Finnpilot Pilotage Oy. Asiakastilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnpilot Pilotage Oy. Asiakastilaisuus 26.1.2015"

Transkriptio

1 Finnpilot Pilotage Oy Asiakastilaisuus

2 Ohjelma Tilaisuuden avaus ja Finnpilot osallistujien esittely Matti Pajula Luotsaustoiminnan ajankohtaiset asiat Kari Kosonen Luotsinvälityksen toiminta Kirsi Meyburgh Finnpilot talous Timo Siren Finnpilot verkkosivujen uudistus Sari Turkkila Yhteenveto ja aluekohtaiset asiat Timo Siren, alueluotsivanhimmat

3 Luotsaustoiminnan ajankohtaiset asiat Kari Kosonen

4 80 vastaajaa, maaorganisaatioita alusten tyytyväisyys selvitetään mpilotilla 87% tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Finnpilotiin

5

6 mpilotilla mobiiliin luotsausprosessiin Reaaliaikainen tiedonkulku luotsausprosessista Lisää tehokkuutta ja nopeuttaa tiedon saantia, mm. laskutustiedot heti luotsauksen päätyttyä Mobiili prosessinohjaus (mpilot) mahdollistaa asiakkaiden tekemän arvioinnin aluksella, parhaillaan koekäytössä Emäsalossa 6

7 Luotsausmäärät, luotsit ja Fokka HTV:t Luotsit Fokka Luotsaukset ,4 19, ,1 = -13,5% 18,2 = -6,7% = -15,4%

8 Odotukset min -> 46 kpl 30min 1h -> 74 kpl 1h 2h -> 82 kpl 2h 3h -> 20 kpl 3h 6h -> 36 kpl Yli 6h -> 17 kpl Luotsauksia kpl Palvelutaso ei toteutunut 53 (36+17) luotsauksessa -> 53/24860= 0,2% -> 99,8% luotsauksessa palvelutaso toteutui Poikkeama palvelussa 275 kpl -> 275/24860=1,1% -> 98,9% luotsauksessa ei poikkeamaa 8

9 Talviliikennekoordinaattori Tarkoitus saada ajantasaisempaa tietoa talviliikenteestä kaikille osapuolille, lisäksi velvoite meriliikennestrategiassa ( kehitetään jäänmurron ja luotsauksen operatiivisia toimintamalleja palveluiden täsmällisyyden ja yhteentoimivuuden parantamiseksi ) Vuonna 2014 kartoitettiin eri osapuolten näkemykset talvimerenkulkuun liittyvän tiedon suhteen Nyt koulutetaan koordinaattorit -> kiertävät alueilla eri sidosrymissä Kokeilu alkaa talvena

10 Luotsinvälityksen toiminta Kirsi Meyburgh

11 Luotsinvälitys - Fokka Fokka aloitti toimintansa vuoden 2006 lopussa Toimimme tällä hetkellä Katajanokalla K-6:ssa (samassa rakennuksessa VTS:n ja merivartioston johtokeskuksen kanssa ) Päivystämme 24/7, 3-vuorossa, kuudessa 2-3hlön ryhmissä (vuorot ovat: 7-14:15, 14-22:15 ja 22-7:15) Luotsinvälittäjiä on yhteensä 18 hlöä

12 Luotsausalueet Luotsausalueet on Fokassa jaettu kolmeen eri alueeseen: Länsi: Saaristomeri, Selkämeri sekä Perämeri Etelä: Suomenlahti ja Hanko Itä: Kotka ( Kotka, Hamina ja Loviisa ) ja Saimaa Jokaista aluetta hoitaa vuorollaan yksi välittäjä

13 Luotsinvälittäjän työ Suurin osa välittäjistä hoitaa kaikkia alueita Työmme koostuu pääasiassa yhteistyöstä niin laivojen, kuin teidän agenttien kanssa Samoin asioimme satamien, hinaajien, murtajien ja VTS:n kanssa Tärkeimmät työvälineet luotsinvälityksessä ovat puhelin, Pilotweb, AIS, Portnet, sähköposti, satamien listat ja Seaweb Seuraamme alusliikennettä AIS/WEB palvelimen avulla

14 Käytännön asioita Alustietojen päivittämisen tärkeys Fokkaan Ennakoiden muuttuminen Tilausajat Laituripaikat Rotaatio muutokset jne.

15 Finnpilot talous Timo Siren

16 Agenda Luotsausmaksujen arvonlisäverokäsittely mpilot ja luotsauslaskutus Luotsauspalvelujen hinnoittelu Liikennemäärät ja -tilastot 2014 Vuoden 2015 näkymät

17 Luotsaumaksujen arvonlisäverotus Liikelaitoksen perustaminen 2004 Verottajan ennakkoratkaisu, viranomaistoimintaa Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen asiasta, ei valituslupaa KHO:lle Yhtiöittäminen 2011 KVL ennakkoratkaisu, luotsausyhtiön harjoittaa toimintaansa yhtiöittämisen jälkeen liiketoiminnan muodossa Myyntipaikkasäännökset ja luotsauspalvelujen myynti ammattimaisessa kansanvälisessä meriliikenteessä oleville aluksille (AVL 71 ) Verottajan ohjaus Saimaan hintatuen Alv-käsittelystä KVL ennakkoratkaisu ( ) AVL:n vapautussännöksiä tulkittava suppeasti, ei voida soveltaa ns. aiempiin myyntiportaisiin Arvonlisäveroa suoritettava silloin, kun palvelut myydään muille suomalaisille tahoille kuin laivan omistajille tai laivoja operoiville yhtiöille Verottajan ohjaus Finnpilot ( ) Arvonlisäveroa suoritettava silloin, kun palvelut myydään muille suomalaisille tahoille kuin laivan omistajille tai laivoja operoiville yhtiöille Arvonlisäveron lisäys luotsauslaskuille 1.8. alkaen KHO päätös ( ) KVL:n päätös kumottiin, vapautussäännöstä voidaan soveltaa myös silloin kun palvelut veloitetaan aluksen omistajan tai haltija asiamieheltä Elmeka -ratkaisu, tarkastus- ja valvontamekanismien puute Suomessa valvonta PortNet järjestelmän ansioita Finnpilot ohjauspyyntö verottajalle ( ) Ennakoitavissa muutos luotsausmaksujen ja Saimaan hintatuen arvonlisäverokäsittelyyn Ohjauksen voimaantulo yleensä antamispäivästä eteenpäin Ei järjestelmämuutoksia, joten saadaan käyttöön nopealla aikataululla

18 mpilot ja luotsauslaskutus Laskutusviive Viive luotsauksen päättymisestä laskun lähettämiseen vuonna 2014 keskimäärin 5,33 päivää (2013: 4,78 ja 2012: 5,36) Luotsaustositteiden postitus, tarkastus ja manuaalinen käsittely Koontilaskutus, jatkoluotsaukset mpilot -testikäyttö Paperiset luotsaustositteet jäävät pois Päällikön allekirjoitus sähköisesti Laskutusviiveen lyhentäminen Luotsauslaskujen liitetieto Ennakkoilmoitus Ilmoitus sähköpostilla luotsauksen hyväksynnän yhteydessä Laskutusvirheiden vähentäminen Hyvityksen syy Virhe, agentti Virhe, mailimäärä Virhe, nettopaino Virhe, laskutusjärjestelmä Aiheeton korkolasku Sisäinen hyvitys, laskutusvirhe Sisäinen hyvitys, laskutuspäivä Yhteensä

19 Luotsauspalvelun hinnoittelu Luotsauslain mukaisista luotsauspalveluista aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi luotsausyhtiö perii kiinteään yksikköhintaan perustuvan maksun luotsattavalta alukselta Maksu määräytyy luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja todellisen luotsatun matkan perusteella Luotsausyhtiön perimien maksujen tulee olla kohtuullisia ottaen huomioon aiheutuneet kustannukset ja kohtuullinen tuotto Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa maksua Alennettu yksikköhinta on enintään kaksi kolmasosaa varsinaisesta yksikköhinnasta Luotsausyhtiön on pidettävä julkisesti saatavilla perittävät yksikköhinnat ja alennetut yksikköhinnat Hintojen muutoksista on ilmoitettava vähintään kuusi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa Uudet hinnat voivat tulla voimaan aikaisintaan hintojen muutosilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta

20 Liikennemäärät

21 Markkinaosuus rannikolla (LiVi) Kaikki alusläynnit Ulkomaanliikenne (pl. matkustaja/ ro-ro-matkustaja -alukset)

22 Aluskoon kehitys rannikolla (ulkomaan liikenne/ pl. matkustaja/ ro-ro-matkustaja -alukset)

23 Näkymät 2015 Luotsauksen toimintaympäristön analyysi Viennin ja tuonnin määrien kehitys Meriliikenne aluskäynnit luotsattavat alukset Tilastotiedon hyödyntäminen vs. luotsausdata Vienti- ja tuontiennusteet (ETLA) Viennin- ja tuonnin määrä + 2 % Vientiennusteeseen sisältyy riskejä kansainvälisen talouden epävarmuuden johdosta Korrelaatio luotsausmääriin todennettavissa Vienti- ja tuontitilastot (Livi) Satamittain/ tavaralajeittain Alueellinen tieto: satamat, varustamot, teollisuus Linjaluotsaus/ markkinaosuus Yksittäisten alusten satamakäynnit ja satamien liikenne tavaralajeittain Rotaatio: Alusten reittien ja liikennöivien alusten vaihtuminen, lyhyiden rahtaussopimusten yleistyminen, rikkidirektiivi Lievästi positiivisesta suhdannekehityksestä huolimatta luotsausten kappalemäärien ennustetaan rannikolla pysyvän vuoden 2014 tasolla Saimaalla luotsausmäärien ennustetaan kasvavan jonkin verran Luotsaustuottojen ennustetaan kasvavan noin 2 % kesäkuussa 2014 vahvistetun hinnankorotuksen vaikutuksesta

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Pyydettynä lausuntona Luotsiliitto-

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Hannu kähönen Itämeri-viestijät ovat koonneet vinkkivihkoon käytännön ohjeita Itämeren tilan parantamiseksi Itämeren suojeluvinkit -opas löytyy säätiön verkkosivuilta RAJAVARTIOLAITOS

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka...

Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka... Sisältö Markkinatilanne ja toimintaympäristö... 3 Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema... 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 5 Logistiikka... 7 Matkustajaliikenne... 9 Infrarakentaminen...11

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

Vuosikertomus. 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010

Vuosikertomus. 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010 Vuosikertomus 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010 MILJ Ö M Ä R KT Viking Line Abp on suomalainen varustamo, jonka osakkeet on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Yhtiöllä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MERIFOORUMIUUTISET 1.10.2014 MKK:N KUULUMISIA MKK:n syksyn toimintaa leimaa EU:n rahoituskausien vaihtuminen. Tämä näkyy etenkin MKK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 5. 2007 18.5.2007 1. Vuosikokouskuulumisia 2. Lainsäädäntö 3. Uutisia

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot