LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS"

Transkriptio

1 Lääkkeiden annosjakelu 1 (10) LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Hankinnan kohteena ovat Ylä-Savon SOTE ky:n ja Kuopion kaupungin lääkkeiden annosjakelun palvelut. Kyseinen palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Lääkkeiden annosjakelun palveluja hankitaan vanhusten avopalvelujen (kotihoito ja palvelutalot), hoiva-asumisen ja vammaispalvelujen asiakkaille. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ottaa palvelun piiriin myös muita tilaajan osoittamia asiakkaita Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaista lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä on vuoden 2014 aikana arviolta yhteensä Ylä-Savon SOTE ky:n osalta 961 asiakasta, joista 40 asiakkaalle lääkkeet annostellaan dosetteihin (Iisalmi 521 asiakasta, Kiuruvesi 212 asiakasta, Sonkajärvi 150 asiakasta ja Vieremä 78 asiakasta). Kuopiossa on lääkkeiden annosjakelun palvelun piirissä 561 asiakasta (Kuopion keskusta 143 asiakasta, Pohjoinen alue 136 asiakasta Männistö 84 asiakasta ja Puijonlaakso 52 asiakasta, Eteläinen alue 126 asiakasta Levänen Petonen Pyörö - Saaristokaupunki 81 asiakasta ja Karttula 45 asiakasta, Koillinen alue Nilsiä 75 asiakasta, Maaninka 62 asiakasta, Vehmersalmi 13 asiakasta, Riistavesi 6 asiakasta). Tilaaja määrittelee aina asiakkaat, jotka kuuluvat tämän hankinnan piiriin ja toimittaa tiedon yksittäisen asiakkaan annosjakelun käynnistämisestä siirto- ja tilauslomakkeella palveluntuottajalle. Palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mikäli annosjakelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa sopimuskauden aikana, tulevat he kuulumaan tämän hankinnan piiriin. Annosjakelu on toimintaa, jossa apteekki toimittaa lääkkeet toimintayksiköihin erissä valmiiksi kerta-annoksiksi jaettuina erinä. Palveluun liittyy olennaisena osana asiakkaan kokonaislääkityksen kartoitus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä asiakkaalle säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä lääkekortti. Mikäli asiakkaan lääkityksessä on epäselvyyttä annosteluun tai lääkitykseen liittyen tai asiakkaan kokonaislääkityksessä on merkittäviä yhteisvaikutuksia, apteekki on näistä yhteydessä hoidosta vastaavaan yksikköön ennen annosjakelun toteutusta. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee kattaa kaikki asiakkaan lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun soveltuvat lääkkeet. Annosjakeluun voidaan sisällyttää myös kuurilääkkeitä, mikäli ne soveltuvat/ajoittuvat säännölliseen tilausaikatauluun. Annosjakeluun voidaan ottaa myös puolitettuja lääkkeitä siinä tapauksessa, mikäli asiakkaan lääkitystä ei voida muulla annoskoolla kokonaisella tabletilla toteuttaa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulee ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun jatkuva lääkehoito käsittää useita eri lääkkeitä tai lääkehoidon toteuttamisessa tarvitaan apua. Koneellisen annosjakelun tavoitteena on tukea turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Ennen annosjakelun käynnistämistä, tarkistetaan lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset. Annosjakelulääkkeet valitaan edullisista vaihtokelpoisista lääkkeistä, jolloin kustannusvaikutukset tulevat asiakkaan eduksi. Palvelun tilaaja toimittaa apteekkiin asiakkaan ajan tasalla olevan lääkelistan ja ilmoittaa käytössä olevista itsehoitolääkkeistä ja luontaistuotteista sekä mahdollisista lääkeaineallergioista. Kaikista lääkärin määräämistä lääkkeistä tulee olla reseptit. Resepteissä tulee olla merkintä Annosjakelu ja lääkemääränä vuoden annos. Lääkkeen ottoajankohdan ja käyttötarkoituksen tulee myös käydä ilmi reseptistä/lääkelistasta. Lääkitysmuutoksista tulee aina olla lääkärin kirjallinen hyväksyntä.

2 Lääkkeiden annosjakelu 2 (10) Palveluntuottaja tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen, huomioi ja keskustelee mahdollisista yhteisvaikutuksista, päällekkäisistä ja turhista lääkkeistä hoitavan lääkärin kanssa. Prosessi toteutetaan uusien asiakkaiden annosjakelua aloitettaessa ja lääkemuutosten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan käytössä olevien lääkkeiden vahvuus ja kauppanimike muutetaan vastaamaan koneellisen annosjakelun vaateita. Mikäli annosjakelussa olevaa lääkitystä ei voida jakaa koneellisesti, se voidaan toissijaisesti jakaa annostelijaan. Koneellinen annosjakelu on aina ensisijainen vaihtoehto. Annostelijaan jakamisesta palveluntuottaja sopii asiakaskohtaisesti tilaajan kanssa. Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle aina lääkkeiden toimituksen yhteydessä lääkelistan asiakkaan kokonaislääkityksestä. Palveluntuottaja tulostaa lääkeinfon tai ohjeen lääkkeen oikeasta käytöstä asiakkaalle tai palvelun tilaajalle. Palvelun tilaajalla on mahdollisuus saada lisätietoa lääkkeistä ja lääkehoidosta palvelun tuottajalta. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet kahden viikon välein automaattisesti, ellei hoitoyksikkö peru tilausta yksittäisen asiakkaan osalta tai ole sovittu muusta annosjakelujaksosta (esim. 1 vko). Annosjakelujakson pituuteen voi tulla muutos, esimerkiksi myös silloin, jos asiakas on poissa hoitoyksiköstä tai kotoa. Peruminen tapahtuu yhteisesti sovitulla toimintatavalla (esim. puhelimitse). Palvelun tilaaja toimittaa kirjallisen ilmoituksen yksittäisen asiakkaan annosjakelun päättymisestä palveluntuottajalle. Lääkemuutoksen yhteydessä palveluntuottajalle toimitetaan lääkärin allekirjoittama resepti ja uusi lääkelista. Palveluntuottaja toimittaa lääkemuutoksen mukaiset lääkkeet tilaajalle. Tilaajan hoitohenkilöstö voi poistaa muuttuneen lääkkeen annosjakelupussista/dosetista. Palveluntuottajalla tulee olla lääkkeiden tunnistamiseen liittyvä tukipalvelu, jota tilaajan henkilöstö voi käyttää esim. poistaessaan lääkkeitä annosjakelupussista /dosetista. Palveluntuottajalta tulee olla saatavissa tukipalvelua apteekin aukioloaikana. Palveluntuottajan tulee kuvata tukipalvelu. Uuden lääkkeen toimittamisesta kesken annosjakelujakson vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottaja vastaa lääkemuutoksen toteuttamisesta ennen lääkkeiden toimitusta palvelun tilaajalle muutosilmoituksen avulla ja samalla varmistaa, että muutokselle on olemassa lääkärin vahvistus. Asiakkaalla on kerralla kotonaan enintään kahden viikon lääke-erä, mikäli ei erikseen muuta sovita. Näin voidaan vähentää esimerkiksi lääkitysmuutoksista aiheutuvaa lääkehävikkiä eikä potilaan kotiin kerry tarpeettomia lääkkeitä. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeen palvelun tilaajalle Ylä-Savon SOTE ky:n osalta kolmen (3) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta ja Kuopion kaupungin osalta kahden (2) arkipäivän sisällä tilausajankohdasta, kun tilaus on tehty tilauspäivänä klo 12 mennessä. Tilaajan tulee olla mahdollista tehdä tilaukset arkipäivisin maanantai - perjantai virka-aikaan Kiireelliset lääketoimitukset on kuvattu kohdassa 3. Uusille annosjakelu asiakkaille palveluntuottaja toimittaa lääkkeiden toimituksen yhteydessä annosjakeluesitteen, jossa on pussin avausohjeet sekä erikseen sovittaessa maksullinen asiakkaan kustantama säilytyslaatikko. Palveluntuottajan tulee olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja lääkkeiden säilytysratkaisuihin sopimuskauden aikana.

3 Lääkkeiden annosjakelu 3 (10) 2 PALVELUN SISÄLTÖ 2.1 Palvelun suorittaminen Palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta sekä annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittamisesta tilaajalle kohdassa 2.2. kuvatulla tavalla alueittain. Sopimuskauden alkaessa valittu palveluntuottaja vastaa olemassa olevien annosjakelureseptien siirrosta yhteistyössä nykyisten lääkkeiden annosjakelusta vastaavien apteekkien kanssa. Uusien asiakkaiden osalta asiakkaan käytössä olevat lääkkeet luovutetaan apteekkiin, joka jakaa ne asiakkaan dosetteihin, kunnes kaikki lääkkeet ovat annosjakelun piirissä. Apteekki noutaa lääkkeet ja dosetit toimintayksiköistä. Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien toimittaminen suoritetaan kahden viikon välein kaikkiin kohteisiin. Palveluntuottaja toimittaa annosjakelulääkkeet tilaajan toimintayksikön sisätilaan sovittuun paikkaan (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti). Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääke-erien jakelu tilaajalle tulee suorittaa arkisin klo välillä, mikäli ei erikseen toisin sovita. Tarkemmat jakelupäivät ja rytmitys sekä aikataulut suunnitellaan yhdessä tilaajan edustajan ja valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. 2.2 Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät Lääkkeet tulee toimittaa toimintayksikköön (poislukien Kiuruveden alue, jossa toimii tilaajan lähetti) siten, että lääkkeet on jaoteltu pienempiin osasto palvelutalo tiimi - jne. kohtaisiin ryhmiin. Yhden toimintayksikön lääkkeet tulee olla yhdessä laatikossa. Annosjakelulääkkeiden kuljetus eri toimijoiden ja työpisteiden välillä tapahtuu sinetöidyssä kuljetuslaatikossa. Vastaanottaja tarkistaa sinetin aukaisemattomaksi ja kuittaa lääkkeet vastaanotetuksi. Annosjakelupussi tai muulla tavalla pakattu lääke-erä sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet. Pussi tai vastaava on vähintään toiselta puolen läpinäkyvä. Annospussissa tai muulla tavalla pakatussa lääke-erässä tulee lukea potilaan nimi, syntymäaika, pussissa olevien lääkkeiden nimet ja määrät sekä lääkkeen ottoajankohta (päivämäärä, viikonpäivä ja vuorokauden aika, tarvittaessa kellon aika). Annosjakelupussit tai muulla tavalla pakatut lääke-erät tulee olla helppokäyttöisiä. Lääkkeiden annosjakelupussin tulee olla asiakkaan toimintakykyyn nähden helppokäyttöinen. Mikäli asiakas on aikaisemmin kyennyt ottamaan itsenäisesti lääkkeet annosjakelupussista eikä asiakkaan toimintakyky ole tästä muuttunut, valitun palveluntuottajan tulee tarjota sellainen lääkkeiden koneellisen annosjakelun vaihtoehto, joka takaa asiakkaan itsenäisen suoriutumisen myös jatkossa. Tilaajalla on oikeus auditoida tarjottu vaihtoehto ennen sopimuksen allekirjoittamista.

4 Lääkkeiden annosjakelu 4 (10) Ylä-Savon SOTE ky määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Iisalmi Ylä-Savon Sote ky / KOTIHOITO Kankaankatu 1A Iisalmi Palvelukeskus Kirkonsalmi Auringonkehrä Iisalmi Palvelukeskus Kangaslampi Lepokankaantie 8A Iisalmi Palvelukeskus Onnimanni Lepokankaantie 8C Iisalmi Hoitokoti Paloispirtti Taavetinkuja 3A Iisalmi - Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Rutakko Taivallahdentie 4A Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Onnela Lyseotie Sonkajärvi Sonkajärven kotihoito Sukeva Kallantie Sukeva Sonkajärven kotihoito Sonkajärvi / Koivula Koulutie SonkajärvI Palvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B Sonkajärvi Seniorikeskus Mosaiikki Koulutie Sonkajärvi - Vieremä Vieremän kotihoito Ahdintie 4b Vieremä Palvelukeskus Sotkanhelmi Malilantie Vieremä

5 Lääkkeiden annosjakelu 5 (10) - Kiuruvesi tilaajan lähetti kuljettaa kunnan sisällä - kaikissa kunnissa kotiinkuljetus taajama-alueella hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti - kaikissa kunnissa asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos näin on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa Kuopion kaupunki määrittää asiakaskohtaisen toimitustavan seuraavista: - Jakelu tilaajan seuraaviin toimintayksiköihin: - Eteläinen alue Leväsen kampus Eteläinen kotihoito Leväsentie 27 Hoitokodit 1-2 Leväsentie 27 Dementiayksikkö Leväsentie 27 Pyörön kampus Pyörö Pyörönkaari 28 Tervaniityn palvelutalo Tervaniitynkatu 3 Karttulan aluekampus Kotihoito Sairaalatie 10 Marinpiha Räätälintie 10 Jaakkola Sairaalatie 10 Ainola Vanhainkodintie 12 - Keskinen alue Alavan kampus Kirkko - Niiralatiimi Puijonkatu 22 Toritiimi Tulliportinkatu 17 G Haapaniemi Siikaniemenkatu 4-6 Alava Siikaniemenkatu 4-6 Keskustan kampus Minnatiimi Tulliportinkatu 17 G Satamatiimi Tulliportinkatu 17 G Suokatu Suokatu 6 - Pohjoinen alue Männistön kampus Mäntylä (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Männistö - Itkonniemi -tiimit (Caritassäätiö) Untamonkatu 5 Saarijärven tiimi Untamonkatu 5 Pienryhmäkoti Honkaranta Sandelsinkatu 14 Puijonlaakson kampus Puijotiimi Sammakkolammentie 12 Ryhmäkoti Iltarusko (sis. Puijotiimiin) Sammakkolammentie 12 Päiväranta Inkilätiimi Inkiläntie 2 - Koillinen alue Maaningan aluekampus

6 Lääkkeiden annosjakelu 6 (10) Kotihoidon tiimit Ollintie 11 Ainola Ollintie 11 Kotikulma Ollintie 11 Viljami Ollintie 15 Ollinkulma Ollintie 13 Nilsiän aluekampus Kotihoidon tiimit Syvärintie 22 Iltatuuli 2 Kalevantie 4 Lokottaja Syvärintie 22 Ollukka Syvärintie 22 Riistaveden aluekampus Riistaveden kotihoito Vaarutie 1 Riistaveden osasto Museotie 3 Riistaveden hoitokoti Museotie 3 Vehmersalmen aluekampus Vehmersalmen kotihoitokeskus Laivarannantie 1 - Kaikilla alueilla asiakas tai omainen voi hakea lääkkeet myös suoraan apteekista, jos erikseen on niin sovittu. 2.3 Lääkkeiden annosjakelun käyttöönoton aloituspalaveri Palvelun aloituspalaverissa apteekin annosjakeluvastaava/-t ja tilaajan yksiköiden edustajat sopivat annosjakelun käytännön järjestelyistä kuten käytännön toiminnasta, tiedonkulusta, laskutuksesta jne. ja siirtymävaiheen käytännöistä ja menetelmistä. Tarvittaessa palveluntuottaja perehdyttää toimintayksiköt käyttämään lääkkeiden koneellista annosjakelua ilman eri korvausta. Tilaajan yksiköistä luovutetaan annosjakeluun soveltuvien asiakkaiden ajan tasalla olevat lääkelistat apteekin annosjakeluvastaavalle lääkkeiden kokonaistarkastusta varten. 2.4 Lääkkeiden tarkastus Apteekissa tarkastetaan asiakkaiden kokonaislääkitykset lääkelistoista. Tarkistuksessa huomioidaan erityisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkkeet. Myös lääkelistan epäselvyydet esim. annostuksen osalta tulee selvittää. Lääkelistaan merkitään tarkastuksen tulokset ja mahdolliset lääkitysmuutosehdotukset vastaamaan annosjakelukoneen valikoimaa. Apteekin annosjakeluvastaava ja hoitava lääkäri (ja/tai mahdollisesti myös hoitaja) käyvät asiakkaan lääkityksen ja apteekin merkinnät läpi. Lääkäri arvioi asiakkaan lääkehoidon ja karsii mahdolliset tarpeettomat lääkkeet pois. 2.5 Reseptien kirjoitus ja uusiminen Lääkäri kirjoittaa vuoden reseptit koneellisen annostusjakelumerkinnöin.

7 Lääkkeiden annosjakelu 7 (10) Reseptit säilytetään apteekissa ja reseptien uusiminen on apteekin vastuulla. Apteekin tulee hoitaa reseptien uusiminen maksutta. Palveluntuottajalla tulee olla mahdollisuus e-reseptin käyttöön. Palveluntuottajaa edellytetään ottamaan e resepti viivytyksettä käyttöön, kun se on valtakunnallisesti mahdollista. 3 ANNOSJAKELUMUUTOKSET Lääkäri vahvistaa lääkemuutokset antamalla lääkemääräyksen apteekkiin joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse. Tilaajan henkilöstö tilaa lääkkeet ja tekee lääkemuutokset lääkelistalle tai muulla erikseen sovitulla dokumentilla. Apteekissa annosjakelutilaus tehdään apteekin reseptinkäsittelyohjelman kautta, jolloin annosjakeluvastaava tarkistaa aina tilauksen ennen lähettämistä. Tilaus siirtyy annosjakeluyksikköön sähköisesti suojattua yhteyttä pitkin. Toimintayksiköstä tulevat tilaus- ja muutoslomakkeet säilytetään apteekissa kaksitoista (12) kuukautta saapumispäivästä lukien. Apteekki varmistaa, että annosjakelutoimitus vastaa tilausta. Lääkitysmuutokset käydään läpi vertaamalla muutosdokumenttia ja tilauksen mukana tullutta annostuskorttia. Tarkastus kuitataan apteekkiin jäävään annostuskorttiin. Tilaajan henkilöstö lähettää telefaksina tai muutoin suojattua yhteyttä käyttäen apteekkiin tilauslomakkeen määrättyyn ajankohtaan mennessä. Lomakkeessa on asiakkaiden nimet ja syntymäajat sekä selvitys siitä, mitä muutoksia asiakkaiden lääketilaukseen on tulossa. Lääkäri vahvistaa muutokset sovitulla tavalla (esim. Lääkäri hyväksyy muutoksen sähköisesti Pegasos potilastietojärjestelmästä asiakkaan lääkelistalle tehtyjen muutosten jälkeen. Lääkemuutoksen voi päivittää lääkelistalle myös hoitaja, mutta hyväksyminen on aina lääkärin vastuulla). Kiireettömät lääkemuutokset toteutetaan aina annosjakelujakson vaihtuessa. Kiireelliset muutokset, kuten esimerkiksi kesken annosjakelujakson aloitettavat lääkelisäykset tai tilaajasta johtuvat puutteelliset toimitukset, toimitetaan toimintayksikköön erillisissä lääkepakkauksissa ilman eri korvausta mahdollisimman pian huomioiden lääkehoidon tarve lääkärin ohjeen mukaan ja viimeistään seuraavan kuljetuksen yhteydessä, kuitenkin kahden (2) arkipäivän sisällä. Mikäli virheellinen toimitus johtuu palveluntuottajasta, palveluntuottajan tulee toimittaa virheetön lääke-erä viimeistään seuraavana päivänä. Tilaaja voi korvauksetta keskeyttää annosjakelun asiakkaan joutuessa sairaalaan tai päättää annosjakelun asiakkaan poistuessa palvelun piiristä. Jos asiakkaan lääkkeet ovat tilattu ja annospussit tai vastaavat jaettu ennen apteekin saamaa tietoa keskeytyksestä, veloitetaan lääke-erä asiakkaalta ja toimitusmaksu tilaajalta. Asiakas saa jokaisen lääke-erän yhteydessä ajan tasalla olevan annostuskortin. Apteekki huolehtii toimintayksikön hävitettävien lääkkeiden kuljettamisesta apteekkiin lääketoimitusten yhteydessä (poislukien Kiuruvesi, jossa hävitettävät lääkkeet apteekkiin kuljettaa kunnan alueella tilaajan lähetti). 4 TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEYDENPITO Apteekissa tulee olla nimettynä annosjakeluvastaavat ja varahenkilöt, jotka hoitavat käytännön yhteydenpidon tilaajan henkilöstöön ja lääkäreihin. Nämä henkilöt vastaavat myös lääkeneuvonnasta ja muusta toimintayksikön farmaseuttisesta tuesta (esim. lääkevalmisteiden tunnistamisen tuesta tilaajan henkilöstölle, jos lääkkeitä

8 Lääkkeiden annosjakelu 8 (10) joudutaan poistamaan tai lisäämään tilaajan toimintayksiköissä). Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään lääkkeiden annosjakeluprosessia yhdessä tilaajan kanssa. 5 PALVELUN LAADUNVALVONTA JA RAPORTOINTI 5.1 Palvelun laatupoikkeamien seuranta Palveluntuottaja seuraa ja dokumentoi laatupoikkeamia valmistusprosessista lähtien aina lääkevalmisteen asiakkaalle päätymiseen saakka. Laatupoikkeamat tiedotetaan välittömästi tilaajan yhdyshenkilölle tehtäväalueen mukaisin erittelyin. Mikäli laatupoikkeama ilmenee, ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti varmistetaan, että asiakkaalle ei ole aiheutunut haittaa tai vaaraa. Mikäli lääke puuttuu, se korvataan ilman, että asiakkaalle tulee lääkehoitoon katkoksia. Jokainen laatupoikkeama kirjataan laatupoikkeamalomakkeelle, se arvioidaan, syy selvitetään ja ryhdytään ehkäiseviin toimenpiteisiin vastaavanlaisen poikkeaman välttämiseksi. Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään prosessin jokaisessa vaiheessa myös tilaajan toimesta toimintayksikössä. Palveluntuottaja vastaa poikkeamista aiheutuneista lisäkustannuksista. Palveluntuottajalla tulee olla luotettava laadunvarmistusjärjestelmä. Myös Läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan ja arvioidaan. Apteekki ylläpitää seurantaa annosjakelun laadunvalvonnasta ja sujuvuudesta. 5.2 Lääketoimitusten jatkuvuus Lääketoimitusten tulee jatkua keskeytymättöminä. Ylitsepääsemättömän esteen ilmaantuessa koneellisesta annosjakelusta siirrytään väliaikaisesti manuaalijakamiseen. 5.3 Yhteistyöpalaverit Annosjakelun toteutumista seurataan yhteistyöpalavereissa, joita järjestetään vähintään yksi kaksi kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Yhteistyöpalaverissa on läsnä apteekista ja toimintayksiköstä vastuuhenkilöt ja tarvittaessa muuta henkilöstöä. Yhteistyöpalaverissä käydään läpi palvelun toimivuutta ja laatua sekä kartoitetaan mahdollisia kehityskohteita puolin ja toisin. Yhteistyöpalavereista kirjoitetaan pöytäkirja ja sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan. 5.4 Asiakastyytyväisyys Annosjakelun onnistumista seurataan asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselyillä sovituin väliajoin. Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestämisestä toimintayksiköille tulee sopia tilaajan kanssa yhteistyössä. Palveluntuottajalle voidaan antaa tehtäväksi laatia asiakaskyselyjen tulosten ja saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmat, jotka voidaan käydä läpi ja joiden toteutumista voidaan seurata yhteistyöpalavereissa. Palveluntuottaja kerää säännöllisesti palautetta toiminnastaan ja tekee korjaavat toimenpiteet oma-aloitteisesti.

9 Lääkkeiden annosjakelu 9 (10) 5.5 Muut raportoitavat tiedot Palveluntuottajan tulee raportoida tilaajan yhteyshenkilölle/-henkilöille kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja heinäkuussa) seuraavat tiedot säännöllisten annosjakelu asiakkaiden osalta: Toimituspisteiden lukumäärä Toimituskerrat Uusien ja poistuneiden asiakasmäärät Koneellisen annosjakelun piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Dosettijaon piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä yksiköittäin Laskutetut eurot Kustannustiedot yksiköittäin Laatupoikkeamat Palvelun tuottaja sitoutuu kehittämään raportointia yhdessä tilaajan kanssa sopimuskauden aikana. 6 ARKISTOINTI JA DOKUMENTOINTI Asiakkaan lääkitystiedot säilytetään 12 kuukauden ajan apteekin reseptinkäsittelyjärjestelmässä. Lääketilaukset, lääkitysmuutostiedot ja annostuskorttien kopiot säilytetään 12 kuukautta. Näiden lisäksi annosjakeluyksiköstä tarvittaessa löytyy jokaisesta annospussista tai muulla tavalla pakatusta lääke-erästä kuva tai muu raportti mahdollisten poikkeamien tai muiden epäselvyyksien selvittämistä varten. Laskutusdokumentaatio säilytetään verottajan ohjeiden mukaisesti. 7 PALVELUN KEHITTÄMINEN Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön palvelun ostajan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Palvelua tullaan tulevaisuudessa kehittämään erityisesti sähköisiä tietokantoja ja yhteyksiä käyttäen. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöön sähköisen lääkemääräyksen heti, kun se soveltuu apteekkien sopimusasiakkaille ja annosjakelun piirissä oleville. 8 VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUALUE TOIMINTAYKSIKKÖ APTEEKKI LÄÄKÄRI ASIAKAS Lääkekustannukset Lääkehoidon tarkastus Reseptien uusinta Reseptien säilytys ja seuranta

10 Lääkkeiden annosjakelu 10 (10) Lääkemuutoksista ilmoittaminen apteekille Annosjakelun tilaus apteekista Apteekkiin saapuneen tilauksen lääke- ja annosmuutosten tarkistus ja käsittely Lääkkeiden tilaaminen annosjakeluyksiköstä Lääkkeiden hävittäminen Annospussien tai muulla tavalla pakattujen lääkeerien vastaanottaminen ja toimittaminen tilaajalle toimintayksikköön Kuljetuksen järjestäminen apteekin ja tilaavien toimintayksikköjen välillä Kuljetuksen vakuuttaminen Lääkkeiden säilytyslaatikko (dosetti tai muu annostelija)

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA LIITE 1 LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Sipoon, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien lääkkeiden koneellisen annospussijakelun

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1770/2017 05.05.00 48 Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh.

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon Tervetuloa apteekin annosjakeluasiakkaaksi! Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa. Annosjakelusta hyötyvät etenkin sellaiset apteekin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset koskien lääkkeiden annosjakelun palveluiden kilpailutusta Dnro 44/2015

Kysymykset ja vastaukset koskien lääkkeiden annosjakelun palveluiden kilpailutusta Dnro 44/2015 Kysymykset ja vastaukset koskien lääkkeiden annosjakelun palveluiden kilpailutusta Dnro 44/2015 Huom! Tarjouksen jättöaikaa on jatkettu 24.8.2015 klo 14 saakka Tarjouspyyntöön ja liitteeseen no 3 on tehty

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 3.10.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 1. Hankinnan kohde: Lääkkeiden toimittaminen apteekin kautta koneellisesti jaettuna

Lisätiedot

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Selvitys 1 (6) SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Taustaa Eduskunnan oikeusasiamies on 7.3.2013 antanut ratkaisun (Dnro 809/4/11) (Liite1) ja Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Priima apteekki Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Annosjakelu Iisalmessa Iisalmessa pitkät perinteet annosjakelussa Iisalmessa apteekit ja terveydenhuolto tekevät tiivistä yhteistyötä Palavereita useita

Lisätiedot

Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11.

Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11. 1 Vastaukset lisäkysymyksiin koskien tarjouspyyntöä: Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluista/ OUKA 10065/2013 27.11.2014 KYSYMYS 1. Kun hintatietoja ei saa olla missään muualla tarjousasiakirjoissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1 LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö 19.8.2014 Risto Suominen 1 KONEELLINEN ANNOSPUSSI- PALVELU Lääkkeet jaellaan koneellisesti

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT Apteekkaripäivät 20.4.2017 19.4.2017 Esittäjän nimi 1 MONI IKÄÄNTYNYT TARVITSEE TUKEA LÄÄKEHOIDON HALLINTAAN

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN. Kirsi Aronpuro Osastofarmaseutti, osastofarmasian erityispätevyys

LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN. Kirsi Aronpuro Osastofarmaseutti, osastofarmasian erityispätevyys LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN Kirsi Aronpuro Osastofarmaseutti, osastofarmasian erityispätevyys 3.3.2015 OSTI-TILAUSJÄRJESTELMÄ OSTi- ohjeet OSTi-ohjelmassa Santrasta Lääkehuollon sivuilta (Yksiköt- Tyks- Sapa-

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Savitaipaleen apteekki. Lauritsalan apteekki

Savitaipaleen apteekki. Lauritsalan apteekki 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO A 2/2014 Eksote / KORJAUSILMOITUS: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja lääkehuolto (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 10 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011

KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011 KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011 Oulunkaaren vanhuspalvelut Työryhmän jäsenet: Sari Vitikka, kotihoidon palveluesimies Ii Pirjo Simonen, kotisairaanhoitaja Pudasjärvi Tuula A. Tolkkinen,

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Taysin hoitoyksiköiden lääkehuollon automatisointi Taysin Uudistamisohjelma

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Väinölänniemen Tyvi EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Maljalahti EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 004 Keskusta

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI 1 SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI Sosiaali ja terveysministeriö Kansaneläkelaitos Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/ Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom.

MÄÄRÄYS 8/ Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom. MÄÄRÄYS 8/2007 17.12.2007 LÄÄKEKAAPIT Valtuutussäännökset Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom. Kohderyhmä Apteekit Voimassaoloaika 1.1.2008 31.12.2012 Kumottava normi Lääkelaitoksen määräys 6/2002; 5.12.2002

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät. Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti

Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät. Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti Uudistuvat lääkehuollon tietojärjestelmät Marjo Uusitalo Projektipäällikkö YTM, erikoisfarmaseutti Taysin hoitoyksiköiden lääkehuollon automatisointi (1) o Taysin Uudistamisohjelma 2020: kymmenen vuoden

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Sisältö Yleistä vanhusten lääkityksestä Iäkkäillä vältettävät ja sopimattomat lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääketurvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 6/ LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA

MÄÄRÄYS 6/ LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA MÄÄRÄYS 6/2007 28.11.2007 LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA Valtuutussäännökset Lääkelaki 95 Kohderyhmät Lääkkeellisen kaasun valmistajat Lääkkeellisen kaasun maahantuojat

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot 15.3.2017 Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Lääkityksen tavoite (Koti ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) Hoitopäätösten

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli

Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli Medicindelningens och dokumenteringens dubbelkoll i närvaro av två skötare den sk. Vasa modellen Mari

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen.

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen. Perusturvalautakunta 78 14.12.2011 Perusturvalautakunta 90 20.11.2013 Perusturvalautakunta 51 02.09.2015 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA PALVELUASUMISESSA 86/05.05.00/2015 PETU 14.12.2011 78 Valmistelija

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012 1 (6) TAYS:N VERIKESKUS HOITAA YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUEEN VERITILAUKSET 18.6.2012 ALKAEN Mäntän verikeskuksen toiminta siirtyy TAYS:n verikeskuksen hoidettavaksi 18.6.2012. Samalla myös Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

DIGITAALINEN APTEEKKI

DIGITAALINEN APTEEKKI DIGITAALINEN APTEEKKI NYT JA TULEVAISUUDESSA Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi 4.10.2017 Iiro Salonen / Suomen Apteekkariliitto 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito (DOT) Directly Observed Treatment = tehtävään koulutettu henkilö jakaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1 Keuruun kaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunki Multian kunta SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Asiakas Keuruun kaupunki Tekniset palvelut / Tukipalvelut xxxxxxxx Y-tunnus 0208388-2 Multiantie

Lisätiedot

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015 Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! Hanke Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) 1.1.2015 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT

HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT Minna Knuutila-Jerkku TYKS Sairaala-apteekki Kiinamyllynkatu 48, 20520 Turku Vaihde: (02) 3132971, faksi: (02) 313 2757 ÅUCS Sjukhusapoteket Kinakvarngatan 48, 20520

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma

Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma Ravitsemussuunnittelija, THM Päivi Räsänen Ravitsemushoidon strategiaseminaari 20.5.2015 Kysymys

Lisätiedot

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Toiminnan kehittäminen KYSin silmätautien poliklinikalla 1 KYSin apteekki valmistaa tilauksesta potilaskohtaisia erikoissilmätippoja, joita ei saa kaupallisina

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS Johanna Tulonen-Tapio Kehittämispäällikkö THL Tarve Potilaiden lääkitystieto ja kokonaislääkitys eivät ole kattavasti ja luotettavasti kirjattuna sairauskertomuksissa

Lisätiedot