Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus"

Transkriptio

1 Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman osaamisensa ja kokemuksensa. Tutkintovastaava selvittää myös yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa vastaako yrittäjän ammattitutkinto tutkintoon hakeutujan kehittymistarpeisiin ja onko tutkinto vaativuudeltaan hakeutujalle sopiva. Tarvittaessa hakeutuja ohjataan hänelle paremmin sopivan tutkinnon pariin. Rahoitusmuodon valinta, perittävät maksut Tutkinnon suorittamisesta peritään OPH:n tutkintomaksu 58. Jos tutkinnon suorittajalla on tutkinnon suorittamiseen soveltuva työpaikka, solmitaan joko yrittäjän tai työntekijän oppisopimus. Lisäksi varmistetaan, että hakeutujalla ei ole oppisopimusta missään muualla. Työtunteja tutkinnon perusteisiin soveltuvassa työpaikassa oppisopimusopiskelijalla tulee olla vähintään 25 h/viikko.

2 Yrittäjän oppisopimus voidaan tehdä kun henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle, henkilö maksaa yrittäjän eläkevakuutusta, yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvolisäperintärekisteriin ja kun henkilön pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta. Yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjänä pidetään osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta jos hän omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin yli 30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jos osakeyhtiön osakas omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai heillä on yhdessä yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos tutkinnon suorittaminen tapahtuu omaehtoisesti omalla ajalla (tutkinnon suorittaja on esim. vasta perustamassa omaa yritystä), voidaan solmia VOS-sopimus. Tutkintomaksun 58 lisäksi peritään tällöin ammattitutkintomaksu 495 /tutkinto. Jos tutkinnon suorittaja tulee suoraan kolmikantaan ilman valmistavaa koulutusta, peritään tutkintomaksun 58 lisäksi yrittäjän ammattitutkinnosta tutkinnon suorittajalta enintään 720 /tutkinnon osa ja 1510 /koko tutkinto. Hakeutumiseen liittyvät lomakkeet Ensimmäisessä tapaamisessa tutkintovastaavan kanssa tutkinnon suorittaja täyttää opiskelijarekisterilomakkeen, jossa kysytään hänen perustietonsa. Tämän jälkeen oppisopimuksella tutkintoa suorittamaan lähtevä henkilö täyttää netissä alkukartoituslomakkeen. Toinen tapaaminen sovitaan n. 3 viikon päähän ensimmäisestä tapaamisesta, jolloin laaditaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tehdään näyttösuunnitelma. Tässä tapaamisessa selvitetään tutkintoon liittyvä hakijan mahdollisesti aikaisemmin saavutettu osaaminen. Mikäli tutkinnon suorittajalla on todistuksia tutkintoon sopivista aiemmista opinnoista, selvitetään voidaanko näiden perusteella katsoa jokin tietty yrittäjän ammattitutkinnon osa-alue jo suoritetuksi. Lisäksi selvitetään onko tutkinnon suorittajalla sellaisia oppimisvaikeuksia, jotka edellyttävät tutkinnon suorittamisessa erityisjärjestelyjä tai lisäohjausta. Henkilökohtaistamisdokumentteja tehdään kahdet allekirjoitetut kappaleet,

3 molemmille osapuolille. Henkilökohtaistamisen jälkeen solmitaan joko oppisopimus tai VOS-sopimus. Tutkinnon perusteiden avaaminen Tutkinnon suorittaja saa tutkinnon suorittamisen alkaessa yrittäjän ammattitutkinnon perusteet, joihin hän tutustuu ja selvittää itselleen mitä tutkinnon suorittaminen pitää sisällään ja edellyttää. Tutkintovastaava käy tutkinnon suorittajan kanssa yrittäjän ammattitutkinnon perusteiden pääkohdat läpi. Ammattitaidon hankkiminen Työpaikkakouluttaja Työssäoppimisen seuranta Tietopuolinen koulutus Jokaisella oppisopimuksella yrittäjän ammattitutkintoa suorittavalla tulee olla työpaikkakouluttaja eli mentori. Mentori on kokenut yrittäjä tai yrittäjyyden hyvin tunteva henkilö (esim. pankinjohtaja, kehitysyhtiön edustaja), jonka kanssa tutkinnon suorittaja voi vaihtaa näkemyksiä omasta toiminnastaan, sen kehittämisestä ja omasta kehittymisestään. Tutkinnon suorittaja hankkii mentorin pääsääntöisesti omien kontaktiensa kautta, mutta tutkinnon järjestäjä auttaa tarvittaessa mentorin hankkimisessa omista yhteistyöverkostoistaan. Työssäoppimista seurataan kolme kertaa vuodessa täytettävän koulutuskertomuksen avulla. Mentorin ja tutkinnon suorittajan välillä käytävässä keskustelussa käydään läpi tutkinnon suorittamisen etenemistä ja keskustelun perusteella täytetään koulutuskertomus. Sekä mentori että tutkinnon suorittaja allekirjoittavat koulutuskertomuksen. Mentorin yritykselle maksetaan mentorina toimimisesta koulutuskorvaus kolmesti vuodessa. Pääosa oppimisesta tapahtuu omassa työssä, oman yrityksen toimintaa kehitettäessä tai oman yrityksen toimintaa käynnistettäessä. Tarvittava muu osaaminen hankitaan tietopuolisessa koulutuksessa osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin lähiopetuspäiviin. Tutkinnon suorittajan tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen suunnitellaan yhdessä tutkintovastaavan kanssa henkilökohtaistamisen yhteydessä, jolloin tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Yrittäjän ammattitutkinnon tietopuolinen koulutus koostuu pääasiassa Point College/Aikuiskoulutuksen yrittäjille

4 suunnatusta valmennuskokonaisuudesta. Tarvittaessa tutkinnon suorittajan opiskelusuunnitelmaan sisällytetään myös valmennusta oppilaitoksen muusta kuin yrittäjyyteen keskittyvästä tarjonnasta (taloushallinto, myynti ja markkinointi, tietotekniikka). Neuvonta ja ohjaus Jokaiselle yrittäjän ammattitutkinnon suorittajalle nimetään ohjaaja tutkinnon suorittamisen ajaksi. Ohjaajan erityisosaamisalue voi liittyä myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon tai johonkin muuhun tutkinnon suorittajan kannalta tarpeelliseen osaamisalueeseen. Tutkinnon suorittaja saa ohjausta 2 h lukukaudessa, yhteensä tutkinnon suorittamisen aikana 3 x 2 h. Ohjaajan ja tutkinnon suorittajan ohjaustapaamisissa käydään läpi niitä asioita, joita tutkinnon suorittajan tulee tutkinnon suorittamisen edetessä selvittää ja tehdä oman yritystoimintansa kehittämisen eteen. Ohjaus peilataan yrittäjän ammattitutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Ohjaustapaamisissa käydään esimerkiksi läpi liikeidean täsmentämistä ja liiketoimintasuunnitelman laatimista. Apuna käytetään liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tarkoitettua työkirjaa. Tutkintovastaava neuvoo tutkinnon suorittajaa tutkinnon suorittamisen etenemisessä, tutkinnon suorittamisen vaatimissa käytännön asioissa ja dokumentoinnissa. Tutkintovastaava ohjaa tutkinnon suorittajaa näyttösuunnitelman päivittämisessä ja ohjaa ja valmistaa tutkinnon suorittajaa tutkintotilaisuuksiin. Tutkinnon suorittamisen aikana näyttösuunnitelmaa päivitetään 2-3 kertaa tai tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon rakenne, tutkinnot osat Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on toiminut yrittäjänä tai ammatinharjoittajana muutamia vuosia (toimiva yritys), aloittamassa yritystoimintaa (käynnistyvä yritys) tai suunnittelemassa yrityksen käynnistämistä (suunnitteilla oleva yritys).

5 Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Yrittäjän ammattitutkinnon tutkinnon osien ja ammattitaitovaatimusten määrittämisessä on lähtökohtana yrityksen aloitusvaiheen käytännön toiminta, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa yritystoiminnassa tarvittavat tiedot ja taidot. Tutkinnon osat ovat: 1. Liikeidean täsmentäminen 2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Valmistautuminen tutkinnon suorittamiseen Tutkinnon suorittaminen Tutkintovastaava ja tutkinnon suorittaja laativat yhdessä suunnitelman näyttötutkinnon tai sen osan suorittamisesta. Pohjana käytetään tutkintoon hakeutumisvaiheessa laadittuja lomakkeita. Tutkintovastaava tukee tutkinnon suorittajaa tutkinnon perusteiden ymmärtämisessä, tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja siihen valmistautumisessa. Tutkintosuoritukset suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa hyödyntämään mahdollisimman hyvin tämän omaa työtä. Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus vaikuttaa näyttötutkintotilaisuuden sisältöön ja ajoitukseen suorittamalla tutkinnon osa kerrallaan tai kaikki tutkinnon kolme eri osaa yhdellä kerralla. Tutkinnon osia voi myös suorittaa haluamassaan järjestyksessä esim. siten, että suorittaa kaikki myynti- ja markkinointiosaamiseen liittyvät tutkinnon osat kerralla. Tutkinnon suorittaja täsmentää ensimmäisessä tutkinnon osassa omalle yritykselleen liikeidean. Toisessa tutkinnon osassa hän työstää liiketoimintasuunnitelman ja vie kolmannessa tutkinnon osassa suunnitelmansa käytäntöön. Jos tutkinnon suorittajalla ei vielä ole toimivaa yritystä, tutkinnon kolmannen osan vaatimukset osoitetaan konkreettisina käynnistämissuunnitelmina tai toimivan yrityksen kehittämissuunnitelmina. Tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito osoitetaan tutkintotoimikunnan hyväksymän yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissuunnitelman perusteella henkilökohtaistetuissa

6 tutkintotilaisuuksissa aidossa toiminnassa. Tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittaja osoittaa valmiuksia ja kykyä soveltaa osaamistaan vaihtelevissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Yrittäjän ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan johdonmukaisesti liikeidean täsmentämisestä alkavassa ja liiketoimintasuunnitelman toteutukseen päättyvässä prosessissa. Jokaisen tutkintotilaisuuden jälkeen arvioija/arvioijat arvioivat ja dokumentoivat tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tutkinnon suorittajan itsearviointi on olennainen osa tutkintosuoritusta. Dokumentointi Arviointi Tutkinnon suorittaja laatii tutkinnon suorittamisen aikana liiketoimintasuunnitelman. Tutkintotilaisuuksista kerätään monipuolista arviointiaineistoa, joka voi olla itse tutkintosuoritus tai sen tuloksena syntyneet dokumentit. Tutkintosuoritusten arviointia varten tutkinnon suorittaja laatii ja kerää dokumentit toiminnastaan, joita ovat esim. liiketoimintasuunnitelma, talouslaskelmat, markkinointisuunnitelma, SWOT-analyysi yritystoiminnasta, yritysesittely. Yksittäiset arvioijat tekevät tutkintotilaisuuksissa muistiinpanoja arviointilomakkeisiin arvioinnin kohteista. Arviointia tehdään havainnoimalla, haastattelemalla ja keskustelemalla. Myös tutkinnon suorittaja arvioi osaamistaan tutkinnon osan osalta kirjallisesti. Lisäksi tutkinnon suorittaja ja arvioija/arvioijat käyvät erillisen palaute- ja ohjauskeskustelun, jossa tutkinnon suorittaja saa palautetta osoittamastaan osaamisesta. Arvioinnin vastuuhenkilö laatii tutkintotilaisuudesta arviointipöytäkirjan, jossa on yhteenveto arvioinnista perusteluineen. Puutteista, jotka aiheuttavat tutkinnon osan tutkintosuorituksen hylkäämisen, ilmoitetaan tutkinnon suorittajalle. Tutkinnon suorittajan pyynnöstä arviointi voidaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin sovittuna ajankohtana. Arvioijana toimimiseen liittyy esteellisyys, jonka määrittelee hallintolaki. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittajan mentori on jäävi eikä voi toimia arvioijana tutkinnon

7 suorittajalle. Myös tutkinnon suorittajalle valmistavaa koulutusta tai ohjausta antanut henkilö on arvioijaksi jäävi. Arvioijana toimivalle henkilölle ei myöskään saa olla hyötyä tai haittaa arvioimisesta, muuten hän on jäävi arvioijan rooliin. Kaikkien tutkintotilaisuuksien jälkeen pidetään arviointikeskustelu, johon kolmikantaisesti osallistuvat tutkinnon suorittajan kanssa 1) kokenut yrittäjä, 2) yrittäjien tai sidosryhmien edustaja esim. yrittäjäjärjestöistä tai pk-yritystoimintaa tukevista tai palvelevista organisaatioista sekä 3) opetusalan edustaja. Keskustelussa he arvioivat yhdessä tutkinnon suorittajan ammatillista osaamista tutkinnon ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittaja esittää myös itsearviointinsa omasta ammattitaidostaan ja sen osoittamisesta. Kolmikanta käy läpi tutkintotilaisuuksiin liittyvät tutkintosuoritukset. Arvioijat keskustelevat tutkinnon suorittajan osaamisesta ja tekevät arviointipäätöksen. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arviointikeskustelun osallistujat allekirjoittavat. Kolmikanta ehdottaa tutkintotoimikunnalle arviointipäätöksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Arviointitilanteen jälkeen tutkinnon suorittaja saa arviointiyhteenvedon luettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Lopullisesti arvioinnin hyväksyy yrittäjyysalan tutkintotoimikunta, jolle näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa dokumentit suoritetusta tutkinnosta. Tutkinnon järjestäjä kirjoittaa todistuksen ja vastaa sen oikeellisuudesta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon järjestäjä arkistoi arviointilomakkeet, joihin on kirjattu ammattitaidon arviointi perusteluineen, tutkintotilaisuuden aikana tuotetut arvioinnin kannalta keskeiset, tuotokset ja todistukset. Arviointitietoja on säilytettävä niin kauan kuin tutkinnon suorittaminen on kesken. Myös vastuu todistuksen arkistoinnista ja tarvittaessa kopion antamisesta näyttötutkinnon suorittajalle on näyttötutkinnon järjestäjällä. Mikäli tutkintotodistuksia ja todistuksia tutkinnon osan/osien suorittamisesta ei ole tallennettu opintorekisteriin, on ne Kansallisarkiston antamalla päätöksellä säilytettävä pysyvästi.

8 Muuta Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka toimivat Opetushallituksen yhteydessä. Tutkintotoimikuntien jäsenet ovat työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia. Tutkintotoimikunnan jäsenet toimivat virkavastuulla ja heidän esteellisyyteensä sovelletaan hallintolain säädöksiä. Tutkintotoimikuntien toiminta rahoitetaan tutkintomaksuilla. Yrittäjän ammattitutkinnon näyttötutkinnon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa yrittäjyysalan tutkintotoimikunta, joka sopii näyttötutkinnon järjestämisestä koulutuksen järjestäjän kanssa yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimuksella. Yrittäjän ammattitutkinnon tutkintosuoritukset vahvistaa yrittäjyysalan tutkintotoimikunta, joka antaa tutkintotodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut kaikki yrittäjän ammattitutkinnon osat. Palautteen kerääminen Tutkinnon suorittajalta kerätään palautetta tietopuolisesta koulutuksesta jokaiselta lähiopetuskerralta. Saadun palautteen perusteella seurataan tietopuolisen koulutuksen vastaavuutta tutkinnon suorittajien tarpeisiin ja kehitetään tietopuolista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Näyttötutkintojärjestelmästä kerätään palautetta Opetushallituksen AIPAL-järjestelmän avulla. AIPAL on internetin kautta käytettävä sähköinen palautejärjestelmä, jolla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittajaa pyydetään täyttämään sähköinen Opetushallituksen AIPALkysely kaksi kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Ensimmäinen kysely tehdään tutkintoon hakeutumisesta ja toinen tutkinnon suorittamisesta. Tietoa käytetään näyttötutkintojärjestelmän kehittämistyössä ja laadunseurannassa. Opintososiaaliset edut Oppisopimusopiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista

9 palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. Tietopuolisen opetuksen aikana opiskelijalla on oikeus saada ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 /opetuspäivä, perheavustusta 17 /opetuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan). Majoittumiskorvaus on 8 /opetuspäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Koulutuskorvaus Ammattitutkintostipendi Oikaisumahdollisuus Oppisopimuksen aikana mentorin yritykselle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos kolme kertaa vuodessa. Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 366 euroa. Etuus on veroton. Työhistorian on oltava vähintään viisi vuotta ja stipendin hakijan alle 64-vuotias. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Työhistoriaan ei myöskään lasketa koulutusaikaa tai palkatonta harjoitteluaikaa. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä, jona pidetään tutkintotodistuksen päiväystä. Tutkinnon suorittajalla on oikeus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista (lasketaan postileimasta) pyytää yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalta kirjallisesti arvioinnin oikaisua. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytetyistä muista asiakirjoista. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa

10 toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Yhteyshenkilöt Point College/Aikuiskoulutus, Opistokuja 1, Porvoo: Christian Mikander, aikuiskoulutusjohtaja, puh Maarika Weissmann, puh Lähteet: Kansallisarkiston päätös KA 321/43/03 Kokkonen Markku, Opetushallitus, luento Haaga-Helia, näyttötutkintomestarikoulutusohjelma Näyttötutkinnon perusteet, Yrittäjän ammattitutkinto 2007, Opetushallituksen määräys, dno 22/011/2007 Näyttötutkinto-opas, Opetushallitus Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta /812 Hallintolaki /434 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta /631 Yrittäjän eläkelaki / Yrittäjän ammattitutkinnon näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma, Porvoon kauppaoppilaitos/yrityspalvelu Päivitetty

11

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 10/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

20.9.2011. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu. Tutkinnon uudistamisen tarkoitus

20.9.2011. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu. Tutkinnon uudistamisen tarkoitus 20.9.2011 Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu Tutkinnon uudistamisen tarkoitus Taloushallinnon ammattitutkinto tuli tutkintorakenteeseen vuonna 1998 ja ensimmäiset perusteet valmistuivat v. 2000.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot