tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh Annikki Suihkonen, puh Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite PL 5520, Helsingin kaupunki Puhelin: Tilaukset, jakelu puh Julkaisujen myynti Tietokeskuksen kirjasto, puh , virtuaalinen kirjakauppa ISSN X (verkossa)

2 Sisällysluettelo Nuoret alueittain 2009 julkaisun käyttäjälle Väestötiedot Helsinkiläiset vuotiaat Ulkomaalaiset Helsingissä Väestöennuste Perheväestö Asuminen Katsaus Helsingin asuntokantaan ja nuorten asumiseen vuonna Miten asuvat helsinkiläiset nuoret Helsinkiläiset nuoret asuvat vuokralla Helsinkiläiset lapsiperheet asuvat ahtaasti Koulutus Nuorten koulutustaso Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Toinen aste yhdessä Nuorisotilat ja niiden käyttö Nuorisotilat ja nuoret Nuorisotilojen käyttö Avoimen toiminnan jäsenmäärä ja kontaktipinta Muut vapaa-ajan palvelut Kaupungin leikkipuistot Sosiaalipalvelut ja sosiaaliset ongelmat Lastensuojelu Perheneuvonta Toimeentulotuki Nuorten työttömyys vuodenvaihteessa 2008/

3 NUORET ALUEITTAIN 2009 JULKAISUN KÄYTTÄJÄLLE Edessäsi on Nuoret alueittain -julkaisun kolmastoista versio. Julkaisu sisältää tuoreimmat alueelliset tiedot mm. helsinkiläisten nuorten lukumääristä ikäryhmittäin, väestöennusteesta, nuorisotyön toimintaympäristön ilmiöistä sekä nuorille suunnatuista palveluista ja niiden käytöstä. Julkaisun sivut vastaavat monenlaisiin tietotarpeisiin käsikirjan tapaan. Julkaisu korvaa aikaisemmin tuotetut Nuoret alueittain -kansiot. Vanhat kansiot löytyvät tietokeskuksen kirjastosta, jos tarvitset vertailutietoa. Alueittaista tietoa esim. väestöstä ja asumisesta saat myös aluesarjoista osoitteesta Sivut tuotetaan nykyään vain sähköisessä muodossa. Julkaisun löydät tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen internet-sivuilta sekä nuorisoasiainkeskuksen sisäisestä intrasta. Taulukot ovat saatavissa myös excel-muodossa Heli-intrasta seuraavalta polulta: tutkittua/tilastoja/aihealueet/nuoret alueittain. Nuoret alueittain -julkaisu sisältää tietoja noin 40 ilmiöstä ja muuttujasta. Tiedot on koottu kahdella alueperiaatteella: väestötietojen perustaulukko kaupungin virallisen aluejaon mukaan suurpiireittäin, peruspiireittäin ja osa-alueittain, ja toiseksi tiedot on ryhmitelty nuorisoasiainkeskuksen vuonna 2003 käyttöönottaman ja vuonna 2008 tarkistetun aluejaon mukaan. Siinä kaupunki on jaettu 12 nuorisotyöyksikköön, jotka koostuvat peruspiireistä. Tietosuojan vuoksi alueittaisissa taulukoissa ei esitetä väestön rakennetietoja sellaisilta alueilta, joiden väestömäärä on pienempi kuin 100 henkilöä. Tietosivut rakentuvat siten, että jokaista ilmiötä tai palvelua kuvataan lyhyellä analysoivalla tekstillä, jota seuraavat ilmiön yleisyyttä kuvaava vertaileva kuvio nuorisotyöyksiköittäin ja / tai peruspiireittäin sekä numerotaulukot. Tiedot on pääosin suhteutettu vuodenvaihteen 2008/2009 väestöön. Nuoret alueittain -julkaisu tuotetaan Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä. Tietopaketin tuottamiseen ovat osallistuneet tietokeskuksesta Annikki Suihkonen sekä nuorisoasiainkeskuksesta Harri Taponen ja Sven Naerismägi. Julkaisun kannen kuvakokonaisuuden on suunnitellut Juho Tuomainen. Lisäksi työhön ovat osallistuneet tietokeskuksesta Elise Haapamäki, Virva Kuparinen, Minna Salorinne, Sanna Ranto, Maija Vihavainen ja Pekka Vuori. Nuorisotyön toimintaympäristö ja tietotarve työn kehittämiseksi muuttuvat jatkuvasti ja siksi haluamme pitää Nuoret alueittain -julkaisun ajan tasalla. Palautetta ja muutosehdotuksia voit toimittaa Harri Taposelle puh. (09) , ja Annikki Suihkoselle puh. (09) , Helsingissä syyskuussa 2009 Harri Taponen ja Annikki Suihkonen 2

4 1. Väestötiedot Helsinkiläiset vuotiaat Kouluikäisten helsinkiläisten eli Nuoret alueittain -julkaisussa käytettävän määritelmän mukaan vuotiaiden lukumäärä kasvoi 1990-luvun alusta vuoteen 2005, mutta kääntyi laskuun vuonna Nyt nuoria on noin Kaikkiaan helsinkiläisiä on vuotiaiden osuus Helsingin väestöstä oli vuoden 2009 alussa 7,6 %. Nuoria asuu runsaasti pientalovaltaisilla esikaupunkialueilla, korkeimmillaan osuus on Östersundomin (18,9 %), Tuomarinkylän (14,2 %), Itä-Pakilan (12,1 %) ja Puistolan (12,0 %) peruspiireissä. Kantakaupungissa kouluikäisten suhteellinen osuus jää alle koko kaupungin keskiarvon kaikissa peruspiirissä. Muutoinkin kantakaupungissa nuorten osuus jää matalaksi, pienimmillään osuus on Alppiharjussa 1,3 % ja Kalliossa 1,7 %. Ruotsinkieliset nuoret kaikkiaan eli 6,1 % kaikista nuorista niin kuin ruotsinkieliset yleensäkin keskittyvät eteläiseen kantakaupunkiin, mm. Ullanlinnan peruspiiriin, jossa 26,8 % nuorista on ruotsinkielisiä, sekä rannikon esikaupunkeihin, erityisesti Kulosaareen (29,2 %), Östersundomiin (23,9 %), Lauttasaareen (17,8 %) ja Munkkiniemeen (15,5 %). Näillä alueilla asuu lähes puolet Helsingin ruotsinkielisistä nuorista. Vieraskieliset eli muut kuin suomen- tai ruotsinkieliset nuoret kaikkiaan eli 10,7 % kaikista nuorista niin kuin vieraskieliset yleensä keskittyvät puolestaan esikaupunkeihin, kaksi kolmasosaa heistä asuu Itäisessä, Koillisessa ja Läntisessä suurpiirissä. Peruspiireistä vieraskielisten suurimmat osuudet alueen nuorista ovat Jakomäessä (25,9 %), Pasilassa (23,5 %), Myllypurossa (22,6 %) ja Mellunkylässä (20,7 %). Taulukko vuotiaiden osuus (%) alueen koko väestöstä nuorisotyöyksiköittäin ja peruspiireittäin (pp) vuodenvaihteessa 2008/2009 Nuorisotyöyksikkö/ peruspiiri Koko kaupunki 1. Eteläinen Vironnimen pp Ullanlinnan pp Kampinmalmin pp Taka-Töölön pp Lauttasaaren pp 2. Keskinen Kallion pp Alppiharjun pp Vallilan pp Pasilan pp Vanhankaupungin pp 3. Läntinen Reijolan pp Munkkiniemen pp Pitäjänmäen pp 4. Haaga-Kaarela Haagan pp Kaarelan pp 5. Pohjoinen Maunulan pp Länsi-Pakilan pp Tuomarinkylän pp Oulunkylän pp Itä-Pakilan pp 6. Latokartanon Latokartanon pp 7. Malmi-Pukinmäki Pukinmäen pp Malmin pp 8. Pohjois-Koillinen Suutarilan pp Puistolan pp Jakomäen pp 9. Kaakkoinen Kulosaaren pp Herttoniemen pp Laajasalon pp 10. Itäinen Myllypuron pp Mellunkylän pp Östersundom pp 11. Vuosaari Vartiokylän pp Vuosaaren pp 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet Muut % Tiedustelut: Pekka Vuori, puh

5 Taulukko Koko väestö ja nuoret ikäryhmittäin sekä vuotiaat ruotsinkieliset vuodenvaihteessa 2008/2009 nuorisotyöyksiköittäin ja peruspiireittäin Koko kaupunki/ Väestö Ikäryhmät Ruotsinnuorisotyöyksikkö/ yhteensä 7-9-v v v v v v. kieliset peruspiiri (pp) v. Koko kaupunki Eteläinen Vironnimen pp Ullanlinnan pp Kampinmalmin pp Taka-Töölön pp Lauttasaaren pp Keskinen Kallion pp Alppiharjun pp Vallilan pp Pasilan pp Vanhankaupungin pp Läntinen Reijolan pp Munkkiniemen pp Pitäjänmäen pp Haaga-Kaarela Haagan pp Kaarelan pp Pohjoinen Maunulan pp Länsi-Pakilan pp Tuomarinkylän pp Oulunkylän pp Itä-Pakilan pp Latokartanon Latokartanon pp Malmi-Pukinmäki Pukinmäen pp Malmin pp Pohjois-Koillinen Suutarilan pp Puistolan pp Jakomäen pp Kaakkoinen Kulosaaren pp Herttoniemen pp Laajasalon pp Itäinen Myllypuron pp Mellunkylän pp Östersundom pp Vuosaari Vartiokylän pp Vuosaaren pp Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet Ruotsinkielinen väestö Muut Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus 4

6 Taulukko Nuorten osuus (%) koko väestöstä ikäryhmittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 nuorisotyöyksiköittäin ja peruspiireittäin Koko kaupunki/ Väestö Ikäryhmät v. ruotsinnuorisotyöyksikkö/ yhteensä 7-9-v v v v v v. kielisten osuus peruspiiri (pp) koko väestön vastaavan ikäisistä Koko kaupunki ,5 2,6 5,0 10,2 7,7 34,6 6,1 1. Eteläinen ,6 1,7 3,2 10,1 10,6 32,6 17,0 Vironnimen pp ,0 1,9 3,5 9,0 8,8 31,1 16,2 Ullanlinnan pp ,6 1,7 2,9 9,9 11,2 32,6 26,8 Kampinmalmin pp ,6 1,7 3,7 11,4 11,3 34,4 10,8 Taka-Töölön pp ,2 1,1 2,1 11,5 12,3 32,6 14,8 Lauttasaaren pp ,0 1,9 3,2 7,9 8,8 30,6 17,8 2. Keskinen ,2 1,3 2,4 13,0 12,2 34,5 2,5 Kallion pp ,5 0,5 1,2 13,2 14,6 32,5 2,8 Alppiharjun pp ,3 0,4 1,0 14,4 15,8 34,0 2,6 Vallilan pp ,2 1,1 2,4 13,2 12,7 35,0 1,8 Pasilan pp ,9 2,0 3,8 14,3 8,9 36,4 2,7 Vanhankaupungin pp ,3 2,5 4,4 11,4 8,2 36,2 2,5 3. Läntinen ,5 2,8 4,7 10,1 8,1 34,6 9,3 Reijolan pp ,3 2,6 4,5 11,3 10,0 36,6 7,5 Munkkiniemen pp ,6 2,8 5,2 8,9 6,7 32,5 15,5 Pitäjänmäen pp ,5 2,9 4,6 10,0 7,7 35,0 3,7 4. Haaga-Kaarela ,3 2,4 4,8 12,5 8,3 36,2 5,3 Haagan pp ,6 1,6 3,6 12,1 9,5 33,3 8,4 Kaarelan pp ,9 3,2 5,9 12,9 7,1 39,0 3,6 5. Pohjoinen ,2 3,4 6,9 7,9 4,1 32,8 3,8 Maunulan pp ,2 2,2 4,7 9,0 4,9 28,6 5,1 Länsi-Pakilan pp ,7 3,9 7,5 6,6 1,9 31,2 5,4 Tuomarinkylän pp ,4 4,6 9,6 6,6 2,1 36,3 2,1 Oulunkylän pp ,6 3,0 5,9 9,3 6,3 34,0 4,0 Itä-Pakilan pp ,4 4,2 7,9 6,0 2,2 33,2 3,6 6. Latokartanon ,9 2,5 4,6 10,3 8,3 38,4 1,5 Latokartanon pp ,9 2,5 4,6 10,3 8,3 38,4 1,5 7. Malmi-Pukinmäki ,0 3,2 6,4 10,4 5,6 36,0 2,7 Pukinmäen pp ,0 2,3 5,0 12,3 6,6 34,2 1,3 Malmin pp ,3 3,5 6,8 9,9 5,3 36,5 3,0 8. Pohjois-Koillinen ,5 3,8 7,7 9,6 4,8 37,7 2,0 Suutarilan pp ,7 3,8 7,8 10,0 5,1 38,7 3,3 Puistolan pp ,6 4,0 8,0 9,2 4,7 38,0 1,4 Jakomäen pp ,1 3,3 6,6 9,9 4,8 35,3 1,4 9. Kaakkoinen ,2 3,1 5,7 8,2 5,7 33,3 7,9 Kulosaaren pp ,1 3,3 5,6 8,0 4,9 31,6 29,2 Herttoniemen pp ,1 2,8 5,2 8,9 6,8 34,1 4,0 Laajasalon pp ,3 3,5 6,6 7,3 4,1 32,4 8,4 10. Itäinen ,3 3,6 6,5 8,9 4,9 34,7 4,7 Myllypuron pp ,2 3,4 6,0 6,8 4,0 30,5 3,1 Mellunkylän pp ,1 3,4 6,3 9,7 5,3 35,3 3,0 Östesundom pp ,0 8,2 10,6 4,1 0,7 42,3 23,9 11. Vuosaari ,4 3,3 6,2 8,7 5,6 35,5 5,9 Vartiokylän pp ,1 3,0 6,0 9,0 5,1 33,3 6,3 Vuosaaren pp ,6 3,4 6,3 8,5 5,8 36,9 5,7 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhe Ruotsinkielinen väestö ,7 2,7 4,9 10,3 6,9 34,8 Muut ,2 2,7 4,5 9,9 8,1 31,6 3,9 Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus 5

7 Taulukko Koko väestö ja nuoret ikäryhmittäin sekä vuotiaat ruotsinkieliset vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Tietosuojan takia alueet joilla asuu vähemmän kuin 100 asukasta on poistettu Koko kaupunki, Väestö Ikäryhmät Ruotsin suur- ja perus- yhteensä 7-9-v v v v v v. kieliset piiri ja osa-alue v. Helsinki Eteläinen suurpiiri Vironniemen pp Kruununhaka Kluuvi Katajanokka Ullanlinnan pp Kaartinkaupunki Punavuori Eira Ullanlinna Kaivopuisto Munkkisaari Suomenlinna Kampinmalmin pp Kamppi Etu-Töölö Ruoholahti Jätkäsaari Taka-Töölön pp Taka-Töölö Lauttasaaren pp Lauttasaari Läntinen suurpiiri Reijolan pp Meilahti Ruskeasuo Laakso Munkkiniemen pp Vanha Munkkiniemi Kuusisaari Lehtisaari Munkkivuori Niemenmäki Talinranta Haagan pp Etelä-Haaga Kivihaka Pohjois-Haaga Lassila Pitäjänmäen pp Konala Pajamäki Tali Reimarla Marttila Pitäjänmäen teoll.alue Kaarelan pp Kannelmäki Maununneva Malminkartano Hakuninmaa Kuninkaantammi Keskinen suurpiiri Kallion pp Sörnäinen Siltasaari Linjat Torkkelinmäki

8 Taulukko Koko väestö ja nuoret ikäryhmittäin sekä vuotiaat ruotsinkieliset vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Tietosuojan takia alueet joilla asuu vähemmän kuin 100 asukasta on poistettu Koko kaupunki, Väestö Ikäryhmät Ruotsinsuur- ja perus- yhteensä 7-9-v v v v v v. kieliset piiri ja osa-alue v. 302 Alppiharjun pp Harju Alppila Vallilan pp Hermanni Vallila Pasilan peruspiiri Länsi-Pasila Itä-Pasila Keski-Pasila Vanhankaupungin pp Toukola Arabianranta Kumpula Käpylä Koskela Vanhakaupunki Pohjoinen suurpiiri Maunulan pp Pirkkola Maunula Metsälä Länsi-Pakilan pp Länsi-Pakila Tuomarinkylän pp Paloheinä Torpparinmäki Oulunkylän pp Patola Veräjämäki Veräjälaakso Itä-Pakilan pp Itä-Pakila Tuomarinkartano Koillinen suurpiiri Latokartanon pp Viikinranta Latokartano Viikin tiedepuisto Viikinmäki Pihlajamäki Pihlajisto Pukinmäen pp Pukinmäki Malmin pp Ylä-Malmi Ala-Malmi Malmin lentokenttä Tapaninvainio Tapanila Suutarilan pp Siltamäki Töyrynummi Puistolan pp Tapulikaupunki Puistola Heikinlaakso Jakomäen pp Jakomäki

9 Taulukko Koko väestö ja nuoret ikäryhmittäin sekä vuotiaat ruotsinkieliset vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Tietosuojan takia alueet joilla asuu vähemmän kuin 100 asukasta on poistettu Koko kaupunki, Väestö Ikäryhmät Ruotsinsuur- ja perus- yhteensä 7-9-v v v v v v. kieliset piiri ja osa-alue v. 6 Kaakkoinen suurpiiri Kulosaaren pp Kulosaari Herttoniemen pp Länsi-Herttoniemi Roihuvuori Herttoniemenranta Tammisalo Laajasalon pp Yliskylä Jollas Tahvonlahti Hevossalmi Santahamina Itäinen suurpiiri Vartiokylän pp Vartioharju Puotila Puotinharju Marjaniemi Itäkeskus Myllypuron pp Myllypuro Mellunkylän pp Kontula Vesala Mellunmäki Kivikko Kurkimäki Vuosaaren pp Keski-Vuosaari Meri-Rastila Kallahti Aurinkolahti Rastila Niinisaari Mustavuori Östersundomin suurpiiri Östersundomin pp Östersundom Karhusaari Landbo Puroniitty Muut Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 8

10 Taulukko Nuorten osuus (%) koko väestöstä ikäryhmittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Koko kaupunki/ Väestö Ikäryhmät v. ruotsinsuur- ja peruspiirit yhteensä 7-9-v v v v v v. kielisten osuus sekä osa-alueet koko väestön vastaavan ikäisistä Helsinki ,5 2,6 5,0 10,2 7,7 34,6 6,1 1 Eteläinen suurpiiri ,6 1,7 3,2 10,1 10,6 32,6 17,0 101 Vironniemen pp ,0 1,9 3,5 9,0 8,8 31,1 16,2 10 Kruununhaka ,7 1,8 3,2 9,8 9,8 32,0 17,9 20 Kluuvi 376 1,1 0,5 1,9 8,8 13,6 29,8 11,1 80 Katajanokka ,5 2,1 4,2 7,7 6,8 29,9 14,3 102 Ullanlinnan pp ,6 1,7 2,9 9,9 11,2 32,6 26,8 30 Kaartinkaupunki 898 0,9 1,7 3,1 11,9 8,4 30,3 25,6 50 Punavuori ,2 1,0 1,9 11,2 13,5 33,1 25,8 60 Eira 993 2,5 2,2 3,4 6,5 7,3 30,2 37,5 70 Ullanlinna ,6 1,9 3,4 9,4 10,8 32,9 31,0 90 Kaivopuisto 450 2,7 2,0 3,8 5,8 4,0 24,4 46,2 204 Munkkisaari 991 1,1 1,1 2,1 11,4 13,0 31,8 6,3 520 Suomenlinna 799 4,5 5,4 8,0 5,6 2,6 35,5 4,7 103 Kampinmalmin pp ,6 1,7 3,7 11,4 11,3 34,4 10,8 40 Kamppi ,1 0,9 2,1 12,1 13,6 33,4 13,3 130 Etu-Töölö ,4 1,3 2,8 12,3 11,6 34,2 13,7 201 Ruoholahti ,2 4,3 9,4 8,3 6,5 39,7 6,7 203 Jätkäsaari ,5 4,1 8,5 6,7 4,7 33,3 8,9 104 Taka-Töölön pp ,2 1,1 2,1 11,5 12,3 32,6 14,8 140 Taka-Töölö ,2 1,1 2,1 11,5 12,3 32,6 14,8 105 Lauttasaaren pp ,0 1,9 3,2 7,9 8,8 30,6 17,8 310 Lauttasaari ,0 1,9 3,2 7,9 8,8 30,6 17,8 2 Läntinen suurpiiri ,4 2,6 4,8 11,3 8,2 35,4 7,3 201 Reijolan pp ,3 2,6 4,5 11,3 10,0 36,6 7,5 150 Meilahti ,4 2,7 5,0 11,6 11,4 38,7 8,4 160 Ruskeasuo ,5 2,7 4,5 11,0 8,3 35,8 5,9 180 Laakso ,9 1,4 2,5 11,8 11,1 31,9 11,4 202 Munkkiniemen pp ,6 2,8 5,2 8,9 6,7 32,5 15,5 301 Vanha Munkkiniemi ,7 2,9 4,5 8,1 6,7 30,9 21,0 302 Kuusisaari 560 4,5 5,5 7,5 6,8 0,7 35,9 11,0 303 Lehtisaari ,7 3,8 9,4 6,5 3,5 34,2 11,9 304 Munkkivuori ,0 2,0 4,0 9,7 7,9 32,1 12,4 305 Niemenmäki ,2 2,1 5,8 7,5 5,5 27,8 12,0 306 Talinranta ,1 4,3 8,5 16,6 8,4 47,3 7,3 203 Haagan pp ,6 1,6 3,6 12,1 9,5 33,3 8,4 291 Etelä-Haaga ,6 1,5 3,7 13,0 11,0 35,6 9,5 292 Kivihaka 821 1,2 1,3 2,2 10,8 8,2 27,3 10,3 293 Pohjois-Haaga ,7 1,7 3,2 11,4 8,4 31,4 7,9 294 Lassila ,7 1,8 4,3 11,0 7,4 31,5 6,3 204 Pitäjänmäen pp ,5 2,9 4,6 10,0 7,7 35,0 3,7 320 Konala ,6 2,9 4,6 9,7 6,8 33,4 3,3 461 Pajamäki ,1 1,7 3,9 8,7 9,0 29,4 1,9 462 Tali ,2 4,3 5,7 10,6 7,2 40,9 0,9 463 Reimarla ,5 2,6 4,7 11,8 8,1 37,4 4,7 464 Marttila 362 3,9 3,6 6,9 10,8 5,0 36,7 2,6 465 Pitäjänmäen teoll.alue ,6 3,6 3,9 8,0 8,0 34,8 5,8 205 Kaarelan peruspiiri ,9 3,2 5,9 12,9 7,1 39,0 3,6 331 Kannelmäki ,4 2,6 5,0 12,3 7,5 35,6 3,6 332 Maununneva ,4 5,0 7,3 7,4 2,4 35,2 2,9 333 Malminkartano ,9 3,3 6,2 15,9 8,8 45,0 2,1 334 Hakuninmaa ,5 4,0 8,1 11,9 4,4 39,1 8,2 335 Kuninkaantammi 103 6,8 4,9 8,7 4,9 2,9 34,0 0,0 3 Keskinen suurpiiri ,2 1,3 2,4 13,0 12,2 34,5 2,5 301 Kallion pp ,5 0,5 1,2 13,2 14,6 32,5 2,8 100 Sörnäinen ,8 1,1 2,0 13,5 13,1 33,6 1,3 111 Siltasaari ,3 0,4 1,5 10,4 13,4 30,1 6,8 112 Linjat ,4 0,3 0,8 12,6 14,2 30,7 3,8 113 Torkkelinmäki ,4 0,3 0,5 14,6 17,0 34,7 3,6 9

11 Taulukko Nuorten osuus (%) koko väestöstä ikäryhmittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Koko kaupunki/ Väestö Ikäryhmät v. ruotsinsuur- ja peruspiirit yhteensä 7-9-v v v v v v. kielisten osuus sekä osa-alueet koko väestön vastaavan ikäisistä 302 Alppiharjun pp ,3 0,4 1,0 14,4 15,8 34,0 2,6 121 Harju ,3 0,3 0,9 15,1 15,9 34,4 2,2 122 Alppila ,4 0,5 1,0 13,1 15,5 33,3 3,1 304 Pasilan pp ,9 2,0 3,8 14,3 8,9 36,4 2,7 171 Länsi-Pasila ,0 2,3 4,7 12,6 8,2 35,3 2,9 173 Itä-Pasila ,7 1,6 2,8 16,4 9,6 37,5 2,4 174 Keski-Pasila 140 3,6 3,6 1,4 8,6 13,6 39,3 0,0 305 Vanhankaupungin pp ,3 2,5 4,4 11,4 8,2 36,2 2,5 231 Toukola ,0 2,2 3,6 6,4 7,5 28,3 4,8 232 Arabianranta ,5 2,2 3,2 15,4 10,0 43,5 2,1 240 Kumpula ,5 2,9 5,2 16,7 11,6 46,9 1,9 250 Käpylä ,2 2,6 4,3 7,1 6,2 29,3 2,6 260 Koskela ,3 2,3 5,3 12,8 7,0 35,7 2,4 270 Vanhakaupunki 217 0,9 2,3 2,3 11,5 9,7 36,4 0,0 4 Pohjoinen suurpiiri ,2 3,4 6,9 7,9 4,1 32,8 3,8 401 Maunulan pp ,2 2,2 4,7 9,0 4,9 28,6 5,1 281 Pirkkola 498 3,0 3,4 6,8 9,4 1,6 29,1 15,7 282 Maunula ,9 2,0 4,2 9,3 5,6 28,4 4,6 283 Metsälä ,0 3,1 7,1 7,3 1,9 30,0 1,9 402 Länsi-Pakilan pp ,7 3,9 7,5 6,6 1,9 31,2 5,4 341 Länsi-Pakila ,7 3,9 7,5 6,6 1,9 31,2 5,4 403 Tuomarinkylän pp ,4 4,6 9,6 6,6 2,1 36,3 2,1 351 Paloheinä ,1 4,6 9,6 6,6 1,7 35,8 2,2 352 Torpparinmäki ,9 4,8 9,5 6,7 3,0 37,5 1,9 404 Oulunkylän pp ,6 3,0 5,9 9,3 6,3 34,0 4,0 284 Patola ,2 2,4 5,5 9,8 6,5 32,3 4,3 285 Veräjämäki ,0 3,6 6,6 8,0 4,9 33,5 4,1 287 Veräjälaakso ,2 5,3 7,4 8,5 8,1 46,1 2,2 405 Itä-Pakilan pp ,4 4,2 7,9 6,0 2,2 33,2 3,6 342 Itä-Pakila ,2 4,0 7,8 6,0 2,2 32,7 3,9 353 Tuomarinkartano 241 6,2 6,6 9,5 6,2 2,1 40,7 0,0 5 Koillinen suurpiiri ,2 3,3 6,5 10,1 5,9 37,2 2,2 501 Latokartanon pp ,9 2,5 4,6 10,3 8,3 38,4 1,5 361 Viikinranta 837 1,1 1,6 3,6 4,7 7,3 26,5 2,3 362 Latokartano ,3 3,6 5,6 9,6 9,9 47,8 1,4 363 Viikin tiedepuisto 735 1,4 1,5 1,4 41,4 23,1 72,5 0,0 364 Viikinmäki ,4 2,9 3,6 5,8 7,0 35,0 0,0 383 Pihlajamäki ,1 1,9 4,3 10,2 6,9 32,1 1,5 386 Pihlajisto ,2 1,9 4,1 8,1 5,1 27,2 2,5 502 Pukinmäen pp ,0 2,3 5,0 12,3 6,6 34,2 1,3 370 Pukinmäki ,0 2,3 5,0 12,3 6,6 34,2 1,3 503 Malmin pp ,3 3,5 6,8 9,9 5,3 36,5 3,0 381 Ylä-Malmi ,9 2,7 5,3 12,1 7,8 38,1 2,8 382 Ala-Malmi ,3 3,5 6,3 12,3 5,2 37,7 2,3 385 Malmin lentokenttä ,1 4,4 8,4 6,7 5,1 39,7 2,6 391 Tapaninvainio ,4 3,8 7,7 7,7 2,7 32,7 3,9 392 Tapanila ,1 3,6 7,1 9,6 6,1 37,7 2,6 504 Suutarilan pp ,7 3,8 7,8 10,0 5,1 38,7 3,3 401 Siltamäki ,1 3,3 6,7 11,7 5,4 37,4 4,2 403 Töyrynummi ,5 4,6 9,2 7,7 4,6 40,4 2,4 505 Puistolan pp ,6 4,0 8,0 9,2 4,7 38,0 1,4 402 Tapulikaupunki ,1 3,3 6,3 10,6 6,6 38,2 1,2 411 Puistola ,4 4,2 9,4 7,7 2,9 36,4 1,1 412 Heikinlaakso ,3 5,4 9,4 8,8 3,3 40,9 2,2 506 Jakomäen pp ,1 3,3 6,6 9,9 4,8 35,3 1,4 414 Jakomäki ,1 3,3 6,6 9,9 4,8 35,3 1,4 10

12 Taulukko Nuorten osuus (%) koko väestöstä ikäryhmittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 koko kaupunki, suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain Koko kaupunki/ Väestö Ikäryhmät v. ruotsinsuur- ja peruspiirit yhteensä 7-9-v v v v v v. kielisten osuus sekä osa-alueet koko väestön vastaavan ikäisistä 6 Kaakkoinen suurpiiri ,2 3,1 5,7 8,2 5,7 33,3 7,9 601 Kulosaaren pp ,1 3,3 5,6 8,0 4,9 31,6 29,2 420 Kulosaari ,1 3,3 5,7 8,0 4,9 31,6 29,3 602 Herttoniemen pp ,1 2,8 5,2 8,9 6,8 34,1 4,0 431 Länsi-Herttoniemi ,9 1,9 4,5 10,7 7,2 31,9 3,5 432 Roihuvuori ,7 2,6 5,1 9,9 7,2 34,1 1,4 434 Herttoniemenranta ,3 3,8 5,5 7,0 7,2 37,1 3,9 440 Tammisalo ,1 3,7 6,7 5,7 2,1 30,7 11,8 603 Laajasalon pp ,3 3,5 6,6 7,3 4,1 32,4 8,4 491 Yliskylä ,9 2,9 5,6 7,0 4,4 29,3 8,2 492 Jollas ,6 5,0 9,2 7,0 2,7 37,7 9,2 494 Tahvonlahti 366 2,5 5,5 7,7 5,7 2,2 33,9 18,8 495 Hevossalmi ,0 3,8 8,3 8,8 4,0 38,7 7,2 510 Santahamina 411 3,9 3,6 5,8 9,0 8,3 44,8 0,0 7 Itäinen suurpiiri ,3 3,3 6,2 8,9 5,4 35,0 4,6 701 Vartiokylän pp ,1 3,0 6,0 9,0 5,1 33,3 6,3 451 Vartioharju ,4 3,8 7,7 7,4 3,5 33,2 7,6 452 Puotila ,7 2,5 4,5 9,2 6,7 32,4 5,9 453 Puotinharju ,4 2,1 5,2 9,2 4,5 27,9 6,0 455 Marjaniemi ,9 3,9 9,5 5,2 2,2 32,2 9,8 457 Itäkeskus ,5 2,9 4,6 12,3 7,1 38,9 1,6 702 Myllypuron pp ,2 3,4 6,0 6,8 4,0 30,5 3,1 454 Myllypuro ,2 3,4 6,0 6,8 4,0 30,5 3,1 703 Mellunkylän pp ,1 3,4 6,3 9,7 5,3 35,3 3,0 471 Kontula ,9 3,2 5,7 7,9 4,3 30,5 4,5 472 Vesala ,1 3,6 7,8 11,1 5,1 38,9 3,0 473 Mellunmäki ,6 2,7 5,7 9,1 5,5 30,7 1,8 474 Kivikko ,6 4,3 7,4 11,2 7,1 46,6 1,9 475 Kurkimäki ,1 3,9 5,8 14,3 7,2 41,4 1,5 704 Vuosaaren pp ,6 3,4 6,3 8,5 5,8 36,9 5,7 541 Keski-Vuosaari ,4 3,0 6,0 8,4 5,2 33,7 7,6 544 Meri-Rastila ,7 3,9 7,0 11,7 6,5 43,4 4,6 545 Kallahti ,2 4,4 7,5 8,7 6,4 42,5 3,1 546 Aurinkolahti ,5 1,8 3,3 7,0 7,8 32,1 8,3 547 Rastila ,7 4,5 8,3 6,5 3,5 36,1 5,2 8 Östersundomin suurpiiri ,0 8,2 10,6 4,1 0,7 42,3 23,9 801 Östersundomin pp ,0 8,2 10,6 4,1 0,7 42,3 23,9 550 Östersundom 540 4,6 5,0 8,1 6,7 1,3 34,6 28,2 580 Karhusaari 374 7,5 9,1 14,2 2,9 0,5 44,4 33,3 591 Landbo ,2 10,9 11,8 2,6 0,3 48,8 17,9 592 Puroniitty 192 7,3 6,3 7,8 1,0 1,6 37,5 29,6 999 Muut ,2 2,7 4,5 9,9 8,1 31,6 3,9 Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 11

13 1.2 Ulkomaalaiset Helsingissä Ulkomaalaisten eli Helsingissä vakituisesti asuvien ulkomaan kansalaisten lukumäärä on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien. Määrä kasvoi viime vuoden aikana henkilöllä ja heitä oli eli 6,7 % kaikista helsinkiläisistä vuoden 2009 alussa. Ulkomaalaiskirjoa lisäävät täällä asuvat ulkomailla syntyneet, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Heidän määränsä puolestaan kasvoi vuoden 2008 aikana 1 383:lla ja oli vuoden 2009 alussa henkeä. Viimeisen viiden vuoden aikana, eli vuosina , se myönnettiin 7 000:lle. Kaikkiaan ulkomaalaistaustaisten - heihin sisältyvät ulkomaan kansalaiset ja ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset - määrä oli henkeä ja osuus kaikista helsinkiläisistä oli 9 prosenttia. Se on vielä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa. Muihin Suomen kuntiin verrattuna Helsinki on kuitenkin hyvin kansainvälinen kaupunki, sillä Suomessa asuvista ulkomaalaisista yli neljäsosa elää vakituisesti täällä. Pääkaupunkiseudulla asuu 20 % Suomen väestöstä, mutta puolet vieraskielisistä. Helsingin ulkomaalaistaustaisista joka viides (20 %) on Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueelta. Baltiasta tulleita on 14 % ja muualta EU-alueelta tulleita on 21%. Afrikasta tulleita on 14 %. Aasian maista, valtaosin Kiinasta, Turkista, Irakista ja Intiasta, on tullut 21 % kaikista Helsingin ulkomaalaistaustaisista. Kuvio Vieraskieliset vuotiaat % alueen vastaavasta ikäryhmästä nuorisotyöyksiköittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 Koko kaupunki Nuorisotyöyksikkö 1. Eteläinen 2. Keskinen 3. Läntinen 4. Haaga-Kaarela 5. Pohjoinen 6. Latokartanon 7. Malmi-Pukinmäen 8. Pohjois-Koillinen 9. Kaakkoinen 10. Itäinen 11. Vuosaaren 12. Helsingfors svenska Tietoa ei saa ungdomsarbetsenhet % Lukumäärältään ja myös suhteellisesti runsaimmin ulkomaalaisia on itäisen nuorisokeskuksen ja kantakaupungin toiminta-alueilla. Ulkomaalaisia vuotiaita, on koko kaupungissa yhteensä Lähes kaksi kolmasosaa heistä asuu Itäisen, Koillisen ja Kaakkoisen suurpiirin alueella. Tiedustelut: Pekka Vuori, puh

14 Taulukko Väestö äidinkielen ja iän mukaan nuorisotyöyksiköittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 Koko kaupunki Koko väestö %:a koko väestön vastaavasta ikäryhmästä Nuorisotyöyksikkö/ ruotsinkieliset vieraskieliset peruspiiri (pp) Yhteensä 7-9-v v. Yhteensä 7-9-v v. Yhteensä 7-9-v v. Koko kaupunki ,1 6,4 6,1 9,6 13,3 10,7 1. Eteläinen ,7 17,1 17,0 6,3 6,3 5,7 Vironniemen pp ,1 12,2 16,2 6,0 3,5 5,9 Ullanlinnan pp ,3 26,2 26,8 6,6 6,5 5,3 Kampinmalmin pp ,9 10,9 10,8 7,6 9,6 7,3 Taka-Töölön pp ,7 13,3 14,8 5,2 4,6 4,6 Lauttasaaren pp ,8 20,7 17,8 4,8 4,3 4,1 2. Keskinen ,2 3,8 2,5 7,0 14,8 11,0 Kallion pp ,8 7,1 2,8 6,5 11,8 9,8 Alppiharjun pp ,6 2,7 2,6 6,1 8,1 11,0 Vallilan pp ,2 2,9 1,8 6,6 16,9 12,3 Pasilan pp ,7 2,5 2,7 13,3 31,2 23,5 Vanhankaupungin pp ,1 3,7 2,5 5,8 9,8 6,5 3. Läntinen ,1 10,2 9,3 6,8 8,8 7,3 Reijolan pp ,7 8,5 7,5 7,2 11,9 9,5 Munkkiniemen pp ,8 14,9 15,5 4,9 6,0 5,1 Pitäjänmäen pp ,6 6,4 3,7 8,5 9,3 7,9 4. Haaga-Kaarela ,4 5,2 5,3 9,7 12,7 8,9 Haagan pp ,0 8,0 8,4 7,5 10,4 7,0 Kaarelan pp ,8 3,6 3,6 11,7 13,9 10,0 5. Pohjoinen ,0 4,0 3,8 4,7 4,6 4,7 Maunulan pp ,5 6,4 5,1 8,5 12,8 12,2 Länsi-Pakilan pp ,3 3,7 5,4 2,4 2,0 2,0 Tuomarinkylän pp ,4 2,1 2,1 2,3 0,8 1,5 Oulunkylän pp ,9 5,6 4,0 5,5 6,9 7,1 Itä-Pakilan pp ,8 2,5 3,6 2,2 2,5 2,0 6. Latokartanon ,3 0,7 1,5 12,7 18,5 12,5 Latokartanon pp ,3 0,7 1,5 12,7 18,5 12,5 7. Malmi-Pukinmäen ,7 3,7 2,7 9,2 14,8 9,4 Pukinmäen pp ,6 4,9 1,3 10,5 22,1 12,9 Malmin pp ,8 3,4 3,0 8,8 13,5 8,7 8. Pohjois-Koillinen ,1 2,4 2,0 9,7 11,7 8,9 Suutarilan pp ,8 3,6 3,3 6,7 7,0 6,3 Puistolan pp ,9 2,3 1,4 7,9 8,0 6,1 Jakomäen pp ,7 0,0 1,4 21,2 36,4 25,9 9. Kaakkoinen ,3 7,0 7,9 8,2 9,1 8,3 Kulosaaren pp ,0 23,7 29,2 5,0 3,5 3,9 Herttoniemen pp ,3 3,7 4,0 9,7 11,9 11,7 Laajasalon pp ,7 8,3 8,4 6,4 6,1 4,9 10. Itäinen ,4 5,2 4,7 17,2 23,1 19,6 Myllypuron pp ,4 3,0 3,1 16,4 28,7 22,6 Mellunkylän pp ,3 3,1 3,0 18,2 24,7 20,7 Östersundomin pp ,0 23,6 23,9 3,1 2,4 2,3 11. Vuosaaren ,4 5,5 5,9 13,5 17,9 14,4 Vartiokylän pp ,6 6,6 6,3 11,4 16,1 13,2 Vuosaaren pp ,2 4,9 5,7 14,7 18,8 15,2 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet Muut ,6 4,8 3,9 25,3 30,6 29,3 Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 13

15 Taulukko Väestö äidinkielen mukaan ja iän mukaan koko kaupungissa vuodenvaihteessa 2008/2009 Äidinkieli 7-9-vuotiaat vuotiaat vuotiaat 7-17-vuotiaat Yhteensä Suomi Ruotsi Saame Vieraat kielet yht Somali Venäjä Viro Arabia Kurdi Englanti Kiina Albania Persia, Farsi Vietnam Ranska Thai Lingala Turkki Espanja Bengali Bosnia Urdu Nepali Portugali Saksa Japani Amhara Serbokroatia Ukraina Italia Puola Tamili Hindi Muita kieliä joita lapset puhuu( yli 60) Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 14

16 1.3 Väestöennuste Uusin Helsingin ja Helsingin seudun väestökehitystä kuvaava väestöennuste on laadittu vuonna Ennuste ulottuu alueellistettuna vuoteen Koko Helsingin seudun ja Helsingin kaupungin väestökehitystä arvioidaan vaihtoehtoina vuoteen 2040 saakka. Helsingissä oli vuodenvaihteessa 2008/2009 yhteensä asukasta. Helsingin väkiluvun ennustetaan ylittävän asukasta vuonna 2014 ja olevan noin henkeä vuonna Nuorten, vuotiaiden määrä alkoi laskea vuoden 2006 aikana ja määrä laskee edelleen vuoteen 2018 saakka, jolloin Helsingissä on nuorta, eli nykyistä vä-hemmän. Tämän jälkeen nuorten määrä alkaa jälleen kasvaa. Nuorisokeskuksittain väestökehitys kytkeytyy suurelta osin asuntorakentamiseen, joka vaihtelee paljon alueittain. Nuorten määrän ennustetaan laskevan Keskistä ja Östersundomin suurpiiriä lukuun ottamatta kaikissa muissa suurpiireissä 2019 saakka. Suhteellisesti eniten nuorten määrä vähenee Läntisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä. Östersundomin ja Keskisessä suurpiirissä nuorten määrä kasvaa rakentamisen vuoksi. Muita kasvukeskuksia ovat erityisesti Kallio, Latokartano ja Myllypuro. Vaikka Koillisen suurpiirin nuorten määrä vähenee, Latokartanon peruspiirissä vuotiaiden määrä kasvaa lähes 400:lla nykyisestä vuoteen 2019 mennessä. Myös Myllypuron ja Vanhankaupungin peruspiirit kasvavat seuraavan viiden vuoden aikana. Kuvio Helsinkiläiset vuotiaat vuodenvaihteessa 2008/2009 ja ennuste vuoteen 2019 Nuorisotyöyksikkö 1. Eteläinen 2. Keskinen 3. Läntinen 4. Haaga-Kaarela 5. Pohjoinen 6. Latokartanon 7. Malmi-Pukinmäki 8. Pohjois-Koillinen 9. Kaakkoinen 10. Itäinen 11. Vuosaari 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet (10-17-v. ruotsinkieliset) Ruotsinkielisten vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän vajaalla 200 hengellä nykyisestä hengestä vuoteen 2019 mennessä. Tiedustelut: Pekka Vuori, puh e:mail: 15

17 Taulukko vuotias väestö vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestöennuste ja sekä muutos 2009/2015 ja 2009/2019 nuorisotyöyksikköjen mukaan Koko kaupunki/ vuotiaat vuotiaiden muutos nuorisotyöyksikkö/ peruspiiri (pp) Koko kaupunki Eteläinen Vironnimen pp Ullanlinnan pp Kampinmalmin pp Taka-Töölön pp Lauttasaaren pp Keskinen Kallion pp Alppiharjun pp Vallilan pp Pasilan pp Vanhankaupungin pp Läntinen Reijolan pp Munkkiniemen pp Pitäjänmäen pp Haaga-Kaarela Haagan pp Kaarelan pp Pohjoinen Maunulan pp Länsi-Pakilan pp Tuomarinkylän pp Oulunkylän pp Itä-Pakilan pp Latokartanon Latokartanon pp Malmi-Pukinmäki Pukinmäen pp Malmin pp Pohjois-Koillinen Suutarilan pp Puistolan pp Jakomäen pp Kaakkoinen Kulosaaren pp Herttoniemen pp Laajasalon pp Itäinen Myllypuron pp Mellunkylän pp Östesundomin pp Vuosaari Vartiokylän pp Vuosaaren pp Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet (10-17-v. ruotsinkielinen väestö) Muut Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 16

18 1.4 Perheväestö Vuodenvaihteessa 2008/2009 helsinkiläisistä 65 % kuului perheväestöön. Perheväestön osuudet vaihtelevat peruspiireittäin huomattavasti, aina Östersundomin ja Tuomarinkylän yli 90 %:sta Alppiharjun 36 %:iin. Helsinkiläisissä lapsiperheissä, joissa asuu alle 18-vuotiaita lapsia, puolet on yksilapsisia. Nykymittapuun mukaan suuria, vähintään kolmen lapsen perheitä on joka seitsemäs (13 %) lapsiperhe. Monilapsiset perheet asuvat usein tilavien pientalojen alueilla, kuten Tuomarinkylässä tai uudehkoilla kerrostalovaltaisilla alueilla, esim. Vuosaaressa. Kuvio Perheet joissa 0-17-vuotiaita lapsia nuorisotyöyksiköittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 Nuorisotyöyksikkö 1. Eteläinen 2. Keskinen 3. Läntinen 4. Haaga-Kaarela 5. Pohjoinen Yksinhuoltajaperheitä Helsingin lapsiperheistä on 30 %, ja niissä asuu yli neljäsosa Helsingin perheiden alle 18-vuotiaista lapsista. Kouluikäisistä, 7-17-vuotiaista 31 % asuu yhden huoltajan perheissä, mikä on selvästi suurempi osuus kuin naapurikunnissa tai koko maassa keskimäärin. Suurin osuus yhden huoltajan lapsiperheistä asuu Pasilan (45 %), Jakomäen (43 %), Pukinmäen (43 %) ja Vallilan (42 %) peruspiireissä. Pientalovaltaisilla alueilla on vastaavasti pienimmät osuudet, %. Huomattavan suuressa osassa helsinkiläisiä perheitä asuu aikuisikäisiä lapsia vuotiaista keskimäärin 29 % asuu perheessä. Kotona asuvien virallisesti aikuisten lasten lukumäärä ja suhteellinen osuus vastaavasta ikäryhmästä vaihtelevat alueittain voimakkaasti. Lukumäärät ovat suurimpia joillakin vuokra-asuntovaltaisilla alueilla, kuten Mellunkylässä, Malmilla, Kaarelassa ja Vuosaaressa. Aikuisikäisten lasten suhteelliset osuudet nousevat taas korkeimmiksi erityisesti pientaloalueilla, joilla ei ole juurikaan nuorille aikuisille sopivia asuntoja. 6. Latokartano 7. Malmi-Pukinmäki 8. Pohjois-Koillinen 9. Kaakkoinen 10. Itäinen 11. Vuosaari 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet Tietoa ei saa Perheitä Tiedustelut: Pekka Vuori, puh

19 Taulukko Avo-/avioliitossa elävät lapsiperheet* sekä yksinhuoltajalapsiperheet vuodenvaihteessa 2008/2009 nuorisotyöyksiköittäin Koko kaupunki/ Yhteensä Avo-/avio- Yksinnuorisotyöyksikkö/ lapsi- liitossa huoltaja peruspiiri (pp) perheitä elävät perheet perheet % % Koko kaupunki , ,9 1. Eteläinen , ,2 Vironnimen pp , ,5 Ullanlinnan pp , ,4 Kampinmalmin pp , ,5 Taka-Töölön pp , ,0 Lauttasaaren pp , ,6 2. Keskinen , ,0 Kallion pp , ,9 Alppiharjun pp , ,0 Vallilan pp , ,4 Pasilan pp , ,2 Vanhankaupungin pp , ,2 3. Läntinen , ,4 Reijolan pp , ,7 Munkkiniemen pp , ,6 Pitäjänmäen pp , ,4 4. Haaga-Kaarela , ,1 Haagan pp , ,3 Kaarelan pp , ,6 5. Pohjoinen , ,9 Maunulan pp , ,2 Länsi-Pakilan pp , ,4 Tuomarinkylän pp , ,1 Oulunkylän pp , ,8 Itä-Pakilan pp , ,5 6. Latokartanon , ,7 Latokartanon pp , ,7 7. Malmi-Pukinmäki , ,3 Pukinmäen pp , ,3 Malmin pp , ,2 8. Pohjois-Koillinen , ,2 Suutarilan pp , ,5 Puistolan pp , ,1 Jakomäen pp , ,6 9. Kaakkoinen , ,9 Kulosaaren pp , ,3 Herttoniemen pp , ,3 Laajasalon pp , ,6 10. Itäinen , ,2 Myllypuron pp , ,6 Mellunkylän pp , ,0 Östersundomin pp , ,6 11. Vuosaari , ,7 Vartiokylän pp , ,3 Vuosaaren pp , ,4 12. Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet..... *Lapsiperheet ovat perheitä, jossa on 0-17-vuotiaita lapsia Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 18

20 Taulukko Perheväestöön kuuluvat henkilöt, osuus väestöstä ja alle 18-v. Lapset nuorisotyöyksiköittäin ja peruspiireittäin vuodenvaihteessa 2008/2009 Koko kaupunki Perheisiin Osuus Lapsiluku perheissä Perheet, Nuorisotyöyksikkö/ kuuluvat väestöstä joissa peruspiiri (pp) henkilöt % v. lapsia Koko kaupunki , Eteläinen , Vironnimen pp , Ullanlinnan pp , Kampinmalmin pp , Taka-Töölön pp , Lauttasaaren pp , Keskinen , Kallion pp , Alppiharjun pp , Vallilan pp , Pasilan pp , Vanhankaupungin pp , Läntinen , Reijolan pp , Munkkiniemen pp , Pitäjänmäen pp , Haaga-Kaarela , Haagan pp , Kaarelan pp , Pohjoinen , Maunulan pp , Länsi-Pakilan pp , Tuomarinkylän pp , Oulunkylän pp , Itä-Pakilan pp , Latokartanon , Latokartanon pp , Malmi-Pukinmäki , Pukinmäen pp , Malmin pp , Pohjois-Koillinen , Suutarilan pp , Puistolan pp , Jakomäen pp , Kaakkoinen , Kulosaaren pp , Herttoniemen pp , Laajasalon pp , Itäinen , Myllypuron pp , Mellunkylän pp , Östersundomin pp , Vuosaari , Vartiokylän pp , Vuosaaren pp , Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus, Aluesarjat. 19

21 2. Asuminen Katsaus Helsingin asuntomarkkinoihin ja nuorten asumiseen vuonna 2007 Helsingin asuntokannalle on ominaista pienasuntovaltaisuus - vähän vajaa kaksi kolmannesta asunnoista on yksiöitä ja kaksioita. Yksiöitä Helsingin asunnoista on neljännes - yhteensä asuntoa. Helsingin asuntokannan rakenne mahdollistaakin periaatteessa sekä vanhempiensa kodista irtautuville helsinkiläisille että tänne muuttaville nuorille mahdollisuuden oman asunnon hankkimiseen. Esteenä on usein kuitenkin Helsingin korkea hinta- ja vuokrataso, jotka molemmat ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin muualla Suomessa tai pääkaupunkiseudun muissa kunnissa. Kohtuuhintaisten sekä vuokra- että omistusasuntojen tarve onkin Helsingissä kasvanut. Haasteita Helsingin asuntomarkkinoille on myös tuottanut asuntotuotannon ja erityisesti vuokra- ja valtion tukeman arava- ja korkotukituotannon vähäisyys tällä vuosikymmenellä. Vuosittain valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä on jo useiden vuosien ajan jäänyt alle asuntoon vuodessa; viime vuosikymmenellä valmistui keskimäärin asuntoa vuodessa. Valmistuneiden vuokra-asuntojen määrä on kuluvalla vuosikymmenellä vuoteen 2009 mennessä jäänyt vuokra-asuntoon, kun luvulla vuokra-asuntoja valmistui luvulla on kuitenkin kiinnitetty huomiota erityisryhmien (muun muassa nuoret ja opiskelijat) asumiseen. Vuoteen 2009 mennessä on tällä vuosikymmenellä valmistunut nuorille ja opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja Aikaisemmasta poiketen rakentamisessa on luovuttu soluasuntotyyppisestä rakentamisesta ja valmistuneet asunnot ovat olleet pienasuntoja. Miten helsinkiläiset nuoret asuvat Vanhempien luota poismuutto yleistyy nopeasti kahdenkymmenen ikävuoden jälkeen Helsinkiläiset alle 20 -vuotiaat nuoret asuvat lähes aina vanhempiensa luona, vain 15 prosenttia vuotiaista nuorista oli muuttanut pois vanhempiensa luota itsenäiseen asumiseen vuonna Nuorten poismuutto vanhempien luota yleistyy kuitenkin nopeasti heidän täytettyään 20 vuotta ja vanhempiensa luona asuvia oli vuotiaiden ikäryhmästä enää vajaa viidennes. Kotoa poismuuttaneista helsinkiläisistä nuorista yli kolmannes asui yksin ja kolmannes yhdessä avo- tai aviopuolisonsa kanssa. Perheen perustaminen ei ole vielä tässä vaiheessa yleistä - vain 6 prosenttia asui yhdessä perustamansa perheen kanssa. Neljännes vanhempiensa luota muuttaneista vuotiaista nuorista asui muuten kuin parisuhteessa tai yksin erilaisissa yhteisasumisen muodoissa (ystävien, opiskelijatovereiden, tuttavien kanssa). Helsinkiläiset nuoret asuvat vuokralla Helsinkiläiset nuoret asuvat pääsääntöisesti vuokralla. Helsinkiläisistä alle 25 vuotiaista itsenäisesti asuvista nuorista asui vuonna 2007 vuokra-asunnossa 84 prosenttia ja vaikka omistusasuminen iän mukana yleistyykin, niin vuotiaistakin asui vuokralla vielä 67 prosenttia ja omistusasunnossa 13 prosenttia. Iän myötä omistusasuminen yleistyy erityisesti nuorilla pareilla ja nuorilla lapsiperheillä, sillä vuotiaista parisuhteessa asuvista helsinkiläisistä jo 55 prosenttia asui omistusasunnossa vuonna Yksinhuoltajaperheillä omistusasuminen on kuitenkin hyvin paljon harvinaisempaa - vain 17 prosenttia vuotiaista yhden vanhemman perheistä oli 20

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

että Helsingissä on helppo asua

että Helsingissä on helppo asua Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Me haluamme, että Helsingissä on helppo asua Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia.

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Haluamme kehittää... Sujuvaa kaupunkia Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Liikenne sujuu mutkitta

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 2016-2021 HSL Helsingin seudun liikenne 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Alueittainen palvelutaso... 4 1.1 Helsinki... 4 1.1.1 Eteläinen suurpiiri... 4 1.1.2 Läntinen

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Ilkka Niemi, Jenni Erjansola, Vesa Keskinen, Pasi Saukkonen Tilastoja 2019:11 Tiedustelut Ilkka Niemi, p. 09 310 36537 ilkka.j.niemi@(at)hel.fi Pasi Saukkonen, p.

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 28 43 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN 1796-721X LISÄTIETOJA Markku Lankinen, 3 36365 etunimi.sukunimi@hel.fi Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015 ANNA KAJOSAARI ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 05 4 TILASTOJA 06 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Anna Kajosaari, p. tel. 09 0 6557 Eija Rauniomaa, p. - tel. 09 0 60 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA

VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA Tilastoja vuosilta 1997-2018 Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa ja Imatralla asuvat ulkomaan kansalaiset 1997-2018

Lisätiedot

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestö Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.2018 Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: - Pääkaupunkiseutu:,

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

8 06 PUISTORAKENTAMINEN

8 06 PUISTORAKENTAMINEN 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 +1.1.1.1.2.1 +1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.1.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.2.1 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3.1 +1.1.1.2.4 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.1.1 1.1.1.3.2

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Pekka Vuori, tilastot ja tietopalvelu Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Väkiluvun muutos alueittain Helsingin seudulla (14 kuntaa) 1995 2008* 20 000 18 000 16 000

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke Kuva: Jussi Hellsten

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke Kuva: Jussi Hellsten Mukana -ohjelma Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017 2021 Kuva: Jussi Hellsten Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Kuopiossa asuvat ulkomaan kansalaiset 2018

Kuopiossa asuvat ulkomaan kansalaiset 2018 Kuopiossa asuvat ulkomaan kansalaiset 2018 Ulkomaan kansalaisia 3103 2,6 % Suurimmat ryhmät venäläiset, virolaiset syyrialaiset Noin 100 eri kansalaisuutta 4685 vieraskielistä Noin 80 eri kieltä Kielet,

Lisätiedot

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke. Kuva: Jussi Hellsten

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke. Kuva: Jussi Hellsten Mukana -ohjelma Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017 2021 Kuva: Jussi Hellsten Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot