisiä ja ikäiselleni sopivia 5. Oppimisympäristön kehittäminen voin vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen 6. Kestävä kehitys onko kierrätys ja lajittelu ohjeistettu? osaan kierrättää ja lajitella huomioin toiminnassani energiansäästön (vesi, valaistus jne.) jätän lautaselleni ruokaa 3. Henkilöstö 3.1. Ministeriön laatukriteerit: Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita Ajantasaisen henkilöstösuunnitelman avulla on varauduttu tuleviin henkilöstötarpeisiin Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla Opetushenkilöstön työn tukena on tarjolla kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen riittävät ja vähintään sosiaali- ja terveysministeriön antamien suositusten mukaiset palvelut Henkilöstölle järjestetään perehdyttämiskoulutusta sekä mahdollisuudet oman ammattitaidon aktiiviseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen

8 5 on suunnitelmallista ja sitä varten on toimiva seurantajärjestelmä (mm. kehityskeskustelut) Henkilöstön työhyvinvointi on jatkuvan seurannan ja kehittämisen kohteena Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on sujuvaa Opetushenkilökunnan osaamistason kehittymistä arvioidaan säännöllisesti Turvataan opetushenkilöstön mahdollisuudet osallistua pedagogista osaamista täydentävään suunnitelmalliseen koulutukseen tai muuhun tätä osaamista kehittävään toimintaan 3.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit (1-4) 1. Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita 2. Henkilöstösuunnitelma laaditaan opetustoimeen 3. Sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista 4. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa 5. Henkilöstö perehdytetään työtehtäviinsä 6. Opetustoimen koulutustarpeiden perusteella tehdään koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan 7. Henkilökunnan koulutustarpeet kartoitetaan kouluttautumissuunnitelman avulla ja toteuttamista seurataan kehityskeskusteluissa vuosittain 8. Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen 1. Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita opetustoimen henkilöstön rakenne vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) opetustoimen henkilöstön määrä vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) opetustoimen henkilöstön osaaminen vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) 2. Henkilöstösuunnitelma laaditaan opetustoimeen henkilöstösuunnitelma on ajan tasalla 3. Sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista oppilas-/opiskelijahuollon ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista (täsmennä halutessasi sanallisesti) muiden sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista (mainitse kolme tärkeintä ja täsmennä halutessasi sanallisesti)

9 6 4. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa (täsmennä halutessasi sanallisesti) 5. Henkilöstö perehdytetään työtehtäviinsä olen saanut työtehtäviini tarpeellisen perehdytyksen 6. Opetustoimen koulutustarpeiden perusteella tehdään koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. 7. Henkilökunnan koulutustarpeet kartoitetaan kouluttautumissuunnitelman avulla ja toteuttamista seurataan kehityskeskusteluissa vuosittain koulutussuunnitelma on laadittu koulutustarpeiden perusteella kouluttautumissuunnitelma päivitettiin kehityskeskustelussa kehityskeskustelu oli hyödyllinen 8. Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen työhyvinvointia seurataan riittävästi (täsmennä halutessasi sanallisesti) työhyvinvoinnista huolehditaan riittävästi (täsmennä halutessasi sanallisesti) henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen 4. Taloudelliset resurssit 4.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulun johto Perusopetukselle suunnatut taloudelliset resurssit takaavat perusopetusta koskevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ohjauksen jokaiselle oppilaalle jokaisena koulupäivänä. Käytettävissä olevat resurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti ja resurssien määrä riittävä koulutuspalveluiden määrän ja palvelutuotannon rakenteen ja organisoinnin kannalta. Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kestävän kehityksen toteuttamista seurataan talouden kannalta systemaattisesti Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit 1. Kankaanpään opetustoimella on riittävät ja oikein kohdennetut taloudelliset resurssit 2. Koulutuspalvelut on toteutettu optimaalisesti 3. Toiminnan ja talouden suunnittelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista pyrkien luomaan hyvät edellytykset opetus- ja kasvatustyölle 4. Kestävä kehitys tuottaa säästöjä

10 7 Mittarit (opetustoimen johto) 1. Taloudelliset resurssit mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä lisäresursoinnin kohdetta (perustelut)? voidaanko kierrätystä lisätä (mainitse esimerkkejä)? 2. Optimaalisesti toteutetut varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kouluverkko on/ei ole toiminnallisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) kouluverkko on/ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) päiväkotiyksiköiden/lukion koko on sopiva (perustelut) päiväkotiverkko on/ei ole toiminnallisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) varhaiskasvatuksen/opetustoimen hallinto on taloudellisesti järjestetty varhaiskasvatuksen/opetustoimen tukipalvelut (toimistopalvelut, siivous, ruokahuolto, kiinteistönhoito, atk) ovat riittävät 3. Toiminnan ja talouden suunnittelu ovatko toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet strategioiden mukaisia talousarvioon vuosittain asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet asetetuille tavoitteille on talousarviossa määrärahat päättäjät sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin 5. Oppimisympäristön turvallisuus 5.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulun työskentely-ympäristö on terveellinen ja turvallinen Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti, ja havaitut epäkohdat korjataan Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset ja kunnossa Koulutuksen järjestämisessä edistetään paikallisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentumista Kriisitilanteita varten on kehitetty yhtenäiset toimintamallit, ja keskinäisestä vastuunjaosta on sovittu Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset turvallisuusohjeet, ja niitä päivitetään säännöllisesti Koulujen turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeita päivitetään ja niiden toimivuutta arvioidaan koulujen välisenä yhteistyönä 5.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit 1. Koulumatkat ovat turvallisia 2. Välituntien valvontaan kiinnitetään huomiota 3. Kiusaamista ennaltaehkäistään suunnitelmallisesti

11 8 4. Kiusaamiseen puututaan aina 5. Turvallisuusohjeet ovat tiedossa 6. Poistumista harjoitellaan säännöllisesti 7. Turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja niiden toimivuutta arvioidaan yhteisesti 8. Turvallisuuteen liittyvä koulutus on säännöllistä 9. Turvallisuuteen liittyvät tekniset järjestelmät ovat kunnossa (esim. hälytykset, tietoturvallisuus) 10. Käytössä on yhtenäiset toimintamallit turvallisuuden seurantaan ja havaittujen epäkohtien korjaamiseen Mittarit 1. Koulumatkojen turvallisuus miten kuljet koulumatkan yleensä (kävellen, pyörällä, mopolla, koulukuljetuksessa, vanhempien kyydissä, muulla, millä?)? ovatko koulumatkat mielestäsi turvallisia? jos vastasit ei, niin miksi? 2. Välituntiturvallisuus välitunneilla on riittävä valvonta koen välituntialueen turvalliseksi. jos vastasit ei, niin miksi? ovatko välitunnit mielestäsi turvallisia? 3. Kiusaaminen oletko havainnut tänä syksynä toistuvaa kiusaamista? jos olet, niin minkälaista? puututaanko kiusaamiseen riittävästi? uskallatko puuttua kiusaamiseen? 4. Turvallisuus olen perehtynyt turvallisuusohjeisiin koulussamme oli poistumisharjoitus viimeksi (vuoden aikana, 2-3 vuoden aikana, 4-5 vuoden aikana, ei koskaan, en tiedä) olen perehtynyt turvallisuussuunnitelman sisältöön olen osallistunut turvallisuuteen liittyvään koulutukseen (vuoden aikana, 2-3 vuoden aikana, 4-5 vuoden aikana, ei koskaan) turvallisuuteen liittyvät tekniset järjestelmät toimivat moitteettomasti (keskusradio, hälytykset, ovien sähköiset lukot, valvontakamerat, tietoturvallisuus, jne.). jos vastasit ei, niin mitä puutteita? turvallisuuteen liittyvät puutteet tai ongelmat korjataan viipymättä

12 9 6. Johtaminen 6.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Opetuksen järjestäjä on määritellyt toiminta-ajatuksen, arvopohjan ja strategian niiden toteuttamiseksi Opetuksen järjestäjällä on rakenteet ja menettelytavat, joiden avulla tuetaan opetustoimen ja koulun johtamista sekä hyvän hallinnon toteutumista Opetustoimea ja koulua koskevat strategiat ja suunnitelmat on laadittu. Johto ja henkilöstö on sitoutunut niiden toteuttamiseen ja niiden vaikutuksia seurataan suunnitelmallisesti Miten johtaja kehittää itseään johtajana Koulun johto luo asianmukaiset edellytykset opettamiselle ja oppimiselle yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä Opetuksen järjestäjällä on selkeät tavoitteet opetuksen järjestämisen kehittämiseksi Koulun johtamisen painopiste on pedagogisessa johtamisessa joka on vuorovaikutteista ja osallistavaa 6.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Toimintasuunnitelmat ovat ajan tasalla, niihin on sitouduttu ja niitä seurataan säännöllisesti 2. Johtajuuteen kiinnitetään huomiota, sitä kehitetään ja tuetaan 3. Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto on kehitysmyönteistä, kannustavaa, vuorovaikutteista ja osallistavaa 1. Toimintasuunnitelmat ovat ajan tasalla, niihin on sitouduttu ja niitä seurataan säännöllisesti oletko perehtynyt kaupungin ja tulosalueesi strategiaan? onko strategisia tavoitteita mielestäsi pystytty riittävästi toteuttamaan? miten itse toteutat tulosalueesi strategisia tavoitteita? 2. Johtajuuteen kiinnitetään huomiota, sitä kehitetään ja tuetaan koen saavani riittävästi tukea ja kannustusta työssäni miten johtajuutta tulisi kehittää mielestäsi? 3. Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto on kehitysmyönteistä, kannustavaa, vuorovaikutteista ja osallistavaa arvioi työviikkosi rakennetta johtajuuden kannalta, kuinka paljon aikaa käytät hallintoon, johtamiseen, kehittämiseen, johonkin muuhun? arvioi johtamiseen käytettävissä olevia resursseja

13 10 miten kehittäisit yhteistyötä työsi kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa? miten tärkeänä näet pedagogisen johtajuuden? miten käytännössä toteutat pedagogista johtajuutta? 7. Kodin ja koulun yhteistyö 7.1. Ministeriön laatukriteerit: Opetuksen järjestäjä Koulu Paikallisessa opetussuunnitelmassa on määritetty ja täsmennetty kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt siten, että koulun henkilökunnalle ja huoltajille muodostuu selkeä käsitys kodin ja koulun yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista Perusopetuksen paikalliseen organisoimiseen ja kehittämiseen osallistetaan myös huoltajat Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasoilla Kodin ja koulun yhteistyö on lähtökohdiltaan positiivista ja keskustelevaa sekä tukee molempia osapuolia oppilaan kasvun ja oppimisen edistämisessä Kodin ja koulun yhteistyö otetaan huomioon koulun henkilökunnan työtehtävissä, ja sen toteuttamiseen varataan riittävät resurssit ja tuki Vanhemmille suunnatussa viestinnässä hyödynnetään teknologian suomia mahdollisuuksia Henkilöstöä tuetaan kohtaamaan moninaisia perheitä 7.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt on määritelty selkeästi opetussuunnitelmassa 2. Opetustoimen kehittämistyötä tehdään avoimesti ja keskustellen huoltajien kanssa 3. Kodin ja koulun yhteistyö on positiivista ja sen päämääränä on oppilaan kasvun ja kehittymisen tukeminen 4. Henkilöstöllä on riittävät resurssit ja valmiudet toteuttaa kodin ja koulun yhteistyötä 1. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt ovatko kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat selkeitä? koetko saavasi tietoa koulun toiminnasta: a) liian vähän

14 11 b) riittävästi c) liikaa koetko saavasi tietoa huollettavastasi: a) liian vähän b) riittävästi c) liikaa 2. Kehittämistyön avoimuus koetko voivasi vaikuttaa koulun kehittämistyöhön? 3. Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus millä tavoin haluat yhteistyötä tehtävän koulun kanssa? valitse seuraavista vaihtoehdoista: a) henkilökohtainen keskustelu koulun edustajan kanssa (vanhempainvartti yms.) b) puhelimitse c) sähköpostitse d) Wilman kautta e) vanhempainillat f) joku muu Onko kodin ja koulun yhteistyö ollut mielestäsi toimivaa? K/E Miten haluaisit kehittää yhteistyötä? 8. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 8.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Kunnassa on suunnitelmallinen, moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi Kunnassa on kehitetty joustavia opetusjärjestelyjä, hallintokuntien ja kouluasteiden yhteissuunnittelua sekä tietojen siirtoon liittyviä käytäntöjä Kouluilla on käytettävissä riittävät henkilöstöresurssit oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon Opetus- ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto ovat sopineet keskinäisestä työn- ja vastuunjaostaan, tietojen vaihdosta sekä oppilashuollon johtamisesta Varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheen järjestelyt on suunniteltu Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna ja tarvittaessa seudullisena yhteistyönä Tuetaan ja seurataan nuorten koulutuksen jälkeisen sijoittumisen toteutumista Kouluverkko-linjaukset tukevat oppilaan tervettä kasvua ja edistävät kehitystä Opettajilla on riittävästi tiedollisia, taidollisia ja oppimisympäristöön liittyviä valmiuksia opettaa myös erityistä tukea tarvitsevia oppilaita lähikoulussa

15 12 Koulussa kehitetään ja käytetään joustavia toimintamuotoja, joilla koulut pystyvät kohtaamaan tukea tarvitsevan oppilaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti Erilaisten ongelmatilanteiden hoitamiseen on olemassa selkeät, yhdessä sovitut toimintatavat Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen Kouluruoan maittavuutta ja ravintosisältöjä seurataan Koulussa on käytössä yhteisesti sovitut toimintatavat sekä koulun ja varhaiskasvatuksen että koulun ja toisen asteen nivelvaiheisiin Koulussa käytetään moniammatillisessa yhteistyössä sovittuja varhaisen puuttumisen malleja, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan Koulu arvioi, miten ohjaus edistää oppilaan elämänhallintaa ja urasuunnittelua. Koulutuksen sisäisin, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen välisiin nivelvaiheisiin on kehitetty toimiva käytäntö Miten oppilaiden erilaisuus huomioidaan 8.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Resurssit Kouluilla on käytettävissä riittävät henkilöstöresurssit sekä osaaminen oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon Koulussa kehitetään ja käytetään joustavia toimintamuotoja, joilla koulut pystyvät kohtaamaan tukea tarvitsevan oppilaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti Koulussa käytetään moniammatillisessa yhteistyössä yhteisesti sovittuja varhaisen puuttumisen malleja sekä toimintamalleja nivelvaiheisiin ja ongelmatilanteisiin Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti henkilökunnalle, oppilaille ja heidän huoltajilleen Kouluruoan maittavuutta ja ravintosisältöjä seurataan saavutettavuus (1-4) koulukuraattori terveydenhoitaja opo psykologi lastensuojelu erityisopettaja osaaminen (1-4) tiedän, mitä oppilashuollon palveluja on ja osaan käyttää niitä ovatko oppilashuollon toimintamallit selkeitä ja hyvin tiedossa? tiedonkulku eri oppilashuollon toimijoiden välillä on sujuvaa

16 13 9. Osallisuus ja vaikuttaminen 9.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Kunnassa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa Oppilaiden mielipiteitä kuullaan kunnassa heitä koskevan päätöksenteon yhteydessä Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti Koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa Oppilaskunnan ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja Oppilaiden osallisuuden toteutumisesta opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa on huolehdittu Osallisuutta ja vuorovaikutusta tuetaan palautekäytäntöjen avulla 9.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa Oppilaskunnan toimintaan ja ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja koulu toimii avoimesti, vuorovaikutteisesti sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostavasti oppilaskunta toimii aktiivisesti oppilaskunta tiedottaa toiminnastaan riittävästi oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan riittävästi oppilaskuntaa kuullaan riittävästi oppilaita koskevissa asioissa 10. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Kunta on sitoutunut pitkäjänteisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Toimintaa on tarjolla sitä tarvitseville ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille

17 14 Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu moniammatillinen yhteistyö Toimintaan on osoitettu riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat toimintaryhmän tarpeita Tilat ja välineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimintaympäristö on turvallinen ja viihtyisä Toiminta on suunnitelmallista ja huomio paikalliset tarpeet Toiminta on suunnitelmallista ja sisällöltään monipuolista lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä koulun, kodin ja lasten kanssa Toimintaa arvioidaan säännöllisesti Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Toiminnasta tiedottaminen tavoittaa oppilaat, huoltajat ja eri yhteistyötahot Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille toimintaa ohjaa ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä koulujen kanssa toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa toiminta on turvallista ja paikalliset olosuhteet huomioivaa järjestetäänkö koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa riittävästi? mitä odotat aamu- ja iltapäivätoiminnalta? miten kehittäisit aamu- ja iltapäivätoimintaa? pystyykö aamu- ja iltapäivätoiminta riittävästi huomioimaan erilaiset valmiudet ja tarpeet? ovatko aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ja välineet tarkoituksenmukaiset ja turvalliset? miten kehittäisit yhteistyötä koulujen ja kotien kanssa? 11. Koulun kerhotoiminta Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Opetuksen järjestäjä on sitoutunut pitkäjänteisesti kerhotoiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Kerhotoimintaa koordinoidaan ja kehitetään eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja koulujen sidosryhmien yhteistyönä Kerhotarjonta on monipuolista ja laadukasta Kerhotoimintaa käytetään osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti

18 15 Toiminta on monipuolista, kehittävää, huomioi erilaiset tarpeet ja sitä arvioidaan säännöllisesti Toimijoilla on yhteiset toimintaperiaatteet ja toimiva yhteistyö Kerhotoiminta niveltyy osaksi oppilaan turvallista koulupäivää Toiminnan suunnittelussa huomioidaan oppilailta saatu palaute Ohjaajalla on riittävä osaaminen yksilön, ryhmän ja kerhon sisällölliseen hallintaan Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta ja tavoittaa oppilaat, huoltajat ja eri toimijat Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki järjestää koulujen kerhotoimintaa Toiminta on riittävän monipuolista Toimintaa arvioidaan ja kehitetään osana koulujen toimintaa Toiminta on turvallista ja paikalliset olosuhteet huomioivaa tarvitseeko koulujen järjestää kerhotoimintaa? millaisia koulujen kerhoja pitäisi olla? pystytäänkö toiminnassa riittävästi huomioimaan erilaiset valmiudet ja tarpeet? 12. Opetus ja opetusjärjestelyt Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Opetusryhmät muodostetaan siten, että voidaan toteuttaa opetus ja ohjaus opetussuunnitelman mukaan, saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet Opetuksen järjestäjä vahvistaa opetusryhmätavoitteet, esimerkiksi opetusryhmien enimmäiskoon välyksen tai opetustuntimäärä/oppilas/vuosiviikkotunti määrän välyksen taikka aikuisten määrän oppilaita kohden Resursoitaessa koulujen opetustoimintaa (esimerkiksi päätettäessä opetustuntien määrästä) Opetustoimintaan osoitetaan lisää määrärahoja sen mukaan, paljonko koulussa on erityistä tukea tarvitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita, minkä kokoisia ja mistä luokka-asteista koostuvia yhdysluokkia koulussa on sekä onko koululta syytä edellyttää erityistä työturvallisuutta Monikulttuurisen taustan omaavilla tai vastaavia tietoja tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus päästä valmistavaan opetukseen Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Kankaanpäässä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, jotta saavutetaan opetukselle asetetut tavoitteet opetussuunnitelman mukaan

19 16 opetusryhmätavoitteet on vahvistettu opetuksen määrärahat riittävät koulujen erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi erityiseen tukeen, yhdysluokkiin ja resurssiopettajiin Mittarit miten oppilaiden erilaiset tarpeet on huomioitu opetuksessa? ovatko opetusryhmät sopivan kokoisia (kyllä/ei/osittain)? olisitko valmis työskentelemään normaalia suuremman ryhmän kanssa jossakin oppiaineessa (nimeä oppiaine)? pääsetkö vaikuttamaan koulusi kehittämiseen (kyllä/ei/jossain määrin)? pystytkö saavuttamaan opetukselle asetetut tavoitteet annetuilla resursseilla (aina/usein/joskus/en juuri koskaan)? 13. Arviointi Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Arviointi- ja kehittämistoimintaa toteutetaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti Opetuksen järjestäjällä ja koululla on toimintansa tarpeisiin soveltuva arviointijärjestelmä Arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa käytetään opetuksen kehittämisessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa Opetuksen järjestäjän ja koulujen arviointiosaamista kehitetään suunnitelmallisesti Opetuksen järjestäjällä ja koululla on yhteisesti sovitut arvioinnin periaatteet Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat myös oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeiden mukaan myös muu henkilöstö Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään arviointijärjestelmä on suunnitelmallinen, siihen osallistuvat opetuksen järjestäjän ja oppilaitosten lisäksi kattavasti myös sidosryhmät Yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti järjestelmää tarkistetaan ja kehitetään Järjestelmän tuottamaa tietoa käytetään opetuksen kehittämisessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa koulutuksen järjestäjä pyritään sitouttamaan arviointi- ja kehittämissuunnitelman noudattamiseen (arvioidaan päätöksiä suhteessa arviointitietoon vuosittain ja viedään arviointi koulutuksen järjestäjälle tiedoksi) oppimisen arviointitietoa kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti, määritellään oppiaineet, joissa tehdään ja milloin (esim. äidinkieli, matematiikka, englanti) miten hyvin arviointikriteereistä on tiedotettu? oppilailta ja huoltajilta mitataan sitä, miten hyvin tietävät arviointikriteerit

20 17 arvioidaan vastausten kattavuutta ja määrää 14. Opetussuunnitelman toteuttaminen Opetuksen järjestäjä Koulu Opetussuunnitelmatyö on suunnitelmallista, hyvin johdettua ja informoitua sekä asianmukaisesti resursoitua Opetussuunnitelman kannalta keskeiset toimijat ja yhteistyötahot osallistetaan opetussuunnitelmatyöhön Opetussuunnitelmatyössä otetaan huomioon muut opetuksen järjestäjän lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset ja strategiset linjaukset Kieliohjelman ja valinnaisten aineiden tarjonta turvataan tarvittaessa yhteistyötä laajentamalla Opetussuunnitelman toimivuutta, toteuttamista ja toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti Opetushenkilöstö osallistuu opetussuunnitelman laadintaan sekä sen toimivuuden ja toteuttamisen arviointiin ja kehittämiseen Opetushenkilöstön ammatillista opetussuunnitelman tekoa tuetaan eri keinoin Opetussuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään koulujen välistä yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti Huoltajat ja muut yhteistyökumppanit voivat osallistua soveltuvin osin opetussuunnitelman laadintaan sekä toimivuuden ja toteuttamisen arviointiin ja kehittämiseen Oppilaat voivat ikäkaudelleen sopivalla tavalla osallistua opetussuunnitelmasta käytävään keskusteluun, sen nojalla annetun opetuksen arviointiin ja kehittämiseen Oppilaat saavat yleistä tietoa opetussuunnitelmasta, tietoa sen opetustarjonnasta ja ohjausta valintoihinsa Opetussuunnitelma on perustana koulun itsearvioinnille ja työn jatkuvalle kehittämistyölle Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki noudattaa opetustoimen laatukriteereissä ministeriön määrittämiä kriteereitä ministeriön laatukriteerit ohjaavat tässä vaiheessa opetussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän työtä

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

arvioinnin xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

arvioinnin xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Perusopetuksen laadun löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus. IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus. IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 1 Sisältö 1. Laatukäsikirjan tehtävä 3 2. Varhaiskasvatuksen arviointialueet 4 3. Laadunarvioinnin prosessikaavio 4 4. Johtaminen 5 5. Henkilöstö 6 6.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit

Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit Perusopetus on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka tavoitteet määritellään ja jota säädellään perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Perusopetus perustuu valtakunnallisiin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot