Toiminnan suunnittelua 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan suunnittelua 2015"

Transkriptio

1 Toiminnan suunnittelua 2015

2 Työelämä 2020 hanke Hankkeen viitekehys Visio Missio Painopistealueet Arvot Hankkeen toimeenpano, toimeenpanopolut : 1. Työelämätoimijat - aikaansaada laaja-alaista voimaa työelämän kehittämiselle (ydintoimijat, toimijat ja kumppanit) 2. Yhteistyöverkostot - luoda yhteistoimintarakenteita ja toimintaprosesseja (alueverkostot, toimialaverkostot, tiedeverkosto, kv-verkosto) 3. Kehittämisohjelmat synergiat työelämästrategiaa tukevien ohjelmien kanssa (Liideri, THF, JKV) 4. Kehittämistoiminta- tarjota tietoa, toimintamalleja ja työkaluja työpaikoille 5. Viestintä - innostaa ja kannustaa työelämän kehittämiseen Kohdennettu toiminta Kohderyhmät: -Potentiaaliset kasvuyritykset -Hyvän perustason työpaikat -Hyvää perustasoa tavoittelevat työpaikat Toimenpiteet: - mm. ESR- hanke mahdollistajana -alueverkostotoiminta -erillinen toimintasuunnitelma Hankkeen toiminnallinen painoalue 2015 Toimintaedellytykset Toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen 2

3 Vuoden 2015 toiminnan painotukset Työelämä 2020 hankkeessa Erityishuomio toiminnan vaikuttavuudessa tehdään oikeita asioita työpaikoilla tapahtuvan kehityksen tukemiseksi (kanavat, palvelut ja tuki) yhteistyölupauksissa ja toimintasuunnitelmissa tarkentuu työelämästrategian mukaiset toimenpiteet hankeorganisaatio toimii edistäjänä ja mahdollistajana (verkostotyö, koordinointi jne.) jaettu vastuunotto, rakentavaa yhteistoimintaa, rakenteiden vahvistaminen herätetään kiinnostus ja keskustelu työelämäasioista (viestintä) rohkeampi näkyvyys Toiminnan kohdentaminen erityisesti hyvän perustason työpaikkoihin sekä hyvää perustasoa tavoitteleviin työpaikkoihin kasvua tavoittelevat työpaikat Työelämän murrosaiheiden esiin nostaminen ja työstäminen osana työelämästrategian painopistealueita Meadow- tutkimustulosten hyödyntäminen hankkeessa Teemojen sisällyttäminen yhteistyölupauksiin, toimintasuunnitelmiin ja valtakunnalliseen viestintään Neuvottelukunnan näkemys työelämän kehittämisen kärjistä 3

4 Yhteistyörajapinnat Työelämä hankkeessa Viestintä Hankeorganisaatio Edistää verkostotyötä Vahvistaa eri toimijoiden mahdollisuuksia tavoittaa työpaikkoja Koordinoi, ohjaa ja seuraa Työelämätoimijat Toimialat JKV, THF ja Liideri Alueverkostot yhteistyölupaukset kehittämishankkeet kehittämisohjelmat yhteistyölupaukset Työpaikat Tiedeverkosto Kv-verkosto Kehittämistoiminta 4

5 Hankkeen työelämätoimijoiden toiminnan elinkaari > Ydintoimijoiden yhteistyöodotukset (toimijatapaamiset) -Ydintoimijoiden yhteistyölupaukset - Palvelumatriisi -Kick off Uusien toimijoiden hyväksymiskriteerit Toimijaverkoston laajentuminen -Verkostopäivä -Uusien toimijoiden palvelumatriisi -Seurantatapaamiset ja yhteistyölupausten päivittäminen tarvittaessa -Osallistuminen tapahtumiin ja työryhmiin -Viestintäyhteistyö -Verkostotapaamiset Seurantatapaamiset -Yhteistyölupausten päivittäminen -Hallinnoiden yhteistoimintastrategia -Kehittämistoiminnan matriisi + aukkojen paikkaaminen -Yhteiset tapahtumat -Viestintäyhteistyö Yhteistyön synergiat Työpaikkojen tarpeita vastaavat palvelut ja tuki Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö (verkoston tuoma lisäarvo) Palveluinnovaatiot 5

6 Hankkeen alueverkostotoiminnan elinkaari > alueverkostojen nimeäminen - mittarit -verkostovastaavien koulutus - alueelliset yhteistyölupaukset verkostovastaavapäivä x 2 - erillisselvitys - viestintätuki - tietotuki/ rahoitus - yhteistyölupausten fokusointi - laadulliset mittarit rakennepilotit (ESR-rahoitus) - verkostovastaavapäivä x 2 - yhteistyölupausten tarkennus ja seuranta - mittareiden seuranta - tukipaketit (viestintä, substanssi) Mm. rakenteellisten johtopäätösten täytäntöönpano Asiakastarpeiden mukaiset ratkaisut käytössä. Hyvien työelämän toimintatapojen edistäminen on osa toimijoiden arkipäivää ja rakenteita - rakenneselvitys (RTT) 6

7 Hankkeen toimialakohtaisten ohjelmien elinkaari > Parttien laatima esitys toimialaohjelmien tukirakenteesta - Työmarkkinaneuvotteluissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittiin eri toimialoilla kehittämisen painopisteistä (lähtökohta ohjelmille) Työuramallin kehittäminen (TTK) -Viestintätuki käynnistyneille toimialakohtaisille kehittämisohjelmille -Käynnistysvaiheen tuki (TTK, Tekes, TSR) -Seminaari Tietoisuuden lisääminen työelämän kehittämismahdollisuuksista ja yhteistyöverkostoista -Kehittämistoiminnan opas (TTK) -Yhteydenotot liittoihin (TTK) -Viestintätuki -Tulosten jakaminen Toimialakohtaiset hankkeet ovat lisääntyneet 7

8 Hankkeen viestintätoiminnan elinkaari > Viestintälinjaukset -Graafinen ilme -Verkkosivut -Viestintäryhmän työn käynnistyminen - Viestintäkampanja (työelämän arvot) -Some-strategia Viestintäkanavien selkiyttäminen - Viestintämateriaalit -Verkkosivujen kehittäminen ja sisältölinjaukset - Verkostojen viestintäosaamisen vahvistaminen ja viestinnän aktivointi - Viestintätoimistojen valinta (mediatyö, markkinointi) -Suurtapahtumat -Tunnettuuden lisääminen kampanjan avulla -TV-ohjelmat -Aluekiertue -Itsearviointityökalun lanseeraus -Suomi Areena, Kunnon työn päivä -Sisällöntuotanto -Verkostojen viestinnän aktivointi ja tukeminen -Suomen työelämäbrändi Työpaikoilla tieto työelämän kehittämisen palveluista ja tuesta Herätetty innostus työelämän kehittämiseen 8

9 Hankkeen kehittämistoiminnan elinkaari (tiedon ja työkalujen hallinta) > Arvopohjan luominen Kärkiteemojen valinta - Kärkiteemojen implementointi (työpaikkaesimerkit, työkalut, palvelut) -Itsearviointityökalun kevyempi versio - Työpaikoille tarkoitetun tiedon selkiyttäminen ja lisääminen verkkosivuilla. -Toimijoiden tuottamia työkaluja esim; TEPSI, Sykettä työhön, Työkaarimalli - Kärkiteemojen valinta ja implementointi (palvelutarjottimet) - Itsearviointityökalun laajempi versio työkalut seuraavan tason saavuttamiseen - Kehittämisopas pksektorille - Opas toimialakohtaisille kehittämishankkeille - Henkilöstö-, koulutusyms. suunnitelmien ohjeiden esiin nostaminen Työelämäinnovaatioiden esille nostaminen ja näkyväksi tekeminen. 9

10 Tiede- ja kansainvälinen verkosto Toiminta (vastuuhenkilö ) Operatiivinen fokus/tavoite 2015 Keinot Viestintä Kansainvälinen toiminta (Tuomo) Kansainvälinen työelämätieto ja sen vaihto strategian toteutuksen tueksi Tiivistelmät Suomea koskevista kvvertailututkimuksista Jutut uusista kiinnostavista työelämän trendeistä ja käytännöistä ulkomailta Englanninkieliset Suomen työelämäbrändiä vahvistavat jutut Osallistumista kv-tilaisuuksiin (mahdollisuuksien mukaan) Tuotetaan englanninkieliset verkkosivut. Tiedeverkoston toiminta (Tuomo) Työelämän tutkimustiedon tuottaminen strategian toteutuksen tueksi Tuki strategian tiekartan luomiselle Tutkijablogit ja muut strategian toteutusta tukevat jutut Työelämän tutkimuksen aseman vahvistaminen osana strategista tutkimusta Tuetaan tiedeverkoston jäsenten viestintää jakamalla heidän tuottamia kirjoituksia sosiaalisessa mediassa. Käytetään verkoston jäseniä puhujina tapahtumissa. 10

11 Kehittämisohjelmat Toiminta Fokus/tavoite 2015 Keinot Viestintä Liiderin Toiminta (Nuppu) johtaja kampanja tavoittanut kaikki suomalaiset. Valitaan potentiaalisimmat yrityskohderyhmät aktivoinnin kohteeksi. Lisätään ohjelmapalveluin yritysten kv valmiuksia. Rahoitusprojektit (vuositavoite 50 ) Suomi tarvitsee johtajaa kampanja jatkuu L-I-I-D-E-R-I-T huipennus Messukeskuksessa 2-3/2015 Toimialakohtaisten kehittämishankkeiden tukeminen Yhteistyötä eri työelämätoimijoiden ja alueverkostojen kanssa (aktivointi, tilaisuudet, kampanjat jne.) Rakennetaan aktiivista mahdollisuusviestintää, Liiderin teemoista: esim. edelläkävijätarinat, tunnetut puolestapuhujat). Eri tavalla osallistuneiden aktivointi osana kampanjaviestintää. Kärkiteema Tulevaisuuden työpaikka nostoja THF:n toiminta (Ismo) THF:n toimintaan liittyvä konsepti on esitelty, käytössä ja toiminta on vakiintunut. THF hankkeena päättyy (puitesopimus päättyy) ja toiminta vakiintuu osaksi Työterveyslaitoksen toimintaa (jatkossa toiminta on osa tulosohjausprosessia) Hankkeet saatetaan lähtökohtaisesti loppuun puitesopimuksen raameissa (toteutus edellyttää rahoitusta vuodelle 2015) Työhyvinvointifoorumin kaikissa hankkeissa saatua tietoa ja osaamista levitetään laajempaan käyttöön viestinnän eri keinoin. Erityisesti: Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston toiminta, Tepsi-hanke, mutta myös muut hankkeet. Hankkeissa saatettua tietoa ja osaamista levitetään laajemmin: monimuotoiset viestinnän ja verkostoyhteistyön keinot. JKV:n toiminta (Ismo) Päätehtävien loppuun saattaminen -Hyvän johtamisen kriteerien testaus erikseen valituissa organisaatioissa (valmiina 2/2015) -Laatukriteereiden tuotteistaminen ja jalkauttaminen -Kirja julkistetaan helmikuussa Verkoston ulkopuolinen arviointi Aktivoidaan Johtamisen kehittämisverkostoa välittämään hankeorganisaation tuottamia työelämästrategian mukaisia viestintäsisältöjä omissa kanavissaan. 11

12 Työelämä hankkeen haasteet > Ohjaus-/verkostorakenteiden uudistaminen ja palvelukanavien tarkentaminen Seurantajärjestelmän mukaiset selvitykset: -Selvitys työelämän tilasta -Hankkeen loppuraportti Yhteistyölupausten fokusoituminen + todentuminen Kumppanuuksien edistyminen Alueverkostojen toimintaedellytykset Pilotointien alkaminen Toimialakohtaisten hankkeiden lisääntyminen 12

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Työelämästrategia 2 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka

Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Terveisiä Satakunnasta! Asiakkuuspäällikkö ja Satakunnan verkostovastaava Anne Jortikka Tervetuloo Porii! Ol niingon gotonas! 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Työelämä 2020 hanke ja verkostot kansallisella tasolla

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot