Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10."

Transkriptio

1 Enontekiön hyvinvointikertomus - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso ja Anne Alatalo ja Lydia Heikkilä

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Enontekiön kunnan työskentelyjakson aihe / sisältö 3. Tavoite 4. Toteutus 5. Tulokset ja tuotokset 6. Arviointi 7. Pohdinta

3 1. Johdanto Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. Enontekiön kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö Enontekiön perusturvalautakunta on antanut tehtäväksi hyvinvointikertomuksen laatimisen. Hyvinvointikertomuksessa luodaan katsaus enontekiöläisten yleiseen hyvinvointiin; kootaan yhteen olemassa oleva tieto, nimetään suurimmat voimavarat ja haasteet sekä hahmotellaan pääasialliset toimijaverkostot ja toimijalinjat, joiden pohjalle hyvinvointistrategiatyö rakentuu. Hyvinvointikertomuksessa otetaan esille myös saamelaisnäkökulma ja päivitetään mielenterveys- ja päihdestrategia. 3. Tavoite Enontekiön hyvinvointikertomus. 4. Toteutus - Resurssit: o Anne Alatalo (Enontekiön kunta) ja (jatko ad ?), Lydia Heikkilä (Sámi Soster ry) ja , Sointu Jokiniemi (Enontekiön kunta) , Tuija Hietanen / Enontekiön kehitys avusti oman työn ohella ajalla viikon työpanos o ohjausryhmä : Enontekiön terveyden edistämisen työryhmä o konsultointiapua ja vertaistukea tarjosivat eri hallintoalojen toimijat, hanke-toimijat ja muiden kuntien mtt- ja päihdestrategian työstäjät.

4 - Menetelmät ja toiminta: Tietoperustan luominen: Tietoa kerättiin erilaisista tiedonlähteistä (mm. Enontekiön kehittämisstrategia, erilaiset suunnitelmat ja kyselyt), tilastoista ja indikaattoreista (Sotkanet, AVI:tilastokatsaukset, Tilastokeskus, Saamelaiskäräjät). Kuntalaisille lähetettiin postissa kesän aikana avoin kysely hyvinvoinnista. Kunnan eri hallintoalojen avaintoimijoille tehtiin motivoiva haastattelu, jossa pyrittiin sitouttamaan toimijoita hyvinvointikertomus-prosessiin ja saamaan esille hyvinvointistrategian linjauksia. Hyvinvointikertomuksesta pyritään tekemään kuntalaisten näköinen ja sitä ajatellen järjestetään kilpailu, jossa ihmiset voivat kuvata omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan esimerkiksi valokuvien, kädentaitojen ja musiikin kautta tai reseptin välityksellä. - enontekiöläisten hyvinvointia sekä saamelaiserityistä näkökulmaa kuvaavan tietoperustan sekä kerääminen: kirjallinen materiaali, tilastot, suunnitelmat ym. - selvitetään hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin seuraamisen säädöspohja, sopimukset, voimassa olevat strategiset sitoumukset ym. - kansalaiskysely joka talouteen (820) postin mukana sekä täydennyskyselyt 52 kpl ja linkki kyselyyn Enontekiön kunnan kotisivuilla - avaintoimijahaastattelut 22.6, 23.6, 24.6, 28.6, 29.6, 6.7, 13.7, 15.7, 10.8, , keskeisen toimijaverkoston hahmottaminen avaintoimijahaastettelujen yhteydessä - nuorten lapsiperheiden hyvinvointikysely ryhmäperhepäiväkotien lasten vanhemmille heinä-elokuussa kansalaiskyselyn vastausten koodaus ja analyysit lokakuussa. Työnohjaus, työkokoukset, verkostoituminen: Työnohjauspalavereja sosiaalisihteeri-lastenvalvojan kanssa pidetään aina tarpeen vaatiessa ja ennen ohjausryhmän kokouksia. Ohjausryhmässä (terveyden edistämisen työryhmä) käydään läpi projektin kulloinenkin tilanne. Perustettiin kolme poikkihallinnollista työtiimiä (lasten ja nuorten hyvinvoinnin työtiimi, seniorityötiimi ja mielenterveys- ja päihdetyötiimi), jotka kokoontuvat 2-3 kertaa projektin aikana. Tiimien kokoontumisten tarkoituksena on löytää ja päättää yhdessä mietittyjä tärkeimpiä hyvinvointia koskevia linjauksia hyvinvointikertomukseen. PaKaste-hankkeen ja Tervein Mielin Pohjois-Suomessa, Lapin osa-hankkeen työkokouksiin olemme myös osallistuneet Enontekiön terveyden edistämisen työryhmän kokous (ohjausryhmä) työnohjauspalaveri Annikki Kallioniemen kanssa Kaste, Tervein Mielin hankkeen, Mielenterveys- ja päihdestrategiatyöntekijöiden 1. työkokous Rovaniemellä (Anne & Lydia)

5 PaKaste, Perusterveydenhuollon kehittämispäivä Poske, Myllärintie 35 Rovaniemi (Lydia) PaKaste, Terve Lappi hyvinvointistrategiatyöntekijöiden kokous, LKS, Rovaniemi Lydian puheenvuoro Enontekiön hyvinvointikertomus Kaste, Tervein mielin -hanke, Tunturi-Lapin seutukunnallinen Mielenterveys- ja päihdestrategiatyöntekijöiden työkokous Kittilässä PaKaste, Tervein mielin -hanke Mielenterveys- ja päihdestrategian 2. työkokous Muurolassa videoneuvotteluyhteys, Hetan terveysasema työnohjaus Annikki Kallioniemen kanssa Enontekiön terveyden edistämisen työryhmän kokous Vanhustyöfoorumin kokous Luppokodilla Mielenterveys- ja päihdestrategian työkokous Lasten hyvinvoinnin työkokous, nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous Seniori-ryhmän työkokous Täyenkuun taithessa tapahtuman suunnittelukokous Luontokeskus Skierrissä Mielenterveys- ja päihdestrategian työkokous työnohjaus Annikki Kallionimen kanssa ja Enontekiön terveyden edistämisen työryhmän kokous Tervein mielin hanke, Tunturi-Lapin seutukunnallinen Mielenterveys- ja päihdestrategiatyöntekijöiden työkokous Muoniossa Lasten hyvinvoinnin työkokous Täyenkuun taithessa tapahtuma, Hyvinvointikilpailun tulokset Mielenterveys- ja päihdestrategian työkokous Tervein mielin hanke, Mielenterveys- ja päihdestrategian 3. työkokous, Rovaniemi Seniori-ryhmän työkokous Lasten hyvinvoinnin työkokous

6 Osallistuminen alan koulutus-, tiedotus- ja kehittämistilaisuuksiin: Lapin yliopiston Työhyvinvoinnin edistäminen kuntaorganisaatiossa hankkeen Enontekiöllä järjestämään Hyvinvointipäivään osallistuminen (Anne) Palvelut harvaan asutulla maaseudulla tulevaisuudessa seminaari Helsingissä, videoyhteys Hetassa Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät Kittilän Levillä (Lydia ja Anne) Tiedotus: Hyvinvointikertomus-projektin toimintasuunnitelman esittely Enontekiön terveyden edistämisen työryhmän kokouksessa (ohjausryhmä) projektin esittely johtoryhmälle Kaste, Tervein Mielin Pohjois-Suomessa, Lapin osahankkeen tiedotustilaisuus Rovaniemellä, missä esiteltiin Enontekiön hyvinvointikertomus-projektia kahvi-info kunnan työntekijöille hyvinvointikertomus-projektista - Enontekiön sanomissa Hyvinvointikertomus-projektin tiedote (nro 23) ja Lähikuvassa teemahaastattelu projektityöntekijöistä ja projektista (nro 25) - Internetissä Enontekiön kunnan kotisivujen Ajankohtaisosiossa kuvaus Hyvinvointikertomus-projektista, linkki hyvinvointikilpailutapahtumaan ja Webropolpohjaiseen kansalaiskyselyyn ( ) - Tiedote ja artikkeli yle.fi/maakuntaradio/lappi sivustolla hyvinvointikyselystä ja projektista klo tml. Uutisointi YLE/NRK/SVT Sámi Radiossa ja Lapin Radiossa Enontekiön sanomiin (n:o 27) hyvinvointikilpailu-ilmoitus ja ilmoitus kansalaiskyselystä sekä tiedotus täydennyskyselystä ja kyselyajan jatkamisesta (n:o 31) sekä nettiin päivitys. - Lehdistötiedote-ilmoitus hyvinvointikertomus-projektista ja siihen liittyvästä kyselyn lähettämisestä lähetetty ja (lehdistötiedote-tilaisuus oli määrä pitää 15.7.klo 13, mutta ketään ei saapunut paikalle, sen sijaan tiedotteen pohjalta tiedote Enontekiön Sanomissa n:o 27 ja em. yle.fi sivustolla) Väärti-päivä Enontekiöläisten mökkiläistapahtumassa tiedotus

7 - tiedotus Enontekiön sanomissa (nro 37) Täyenkuun taithessa tapahtumaan osallistumisesta ja kilpailun järjestämisestä yhdessä Tunturi-Lapin Luontokeskuksen ja Hyvinvointikertomus-projektin kanssa Hyvinvointikertomus-projektista tiedottaminen vanhustyön foorumissa ja ikäihmisten työtiimin muodostaminen - puffi Täyenkuun taithessa tapahtumiin Enontekiön sanomissa puffi Täyenkuun taithessa tapahtumiin Enontekiön sanomissa sekä ilmoitus Lapin radioon Täyenkuun taithessa tapahtumasta vkolla 42. Avaintoimijahaastattelun ja kansalaiskyselyn alustavista tuloksista on tiedotettu tiimeissä ja ohjausryhmässä. 5. Tulokset ja tuotokset Hyvinvointikertomuksen tietopohja on koottu. Keskeiset toimijat on sitoutettu avaintoimijahaastatteluiden kautta. Hyvinvointikertomuksen strategisten linjausten luomista varten koottiin kolme työtiimiä, jotka kokoontuivat kukin kolme kertaa. Keskeiset strategiset linjausehdotukset on laadittu. Hyvinvointikertomuksen kirjoittaminen on käynnistetty, ja sen odotetaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Hyvinvointikertomus toimii pohjana kunnan hyvinvointistrategian luomiselle. Kuntalaisille yhteinen Hyvinvointitapahtuma järjestetään yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa Täyenkuun taithessa - tapahtuman yhteydessä Tunturi-Lapin luontokeskus Skierrissä. Hyvinvointitapahtuman yhteyteen on järjestetty leikkimielinen kilpailu, jossa kuntalaiset voivat kuvata eri tavoin kokemaansa hyvinvointia. Idearikkaimmat työt palkitaan ja osa valokuvista lunastetaan liitettäväksi hyvinvointikertomukseen. 6. Arviointi Työskentely on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tulokset ovat osin ylittäneet odotukset. Hyvinvointikertomuksen teko on otettu hyvin vastaan Enontekiön kunnassa. Johtoryhmä ja avaintoimijat ovat olleet motivoituneita. Osallistuminen tiimeihin on ollut innostunutta ja työntekijät ovat olleet motivoituneita viemään ja konkretisoimaan asioita eteenpäin. Hyvinvointikertomuksessa hahmotetut toimijaverkostot ja toimintalinjat toimivat pohjana kunnan hyvinvointistrategiatyölle. Siinä nimetyt voimavarat ja haasteet auttavat kuntapäättäjiä suuntaamaan kunnan resursseja tarvittavaan suuntaan. Toimintalinjaehdotukset esitellään kunnan valtuustolle ja hallitukselle työjakson päätteeksi. Työskentelyjakson oli alunperin tarkoitus päättyä , mutta aikaa aineiston analysoimiseen sekä tulosten tuottamiseen tiimeissä ja sitä myötä hyvinvointikertomuksen kirjoittamiseen, kului suunniteltua enemmän. Työntekijöiden työaikaa jatkettiin marraskuulle. Tiimien kokoontumiset venyivät esim. syyslomien takia pitemmälle kuin oli arvioitu. Hyvinvointikertomuksen projektikoordinaattorin siirtyminen toiseen työhön ja uuden työntekijän perehdyttäminen sekä toisen projektityöntekijän työnkuvan muuttuminen hidastivat jonkin verran prosessia.

8 Työskentelyjakson tuloksena muodostetut tiimit ovat kokoontuneet kolme kertaa. Ajatuksena oli luoda myös neljäs tiimi pohtimaan aikuis-/työikäisten asioita, mutta siihen ei aika riittänyt. Kansalaiskysely osoittautui odotettua suositummaksi. Kaikkiin enontekiöläisiin kotitalouksiin postitettuun kyselyyn vastasi kertapostituksena suoritetun menetelmän kautta n. 22 % kotitalouksista. Kyselyn koodaus ja analysointi veivät ajateltua enemmän aikaa. Kysely laadittiin hyvin nopealla aikataululla ja sen ajateltiin lähinnä olevan avaus osallistavaan suunnitteluun ja kansalaisten koetun hyvinvoinnin kuulemiseen. Olisi ollut hyödyllistä esitestata kansalaisja avaintoimijakyselylomakkeet etukäteen, mutta näin lyhyellä aikavälillä se oli mahdotonta. Kyselyä laadittaessa olisi lisäksi ollut tarpeen hahmotella selvemmin analysointimenetelmä, ja muokata kysymyksiä sen mukaisesti. Analyysissä tarvittiin ulkopuolista konsulttiapua, jota PaKaste-hanke ei pystynyt tarjoamaan. Kehittämisprojektissa käytetty menetelmä on todettu toimivaksi ainakin Enontekiön kokoisessa kunnassa ja sitä voisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää muissakin kunnissa: Tietoperustan kokoamiskeinot (kunnassa olevat tietolähteet, indikaattorit, tilastot, kyselyt, haastattelut etc), keskeisten toimijoiden ja verkoston luominen, valittavista toimintalinjoista sekä niihin osoitettavista konkreettisista toiminnoista, tietopohjasta ja seurannasta päättäminen ja sitouttaminen, tiedottaminen ja raportointi. Tietoperustan kokoaminen oli kuin palapeliä; tietolähteet löytyivät helposti, toiset hieman suuremmalla työllä. Verkostoituminen alkoi tietolähteiden etsimisellä. Avaintoimijahaastattelujen avulla keskeisiä toimijoita sitoutettiin prosessiin mukaan. Tiimeihin saatiin hyvin mukaan kunnan avaintoimijoita, mutta vapaaehtois- ja järjestötoimijoiden osallistuminen oli vähäistä. Tiimien työskentely vaatii määrätietoista tavoitteeseen pyrkimistä, asiat alkavat helposti rönsyillä. Työskentelyjakson projektikoordinaattori vaihtoi lähtien toiseen tehtävään, mutta häneltä on saanut konsulttiapua. Myös kunnan hallintovastaavat ovat antaneet tietotaitoansa käyttöön. PaKaste -hankkeilta olisimme alussa toivoneet konkreettisempaa tietoa esim. hyvinvointikertomuksen ja mielenterveys- ja päihdestrategian laatimisesta, mutta projektin myötä olemme itse ottaneet selville ja oppineet prosessin hallintaa. 7. Pohdinta Kehittämistyön myötä työyhteisössä on herännyt ajatuksia esim. tiedottamisen tärkeydestä ja tarpeesta. Kunnan johtoryhmän toiminnan merkitys on nähty erittäin tarpeelliseksi ja tiedonkulun merkitys on korostunut. Työyhteisössä hyvinvointikertomus-projekti on otettu mielenkiinnolla vastaan ja on esitetty toiveita, että se valmistuessaan olisi toimiva työkalu. Valmistuttuaan hyvinvointikertomus esitetään kunnanvaltuustolle ja hallitukselle ja hyväksytyksi tultuaan hyvinvointi- kertomusta arvioidaan ja päivitetään aina valtuustokauden vaihtuessa.

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa 1 Tornion terveyskeskus ASIAKKAAN KUULEMINEN Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa Timo Kilpijärvi 30.7.2011 TKi 30.7.2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia perheiden arjessa 4 3. Hankkeen tavoitteet 6 4. Toimintaympäristö 6 5 Toteuttaja 8 6. Hankkeen toteuttaminen 9 6.1. Alkukartoitus

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot