Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003

2 II Julkaisija Publisher Sarjan toimittaja Editor Vaihto Exchange Myynti Sale Joensuun yliopisto University of Joensuu VTT Mikko A. Salo Joensuun yliopiston kirjasto/vaihdot PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Exchanges P.O. Box 107, FIN JOENSUU Tel Fax Joensuun yliopiston kirjasto/ Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Sales of publications P.O. Box 107, FIN JOENSUU, FINLAND Tel , Fax Copyright 2003 Joensuun yliopisto 1. painos ISSN ISBN Taitto: Kari Tahvanainen Kannen suunnittelu: Esko Puranen Kansikuva: Jaakko Hosia, Tripolaris (1998; akryyli, 217 mm x 178 mm) Kannen tekninen toteutus: Joensuun yliopistopaino Paino: Joensuun yliopistopaino Joensuu 2003

3 III ESIPUHE Väitöskirjojen esipuheissa on ollut tavallista väittelijän purkaa omia tuntojaan. Liityn tällaiseen joukkoon mielelläni; sanonta on, että itsestään paha pappi puhuu. Hallinnossa ja hallinnollisessa lainkäytössä julkista valtaa käyttävä joutuu jossain vaiheessa tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä annettu päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle. Tuo kysymys tuntui nousevan minulle ikään kuin luonnostaan oikeusturvana ja päätöksen perustelemisena. Noiden käsitteiden puitteissa kansalaisen asema määräytyy oikeudellisesti olennaisessa määrin. Työni voi katsoa jonkinlaiseksi itsetutkisteluksikin. Jokainen väitöskirjan puurtanut tietää, että työ vaatii eri tahoilta saatua opastusta ja monenlaista tukemista, josta väittelijä on suuren kiitoksen velkaa. Ensimmäisenä haluan osoittaa kiitokseni professori, vararehtori Teuvo Pohjolaiselle. Häntä minun on kiittäminen jo siitä, että olen yliopiston palkkalistoilla. Hänen ohjauksensa hapuilevassa työssäni oli alusta alkaen tietenkin kokenutta ja kannustavaa, mutta myös tutkijan itsenäisyyttä korostavaa. Kiitän häntä myös kustoksena toimimisesta. Yliopistoympäristö on tutkijalle mitä parhain työskentelypaikka varsinkin kun se on sellainen kuin Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos. Joskus esitetyt käsitykset yliopistoista enemmänkin keskipakoisina kuin keskihakuisina työyhteisöinä eivät pidä paikkaansa tässä laitoksessa. Jokaiselta laitoksen henkilöltä olen saanut pyytämäni avun. Professori Matti Myrsky työn alun metodisissa tuskitteluissani laukaisi minulle olennaisen ongelman lausumalla, että alat vain kirjoittaa, siitä se metodikin kehkeytyy. Tuo rohkaisu auttoi sillä kertaa ratkaisevan vaiheen yli. Hän myös eräässä vaiheessa luki kehitelmääni ja antoi arvokkaita vihjeitä. Laitoksen muutakin opettajakuntaa olen joutunut vaivaamaan monilla kysymyksilläni. Lehtori Tarmo Miettistä lienen lähes kiusannut kysellessäni jatkuvasti varmistusta käsityksilleni eri aiheista. Hän myös suostui lukemaan kyhäelmääni eräässä useammista viimeistelyvaiheista. Professori Marja Sutela antoi työn alkuvaiheesta lähtien tukea työssäni. Professori Tapio Määttä luki työtäni loppuvaiheessa ja antoi tarpeellista kriittistä palautetta. Teknisluontoista apua olen saanut koko henkilökunnalta. Tässä erityisesti mainitsen assistentti Susanna Wähän, joka auttoi kaikenlaisissa ATK-toiminnoissa. Miten itseoppinut voikaan tietää niin paljon ATK-maailmasta. Kone ja sen ohjelmat näyttivät olleen hänen taidoilleen rajoite; yleensä tilanne on päinvastoin, puute on taidoissa. ATK-keskuksen henkilöstöltäkin olen saanut pyytämäni avun. Varsinkin pääsuunnittelija Jukka Tiitto on usein

4 IV auttanut minulle kovin vieraassa ATK-maailmassa liikkumista. Summaryn on kääntänyt englanniksi filosofian lisensiaatti Marga Margelin, jolle esitän kiitokseni. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintohenkilöstöltä hallintopäällikkö Pirkko Elsiseltä ja osastosihteeri Tuula Honkaselta olen yleisissä järjestelyasioissa saanut kiitosta ansaitsevan tuen. Työni suunnitteluvaiheessa osallistuin Suomen Kuntaliiton järjestämään tohtorikoulutukseen, jonka vetäjät professori Pentti Meklin ja professori Arto Haveri antoivat yleiset ohjeet väitöskirjan tekemiseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on hyväksynyt tutkimukseni ottamisesta julkaisusarjaansa ja kustantanut painattamista. Joensuun yliopistopaino on saattanut työn kirjan muotoon ja painamista edeltävän taiton on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Tahvanainen. Tästä esitän parhaat kiitokseni. Tutkimuksen havainnointiosuuden toteutus edellytti runsaasti tutkimuskuntien ja kuntayhtymän arkistojen, asiakirjojen ja hallintokäytäntöjen tutkimista. Poikkeuksetta kaikissa tutkimuskohteissa sain avuliaan palvelun. Molemminpuolinen henkilöllinen tunnettuus oli selvä etu. Karjalainen vieraanvaraisuus ulottuu näin myös hallinnon tutkijaan. Akateemisen auktorisoinnin essentialen muodostavat esitarkastus ja väitös. Kiitän professori Heikki Kullaa ja dosentti, hallinto-oikeudentuomari Veijo Tarukannelta heidän suostumisestaan työni esitarkastajaksi ja heidän tuossa asemassaan antamasta opastuksesta. Tarukannelta kiitän hänen suostumisestaan vastaväittäjäksikin. Epäakateemisuuden kylläkin vaistoten tunnen silti tarpeelliseksi sanoa seuraavan. Saatuani työni kehittelyn ja kirjoittamisenkin kohtalaiseen alkuun ja suoritettuani havainnointiosuuden kenttätyön vaimoni Pirkko sairastui syöpään. Tuo terveyden perikuvana pidetty menehtyi hyvin nopeasti myöhäissyksyllä vuonna Sen jälkeen minussa asui kauan liikkumaton pimeys syvyyden päällä. Kukaan tuollaisen kokenut ei enää ole entisensä. Minun annettiin kuitenkin rakentua vielä niin, että sain työni jotenkin kokoon. Elämän voima on selittämätön. En voi henkilöllisyyden suojaamissyistä paljastaa sitä joukkoa, jonka tiedän minua tukeneen tuona aikana. Minulle tuntemattomiakin tukijoita on täytynyt olla. Tuosta joukosta kuitenkin mainitsen tyttäreni Unnan ja hänen nyt kolmevuotiaan Niinatyttösensä sekä poikani Mikan. Kiitollisuuteni ilmaisu sikäli kuin se voi tukijani saavuttaa - on aivan liian vähän, mutta se on enin, mihin tässä kykenen. Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Tämän laatuinen toisen tukeminen tapahtuu enemmän muussa kuin korvattavuuden ja vastavuoroisuuden sfäärissä. Haluan omistaa tämän työni Sinun muistollesi, Pirkko. Myöhäissyksyllä 2003.

5 V SISÄLLYS ESIPUHE...III SISÄLLYS... V LÄHTEET...IX LYHENTEET...XXVII 1. JOHDANTO TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS TUTKIMUSOTE TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS PERUSTELEMISEN KYTKENNÄSTÄ OIKEUSVALTIOON JA PERUSTELEMISEN NORMISTON TAUSTASTA PERUSTELEMISESTA EUROOPPAOIKEUDESSA PERUSTELUISTA PERUSTUSLAIN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21.2 :N RAKENTEESTA JA SISÄLLÖSTÄ HYVÄN HALLINNON ELEMENTTIEN JA HYVÄN HALLINNON TAKEIDEN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21 :N PÄÄTÖS -SANAN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 21.2 :N TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINNON HYVYYTEEN PERUSTUSLAIN 21.2 :N HYVÄÄ HALLINTOA TARKOITTAVAN SÄÄNNÖKSEN VÄLITTÖMÄSTÄ SOVELTAMISESTA PÄÄTÖKSENTEOSSA YHTEENVETO HYVÄN HALLINNON JA PERUSTUSLAIN TARKOITTAMAN PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 22 HYVÄN HALLINNON JA PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISEN TURVAAJANA PERUSTUSLAIN 22 :N KOKOAVA ASEMA ERÄISIIN MUIHIN PERUSOIKEUSSÄÄNNÖKSIIN NÄHDEN PERUSTUSLAIN 22 :N JULKINEN VALTA SUBJEKTINA Lainvalmistelusta tulkintaa perustuslain 22 :n subjektisisältöön Julkisen vallan sisällön hakemista funktion avulla TURVAAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ EUROOPPAOIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA JULKISESTA VALLASTA YHTEENVETO JULKISESTA VALLASTA PERUSOIKEUKSIEN TURVAAJANA PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE JA PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN KUNNALLISESTA HALLINTOKÄYTÄNNÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN SOVELLUTUSALAN JA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN KATSANNOSSA RATKAISUTOIMINNAN PÄÄPIIRTEISTÄ JA PÄÄTÖKSEN RAKENTEESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA PÄÄTÖKSEN KIELELLINEN ILMAISU JA SELVYYS HALLINNOLLISEN PÄÄTÖKSEN IDEAALIMALLI...121

6 VI PÄÄTÖKSEN RUNKO KÄYTÄNNÖSSÄ: LOMAKE PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN LAAJUUDESTA PÄÄASIALLISET TOSISEIKAT, SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET PERUSTELEMINEN OIKEUSOHJEIN OIKEUSOHJEIDEN JAOTTELUA OIKEUSLÄHDEOPPIEN PERUSTALTA KUNNALLISISTA SÄÄNNÖKSISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ OIKEUSOHJEINA PERIAATTEISTA OIKEUSOHJEENA ERÄISTÄ TULKINTAOHJEISTA KÄYTÄNNÖN KANNALTA; YHTEENVETO HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA OIKEUSOHJEIN PERUSTELUJEN PUUTTEELLISUUDEN KORJAUTUMINEN PERUSTELUJEN ANTAMINEN JÄLKIKÄTEEN HALLINNOLLISIN MENETTELYIN PERUSTELUJEN KORJAUTUMINEN PROSESSUAALISIN KEINOIN Perustelujen korjautuminen hallintolainkäytössä lausunnoin Muistiosta perustelujen korvaajana PERUSTELUT ÄÄNESTYKSIN ANNETUISSA PÄÄTÖKSISSÄ JA PÄÄTÖSTEN PÖYTÄKIRJAAMINEN PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN TARKOITTAMA HALLINTOASIA JA HALLINTOPÄÄTÖS YHTEENVETO HALLINTOASIASTA JA HALLINTOPÄÄTÖKSESTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAINEN ASIANOSAISUUDESTA HALLINTOMENETTELYSSÄ JA VALITUSOIKEUDESTA KOMBINAATIO KUNNALLISVALITUS ASIANOSAISENA, PERUSTELEMISVELVOLLISUUS, KUNNAN YLEINEN TOIMIALA ASIANOSAINEN VIRANOMAISEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUSSA LAISSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA ASIANOSAISUUDESTA SEKÄ MUISTA LÄHI- ILMAISUISTA YMPÄRISTÖOIKEUDESSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ASIANOSAISUUS HALLINTOLAISSA ASIANOSAISEN MERKITYSSISÄLLÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN JA HALLINTOLAIN ERI KÄYTTÖTILANTEISSA YHTEENVETO ASIANOSAISUUDESTA PERUSTELEMATTOMUUDEN SALLIMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN PERUSTEELLA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 1 KOHDAN ALKUOSA: PÄÄTÖKSELLÄ HYVÄKSYTÄÄN VAATIMUS, JOKA EI KOSKE TOISTA ASIANOSAISTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N 1 KOHDAN LOPPUOSA: PERUSTELEMINEN ON MUUSTA SYYSTÄ ILMEISEN TARPEETONTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 2 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASIANOSAISEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTITILANTEISSA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 3 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN, KUN PERUSTELUA EI VOIDA LAATIA VIIVYTTÄMÄTTÄ HUOMATTAVASTI PÄÄTÖKSEN ANTAMISTA PERUSTELEMISVELVOLLISUUS PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN PUUTTUMISESTA YHTEENVETO PERUSTELEMATTA JÄTTÄMISESTÄ JA SEN TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N YLEISLAUSEKKEIN MAHDOLLISTETTU PERUSTELEMATTOMUUS JA PERUSTUSLAIN 21.2 :N OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS...268

7 VII 6 SUBJEKTIIVINEN OIKEUS JA PERUSTELEMINEN YLEISTÄ SUBJEKTIIVISESTA OIKEUDESTA PERUSTUSLAIN 21.2 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS HALLINTOMENETTELYLAIN 24 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS YHTEENVETO KOKOAVIA HAVAINTOJA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN HARKINNASTA NORMATIIVISESTI JA KÄYTÄNTÖÄ HAVAINNOIDEN JULKINEN VALTA PERUSTELEMISEN TURVAAJANA OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS ON HEIKOHKO OIKEUS HALLINTOMENETTELY JA HALLINTOMENETTELYOIKEUS OIKEUSTURVAN TUKENA LIITEOSA HAVAINNOINTIMATERIAALIN ASIANOSAISASIOITA TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSENTEON YLEISLUONNEHDINTAA OIKEUDELLINEN PERUSTELEMINEN, PÄÄTTELYKRITEERIT YHTEENVETO TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN OIKEUDELLISESTA PERUSTELEMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN YLEISLUONNEHDINTAA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA ASIARYHMITTÄIN YHTEENVETO VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISESTA LOMAKELIITTEET TIIVISTELMÄ SUMMARY KUVIOT PERUSTELTAVAN JA EI-PERUSTELTAVAN HALLINTOASIAN SIJOITTUMINEN JULKISEN TOIMINNAN KENTÄSSÄ...221

8 VIII

9 IX LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio, Aulis: Oikeussääntöjen tulkinnasta. Helsinki Aarnio, Aulis: Suomalaisesta oikeusteoriasta 1900 luvulla. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I (toim.) Juha Pöyhönen. Helsinki Aarnio, Aulis, Mitä lainoppi on? Helsinki Aarnio, Aulis, Laintulkinnan teoria. Juva Aarnio, Aulis: Ottakaamme oikeussäännöt vakavasti. Oikeus 1989:2 s Aarnio, Aulis: Onko oikeustiede yhteiskuntatiede. Lakimies 5/1993 s Aarnio, Aulis: Suomen lakipositivismista. Lakimies 1970 s Aarnio, Aulis: Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä (toim.): Minun metodini, s Porvoo Aarnio, Aulis: Kommentti vailla hermeneuttista kävelykeppiä, Oikeus 2000:3, s Aarnio, Aulis & Timo Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Van Aerschot, Paul: Köyhät ja laki. Toimeentulotukilainsäädännön kehitys oikeudellistumisprosessien valossa. Helsinki Van Aerschot, Paul: Vammaispalvelulain toimeenpano ja oikeusvaltion periaatteet. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Ahvenainen, Taisto: Subjektiiviset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen kunnat 19/1989. Ahvenainen, Taisto Jaakkola, Antero: Mitä sitten kun hyvinvointivaltio on tuomarin takana? Subjektiiviset oikeudet ja valtionosuusbyrokratian purku. Suomen kunnallislehti 1/1990. Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede. Helsinki Alanen, Aatos: Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi. Helsingin yliopiston moniste Ahonen, Pertti: Hyvinvoinnista yksityistämiseen? Maamme julkisen hallinnon nykyisyyden historiaa. Kirjoitus teoksessa Hallinnon tutkimus, Vuosikirja 1/1995, s Ahvenainen, Taisto Räty, Tapio: Julkisuuslainsäädäntö. Helsinki Alexy, Robert: Oikeusjärjestelmä, oikeusperiaate ja käytännöllinen järki.lakimies, 5/1989 s Allgårdh, Olof Jacobsson, Johan: EY ja EY oikeus. Tukholma Andersson, Edward: Förfaltningsförfarande och förfaltningsprocess. Helsingfors Apala-Arlander, Terttu: Yleislausekkeista. Oikeussäännösten muotoamiseen ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Vammala Backman, Eero: Oikeustiede yhteiskuntatieteenä. Helsinki Backman, Eero: Oikeudellisen ratkaisun loogisista perusteista. Lakimies 1970, s Bergson, Henri: An Introduction to Metaphysics. Hackett 1999.

10 X Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Uusi virkamiesoikeus, Keuruu Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Keuruu Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Vammala Eerola, Risto: Asianomistajan asema ja kollektiiviset intressit. Kirjoitus teoksessa Uusubjektit, toim. Koskinen Seppo ja Tähti Aarre. Turku Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi. EU oikeuden perusteet. Tampere Eilavaara, Pertti: Esittelystä julkisessa hallinnossa ja eräissä tuomioistuimissa. Helsinki Ekroos, Ari Majamaa, Vesa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica, V osa. Julkisoikeus. Toimitusneuvosto puheenjohtaja Juhani Wirilander. Jyväskylä Eriksson, Lars D.: Mina metoder. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo Ervasti, Kaijus: Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteissä. Lakimies 3/1998 s Ervasti, Kaijus Tala, Jyrki: Lainvalmistelu ja vaikutusten ennakointi. Helsinki Ervo, Laura: Ylimmät oikeusperiaatteet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät. Helsinki Ervo, Laura: Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Lakimies 7-8/2000, s Eräsaari, Risto Lindqvist, Tuija Mäntysaari, Mikko Rajavaara, Marketta (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Tampere Haapaniemi, Matti: Virallisperiaate tuloverotuksessa ja tuloveroprosessissa. Helsinki Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla, sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki Hakalehto-Wainio, Suvianna: Kommentti oikeustapauksesta KKO 2001:93. Lakimies 4/2002 s Hakkila, Esko: Suomen tasavallan perustuslait sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä. Porvoo Halila, Leena: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallinto-oikeudellisen valituksen käyttöalasta, Vammala Hallberg, Pekka: Oikeus puntarissa: puheenvuoro. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallintolainkäyttö asianajajan työsarkana. Defensor Legis 1997, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinlaitos, todellisuus ja yhteiskunta. Oikeus 1997:3, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinten päätösten perusteleminen. Kirjoitus on teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Helsinki Hallberg, Pekka: Kansallisen oikeuskulttuurin uhat. Lakimies 1/2003, s Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo, - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Hallberg, Pekka Ignatius, Pirkko Kanninen, Heikki: Hallintolainkäyttölaki. Helsinki 1997.

11 XI Hallberg, Pekka Haapanala, Auvo Koljonen Ritva Ranta, Hannu: Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeusturva. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Hallberg, Pekka: Perusoikeudet tuomioistuimissa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Halttunen, Rauno: Ennakkopäätöksistä ja identifioitavuudesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Jyväskylä Hannuniemi, Anja: Oikeus hoitoon viimeaikaisessa hoitokäytännössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Hannus, Arno - Hallberg, Pekka: Kuntalaki. Juva Harjula, Heikki Laakso, Riitta: Kunnan hallintomenettely, Helsinki Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Helsinki Hautamäki, Veli-Pekka: Suomen perustuslaki ja symbolit. Lakimies 2/2001, s Havansi, Erkki: Oikeusturva vai onko sitä liikaakin? Lakimies 1/2001, s Haveri, Arto: Kunnallishallinnon uudistukset ja niiden arviointi. Helsinki Heinonen, Olavi: Osuvatko korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut kohdalleen. Kirjoitus Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Heinonen, Olavi: Oikeustieteen ja tuomioistuinlaitoksen kosketuspintoja. Lakimies 4/2002, s Hellners, Trygve Malmqvist, Bo: Nya förfaltningslagen med kommentarer. Stockholm Helminen, Klaus Lehtola, Kari Virolainen, Pertti: Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki Heuru, Kauko: Kuntalaki käytännössä. Helsinki Heuru, Kauko: Itsehallinnon aika. Vammala Heuru, Kauko: Subjektiivisista oikeuksista. Kirjoitus teoksessa Harisalo, Risto Hoikka, Paavo Rajala Tuija, toim.: Kunnat tienhaarassa. Juhlakirja Aatto Hosiaisluoman jäädessä eläkkeelle Jyväskylä Heuru, Kauko: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa. Tampere Heuru, Kauko: Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi Heuru, Kauko Mennola, Erkki Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto: kunnallisoikeuden perusteet. Helsinki Hidén, Mikael: Perusoikeuksien yleiset opit muuttuvaa ja muuttumatonta. Lakimies 5-6/1996 s Hidén, Mikael: Perusoikeussuojajärjestelmä. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus palsta Jyväskylä Hidén, Mikael: Määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus, palsta Jyväskylä Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Helsinki 1989 ja Hirttiö, Kalevi Husa, Jaakko Pohjolainen, Teuvo: Näkökulmia periaatteisiin. Rovaniemi 1994.

12 XII Hoikka, Paavo Borg, Sami: Mitä ja kenen arvoja kunnallishallinnossa toteutetaan. Kirjoitus teoksessa Suomen talous ja hallinto vuonna Taloudellishallinnollisen tiedekunnan 25 vuotisjuhlakirja, s Turku Hollo, Erkki J: Ympäristönsuojeluoikeus. Vantaa Holopainen, Toivo: Kunnan asema valtiossa. Vammala Holopainen, Toivo: Oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta sekä niiden käyttämisestä rakennuslain mukaisissa poikkeuslupa-asioissa. LM 1980 s Huhtamäki, Seija (toim.): Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Turku Huhtanen, Raija: Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä Huhtanen, Raija: Nykyiset subjektiiviset oikeudet ja niiden tausta. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Huhtanen, Raija: Huostaanotosta, henkilökohtaisesta vapaudesta ja perhe-elämän suojasta. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula /2-2001, toim. Ilpo Paaso. s Tampere Huhtanen, Raija: Mitä tarkoitetaan sosiaalisten oikeuksien yksilökohtaisuudella. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, toim. Paul Van Aerscot Paula Ilveskivi Kirsi Piispanen, s Helsinki Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Saarijärvi Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus, Jyväskylä Husa, Jaakko: Yleinen valtiosääntöoikeus, Joensuu Husa, Jaakko, Perustuslaki ja julkishallinto. Uusi perustuslaki ja julkista hallintoa koskeva sääntely sekä julkisen vallan käyttämistä ja julkisen tehtävän hoitamista koskevat keskeisperiaatteet. Vaasa Husa, Jaakko: Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Husa, Jaakko: Perusoikeudet ja kerettiläisyys. Oikeus 2000:1 s Husa, Jaakko: Perusoikeusvalvonta EU:n alueella riitasointuinen triangeli. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Ilveskivi, Paula: Perusoikeusuudistus paradigmamuutoksena. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II. Helsinki Jokela, Antti: Uudistuva rikosprosessi. Helsinki Jokela, Antti: Oikeudenkäynti I. Helsinki Jokela, Heikki: Tuomari lainsäätäjänä. Lakimies 1970, s Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki 1994.

13 XIII Jyränki, Antero: Oikeusvaltio ja demokratia. Kirjoitus teoksessa Aarnio, Aulis Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Jyränki, Antero: Toiset työt, toiset metodit. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, toim.: Minun metodini. Porvoo Jyränki, Antero: Perustuslakien hyödyllisyydestä. Politiikka 1/1995, s Jyränki, Antero: Valtiosääntö. Encyclopedia Iuridica Fennica V. Julkisoikeus. Saarijärvi Jyränki, Antero: Leonista Nizzaan: Eurooppalaisen perusoikeusajattelun historiallisia linjoja. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Jyränki, Antero Perttunen, Juhani Vilkkonen, Eero: Valta, valtio ja kansalainen. Helsinki Jääskeläinen, Lauri Syrjänen, Olavi: Maanäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön käsikirja. Tampere Kangas, Urpo: Oikeuskulttuuri ja oikeusideologia. Lakimies 5/1993 s Kangas, Urpo: Minun metodini. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, (toim.): Minun metodini. Porvoo Karapuu, Heikki Jyränki, Antero: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Kirjoitus teoksessa Hallberg, Pekka ym. Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Karisto, Antti Takala, Pentti Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan. Juva Kastari, Paavo: Kansalaisten perusoikeuksista ja niiden turvaamisjärjestelmän erikoisluonteesta Suomessa. Lakimies 1950 s Kavonius, Petter: Oikeusperiaatekin velvoittaa! Saarijärvi Kavonius, Petter: Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä Kekkonen, Jukka: Kriisit, valta ja oikeus: näkökulmia oikeushistoriaan. Helsinki Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Porvoo Kietäväinen, Timo: Laajat subjektiiviset oikeudet heikentävät erityisesti vähemmistöryhmien Asemaa ja romuttavat kuntien itsehallintoa. Helsingin Sanomien yliöartikkeli Kilpi, Lassi: Ennakkopäätöksistä veroasioissa, Lakimies 1983 s Kivimäki, T. M: Yleislausekkeet oikeusvarmuutta heikentävinä tekijöinä. Lakimies 1950 s Kivimäki, T. M: Tunneperäisistä tuomioista. Defensor Legis 1952, s Kivivuori, Antti: Lain esityöt oikeuslähteenä; lainvalmistelijan näkökulma. Kirjoitus julkaisussa Lain esityöt oikeuslähteenä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämän jatkokoulutustilaisuuden alustukset. Turku Kivivuori, Antti: Eksyneitä. Oikeus 1998:3, s Klami, Hannu Tapani: Finalistinen oikeusteoria. Tutkimus oikeudellisen päätöksenteon ja oikeusnormipropositioiden tavoitteellisesta justifioinnista ja kontrollista. Turku Klami, Hannu Tapani: Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi: kaksi visiota. Lakimies 6-7/1998, s Klami, Hannu Tapani: Todistusratkaisu. Helsinki Klami, Hannu Tapani: Ennakkopäätösten sitovuudesta Suomen oikeudessa. Defensor Legis 1986, s

14 XIV Klami, Hannu Tapani: Juridisten argumenttien punnintamalli. Lakimies 6/1995, s Klami, Hannu Tapani: Päätösteoria juridisen argumentaation punninnassa. Kirjoitus teoksessa Minun metodini, Juha Häyhä (toim.). Porvoo Konstari, Timo: Harkintavallan väärinkäytöstä. Vammala Korkea-aho, Emilia Koulu, Risto Lindfors, Heidi: Empiiristä aineistoako insolvenssioikeuden tutkimukseen? Oikeus 2002:4, s Korkein hallinto-oikeus: Päätösten perustelemisen kehittäminen. Muistio Korkein hallinto-oikeus: Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäytön muuttamisesta Koskenniemi, Martti: Oikeuspositivismin kuoleutuminen. Kirjoitus teoksessa Allan Rosas, toim.: Oikeus, demokratia, informaatio: oikeusnormien ja oikeuslähteiden muuttuminen. Helsinki Koskiaho, Briitta: Ohi läpi ja reunojen yli. Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Helsinki Koskinen, Pirkko K: Oikeusasiamies sosiaalisten perusoikeuksien valvojana. Lakimies 6-7/1998 s Koskinen, Seppo Kulla, Heikki Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki Koskinen, Seppo Tähti, Aarre, toim.: Uussubjektit. Turun oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Kokoomateosten sarja C:13. Turku Kosonen, Pekka: Oikeusvaltio vs. hyvinvointivaltio; pulmien paikantamista. Oikeus 2:1988, s Koulu, Risto: Lainvalinta oikeudenkäynnin ongelmana, osa II. Defensor Legis 3/2002, s Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja menettelyoikeus. Turku Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. Jyväskylä Kulla, Heikki: Intressijäävistä hallinnossa. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Kulla, Heikki: Hallinto-oikeus oikeusturvan tutkimuksena. Oikeus 1995:4, s Kulla, Heikki: Kuuleminen virkasuhdetta päätettäessä. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio /8 1998, s Turku Kulla, Heikki: Asianmukaisen käsittelyn vaatimus hallintomenettelyssä. Lakimies 6-7/1998, s Kulla, Heikki: Tuomarivaltiosta ja sen torjumisesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen / s Turku Kulla, Heikki: Kunnallisoikeus ja oikeuslähdeoppi. Kirjoitus teoksessa Näkökulmia kunnallishallintoon 1990 luvulla, toim. Halme, Jukka-Pekka Prättälä, Kari Vanne, Pertti, s Helsinki Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja perusoikeudet, Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Kulla, Heikki: Pragmatismi hallinto-oikeudessa, Lakimies 4/1999, s Kulla, Heikki: Virallisen vastaväittäjän professori Heikki Kullan Helsingin Yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle Leena Halilan väitöskirjasta Hallintolain-

15 XV käyttömenettelyn oikeusturvatakeista antama päivätty lausunto. Lakimies 6/2000, s Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristöoikeudessa. Jyväskylä Kurvinen, Pekka Sippola, Sakari: Päätöksenteko hallinnossa. Jyväskylä Kultalahti, Jukka: Empiirinen metodi oikeustutkimuksessa. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula, (toim.) Ilpo Paaso, s Tampere Kuusikko, Kirsi: Neuvonta hallinnossa. Helsinki Kuusikko, Kirsti: Yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen luottamuksensuoja Eräitä Wärtsilä Meriteollisuus tapauksen herättämiä mietteitä. Defensor Legis 6/1999 s Kuusikko, Kirsi: Oikeus hyvään hallintoon (41 artikla). Kirjoitus teoksessa Perusoikeudet EU:ssa, toim. Liisa Nieminen, s Helsinki Kuusiniemi, Kari, Ympäristönmuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa. Helsinki Kuusiniemi, Kari: Ympäristöperusoikeuden tutkintavaikutuksista. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, toim. Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka, Turku Kuusiniemi, Kari Majamaa, Vesa Vihervuori, Pekka: Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. Jyväskylä Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula Anne Vihervuori Pekka: Ympäristöoikeus. Juva Laakso, Seppo: Oikeudellisesta säätelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki Laakso, Seppo: Systeemimalli oikeudellisen ratkaisu- ja tulkintatoiminnan kuvaajana. Lakimies 7/1973 s Lagerspetz, Eerik: Oikeusvaltion itsepuolustus ja itsetuho. Kirjoitus teoksessa Oikeusvaltio, Toim. Aarnio, Aulis & Uusitupa, Timo, s Helsinki Laitinen, Ahti: Johdatus oikeussosiologiaan. Turku Laitinen, Ahti Launis, Veikko: Juridiikka ja etiikka. Johdatus juristin ammattietiikkaan. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus I. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus II. Helsinki Lappalainen, Juha: Vahingonkorvausvaatimuksesta rikosjutussa. Prosessioikeudellinen tutkimus. Vammala Lappalainen, Juha: Todistajan esteellisyydestä. Prosessioikeudellinen tutkimus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 :n tulkinnasta. Mänttä Lappalainen, Juha: Asianosaisen totuusvelvollisuudesta siviiliprosessissa. Defensor Legis 6/2001 s Laukkanen, Sakari: Tuomarin rooli. Prosessioikeudellinen tutkimus tuomarin roolista Dispositiivisen riita-asian valmistelussa silmällä pitäen riidan kohteen selvittämistä. Helsinki Laurinen, Leena: Hallintoriita-asiat. Tampere Lehtimaja, Lauri: Oikeustieteestä käyttö- ja perustutkimuksena. Lakimies 1981 s Lehtimaja, Lauri: Rikosoikeudellista iäisyyskyselyä kiikarissa erityisesti yleiset opit ja Korkeimman oikeuden rooli. Lakimies 6/1995 s

16 XVI Lehtimaja, Lauri: Lainkäytön lopputulos on lain kirjainta tärkeämpi. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Lehtimaja, Lauri: Aineellinen totuus ja järkevä epäilys. Lakimies 1981 s Leino, Pekka: Kirkkolaki vai laki kirkosta. Vammala Leppänen, Tatu: Perus- ja ihmisoikeudet lainkäytössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Leppänen, Tatu: Perusoikeusuudistuksen merkityksestä prosessioikeudessa. Lakimies 2/1996 s Liljeström, Marita: Terveyspalvelujen järjestämistä koskevat kiistat hallintotuomioistuimissa. Defensor Legis 1/2003, s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden päätösten otsikoista. Lakimies 6/1989 s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden perustelut oikeuskäytännön ohjauskeinona toteutuuko prejudikaattifunktio. Lakimies 2/1993 s Litmala, Marjukka (toim.): Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Luoto, Ilpo: Hallintoasian esittely. Helsinki Lång,K.J: Subjektiiviset oikeudet, perusoikeudet ja niiden vaikutus TSS-oikeuksiin. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja Husa, Oikeus 1999:4 s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku Majamaa, Vesa: Oikeudesta rakentaa poikkeusluvalla. Vammala Majoinen, Kaija: Mitä virkaa valtuustolla? Kuntalailla säädetyn valtuuston perustehtävän monitahoarviointi. Helsinki Makkonen, Kaarle: Kunnallinen säädösvalta. Vammala Makkonen, Kaarle: Lainkäyttö ja maailmankatsomus. Lakimies 1970 s Makkonen, Kaarle: Ilmaisusta subjektiivinen oikeus juridisessa kielessä. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I, toimittanut Juha Pöyhönen, s Helsinki Makkonen, Kaarle: Kirjallisuusarvostelu Frede Castbergin teoksista Forelesninger over rettsfilosofi ja Retten og staten. Lakimies 1978 s Meklin, Pentti: Tavoitteiden saavuttamisen arviointi kuntataloudessa. Teoksessa Myllymäki Arvo & Vakkuri, Jarmo (toim.), Tulos, normi, tilivelvollisuus. Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Vammala Merikoski, Veli: Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä I. Vammala Miettinen, Tarmo: Tieteen vapaus. Helsinki Modeen, Tore: Käsite julkista valtaa käytettäessä vahingonkorvauslaissa. Lakimies 1976 s Myllymäki, Aro Uoti, Asko: Leikkaukset kuntien uhkana. Vaikeutuuko peruspalvelujen järjestäminen. Helsinki Myrsky, Matti: Prejudikaattien merkitys verotuksessa. Helsinki Myrsky, Matti: Luottamuksensuojaperiaatteen kysymyksiä vero-oikeudessa. Defensor Legis 5/2000 s Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki 2002.

17 XVII Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. Porvoo Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallintosopimus. Hallintoviranomaisten sopimustoiminnan oikeudellisia ongelmia. Vammala Mäenpää, Olli: Lakivaraus perusoikeuksien suojana hallintotoiminnassa. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), s Turku Mäenpää Olli: Kunnan hallinto. Tutkimus hallitusmuodosta ja kunnallislaista kunnan hallinnon perustana. Vammala Mäenpää, Olli: Keskusviraston asema valtionhallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus valtionhallinnon organisaatiosta. Helsinki Mäenpää, Olli: EIS ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa. Lakimies 1989 s Mäenpää, Olli: Oikeusturva. Encyclopedia Iuridica Fennica, V. Julkisoikeus, palsta Mäenpää, Olli: Kolme skenaariota hallinto-oikeudelle. Lakimies 6-7/1998 s Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate informaatioyhteiskunnassa. Oikeus 2000:1 s Mäenpää, Olli: Kuntien itsehallinto EU Suomessa. Helsinki Mäenpää, Olli: Valtion henkilöstön tehtävät ja oikeudellinen asema. Valtion koulutuskeskus. Helsinki Mäkinen, Eija: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä Niemi-Kiesiläinen, Johanna: Perusoikeudet rikosprosessissa. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa. Helsinki Nieminen, Liisa, (toim.): Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki Nieminen, Liisa: Perusoikeuksien yksilöllisyys ja perhekäsitykset perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 5-6/1996 s Nieminen, Liisa: Lyhenteistä. Oikeus 2000:3, s Niemivuo, Matti: Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö julkisen vallan välineenä. Helsinki Niemivuo, Matti: Valtio ja kunnallinen itsehallinto. Helsinki Niemivuo, Matti: Kansallinen lainvalmistelu. Helsinki Niemivuo, Matti: Perusoikeudet ja lainsäädännön kehittäminen. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Nikula, Paavo: Euroopan unionin perusoikeusasiakirja. Oikeus 2000:4, s Norri, Matti: Lääkärin hoitovelvollisuuksien kollisiosta. Defensor Legis 1972, s Nuorvala, Aarne: Havaintoja ja kokemuksia hallinnon oikeusturvasta. Lakimies 1984, s Nuotio, Kimmo: Taloudellisen rikollisuuden arviointi rikosoikeuden yleisten oppien kannalta. Lakimies 6/1995 s Nuotio, Kimmo: Perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka - Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku 1998.

18 XVIII Nuutila, Ari-Matti, Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä Ojanen, Ilmari: Jokamiehenoikeus ja maanomistajan oikeussuoja. Lakimies 1969 s Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden horisontaalinen välitön oikeusvaikutus. Lakimies 6-7/1999 s Olsson, Curt: Om rättsutveckling genom dom. Lakimies 7-8/1984 s Paaso, Ilpo, toimittanut: Juhlakirja Esko Riepula / Tampere Paaso, Ilpo: Vahingonkorvausvastuun perusta lääkärintoimessa. Tutkimus erityisesti julkisen vallankäytön vahingonkorvausvastuusta säätelevien säännösten Sovellettavuudesta lääkärintoimesta aiheutuviin vahinkoihin. Helsinki Paaso, Ilpo: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. Vantaa Palm, Jukka: Oikeustapauskommentti KKO 2002:101. Lakimies 3/2002, s Paunio, Riitta-Liisa: Laki velvoittaa myös julkista valtaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen Kertomus toiminnastaan vuonna 1998, s Paso, Mirjami: Perustelemisesta yhteisöoikeudessa. Oikeustiede jurisprudentia XXXIV, 2001 s Patton, Michael Quinn: Qualitative evaluation and research methods. Sage Publications Newbury Park Pekkanen, Raimo: Julkinen käsittely oikeusistuimissa pääsääntö Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan. Lakimiesuutiset 48/1992 s Pelkonen, Veli, toim.: Hyvinvointioikeus. Jyväskylä Pesonen, Markku: Kunnallisvalituksen valitusperusteista. Lakimies 7-8/1995 s Pikkujämsä, Mikko: Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla. Helsinki Pohjolainen, Teuvo: Kansalaisen perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö. Tampere Pohjolainen, Teuvo: Nykyajan perustuslait ja valtiosäännöt. Jyväskylä Pohjolainen, Teuvo: Soft law - kovaa pehmeää säätelyä. Kirjoitus Pirkkoliisa Ahponen (toim.): Yhteisellä asialla monella äänellä. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia, Joensuun yliopiston Yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. Joensuu Pohjolainen, Teuvo: Eettisen säännöt virkatoimien ohjaajina. Kirjoitus julkaisussa Kunnallistieteen aikakauskirja 2/1985, s Pohjolainen, Teuvo: Lamakausi lamautti perusoikeudet. Kirjoitus vieraskynä Helsingin Sanomat Pohjolainen, Teuvo Pohjolainen, Anna-Elina: Hallintolainkäyttölaki ja oikeustapausten ratkaiseminen. Joensuu Pohjolainen, Teuvo Tarukannel, Veijo: Käytännön hallintotoiminta ja hallintolainkäyttö. Tampere Pohjolainen, Teuvo ja Jaakko Husa (toim.): TSS-oikeudet. Taloudelliset, sosiaaliset ja Sivistykselliset oikeudet. Joensuu Puronen, Pertti: Perintö- ja lahjaverotus. Helsinki Pölönen, Pasi: Henkilötodistelu rikosprosessissa, Jyväskylä Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Vammala Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus. Helsinki 2000.

19 XIX Raitio, Juha: Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Kirjoitus teoksessa Aarnio Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio, s Rasinmäki, Jorma: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Hallinto-oikeudellinen Tutkimus yksityistämisen oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista ja vaikutuksista. Helsinki Riepula, Esko: Juridiikkaa ja valtionapupolitiikkaa eli miten oikeustieteellinen tutkimus Seuraa oikeusjärjestyksen kehitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Oikeus 3:1977, s Rihto, Ahti Kandolin, Salme Vuorinen, Jarmo: Ehdotus hallintomenettelylaiksi. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1979. Tampere Robson, Colin: Käytännön arvioinnin perusteet. Tampere Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet eurooppaoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym. Perusoikeudet, s Juva Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus. Helsinki Ryynänen, Aimo: Hyvän hallinnon periaatteet kunnallishallinnossa. Helsinki Ryynänen, Aimo: Muuttuva kunnallisoikeus. Tampere Ryynänen, Aimo: Subjektiivisten oikeuksien soveltuvuus lähinnä kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkasteltaessa. Teoksessa Pelkonen, Veli (toim.): Hyvinvointioikeus, s Jyväskylä 1993 Ryynänen, Aimo Rehula, Juha: Valtio ja kunnat yhteistyöosapuolina: lainsäädännön uudistamisen kehityslinjat vapaakuntakokeilun ensimmäisen vaiheen perusteella. Helsinki Räty, Tapio: Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Turku Rönkkö, Pentti: Kunnallispolitiikan harjoitustehtäviä. Tampere Saarnilehto, Ari: Hyvää tapaa koskevista säännöksistä. Kirjoitus julkaisussa Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset, s Toimittanut Seija Huhtamäki. Turku Sakslin, Maija: Sosiaaliset oikeudet ja perustuslaki. Kirjoitus teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki 1999 Salmiala, Bruno A: Vielä muutama sana yksiön oikeusturvasta ja tuomion perustelusta. Lakimies 1965, s Salminen, Ari: Hallintovertailun metodologia. Vaasa Saraviita, Ilkka: Yleiset tuomioistuimet perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Lakimies 6-7/1999, s Saraviita, Ilkka: Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Helsinki Saraviita, Ilkka: Suomen valtiosäännön perusasiat ja käsitteet. Kirjoitus teoksessa Oikeusjärjestys 2000, osa II, toim. Risto Haavisto. Rovaniemi Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden perusteet. Helsinki Saraviita, Ilkka: Perustuslakivaliokunnan rooli perusoikeusjärjestelmän kehittämisessä. Kirjoitus Teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Saraviita, Ilkka: Muutama sana Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten sitovuudesta. Lakimies 1985 s

20 XX Saraviita, Ilkka: Ylimmät lainvalvojat perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Scheinin, Martin: Edellyttävätkö kansainväliset ihmisoikeussopimukset subjektiivisia oikeuksia? Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Jyväskylä Scheinin, Martin: Valtiosääntöoikeus ja ihmisoikeudet. Kirjoitus teoksessa Pekka Timonen (toim.) Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 2. Helsinki Schwarze, Jurgen Laakso, Seppo Kuuttiniemi, Kirsi: Eurooppalaisen hallintooikeuden keskeiset periaatteet. Helsinki Serlachius, Allan: Caveant consules. Lakimies 1904 s Silenti, Timo: Tuomioistuimen toimivallan riippuvuus asianosaisen vaatimuksesta hallintolainkäytössä. Lakimies 1984 s Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Similä, Jukka: Ympäristösääntely ja arvioinnin näkökulmat. Oikeus 2/2002, s Sipponen, Kauko: Kansalainen - isäntä vai renki? Helsinki Sipponen, Kauko: Johdatus julkiseen hallintoon. Julkishallinnon laitoksen julkaisusarja 1/1973. Tampere Sipponen, Kauko: Päätöksenteko kansanvallassa. Helsinki Siitari-Vanne, Eija: Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön oikeusturvan kehittämisestä. Lakimies 7-8/2000 s Similä, Jukka Hidén, Mikael: Yhdennetty ympäristölupa ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset. Kirjoitus Ympäristöjuridiikka 1/2003, s Stenman, Kristiina: Ulkomaalaiset ja perusoikeusuudistus. Lakimies 5-6/1996 s Ståhlberg, Krister: Kuntien kehittämispolitiikka. Mitä, missä ja kenen toimesta? Kirjoitus teoksessa Kunnat ja päättäjät, Kuntasuomi 2004 tutkimuksia nro 9 (toim.) Sari Pikkala, s Helsinki Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje No131/82/ Suomen Kaupunkiliitto Suomen kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Huhmari 1984 Suomen Kaupunkiliitto Suomen Kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Saarijärvi Suomen Kuntaliitto: Kuinka kunta toimii. Helsinki Sutela, Marja: Suora kansanvalta kunnassa. Helsinki Sutela, Marja: Oikeusvertailun mahdollisuudet. Vertailukohteina kunnallinen kansanäänestysinstituutio. Lakimies 1/2001 s Sutela, Marja: Kuntalaisen roolin muutos: asukkaasta asiakkaaksi tarkastelukohteena sosiaalihuollon asiakaslähtöisyys. Oikeus 2001:4 s Suviranta, Outi: Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Helsinki Suviranta, Outi: Oikea yhteisön oikeus ja sen toteuttaminen kansallisessa hallinnossa. Kirjoitus Juhlajulkaisu Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Helsinki Suviranta, Outi: Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan. Lakimies 6/2002 s

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa

Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa 1 Verohallinnon ohjauksen rooli verolainsäädännön tulkinnassa 1. Verohallinnon ohjauksesta 1.1. Yleisiä näkökohtia Verohallinnon määräyksenantovallasta Edustuksellisessa demokratiassa lainsäädäntöelimillä

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä

Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Vartioimisliikkeen vartijan yleiset toimintamahdollisuudet ja niiden rajoittuminen kotirauhan piirissä Lapin yliopisto Tutkielma Juha-Pekka Heikkilä Rikosoikeus Syksy 2008 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Sähköinen verohallinto

Sähköinen verohallinto S A R I H A K A P Ä Ä Sähköinen verohallinto Automatisoitu arvonlisäverotusmenettely ACTA WASAENSIA NO 199 O I K E U S T I E D E 7 TA L O U S O I K E U S U N I V E R S I TA S WA S A E N S I S 2 0 0 8 Esitarkastajat

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012

Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Melanie Soini POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS GENEETTISEEN TIETOON Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus:

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Suomen ja Englannin oikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä rajat ylittävien rekisteröityjen parisuhteiden sääntelyssä Emmi Virranniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus

Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tuomas Tähtinen Maisteritutkielma Finanssioikeus Syksy 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA Lapin yliopisto Pro gradu tutkielma Kristiina Vola Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot