Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003

2 II Julkaisija Publisher Sarjan toimittaja Editor Vaihto Exchange Myynti Sale Joensuun yliopisto University of Joensuu VTT Mikko A. Salo Joensuun yliopiston kirjasto/vaihdot PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Exchanges P.O. Box 107, FIN JOENSUU Tel Fax Joensuun yliopiston kirjasto/ Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU Puh , Faksi Joensuu University Library/ Sales of publications P.O. Box 107, FIN JOENSUU, FINLAND Tel , Fax Copyright 2003 Joensuun yliopisto 1. painos ISSN ISBN Taitto: Kari Tahvanainen Kannen suunnittelu: Esko Puranen Kansikuva: Jaakko Hosia, Tripolaris (1998; akryyli, 217 mm x 178 mm) Kannen tekninen toteutus: Joensuun yliopistopaino Paino: Joensuun yliopistopaino Joensuu 2003

3 III ESIPUHE Väitöskirjojen esipuheissa on ollut tavallista väittelijän purkaa omia tuntojaan. Liityn tällaiseen joukkoon mielelläni; sanonta on, että itsestään paha pappi puhuu. Hallinnossa ja hallinnollisessa lainkäytössä julkista valtaa käyttävä joutuu jossain vaiheessa tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä annettu päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle. Tuo kysymys tuntui nousevan minulle ikään kuin luonnostaan oikeusturvana ja päätöksen perustelemisena. Noiden käsitteiden puitteissa kansalaisen asema määräytyy oikeudellisesti olennaisessa määrin. Työni voi katsoa jonkinlaiseksi itsetutkisteluksikin. Jokainen väitöskirjan puurtanut tietää, että työ vaatii eri tahoilta saatua opastusta ja monenlaista tukemista, josta väittelijä on suuren kiitoksen velkaa. Ensimmäisenä haluan osoittaa kiitokseni professori, vararehtori Teuvo Pohjolaiselle. Häntä minun on kiittäminen jo siitä, että olen yliopiston palkkalistoilla. Hänen ohjauksensa hapuilevassa työssäni oli alusta alkaen tietenkin kokenutta ja kannustavaa, mutta myös tutkijan itsenäisyyttä korostavaa. Kiitän häntä myös kustoksena toimimisesta. Yliopistoympäristö on tutkijalle mitä parhain työskentelypaikka varsinkin kun se on sellainen kuin Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos. Joskus esitetyt käsitykset yliopistoista enemmänkin keskipakoisina kuin keskihakuisina työyhteisöinä eivät pidä paikkaansa tässä laitoksessa. Jokaiselta laitoksen henkilöltä olen saanut pyytämäni avun. Professori Matti Myrsky työn alun metodisissa tuskitteluissani laukaisi minulle olennaisen ongelman lausumalla, että alat vain kirjoittaa, siitä se metodikin kehkeytyy. Tuo rohkaisu auttoi sillä kertaa ratkaisevan vaiheen yli. Hän myös eräässä vaiheessa luki kehitelmääni ja antoi arvokkaita vihjeitä. Laitoksen muutakin opettajakuntaa olen joutunut vaivaamaan monilla kysymyksilläni. Lehtori Tarmo Miettistä lienen lähes kiusannut kysellessäni jatkuvasti varmistusta käsityksilleni eri aiheista. Hän myös suostui lukemaan kyhäelmääni eräässä useammista viimeistelyvaiheista. Professori Marja Sutela antoi työn alkuvaiheesta lähtien tukea työssäni. Professori Tapio Määttä luki työtäni loppuvaiheessa ja antoi tarpeellista kriittistä palautetta. Teknisluontoista apua olen saanut koko henkilökunnalta. Tässä erityisesti mainitsen assistentti Susanna Wähän, joka auttoi kaikenlaisissa ATK-toiminnoissa. Miten itseoppinut voikaan tietää niin paljon ATK-maailmasta. Kone ja sen ohjelmat näyttivät olleen hänen taidoilleen rajoite; yleensä tilanne on päinvastoin, puute on taidoissa. ATK-keskuksen henkilöstöltäkin olen saanut pyytämäni avun. Varsinkin pääsuunnittelija Jukka Tiitto on usein

4 IV auttanut minulle kovin vieraassa ATK-maailmassa liikkumista. Summaryn on kääntänyt englanniksi filosofian lisensiaatti Marga Margelin, jolle esitän kiitokseni. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintohenkilöstöltä hallintopäällikkö Pirkko Elsiseltä ja osastosihteeri Tuula Honkaselta olen yleisissä järjestelyasioissa saanut kiitosta ansaitsevan tuen. Työni suunnitteluvaiheessa osallistuin Suomen Kuntaliiton järjestämään tohtorikoulutukseen, jonka vetäjät professori Pentti Meklin ja professori Arto Haveri antoivat yleiset ohjeet väitöskirjan tekemiseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on hyväksynyt tutkimukseni ottamisesta julkaisusarjaansa ja kustantanut painattamista. Joensuun yliopistopaino on saattanut työn kirjan muotoon ja painamista edeltävän taiton on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Tahvanainen. Tästä esitän parhaat kiitokseni. Tutkimuksen havainnointiosuuden toteutus edellytti runsaasti tutkimuskuntien ja kuntayhtymän arkistojen, asiakirjojen ja hallintokäytäntöjen tutkimista. Poikkeuksetta kaikissa tutkimuskohteissa sain avuliaan palvelun. Molemminpuolinen henkilöllinen tunnettuus oli selvä etu. Karjalainen vieraanvaraisuus ulottuu näin myös hallinnon tutkijaan. Akateemisen auktorisoinnin essentialen muodostavat esitarkastus ja väitös. Kiitän professori Heikki Kullaa ja dosentti, hallinto-oikeudentuomari Veijo Tarukannelta heidän suostumisestaan työni esitarkastajaksi ja heidän tuossa asemassaan antamasta opastuksesta. Tarukannelta kiitän hänen suostumisestaan vastaväittäjäksikin. Epäakateemisuuden kylläkin vaistoten tunnen silti tarpeelliseksi sanoa seuraavan. Saatuani työni kehittelyn ja kirjoittamisenkin kohtalaiseen alkuun ja suoritettuani havainnointiosuuden kenttätyön vaimoni Pirkko sairastui syöpään. Tuo terveyden perikuvana pidetty menehtyi hyvin nopeasti myöhäissyksyllä vuonna Sen jälkeen minussa asui kauan liikkumaton pimeys syvyyden päällä. Kukaan tuollaisen kokenut ei enää ole entisensä. Minun annettiin kuitenkin rakentua vielä niin, että sain työni jotenkin kokoon. Elämän voima on selittämätön. En voi henkilöllisyyden suojaamissyistä paljastaa sitä joukkoa, jonka tiedän minua tukeneen tuona aikana. Minulle tuntemattomiakin tukijoita on täytynyt olla. Tuosta joukosta kuitenkin mainitsen tyttäreni Unnan ja hänen nyt kolmevuotiaan Niinatyttösensä sekä poikani Mikan. Kiitollisuuteni ilmaisu sikäli kuin se voi tukijani saavuttaa - on aivan liian vähän, mutta se on enin, mihin tässä kykenen. Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Tämän laatuinen toisen tukeminen tapahtuu enemmän muussa kuin korvattavuuden ja vastavuoroisuuden sfäärissä. Haluan omistaa tämän työni Sinun muistollesi, Pirkko. Myöhäissyksyllä 2003.

5 V SISÄLLYS ESIPUHE...III SISÄLLYS... V LÄHTEET...IX LYHENTEET...XXVII 1. JOHDANTO TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS TUTKIMUSOTE TUTKIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS PERUSTELEMISEN KYTKENNÄSTÄ OIKEUSVALTIOON JA PERUSTELEMISEN NORMISTON TAUSTASTA PERUSTELEMISESTA EUROOPPAOIKEUDESSA PERUSTELUISTA PERUSTUSLAIN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21.2 :N RAKENTEESTA JA SISÄLLÖSTÄ HYVÄN HALLINNON ELEMENTTIEN JA HYVÄN HALLINNON TAKEIDEN NÄKÖKULMASTA PERUSTUSLAIN 21 :N PÄÄTÖS -SANAN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 21.2 :N TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINNON HYVYYTEEN PERUSTUSLAIN 21.2 :N HYVÄÄ HALLINTOA TARKOITTAVAN SÄÄNNÖKSEN VÄLITTÖMÄSTÄ SOVELTAMISESTA PÄÄTÖKSENTEOSSA YHTEENVETO HYVÄN HALLINNON JA PERUSTUSLAIN TARKOITTAMAN PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ PERUSTUSLAIN 22 HYVÄN HALLINNON JA PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISEN TURVAAJANA PERUSTUSLAIN 22 :N KOKOAVA ASEMA ERÄISIIN MUIHIN PERUSOIKEUSSÄÄNNÖKSIIN NÄHDEN PERUSTUSLAIN 22 :N JULKINEN VALTA SUBJEKTINA Lainvalmistelusta tulkintaa perustuslain 22 :n subjektisisältöön Julkisen vallan sisällön hakemista funktion avulla TURVAAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ EUROOPPAOIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA JULKISESTA VALLASTA YHTEENVETO JULKISESTA VALLASTA PERUSOIKEUKSIEN TURVAAJANA PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE JA PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN PERUSTELEMISEN MERKITYKSESTÄ ERI TAHOILLE PERUSTELEMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HALLINNOSSA VERRATTUNA LAINKÄYTTÖÖN KUNNALLISESTA HALLINTOKÄYTÄNNÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN SOVELLUTUSALAN JA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN KATSANNOSSA RATKAISUTOIMINNAN PÄÄPIIRTEISTÄ JA PÄÄTÖKSEN RAKENTEESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA PÄÄTÖKSEN KIELELLINEN ILMAISU JA SELVYYS HALLINNOLLISEN PÄÄTÖKSEN IDEAALIMALLI...121

6 VI PÄÄTÖKSEN RUNKO KÄYTÄNNÖSSÄ: LOMAKE PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN LAAJUUDESTA PÄÄASIALLISET TOSISEIKAT, SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET PERUSTELEMINEN OIKEUSOHJEIN OIKEUSOHJEIDEN JAOTTELUA OIKEUSLÄHDEOPPIEN PERUSTALTA KUNNALLISISTA SÄÄNNÖKSISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ OIKEUSOHJEINA PERIAATTEISTA OIKEUSOHJEENA ERÄISTÄ TULKINTAOHJEISTA KÄYTÄNNÖN KANNALTA; YHTEENVETO HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA OIKEUSOHJEIN PERUSTELUJEN PUUTTEELLISUUDEN KORJAUTUMINEN PERUSTELUJEN ANTAMINEN JÄLKIKÄTEEN HALLINNOLLISIN MENETTELYIN PERUSTELUJEN KORJAUTUMINEN PROSESSUAALISIN KEINOIN Perustelujen korjautuminen hallintolainkäytössä lausunnoin Muistiosta perustelujen korvaajana PERUSTELUT ÄÄNESTYKSIN ANNETUISSA PÄÄTÖKSISSÄ JA PÄÄTÖSTEN PÖYTÄKIRJAAMINEN PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN TARKOITTAMA HALLINTOASIA JA HALLINTOPÄÄTÖS YHTEENVETO HALLINTOASIASTA JA HALLINTOPÄÄTÖKSESTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAINEN ASIANOSAISUUDESTA HALLINTOMENETTELYSSÄ JA VALITUSOIKEUDESTA KOMBINAATIO KUNNALLISVALITUS ASIANOSAISENA, PERUSTELEMISVELVOLLISUUS, KUNNAN YLEINEN TOIMIALA ASIANOSAINEN VIRANOMAISEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUSSA LAISSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA ASIANOSAISUUDESTA SEKÄ MUISTA LÄHI- ILMAISUISTA YMPÄRISTÖOIKEUDESSA; VERTAILUA HALLINTOMENETTELYLAIN ASIANOSAISUUTEEN ASIANOSAISUUS HALLINTOLAISSA ASIANOSAISEN MERKITYSSISÄLLÖSTÄ HALLINTOMENETTELYLAIN JA HALLINTOLAIN ERI KÄYTTÖTILANTEISSA YHTEENVETO ASIANOSAISUUDESTA PERUSTELEMATTOMUUDEN SALLIMINEN HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN PERUSTEELLA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 1 KOHDAN ALKUOSA: PÄÄTÖKSELLÄ HYVÄKSYTÄÄN VAATIMUS, JOKA EI KOSKE TOISTA ASIANOSAISTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N 1 KOHDAN LOPPUOSA: PERUSTELEMINEN ON MUUSTA SYYSTÄ ILMEISEN TARPEETONTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 2 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASIANOSAISEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTITILANTEISSA HALLINTOMENETTELYLAIN 24 :N 2 MOMENTIN 3 KOHTA: PERUSTELUJEN ESITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN, KUN PERUSTELUA EI VOIDA LAATIA VIIVYTTÄMÄTTÄ HUOMATTAVASTI PÄÄTÖKSEN ANTAMISTA PERUSTELEMISVELVOLLISUUS PÄÄTÖKSEN PERUSTELUJEN PUUTTUMISESTA YHTEENVETO PERUSTELEMATTA JÄTTÄMISESTÄ JA SEN TOSIASIALLISESTA VAIKUTUKSESTA HALLINTOMENETTELYLAIN 24.2 :N YLEISLAUSEKKEIN MAHDOLLISTETTU PERUSTELEMATTOMUUS JA PERUSTUSLAIN 21.2 :N OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS...268

7 VII 6 SUBJEKTIIVINEN OIKEUS JA PERUSTELEMINEN YLEISTÄ SUBJEKTIIVISESTA OIKEUDESTA PERUSTUSLAIN 21.2 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS HALLINTOMENETTELYLAIN 24 JA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS YHTEENVETO KOKOAVIA HAVAINTOJA PERUSTELEMISVELVOLLISUUDEN HARKINNASTA NORMATIIVISESTI JA KÄYTÄNTÖÄ HAVAINNOIDEN JULKINEN VALTA PERUSTELEMISEN TURVAAJANA OIKEUS SAADA PERUSTELTU PÄÄTÖS ON HEIKOHKO OIKEUS HALLINTOMENETTELY JA HALLINTOMENETTELYOIKEUS OIKEUSTURVAN TUKENA LIITEOSA HAVAINNOINTIMATERIAALIN ASIANOSAISASIOITA TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSENTEON YLEISLUONNEHDINTAA OIKEUDELLINEN PERUSTELEMINEN, PÄÄTTELYKRITEERIT YHTEENVETO TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN OIKEUDELLISESTA PERUSTELEMISESTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN YLEISLUONNEHDINTAA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN HAVAINNOINTIA ASIARYHMITTÄIN YHTEENVETO VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMISESTA LOMAKELIITTEET TIIVISTELMÄ SUMMARY KUVIOT PERUSTELTAVAN JA EI-PERUSTELTAVAN HALLINTOASIAN SIJOITTUMINEN JULKISEN TOIMINNAN KENTÄSSÄ...221

8 VIII

9 IX LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio, Aulis: Oikeussääntöjen tulkinnasta. Helsinki Aarnio, Aulis: Suomalaisesta oikeusteoriasta 1900 luvulla. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I (toim.) Juha Pöyhönen. Helsinki Aarnio, Aulis, Mitä lainoppi on? Helsinki Aarnio, Aulis, Laintulkinnan teoria. Juva Aarnio, Aulis: Ottakaamme oikeussäännöt vakavasti. Oikeus 1989:2 s Aarnio, Aulis: Onko oikeustiede yhteiskuntatiede. Lakimies 5/1993 s Aarnio, Aulis: Suomen lakipositivismista. Lakimies 1970 s Aarnio, Aulis: Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä (toim.): Minun metodini, s Porvoo Aarnio, Aulis: Kommentti vailla hermeneuttista kävelykeppiä, Oikeus 2000:3, s Aarnio, Aulis & Timo Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Van Aerschot, Paul: Köyhät ja laki. Toimeentulotukilainsäädännön kehitys oikeudellistumisprosessien valossa. Helsinki Van Aerschot, Paul: Vammaispalvelulain toimeenpano ja oikeusvaltion periaatteet. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Ahvenainen, Taisto: Subjektiiviset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen kunnat 19/1989. Ahvenainen, Taisto Jaakkola, Antero: Mitä sitten kun hyvinvointivaltio on tuomarin takana? Subjektiiviset oikeudet ja valtionosuusbyrokratian purku. Suomen kunnallislehti 1/1990. Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede. Helsinki Alanen, Aatos: Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi. Helsingin yliopiston moniste Ahonen, Pertti: Hyvinvoinnista yksityistämiseen? Maamme julkisen hallinnon nykyisyyden historiaa. Kirjoitus teoksessa Hallinnon tutkimus, Vuosikirja 1/1995, s Ahvenainen, Taisto Räty, Tapio: Julkisuuslainsäädäntö. Helsinki Alexy, Robert: Oikeusjärjestelmä, oikeusperiaate ja käytännöllinen järki.lakimies, 5/1989 s Allgårdh, Olof Jacobsson, Johan: EY ja EY oikeus. Tukholma Andersson, Edward: Förfaltningsförfarande och förfaltningsprocess. Helsingfors Apala-Arlander, Terttu: Yleislausekkeista. Oikeussäännösten muotoamiseen ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Vammala Backman, Eero: Oikeustiede yhteiskuntatieteenä. Helsinki Backman, Eero: Oikeudellisen ratkaisun loogisista perusteista. Lakimies 1970, s Bergson, Henri: An Introduction to Metaphysics. Hackett 1999.

10 X Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Uusi virkamiesoikeus, Keuruu Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Keuruu Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Vammala Eerola, Risto: Asianomistajan asema ja kollektiiviset intressit. Kirjoitus teoksessa Uusubjektit, toim. Koskinen Seppo ja Tähti Aarre. Turku Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi. EU oikeuden perusteet. Tampere Eilavaara, Pertti: Esittelystä julkisessa hallinnossa ja eräissä tuomioistuimissa. Helsinki Ekroos, Ari Majamaa, Vesa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica, V osa. Julkisoikeus. Toimitusneuvosto puheenjohtaja Juhani Wirilander. Jyväskylä Eriksson, Lars D.: Mina metoder. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo Ervasti, Kaijus: Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteissä. Lakimies 3/1998 s Ervasti, Kaijus Tala, Jyrki: Lainvalmistelu ja vaikutusten ennakointi. Helsinki Ervo, Laura: Ylimmät oikeusperiaatteet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät. Helsinki Ervo, Laura: Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Lakimies 7-8/2000, s Eräsaari, Risto Lindqvist, Tuija Mäntysaari, Mikko Rajavaara, Marketta (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Tampere Haapaniemi, Matti: Virallisperiaate tuloverotuksessa ja tuloveroprosessissa. Helsinki Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla, sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki Hakalehto-Wainio, Suvianna: Kommentti oikeustapauksesta KKO 2001:93. Lakimies 4/2002 s Hakkila, Esko: Suomen tasavallan perustuslait sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä. Porvoo Halila, Leena: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallinto-oikeudellisen valituksen käyttöalasta, Vammala Hallberg, Pekka: Oikeus puntarissa: puheenvuoro. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki Hallberg, Pekka: Hallintolainkäyttö asianajajan työsarkana. Defensor Legis 1997, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinlaitos, todellisuus ja yhteiskunta. Oikeus 1997:3, s Hallberg, Pekka: Tuomioistuinten päätösten perusteleminen. Kirjoitus on teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Helsinki Hallberg, Pekka: Kansallisen oikeuskulttuurin uhat. Lakimies 1/2003, s Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo, - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Hallberg, Pekka Ignatius, Pirkko Kanninen, Heikki: Hallintolainkäyttölaki. Helsinki 1997.

11 XI Hallberg, Pekka Haapanala, Auvo Koljonen Ritva Ranta, Hannu: Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki Hallberg, Pekka: Oikeusturva. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Hallberg, Pekka: Perusoikeudet tuomioistuimissa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet, s Juva Halttunen, Rauno: Ennakkopäätöksistä ja identifioitavuudesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio / Jyväskylä Hannuniemi, Anja: Oikeus hoitoon viimeaikaisessa hoitokäytännössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Hannus, Arno - Hallberg, Pekka: Kuntalaki. Juva Harjula, Heikki Laakso, Riitta: Kunnan hallintomenettely, Helsinki Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Helsinki Hautamäki, Veli-Pekka: Suomen perustuslaki ja symbolit. Lakimies 2/2001, s Havansi, Erkki: Oikeusturva vai onko sitä liikaakin? Lakimies 1/2001, s Haveri, Arto: Kunnallishallinnon uudistukset ja niiden arviointi. Helsinki Heinonen, Olavi: Osuvatko korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut kohdalleen. Kirjoitus Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Heinonen, Olavi: Oikeustieteen ja tuomioistuinlaitoksen kosketuspintoja. Lakimies 4/2002, s Hellners, Trygve Malmqvist, Bo: Nya förfaltningslagen med kommentarer. Stockholm Helminen, Klaus Lehtola, Kari Virolainen, Pertti: Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki Heuru, Kauko: Kuntalaki käytännössä. Helsinki Heuru, Kauko: Itsehallinnon aika. Vammala Heuru, Kauko: Subjektiivisista oikeuksista. Kirjoitus teoksessa Harisalo, Risto Hoikka, Paavo Rajala Tuija, toim.: Kunnat tienhaarassa. Juhlakirja Aatto Hosiaisluoman jäädessä eläkkeelle Jyväskylä Heuru, Kauko: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa. Tampere Heuru, Kauko: Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi Heuru, Kauko Mennola, Erkki Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto: kunnallisoikeuden perusteet. Helsinki Hidén, Mikael: Perusoikeuksien yleiset opit muuttuvaa ja muuttumatonta. Lakimies 5-6/1996 s Hidén, Mikael: Perusoikeussuojajärjestelmä. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus palsta Jyväskylä Hidén, Mikael: Määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännökset. Encyclopedia Iuridica Fennica V, Julkisoikeus, palsta Jyväskylä Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Helsinki 1989 ja Hirttiö, Kalevi Husa, Jaakko Pohjolainen, Teuvo: Näkökulmia periaatteisiin. Rovaniemi 1994.

12 XII Hoikka, Paavo Borg, Sami: Mitä ja kenen arvoja kunnallishallinnossa toteutetaan. Kirjoitus teoksessa Suomen talous ja hallinto vuonna Taloudellishallinnollisen tiedekunnan 25 vuotisjuhlakirja, s Turku Hollo, Erkki J: Ympäristönsuojeluoikeus. Vantaa Holopainen, Toivo: Kunnan asema valtiossa. Vammala Holopainen, Toivo: Oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta sekä niiden käyttämisestä rakennuslain mukaisissa poikkeuslupa-asioissa. LM 1980 s Huhtamäki, Seija (toim.): Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Turku Huhtanen, Raija: Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä Huhtanen, Raija: Nykyiset subjektiiviset oikeudet ja niiden tausta. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Huhtanen, Raija: Huostaanotosta, henkilökohtaisesta vapaudesta ja perhe-elämän suojasta. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula /2-2001, toim. Ilpo Paaso. s Tampere Huhtanen, Raija: Mitä tarkoitetaan sosiaalisten oikeuksien yksilökohtaisuudella. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, toim. Paul Van Aerscot Paula Ilveskivi Kirsi Piispanen, s Helsinki Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Saarijärvi Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus, Jyväskylä Husa, Jaakko: Yleinen valtiosääntöoikeus, Joensuu Husa, Jaakko, Perustuslaki ja julkishallinto. Uusi perustuslaki ja julkista hallintoa koskeva sääntely sekä julkisen vallan käyttämistä ja julkisen tehtävän hoitamista koskevat keskeisperiaatteet. Vaasa Husa, Jaakko: Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Husa, Jaakko: Perusoikeudet ja kerettiläisyys. Oikeus 2000:1 s Husa, Jaakko: Perusoikeusvalvonta EU:n alueella riitasointuinen triangeli. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Ilveskivi, Paula: Perusoikeusuudistus paradigmamuutoksena. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II. Helsinki Jokela, Antti: Uudistuva rikosprosessi. Helsinki Jokela, Antti: Oikeudenkäynti I. Helsinki Jokela, Heikki: Tuomari lainsäätäjänä. Lakimies 1970, s Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki 1994.

13 XIII Jyränki, Antero: Oikeusvaltio ja demokratia. Kirjoitus teoksessa Aarnio, Aulis Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio tuomarivaltio. Helsinki Jyränki, Antero: Toiset työt, toiset metodit. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, toim.: Minun metodini. Porvoo Jyränki, Antero: Perustuslakien hyödyllisyydestä. Politiikka 1/1995, s Jyränki, Antero: Valtiosääntö. Encyclopedia Iuridica Fennica V. Julkisoikeus. Saarijärvi Jyränki, Antero: Leonista Nizzaan: Eurooppalaisen perusoikeusajattelun historiallisia linjoja. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.), Perusoikeudet EU:ssa, s Helsinki Jyränki, Antero Perttunen, Juhani Vilkkonen, Eero: Valta, valtio ja kansalainen. Helsinki Jääskeläinen, Lauri Syrjänen, Olavi: Maanäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön käsikirja. Tampere Kangas, Urpo: Oikeuskulttuuri ja oikeusideologia. Lakimies 5/1993 s Kangas, Urpo: Minun metodini. Kirjoitus teoksessa Juha Häyhä, (toim.): Minun metodini. Porvoo Karapuu, Heikki Jyränki, Antero: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Kirjoitus teoksessa Hallberg, Pekka ym. Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Juva Karisto, Antti Takala, Pentti Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan. Juva Kastari, Paavo: Kansalaisten perusoikeuksista ja niiden turvaamisjärjestelmän erikoisluonteesta Suomessa. Lakimies 1950 s Kavonius, Petter: Oikeusperiaatekin velvoittaa! Saarijärvi Kavonius, Petter: Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä Kekkonen, Jukka: Kriisit, valta ja oikeus: näkökulmia oikeushistoriaan. Helsinki Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Porvoo Kietäväinen, Timo: Laajat subjektiiviset oikeudet heikentävät erityisesti vähemmistöryhmien Asemaa ja romuttavat kuntien itsehallintoa. Helsingin Sanomien yliöartikkeli Kilpi, Lassi: Ennakkopäätöksistä veroasioissa, Lakimies 1983 s Kivimäki, T. M: Yleislausekkeet oikeusvarmuutta heikentävinä tekijöinä. Lakimies 1950 s Kivimäki, T. M: Tunneperäisistä tuomioista. Defensor Legis 1952, s Kivivuori, Antti: Lain esityöt oikeuslähteenä; lainvalmistelijan näkökulma. Kirjoitus julkaisussa Lain esityöt oikeuslähteenä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämän jatkokoulutustilaisuuden alustukset. Turku Kivivuori, Antti: Eksyneitä. Oikeus 1998:3, s Klami, Hannu Tapani: Finalistinen oikeusteoria. Tutkimus oikeudellisen päätöksenteon ja oikeusnormipropositioiden tavoitteellisesta justifioinnista ja kontrollista. Turku Klami, Hannu Tapani: Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi: kaksi visiota. Lakimies 6-7/1998, s Klami, Hannu Tapani: Todistusratkaisu. Helsinki Klami, Hannu Tapani: Ennakkopäätösten sitovuudesta Suomen oikeudessa. Defensor Legis 1986, s

14 XIV Klami, Hannu Tapani: Juridisten argumenttien punnintamalli. Lakimies 6/1995, s Klami, Hannu Tapani: Päätösteoria juridisen argumentaation punninnassa. Kirjoitus teoksessa Minun metodini, Juha Häyhä (toim.). Porvoo Konstari, Timo: Harkintavallan väärinkäytöstä. Vammala Korkea-aho, Emilia Koulu, Risto Lindfors, Heidi: Empiiristä aineistoako insolvenssioikeuden tutkimukseen? Oikeus 2002:4, s Korkein hallinto-oikeus: Päätösten perustelemisen kehittäminen. Muistio Korkein hallinto-oikeus: Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäytön muuttamisesta Koskenniemi, Martti: Oikeuspositivismin kuoleutuminen. Kirjoitus teoksessa Allan Rosas, toim.: Oikeus, demokratia, informaatio: oikeusnormien ja oikeuslähteiden muuttuminen. Helsinki Koskiaho, Briitta: Ohi läpi ja reunojen yli. Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Helsinki Koskinen, Pirkko K: Oikeusasiamies sosiaalisten perusoikeuksien valvojana. Lakimies 6-7/1998 s Koskinen, Seppo Kulla, Heikki Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki Koskinen, Seppo Tähti, Aarre, toim.: Uussubjektit. Turun oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Kokoomateosten sarja C:13. Turku Kosonen, Pekka: Oikeusvaltio vs. hyvinvointivaltio; pulmien paikantamista. Oikeus 2:1988, s Koulu, Risto: Lainvalinta oikeudenkäynnin ongelmana, osa II. Defensor Legis 3/2002, s Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja menettelyoikeus. Turku Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. Jyväskylä Kulla, Heikki: Intressijäävistä hallinnossa. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Kulla, Heikki: Hallinto-oikeus oikeusturvan tutkimuksena. Oikeus 1995:4, s Kulla, Heikki: Kuuleminen virkasuhdetta päätettäessä. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio /8 1998, s Turku Kulla, Heikki: Asianmukaisen käsittelyn vaatimus hallintomenettelyssä. Lakimies 6-7/1998, s Kulla, Heikki: Tuomarivaltiosta ja sen torjumisesta. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen / s Turku Kulla, Heikki: Kunnallisoikeus ja oikeuslähdeoppi. Kirjoitus teoksessa Näkökulmia kunnallishallintoon 1990 luvulla, toim. Halme, Jukka-Pekka Prättälä, Kari Vanne, Pertti, s Helsinki Kulla, Heikki: Hallintomenettely ja perusoikeudet, Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Kulla, Heikki: Pragmatismi hallinto-oikeudessa, Lakimies 4/1999, s Kulla, Heikki: Virallisen vastaväittäjän professori Heikki Kullan Helsingin Yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle Leena Halilan väitöskirjasta Hallintolain-

15 XV käyttömenettelyn oikeusturvatakeista antama päivätty lausunto. Lakimies 6/2000, s Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristöoikeudessa. Jyväskylä Kurvinen, Pekka Sippola, Sakari: Päätöksenteko hallinnossa. Jyväskylä Kultalahti, Jukka: Empiirinen metodi oikeustutkimuksessa. Kirjoitus teoksessa Juhlakirja Esko Riepula, (toim.) Ilpo Paaso, s Tampere Kuusikko, Kirsi: Neuvonta hallinnossa. Helsinki Kuusikko, Kirsti: Yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen luottamuksensuoja Eräitä Wärtsilä Meriteollisuus tapauksen herättämiä mietteitä. Defensor Legis 6/1999 s Kuusikko, Kirsi: Oikeus hyvään hallintoon (41 artikla). Kirjoitus teoksessa Perusoikeudet EU:ssa, toim. Liisa Nieminen, s Helsinki Kuusiniemi, Kari, Ympäristönmuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa. Helsinki Kuusiniemi, Kari: Ympäristöperusoikeuden tutkintavaikutuksista. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, toim. Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka, Turku Kuusiniemi, Kari Majamaa, Vesa Vihervuori, Pekka: Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja. Jyväskylä Kuusiniemi, Kari Ekroos, Ari Kumpula Anne Vihervuori Pekka: Ympäristöoikeus. Juva Laakso, Seppo: Oikeudellisesta säätelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki Laakso, Seppo: Systeemimalli oikeudellisen ratkaisu- ja tulkintatoiminnan kuvaajana. Lakimies 7/1973 s Lagerspetz, Eerik: Oikeusvaltion itsepuolustus ja itsetuho. Kirjoitus teoksessa Oikeusvaltio, Toim. Aarnio, Aulis & Uusitupa, Timo, s Helsinki Laitinen, Ahti: Johdatus oikeussosiologiaan. Turku Laitinen, Ahti Launis, Veikko: Juridiikka ja etiikka. Johdatus juristin ammattietiikkaan. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus I. Helsinki Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus II. Helsinki Lappalainen, Juha: Vahingonkorvausvaatimuksesta rikosjutussa. Prosessioikeudellinen tutkimus. Vammala Lappalainen, Juha: Todistajan esteellisyydestä. Prosessioikeudellinen tutkimus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 :n tulkinnasta. Mänttä Lappalainen, Juha: Asianosaisen totuusvelvollisuudesta siviiliprosessissa. Defensor Legis 6/2001 s Laukkanen, Sakari: Tuomarin rooli. Prosessioikeudellinen tutkimus tuomarin roolista Dispositiivisen riita-asian valmistelussa silmällä pitäen riidan kohteen selvittämistä. Helsinki Laurinen, Leena: Hallintoriita-asiat. Tampere Lehtimaja, Lauri: Oikeustieteestä käyttö- ja perustutkimuksena. Lakimies 1981 s Lehtimaja, Lauri: Rikosoikeudellista iäisyyskyselyä kiikarissa erityisesti yleiset opit ja Korkeimman oikeuden rooli. Lakimies 6/1995 s

16 XVI Lehtimaja, Lauri: Lainkäytön lopputulos on lain kirjainta tärkeämpi. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Lehtimaja, Lauri: Aineellinen totuus ja järkevä epäilys. Lakimies 1981 s Leino, Pekka: Kirkkolaki vai laki kirkosta. Vammala Leppänen, Tatu: Perus- ja ihmisoikeudet lainkäytössä. Kirjoitus teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus, toim. Veli-Matti Thure. Joensuu Leppänen, Tatu: Perusoikeusuudistuksen merkityksestä prosessioikeudessa. Lakimies 2/1996 s Liljeström, Marita: Terveyspalvelujen järjestämistä koskevat kiistat hallintotuomioistuimissa. Defensor Legis 1/2003, s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden päätösten otsikoista. Lakimies 6/1989 s Linna, Tuula: Korkeimman oikeuden perustelut oikeuskäytännön ohjauskeinona toteutuuko prejudikaattifunktio. Lakimies 2/1993 s Litmala, Marjukka (toim.): Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Luoto, Ilpo: Hallintoasian esittely. Helsinki Lång,K.J: Subjektiiviset oikeudet, perusoikeudet ja niiden vaikutus TSS-oikeuksiin. Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja Husa, Oikeus 1999:4 s Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku Majamaa, Vesa: Oikeudesta rakentaa poikkeusluvalla. Vammala Majoinen, Kaija: Mitä virkaa valtuustolla? Kuntalailla säädetyn valtuuston perustehtävän monitahoarviointi. Helsinki Makkonen, Kaarle: Kunnallinen säädösvalta. Vammala Makkonen, Kaarle: Lainkäyttö ja maailmankatsomus. Lakimies 1970 s Makkonen, Kaarle: Ilmaisusta subjektiivinen oikeus juridisessa kielessä. Kirjoitus teoksessa Suomalaista oikeusteoriaa, osa I, toimittanut Juha Pöyhönen, s Helsinki Makkonen, Kaarle: Kirjallisuusarvostelu Frede Castbergin teoksista Forelesninger over rettsfilosofi ja Retten og staten. Lakimies 1978 s Meklin, Pentti: Tavoitteiden saavuttamisen arviointi kuntataloudessa. Teoksessa Myllymäki Arvo & Vakkuri, Jarmo (toim.), Tulos, normi, tilivelvollisuus. Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Vammala Merikoski, Veli: Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä I. Vammala Miettinen, Tarmo: Tieteen vapaus. Helsinki Modeen, Tore: Käsite julkista valtaa käytettäessä vahingonkorvauslaissa. Lakimies 1976 s Myllymäki, Aro Uoti, Asko: Leikkaukset kuntien uhkana. Vaikeutuuko peruspalvelujen järjestäminen. Helsinki Myrsky, Matti: Prejudikaattien merkitys verotuksessa. Helsinki Myrsky, Matti: Luottamuksensuojaperiaatteen kysymyksiä vero-oikeudessa. Defensor Legis 5/2000 s Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki 2002.

17 XVII Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. Porvoo Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate. Helsinki Mäenpää, Olli: Hallintosopimus. Hallintoviranomaisten sopimustoiminnan oikeudellisia ongelmia. Vammala Mäenpää, Olli: Lakivaraus perusoikeuksien suojana hallintotoiminnassa. Kirjoitus teoksessa Perusoikeuspuheenvuoroja, Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.), s Turku Mäenpää Olli: Kunnan hallinto. Tutkimus hallitusmuodosta ja kunnallislaista kunnan hallinnon perustana. Vammala Mäenpää, Olli: Keskusviraston asema valtionhallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus valtionhallinnon organisaatiosta. Helsinki Mäenpää, Olli: EIS ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa. Lakimies 1989 s Mäenpää, Olli: Oikeusturva. Encyclopedia Iuridica Fennica, V. Julkisoikeus, palsta Mäenpää, Olli: Kolme skenaariota hallinto-oikeudelle. Lakimies 6-7/1998 s Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate informaatioyhteiskunnassa. Oikeus 2000:1 s Mäenpää, Olli: Kuntien itsehallinto EU Suomessa. Helsinki Mäenpää, Olli: Valtion henkilöstön tehtävät ja oikeudellinen asema. Valtion koulutuskeskus. Helsinki Mäkinen, Eija: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä Niemi-Kiesiläinen, Johanna: Perusoikeudet rikosprosessissa. Kirjoitus teoksessa Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa. Helsinki Nieminen, Liisa, (toim.): Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki Nieminen, Liisa: Perusoikeuksien yksilöllisyys ja perhekäsitykset perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 5-6/1996 s Nieminen, Liisa: Lyhenteistä. Oikeus 2000:3, s Niemivuo, Matti: Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö julkisen vallan välineenä. Helsinki Niemivuo, Matti: Valtio ja kunnallinen itsehallinto. Helsinki Niemivuo, Matti: Kansallinen lainvalmistelu. Helsinki Niemivuo, Matti: Perusoikeudet ja lainsäädännön kehittäminen. Kirjoitus teoksessa Juhlajulkaisu Aulis Aarnio /5 1997, s Jyväskylä Nikula, Paavo: Euroopan unionin perusoikeusasiakirja. Oikeus 2000:4, s Norri, Matti: Lääkärin hoitovelvollisuuksien kollisiosta. Defensor Legis 1972, s Nuorvala, Aarne: Havaintoja ja kokemuksia hallinnon oikeusturvasta. Lakimies 1984, s Nuotio, Kimmo: Taloudellisen rikollisuuden arviointi rikosoikeuden yleisten oppien kannalta. Lakimies 6/1995 s Nuotio, Kimmo: Perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka - Viljanen, Veli-Pekka (toim.), Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku 1998.

18 XVIII Nuutila, Ari-Matti, Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä Ojanen, Ilmari: Jokamiehenoikeus ja maanomistajan oikeussuoja. Lakimies 1969 s Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden horisontaalinen välitön oikeusvaikutus. Lakimies 6-7/1999 s Olsson, Curt: Om rättsutveckling genom dom. Lakimies 7-8/1984 s Paaso, Ilpo, toimittanut: Juhlakirja Esko Riepula / Tampere Paaso, Ilpo: Vahingonkorvausvastuun perusta lääkärintoimessa. Tutkimus erityisesti julkisen vallankäytön vahingonkorvausvastuusta säätelevien säännösten Sovellettavuudesta lääkärintoimesta aiheutuviin vahinkoihin. Helsinki Paaso, Ilpo: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. Vantaa Palm, Jukka: Oikeustapauskommentti KKO 2002:101. Lakimies 3/2002, s Paunio, Riitta-Liisa: Laki velvoittaa myös julkista valtaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen Kertomus toiminnastaan vuonna 1998, s Paso, Mirjami: Perustelemisesta yhteisöoikeudessa. Oikeustiede jurisprudentia XXXIV, 2001 s Patton, Michael Quinn: Qualitative evaluation and research methods. Sage Publications Newbury Park Pekkanen, Raimo: Julkinen käsittely oikeusistuimissa pääsääntö Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan. Lakimiesuutiset 48/1992 s Pelkonen, Veli, toim.: Hyvinvointioikeus. Jyväskylä Pesonen, Markku: Kunnallisvalituksen valitusperusteista. Lakimies 7-8/1995 s Pikkujämsä, Mikko: Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla. Helsinki Pohjolainen, Teuvo: Kansalaisen perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö. Tampere Pohjolainen, Teuvo: Nykyajan perustuslait ja valtiosäännöt. Jyväskylä Pohjolainen, Teuvo: Soft law - kovaa pehmeää säätelyä. Kirjoitus Pirkkoliisa Ahponen (toim.): Yhteisellä asialla monella äänellä. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia, Joensuun yliopiston Yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. Joensuu Pohjolainen, Teuvo: Eettisen säännöt virkatoimien ohjaajina. Kirjoitus julkaisussa Kunnallistieteen aikakauskirja 2/1985, s Pohjolainen, Teuvo: Lamakausi lamautti perusoikeudet. Kirjoitus vieraskynä Helsingin Sanomat Pohjolainen, Teuvo Pohjolainen, Anna-Elina: Hallintolainkäyttölaki ja oikeustapausten ratkaiseminen. Joensuu Pohjolainen, Teuvo Tarukannel, Veijo: Käytännön hallintotoiminta ja hallintolainkäyttö. Tampere Pohjolainen, Teuvo ja Jaakko Husa (toim.): TSS-oikeudet. Taloudelliset, sosiaaliset ja Sivistykselliset oikeudet. Joensuu Puronen, Pertti: Perintö- ja lahjaverotus. Helsinki Pölönen, Pasi: Henkilötodistelu rikosprosessissa, Jyväskylä Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Vammala Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus. Helsinki 2000.

19 XIX Raitio, Juha: Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Kirjoitus teoksessa Aarnio Uusitupa (toim.): Oikeusvaltio, s Rasinmäki, Jorma: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Hallinto-oikeudellinen Tutkimus yksityistämisen oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista ja vaikutuksista. Helsinki Riepula, Esko: Juridiikkaa ja valtionapupolitiikkaa eli miten oikeustieteellinen tutkimus Seuraa oikeusjärjestyksen kehitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Oikeus 3:1977, s Rihto, Ahti Kandolin, Salme Vuorinen, Jarmo: Ehdotus hallintomenettelylaiksi. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1979. Tampere Robson, Colin: Käytännön arvioinnin perusteet. Tampere Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet eurooppaoikeudessa. Kirjoitus teoksessa Hallberg ym. Perusoikeudet, s Juva Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus. Helsinki Ryynänen, Aimo: Hyvän hallinnon periaatteet kunnallishallinnossa. Helsinki Ryynänen, Aimo: Muuttuva kunnallisoikeus. Tampere Ryynänen, Aimo: Subjektiivisten oikeuksien soveltuvuus lähinnä kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkasteltaessa. Teoksessa Pelkonen, Veli (toim.): Hyvinvointioikeus, s Jyväskylä 1993 Ryynänen, Aimo Rehula, Juha: Valtio ja kunnat yhteistyöosapuolina: lainsäädännön uudistamisen kehityslinjat vapaakuntakokeilun ensimmäisen vaiheen perusteella. Helsinki Räty, Tapio: Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Turku Rönkkö, Pentti: Kunnallispolitiikan harjoitustehtäviä. Tampere Saarnilehto, Ari: Hyvää tapaa koskevista säännöksistä. Kirjoitus julkaisussa Hyvä tapa. Oikeusperiaatteet ja oikeuskäytäntö tutkimusprojektin seminaarin alustukset, s Toimittanut Seija Huhtamäki. Turku Sakslin, Maija: Sosiaaliset oikeudet ja perustuslaki. Kirjoitus teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki 1999 Salmiala, Bruno A: Vielä muutama sana yksiön oikeusturvasta ja tuomion perustelusta. Lakimies 1965, s Salminen, Ari: Hallintovertailun metodologia. Vaasa Saraviita, Ilkka: Yleiset tuomioistuimet perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Lakimies 6-7/1999, s Saraviita, Ilkka: Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Helsinki Saraviita, Ilkka: Suomen valtiosäännön perusasiat ja käsitteet. Kirjoitus teoksessa Oikeusjärjestys 2000, osa II, toim. Risto Haavisto. Rovaniemi Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden perusteet. Helsinki Saraviita, Ilkka: Perustuslakivaliokunnan rooli perusoikeusjärjestelmän kehittämisessä. Kirjoitus Teoksessa Liisa Nieminen (toim.), Perusoikeudet Suomessa, s Helsinki Saraviita, Ilkka: Muutama sana Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten sitovuudesta. Lakimies 1985 s

20 XX Saraviita, Ilkka: Ylimmät lainvalvojat perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Kirjoitus teoksessa Länsineva, Pekka Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja, s Turku Scheinin, Martin: Edellyttävätkö kansainväliset ihmisoikeussopimukset subjektiivisia oikeuksia? Kirjoitus teoksessa Hyvinvointioikeus, toim. Veli Pelkonen, s Jyväskylä Scheinin, Martin: Valtiosääntöoikeus ja ihmisoikeudet. Kirjoitus teoksessa Pekka Timonen (toim.) Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 2. Helsinki Schwarze, Jurgen Laakso, Seppo Kuuttiniemi, Kirsi: Eurooppalaisen hallintooikeuden keskeiset periaatteet. Helsinki Serlachius, Allan: Caveant consules. Lakimies 1904 s Silenti, Timo: Tuomioistuimen toimivallan riippuvuus asianosaisen vaatimuksesta hallintolainkäytössä. Lakimies 1984 s Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Similä, Jukka: Ympäristösääntely ja arvioinnin näkökulmat. Oikeus 2/2002, s Sipponen, Kauko: Kansalainen - isäntä vai renki? Helsinki Sipponen, Kauko: Johdatus julkiseen hallintoon. Julkishallinnon laitoksen julkaisusarja 1/1973. Tampere Sipponen, Kauko: Päätöksenteko kansanvallassa. Helsinki Siitari-Vanne, Eija: Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön oikeusturvan kehittämisestä. Lakimies 7-8/2000 s Similä, Jukka Hidén, Mikael: Yhdennetty ympäristölupa ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset. Kirjoitus Ympäristöjuridiikka 1/2003, s Stenman, Kristiina: Ulkomaalaiset ja perusoikeusuudistus. Lakimies 5-6/1996 s Ståhlberg, Krister: Kuntien kehittämispolitiikka. Mitä, missä ja kenen toimesta? Kirjoitus teoksessa Kunnat ja päättäjät, Kuntasuomi 2004 tutkimuksia nro 9 (toim.) Sari Pikkala, s Helsinki Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje No131/82/ Suomen Kaupunkiliitto Suomen kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Huhmari 1984 Suomen Kaupunkiliitto Suomen Kunnallisliitto: Kuinka kunta toimii. Saarijärvi Suomen Kuntaliitto: Kuinka kunta toimii. Helsinki Sutela, Marja: Suora kansanvalta kunnassa. Helsinki Sutela, Marja: Oikeusvertailun mahdollisuudet. Vertailukohteina kunnallinen kansanäänestysinstituutio. Lakimies 1/2001 s Sutela, Marja: Kuntalaisen roolin muutos: asukkaasta asiakkaaksi tarkastelukohteena sosiaalihuollon asiakaslähtöisyys. Oikeus 2001:4 s Suviranta, Outi: Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Helsinki Suviranta, Outi: Oikea yhteisön oikeus ja sen toteuttaminen kansallisessa hallinnossa. Kirjoitus Juhlajulkaisu Kaarlo Tuori 50 vuotta, s Helsinki Suviranta, Outi: Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan. Lakimies 6/2002 s

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Yleinen hallinto-oikeus. Olli Mäenpää

Yleinen hallinto-oikeus. Olli Mäenpää Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää ALMA TALENT Helsinki 2017 Copyright 2017 Alma Talent Oy ja Olli Mäenpää Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3200-2 ISBN 978-952-14-3201-9 (sähkökirja)

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Virve-Maria Toivonen LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Helsinki 2012 Kahdeksas, uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1769-6 ISSN 1459-7535

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012 Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 9., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES ISBN 978-951-53-3233-2 (sid.) ISBN 978-951-53-3234-9 (PDF) Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010 Ulkoasu: Matti Sipiläinen /Meizo Taitto: Matti Sipiläinen ja Päivi Ahola

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ. Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen

HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ. Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen HALLINTOLAIN- KÄYTTÖ Mirjami Paso Petri Saukko Veijo Tarukannel Matti Tolvanen TALENTUM Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-1919-5

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11a/2002 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on 8 päivänä toukokuuta 2002 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57 Sisällys Esipuhe vii Sisällys xiii Lyhenteet xix I Johdanto 1 1. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusta 1 2. Tutkimustehtävä 12 3. Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat 24 4. Tutkimuksen sijoittuminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä?

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? Oikeussuoja Erikoistumisjakso 3.9.2014 1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? 2. Intressiedustus ja erityisasiantuntemus hallintolainkäyttöelimissä (Mäenpää)?

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 5., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Maria Reiman OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 21 HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Toimituskunta Pekka Länsineva, Jarmo Tuomisto,

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE Hallintaa uusin muotoiluin Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopisto johtamiskorkeakoulu 2013 Governance hallintaa

Lisätiedot

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 1. Oikaisuvaatimusjärjestelmä tutkimuskohteena 1 1.1 Hallinnon vastuu jälkikäteisestä oikeusturvasta 1

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu

Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu Erikoistumisjakso Oikeussuoja OTMU1019 Kirjallinen kuulustelu 13.10.2016 Merkitse vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Laadi vastauksesi esseemuotoon. Jos kysymyksen sisällä on valinnan mahdollisuus,

Lisätiedot

Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19

Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19 Sisällys HYVÄ KUNNALLINEN, ALUEELLINEN JA VALTIOLLINEN HALLINTO 19 Janne Aer Oikeusharkinnasta suunnittelutarveratkaisussa 21 1 Johdanto... 21 2 Suunnittelutarveharkinta rakentamisen ennakkovalvontamenettelynä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 7 C/2015

Johtokunnan kokous 7 C/2015 Pöytäkirja 7 C/2015 1 (5) Johtokunnan kokous 7 C/2015 Aika tiistai klo 13.15-13.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Ruotsalainen, Mirkka, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Niina Lampela TYÖNANTAJAN ASIANOSAISASEMA TAPATURMA- JA TYÖELÄKEASIOISSA. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Niina Lampela TYÖNANTAJAN ASIANOSAISASEMA TAPATURMA- JA TYÖELÄKEASIOISSA. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Niina Lampela TYÖNANTAJAN ASIANOSAISASEMA TAPATURMA- JA TYÖELÄKEASIOISSA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma 63 Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma Tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta, julkisen vallan

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot