UNELMIA JA OHJAAMOHOMMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNELMIA JA OHJAAMOHOMMIA"

Transkriptio

1 UNELMIA JA OHJAAMOHOMMIA Ohjaamo Helsinki Katsaus tuloksiin ja tulevaan

2 Sisällys ESIPUHE 1 1. OHJAAMON VUOSI Katsaus lukujen valossa 5 Avoin neuvontapalvelu 5 Monialainen ohjaustyö 13 Unelmia ja Ohjaamohommia Ohjaamo Helsinki : Katsaus tuloksiin ja tulevaan Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:6 ISBN (painettu julkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN-L ISSN (painettu julkaisu) ISSN (verkkojulkaisu) kannen kuva: Ohjaamo Helsinki / Pia Vaajakallio Työntekijöiden kokemuksia 2. HAASTEET JA HAAVEET VUODELLE 2018 Resursointi ja henkilöstö Kehittämisen painopisteet Yhdessä uuteen Laatukriteerit Palveluohjauksen näkökulma monialaiseen Ohjaamotyöhön Kohtaamisen taikalauseet 41 Terveisiä johtajille ja päättäjille Ohjaamo Helsingin työntekijöiltä OHJAAMON UNELMA 43 LÄHTEET JA LUKEMISTO 47

3 Esipuhe Käsissäsi on yhteenveto Ohjaamo Helsingin työn tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä. Tähän julkaisuun olemme ensimmäistä kertaa koonneet yhteen kehittämämme asiakastietojärjestelmä Enterin avulla kerättyä tietoa valjastaneet ne vaikuttamistyöhön. Olemme unelmoineet vakiintuvasta palvelusta, joka edelleen toteutuisi monialaisena ja muotoutuisi OHJAAMO HELSINGIN HANKEKAUDEN TAVOITTEET /2018 Vuonna 2017 Ohjaamo Helsingin asiakkaista sekä Ohjaamon monia- ennen kaikkea nuorten tarpeiden kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet ja monialainen työskentely on hioutunut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamo Helsinki on toiminut ESR-rahoituksen tuella, ja helmikuussa 2018 tämä ensimmäinen hankekausi päättyy. Olemme laisen työn tarpeista ja tuloksista. Ohjaamon tietotyön tavoitteena on seurata ja tukea asiakastyön tekemistä ja palveluiden kehittämistä, mutta myös laajemmalla tasolla lisätä ymmärrystä nuorten kokemista tuen tarpeista ja niistä tavoista, mukaiseksi. Vuoteen 2018 astumme monien muutosten keskellä: hallituksen myöntämä Ohjaamojen vakiinnuttamiseen tarkoitettu raha on konkretisoitunut isona joukkona uusia työntekijöitä ja uudenlaisena tekemisen tapana. Kaupungin omat 1. Tavoitetaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret ja polutetaan heidät koulutuksen, työn tai niitä edistävien palveluiden piiriin. siis eräänlaisessa taitekohdassa. joilla tarpeisiin parhaiten voidaan toimialat ovat suunnanneet resurs- Tässä katsauksessa kerromme, mitä vuosi 2017 on pitänyt sisällään: keitä Ohjaamo on tavoittanut, mitä työskentely nuorten kanssa on tarkoittanut ja minkälainen toimintamalli kehittämistyön vastata. Ohjaamon monialainen työyhteisö on oman työnsä paras asiantuntija. Olemme kysyneet työntekijöiltä heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan Ohjaamotyön erityisyydestä sekä asioista, joita sejaan uusin tavoin. Uusista rakennusaineista muovautuu jälleen uudenlainen Ohjaamo Helsinki. 2. Uudenlaisen monitoimijaisen palvelukokonaisuuden luominen yhden oven periaatteen mukaisesti. tuloksena on syntynyt. Yhteenveto auttaa osaltaan arvioimaan, kuinka Ohjaamo Helsinki on onnistunut saavuttamaan sille asetetut hankekauden tavoitteet. jatkossakin tulee vaalia tai joista kannattaa luopua. Ohjaamossa vuosi 2017 on ollut täynnä unelmia. Olemme keränneet helsinkiläisten unelmia ja 3. Yhteisen työotteen luominen ja kokeileminen uudenlaisen palvelumuotoilun avulla. 4. Yhteisen tietojärjestelmän ja tiedon jakamisen käytänteiden luominen ja kokeileminen. 1 2

4 1. Ohjaamon vuosi

5 Katsaus lukujen valossa NEUVONTAPALVELUN VOLYYMI Nuorten yksilöasiointien määrä on kasvanut vuodessa 54% ja ryhmäkäyntien määrä 42% Avoin neuvontapalvelu Vuosi 2017 oli Ohjaamo Helsingin ja työn kautta on syntynyt yhteinen työote ja näkemys mahdollisimman laadukkaita palveluja tarjoavasta Vuonna 2017 nuoria asiakkaita tavattiin kertaa joko yksilöllisesti tai ryhmässä ohjaten. 80 prosenttia toiminnan vakiintumisen vuosi. Palvelu tuli tutuksi yhä useammalle helsinkiläisnuorelle ja yhteistyöverkos- Ohjaamo Helsingistä. Vuoden aikana Fredrikinkadun avoi- näistä tapaamisista oli henkilökohtaisia, puhelimitse asioi joka kymmenes ja liikkuvan työn kautta tavoitettiin ton edustajalle. Toimintakäytäntöjä ja uusia palvelumuotoja kehitettiin ja kokeiltiin, työntekijöiden rooleja ja meen neuvontapisteeseen tehtiin yhteensä asiakaskäyntiä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä kuusi prosenttia nuorista. Neuvontatilanteista puolet kesti vähintään puoli tuntia. 0 nuorten yksilöasioinnit nuorten ryhmäkäynnit tehtävänkuvia hiottiin yhä edelleen ja nuorilähtöisyyttä ja nuorten osallisuutta pidettiin esillä yhä enemmän. edelliseen vuoteen verrattuna. Ohjausryhmän toiminnalle asettama käyntikerran vuosikohtainen tammi - joulukuu 2016 tammi - joulukuu 2017 Lähde: Nuti Monialainen tekeminen on muotou- tavoite ylittyi siten reilusti. tunut jo sujuvaksi yhteiseksi työksi, VOLYYMIN KASVU JA KAUSIVAIHTELU, NUORTEN YKSILÖKÄYNNIT NEUVONTA-ASIOINNIT / 2017 yksilökäynnit ryhmäkäynnit yhteensä nuoret aikuiset yhteensä Lähde: Nuti tammi - joulukuu 2016 tammi - joulukuu 2017 Lähde: Nuti 5 6

6 NUORTEN NEUVONTA-ASIOINNIT SUKUPUOLEN MUKAAN, YKSILÖASIAKKAAT NUORTEN NEUVONTA-ASIOINNIT IÄN MUKAAN, YKSILÖASIAKKAAT NUORTEN NEUVONTA-ASIOINNIT KYSYMYKSET AIHEEN MUKAAN, YKSILÖASIAKKAAT Kysymyksiä on kirjattu yhteensä N=7 038 N= % 4% työ ja yrittäjyys koulutus ja opiskelu 2,5% 1% 5% 2,5% 22% oma talous 7% 38% 48% omaan kotiin muu aihe 9% 40% hyvinvointi ja terveys 60% 26% kansalaisena vapaa-aika 10% poikia / miehiä ei tiedossa 18 24v v. ihmissuhteet ja seurustelu 23% Lähde: Nuti tyttöjä / naisia ei tiedossa 16 17v. Lähde: Nuti Lähde: Nuti Neuvontapisteessä asioimisen syyt ovat moninaisia. Tilastoinnissa asioinnin tarkoitus kirjataan nuoren ensimmäisenä esittämän käyntisyyn perusteella. 40 prosentissa aihe liittyi työhön. Seuraavaksi eniten kysyttiin koulutukseen ja opiskeluun liittyviä neuvoja. Työhön ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin vastaamiseen Ohjaamossa on hyvä valmius sekä tiedollisesti että resurssien puitteissa. Vuoden 2017 aikana Ohjaamon oman työntekijäjoukon ohella Helsingin kaupungin Nuorten työllisyyspalveluihin niin ikään kuuluvien Urapalveluiden työntekijät ovat päivittäin työskennelleet neuvontapisteessä sekä myös liikkuvassa työssä, ja ottaneet suuren joukon pidempikestoista tukea tarvitsevia nuoria omiksi asiakkaikseen. Urapalvelut ovat tarjonneet myös vahvaa koulutuksellista osaamista. Neuvonnasta koulutuspolulle tähtääviä nuoria on voitu myös ohjata Ohjaamon opinto-ohjaajan maanantaisiin päivystyksiin ilman tarvetta erilliselle aikavaraukselle. Työ ja koulutus ovat aiheita, joihin Ohjaamon markkinoinnissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti on pääosin keskitytty. Nuorelle ne ovat helppoja ja neutraaleja aiheita avata keskustelu ja tunnustella luottamusta palveluun. Varsin usein nuorella on kuitenkin myös muita kysymyksiä, ja toisinaan työ tai koulutus ei lopulta lainkaan ole asioinnin taustalla. Lähes 40 prosenttia neuvonnassa esitetyistä ensisijaisista kysymyksistä liittyy muuhun kuin työhön tai koulutukseen. Isoimpina nousevat esiin omaan talouteen ja itsenäiseen asumiseen liittyvät teemat. Erilaisiin tukiin liittyvät kysymykset, velka-asiat sekä asunnon saamiseen liittyvät kysymykset ovat lähes joka viidennen neuvonta-asioinnin aiheena. Viisi prosenttia neuvonnan käynneistä liittyy suoraan hyvinvointiin tai terveyteen. Näissä tapauksissa tarve on erityisesti sosiaalityön, asumisohjaajan tai terveydenhoitajan asiantuntemukseen, joko neuvontapalvelussa tai myöhemmin yksilöohjauksessa. Vuonna 2017 aloitettu KELA:n palveluneuvojan päivystys näkyy erilaisiin tukiin liittyvien kysymysten määrän kasvuna. Erilaista ryhmämuotoista toimintaa vuonna 2017 järjestettiin 271 kertaa. Näistä Ohjaamon ulkopuolelle jalkauduttiin 102 kertaa. Itsenäistymiseen ja oman talouden hoitamiseen liittyvien ryhmien toteutusmuotona olivat esimerkiksi Ohjaamon Atte-konseptin ryhmät. Työhön ja koulutukseen liittyvät ryhmätoiminnat pitivät sisällään sekä yleisiä työnhaun infotilaisuuksia, että erityisille kohderyhmille räätälöityjä tilaisuuksia. Uutena konseptina oli esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattu suomeksi ja englanniksi pidetty infotilaisuuksien sarja, joka osoittautui erityisen suosituksi. Monista koulutustapahtumista mainittakoon korkeakouluun hakeville nuorille suunnatut Pääsykoetreffit, joissa muun muassa harjoiteltiin lukutekniikoita ja esiintymisjännityksen voittamista asiantuntijoiden ja vertaisryhmän tuella. Yhdessä Sirkus Magentan kanssa toteutettu sosiaalisen sirkuksen ryhmä jatkoi nuorten elämäntaitojen vahvistamisen tukena myös vuonna Yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa kokeiltiin esimerkiksi Safe Stadi-hankkeen ja mainostoimisto Ellun Kanojen kanssa toteutetussa vihapuheen vastaisessa sosiaalisen median työpajassa maahanmuuttajataustaisille nuorille. Mediataitojen hallinta ja kriittinen medialukutaito ovat aihepiirejä, joihin myös jatkossa on tarvetta tarttua Ohjaamotyön avulla. 7 8

7 NUORTEN RYHMÄT AIHEITTAIN Aiheita on kirjattu yhteensä 383, osaan ryhmistä on kirjattu enemmän kuin yksi aihe. TYÖNTEKIJÄLLE ANNETTU ARVOSANA JA NPS-INDEKSI, NEUVONTAPALVELU Palautetta antanut 32% kävijöistä. 5% 1% 3% 1%1% 6% 6% 31% 9,4 83 omaan kotiin 23% vapaa-aika 23% ihmissuhteet ja seurustelu netti ja media Työntekijöille annettujen arvosanojen keskiarvo NPS-suositteluindeksi N = N = Lähde: Ohjaamo Helsinki työ ja yrittäjyys koulutus ja opiskelu hyvinvointi ja terveys muu aihe kansalaisena ulkomaille oma talous (alle 1 %) Lähde: Nuti NUORTEN ANTAMAA PALAUTETTA Ohjaamo Helsingin neuvontapalveluissa asioivien nuorten on mahdollista antaa palautetta jokaisen neuvontakäynnin päätteeksi. Palautetta kerätään tablettitietokoneella ja tuloksista tehdään yhteenveto kuukausittain. Lisäksi ryhmistä kerätään palaute lomakekyselynä, ja aloitelaatikkoon nuorten on mahdollista jättää kysymyksiä, ehdotuksia tai kommentteja sekä nimettömästi että yhteystietojensa kanssa. Vuoden 2018 kehittämistehtävänä Ohjaamossa on lisätä laadullisen palautteen keräämistä ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa palvelun Vuoden 2017 aikana asiakaspalautetta antoi 32 prosenttia neuvonnassa asioineista kävijöistä. Minkä arvosanan antaisit sinua ohjanneelle työntekijälle? -kysymykseen annettujen vastausten keskiarvo oli 9,4. Asiointikerran päätteeksi nuorilta kysytään myös: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Ohjaamoa kaverillesi?. Tätä palveluiden suosittelua kuvaava NPS-indeksi oli 83. Mikäli indeksiluku on yli 50, voidaan sen katsoa olevan erittäin hyvä. Näillä mittareilla tarkasteltuna Ohjaamon neuvontapalvelussa on siis onnistuttu vastaamaan nuorten ilahduttavaa on, että Ohjaamon vahvuudeksi jo aiemmin tunnistetussa nuoren kohtaamisessa on ilmeisesti yhä onnistuttu. Palautteen yhteydessä nuorilta kysytään myös heidän aikaisemmasta asioinnistaan, sekä siitä mistä he ovat saaneet tiedon Ohjaamosta. Palveluun sitoutumisesta kertoo, että 64 prosenttia kävijöistä on asioinut Ohjaamossa aikaisemmin. Tämä joukko antaa myös hivenen korkeamman arvosanan tapaamalleen työntekijälle. Tällaiset hankkeet ovat todella tärkeitä! Minua on huomioitu todella henkilökohtaisesti ja tarpeitani kuunnellen. Voisin sanoa, että tämä hanke auttoi todella paljon hyvin vaikean elämänvaiheen läpi/ yli. Kiitos! <3 :) Toinen kertani täällä Ohjaamossa, hyvä meininki ja mukavat ohjaajat. Oon iloinen että löysin tän paikan, just nyt on ehdottomasti tarve tän tyyppiselle avulle. Jatkakaa tärkeää työtänne! Vapaaehtoisuus ja sitoutumattomuus hyviä ominaisuuksia Ohjaamossa, saa helposti apua kysymyksiin. Toivottavasti jatkuu samalla mallilla! Kävin tänään ekaa kertaa tutustumassa paikkaan, ja pääsin heti juttelemaan ohjaajan kanssa ilman ajanvarausta, todella matalan kynnyksen paikka jossa joku ottaa vastaan ja toivottaa tervetulleeksi jo ovella. Ohjaajat todella mukavia. Hyvä fiilis jäi, sain jo aikaakin sovittua opinto-ohjaajalle/eritysopettajalle, mukavasti sain siis asiani etenemään. Parasta ryhmässä oli samassa tilanteessa olevat ihmiset, sai uusia ajatuksia ja tukea. sisältöön. tarpeisiin erittäin hyvin. Erityisen 9 10

8 OLETKO KÄYNYT AIKAISEMMIN OHJAAMOSSA? N= % 64% kyllä ei Lähde: Ohjaamo Helsinki Miltei puolet kävijöistä on kuullut Ohjaamosta jonkin toisen palvelun työntekijältä. Ohjaamosta toisilleen kertovien nuorten ja läheisten aikuisten määrä on vuoden mittaan kasvanut. Vuoden lopussa niiden nuorten osuus, jotka olivat saaneet tiedon tuttavaltaan, oli 36 prosenttia. Tekemistämme nuorten haastatteluista kävi ilmi, että tuttavan suosittelu on avainasemassa palveluun hakeutumisessa, mutta tueksi tarvitaan myös helposti saatavaa tietoa palvelusta. Tätä tarvetta palvelevat Ohjaamon some-kanavat sekä internet-sivut osoitteessa Sivuilla vierailee kuukausittain noin kävijää. Unelmani on tehdä elämässä semmoisia asioita, jotka edistävät ihmiskuntaa. #100unelmaa #ohjaamohelsinki Jarkko MISTÄ SAIT TIEDON OHJAAMOSTA? N= % 11% 5% 48% Kaikilla on oikeus haaveilla ja unelmoida! Unelma voi johtaa sellaisiin tekoihin, jotka jonain päivänä tekevät siitä totta. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Ohjaamo Helsinki kerää sata helsinkiläistä unelmaa valokuvin ja tarinoin. Tällä postikortilla haluan rohkaista sinua unelmoimaan. #100unelmaa #ohjaamohelsinki ohjaamo.hel.fi 22% läheiseltä aikuiselta kaverilta / sisarukselta toisen palvelun työntekijältä mainoksesta netistä / somesta Lähde: Ohjaamo Helsinki 11

9 Monialainen ohjaustyö Vuoden 2017 helmikuussa Ohjaamossa otettiin käyttöön Enter-asiakastietojärjestelmä, johon kirjataan henkilökohtaisella aikavarauksella asioivien nuorten tiedot. Järjestelmä on vastaus moniin toiminnan seurantaan ja arviointiin liittyviin tietokatveisiin, mutta ennen kaikkea se on sujuvoittanut asiakastyötä, kun työntekijöiden on mahdollista kirjata ja tarkastella tietoja poikkihallinnollisesti. Vuoden loppuun mennessä monialaisessa ohjaustyössä oli aloittanut yhteensä 617 uutta asiakasta. Ohjaustyön asiakkaana oli keskimäärin 245 nuorta joka kuukausi. Asiakastapaamisia kirjattiin yhteensä Ohjausasiakkaina aloittaneista nuorista hiukan yli puolet on miehiä. Ikäryhmään vuotiaat sijoittuu puolet asiakkaista, 32 prosenttia on vuotiaita. Viidenneksellä on vain perusasteen tutkinto, yhtä moni on suorittanut PALVELUSSA OLEVAT ASIAKKAAT KUUKAUSITTAIN toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Lukion on käynyt joka viides. Koulutuksen kesken on jättänyt viisi prosenttia ja kokonaan vailla koulutusta on prosentti asiakkaista. Opiskelijoita on neljä prosenttia. Siinä missä työntekijät arvioivat, että neuvonnassa asioivista nuorista jopa puolet on maahanmuuttajataustaisia, on ohjausasiakkaista äidinkieleltään muun kuin suomen tai ruotsinkielisiä huomattavasti pienempi osa. Tosin kielen osalta tietojen kirjaamisessa on puutteita. Suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat somalia, venäjä, arabia ja englanti. Voidaan siis todeta, että maahanmuuttajanuorten tarpeisiin vastataan Ohjaamossa ensisijaisesti neuvonnassa, jossa hoidetaan paljon esimerkiksi erilaisia lupa-asioita ja tehdään hakemuksia. Myös neuvonnan yhteydessä toimivassa työnhaun asiakirjoihin keskittyvässä HakuApu-palvelussa maahanmuuttajanuorten osuus korostuu. Suomen pakolaisavun Kurvi-projektin työntekijät työskentelevät neuvonnassa kolmena päivänä viikossa, mikä myös kannustaa maahanmuuttajanuoria asioimaan Ohjaamossa. ALOITTANEET ASIAKKAAT TAUSTATIETOJEN MUKAAN N=617 nainen mies 15 19v v. 44% 17% 1% 55% v. yli 29v. 32% 51% % 1% jatkavat aloittaneet uudet suomi ei kirjattu muu ruotsi 43% 48% Lähde: Enter Lähde: Enter 13 14

10 ASIAKKAAT KOULUTUSTAUSTAN MUKAAN ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN N=624 N=617 5% 5% 1% 1% 3% 1% 4% 2% 2% 1% 4% 25% 4% 6% 12% 11% 24% 65% 20% ammatillinen toinen aste ei tietoja / ei kirjattu opiskelemassa ei koulutusta tuli itse / Ohjaamo muu palvelu omaiset perusaste ylioppilas muu ulkomailla suoritettu tutkinto TE-toimisto sosiaalitoimi muu korkeakoulututkinto keskeytynyt koulutus terveyspalvelut oppilaitos työpaja Lähde: Enter Lähde: Enter Valtaosalle monialaisen ohjauksen asiakkaista varataan aika Ohjaamon työntekijän toimesta tai he löytävät palveluun itse. Muita väyliä ovat muut palvelut, etenkin TE-toimisto ja sosiaalitoimi. Vuonna 2017 ohjauksessa aloittaneet asiakkaat olivat suurimmaksi osaksi työttömiä nuoria. Viidennes asiakkaista oli työssä olevia tai opiskelijoita. Taustatietoina kirjataan myös asiakkaan pääasiallinen toimeentulon lähde. Työttömyysturvaa sai 30 prosenttia asiakkaista, mikä on vain puolet työttömien nuorten osuudesta. Tämä kertoo nuorten työttömyysturvaan liittyvistä erilaisista katveista ja rikkonaisuuksista. Useampi kuin joka kymmenes työtön nuori ei ollut ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, eikä näin ollen kuulunut myöskään työttömyysturvan piiriin. 16 prosentilla pääasiallinen toimeentulon lähde oli toimeentulotuki, ja seitsemän prosenttia nuorista oli kokonaan vailla tuloja. 38 prosenttia ohjauksessa aloittaneista asiakkaista asui omassa vuokra-asunnossa. Lapsuudenkodissaan tai vanhempiensa asunnossa asui vajaa viidennes. Asunnottomana kertoi olevansa viisi prosenttia, mutta jos tähän yhdistetään sukulaisten ja kavereiden luona asuvat, nousee ilman omaa asuntoa olevien nuorten määrä jo kymmenesosaan asiakkaista. Ei tietoa -kirjausten osuus on suuri, sillä asumisen kysymykset eivät aina nouse esiin etenkään kertakäynti-asiakkaiden kohdalla

11 ASIAKKAIDEN TOIMINTA TAVOITETTAESSA ASIAKKAIDEN ASUMISMUOTO TAVOITETTAESSA N=617 N=617 työtön työssä opiskelija muu ei kirjattu sairausloma 8% 13% 7% 6% 4% 62% Lähde: Enter omassa vuokraasunnossa ei tietoa vanhempien asunnossa ei kirjattu asunnoton sukulaisten luona muu tukiasunnossa kaverien luona alivuokralaisena 18% 6% 5% 1% 1% 1% 1% 3% 38% Lähde: Enter 24% N=617 ASIAKKAIDEN PÄÄASIALLINEN TOIMEENTULO TAVOITETTAESSA ASIAKASTAPAAMISET KUUKAUSITTAIN N=1 774 ei tietoa palkka ei tuloja opintotuki kuntoutustuki vanhempien tuki vanhempainetuudet sairauspäiväraha työttömyysturva toimeentulotuki 7% 12% 6% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 30% ei kirjattu kotoutumistuki 16% 18% Lähde: Enter Lähde: Enter 17 18

12 ASIAKASTAPAAMISTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PALVELUTARPEET N=1 774 N= % 1% 4% 1% 10% 7% 32% 19% 40% 8% 9% 11% 20% 31% työ sosiaaliset olosuhteet terveys ryhmätoiminta (avoin) hukkakäynti palveluohjaus vapaa-aika konsultaatiokäynti työ opiskelu sosiaaliset olosuhteet terveys koulutus peruutettu tapaaminen Lähde: Enter Lähde: Enter Ohjaustapaamisia kirjattiin vuoden tapaamisen pääasiallinen sisältö työhön. Hukkakäyntien osuus on suurempana kokonaisuutena, neljäsosa asiakkuuksista päättyi työllisyyspalveluiden uraohjaajien aikana yhteensä Jokaisen liittyi sosiaalisiin olosuhteisiin, varsin pieni. joista työ ja koulutus kattavat 71 joulukuussa. Tämä liittyy en- asiakkaiksi. Vuodenvaihteen tilanne tapaamisen yhteyteen kirjataan siis psykososiaaliseen tukeen, prosenttia. Keskimäärin vuoden nen kaikkea Ohjaamo Helsingin näkyy myös uusien asiakkaiden tapaamisen pääasiallinen sisäl- nuoren voimavaroihin, asumiseen Jokaiselle ohjaustyön asiakkaalle 2017 aikana aloittaneille nuoril- ESR-hankekauden päättymiseen määrässä, sillä joulukuussa uusia tö yhdellä vaihtoehdolla, vaikka ja raha-asioihin. 11 prosenttia määritellään palvelutarve. Pal- le määriteltiin jokaiselle 2,9 eri helmikuussa 2018, ja siitä johtuviin asiakkaita aloitti vain kahdeksan. tapaamisen aikana olisikin hoidettu tapaamisista piti sisällään pääosin velutarve määritellään nuoren ja palvelutarvetta. Enteriin kirjattua henkilöstövaihdoksiin, jotka käyn- Myös asiakastapaamisten määrä oli useampaa eri asiaa. koulutukseen liittyvää ohjaus- työntekijän yhteistyönä, nuoren tietoa tarkemmin hyödyntämällä nistyivät vuoden loppupuolella. vuoden alhaisin. ta, erityisesti opinto-ohjausta ja tarpeista käsin. Palvelutarpeita voidaan tarkastella esimerkiksi Asiakkuuksia on jouduttu päättä- Tapaamisista 32 prosenttia kes- koulutusneuvontaa. 9 prosenttia voi olla useita, ja ne voivat myös sitä, millaisia eri palvelutarveyh- mään, ja ohjaamaan nuoria muihin kittyi pääasiassa työhön, esimer- käynneistä liittyi ensisijaisesti muuttua asiakkuuden aikana. distelmiä nuorille kirjataan. palveluihin, kuten alueen sosiaali- kiksi yksilölliseen työnhakuun, terveyteen, mielenterveyteen ja Erilaisia vaihtoehtoja palvelutar- työhön. Suuri osa työllisyyspalvelu- uraohjaukseen tai ammatinvalin- seksuaalineuvontaan, lähes poik- peen määrittelemiseksi on 15, Vuoden 2017 aikana 435 nuoren ja tarvitsevista asiakkaista siirrettiin nan ohjaukseen. Joka viidennen keuksetta siis terveydenhoitajan mutta ne raportoidaan neljänä ohjausasiakkuus päättyi. Miltei Helsingin kaupungin Nuorten 19 20

13 PÄÄTTÄNEET ASIAKKAAT KUUKAUSITTAIN Unelmani olisi tehdä jotain, josta oikeasti tykkään Lähde: Enter #100unelmaa #ohjaamohelsinki Netta Kaikista vuoden aikana asiakkuutensa päättäneistä nuorista 46 prosenttia, eli 198 henkilöä, sijoittui työhön tai koulutukseen. Työhön menneistä puolet aloitti kokopäivätyössä, ja opiskelijoista puolet toisen asteen koulutuksessa. Työllistymistä edistäviin palveluihin ohjautui kahdeksan prosenttia ja sairauslomalle viisi prosenttia päättäneistä asiakkaista. Asiakkaiden tilanteissa tapahtuviin muutoksiin vaikuttaa heidän tavoitteensa, palvelutarpeensa ja asiakkuuden kesto. Esimerkiksi opinto-ohjaajan ja psykologin kertakäynti-asiakkaiden määrät ovat suuria, ja asiakkuuden tavoite on useimmiten ensisijaisesti nuoren tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen. Sen vuoksi nuorten työmarkkina-asemassa ei useimmiten tapahdu muutosta asiakkuuden aikana: työttömänä aloittanut asiakas voi päättää asiakkuutensa myös työttömänä. Mikäli halutaan tarkemmin seurata esimerkiksi ohjaustyön vaikuttavuutta asiakkaan työllistymiseen, tulee tiedot poimia niistä asiakkaista, joiden palvelutarve on liittynyt työhön, tai joiden vastuutyöntekijänä on toiminut työllisyydenhoidon ammattilainen. Vuoden 2017 aikana Ohjaamo Helsinki oli mukana 69 rekrytointitapahtuman järjestämisessä. Tapahtumat olivat erilaisia rekrytointitilaisuuksia, sparraustapahtumia ja workshoppeja toiminta-alueena koko pääkaupunkiseutu. Tapahtumiin osallistui työnhakijaa ja noin 100 pääkaupunkiseudulla toimivaa yritystä. Lisäksi työnantajien kanssa ollaan järjestetty erilaisia koulutuksen ja työn yhdistäviä ammattialakohtaisia kursseja. Työnantajayhteistyön kautta vuoden mittaan työllistyi noin 200 helsinkiläistä nuorta. Vuonna 2017 ohjaustyön asiakkaiden toimeentuloon liittyen merkittävimmät muutokset saavutettiin toimeentulotuen ja työttömyysturvan osalta. Toimeentulotuen sijaan jonkin muun tulonlähteen piiriin pääsi 64 nuorta, mikä tarkoittaa 71 prosentin vähennystä toimeentulotukea saavien asiakkaiden määrään. Työttömyysturvaa saavien määrä väheni 93 henkilöä, eli puoleen lähtötilanteesta. Kokonaan tulottomien määrä väheni 41 henkeä, eli 89 prosenttia. 41 asunnotonta tai epämääräisissä asuinolosuhteissa asuvaa nuorta sai asunnon, ja 54 vanhempiensa asunnossa asuvaa nuorta autettiin itsenäisen asumisen alkuun. Haluaisin perustaa oman kahvilan. Saga #100unelmaa #ohjaamohelsinki Toivoisin saavani oleskeluluvan. Haidar #100unelmaa #ohjaamohelsinki 21

14 TOIMINTA ASIAKKUUDEN PÄÄTTYESSÄ VASTUUASIAKKAAT TYÖNTEKIJÄRYHMITTÄIN N=435 N=617 8% 5% 1% 1% 29% 28% 14% 40% 17% 28% 30% työssä opiskelija työllistymistä edistävä palvelu työllisyydenhoito hyvinvointi ja terveys muu työtön muu sairausloma koulutus nuorisotyö Lähde: Enter Lähde: Enter Ohjausasiakkuudessa olevista nuo- nuorelle arvioidun ensimmäisen saanti nopeutuu. Enter-järjestel- Reilu viidennes asiakkuuksista kesti työskentelyn sisällöt ovat eri Ohjaamo-työssä onnistumisen rista 40 prosentin vastuutyöntekijä palvelutarpeen mukaan, ja sama mästä saatavien tietojen avulla on kolmesta kuukaudesta puoleen pituisissa asiakkuusjaksoissa olleet, mittaaminen on monimutkaista, oli työllisyydenhoidon ammatti- työntekijä huolehtii asiakkaasta nyt ensimmäistä kertaa mahdollista vuoteen, ja 16 prosenttia puolesta millaisia palveluita nuorelle on sillä pelkkä nuorten siirtymien tai lainen, eli Ohjaamon työelämäval- useimmiten koko prosessin ajan. saada tietoa siitä, millaisia asiakas- vuodesta vuoteen. Vain yhtä sadas- tarjottu, ja millaisena monialaisen peruspalveluista tuttujen suorit- mentaja tai TE-toimiston asiantun- Osuus työntekijän vastuuasi- prosessit kestoltaan ovat. ta asiakkaasta tavattiin yli vuosi. työn rooli kestoltaan eri mittaisissa teiden tilastoiminen ei anna kuvaa tija. 30 prosentin vastuutyöntekijä akkaista ei sisällä konsultoivaa asiakkuuksissa näyttäytyy. Kuvaa työn moninaisuudesta, eikä työllä oli joko opinto-ohjaaja, ammatin- asiakastyötä, jonka osuus kaikilla Vuonna 2017 Ohjaamon ohjausasi- Tarkempaa sisällöllistä tietoa Ohjaamon monialaisen työotteen saavutetuista muutoksista nuoren valintapsykologi tai erityisopettaja. työntekijäryhmillä, mutta erityisesti akkuuksista 60 prosenttia päättyi asiakkuuden kestoon vaikuttavista mahdollisuuksista, hyödyntämises- elämässä. Esimerkiksi osallisuuden 28 prosenttia asiakkaista kuului sosiaali- ja terveysalalla, on suuri. alle kolmen kuukauden kuluessa. asioista saadaan tarkastelemalla tä ja vaikuttavuudesta on siis mah- kokemukset ja nuoren toimintaky- sosiaalityöntekijän, asumisohjaajan Erityisesti hyvin lyhyiden, alle viikon asiakkuuden kestoa esimerkiksi dollista tulevaisuudessa paljonkin vyssä tapahtuvat muutokset tulisi tai terveydenhoitajan vastuuasi- Ohjaamon toimintamallissa ole- kestäneiden, asiakkuuksien mää- suhteessa palvelutarpeisiin ja tarkentaa, vaikkakin vertailuasetel- yhtälailla ottaa arvioinnin kohteek- akkuuteen, ja yhdellä prosentilla tuksena on, että kun nuori saa rään vaikuttavat opinto-ohjaajan ja vastuutyöntekijän ammattialaan. man rakentaminen muihin palvelu- si. Arviointi edellyttää nuoren elä- oma työntekijä oli nuoriso-ohjaaja. palvelut yhdestä paikasta, yhden ammatinvalintapsykologin kerta- Mielenkiintoista on tulevaisuu- malleihin on edelleen vaikeaa. män moniulotteisesti tunnistavaa, Vastuuasiakkuus määräytyy yleensä työyhteisön tarjoamana, palvelun kävijä-asiakkaat, joita on paljon. dessa tutkia myös sitä, millaisia perusteltua tietopohjaa, jota tulee 23 24

15 N=469 ASIAKKUUDEN KESTO alle 1 vko 16% 1% 26% Unelmani on osata animoida. 1 vko - alle 1 kk 1 kk - alle 3 kk #100unelmaa #ohjaamohelsinki Stiina 3 kk - alle 6 kk 6 kk - alle 1 v 1 v tai yli 22% 25% 9% Lähde: Enter Eemi Haluan elättää itseni tekemällä sitä, mitä rakastan. #100unelmaa #ohjaamohelsinki kerätä systemaattisesti ja luotettavasti, mutta myös joustavasti nuorten arkeen ja toimintaympäristön liittyviin ilmiöihin reagoiden. Hyvässä kokonaisarvioinnissa on rinnakkain laadullisia, määrällisiä, subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. Nuorten omien kokemusten tulisi saada keskeinen sija palvelujen arvioinnin kokonaisuudessa. Arvioinnissa onnistuminen edellyttää tarkkaa tavoitteen ja tarpeen määrittelyä: mitä toiminnalla halutaan saada aikaan ja mitkä tekijät siinä onnistumisesta oikeastaan kertovat. Monialaisessa työyhteisössä on lisäksi tärkeää, että tietotyössä huomioidaan kaikki mukana olevat toimijat, ja saadaan aikaiseksi yhteinen näkemys siitä, millaista tietoa halutaan kerätä ja mihin sitä hyödynnetään. Matalan kynnyksen palveluun liittyvää anonyymin asioinnin ideaa on kunnioitettava myös suoritetietojen laskennassa: kaikkea ei voi eikä pidäkään voida määrällisesti todentaa. Työn ja koulutuksen ulkopuolisilla nuorilla on tutkitusti muita nuoria enemmän yksinäisyyden kokemuksia, heikompi usko tulevaisuuteen ja ohuempi yhteiskuntaan kuulumisen kokemus. Palvelutarjonnassa tulisi entistä herkemmin tunnistaa tämän kaltaiset kytkökset, ja vastata tarpeisiin hyvin nuorilähtöisesti. Ohjaamon kaltaisella toimijalla voi luontevasti olla asema nuorten äänenä : velvollisuus tuoda esille nuorten tarpeita ja kokemuksia sekä havaitsemiaan puutteita ja pullonkauloja esimerkiksi palvelukatveisiin liittyen. Kyse on laajemmista rakenteellisen tason kysymyksistä liittyen sosiaaliseen integraatioon ja inkluusioon, joihin Ohjaamoilla on jo nyt vahva toiminnan tason yhteys. Sosiaalisten kysymysten ajatus on mahdollista viedä myös toiminnan ja palvelujen arvioinnin tasolle sekä osaksi nuorten kanssa tehtävää osallisuustyötä. Mä haluan luoda jotain, joka voisi inspiroida tai auttaa tai parantaa jonkun päivää joskus. #100unelmaa #ohjaamohelsinki Leo Haluaisin jättää jälkeeni jotain mistä läheiset muistaisivat minut. Matti #100unelmaa #ohjaamohelsinki 25

16 Työntekijöiden kokemuksia asioissa, oppimisen tukemisessa, osaamisen tunnistamisessa, erityisoppijan koulupoluissa, erityisoppilaitosten toiminnassa, Stadin ammattiopiston toiminnassa. (erityisopettaja) ohjaus voi huomattavasti vaikeuttaa nuoren tilannetta. Onneksi toiset ammattilaiset ovat olleet Ohjaamossa lähellä. Puoleeni on käännytty seuraavissa Minua on hyödynnetty työllisyyteen, valmennukselliseen työotteeseen, työnhakuun, erilaisiin työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin liittyvissä asioissa. (työelämävalmentaja) asioissa erityisesti: TE-toimiston Ohjaamon muut työntekijät ovat palvelut (työkokeilu ja palkkatu- Oma osaamiseni tulee erityisesti hyödyntäneet osaamistani nuorten ki yleensä), työttömyysetuuteen esille nuorten kohtaamisessa, ryh- Helsingissä avattiin joulukuussa hyödyntäneet heidän osaamis- Minne ohjata päihde- ja mielenterve- vapaa-aikaan, harrastusmahdolli- liittyvät asiat, ilmoittautuminen mien suunnittelussa, ohjaamisessa 2015 nuorille ja nuorille aikuisille taan, he kuvaavat samalla matalan yspulmista kärsiviä asiakkaita. suuksiin, vapaaehtoistyöhön liittyen. TE-toimiston asiakkaaksi paperilo- ja toteuttamisessa. Toiminnallisten neuvontapiste, johon voi vain kävel- kynnyksen monialaisen työn arkea (sosiaalityöntekijä) (nuoriso-ohjaaja) makkeella tai verkossa, yhteyden- menetelmien hyödyntäminen ja lä sisälle. Paikka on kaikille avoin, ja nuorten tarpeita. Vastaukset pito TE-toimistoon, TE-toimiston ideoiminen neuvontaan tai tapah- aikaa ei tarvitse varata eikä lähetet- kertovat siitä, miten työntekijät Työkavereitteni mielestä olen asia- Nuoret, joiden suunta on hukassa. asiakkaan oikeuksien ja velvolli- tumiin. Lisäksi osallisuuteen, nuo- tä pyytää keneltäkään. Ei tarvitse tarvitsevat toinen toisiaan voidak- kastyössä rauhallinen ja empaatti- Eivät tiedä, mitä tekisivät työn ja suuksien selvittäminen. risopalveluiden tiloihin ja toimin- tietää, minkä järjestelmän apuun seen vastata nuorten tarpeisiin. nen, joten minulle on ohjattu myös koulutuksen suhteen. Takana ehkä (te-asiantuntija) taan sekä kaupungin byrokratiaan tai tukeen on oikeutettu ja minkä nuoria jotka ovat esim. arkoja tai keskeytyneitä opintoja. Oppimis- liittyvissä kysymyksissä. ei. Kaikki ovesta sisään kävelevät tai Monialaista työyhteisöä tarvitaan kaipaavat empaattista kuuntelijaa. vaikeuksia ja/tai mielenterveyson- Apua ja neuvoja on kysytty usein (nuoriso-ohjaaja) puhelimeen ja sähköpostiin yhteyt- Ohjaamossa päivittäin nuoren elä- (työelämävalmentaja) gelmia, jotka tulisi ottaa huomioon palveluihin liittyen, esimerkiksi tä ottavat nuoret, heidän läheisen- mäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa alaa ja koulutusta valittaessa. Itse- vammaispalvelut. Erilaisten tekstien tuottamisessa sä tai heidän parissaan työskente- hyvinvoinnin, asumisen, kriisitilantei- Ohjaamon työntekijöiden arkea tuntemuksen kehittäminen. Amma- (sosiaalityöntekijä) ja muokkaamisessa. Viestinnässä levät työntekijät otetaan vastaan. den ja toimeentulon kysymyksissä. on myös kohdata hyvin erilaisista tillisen kuntoutuksen kysymykset. ja sosiaalisen median hyödyn- Heidän huolensa ja kysymyksensä taustoista ja tilanteista tulevia (ammatinvalintapsykologi) Sosiaalitoimiston kanssa asioin- tämisessä. Työn arvioimiseen ja kuullaan, niihin etsitään vastauksia Olemme tehneet yhdessä kriisin nuoria, jotka etsivät työtä, opiske- tiin: millaisia asioita voi hoitaa mallintamiseen liittyvien tietojen sekä reittejä päästä eteenpäin. selvittelyä asiakkaan akuuteissa lupaikkaa tai suuntaa elämälleen. Minulta on kysytty neuvoa työ- sosiaaliasemalla. Miten saa oman hankkimisessa ja jäsentämisessä. Osan kanssa työskentelyä jatketaan elämän kriiseissä. Nuoren tilanteeseen sopivia vaih- suhteen hoitoon ja rekrytointiin sosiaalityöntekijän? Miten pääsee (suunnittelija) pidempään, osa käy kerran tai pari. (sosiaalityöntekijä) toehtoja ja reittejä on välillä haas- liittyvissä asioissa. Olen pitänyt kuntouttavaan työtoimintaan? tavaa löytää. Selvittelyä tehdään työkavereiden asiakkaille esim. Miten haetaan harkinnanvaraista Nuoret ovat pystyneet hyödyntä- Ohjaamo Helsingin monialainen neu- Minua on hyödynnetty seksuaali- työntekijöiden yhteisvoimin. koehaastatteluita. toimeentulotukea kaupungilta? mään eri ammattilaisten osaamista vontapiste ja ohjauspalvelu on nyt neuvojana mm. asiakkaan suku- (työelämävalmentaja) Entä kelan etuuksia? ja usean organisaation hallinnollisia ollut toiminnassa reilut kaksi vuotta. puoleen ja sukupuolen korjaus- Eniten yhteydenotot ovat koske- (sosiaalityöntekijä) väyliä hyvin matalalla kynnyksellä, Luvut ja nuorten palaute kertovat prosessiin liittyvissä asioissa ja neet mielenterveysasioita ja niiden Kulttuuritietämystä esim. islamilai- koska työntekijät ovat työskennel- omalta osaltaan Ohjaamon toimin- seksuaaliseen kaltoinkohteluun vaikutuksia työ-ja toimintakykyyn. sista käytännöistä, samoin kielitai- Asumiseen liittyvät asiat: asunnon leet samassa työyhteisössä, toinen nasta ja sen kehittymisestä. Lisäksi liittyvissä asioissa. Olemme yhdessä pohtineet asiak- toa: ranska, arabia ja englanti. haku, vuokravelat, asunnottomuus, toisiaan konsultoiden ja toisiltaan avainasemassa ovat kehittämishank- (terveydenhoitaja) kaan jatkopolkua huomioiden eri- (työelämävalmentaja) Hietaniemen palvelukeskukseen oppien. Asiakaslähtöisyyden to- keen työntekijöiden kokemukset ja laiset ulottuvuudet esim. työ-mie- ohjaaminen. teuttamisen eteen on tehty töitä ja kertomukset Ohjaamon työstä. Sosiaalityöntekijän puoleen kään- lenterveys-yksinäisyys-hyvinvointi. Työkavereita tarvitaan jatkuvasti (sosiaalityöntekijä) siihen on ollut Ohjaamo-hankkeessa nytään useissa eri asioissa esimer- (terveydenhoitaja) myös palvelujärjestelmään liitty- lupa ja vapaus. Tämä on tuottanut Ohjaamo Helsingin henkilöstölle kiksi asunnottomuuteen, äkilliseen vissä kysymyksissä ja järjestelmän Kuntoutukseen liittyvissä pohdin- työkulttuuria ja työotetta, jota tehtiin joulukuussa 2017 kysely, rahattomuuteen, parisuhdeväkival- Kokemustani korkeakoulutetuista haltuunotossa. Nuorille on tarjolla noissa olen ollut muiden tukena, työntekijät kuvaavat kertoessaan jossa kysyttiin työntekijöiden lan uhkaan tai vakaviin mielenter- työnhakijoista on hyödynnetty, monia palveluja ja erityisesti Helsin- samoin olen ollut lääkärilausunto- siitä, mistä ovat Ohjaamossa ylpeitä. kokemuksia ja palautetta Ohjaa- veysongelmiin liittyen. Konsultointia esim. LinkedINin ja visuaalisen gissä palvelutarjonta on runsasta, jen tulkkina. Puheessa korostuu nuorten arvos- mossa työskentelystä. Vastaukset sosiaalityöntekijöiltä pyydetään CV:n tai hakemuspohjien tekemi- mutta palveluiden ja nuoren välillä (terveydenhoitaja) taminen, aito välittäminen ja halu tekevät näkyväksi monialaista useita kertoja viikossa. sen opastamisessa. tarvitaan usein tulkkeja. Ohjaamos- kehittää nuorten palveluja yhdessä. työtä ja työn tuloksia. (sosiaalityöntekijä) (työelämävalmentaja) sa työntekijät ovat oppineet, että Ohjaamon monialaisten palvelujen aina kannattaa kysyä toiselta am- suunnittelu ja toteuttaminen on Ohjaamossa olen erityisen ylpeä Kun työntekijät kertovat missä Miten toimia psykoottisen asiakkaan Osaamistani on hyödynnetty mattilaiselta ennemmin kuin itse edellyttänyt jokaisen työntekijän siitä, että kaikki työntekijämme asioissa muut ammattilaiset ovat kanssa. Entä jos joku on päihtynyt. erityiseen oppimiseen liittyvissä arvata. Pahimmillaan väärä tieto ja osaamisen hyödyntämistä. ajattelevat aidosti asiakaslähtöi

17 sesti, toimivat asiakkaan ehdoilla, ja tuntunut typerältä. Kerrotaan pää ei tiedä mitä toinen tekee eli mutta uskaltavat myös kannustaa erityisesti tiloihin, byrokratiaan, vies- sisäinen tiedotus, asioiden kesken ja puskea nuorta eteenpäin. tintään, työn suunnitelmallisuuteen, jättäminen, dokumentoinnin ja Asiakkaasta puhutaan kunnioit- vastuunjakoon ja johtamisraken- arvioinnin vähyys. tavasti aina, vaikka tilanne olisi teeseen liittyvistä hankaluuksista ja huomioimme, että vaikeuksien taustalla on muutakin kuin nuoren oma asenne tai halu muutokseen. kyvät ne paineet ja hankauskohdat, joita monihallinnollinen kehittämistyö on tuonut tullessaan. jonka toivotaan jatkuvan hankekauden jälkeenkin? Työntekijöiden vastauksissa näkyy, että se Unelmoin siitä, etten juuttuisi paikoilleni, vaan pitäisin koko maailmaa kotinani. miten vaikea. Arvostamme nuoria ja epäselvyyksistä. Vastauksissa nä- Entä mitä on Ohjaamon henki, on kaikkea tätä edellä kerrottua, Ohjaamossa on valtava osaami- Asioista päättäminen ja päätöksis- ristiriitoja ylittävää yhteistä tahtoa Amanda nen. Sitä osataan ja halutaan myös jakaa, tietoa ei pimitetä toisilta. tä kiinnipitäminen on ollut ajoittain haastavaa. Toinen vaikea asia on toimia nuorten parhaaksi ja vieläpä hymyssä suin. #100unelmaa #ohjaamohelsinki Kaikilla on vilpitön halu oppia uutta. ollut se, että uuden kokeilemista on tehty koko ajan, tauotta eikä ole Ohjaamon henki on vapaa, hieman Tietynlainen anarkismi: ei lähdetä aina pysähdytty miettimään sitä, kujeileva ja villi, mutta aina nuoren järjestelmästä liikkeelle, vaan yksi- miten toimii käytännössä vai toi- puolella oleva lempeä tuulahdus. lön ja nuorten tarpeista laajemmin. Monialaisuuden helppous, nopeus ja voima! Aina on saanut apua ja uskaltanut kysyä neuvoa. Rohkeus miiko. Moninkertaiset hallinnolliset rakenteet ovat olleet ärsyttäviä. Ohjaamossa eniten harmittaa jatkuva todistelun taakka, mikä Ohjaamon henki koostuu toisiinsa luottavista ammattilaisista, joilla on yhteinen tahto tehdä ja kehittää mahdollisimman hyvää nuorten palvelua. Pekka Unelmani olisi ostaa äidilleni palatsi. tehdä asioita eri tavalla; rennosti, liittyy sekä toiminnan jatkuvuuteen ketterästi ja nuorta kunnioittaen oli hänen tilanteensa mikä hyvänsä. Se on hienoa, että Ohjaamossa että monialaisuuden säilyttämiseen. ESR-lomakkeet. Myös kaupungin Jakamista, yhdessä tekemistä työnkuvista ja titteleistä välittämättä, kunnioittavaa puhetta nuorista, aitoa välittämistä, sukupuolisen- #100unelmaa #ohjaamohelsinki joustavuus, ketteryys ja asiakkaan kuunteleminen ovat tärkeinä pidettyjä asioita, vaikka nämä asiat usein vaikeuttavatkin työtä. byrokratia, joka saattaa vaikeuttaa nuoren etenemistä kohti tavoitteitaan. sitiivisyyttä, tunnetta, hulluutta, heittäytymistä, uuden oppimista yhdessä, rohkeutta tehdä asioita eri tavalla ja paljon naurua. Haluaisin julkaista oman runokokoelman. Inka Asiakkaalle ei siis tyrkytetä sitä Avokonttorisysteemi. Kokousten ratkaisua, joka on järjestelmän ajoittainen sekavuus (puuttunut Ohjaamon henki on nuorten par- kannalta helpoin. kunnon asialistat). Sisäisen tiedot- haaksi toimimista. Se vaatii työn- #100unelmaa #ohjaamohelsinki tamisen ajoittainen ontuminen. tekijöiltä ahkeruutta, joustavuutta, Olen ylpeä siitä, miten olemme oman mukavuusalueen ulkopuo- saaneet katutason toimimaan ja Se on joskus harmittanut, että lelle menemistä, oman osaamisen minusta se toimii hyvin vaikka tie- tapahtumia on niin paljon, ettei tunnistamista ja halua auttaa. Oh- tenkin on työlästä. Minusta on niin niihin ehdi reagoida ja käyvät jaamon henki on yhdessä tekemis- helpottavaa, että jos jäi joku askarruttamaan tai tulee jotain mutkia matkaan, niin pystyy sanomaan, sitten tyhjäkäynnillä. Toivoisin, että jatkossa, kun kehitetään asiakkaalle suunniteltuja tapahtumia, mietitään tä, yhdessä kehittämistä ja yhdessä nauramista. Nuoret ovat yhtä lailla osa Ohjaamon henkeä kuin työnte- Toivon rakkautta. Andy että nuori voi vaan tulla käymään jo hyvissä ajoin, miten asiakkaat oh- kijätkin ja kun nuoret ovat tyytyväi- niin saadaan asiat kuntoon. jataan tapahtumaan ja kuka ottaa siä palveluun, Ohjaamon henki voi Ohjaamossa työskentely ei kuitenkaan ole ollut ristiriidatonta ja moni tästä vastuun. Muutenkin vastuukysymyksiä voisi varmaan selkiyttää. Asioiden päällekkäisyydet, toinen hyvin. Nuoret on otettava mukaan kehittämiseen. #100unelmaa #ohjaamohelsinki asia on myös harmittanut, ärsyttänyt 29

18 2. Haasteet ja haaveet vuodelle

19 Resursointi ja henkilöstö OHJAAMON PROJEKTIPÄÄLLIKÖN ALAINEN HENKILÖSTÖ Vuoden 2018 suuri muutos Ohjaa- taustaorganisaatiosta tulevan työn- Vuosina Ohjaamo moille on hallituksen puoliväliriihessä myönnetyn Ohjaamoiden toiminnan vakiinnuttamiseen tarkoitetun rahan kanavoiminen ja tekijän luona hän asioi. Ensimmäisen ESR-hankerahakauden päättyessä helmikuun 2018 Helsinki jatkaa toimintaansa myös ESR-rahoituksen turvin. Hallinnollista henkilöstöä palkataan ensimmäiseltä hankekaudelta säästynein Hallintokunta Rahoitus Nimikkeet Nimikkeet Hlömäärä Hlömäärä käyttö. Ohjaamo Helsinkiin rahan avulla rekrytoitiin loppuvuodesta uutta työntekijää, jotka hallinnollisesti toimivat Uudenmaan TE-toimiston alaisuudessa. Operatiivisen työn johtamisesta vastaa loppuun, myös Helsingin kaupungilta Ohjaamoon tulevaa rahoitusta ja resursointia on tarkasteltu uudelleen. Hanketta koordinoivan Kaupunginkanslian Elinkeino-osaston johdolla on syksyn 2017 aikana varoin, mutta lisäksi hankkeelle on myönnetty uutta rahoitusta toiminnan aikana tunnistettuihin kehittämispainopisteisiin. Tähän työhön rekrytoidaan yhdeksän henkilöä. Seuraavien kahden vuoden aikana Elinkeinoosasto ESR työelämävalmentaja projektipäällikkö projektiassistentti suunnittelija 13 uraohjaaja yrityskoordinaattori koordinaattori projektipäällikkö projektiassistentti suunnittelija 11 Ohjaamon projektipäällikkö. Uusista TE-toimiston työntekijöistä yhdeksän toimii asiantuntija -nimikkeellä tehden työtä Ohjaamon nuorten asiakkaiden kanssa. Neljä henkilöä käyty tiiviitä neuvotteluja toiminnassa mukana olevien tahojen kanssa siitä, millaisin resurssein toimintaa hankeajan päättymisen jälkeen toteutetaan. Helsingin hankkeessa tehtävä kehittämistyö tulee painottumaan kolmeen osa-alueeseen: alueelliseen ja jalkautuvaan Ohjaamo-työhön, sähköisten palvelujen ja Digi-Ohjaamo Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimialan budjetti ESR opinto-ohjaaja erityisopettaja 2 opinto-ohjaaja erityisopettaja 2 valittiin kehittämiskoordinaattoreiksi, yksi henkilö viestintään ja kaksi työnantajayhteistyöhön. kaupungin tuoreeseen Maailman toimivin kaupunki -strategiaan on kirjattu, että Ohjaamon toimintamallia jatketaan, mikä on antanut Helsinki -konseptin kehittämiseen sekä työnantajayhteistyöhön. Rahoituspäätös nojaa lisäksi Ohjaamo Helsingin merkittävään rooliin val- Nuorisopalvelut toimialan budjetti ESR nuoriso-ohjaaja mediasuunnittelija nuoriso-ohjaaja 3 1 nuoriso-ohjaaja mediasuunnittelija 2 TE-hallinnon henkilöstön osuus Ohjaamon työntekijöistä kasvoi rahoituksen myötä merkittävästi, ja on vuonna 2018 puolet henkilöstön kokonaismäärästä. Työntekijät tekevät työtään virkavastuulla, mikä tarkoittaa nuorten kirjaamista vastuuasiakkuuteen ja samalla vahvan viestin toiminnan puolesta. Myös hallituksen myöntämään Ohjaamorahaan liittyy edellytys kaupungin sitoutumisesta toiminnan rahoittamiseen. Oheinen taulukko Ohjaamon projektipäällikön alaisuudessa työs- takunnallisessa ja kansainvälisessä nuorten palveluiden mallintamis- ja kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveystoimiala toimialan budjetti ESR sosiaalityöntekijä terveydenhoitajaseksuaalineuvoja 3 sosiaalityöntekijä terveydenhoitaja (0,4) sosiaalityöntekijä /-ohjaaja (0,2, kiertävä) 1,6 velvollisuutta tehdä myös nuoren työttömyysturvaan liittyviä päätöksiä. Tämä on iso periaatteellinen, mutta myös käytännön työhön liittyvä muutos aikaisempaan näh- kentelevistä henkilöistä perustuu vuoden 2018 osalta toimialoilta saatuihin tietoihin. Henkilötyövuosina mitattuna kaupungin panos Ohjaamoon tulee muuttumaan. TE-toimisto OKM TE-toimiston budjetti asumisohjaaja TE-asiantuntija ammatinvalintapsykologi 1 3 ammatinvalintapsykologi asiantuntija, kotoutujien palvelut 3 den. Toimintaohjeet tulee linjata Tämä asettaa haasteita monialai- selkeästi, jotta kaikille työntekijöille on selvää, kuinka eri tilanteissa toimitaan, ja jotta myös nuoret tietävät, millaisin ehdoin asiointi tapahtuu. Uusien työntekijöiden sen työskentelyn ylläpitämiselle, ja vaatii erityistä panostusta palvelujen löytämiseksi verkoston kautta. Hankekauden päättymiseen liittyvät muutokset ovat johtaneet TEM erillisrahoitus asiantuntija, TE-palvelut asiantuntija, työnantajayhteistyö asiantuntija, viestintä kehittämiskoordinaattori 16 perehdyttämisessä korostetaan Ohjaamon laatukriteereiden vaalimista kaikissa työntekijärooleissa. tilanteeseen, jossa muutaman kuukauden aikana yli puolet Ohjaamossa työskennelleestä henkilöstöstä Yhteensä, henkilöä 26 35,6 Nuorelle tulee taata yhdenveroinen on vaihtunut. palvelu riippumatta siitä, mistä Lähde: Ohjaamo Helsinki 33 34

20 Kehittämisen painopisteet Vuosina Ohjaamon alueellisessa työssä kehitetään pysyviä toimintamalleja jo aloitetun jalkautuvan työn pohjalta sekä laajennetaan liikkuvaa työtä kaupungin uusille osa-alueille. Alueelliset palvelutarpeet ja tunnistetut palvelukatveet ratkaisevat sen, millaisia kumppaneita toimintaan haetaan ja mitä työn sisällöissä painotetaan. Työntekijät työskentelevät alueilla kokoaikaisesti, jotta toimintamallien ja verkostojen rakentaminen sekä kumppaneiden mukaan saaminen on mahdollista. Tavoitteena on tiivistää nuorten palveluja alueilla ja tuoda matalan kynnyksen monialainen palvelu nuorten ulottuville. Myös Ohjaamon tapahtuma- ja ryhmäpalvelut sekä työnantajayhteistyö kytketään alueilla tehtävään työhön. Sähköisiin palveluihin liittyvän kehittämistyön tarkoitus on luoda nuorten eri tarpeisiin kohdennettuja palvelukokonaisuuksia, joissa sähköisiä palveluita voi käyttää itsenäisesti tai yhdistää ne kasvokkain tapahtuvaan ohjausprosessiin. Digi-Ohjaamo Helsinki -konseptin tavoitteena on monipuolistaa palvelutarjontaa ja saada sähköiset palvelut helpommin erityisesti niiden nuorten ulottuville, jotka omatoimisesta sähköisen ympäristön käytöstä eniten hyötyvät. Sähköisten palveluiden kehittämistyö toteutetaan yhdessä vahvan kumppaniverkoston kanssa, mukana ovat muun muassa Me-säätiö, Kela ja TEM. Pääkaupunkiseudun Ohjaamojen työnantajayhteistyö on osoittanut, että seudulta on löydettävissä runsaasti työpaikkoja, joihin ei edellytetä tiettyjä koulutusvaatimuksia tai pitkää kokemusta. Järjestetyistä työnhakuvalmennuksista ja rekrytointitilaisuuksista huolimatta Ohjaamon asiakasnuoret eivät välttämättä kuitenkaan työllisty näihin työpaikkoihin. Vuosina Ohjaamon työnantajayhteistyön avulla kehitetään toimintamalleja työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi sekä nuorten ja työnantajien erityyppisiin tarpeisiin vastaamiseksi.työssä huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat nuoret, tuen vieminen työpaikoille ja työtehtävien mukauttaminen. Yhteistyötä nuorten työllistämiseksi tehdään entistä enemmän myös järjestöjen kanssa. Yhdessä uuteen Vuosi 2018 on Ohjaamo Helsingissä monin tavoin uuden alku. Iso joukko uusia työntekijöitä tuo mukanaan uusia ideoita, näkemyksiä, työkulttuureja ja toimintatapoja. Oppimisen paikoissa ovat niin uudet kuin vanhatkin työntekijät, perehdyttämiselle ja perehtymiselle on varattava runsaasti aikaa. Kollektiivista asiantuntijuutta rakennetaan yhteisen tekemisen kautta, mutta myös keskustelemalla työn tarkoituksesta, tavoitteista, arvoista ja ajatuksista, jotka työtä ohjaavat. Kehittämistyötä suuntaavat ensimmäistä kertaa rajatut painopistealueet. Ne luovat raameja uusille avauksille ja mahdollistavat työpanoksen keskittämistä ja osaamisen syvenemistä. Uusien toimintatapojen ja palvelukonseptien myötä syntyy uusia kumppanuuksia. Uudessa tilanteessa on entistä tärkeämpää, että johto kaikilla tasoilla luo yhteisen, hallintorajat ylittävän näkemyksen toiminnan suunnasta, työn tavoitteista ja johtamisen välineistä. Rakenteellisia esteitä on ylitettävä ennakkoluulottomasti monella tasolla, silti Ohjaamotyön tärkeimmistä periaatteista kiinni pitäen. Tärkeä osa monialaisen kokonaisuuden johtamista on Ohjaamossa tehtävän tietotyön kehittäminen ja valjastaminen tiedolla johtamiseen, myös yli toimialarajojen. Ohjaamo Helsingillä on mahdollisuus ottaa vastuuta myös valtakunnallisessa Ohjaamoiden kehittämistyössä. Uuden edessä rinnalla seisovat toiminnan kehittämisessä. Suomen pakolaisavun Kurvi-projekti tutut kumppanit. Yhteistyö Nuorten työllisyyspalveluissa on hionut jatkaa edelleen työskentelyään Ohjaamosta ja Urapalveluista Ohjaamossa, tuoden vankan osaamisensa ohjaamolaisten tueksi. yhteisön, jossa yhteisiä ovat asiakasnuoret, työntekijöiden osaaminen ja myös monet hallinnolliset lut turvataan Luckan-yhteistyön Ruotsinkielisten nuorten palve- rakenteet. Urapalveluiden työntekijät ovat mukana neuvontatyön etsivän nuorisotyön tekijät tapaa- avulla, ja HNMKY:n ja kaupungin vahvuudessa päivittäin, samoin vat nuoria Ohjaamossa viikoittain. liikkuvassa työssä ja yhteisessä KELA-yhteistyön hyvät kokemukset Laatukriteerit Ohjaamo Helsingin tavoitteena on jeiksi. Tavoitteena on taata, että ollut pilotoida ja luoda Helsinkiin nuori saa periaatteiden mukaista alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli erityi- siitä, kenet hän kohtaa. Tavoitteena laadukasta palvelua riippumatta sesti työelämän ja koulutuksen on Ohjaamo-konsepti, jossa nuori ulkopuolella oleville nuorille. On ja nuorten parissa toimiva verkosto kehitetty uudenlaista monialaista voi luottaa tiettyjen toimintatapojen toteutumiseen. osaamista yhdistävää työotetta ja hallintorajat ylittävää palvelumallia, jotta pystytään entistä paremmin Yhteisen työotteen kehittyminen palvelemaan nuorta hänen tarpeidensa mukaisesti. Keskiössä on työskentelyä yhdessä, Ohjaamon on vaatinut pitkäjänteistä ja tiivistä ollut nuorten neuvonnan, valmennuksen ja ohjauksen kehittäminen kin työntekijän oman osaamisen tavoitteiden sisäistämistä, kun- ja yhteisen työotteen kehittäminen jakamista ja erilaisten työtapojen Ohjaamotyöhön. altistamista yhteiseen tarkasteluun. On ymmärretty, ettei mikään ole Yhteinen työote - tapa työskennellä itsestään selvää. - ei tarkoita että kaikki työntekijät toimisivat kaikissa asioissa mahdollisimman samalla tavalla. Ohjaamon periaatteet eli laatukriteerit on nyt Ohjaamo Helsingissä työskentelyn ideakin perustuu erilaisen osaamisen laajaan hyödyntämiseen. na on ollut viedä ylätason periaat- kirjattu oheisella tavalla. Tavoittee- Työote riippuu myös työmuodosta: teet käytännön tekemiseksi. Mitä Ohjaamon katutason neuvontatyössä työtapa on erilainen kuin ajanva- menevät, sitä haastavampaa on lähemmäksi käytäntöä määrittelyt rauksella tapahtuvassa ohjaustyössä. Tietyt periaatteet ovat kuitenkin paa on kuitenkin pohtia, mitä niillä niiden muotoilu. Sitä tarpeellisem- muodostuneet yhteisiksi, työskentelyä määritteleviksi toimintaoh- sitoutumaan. Miten kukin tarkoitetaan ja pystytäänkö niihin työnteki- kannustavat jatkamaan yhteistyötä, ja laajentamaan sitä esimerkiksi alueellisesti. Varmuutta tekemiseen tuo myös usko hyväksi havaittuun Ohjaamon työtapaan, joka luo perusteet kaikelle toiminnalle. jä tai hallintokunta ne ymmärtävät? Mitä resursseja ja mahdollisuuksia periaatteiden noudattamiseen on olemassa? Yhteinen työote ei ole koskaan valmis eikä sen toteutuminen tapahdu itsestään vaan työstämisen ja arvioinnin tulee olla säännöllistä. Jotta voidaan puhua laatukriteereistä, tulee kehittää myös arviointityökalu, jonka avulla arvioidaan kriteereiden toteutumista. Tämä on seuraava askel laatukriteereiden kehittämistyössä. Kun Ohjaamo Helsingin toiminta nyt muuttuu uuden resursoinnin myötä, on hyvin tärkeää kuljettaa laatukriteereitä tiiviisti työn suunnittelun ja arvioinnin tukena. Ohjaamo Helsingin kehittämistyön tuloksena ehdotamme, että oheisiin laatukriteereihin sitoudutaan mukana olevien tahojen johdon, esimiesten ja työntekijöiden tasolla ja niiden toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Jotta voidaan puhua Ohjaamo-konseptista, tulee eri hallintokuntien yhteistyössä löytää keinot niiden toteuttamiseen

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsinki Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsingin muutokset Rahoituspohja uudistuu Henkilökuntarakenne muuttuu Monialaisuus kapenee Te-palveluiden rooli korostuu

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Tuloksia ja tulevaa. Sirkku Reponen projektipäällikkö

Ohjaamo Helsinki. Tuloksia ja tulevaa. Sirkku Reponen projektipäällikkö Ohjaamo Helsinki Tuloksia ja tulevaa Sirkku Reponen projektipäällikkö Kaupunkistrategiaa toteuttamassa Helsinki kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja yhdessä kaupunkilaisten

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Ohjaamojen käynti- ja siirtymätilastot 2017

Ohjaamojen käynti- ja siirtymätilastot 2017 1 12.2.2018 Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke mirja.maatta@ely-keskus.fi Ohjaamojen käynti- ja siirtymätilastot 2017 Ohjaamo-palvelupisteitä oli vuonna 2017 noin 40. Tässä tiivistelmässä kerrotaan niiden palvelujen

Lisätiedot

Ohjaamo-kyselyn tuloksia

Ohjaamo-kyselyn tuloksia Ohjaamo-kyselyn tuloksia 18.6.2019 0 Ohjaamo-kysely Kyselyt toteutettiin maalis-huhtikuun aikana sähköisesti. Vastauksia saatiin yhteensä 285. Nuorten kyselyyn saatiin 196 vastausta, joista 54% asioi Fredrikinkadun

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A

R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A R I N N A L L A K U L K E M I S T A J A K O H T U U H I N T A I S I A K O T E J A M i t e n n u o r t e n a s u m i s e n h a a s t e i s i i n v a s t a t a a n SUOMESSA ON 1600 ASUNNOTONTA ALLE 25-VUOTIASTA.

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Ohjaamojen palvelujen käyttö- ja siirtymätilastot 2018

Ohjaamojen palvelujen käyttö- ja siirtymätilastot 2018 28.1.2019 Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke mirja.maatta@ely-keskus.fi Ohjaamojen palvelujen käyttö- ja siirtymätilastot 2018 Ohjaamo-palvelupisteitä oli vuoden 2018 lopulla noin 60. Tässä tiivistelmässä kerrotaan

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Yksi paikka monta palvelua!

Yksi paikka monta palvelua! Yksi paikka monta palvelua! Ohjaamo Helsinki on palvelupiste 15 29 vuotiaille Ohjaamo Helsinki hanke on keväällä 2015 perustettu monialainen palvelukokonaisuus, jossa nuori saa yhdestä paikasta neuvontaa

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamot nyt Ohjaamoja tällä hetkellä n. 35. Tulossa lisää. Suurin osa saa rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

SATAOSAA työhönvalmennus

SATAOSAA työhönvalmennus SATAOSAA työhönvalmennus Yhteistyöterveiset SATAOSAA-hankkeesta. Olemme kehittämässä Satakuntalaisten osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi maakunnallista, eri toimijat yhdistävää

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa. Emmi Lahti Ohjaamokoordinaattori Keski-Suomen TE-toimisto

Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa. Emmi Lahti Ohjaamokoordinaattori Keski-Suomen TE-toimisto Ohjaamotoiminta Keski-Suomessa Emmi Lahti Ohjaamokoordinaattori Keski-Suomen TE-toimisto Ohjaamo yksi ovi moniin palveluihin Alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu henkilökohtaisen neuvonnan, ohjauksen

Lisätiedot

OHJAAMO STAGE HÄMEENLINNA Vuosi Veera Takala-Tikkanen/ Ohjaamokoordinaattori

OHJAAMO STAGE HÄMEENLINNA Vuosi Veera Takala-Tikkanen/ Ohjaamokoordinaattori OHJAAMO STAGE HÄMEENLINNA Vuosi 2018 Veera Takala-Tikkanen/ Ohjaamokoordinaattori Mikä Ohjaamo? - Ohjaamo on palvelua alle 30 vuotiaille nuorille. - Ohjaamoissa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta

Lisätiedot

Ohjaamo nuoren tukena. Ohjaamo Porvoo ja sen suhde opintoohjaukseen

Ohjaamo nuoren tukena. Ohjaamo Porvoo ja sen suhde opintoohjaukseen Ohjaamo nuoren tukena Ohjaamo Porvoo ja sen suhde opintoohjaukseen Mikä Ohjaamo on ja mitä sillä tavoitellaan? Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden palvelupiste. Fyysinen paikka, josta nuori perheineen saa joustavaa

Lisätiedot

Kuka toimii ja miten Aikataulu Kuka tukee Muuta huomioitavaa (esim. mahdolliset yhteystyötahot, kustannukset )

Kuka toimii ja miten Aikataulu Kuka tukee Muuta huomioitavaa (esim. mahdolliset yhteystyötahot, kustannukset ) ETENEMISSUUNNITELMA OHJAAMO HELSINKI: NUORTEN JA PÄÄTTÄJIEN KESKUSTELUPÄIVÄ 24.3.2017 SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 15.2.2018 Asia ja arvio toteutumisesta toteutunut edennyt jonkin verran asia ei

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA. Anna Vilen

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA. Anna Vilen ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA Anna Vilen YHDESSÄ TEHTY! 125 kyselyvastausta 283 työpajaosallistujaa Kommenttikierroksia tammikuu2017 - helmikuu2018 ETSIVILLE NUORISOTYÖNTEKIJÖILLE Työn tueksi ja perehdytykseen

Lisätiedot

Yhdessä hyvä OTE. KYMENLAAKSO - lähtötilanteesta tavoitetilaan

Yhdessä hyvä OTE. KYMENLAAKSO - lähtötilanteesta tavoitetilaan Yhdessä hyvä OTE KYMENLAAKSO - lähtötilanteesta tavoitetilaan Työtoiminnasta töihin Työtoiminnasta työhön painopisteet lähtötilanteesta tavoitetilaan Lähtötilanne Verkostotyöpajapäivät, palvelumuotoilupäivät,

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

Mirja Määttä Tutkija, Kohtaamo

Mirja Määttä Tutkija, Kohtaamo Mirja Määttä mirja.maatta@ely-keskus.fi Tutkija, Kohtaamo Neljännesvuosittain kerättävä tieto (diat 3 6): Palvelun käyttöä koskeva tilasto (kaikki työntekijät kirjaavat) Työn tuloksia koskeva tilasto:

Lisätiedot

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Selkoesite Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa työpaikkaa? Mietitkö, mitä taitoja sinun pitää opetella, jotta saat kiinnostavan työpaikan? Haluatko perustaa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tusina teesiä aikuissosiaalityöstä - työpajatyöskentelyn tulokset. Kooste: Anni Kuhalainen, Pikassos

Tusina teesiä aikuissosiaalityöstä - työpajatyöskentelyn tulokset. Kooste: Anni Kuhalainen, Pikassos Tusina teesiä aikuissosiaalityöstä - työpajatyöskentelyn tulokset Kooste: Anni Kuhalainen, Pikassos Työpaja 1 Pois laatikosta yhteisen pöydän ääreen Jos me haluamme muutosta ja vaikuttavuutta ihmisen elämään,

Lisätiedot

Mirja Määttä Tutkija, Kohtaamo

Mirja Määttä Tutkija, Kohtaamo Mirja Määttä mirja.maatta@ely-keskus.fi Tutkija, Kohtaamo Neljännesvuosittain kerättävä tieto (diat 3 6): Palvelun käyttöä koskeva tilasto (kaikki työntekijät kirjaavat) Työn tuloksia koskeva tilasto:

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

Työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Anna-Liisa Lämsä KT, TYP-verkostopäällikkö Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työnantajakysely

Lisätiedot

Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia. 10 askelta onnistumiseen

Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia. 10 askelta onnistumiseen Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia 10 ta onnistumiseen Elinkeinoelämän järjestöt yhteistyössä ammatillisen koulutuksen uudistumisen tukena #UUSIAMIS on tervetullut

Lisätiedot

Nuorten itsenäistymisvaiheen tuen tarpeet. Verkostokehittäjät

Nuorten itsenäistymisvaiheen tuen tarpeet. Verkostokehittäjät Nuorten itsenäistymisvaiheen tuen tarpeet Verkostokehittäjät 14.3.2018 Sisältö Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen hanke Nuorista aikuisista Terveisiä työntekijöiltä Terveisiä nuorilta Millaista tukea Mitä

Lisätiedot

OTE 4 Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen. Painopisteet lähtötilanteesta tavoitetilaan

OTE 4 Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen. Painopisteet lähtötilanteesta tavoitetilaan OTE 4 Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen Painopisteet lähtötilanteesta tavoitetilaan Työtoiminnasta töihin Lähtötilanne Työtoiminnasta työhön painopisteet lähtötilanteesta tavoitetilaan Verkostotyöpajapäivät,

Lisätiedot

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Selkoesite Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa työpaikkaa? Mietitkö, mitä taitoja sinun pitää opetella, jotta saat kiinnostavan työpaikan? Haluatko perustaa

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015

Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa. Jouni Erola nuorisojohtaja 2015 Joensuun Nuorten Palvelukeskusmallin ja ohjaamo-verkoston kehittäminen kunta/siunsote rajapinnassa Miksi nuorten palvelukeskusta kehitetään Joensuun palveluohjelmat ja nuorisotakuun kuntakokeilu Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA 2016 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 1 Etsivän työn tekijä kunnioittaa yksilön yksityisyyttä, luottamuksellisuutta ja tiedonkeruun

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1.

Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1. Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1.2017 1 27.1.2017 Etunimi Sukunimi Hajanaisista palveluista lapsi-

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa. Ammattilaisten työnhakututkimus JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ MPS ENTERPRISES 30.1.

Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa. Ammattilaisten työnhakututkimus JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ MPS ENTERPRISES 30.1. Työnhakijoiden arvostukset ja ratkaiseeko kulttuuri työnhaussa Ammattilaisten työnhakututkimus ESITYS MPS ENTERPRISES JUHA VAARA & NIILO MÄKELÄ 30.1.2019 Työ ja elämä muuttuvat Odotukset työlle: Arvot

Lisätiedot

Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmä: ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET RESILIENSSI OSAAMINEN

Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmä: ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET RESILIENSSI OSAAMINEN Päivitetty 6.2.2019 Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmä: ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET 2019-2020 PAINOPISTEET JA TAVOITTEET: NUORET RESILIENSSI OSAAMINEN Osaajien positiivinen

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Mikkelin Olkkari Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Olkkari hanke 1.1.2011 31.1.2015 Mikkelin kaupungin nuorten

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä. Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere

Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä. Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere 6.-7.2.2019 Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAKIN

KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAKIN KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAKIN Nuorten turvatalojen vuosi 2018 1 Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään erilaisissa arjen pulmissa ja kriiseissä. Turvatalot sijaitsevat

Lisätiedot

Nuorten kuntoutuspalveluiden kehittäminen Kelassa Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela

Nuorten kuntoutuspalveluiden kehittäminen Kelassa Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela 1 Nuorten kuntoutuspalveluiden kehittäminen Kelassa 22.2.2018 Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Kela 2 Mitä kuntoutuspalveluita tarjoamme nuorille nyt ja jatkossa? kuntoutuskurssit eri sairausryhmille,

Lisätiedot

kynnyksetön Olopiste - työtoiminta

kynnyksetön Olopiste - työtoiminta OLOPISTE Olopiste - kynnyksetön työtoiminta 1.9.2015-31.8.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Harjulan Setlementti ry Sylvia-Koti yhdistyksen Kaupunkikylä Lahden ammattikorkeakoulu Lahden kaupunki osallistuu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä -

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Avata uusi ikkuna jokaisen työntekijän oman työn tarkastelulle uudesta näkökulmasta. Antaa rohkeutta lähteä rakentamaan uusia yhteistyömuotoja eri

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN KUNTAKOKEILU

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN KUNTAKOKEILU OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN KUNTAKOKEILU 2018-2019 Aikuissosiaalityön palvelut, Kuopion kaupunki www.kuopio.fi 1.11.2018 2018-2019 STM:n yhdessä THL:n kanssa toteuttama hanke v. 2018-2019. Hankkeeseen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat

Lisätiedot

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä.

Asiakaspeili-lomakkeeseen kirjattuja asioita voidaan käyttää myös sosiaalityön palvelujen kehittämisessä. ASIAKASPEILI KOKEMUKSENI PALVELUNKÄYTTÄJÄNÄ Asiakaspeilin tavoitteena on saavuttaa aikuissosiaalityön palveluissa parempaa ymmärrystä siitä, miten palvelunkäyttäjä kokee oman tilanteensa, ammattilaisten

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

OSALLISUUS JA TUKI

OSALLISUUS JA TUKI OSALLISUUS JA TUKI 1.8.2016-2019 TYÖKYKY TERVEYS OSAAMINEN YKSILÖN VOIMAVARAT TYÖ fyysinen psyykkinen sosiaalinen tiedot taidot arvot asenne motivaatio työtyytyväisyys henkiset vaatimukset fyysiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

STRATEGIA Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

STRATEGIA Valtakunnallinen työpajayhdistys ry STRATEGIA 2015 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö. Sen vahvistaa

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat?

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Perhekeskustoimintamallin ja aikuisten palvelujen yhdyspinnat työpaja Sirpa Karjalainen Hankekoordinaattori PRO SOS aikuissosiaalityön kehittämishanke

Lisätiedot

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojekti v

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojekti v NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojekti v. 2018-2019 Projektin loppuseminaari 27.8.2019 Kelan päätoimitalon auditorio Projektipäällikkö Johanna Rouvinen Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus,

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Ohjaamot maakuntien Suomessa

Ohjaamot maakuntien Suomessa Ohjaamot maakuntien Suomessa Kaakkois-Suomen ELO-ryhmä 16.3.2018 Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Ohjaamo lähtökohtia Ohjauksen voimavarojen yhdistäminen Tietoa, neuvontaa ja ohjausta yhdestä paikasta monialaisesti

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

10 askelta onnistumiseen

10 askelta onnistumiseen Askelia yrityksen uudistamiseen, osaamisen kehittymiseen ja yrittäjyyden lisäämiseen 10 askelta onnistumiseen Veli-Matti Lamppu 22.5.2018 Elinkeinoelämän järjestöt yhteistyössä ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot