LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS"

Transkriptio

1 Lääkkeiden annosjakelu 1 (10) LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Hankinnan kohteena ovat Ylä-Savon SOTE ky:n ja Kuopion kaupungin lääkkeiden annosjakelun palvelut. Kyseinen palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Lääkkeiden annosjakelun palveluja hankitaan vanhusten avopalvelujen (kotihoito ja palvelutalot), hoiva-asumisen ja vammaispalvelujen asiakkaille. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ottaa palvelun piiriin myös muita tilaajan osoittamia asiakkaita Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaista lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä on vuoden 2014 aikana arviolta yhteensä Ylä-Savon SOTE ky:n osalta 961 asiakasta, joista 40 asiakkaalle lääkkeet annostellaan dosetteihin (Iisalmi 521 asiakasta, Kiuruvesi 212 asiakasta, Sonkajärvi 150 asiakasta ja Vieremä 78 asiakasta). Kuopiossa on lääkkeiden annosjakelun palvelun piirissä 561 asiakasta (Kuopion keskusta 143 asiakasta, Pohjoinen alue 136 asiakasta Männistö 84 asiakasta ja Puijonlaakso 52 asiakasta, Eteläinen alue 126 asiakasta Levänen Petonen Pyörö - Saaristokaupunki 81 asiakasta ja Karttula 45 asiakasta, Koillinen alue Nilsiä 75 asiakasta, Maaninka 62 asiakasta, Vehmersalmi 13 asiakasta, Riistavesi 6 asiakasta). Tilaaja määrittelee aina asiakkaat, jotka kuuluvat tämän hankinnan piiriin ja toimittaa tiedon yksittäisen asiakkaan annosjakelun käynnistämisestä siirto- ja tilauslomakkeella palveluntuottajalle. Palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mikäli annosjakelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa sopimuskauden aikana, tulevat he kuulumaan tämän hankinnan piiriin. Annosjakelu on toimintaa, jossa apteekki toimittaa lääkkeet toimintayksiköihin erissä valmiiksi kerta-annoksiksi jaettuina erinä. Palveluun liittyy olennaisena osana asiakkaan kokonaislääkityksen kartoitus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä asiakkaalle säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä lääkekortti. Mikäli asiakkaan lääkityksessä on epäselvyyttä annosteluun tai lääkitykseen liittyen tai asiakkaan kokonaislääkityksessä on merkittäviä yhteisvaikutuksia, apteekki on näistä yhteydessä hoidosta vastaavaan yksikköön ennen annosjakelun toteutusta. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee kattaa kaikki asiakkaan lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun soveltuvat lääkkeet. Annosjakeluun voidaan sisällyttää myös kuurilääkkeitä, mikäli ne soveltuvat/ajoittuvat säännölliseen tilausaikatauluun. Annosjakeluun voidaan ottaa myös puolitettuja lääkkeitä siinä tapauksessa, mikäli asiakkaan lääkitystä ei voida muulla annoskoolla kokonaisella tabletilla toteuttaa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun jatkuva lääkehoito käsittää useita eri lääkkeitä tai lääkehoidon toteuttamisessa tarvitaan apua. Koneellisen annosjakelun tavoitteena on tukea turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Ennen annosjakelun käynnistämistä, tarkistetaan lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset. Annosjakelulääkkeet valitaan edullisista vaihtokelpoisista lääkkeistä, jolloin kustannusvaikutukset tulevat asiakkaan eduksi. Palvelun tilaaja toimittaa apteekkiin asiakkaan ajan tasalla olevan lääkelistan ja ilmoittaa käytössä olevista itsehoitolääkkeistä ja luontaistuotteista sekä mahdollisista lääkeaineallergioista. Kaikista lääkärin määräämistä lääkkeistä tulee olla reseptit. Resepteissä tulee olla merkintä Annosjakelu ja lääkemääränä vuoden annos. Lääkkeen ottoajankohdan ja käyttötarkoituksen tulee myös käydä ilmi reseptistä/lääkelistasta. Lääkitysmuutoksista tulee aina olla lääkärin kirjallinen hyväksyntä.

2 Lääkkeiden annosjakelu 2 (10) Palveluntuottaja tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen, huomioi ja keskustelee mahdollisista yhteisvaikutuksista, päällekkäisistä ja turhista lääkkeistä hoitavan lääkärin kanssa. Prosessi toteutetaan uusien asiakkaiden annosjakelua aloitettaessa ja lääkemuutosten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan käytössä olevien lääkkeiden vahvuus ja kauppanimike muutetaan vastaamaan koneellisen annosjakelun vaateita. Mikäli annosjakelussa olevaa lääkitystä ei voida jakaa koneellisesti, se voidaan toissijaisesti jakaa annostelijaan. Koneellinen annosjakelu on aina ensisijainen vaihtoehto. Annostelijaan jakamisesta palveluntuottaja sopii asiakaskohtaisesti tilaajan kanssa. Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle aina lääkkeiden toimituksen yhteydessä lääkelistan asiakkaan kokonaislääkityksestä. Palveluntuottaja tulostaa lääkeinfon tai ohjeen lääkkeen oikeasta käytöstä asiakkaalle tai palvelun tilaajalle. Palvelun tilaajalla on mahdollisuus saada lisätietoa lääkkeistä ja lääkehoidosta palvelun tuottajalta. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet kahden viikon välein automaattisesti, ellei hoitoyksikkö peru tilausta yksittäisen asiakkaan osalta tai ole sovittu muusta annosjakelujaksosta (esim. 1 vko). Annosjakelujakson pituuteen voi tulla muutos, esimerkiksi myös silloin, jos asiakas on poissa hoitoyksiköstä tai kotoa. Peruminen tapahtuu yhteisesti sovitulla toimintatavalla (esim. puhelimitse). Palvelun tilaaja toimittaa kirjallisen ilmoituksen yksittäisen asiakkaan annosjakelun päättymisestä palveluntuottajalle. Lääkemuutoksen yhteydessä palveluntuottajalle toimitetaan lääkärin allekirjoittama resepti ja uusi lääkelista. Palveluntuottaja toimittaa lääkemuutoksen mukaiset lääkkeet tilaajalle. Tilaajan hoitohenkilöstö voi poistaa muuttuneen lääkkeen annosjakelupussista/dosetista. Palveluntuottajalla tulee olla lääkkeiden tunnistamiseen liittyvä tukipalvelu, jota tilaajan henkilöstö voi käyttää esim. poistaessaan lääkkeitä annosjakelupussista /dosetista. Palveluntuottajalta tulee olla saatavissa tukipalvelua apteekin aukioloaikana. Palveluntuottajan tulee kuvata tukipalvelu. Uuden lääkkeen toimittamisesta kesken annosjakelujakson vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottaja vastaa lääkemuutoksen toteuttamisesta ennen lääkkeiden toimitusta palvelun tilaajalle muutosilmoituksen avulla ja samalla varmistaa, että muutokselle on olemassa lääkärin vahvistus. Asiakkaalla on kerralla kotonaan enintään kahden viikon lääke-erä, mikäli ei erikseen muuta sovita. Näin voidaan vähentää esimerkiksi lääkitysmuutoksista aiheutuvaa lääkehävikkiä eikä potilaan kotiin kerry tarpeettomia lääkkeitä. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeen palvelun tilaajalle Ylä-Savon SOTE ky:n osalta kolmen (3) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta ja Kuopion kaupungin osalta kahden (2) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta, kun tilaus on tehty tilauspäivänä klo 12 mennessä. Tilaajan tulee olla mahdollista tehdä tilaukset arkipäivisin maanantai - perjantai virka-aikaan Kiireelliset lääketoimitukset on kuvattu kohdassa 3. Uusille annosjakelu asiakkaille palveluntuottaja toimittaa lääkkeiden toimituksen yhteydessä annosjakeluesitteen, jossa on pussin avausohjeet sekä erikseen sovittaessa maksullinen asiakkaan kustantama säilytyslaatikko. Palveluntuottajan tulee olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja lääkkeiden säilytysratkaisuihin sopimuskauden aikana.

3 Lääkkeiden annosjakelu 3 (10) 2 PALVELUN SISÄLTÖ 2.1 Palvelun suorittaminen Palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta sekä annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittamisesta tilaajalle kohdassa 2.2. kuvatulla tavalla alueittain. Sopimuskauden alkaessa valittu palveluntuottaja vastaa olemassa olevien annosjakelureseptien siirrosta yhteistyössä nykyisten lääkkeiden annosjakelusta vastaavien apteekkien kanssa. Uusien asiakkaiden osalta asiakkaan käytössä olevat lääkkeet luovutetaan apteekkiin, joka jakaa ne asiakkaan dosetteihin, kunnes kaikki lääkkeet ovat annosjakelun piirissä. Apteekki noutaa lääkkeet ja dosetit toimintayksiköistä. Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittaminen suoritetaan kahden viikon välein kaikkiin kohteisiin. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet tilaajan toimintayksikön sisätilaan sovittuun paikkaan (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti). Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien jakelu tilaajalle tulee suorittaa arkisin klo välillä, mikäli ei erikseen toisin sovita. Tarkemmat jakelupäivät ja rytmitys sekä aikataulut suunnitellaan yhdessä tilaajan edustajan ja valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. 2.2 Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät Lääkkeet tulee toimittaa toimintayksikköön (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti) siten, että lääkkeet on jaoteltu pienempiin osasto palvelutalo tiimi - jne. kohtaisiin ryhmiin. Yhden toimintayksikön lääkkeet tulee olla yhdessä laatikossa. Annosjakelulääkkeiden kuljetus eri toimijoiden ja työpisteiden välillä tapahtuu sinetöidyssä kuljetuslaatikossa. Vastaanottaja tarkistaa sinetin aukaisemattomaksi ja kuittaa lääkkeet vastaanotetuksi. Annosjakelupussi tai muulla tavalla pakattu lääke-erä sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet. Pussi tai vastaava on vähintään toiselta puolen läpinäkyvä. Annospussissa tai muulla tavalla pakatussa lääke-erässä tulee lukea potilaan nimi, syntymäaika, pussissa olevien lääkkeiden nimet ja määrät sekä lääkkeen ottoajankohta (päivämäärä, viikonpäivä ja vuorokauden aika, tarvittaessa kellon aika). Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät tulee olla helppokäyttöisiä. Lääkkeiden annosjakelupussin tulee olla asiakkaan toimintakykyyn nähden helppokäyttöinen. Mikäli asiakas on aikaisemmin kyennyt ottamaan itsenäisesti lääkkeet annosjakelupussista eikä asiakkaan toimintakyky ole tästä muuttunut, valitun palveluntuottajan tulee tarjota sellainen lääkkeiden koneellisen annosjakelun vaihtoehto, joka takaa asiakkaan itsenäisen suoriutumisen myös jatkossa. Tilaajalla on oikeus auditoida tarjottu vaihtoehto ennen sopimuksen allekirjoittamista.

4 Lääkkeiden annosjakelu 4 (10) Ylä-Savon SOTE ky määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Iisalmi Ylä-Savon Sote ky / KOTIHOITO Kankaankatu 1A Iisalmi Palvelukeskus Kirkonsalmi Auringonkehrä Iisalmi Palvelukeskus Kangaslampi Lepokankaantie 8A Iisalmi Palvelukeskus Onnimanni Lepokankaantie 8C Iisalmi Hoitokoti Paloispirtti Taavetinkuja 3A Iisalmi - Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Rutakko Taivallahdentie 4A Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Onnela Lyseotie Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Sukeva Kallantie Sukeva Sonkajärven kotihoito Sonkajärvi / Koivula Koulutie SonkajärvI Palvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B Sonkajärvi Seniorikeskus Mosaiikki Koulutie Sonkajärvi - Vieremä Vieremän kotihoito Ahdintie 4b Vieremä Palvelukeskus Sotkanhelmi Malilantie Vieremä

5 Lääkkeiden annosjakelu 5 (10) - Kiuruvesi tilaajan lähetti kuljettaa kunnan sisällä - kaikissa kunnissa kotiinkuljetus taajama-alueella hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti - kaikissa kunnissa asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos näin on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa Kuopion kaupunki määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Eteläinen alue Leväsen kampus Eteläinen kotihoito Leväsentie 27 Hoitokodit 1-2 Leväsentie 27 Dementiayksikkö Leväsentie 27 Pyörön kampus Pyörö Pyörönkaari 28 Tervaniityn palvelutalo Tervaniitynkatu 3 Karttulan aluekampus Kotihoito Sairaalatie 10 Marinpiha Räätälintie 10 Jaakkola Sairaalatie 10 Ainola Vanhainkodintie 12 - Keskinen alue Alavan kampus Kirkko - Niiralatiimi Puijonkatu 22 Toritiimi Tulliportinkatu 17 G Haapaniemi Siikaniemenkatu 4-6 Alava Siikaniemenkatu 4-6 Keskustan kampus Minnatiimi Tulliportinkatu 17 G Satamatiimi Tulliportinkatu 17 G Suokatu Suokatu 6 - Pohjoinen alue Männistön kampus Mäntylä (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Männistö - Itkonniemi -tiimit (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Saarijärven tiimi Untamonkatu 5 Pienryhmäkoti Honkaranta Sandelsinkatu 14 Puijonlaakson kampus Puijotiimi Sammakkolammentie 12 Ryhmäkoti Iltarusko (sis. Puijotiimiin) Sammakkolammentie 12 Päiväranta Inkilätiimi Inkiläntie 2 - Koillinen alue Maaningan aluekampus

6 Lääkkeiden annosjakelu 6 (10) Kotihoidon tiimit Ollintie 11 Ainola Ollintie 11 Kotikulma Ollintie 11 Viljami Ollintie 15 Ollinkulma Ollintie 13 Nilsiän aluekampus Kotihoidon tiimit Syvärintie 22 Iltatuuli 2 Kalevantie 4 Lokottaja Syvärintie 22 Ollukka Syvärintie 22 Riistaveden aluekampus Riistaveden kotihoito Vaarutie 1 Riistaveden osasto Museotie 3 Riistaveden hoitokoti Museotie 3 Vehmersalmen aluekampus Vehmersalmen kotihoitokeskus Laivarannantie 1 - Kaikilla alueilla asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos erikseen on niin sovittu. 2.3 Lääkkeiden annosjakelun käyttöönoton aloituspalaveri Palvelun aloituspalaverissa apteekin annosjakeluvastaava/-t ja tilaajan yksiköiden edustajat sopivat annosjakelun käytännön järjestelyistä kuten käytännön toiminnasta, tiedonkulusta, laskutuksesta jne. ja siirtymävaiheen käytännöistä ja menetelmistä. Tarvittaessa palveluntuottaja perehdyttää toimintayksiköt käyttämään lääkkeiden koneellista annosjakelua ilman eri korvausta. Tilaajan yksiköistä luovutetaan annosjakeluun soveltuvien asiakkaiden ajan tasalla olevat lääkelistat apteekin annosjakeluvastaavalle lääkkeiden kokonaistarkastusta varten. 2.4 Lääkkeiden tarkastus Apteekissa tarkastetaan asiakkaiden kokonaislääkitykset lääkelistoista. Tarkistuksessa huomioidaan erityisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkkeet. Myös lääkelistan epäselvyydet esim. annostuksen osalta tulee selvittää. Lääkelistaan merkitään tarkastuksen tulokset ja mahdolliset lääkitysmuutosehdotukset vastaamaan annosjakelukoneen valikoimaa. Apteekin annosjakeluvastaava ja hoitava lääkäri (ja/tai mahdollisesti myös hoitaja) käyvät asiakkaan lääkityksen ja apteekin merkinnät läpi. Lääkäri arvioi asiakkaan lääkehoidon ja karsii mahdolliset tarpeettomat lääkkeet pois. 2.5 Reseptien kirjoitus ja uusiminen Lääkäri kirjoittaa vuoden reseptit koneellisen annostusjakelumerkinnöin.

7 Lääkkeiden annosjakelu 7 (10) Reseptit säilytetään apteekissa ja reseptien uusiminen on apteekin vastuulla. Apteekin tulee hoitaa reseptien uusiminen maksutta. Palveluntuottajalla tulee olla mahdollisuus e-reseptin käyttöön. Palveluntuottajaa edellytetään ottamaan e resepti viivytyksettä käyttöön, kun se on valtakunnallisesti mahdollista. 3 ANNOSJAKELUMUUTOKSET Lääkäri vahvistaa lääkemuutokset antamalla lääkemääräyksen apteekkiin joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse. Tilaajan henkilöstö tilaa lääkkeet ja tekee lääkemuutokset lääkelistalle tai muulla erikseen sovitulla dokumentilla. Apteekissa annosjakelutilaus tehdään apteekin reseptinkäsittelyohjelman kautta, jolloin annosjakeluvastaava tarkistaa aina tilauksen ennen lähettämistä. Tilaus siirtyy annosjakeluyksikköön sähköisesti suojattua yhteyttä pitkin. Toimintayksiköstä tulevat tilaus- ja muutoslomakkeet säilytetään apteekissa kaksitoista (12) kuukautta saapumispäivästä lukien. Apteekki varmistaa, että annosjakelutoimitus vastaa tilausta. Lääkitysmuutokset käydään läpi vertaamalla muutosdokumenttia ja tilauksen mukana tullutta annostuskorttia. Tarkastus kuitataan apteekkiin jäävään annostuskorttiin. Tilaajan henkilöstö lähettää telefaksina tai muutoin suojattua yhteyttä käyttäen apteekkiin tilauslomakkeen määrättyyn ajankohtaan mennessä. Lomakkeessa on asiakkaiden nimet ja syntymäajat sekä selvitys siitä, mitä muutoksia asiakkaiden lääketilaukseen on tulossa. Lääkäri vahvistaa muutokset sovitulla tavalla (esim. Lääkäri hyväksyy muutoksen sähköisesti Pegasos potilastietojärjestelmästä asiakkaan lääkelistalle tehtyjen muutosten jälkeen. Lääkemuutoksen voi päivittää lääkelistalle myös hoitaja, mutta hyväksyminen on aina lääkärin vastuulla). Kiireettömät lääkemuutokset toteutetaan aina annosjakelujakson vaihtuessa. Kiireelliset muutokset, kuten esimerkiksi kesken annosjakelujakson aloitettavat lääkelisäykset tai tilaajasta johtuvat puutteelliset toimitukset, toimitetaan toimintayksikköön erillisissä lääkepakkauksissa ilman eri korvausta mahdollisimman pian huomioiden lääkehoidon tarve lääkärin ohjeen mukaan ja viimeistään seuraavan kuljetuksen yhteydessä, kuitenkin kahden (2) arkipäivän sisällä. Mikäli virheellinen toimitus johtuu palveluntuottajasta, palveluntuottajan tulee toimittaa virheetön lääke-erä viimeistään seuraavana päivänä. Tilaaja voi korvauksetta keskeyttää annosjakelun asiakkaan joutuessa sairaalaan tai päättää annosjakelun asiakkaan poistuessa palvelun piiristä. Jos asiakkaan lääkkeet ovat tilattu ja annospussit tai vastaavat jaettu ennen apteekin saamaa tietoa keskeytyksestä, veloitetaan lääke-erä asiakkaalta ja toimitusmaksu tilaajalta. Asiakas saa jokaisen lääke-erän yhteydessä ajan tasalla olevan annostuskortin. Apteekki huolehtii toimintayksikön hävitettävien lääkkeiden kuljettamisesta apteekkiin lääketoimitusten yhteydessä (poislukien Kiuruvesi, jossa hävitettävät lääkkeet apteekkiin kuljettaa kunnan alueella tilaajan lähetti). 4 TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEYDENPITO Apteekissa tulee olla nimettynä annosjakeluvastaavat ja varahenkilöt, jotka hoitavat käytännön yhteydenpidon tilaajan henkilöstöön ja lääkäreihin. Nämä henkilöt vastaavat myös lääkeneuvonnasta ja muusta toimintayksikön farmaseuttisesta tuesta (esim. lääkevalmisteiden tunnistamisen tuesta tilaajan henkilöstölle, jos lääkkeitä

8 Lääkkeiden annosjakelu 8 (10) joudutaan poistamaan tai lisäämään tilaajan toimintayksiköissä). Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään lääkkeiden annosjakeluprosessia yhdessä tilaajan kanssa. 5 PALVELUN LAADUNVALVONTA JA RAPORTOINTI 5.1 Palvelun laatupoikkeamien seuranta Palveluntuottaja seuraa ja dokumentoi laatupoikkeamia valmistusprosessista lähtien aina lääkevalmisteen asiakkaalle päätymiseen saakka. Laatupoikkeamat tiedotetaan välittömästi tilaajan yhdyshenkilölle tehtäväalueen mukaisin erittelyin. Mikäli laatupoikkeama ilmenee, ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti varmistetaan, että asiakkaalle ei ole aiheutunut haittaa tai vaaraa. Mikäli lääke puuttuu, se korvataan ilman, että asiakkaalle tulee lääkehoitoon katkoksia. Jokainen laatupoikkeama kirjataan laatupoikkeamalomakkeelle, se arvioidaan, syy selvitetään ja ryhdytään ehkäiseviin toimenpiteisiin vastaavanlaisen poikkeaman välttämiseksi. Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään prosessin jokaisessa vaiheessa myös tilaajan toimesta toimintayksikössä. Palveluntuottaja vastaa poikkeamista aiheutuneista lisäkustannuksista. Palveluntuottajalla tulee olla luotettava laadunvarmistusjärjestelmä. Myös Läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan ja arvioidaan. Apteekki ylläpitää seurantaa annosjakelun laadunvalvonnasta ja sujuvuudesta. 5.2 Lääketoimitusten jatkuvuus Lääketoimitusten tulee jatkua keskeytymättöminä. Ylitsepääsemättömän esteen ilmaantuessa koneellisesta annosjakelusta siirrytään väliaikaisesti manuaalijakamiseen. 5.3 Yhteistyöpalaverit Annosjakelun toteutumista seurataan yhteistyöpalavereissa, joita järjestetään vähintään yksi kaksi kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Yhteistyöpalaverissa on läsnä apteekista ja toimintayksiköstä vastuuhenkilöt ja tarvittaessa muuta henkilöstöä. Yhteistyöpalaverissä käydään läpi palvelun toimivuutta ja laatua sekä kartoitetaan mahdollisia kehityskohteita puolin ja toisin. Yhteistyöpalavereista kirjoitetaan pöytäkirja ja sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan. 5.4 Asiakastyytyväisyys Annosjakelun onnistumista seurataan asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselyillä sovituin väliajoin. Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestämisestä toimintayksiköille tulee sopia tilaajan kanssa yhteistyössä. Palveluntuottajalle voidaan antaa tehtäväksi laatia asiakaskyselyjen tulosten ja saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmat, jotka voidaan käydä läpi ja joiden toteutumista voidaan seurata yhteistyöpalavereissa. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta toiminnastaan ja tekee korjaavat toimenpiteet oma-aloitteisesti.

9 Lääkkeiden annosjakelu 9 (10) 5.5 Muut raportoitavat tiedot Palveluntuottajan tulee raportoida tilaajan yhteyshenkilölle/-henkilöille kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja heinäkuussa) seuraavat tiedot säännöllisten annosjakelu asiakkaiden osalta: Toimituspisteiden lukumäärä Toimituskerrat Uusien ja poistuneiden asiakasmäärät Koneellisen annosjakelun piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Dosettijaon piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Laskutetut eurot Kustannustiedot yksiköittäin Laatupoikkeamat Palvelun tuottaja sitoutuu kehittämään raportointia yhdessä tilaajan kanssa sopimuskauden aikana. 6 ARKISTOINTI JA DOKUMENTOINTI Asiakkaan lääkitystiedot säilytetään 12 kuukauden ajan apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmässä. Lääketilaukset, lääkitysmuutostiedot ja annostuskorttien kopiot säilytetään 12 kuukautta. Näiden lisäksi annosjakeluyksiköstä tarvittaessa löytyy jokaisesta annospussista tai muulla tavalla pakatusta lääke-erästä kuva tai muu raportti mahdollisten poikkeamien tai muiden epäselvyyksien selvittämistä varten. Laskutusdokumentaatio säilytetään verottajan ohjeiden mukaisesti. 7 PALVELUN KEHITTÄMINEN Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun ostajan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Palvelua tullaan tulevaisuudessa kehittämään erityisesti sähköisiä tietokantoja ja yhteyksiä käyttäen. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöön sähköisen lääkemääräyksen heti, kun se soveltuu apteekkien sopimusasiakkaille ja annosjakelun piirissä oleville. 8 VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUALUE TOIMINTAYKSIKKÖ APTEEKKI LÄÄKÄRI ASIAKAS Lääkekustannukset Lääkehoidon tarkastus Reseptien uusinta Reseptien säilytys ja seuranta

10 Lääkkeiden annosjakelu 10 (10) Lääkemuutoksista ilmoittaminen apteekille Annosjakelun tilaus apteekista Apteekkiin saapuneen tilauksen lääke- ja annosmuutosten tarkistus ja käsittely Lääkkeiden tilaaminen annosjakeluyksiköstä Lääkkeiden hävittäminen Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääkeerien vastaanottaminen ja toimittaminen tilaajalle toimintayksikköön Kuljetuksen järjestäminen apteekin ja tilaavien toimintayksikköjen välillä Kuljetuksen vakuuttaminen Lääkkeiden säilytyslaatikko (dosetti tai muu annostelija)

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot