LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS"

Transkriptio

1 Lääkkeiden annosjakelu 1 (10) LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Hankinnan kohteena ovat Ylä-Savon SOTE ky:n ja Kuopion kaupungin lääkkeiden annosjakelun palvelut. Kyseinen palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Lääkkeiden annosjakelun palveluja hankitaan vanhusten avopalvelujen (kotihoito ja palvelutalot), hoiva-asumisen ja vammaispalvelujen asiakkaille. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ottaa palvelun piiriin myös muita tilaajan osoittamia asiakkaita Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaista lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä on vuoden 2014 aikana arviolta yhteensä Ylä-Savon SOTE ky:n osalta 961 asiakasta, joista 40 asiakkaalle lääkkeet annostellaan dosetteihin (Iisalmi 521 asiakasta, Kiuruvesi 212 asiakasta, Sonkajärvi 150 asiakasta ja Vieremä 78 asiakasta). Kuopiossa on lääkkeiden annosjakelun palvelun piirissä 561 asiakasta (Kuopion keskusta 143 asiakasta, Pohjoinen alue 136 asiakasta Männistö 84 asiakasta ja Puijonlaakso 52 asiakasta, Eteläinen alue 126 asiakasta Levänen Petonen Pyörö - Saaristokaupunki 81 asiakasta ja Karttula 45 asiakasta, Koillinen alue Nilsiä 75 asiakasta, Maaninka 62 asiakasta, Vehmersalmi 13 asiakasta, Riistavesi 6 asiakasta). Tilaaja määrittelee aina asiakkaat, jotka kuuluvat tämän hankinnan piiriin ja toimittaa tiedon yksittäisen asiakkaan annosjakelun käynnistämisestä siirto- ja tilauslomakkeella palveluntuottajalle. Palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mikäli annosjakelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa sopimuskauden aikana, tulevat he kuulumaan tämän hankinnan piiriin. Annosjakelu on toimintaa, jossa apteekki toimittaa lääkkeet toimintayksiköihin erissä valmiiksi kerta-annoksiksi jaettuina erinä. Palveluun liittyy olennaisena osana asiakkaan kokonaislääkityksen kartoitus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä asiakkaalle säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä lääkekortti. Mikäli asiakkaan lääkityksessä on epäselvyyttä annosteluun tai lääkitykseen liittyen tai asiakkaan kokonaislääkityksessä on merkittäviä yhteisvaikutuksia, apteekki on näistä yhteydessä hoidosta vastaavaan yksikköön ennen annosjakelun toteutusta. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee kattaa kaikki asiakkaan lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun soveltuvat lääkkeet. Annosjakeluun voidaan sisällyttää myös kuurilääkkeitä, mikäli ne soveltuvat/ajoittuvat säännölliseen tilausaikatauluun. Annosjakeluun voidaan ottaa myös puolitettuja lääkkeitä siinä tapauksessa, mikäli asiakkaan lääkitystä ei voida muulla annoskoolla kokonaisella tabletilla toteuttaa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun jatkuva lääkehoito käsittää useita eri lääkkeitä tai lääkehoidon toteuttamisessa tarvitaan apua. Koneellisen annosjakelun tavoitteena on tukea turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Ennen annosjakelun käynnistämistä, tarkistetaan lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset. Annosjakelulääkkeet valitaan edullisista vaihtokelpoisista lääkkeistä, jolloin kustannusvaikutukset tulevat asiakkaan eduksi. Palvelun tilaaja toimittaa apteekkiin asiakkaan ajan tasalla olevan lääkelistan ja ilmoittaa käytössä olevista itsehoitolääkkeistä ja luontaistuotteista sekä mahdollisista lääkeaineallergioista. Kaikista lääkärin määräämistä lääkkeistä tulee olla reseptit. Resepteissä tulee olla merkintä Annosjakelu ja lääkemääränä vuoden annos. Lääkkeen ottoajankohdan ja käyttötarkoituksen tulee myös käydä ilmi reseptistä/lääkelistasta. Lääkitysmuutoksista tulee aina olla lääkärin kirjallinen hyväksyntä.

2 Lääkkeiden annosjakelu 2 (10) Palveluntuottaja tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen, huomioi ja keskustelee mahdollisista yhteisvaikutuksista, päällekkäisistä ja turhista lääkkeistä hoitavan lääkärin kanssa. Prosessi toteutetaan uusien asiakkaiden annosjakelua aloitettaessa ja lääkemuutosten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan käytössä olevien lääkkeiden vahvuus ja kauppanimike muutetaan vastaamaan koneellisen annosjakelun vaateita. Mikäli annosjakelussa olevaa lääkitystä ei voida jakaa koneellisesti, se voidaan toissijaisesti jakaa annostelijaan. Koneellinen annosjakelu on aina ensisijainen vaihtoehto. Annostelijaan jakamisesta palveluntuottaja sopii asiakaskohtaisesti tilaajan kanssa. Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle aina lääkkeiden toimituksen yhteydessä lääkelistan asiakkaan kokonaislääkityksestä. Palveluntuottaja tulostaa lääkeinfon tai ohjeen lääkkeen oikeasta käytöstä asiakkaalle tai palvelun tilaajalle. Palvelun tilaajalla on mahdollisuus saada lisätietoa lääkkeistä ja lääkehoidosta palvelun tuottajalta. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet kahden viikon välein automaattisesti, ellei hoitoyksikkö peru tilausta yksittäisen asiakkaan osalta tai ole sovittu muusta annosjakelujaksosta (esim. 1 vko). Annosjakelujakson pituuteen voi tulla muutos, esimerkiksi myös silloin, jos asiakas on poissa hoitoyksiköstä tai kotoa. Peruminen tapahtuu yhteisesti sovitulla toimintatavalla (esim. puhelimitse). Palvelun tilaaja toimittaa kirjallisen ilmoituksen yksittäisen asiakkaan annosjakelun päättymisestä palveluntuottajalle. Lääkemuutoksen yhteydessä palveluntuottajalle toimitetaan lääkärin allekirjoittama resepti ja uusi lääkelista. Palveluntuottaja toimittaa lääkemuutoksen mukaiset lääkkeet tilaajalle. Tilaajan hoitohenkilöstö voi poistaa muuttuneen lääkkeen annosjakelupussista/dosetista. Palveluntuottajalla tulee olla lääkkeiden tunnistamiseen liittyvä tukipalvelu, jota tilaajan henkilöstö voi käyttää esim. poistaessaan lääkkeitä annosjakelupussista /dosetista. Palveluntuottajalta tulee olla saatavissa tukipalvelua apteekin aukioloaikana. Palveluntuottajan tulee kuvata tukipalvelu. Uuden lääkkeen toimittamisesta kesken annosjakelujakson vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottaja vastaa lääkemuutoksen toteuttamisesta ennen lääkkeiden toimitusta palvelun tilaajalle muutosilmoituksen avulla ja samalla varmistaa, että muutokselle on olemassa lääkärin vahvistus. Asiakkaalla on kerralla kotonaan enintään kahden viikon lääke-erä, mikäli ei erikseen muuta sovita. Näin voidaan vähentää esimerkiksi lääkitysmuutoksista aiheutuvaa lääkehävikkiä eikä potilaan kotiin kerry tarpeettomia lääkkeitä. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeen palvelun tilaajalle Ylä-Savon SOTE ky:n osalta kolmen (3) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta ja Kuopion kaupungin osalta kahden (2) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta, kun tilaus on tehty tilauspäivänä klo 12 mennessä. Tilaajan tulee olla mahdollista tehdä tilaukset arkipäivisin maanantai - perjantai virka-aikaan Kiireelliset lääketoimitukset on kuvattu kohdassa 3. Uusille annosjakelu asiakkaille palveluntuottaja toimittaa lääkkeiden toimituksen yhteydessä annosjakeluesitteen, jossa on pussin avausohjeet sekä erikseen sovittaessa maksullinen asiakkaan kustantama säilytyslaatikko. Palveluntuottajan tulee olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja lääkkeiden säilytysratkaisuihin sopimuskauden aikana.

3 Lääkkeiden annosjakelu 3 (10) 2 PALVELUN SISÄLTÖ 2.1 Palvelun suorittaminen Palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta sekä annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittamisesta tilaajalle kohdassa 2.2. kuvatulla tavalla alueittain. Sopimuskauden alkaessa valittu palveluntuottaja vastaa olemassa olevien annosjakelureseptien siirrosta yhteistyössä nykyisten lääkkeiden annosjakelusta vastaavien apteekkien kanssa. Uusien asiakkaiden osalta asiakkaan käytössä olevat lääkkeet luovutetaan apteekkiin, joka jakaa ne asiakkaan dosetteihin, kunnes kaikki lääkkeet ovat annosjakelun piirissä. Apteekki noutaa lääkkeet ja dosetit toimintayksiköistä. Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittaminen suoritetaan kahden viikon välein kaikkiin kohteisiin. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet tilaajan toimintayksikön sisätilaan sovittuun paikkaan (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti). Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien jakelu tilaajalle tulee suorittaa arkisin klo välillä, mikäli ei erikseen toisin sovita. Tarkemmat jakelupäivät ja rytmitys sekä aikataulut suunnitellaan yhdessä tilaajan edustajan ja valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. 2.2 Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät Lääkkeet tulee toimittaa toimintayksikköön (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti) siten, että lääkkeet on jaoteltu pienempiin osasto palvelutalo tiimi - jne. kohtaisiin ryhmiin. Yhden toimintayksikön lääkkeet tulee olla yhdessä laatikossa. Annosjakelulääkkeiden kuljetus eri toimijoiden ja työpisteiden välillä tapahtuu sinetöidyssä kuljetuslaatikossa. Vastaanottaja tarkistaa sinetin aukaisemattomaksi ja kuittaa lääkkeet vastaanotetuksi. Annosjakelupussi tai muulla tavalla pakattu lääke-erä sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet. Pussi tai vastaava on vähintään toiselta puolen läpinäkyvä. Annospussissa tai muulla tavalla pakatussa lääke-erässä tulee lukea potilaan nimi, syntymäaika, pussissa olevien lääkkeiden nimet ja määrät sekä lääkkeen ottoajankohta (päivämäärä, viikonpäivä ja vuorokauden aika, tarvittaessa kellon aika). Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät tulee olla helppokäyttöisiä. Lääkkeiden annosjakelupussin tulee olla asiakkaan toimintakykyyn nähden helppokäyttöinen. Mikäli asiakas on aikaisemmin kyennyt ottamaan itsenäisesti lääkkeet annosjakelupussista eikä asiakkaan toimintakyky ole tästä muuttunut, valitun palveluntuottajan tulee tarjota sellainen lääkkeiden koneellisen annosjakelun vaihtoehto, joka takaa asiakkaan itsenäisen suoriutumisen myös jatkossa. Tilaajalla on oikeus auditoida tarjottu vaihtoehto ennen sopimuksen allekirjoittamista.

4 Lääkkeiden annosjakelu 4 (10) Ylä-Savon SOTE ky määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Iisalmi Ylä-Savon Sote ky / KOTIHOITO Kankaankatu 1A Iisalmi Palvelukeskus Kirkonsalmi Auringonkehrä Iisalmi Palvelukeskus Kangaslampi Lepokankaantie 8A Iisalmi Palvelukeskus Onnimanni Lepokankaantie 8C Iisalmi Hoitokoti Paloispirtti Taavetinkuja 3A Iisalmi - Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Rutakko Taivallahdentie 4A Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Onnela Lyseotie Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Sukeva Kallantie Sukeva Sonkajärven kotihoito Sonkajärvi / Koivula Koulutie SonkajärvI Palvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B Sonkajärvi Seniorikeskus Mosaiikki Koulutie Sonkajärvi - Vieremä Vieremän kotihoito Ahdintie 4b Vieremä Palvelukeskus Sotkanhelmi Malilantie Vieremä

5 Lääkkeiden annosjakelu 5 (10) - Kiuruvesi tilaajan lähetti kuljettaa kunnan sisällä - kaikissa kunnissa kotiinkuljetus taajama-alueella hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti - kaikissa kunnissa asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos näin on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa Kuopion kaupunki määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Eteläinen alue Leväsen kampus Eteläinen kotihoito Leväsentie 27 Hoitokodit 1-2 Leväsentie 27 Dementiayksikkö Leväsentie 27 Pyörön kampus Pyörö Pyörönkaari 28 Tervaniityn palvelutalo Tervaniitynkatu 3 Karttulan aluekampus Kotihoito Sairaalatie 10 Marinpiha Räätälintie 10 Jaakkola Sairaalatie 10 Ainola Vanhainkodintie 12 - Keskinen alue Alavan kampus Kirkko - Niiralatiimi Puijonkatu 22 Toritiimi Tulliportinkatu 17 G Haapaniemi Siikaniemenkatu 4-6 Alava Siikaniemenkatu 4-6 Keskustan kampus Minnatiimi Tulliportinkatu 17 G Satamatiimi Tulliportinkatu 17 G Suokatu Suokatu 6 - Pohjoinen alue Männistön kampus Mäntylä (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Männistö - Itkonniemi -tiimit (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Saarijärven tiimi Untamonkatu 5 Pienryhmäkoti Honkaranta Sandelsinkatu 14 Puijonlaakson kampus Puijotiimi Sammakkolammentie 12 Ryhmäkoti Iltarusko (sis. Puijotiimiin) Sammakkolammentie 12 Päiväranta Inkilätiimi Inkiläntie 2 - Koillinen alue Maaningan aluekampus

6 Lääkkeiden annosjakelu 6 (10) Kotihoidon tiimit Ollintie 11 Ainola Ollintie 11 Kotikulma Ollintie 11 Viljami Ollintie 15 Ollinkulma Ollintie 13 Nilsiän aluekampus Kotihoidon tiimit Syvärintie 22 Iltatuuli 2 Kalevantie 4 Lokottaja Syvärintie 22 Ollukka Syvärintie 22 Riistaveden aluekampus Riistaveden kotihoito Vaarutie 1 Riistaveden osasto Museotie 3 Riistaveden hoitokoti Museotie 3 Vehmersalmen aluekampus Vehmersalmen kotihoitokeskus Laivarannantie 1 - Kaikilla alueilla asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos erikseen on niin sovittu. 2.3 Lääkkeiden annosjakelun käyttöönoton aloituspalaveri Palvelun aloituspalaverissa apteekin annosjakeluvastaava/-t ja tilaajan yksiköiden edustajat sopivat annosjakelun käytännön järjestelyistä kuten käytännön toiminnasta, tiedonkulusta, laskutuksesta jne. ja siirtymävaiheen käytännöistä ja menetelmistä. Tarvittaessa palveluntuottaja perehdyttää toimintayksiköt käyttämään lääkkeiden koneellista annosjakelua ilman eri korvausta. Tilaajan yksiköistä luovutetaan annosjakeluun soveltuvien asiakkaiden ajan tasalla olevat lääkelistat apteekin annosjakeluvastaavalle lääkkeiden kokonaistarkastusta varten. 2.4 Lääkkeiden tarkastus Apteekissa tarkastetaan asiakkaiden kokonaislääkitykset lääkelistoista. Tarkistuksessa huomioidaan erityisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkkeet. Myös lääkelistan epäselvyydet esim. annostuksen osalta tulee selvittää. Lääkelistaan merkitään tarkastuksen tulokset ja mahdolliset lääkitysmuutosehdotukset vastaamaan annosjakelukoneen valikoimaa. Apteekin annosjakeluvastaava ja hoitava lääkäri (ja/tai mahdollisesti myös hoitaja) käyvät asiakkaan lääkityksen ja apteekin merkinnät läpi. Lääkäri arvioi asiakkaan lääkehoidon ja karsii mahdolliset tarpeettomat lääkkeet pois. 2.5 Reseptien kirjoitus ja uusiminen Lääkäri kirjoittaa vuoden reseptit koneellisen annostusjakelumerkinnöin.

7 Lääkkeiden annosjakelu 7 (10) Reseptit säilytetään apteekissa ja reseptien uusiminen on apteekin vastuulla. Apteekin tulee hoitaa reseptien uusiminen maksutta. Palveluntuottajalla tulee olla mahdollisuus e-reseptin käyttöön. Palveluntuottajaa edellytetään ottamaan e resepti viivytyksettä käyttöön, kun se on valtakunnallisesti mahdollista. 3 ANNOSJAKELUMUUTOKSET Lääkäri vahvistaa lääkemuutokset antamalla lääkemääräyksen apteekkiin joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse. Tilaajan henkilöstö tilaa lääkkeet ja tekee lääkemuutokset lääkelistalle tai muulla erikseen sovitulla dokumentilla. Apteekissa annosjakelutilaus tehdään apteekin reseptinkäsittelyohjelman kautta, jolloin annosjakeluvastaava tarkistaa aina tilauksen ennen lähettämistä. Tilaus siirtyy annosjakeluyksikköön sähköisesti suojattua yhteyttä pitkin. Toimintayksiköstä tulevat tilaus- ja muutoslomakkeet säilytetään apteekissa kaksitoista (12) kuukautta saapumispäivästä lukien. Apteekki varmistaa, että annosjakelutoimitus vastaa tilausta. Lääkitysmuutokset käydään läpi vertaamalla muutosdokumenttia ja tilauksen mukana tullutta annostuskorttia. Tarkastus kuitataan apteekkiin jäävään annostuskorttiin. Tilaajan henkilöstö lähettää telefaksina tai muutoin suojattua yhteyttä käyttäen apteekkiin tilauslomakkeen määrättyyn ajankohtaan mennessä. Lomakkeessa on asiakkaiden nimet ja syntymäajat sekä selvitys siitä, mitä muutoksia asiakkaiden lääketilaukseen on tulossa. Lääkäri vahvistaa muutokset sovitulla tavalla (esim. Lääkäri hyväksyy muutoksen sähköisesti Pegasos potilastietojärjestelmästä asiakkaan lääkelistalle tehtyjen muutosten jälkeen. Lääkemuutoksen voi päivittää lääkelistalle myös hoitaja, mutta hyväksyminen on aina lääkärin vastuulla). Kiireettömät lääkemuutokset toteutetaan aina annosjakelujakson vaihtuessa. Kiireelliset muutokset, kuten esimerkiksi kesken annosjakelujakson aloitettavat lääkelisäykset tai tilaajasta johtuvat puutteelliset toimitukset, toimitetaan toimintayksikköön erillisissä lääkepakkauksissa ilman eri korvausta mahdollisimman pian huomioiden lääkehoidon tarve lääkärin ohjeen mukaan ja viimeistään seuraavan kuljetuksen yhteydessä, kuitenkin kahden (2) arkipäivän sisällä. Mikäli virheellinen toimitus johtuu palveluntuottajasta, palveluntuottajan tulee toimittaa virheetön lääke-erä viimeistään seuraavana päivänä. Tilaaja voi korvauksetta keskeyttää annosjakelun asiakkaan joutuessa sairaalaan tai päättää annosjakelun asiakkaan poistuessa palvelun piiristä. Jos asiakkaan lääkkeet ovat tilattu ja annospussit tai vastaavat jaettu ennen apteekin saamaa tietoa keskeytyksestä, veloitetaan lääke-erä asiakkaalta ja toimitusmaksu tilaajalta. Asiakas saa jokaisen lääke-erän yhteydessä ajan tasalla olevan annostuskortin. Apteekki huolehtii toimintayksikön hävitettävien lääkkeiden kuljettamisesta apteekkiin lääketoimitusten yhteydessä (poislukien Kiuruvesi, jossa hävitettävät lääkkeet apteekkiin kuljettaa kunnan alueella tilaajan lähetti). 4 TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEYDENPITO Apteekissa tulee olla nimettynä annosjakeluvastaavat ja varahenkilöt, jotka hoitavat käytännön yhteydenpidon tilaajan henkilöstöön ja lääkäreihin. Nämä henkilöt vastaavat myös lääkeneuvonnasta ja muusta toimintayksikön farmaseuttisesta tuesta (esim. lääkevalmisteiden tunnistamisen tuesta tilaajan henkilöstölle, jos lääkkeitä

8 Lääkkeiden annosjakelu 8 (10) joudutaan poistamaan tai lisäämään tilaajan toimintayksiköissä). Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään lääkkeiden annosjakeluprosessia yhdessä tilaajan kanssa. 5 PALVELUN LAADUNVALVONTA JA RAPORTOINTI 5.1 Palvelun laatupoikkeamien seuranta Palveluntuottaja seuraa ja dokumentoi laatupoikkeamia valmistusprosessista lähtien aina lääkevalmisteen asiakkaalle päätymiseen saakka. Laatupoikkeamat tiedotetaan välittömästi tilaajan yhdyshenkilölle tehtäväalueen mukaisin erittelyin. Mikäli laatupoikkeama ilmenee, ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti varmistetaan, että asiakkaalle ei ole aiheutunut haittaa tai vaaraa. Mikäli lääke puuttuu, se korvataan ilman, että asiakkaalle tulee lääkehoitoon katkoksia. Jokainen laatupoikkeama kirjataan laatupoikkeamalomakkeelle, se arvioidaan, syy selvitetään ja ryhdytään ehkäiseviin toimenpiteisiin vastaavanlaisen poikkeaman välttämiseksi. Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään prosessin jokaisessa vaiheessa myös tilaajan toimesta toimintayksikössä. Palveluntuottaja vastaa poikkeamista aiheutuneista lisäkustannuksista. Palveluntuottajalla tulee olla luotettava laadunvarmistusjärjestelmä. Myös Läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan ja arvioidaan. Apteekki ylläpitää seurantaa annosjakelun laadunvalvonnasta ja sujuvuudesta. 5.2 Lääketoimitusten jatkuvuus Lääketoimitusten tulee jatkua keskeytymättöminä. Ylitsepääsemättömän esteen ilmaantuessa koneellisesta annosjakelusta siirrytään väliaikaisesti manuaalijakamiseen. 5.3 Yhteistyöpalaverit Annosjakelun toteutumista seurataan yhteistyöpalavereissa, joita järjestetään vähintään yksi kaksi kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Yhteistyöpalaverissa on läsnä apteekista ja toimintayksiköstä vastuuhenkilöt ja tarvittaessa muuta henkilöstöä. Yhteistyöpalaverissä käydään läpi palvelun toimivuutta ja laatua sekä kartoitetaan mahdollisia kehityskohteita puolin ja toisin. Yhteistyöpalavereista kirjoitetaan pöytäkirja ja sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan. 5.4 Asiakastyytyväisyys Annosjakelun onnistumista seurataan asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselyillä sovituin väliajoin. Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestämisestä toimintayksiköille tulee sopia tilaajan kanssa yhteistyössä. Palveluntuottajalle voidaan antaa tehtäväksi laatia asiakaskyselyjen tulosten ja saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmat, jotka voidaan käydä läpi ja joiden toteutumista voidaan seurata yhteistyöpalavereissa. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta toiminnastaan ja tekee korjaavat toimenpiteet oma-aloitteisesti.

9 Lääkkeiden annosjakelu 9 (10) 5.5 Muut raportoitavat tiedot Palveluntuottajan tulee raportoida tilaajan yhteyshenkilölle/-henkilöille kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja heinäkuussa) seuraavat tiedot säännöllisten annosjakelu asiakkaiden osalta: Toimituspisteiden lukumäärä Toimituskerrat Uusien ja poistuneiden asiakasmäärät Koneellisen annosjakelun piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Dosettijaon piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Laskutetut eurot Kustannustiedot yksiköittäin Laatupoikkeamat Palvelun tuottaja sitoutuu kehittämään raportointia yhdessä tilaajan kanssa sopimuskauden aikana. 6 ARKISTOINTI JA DOKUMENTOINTI Asiakkaan lääkitystiedot säilytetään 12 kuukauden ajan apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmässä. Lääketilaukset, lääkitysmuutostiedot ja annostuskorttien kopiot säilytetään 12 kuukautta. Näiden lisäksi annosjakeluyksiköstä tarvittaessa löytyy jokaisesta annospussista tai muulla tavalla pakatusta lääke-erästä kuva tai muu raportti mahdollisten poikkeamien tai muiden epäselvyyksien selvittämistä varten. Laskutusdokumentaatio säilytetään verottajan ohjeiden mukaisesti. 7 PALVELUN KEHITTÄMINEN Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun ostajan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Palvelua tullaan tulevaisuudessa kehittämään erityisesti sähköisiä tietokantoja ja yhteyksiä käyttäen. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöön sähköisen lääkemääräyksen heti, kun se soveltuu apteekkien sopimusasiakkaille ja annosjakelun piirissä oleville. 8 VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUALUE TOIMINTAYKSIKKÖ APTEEKKI LÄÄKÄRI ASIAKAS Lääkekustannukset Lääkehoidon tarkastus Reseptien uusinta Reseptien säilytys ja seuranta

10 Lääkkeiden annosjakelu 10 (10) Lääkemuutoksista ilmoittaminen apteekille Annosjakelun tilaus apteekista Apteekkiin saapuneen tilauksen lääke- ja annosmuutosten tarkistus ja käsittely Lääkkeiden tilaaminen annosjakeluyksiköstä Lääkkeiden hävittäminen Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääkeerien vastaanottaminen ja toimittaminen tilaajalle toimintayksikköön Kuljetuksen järjestäminen apteekin ja tilaavien toimintayksikköjen välillä Kuljetuksen vakuuttaminen Lääkkeiden säilytyslaatikko (dosetti tai muu annostelija)

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA LIITE 1 LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Sipoon, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien lääkkeiden koneellisen annospussijakelun

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 3.10.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 1. Hankinnan kohde: Lääkkeiden toimittaminen apteekin kautta koneellisesti jaettuna

Lisätiedot

Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11.

Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11. 1 Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11.2014 KYSYMYS 1. Kun hintatietoja ei saa olla missään muualla tarjousasiakirjoissa

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1 Keuruun kaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunki Multian kunta SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Asiakas Keuruun kaupunki Tekniset palvelut / Tukipalvelut xxxxxxxx Y-tunnus 0208388-2 Multiantie

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015 Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! Hanke Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) 1.1.2015 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake N:o 815 4651 2. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja veripalvelulaitos) Vaaratilanneilmoituksen tunniste Ilmoittava

Lisätiedot

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen.

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen. Perusturvalautakunta 78 14.12.2011 Perusturvalautakunta 90 20.11.2013 Perusturvalautakunta 51 02.09.2015 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA PALVELUASUMISESSA 86/05.05.00/2015 PETU 14.12.2011 78 Valmistelija

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS Johanna Tulonen-Tapio Kehittämispäällikkö THL Tarve Potilaiden lääkitystieto ja kokonaislääkitys eivät ole kattavasti ja luotettavasti kirjattuna sairauskertomuksissa

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto Lapin shp:n alueen etäisyydet: LKS Ranua tk 80 km LKS Posio tk 130 km LKS Salla tk 150 km LKS Muonio tk 230 km LKS Utsjoki tk 450 km LKS sairaala-apteekki 1/2

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 3.11.2010 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 KYSYMYS 1 Onko kuljetusreitit palveluntuottajan (kuljetusyritys) vapaasti laadittavissa

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3

Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 Oh Riikka-Mari Sipilä Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 oman osaston käytännön ja prosessien ymmärtäminen dig little bit deeper-> kaivautuminen ilmoituksen taakse lisäselvittelyillä jututa

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä lukuun ottamatta Finn-Medi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

1/5. --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- +358 133375046

1/5. --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- --- ladattu --- ladattu --- +358 133375046 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 22777 / Lieksan kaupungin dieselöljyn säiliötankkaus (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Dieselöljy,

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava.

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava. JIK ALUEEN ASUMISYKSIKÖIDEN TIEDOT ( Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka ja Jurva) https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/ikaantyneille/asumispalvelut/asumispalveluyksikoiden_yhteystiedot Laitos=

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 terveyslautakunnan sihteeristä päättäminen 4 / 4 Liite

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot