Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston"

Transkriptio

1 Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Tekijät Seija Jaako Taija Krats Päivämäärä Sisällysluettelo

2 1. Johdanto 2. Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen 3. Tavoite 4. Toteutus 5. Tulokset ja tuotokset 6. Arviointi 7. Pohdinta

3 1. Johdanto Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolla on 30 potilaspaikkaa, joista kymmenen on tällä hetkellä pitkäaikaispotilaiden käytössä. Nykyisellään osastolla toimitaan aamuvuoron aikana kahdella käytävällä, tavallaan omissa moduuleissa. Iltaisin ja öisin on koko osasto hoidettavana. Moduulityöskentelyn kehittämiseen päädyttiin lähinnä siksi, että saataisiin enemmän aikaa ja yksilöllisempää hoitoa potilaille. Uskomme myös laadukkaamman hoitotyön lisäävän työssä viihtymistä ja sitä kautta mahdollisesti jopa vähentävän sairauspoissaoloja. Tarkoituksena olisi jakaa tulevaisuudessa osasto kahteen eri moduuliin, pitkäaikaispotilaiden ja akuutti- ja kuntoutuspotilaiden moduuliin. Henkilökunta toimisi moduuleissa niin ilta-kuin aamuvuoronkin aikana, öisin olisi yhteinen yöhenkilökunta. 3. Tavoite Lähdimme mukaan työskentelyjaksoon hyvin myöhäisessä vaiheessa, joten kovin yksityiskohtaisia suunnitelmia emme ehtineet tehdä. Moduulijaon päätavoitteena on parantaa varsinkin pitkäaikaishoidon laatua ja yksilöllisyyttä. Akuutti- ja kuntoutuspotilaiden kohdalla kehittämiskohteena on kirjaamisen parantaminen ja rakenteisen FinCC- mallin mukaisen kirjaamisen juurruttaminen hoitotyön käytännöksi. Kuntouttava työote pitäisi saada osaksi arkipäivän hoitotyötä. Alun perin oli tarkoituksena myös löytää keinoja henkilöstömitoituksen mittaamiseksi ja kehittää / kokeilla autonomista työvuorosuunnittelua osaston henkilökunnan kanssa. Projektin on tarkoitus kestää kaksi vuotta kesäkuusta 2010 syksyyn Pakaste-hankkeen avulla saimme irrotettua työaikaa ja henkilöresursseja moduulityöskentelyn suunnitteluun.

4 4. Toteutus Projektityötä on pääosin toteuttanut vuodeosaston osastonhoitaja Seija Jaako ja vuodeosastolla toimiva sairaanhoitaja Taija Krats. Moduulityöskentelyn kehittämistä he olivat alkaneet miettimään jo toukokuussa 2010 JET-opiskelun kehittämistehtävänä. Siihen liittyen osastolla on kesän ajan ollut mietittävänä SWOT-analyysi moduulijakoa koskien. Ajalla olemme jakaneet kahden henkilön kesken tunteja ja yhteensä niitä on kertynyt 74 tuntia, työajan seuranta erillisenä liitteenä. Työn kehittäminen ei kuitenkaan koskaan onnistu vain joidenkin ihmisten sanelemana tai ideoimana, joten muodostimme projektiin ohjausryhmän, jonka jäseninä toimivat seuraavat henkilöt : - projektipäällikkö Seija Jaako, vuodeosaston osastonhoitaja - projektisihteeri Taija Krats, vuodeosaston sairaanhoitaja - asiantuntijajäsen Tuomas Liikavainio, työterveyslääkäri - asiantuntijajäsen Riitta Rautalin, suunnittelija/ KASTE-hanke - asiantuntijajäsen Marja Nikkinen, vuodeosaston sairaanhoitaja - asiantuntijajäsen Maija-Terttu Kauhanen, vuodeosaston perushoitaja - asiantuntijajäsen Minna Paasilinna, fysioterapeutti - asiantuntijajäsen Marja-Riitta Pasma, laitosapulainen Sidosryhminä toimivat vuodeosaston muu henkilökunta ja terveyskeskuksen lääkärit sekä muut toimijat. Kirjallisuutta emme ole niinkään ehtineet tähän taustatutkimukseen käyttää, mutta olemme tutustuneet erilaisiin ohjeisiin ja suosituksiin, esim. Ikäihmisten hoidon laatusuositus ( STM:n julkaisuja 2008:3). Henkilöstömitoitusta ajatellen tutustuimme internetin kautta RAFAELA-järjestelmään ja se kuulosti erittäin mielenkiintoiselta ja siihen olisi voinut saada koulutustakin, mutta kustannussyistä jouduimme luopumaan ajatuksesta. Lisäksi sellaistakin ilmeni, että RAFA- ELA:n käytöstä huolimatta ei pystytä niin vahvasti näyttämään esim. henkilökunnan lisätarvetta, jotta ohjelmasta saataisiin vastaava hyöty. Osastolla tehty SWOT-analyysi ei juurikaan antanut aineistoa, vastauksia varsin suppeasti, joten sillä ei merkitystä projektin suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tilastoja tutkimme sen verran, että selvitimme osaston potilaspaikkojen kuormitusprosentin vuoden 2010 alusta syyskuun loppuun, se oli vain 73,71. Tämä luku on selkeästi matalampi kuin edellisinä vuosina, joten on ehkä olemassa keskustelun tarve paikkojen määrästä? Rakenteinen kirjaaminen on jo vuodeosastolla käytössä, joten sen jatkuva käyttö auttaa juurruttamaan sitä hoitotyön käytännöksi. Isompi ongelma on ehkä asenteissa, kirjaamista ei aina pidetä yhtä arvokkaana työnä kuin esimerkiksi perushoitoa. Autonomista työvuorosuunnittelua on jossain vaiheessa tarkoitus kokeilla ja sen käyttöön olisi kouluttajakin jo tiedossa. Ohjausryhmä meillä on ollut vasta yhden kerran ja Kaste-hankkeen seurantakokous jolloin saimme esitellä hankettamme. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässäkin asia on kerrottu muille yksiköille. Työyhteisössä asiasta kerrotaan avoimesti ja osastotunneilla puhutaan ja informoidaan projektin etenemisestä.

5 Tiedottaminen tapahtuu työntekijöille osastotunneilla ja ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse. 5. Tulokset ja tuotokset Olemme päättäneet, että alamme kokeilemaan moduulityöskentelyä viimeistään syksyllä RAFAELA-järjestelmä hylätään kalleutensa vuoksi, mutta pidämme silmät ja korvat auki sopivaa mittaristoa varten. FinCC-luokituksen mukaista kirjaamista ja sen käytäntöjä kehitetään osastolla edelleen. Autominen työvuorosuunnittelu kokeiluluontoisena ensi kevään aikana. Nopean aikataulumme vuoksi emme ole vielä saaneet suurempia tuloksia aikaan, mutta henkilökunta on kovin innostuneena mukana muutoksen aloittamisessa. 6. Arviointi Työskentelyjakson aikana oli tarkoitus saada moduulityöskentelyn kehittäminen ja sen suunnittelu alkuun ja mielestämme se on saavutettu. Kehittämistä ja suunnittelua hidasti jonkin verran se, ettemme sopineet alun perin taloudellisia raameja, missä liikutaan, jolloin jouduimme myöhemmässä vaiheessa tarkistamaan aika lailla suunnitelmaamme. Työskentelyjakson tuloksena on projektin käynnistyminen ja henkilökunta on innokkaasti mukana kehittämässä toimintaa. Meillä on projektisuunnitelma ja joitain ohjeita toimintaan, esim. raportit. Toiminnan kehittäminen tulee ennen kaikkea hyödyttämään potilaita ja hoitotyön käydessä mielekkäämmäksi hoitajienkin työssä viihtyminen paranee, jolloin he todennäköisemmin toimivat vielä enemmän potilaan hyväksi. Moduulityöskentelyn kehittäminen oman työyhteisön voimin jatkuu syksyyn 2012 saakka. Moduulimalli on käytössä useassa paikassa lähikunnissakin, esimerkiksi Pellossa ja Ylitorniolla, näihin olisi hyvä tehdä tutustumiskäynti. Meidän osaltamme tämä työskentelyjakso jäi kovin lyhyeksi ja resurssipulan vuoksi emme pystyneet irrottautumaan niin paljon kuin olisimme tarvinneet/ halunneet. Mutta kun resursseja olisi käytettävissä, on tällainen työskentelyjakso hyvin käyttökelpoinen kehittämisen apuväline. Olemme saaneet erittäin asiantuntevaa apua KASTE- hankkeen työntekijöiltä ja heiltä on aina voinut kysyä ja vastaus on tullut pikaisesti. Kehittämistyöntekijänä toimiminen tuo kokemusta projektityöstä ja avaa enemmän hankemaailman pelikenttää. Enemmän aikaa projektin toteuttamiseen olisimme halunneet, mutta resurssithan on aina huomioitava. Toisilta ohjausryhmän jäseniltä olisi ehkä toivonut vielä enemmän aktiivisuutta ja palautetta.

6 7. Pohdinta Vuodeosaston moduulijaon suunnittelu on innostanut ihmisiä ajattelemaan positiivisemmin tulevaisuutta ja heidän työnkuvaansa. On vaistottavissa sellainen ilmapiiri, että nyt on jotain mitä odottaa. Sinänsä harmi, että taloudelliset resurssit vaikuttavat hieman jarruttavasti rakenteellisiin uudistuksiin. Syksyllä 2011 kokeilemme moduulijaon onnistumista ja sen arvioinnin ja kokeilun perusteella alamme juurruttamaan mallia käytäntöön. SWOT- analyysin aiomme uusia, kuitenkin tällä kertaa niin henkilökunnan kuin potilaan näkökulmasta.

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla. PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010

Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla. PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Sarajärvi Anne 29.10.2010 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ranuan kunnan työskentelyjakson

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Eija Turumäki 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien terveyden

Lisätiedot

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen Raportti PaKaste työskentelyjaksoista Ylitorniolla 27.10.2011-30.11.2010 ja 24.1.2011-15.3.2011 Eija Pietikäinen Sairaanhoitaja AMK Riitta Rautalin suunnittelija, PaKaste 28.4.2011

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.

Enontekiön hyvinvointikertomus. - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10. Enontekiön hyvinvointikertomus - PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.6.-31.7.2010 ja 1.9.-31.10.2010 Anne Alatalo ja Lydia Heikkilä 18.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa 1 Tornion terveyskeskus ASIAKKAAN KUULEMINEN Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa Timo Kilpijärvi 30.7.2011 TKi 30.7.2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Työttömien terveystarkastukset Pellossa Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2.8.-29.10.2010 Mari Pelkonen 29.10.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA

PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA Projekti raportti 31.05.2010 Raisa Similä TIIVISTELMÄ Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

ASIANTUNTIJANA TERVEYSALAN MUUTTUVILLA TYÖMARKKINOILLA. Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Marjale von Schantz, Heini Toivonen & Kaija Lind (toim.

ASIANTUNTIJANA TERVEYSALAN MUUTTUVILLA TYÖMARKKINOILLA. Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Marjale von Schantz, Heini Toivonen & Kaija Lind (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 104 TUTKIMUKSIA Marjale von Schantz, Heini Toivonen & Kaija Lind (toim.) ASIANTUNTIJANA TERVEYSALAN MUUTTUVILLA TYÖMARKKINOILLA Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 Koordinaattori Rauni Koikkalainen OmaisELVIS -projekti FinFami Uusimaa ry. (Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry.) 6.3.2015 1 Muutos Olen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala. Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke. Loppuraportti

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala. Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke. Loppuraportti Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke Loppuraportti 2 (45) Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 4 877 Kainuu Puh. 8 615 541 Faksi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena Loppuraportti LyhDeKe-projekti 2005-2007 projektipäällikkö Jaana Sulanen projektityöntekijä Jaana Paasonen SISÄLLYS 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Kolmet projekti Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishanke 1.4.2002-31.3.2004.

Kolmet projekti Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishanke 1.4.2002-31.3.2004. Kolmet projekti Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishanke 1.4.2002-31.3.2004 Loppuraportti Anne Karhu & Hanna Selivuo Helmikuu 2004 ESIPUHE KOLMET -projektissa

Lisätiedot

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Lokakuu 2011 Minna-Kaisa Järvinen, arviointikoordinaattori Sisällysluettelo 1. Arvioinnin toteutus 3 2. Yhteistyö hankkeessa 8 2.1. Yhteistyö hanketyöntekijöiden

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot