LUOTSAUSLIIKELAITOS vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus"

Transkriptio

1 LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009 vuosikertomus

2

3 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS

4 finnpilot 2009 SISÄLTÖ Luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena päivänä... 5 Vuositilastot Toimitusjohtajan katsaus... 7 Meriliikenteen ohjaus... 8 Henkilöstö on liikelaitoksen tärkein voimavara... 9 Turvallisuus Luotsauspalvelut alueittain Ympäristö Huoltovarmuus Tilinpäätös

5 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 LUOTSAUSPALVELUA VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ Luotsausliikelaitos Finnpilot tarjoaa tehokkaasti järjestettyä, luotettavaa ja laadukasta luotsauspalvelua kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille Suomessa. Palvelua tarjotaan vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Suomen laaja saaristo, matala rannikko ja vaihtelevat olosuhteet asettavat merenkululle haasteita, erityisesti olosuhteisiin tottumattomille merenkulkijoille. Luotsauksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää merenkulun turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä alusliikenteestä aiheutuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. Voimassa olevan luotsauslain ja asetuksen mukaisesti kaikkien Suomen satamiin saapuvien ja niistä lähtevien laivojen on käytettävä luotsia, jos aluksen kuljettaman lastin vaarallisuus, haitallisuus tai aluksen koko sitä edellyttävät. Luotsinkäyttövelvollisuudesta on vapautettu alukset, joiden päällikkö on suorittanut linjaluotsitutkinnon tai joille Liikenteen turvallisuusvirasto, tai sen edeltäjä Merenkulkulaitos, on myöntänyt luotsinkäyttövapauden. Finnpilotin luotsit suorittivat luotsausta vuonna 2009, yhteensä merimailia. Suomen koko laivaliikenteestä luotsia käyttävien alusten osuus on noin 40 prosenttia. Vuonna 2009 tuonti väheni 31 prosenttia ja vienti 32 prosenttia tullin tilastojen mukaan, vastaavasti luotsausten kappalemäärät vähenivät noin 29 prosenttia. O Luotsausliikelaitoksen strategiana on luotsauspalvelun toimintamallin ja prosessien kehittäminen meriliikenteen ohjauksen, meriturvallisuuden, ympäristönsuojelun, huoltovarmuuden ja kustannustehokkuuden edelleen parantamiseksi. 5

6 vuositilastot Liikevaihto miljoonaa euroa Tilikauden voitto miljoonaa euroa Henkilöstö henkilötyövuosina Käyttökate % liikevaihdosta Tilikauden voitto % liikevaihdosta Henkilöstö määrä kauden lopussa 0 Nettovelkaantumisaste 6060 Omavaraisuussaste % 50 %

7 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 LAMA ISKI MERENKULKUUN Finnpilot joutui kokemaan kansainvälisen taloustaantuman vaikutukset omassa toiminnassaan täydessä mitassaan. Mikään virallisia ennusteita tekevä taho ei pystynyt ennakoimaan taantuman taloudellisia vaikutuksia, eikä liikennemäärän alenemaa. Liikelaitokselle asetetut taloudelliset tavoitteet osoittautuivat myös liian haastaviksi. Finnpilotin henkilöstön ponnisteluista huolimatta olemme sen tosiasian edessä, että jäimme kuudentena toimintavuotenamme tulostavoitteestamme ja teimme tappiollisen tuloksen. Luotsaustoiminnan liikevaihto aleni 8,6 miljoonalla eurolla. Mittavien säästö- ja tehostamistoimenpiteiden avulla toiminnan taloudellinen tulos aleni kuitenkin vain 3,9 miljoonalla eurolla, jääden tappiolliseksi 1,4 miljoonaa euroa. TEHOSTAMISTOIMET HAASTE TYÖTYYTYVÄISYYDELLE Finnpilotille asetettuihin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyi kannattavuutta parantavan tervehdyttämisohjelman läpivienti. Kuluneen vuoden aikana kävi selväksi, että ilman henkilöstövaikutuksia ei ollut mahdollista sopeuttaa voimakkaasti alentunutta luotsauskysyntää toiminnan kustannuksiin. Tappion pienentämiseksi jouduimme turvautumaan lomautuksiin ja henkilöstövähennyksiin. Toteutetut toimenpiteet vaikuttavat henkilöstön työtyytyväisyyteen. Taloudellisesti haastavan tilanteen edelleen jatkuessa on Finnpilotin nyt suunnattava erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Merenkulun turvallisuutta ja toimivuutta varmistavan asiantuntijaorganisaation henkilöstön työpanos on erityisen tärkeä. Toimiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri ovat ensisijaisia tavoitteita vuodelle PÄÄTÖKSIÄ ODOTELLESSA Taloudellisten haasteiden lisäksi luotsaustoiminnan järjestämisessä on ollut jo pitkään merkittäviä avoimia kysymyksiä. Luotsauslainmuutos on lopultakin eduskunnan käsittelyssä. Valtioneuvoston esityksen mukaisesti laki vahvistaisi Finnpilotin yksinoikeuden luotsaustoimintaan. Toivoa sopii, että käsittely etenee ripeästi. Toinen keskeneräinen asia on Finnpilotin toimintamuodon saattaminen EU:n yhteismarkkinakelpoiseksi. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on esittänyt, että liikelaitoksesta muodostetaan osakeyhtiö. TEHOKASTA JA ASIANTUNTEVAA LUOTSAUSPALVELUA Finnpilotin toiminnan kohtaamista haasteista huolimatta on pidettävä kirkkaana mielessä perustehtävämme. Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle korkealaatuista luotsauspalvelua. Sen toteuttamisessa tarvitsemme jokaisen työntekijämme, asiakkaittemme ja muiden sidosryhmien saumatonta yhteistyötä. Vuoden 2009 haasteet on hoidettu olosuhteisiin nähden mallikkaasti. Siitä suuri kiitos kaikille toiminnassamme mukana oleville henkilöille ja toimijoille. Matti Pajula, toimitusjohtaja FINNPILOT 7

8 liikenteen ohjaus SUOMI ON MERILIIKENTEEN VA LVONNAN K ÄR K IM AITA Suomen meriliikenteen valvonta- ja ohjausjärjestelmä on yksi maailman laajimpia. Alusten kasvava koko tuo jatkuvia haasteita järjestelmän kehittämiseen. Liikenteen turvallisuutta voidaan lisätä uudella automatiikalla, mutta luotsauksen tarvetta sillä ei voi korvata. Valvottavien alusten määrä on suuri, sillä Suomen satamissa käy alusta ja Suomenlahden satamien välinen liikenne on noin alusta vuodessa. Vilkas liikenne tuo uhkia luonnolle ja ympäristölle. Laman takia liikenteen määrä on vähentynyt, mutta alusten koon kasvu tuo lisähaasteita liikenteen ohjaukseen, Liikenneviraston meriosaston liikenteenhallintavastuualueen johtaja Matti Aaltonen sanoo. Tässä tilanteessa tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta todennäköisesti alusten määräkin Suomenlahden liikenteessä kasvaa vielä, varsinkin kun Ust-Lugan satama Venäjällä valmistuu. Alusten määrää kasvattaa erityisesti sataman kappaletavaraliikenne, joka on arvioitu jopa sadaksi miljoonaksi tonniksi vuodessa. EPÄVARMOJA KULKIJOITA LÄHES PÄIVITTÄIN Suomessa meriliikenteen valvonta- ja ohjausjärjestelmä kattaa koko rannikon ja Saimaan syväväylän. Alusten liikkeitä seurataan reaaliajassa näyttöruuduilta viidessä VTS-keskuksessa (Vessel Traffi c Service). Järjestelmässä on muun muassa 80 tutkaa sekä 40 alusten sijainnin määrittämiseen ja tunnistamiseen käytettävää AIS-tukiasemaa. Meriliikenteen ohjaus on 95-prosenttisesti tiedottamista ja liikenteen tilannekuvan ylläpitämistä. Puutumme yksittäisten alusten kulkuun, jos niiden liikkeissä on epävarmuutta tai ne ovat menossa matalikolle. Epävarmasti liikkuvia aluksia havaitsemme lähes päivittäin, Aaltonen toteaa. Hän jatkaa, että tulevaisuudessa turvallisuutta pitää kasvattaa jaksottamalla liikennettä ja lisäämällä kokonaisvaltaista valvontaa. Liikenneviraston VTS-keskukset toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Muun muassa Finnpilotin kanssa yhteistyö on varsin tiivistä. Liikenteen ohjausta helpottaa, kun aluksella on puhelinyhteyden päässä väylän tunteva luotsi. Ja VTS-keskuksissa on esimerkiksi luotsien työvuorolistat, Aaltonen kertoo. Luotsaus on yksi niistä toiminnoista, joita ei voi korvata tekniikalla, toteaa Liikenneviraston meriosaston liikenteenhallintavastuualueen johtaja Matti Aaltonen. TULOSSA UUTTA AUTOMATIIKKAA Aaltonen sanoo, että turvallisuutta voidaan parantaa valvomalla, että alukset noudattavat jo 40 vuotta sitten luotuja reittijakojärjestelmiä. Osaltaan liikenneturvallisuutta voidaan parantaa teknisillä ratkaisuilla. 8

9 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 Luotsinvälittäjät työskentelevät Helsingin Katajanokalla. Luotsausalueet on jaettu kolmeen luotsintilausalueeseen, joilla kullakin on oma luotsinvälityspöytänsä, jossa tilausalueen toimeksiannot käsitellään. HENKILÖSTÖ ON LIIKELAITOKSEN TÄRKEIN VOIMAVARA Finnpilotin palveluksessa vuoden 2009 lopussa oli 356 henkilöä, joista 94,7 %:a työskenteli operatiivisessa toiminnassa. Vuoden aikana jäi eläkkeelle 25 henkilöä. Henkilöstö on liikelaitoksen tärkein voimavara. Liikelaitoksen tarjoaman luotsauspalvelun tuottavat ammattilaiset, joiden panosta ei voi korvata tekniikalla eikä koneilla. LUOTSIT ovat koulutukseltaan merikapteeneja, he ovat vastuualueensa väylien ja satamien asiantuntijoita, kokeneita merenkulkijoita. Luotsi toimii satamaan saapuvien ja sieltä lähtevien alusten päälliköiden neuvonantajana ja merenkulun paikallistuntijana. Tietotekniikan nopea kehitys antaa mahdollisuuden automaation lisäämiseen. Olemme jo tilanneet järjestelmän, joka hälyttää, jos alus liikkuu poikkeavasti tai pysähtyy yllättäen. Järjestelmä havaitsee myös törmäyskurssilla olevat alukset. Kaikkeen automatiikasta ei kuitenkaan ole apua. Aaltosen mukaan luotsaus on yksi niistä toiminnoista, joita ei voi korvata tekniikalla. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia alusten satamakäynneistä luotsataan. Mielestäni tulevaisuudessakin on välttämätöntä, että laivalla on väylän tunteva luotsi tai jollain päällystöstä on linjaluotsikirja. O LUOTSIKUTTERINHOITAJAT kuljettavat luotsit luotsaustehtäviin, toimivat turvamiehinä luotsin siirtyessä luotsattavaan alukseen tai aluksesta pois. Luotsikutterinhoitajilla on vähintään laivurin ja koneenhoitajan pätevyys, lisäksi heiltä edellytetään erityistä hengenpelastuskoulutusta. LUOTSINVÄLITTÄJÄT ovat asiakaspalvelun ammattilaisia, he vastaanottavat luotsitilaukset ja varmistavat, että alukset saavat luotsin sovittuna aikana. Liikelaitos panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon. Tavoitteena on täyttää työturvallisuusvaatimukset, vähentää sairauksista johtuvia poissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle jäämistä. O 9

10 turvallisuus LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TÄHTÄÄ NOLLATOLERANSSIIN Meriliikenteen turvallisuuden suunnittelu ja valvonta on nyt keskitetty uuteen Liikenteen turvallisuusvirastoon Trafiin. Viraston tavoitteena on, ettei meriliikenteessä menetetä yhtään ihmishenkeä ja ympäristöä uhkaavat tekijät minimoidaan. Viraston Merenkulkutoimialan ylijohtaja, Suomen meriturvallisuusjohtaja Tuomas Routa myöntää, että haasteet ovat kovia. Tämän hetken turvallisuustilanne Suomen merialueilla on suhteellisen hyvä. Kun liikenne kasvaa, riskit kuitenkin lisääntyvät. Viime vuosina Venäjän liikenne Suomen lähialueilla on kasvanut valtavasti ja todennäköisesti kasvu jatkuu vieläkin. Jos ajattelemme suurimpia vaaroja ihmisille, ne liittyvät matkustajaliikenteeseen. Öljynkuljetukset puolestaan muodostavat suurimman uhan ympäristölle. Eniten voimme vaikuttaa turvallisuuteen tekemällä kansainvälistä yhteistyötä ja edistämällä laivojen rakenteellista ja teknistä kehitystä. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä ovat kaksirunkoiset säiliöalukset. Tämän vuoden jälkeen ainoastaan ne saavat tulla Itämerelle. JATKUVAA KEHITYSTÄ TARVITAAN Routa toteaa, että uudistukset tulevat hitaasti. Usein jarruttavina tekijöinä ovat poliittiset voimat tai kaupalliset intressit, kun varustamot pelkäävät lisäkustannuksia. Jotain kuitenkin tapahtuu jatkuvasti. Esimerkiksi viime vuonna saimme laivoihin LRIT-paikannusjärjestelmän. Sitä ei voi kytkeä pois päältä edes kaappaustapauksissa. Tällä hetkellä kaavaillaan myös merimiesten pätevyysvaatimusten kiristämistä. Meille on erittäin tärkeää, että niistä tulee kansainvälisesti sitovia. Nyt meidän pitäisi keskustella enemmän uudesta tekniikasta, sillä se tuo myös riskejä. Meillä on tiukat säännöt siitä, miten potkuriakseli tai joku laakeri mitoitetaan, mutta elektroniikan käyttöikää ja testauksia ei ole mietitty riittävästi. Viime vuosina tapahtuneen alusten koon kasvun Routa näkee myönteisenä. Mitä suurempi koko, sitä pienemmät päästöt. Haasteena ovat kuitenkin operatiiviset riskit. Meidän on pidettävä huoli, että väylät ja satamat ovat turvallisia myös isoille aluksille. Luotsauslakia ollaan uudistamassa lähinnä sillä tavoin, että valtion monopoliasema selkiytyy ja linjaluotsin tutkinnon voi suorittaa englannin kielellä, kertoo Liikenteen Turvallisuusviraston Trafi n Merenkulkutoimialan ylijohtaja, Tuomas Routa. KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Turvallisuuteen liittyy monia osatekijöitä. Yksi niistä on luotsaus. Laivojen luotsaus on erittäin tärkeä asia turvallisuuden kannalta myös silloin kun puhutaan ympäristön turvallisuudesta. Vaikka tekniikalla voidaan vähentää monia onnettomuusriskejä, luotsauksessa on monta sellaista osatekijää, jota ei voi korvata tekniikalla, Routa painottaa. Luotsaukseen ei ole tulossa suuria muutoksia. Luotsauslakia ollaan uudistamassa lähinnä sillä tavoin, että valtion monopoliasema selkiytyy ja linjaluotsin tutkinnon voi suorittaa englannin kielellä. Roudan mielestä luotsien ja linjaluotsien koulutuksen uudistamista olisi kuitenkin hyvä pohtia. 10

11 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 Pohjanlahden luotsausalueen talvisissa olosuhteissa luotsit kulkevat tarvittaessa hydrokoptereilla ja moottorikelkoilla jäitä myöten väylälle. LUOTSAUSPALVELUT ALUEITTAIN Asemaverkoston ja henkilöstön sekä kaluston strateginen sijoittelu mahdollistavat tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen luotsauspalvelun tarjoamisen. Suomen rannikko ja Saimaa on jaettu kuuteen luotsausalueeseen: Saimaan, Kotkan, Helsingin, Saaristomeren, Selkämeren sekä Perämeren luotsausalueisiin. Alueluotsivanhimmat vastaavat oman luotsausalueensa käytännön toiminnan organisoimisesta. Jokaisella luotsausalueella on omat ominaispiirteensä, jotka johtuvat muun muassa alueen maantieteellisestä sijainnista, alueen liikenteen määrästä tai luotsattavien alusten tyypistä. Luotsaustoiminnan edelleen kehittämiseksi Pohjanlahden luotsausalueet järjestettiin uudelleen syksyllä Vanha Merenkurkun luotsausalue jaettiin kahtia, Vaasasta pohjoiseen oleva alue liitettiin Perämeren luotsausalueeseen ja Vaasasta etelään olevasta alueesta ja vanhasta Raumanmeren luotsausalueesta muodostettiin uusi Selkämeren luotsausalue. Tällä hetkellä vaadittujen harjoittelumatkojen määrä on varsin vähäinen, ja on turhan sattumanvaraista, millaisiin olosuhteisiin ne osuvat. Mielestäni todellisilla laivoilla tehtävä harjoittelu on myös riski, kun tekniikan kehittymisen myötä meillä olisi hyvä mahdollisuus hyödyntää koulutuksessa simulaattoreita. Nykyään niihin saadaan jo luotua todella realistisia malleja erilaisista laivoista ja sääolosuhteista. O Luotsausalueiden luotsiasemat sijaitsevat tärkeimpien satamien läheisyydessä. Asemien strateginen sijoittelu mahdollistaa kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen luotsauspalvelun tarjoamisen. Finnpilotilla on luotsien kuljetuksia varten 32 nopeaa luotsivenettä, 35 luotsikutteria, 9 hydrokopteria, 9 moottorikelkkaa ja mönkijä. Luotsikuttereita käytetään vaativissa olosuhteissa. Mikäli jääolosuhteet estävät kutterin käytön, kuljetuksiin käytetään hydrokoptereita tai moottorikelkkoja. 11

12 Finnpilotin kaluston hankinnassa otetaan huomioon myös ympäristöystävällisyys. Kaikissa uusissa aluksissa on käytetty uusinta tekniikkaa, minkä lisäksi vanhempaa kuljetuskalustoa on parannettu vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Finnpilotin asiakkaita ja kaikkia luotsausalueita 24/7 palveleva luotsinvälitys toimii Helsingin Katajanokalla. Luotsivälityksessä työskentelee yhteensä 22 luotsinvälittäjää kolmessa vuorossa. Luotsausliikelaitoksen hallinto, 19 työntekijää, sijaitsee Helsingissä Kampissa. O LUOTSAUSALUEET 1 1. PERÄMEREN LUOTSAUSALUE 2. SELKÄMEREN LUOTSAUSALUE 3. SAARISTOMEREN LUOTSAUSALUE 4. HELSINGIN LUOTSAUSALUE 5. KOTKAN LUOTSAUSALUE 6. SAIMAAN LUOTSAUSALUE Kaikkein pisimmät luotsattavat väylät ovat Saimaalla.

13 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 LIIKENTEEN KASVU LISÄÄ RISKIÄ Laivaliikenne Itämerellä lisääntyy jatkuvasti ja samalla kasvaa myös ympäristövahinkojen riski. Onnettomuuksiin varautuminen maksaa paljon, mutta kustannuksia on verrattava vahinkojen korjaamisesta aiheutuneisiin miljoonien menetyksiin. Meriympäristöämme uhkaa rehevöityminen, haitalliset aineet ja alusten mukana tulevat vieraat eliöt. Suomen ympäristökeskus vastaa öljyntorjunnasta ympäristövahingon sattuessa merialueilla. SYKEssä öljyntorjunta on sijoitettu merikeskukseen, joka tuottaa myös tietoa ja uusia ratkaisuja erityisesti Itämeren suojelua palvelevan päätöksenteon tueksi. Kasvavan suuren ympäristöriskin muodostavat etenkin lisääntyvät öljykuljetukset, kertoo yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskuksesta. Kaikkein tärkeintä ympäristövahinkojen torjunnassa on se, että meriliikenteen turvallisuudessa ei tingitä missään olosuhteissa. Väylien, alusten ja henkilökunnan merenkulkutaitojen on oltava kunnossa. Alusten luotsaus kuuluu yhtenä tärkeänä osana tähän riskien minimointiin, hän jatkaa. ÖLJYVAHINKOJEN UHKA ON TODELLINEN Suomenlahdella kulkee jo nyt vuodessa noin 145 miljoonaa tonnia öljyä. Suurimmat yksittäiset lastit voivat olla tonnin kokoisia. Ja laivat ovat tästäkin vielä kasvamassa. Tanskan salmet asettavat rajan Itämerelle tulevien laivojen syväykselle, mutta kehitteillä on laajempirunkoisia nk. Baltimax tankkereita, jotka voisivat tuoda kerralla satamaan jopa tonnia öljyä. Öljyvahinkojen suhteen on syytä pitää yllä nollatoleranssia. Kylmä ilmastomme ja rannikon pirstaleisuus aiheuttavat pienenkin öljyvahingon sattuessa suuria ja hyvin hitaasti korjaantuvia vahinkoja. On arvioitu, että jo 100 tonnin öljyvuoto voi pahimmillaan johtaa rantaviivan saastumisen jopa 100 kilometrin pituudelta, painottaa Jolma. Ja jos suurvahinko tapahtuu ja esimerkiksi 5000 tonnia öljyä pääsee ajautumaan rannikolle, niin vahinkojen puhdistus voi maksaa miljardin. Pahimmillaan tämä tarkoittaisi myös miljoonalle suomalaiselle vapaa-ajan viettoa muualla kuin meren rannalla. Eikä kaikkea voi mitata rahassa, onnettomuuden eläimistölle ja kasveille aiheuttama vahinko voi olla korvaamaton. Kaikkein tärkeintä ympäristövahinkojen torjunnassa on se että meriliikenteen turvallisuudessa ei tingitä missään olosuhteissa, kertoo Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskuksesta. NOPEITA TOIMENPITEITÄ Öljyntorjuntaan osallistuvat viranomaisistamme Suomen ympäristökeskuksen johdolla pelastuslaitokset, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Liikenteen turvallisuusvirasto sekä alueelliset elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset. Tämä yhteistyö on kansainvälisestikin verrattuna laajaa ja kustannustehokasta. Pieneksi maaksi meillä on kohtalaisen hyvä torjuntakyky, mutta saadaksemme valmiutemme kohotettua suuronnettomuuksien edellyttämälle tasolle vuoteen 2015 mennessä joudumme vielä tekemään suuria investointeja, kertoo Jolma. Tavoitteena on kerätä öljy talteen mahdollisimman nopeasti, avovesiaikana kolmen vuorokauden aikana ja jääoloissa kymmenen vuorokauden kuluessa. Suomenlahdella valmiuden pitäisi olla öljytonnin vahinkoon saakka, Saaristomerellä tonnin ja Pohjanlahdella 5000 tonnin öljyvahinkoon saakka. Tähän emme siis vielä pysty, toteaa Jolma. Talvella alusten kulkeminen jäänmurtajien avaamia väyliä myöten tavallaan vähentää onnettomuusriskiä. Jäissä öljyn leviäminen on myös hitaampaa, mutta toisaalta torjunta on silloin vaikeampaa. Suomessa kehitetäänkin parhaillaan jääolosuhteisiin soveltuvia öljynkeräyslaitteistoja. Suomen öljyntorjuntakalustoon kuuluu tällä hetkellä mm. 15 torjuntalaivaa, 2 valvontalentokonetta, 140 isoa torjuntavenettä ja satoja pienempiä veneitä, 10 km avomeripuomia, 30 km meripuomia, 60 km saaristopuomia. O ympäristö 13

14 huoltovarmuus VA LTAOSA ELINTÄRKEISTÄ TARVIKKEISTA KULKEE MERITSE Noin 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupan tavaraliikenteestä kulkee vesitse. Meriliikenteen, etenkin energia- ja elintarvikekuljetusten turvaaminen on yksi tärkeimmistä valtioneuvoston Suomen huoltovarmuudelle asettamista painopisteistä. Meriturvallisuudella on erittäin suuri välillinen vaikutus meidän koko huoltovarmuuteemme. Se korostuu etenkin poikkeusoloissa. Meriliikennettä on erittäin vaikea, osittain jopa mahdotonta, korvata millään muulla kuljetusmuodoilla, koska ne ovat valtaosaltaan isoja bulkkikuljetuksia, toteaa Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen. Meidän näkökulmastamme luotsauksella on tärkeä rooli meriturvallisuuden kannalta. Luotsien ammattitaidon merkitys korostuu etenkin talvisissa olosuhteissa. SUOMESSA ON AINUTLAATUINEN HUOLTOVARMUUSMALLI Suomen Huoltovarmuuskeskus toimii ainutlaatuisella tavalla muihin maihin verrattuna. Muualla huoltovarmuutta ylläpidetään lähes täysin viranomaistoimintana, mutta meillä Huoltovarmuuskeskus tekee valtion laitoksena yhteistyötä eri toimialajärjestöjen ja jopa yksittäisen yritysten kanssa. Poolisopimuksissa järjestöjen kanssa on sovittu varautumistehtävistä toimialan yrityskentässä sekä yritysten kanssa muun muassa elintärkeiden tarvikkeiden varastoinnista useiden kuukausien tarpeeseen. Luotsien ammattitaidon merkitys korostuu etenkin talvisissa olosuhteissa, toteaa Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen. Keskustelua on käyty myös siitä, että Luotsausliikelaitos Finnpilot pitäisi ehkä kytkeä nykyistä tiiviimmin huoltovarmuusorganisaatioon. Käytännössä se voisi merkitä Finnpilotille kuljetuslogistiikkasektorin tai vesikuljetuspoolin jäsenyyttä kertoo Kananen. Meidän asiakkaitamme ovat viime kädessä kaikki Suomen kansalaiset. Pyrimme turvaamaan väestön toimeentulon ja turvallisuuden sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnat ja infrastruktuurin. Yhtenä pilarina ovat myös maanpuolustuksen tarpeet lähinnä puolustusvälineteollisuuden raaka-ainehuollon osalta. TULEVAISUUDEN HAASTEET Julkisessa keskustelussa on epäilty, että Suomen huoltovarmuus on kärsinyt, kun kotimaisissa kauppalaivoissa liehuu vieraita lippuja ja varustamoja on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Kananen myöntää, että huoleen on aihetta. Enää vain kolmannes kaupasta kulkee kotimaisella tonnistolla. Sitä pidämme varsin kriittisenä tekijänä, koska lippuvaltion ja omistajamaan lainsäädäntö ratkaisee, millaisia kuljetusmääräyksiä aluksille voidaan poikkeusoloissa antaa. Ongelmana on sekin, että kauppalaivastomme alukset ovat paljon vanhempia kuin muualla EU:ssa Laajana kysymyksenä pitäisi nähdä koko meriklusterin säilyminen. Olisi luontevaa, että tällaisena saarivaltiona meillä olisi jatkossakin vahvaa varustamotoimintaa, telakkateollisuutta, alan tutkimusta ja koulutusta. Kanasen mukaan tämän hetken suurimpina uhkina pidetään kuitenkin tieto- ja viestintäjärjestelmään kohdistuvia hyökkäyksiä, joilla voidaan nopeasti lamauttaa yhteiskunnan toimintoja. Vakavia uhkia huoltovarmuudelle voivat olla myös energian ja kriittisten tuontitavaroiden saatavuus sekä väestön toimintakykyä vaarantavat tartuntataudit. Uhkakuvissa ovat myös suuret onnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Esimerkiksi iso öljyonnettomuus sulkisi meriliikenteen ainakin jäiseen aikaan. Jos merenkulku pysähtyy, tietyistä tavaroista tulee nopeasti pulaa, Kananen lisää. O 14

15 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS

16 16

17 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 tilinpäätös TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallinnointi Organisaatiokaavio

18 toimintakertomus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA YLEISTÄ Luotsausliikelaitos on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) tarkoittama liikelaitos. Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on tukea ja kehittää vesiliikenteen turvallisuutta ja toimintaedellytyksiä ensisijaisesti luotsauspalvelujen sekä niihin liittyvien muiden palvelujen ja tuotteiden avulla. Luotsausliikelaitoksen toiminnasta on säädetty laissa Luotsausliikelaitoksesta (938/2003) ja luotsauslaissa (940/2003). Liikelaitoksen luotsaustoiminta on arvonlisäverotonta. LUOTSAUSLIIKELAITOSKONSERNI Luotsausliikelaitos ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy muodostavat Luotsausliikelaitoskonsernin. Liikelaitoksen omistusosuus Ice Advisorsista on 60 prosenttia. Konsernin rakenteessa ei tilikaudella tapahtunut muutoksia. Ice Advisorsin toiminta kausi kärsi leudosta talvesta. Kauden aikana yhtiöllä oli vain yksi jääneuvontatoimeksianto. TALOUDELLINEN TULOS 2009 Luotsausliikelaitoksen vuoden 2009 tulos oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen (2008: 2,5 milj. euroa voitollinen). Suurin yksittäinen tekijä selvästi tappiolliseen tulokseen oli liikevaihdon jyrkkä lasku. Vuoden aikana tehdyillä toiminnan tehostamis- ja säästötoimenpiteillä, kuten lomautuksilla ja henkilöstövähennyksillä, tappion määrää saatiin kuitenkin pienennettyä. Toimenpiteillä saavutettiin kaikkiaan noin 2,0 miljoonan euron säästöt. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2009 oli -6,7 prosenttia (2008: 11,4 %). Tilikauden liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa jääden vuoden 2008 liikevaihtoa 8,6 miljoonaa euroa pienemmäksi (2008: 40,1 milj. euroa). Laskua edellisvuoteen oli 21,5 prosenttia. Liikevaihdon selvä lasku aiheutui maailmantalouden syvästä taantumasta ja siitä seuranneesta Suomen ulkomaankaupan jyrkästä vähentymisestä. Tämä heijastui suoraan alusliikenteeseen ja siten liikelaitoksen luotsauskysyntään. Luotsausliikelaitokselle on asetettu valtion liikelaitoksista annetun lain 7 :n mukainen, liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite. Velvoite koskee Saimaan alueen luotsaustoimintaa. Asetuksen mukaisesti Saimaalla on käytössä alennettuun yksikköhintaan perustuva maksutaso (noin 26 % meritaksasta). Alemmasta maksutasosta johtuvat tulonmenetykset korvataan liikelaitokselle valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Vuoden 2009 liikevaihto sisältää 4,3 miljoonaa euroa Saimaan alikatteellisen toiminnan kattamiseksi myönnettyä määrärahaa. Valtion talousarviossa määrärahaa myönnettiin 4,2 miljoonaa euroa vuodelle Liikelaitoksen luotsausmaksut määrätään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvosto ei muuttanut luotsausmaksuja vuonna Käytössä olevat maksut ovat pysyneet samoina vuodesta 1999, samalla kuitenkin yleinen hintataso on noussut noin 19,3 prosenttia. RAHOITUS Tappiollisesta tuloksesta huolimatta liikelaitoksen rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä koko vuoden. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 milj. euroa (2008: 6,5 milj. euroa) investointien rahavirran ollessa -1,7 milj. euroa (2008: -4,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,0 milj. euroa (2008: -2,6 milj. euroa). Rahavarat tilikauden lopussa olivat 3,3 miljoonaa euroa (2008: 4,6 milj. euroa). Lyhytaikaisten lainojen osuus tilikauden alussa oli 0,5 miljoonaa euroa. Laina oli valtion lainaehdoin myönnettyä lainaa, ja se maksettiin tilikauden lopussa pois. Pitkäaikaisia lainoja liikelaitoksella ei ollut. Valtion talousarviossa Luotsausliikelaitos oikeutettiin ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 5,0 miljoonaa euroa. 18

19 FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 Korkotuotot vuodelta 2009 olivat 0,03 miljoonaa euroa (2008: 0,2 milj. euroa). Korkoja ja muita rahoituskuluja syntyi 0,02 miljoonan euron verran (2008: 0,06 milj. euroa). Luotsausliikelaitoksen omavaraisuusaste oli 78,6 prosenttia (2008: 77,5 %). Valtion talousarviossa liikelaitoksen omavaraisuusasteeksi arvioitiin 80,9 prosenttia. Liikelaitoksen nettovelkaantumisaste oli -16,4 prosenttia (2008: -18,7 %). INVESTOINNIT Valtion talousarviossa Luotsausliikelaitokselle annettiin valtuudet 8,0 miljoonan euron investointeihin j a 10,0 miljoonan euron investointeja koskeviin sitoumuksiin. Talousarviossa varauduttiin suuriin kiinteistöinvestointeihin, mutta niiden toteuttaminen siirrettiin tuleville vuosille. Liikelaitos käytti vuonna 2009 investointeihin kaikkiaan 1,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,3 prosenttia toteutuneesta liikevaihdosta (2008: 4,0 milj. euroa, 9,9 %). Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella, ja ne kohdistuivat pääasiassa aluksiin. Investointeja koskevia sitoumuksia, joista aiheutuu menoja tulevina vuosina, tehtiin yhteensä 1,2 miljoonalla (2008: 1,2 milj. ). Vuonna 2006 kilpailutettiin luotsikutterisarja ( Luotsikutteri 2007 ). Kahdeksan luotsikutterin sarjasta on tähän mennessä tilattu neljä, joista kaksi viimeisintä valmistui vuoden 2009 aikana. Uusia tilauksia luotsikuttereista ei tilikaudella tehty. Vuonna 2008 kilpailutettiin uusi nopea luotsivenesarja ( Maxi Pilot NL 2008 ). Kuuden (1+5 optiovenettä) luotsiveneen sarjasta ensimmäinen vene valmistui kesällä Osana valtion työllisyyttä elvyttävää investointiohjelmaa liikelaitos teki joulukuussa tilauksen kahdesta uudesta nopeasta luotsiveneestä. Liikelaitoksen nopeasti heikentyneen talouden vuoksi vuodelle 2009 budjetoitua investointiohjelmaa jouduttiin supistamaan. Tämä aiheuttaa normaalin investointiohjelman ylittäviä investointitarpeita tuleville vuosille. TUNNUSLUVUT Luotsauksia (kpl) Luotsauksia (merimaileja) Liikevaihto , , , ,82 Liikevoitto , , , ,90 % liikevaihdosta -4,6 % 5,8 % -4,6 % 5,9 % Tilikauden voitto , , , ,15 % liikevaihdosta -4,5 % 6,2 % -4,5 % 6,2 % Laskennallinen käyttökate% 3,4 % 12,5 % 3,4 % 12,5 % Oman pääoman tuotto% -6,8 % 11,5 % -6,8 % 11,5 % Sijoitetun pääoman tuotto% -6,7 % 11,4 % -6,7 % 11,4 % Omavaraisuusaste% 78,6 % 77,5 % 78,6 % 77,5 % Korollinen vieras pääoma Nettovelkaantumisaste -16,5 % -18,8 % -16,4 % -18,7 % Bruttoinvestoinnit , , , ,09 % liikevaihdosta 5,3 % 9,9 % 5,3 % 9,9 % Henkilöstömäärä keskimäärin henkilötyövuosina Henkilömäärä kauden lopussa Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitetiedoissa. 19

20 LUOTSAUSLIIKELAITOKSELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2009 Liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 8 :n 2 momentin perusteella liikenne- ja viestintäministeriö päätti Luotsausliikelaitokselle asetettavista palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulos- ja tuloutustavoitteesta. Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää. Luotsausliikelaitoksen strategiana on luotsauspalvelun toimintamallin ja prosessien kehittäminen meriliikenteen ohjauksen, meriturvallisuuden, ympäristönsuojelun, huoltovarmuuden ja kustannustehokkuuden edelleen parantamiseksi. Luotsauspalvelun saatavuuden ja tason turvaaminen koko maassa on valtion edun mukaista ja valtion vastuulla. Luotsauspalvelulle asetetut vaatimukset ja tavoitteet saavutetaan parhaiten nykyisellä valtakunnallisella yhdentoimijanmallilla. VUODELLE 2009 ASETETUT PALVELU- JA MUUT TOIMINTA- TAVOITTEET ON SAAVUTETTU SEURAAVASTI: luotsauspalvelujen odotusaika saa olla enintään kaksi tuntia merialueella ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Luotsauspalvelujen saatavuutta koskeva palvelutasotavoite toteutui merialueilla 99,6-prosenttisesti ja Saimaalla 99,7-prosenttisesti. Liikelaitos jäi tavoitteistaan 98 tapauksessa (2008: 14), joka vastaa 0,4 prosenttia kaikista luotsauksista. Palvelutasotavoitteen alitukset johtuivat liikenteen ruuhkautumisesta sekä luotsaushenkilöstön lepoaikasäännösten noudattamisesta aiheutuneista odotuksista. valmistella ja toteuttaa tervehdyttämisohjelma vuodelle 2009 taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi ja raportoida tervehdyttämisohjelman edistymisestä neljännesvuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle. kehittää liiketoiminnan ulkoista taloudellista raportointia ja laatia vuoden 2009 alusta lukien osavuosikatsaus neljännesvuosittain. varautua myöhemmin päätettäviin toimiin, joilla Luotsausliikelaitoksen toiminnot voidaan saattaa EU:n yhteismarkkinakelpoisiksi. TOUKOKUUSSA 2009 LUOTSAUSLIIKELAITOKSESSA KÄYNNISTETTIIN FINNPILOT OHJELMA, JONKA TAVOITTEET OLIVAT: kannattavuuden nostaminen positiiviseksi ohjelman aikana luoda valmiudet liikelaitoksen muuttamiseksi osakeyhtiöksi rakenteen kehittäminen siten, että se mahdollistaa tehokkaan ja kannattavan toiminnan yhtiömuodossa toimintamallin kehittäminen siten, että se mahdollistaa kaluston sekä henkilöstön joustavan ja kustannustehokkaan käytön toiminnan tehokkuuden parantaminen siten, että varmistetaan kannattava toiminta kaikissa olosuhteissa OHJELMAN ELOKUUSSA 2009 VALMISTUNEEN VÄLIRAPORTIN TÄRKEIMMÄT TULOKSET OLIVAT: liikelaitoksen rakenne muutettiin prosessisuuntautuneeksi luotsauskysynnän ennustamiseen kehitettiin uusia tarkempia menetelmiä kaluston ja henkilöstön resurssisuunnitteluun rakennettiin relevantti mittaristo henkilöstön määrä mitoitettiin resurssisuunnittelun perusteella vastaamaan ennusteiden mukaista tarvetta luotsausalueet vähennettiin seitsemästä kuuteen Ohjelman suurin vaikutus kohdistui liikelaitoksen henkilöstön määrään. Vuoden 2009 lopussa liikelaitoksella oli 45 työntekijää vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuonna 2009 liikelaitos raportoi ohjelman edistymisestä ja taloutensa kehittymisestä liikenne- ja viestintäministeriölle kuukausittain. laajentaa toimintakertomuksen ympäristö- ja muuta yhteiskuntavastuuraportointia ja ottaa käyttöön uusia ympäristön kuormitusta kuvaavia päästöjen seurantaan soveltuvia mittareita. Toimenpiteet ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin laajentamiseksi ja raportointiin tarvittavan mittariston käyttöönottamiseksi on aloitettu. Toimenpiteiden odotetaan valmistuvan kesällä tulos- ja tuloutustavoite Liikelaitos ei saavuttanut liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa vuoden 2009 tulostavoitetta 1,0 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tulos oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Luotsausliikelaitokselle asetettiin vuodelle 2009 tuloutustavoitteeksi 50 prosenttia voitollisesta tuloksesta, kuitenkin enintään 0,5 miljoonaa euroa. 20

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Toimintakertomus 3 6 8 10 12 14 Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot