Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011

2 2 Navigare necesse est vivere non est necesse.

3 4 Toimitusjohtajan 6 Organisaation Sisältö katsaus kuvaus Asiakkuus ja laatu Ympäristö ja turvallisuus 20 Hallituksen toimintakertomus 26 Tilinpäätös Corporate governance Luotsauksen historia 14 Henkilöstö 3

4 4 Haluamme parantaa merenkulun turvallisuutta ja toiminta edellytyksiä.

5 Vuosi osakeyhtiönä Finnpilotin ensimmäinen osakeyhtiövuosi on takana. Yhtiöittäminen onnistui yllättävänkin hyvin. Työtä muutos aiheutti, mutta siitä selvittiin kunnialla. Muilta osin vuosi oli hyvin vaiherikas. Talvi oli kova, mutta luotsaus pystyttiin jäidenkin puristuksessa järjestämään niin, että tavoitteena ollut palvelutaso toteutui 99,9 prosenttisesti. Taloudellista tulosta voi luonnehtia tyydyttäväksi. Kova talvi vähensi luotsauskysyntää. Kevään myötä liikenne vilkastui kaasuputkikuljetusten ansiosta. Kesällä tuli voimaan linjaluotsauksessa lainmuutos, jonka arvioidaan vähentävän luotsauskysyntää lähimmän parin vuoden aikana noin 25 prosenttia. Vaikutukset alkoivat näkyä jo vuoden 2011 lopulla. Luotsausten määrään vaikutti myös yleinen talouden hidastuminen. Paljolti tarkan taloudenpidon ansiosta tilikauden liiketulos oli voitollinen 0,94 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi 0,21 miljoonaa euroa. Taloudellisesti kannattava toiminta on osakeyhtiön toiminnan edellytys. Yhtä tärkeää on varmistaa merenkulun turvallisuus ja sujuvuus. Siinä tehtävässä vuosi oli menestyksekäs. Luotsausta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin merkittävästi yhtiöittämisen yhteydessä. Nyt yhtiön hallitus päättää hintojen muutoksista ja maksujen perusteista. Muutokset pitää kuitenkin päättää ja tiedottaa jo puoli vuotta ennen niiden voimaantuloa. Tämä on taloudellisen suunnittelun kannalta haastavaa. Vuonna 2011 luotsausmaksun mailiporrastus muutettiin mailikohtaiseksi hinnoitteluksi. Hintoja myös korotettiin erityisesti englanninkielisen linjaluot sauksen vaikutuksen vuoksi. Luotsausmaksut ovat pysyneet vuodesta 1999 vuoteen 2010 muuttumatto mina. Tarvittavan palveluverkoston laajuus on kuitenkin pysynyt lähes samana. Vuonna 2011 saatiin päätökseen ja käynnistettiin merkittäviä hankkeita. Finnpilotin luotsaustoiminta sai luokituslaitos Det Norske Veritasilta ISO 9001 standardin mukaisen laatuluokituksen. Laatuluokiteltua luotsaustoimintaa on maailmanlaajuisesti vain noin kymmenessä muussa valtiossa. Vuoden aikana käynnistettiin luotsauksen vaikuttavuuden arvioimisen mahdollistava työ yhdessä Turun yliopiston kanssa. Esimieskunnan kaksi vuotta kestävä johtamis koulutus jatkui. Koulutuksen opinnäytetyöt valmistuvat vuoden 2012 lopulla. Vuodesta 2012 on tulossa mielenkiintoinen ja haastava vuosi. Linjaluotsauksen kasvun arvioidaan vähen tävän luotsauskysyntää. Satamien ja luotsattavien väylien määrä ei ole silti vähenemässä. Talouden kehityksen huonot näkymät ja vaikea ennustettavuus tuovat haasteita niin Finnpilotille kuin muillekin. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia perustehtävämme toteu tuksesta korkean turvallisuustason ja merenkulun tehokkuuden varmistamiseksi. Haluamme silti edelleen parantaa merenkulun toimintaedellytyksiä. Meriliikenteen logistiikkaketjun tarpeita voisi tulevaisuudessa palvella kokonaisuus, johon kuuluisivat luotsaus, liikenteenohjaus, talvimerenkulun koordinointi ja muut toimialan tarvitsemat palvelut. Merenkulun elinkeinoelämän edustajien näkemystä myötäillen pitäisi liikenteenohjaus liittää luotsaus toiminnan yhteyteen. Yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on ollut vilkasta ja antoisaa. Siitä haluan antaa suuren kiitoksen kaikille yhteisesti. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi ja asiakkaiden tyytyväisyyden varmistamiseksi tarvitsemme avointa kanssakäymistä ja vuoropuhelua. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluan kiittää vuoden 2011 saavutuksista koko Finnpilotin henkilöstöä. Meillä on ainutlaatuista merenkulun asiantuntemusta, joka on hyödynnettävä koko yhteiskunnan ja merenkulkusektorin hyväksi. Matti Pajula Toimitusjohtaja 5

6 Organisaation kuvaus Finnpilot on liikenne- ja viestintäministeriön hallin nonalalla toimiva valtion erityistehtäväyhtiö. Valtio omistaa yhtiön koko osakekannan. Toimintaa hallin noidaan osakeyhtiölain perusteella sekä ohjataan luotsauslailla. Toimintaympäristö Luotsauksen kysyntä on riippuvainen Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Merikuljetusten kannalta keskeisiä toimialoja ovat teknologia- ja puunjalostusteollisuus sekä metsä- ja kemianteollisuus. Laivojen oma luotsaustoiminta eli linjaluotsaus vaikuttaa Finnpilotin toimintaan. Vuonna 2011 linjaluotsauksen osuus oli noin 60 prosenttia Suomen alusliikenteestä. Valtiolla on Finnpilotin omistajana erityisintressi taata elinkeino-, turvallisuus- ja liikennepoliittiset tavoitteet eli palvelujen saatavuus ja turvallisuus. Finnpilot Pilotage Oy hoitaa luotsaustoimintaa laissa säädetyn yksinoikeuden perusteella. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on myös kehittää luotsausjärjestelmää ja huolehtia luotsauspalvelujen kustannustehokkaasta tarjonnasta. Toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja palvelutason säilyä liikennepolitiikan mukaisena. Luotsauspalvelua tuotetaan valtakunnallisesti kaikille luotsattaviksi määrätyille väylille, joita on kappaletta. Yhtiö on velvoitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeus oloissa. Tarjoamme luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena päivänä. 6

7 Luotsausalueet Luotsi- tai tukiasema 1. Perämeren alue: Ajos, Hailuoto, Oulu, Raahe, Kokkola, Pietarsaari, Vaasa 2. Selkämeren alue: Kaskinen, Rauma, Pori 3. Saaristomeren alue: Uusikaupunki, Turku, Maarianhamina, Utö, Hanko 4. Helsingin alue: Porkkala, Harmaja, Emäsalo 5. Kotkan alue: Kotka, Orrengrund 6. Saimaan alue: Lappeenranta, Puumala, Savonlinna, Vuokala Tornio Ajos Hailuoto Kemi 1 Raahe Oulu Pietarsaari Kokkola Vaasa 2 Kaskinen Pori Rauma Uusikaupunki 3 Maarianhamina Utö Turku Hanko Porkkala Helsinki 4 Harmaja 5 Orrengrund Emäsalo 6 Puumala Hamina Kotka Vuokala Savonlinna Lappeenranta 7

8 Organisaation kuvaus FINNPILOT PILOTAGE OY ORGANISAATIO HALLITUS Toimitusjohtaja Tietohallinto Viestintä Luotsausyksikkö Kuljetusyksikkö Henkilöstöyksikkö Talousyksikkö Luotsinvälitys Luotsausalueet Alueluotsivanhimmat Luotsivanhimmat Kiinteistöt Kuljetuspalvelut ja -kalusto Kesällä 2011 englannin kieli hyväksyttiin linjaluotsauksen kolmanneksi kieleksi suomen ja ruotsin rinnalle. Arvion mukaan englannin kieli nostaa linjaluotsauksen osuutta. Tämä heijastuu suoraan yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vuoden 2011 aikana Finnpilot luotsasi yli alusta ja noin merimailia. Luotsausten kappalemäärä nousi n. 2 % verrattuna vuoteen Luotsattujen merimailien määrä puolestaan kasvoi noin prosentin. Organisaatio Finnpilotin organisaatio on jaettu neljään yksikköön, jotka ovat luotsaus, kuljetus, talous ja henkilöstö. Yksiköiden johtajat ja toimitusjohtaja muodostavat johtoryhmän. Finnpilotin operatiivinen toiminta tapah tuu kuudella luotsausalueella, joista vastaavat alueluotsivanhimmat. Luotsien ja veneenkuljettajien eli kutterinhoitajien lähiesimiehinä toimivat asemien luotsivanhimmat. Luotsinvälitys ottaa vastaa luotsintilaukset. Vuonna 2011 Finnpilotin operatiivista toimintaa hoidettiin rannikolla ja Saimaan alueella sijaitsevilta luotsi tai tuki asemilta, joita oli käytössä 24 kappaletta. Yhtiön omassa omistuksessa oli 11 asemaa. Hallinto toimii Helsingissä. Venekalustona ovat nopeat jäättömien vesien aikaan käytettävät luotsiveneet, joita vuonna 2011 oli käytössä 30 kappaletta ja jäävahvistetut luotsikutterit, joita vuonna 2011 oli käytössä 33 kappaletta. Lisäksi yhtiöllä on seitsemän talviliikenteessä käytettävää hydrokopteria ja 30 henkilöautoa. Vuonna 2011 Finnpilotin johtoryhmä päivitti yhtiön strategian. Yhtiön arvot tiivistettiin kolmeen, jotka ovat turvallisuus, yhdessä tekeminen ja uudistuminen. Strategisena tavoitteena on olla valtakunnallinen meriliikenteen turvallisuuspalveluiden tehokas ja asiakaslähtöinen tuottaja, vakiinnuttaa voimassa olevan luotsauslain mukainen yhden toimijan malli sekä kehittää yhtiön toiminnan turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Finnpilotin hallitus ja johtoryhmä esitellään Corporate Governance -osuudessa alkaen s. 38. Suomessa on yli luotsattavaa väylää. 8

9 Vuonna 2011 luotsasimme yli merimailia. FINNPILOTIN ARVOT Turvallisuus Toimintamme lähtökohtana on turvallisuus. Tuotamme turvallisuutta ihmisten, ympäristön ja merenkulun hyväksi. Yhdessä tekeminen Kehitämme yhdessä toimintaamme. Kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme, toisiamme sekä työtämme. Uudistuminen Arvioimme toimintaympäristöämme ja uudistamme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti. Finnpilotin hallituksen puheenjohtaja Soili Suonoja HYVÄ TYÖPAIKKA, JOHON ON KIVA TULLA. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa Finnpilotin toiminnalle raamit. Yhtiön hallitus valvoo hallintoa ja taloutta. Hallitus hyväksyy yhtiön strategian, mutta toimivan johdon on se luotava. Hallitus sparraa, haastaa ja kyseen alaistaa toimivan johdon suunnitelmia ja toimenpiteitä. Finnpilot tekee Suonojan mukaan tärkeää turvallisuustyötä. Ihmiset, asiakkaat ja tulos, se on liiketoiminnan ydin. Hyvällä henkilöstöjohtamisella saadaan ihmiset työskentelemään yhdessä asiakkaiden hyväksi. Siitä syntyy tulosta. Haluan, että Finnpilot on hyvä työpaikka, johon on kiva tulla. Investointeihin ja kehittämiseen pitää tehdä rahat itse. Valtion pussille ei voi mennä. Huonosti hoidettu monopoli vie uskottavuuden. Avoin ilmapiiri ja luottamus vievät yritystä eteenpäin. Nostetaan kissa pöydälle ja katsotaan, mitä se on syönyt, sanoo Suonoja jämäkästi. Vaikeatkin asiat on kohdattava ja käsiteltävä avoimesti. Toisen sanaan pitää voida luottaa. Samalla tavalla kuin luotsi ja kutterikuski toimivat toisiinsa luottaen, tulee myös kentän ja hallinnon toimia. Arvostan suuresti koko henkilöstömme korkeaa ammattitaitoa ja osaamista. Sitä pitää ylläpitää ja kehittää, painottaa hallituksen puheenjohtaja. Finnpilotin hallituksen puheenjohtaja Soili Suonoja on hallitusammattilainen ja toimii mm. Alkon ja Finavian hallitusten puheenjohtajana. 9

10 Asiakkuus ja laatu Finnpilotin asiakkaita ovat laivanvarustajat, satamat ja elinkeinoelämä. Tärkeitä sidosryhmiä ovat viranomaiset, ammattiliitot, toimiala järjestöt ja jäänmurto. Meri ympäristöön liittyvissä asioissa yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Yhtiön palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotus ajan pituudella. Finnpilotin palveluehtojen mukaan se on enintään kolme tuntia merialueilla ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Vuonna 2011 palvelutaso toteutui 99,9 prosenttisesti. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Seuraava asiakastutkimus tehdään syksyllä Finnpilotilla on avainasiakkaita koskeva asiakkuudenhoitosuunnitelma, johon kirjataan vuosittain tavoitteet ja toimenpiteet tärkeimpien asiakkaiden osalta. Sidosryhmiin pidetään yhteyttä säännöllisissä tapaamisissa. Suoria asiakkaita ovat luotsintilauksia tekevät meklarit, alusten päälliköt sekä miehistö, joiden kanssa yhteistyössä itse luotsaus tapahtuu. Noin 40 prosenttia Suomen vesialueilla liikkuvista kaupallisista toimijoista käyttää luotsauspalvelua. Palvelun on vastattava asiakkaiden tarpeita. Joustavalla resurssien käytöllä varmistetaan, että käytettävissä oleva henkilöstö riittää palvelun tuottamiseen. Palvelun kehittämisessä on tärkeää ratkaista kysyntähuippujen hoitaminen kustannustehokkaasti. Laatujohtaminen Finnpilot aloitti ISO standardin mukaisen laatu järjestelmän rakentamisen keväällä Det Norske Veritas auditoi Finnpilotin laatujärjestelmän syksyn 2011 aikana. Luotsauksia auditoitiin Hangossa, Emäsalossa, Vuosaaressa ja Porkkalassa. Luotsinvälitys auditoitiin marraskuussa, samoin kuin asiakkuudenhallintaprosessi, myynti, laskutus, hankinnat ja niihin liittyvä dokumentaatio sekä poikkeamien hallinta ja johtaminen. ISO sertifikaatti myönnettiin joulukuussa

11 Palvelemme noin 40 % kaupallisesta meriliikenteestä. ESL Shippingin toimitusjohtaja Markus Karjalainen MEIDÄN KVARTAALI ON 25 VUOTTA. ESL Shipping on kuusikymppinen kuivabulkkivarustamo, jonka viisikymppinen toimitusjohtaja Markus Karjalainen on edelleen rakastunut merenkulkuun. Aspo-konserniin kuuluvan ESL Shippingin kilpailuetu on jääosaaminen. Kuljetukset pyörivät Itämeren alueella tasaisesti ympäri vuoden. Suurin osa laivoista kulkee erivapaudella ilman luotsia. Finnpilotille yhtiö on kuitenkin keskisuuri asiakas. Euroopan edullisinta luotsausta Finnpilotilla on velvoite tuottaa luotsauspalvelua vuoden ja vuorokauden ympäri kaikilla luotsattavaksi merkityillä väylillä Suomen merialueilla ja Saimaalla. Luotsattavia väyliä on yli tuhat kappaletta. Yhtiön hallitus päättää luotsauksen hinnoitte lusta. Luotsausmaksujen tulee olla kohtuullisia ottaen huomioon aiheutuneet kustannukset ja kohtuullinen tuotto. Hintojen muutoksista on luotsauslain mukaan tiedotettava kuusi kuukautta aikaisemmin ja muutokset tulevat voimaan seuraavan vuoden alusta lukien. Hinnoittelurakennetta muutettiin vuoden 2011 aikana ja muutokset tulivat voimaan vuoden 2012 alussa. Uudet luotsaustaksat perustuvat aluskokoon ja todelliseen luotsattavaan matkaan. Hinnoittelurakenteen tarkistus tarkoittaa käytännössä suurempia muutoksia lyhemmillä matkoilla ja vastaavasti pienempiä muutoksia pitemmillä luotsausmatkoilla. Vaikutukset vaihtelevat merkittävästi eri satamien ja väylien välillä. Hinnoittelun uudistamisella pyrittiin parantamaan perittyjen maksujen kustannusvastaavuutta. Valtaosa kustannuksista muodostuu palvelutason edellyttämän valmiustilan ylläpitämisestä ja siitä aiheutuvista kiinteistä kuluista. Suomessa perittävät luotsausmaksut ovat uudistuksen jälkeenkin Euroopan edullisimpia. Luotsaukselta odotan turvallisuutta ja täsmällisyyttä. Luotsin odotusaika voi maksaa jopa kymppitonneja, sanoo Karjalainen. Aika on kirjaimellisesti rahaa. Lastin voi menet tää, jos liikaa myöhästyy. Hinnan perusteena tulisi olla palvelun laatu ja kustannustehokkuus. Saatavuuden eri sata missa ei ehkä tarvitse olla aina samalla tasolla. Luotsauksen täsmällisyys ja saatavuus on kuitenkin kustannusta tärkeämpää. Logistiikkaketjun toimivuus on ensisijaista. Minusta asiakkaalle olisi ehdottomasti etua VTS:n ja luotsauksen saamisesta samaan järjestelmään. Siinä olisi aitoa synergiaa, toteaa toimitusjohtaja Karjalainen. Tulevaisuuden visio voisi olla meriliikenteen luotsaus- ja ohjauskeskus, josta annettaisiin huipputeknologiaa käyttäen navigointiohjeet laivan päällystölle. Suomessa ei ole merenkululle vaihtoehtoa. Luotsia ja luotsausta myös tarvitaan aina. Toimitusjohtaja Markus Karjalainen on merikapteeni, joka on työskennellyt matkustajaliikenteessä, Nesteellä ja Fortumilla sekä Finnlinesilla. 11

12 Ympäristö ja turvallisuus Luotsauksen tehtävä on edistää meriliikenteen sujuvuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Liikennemäärien nousu ja liikenteenohjauksen tarpeet sekä talvikausi korostavat luotsauksen merkitystä. Kauppamerenkulussa tapahtuu Suomen vesi alueella keskimäärin 30 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksista aiheutuu yleensä pieniä vau rioita aluksille. Suuremmassa vaarassa on meriympäristö. Kolme yleisintä onnettomuustyyppiä ovat karilleajo ja pohjakosketus, alusten yhteentörmäys ja törmäys kiinteisiin rakenteisiin. Onnettomuuksien yleisimmät syyt ovat inhimillinen erehdys ja ulkoiset olosuhteet kuten kova tuuli ja jääolosuhteet. Luotsauksella voidaan vaikuttaa yleisimpien onnettomuuksien ehkäisyyn. Aluksen turvallinen kulku jääuomassa ja talviajan laitu rointiin liittyvät operaatiot vaativat erityisosaamista, jota ei ole läheskään kaikkien alusten päällystöllä. Luotsia käyttävä alus saa ulkopuolelta tarvitsemaansa osaamista. Asiakkaat säästävät talvella luotsin avulla matka-aikaa muutamista tunneista jopa useisiin päiviin. Luotsaustyön lisäksi luotsi vaikuttaa meriturvallisuuteen myös raportoimalla poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita hän havaitsee luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Tutkimuksella mitattavaa tietoa Vuonna 2011 Finnpilot toteutti yhteistyössä Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa luotsauksen vaikuttavuuden tutkimusprojektin. Tutkimuksessa laadittiin prosessikuvaus luotsauksen kulusta, suunniteltiin Finnpilotin käyttöön tarkoitettu mittaristo luotsaustyön vaikuttavuuden seuraamiselle sekä laadittiin alustava suunnitelma mittariston käyttöönotosta. Tiedon lähteinä olivat muiden maiden luotsauslaitokset, luotsausalan järjestöt, kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n dokumentit sekä luotsaukseen liittyvä kirjallisuus ja selvitykset. Luotsausprosessin mallia testattiin haastatteluiden ja luotsaustapahtumien havainnointien avulla. 12

13 Suomessa sattuu noin 30 kauppamerenkulun onnettomuutta vuodessa. Miksi luotsausta mitataan? Luotsausta on tutkittu vähän. Luotsauksen vaikuttavuuden mittaamisesta ei löydy juurikaan esimerkkejä maailmalta. Finnpilotin ja Turun yliopiston tutkimus on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että luotsaustyölle määritetään yhteiskunnallinen arvo. Tutkimuksessa luotsausprosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuin kertaakaan aiemmin. Prosessikuvaus antaa mahdollisuuden mitata työtä. Prosessin mittausta voidaan täydentää poikkeamien raportoinnilla. Mittaaminen avaa muillekin kuin luotsausta syvällisesti tunteville luotsin työn merkityksen uudella tavalla. Mittaamalla luotsaustyötä voimme kertoa, mistä luot sausmaksussa itse asiassa maksetaan. Prosessin mittaamisen ja poikkeamien raportoinnin yhteis tuloksena luotsauksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus voidaan määrittää. Poikkeamien raportointi edistyi vuonna 2011 huimaa vauhtia. Vuoden lopussa Finnpilotin poikkeamien raportointijärjestelmään tehtiin yksi poikkeamaraportti 52 luotsausta kohden. Vuoden 2012 aikana työtä jatketaan ottamalla prosessimittarit vähitellen käyttöön. Luotsauksen vaikuttavuutta mittaavat ensimmäiset raportit toteutunevat syksyllä Professori Ulla Tapaninen ANGRY BIRDS EI TARVITSE MERILIIKENNETTÄ Luotsauksen vaikuttavuus on tutkimus merenkulun turvallisuuskulttuurista ja tärkeää perustyötä sen edistämiseksi. Läheltä piti -tilanteista raportointi ja tiedon jakaminen merenkulun organisaatioiden sisällä ei ole vielä vakiintunut käytäntö. Mittaaminen ja raportointi ovat kuitenkin työvälineitä toiminnan laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Finnpilotissa näkyy aito halu kehittää ja parantaa omaa toimintaa. Aloite tutkimuksesta tuli yhtiöltä, sanoo professori Ulla Tapaninen. Luotsauksen havainnointimatkoilla ja työpajoissa luotsit tulivat aktiivisesti mukaan. Luotsaus on ammatti, jota on opittu perinteisesti mestari-kisälli -periaatteella. Tämä voi viedä toimintaa eri suuntiin eri paikoissa, toteaa Tapaninen. Tutki muksessa kuvattiin luotsaustyö myös laajemmin kuin lakitermi luotsaus pitää sisällään. Luotsit ovat työssään huippuasiantuntijoita, kuten kirurgit. Laadun ja turvallisuuden takaa miseksi myös kirurgit mittaavat prosessia, vertaa Ulla Tapaninen. Ei ole näköpiirissä, että voisimme ohjata laivat turvallisesti rantaan jollain joy stickilla etätyönä. Merenkulkua ja luotsausta tarvitaan. Vain Angry Birdsin tapaiset tuotteet liikkuvat ilman liikennevälinettä, naurahtaa Turun yliopiston merenkulkualan koulutusja tutkimuskeskuksen professori, tekniikan tohtori ja dosentti Ulla Tapaninen. 13

14 Henkilöstö Finnpilotin operatiivinen tehtävä on luotsauspalvelu, jonka toteuttajia ovat luotsit ja kutterinhoitajat. Luotsit tuottavat luotsauksen ja kutterin hoitajat kuljetukset veneellä ja autolla sekä kaluston ja kiinteistöjen huollon. Luotsien ja kutterinhoitajien työaika on viikko töitä viikko vapaata Keski-ikä tehtävittäin vuotta 1 Hallinto 2 Taloushenkilöstö 3 Luotsit 4 Luotsikutterinhoitajat 5 Luotsinvälitys Luotsinvälittäjät tekevät työtään 24/7 ja ottavat vastaan luotsintilaukset, joille he etsivät käytettävissä olevan luotsin ja kuljetukset. Suurimmilla luotsiasemilla työskentelee myös taloushenkilöstöä eli emäntä siivoojia ja siivoojia, jotka huolehtivat ateriois ta ja siivouksesta Finnpilotin hallinto toimii Helsingissä ja vastaa tukitehtävistä sekä toiminnan kehittämisestä Eri henkilöstöryhmiä koskevat työehtosopimusneuvottelut käytiin marraskuussa Finnpilot käy suoraan neuvottelut työntekijöitä edustavien yhdistysten ja ammattiliittojen kanssa. Nyt solmitut työehtosopimukset ovat voimassa kaikkien henkilöstöryhmien osalta maaliskuun 2014 loppuun saakka Ikä- ja sukupuolijakauma miehiä naisia

15 HENKILÖSTÖTAVOITTEET Johtamisvalmiuksien kehittäminen Arvojen korostaminen toiminnan johtamisessa Yhteishengen ja yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen Sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstö tehtävittäin % 1 Luotsit 45 2 Luotsikutterinhoitajat 40 3 Luotsinvälitys 7 4 Hallinto 6 5 Taloushenkilöstö 2 Operatiivinen henkilöstö alueittain % 1 Perämeri 20 2 Saaristomeri 18 3 Saimaa 18 4 Helsinki 17 5 Kotka 14 6 Selkämeri 13 Henkilöstön työsuhteen laatu % 1 Vakituinen 92 2 Määräaikainen 8 Henkilöstön tunnusluvut Vuoden 2011 lopussa Finnpilot Pilotage Oy:n palveluksessa oli 349 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 29 työntekijää, mikä vastaa 8,3 prosenttia koko henkilöstön määrästä. Henkilötyövuosia kertyi 340. Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Yli 90 % henkilöstöstä on miehiä. Eniten naisia työskenteli hallinnossa ja luotsinvälityksessä. Luotsina työskenteli kaksi naista ja kutterinhoitajana yksi. Yhteensä Finnpilotin palveluksessa oli 33 naista. Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus vuonna 2011 oli 5,4 %. Vuoden 2011 aikana ei ollut lomautuksia tai irtisanomisia. 15

16 ESIMIESkoulutuksen tavoitteet: Esimiestyön eheyttäminen Yhtiön tavoitteiden kirkastaminen Yhteishengen edistäminen Vastuiden selkeyttäminen Yli 90 % henkilöstöstä on miehiä. Osaamisen kehittäminen Finnpilotin henkilöstön ammattitaito ja sen ylläpito on ensisijaisen tärkeässä roolissa työn luonteesta johtuen. Jokaisen luotsiaseman luotsivanhin ylläpitää ja seuraa luotsiasemansa osalta henkilöstön koulutusta Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoon liittyvän pakollisen koulutuksen lisäksi vuonna 2011 järjestettiin ammattitaitoa kehittävää ja laajentavaa koulutusta luotseille ja luotsinvälitykselle. Osa Saaristomeren, Emäsalon ja Perämeren luotseja osallistui koulutukseen, jossa opiskeltiin saattohinausta ja raakaöljylaivojen ajamista syväväylillä. Koulutus toteutettiin yhdessä NesteOilin kanssa. Koulutus pidettiin simulaattorikoulutuksena Aboa Maressa Turussa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla ja Marin Wageningenissa. Luotsinvälityksen henkilöstö osallistui rannikkolaivurin radiokoulutukseen (SRC). Koulutuksella varauduttiin meriliikenteenohjauksessakin käytettävän 2 Henkilöstön koulutustausta % 1 Perusaste 2 Alempi korkeakouluaste 3 Keskiaste 4 Alin korkea-aste 5 Ylempi korkeakouluaste radio järjestelmän käyttöön. Lisäksi luotsinvälittäjiä koulutettiin IBNet eli IceBreakerNetin käyttöön. Järjes telmä auttaa jäänmurron ja luotsaustoiminnan yhteensovittamisessa. 16

17 FYYsinen kunto henkinen työssä jaksaminen työyhteisön toimivuus TYÖHYVINVOINTI Vapaa-aika & harrastukset turvallinen työympäristö Henkilöstökyselyn keskiarvo oli 3,78. osaaminen & ammattitaito esimies- ja alaistyötaidot Finnpilot myöntää omaehtoisen koulutuksen tukea kaikille työntekijöilleen sellaiseen koulutukseen, joka liittyy henkilön työtehtäviin, mutta ei ole mukana ylläpitokoulutuksessa. Koulutukseen käytettiin vuoden aikana 730 euroa työntekijää kohden. Joka toinen vuosi järjestetään koko henkilöstön yhteistyöpäivät, joiden tarkoituksena on tutustuttaa eri paikkakunnilla toimivia työntekijöitä toisiinsa ja edistää työhyvinvointia yhteisillä liikuntamahdollisuuksilla ja työyhteisön kehittämistyöpajoilla. Seuraavan kerran toimintapäivät järjestetään syksyllä Johtamisen kehittäminen Syksyllä 2010 aloitettiin koko esimieskunnalle tarkoitettu johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava JET-koulutus, joka jatkui vuoden 2011 ajan. Koulutus päättyy syksyllä Koulutus toteutetaan monimuoto-koulutuksena, johon sisältyy sekä lähiopetusta että etäopiskelua. Koulutukseen osallistuvat kaikki Finnpilotissa esimiestehtävissä toimivat eli johtoryhmän jäsenet, alueluotsivanhimmat ja luotsivanhimmat. Koulutukseen liittyy myös omaa toimintaa tai työyhteisöä koskeva kehittämissuunnitelma. Palkitseminen Henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuonna 2011 tulospalkkiolle asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Johdon palkitsemisjärjestelmä suunnitellaan ja otetaan käyttöön vuonna Tavoitteena koko työyhteisön hyvinvointi Finnpilotin perustehtävän ja sitä tukevan työn suorittamisessa on tärkeintä yhteistyö ja luottamus työtovereihin vaikeissakin olosuhteissa. Työnantaja huolehtii työhyvinvoinnista ja antaa mahdollisuudet onnistumiseen työtehtävissä. Vuonna 2011 Finnpilotissa keskityttiin työhyvinvoinnin edistämiseen. Aikaisempien vuosien työtyyväisyyskyselyn heikot tulokset johtivat moniin kehittämistoimiin. Vuoden 2011 kyselyssä työtyytyväisyyden Henkilöstökyselyjen tulokset Vastausprosentti 50 % 46 % 57 % 51 % Kaikkien kriteerien keskiarvo (asteikko 1-6) 3,85 3,52 3,35 3,78 17

18 TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Terveellinen ja turvallinen työympäristö Hyvin toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö Työhön liittyvien sairauksien ja työtapaturmien ehkäisy Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, työssä jaksaminen Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. keskiarvo olikin noussut. Kyselyn tulokset esiteltiin laajasti kentällä. Eri paikkakunnilla järjestettiin 11 tilaisuutta, joihin osallistui noin 70 työntekijää. Seuraavien vuosien tavoitteena on edelleen nostaa keskiarvoa ja myöskin vastaajien määrää. Matkalla parhaaksi -hanke Matkalla parhaaksi -hankkeen suunnittelu alkoi jo vuonna 2008, mutta sen aloitus viivästyi vuoden 2009 yt-neuvottelujen vuoksi. Rahoitusta saatiin TYKESiltä ja hanke käynnistyi vuonna Lähtökohtana oli aluksi luotsaustoiminnan kehittäminen. Työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet koettiin kuitenkin niin tärkeinä, että hankkeen painopiste siirtyi niihin. Työhyvinvoinnin käytännön kehittäjänä toimi hyvinvointitiimi, johon kuului osallistujia kaikista Finnpilotin ammattiryhmistä. Hyvinvointitiimi kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Tiimi valitsi kahdeksan teemaa, joista vuoden aikana herätettiin keskustelua intran välityksellä. Teemoina olivat ravinto ja painonhallinta, stressi ja uni, juokseminen, hyötyliikunta, päihteettömyys, tiedottaminen, yhteiset toimintatavat sekä vastuun ottaminen. Vuoden aikana työhyvinvoinnin kehittämiseen saatiin lukuisia ideoita, joita viedään jatkossa käytäntöön yhteistyössä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Varhaisen välittämisen malli Finnpilotissa laadittiin vuonna 2011 lakisääteinen varhaisen välittämisen ja kriisipalvelun ohjeistus. Esimiehiä on koulutettu mallin käyttöön JET-koulutuksen yhtey dessä ja hyvien käytäntöjen jalkauttamista jatketaan vuonna Eläkeinfot Vuoden 2011 alussa tapahtunut yhtiöittäminen toi muutoksia eläkejärjestelyihin. Henkilöstölle järjestettiin eri puolilla maata infotilaisuuksia muutoksista. Eläkeinfoja pidettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja ne keräsivät noin 50 osallistujaa. 18

19 Työterveyshuolto ja työtapaturmat Finnpilotin työterveyshuoltoon sisältyy lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja vapaaehtoinen sairaanhoitopalvelu akuuteissa sairauksissa. Työterveyshuolto on kaikkien Finnpilotin työntekijöiden käytettävissä. Työterveyshuoltoon käytettiin vuoden aikana 850 euroa työntekijää kohden Työtapaturmia sattui 17 kappaletta. Eniten sairauspoissaoloja tuottivat tuki- ja liikunta elinsairaudet Vuoden 2012 henkilöstötavoitteita Työhyvinvointiin liittyvissä toimenpiteissä pyritään viemään ideointi vahvemmin käytäntöön huolehtimalla asematasolla sujuvan arjen toteutumisesta. Henkilöstöä koskevat periaatteet kaipaavat päivitystä. Henkilöstöpolitiikkaan voidaan yhdistää henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma ja tasaarvosuunnitelma. Työpaikan pelisäännöt eli eettiset ohjeet, päihdeohjelma ja varhaisen välittämisen malli Työtapaturmien määrä kpl voidaan myös koota yhtenäiseksi malliksi, jota viedään viestinnällisesti asemille. Toimenkuvien ja tehtävien sekä perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalin päivittäminen auttavat yhtenäisten käytäntöjen luomista. 19

20 HALLITUksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Luotsausliikelaitos yhtiöitettiin siirtämällä sen toiminnot valtion kokonaan omistamalle Finnpilot Pilotage Oy:lle, joka perustettiin Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain (1008/2010) 2 :n nojalla liikenneja viestintäministeriö luovutti valtion puolesta Luotsaus liikelaitoksen omaisuuden, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminnan apporttina Finnpilot Pilotage Oy:lle. Liiketoimintasiirto tehtiin kirjanpidon mukaisin tasearvoin. Finnpilot Pilotage Oy on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion erityistehtäväyhtiö. Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävänä on tuottaa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun turvallisuuden ja toimivuuden. Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsaus laissa ja luotsausasetuksessa. Lisäksi Finnpilot noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnointi ohjetta ja omistajaohjauksen periaatteita. Hallituksen toimintakertomuksessa olevat luvut esitetään Finnpilot Pilotage Oy:n tilinpäätöksen mukaan. Vertailutietona toimintakertomuksessa käytetään Luotsausliikelaitoksen lukuja tilikaudelta Liikevaihto milj Käyttökate % liikevaihdosta Konserni Finnpilot Pilotage Oy ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy muodostavat konsernin. Liikelaitoksen yhtiöit tämisellä ei ollut vaikutusta konsernirakenteeseen, eikä rakenteessa tilikauden aikana tapahtunut muutoksia. Finnpilot Pilotage Oy:n omistusosuus Ice Advisorsista on 60 prosenttia. Vuoden 2011 tilinpäätökseen ei sisällytetä konsernitilinpäätöstä, koska tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Taloudellinen tulos 2011 Tilikauden liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa, joka ylitti Luotsausliikelaitoksen 2010 liikevaihdon 1,6 miljoonalla eurolla (2010: 34,6 milj. euroa) ja tavoitteen mukaisen liikevaihdon 1,4 miljoonalla eurolla (budjetti: 34,8 milj. euroa). Kasvua edellisvuoteen oli 4,7 prosenttia. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1, Liiketulos milj * Vuoden 2010 luvut ovat pro forma -tietoja. Vuodet koskevat Luotsausliikelaitosta. 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Toimintakertomus 3 6 8 10 12 14 Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Luotsauksen vaikuttavuus Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa 26.7.2012 Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Esityksen sisältö Finnpilot Pilotage Oy Luotsaus ja sen keskeisimmät

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 4 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 10 Tuloslaskelma 11 Rahoituslaskelma 12 Tase 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Hallituksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot