AMLKU työn vaihe tänään. Yhtiöoikeusyhdistys Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMLKU 2009 2010 työn vaihe tänään. Yhtiöoikeusyhdistys 22.4.2009 Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO"

Transkriptio

1 AMLKU työn vaihe tänään Yhtiöoikeusyhdistys Marianna Uotinen-Tarkoma, VM-RMO

2 Miksi hanke on käynnissä? Eduskunnan ponnet arvopaperimarkkinalainsäädännön tulkintaongelmista Kokonaistarkastelun puute osittaisuudistuksissa EU-sääntelyn täytäntöönpanon yhden- ja johdonmukaisuuden arviointi Rakenteen, sisällön ja ymmärrettävyyden arviointi tuleva sääntelykehitys? EU:n sääntely tulee kehittymään edelleen harmonisoimattomat alueet lisää maksimiharmonisointia? lisää 2-tason sääntelyä? valvojille sääntelyvaltaa? Muutokset arvopaperien kaupankäynnissä, selvitys- ja säilytystoiminnassa Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 2

3 Koko hanke - tärkeimmät kirjoitustehtävät Lakihuolto: kirjoitustavan ja käsitteistön yhtenäistäminen, soveltamisalan selkeyttäminen Lainsäädännön rakenteen ja sääntelyhierarkian selkeyttäminen asetukset, FIVA, itsesääntely? Direktiivien implementointien jälkiseuranta Tarkentamisen tarvetta? Omasääntelyn uudelleenarviointi Esitevastuun täsmentäminen kansallinen tarve Moniportainen omistajarakenne, keskusvastapuoliselvitys Markkinarakenteen kustannustehokas yhteensopivuus eurooppalaisittain Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 3

4 Kevät 2009 tehtäviä periaatelinjauksia Uusi lakien rakenne sekä lakirakenne, teemat Arvopaperien moniportaisen hallinnan (moniportaisuus) edellyttämä sääntely ja keskusvastapuoliselvityksen edellyttämät tarkennukset sääntelyyn Sääntelyhierarkian uudelleenarviointi, ml. itsesääntelyn rooli Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 4

5 Kevät 2009 työssä esiin tullutta I Arvopaperimarkkinalainsäädäntöön kuuluvien lakien rakenne, lakirakenne ja teemat Voimassa oleva lakien keskinäinen rakenne ei ole täydellinen, mikään uusikaan rakenne ei ole täydellinen (!) EU-direktiivit ja niiden soveltamisalat eivät ole täysin kattavia arvopaperimarkkinoiden sääntelykentässä (Kokonais)uudistaminen ei voi rajoittua vain AML:iin, vaan arvopaperimarkkinalainsäädäntöä olisi tarkasteltava ja uudistettava kokonaisuutena (AML, SipaL, OptL, UlkLait, AOJL/AOTL rahoitusvakuus+nettoutuslait, jne.) mitä ehditään tehdä ja missä järjestyksessä? Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 5

6 Kevät 2009 työssä esiin tullutta II Lakirakenne: yksikin laki selkeytyy (myös x kpl uusia lakeja!) Määrittelemällä kaikki keskeiset koko lain tarvittavat peruskäsitteet (rahoitusväline, säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntialusta, listayhtiö(t); tarvittaessa käytetään viittauksia muista laeista tai muihin lakeihin) Määrittelemällä soveltamisalaan tarvittavat peruskäsitteet (kotijäsenvaltio, kotivaltio, isäntävaltio, yhtiöoikeudellinen kotipaikka jne.) Selkeyttämällä teemoja (lain osat, luvut, väliotsikot) ja lisäämällä teemaan tarvittavat lukukohtaiset soveltamisala- ja määritelmäsäännökset (ottaen esim. huomioon direktiivin/direktiivien soveltaminen teemaan ) Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 6

7 Kevät 2009 työssä esiin tullutta III Moniportaisuuden sääntelyn kotimaiset haasteet Sääntelyn kilpailukykyisyys kansainvälisesti, kuitenkin riskit halliten Yhteensovittaminen esineoikeuden sääntöihin Yhteensovittaminen arvo-osuusjärjestelmää koskevaan sääntelyyn suora ja moniportainen omistus oltava molemmat mahdollisia Osakeomistusta koskevat julkisuustoiveet ja tarpeet Suomalaisten listayhtiöiden CG -tarpeet yhtiöoikeudellinen ja verovastuu, muut tarpeet? Viranomaisten tiedonsaantitarpeet - verovalvonta Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 7

8 Kevät 2009 työssä esiin tullutta IV Moniportaisuuden sääntelyn kansainväliset taustat ja haasteet Osakekaupan luonne on muuttunut (Pörssit/MTF, kauppakoot ovat pienentyneet) Helsingin Pörssi (NasdaqOMX) ja APK (Euroclear) ovat kansainvälisten toimijoiden osia EKP ottaa käyttöön TARGET2-Securities selvityspalvelun (2013) Keskusvastapuoliselvityksen laajeneminen, ml. Helsingin Pörssin selvityksessä Direktiivi arvopaperien välillisestä hallinnasta (2009); taustalla komission oikeusvarmuustyöryhmän (Legal Certainty) suositukset erityisesti kohdat 13 ja 15 Selvitystoiminta harmonisoimatta EU-tasolla Suomen arvopaperimarkkinan kilpailukyky edellyttää säilytys- ja selvitystoiminnan tehokkuutta Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 8

9 Kevät 2009 työssä esiin tullutta V Sääntelyhierarkiaan liittyen 1) tarkasteltavina ovat AML:n valtuutus- :t VM:lle ja FIVA:lle Yksityiskohtaiset :t, jotka on implementoitu lakiin direktiivien nojalla VMA:t ja FIVA:n sitovat määräykset (sisältyvät FIVA:n standardeihin) Selvyys, käyttökelpoisuus sekä joustavuus sääntelyn muuttuessa Lisääminen/vähentäminen Itsesääntely sekä suhde yhteissääntelyyn ja FIVA:n ohjeistukseen On otettava huomioon Perustuslaki, mm. PL 80 (Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen) ja 124 (Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle) Skenaariot EU-sääntelystä tulevaisuudessa? Paremman sääntelyn periaatteet 1) Työryhmä pohtii aihetta toukokuussa Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 9

10 UAML:n soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä Soveltamisalan määrittelemisen haasteita Direktiivien kansainväliset soveltamisalat eivät identtiset ja osin vaikeaselkoiset Liikkeeseenlaskijan kotipaikan ja/tai instrumentin markkinapaikan sääntely kuitenkin keskeisin kriteeri Direktiivit eivät aina sääntele samoja instrumentteja Rahoitusväline siirtokelpoinen arvopaperi/ arvopaperi osakkeet+osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit velkainstrumentit Jäsenvaltiot voivat direktiivien sallimassa laajuudessa säännellä asiakokonaisuutta laajemmin (esim. maantieteellisesti tai muutoin) UAML voidaan laatia selvemmäksi, mutta on myös valittava, voidaanko/onko tarpeen selventää, jos direktiivistä ei saada johtoa, sekä ulotetaanko sääntelyä (edelleen) direktiiviä laajemmalle Osasto RMO/mut pp.kk.vvvv 10

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus Hannu Joona Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus 1. Johdanto Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva rikoslain 51 luvun 1 :n mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös sisältää seuraavat keskeiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot