Opetustoimen laatukäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetustoimen laatukäsikirja"

Transkriptio

1 Opetustoimen laatukäsikirja

2 Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet Fyysinen oppimisympäristö Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Henkilöstö Ministeriön laatukriteerit: Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Taloudelliset resurssit Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimisympäristön turvallisuus Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Johtaminen Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Kodin ja koulun yhteistyö Ministeriön laatukriteerit: Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Osallisuus ja vaikuttaminen Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Koulun kerhotoiminta Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Opetus ja opetusjärjestelyt Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Arviointi... 16

3 13.1. Ministeriön laatukriteerit Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Opetussuunnitelman toteuttaminen Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit... 17

4 1 1. Perusteet ja tavoitteet Kankaanpäässä sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen laadun kehittämistyön mallin. Laatutyötä suunnittelemaan valittiin työryhmä, jossa on edustus esiopetuksesta toiselle asteelle. Puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. Ohjausryhmänä on koulutiimi. Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen lähtökohdan arvioida Kankaanpään esi-, perus- ja toisen asteen opetusta. Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu perusopetuksen laatukriteereistä. Ne mahdollistavat toiminnan arvioinnin, johtamisen ja kehittämisen sekä toimivat myös päätöksenteon tukena. Kankaanpäässä tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintamallit esiopetuksesta toiselle asteelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatukortit on muodostettu rakenteiden laadusta, johon kuuluu neljä laatukorttia: johtaminen henkilöstö taloudelliset resurssit arviointi Sekä toiminnan laadusta, johon kuuluu yhdeksän laatukorttia: opetussuunnitelman toteuttaminen opetus ja opetusjärjestelyt oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki osallisuus ja vaikuttaminen kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta koulun kerhotoiminta Kankaanpäässä työ aloitetaan laatukorteista henkilöstö ja fyysinen oppimisympäristö. Laadun kehittämisen mallina käytetään mm. Demingin kehittämää PDCA-menetelmää:

5 2 2. Fyysinen oppimisympäristö 2.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää koulussa viihtymistä Koulutilojen ja kalustusten vuosikorjauksista huolehditaan suunnitelmallisesti Koulutilat, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset ja tukevat tilojen joustavaa käyttöä Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset ja kunnossa Koulun tilat soveltuvat kaikille käyttäjille Koulutilat ovat erilaisiin opetus- ja muihin tilanteisiin helposti muunneltavissa Opettajat ja oppilaat ovat olleet vaikuttamassa tilajärjestelyihin Henkilöstön ja oppilaiden työturvallisuudesta on huolehdittu ja koulutilat ovat asianmukaiset Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää oppimista ja henkistä kasvua Koulutilojen vuosikorjauksista on tilapalvelun tekemä suunnitelma Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin Tieto- ja viestintätekniikalla sekä av-laitteilla on riittävät ja nopeat tukipalvelut Fyysinen oppimisympäristö tukee oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista kasvua ja kehitystä Opettajat ja oppilaat voivat vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen Opetustoimessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Mittarit (1-4) aikuisille 1. Oppimis- ja työympäristö on terveellinen ja edistää oppimista ja henkistä kasvua valaistus on riittävä sisäilman laatu on hyvä melutaso on kohtuullinen sisätilojen lämpötila on sopiva siivouksen taso on hyvä koulutilojen vuosikorjauksista on tilapalvelun tekemä suunnitelma

6 3 2. Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset opetustiloja on riittävästi opetustilat ovat tarkoituksenmukaiset varastotilaa on riittävästi opetusvälineet ovat tarkoituksenmukaiset oppimateriaalit ovat ajanmukaiset oppimateriaaleja on riittävästi kalustus on sopivaa ja ajanmukaista 3. Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat nykyisen kehityksen haasteisiin tieto- ja viestintätekninen laitteisto on ajan tasalla ja sitä on riittävästi hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti opetuksessa/oppimisessa 4. Tieto- ja viestintätekniikalla sekä av-laitteilla on riittävät ja nopeat tukipalvelut 5. Fyysinen oppimisympäristö tukee oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista kasvua ja kehitystä oppilaiden ergonomia on otettu hyvin huomioon kiinteistössä on huolehdittu esteettömästä kulusta ulkoalueet ovat virikkeellisiä ja oppilaiden ikäkaudelle sopivia 6. Opettajat ja oppilaat voivat vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen voin vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen 7. Opetustoimessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti onko kierrätys ja lajittelu ohjeistettu? osaan kierrättää ja lajitella huomioin toiminnassani energiansäästön (vesi, valaistus jne.) Mittarit (1-4) oppilaille (esikouluikäinen, vuosiluokat ja vuosiluokat sekä lukio) 1. Oppimis- ja työympäristö valaistus on riittävä sisäilma on hyvä melu ei yleensä häiritse sisätilojen lämpötila on sopiva siivous on suoritettu hyvin

7 4 2. Koulutilat, tekniset järjestelmät, kalustus ja välineet opetustiloja on riittävästi opetustilat ovat sopivat opetusvälineet ovat sopivat oppimateriaalit ovat mielenkiintoisia oppimateriaaleja on riittävästi kalustus on käyttöön sopivaa 3. Tieto- ja viestintätekniikka tieto- ja viestintätekninen laitteisto on ajan tasalla ja sitä on riittävästi hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti oppimisessa 4. Fyysinen oppimisympäristö kalusteet ovat oikean kokoisia kiinteistössä on esteetön kulku esimerkiksi pyörätuolilla oppimisympäristö on turvallinen ulkoalueet ovat virikkeellisiä ja ikäiselleni sopivia 5. Oppimisympäristön kehittäminen voin vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen 6. Kestävä kehitys onko kierrätys ja lajittelu ohjeistettu? osaan kierrättää ja lajitella huomioin toiminnassani energiansäästön (vesi, valaistus jne.) jätän lautaselleni ruokaa 3. Henkilöstö 3.1. Ministeriön laatukriteerit: Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita Ajantasaisen henkilöstösuunnitelman avulla on varauduttu tuleviin henkilöstötarpeisiin Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla Opetushenkilöstön työn tukena on tarjolla kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen riittävät ja vähintään sosiaali- ja terveysministeriön antamien suositusten mukaiset palvelut Henkilöstölle järjestetään perehdyttämiskoulutusta sekä mahdollisuudet oman ammattitaidon aktiiviseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen

8 5 on suunnitelmallista ja sitä varten on toimiva seurantajärjestelmä (mm. kehityskeskustelut) Henkilöstön työhyvinvointi on jatkuvan seurannan ja kehittämisen kohteena Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on sujuvaa Opetushenkilökunnan osaamistason kehittymistä arvioidaan säännöllisesti Turvataan opetushenkilöstön mahdollisuudet osallistua pedagogista osaamista täydentävään suunnitelmalliseen koulutukseen tai muuhun tätä osaamista kehittävään toimintaan 3.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit (1-4) 1. Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita 2. Henkilöstösuunnitelma laaditaan opetustoimeen 3. Sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista 4. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa 5. Henkilöstö perehdytetään työtehtäviinsä 6. Opetustoimen koulutustarpeiden perusteella tehdään koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan 7. Henkilökunnan koulutustarpeet kartoitetaan kouluttautumissuunnitelman avulla ja toteuttamista seurataan kehityskeskusteluissa vuosittain 8. Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen 1. Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita opetustoimen henkilöstön rakenne vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) opetustoimen henkilöstön määrä vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) opetustoimen henkilöstön osaaminen vastaa yksikön toiminnan tarpeita (täsmennä halutessasi sanallisesti) 2. Henkilöstösuunnitelma laaditaan opetustoimeen henkilöstösuunnitelma on ajan tasalla 3. Sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista oppilas-/opiskelijahuollon ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista (täsmennä halutessasi sanallisesti) muiden sidosryhmien ja opetustoimen yhteistyö on aktiivista (mainitse kolme tärkeintä ja täsmennä halutessasi sanallisesti)

9 6 4. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa eri ammattiryhmien välinen yhteistyö nivelvaiheissa on sujuvaa (täsmennä halutessasi sanallisesti) 5. Henkilöstö perehdytetään työtehtäviinsä olen saanut työtehtäviini tarpeellisen perehdytyksen 6. Opetustoimen koulutustarpeiden perusteella tehdään koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. 7. Henkilökunnan koulutustarpeet kartoitetaan kouluttautumissuunnitelman avulla ja toteuttamista seurataan kehityskeskusteluissa vuosittain koulutussuunnitelma on laadittu koulutustarpeiden perusteella kouluttautumissuunnitelma päivitettiin kehityskeskustelussa kehityskeskustelu oli hyödyllinen 8. Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen työhyvinvointia seurataan riittävästi (täsmennä halutessasi sanallisesti) työhyvinvoinnista huolehditaan riittävästi (täsmennä halutessasi sanallisesti) henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen 4. Taloudelliset resurssit 4.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulun johto Perusopetukselle suunnatut taloudelliset resurssit takaavat perusopetusta koskevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ohjauksen jokaiselle oppilaalle jokaisena koulupäivänä. Käytettävissä olevat resurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti ja resurssien määrä riittävä koulutuspalveluiden määrän ja palvelutuotannon rakenteen ja organisoinnin kannalta. Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kestävän kehityksen toteuttamista seurataan talouden kannalta systemaattisesti Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit 1. Kankaanpään opetustoimella on riittävät ja oikein kohdennetut taloudelliset resurssit 2. Koulutuspalvelut on toteutettu optimaalisesti 3. Toiminnan ja talouden suunnittelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista pyrkien luomaan hyvät edellytykset opetus- ja kasvatustyölle 4. Kestävä kehitys tuottaa säästöjä

10 7 Mittarit (opetustoimen johto) 1. Taloudelliset resurssit mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä lisäresursoinnin kohdetta (perustelut)? voidaanko kierrätystä lisätä (mainitse esimerkkejä)? 2. Optimaalisesti toteutetut varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kouluverkko on/ei ole toiminnallisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) kouluverkko on/ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) päiväkotiyksiköiden/lukion koko on sopiva (perustelut) päiväkotiverkko on/ei ole toiminnallisesti tarkoituksenmukainen (perustelut) varhaiskasvatuksen/opetustoimen hallinto on taloudellisesti järjestetty varhaiskasvatuksen/opetustoimen tukipalvelut (toimistopalvelut, siivous, ruokahuolto, kiinteistönhoito, atk) ovat riittävät 3. Toiminnan ja talouden suunnittelu ovatko toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet strategioiden mukaisia talousarvioon vuosittain asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet asetetuille tavoitteille on talousarviossa määrärahat päättäjät sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin 5. Oppimisympäristön turvallisuus 5.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulun työskentely-ympäristö on terveellinen ja turvallinen Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti, ja havaitut epäkohdat korjataan Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset ja kunnossa Koulutuksen järjestämisessä edistetään paikallisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentumista Kriisitilanteita varten on kehitetty yhtenäiset toimintamallit, ja keskinäisestä vastuunjaosta on sovittu Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset turvallisuusohjeet, ja niitä päivitetään säännöllisesti Koulujen turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeita päivitetään ja niiden toimivuutta arvioidaan koulujen välisenä yhteistyönä 5.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit 1. Koulumatkat ovat turvallisia 2. Välituntien valvontaan kiinnitetään huomiota 3. Kiusaamista ennaltaehkäistään suunnitelmallisesti

11 8 4. Kiusaamiseen puututaan aina 5. Turvallisuusohjeet ovat tiedossa 6. Poistumista harjoitellaan säännöllisesti 7. Turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja niiden toimivuutta arvioidaan yhteisesti 8. Turvallisuuteen liittyvä koulutus on säännöllistä 9. Turvallisuuteen liittyvät tekniset järjestelmät ovat kunnossa (esim. hälytykset, tietoturvallisuus) 10. Käytössä on yhtenäiset toimintamallit turvallisuuden seurantaan ja havaittujen epäkohtien korjaamiseen Mittarit 1. Koulumatkojen turvallisuus miten kuljet koulumatkan yleensä (kävellen, pyörällä, mopolla, koulukuljetuksessa, vanhempien kyydissä, muulla, millä?)? ovatko koulumatkat mielestäsi turvallisia? jos vastasit ei, niin miksi? 2. Välituntiturvallisuus välitunneilla on riittävä valvonta koen välituntialueen turvalliseksi. jos vastasit ei, niin miksi? ovatko välitunnit mielestäsi turvallisia? 3. Kiusaaminen oletko havainnut tänä syksynä toistuvaa kiusaamista? jos olet, niin minkälaista? puututaanko kiusaamiseen riittävästi? uskallatko puuttua kiusaamiseen? 4. Turvallisuus olen perehtynyt turvallisuusohjeisiin koulussamme oli poistumisharjoitus viimeksi (vuoden aikana, 2-3 vuoden aikana, 4-5 vuoden aikana, ei koskaan, en tiedä) olen perehtynyt turvallisuussuunnitelman sisältöön olen osallistunut turvallisuuteen liittyvään koulutukseen (vuoden aikana, 2-3 vuoden aikana, 4-5 vuoden aikana, ei koskaan) turvallisuuteen liittyvät tekniset järjestelmät toimivat moitteettomasti (keskusradio, hälytykset, ovien sähköiset lukot, valvontakamerat, tietoturvallisuus, jne.). jos vastasit ei, niin mitä puutteita? turvallisuuteen liittyvät puutteet tai ongelmat korjataan viipymättä

12 9 6. Johtaminen 6.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Opetuksen järjestäjä on määritellyt toiminta-ajatuksen, arvopohjan ja strategian niiden toteuttamiseksi Opetuksen järjestäjällä on rakenteet ja menettelytavat, joiden avulla tuetaan opetustoimen ja koulun johtamista sekä hyvän hallinnon toteutumista Opetustoimea ja koulua koskevat strategiat ja suunnitelmat on laadittu. Johto ja henkilöstö on sitoutunut niiden toteuttamiseen ja niiden vaikutuksia seurataan suunnitelmallisesti Miten johtaja kehittää itseään johtajana Koulun johto luo asianmukaiset edellytykset opettamiselle ja oppimiselle yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä Opetuksen järjestäjällä on selkeät tavoitteet opetuksen järjestämisen kehittämiseksi Koulun johtamisen painopiste on pedagogisessa johtamisessa joka on vuorovaikutteista ja osallistavaa 6.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Toimintasuunnitelmat ovat ajan tasalla, niihin on sitouduttu ja niitä seurataan säännöllisesti 2. Johtajuuteen kiinnitetään huomiota, sitä kehitetään ja tuetaan 3. Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto on kehitysmyönteistä, kannustavaa, vuorovaikutteista ja osallistavaa 1. Toimintasuunnitelmat ovat ajan tasalla, niihin on sitouduttu ja niitä seurataan säännöllisesti oletko perehtynyt kaupungin ja tulosalueesi strategiaan? onko strategisia tavoitteita mielestäsi pystytty riittävästi toteuttamaan? miten itse toteutat tulosalueesi strategisia tavoitteita? 2. Johtajuuteen kiinnitetään huomiota, sitä kehitetään ja tuetaan koen saavani riittävästi tukea ja kannustusta työssäni miten johtajuutta tulisi kehittää mielestäsi? 3. Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto on kehitysmyönteistä, kannustavaa, vuorovaikutteista ja osallistavaa arvioi työviikkosi rakennetta johtajuuden kannalta, kuinka paljon aikaa käytät hallintoon, johtamiseen, kehittämiseen, johonkin muuhun? arvioi johtamiseen käytettävissä olevia resursseja

13 10 miten kehittäisit yhteistyötä työsi kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa? miten tärkeänä näet pedagogisen johtajuuden? miten käytännössä toteutat pedagogista johtajuutta? 7. Kodin ja koulun yhteistyö 7.1. Ministeriön laatukriteerit: Opetuksen järjestäjä Koulu Paikallisessa opetussuunnitelmassa on määritetty ja täsmennetty kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt siten, että koulun henkilökunnalle ja huoltajille muodostuu selkeä käsitys kodin ja koulun yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista Perusopetuksen paikalliseen organisoimiseen ja kehittämiseen osallistetaan myös huoltajat Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasoilla Kodin ja koulun yhteistyö on lähtökohdiltaan positiivista ja keskustelevaa sekä tukee molempia osapuolia oppilaan kasvun ja oppimisen edistämisessä Kodin ja koulun yhteistyö otetaan huomioon koulun henkilökunnan työtehtävissä, ja sen toteuttamiseen varataan riittävät resurssit ja tuki Vanhemmille suunnatussa viestinnässä hyödynnetään teknologian suomia mahdollisuuksia Henkilöstöä tuetaan kohtaamaan moninaisia perheitä 7.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt on määritelty selkeästi opetussuunnitelmassa 2. Opetustoimen kehittämistyötä tehdään avoimesti ja keskustellen huoltajien kanssa 3. Kodin ja koulun yhteistyö on positiivista ja sen päämääränä on oppilaan kasvun ja kehittymisen tukeminen 4. Henkilöstöllä on riittävät resurssit ja valmiudet toteuttaa kodin ja koulun yhteistyötä 1. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt ovatko kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat selkeitä? koetko saavasi tietoa koulun toiminnasta: a) liian vähän

14 11 b) riittävästi c) liikaa koetko saavasi tietoa huollettavastasi: a) liian vähän b) riittävästi c) liikaa 2. Kehittämistyön avoimuus koetko voivasi vaikuttaa koulun kehittämistyöhön? 3. Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus millä tavoin haluat yhteistyötä tehtävän koulun kanssa? valitse seuraavista vaihtoehdoista: a) henkilökohtainen keskustelu koulun edustajan kanssa (vanhempainvartti yms.) b) puhelimitse c) sähköpostitse d) Wilman kautta e) vanhempainillat f) joku muu Onko kodin ja koulun yhteistyö ollut mielestäsi toimivaa? K/E Miten haluaisit kehittää yhteistyötä? 8. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 8.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Kunnassa on suunnitelmallinen, moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi Kunnassa on kehitetty joustavia opetusjärjestelyjä, hallintokuntien ja kouluasteiden yhteissuunnittelua sekä tietojen siirtoon liittyviä käytäntöjä Kouluilla on käytettävissä riittävät henkilöstöresurssit oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon Opetus- ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto ovat sopineet keskinäisestä työn- ja vastuunjaostaan, tietojen vaihdosta sekä oppilashuollon johtamisesta Varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheen järjestelyt on suunniteltu Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna ja tarvittaessa seudullisena yhteistyönä Tuetaan ja seurataan nuorten koulutuksen jälkeisen sijoittumisen toteutumista Kouluverkko-linjaukset tukevat oppilaan tervettä kasvua ja edistävät kehitystä Opettajilla on riittävästi tiedollisia, taidollisia ja oppimisympäristöön liittyviä valmiuksia opettaa myös erityistä tukea tarvitsevia oppilaita lähikoulussa

15 12 Koulussa kehitetään ja käytetään joustavia toimintamuotoja, joilla koulut pystyvät kohtaamaan tukea tarvitsevan oppilaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti Erilaisten ongelmatilanteiden hoitamiseen on olemassa selkeät, yhdessä sovitut toimintatavat Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen Kouluruoan maittavuutta ja ravintosisältöjä seurataan Koulussa on käytössä yhteisesti sovitut toimintatavat sekä koulun ja varhaiskasvatuksen että koulun ja toisen asteen nivelvaiheisiin Koulussa käytetään moniammatillisessa yhteistyössä sovittuja varhaisen puuttumisen malleja, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan Koulu arvioi, miten ohjaus edistää oppilaan elämänhallintaa ja urasuunnittelua. Koulutuksen sisäisin, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen välisiin nivelvaiheisiin on kehitetty toimiva käytäntö Miten oppilaiden erilaisuus huomioidaan 8.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit 1. Resurssit Kouluilla on käytettävissä riittävät henkilöstöresurssit sekä osaaminen oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon Koulussa kehitetään ja käytetään joustavia toimintamuotoja, joilla koulut pystyvät kohtaamaan tukea tarvitsevan oppilaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti Koulussa käytetään moniammatillisessa yhteistyössä yhteisesti sovittuja varhaisen puuttumisen malleja sekä toimintamalleja nivelvaiheisiin ja ongelmatilanteisiin Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti henkilökunnalle, oppilaille ja heidän huoltajilleen Kouluruoan maittavuutta ja ravintosisältöjä seurataan saavutettavuus (1-4) koulukuraattori terveydenhoitaja opo psykologi lastensuojelu erityisopettaja osaaminen (1-4) tiedän, mitä oppilashuollon palveluja on ja osaan käyttää niitä ovatko oppilashuollon toimintamallit selkeitä ja hyvin tiedossa? tiedonkulku eri oppilashuollon toimijoiden välillä on sujuvaa

16 13 9. Osallisuus ja vaikuttaminen 9.1. Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Koulu Kunnassa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa Oppilaiden mielipiteitä kuullaan kunnassa heitä koskevan päätöksenteon yhteydessä Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti Koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa Oppilaskunnan ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja Oppilaiden osallisuuden toteutumisesta opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa on huolehdittu Osallisuutta ja vuorovaikutusta tuetaan palautekäytäntöjen avulla 9.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava Oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa Oppilaskunnan toimintaan ja ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja koulu toimii avoimesti, vuorovaikutteisesti sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostavasti oppilaskunta toimii aktiivisesti oppilaskunta tiedottaa toiminnastaan riittävästi oppilaskunta pystyy vaikuttamaan koulun toimintaan riittävästi oppilaskuntaa kuullaan riittävästi oppilaita koskevissa asioissa 10. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Kunta on sitoutunut pitkäjänteisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Toimintaa on tarjolla sitä tarvitseville ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille

17 14 Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu moniammatillinen yhteistyö Toimintaan on osoitettu riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat toimintaryhmän tarpeita Tilat ja välineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimintaympäristö on turvallinen ja viihtyisä Toiminta on suunnitelmallista ja huomio paikalliset tarpeet Toiminta on suunnitelmallista ja sisällöltään monipuolista lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä koulun, kodin ja lasten kanssa Toimintaa arvioidaan säännöllisesti Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Toiminnasta tiedottaminen tavoittaa oppilaat, huoltajat ja eri yhteistyötahot Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille toimintaa ohjaa ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä koulujen kanssa toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa toiminta on turvallista ja paikalliset olosuhteet huomioivaa järjestetäänkö koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa riittävästi? mitä odotat aamu- ja iltapäivätoiminnalta? miten kehittäisit aamu- ja iltapäivätoimintaa? pystyykö aamu- ja iltapäivätoiminta riittävästi huomioimaan erilaiset valmiudet ja tarpeet? ovatko aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ja välineet tarkoituksenmukaiset ja turvalliset? miten kehittäisit yhteistyötä koulujen ja kotien kanssa? 11. Koulun kerhotoiminta Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Opetuksen järjestäjä on sitoutunut pitkäjänteisesti kerhotoiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Kerhotoimintaa koordinoidaan ja kehitetään eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja koulujen sidosryhmien yhteistyönä Kerhotarjonta on monipuolista ja laadukasta Kerhotoimintaa käytetään osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti

18 15 Toiminta on monipuolista, kehittävää, huomioi erilaiset tarpeet ja sitä arvioidaan säännöllisesti Toimijoilla on yhteiset toimintaperiaatteet ja toimiva yhteistyö Kerhotoiminta niveltyy osaksi oppilaan turvallista koulupäivää Toiminnan suunnittelussa huomioidaan oppilailta saatu palaute Ohjaajalla on riittävä osaaminen yksilön, ryhmän ja kerhon sisällölliseen hallintaan Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta ja tavoittaa oppilaat, huoltajat ja eri toimijat Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki järjestää koulujen kerhotoimintaa Toiminta on riittävän monipuolista Toimintaa arvioidaan ja kehitetään osana koulujen toimintaa Toiminta on turvallista ja paikalliset olosuhteet huomioivaa tarvitseeko koulujen järjestää kerhotoimintaa? millaisia koulujen kerhoja pitäisi olla? pystytäänkö toiminnassa riittävästi huomioimaan erilaiset valmiudet ja tarpeet? 12. Opetus ja opetusjärjestelyt Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä Opetusryhmät muodostetaan siten, että voidaan toteuttaa opetus ja ohjaus opetussuunnitelman mukaan, saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet Opetuksen järjestäjä vahvistaa opetusryhmätavoitteet, esimerkiksi opetusryhmien enimmäiskoon välyksen tai opetustuntimäärä/oppilas/vuosiviikkotunti määrän välyksen taikka aikuisten määrän oppilaita kohden Resursoitaessa koulujen opetustoimintaa (esimerkiksi päätettäessä opetustuntien määrästä) Opetustoimintaan osoitetaan lisää määrärahoja sen mukaan, paljonko koulussa on erityistä tukea tarvitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita, minkä kokoisia ja mistä luokka-asteista koostuvia yhdysluokkia koulussa on sekä onko koululta syytä edellyttää erityistä työturvallisuutta Monikulttuurisen taustan omaavilla tai vastaavia tietoja tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus päästä valmistavaan opetukseen Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Kankaanpäässä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, jotta saavutetaan opetukselle asetetut tavoitteet opetussuunnitelman mukaan

19 16 opetusryhmätavoitteet on vahvistettu opetuksen määrärahat riittävät koulujen erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi erityiseen tukeen, yhdysluokkiin ja resurssiopettajiin Mittarit miten oppilaiden erilaiset tarpeet on huomioitu opetuksessa? ovatko opetusryhmät sopivan kokoisia (kyllä/ei/osittain)? olisitko valmis työskentelemään normaalia suuremman ryhmän kanssa jossakin oppiaineessa (nimeä oppiaine)? pääsetkö vaikuttamaan koulusi kehittämiseen (kyllä/ei/jossain määrin)? pystytkö saavuttamaan opetukselle asetetut tavoitteet annetuilla resursseilla (aina/usein/joskus/en juuri koskaan)? 13. Arviointi Ministeriön laatukriteerit Opetuksen järjestäjä ja koulu Arviointi- ja kehittämistoimintaa toteutetaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti Opetuksen järjestäjällä ja koululla on toimintansa tarpeisiin soveltuva arviointijärjestelmä Arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa käytetään opetuksen kehittämisessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa Opetuksen järjestäjän ja koulujen arviointiosaamista kehitetään suunnitelmallisesti Opetuksen järjestäjällä ja koululla on yhteisesti sovitut arvioinnin periaatteet Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat myös oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeiden mukaan myös muu henkilöstö Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään arviointijärjestelmä on suunnitelmallinen, siihen osallistuvat opetuksen järjestäjän ja oppilaitosten lisäksi kattavasti myös sidosryhmät Yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti järjestelmää tarkistetaan ja kehitetään Järjestelmän tuottamaa tietoa käytetään opetuksen kehittämisessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa koulutuksen järjestäjä pyritään sitouttamaan arviointi- ja kehittämissuunnitelman noudattamiseen (arvioidaan päätöksiä suhteessa arviointitietoon vuosittain ja viedään arviointi koulutuksen järjestäjälle tiedoksi) oppimisen arviointitietoa kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti, määritellään oppiaineet, joissa tehdään ja milloin (esim. äidinkieli, matematiikka, englanti) miten hyvin arviointikriteereistä on tiedotettu? oppilailta ja huoltajilta mitataan sitä, miten hyvin tietävät arviointikriteerit

20 17 arvioidaan vastausten kattavuutta ja määrää 14. Opetussuunnitelman toteuttaminen Opetuksen järjestäjä Koulu Opetussuunnitelmatyö on suunnitelmallista, hyvin johdettua ja informoitua sekä asianmukaisesti resursoitua Opetussuunnitelman kannalta keskeiset toimijat ja yhteistyötahot osallistetaan opetussuunnitelmatyöhön Opetussuunnitelmatyössä otetaan huomioon muut opetuksen järjestäjän lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset ja strategiset linjaukset Kieliohjelman ja valinnaisten aineiden tarjonta turvataan tarvittaessa yhteistyötä laajentamalla Opetussuunnitelman toimivuutta, toteuttamista ja toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti Opetushenkilöstö osallistuu opetussuunnitelman laadintaan sekä sen toimivuuden ja toteuttamisen arviointiin ja kehittämiseen Opetushenkilöstön ammatillista opetussuunnitelman tekoa tuetaan eri keinoin Opetussuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään koulujen välistä yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti Huoltajat ja muut yhteistyökumppanit voivat osallistua soveltuvin osin opetussuunnitelman laadintaan sekä toimivuuden ja toteuttamisen arviointiin ja kehittämiseen Oppilaat voivat ikäkaudelleen sopivalla tavalla osallistua opetussuunnitelmasta käytävään keskusteluun, sen nojalla annetun opetuksen arviointiin ja kehittämiseen Oppilaat saavat yleistä tietoa opetussuunnitelmasta, tietoa sen opetustarjonnasta ja ohjausta valintoihinsa Opetussuunnitelma on perustana koulun itsearvioinnille ja työn jatkuvalle kehittämistyölle Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit Mittarit Kankaanpään kaupunki noudattaa opetustoimen laatukriteereissä ministeriön määrittämiä kriteereitä ministeriön laatukriteerit ohjaavat tässä vaiheessa opetussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän työtä

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle.

Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle. Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle. Merkitse mielipiteesi seuraaviin väittämiin koskien opetuksen järjestäjää. Opetusryhmät on muodostettu siten, että

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

arvioinnin xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

arvioinnin xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Perusopetuksen laadun löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kankaanpään kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen laatukriteerit Perusopetuksen laatukriteerit Aleksanterin ja Gananderin koulujen laatukäsikirja 2013 Laatutiimi: Paula Haapakoski, Minna Niemi, Mona Rintala ja Maritta Salmela Gananderin koulu Aleksanterin koulu Sisällys

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Perusopetuksen laatukriteerit TAINIONMÄEN YHTENÄISKOULU KIVIJÄRVEN KUNTA, KIVIJÄRVI Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Tainionmäen yhtenäiskoulu, Kivijärvi Kivijärvi 2014 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava II: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 8.4.2013 Päivän ohjelma: 13.00-13.15 Tervetuloa ja Fiilismittari 13.15-13.30 Yleistä oppilaitoksen laadusta: Mitä jäi käteen viime kerrasta? 13.30-14.00 Suunnitelmien

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus. IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus. IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja IISALMEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 1 Sisältö 1. Laatukäsikirjan tehtävä 3 2. Varhaiskasvatuksen arviointialueet 4 3. Laadunarvioinnin prosessikaavio 4 4. Johtaminen 5 5. Henkilöstö 6 6.

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit

Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit Nurmijärven kunnan perusopetuksen laatukriteerit Perusopetus on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka tavoitteet määritellään ja jota säädellään perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Perusopetus perustuu valtakunnallisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot