PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN 205 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 207 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 419

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-21:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Poistui klo 19.55, läsnä Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Puheenjohtajana Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Poistui klo 20.11, läsnä Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Esteellinen 203 Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Esteellinen 203, poistui klo 19.55, läsnä Niemensivu Veijo varajäsen Esteellinen 203 Niiranen Taina jäsen Runsas Pertti jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen Susanne jäsen Poistui klo 19.55, läsnä Talonen-Levula Anne varajäsen Saapui klo 20.14, läsnä Turunen Kauko varajäsen Saapui klo 19.55, läsnä Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Esteellinen 203, postui klo 20.11, läsnä , 204 Kuusiluoma Vuokko kaupunginjohtajan varahenkilö Teuho Sirpa talouspäällikkö Läsnä, 200, klo MUU Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä POISSA Ojanen Marjo jäsen Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen, Tuuli Tarukannel Jorma Lannetta, KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS-

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki, , Susanne Talonen, Jorma Lannetta, 203 Veijo Niemensivu, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupunginkansliassa Tuuli Tarukannel

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 198 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 199 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Ristamäki ja Susanne Talonen.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 ELOKUUN KATSAUS KHALL 200 Parkanon kaupungin talouteen on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti hei ken ty neen talouden suhdanteet. Erityisesti tämä näkyy verotulojen heikos sa kehityksessä. Kaupunki on panostanut elinkeinopolitiikkaan ja markki noin tiin tavoitteena saada lisää työpaikkoja ja asukkaita Parkanoon. Tämän vaikutuksia odotetaan tulevien vuosien aikana. Parkanon asu kas määrä oli heinäkuun lopussa 6817, vähennystä vuodenvaihteesta 24 henkilöä. Kuluvan vuoden merkittävin talouteen ja kunnan toiminnan tulevaisuuden ra ken tee seen vaikuttava asia on sosiaali- ja terveydenhuollon ul kois ta missel vi tys ja yksityisen kumppanin kilpailuttaminen. Toteutuessaan tämä mal li voisi tulevaisuudessa turvata palvelut ja sote-työpaikat sekä tuoda kau pun gil le merkittävän säästön jo ensi vuoden aikana. Tämän vuoden toimintatuotot kertynevät talousarviota paremmin, en nusteen mukaan lähes 8 miljoonana eurona. Erityisesti perusturvan maksut, ku ten kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut olivat kertyneet hyvin. Toimin ta me not ovat toteutumassa talousarviota suurempina, noin 45,5 mil joonan suuruisina. Perusturvan osalta on 1-1,3 miljoonan euron ylityspaine, jo ka kohdistuu mm. erikoissairaanhoitoon ja vanhustyöhön. Ylitystä kat tamaan on päätetty 0,5 miljoonan säästötoimista, jotka tulee toteuttaa syksyn aikana. Verotuloja oli kaupungille tilitetty elokuun loppuun mennessä yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, mikä ennakoi talousarvion 21,3 miljoonan tavoitteen täyt ty mis tä. Huomattavaa on, että vaikka kiinteistöverotuotot kasvavat edel li ses tä vuodesta noin eurolla, kunnallisveron määrä alenee. Val tion osuu det kertyvät lähes talousarvion mukaisina, lukion oppilasmäärä hie man pienentää koko vuoden summaa. Elokuun 2014 loppuun toteutuneen talouden perusteella ennustetaan koko vuo den alijäämäksi noin euroa, joka on talousarviota enem män. Vuoden aikana tehtyjen korjaustoimien ansiosta ennuste näyttää kohtuulliselta verrattuna ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtyyn ennusteeseen, noin -1,3-1,8 miljoonan alijäämään. Kaupunki on investoinnut elokuun loppuun mennessä lähes 2 miljoonalla eu rol la, kun koko vuoden investointien netto on 3,2 miljoonaa. Mer kit tä vimmät kohteet ovat Keskustan koulun korjaus, Sinilinnun peruskorjaus ja Alas ky län-ylis ky län siirtoviemärin rakentaminen. Lainakanta on kasvanut noin 1 miljoonalla eurolla 14,6 miljoonaan. Asukasta kohti lainaa on reilut euroa. Talouden rakenteellisia uudistuksia käsittelevä seurantaryhmä arvioi ti lannet ta, ja esittää väliraportin kaupunginhallitukselle lokakuussa siten, että se otetaan huomioon talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman val mis te lussa. Oheisaineistona Talouskatsaus

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2014 talouskatsauksen ja lähettää sen kupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta, että 0,5 miljoonan säästöt toteutetaan tehdyn päätöksen mukaisesti Merkitään, että talouspäällikkö Sirpa Teuho oli paikalla asiantuntijana tämän asian kokouskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE ALINEN KIRJASJÄRVEÄ JA YLINEN KIRJASJÄRVEÄ 1255/ /2014 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Hanvanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan laadinnan osalle Alinen ja Ylinen Kirjasjärveä Parkanon kaupungin Sydänmaan kylään. Kaavan laadinnan kohteena on Karpalo- niminen tila RN:o 2:74. Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Yliseen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 10,660 hehtaaria. Hakijoiden tavoitteena on saada kaava-alueelle lomarakennustontti. Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 201 Oheisaineistona kirje ranta-asemakaavan vireilletulosta. Liitteenä numero 55 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Sydänmaan kylään Ylinen Kirjasjärvi ja Alinen Kirjasjärvi alueelle laaditaan ranta-asemakaava koskemaan kiinteistöä Karpalo 2:74. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / LUOMAN OY 1274/ /2014 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 7,461 ha:n suuruinen Saha- niminen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Luoman Oy. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan 109 k-m2 lämpökeskuksen rakentamiselle. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin. Hyväksyttiin yksimielisesti KHALL 202 Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että poikkeamiseen suostutaan Saha- nimisen tilan RN:o 1:124 Parkanon kaupungin Linnankylän kylässä, kiinteistötunnus Hyväksyttiin yksimielisesti

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUPINET OY:N OSAKASSOPIMUS 388/ /2011 KHALL Parkanossa on selvitetty kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edellytyksiä ja suunniteltu verkon rakentaminen koko kaupungin alueelle kaupungin perustaman Lupinet Oy:n toimesta. Aloite laajakaistahankkeeseen tuli alun perin Parkanon Yrittäjät ry:ltä sekä Pro Parkano ry:ltä. Selvitystyöhön on saatu avustusta Pirkanmaan ELY-keskukselta EU:n maaseudunkehittämisohjelmasta. EU.n ns. vanhan kauden hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Nyt on ajankohtaista päättää toimintamalli tehtyjen selvitysten toteuttamiseksi ja laajakaistaverkon rakentamiseksi Parkanon alueelle. Kaupunginhallituksen päätöksen (KH ) mukaisesti Lupinet-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle Parkanolaiselle yritykselle, taloyhtiölle, vakituisesti asutulle kiinteistölle ja vapaa-ajan asunnolle nykyaikaiset ja tulevaisuuteen palvelevat tietoliikenneyhteydet. Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa jokaiseen kiinteistöön Parkanon alueella valokuitu. Alkuperäisessä päätöksessä kaupunki totesi (KH ), että nykymuotoinen yritystoiminta on erittäin riippuvaista tietoliikenteestä, tietoverkkojen palveluista ja kumppaniverkkojen toimivuudesta. Kaupunginhallitus on katsonut, että tietoliikenteen ja -järjestelmien toimivuus tulevaisuudessa on merkittävä kilpailutekijä elinkeinoelämälle ja asumiselle mm. seuraavien asioiden kannalta: pankkiliikenne, tilitoimistopalvelut, etäyhteydet, tietotekniikkapalveluiden hankinta /ulkoistus, fyysiset puitteet, kustannukset ja imagollinen arvo. Tietoliikenteen määrät tulevaisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti, ja tehokkaalle verkolle tulee lähivuosina huomattavasti suurempi merkitys. Näin ollen on välttämätöntä rakentaa valokuituun perustuvia laajakaistayhteyksiä, joissa kapasiteetin käytön rajat eivät tule vastaan, mikä mobiiliverkoissa olisi väistämätön rajoite. Tämä luo keskeisen perustan sille, että voidaan houkutella uusia yrityksiä ja asukkaita Parkanoon. Selvityshankkeiden perusteella parkanolaisten halukkuus liittyä valokuituun oli suurta ja se kattaa yli parkanolaista. Esisopimuksia oli yhteensä noin kappaletta, joka vastaa yli puolta kaikista Parkanon alueella mahdollisista liittyjistä lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja. Lähes kaikki taloyhtiöt tekivät esisopimuksen. Kuituverkon rakentamiseen on mahdollista saada EU:n kauden maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta ns. kylähankkeisiin. Sen sijaan keskustan alueelle maaseutuohjelman rahoitus ei ulotu. Aikaisemman hankkeen yhteydessä selvisi, että pelkkien kylien liittyvien kotitalouksien rahoitus ei käytännössä riitä EU-rahoituksen vastineeksi, vaan mukaan

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan muuta yksityistä rahaa sekä kaupungin rahoitusta. Lupinet Oy:n hallitus ( ) on keskustellut asiasta siten, että kaupungin oman yhtiön hartiat yksistään eivät riitä. Kyse on perusinfran rakentamisesta, ja se rakentuu julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön avulla. Kaupunginhallitus on keskustellut laajakaistaverkon rakentamismahdollisuuksista (iltakoulussa sekä hallituksen kokouksien yhteydessä ja ) ja evästänyt, että laajakaistaverkon toteuttamiseksi pitäisi neuvotella yhteistyöstä kuituverkon rakentamiseksi. Yhteistyön tarve todettiin myös Lupinet Oy:n yhtiökokouksessa Lupinet Oy:n toimitusjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia, niin että kuituverkko voisi toteutua ilman julkista tukea keskustan alueelle, ja Lupinet Oy:n toimesta rakennettaisiin kuituverkot 4-5 kylähankkeena, joihin haetaan EU:n maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta. Toteuttamisessa käytetään hyväksi käynnissä olevan Lupinet-hankkeen selvitystyön ja suunnittelun tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee yhteistyön toteuttamisen muotoa tarkemmin kokouksessaan 25.6., ja esillä on malli, jolla laajakaistaverkon rakentamisessa voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti. Samalla kaupungin oma taloudellinen riski muodostuu aikaisempaa pienemmäksi, ja asukkaille voitaisiin tarjota liittymismahdollisuus nopeaan verkkoon kohtuulliseen hintaan. Lupinet Oy:n toimintaa koskeva aiesopimus sekä esitys Lupinetin jatkosta ja yhteistyön suuntaviivoista ovat nähtävillä kokouksessa. Oheisaineistona esitys "Näkemyksiä laajakaistan tulevista tarpeista" (esitetty valtuustoseminaarissa ). Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Lupinet Oy:tä koskevan sopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Lupinet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Talonen-Levula oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan. Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Ari Lamminmäki olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 203 Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö ovat neuvotelleet yhteistyötä valokuituverkon rakentamiseksi Parkanon kaupungin alueella. Tarkoituksena on edistää verkon rakentamista ja saavutettavuutta kohtuuhintaan koko Parkanon alueelle, myös maaseutukyliin. Neuvotteluiden käymisestä solmittiin aiesopimus Tämän aiesopimuksen pohjalta on laadittu osakassopimusluonnos sekä ehdotus yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Järjestely toteutettaisiin suunnattuna osakeantina, jolloin IPP:lle suunnataan kauppakirjassa sovittava määrä Lupinet Oy:n osakkeita. IPP:n maksama merkintähinta kirjataan Lupinet Oy:n vapaaseen omaan pääomaan. Osakkaiden (Parkanon kaupunki ja Ikaalisten Parkanon puhelinyhtiö Oy) yhteistyöstä sovitaan liitteenä olevalla osakassopimuksella. Osakassopimuksessa on, osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallituksen yleistoimivaltaan tai yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätettäviä asioita, siirretty osakkaiden yksimielisellä päätöksellä päätettäviksi. Tällä järjestelyllä on haluttu tasata enemmistö- ja vähemmistöosakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Näin myös kaupungin vaikutusvalta turvataan tulevaisuutta ajatellen. Yhtiön osakkuudesta maksettava kauppasumma määräytyy IPP Oy:n omistusosuuden mukaan yhtiön käyvästä arvosta. Kaupungille jäisi 51 % omistusosuus. Kaupunki on aiemmin myöntänyt Lupinet Oy:lle (KV ) euron lyhytaikaisen lainan, josta muutettaisiin pääomalainaksi, joka luetaan yhtiön omaan pääomaan. Varsinainen verkon rakentaminen toteutettaisiin siten, että IPP Oy toteuttaisi taajama-alueen rakentamisen ja yhteisesti omistettu Lupinet Oy vastaisi hankealueiden toteuttamisesta lähinnä Parkanon maaseutukylissä. Järjestelyn taustalla on rakentamishankkeen tukiehtojen vaatimukset yksityisen rahan määrästä. Järjestelyn osana IPP Oy sitoutuu erikseen sovittavalla tavalla pääomittamaan tai muuten rahoittamaan kuituverkon rakentamista. Ennen päätöksentekoa vielä tarkentuvat neuvotteluissa IPP:n kanssa yksityiskohdat kauppahinnasta, valokuituverkon rakentamisen rahoittamisesta sekä osakassopimuksen lopullisesta muodosta. Kokouksessa on nähtävänä ehdotus osakassopimukseksi. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1. Lupinet Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen allekirjoittamaan osakassopimuksen ja huolehtimaan sen toimeenpanosta sekä

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupungin aikaisemmin myönnetystä lyhytaikaisesta lainasta euron osuuden muuttamisen pääomalainaksi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti kaupunginjohtajan ehdotusta. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että tämän asian kohdalla pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Ristamäen tilalle valittiin Jorma Lannetta. Merkitään, että Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen oli läsnä tämän asian kokouskeskustelun ajan klo Merkitään, että Hannu Laholuoma oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: IPP:n hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Tapio Ristamäki, Veijo Niemensivu ja Kalevi Niemenmaa olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: Lupinetin hallituksen jäsenyys. Merkitään, että Kari Kärkkäinen, Pertti Runsas, Susanne Talonen ja Kalevi Niemenmaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että varajäsen Kauko Turunen saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Merkitään, että pidettiin kokoustauko klo Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen varapuheenjohtaja Jorma Lannetta siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja Veijo Niemensivu valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksesta poistuneen Susanne Talosen tilalle.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA /SOTE-ALUEESEEN KUULUMINEN KHALL 204 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Lausunnot pyydetään antamaan klo mennessä. Lausuntopyynnön mukaan sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote alueen kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote - alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Valtuuston tulee ottaa kantaa siihen, että mikäli sote alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, niin kuuluuko Parkanon kaupunki palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote -alueeseen TAYS-ervaan. Sote-lakiluonnosta on käsitelty valtuuston iltakoulussa Kuntaliiton asiantuntijan alustuksen pohjalta. Parkanon lausuntoa varten on pidetty valmistelukokous , ja siihen kutsuttiin KH:n ja perusturvalautakunnan jäseniä. Oheismateriaalina lausuntopyyntö STM090:00/2013, lakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta, lausuntopyynnössä valtuustoille osoitetut kysymykset sekä luettelo erityisvastuualueisiin kuuluvista kunnista. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esityksestä valtuustolle sote-lakiluonnoksen

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.). Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Uusi ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavan mukaista vastausta valtuustolle sote-lakiluonnoksen kysymykseen, mihin sote-alueeseen Parkano kuuluisi (lausuntopyynnön kysymys 37.): Mikäli esillä oleva lakiluonnos hyväksytään, Parkano kuuluu ns TAYS ervan mukaiseen sotealueeseen. Muilta osin kaupunginhallitus vastaa tarkemmin STM:n lausuntopyyntöön mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti Merkitään, että Hannu Laholuoma ja Saara Viitaharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merkitään, että Anne-Talonen Levula saapui kokoukseen klo

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANNON ULKOISTAMINEN JA PALVELUN- TUOTTAJAN VALINTA 1154/ /2014 PETU Sisäasiainministeriön elokuussa 2005 käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen Parkanon kaupunki on lähtenyt selvittämään useassa eri hankkeessa naapurikuntien halukkuutta kuntaliitoksiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Kuntaliitos- tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhankkeet eivät ole tuottaneet tulosta. Koska kuntayhteistyö ei ole käynnistynyt, on Parkanon kaupunki päättänyt lähteä turvaamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti kilpailuttamalla ne siten, että hankintasopimus mahdollistaa palvelujen tuottamisen tarvittaessa myös laajemmalle väestöpohjalle. Liitteenä selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta , joilla on pyritty täyttämään Paras-lain mukaiset yhteistyövelvoitteet. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Parkanon kaupunki kilpailutti yhteistyökumppania sote-palvelujen tuottamiseen. Hankinnan kohteena oli kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus, pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto, jotka rajattiin hankinnan ulkopuolelle. Kilpailutus on toteutettu neuvottelumenettelynä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on vuodessa. Sopimuskausi on kymmenvuotinen ja tavoitteena on, että se alkaa , minkä lisäksi Parkanon kaupungilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta viidellä (5) optiovuodella. Kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä tarjouspyyntö toimitettiin valituille tarjoajille Yhteistoimintamenettely kunnan ja sote-henkilöstön välillä käytiin hyvässä hengessä Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle annettiin määräajaksi klo Määräaikaan tarjouksen jättivät 1. Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy, Suomen Radiologipalvelu Oy, Coronaria Päivähoito Oy, Merikratos Lastensuojelu Oy,

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Merikratos Työvoimapalvelut Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Coronaria-ryhmittymä ja 2. Pihlajalinna Oy, Dextra Oy, Hoivakoti Johanna Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy, Visita Oy ryhmittymänä jäljempänä myös Pihlajalinna-ryhmittymä Neuvotteluihin osallistunut MedGroup-ryhmittymä (MedGroup Oy, MedGroup Ensihoitopalvelu Oy, MedGroup Hammaslääkärit Oy, Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry ryhmittymänä) ei jättänyt tarjousta. Kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti Coronaria-ryhmittymän tarjous poissuljettiin tarjouspyynnön vastaisena ja Pihlajalinnan tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi. Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tuli vain yksi kappale, ei tarjousten vertailua suoritettu. Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 18 Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Kilpailutusprosessin ohjausryhmän kokous pidettiin Ohjausryhmä suosittaa kannanottonaan yksimielisesti päätösehdotuksen hyväksymistä. Valmistelija: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Kalevi Niemenmaa ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo Merkitään, että Mia Kannisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. KHALL 205 Kilpailutusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa (salainen/julkisuuslaki 6,7 :t) Liitteenä nro 56 / Selvitys Parkanon kuntaliitoshankkeista ja muista kuntien yhteistyöhankkeista vuosilta Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kokouskeskustelun aikana Tapio Ristamäki esitti, että kilpailutus uusitaan seuraavin ehdoin: Sopimuskausi on 5 vuoden pituinen Lisäksi voidaan neuvotella viiden vuoden optio molemminpuolisella sopimuksella. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoistetaan pois lukien sote-viranomaistehtävät, lasten päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto - hankinta tehdään Pihlajalinna-ryhmittymältä - valtuutetaan kaupunginhallitus hyväksymään ja allekirjoittamaan

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus lopullinen hankintasopimus Lisäksi todetaan, että hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi Merkitään, että Tapio Ristamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen esityksessään mainituin perustein. Merkitään, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN KHALL 207 Hallintosäännön 43 :n mukaan kaupunginhallituksen alaisen vi ran omaisen on nel jän päi vän ku luessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta ilmoitettava kau pungin hal li tuk selle niis tä pää tök sis tä, jot ka voidaan kuntalain mukaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske hallintosäännössä erikseen mainittuja asiaryhmiä (henkilöstöasioita). Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjajäljennökset: Perusturvalautakunta ja Tekninen lautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginjohtajan päätös Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päättää, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi saapuneet pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuksi sekä päätti, että se ei ota mainittujen lautakuntien päättämiä asioita kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖKUMPPANIN KILPAILUTUS

Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖKUMPPANIN KILPAILUTUS PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 168 Perusturvalautakunta 09.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 170 84 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 171 85 SOSIAALI-

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206. Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 206 Kaupunginhallitus 11.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 111 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 208 112 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 209 113 TÄYTTÖLUPA

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209 Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 162 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 211 163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 212 164 SOTE-PALVELUJEN

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 04.08.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 67 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 3 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 69 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 277 Kaupunginhallitus 31.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 194 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 279 195 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 280 196 EROPYYNTÖ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 48 Perusturvalautakunta 13.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 50 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 51 27 JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234 Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 236 123 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 237 124 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 114 Perusturvalautakunta 25.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 61 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 116 62 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 117 63 PARKANON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 28.10.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.10.2015 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN HALLINTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA

Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN HALLINTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 79 Kaupunginhallitus 09.03.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 81 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 82 45 KAUPUNGINKANSLIAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 20 Kaupunginvaltuusto 21.03.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 23 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 24 13 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Vammaisneuvosto 09.06.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 13 10 PALAUTE HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 352 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 101 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 489/20.200/2013 KAUPHALL 29.09.2014 352 Terveys-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 421 Kaupunginhallitus 23.11.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 262 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 423 263 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 424 264 TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kaupunginvaltuusto 09.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 20 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 21 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

217 ELOKUUN TALOUSKATSAUS KAMPUSHANKKEEN RAHOITUSTYÖRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN

217 ELOKUUN TALOUSKATSAUS KAMPUSHANKKEEN RAHOITUSTYÖRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 317 Kaupunginhallitus 21.09.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 213 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 320 214 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 321 215 KANSLIASIHTEERIN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 50 Kaupunginvaltuusto 20.03.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 53 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 54 17 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Vanhusneuvosto 07.12.2017 Aika 07.12.2017 klo 09:00-10:15 Paikka Sakunkulman päiväkeskus Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 97 Perusturvalautakunta 27.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 99 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 100 54 ILMOITUS YKSITYISTEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vammaisneuvosto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 Vammaisneuvosto 30.09.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 11 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 12 9 TUTUSTUMINEN HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus Järvenpää Pöytäkirja 13/2017 1 (7) Aika 13.11.2017, klo 16:35-16:56 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Käsitellyt asiat 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus 135 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 62 Kaupunginvaltuusto 10.04.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 65 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 66 22 PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot