Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Kuopion asumisen päivät Minna Heikka Hankinta-asiamies p

2 Aloittanut toimintansa IS-Hankinta Oy 2 Julkisen hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö Voittoa tavoittelematon Päätösvalta hankinta-asioissa perustuu puitesopimukseen sekä asiakkaan antamaan toimeksiantoon ja linjauksiin Yhtiön omistaa 50 julkisyhteisöä, mukaan lukien kaikki Pohjois-Savon kunnat Suurimmat omistajat Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri In-House toimintamalli: tuottaa kokonaisvaltaisia hankintapalveluja vain omistajilleen Volyymitietoja Yhtiön palveluksessa 19 hankinta-alan ammattilaista Voimassa olevia hankintasopimuksia n kpl, sopimuskannan arvo n. 500 M Yhtiön toiminta rahoitetaan osakkaiden vuosimaksuilla ja sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla

3 Hankinta-asiamies väljvouhkana 3 Hankinta-asiamiestoiminnan tavoitteet Pohjois-Savossa: Ostajan ja tarjoajan hankintaosaaminen lisääntyy ja yhteistyö tiivistyy Hankintaprosessit tuottavat tilaajan tarpeisiin ja periaatteisiin parhaiten vastaavan lopputuloksen Julkisyhteisöt turvaavat ostotoiminnassaan paremmin paikallisten pk-yritysten mahdollisuudet tarjota Koulutusta, neuvontaa, seminaareja, tukea hankintaprosessin kehittämiseen Taustalla ESR-hanke, toiminta jatkuu IS-Hankinnan ja Savon Yrittäjien rahoittamana

4 Avaimet onnistuneeseen hankintaan 4 Hankintatoimi on organisoitu hyvin ja hankintatoiminta on suunnitelmallista Kukin toimija tuntee roolinsa ja vastuunsa Hankinnan valmisteluun varataan tarpeeksi aikaa Määrärahan riittävyys ja toimivalta hankintaprosessin eri vaiheissa varmistetaan Tarpeen määrittelyyn ja kohteen kuvaamiseen panostetaan, samoin sopimusehtoihin Perusteellinen markkinakartoitus tehdään ennen kilpailutusta, informoidaan markkinoita hyvissä ajoin Sopimusten toteutumista valvotaan järjestelmällisesti

5 Hankintaprosessi 5 Tilaajan hankintastrategia, -suunnitelmat ja -ohjeet Tarpeen kuvaus Markkinakartoitus Kilpailutustaktiikan valinta Kilpailutus Sopimuksen hallinta, tilaamisen ja logistiikan osaaminen

6 IS-Hankinta asumispalvelujen kilpailuttajana 6 IS-Hankinta on kilpailuttanut useille asiakkailleen ympärivuorokautisia asumispalveluja sekä asumisen tukipalveluja mm. seuraaville ryhmille: Vanhukset Kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Vaikeasti vammautuneet Useimmiten erillishankintoja eli räätälöity yhdelle asiakasyhteisölle kuten Kuopion kaupungille

7 Hankintaprosessi lyhyesti 7 Valmistelu alkaa asiakkaan eli tilaajan toimeksiannosta Asiakasta edustaa hankinnassa substanssiasiantuntija Tarpeen kuvaaminen Hankintalain mukaisesta kilpailuttamisesta vastaa IS- Hankinnan hankinta-asiantuntija Sopivimman menettelyn löytäminen Markkinakartoitus tehdään tarpeen mukaan Hankintapäätöksen tekee joko IS-Hankinta tai asiakas Sopimuksen toteutumisen valvonnassa tilaajalla on keskeinen rooli

8 Mihin vaadittavan laadun rima asetetaan? Hankinnan kohteen minimivaatimukset määrittelee lainsäädäntö kuten sosiaalihuoltolaki ja vammaispalvelulaki Tilaaja päättää, asetetaanko rima vielä korkeammalle On ennen kaikkea rahakysymys myös sopimushallinta vaatii resursseja! Hankintalaki ei ole esteenä: Julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö antaa sote-palveluiden hankinnassa mahdollisuuden hyvinkin korkeaan vaatimustasoon 8

9 Millä laatua varmistetaan? 9 1. Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset 2. Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset 3. Sopimusehdot 4. Vertailuperusteet

10 Halvin hinta kirosana? Hankinnan valintaperuste voi olla halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus Usein luullaan virheellisesti, että vain laadullisten vertailuperusteiden käyttäminen voi johtaa laadukkaaseen lopputulokseen: usein kilpailutus onnistuu asettamalla vähimmäistaso, joka kaikkien hyväksyttävien tarjousten tulee täyttää vertailuperusteita taitamattomasti käyttäen saatetaan ostaa puolivahingossa jotain, jonka laatu alittaa tavoitellun minimitason Tulevassa hankintalaissa yksi valintaperuste 10

11 Tarjoajan soveltuvuuden vaatimukset 11 Varmistetaan, että valittu sopimustoimittaja kykenee suoriutumaan hankinnasta Pyritään punnitsemaan sitä, onko toimittaja riittävän laadukas juuri kyseessä olevaan hankintaan Voidaan arvioida taloudellista/rahoituksellista asemaa, teknistä suorituskykyä, ammatillista pätevyyttä tai tarjoajan toiminnan laatuvaatimuksia Ei saa asettaa niin tiukkoja vaatimuksia, että se rajaa liikaa tarjoajia

12 Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset 12 Hankinnan kohteen määrittelyyn voidaan puuttua vain, jos määrittely on tehty syrjiväksi. Hankinnalle asetettavien vaatimusten tulisi olla markkinoiden tarjontaan nähden realistisia. Jos ovat epärealistisia, ovat tarjoushinnat todennäköisesti kalliimpia Kannattaa tehdä varsinkin vähänkin vaikeammissa tai uusissa hankinnoissa ennakkokartoitus Markkinavuoropuhelu, Hilmassa julkaistava tietopyyntö tähän hyvä väline

13 Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset tulee kuvata tarkkaan tarjouspyynnössä, koska tämä määrittelee sopimuskauden aikaisen palvelun/tavaran laadun Jos hankinnan kohteen kuvaus on jätetty puutteelliseksi, tarjoajan on vaikeampi hinnoitella tarjoukselleen parasta mahdollista hintaa. sopimuskaudella hankintayksikkö ei välttämättä saa vastinetta rahalleen. sopimuskaudella tulee eteen hyvin todennäköisesti tulkinnan varaisuuksia, eikä hankintayksikkö pysty vaatimaan sopimustoimittajaa suoraan tuottamaan palvelua/tavaraa hankintayksikön tarkoittamalla tavalla vaan yleensä joudutaan neuvotteluihin, joka saattaa nostattaa hankittavan tavaran/palvelun hintaa. 13

14 Vertailuperusteet 14 Jos halutaan lisälaatua, voidaan käyttää vertailuperusteita Tarjouspyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitkä seikat liittyvät tarjoajien soveltuvuuden arviointiin ja mitkä puolestaan tarjousten vertailuun. On oltava riittävän yksityiskohtaisia ja määrällisesti mittavissa Ilmaistava täsmällisesti, kattavasti, selvästi ja ymmärrettävästi Eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailussa Mieti määrä! Riski: taitamaton käyttö saattaa tuottaa epätarkoituksenmukaisen lopputuloksen

15 Vertailuperusteiden painotus ja/tai pisteytys Vertailuperusteille on ilmoitettava painoarvot tai painoarvojen kohtuullinen vaihteluväli Prosentteina tai suhteellisena osuutena toisesta perusteesta Suuruusluokkana tai vaihteluvälinä, johon perusteen arvon on sijoituttava lopullisessa vertailussa 15 Myös alakriteerit painotettava ja/tai pisteytettävä etukäteen Ilmoitettava pisteytystapa (tekniikka) Kaikkia tarjouspyynnössä ilmoitettua vertailuperusteita on käytettävä -> ei saa muuttaa, lisätä tai jättää soveltamatta

16 Sopimusehdot 16 Hankintasopimukseen sisällytettävät asiat tulisi kyetä ennakoimaan jo hankinnan suunnitteluvaiheessa -> tarjouspyynnössä tehty hankinnan määrittely sitoo hankintayksikköä. Yleisiä sopimusehtoja voi käyttää soveltuvin osin Sopimussakot ja kannustimet mahdollisia

17 Sopimuskaudella 17 Palveluntuottajalla ja hankintayksiköllä on sopimusvastuu ei ohi ostoja! Ostetun palvelun laatua on seurattava, arvioitava ja valvottava Reklamaatio tarkoittaa kirjallista valitusta myyjälle virheellisestä hyödykkeestä tai palveluksesta. Annetaan viipymättä ja kirjallisesti palveluntuottajalle/toimittajalle, kun sopimuspoikkeamat havaitaan.

18 Hankintamenettelyt 18 Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta (lähinnä 67 ) Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä Sähköinen huutokauppa Sopivan menettelyn valinta on toki tärkeää, mutta monet muut asiat ratkaisevat sen, johtaako hankinta hyvään sopimussuhteeseen!

19 19 Kiitos Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka, hankinta-asiamies Puh

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013 Miten mukaan julkisiin hankintoihin Keminmaa 15.11.2013 EKOCENTRIA JA KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE - EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö - Tavoitteena

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti 01/2015 kumppani- ja asiakaslehti TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAKUPE KEHITTI SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ 06 >> MIELELLÄÄN MUKANA MUUTOKSESSA 08 >> MISSÄ LAATU ASUSTAA JULKISISSA

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot