Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Seniorikortin ikärajan laajentamisesta 70 vuodesta 65 vuoteen ja koskemaan lisäksi kaikkia eläkkeensaajia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Seniorikortin ikärajan laajentamisesta 70 vuodesta 65 vuoteen ja koskemaan lisäksi kaikkia eläkkeensaajia"

Transkriptio

1 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Seniorikortin ikärajan laajentamisesta 70 vuodesta 65 vuoteen ja koskemaan lisäksi kaikkia eläkkeensaajia KV Valtuutettu Marjatta Rahkio jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Marjatta Rahkio, Päivi Veikkola, Satu Leppänen, Hannu Kärpänen, Pekka Pohjalainen, Pentti Pietilä, Jukka Viitaniemi ja Jarmo Mäki-Uuro: "Me allekirjoittaneet esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki laajentaa Seniorikortin ikärajan 70 vuodesta 65 vuoteen ja koskemaan lisäksi kaikkia eläkkeensaajia. Seniorikortilla pääsee ilman sisäänpääsymaksua Hämeenlinnan sekä Lammin uimahallien allasosastoille ja kuntosaleille niiden aukioloaikoina maanantaista lauantaihin kello 15:een saakka. Kortilla voi myös käyttää, ilman erillistä maksua, Hämeenlinnan liikuntahallien Hauhon ja Iittalan kuntosaleja maanantaista lauantaihin kello 15:een saakka. Lisäksi kortilla saa lisäalennuksia Kuntoilukeskus Anastaciumin, Kuntokeitaan, Tuulosen hyvinvointikeskuksen kuntosalin, FifFys liikuntakeskuksen, Aulangon 4event hyvinvointikeskuksen, Aulangon kylpylän ja Tanssi- ja liikuntakeskuksen normaaleista eläkeläishinnoista. Senioriliikuntakortti on Hämeenlinnan kaupungin toimintaa, jolla kannustetaan ikäihmisiä itsenäiseen liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Seniorikansalaisten aktivoiminen liikuntaan on keskeistä terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä moni kansalainen harkitsee uuden harrastuksen aloittamista. Helpottamalla liikuntatilojen käyttöä tämä harrastusinnostus saadaan entistä paremmin suuntautumaan liikuntaan. Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - KH Valmistelija: hallintopäällikkö Helena Hirviniemi, p Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 3. luvun VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 :n mukaan: Kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn 6 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen elämänlaatulautakunnan / tilaajapäällikkö Päivi Joenmäen valmisteltavaksi. Valmistelu tulee suorittaa mennessä.

2 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ELALA Valmistelija / lisätiedot tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki p Senioriliikuntakortti on 70 vuotta täyttäneille tai kuluvan vuoden aikana 70 v täyttäville hämeenlinnalaisille eläkeläisille itsenäiseen liikuntaan kannustava kortti. Kuten aloitteessa mainitaan kortin ostamalla ja sitä näyttämällä eri palveluissa pääsee harrastamaan joko maksuvapaasti tai alennuksella eri liikuntamuotoja. Kortin hinta on vuonna euroa. Kortissa on mukana myös yksityisten tarjoamia palveluita. Korttia on ostettu tänä vuonna 30.6.mennessä yhteensä 614 kappaletta. Eniten korttia käytetään uimahalleihin, joissa on tehty mennessä yhteensä käyntikertaa kortilla. Menetetyt tulot uimahalleihin ovat mennessä n euroa. Koko vuoden osalta tulojen menetys on n euroa. Jos kortin ikärajaa alennettaisiin, tulee kaupungin varautua tukemaan Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:tä tulojen menetystä vastaavalla summalla. On erittäin hyvä ja toivottavaa, että kaupunkilaiset harrastavat omaehtoista liikuntaa. Virallinen eläkeikä Suomessa on tällä hetkellä vuotta. 70- vuoden ikäraja tukee tätä linjausta. Hämeenlinnan uimahalleissa on käytössä eläkeläishinta (3,35 euroa), joka on selkeästi normaalihintaa (5,60 euroa) halvempi. Lisäksi kaupungilla on tarjota erilaisia ikäihmisille suunnattuja liikuntapalveluja kuten liikuntaryhmiä. Senioriliikuntakortin ehdot kuuluvat lautakunnan ratkaisuvaltaan. Tilaajajohtajan ehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää pitää senioriliikuntakortin ikärajan 70 vuodessa ja saattaa tämän päätöksensä aloitteen johdosta tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Päätös: Elämänlaatulautakunta hyväksyi ehdotuksen. - KH Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa elämänlaatulautakunnan päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja ehdottaa, ettei aloitteen katsota antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. KV Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kärpänen ehdotti, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Häntä kannattivat valtuutetut Reijo Martikainen, Heikki Karisto, Terttu Mertanen, Ranjithkumar Prabhakaran ja Ismo Soukola. Valtuutettu Johannes Koskinen ehdotti, että jos kaupunginvaltuusto voisi yksimielisesti palauttaa asian laajempaa tarkastelua varten.

3 Puheenjohtajan tiedustellessa, voisiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, kukaan ei vastustanut. Näin ollen puheenjohtaja totesi sen tulleen valtuuston päätökseksi. Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. KH Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle sekä elämänlaatulautakunnalle yhdessä uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelu tulee suorittaa mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. TETOLA Valmistelijat/lisätiedot tilaajajohtaja Jukka Lindberg puh , tilaajapäällikkö Liisa Lepola puh ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki puh Ikäihmisten liikunnan kansallisessa toimenpideohjelmassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:30) on todettu seuraavasti: Ikäihmisten väestöosuuden kasvu on tosiasia ja haaste sosiaali- ja terveyden huollolle sekä liikuntatoiminnalle. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä toisaalta eliniän ja yli 75-vuotiaiden ihmisten suhteellisen osuuden kasvu lisää painetta liikunnallisen elämäntavan tukemiseen sekä kotona asumisen vahvistamiseen. Säännöllinen liikunta edistää kaiken ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ikäihmisille se on elinehto. Suomalaiset ikäihmiset liikkuvat arjen toiminnoissa sekä omaehtoisen liikuntaharrastusten parissa. Noin viidennes eläkeikäisistä ei tästä huolimatta harrasta lainkaan säännöllistä liikuntaa ja vain muutama prosentti täyttää sekä kestävyys- että lihaskuntosuosituksen. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat suuret. Joukossa on niin aktiivisia veteraaniurheilijoita ja arkiliikkujia kuin hoivapalveluluja tarvitsevia ihmisiä. Väestörakenteen muuttuessa ja talouspaineiden alla päättäjien ja toimijoiden tulisi huomioida liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.liikunta on todettu tutkimuksissa toimivaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ikäihmisten toimintakyvyn heikkenemistä. Liikkuminen on myös luontaista ja usein mieluista toimintaa ikäihmisille. Suuri osa ikäihmisistä harrastaa liikuntaa itsenäisesti. Ohjattua liikuntaa tarvitaan etenkin terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ja liikuntaan tottumattomille iäkkäille. Ongelmana on se, ettei tälle ryhmälle ole riittävästi tarjolla liikuntaneuvontaa ja ryhmiä. Usein ei myöskään tiedetä, kenen vastuulle paikallisen toiminnan koordinointi ja järjestäminen kuuluvat.

4 Hämeenlinnan kaupungilla on tarjota runsaasti ns. kaikille suunnattuja liikuntapalveluja, kuten esim. ladut, reitit, uimahallit, sisäliikuntatilat, ohjatut liikuntaryhmät. Kaiken ikäisille liikuntaa aktiivisesti harrastaville on mahdollisuuksia kaupungissamme runsaasti. Todennäköisesti tulevaisuudessa kunnan resurssit palvelujen järjestämiseen niukkenevat. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa on tärkeää kohdentaa resurssit oikein sekä yksilön kannalta että yhteiskunnan kannalta. Kaikille kaupunkilaisille tarjottavien liikuntapalvelujen määrästä ja laadusta tulee jatkossakin huolehtia. Taloudellisesti on kuitenkin järkevää kohdentaa resursseja niitä eniten tarvitseville. Liikuntapalvelujen omat toimintatavat eivät useinkaan tavoita vähän liikkuvia ja sen vuoksi liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä eri organisaatioiden/yhteisöjen kanssa sekä kaupunkiorganisaation sisällä että sen ulkopuolella. Tästä esimerkkinä on mm. voimaa vanhuuteen hanke. Hämeenlinnassa on yli 70-vuotiaita 9734 henkilöä. Näistä vuonna 2011 seniorikortin osti 637 henkilöä. Tammikuun 2012 loppuun mennessä kortin ostaneita oli 550 henkilöä. 69-vuotiaita kaupungissamme on 871 henkilöä, 68-vuotiaita 533 henkilöä, 67-vuotiaita 726 henkilöä, 66- vuotiaita 743 henkilöä. Hämeenlinnan uimahalleissa on käytössä myös eläkeläishinta, joka on tarkoitettu kaikille eläkeläisille. 68-vuotiaana käytännössä melkein kaikki ovat eläkkeellä. Seniorikortin ikärajaa on järkevää laskea kahdella vuodella eli 68-vuoteen. Joissakin kaupungeissa on käytössä samantyyppinen seniorikortti kuin Hämeenlinnassa. Jyväskylässä seniorikortin ikäraja on 70-vuotta; kortilla ei kuitenkaan pääse esim. ohjattuihin ryhmiin, kuten Hämeenlinnassa. Oulussa kortin ikäraja on 70 vuotta. Porissa ja Kouvolassa ei ole käytössä ko. korttia. Eri kaupungeissa on kortin hinta ja sisältö myös hyvin erilainen. Seniorikortissa on mukana myös yksityisiä yrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä sitoutuneet 70-vuoden ikärajaan. Ikärajan muutos tulee toteuttaa siten, että yrityksiltä tiedustellaan heidän halukkuuttaan sitoutua uuteen ikärajaan. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy, jota kaupunki avustaa, omistaa Hämeenlinnan uimahallit. Jos seniorikortin ikärajaa lasketaan, tulojen menetys tulee korvata Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle. On arvioitu, että tulojen menetys Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle on n euroa, jos seniorikortin ikärajaa lasketaan kahdella vuodella eli 68-vuoteen. Muutos otetaan huomioon vuoden 2013 tilausbudjetin valmistelussa. Liikunnan edistäminen on tärkeää. Resurssien rajallisuudesta johtuen se on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kohdennetuin toimenpitein, riskiryhmien liikunnan edistämiseen sellaisilla toimenpiteillä, joiden vaikuttavuus on todettu suureksi. Tilaajajohtajan ehdotus: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päättää 1. antaa kaupunginvaltuustolle pykälän mukaisen lausunnon, ja 2. valmistella omalta osaltaan tilausbudjettiin seniorikortin ikärajan laskemisen 68-vuoteen vuoden 2013 alusta.

5 Keskustelun kuluessa Jarmo Vainio ehdotti, että 1. pidetään ikäraja 70 vuodessa ja 2. tarkoitukseen käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti riskiryhmien liikunnan edistämiseen sellaisilla toimenpiteillä, joiden vaikuttavuus on todettu suureksi. Antti Korpimaa kannatti Vainion ehdotusta. Puheenjohtaja John Alatalo ehdotti asian asettamista uudelleen valmisteluun. Mm. Pertti Mikkola kannatti ehdotusta. Esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tullessa ehdotukseksi on kokouksen keskustelu kohdistettava vain siirtämistä koskevaan asiaan. Mikäli siirtämistä koskevassa asiassa ei olla yhtä mieltä, siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian asettamisesta uudelleen valmisteluun, oli päätöksestä äänestettävä. Puheenjohtaja määräsi äänestystavaksi kädennostoäänestyksen. John Alatalon tekemän ehdotuksen puolesta äänesti 8 jäsentä: Alatalo John, Hirvonen Kati, Kökkö Hanna, Ahonen Seppo, Mikkola Pertti, Rautiainen Sirpa, Pasanen Soile (Virpi Ahosen varajäsen), Lahti Esko (Mauri Ojamäen varajäsen). Tyhjää äänesti 4 jäsentä: Korpimaa Antti, Ahonen Antti, Vainio Jarmo, Rahkio Marjatta. Tilaajajohtajan päätösehdotuksen puolesta äänesti Teija Arvidsson. Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi tuli puheenjohtajan ehdotus: 8/1 ja 4 tyhjää. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna Kökkö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite Seniorikortin ikärajan laajentamisesta palautetaan valmistelun suorittaneiden valmistelijoiden uudelleen valmisteltavaksi ELALA Valmistelijat/lisätiedot tilaajajohtaja Jukka Lindberg puh , tilaajapäällikkö Liisa Lepola puh ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki puh Ikäihmisten liikunnan kansallisessa toimenpideohjelmassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:30) on todettu seuraavasti: Ikäihmisten väestöosuuden kasvu on tosiasia ja haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä liikuntatoiminnalle. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä toisaalta eliniän ja yli 75-vuotiaiden ihmisten suhteellisen

6 osuuden kasvu lisää painetta liikunnallisen elämäntavan tukemiseen sekä kotona asumisen vahvistamiseen. Säännöllinen liikunta edistää kaiken ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ikäihmisille se on elinehto. Suomalaiset ikäihmiset liikkuvat arjen toiminnoissa sekä omaehtoisen liikuntaharrastusten parissa. Noin viidennes eläkeikäisistä ei tästä huolimatta harrasta lainkaan säännöllistä liikuntaa ja vain muutama prosentti täyttää sekä kestävyys- että lihaskuntosuosituksen. Iäkkäiden ihmisten väliset erot liikkumisessa ovat suuret. Joukossa on niin aktiivisia veteraaniurheilijoita ja arkiliikkujia kuin hoivapalveluluja tarvitsevia ihmisiä. Väestörakenteen muuttuessa ja talouspaineiden alla päättäjien ja toimijoiden tulisi huomioida liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunta on todettu tutkimuksissa toimivaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ikäihmisten toimintakyvyn heikkenemistä. Liikkuminen on myös luontaista ja usein mieluista toimintaa ikäihmisille. Suuri osa ikäihmisistä harrastaa liikuntaa itsenäisesti. Ohjattua liikuntaa tarvitaan etenkin terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ja liikuntaan tottumattomille iäkkäille. Ongelmana on se, ettei tälle ryhmälle ole riittävästi tarjolla liikuntaneuvontaa ja ryhmiä. Usein ei myöskään tiedetä, kenen vastuulla paikallisen toiminnan koordinointi ja järjestäminen kuuluvat. Hämeenlinnan kaupungilla on tarjota runsaasti ns. kaikille suunnattuja liikuntapalveluja, kuten esim. ladut, reitit, uimahallit, sisäliikuntatilat, ohjatut liikuntaryhmät. Kaiken ikäisille liikuntaa aktiivisesti harrastaville on mahdollisuuksia kaupungissamme runsaasti. Todennäköisesti tulevaisuudessa kunnan resurssit palvelujen järjestämiseen niukkenevat. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa on tärkeää kohdentaa resurssit oikein sekä yksilön kannalta että yhteiskunnan kannalta. Kaikille kaupunkilaisille tarjottavien liikuntapalvelujen määrästä ja laadusta tulee jatkossakin huolehtia. Taloudellisesti on kuitenkin järkevää kohdentaa resursseja niitä eniten tarvitseville. Liikuntapalvelujen omat toimintatavat eivät useinkaan tavoita vähän liikkuvia ja sen vuoksi liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä eri organisaatioiden/yhteisöjen kanssa sekä kaupunkiorganisaation sisällä että sen ulkopuolella. Tästä esimerkkinä on mm. voimaa vanhuuteen hanke. Hämeenlinnassa on yli 70-vuotiaita 9734 henkilöä. Näistä vuonna 2011 seniorikortin osti 637 henkilöä. Tammikuun 2012 loppuun mennessä kortin ostaneita oli 550 henkilöä. 69-vuotiaita kaupungissamme on 871 henkilöä, 68-vuotiaita 533 henkilöä, 67-vuotiaita 726 henkilöä, 66-vuotiaita 743 henkilöä. Hämeenlinnan uimahalleissa on käytössä myös eläkeläishinta, joka on tarkoitettu kaikille eläkeläisille. 68- vuotiaana käytännössä melkein kaikki ovat eläkkeellä. Seniorikortin ikärajaa on järkevää laskea kahdella vuodella eli 68-vuoteen. Joissakin kaupungeissa on käytössä samantyyppinen seniorikortti kuin Hämeenlinnassa. Jyväskylässä seniorikortin ikäraja on 70-vuotta; kortilla ei kuitenkaan pääse esim. ohjattuihin ryhmiin, kuten Hämeenlinnassa.

7 Oulussa kortin ikäraja on 70 vuotta. Porissa ja Kouvolassa ei ole käytössä ko. korttia. Eri kaupungeissa on kortin hinta ja sisältö myös hyvin erilainen. Seniorikortissa on mukana myös yksityisiä yrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä sitoutuneet 70-vuoden ikärajaan. Ikärajan muutos tulee toteuttaa siten, että yrityksiltä tiedustellaan heidän halukkuuttaan sitoutua uuteen ikärajaan. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy, jota kaupunki avustaa, omistaa Hämeenlinnan uimahallit. Jos seniorikortin ikärajaa lasketaan, tulojen menetys tulee korvata Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle. On arvioitu, että tulojen menetys Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:lle on n euroa, jos seniorikortin ikärajaa lasketaan kahdella vuodella eli 68-vuoteen. Muutos otetaan huomioon vuoden 2013 tilausbudjetin valmistelussa. Liikunnan edistäminen on tärkeää. Resurssien rajallisuudesta johtuen se on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kohdennetuin toimenpitein, riskiryhmien liikunnan edistämiseen sellaisilla toimenpiteillä, joiden vaikuttavuus on todettu suureksi. Tilaajajohtajan ehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun, koska valmistelu on velvoitettu tekemään yhteistyössä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan kanssa ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta palautti asian valmisteluun kokouksessaan. Päätös: Elämänlaatulautakunta hyväksyi ehdotuksen. TETOLA Valmistelijat/lisätiedot tilaajajohtaja Jukka Lindberg puh , tilaajapäällikkö Liisa Lepola puh ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki puh Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa sekä elämänlaatulautakunnassa asian käsittelyn yhteydessä keskusteltiin liikuntapalvelujen kohdistamisen tärkeydestä. Hämeenlinnassa on tällä hetkellä kohtuullisen hyvät yleiset liikuntapalvelut. Joulukuussa toteutettu asukaskysely tukee myös tätä asiaa. Nykyiset liikuntapalvelujen toimintamuodot eivät pääosin tue niiden asukkaiden liikkumista, jotka eivät jo tällä hetkellä liiku. Uudet toimintamuodot tulee keskittää niille henkilöille, jotka eivät liiku oman terveytensä kannalta riittävästi. Tämä tarkoittaa kohdennettuja liikuntamuotoja esim. ryhmiä ylipainoisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille, henkilöille, joilla on kakkostyypin diabetes jne. Tämä tarkoittaa myös yhteistyön kehittämistä edelleen liikuntapalvelujen ja terveydenhoidon välillä. Seniorikortin ikärajan lasku ei tavoita niitä asukkaita, jotka eivät liiku jo nyt, vaan heitä tulee aktivoida liikkumaan uusilla toimintatavoilla. Tilaajaylilääkärin ehdotus: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta esittää valtuustolle, että seniorikortin ikäraja pidetään 70-

8 vuodessa. Lisäksi vuoden 2012 aikana selvitetään kohdennettujen liikuntaryhmien aloitus vuoden 2013 alusta sekä yhteistyön kehittäminen liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon välillä. Päätös: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi ehdotuksen ELALA Valmistelijat/lisätiedot: tilaajajohtaja Jukka Lindberg puh , tilaajapäällikkö Liisa Lepola puh ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki puh Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa sekä elämänlaatulautakunnassa asian käsittelyn yhteydessä keskusteltiin liikuntapalvelujen kohdistamisen tärkeydestä. Hämeenlinnassa on tällä hetkellä kohtuullisen hyvät yleiset liikuntapalvelut. Joulukuussa toteutettu asukaskysely tukee myös tätä asiaa. Nykyiset liikuntapalvelujen toimintamuodot eivät pääosin tue niiden asukkaiden liikkumista, jotka eivät jo tällä hetkellä liiku. Uudet toimintamuodot tulee keskittää niille henkilöille, jotka eivät liiku oman terveytensä kannalta riittävästi. Tämä tarkoittaa kohdennettuja liikuntamuotoja esim. ryhmiä ylipainoisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille, henkilöille, joilla on kakkostyypin diabetes jne. Tämä tarkoittaa myös yhteistyön kehittämistä edelleen liikuntapalvelujen ja terveydenhoidon välillä. Seniorikortin ikärajan lasku ei tavoita niitä asukkaita, jotka eivät liiku jo nyt, vaan heitä tulee aktivoida liikkumaan uusilla toimintatavoilla. Tilaajajohtajan ehdotus: Elämänlaatulautakunta esittää valtuustolle, että seniorikortin ikäraja pidetään 70-vuodessa. Lisäksi vuoden 2012 aikana selvitetään kohdennettujen liikuntaryhmien aloitus vuoden 2013 alusta sekä yhteistyön kehittäminen liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon välillä. Päätös: Elämänlaatulautakunta hyväksyi ehdotuksen. KH Päivitys 2013: Yhteistyöryhmä on toiminnassa liikuntapalvelujen, terveyspalvelujen sekä järjestöjen liikuntapalvelujen yhteistyön kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1. päättää terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan antamien selvitysten perusteella, että seniorikortin ikäraja pidetään edelleen 70- vuodessa, 2. toteaa, että seniorien liikuntapalvelujen yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan eri muodoissaan,

9 3. toteaa, ettei aloitteen katsota antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antavat tilaajajohtaja Jukka Lindberg, p , tilaajapäällikkö Liisa Lepola, p ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki, p KV Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - -

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - - Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV 5.9.2011 15 Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Ohjelmassa on syytä esitellä näiden palvelujen nykytila, kehittämistavoitteet

Ohjelmassa on syytä esitellä näiden palvelujen nykytila, kehittämistavoitteet Valtuutettu Aarne Kaurasen ja valtuutettu Martti Töttölän sekä usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Liikunta- ja kulttuuripoliittisen ohjelman laatiminen Hämeenlinnaan KV 15.6.2015 100

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite seudullisen palvelusetelin käyttöönotosta

Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite seudullisen palvelusetelin käyttöönotosta Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite seudullisen palvelusetelin käyttöönotosta KV 8.2.2010 26 Valtuutettu Sari Rautio jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta

Lisätiedot

Kansallisen kaupunkipuiston laajennus tukisi myös kaupunkistrategian arvoja.

Kansallisen kaupunkipuiston laajennus tukisi myös kaupunkistrategian arvoja. Valtuutettu Päivi Siepin sekä Lulu Riikosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston laajentamisen selvittämisestä KV 31.1.2011 21 Valtuutettu Päivi Sieppi

Lisätiedot

Ohjelmassa on syytä esitellä näiden palvelujen nykytila, kehittämistavoitteet

Ohjelmassa on syytä esitellä näiden palvelujen nykytila, kehittämistavoitteet Valtuutettu Aarne Kaurasen ja valtuutettu Martti Töttölän sekä usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Liikunta- ja kulttuuripoliittisen ohjelman laatiminen Hämeenlinnaan KV 15.6.2015 100

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Hämeenlinnan tulee omilla toimillaan edesauttaa lasten ja nuorten tasaarvoisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia.

Hämeenlinnan tulee omilla toimillaan edesauttaa lasten ja nuorten tasaarvoisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Kaupungin omistamien harrastuspaikkojen tilavuokrat maksuttomiksi alle 18- vuotiailta käyttäjiltä KV 4.3.2013 27 Valtuutettu

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki:

Me allekirjoittaneet esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki: Valtuustoaloite liikuntakortin myöntämisestä kaikille omaishoitajille sekä omaishoitajien kuormittuneisuuden seuraamisesta Airi Suuronen ja Prabhakaran Ranjith Kumar ym. KV 15.2.2016 28 Valtuutetut Airi

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille Kaupunginhallitus 31 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille 1103/00.04.02.06/2016 KH 31 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007

Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007 Valtuutettu Marko Palmin ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite ikäihmisten perhehoidosta / ikäihmisten lautakunnan selvitys KV 4.3.2013 29 KH 18.3.2013 8 Valtuutettu Marko Palm jätti

Lisätiedot

Valmistelija: tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari, p

Valmistelija: tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari, p Valinnanvapauskokeilun hankesuunnitelman hyväksyminen TETOLA 23.8.2016 50 Valmistelija: tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari, p. 621 2012 SOTE-uudistukseen liittyvä asiakkaan valinnanvapauden lainvalmistelu

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

"Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja

Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Suvauksen käyttöönotosta Hämeenlinnassa; Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja KV 5.9.2011

Lisätiedot

Valtuustoaloite uintikeskus Ulpukassa käytössä olevan 70+ liikuntakortin muuttamista 65+ liikuntakortiksi

Valtuustoaloite uintikeskus Ulpukassa käytössä olevan 70+ liikuntakortin muuttamista 65+ liikuntakortiksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 281/12.04.01/2013 455 Valtuustoaloite uintikeskus Ulpukassa käytössä olevan 70+ liikuntakortin muuttamista 65+ liikuntakortiksi Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 17 Asianro 2715/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 17 Asianro 2715/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 50 16.5.2017 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 14 23.8.2017 Kaupunginhallitus 91 4.9.2017 17 Asianro 2715/10.03.02.05/2017

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Valtuutettu Lulu Ranteen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kaupunkikonsernin toimitusjohtajien valintaprosessien laadun selvittämisestä sekä laadukkaan rekrytointimallin laatimisesta

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 111 Sosiaalilautakunta 38 Ote pöytäkirjasta 02. 11.2015 21. 04.2016 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Valtuustoaloite liukastumistapaturmien ennaltaehkäisystä - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite liukastumistapaturmien ennaltaehkäisystä - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Dnro HML/1266/00.02.04.05/2017 Valtuustoaloite liukastumistapaturmien ennaltaehkäisystä - Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä KV 6.3.2017 42 Valtuutettu Iisakki Kiemunki jätti valtuustolle Sosialidemokraattisen

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite olemassa olevien yhteistyömuotojen syventämisestä

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite olemassa olevien yhteistyömuotojen syventämisestä Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite olemassa olevien yhteistyömuotojen syventämisestä KV 9.12.2014 155 Valtuutettu Marjatta Rahkio jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan,

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 20.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 17.09.2015 Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Lisätiedot

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys KV 4.3.2013 26 Valtuutettu Irma Taavela jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Lapin Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Rovaniemi 2.10.2014 Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

Valtuutettu Päivi Siepin ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite nuorten mielenterveyspalvelujen parantamisesta Hämeenlinnassa

Valtuutettu Päivi Siepin ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite nuorten mielenterveyspalvelujen parantamisesta Hämeenlinnassa Valtuutettu Päivi Siepin ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite nuorten mielenterveyspalvelujen parantamisesta Hämeenlinnassa KV 11.4.2011 34 Valtuutettu Päivi Sieppi jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 31.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 659/10.03.01/2012 Kaupunginhallitus 136 7.5.2012 Valtuusto 71 21.5.2012 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi

Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 110/10.03.01.01/2013 79 Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koulujen liikuntatilojen välineistön käytön tehostamiseksi historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa Kunnanvaltuusto 21 24.03.2014 Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa KVALT 21 KHALL 14.01.2014 21 Av. hallintojohtaja Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (13 ) Vanhusneuvosto 03.02.2017 AIKA 03.02.2017 klo 10:00-11:20 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym.

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. Valtuusto 49 22.05.2017 Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. 1569/12.01.03/2016 KV 102 Valtuusto 16.5.2016 Marja Manninen-Ollberg ja 27 muuta valtuutettua jättivät aloitteen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille Kaupunginhallitus 32 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille 1075/00.04.02.06/2016 KH 32 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg,

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Dnro HML/5/ /2017

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Dnro HML/5/ /2017 Dnro HML/5/00.02.00/2017 Valtuutettu Kari Ilkkalan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite yksityisten omistamien pilaantuneiden maiden kaavoitusedellytysten määrittelystä Hämeenlinnan

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13 Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 Valtuustoaloite: Koulutusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma Yhdyskuntatekniikan lautakunta 33 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 48 31.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma 692/10.03.01.00/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 188/07.02.01/2014 32 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia Kaupunginvaltuusto 20.1.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan.

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan. Kaupunginhallitus 201 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 43 24.04.2017 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan viran täyttäminen 136/01.01.01.00/2017 KH 201 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot