t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S"

Transkriptio

1 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä Nuorten työttömyysaste 2009 % Helsinki 6,2 % 8,2-12,6 6,3-8,1 4,2-6,2 1,4-4,1 Östersundom < 5 tapausta Lisätietoja: Minna Salorinne p. (09) ISSN x verkossa

2 Työttömyyden kasvu nopeimmillaan vuoden 2009 lopussa Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 8,4 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 41 prosentilla eli henkilöllä. Talouden taantuman myötä työttömyys lähti nousuun vuoden 2008 joulukuussa ja kasvu kiihtyi vuoden 2009 lopulla. Vuoden 2010 alussa työttömien määrä oli edelleen edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta ei enää lisääntynyt yhtä voimakkaasti kuin loppuvuodesta Tämän julkaisun tilastotiedot kuvaavat poikkileikkaustilannetta vuoden 2009 lopusta. Työttömyysaste nousi tuolloin Helsingissä 2,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2008 loppuun. Suurpiireittäin tarkasteltuna työttömyysasteet nousivat eniten alueilla, joissa työttömyys oli ennestään yleisintä. Itäisen suurpiirin työttömyysaste kohosi 3,1 prosenttiyksikköä ja Kaakkoisen 2,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Matalimman työttömyyden alueella, Eteläisessä suurpiirissä, työttömyysaste kohosi 1,4 prosenttiyksikköä. Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa , indeksi vuosi 2000 = 100 Indeksi 2000 = Työttömät yhteensä Yli vuoden työttömänä olleet Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy taantuman seurauksena kasvuun viiveellä. Vuoden 2009 lopussa Helsingissä oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 4 143, mikä oli 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli laskenut 16 prosenttiin. Vuoden 2010 tammisyyskuussa yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli kasvanut rajusti. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan kertyi 49 prosenttia. 2

3 Työttömyys koetteli erityisesti nuoria miehiä Nuorten työttömien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 lopussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 2 319, mikä oli 86 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste nousi 3,5 prosentista 6,2 prosenttiin. Nuorten miesten työttömyysaste oli 9,4 ja naisten 3,9 prosenttia. Nuorten miesten työttömyys kasvoi 92 ja nuorten naisten 77 prosenttia vuoden takaisesta. Sukupuolten välinen ero työttömyydessä on suurimmillaan alle 25-vuotiailla. Vuoden vaihteessa 2009 työttömien määrä oli ikäryhmittäin tarkasteltuna kasvanut kaikkien eniten vuotiailla. Kuvio 2. Työttömien määrä Helsingissä ikäryhmittäin vuosina 2008 ja 2009 Lkm Ikäryhmä Kuvio 3. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 2009 Lkm Miehet Naiset Ikäryhmä 3

4 Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli 28 prosenttia ja heidän määränsä kasvoi edellisestä vuodesta 13 prosentilla eli 898 henkilöllä. Työttömyysaste vähintään 50-vuotiailla nousi 9,8 prosenttiin 8,0 prosentista. Yhteensä helsinkiläisiä vuotiaita oli työttömänä henkilöä ja vuotiaita oli Yli 60-vuotiaiden työttömien määrä aleni vuoden takaisesta 14 prosentilla; tämä selittyy ikääntyneiden työttömien siirtymisellä eläkkeelle. Miesten osuus Helsingin työttömistä oli 59 prosenttia. Työttömien miesten määrä kasvoi 44 prosenttia vuoden takaisesta, naisilla lisäystä kertyi 38 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 10,4 prosenttia ja naisten 6,6 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysaste kohosi kolme prosenttiyksikköä ja naisten 1,7 prosenttiyksikköä. Miehiä on lukumääräisesti enemmän työttöminä kuin naisia kaikissa ikäryhmissä. Työuran loppupäässä ero kuitenkin tasoittuu. Kuvio 4. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin vuosina % vuotiaat vuotiaat vuotiaat Pitkäaikaistyöttömissä kovin kasvu korkeasti koulutetuilla Helsinkiläisistä työttömistä 41 prosentilla oli vain perusasteen koulutus ja pitkäaikaistyöttömillä tämä osuus oli 37 prosenttia. Keskiasteen suorittaneita oli kaikista työttömistä 35 prosenttia. Korkeakoulutettujen (ml. alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 17 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 25 prosenttiin. Korkeintaan perustutkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi 50 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi 33 prosentilla, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden 44 prosentilla ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä 47 prosentilla edellisen vuoden lopusta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (ml. alin korkea-aste, alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutus) oli 4

5 Helsingissä työttömänä henkeä. Tämä oli 41 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Yli 200 työttömällä oli tutkijakoulutus, eli yliopistollinen lisensiaatti- tai tohtoritutkinto. Lisäystä vuoden takaiseen kertyi neljännes. Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa 790 pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Määrä lisääntyi 43 prosentilla. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 22 prosenttia ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 32 prosenttia. Kuvio 5. Yli 15 -vuotias väestö, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä 2009 Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus 15 v. täyttänyt väestö Työttömät Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet % Kuvio 6. Työttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä vuosina , indeksi 2000 = 100 Indeksi v. 2000= Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 5

6 Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osuus laski Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden 2009 lopussa henkeä, mikä oli 910 henkilöä enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 28 prosenttia vuoden takaisesta. Vuotta aiemmin koettiin lähes samansuuruiset pudotukset pitkäaikaistyöttömien määrissä. Pitkäaikaistyöttömiksi on luokiteltu vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Kun lukuun lisätään henkilöt, jotka ovat viimeisen 16 kuukauden aikana olleet yhteensä 12 kuukautta työttömänä, kasvaa määrä noin 1,5 -kertaiseksi. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski vauhdilla vuodesta 2005 vuoteen Vuoden 2010 aikana pitkäaikaistyöttömien osuus kääntyi jälleen nousuun ja oli syyskuussa 22 prosenttia. Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä % Kuvio 8. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan % Ikäryhmä

7 Pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Yli vuoden työttömänä olleista 57 prosenttia oli iältään vähintään 50-vuotiaita. 41 prosenttia pitkäaikaistyöttömästä oli 55-vuotias tai sitä vanhempia. Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osuus aleni 28 prosentista 17 prosenttiin. Alle 30-vuotiaista yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 184, kun heitä vuotta aiemmin oli ollut 59. Kaikista pitkäaikaistyöttömistä 61 prosenttia on miehiä. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 57 prosenttia. Lukumääräisesti pitkäaikaistyöttömissä on eniten vuotiaita ja miehiä. Nuoremmissa ikäluokissa miesten osuus pitkäaikaistyöttömistä on selkeästi korkeampia kuin naisten vuotiailla sukupuolten välinen ero on pienimmillään; tässä ikäryhmässä miesten osuus oli 55 prosenttia. Kuvio 9. Pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset ikäryhmittäin Helsingissä 2009 Ikäryhmä Naiset Miehet Henkilöä Pitkäaikaistyöttömistä noin puolet oli ollut työttömänä alle puolitoista vuotta. Työttömyys oli kestänyt korkeintaan kaksi vuotta joka viidennellä pitkäaikaistyöttömistä. Yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli vuoden 2009 lopussa 284 henkilöä, heistä 81 prosenttia oli iältään vähintään 55-vuotiaita. 7

8 Peruspiireittäin työttömyysasteissa pieniä muutoksia Koko kaupungin työttömyysaste nousi 2,3 prosenttiyksikköä. Työttömyysasteet kohosivat kaikissa peruspiireissä. Kasvu oli kiivainta niillä alueilla, joissa jo ennestään on paljon työttömyyttä, Jakomäessä, Mellunkylässä ja Maunulassa. Alhaisten työttömyysasteiden peruspiireissä työttömyysasteen nousu jäi vähäisemmiksi. Peruspiirit ovat väestömäärältään erisuuruisia; esimerkiksi lukumääräisesti työttömiä oli Jakomäessä 411 ja Taka-Töölössä 456. Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Työttömyysaste % Tuomarinkylä 3,0 3,4 4,6 Jakomäki 12,7 11,6 15,5 Länsi-Pakila 3,4 3,2 4,7 Mellunkylä 10,0 9,4 12,8 Vironniemi 3,5 3,7 4,7 Myllypuro 9,2 9,6 12,3 Lauttasaari 3,4 3,6 5,1 Maunula 8,5 8,0 11,3 Munkkiniemi 3,9 3,8 5,1 Vuosaari 8,0 7,8 11,0 Taka-Töölö 3,7 3,7 5,2 Herttoniemi 7,3 7,4 10,5 Kuvio 10. Työttömien lukumäärä ikäryhmittäin ja suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen -29 v v. 50+ v. Koillinen Kaakkoinen Itäinen Lkm 8

9 Kuviossa 11. esitetään vuoden aikana toteutunut työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä. Pienin nousu toteutui Vironniemellä (+ 1,1) ja suurin Jakomäessä (+ 3,9). Kuvio 11. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) peruspiireittäin Helsingissä vuosina Jakomäki Mellunkylä Maunula Pitäjänmäki Vuosaari Latokartano Herttoniemi Kaarela Myllypuro Pukinmäki Vartiokylä Puistola Itä-Pakila Oulunkylä Koko Helsinki Alppiharju Vallila Kulosaari Kallio Haaga Suutarila Reijola Vanhakaupunki Malmi Pasila Östersundom Laajasalo Ullanlinna Lauttasaari Länsi-Pakila Taka-Töölö Kampinmalmi Munkkiniemi Tuomarinkylä Vironniemi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 %-yksikköä 9

10 Koko Helsingin tasolla työttömyys kesti 42 prosentilla työttömistä alle 3 kuukautta, 42 prosentilla 3 12 kuukautta ja 16 prosentilla yli vuoden. Työttömyyden keskimääräinen kesto kasvoi vuoden takaisesta. Kuvio 12. Työttömyyden kesto suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % alle 3kk 3-12kk 1-2 vuotta yli 2 vuotta Ennen vuoden 2008 lopussa alkanutta talouden taantumaa pitkäaikaistyöttömien määrät ja osuudet kaikista työttömistä putosivat vauhdilla kaikissa Helsingin suurpiireissä. Vuoden 2009 aikana pitkäaikaistyöttömien osuus oli edelleen edellisvuotta pienempi kaikissa suurpiireissä Keskistä lukuun ottamatta. Kuvio 13. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen % 10

11 Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2008 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2009 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömyysasteissa on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2009:20 HUOM! Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten henkilöiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. 11

12 Taulukko 1. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin Alue Muutos %-yks Lkm Koko kaupunki 9,4 9,4 8,9 7,8 6,2 6,1 8,4 2, Eteläinen suurpiiri 6,7 6,6 6,0 4,9 3,8 3,9 5,3 1,4 883 Vironniemi 6,5 6,0 5,4 4,5 3,5 3,7 4,7 1,1 80 Ullanlinna 7,4 7,0 6,6 5,0 3,8 3,9 5,5 1,6 232 Kampinmalmi 7,0 7,1 6,3 5,4 4,2 4,2 5,5 1,3 250 Taka-Töölö 6,6 6,5 5,9 4,7 3,7 3,7 5,2 1,5 137 Lauttasaari 5,6 5,8 5,3 4,4 3,4 3,6 5,1 1,6 184 Läntinen suurpiiri 7,8 7,7 7,2 6,2 5,0 4,8 7,1 2, Reijola 7,2 7,1 7,1 5,9 4,8 4,5 6,4 2,0 187 Munkkiniemi 5,8 5,7 5,4 4,8 3,9 3,8 5,1 1,3 123 Haaga 7,6 7,3 6,7 6,0 4,9 5,0 7,0 2,0 309 Pitäjänmäki 7,3 7,7 7,2 5,7 4,7 4,2 7,3 3,2 283 Kaarela 9,6 9,5 8,9 7,8 6,0 5,7 8,6 2,9 451 Keskinen suurpiiri 10,3 10,2 10,0 8,8 6,7 6,8 8,8 2, Kallio 9,6 9,9 9,6 9,0 6,6 7,0 9,0 2,1 386 Alppiharju 11,2 11,1 11,2 9,2 7,1 7,4 9,7 2,3 193 Vallila 11,6 11,8 11,7 10,1 7,7 7,6 9,8 2,2 189 Pasila 9,7 10,3 9,9 8,8 7,6 7,1 9,0 1,9 86 Vanhakaupunki 9,9 8,8 8,5 7,2 5,3 5,3 7,2 1,9 234 Pohjoinen suurpiiri 7,1 7,2 7,2 6,3 5,0 4,8 7,0 2,2 472 Maunula 11,4 11,7 11,8 10,7 8,5 8,0 11,3 3,3 146 Länsi-Pakila 4,8 5,5 5,7 4,0 3,4 3,2 4,7 1,5 49 Tuomarinkylä 4,5 4,1 4,3 4,3 3,0 3,4 4,6 1,1 54 Oulunkylä 7,1 7,2 7,3 6,2 4,9 4,6 7,0 2,4 174 Itä-Pakila 7,9 7,9 6,9 6,2 5,3 4,5 7,0 2,5 49 Koillinen suurpiiri 9,2 9,2 8,6 7,5 6,4 6,0 8,5 2, Latokartano 10,7 10,4 9,1 8,2 6,5 6,3 9,3 3,1 387 Pukinmäki 9,7 10,3 10,1 8,7 6,7 6,5 9,2 2,7 123 Malmi 8,8 8,8 8,0 7,3 6,4 5,8 7,8 1,9 302 Suutarila 7,7 8,0 7,0 6,2 5,2 5,2 7,2 2,0 114 Puistola 7,5 7,0 7,4 5,9 5,1 4,8 7,4 2,7 271 Jakomäki 16,3 17,6 16,7 13,7 12,7 11,6 15,5 3,9 109 Kaakkoinen suurpiiri 8,9 9,4 9,0 7,9 6,5 6,4 9,0 2,6 653 Kulosaari 6,2 5,7 4,7 3,7 3,0 3,3 5,4 2,1 39 Herttoniemi 10,0 10,8 10,3 9,1 7,3 7,4 10,5 3,1 461 Laajasalo 7,7 7,8 7,8 6,8 5,7 5,3 7,1 1,8 153 Itäinen suurpiiri 12,6 12,4 11,7 10,7 8,7 8,5 11,6 3, Vartiokylä 11,1 10,9 10,3 9,2 7,5 7,7 10,4 2,7 296 Myllypuro 14,7 14,3 13,8 12,1 9,2 9,6 12,3 2,7 123 Mellunkylä 13,8 13,6 13,2 12,2 10,0 9,4 12,8 3,4 631 Vuosaari 11,8 11,7 10,6 9,8 8,0 7,8 11,0 3,2 624 Östersundomin suurpiiri 2,1 4,0 1,9 19 Östersundom 2,1 4,0 1,9 19 Alue tuntematon 29,9 32,3 30,9 28,5 22,6 21,7 28,2 6,

13 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) alueittain ikäryhmittäin Alue vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat Koko kaupunki 3,4 3,9 6,5 6,2 6,2 8,9 8,9 8,0 9,8 Eteläinen suurpiiri 1,6 2,1 3,2 3,9 4,0 6,1 6,1 5,8 6,9 Vironniemi 2,2 2,1 3,3 3,3 3,5 5,6 4,8 5,1 4,9 Ullanlinna 1,6 2,0 2,8 3,9 4,2 6,9 6,2 5,9 7,0 Kampinmalmi 1,9 2,3 3,5 4,4 4,5 6,3 6,7 6,3 7,4 Taka-Töölö 1,4 2,0 3,2 4,2 3,7 5,7 6,4 6,2 7,8 Lauttasaari 1,2 2,1 3,3 3,1 3,5 5,3 6,0 5,2 7,1 Läntinen suurpiiri 2,7 3,0 5,0 5,0 4,8 7,8 7,3 6,5 8,4 Reijola 2,2 2,5 3,7 5,5 4,8 7,5 6,7 6,4 8,4 Munkkiniemi 2,2 2,3 3,7 3,7 3,7 5,7 5,7 5,1 5,4 Haaga 2,2 2,6 5,1 4,7 5,2 7,5 8,4 7,7 9,0 Pitäjänmäki 2,8 3,1 6,4 4,5 3,9 7,1 6,6 5,7 8,8 Kaarela 3,7 4,3 5,8 6,1 5,6 10,1 7,8 6,8 9,1 Keskinen suurpiiri 3,1 3,4 5,6 7,3 7,8 10,2 11,0 10,3 12,4 Kallio 2,8 3,1 5,5 7,4 8,3 11,0 11,8 11,6 13,1 Alppiharju 3,3 3,9 6,4 8,5 8,9 11,3 12,8 11,9 14,8 Vallila 3,3 3,7 5,8 7,8 8,0 10,7 16,1 14,0 16,7 Pasila 4,5 3,7 6,8 8,4 8,5 10,0 9,1 8,6 10,1 Vanhakaupunki 2,9 3,0 4,2 5,5 5,6 8,1 7,7 7,0 9,4 Pohjoinen suurpiiri 2,8 3,5 6,3 4,5 4,5 6,9 6,8 5,9 7,5 Maunula 3,9 4,6 8,9 8,6 8,7 12,7 11,2 9,2 11,3 Länsi-Pakila 4,1 3,1 6,0 2,2 1,9 4,4 4,7 5,0 4,7 Tuomarinkylä 0,7 3,0 4,7 2,0 2,8 3,8 5,0 4,4 5,7 Oulunkylä 2,6 3,0 5,4 5,0 4,8 7,4 6,4 5,6 8,0 Itä-Pakila 2,0 3,9 6,7 4,4 3,7 6,3 7,9 5,8 8,3 Koillinen suurpiiri 4,3 4,7 7,7 5,9 5,7 8,5 8,6 7,5 9,3 Latokartano 3,3 4,2 7,2 6,3 5,9 9,8 10,1 9,2 11,2 Pukinmäki 4,2 5,2 8,2 6,3 6,7 9,3 8,9 7,1 9,9 Malmi 4,7 4,4 6,8 5,6 5,7 7,6 8,8 7,1 8,9 Suutarila 4,4 3,7 7,0 4,5 5,1 7,0 6,9 6,5 7,7 Puistola 3,4 4,9 8,4 4,8 4,0 6,9 6,7 6,0 7,7 Jakomäki 10,5 9,8 13,5 12,5 11,5 16,9 14,6 13,0 15,0 Kaakkoinen suurpiiri 3,9 4,5 9,1 5,9 6,2 8,6 9,3 8,1 9,4 Kulosaari 1,4 1,4 5,5 1,9 3,3 5,8 5,9 4,6 4,7 Herttoniemi 4,3 4,9 10,2 6,9 7,4 10,5 10,9 9,6 10,8 Laajasalo 3,7 4,4 7,3 5,0 4,6 6,1 7,8 6,7 8,5 Itäinen suurpiiri 5,6 6,3 10,5 8,3 8,1 11,6 11,8 10,8 12,7 Vartiokylä 4,6 5,3 9,6 7,1 7,5 10,7 10,1 9,6 10,5 Myllypuro 6,3 7,8 12,2 7,9 8,9 12,0 13,0 11,6 12,9 Mellunkylä 6,3 6,9 11,6 9,7 9,1 12,7 13,3 11,7 14,1 Vuosaari 5,3 5,9 9,6 7,7 7,4 10,9 11,0 10,4 12,6 Östersundomin suurpiiri.. 5,5 1,1 2,7 5,9 7,9 Östersundom 5,5 1,1 2,7 5,9 7,9 Alue tuntematon 15,0 16,0 23,9 24,1 23,4 30,1 29,7 25,9 31,6 13

14 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste alueittain sukupuolen ja iän mukaan Alue Lukumäärä Työttömyysaste, % Yhteensä Sukupuoli Ikä Yhteensä Sukupuoli Miehet Naiset Miehet Naiset Koko kaupunki ,4 10,4 6,6 Eteläinen suurpiiri ,3 6,1 4,6 Vironniemi ,7 5,2 4,3 Ullanlinna ,5 6,1 4,9 Kampinmalmi ,5 6,3 4,8 Taka-Töölö ,2 6,3 4,2 Lauttasaari ,1 5,9 4,5 Läntinen suurpiiri ,1 8,8 5,6 Reijola ,4 8,1 5,1 Munkkiniemi ,1 6,1 4,3 Haaga ,0 9,3 5,2 Pitäjänmäki ,3 8,5 6,3 Kaarela ,6 10,5 6,8 Keskinen suurpiiri ,8 11,6 6,3 Kallio ,0 11,8 6,4 Alppiharju ,7 12,6 6,7 Vallila ,8 13,4 6,5 Pasila ,0 11,3 7,0 Vanhakaupunki ,2 9,3 5,5 Pohjoinen suurpiiri ,0 8,9 5,2 Maunula ,3 14,9 8,0 Länsi-Pakila ,7 6,2 3,3 Tuomarinkylä ,6 5,2 4,0 Oulunkylä ,0 8,9 5,5 Itä-Pakila ,0 9,5 4,5 Koillinen suurpiiri ,5 10,5 6,8 Latokartano ,3 11,6 7,4 Pukinmäki ,2 12,8 6,3 Malmi ,8 9,5 6,2 Suutarila ,2 8,8 5,7 Puistola ,4 8,8 6,1 Jakomäki ,5 17,1 13,8 Kaakkoinen suurpiiri ,0 10,7 7,4 Kulosaari ,4 6,6 4,4 Herttoniemi ,5 12,6 8,6 Laajasalo ,1 8,3 6,0 Itäinen suurpiiri ,6 13,4 10,0 Vartiokylä ,4 12,4 8,6 Myllypuro ,3 14,9 9,8 Mellunkylä ,8 14,7 11,0 Vuosaari ,0 12,3 9,8 Östersundomin suurpiir ,0 3,8 4,1 Östersundom ,0 3,8 4,1 Alue tuntematon ,2 32,8 16,1 14

15 Taulukko 4. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan alueittain Alue Pitkäaikaistyöttömät Keston mukaan %-osuus kaikista työttömistä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä %-osuus Koko kaupunki ,7 7,7 3,1 2,3 0,9 0,5 1,1 Eteläinen suurpiiri ,3 7,4 3,5 2,3 0,7 0,4 1,0 Vironniemi 58 17,8 11,7 1,8 1,8 0,3 0,9 1,2 Ullanlinna ,1 7,8 4,2 1,8 0,4 0,0 0,9 Kampinmalmi ,8 6,0 2,9 3,5 0,7 0,8 0,8 Taka-Töölö 74 16,2 6,8 3,9 2,0 1,3 0,4 1,8 Lauttasaari 83 14,1 7,3 3,9 1,2 0,9 0,2 0,7 Läntinen suurpiiri ,4 7,1 2,8 1,7 0,7 0,3 0,8 Reijola 77 13,1 7,3 3,1 1,4 0,5 0,2 0,7 Munkkiniemi 62 14,0 6,8 3,6 1,8 0,9 0,0 0,9 Haaga ,7 7,9 2,9 1,7 0,7 0,5 1,0 Pitäjänmäki 83 12,9 7,5 2,0 1,7 0,6 0,3 0,8 Kaarela ,5 6,3 2,6 1,9 0,7 0,2 0,8 Keskinen suurpiiri ,1 7,9 3,0 2,4 0,9 0,5 1,3 Kallio ,0 8,9 2,7 2,2 0,7 0,5 1,0 Alppiharju ,7 5,4 3,1 2,1 1,2 0,8 1,2 Vallila ,0 8,0 3,3 2,7 1,0 0,6 1,4 Pasila 78 19,7 9,1 4,3 3,0 1,3 0,3 1,8 Vanhakaupunki ,8 7,8 2,7 2,6 0,6 0,5 1,6 Pohjoinen suurpiiri ,9 8,1 3,1 2,7 0,9 0,3 0,8 Maunula 85 17,9 9,7 2,5 3,4 1,1 0,4 0,8 Länsi-Pakila 16 10,6 5,3 2,6 1,3 0,7 0,0 0,7 Tuomarinkylä 42 20,0 8,6 6,2 3,8 1,0 0,0 0,5 Oulunkylä 75 14,6 8,2 2,5 2,3 0,6 0,2 0,8 Itä-Pakila 17 13,3 4,7 3,1 1,6 1,6 0,8 1,6 Koillinen suurpiiri ,9 7,2 3,2 1,9 0,9 0,4 1,3 Latokartano ,6 6,2 3,0 2,7 1,2 0,3 1,3 Pukinmäki 67 16,3 10,0 2,9 1,0 0,5 0,7 1,2 Malmi ,4 8,2 3,1 1,9 0,7 0,3 1,2 Suutarila 65 15,8 5,8 5,1 1,7 1,5 0,7 1,0 Puistola 88 11,9 5,8 2,8 1,5 0,7 0,1 0,9 Jakomäki 71 17,3 8,3 2,9 1,7 1,2 0,5 2,7 Kaakkoinen suurpiiri ,7 8,8 3,5 3,1 1,0 0,5 0,8 Kulosaari 21 21,6 7,2 3,1 7,2 2,1 0,0 2,1 Herttoniemi ,9 8,8 2,8 2,9 1,2 0,5 0,7 Laajasalo ,3 9,1 5,4 3,0 0,5 0,5 0,7 Itäinen suurpiiri ,3 8,1 3,3 2,8 1,0 0,9 1,3 Vartiokylä ,9 8,7 3,2 2,8 1,3 0,7 1,2 Myllypuro 92 17,6 10,5 2,7 2,3 0,2 0,6 1,3 Mellunkylä ,6 7,4 3,8 3,2 1,0 0,9 1,4 Vuosaari ,6 7,9 3,0 2,4 1,1 1,0 1,2 Östersundomin suurpiiri 10 25,0 10,0 7,5 5,0 0,0 2,5 0,0 Östersundom 10 25,0 10,0 7,5 5,0 0,0 2,5 0,0 Alue tuntematon ,8 7,5 2,0 1,8 0,8 0,3 0,5 15

16 Taulukko 5. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli Työttömyyden kesto, viikkoa Työttömyyden kesto, viikkoa yhteensä Yhteensä Yhteensä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

17 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan Pitkäaikais- Keston mukaan %-osuus työttömistä Sukupuoli Työttömät työttömät Työttömyyden kesto, viikkoa Ikä yhteensä yhteensä Kaikki Yhteensä ,7 7,7 3,1 2,3 0,9 0,5 1, ,1 2,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0, ,5 6,6 1,9 0,8 0,0 0,0 0, ,3 9,0 3,2 2,2 0,5 0,2 0, ,5 10,7 4,4 3,7 1,5 0,4 0, ,5 12,0 6,7 5,5 2,6 1,7 3, ,4 13,1 9,0 8,6 4,3 3,4 9,0 Miehet ,1 8,3 3,0 2,3 0,9 0,6 1, ,7 3,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0, ,6 7,5 1,9 1,0 0,1 0,0 0, ,1 9,1 3,4 2,4 0,5 0,2 0, ,3 12,0 3,7 3,5 1,8 0,5 0, ,3 12,5 6,4 5,7 2,8 2,0 2, ,1 15,2 8,2 8,0 4,1 3,9 8,7 Naiset ,0 6,9 3,4 2,3 0,8 0,4 1, ,1 1,6 0,1 0,2 0,0 0,0 0, ,9 5,2 1,9 0,6 0,0 0,0 0, ,2 8,7 2,9 1,8 0,5 0,1 0, ,4 8,8 5,4 4,0 1,1 0,4 0, ,5 11,3 7,1 5,2 2,4 1,4 3, ,6 10,7 10,0 9,3 4,5 2,8 9,3 17

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia 11.12.2018 Kaupunkistrategia Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Jokainen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 15 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2000 2004 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-675-6 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 15.11.2012 1 Sosiaali- ja terveystoimen painotukset Palvelukulttuuri, asiakaspalautejärjestelmä Sähköiset

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö 215:11 Elise Haapamäki ja Sanna Ranto Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet helsingissä Päivähoidon käyttö Vuonna 214 Helsingin kunnan ylläpitämissä päiväkodeissa oli yhteensä 22 911 lasta ja perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District

Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN. Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts HELSINKI ALUEITTAIN 2011 Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki, p. 09

Lisätiedot

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Tammikuussa 97 745 työtöntä työnhakijaa Hanko 15,1 Raasepori 12,1 Lohja 13,4 Inkoo 9,0 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Karkkila 12,1 Siuntio 7,1 Vihti 10,6 Kirkkonummi

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2010

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 3 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 21 Lisätietoja Asuminen Maija Vihavainen, p. 9 31 36398 Koulutus Sanna Ranto, p. 9 31 3648 Työllisyys Minna Salorinne,

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2009

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 29 tilastoja 4 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 29 Henkilöä Ulkomaan kansalaiset ja ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset Helsingissä 1.1.1985-29 7 6 5 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Työmarkkinat Helsingissä tuoreimmat tilastotiedot Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Päivitetty 2.6.217 Sisältö TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus)

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus Lokakuu 2014

Työllisyyskatsaus Lokakuu 2014 Työllisyyskatsaus Lokakuu 214 Lokakuussa 319 9 työtöntä työnhakijaa 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 LAAJA TYÖTTÖMYYS eli työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat Työ ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ TILASTOJA 2016 TILASTOJA 2016 32 32 Eri alueilla saman perhetyypin tulot vaihtelevat melko paljon: yksinasuvien tulot ovat Eteläisessä suurpiirissä lähes puolet korkeammat kuin keskitulo koko kaupungissa.

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot