Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta Muistio 1/ (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta Muistio 1/2013 1 (6)"

Transkriptio

1 1(6) Muistio 1/ (6) Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan kokous Aika klo :35 Paikka Seinäjoen keskussairaala, Pihlaja kabinetti Osallistujat Heikki Suoyrjö puheenjohtaja Anne Timo, Järvi Pohjanmaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä Kirsti Mäkinen, Järvi Pohjanmaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä Veli Tuominiemi, Jalasjärven kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä Esa Mäkiniemi Leena Uusitalo Jyrki Itäsalmi Heidi Ylinen Hanna Saari Maarit Penttilä Kaija Myllykangas Sirpa Rintala Päivi Alarinta Marja-Terttu Isoaho Päivi Lehtimäki sihteeri Poissa Marjaana Rajasaari Hellevi Lassila Kirsti Kähärä Minna Vienola Anne-Mari Väätäinen 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja erityisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän jäsenet Järvi - Pohjanmaalta ja Jalasjärveltä. 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Muut asiat kohdassa käsitellään Kuntoutusasiain neuvottelukunnan (Kunk) roolia toimikunnan toiminnan seurannassa: Kuntoutusportin kautta saatavien Kunk:n muistioiden läpikäyminen ja toimikuntamme muistioiden lähettäminen julkaistavaksi sivustoilla. 3 Toimikunnan kokouksen muistion hyväksyminen Muistio lisättiin kohtaan 5 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja Sairausvakuutuslaki 1224/2004 muutokset, joihin suunniteltu koulutuspäivä liittyy. 4 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien terveiset toimikunnalle Järvi - Pohjanmaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnasta olivat kertomassa sosiaaliohjaaja Anne Timo sekä työttömien terveydenhoitaja Kirsti Mäkinen. Järvi - Pohjanmaan ryhmä käsittelee kuntoutusasioita Vimpelistä, Alajärveltä ja Soinista. Kokouksia oli 7/ 2012, asiakkaina yli 18 vuotiaat, jokaisessa kokouksessa 4 5 asiakkaan asioita. Pääasiassa käsitellään asiakasasioita, yhteisten kuntoutusasioiden ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen ei aikaa tahdo riittää, pinnan alla on kehittämistarpeita. Ryhmän toiminnasta on tehty hyvä esite, jota jaetaan eri toimipisteissä, Järvi Pohjanmaan terveyskeskuksen verkkosivuille esite tulee myöhemmin. Ryhmän kokouksista tehdään muistio, joka arkistoidaan erillisarkistona terveyskeskuksen arkistoon, asiakas saa kopion oman asiansa käsittelystä ja jäsenet oman kopion muistiosta. Ter-

2 2(6) Muistio 1/ (6) veyskeskuslääkärijäsen sanelee asiakkaan potilastietoihin yhteenvedon asiakasyhteistyöryhmän suunnitelmasta. Työttömien terveystarkastuksia tekevä Kirsti Mäkinen kertoi asiakkaiden terveystarkastuksesta alkavien prosessien olevan pitkiä, yhtenä syynä pitkään työttömänä olleiden pitkäaikaissairauksien hoitamattomuus. Terveydenhoitajan vastaanotoille asiakkaat ohjautuvat TE toimiston tai sosiaalitoimen kautta, joskus myös pth:n vastaanotoilta. Asiakkaiden määrä terveydenhoitajan vastaanotoille tulee todennäköisesti nostamaan paitsi työllisyystilanteen huononeminen myös työhallinnon käytäntö ohjata kaikki diagnostiikkaan liittyvä selvittely perusterveydenhuoltoon. Osa terveystarkastuksessa olleista ohjautuu asiakasyhteistyöryhmiin. Jalasjärven kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnasta kertoi sosiaalityöntekijä Veli Tuominiemi. Ryhmä on kokoontunut 2012 asiakasasioiden parissa kahdeksan kertaa, asiakkaita on ollut 15 pääosin yli 50 vuotiaita. Ryhmän kokoontuminen on kiinni lääkärin aikataulusta, useamminkin olisi tarve kokoontua. Sosiaalitoimessa aktivointisuunnitelmaa tehtäessä useimmiten ohjataan asiakasta ryhmään tai työttömien terveydenhoitajalle, joka JIK alueella yhteinen. Ryhmään ohjautuneista suurin osa on työttömiä. Jos eläkeselvittelyihin on tarvetta, tuntuu seinä tulevan pian vastaan. Nuorten kohdalla elämänhallintataidot ovat hukassa. Ryhmän toiminnassa on eduksi ollut se, että päätöksiä tekevä esim. asumispalveluista ja päihdekuntoutuksesta on ryhmän jäsen. Vaikeutena on mm. se että tuettu työtoiminta puuttuu. Seurantaa tehdään järjestelmällisesti, yhdyshenkilönä on yleensä ryhmään asiakkaan asian tuonut henkilö. Seurantavastuuta on paljon sosiaalitoimessa, kuten Järvi Pohjanmaallakin. Ryhmän kokouksista tehdään muistio, joka arkistoidaan erillisarkistona terveyskeskuksen arkistoon, asiakas saa kopion oman asiansa käsittelystä ja jäsenet oman kopion muistiosta. Toimikunnalta toivotaan materiaalia tiedottamiseen. Toiminnan kehittämisessä on ongelmana se, ettei ole vastuuhenkilöä. Lapuan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnasta kertoi ryhmän jäsen Marja-Terttu Isoaho. Ryhmä on kokoontunut vuosittain noin viisi kertaa, asiakaita on 1-4/ kokous. Lapuan ryhmä on terveyskeskusvetoinen, sosiaalitoimella on merkittävä osuus asiakkaiden asioiden käsittelyssä ja asiakkaan ohjauksessa. Arkielämän työkyvyn ja työeläkelaitoksen määrittelemä työkyvyn erilaisuus on haastavaa etenkin päihdekuntoutujilla. Ongelmallista on, kun asiakkaiden tilanteessa ei oikein voida mitään enää tehdä. Asiakkaiden toimeentulon selvittely ja järjestäminen nousee esille lähes poikkeuksetta. Asiakkaiden asioiden seuranta ryhmässä ollut vähäistä, siinä on kehittämisen paikka. Seinäjoen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnasta saatiin tietoa Päivi Saukon viestin välityksellä. Ryhmä on kokoontunut vain kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, erilaisten yhteensattumien vuoksi. Asiakkaat ovat olleet eri palvelujen piirissä kauan ja tulevat korkein odotuksin ryhmään, mutta polkuja ei vain tahdo löytyä. Jos asiakas on eläkeorientoitunut, ryhmällä ei ole paljon annettavaa. Asiakkaiden työssä selviytyminen on käytännössä mahdotonta, mutta eläke-edellytykset eivät täyty ja työnantajat eivät vajaakuntoisia ota työsuhteeseen. TE toimistojen palveluiden kapeutuminen on yksi huolenaihe. Keskustelu: Julkisen terveydenhuollon vastuu työttömien terveydenhuollon järjestämisestä on hyvä (Terveydenhuoltolaki /1326, 13 ), Järvi Pohjanmaalla ELMA hankkeen jälkeen toiminta jäi pysyväksi, kuten monissa muissakin kunnissa. Kuntoutuksen tarpeen havaitseminen ja ohjaus palveluverkostossa on haastavaa. Kuntoutusprosessissa asiak-

3 3(6) Muistio 1/ (6) kaan ohjaukseen olisi erittäin hyvä nimetä vastuuhenkilö ja esim. kuntoutusohjaajat voisivat olla siinä työssä paikallaan. Tutkimuksien tekemisen kierre saattaa syntyä, kun asiakkaalle ei kerrota ettei jonkin asian kohdalla ole tehtävissä enempää. Peli on puhallettava poikki ja kerrottava realistiset vaihtoehdot mitä asiakkaan tekemistä päätöksistä seuraa, jotta voidaan suunnata eteenpäin. Etenkin työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisessa asiakkaiden kanssa tulisi käydä keskustelua siitä, mikä on realistista ja millaiseen tilanteeseen voi päätyä esim. työllistymisen ja toimeentulon suhteen. Seinäjoen järjestötalolla on alkanut 2012 aikana uusi palvelukeskus toiminta. Palveluun kuuluu etuisuusneuvonta- ja hakemustäyttöapu sekä asiakkaiden elämän kokonaistilanneselvitys ja palveluohjaus Asiakasyhteistyöryhmien toimintakyselyitä tehtäessä on käynyt ilmi, että ryhmän toiminta saattaa hiipua työryhmän jäsenten siirtyessä muihin tehtäviin tai siirtyessä eläkkeelle. Näitä tilanteita ryhmän tulisi ennakoida ja informoida nimeämisvastuussa olevia, jotta lakisääteinen tehtävä pystytään hoitamaan. 5 Toimikunnan järjestämän koulutuspäivän suunnittelun tilanne Koulutuspäivä työkyvyn arviointiin ja Työterveyshuoltolakiin sekä Sairausvakuutuslakiin tulleiden muutosten vaikutuksista pidetään Keskusteltiin koulutuksen sisällöistä, pituudesta ja mietittiin alustusten pitäjiä. Koulutuspäivä järjestetään Seinäjoen keskussairaalan isossa auditoriossa iltapäivän mittaisena tiiviinä pakettina, jossa esitellään muutokset sekä kokemuksia yhteistyöstä työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Kliinikoiden puheenvuoroista toivotaan napakoita esityksiä, joissa tulisi esiin erikoisaloilta potilasryhmien paranemisen ennusteeseen, hoidon toteutukseen, kuntoutumisen aikatauluun ja seurannan järjestämiseen liittyvät asiat, jotka ovat työterveyshuollon edustajille tärkeitä tietoja ratkaistaessa työhönpaluun aikataulua ja mahdollisuuksia. Esiintyjiksi ovat lupautuneet: Kristiina Mukala / STM, Kimmo Tarvainen / TTL, Tarja Välimäki / työterveyshuolto Seinäjoki, Marja-Terttu Isoaho / psykiatria EPSHP, Esa Mäkiniemi / fysiatria EPSHP. Operatiiviselta toiminta-alueelta on pyydetty kahta puheenvuoroa ja Kelan näkökulmaa haluttaisiin myös tuoda esille, asiaa valmistellaan. Kutsu koulutukseen lähetetään: kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmille, EPSHP:n lääkäreille, osastonhoitajille ja kuntoutusohjaajille, yhteistoimintaalueiden/terveyskeskusten johtaville lääkäreille ja johtaville hoitajille, työterveyshuolloille ja toimikunnan jäsenille. Aiemmin koulutuspäivän sisältöön suunniteltu terveydentilalausunnon antaminen oppilaitosten pyynnöstä siirtyy myöhäisempään ajankohtaan, opetushallituksesta saadun tiedon mukaan asia on vielä vaiheessa. 6 Muut asiat Kela julkaisee terveydenhuollon uutiskirjettä (ilmestyy 4 6 kertaa vuodessa), jossa kerrotaan terveysperusteisten etuuksien muutoksista ja uudistuksista sekä muista ajankohtaisista asioista terveydenhuollon näkökulmasta. Kirjeen voi tilata sähköpostiin ocument. Kuntoutussäätiön internet-sivuille on perustettu oma sivu Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikuntien pöytäkirjoille tms. ajankohtaiselle aineistol-

4 4(6) Muistio 1/ (6) le. Päätettiin lähettää vuoden 2012 kokousten muistiot ja toimintasuunnitelma kaudelle yhtenä asiakirjana ja jokaisen kokouksen muistio erillisenä asiakirjana tallennettavaksi sivustoille _toimikunnat/. Sihteeri lähettää asiakirjat tallennettaviksi. Toimikunnan kokouksissa päätettiin käydä läpi Kuntoutusportissa julkaistuja tuoreita Kunk:n kokousmuistioita. Viimeisin kokous on ollut , muistio ei ole ilmestynyt, asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Vuoden kolmas kokous 27.9 on AVI:n kutsuma yhteistyökokous Vaasan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa, kokouspaikkana on Wolffintien toimitilat Vaasassa. Koulutuskoosteet, kiersivät: Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus sekä Kuntoutusportin koulutuskalenterin kooste (liite). 7 Seuraava kokous klo 12-14, Seinäjoen Kelan toimipiste Kokoukseen kutsutaan Kaste hankkeen edustajia keskustelemaan kehittämistarpeista mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa esim. projektipäällikkö Minna Laitilan ja/tai Välittäjä 2013 ohjausryhmän puheenjohtaja Antero Lassilan. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13:35. Seinäjoella Heikki Suoyrjö puheenjohtaja Päivi Lehtimäki sihteeri Jakelu Toimikunnan jäsenet Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien yhdyshenkilöt Kuntoutusasian neuvottelukunta/ Kuntoutusportti

5 5(6) Muistio 1/ (6) Liite Valtakunnalliset kuntoutuspäivät Scandic Marina Congress Center Helsinki Valtakunnallisia kuntoutuspäiviä vietetään vuonna 2013 otsikolla Ihminen ensin - tukea, apua ja ratkaisuja. Tapahtuman järjestää Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspäivillä ovat esillä mm. seuraat teemat: - Osatyökykyisyys työelämässä - Nuoret ja tienhaara työelämään - Vaikeavammaisten kuntoutus - Työikäisten kuntoutus - Ikääntyvien kuntoutus - Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta - Eettisyys asiakastyössä - vääryydet ja epäkohdat - Työ- ja toimintakyvyn arviointi - Järjestötoiminnan arviointi ja seuranta - Kuntoutuspalvelut elinkeinotoimintana - Kuntoutuksen tutkimuspoliittinen ohjelma Lisätiedot: Koulutuspäällikkö Matti Tuusa puh Koulutussihteeri Pirjo Kuoppala puh Kuntoutusportti poimittua Eläketurvakeskus: Työeläkekuntoutuksen perusteet Eläketurvakeskuksen järjestämän työeläkekuntoutuksen perusteet -kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva ammatillisesta kuntoutuksesta työeläkejärjestelmässä. Sosiaalialan asiantuntijapäivät Sosiaalialan asiantuntijapäivät on täydennyskoulutustapahtuma, joka pohjautuu sosiaalialan hyviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin. Motivoinnin välineet -koulutus Miten valaa optimismia masentuneeseen mielenterveyskuntoutujaan? Miten auttaa päihderiippuvaista nuorta muutokseen? Miten rakentaa yhteisiä tavoitteita vastahankaisen asiakkaan kanssa? Kuntoutussäätiön koulutus antaa eväitä erilaisten asiakastilanteiden ennakointiin ja varmuutta asiakastyöhön. Vates-päivät Vates-päivät on valtakunnallinen ajankohtaisseminaari, joka kokoaa vuosittain laajalti vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen parissa työskenteleviä verkostoitumaan ja kuulemaan alan asiantuntijoiden näkemyksiä toimintaympäristön, lainsäädännön ja työmarkkinoiden kehittymisestä. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät Valtakunnallisia kuntoutuspäiviä vietetään vuonna 2013 otsikolla Ihminen ensin - tukea, apua ja ratkaisuja. Tapahtuman järjestää Kuntoutussäätiö. Research Conference NNHSH Transformations of Health Practices and Health Policies in the Nordic Welfare States Terveyspolitiikan ja käytäntöjen muutoksesta tutkimusseminaari Kööpenhaminassa.

6 6(6) Muistio 1/ (6) Työhyvinvointifoorumi Work Goes Happy Work Goes Happy kokoaa yhteen työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja palveluntarjoajia. Terve-Sos THL ja Turun kaupunki järjestävät sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuman Terve-Sos Tapahtuman teemana on Kohti huomista luovasti ja vastuullisesti. Pohjoismainen selkäydinvammakonferenssi NOSCoS Pohjoismainen selkäydinvammakonferenssi NOSCoS (Nordic Spinal Cord Society) järjestetään Helsingissä toukokuussa. Tapahtuman pääteemoina tänä vuonna ovat selkäydinvaurion saaneen henkilön perhe ja selkäydinvammaisen raskauteen sekä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Pohjoismainen vammaistutkimuskonferenssi NNDR Pohjoismainen vammaistutkimuskonferenssi NNDR (the Nordic Network on Disability Research) järjestetään toukokuussa Naantalissa. Gerontologian päivät - Hyvän elämän edellytykset Gerontologian päivät tarjoavat alan ammattilaisille ja tutkijoille tilaisuuden vaihtaa kuulumisia, esitellä hankkeita ja kertoa uusista innovaatioista. Kahdeksannen kerran järjestettävän tapahtuman teema on hyvän elämän edellytykset. SeAMK täydennyskoulutus _ja_terveysala/tutkimus-_ja_kehittamistoiminta/taydennyskoulutus.iw3 Ammatillinen osaaminen Hoitotyö ja kuntoutus Neuraalikudoksen mobilisointi I (14h) Sovelletun rentoutuksen menetelmän ohjaajien koulutus alkaen. Mielenterveys- ja päihdetyö Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät mielenterveys- ja -päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdeongelman samanaikaisuus sekä narsismi (6h) (3). Parisuhde- ja perheväkivaltaan puuttuminen - tietoa ja toimintaa (7 h) Psyykkisen trauman tunnistaminen ja hoito (28t) Seksuaalisesti hyväksikäyttäneen hoito psykodynaamisesta näkökulmasta (4h) Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi Huoli lapsesta ja kirjaamisen juridiikka (7h) LUKIVA 7 h Vanhustyö Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmien ehkäisy IKINÄ-mallin avulla (4h) Uusinta tietoa muistisairaiden kuntoutuksesta ja hoidosta (7h) Muu sosiaali- ja terveysalan koulutus Aggressiivisen henkilön kohtaaminen työympäristössä (4t) Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä, vainoaminen ja väkivalta (7 h) Lääkärin tiedonhaku, perus- ja jatkokurssi (2h + 2h) ja Palveluohjaus - mitä, miksi ja miten (7h) Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat (7h)

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Jäsentiedote 3 / 2012

Jäsentiedote 3 / 2012 Jäsentiedote 3 / 2012 SHAS RY Puheenjohtajan terveiset Toimintavuosi alkaa kääntymään kohti loppuaan ja seuraavan vuoden valmistelut ovat käynnissä. Yhdistyksemme viettää 20-vuotista toimintaansa ensi

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Palavasilmäiset työntekijät haussa

Palavasilmäiset työntekijät haussa Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Palavasilmäiset työntekijät haussa Tulevaisuuden yritysmaailman voittajia ovat ne, joilla on palavasilmäisimmät työntekijät. Muun muassa tämän lausahduksen kuulin Millenium-teknologiaseminaarissa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 3 SAIRAANHOITOPIIRIEN TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TRAUMAATTISEN AIVOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA SEURANNASSA

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot