KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus, visio Kaupungin arvot, toiminta-ajatus ja visio Viestinnän toiminta-ajatus ja visio 3 4 Lähtökohdat vuosille : 4 nykytilan kartoitus 4.1 SWOT-analyysit Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Markkinointiviestintä Viestinnän organisointi, sidosryhmät ja kanavat Viestintäorganisaatio Viestinnän sidosryhmät ja kanavat 11 5 Viestinnän kehittäminen Sisäisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Ulkoisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Markkinointiviestinnän tavoitteet ja toimenpiteet 15 LIITE 1 Kuva: Kaarinan kaupungin viestintä ja markkinointi

3 Tiivistelmä Viestintä- ja markkinointistrategia perustuu Kaarinan kaupungin strategiaan Kaarinan kaupungin arvot: Asiakas- ja asukaslähtöisyys Avoimuus Rohkeus Oikeudenmukaisuus Viestinnän toiminta-ajatus Viestintää ja markkinointia toteutetaan kaupungin arvoihin perustuen osana kaikkea kaupungin toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuetaan ja toteutetaan kaupungin strategisia päämääriä. Viestinnän visio Hyvämaineinen Kaarina on tunnettu ja vetovoimainen kaupunki. Viestinnän tavoitteet: Viestitään asiakaslähtöisesti, avoimesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti Viestitään suunnitelmallisesti Viestintä on vuorovaikutteista Markkinoinnin kehittäminen onnistumisten ja vahvuuksien avulla Verkostoituminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa Huomioidaan eri kohderyhmät markkinointiviestinnässä Tunnettuuden parantaminen 1

4 1 Strategian valmistelu Kaupungin strategia hyväksyttiin toukokuussa Siihen perustuen viestintäja markkinointistrategian laatiminen alkoi 12-jäsenisen strategiatyöryhmän voimin johtoryhmän päätöksellä. Työryhmässä olivat edustettuina kaikki toimialat vahvistettuna luottamushenkilöllä sekä markkinoinnin ja matkailun asiantuntijoilla. Työryhmän ohjausryhmänä toimi johtoryhmä. Viestintäverkosto osallistui strategiatyöhön ja sen tehtävänä on jatkossa strategian jalkauttaminen. Tiedottaja toimi strategiatyöryhmän koollekutsujana ja valmistelijana. Työryhmä kokoontui aikana viisi kertaa, joista yksi oli koko päivän kestänyt visiointi-istunto. Lisäksi työryhmästä muodostettiin viimeistelyä varten pienryhmä, joka kokoontui kahdesti. SWOT-analyysit laadittiin yhteistyössä viestintäverkoston sekä viestintä- ja markkinointistrategian työryhmän kanssa. Nykytilaa kartoittavissa SWOTanalyyseissa käsitellään viestintää sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän näkökulmista listaamalla viestinnän ja markkinoinnin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Myös viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet syntyivät yhteistyön tuloksena. 2 Viestinnän määrittely Viestintä on prosessi, jossa sanomat siirtyvät kanavaa pitkin lähettäjältä vastaanottajalle. Viestintä on onnistunutta, mikäli sanoma saadaan siirrettyä virheettömästi vastaanottajalle valittua kanavaa pitkin, vastaanottaja ymmärtää viestin lähettäjän haluamalla tavalla ja saavutetaan haluttu vaikutus vastaanottajaan. Prosessin onnistumisesta saadaan tietoa vastaanotetun palautteen perusteella. Sisäinen viestintä on ns. operatiivisen viestinnän, eli päivittäisiin työtehtäviin liittyvän viestinnän lisäksi yhteisön sisäistä PR-toimintaa, organisaation toiminnan perusperiaatteiden jalkauttamista, myönteisen yhteisökuvan rakentamista sekä myönteisen työilmapiirin kehittämistä ja ylläpitoa. Ulkoinen viestintä on organisaation asioista, tapahtumista ja uutisista tiedottamista tai raportointia sekä sidosryhmien välistä PR-toimintaa ja yhteistoimintaa. Markkinointiviestintä tekee kaupunkia ja sen tuottamia palveluita näkyväksi. Markkinointiviestinnän osa-alueita mainontaa, myyntityötä, myynninedistämistä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa voidaan soveltaa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, kuten kaupunkien, imago- ja muussa markkinoinnissa. Julkisyhteisön viestintää ohjaavat useat lait ja asetukset. Tiivistetysti niissä edellytetään avoimuutta sekä tasapuolista oikeutta jatkuvaan tiedonsaantiin tietosuoja ja tekijänoikeudet huomioiden. Asioista tulee kertoa jo valmisteluvaiheessa ja sidosryhmille tulee järjestää osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. 2

5 3 Arvot, toiminta-ajatus, visio 3.1 Kaupungin arvot, toiminta-ajatus ja visio Kaarina-strategia, johon viestintä- ja markkinointistrategia perustuu, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa Kaarinan kaupungin arvot: Asiakas- ja asukaslähtöisyys Avoimuus Rohkeus Oikeudenmukaisuus Toiminta-ajatus ja visio Tarjoamme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten omatoimisuutta ja mahdollistamme arjen sujuvuuden sekä turvallisen huomisen asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös vehreästä sekä merellisestä ympäristöstämme. Kaarinan visiona on olla kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki vuonna Kaupungin strategiset päämäärät (mitä asioita meidän tulee tavoitella, jotta visiomme toteutuu): Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Luovuudesta tunnettu Kaarina 3.2 Viestinnän toiminta-ajatus ja visio Viestinnän toiminta-ajatus Viestintää ja markkinointia toteutetaan kaupungin arvoihin perustuen osana kaikkea kaupungin toimintaa. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuetaan ja toteutetaan kaupungin strategisia päämääriä. Viestinnän visio Hyvämaineinen Kaarina on tunnettu ja vetovoimainen kaupunki. 3

6 4 Lähtökohdat vuosille : nykytilan kartoitus Kaarinan kaupungin edellinen viestintästrategia laadittiin vuosille Useita siinä kirjattuja asioita, kuten intranetin ja graafisen ilmeen uudistaminen, on sen jälkeen toteutettu. Monet toimenpiteet vaativat vielä korjauksia: Viestinnän vuosisuunnitelmia ei ole tehty, joten viestintä ei ole osa talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia. Tutkimus ja seuranta on edelleen epäsäännöllistä. Viestinnän käytännöt eivät ole kaikilta osin yhtenäisiä eivätkä ohjeistettuja. Myöskään tiedotustarpeita ja mahdollisuuksia ei aina tunnisteta. Kaupungin viestintästrategiassa ei ole aiemmin linjattu erikseen markkinoinnin tai matkailun strategisia tavoitteita, se tehdään nyt ensimmäistä kertaa. 4.1 SWOT-analyysit Viestinnän ja markkinoinnin nykytilaa käsitellään seuraavassa sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän näkökulmista Sisäinen viestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan sisäisen viestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Ylin johto on sitoutunut viestintään Miten hyödynnämme? - nykyisen henkilöstön sitouttamisessa ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa: viestintäkulttuuri osaksi organisaation kaikkia toimia ja tasoja Omaan tiedottajaan on resursoitu - viestinnän käytännöt kaikille tutuiksi: työhyvinvoinnin edistämisessä, henkilöstön sitouttamisessa ja rekrytoinnissa Verkkoviestintä on hajautettua ja - osaamisen jakamisessa ja sijaistamisessa pääosin vastuutettua - resurssien kohdentamisessa oikealla tavalla > ajantasaiset kotisivut ja intranet vapauttavat resursseja asiantuntijatehtäviin Graafinen ohjeistus on tehty - arjen sujuvuudessa, selkeässä viestinnässä Viestintäverkosto ja verkkovastaavat on nimetty Sopiva kuntakoko ja henkilöstömäärä Intranetiä ja sähköpostia käytetään tehokkaasti, kokouskäytännöt ovat toimivia - tiedon ja osaamisen jakamisessa toimialoille - viestinnän kehittämisessä - yhtenäisessä tiedottamisessa - tiedon liikkumisessa toimialojen välillä - tehokkaassa tiedonkulussa - ajantasaisessa tiedonsaannissa 4

7 Heikkoudet Henkilöresurssien kohdentaminen viestintään on puutteellista Tietotekniikkaa ja hankittuja ohjelmia ei hyödynnetä riittävästi Kriisiviestintäohjeet eivät ole ajantasaiset Viestintäketjut ovat epäselviä ja viestinnän koordinointi on puutteellista Yhtenäisiä viestintäohjeita ei ole tehty Viestinnän vuosisuunnitelmia ei ole tehty: viestintä puuttuu talouden ja toiminnan suunnitteluprosesseista Viestinnän tutkimus ja seuranta on epäsäännöllistä Johdon ja esimiesten viestintätaidot ovat eritasoisia Miten korjaamme? - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - kouluttamalla - käytännöllisillä kriisiviestintäohjeilla - vastuiden määrittelyllä - ohjeistamalla - lisäämällä ohjeistusta sekä kehittämällä niiden julkaisu- ja jakotapoja - laatimalla sisäisen viestinnän vuosisuunnitelmat toimialoittain/yksiköittäin - määrittelemällä sisäisen viestinnän toimivuuden tasot ja seuraamalla muutoksia siinä säännöllisesti - kouluttamalla - uusilla toimintatavoilla: esimiehen viestintäpakki Mahdollisuudet Miten hyödynnämme? Seutuyhteistyö - parhaiden käytäntöjen soveltamisessa Uudet viestintäkanavat - tiedonkulun nopeuttamisessa ja välineet, sosiaalinen media - vuorovaikutuksen kehittämisessä - yhteisöllisyyteen ja sitouttamiseen kannustamisessa Uhat Miten varaudumme? Tiedotusvälineiden muutokset - kouluttamalla Nopeasti muuttuva - kouluttamalla toimintaympäristö, tietoähky Vanhat toimintatavat - perehdyttämällä ja kouluttamalla - kannustamalla uusien toimintatapojen käyttöön Hiljaisen tiedon katoaminen, - osaamisen jakamisella eläköityminen - dokumentoinnilla Kaarinassa on pääosin hyvä tahtotila viestinnälle ja ylin johto on sitoutunut viestintään. Kuntakoko mahdollistaa yhtenäisen ja tehokkaan viestinnän, jota toteutetaan hajautetusti. Viestintä- ja tietotekniikkataitojen kehittämiseen sekä viestintäohjeiden laatimiseen tulisi panostaa enemmän. Sisäistä viestintää ei ole tutkittu. Kaupungissa toimii viestintäverkosto sekä sähköiseen viestintään keskittynyt verkkovastaavien ryhmä. Ryhmien tehtävänä on mm. kehittää ja jalkauttaa viestinnän käytäntöjä toimialoille. 5

8 4.1.2 Ulkoinen viestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan ulkoisen viestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Miten hyödynnämme? Ylin johto on sitoutunut viestintään - laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja niistä tiedottamisessa Omaan tiedottajaan on resursoitu - hyvissä mediasuhteissa > nopea ja avoin tiedonkulku Kotisivut ovat toimivat: hyvät - ajantasaisessa ja nopeassa verkkotiedottamisessa käyntitilastot, esteettömyys on - sähköisen asioinnin lisäämisessä arvioitu hyväksi - palautteen annossa - osallistamisessa Seudullinen viestintäyhteistyö - tiedon ja osaamisen jakamisessa (esim. kartat) on toimivaa Käytössä on nykyaikainen tekniikka - laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja niistä tiedottamisessa Heikkoudet Miten korjaamme? Tiedotustarpeita ja mahdollisuuksia - korostamalla asiakasnäkökulmaa ei aina tunnisteta - laatimalla vuosisuunnitelmat - madaltamalla tiedotustarpeen kynnystä Koko henkilöstön viestintätaidoissa - kouluttamalla ja kannustamalla on kehitettävää - mediayhteistyöllä - uusilla toimintatavoilla: esimiehen viestintäpakki Osallistamismahdollisuuksia on - mediayhteistyöllä liian vähän - entisten kanavien kehittämisellä - uusien kanavien käyttöönotolla Kaupungin viestintä on virkakielistä - selkeään ilmaisuun kouluttamalla ja kannustamalla Kriisiviestintäohjeet eivät ole ajantasaiset - kriisiviestintäohjeiden päivityksellä ja jalkauttamisella Toimialojen viestintävastuita ei ole määritelty ja verkkoviestinnän vastuiden selvitystyö - määrittelemällä viestintävastuut vuosisuunnitelmissa ja tukemalla verkkovastaavien selvitystyötä on kesken Viestintää ei ole koordinoitu - vastuuttamalla viestintä Mahdollisuudet Miten hyödynnämme? Sosiaalinen media - vuorovaikutteisuuden lisäämisessä - viestinnän tehostamisessa - verkottumisessa - uusien toimintatapojen kehittämisessä Sähköiset asiointimahdollisuudet - arjen sujuvuudessa Seutuyhteistyö - yhteisissä seudullisissa hankkeissa - sidosryhmäyhteistyössä Avoimuus - suorassa asiakaspalvelussa ja palautteessa - aloitteellisessa tiedottamisessa - riittävässä, ymmärrettävässä ja oikea-aikaisessa tiedottamisessa Yhteispalvelupisteet - arjen sujuvuudessa - vuorovaikutteisuudessa - yhteistyössä ja verkottumisessa - palautteen annossa Luovuus - reagointinopeudessa - rohkeassa ja tapauskohtaisessa toiminnassa 6

9 Uhat Tiedotusvälineiden muutokset: tiedotuskentän pirstaloituminen Miten varaudumme? - kohderyhmäajattelulla Kaarinassa halutaan panostaa viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen: ylin johto on sitoutunut viestintään, kaupungilla on kokoaikainen tiedottaja ja viestinnän perusperiaatteena on avoimuus. Viestinnän kanavat ovat pääosin kunnossa, mutta viestinnän sisällöissä ja prosesseissa on parannettavaa. Toimialoilta puuttuvat viestintäsuunnitelmat: viestinnän vuosisuunnitelmat, joiden yhteyteen määritellään viestintävastuut ja tehtävät, tulisi laatia toimialoittain, samanaikaisesti talousarvion yhteydessä. Viestintävastaavien tulisi osallistua viestintäverkoston kokouksiin. Kaupungin kahden yhteispalvelupisteen mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi. Jatkossa yhteispalvelupisteiden roolia halutaan kehittää ja korostaa myös viestinnässä. Graafinen ilme uusittiin vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen jalkauttaminen on onnistunut hyvin. Tietyt viestinnälliset ja markkinoinnilliset toimenpiteet tehdään sovitusti joko keskitetysti tiedottajan kautta tai hajautetusti toimialoilla. Ohjeistusta ja koulutusta tulisi lisätä, jotta yhteiset pelisäännöt selkiytyisivät kaikilla toimialoilla. Mediatiedottaminen on satunnaista, eikä tiedotustarpeita ja -mahdollisuuksia aina tunnisteta. Media-seurantaa tehtiin vuosina Viestinnän tutkimus ja seuranta on epäsäännöllistä. Kotisivut ovat toimivat ja niiden päivitysvastuiden selvitystyö käynnissä. Kotisivujen esteettömyys on arvioitu hyväksi. Sähköisiä palveluja on käytössä niukalti. Sosiaalisen median ja yleensäkin viestinnän sekä tiedotusvälineiden muutoksiin tulisi varautua nykyistä paremmin. Erityisryhmiä on huomioitu jonkin verran. Vammais- ja vanhustyöntekijöiden käyntikorteissa käytetään suurempaa tekstikokoa kuin niin kutsutussa peruskäyntikortissa. Myös esimerkiksi erityisliikunta-aikatauluissa fonttikoko on tavallista suurempaa ja tekstin helppolukuisuuteen kiinnitetään huomiota. Wwwsivuilla on mahdollista suurentaa tekstikokoa. Sivuja voi myös käyttää tekstiversiona. Yhteispalvelupisteisiin on esteetön sisäänpääsy. Kotisivujen kieliversioita ei ole toteutettu. Kriisiviestinnän yleisohjeet ovat intranetissä (Kantri). Uhka- ja häiriötilanteita on kartoitettu vuonna 2010 päivitetyissä valmiussuunnitelmissa. Kriisiviestintäohjeet tulisi päivittää. Seudullinen viestintäyhteistyö lisääntynee tulevaisuudessa. Tiedottaja osallistuu seudullisen viestintäverkoston, Paras-tiedotusryhmän, toimintaan. Seutuyhteistyön kotisivut, jotka keskittyvät ensi alkuun Paras-hankkeeseen, ovat valmistumassa. 7

10 4.1.3 Markkinointiviestintä Seuraavassa analyysissä (SWOT) listataan markkinointiviestinnän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Miten hyödynnämme? Ylin johto on sitoutunut markkinointiviestintään - imagomarkkinoinnissa, markkinointiyhteistyössä ja -hankkeissa Omaan tiedottajaan on resursoitu - tiedon hallinnassa ja jakamisessa Graafinen ohjeistus on tehty - yhtenäisessä markkinoinnissa Kaarina on - imagomarkkinoinnissa Suomen Luovin kunta 2009 Palveluiden maine on hyvä - imagomarkkinoinnissa Kotisivut ovat toimivat: hyvät - asukkaille ja yrityksille markkinoinnissa käyntitilastot, esteettömyys on - tonttimarkkinoinnissa arvioitu hyväksi - ajantasaisessa ja nopeassa verkkotiedottamisessa Positiivinen maine asumis- ja yrittämiskaupunkina Kaarina on maakunnan kasvavimpia kuntia Kaupungilla on oma elinkeinoyhtiö (Kaarinan Kehitys Oy) Heikkoudet Henkilöresurssien kohdentaminen markkinointiin on puutteellista Kuntamarkkinoinnin resurssit ovat vähäiset - kaupunkimarkkinoinnissa - elinkeinoelämän kanssa käytävässä yhteistyössä - uusien yritysten ja asukkaiden houkuttelussa - positiivisten asioiden kytkemisessä kaikkeen viestintään - imagomarkkinoinnissa - matkailuhankkeessa - yhteistyön kehittämisessä: julkinen ja yksityinen sektori Miten korjaamme? - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - resursseja lisäämällä - prosessinkuvauksilla > resurssien uudelleen määrittelyllä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä - resursseja lisäämällä - markkinointiajatteluun innostamalla - matkailuhankkeella Kuva-arkisto on suppea - varaamalla vuosittain resursseja tapahtumien ja kohteiden kuvaamiseen ja oikeuksien ostamiseen - ylläpitämällä kuvapankkia Markkinointiin liittyviä tehtäviä - tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä ei ole vastuutettu Markkinoinnin kohderyhmäajattelu puuttuu - määrittelemällä kenelle halutaan markkinoida ja mitä kanavia käytetään Tunnettuus on heikkoa - nostamalla esiin vetovoimaisia kohteita ja kaarinalaisia menestystarinoita Tuoteajattelua ei korosteta - hyödyntämällä tuotenäkökulmaa markkinoinnissa riittävästi Kaarinalla ei ole erityispiirteitä - matkailuhankkeella Kaarina ei ole matkailullisesti - matkailuhankkeella vetovoimainen - luomalla kiinnostavia juttuaiheita aktiivisesti Markkinointiosaaminen on riittämätöntä - tiivistämällä matkailun seudullista yhteistyötä - koulutuksella 8

11 Mahdollisuudet Historiallisuus, merellisyys, saariston läheisyys Miten hyödynnämme? - matkailukohteiden esiintuonnissa - matkailuneuvonnan kehittäminen yhteispalvelupisteissä: matkailuneuvonnan I-kilpi Kehittämishankkeet - aktiivisessa otteessa hankkeisiin osallistumisessa Sosiaalinen media - vuorovaikutteisuuden lisäämisessä - markkinoinnin tehostamisessa - verkottumisessa - uusien toimintatapojen kehittämisessä Seutuyhteistyö - yhteisissä seudullisissa hankkeissa - sidosryhmäyhteistyössä - yhteismarkkinoinnissa Uhat Vaihtoehtoisten markkinointikanavien runsaus Positiivisen maineen heikkeneminen Kaupunkien välisen kilpailun kiristyminen Markkinointi nähdään verovarojen "haaskaamisena" Miten varaudumme? - kohderyhmäajattelulla - vahvistamalla menestystekijöitä ja kehittämällä palveluja - yhteistyötä tiivistämällä - muodostamalla yhteisiä tavoitteita - kertomalla konkreettisia tuloksia markkinoinnista Kaarinan kaupungilla on tehtyjen yritysilmapiirimittausten mukaan hyvä maine etenkin luovana ja yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Kaupungin markkinointiviestintä on aiemmin painottunut yrityskohderyhmälle suunnattuun tonttimarkkinointiin, jonka on hoitanut kaupungin elinkeinoyhtiö Kaarinan Kehitys Oy. Viestintä on ollut aktiivista. Markkinointiviestinnän kysynnän ja haasteiden kasvaessa markkinointitehtävät ja vastuut tulisi selkeyttää. Vuoden 2010 lopulla Kaarinassa käynnistyi matkailualan kehittämishanke, jonka tavoitteena on paitsi alan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteismarkkinointi, myös kaupungin tunnettuuden lisääminen. Hankkeen myötä markkinointiviestintää tehdään lisääntyvässä määrin myös seudun muiden toimijoiden, kuten Turku Touringin, kanssa. Hankkeen aikana luodut rakenteet ja toimintatavat ovat lähtökohtaisesti pysyviä siten, että hankkeen jälkeen niistä vastaa joko kaupunki, elinkeinoyhtiö tai nämä kaksi tahoa yhdessä. Hankkeen tuloksena kaupungin yhteispalvelupisteen yhteyteen avattiin toukokuussa 2011 virallinen matkailuneuvonta. Matkailun kehittämishanke vastaa matkailuneuvonnan käynnistämisestä ja kehittämisestä hankkeen aikana. 9

12 4.2 Viestinnän organisointi, sidosryhmät ja kanavat Viestintäorganisaatio Kaarinan kaupungissa toteutetaan keskitetysti johdettua ja hajautetusti toimivaa viestinnän organisointimallia. Kaupunginvaltuusto hyväksyy viestintä- ja markkinointistrategian. Kaupunginjohtaja johtaa viestintää sekä antaa kaupungin yleisiä linjauksia koskevat lausunnot. Toimialajohtajat johtavat oman toimialansa viestintää. Tiedottaja koordinoi ja toteuttaa viestintää käytännössä sekä suunnittelee ja kehittää viestintää ja viestinnän kanavia. Tiedottaja toimii viestintäverkoston ja verkkovastaavien kokousten koollekutsujana ja vetäjänä. Tiedottaja on verkkosivujen päätoimittaja ja vastaa graafisista materiaaleista. Viestintäverkosto on vuorovaikutteinen yhteistyöfoorumi, jonka jäsenet edustavat paitsi toimialojansa, myös eri viestinnän osa-alueita. Ryhmän ideana on kehittää ja jalkauttaa viestinnän käytäntöjä sekä toimia tietoimpulssina toimialan ja tiedottajan välillä. Pääpaino on viestintäprosessien sekä -kanavien kehittämisessä ja vertaistuessa. Verkkovastaavat ovat toimialojen nimeämiä henkilöitä, jotka huolehtivat kaupungin kotisivujen ja intranetin ajantasaisuudesta ylläpitämällä päivitysvastaavien listaa ja päivittäjien koulutustasoa. Verkkovastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä tiedottajan kanssa ja jakavat tietoa eteenpäin omissa verkostoissaan. Verkkovastaavien ryhmän ideana on saada kaupungille ajantasaiset kotisivut ja intranet, järjestelmällinen päivityssysteemi sekä osaavat päivittäjät, joilla on resurssit tehdä kotisivuja/intranetiä. Henkilöstö pyrkii jokapäiväisessä työssään kohti viestinnän ja markkinoinnin tavoitteita ja toimii kaupungin imagolle edullisella tavalla. Viestintä kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan, vaikka sitä ei tehtävänkuvauksessa olisi erikseen määritelty. Erityisen tärkeää on tiedottaa muuhun henkilöstöön ja muihin osastoihin tai toimialoihin vaikuttavista sisäisistä asioista. Henkilöstöllä on oikeus saada tietoa työhönsä liittyvistä asioista ja myös velvollisuus hankkia sitä itse. Poikkeusolojen viestintää toteutetaan kriisiviestintäohjeiden mukaisesti. Kannatusilmoituksista, sponsoroinnista ja muista viestinnän erityistapauksista on laadittu erilliset ohjeet. 10

13 4.2.2 Viestinnän sidosryhmät ja kanavat Sidosryhmät Kaarinan viestinnän keskeisiä sidosryhmiä ovat asukkaat ja potentiaaliset asukkaat henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt matkailijat yritykset ja potentiaaliset yritykset media julkisyhteisöt ja muut kunnat yhdistykset ja järjestöt luottamushenkilöt muut viranomaiset koulut, oppilaitokset, tutkimuslaitokset kansainväliset sidosryhmät, kuten ystävyyskaupungit Kanavat Sisäisen viestinnän pääkanavaa, intranetiä (Kantria), kehitettiin vuonna 2010 teknisen uudistamisen myötä ja sen sisältöpäivittämistä organisaatiolähtöisestä asiakaslähtöiseksi kanavaksi jatketaan. Kantrissa ei ole juurikaan luottamushenkilöille kohdennettua sisältöä, Kantrin kohderyhmänä on kaupungin henkilöstö. Luottamushenkilöille tiedotetaan kokouksista ym. tavalla, jonka luottamushenkilöt ovat ilmoittaneet (posti/sähköposti/esityslistasovellus) sekä kaupungin kotisivuilla, joilla on luottamushenkilöille oma sivunsa. Toimialat ja yksiköt järjestävät säännöllisesti työpaikkakokouksia ja viestivät myös sähköpostein ja tekstiviestein. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Johtoryhmien muistiot ovat nähtävänä sähköisesti Kantrissa ja luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä esityslista- ja pöytäkirjasovelluksessa kotisivuilla. Henkilöstöhallinto on tehnyt tulokkaan oppaan ja esimiehet laativat perehdyttämisohjelman. Henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita ja ideoida voi myös kevyemmässä, tekstiviestimäisessä ideapaneelissa. Palautekanava on kehittämisvaiheessa ja käynnissä olevan KAHLI-hankkeen myötä pilotoinnissa. Hankkeen tarkoituksena on edistää aloitteiden tekoa ja innovatiivisuutta kaupungissa. Pilottina tässä hankkeessa toimii hyvinvointipalvelut. Ulkoisen viestinnän pääkanava on kaupungin kotisivut. Kaupungin palveluista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kerrotaan lisäksi Kaarina tiedottaa aukeamalla, joka on Kaarina-lehdessä kerran kuukaudessa ilmestyvä kaupungin ilmoitusliite sekä yhteispalvelupisteissä ja ilmoitustauluilla. Kaarinalehti on kaupungin virallinen ilmoituslehti vuosina Kuulutusten, ilmoitusten ja rekrytointi-ilmoitusten julkaisemiseen on selkeät ja hyväksi todetut käytännöt. 11

14 Kaupungin yhteystiedot julkaistaan kotisivujen puhelinluettelossa, yhdessä perinteisessä puhelinluettelossa sekä vuosittain toteutettavassa Yritys- ja palveluhakemistossa. Neljästi vuodessa lähetetään uusille asukkaille kaupunginjohtajan tervetulokirje ja palveluhakemisto. Kaarinan kaupunki käyttää monipuolisesti ja harkiten myös muita viestintäkanavia, kuten tiedotteita, mainoksia ja esitteitä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään Facebookin ja YouTuben avulla. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan sovelluksella, johon on pääsy kotisivuilta. Sähköisenä vuorovaikutuskanavana on palautelomake ja myös kuntalaisaloitteita voi tehdä www-sivuilla. Kaava-asioiden tiedottamisesta ja osallistumismahdollisuuksista on huolehdittu ja kaavoituskatsaus julkaistaan kerran vuodessa. Markkinointiviestintää tehdään yhteistyössä Kaarinan Kehitys Oy:n kanssa. Tonttimarkkinoinnin lisäksi yhtiö on toteuttanut markkinointia ylläpitämällä sähköistä yrityshakemistoa sekä järjestämällä erilaisia yrityksille ja/tai kuluttajille suunnattuja tilaisuuksia paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi Kaarinan Kehitys organisoi kaupungin ja yrittäjien yhteismarkkinointia messuilla. Kaarinan Kehitys Oy:n yhtenä tehtävänä on myös välittää tietoa ajankohtaisista yrityskenttää koskevista asioista ja tapahtumista sähköpostitse sekä internetsivujen kautta. 5 Viestinnän kehittäminen Kaupungin on toiminnassaan ennakoitava tulevia muutoksia ja kyettävä aktiivisesti hallitsemaan ympäristöään. Uudistettu viestintästrategia vahvistettuna markkinointistrategialla tukee tätä toimintaa nostaen viestinnän ja markkinoinnin nopeasti uudistuvat ja reagoivat toimintatavat perinteisten menetelmien rinnalle suunnitelmallisuutta korostaen. Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa kaupungin strategisten päämäärien kanssa. Esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän yhteinen tavoite Viestitään suunnitelmallisesti vastaa kaupunkistrategian päämäärään Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen. Luovuudesta tunnettu Kaarina päämäärää tavoitellaan markkinointiviestinnän toimenpitein kohdassa Tunnettuuden parantaminen. Vuorovaikutteisella viestinnällä taas voidaan edistää hyvinvointia ennakoivasti. Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteet ja toimenpiteet on tässä määritelty sisäisen, ulkoisen ja markkinointiviestinnän osa-alueiden mukaan. Viestintäverkosto valitsee tavoitteista viestinnän kehittämiskohteet vuosittain. Toimialojen viestintäsuunnitelmissa määritellään ne viestinnän keinot ja kanavat, joilla kaupungin strategisia tavoitteita voidaan saada näkyviksi kaarinalaisten arjessa ja elämässä. Strategiakauden aikana sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointiviestintää seurataan ja tutkitaan säännöllisesti. Seurantaan pyritään käyttämään vertailukelpoisia tutkimuksia ja tulokset tulee julkistaa. Esimerkiksi vuosittain tehtäviä viestintäsuunnitelmia voidaan käyttää seurannan ja tutkimuksen välineinä. 12

15 5.1 Sisäisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Viestitään avoimesti Kaikille halukkaille taataan mahdollisuus päästä Kantriin Tietohallinto, tiedottaja Kantrin hyödyntäminen ensisijaisena tiedotuskanavana Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Viestitään selkeästi Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Toimialajohtajat Viestitään oikea-aikaisesti Työnantaja on aloitteellinen tiedottamisessa Esimiehet Viestitään suunnitelmallisesti Johdon, esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista tuetaan Viestintäsuunnitelma tehdään vuosittain Tiedottaja Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Viestintä on vuorovaikutteista Sitoutetaan henkilöstö yhteisiin viestintäkäytäntöihin Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Arvioidaan ja seurataan sisäisen viestinnän toimivuutta Viestintäverkoston aseman vahvistaminen Edistetään henkilöstön osallistamista Kannustetaan keskustelemaan Uusia viestintäkanavia käyttöön Tiedottaja, viestintäverkosto Toimialajohtajat Viestintäverkosto, Kehry Johtoryhmä Kehry Esimiehet Viestintäverkosto, tietohallinto 13

16 5.2 Ulkoisen viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Viestitään avoimesti ja oikea-aikaisesti Toimivat ja ajantasaiset kotisivut Toimialojen verkkovastaavat Kaupunki tiedottaa aloitteellisesti ja aktiivisesti Esimiehet, tiedottaja Viestitään selkeästi Viestitään suunnitelmallisesti Viestintä on vuorovaikutteista Viestitään asiakaslähtöisesti Tiedotetaan sekä myönteisistä että kielteisistä asioista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Seutuyhteistyöstä tiedotetaan aktiivisesti Ajantasaiset kriisiviestintäohjeet Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Ymmärrettävä ja graafisesti selkeä viestintä Johdon, esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista tuetaan Viestintäsuunnitelma tehdään vuosittain Sitoutetaan henkilöstö yhteisiin viestintäkäytäntöihin Määritellään viestintävastuut resurssit huomioiden Arvioidaan ja seurataan ulkoisen viestinnän toimivuutta Yhteispalvelupisteiden viestintäroolin määrittely ja kehittäminen Olemassa olevien ja uusien verkostojen hyödyntäminen viestinnässä Hyödynnetään järjestelmiä, joilla kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia edistetään Valitaan viestintäkanavat asiakasryhmien mukaan Muotoillaan viestin sisältö asiakasryhmittäin Esimiehet, tiedottaja Paras-tiedotusryhmä Tiedottaja Toimialajohtajat Tiedottaja, toimialojen viestintävastaavat Tiedottaja Toimialajohtajat, toimialojen viestintävastaavat Tiedottaja, viestintäverkosto Toimialajohtajat Tiedottaja Kansliapalvelupäällikkö Esimiehet, tiedottaja Tietohallinto, tiedottaja Esimiehet, tiedottaja Esimiehet, tiedottaja 14

17 5.3 Markkinointiviestinnän tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot Markkinoinnin kehittäminen onnistumisten ja vahvuuksien avulla Valitaan kärkituotteet ja hyödynnetään niitä aktiivisesti markkinoinnissa Kaikessa markkinointiviestinnässä tuodaan esille kaupungin Johtoryhmä Toimialojen viestintävastaavat, tiedottaja hyvää mainetta tukevia saavutuksia Viestitään suunnitelmallisesti Markkinointisuunnitelma tehdään vuosittain Määritellään markkinointiviestinnän vastuut ja toimintatavat resurssit huomioiden Kaarinan Kehitys, kaupungin markkinointivastaavat Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Verkostoituminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa Huomioidaan eri kohderyhmät markkinointiviestinnässä Tunnettuuden parantaminen Markkinointiviestinnästä vastaavien viestintäosaamista tuetaan Arvioidaan ja seurataan markkinointiviestinnän toimivuutta Yhteispalvelupisteiden viestintäroolin määrittely ja kehittäminen Tarjotaan matkailuneuvontaa kattavasti ja asiakkaan toivomalla tavalla Yhteistyö sisäisesti, yrittäjien kanssa ja lähiseudun kuntien kanssa Matkailuviestintää toteutetaan yhteistyössä Turku Touringin ja muiden saaristokuntien kanssa Kootaan valmiita kokonaisuuksia palvelutarjonnasta (paketointi) Kohdennetut markkinointikampanjat Pidetään yllä aktiivista mediayhteistyötä Muista erottuva, persoonallinen viestintä Markkinointikampanjat Hyödynnetään kaarinalaisten menestystarinoita kaupungin näkyvyydessä Tiedottaja, Kaarinan Kehitys Oy Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Kansliapalvelupäällikkö Kansliapalvelupäällikkö, Kaarinan Kehitys Oy Johtoryhmä, Kaarinan Kehitys Oy Kaarinan Kehitys Oy, yhteispalvelupisteet Kaarinan Kehitys Oy Kaupunginjohtaja, Kaarinan Kehitys Oy Tiedottaja, johtoryhmä Tiedottaja, Kaarinan Kehitys Oy Kaupunginjohtaja, Kaarinan Kehitys Oy Tiedottaja, vastuualue-esimiehet, Kaarinan Kehitys Oy 15

18 Viestintä on osa kaikkea ja kaikkia Kaarinan kaupungin viestintä ja markkinointi Käytännön viestintä: Käytännön viestintä Kaarina-strategia Viestintäsuunnitelmat Viestintä- ja markkinointistrategia Ohjeistukset Viestintää seurataan ja mitataan - sisäinen viestintä - ulkoinen viestintä - markkinointiviestintä Viestintäsuunnitelmat ja ohjeistukset: vuosittaisissa viestintä- ja markkinointisuunnitelmissa määritellään valittuja kehittämiskohteita painottaen toimenpiteet, resurssit, organisointi ja vastuut sekä kanavat. Ohjeistukset ovat osa viestintäsuunnitelmia. Viestintä- ja markkinointistrategia Viestinnän: - toiminta-ajatus - visio - organisointi ja vastuut - kohderyhmät ja kanavat - kehittäminen : tavoitteet ja toimenpiteet Kaarinan kaupungin strategia Kaupungin: - arvot - toiminta-ajatus - visio - strategiset päämäärät - kriittiset menestystekijät - toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja mittarit

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ Viestinnän tavoitteet, vastuut ja organisointi... 3 Miksi viestitään?... 4 Viestintävastuut... 5 Viestijän on tunnettava julkisuuslaki... 5 Kohde- ja sidosryhmät Kenelle ja kenen

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot