Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003

2 II Julkaisija Publisher Sarjan toimittaja Editor Vaihto Exchange Myynti Sale Joensuun yliopisto University of Joensuu VTT Mikko A. Salo Joensuun yliopiston kirjasto/vaihdot PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Exchanges P.O. Box 107, FIN JOENSUU Tel Fax Joensuun yliopiston kirjasto/ Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Sales of publications P.O. Box 107, FIN JOENSUU, FINLAND Tel , Fax Copyright 2003 Joensuun yliopisto 1. painos ISSN ISBN Taitto: Kari Tahvanainen Kannen suunnittelu: Esko Puranen Kansikuva: Jaakko Hosia, Tripolaris (1998; akryyli, 217 mm x 178 mm) Kannen tekninen toteutus: Joensuun yliopistopaino Paino: Joensuun yliopistopaino Joensuu 2003

3 III ESIPUHE Väitöskirjojen esipuheissa on ollut tavallista väittelijän purkaa omia tuntojaan. Liityn tällaiseen joukkoon mielelläni; sanonta on, että itsestään paha pappi puhuu. Hallinnossa ja hallinnollisessa lainkäytössä julkista valtaa käyttävä joutuu jossain vaiheessa tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä annettu päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle. Tuo kysymys tuntui nousevan minulle ikään kuin luonnostaan oikeusturvana ja päätöksen perustelemisena. Noiden käsitteiden puitteissa kansalaisen asema määräytyy oikeudellisesti olennaisessa määrin. Työni voi katsoa jonkinlaiseksi itsetutkisteluksikin. Jokainen väitöskirjan puurtanut tietää, että työ vaatii eri tahoilta saatua opastusta ja monenlaista tukemista, josta väittelijä on suuren kiitoksen velkaa. Ensimmäisenä haluan osoittaa kiitokseni professori, vararehtori Teuvo Pohjolaiselle. Häntä minun on kiittäminen jo siitä, että olen yliopiston palkkalistoilla. Hänen ohjauksensa hapuilevassa työssäni oli alusta alkaen tietenkin kokenutta ja kannustavaa, mutta myös tutkijan itsenäisyyttä korostavaa. Kiitän häntä myös kustoksena toimimisesta. Yliopistoympäristö on tutkijalle mitä parhain työskentelypaikka varsinkin kun se on sellainen kuin Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos. Joskus esitetyt käsitykset yliopistoista enemmänkin keskipakoisina kuin keskihakuisina työyhteisöinä eivät pidä paikkaansa tässä laitoksessa. Jokaiselta laitoksen henkilöltä olen saanut pyytämäni avun. Professori Matti Myrsky työn alun metodisissa tuskitteluissani laukaisi minulle olennaisen ongelman lausumalla, että alat vain kirjoittaa, siitä se metodikin kehkeytyy. Tuo rohkaisu auttoi sillä kertaa ratkaisevan vaiheen yli. Hän myös eräässä vaiheessa luki kehitelmääni ja antoi arvokkaita vihjeitä. Laitoksen muutakin opettajakuntaa olen joutunut vaivaamaan monilla kysymyksilläni. Lehtori Tarmo Miettistä lienen lähes kiusannut kysellessäni jatkuvasti varmistusta käsityksilleni eri aiheista. Hän myös suostui lukemaan kyhäelmääni eräässä useammista viimeistelyvaiheista. Professori Marja Sutela antoi työn alkuvaiheesta lähtien tukea työssäni. Professori Tapio Määttä luki työtäni loppuvaiheessa ja antoi tarpeellista kriittistä palautetta. Teknisluontoista apua olen saanut koko henkilökunnalta. Tässä erityisesti mainitsen assistentti Susanna Wähän, joka auttoi kaikenlaisissa ATK-toiminnoissa. Miten itseoppinut voikaan tietää niin paljon ATK-maailmasta. Kone ja sen ohjelmat näyttivät olleen hänen taidoilleen rajoite; yleensä tilanne on päinvastoin, puute on taidoissa. ATK-keskuksen henkilöstöltäkin olen saanut pyytämäni avun. Varsinkin pääsuunnittelija Jukka Tiitto on usein

4 IV auttanut minulle kovin vieraassa ATK-maailmassa liikkumista. Summaryn on kääntänyt englanniksi filosofian lisensiaatti Marga Margelin, jolle esitän kiitokseni. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintohenkilöstöltä hallintopäällikkö Pirkko Elsiseltä ja osastosihteeri Tuula Honkaselta olen yleisissä järjestelyasioissa saanut kiitosta ansaitsevan tuen. Työni suunnitteluvaiheessa osallistuin Suomen Kuntaliiton järjestämään tohtorikoulutukseen, jonka vetäjät professori Pentti Meklin ja professori Arto Haveri antoivat yleiset ohjeet väitöskirjan tekemiseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on hyväksynyt tutkimukseni ottamisesta julkaisusarjaansa ja kustantanut painattamista. Joensuun yliopistopaino on saattanut työn kirjan muotoon ja painamista edeltävän taiton on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Tahvanainen. Tästä esitän parhaat kiitokseni. Tutkimuksen havainnointiosuuden toteutus edellytti runsaasti tutkimuskuntien ja kuntayhtymän arkistojen, asiakirjojen ja hallintokäytäntöjen tutkimista. Poikkeuksetta kaikissa tutkimuskohteissa sain avuliaan palvelun. Molemminpuolinen henkilöllinen tunnettuus oli selvä etu. Karjalainen vieraanvaraisuus ulottuu näin myös hallinnon tutkijaan. Akateemisen auktorisoinnin essentialen muodostavat esitarkastus ja väitös. Kiitän professori Heikki Kullaa ja dosentti, hallinto-oikeudentuomari Veijo Tarukannelta heidän suostumisestaan työni esitarkastajaksi ja heidän tuossa asemassaan antamasta opastuksesta. Tarukannelta kiitän hänen suostumisestaan vastaväittäjäksikin. Epäakateemisuuden kylläkin vaistoten tunnen silti tarpeelliseksi sanoa seuraavan. Saatuani työni kehittelyn ja kirjoittamisenkin kohtalaiseen alkuun ja suoritettuani havainnointiosuuden kenttätyön vaimoni Pirkko sairastui syöpään. Tuo terveyden perikuvana pidetty menehtyi hyvin nopeasti myöhäissyksyllä vuonna Sen jälkeen minussa asui kauan liikkumaton pimeys syvyyden päällä. Kukaan tuollaisen kokenut ei enää ole entisensä. Minun annettiin kuitenkin rakentua vielä niin, että sain työni jotenkin kokoon. Elämän voima on selittämätön. En voi henkilöllisyyden suojaamissyistä paljastaa sitä joukkoa, jonka tiedän minua tukeneen tuona aikana. Minulle tuntemattomiakin tukijoita on täytynyt olla. Tuosta joukosta kuitenkin mainitsen tyttäreni Unnan ja hänen nyt kolmevuotiaan Niinatyttösensä sekä poikani Mikan. Kiitollisuuteni ilmaisu sikäli kuin se voi tukijani saavuttaa - on aivan liian vähän, mutta se on enin, mihin tässä kykenen. Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Tämän laatuinen toisen tukeminen tapahtuu enemmän muussa kuin korvattavuuden ja vastavuoroisuuden sfäärissä. Haluan omistaa tämän työni Sinun muistollesi, Pirkko. Myöhäissyksyllä 2003.

5 V SISÄLLYS ESIPUHE...III SISÄLLYS... V LÄHTEET...IX LYHENTEET...XXVII 1. JOHDANTO TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS TUTKIMUSOTE TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS PERUSTELEMISEN KYTKENNÄSTÄ OIKEUSVALTIOON JA PERUSTELEMISEN NORMISTON TAUSTASTA PERUSTELEMISESTA EUROOPPAOIKEUDESSA PERUSTELUISTA PERUSTUSLAIN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21.2 :N RAKENTEESTA JA SISÄLLÖSTÄ HYVÄN HALLINNON ELEMENTTIEN JA HYVÄN HALLINNON TAKEIDEN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21 :N PÄÄTÖS -SANAN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 21.2 :N TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINNON HYVYYTEEN PERUSTUSLAIN 21.2 :N HYVÄÄ HALLINTOA TARKOITTAVAN SÄÄNNÖKSEN VÄLITTÖMÄSTÄ SOVELTAMISESTA PÄÄTÖKSENTEOSSA YHTEENVETO HYVÄN HALLINNON JA PERUSTUSLAIN TARKOITTAMAN PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 22 HYVÄN HALLINNON JA PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISEN TURVAAJANA PERUSTUSLAIN 22 :N KOKOAVA ASEMA ERÄISIIN MUIHIN PERUSOIKEUSSÄÄNNÖKSIIN NÄHDEN PERUSTUSLAIN 22 :N JULKINEN VALTA SUBJEKTINA Lainvalmistelusta tulkintaa perustuslain 22 :n subjektisisältöön Julkisen vallan sisällön hakemista funktion avulla TURVAAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ EUROOPPAOIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA JULKISESTA VALLASTA YHTEENVETO JULKISESTA VALLASTA PERUSOIKEUKSIEN TURVAAJANA PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE JA PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN KUNNALLISESTA HALLINTOKÄYTÄNNÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN SOVELLUTUSALAN JA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN KATSANNOSSA RATKAISUTOIMINNAN PÄÄPIIRTEISTÄ JA PÄÄTÖKSEN RAKENTEESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA PÄÄTÖKSEN KIELELLINEN ILMAISU JA SELVYYS HALLINNOLLISEN PÄÄTÖKSEN IDEAALIMALLI...121

6 VI PÄÄTÖKSEN RUNKO KÄYTÄNNÖSSÄ: LOMAKE PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN LAAJUUDESTA PÄÄASIALLISET TOSISEIKAT, SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET PERUSTELEMINEN OIKEUSOHJEIN OIKEUSOHJEIDEN JAOTTELUA OIKEUSLÄHDEOPPIEN PERUSTALTA KUNNALLISISTA SÄÄNNÖKSISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ OIKEUSOHJEINA PERIAATTEISTA OIKEUSOHJEENA ERÄISTÄ TULKINTAOHJEISTA KÄYTÄNNÖN KANNALTA; YHTEENVETO HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA OIKEUSOHJEIN PERUSTELUJEN PUUTTEELLISUUDEN KORJAUTUMINEN PERUSTELUJEN ANTAMINEN JÄLKIKÄTEEN HALLINNOLLISIN MENETTELYIN PERUSTELUJEN KORJAUTUMINEN PROSESSUAALISIN KEINOIN Perustelujen korjautuminen hallintolainkäytössä lausunnoin Muistiosta perustelujen korvaajana PERUSTELUT ÄÄNESTYKSIN ANNETUISSA PÄÄTÖKSISSÄ JA PÄÄTÖSTEN PÖYTÄKIRJAAMINEN PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN TARKOITTAMA HALLINTOASIA JA HALLINTOPÄÄTÖS YHTEENVETO HALLINTOASIASTA JA HALLINTOPÄÄTÖKSESTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAINEN ASIANOSAISUUDESTA HALLINTOMENETTELYSSÄ JA VALITUSOIKEUDESTA KOMBINAATIO KUNNALLISVALITUS ASIANOSAISENA, PERUSTELEMISVELVOLLISUUS, KUNNAN YLEINEN TOIMIALA ASIANOSAINEN VIRANOMAISEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUSSA LAISSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA ASIANOSAISUUDESTA SEKÄ MUISTA LÄHI- ILMAISUISTA YMPÄRISTÖOIKEUDESSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ASIANOSAISUUS HALLINTOLAISSA ASIANOSAISEN MERKITYSSISÄLLÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN JA HALLINTOLAIN ERI KÄYTTÖTILANTEISSA YHTEENVETO ASIANOSAISUUDESTA PERUSTELEMATTOMUUDEN SALLIMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN PERUSTEELLA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 1 KOHDAN ALKUOSA: PÄÄTÖKSELLÄ HYVÄKSYTÄÄN VAATIMUS, JOKA EI KOSKE TOISTA ASIANOSAISTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N 1 KOHDAN LOPPUOSA: PERUSTELEMINEN ON MUUSTA SYYSTÄ ILMEISEN TARPEETONTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 2 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASIANOSAISEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTITILANTEISSA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 3 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN, KUN PERUSTELUA EI VOIDA LAATIA VIIVYTTÄMÄTTÄ HUOMATTAVASTI PÄÄTÖKSEN ANTAMISTA PERUSTELEMISVELVOLLISUUS PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN PUUTTUMISESTA YHTEENVETO PERUSTELEMATTA JÄTTÄMISESTÄ JA SEN TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N YLEISLAUSEKKEIN MAHDOLLISTETTU PERUSTELEMATTOMUUS JA PERUSTUSLAIN 21.2 :N OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS...268

7 VII 6 SUBJEKTIIVINEN OIKEUS JA PERUSTELEMINEN YLEISTÄ SUBJEKTIIVISESTA OIKEUDESTA PERUSTUSLAIN 21.2 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS HALLINTOMENETTELYLAIN 24 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS YHTEENVETO KOKOAVIA HAVAINTOJA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN HARKINNASTA NORMATIIVISESTI JA KÄYTÄNTÖÄ HAVAINNOIDEN JULKINEN VALTA PERUSTELEMISEN TURVAAJANA OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS ON HEIKOHKO OIKEUS HALLINTOMENETTELY JA HALLINTOMENETTELYOIKEUS OIKEUSTURVAN TUKENA LIITEOSA HAVAINNOINTIMATERIAALIN ASIANOSAISASIOITA TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSENTEON YLEISLUONNEHDINTAA OIKEUDELLINEN PERUSTELEMINEN, PÄÄTTELYKRITEERIT YHTEENVETO TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN OIKEUDELLISESTA PERUSTELEMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN YLEISLUONNEHDINTAA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA ASIARYHMITTÄIN YHTEENVETO VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISESTA LOMAKELIITTEET TIIVISTELMÄ SUMMARY KUVIOT PERUSTELTAVAN JA EI-PERUSTELTAVAN HALLINTOASIAN SIJOITTUMINEN JULKISEN TOIMINNAN KENTÄSSÄ...221

8 VIII

9 IX LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio, Aulis: Oikeussääntöjen tulkinnasta. Helsinki Aarnio, Aulis: Suomalaisesta oikeusteoriasta 1900 luvulla. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I (toim.) Juha Pöyhönen. Helsinki Aarnio, Aulis, Mitä lainoppi on? Helsinki Aarnio, Aulis, Laintulkinnan teoria. Juva Aarnio, Aulis: Ottakaamme oikeussäännöt vakavasti. Oikeus 1989:2 s Aarnio, Aulis: Onko oikeustiede yhteiskuntatiede. Lakimies 5/1993 s Aarnio, Aulis: Suomen lakipositivismista. Lakimies 1970 s Aarnio, Aulis: Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä (toim.): Minun metodini, s Porvoo Aarnio, Aulis: Kommentti vailla hermeneuttista kävelykeppiä, Oikeus 2000:3, s Aarnio, Aulis & Timo Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Van Aerschot, Paul: Köyhät ja laki. Toimeentulotukilainsäädännön kehitys oikeudellistumisprosessien valossa. Helsinki Van Aerschot, Paul: Vammaispalvelulain toimeenpano ja oikeusvaltion periaatteet. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Ahvenainen, Taisto: Subjektiiviset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen kunnat 19/1989. Ahvenainen, Taisto Jaakkola, Antero: Mitä sitten kun hyvinvointivaltio on tuomarin takana? Subjektiiviset oikeudet ja valtionosuusbyrokratian purku. Suomen kunnallislehti 1/1990. Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede. Helsinki Alanen, Aatos: Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi. Helsingin yliopiston moniste Ahonen, Pertti: Hyvinvoinnista yksityistämiseen? Maamme julkisen hallinnon nykyisyyden historiaa. Kirjoitus teoksessa Hallinnon tutkimus, Vuosikirja 1/1995, s Ahvenainen, Taisto Räty, Tapio: Julkisuuslainsäädäntö. Helsinki Alexy, Robert: Oikeusjärjestelmä, oikeusperiaate ja käytännöllinen järki.lakimies, 5/1989 s Allgårdh, Olof Jacobsson, Johan: EY ja EY oikeus. Tukholma Andersson, Edward: Förfaltningsförfarande och förfaltningsprocess. Helsingfors Apala-Arlander, Terttu: Yleislausekkeista. Oikeussäännösten muotoamiseen ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Vammala Backman, Eero: Oikeustiede yhteiskuntatieteenä. Helsinki Backman, Eero: Oikeudellisen ratkaisun loogisista perusteista. Lakimies 1970, s Bergson, Henri: An Introduction to Metaphysics. Hackett 1999.

10 X Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Uusi virkamiesoikeus, Keuruu Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Keuruu Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Vammala Eerola, Risto: Asianomistajan asema ja kollektiiviset intressit. Kirjoitus teoksessa Uusubjektit, toim. Koskinen Seppo ja Tähti Aarre. Turku Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi. EU oikeuden perusteet. Tampere Eilavaara, Pertti: Esittelystä julkisessa hallinnossa ja eräissä tuomioistuimissa. Helsinki Ekroos, Ari Majamaa, Vesa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica, V osa. Julkisoikeus. Toimitusneuvosto puheenjohtaja Juhani Wirilander. Jyväskylä Eriksson, Lars D.: Mina metoder. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo Ervasti, Kaijus: Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteissä. Lakimies 3/1998 s Ervasti, Kaijus Tala, Jyrki: Lainvalmistelu ja vaikutusten ennakointi. Helsinki Ervo, Laura: Ylimmät oikeusperiaatteet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät. Helsinki Ervo, Laura: Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Lakimies 7-8/2000, s Eräsaari, Risto Lindqvist, Tuija Mäntysaari, Mikko Rajavaara, Marketta (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Tampere Haapaniemi, Matti: Virallisperiaate tuloverotuksessa ja tuloveroprosessissa. Helsinki Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla, sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki Hakalehto-Wainio, Suvianna: Kommentti oikeustapauksesta KKO 2001:93. Lakimies 4/2002 s Hakkila, Esko: Suomen tasavallan perustuslait sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä. Porvoo Halila, Leena: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallinto-oikeudellisen valituksen käyttöalasta, Vammala Hallberg, Pekka: Oikeus puntarissa: puheenvuoro. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallintolainkäyttö asianajajan työsarkana. Defensor Legis 1997, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinlaitos, todellisuus ja yhteiskunta. Oikeus 1997:3, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinten päätösten perusteleminen. Kirjoitus on teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Helsinki Hallberg, Pekka: Kansallisen oikeuskulttuurin uhat. Lakimies 1/2003, s Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo, - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Hallberg, Pekka Ignatius, Pirkko Kanninen, Heikki: Hallintolainkäyttölaki. Helsinki 1997.

11 XI Hallberg, Pekka Haapanala, Auvo Koljonen Ritva Ranta, Hannu: Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeusturva. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Hallberg, Pekka: Perusoikeudet tuomioistuimissa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Halttunen, Rauno: Ennakkopäätöksistä ja identifioitavuudesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Jyväskylä Hannuniemi, Anja: Oikeus hoitoon viimeaikaisessa hoitokäytännössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Hannus, Arno - Hallberg, Pekka: Kuntalaki. Juva Harjula, Heikki Laakso, Riitta: Kunnan hallintomenettely, Helsinki Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Helsinki Hautamäki, Veli-Pekka: Suomen perustuslaki ja symbolit. Lakimies 2/2001, s Havansi, Erkki: Oikeusturva vai onko sitä liikaakin? Lakimies 1/2001, s Haveri, Arto: Kunnallishallinnon uudistukset ja niiden arviointi. Helsinki Heinonen, Olavi: Osuvatko korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut kohdalleen. Kirjoitus Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Heinonen, Olavi: Oikeustieteen ja tuomioistuinlaitoksen kosketuspintoja. Lakimies 4/2002, s Hellners, Trygve Malmqvist, Bo: Nya förfaltningslagen med kommentarer. Stockholm Helminen, Klaus Lehtola, Kari Virolainen, Pertti: Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki Heuru, Kauko: Kuntalaki käytännössä. Helsinki Heuru, Kauko: Itsehallinnon aika. Vammala Heuru, Kauko: Subjektiivisista oikeuksista. Kirjoitus teoksessa Harisalo, Risto Hoikka, Paavo Rajala Tuija, toim.: Kunnat tienhaarassa. Juhlakirja Aatto Hosiaisluoman jäädessä eläkkeelle Jyväskylä Heuru, Kauko: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa. Tampere Heuru, Kauko: Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi Heuru, Kauko Mennola, Erkki Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto: kunnallisoikeuden perusteet. Helsinki Hidén, Mikael: Perusoikeuksien yleiset opit muuttuvaa ja muuttumatonta. Lakimies 5-6/1996 s Hidén, Mikael: Perusoikeussuojajärjestelmä. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus palsta Jyväskylä Hidén, Mikael: Määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus, palsta Jyväskylä Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Helsinki 1989 ja Hirttiö, Kalevi Husa, Jaakko Pohjolainen, Teuvo: Näkökulmia periaatteisiin. Rovaniemi 1994.

12 XII Hoikka, Paavo Borg, Sami: Mitä ja kenen arvoja kunnallishallinnossa toteutetaan. Kirjoitus teoksessa Suomen talous ja hallinto vuonna Taloudellishallinnollisen tiedekunnan 25 vuotisjuhlakirja, s Turku Hollo, Erkki J: Ympäristönsuojeluoikeus. Vantaa Holopainen, Toivo: Kunnan asema valtiossa. Vammala Holopainen, Toivo: Oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta sekä niiden käyttämisestä rakennuslain mukaisissa poikkeuslupa-asioissa. LM 1980 s Huhtamäki, Seija (toim.): Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Turku Huhtanen, Raija: Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä Huhtanen, Raija: Nykyiset subjektiiviset oikeudet ja niiden tausta. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Huhtanen, Raija: Huostaanotosta, henkilökohtaisesta vapaudesta ja perhe-elämän suojasta. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula /2-2001, toim. Ilpo Paaso. s Tampere Huhtanen, Raija: Mitä tarkoitetaan sosiaalisten oikeuksien yksilökohtaisuudella. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, toim. Paul Van Aerscot Paula Ilveskivi Kirsi Piispanen, s Helsinki Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Saarijärvi Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus, Jyväskylä Husa, Jaakko: Yleinen valtiosääntöoikeus, Joensuu Husa, Jaakko, Perustuslaki ja julkishallinto. Uusi perustuslaki ja julkista hallintoa koskeva sääntely sekä julkisen vallan käyttämistä ja julkisen tehtävän hoitamista koskevat keskeisperiaatteet. Vaasa Husa, Jaakko: Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Husa, Jaakko: Perusoikeudet ja kerettiläisyys. Oikeus 2000:1 s Husa, Jaakko: Perusoikeusvalvonta EU:n alueella riitasointuinen triangeli. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Ilveskivi, Paula: Perusoikeusuudistus paradigmamuutoksena. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II. Helsinki Jokela, Antti: Uudistuva rikosprosessi. Helsinki Jokela, Antti: Oikeudenkäynti I. Helsinki Jokela, Heikki: Tuomari lainsäätäjänä. Lakimies 1970, s Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki 1994.

13 XIII Jyränki, Antero: Oikeusvaltio ja demokratia. Kirjoitus teoksessa Aarnio, Aulis Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Jyränki, Antero: Toiset työt, toiset metodit. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, toim.: Minun metodini. Porvoo Jyränki, Antero: Perustuslakien hyödyllisyydestä. Politiikka 1/1995, s Jyränki, Antero: Valtiosääntö. Encyclopedia Iuridica Fennica V. Julkisoikeus. Saarijärvi Jyränki, Antero: Leonista Nizzaan: Eurooppalaisen perusoikeusajattelun historiallisia linjoja. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Jyränki, Antero Perttunen, Juhani Vilkkonen, Eero: Valta, valtio ja kansalainen. Helsinki Jääskeläinen, Lauri Syrjänen, Olavi: Maanäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön käsikirja. Tampere Kangas, Urpo: Oikeuskulttuuri ja oikeusideologia. Lakimies 5/1993 s Kangas, Urpo: Minun metodini. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, (toim.): Minun metodini. Porvoo Karapuu, Heikki Jyränki, Antero: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Kirjoitus teoksessa Hallberg, Pekka ym. Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Karisto, Antti Takala, Pentti Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan. Juva Kastari, Paavo: Kansalaisten perusoikeuksista ja niiden turvaamisjärjestelmän erikoisluonteesta Suomessa. Lakimies 1950 s Kavonius, Petter: Oikeusperiaatekin velvoittaa! Saarijärvi Kavonius, Petter: Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä Kekkonen, Jukka: Kriisit, valta ja oikeus: näkökulmia oikeushistoriaan. Helsinki Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Porvoo Kietäväinen, Timo: Laajat subjektiiviset oikeudet heikentävät erityisesti vähemmistöryhmien Asemaa ja romuttavat kuntien itsehallintoa. Helsingin Sanomien yliöartikkeli Kilpi, Lassi: Ennakkopäätöksistä veroasioissa, Lakimies 1983 s Kivimäki, T. M: Yleislausekkeet oikeusvarmuutta heikentävinä tekijöinä. Lakimies 1950 s Kivimäki, T. M: Tunneperäisistä tuomioista. Defensor Legis 1952, s Kivivuori, Antti: Lain esityöt oikeuslähteenä; lainvalmistelijan näkökulma. Kirjoitus julkaisussa Lain esityöt oikeuslähteenä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämän jatkokoulutustilaisuuden alustukset. Turku Kivivuori, Antti: Eksyneitä. Oikeus 1998:3, s Klami, Hannu Tapani: Finalistinen oikeusteoria. Tutkimus oikeudellisen päätöksenteon ja oikeusnormipropositioiden tavoitteellisesta justifioinnista ja kontrollista. Turku Klami, Hannu Tapani: Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi: kaksi visiota. Lakimies 6-7/1998, s Klami, Hannu Tapani: Todistusratkaisu. Helsinki Klami, Hannu Tapani: Ennakkopäätösten sitovuudesta Suomen oikeudessa. Defensor Legis 1986, s

14 XIV Klami, Hannu Tapani: Juridisten argumenttien punnintamalli. Lakimies 6/1995, s Klami, Hannu Tapani: Päätösteoria juridisen argumentaation punninnassa. Kirjoitus teoksessa Minun metodini, Juha Häyhä (toim.). Porvoo Konstari, Timo: Harkintavallan väärinkäytöstä. Vammala Korkea-aho, Emilia Koulu, Risto Lindfors, Heidi: Empiiristä aineistoako insolvenssioikeuden tutkimukseen? Oikeus 2002:4, s Korkein hallinto-oikeus: Päätösten perustelemisen kehittäminen. Muistio Korkein hallinto-oikeus: Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäytön muuttamisesta Koskenniemi, Martti: Oikeuspositivismin kuoleutuminen. Kirjoitus teoksessa Allan Rosas, toim.: Oikeus, demokratia, informaatio: oikeusnormien ja oikeuslähteiden muuttuminen. Helsinki Koskiaho, Briitta: Ohi läpi ja reunojen yli. Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Helsinki Koskinen, Pirkko K: Oikeusasiamies sosiaalisten perusoikeuksien valvojana. Lakimies 6-7/1998 s Koskinen, Seppo Kulla, Heikki Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki Koskinen, Seppo Tähti, Aarre, toim.: Uussubjektit. Turun oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Kokoomateosten sarja C:13. Turku Kosonen, Pekka: Oikeusvaltio vs. hyvinvointivaltio; pulmien paikantamista. Oikeus 2:1988, s Koulu, Risto: Lainvalinta oikeudenkäynnin ongelmana, osa II. Defensor Legis 3/2002, s Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja menettelyoikeus. Turku Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. Jyväskylä Kulla, Heikki: Intressijäävistä hallinnossa. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Kulla, Heikki: Hallinto-oikeus oikeusturvan tutkimuksena. Oikeus 1995:4, s Kulla, Heikki: Kuuleminen virkasuhdetta päätettäessä. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio /8 1998, s Turku Kulla, Heikki: Asianmukaisen käsittelyn vaatimus hallintomenettelyssä. Lakimies 6-7/1998, s Kulla, Heikki: Tuomarivaltiosta ja sen torjumisesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen / s Turku Kulla, Heikki: Kunnallisoikeus ja oikeuslähdeoppi. Kirjoitus teoksessa Näkökulmia kunnallishallintoon 1990 luvulla, toim. Halme, Jukka-Pekka Prättälä, Kari Vanne, Pertti, s Helsinki Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja perusoikeudet, Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Kulla, Heikki: Pragmatismi hallinto-oikeudessa, Lakimies 4/1999, s Kulla, Heikki: Virallisen vastaväittäjän professori Heikki Kullan Helsingin Yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle Leena Halilan väitöskirjasta Hallintolain-

15 XV käyttömenettelyn oikeusturvatakeista antama päivätty lausunto. Lakimies 6/2000, s Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristöoikeudessa. Jyväskylä Kurvinen, Pekka Sippola, Sakari: Päätöksenteko hallinnossa. Jyväskylä Kultalahti, Jukka: Empiirinen metodi oikeustutkimuksessa. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula, (toim.) Ilpo Paaso, s Tampere Kuusikko, Kirsi: Neuvonta hallinnossa. Helsinki Kuusikko, Kirsti: Yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen luottamuksensuoja Eräitä Wärtsilä Meriteollisuus tapauksen herättämiä mietteitä. Defensor Legis 6/1999 s Kuusikko, Kirsi: Oikeus hyvään hallintoon (41 artikla). Kirjoitus teoksessa Perusoikeudet EU:ssa, toim. Liisa Nieminen, s Helsinki Kuusiniemi, Kari, Ympäristönmuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa. Helsinki Kuusiniemi, Kari: Ympäristöperusoikeuden tutkintavaikutuksista. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, toim. Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka, Turku Kuusiniemi, Kari Majamaa, Vesa Vihervuori, Pekka: Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. Jyväskylä Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula Anne Vihervuori Pekka: Ympäristöoikeus. Juva Laakso, Seppo: Oikeudellisesta säätelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki Laakso, Seppo: Systeemimalli oikeudellisen ratkaisu- ja tulkintatoiminnan kuvaajana. Lakimies 7/1973 s Lagerspetz, Eerik: Oikeusvaltion itsepuolustus ja itsetuho. Kirjoitus teoksessa Oikeusvaltio, Toim. Aarnio, Aulis & Uusitupa, Timo, s Helsinki Laitinen, Ahti: Johdatus oikeussosiologiaan. Turku Laitinen, Ahti Launis, Veikko: Juridiikka ja etiikka. Johdatus juristin ammattietiikkaan. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus I. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus II. Helsinki Lappalainen, Juha: Vahingonkorvausvaatimuksesta rikosjutussa. Prosessioikeudellinen tutkimus. Vammala Lappalainen, Juha: Todistajan esteellisyydestä. Prosessioikeudellinen tutkimus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 :n tulkinnasta. Mänttä Lappalainen, Juha: Asianosaisen totuusvelvollisuudesta siviiliprosessissa. Defensor Legis 6/2001 s Laukkanen, Sakari: Tuomarin rooli. Prosessioikeudellinen tutkimus tuomarin roolista Dispositiivisen riita-asian valmistelussa silmällä pitäen riidan kohteen selvittämistä. Helsinki Laurinen, Leena: Hallintoriita-asiat. Tampere Lehtimaja, Lauri: Oikeustieteestä käyttö- ja perustutkimuksena. Lakimies 1981 s Lehtimaja, Lauri: Rikosoikeudellista iäisyyskyselyä kiikarissa erityisesti yleiset opit ja Korkeimman oikeuden rooli. Lakimies 6/1995 s

16 XVI Lehtimaja, Lauri: Lainkäytön lopputulos on lain kirjainta tärkeämpi. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Lehtimaja, Lauri: Aineellinen totuus ja järkevä epäilys. Lakimies 1981 s Leino, Pekka: Kirkkolaki vai laki kirkosta. Vammala Leppänen, Tatu: Perus- ja ihmisoikeudet lainkäytössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Leppänen, Tatu: Perusoikeusuudistuksen merkityksestä prosessioikeudessa. Lakimies 2/1996 s Liljeström, Marita: Terveyspalvelujen järjestämistä koskevat kiistat hallintotuomioistuimissa. Defensor Legis 1/2003, s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden päätösten otsikoista. Lakimies 6/1989 s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden perustelut oikeuskäytännön ohjauskeinona toteutuuko prejudikaattifunktio. Lakimies 2/1993 s Litmala, Marjukka (toim.): Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Luoto, Ilpo: Hallintoasian esittely. Helsinki Lång,K.J: Subjektiiviset oikeudet, perusoikeudet ja niiden vaikutus TSS-oikeuksiin. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja Husa, Oikeus 1999:4 s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku Majamaa, Vesa: Oikeudesta rakentaa poikkeusluvalla. Vammala Majoinen, Kaija: Mitä virkaa valtuustolla? Kuntalailla säädetyn valtuuston perustehtävän monitahoarviointi. Helsinki Makkonen, Kaarle: Kunnallinen säädösvalta. Vammala Makkonen, Kaarle: Lainkäyttö ja maailmankatsomus. Lakimies 1970 s Makkonen, Kaarle: Ilmaisusta subjektiivinen oikeus juridisessa kielessä. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I, toimittanut Juha Pöyhönen, s Helsinki Makkonen, Kaarle: Kirjallisuusarvostelu Frede Castbergin teoksista Forelesninger over rettsfilosofi ja Retten og staten. Lakimies 1978 s Meklin, Pentti: Tavoitteiden saavuttamisen arviointi kuntataloudessa. Teoksessa Myllymäki Arvo & Vakkuri, Jarmo (toim.), Tulos, normi, tilivelvollisuus. Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Vammala Merikoski, Veli: Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä I. Vammala Miettinen, Tarmo: Tieteen vapaus. Helsinki Modeen, Tore: Käsite julkista valtaa käytettäessä vahingonkorvauslaissa. Lakimies 1976 s Myllymäki, Aro Uoti, Asko: Leikkaukset kuntien uhkana. Vaikeutuuko peruspalvelujen järjestäminen. Helsinki Myrsky, Matti: Prejudikaattien merkitys verotuksessa. Helsinki Myrsky, Matti: Luottamuksensuojaperiaatteen kysymyksiä vero-oikeudessa. Defensor Legis 5/2000 s Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki 2002.

17 XVII Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. Porvoo Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallintosopimus. Hallintoviranomaisten sopimustoiminnan oikeudellisia ongelmia. Vammala Mäenpää, Olli: Lakivaraus perusoikeuksien suojana hallintotoiminnassa. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), s Turku Mäenpää Olli: Kunnan hallinto. Tutkimus hallitusmuodosta ja kunnallislaista kunnan hallinnon perustana. Vammala Mäenpää, Olli: Keskusviraston asema valtionhallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus valtionhallinnon organisaatiosta. Helsinki Mäenpää, Olli: EIS ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa. Lakimies 1989 s Mäenpää, Olli: Oikeusturva. Encyclopedia Iuridica Fennica, V. Julkisoikeus, palsta Mäenpää, Olli: Kolme skenaariota hallinto-oikeudelle. Lakimies 6-7/1998 s Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate informaatioyhteiskunnassa. Oikeus 2000:1 s Mäenpää, Olli: Kuntien itsehallinto EU Suomessa. Helsinki Mäenpää, Olli: Valtion henkilöstön tehtävät ja oikeudellinen asema. Valtion koulutuskeskus. Helsinki Mäkinen, Eija: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä Niemi-Kiesiläinen, Johanna: Perusoikeudet rikosprosessissa. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa. Helsinki Nieminen, Liisa, (toim.): Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki Nieminen, Liisa: Perusoikeuksien yksilöllisyys ja perhekäsitykset perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 5-6/1996 s Nieminen, Liisa: Lyhenteistä. Oikeus 2000:3, s Niemivuo, Matti: Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö julkisen vallan välineenä. Helsinki Niemivuo, Matti: Valtio ja kunnallinen itsehallinto. Helsinki Niemivuo, Matti: Kansallinen lainvalmistelu. Helsinki Niemivuo, Matti: Perusoikeudet ja lainsäädännön kehittäminen. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Nikula, Paavo: Euroopan unionin perusoikeusasiakirja. Oikeus 2000:4, s Norri, Matti: Lääkärin hoitovelvollisuuksien kollisiosta. Defensor Legis 1972, s Nuorvala, Aarne: Havaintoja ja kokemuksia hallinnon oikeusturvasta. Lakimies 1984, s Nuotio, Kimmo: Taloudellisen rikollisuuden arviointi rikosoikeuden yleisten oppien kannalta. Lakimies 6/1995 s Nuotio, Kimmo: Perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka - Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku 1998.

18 XVIII Nuutila, Ari-Matti, Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä Ojanen, Ilmari: Jokamiehenoikeus ja maanomistajan oikeussuoja. Lakimies 1969 s Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden horisontaalinen välitön oikeusvaikutus. Lakimies 6-7/1999 s Olsson, Curt: Om rättsutveckling genom dom. Lakimies 7-8/1984 s Paaso, Ilpo, toimittanut: Juhlakirja Esko Riepula / Tampere Paaso, Ilpo: Vahingonkorvausvastuun perusta lääkärintoimessa. Tutkimus erityisesti julkisen vallankäytön vahingonkorvausvastuusta säätelevien säännösten Sovellettavuudesta lääkärintoimesta aiheutuviin vahinkoihin. Helsinki Paaso, Ilpo: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. Vantaa Palm, Jukka: Oikeustapauskommentti KKO 2002:101. Lakimies 3/2002, s Paunio, Riitta-Liisa: Laki velvoittaa myös julkista valtaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen Kertomus toiminnastaan vuonna 1998, s Paso, Mirjami: Perustelemisesta yhteisöoikeudessa. Oikeustiede jurisprudentia XXXIV, 2001 s Patton, Michael Quinn: Qualitative evaluation and research methods. Sage Publications Newbury Park Pekkanen, Raimo: Julkinen käsittely oikeusistuimissa pääsääntö Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan. Lakimiesuutiset 48/1992 s Pelkonen, Veli, toim.: Hyvinvointioikeus. Jyväskylä Pesonen, Markku: Kunnallisvalituksen valitusperusteista. Lakimies 7-8/1995 s Pikkujämsä, Mikko: Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla. Helsinki Pohjolainen, Teuvo: Kansalaisen perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö. Tampere Pohjolainen, Teuvo: Nykyajan perustuslait ja valtiosäännöt. Jyväskylä Pohjolainen, Teuvo: Soft law - kovaa pehmeää säätelyä. Kirjoitus Pirkkoliisa Ahponen (toim.): Yhteisellä asialla monella äänellä. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia, Joensuun yliopiston Yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. Joensuu Pohjolainen, Teuvo: Eettisen säännöt virkatoimien ohjaajina. Kirjoitus julkaisussa Kunnallistieteen aikakauskirja 2/1985, s Pohjolainen, Teuvo: Lamakausi lamautti perusoikeudet. Kirjoitus vieraskynä Helsingin Sanomat Pohjolainen, Teuvo Pohjolainen, Anna-Elina: Hallintolainkäyttölaki ja oikeustapausten ratkaiseminen. Joensuu Pohjolainen, Teuvo Tarukannel, Veijo: Käytännön hallintotoiminta ja hallintolainkäyttö. Tampere Pohjolainen, Teuvo ja Jaakko Husa (toim.): TSS-oikeudet. Taloudelliset, sosiaaliset ja Sivistykselliset oikeudet. Joensuu Puronen, Pertti: Perintö- ja lahjaverotus. Helsinki Pölönen, Pasi: Henkilötodistelu rikosprosessissa, Jyväskylä Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Vammala Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus. Helsinki 2000.

19 XIX Raitio, Juha: Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Kirjoitus teoksessa Aarnio Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio, s Rasinmäki, Jorma: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Hallinto-oikeudellinen Tutkimus yksityistämisen oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista ja vaikutuksista. Helsinki Riepula, Esko: Juridiikkaa ja valtionapupolitiikkaa eli miten oikeustieteellinen tutkimus Seuraa oikeusjärjestyksen kehitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Oikeus 3:1977, s Rihto, Ahti Kandolin, Salme Vuorinen, Jarmo: Ehdotus hallintomenettelylaiksi. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1979. Tampere Robson, Colin: Käytännön arvioinnin perusteet. Tampere Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet eurooppaoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym. Perusoikeudet, s Juva Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus. Helsinki Ryynänen, Aimo: Hyvän hallinnon periaatteet kunnallishallinnossa. Helsinki Ryynänen, Aimo: Muuttuva kunnallisoikeus. Tampere Ryynänen, Aimo: Subjektiivisten oikeuksien soveltuvuus lähinnä kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkasteltaessa. Teoksessa Pelkonen, Veli (toim.): Hyvinvointioikeus, s Jyväskylä 1993 Ryynänen, Aimo Rehula, Juha: Valtio ja kunnat yhteistyöosapuolina: lainsäädännön uudistamisen kehityslinjat vapaakuntakokeilun ensimmäisen vaiheen perusteella. Helsinki Räty, Tapio: Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Turku Rönkkö, Pentti: Kunnallispolitiikan harjoitustehtäviä. Tampere Saarnilehto, Ari: Hyvää tapaa koskevista säännöksistä. Kirjoitus julkaisussa Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset, s Toimittanut Seija Huhtamäki. Turku Sakslin, Maija: Sosiaaliset oikeudet ja perustuslaki. Kirjoitus teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki 1999 Salmiala, Bruno A: Vielä muutama sana yksiön oikeusturvasta ja tuomion perustelusta. Lakimies 1965, s Salminen, Ari: Hallintovertailun metodologia. Vaasa Saraviita, Ilkka: Yleiset tuomioistuimet perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Lakimies 6-7/1999, s Saraviita, Ilkka: Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Helsinki Saraviita, Ilkka: Suomen valtiosäännön perusasiat ja käsitteet. Kirjoitus teoksessa Oikeusjärjestys 2000, osa II, toim. Risto Haavisto. Rovaniemi Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden perusteet. Helsinki Saraviita, Ilkka: Perustuslakivaliokunnan rooli perusoikeusjärjestelmän kehittämisessä. Kirjoitus Teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Saraviita, Ilkka: Muutama sana Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten sitovuudesta. Lakimies 1985 s

20 XX Saraviita, Ilkka: Ylimmät lainvalvojat perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Scheinin, Martin: Edellyttävätkö kansainväliset ihmisoikeussopimukset subjektiivisia oikeuksia? Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Jyväskylä Scheinin, Martin: Valtiosääntöoikeus ja ihmisoikeudet. Kirjoitus teoksessa Pekka Timonen (toim.) Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 2. Helsinki Schwarze, Jurgen Laakso, Seppo Kuuttiniemi, Kirsi: Eurooppalaisen hallintooikeuden keskeiset periaatteet. Helsinki Serlachius, Allan: Caveant consules. Lakimies 1904 s Silenti, Timo: Tuomioistuimen toimivallan riippuvuus asianosaisen vaatimuksesta hallintolainkäytössä. Lakimies 1984 s Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Similä, Jukka: Ympäristösääntely ja arvioinnin näkökulmat. Oikeus 2/2002, s Sipponen, Kauko: Kansalainen - isäntä vai renki? Helsinki Sipponen, Kauko: Johdatus julkiseen hallintoon. Julkishallinnon laitoksen julkaisusarja 1/1973. Tampere Sipponen, Kauko: Päätöksenteko kansanvallassa. Helsinki Siitari-Vanne, Eija: Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön oikeusturvan kehittämisestä. Lakimies 7-8/2000 s Similä, Jukka Hidén, Mikael: Yhdennetty ympäristölupa ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset. Kirjoitus Ympäristöjuridiikka 1/2003, s Stenman, Kristiina: Ulkomaalaiset ja perusoikeusuudistus. Lakimies 5-6/1996 s Ståhlberg, Krister: Kuntien kehittämispolitiikka. Mitä, missä ja kenen toimesta? Kirjoitus teoksessa Kunnat ja päättäjät, Kuntasuomi 2004 tutkimuksia nro 9 (toim.) Sari Pikkala, s Helsinki Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje No131/82/ Suomen Kaupunkiliitto Suomen kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Huhmari 1984 Suomen Kaupunkiliitto Suomen Kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Saarijärvi Suomen Kuntaliitto: Kuinka kunta toimii. Helsinki Sutela, Marja: Suora kansanvalta kunnassa. Helsinki Sutela, Marja: Oikeusvertailun mahdollisuudet. Vertailukohteina kunnallinen kansanäänestysinstituutio. Lakimies 1/2001 s Sutela, Marja: Kuntalaisen roolin muutos: asukkaasta asiakkaaksi tarkastelukohteena sosiaalihuollon asiakaslähtöisyys. Oikeus 2001:4 s Suviranta, Outi: Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Helsinki Suviranta, Outi: Oikea yhteisön oikeus ja sen toteuttaminen kansallisessa hallinnossa. Kirjoitus Juhlajulkaisu Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Helsinki Suviranta, Outi: Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan. Lakimies 6/2002 s

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012 Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Maria Reiman OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 21 HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Toimituskunta Pekka Länsineva, Jarmo Tuomisto,

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 5., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19

Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19 Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19 Janne Aer Oikeusharkinnasta suunnittelutarveratkaisussa 21 1 Johdanto... 21 2 Suunnittelutarveharkinta rakentamisen ennakkovalvontamenettelynä

Lisätiedot

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma 63 Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma Tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta, julkisen vallan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Antti Belinskij Ympäristöoikeuden tutkija Helsingin yliopisto / Lakimies MMM 30.9.2008 Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Ympäristöoikeudelliset

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu

Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu 13.10.2016 Merkitse vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Laadi vastauksesi esseemuotoon. Jos kysymyksen sisällä on valinnan mahdollisuus,

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

OHJELMA 5.9.2013. HAUS kehittämiskeskus Oy, Hollantilaisentie 11, Helsinki Luentosali Sofia

OHJELMA 5.9.2013. HAUS kehittämiskeskus Oy, Hollantilaisentie 11, Helsinki Luentosali Sofia OHJELMA 5.9.2013 LAINVALMISTELUN KOULUTUSOHJELMA Moduuli 1: Lainvalmisteluprosessin hallinta Aika 16. 17.9.2013 Paikka HAUS kehittämiskeskus Oy, Hollantilaisentie 11, Helsinki Luentosali Sofia Vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 7 C/2015

Johtokunnan kokous 7 C/2015 Pöytäkirja 7 C/2015 1 (5) Johtokunnan kokous 7 C/2015 Aika tiistai klo 13.15-13.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Ruotsalainen, Mirkka, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanni Harju KUNNALLISEN TOIMINNAN YKSITYISTÄMINEN JA JULKISUUSPERIAATE

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanni Harju KUNNALLISEN TOIMINNAN YKSITYISTÄMINEN JA JULKISUUSPERIAATE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sanni Harju KUNNALLISEN TOIMINNAN YKSITYISTÄMINEN JA JULKISUUSPERIAATE Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma.

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma. TAMPEREEN YLIOPISTO JOHTAMISKORKEAKOULU JULKISOIKEUS 2012 Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset oikeusturvakeinot Pro gradu -tutkielma Kaisa Kinnunen Opiskelijanumero 80560

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KÄRJÄ,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

Hallintopäätösten perustelut tutkimuskohteena

Hallintopäätösten perustelut tutkimuskohteena Hallintopäätösten perustelut tutkimuskohteena Vappu Verronen, OTK, tohtoriopiskelija Helsingin yliopisto, sosiaalioikeus Säädöskieliseminaari Kotus 23.5.2013 Taustaa Kiinnostus etuuspäätösten ymmärrettävyyskysymyksiin

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa M a t t i K u u l i a l a Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot