Tämän päivän työt tehdään tänään! = kaste rahoitteinen hanke = Hyvä Vastaanotto ja Potku hankkeiden Suomeen tuomat toimintamallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän päivän työt tehdään tänään! = kaste rahoitteinen hanke = Hyvä Vastaanotto ja Potku hankkeiden Suomeen tuomat toimintamallit"

Transkriptio

1 Tämän päivän työt tehdään tänään! = kaste rahoitteinen hanke = Hyvä Vastaanotto ja Potku hankkeiden Suomeen tuomat toimintamallit Työskentelytapa ja valmennusohjelma -pohjautuu edistyksellisen saatavuuden lainalaisuuksiin, yleisiin jonoteorioihin, Lean oppeihin ja terveyshyötymallin viitekehykseen - muutokset perustetaan mitattuun tietoon ja riittävään ymmärrykseen oman systeemin toiminnasta

2 QULTURUM, Jönköpings läns landsting Toiminnan kehittäminen Menetelmien kehittäminen ja koulutus Jatkuvan laadunparantamisen työkalujen ylläpito Osaamisen kehittäminen Konferensseja Laadun kehittäminen Johtamisen kehittäminen ja johtajuus

3 Hyvä Potku hankkeen rakenne Moduuli 1 rakentuu: ¾ Hyvä Vastaanotto ¼ Potku

4 Potku -hanke Väli-Suomen Kaste hanke 61 kuntaa, n 1 milj. asukasta Pohjanmaan Potku Pirkka Potku Häme Potku Päijät Potku

5 Läpimurtotyöskentelyn kierros / Hyvä Potku V Sokos Hotelli Kimmelissä Tavoitteet Ongelma-analyysi Tasapainolaskurin asetukset ja mitauksen suunnittelu Mittausten analysointi Muutosten suunnittelu - PDSA:n mukaisesti Kerrotaan tähän mennessä tehdystä työstä Ideoita toisilta Uusien muutosten suunnittelu Loppuseminaari Posteri ja raportti Levittäminen Miten tästä eteenpäin? Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Tavoitteiden perusteleminen Informoimalla ja osallistamalla sitouta koko hlöstö mukaan 2 vkon mittaukset Info 5.9. Coaching to coach päivä Testataan suunniteltuja muutoksia Analysoidaan PDSA syklejä Mahdollistetaan ja käsitellään muutosehdotukset Hyväksi havaittujen muutosten standardointi Jatketaan uusien muutosehdotusten testaamista Jatketaan mittaamista ja seurantaa

6 Älkää tuhlatko aikaani! Ratkaiskaa koko ongelmani! Antakaa minulle juuri sitä mitä tarvitsen/ haluan! Tuottakaa arvoa siellä ja silloin, kun missä ja milloin sitä tarvitsen! Vähentäkää niiden toimintojen ja Fokus asiakkaan ajassa työvaiheiden määrää, joita tarvitaan asiani ratkaisemiseksi!

7 Edistyksellinen saatavuus = tämän päivän työt tehdään tänään Potilas saa ajan 1-3 päivän sisällä terveyskeskukseen, 14 vrk sisällä sairaalan plk:lle/ erikoissairaanhoitoon suurin osa tiimeistä asettaa tavoitteeksi akuutin ajan saamisen saman päivänä, kiireetön vastaanottoaika 7 päivän sisällä, puhelinsaatavuus 95% Ei ole odotuslistoja eikä jonoja Päivittäisiin ja viikoittaisiin vaihteluihin on varauduttu, on varasuunnitelmia Hukkatyö vähenee: puhelut vähenevät, akuuttiaikojen tarve vähenee, oikeat potilaat tuntuvat olevan oikeilla ajoilla Resurssitehokkuus optimoidaan kysynnän mukaisesti, mittarit kuvaavat virtaustehokkuutta Potilaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy

8 Huonon saatavuuden oireet TOIMINTA Ajanvarauskirjat täynnä, tehdään ylitöitä Potilasvarastoja = odotuslistoilla, jonokirjoilla säännöstellään kysyntää Töitä lykätään tulevaan tai lisätään työtahtia Kaikki potilaat eivät voi odottaa, joten luodaan uusia käyntityyppejä Potilaita ohjataan muualle vääriä potilaita väärillä ajoilla ei akuutteja hoidetaan päivystysajoilla + rajoittaa kysyntää + perustelu lisäresursseille - jonon lyhentyessä kysyntä kasvaa

9 Huonon saatavuuden oireet HENKILÖKUNTA Stressaantunut, tyytymätön tilanteeseen Tekee hukkatyötä: hoitaa jonoja, priorisoi potilaita = aika valuu hoidontarpeen arviointiin Paljon keskeneräistä työtä: asioita unohtuu, mieleen palauttamista, papereiden uudelleen lukemista Keskustelee potilaiden kanssa systeemin pelisäännöistä, tarpeisiin vastaamisen sijaan Ajanvaraus ja hoitohenkilökunta keskustelee hoidon tarpeen arvioinnin kriteereistä + tunnen itseni tärkeäksi - jos jono lyhenee joudun hoitamaan naapurin jonoja - tulkitaanko meidät yliresurssoiduksi

10 Huonon saatavuuden oireet ASIAKAS Odottaa jonottaa.. yhteydenottoa, tulevaa aikaa, myöhässä olevaa suuhygienistiä, hammashoitajaa, -lääkäriä odotusajan kasvu korreloi tyytymättömyyden kanssa Soittelee useasti (ta) Unohtaa ajan (sth), hoidattanut asian yksityisellä, jättääkö hoidattamatta?? Keksii keinoja päästäkseen vastaanotolle, esim. liioittelee oireitaan, soittaa varalta ajan, sanoo akuutin syyn ei akuutille vaivalle

11 Jokainen systeemi on täydellisesti suunniteltu tuottamaan niitä tuloksia mitä se tuottaa Donald Berwick

12 Jono Miten on mahdollista että jonot ja odotusajat ovat samat vuodesta toiseen? Systeemi? Ajanvaraus- ja priorisointimallit? Rutiinit? Vallitseva ratkaisumalli: Lisää resursseja Jonon purku ei auta, ellei systeemiä ja toimintatapoja samalla muuteta Aika

13 Patoallas Ulkoinen kysyntä /tarve = suunn. käynnit = lähetteet = akuuttikäynnit Sisäinen kysyntä = Uusintakäynti

14 Variaatio Reppu Kokonaiskysyntä kapasiteetti Käyttämättä jäänyttä tid kapasiteettia ei voi säästää

15 TASAPAINOLASKURIN MITTAUSTULOKSET/ Hammaslääkärit KÄYNTIEN KYSYNTÄ % Aika ULKOINEN KYSYNTÄ 38 % 193 SISÄINEN KYSYNTÄ 62 % 312 RYHMÄVASTAANOTTOJEN KYSYNTÄ 0 % 0 KYSYNTÄ YHTEENSÄ 100 % 505 SUUNNITELTU VASTAANOTTOKAPASITEETTI 113 % 569 TULOS 13 % 63 ILMAN MITTAUSTA EI OLE TIETOA!

16 Laajasalon onnela vai lean-ihme? Tammi-maaliskuu v 2012 Kysyntä puhelua/vko Resurssit n 85% Lääkäreiden T Tammi-maaliskuu v 2013 Kysyntä puhelua/vko Resurssit n 75% Lääkäreiden T3 7-10

17 ESIMERKKI POTILAAN HOIDON LÄPIMENOAJAN MUUTOKSESTA ALKUTILANNE Potilas varaa tarkastusaikaa HOIDON TARPEEN ARVIOINTI HYVÄ VASTAANOTTO -TOIMINTAMALLI Potilas varaa tarkastusaikaa HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Hammaslääkärin tarkastus Hammaslääkärin tarkastus hoitokäynti Suuhygienistin hoitokäynti Suuhygienistin Hammaslääkärin hoitokäynti HOITO VALMIS Hammaslääkärin hoitokäynti HOITO VALMIS

18 MITEN SEURATAAN LÄPIMENOAIKAA 0 Kokonaishoidon tarve todettu HUHTIKUU Hammaslääkärin 3T 3T hml Hammaslääkärin tarkastus 22 Suuhygienistin 3T 3T shg Suuhygienistin hoitokäynti 24 Hammaslääkärien 3TJ 3TJ hml jatko Hammaslääkärin jatkohoitoaika 56 Hoidon läpimenoaika V suun terveydenhuollolla 18 merkittävät sopeutusvelvoitteet!

19 Kuinka mukana olleet tiimit ovat muuttaneet toimintaansa: 1 2 Toiminnan kysyntä ja kapasiteetti on tasapainossa Ei jonoja tai pitkiä odotusaikoja Lisätty kapasiteettia Muutettu systeemiä: Ajanvarauskirjat muutettu kysynnän mukaisiksi Hukkatyötä (ylituotantoa ja virheitä) Kokouskäytännöt Kiireellisyysluokat, blokkiajanvaraus Hoitajien ja fysioterapeuttien, eri ammattiryhmien itsenäiset vastaanotot Vähennetty kysyntää Vastataan pot. tarpeeseen Hyödynnetty käynnit maksimaalisesti, one stop Otettu käyttöön sähköisiä palveluita (mm. tekstiviesti-muistutus, nettiav) Takaisinsoitto Yksilöllisen hoitovälin määritys kaikille Palaverikäytäntöjen uusiminen Varauduttu vaihteluun Suunnitellaan 5%-20% ylikapasiteettia Koulutusten ja lomien huomioiminen viikkosuunnittelussa Kokouksien, sektoritöiden ym. suunnittelu matalamman kysynnän päiville Varasuunnitelmat poikkeustilanteisiin Hävitetty reppu Suunniteltu jononpurkuaikoja rajalliseksi ajaksi esim. muuttamalla työnjakoa, vähentämällä muuhun työhön/kokouksiin menevää aikaa lisätyöllä ym. Siivottu jonolistat Tehtävien siirrot Ryhmävastaanotot

20 Mikä on todellinen muutos? Nämä EIVÄT ole muutoksia Suunnittelu Potilaiden priorisointi eri aikatyyppeihin Kokousten pitäminen Henkilöstön koulutus Toimintaohjeen tekeminen Vastuuhenkilöiden nimeäminen Julkaisut intranetissä tai sähköpostin kautta Nämä OVAT muutoksia Puhelin- /e-asiointi aikojen lisääminen Ajanvarauskirjojen muuttaminen kysyntää vastaavaksi Ajanvaraus- ja hoitoprosessin yksinkertaistaminen keskeneräisten potilaiden/ asioiden loppuun hoitaminen ja vähentäminen Potilaalle arvoa tuottavan työ lisääminen

21 Sinua odotetaan

22 Hyvä Potku I, kierros Hyvinkää (HUS) Hyvä Potku II, kierros Pohjois-Suomi (PPSHP) Hyvä Potku III, kierros Pohjois-Suomi (PPSHP) Hyvä Potku IV, kierros Tampere (HUS) Hyvä Potku V, kierros Itä-Suomi (HUS) Hyvä Potku VI, Hki terveysasemille (HUS) Hyvä Potku VII, Oulun kertauskierros (PPSHP) Hyvä Potku VIII? Sth omakierros (HUS) Hoitosuunnitelma haltuun- valmentajakoulutukset Oulu ja Rovaniemi (PPSHP) 22

23 Mitä mukaan lähteminen edellyttää? Sitoutuneen johdon joka päätöksillään tukee saatavuuden parantamiseen johtavaa työskentelyä Moniammatillisen tiimin (3-10 hlöä), joka osallistuu seminaareihin = suunnittelee, mutta myös osallistaa muun työyhteisön, saatavuutta parantaviin toimenpiteisiin ja huolehtii niiden käytäntöön viennistä johdon kanssa - Ryhmässä tulee olla edustettuina kaikki ammattiryhmät, jotka liittyvät potilaan prosessiin - Esimiestason henkilö ja vähintään yksi, mieluummin useampi lääkäri - tulisi olla kiinnostunut asiasta ja lähteä mukaan vapaaehtoisesti - valitsee joukostaan itselleen oman coachin, joka toimii yhteyshenkilönä hankkeen ja tiimin välillä, mutta myös ohjaamaan omaa ryhmäänsä seminaareissa ja niiden välissä !!

24 Ohjaajavalmennus (Coach-päivä) Jokaisesta osallistuvasta tiimistä yksi henkilö osallistuu yhden päivän ohjaajavalmennukseen eli Coach-päivään ja toimii ryhmänsä / työyhteisönsä ohjaajana seminaareissa ja niiden välisillä aktiivijaksoilla Hyvä Potku hankkeen tukemana. Lisäksi coach-päivään osallistuu yksikön lähiesimies Hyvän ohjaajan ominaisuudet: - Kiinnostunut kehittämistyöstä ja ohjaamisesta. - Herättää omassa tiimissä luottamusta ja saa asiansa tuntumaan myös muista tärkeältä. - Pystyy luomaan avointa, kuuntelevaa ja kunnioittavaa työskentelyilmapiiriä. - Omaa perus-atk taidot ( Exel). Ohjaaja koulutuspäivä (coaching- to coach) pidetään Kimmelissä

25 Mitä kuluja tulee osallistuvalle organisaatiolle? Osallistuvien tiimien internaattikustannukset koostuvat (majoitus kahden hengen huoneessa) n osallistuja/seminaari, päätösseminaari n. 60 /hlö) sis. luennot, materiaalit, ohjauksen ja täyden ylläpidon seminaareissa Yhden hengen huoneita rajallinen määrä ja lisämaksu yksin majoittuessa on 37,5 /hlö/seminaari Matkakuluista vastaa osallistuva organisaatio

26 Yhteystiedot Henna Korte, suunnittelija Puh: (Itä-Suomen kierros, Tampere/Pirkanmaan kierros, HUS alueen kierrokset) Minna Tolonen, projektipäällikkö Puh: Ritva Väisänen, projektipäällikkö Puh: Merja Helisten Puh:

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot