Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka"

Transkriptio

1 Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Tervetuloo Porii! Ol niingon gotonas! 1

2 ESITYKSEN RAKENNE 1. Työelämä 2020 hanke ja verkostot kansallisella tasolla 2. Verkostojen viitekehys alueilla 3. Satakunnan alueverkosto ja yhteistyölupaukset

3 Työelämä 2020 hanke ja verkostot kansallisella tasolla Työelämä 2020 hankkeen verkostovastaava Anne Jortikka

4 Toimija- ja yhteistyöverkostot Alueellinen verkosto Tiedeverkosto Työelämätoimijat Kansainvälinen verkosto Liitto- ja toimialaverkosto Virkamiesverkosto 4

5 Alueverkostot 15 kpl Suomessa Alueverkostojen yhteinen missio: Mahdollistaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa yrityksille ja organisaatiolle entistä paremmat edellytykset uudistaa toimintaansa ja tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistä. Alueellinen yhteistyölupaus: Mikä on kunkin alueen tarkennettu missio? Mitä kukin alueverkoston toimija lupautuu tekemään tämän mission saavuttamiseksi? Periaatteita Työelämäasioiden sisällyttäminen päivittäiseen toimintaan ja palveluihin Hyödyntää verkostossa olevia vahvuuksia ja erityisosaamisia Lisätä ymmärrystä verkostossa olevien toimijoiden osaamisesta ja palveluista Kokeilla rohkeasti uusia yhteistyötapoja Mitä voimme tehdä toisin Pyrkiä yhdessä tekemiseen, pyrkiä vähentämään päällekkäistä tekemistä Hankkeen tuoma lisäarvo Verkosto-osaamisen vahvistaminen Vertaistukea, oppia muilta alueilta Uusia yhteistyötahoja, uusia keinoja ja kanavia tavoittaa työpaikkoja Syy puheeksi otolle Innostuksen ja talkoohengen herättäminen 5

6 Työelämän kehittäminen - yhteistyössä LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ kiinnostus tarve laatu Edelläkävijät INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS 2020 OSAAVA TYÖVOIMA TYÖHYVIN- VOINTI JA TERVEYS n työpaikkaa Kehittäjät Hyvä perustaso asiakkaiden tunteminen 6

7 Suomen työelämän arvot Millaisten arvojen varassa uskomme suomalaisen työelämän olevan Euroopan parasta vuonna 2020? 7

8 Mitä Suomi hyötyy siitä, jos maassa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020? Taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen: Suomalaiset jatkavat työelämässä muita pidempään ja kompensoivat kilpailuaseman menetystä, joka uhkaa Suomen ikärakenteen vuoksi Työvoiman saatavuus ja työelämän innovatiivisuus: Suomeen houkutellaan muualta osaajia, joiden avulla voidaan lievittää supistuvasta työvoiman tarjonnasta aiheutuvia ongelmia ja lisätä uutta luovaa ajattelua työelämässä. Houkuttelevuus investointikohteena: Euroopan paras työelämä on brändi, jota voidaan käyttää hyväksi investointien houkuttelemiseksi. Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää brändiä luodessaan yrityskuvaa maailmalla. Uudet vientimahdollisuudet: Suomalaista työelämäosaamista kohtaan syntyy kysyntää. Se lisää vientimahdollisuuksia ja synnyttää uusia vientiyrityksiä. 8

9 Verkostojen viitekehys alueella Työelämä 2020 hankkeen verkostovastaava Anne Jortikka

10 Yritys-Suomi Yritysasiakkuusjohtoryhmä Seudulliset yrityspalvelut - hanke ASIAKAS Team Finland Team Satakunta Alueellinen Työelämä hanke

11 Olemassa olevat verkostot alueilla Yritys-Suomi: yritysasiakkuusjohtoryhmä edustettuina kvintettiorganisaatiot (ELY, TE, Finnvera, Tekes, Finpro) - toimittu 2 vuotta - säännöllistä kokoontumista - vuosittaiset asiakasrajapintaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja myös raportointi = asiakkaan ei tarvitse tietää kuka palvelun tuottaa! Seudulliset sopimukset (esim. Satakunnassa 3 kpl). - Säännölliset ohjausryhmät 2-4 kertaa vuodessa - Lisäksi säännölliset tapaamiset seudullisten asiantuntijoiden ja yritysneuvojien välillä - Kehittämistä yhteen suuntaan: tasalaatuiset Yritys-Suomi palvelut koko maassa! 11

12 Yritysasiakkuuksien Esimerkkejä tavoitelinjaukset Satakunnassa 2014 vuotta koskien Sisäinen kehittäminen ja osaaminen Yritysneuvonnan ja asiantuntemusosaamisen varmistaminen 4 koulutus- ja tietoiskua Asiakkuussuunnitelman konkretisointi Suunnitelma vuodelle 2014 Yhteisen tiedon hyödyntäminen Postikonttorin käytön lisäys Asko järjestelmä käytön lisäys Toiminta asiakasrajapinnassa Alkuvaiheen rahoituksen turvaaminen uudet starttipäätökset 250 kpl YritysSuomi palveluiden tunnettuuden lisääminen Kvintettitoimijat yhteensä 16 tilaisuutta YS tunnettuus noussut 20 %:iin Kasvuyritysten rahoitusosuuden kasvu Satakunnassa ELY 50 %, Finnvera 50 % (koko rahoituksesta), Tekes 70 % (pk-yritysten rahoituksesta) Proaktiivisuus Kumppanuusverkoston toiminta Tunnettavuuden ja palveluosaamisen lisääminen Yhteiset koulutustilaisuudet ja YritysSuomi infot 5 kpl Seutu Ypp-yhteistyön kehittäminen Tapaamiset 2-3 kpl/seutukunta Kasvuväylä, Team Finland, Team Satakunta Aktiivinen yhteydenpito, tapaamiset 10 kpl Asiakkuustulokset; Vaikuttavuus, tehokkuus Asiakaskanta Uusien yritysten nettomäärän lisäys, 150 uutta yritystä Yrittäjyyskoulutus ja yrittäjyysinfot 18 Yrittäjäkurssia työvoimakoulutuksena ja 10 yrittäjyysinfoa Uusien kasvu- ja kvasiakkaiden tunnistaminen 15 uutta yritystä, 3 uutta Kasvuväylä yritystä Kv-segmentin yritysten määrän ja liikevaihdon ja viennin kasvu viennin kasvu 50 % Kasvuväylä-yritysten asiakastyytyväisyys (3,5) TOP 20 ja Grow-yritysten raportointi Askoon Tehokkuus Kustannukset ( ) per asiakas Hlömäärä per asiakas Kustannukset ( ) per 12 kontakti

13 Alueverkostot ja yhteistyölupaukset Työelämä 2020 hankkeen verkostovastaava Anne Jortikka

14 Satakunnan Ydintoimijat/ yhteistyölupaukset Valtion organisaatiot Järjestöt Uutena Mahdollisesti Satakunnan ELY-keskus Satakunnan TE-toimisto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Satakunnan kauppakamari Satakunnan Yrittäjät Rauman kauppakamari MTK 19.3 alkaen STTK Alueelliset kehittämiskeskukset Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Prizztech Oy Muut toimijat Satakuntaliitto Satakunnan työhyvinvointiverkosto Asiantuntijat Työterveyslaitos 14

15 Satakunnan missio Satakunnassa parempaan ja tuottavampaan työelämään 15

16 Avaintavoitteet Satakunnassa 1. Työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden edistäminen 2. Yritysten liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 3. Tuottavuuden ja innovaatioiden edistäminen 4. Yritysten kasvun ja viennin edistäminen 16

17 Työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden edistäminen Lisätä työterveyshuollon ja yritysten vuoropuhelua ja yrittäjien tietoisuutta työterveyshuollon palveluista Yksinyrittäjien after work - tilaisuus Yrittäjille tiedotustilaisuus kunnallisesta työterveyshuollosta Herätetilaisuudet yrittäjille: Työ tukee terveyttä!, Mitä on hyvä työterveyshuoltoyhteistyö! Pilotoidaan Pohjois-Satakunnassa keväällä 2014, mahdollisesti myös 2 muuta seutukuntaa mukaan Tarjota yrittäjille mahdollisuus verkostoitua Satakunnan alueelliseen työpaikkojen työhyvinvointiverkostoon. Tilaisuudet: 12.12, Lisätä työterveyshuollon tietämystä julkisista yrityspalveluista (keinoina yhteinen tilaisuus satakuntalaisille työterveyshuollon toimijoille) Kehitetään hyvää työterveyshuoltokäytäntöä, yritysten varhaisen tuen malleja erityisesti liittyen työterveyshuollon toimintaan, työkyvyn ja työturvallisuuden toimintamalleja pienyrityksiin sekä työkykyjohtamista. 17

18 Työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden edistäminen Psyykkisen kuormituksen hallinnan edistäminen Herätekoulutustilaisuus psyykkisen kuormituksen hallinnasta, vastuutahona AVI Työturvallisuus Tilaisuus keväällä 2014, päävastuu AVI Työhyvinvointi Maanviljelijöiden hyvinvointitilaisuus pidetty helmikuussa 2014 TTL: Vammaisten työllistäminen yrityksiin Tilaisuus 11.6, päävastuu ELY Työn sisällöllisen kehittämisen nostaminen vuoropuhelun kärkeen Ikäohjelmien laatiminen ja hyödyntäminen (nuoret ikääntyvät työntekijät) Yleinen myönteinen työelämäviestintä Työhyvinvointi-, työturvallisuus-, työhygienia- ja työterveysasiantuntija ja koulutuspalvelut Työhyvinvointimittarityökalun kehittäminen ja pilotointi PK-sektorin vahvasti tavoittavan työhyvinvointiosaamisen paketointi 18

19 Liideri Kampanja aamukahvitilaisuudet, teemana johtaminen 14.5 Inspiroiva iso kuva 10.6 Itsensä johtaminen, henkilökohtainen mestaruus 28.8 Dialogi ja yhteistyö 24.9 Eettisyys ja vastuullisuus Rohkeus ja muutoskyky Ilo, innostus ja intohimo Läsnäolo 19

20 Tyhy-verkoston tilaisuudet Tapahtumat verkoston perustaminen, Pori verkoston syyskokous, Pori valtakunnallinen verkostopäivä verkoston tapaaminen, Pori (teemana Kelan uudistus 30/60/90 - onnistuuko pidentämään työuria?) verkoston tapaaminen yhdessä Johtamisen kehittämisverkoston kanssa, Pori (teemana työhyvinvoinnin johtaminen ja sen hyöty) verkoston tapaaminen, Pori Suomen työelämä Eurooppalaisessa vertailussa 20

21 Yritysten liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Yrityksen liikkeenjohdon kehittäminen koulutuksella ja konsultoinnilla HR-seminaarisarja : , 4.2, 2014 ja Muutosjohtamisen seminaari Uudet kehittämispalvelut vuoden 2014 aikana Yrittäjän ammattitutkinto- Yrittäjän erikoisammattitutkinto ja yrittäjän emba tutkinto yhteistyö oppilaitosten kanssa Henkilöstön ammatillisen osaamisen nostaminen Täsmä- ja muun koulutuksen lisääminen Henkilöstön kehittämiskeinona uudenlaiset työmenetelmät mm. tiimityö. Perusosaamisen parantaminen koulutuksen ja työelämän yhteistyön riittävässä ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa (= koulutuksen aikainen työssäoppiminen). 21

22 Yritysten liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Elinikäisen oppimisen ohjauksen edistäminen Kehittämisryhmä perustettu ELY-keskuksen toimesta Työelämän keskeisten pelisääntöjen osaamista tukevista palveluista (puhelinpalvelu, nettisivut) tiedottaminen Työhyvinvointifoorumi Johtamisfoorumi Työhyvinvointiverkosto Hyviä työhyvinvointikäytäntöjä työpaikoille, esim. työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisupankki, 22

23 Tuottavuuden ja innovaatioiden edistäminen Tuotekehityksen edistäminen innovaatiotyöpajat ja innovaatioverkosto Tuotekehitystä edistävä koulutus Matkailutuotteiston rakentaminen verkostossa Laatukoulutus ja CE-merkinnät Työolosuhdemittaukset (ELMERI; TR ja HALMERI) työpaikat voivat verrata työpaikan tilannetta alan tilanteeseen testataan Satakunnan matkailuhankkeessa vuoden 2014 aikana. Tuottavuusinfot 23

24 Yritysten kasvun ja viennin edistäminen Vientiä edistävien kontaktointien lisääntyminen KV-tilaisuudet ja ohjelmat, vienninedistämismatkat Tukena Team -Satakunta KIVINET Yritysten kehittäminen rakennemuutostilanteessa erityisesti Rauman seutu, saatu Ärm-rahaa Elinkeinoelämän toimintaedellytysten luominen ja logistiikan parantaminen rautatiet, valtatiet, alemman asteinen tieverkko, lentoliikenteen turvaaminen, satamien yhteistyö ja muu kehittäminen Teknologian ja tietoliikenteen hyödyntäminen myös uudenlaisissa työn tekemisen tavoissa Kansainvälinen konsulttikummiverkoston rakentaminen 24

25 Julkiset Yritys-Suomi palvelut työorganisaatioiden kehittämiseen Työelämä 2020 hankkeen verkostovastaava Anne Jortikka

26 Julkiset yrityspalvelut työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen Osaamisen kehittämispalvelut TEtoimiston palvelut AVI:n palvelut Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut Asiakas Innovointi ja tuottavuus Osaava työvoima Työhyvinvointi ja terveys Luottamus ja yhteistyö TTL, TTK Rahoituspalvelut Tekesin palvelut Kehittämisyhtiöiden palvelut

27 Kehittämisohjelmat Liideri liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa-ohjelma (Tekes) Ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. Johtamisen kehittämisverkosto (TTL/STM) Verkoston tehtävänä on selvittää, koota ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä, luoda hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille, parantaa ikäjohtamista sekä kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta. Työhyvinvointifoorumi (TTL/STM) Foorumin tehtävänä on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä, lisätä yhteistyötä, edistää palvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä, edistää kehitystyötä työpaikoilla sekä toteuttaa työhyvinvointiin liittyvää viestintää. Työhyvinverkosto (TTL/STM) Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Verkostossa pohditaan yhdessä työhyvinvointiin liittyviä asioita. Satakunnassa verkostoa johtaa Tuula-Maria Asikainen. 27

28 Kiitos kaikille Teille kaikille! vot2020 Twitter:#tyoelama2020

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelma 2012-18. Nuppu Rouhiainen DM1453577

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelma 2012-18. Nuppu Rouhiainen DM1453577 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelma 2012-18 Nuppu Rouhiainen DM1453577 Mikä ihmeen Liideri? www.tekes.fi/liideri Innostava työ menestyvä bisnes Kilpailukyky syntyy ketteryydestä. Rohkeat

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Katsaus. Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto)

Katsaus. Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto) Katsaus Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto) 6.9.2011 1 Pohjois-Pohjanmaasta Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvaa ja ikärakenne on nuori. Väestökasvu

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot