Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausryhmä 10.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1"

Transkriptio

1 Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 1 Aika klo 9.00 Paikka Läsnä Poissa Jalasjärven kunnantalo, valtuustosali Mäki Juhani Ventelä Jaakko, puheenjohtaja Alkula Martti Hirsimäki Erkki, poistui Mukkala Lasse, poistui Luukko Juha Seppi Martti Tyrväinen Paavo Lähdesmäki Kirsti Koskela Anna-Maija Mäntykoski Jenni, sihteeri Räsänen Hannu, selvitysmies Parkkamäki Margit Asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Hallinnon järjestämissuunnitelma Kuntien yhteinen tavoite on liitoksen toteuttaminen vuonna 2017, mutta tarpeen vaatiessa kuntaliitos on mahdollista toteuttaa jo Yhdistymishallitus, jonka toiminnan tulee olla tiivistä, toimii seuraaviin vaaleihin saakka. Lautakuntien tarpeellisuutta ja kokoa tulee tarkastella, huomioiden molempien kuntien edustus. Pääpiirteittäin hallinto järjestetään Kurikan rakenteen mukaan, hieman sitä muokaten. Siirtymävaihe mennään kuitenkin Kurikan nykyisen mallin mukaisesti ja tämä kirjataan myös yhdistymissopimukseen. Organisaatiot halutaan pitää kaikkien hallintokuntien osalta matalina ja kokonaisvastuut selkeinä. Käytiin keskustelua osastojaosta ja huomio kiinnittyi tekniikan osastopäällikköjärjestelyihin. Osa piti kahden johtajan (tekninen johtaja ja ympäristöjohtaja) mallia hyvänä, mutta enemmistö oli sitä mieltä, että kaksinapaista osastopäällikkyyttä pitää harkita vielä uudestaan. Kurikassa nykyinen ratkaisu nähdään toimivana ja osastopäällikön palkka jaetaan puoliksi mo-

2 Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 2 lemmille henkilöille. Toisaalta nyt olisi oikea hetki kartoittaa tarpeita ja mahdollisuus karsia jotain pois. Keskustelussa korostettiin, että osaston kokonaisvastuu tulisi olla yhdellä henkilöllä; talous, kehittäminen, henkilöstöasiat, yms. Samalla todettiin, että tekniikan ja ympäristön vastuualueet ovat kumpikin omaa erikoisosaamista vaativia aloja, ja että ympäristöjohtajan osaamista ja työpanosta ehdottomasti tarvitaan. Nimet yms. oli jo poistettu aiemmin, jota perusteltiin yhtenäisellä käytännöllä muiden hallintokuntien kanssa. Keskusteltiin palvelukeskuksesta ja siitä, olisiko kaikkien kunnan omistamien yhtiöiden talouspalvelut hyvä olla palvelukeskuksen toiminnan alla. Mikäli hallinnon palvelut ja tukipalvelut kootaan keskitetysti, on vaarana, että suurin osa hallinnon väestä siirtyy sinne eikä kuntaan jää enää taloudellista osaamista. Palvelukeskuksen suurena etuna on varamiesjärjestelmä. Mietittäväksi jää, voiko kaupungin talousjohtaja toimia samalla palvelukeskuksen esimiehenä? Päätös: Ohjausryhmän päätöksellä perustettiin kuntajohtajien ja luottamushenkilöiden alaryhmä, joka tekee ehdotuksensa seuraavista asioista ohjausryhmään: - osastojako - lautakuntajako - kuntajohtajien asema - organisaatiokaavio hallinnolle - palvelukeskuksen toimintamalli 4. Palvelusuunnitelma ja konserniyhtiöt Tarkasteltiin palvelut - työryhmän käsittelemää palvelusuunnitelmaa. Alakouluverkosto säilyy nykyisellään, mutta mikäli oppilasmäärä alittaa 35 oppilaan rajan, koulu lakkautetaan. Käytännössähän koulu on tällöin 3- opettajainen, mutta oppilasmäärään perustuva rajanveto on selkeämpi kuin opettajamäärään perustuva (kaksi vai kolme opettajaa). Lukiot jatkavat edelleen toimintaansa riippuen oppilasmäärän kehityksestä, hallinto tullaan kuitenkin yhdistämään. Kansalaisopisto toimisi kaupungin omana toimintana. Jalasjärvellä musiikkiopisto toiminta on yhteistä Alajärven kanssa. Toiminta on korkeatasoista, joten yhteistyölle toivotaan jatkoa. JIK on kokonaisuutena toiminut hyvin ja pysynyt raamissa. Päivystyksen osalta Jalasjärvi pitää kiinni siitä, että iltapäivystys pysyy Jalasjärvellä klo 20 saakka. Lääkärinvastaanotto ja tukitoimet järjestetään nykyisissä terveyskeskuksissa sekä terveysasemalla. Palvelutyöryhmä pohtii päivystyksen keskittämisen mahdollisuutta ja miten se onnistuu, jos päivystys Jalasjärvellä halutaan pitää klo 20 saakka.

3 Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 3 Lomituspalvelulta on pyydetty lausunto vastuuhenkilöltä. Kunnilla on yhteinen käsitys, että siirrytään samaan järjestelmään. Kurikka on yhteydessä ME- LA:aan ja asia tuodaan palvelutyöryhmään. Eläinlääkäripalvelut pysyvät entisellään. Konserniyhtiöt sulautetaan ja tehdään yksi yhtiö per toimielin. Lämpöja vesilaitokset on suhteellisen helppo yhdistää. Holding-yhtiö järjestelmä vaatii erillistä tarkastelua tilintarkastajan tasolla, selvitetään onko siitä etua. Päätös: Yhdistymissopimukseen kirjataan kouluverkon osalta alakoulujen oppilasmääräksi vähintään 35 oppilasta tai koulu lakkautetaan. 5. Talous- ja investointisuunnitelma Erkki Hirsimäki esitteli yhdistetyn tuloslaskelman päivitetyn version: avustuksiin on lisätty yhdistymisavustukset, jotka jakautuvat vuosille 2015: 40 %, 2016: 30 % ja 2017: 30 % toimintakulujen puolella eri näkemyksiä, joista investointityöryhmässä tehtiin esitys henkilöstömenoihin lasketaan eläkepoistumaksi 30 % vuosittain eläköityvien määrästä, lisäksi henkilöstömenoihin lisättiin +1 % korotus vuosittain palkkojen nousuvaraksi palvelujen osalta lisättiin JIK:n säästöksi (hoivayksiköt) Jalasjärvelle ja Kurikalle jaettuna vuosille , erikoissairaanhoidon kulujen pitäminen nykytasolla on aiheuttanut keskustelua, nyt laskelmiin otettiin huomioon nousuvaraus 2 % eli vuosittain verotulot on laskettu 20 %:n mukaan, jos tilanne merkittävästi huononee prosenttia nostetaan rahoitustuottojen ja kulujen osalta edelleen mietityttää rakentuuko tuloslaskelma liikaa rahoitustuottojen varaan (osinkotuotot) investointien normitaso 6 milj. euroa vuodessa, jonka päälle tulevat investointihankkeet sovittava erikseen Näillä laskentaperusteilla vuosikate kattaa poistot vuodesta 2016 eteenpäin. Päätös: Hyväksytään taloussuunnitelma realistisena. Taloudellinen tilanne on haasteellinen mutta kuitenkin toteutettavissa oleva. Investointien normitaso 6 milj. euroa hyväksytään, alatyöryhmä tekee listauksen rakennushankkeista ja suunnitelmista. Yhdistymisavustusta ei rahastoida, vaan käyttökohteista sovitaan yhdistymissopimuksessa.

4 Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 4 6. Maankäyttö ja kaavoitus Strategisesti rakennekaava on yksi keskeisimpiä tekijöitä, sillä siinä määritetään uuden kunnan kasvusuunnat sekä strategiset alueet (67 ja kolmostie). Kokonaisvaltainen tarkastelu ei onnistu näin lyhyessä ajassa, mutta yhdessä käynnistetään työ maankäyttö- ja kaavoitusasioiden määrittämiseksi. Päätös: Yhtenäistetään kaava- ja maankäyttömääräykset. Yhdistymishallituksen tulee aloittaa rakennekaava tarkastelu mahdollisimman pian. 7. Yhdistymissopimuksen sisältö Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistymistapana on kuntaliitos. Kuntalaki määrää yhdistymissopimuksen vähimmäissisällön. Yhdistymissopimus laaditaan kolmeksi vuodeksi. Sopimuksen rakenne olisi hyvä olla samankaltainen Seinäjoen suuntaan tehdyn sopimusluonnoksen kanssa vertailun helpottamiseksi. Käytiin läpi Seinäjoen ja Jalasjärven välistä yhdistymissopimusta ja annetaan sopimus Kurikalle tarkasteltavaksi hallituksen käsittelyn jälkeen. Sovitaan miten yhdistymissopimusta ruvetaan valmistelemaan. Samalla keskusteltiin tulevan kaupungin vaakunasta. Jalasjärven vaakuna on arvostettu Suomen 10 kauneimman vaakunan joukkoon, Kurikan vaakuna uusittu noin 4 vuotta sitten. Vaakunan valinta on tunne- ja identiteettiasia, jonka ratkettua päätös käyttöön otettavasta vaakunasta tulee kirjata yhdistymissopimukseen. Päätös: Selvitysmies valmistelee yhdistymissopimuksen ohjausryhmän kommentoitavaksi. 8. Kuntavisio ja menestystekijät Selvitysmiehen visio Kurikka, asukkaidensa arvostama elinvoimainen maaseutukaupunki Keskeisinä menestystekijöinä voisivat olla: innovatiiviset, kasvuhakuiset yritykset dynaaminen kuntaimago uusiutuvat asiakaslähtöiset palvelut voimistuvat oppilaitokset avoimuus yhteistyölle vahvistuva kuntatalous

5 Ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA 5 Päätoimialat: - metalliteollisuus - puu- ja huonekaluteollisuus - maatalous - elintarvike ja tekstiili Päätös: Jätetään pohdittavaksi elinvoimatyöryhmälle, joka tuo yhdistyneen kaupungin vision ohjausryhmälle valmisteltuna. 9. Seuraavan kokouksen esityslista Seuraava kokous pidetään Kurikassa klo 9.00, jonka jälkeen tiedotustilaisuus klo13 Sodexo:n tiloissa. Esityslistalla: yhdistymissopimus visio, menestystekijät hallinnon järjestämissuunnitelma elinvoiman kehittäminen yhdistyneessä kaupungissa 10. Muut mahdolliset asiat Sekä Kurikassa että Jalasjärvellä pidetään kuntalaisille infotilaisuus, jossa myös selvitysmies Hannu Räsänen on paikalla: tiistaina klo18:00 Kurikassa keskiviikkona klo 18:00 Jalasjärvellä 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen jälkeen tiedotustilaisuus. Jaakko Ventelä puheenjohtaja Jenni Mäntykoski sihteeri

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT 1 RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT SELVITYS 27.8.2014 1. TAUSTA Ruokapalveluiden ohjausryhmä on päättänyt pyytää 22.4.2014 tekniseltä toimelta selvitystä ruoka- ja siivouspalveluiden sijoittumisvaihtoehdoista

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot