MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?"

Transkriptio

1 MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö

2 VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla on EY:n perustamissopimuksen säännökset tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta sekä sijoittautumisoikeudesta. Säännösten tavoitteena on muun muassa luoda toimivat sisämarkkinat. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hankinnat tulee toteuttaa markkinoita hyödyntäen tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Ts. taustalla riski siitä, että julkisissa hankinnoissa suositaan paikallisia toimittajia tai ei muuten toimita taloudellisesti perustellulla tavalla Em. periaatteen mukaisesti hankinnoissa ei voi suosia esim. paikallisia toimijoita tai tietyntyyppisiä tarjoajia, kuten voittoa tavoittelemattomia palveluntuottajia

3 KILPAILUTETAANKO MEILLÄ ENEMMÄN KUIN MUUALLA? Hankintalain mukaan hankintayksiköiden, kuten kuntien, on kilpailutettava hankintansa Tavoitteena on: tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja urakointia hankintayksiköille Koska suorahankinta edustaa poikkeusta lain pääsäännöstä, syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta ja se on perusteltava hankintapäätöksessä hankintalain perusteella Lain sisältämiä tyhjentäviä käyttöedellytyksiä suorahankinnalle on tulkittava suppeasti

4 KILPAILUTETAANKO MEILLÄ ENEMMÄN KUIN MUUALLA? Turun kaupunki on järjestänyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut siten, että se on antanut asumispalvelukustannuksia koskevalla toimeentulotukipäätöksellä mielenterveyskuntoutujalle maksusitoumuksen, jonka nojalla sekä Turun kaupungin sosiaali ja terveydenhuollon henkilökunnan myötävaikutuksella kuntoutuja on voinut valita ja maksaa asumispalvelupaikkansa itse. Turun kaupungin sosiaalilautakunta on vuosittain päätöksellään vahvistanut palveluista maksettavat hinnat palveluntuottajien kanssa käytyjen neuvotteluiden ja palveluntuottajien tekemien esitysten perusteella.

5 KILPAILUTETAANKO MEILLÄ ENEMMÄN KUIN MUUALLA? MAO 408/07: MAO katsoi Turun kaupungin menetelleen hankintalainsäännösten vastaisesti hankkiessaan mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut suorahankintana, eli niitä lainkaan kilpailuttamatta. MAO kumosi Turun kaupungin sosiaalilautakunnan päätöksen ja velvoitti Turun kaupungin, mikäli se aikoo edelleen toteuttaa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämisen julkisena hankintana, viipymättä kilpailuttamaan kyseiset hankinnat julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti euron sakon uhalla. MAO 104/08: kysymys em. uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi Hakemus hylättiin, koska uhkasakon täytäntöönpanoa haettiin jo 10 pv em. tuomion antamisen jälkeen ja Turku ilmoitti aloittaneensa kilpailutuksen valmistelun

6 RATKAISEEKO AINA HALVIN HINTA? Kaupungin hankintaohjeluonnoksen mukaan hinnan painoarvon tulee yleensä olla vähintään noin % Palveluhankintojen osalta hinnan painoarvo voi poikkeustapauksissa olla alle 35 % Pelkkä vertailuperusteiden tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa hinnan ja laadun painotuksista Valintaperusteena voi olla pelkästään hinta, mutta hankinnan kohteen määrittely on tehty siten, että vain laadultaan riittävän korkeatasoisen tavaran tai palvelun tarjoaminen on ylipäätään mahdollista turvaa riittävän laatutason paremmin kuin laatukriteerien käyttö vertailuperusteena Hinnan liian vähäinen painottaminen voi merkitä hankinnalle huomattavaa lisähintaa, varsinkin jos yhden tarjoajan laadullinen etumatka muihin tarjoajiin muodostuu suureksi tai jos tarjousten väliset hintaerot ovat suuret

7 JOHTUUKO EPÄONNISTUMINEN AINA KILPAILUTUSOSAAMISEN PUUTTEESTA? Muita syitä epäonnistumiseen: Kiire Resurssien puute Hankinnan kohde haasteellinen Monimutkaisissa hankinnoissa tarjouspyyntö tyypillisesti vaikeaselkoinen väärinymmärryksen mahdollisuus kasvaa Ostajan käyttämä kieli ja termit eivät vastaa toimittajien kieltä Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset ei sisällä pyydettyjä selvityksiä ja tietoja hinnoittelu ei täytä tarjouspyynnön selkeitä vaatimuksia tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnöstä poikkeavia kaupallisia ehtoja Joudutaan hylkäämään hyviä tarjouksia Tarjoajien joukossa markkinahäiriköitä Voittanut tarjoaja vetäytyy tarjouksestaan ennen sopimuksentekoa Laiminlyödään sopimusneuvottelut ja/tai kunnollisen sopimuksen laatiminen sopimusosaamista ei ole

8 HANKINTALAIN UUDISTUS Hankintalain uudistus vireillä Kohteena hankintojen oikeussuojajärjestelmä (taustalla oikeussuojadirektiivi) Uudistusten tarkoitus tulla voimaan Muutokset: Kansalliset kynnysarvot tuplaantuu Tavarat ja palvelut euroa Sote palvelut euroa Hankintapäätöksen sähköinen tiedoksianto Vapaaehtoinen ilmoittaminen suorahankinnasta Uudet seuraamukset EU hankintoihin: sopimuksen tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu, sopimuskauden lyhentäminen

9 HANKINTALAIN UUDISTUS Muutoksenhaku kunnallisvalituksena kielletään, oikaisuvaatimus korvataan hankintaoikaisulla Muutoksenhaulle enimmäismääräaika, suorahankinnoista valittamiselle määräajat

10 HANKINTAMENETTELYN VALINTA Hankintamenettelyitä ovat: avoin, rajoitettu, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely ja suorahankinta Suunnittelukilpailulla tarkoitetaan menettelyä, jolla hankintayksikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla (voi johtaa lisäksi palvelun suorahankintaan) Ns. käänteinen kilpailutus ei ole hankintamenettely, vaan tällä on viitattu avoimeen hankintamenettelyyn, jossa hinta asetetaan ennalta ja kilpailun ratkaisee laatutekijät Rakennusurakoissa ns. ranskalainen urakka

11 HANKINTAMENETTELYN VALINTA Menettelyn valintaan vaikuttavat tekijät: hankinnan arvo, kohde, luonne ja monimutkaisuus valintaperuste käytettävissä oleva aika (kiire) ja neuvottelutarve markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärä hankintayksiköllä tai sen käytössä oleva ammattitaito ja asiantuntemus Avoin ja rajoitettu menettely hankintalain mukaan ensisijaisia Avoin menettely käytetyin Avoin/rajoitettu menettely soveltuu yleensä huonosti vähänkään monimutkaisempiin hankintoihin

12 ONKO NEUVOTTELUMENETTELY KEVYEMPI TAPA KILPAILUTTAA? AVOIN MENETTELY Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaiseminen Tarjousten vastaanottaminen Tarjousten käsittely ja hankintapäätös NEUVOTTELUMENETTELY Hankintailmoitus ja ohje Osallistumishakemusten vastaanotto Ehdokkaiden valinta soveltuvuusehtojen perusteella Neuvottelukutsun lähettäminen valituille Neuvotteleminen Tarjouspyynnön lähettäminen Tarjousten vastaanottaminen Lopullinen tarjousten käsittely ja hankintapäätös

13 NEUVOTTELUMENETTELYN KULKU HANKINTAILMOITUS KUVAUS HANKINNAN TAVOITTEISTA JA PÄÄSISÄLLÖSTÄ SEKÄ OHJE NEUVOTTELUKUTSU HANKEKUVAUS MENETTELYLLISET SÄÄNNÖT TARJOUSVERTAILU OSALLISTUMISHAKEMUKSET NEUVOTTELUT HANKINTAPÄÄTÖS EHDOKKAIDEN ARVIOINTI TARJOUSPYYNTÖ HANKINTAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO EHDOKKAIDEN VALINTA EI VALITTU VALITTIIN TARJOUSTEN KÄSITTELY TARVE NEUVOTELLA TARJOUKSISTA SOPIMUSNEUVOTTELUT ILMOITUS VALITSEMATTA JÄÄNEILLE TARKENTAVAT NEUVOTTELUT KIRJALLINEN SOPIMUS

14 KIITOS! Lakimies Tanja Welin

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t A s i a n a j a j a, O T L, L L. M. E u r. J o u n i A l a n e n Tu r k u 2 2. 5. 2 0 1 5 U u d i s t u k s e n t a v o i t

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Kuopion asumisen päivät 14.4.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot