TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 TAMMI-SYYSKUU 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja

2 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-syyskuu 21 lyhyesti ja päivitetyt näkymät Keskeiset strategiset prioriteetit ja toiminnan tehostamisohjelma Q3 OSAVUOSIKATSAUS 2

3 TAMMI-SYYSKUU 21 LYHYESTI Tilauskanta oli 5,8 % korkeampi kuin vastaavan ajanjakson lopussa vuonna 29 ja 11,8 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa Laski kuitenkin 4,5 % kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen lopusta Saadut tilaukset korkeammalla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 29 Saadut tilaukset myös korkeammat kuin vuoden 29 kolmannella vuosineljänneksellä Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset kuitenkin alhaisemmat kuin toisella vuosineljänneksellä Liikevaihto vakaa verrattuna vuoden 29 vastaavaan ajanjaksoon Liiketoiminnan kannattavuus edelleen epätyydyttävä Vuoden 21 liikevoiton näkymiä korjattiin alas päin Q3 OSAVUOSIKATSAUS 3

4 14 12 Teollisuustuotanto, kk, tammikuu 27 elokuu 21 Inex (25=1) Suomi Kiina Venäjä 1 8 USA Euro16 Saksa Kapasiteetin käyttöaste (tehdasteollisuus), vuosineljänneksittäin, Q1/27 Q3/21 1 Index (2=1) Saksa 8 Euro16 75 USA EU Suomi Lähde: Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis) Q3 OSAVUOSIKATSAUS 4

5 KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1-9/21 (1-9/29) MEUR , 495, /5 1-12/6 1-12/7 1-12/8 1-12/9 1-9/9 1-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 5

6 KONSERNIN LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN MEUR ,2 171,7 161, /9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 6

7 KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN JA ALUEITTAIN 1-9/21 (1-9/29) Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Liikevaihto alueittain Liikkeenjohdon konsultointi 11 %(1) Energia 26 % (25) Etelä-Amerikka 1 % (8) Muut 5 % (4) Vesi & ympäristö 12 % (12) Pohjois-Amerikka 4 % (3) Pohjoismaat 29 %(28) Aasia 7 % (8) Kaupunki & liikenne 29 %(27) Teollisuus (25) 23 % Muu Eurooppa 45 %(49) Q3 OSAVUOSIKATSAUS 7

8 KONSERNIN LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI 1-9/21 (1-9/29) MEUR % 1 5 % 9 45 % 8 4 % 7 35 % 6 3 % % 2 % Liikevoitto Liikevoitto-% /5 1-12/6 1-12/7 1-12/8 15 % 2,8 1 % 1,9 4,1 % 3,8 5 % 2,1 % -,3 %,8 % Pois lukien kertaerät -,1 % -5 % Mukaan lukien kertaerät 1-12/9 1-9/9 1-9/1 1-9/9 1-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 8

9 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN 1-9/21 (1-9/29), ilman kertaluonteisia eriä,2% (,%),1 (,) MEUR -6,4 (1,8) MEUR 2,2% (5.7%) -5,7% (1,4%) 1,3 2,2% (5,1%) (3,6) MEUR 6,% (8.2%) 2,8 (6,6) MEUR 8,5 (11,3) MEUR Liikkeenjohdon konsultointi Vesi & ympäristö Kaupunki & liikenne Teollisuus Energia Q3 OSAVUOSIKATSAUS 9

10 KONSERNIN LIIKEVOITTO JA MARGINAALI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN ,1,1 % -2,1,1 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1

11 KONSERNIN TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR 6 562,8 539,1 513,9 569,6 543, , Liikkeenjohdon konsultointi Vesi & ympäristö Kaupunki & liikenne Teollisuus Energia 1 12/27 12/28 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 11

12 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % %,5 % /1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 12

13 KASSAVIRTA MEUR Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta * , /1-55,8 * Sisältää yritysostoihin liittyvää nettokassavirtaa -9, MEUR Q3 OSAVUOSIKATSAUS 13

14 NETTOVELAT, OMA PÄÄOMA & VELKAANTUMISASTE MEUR Velkaantumisaste 9 % 18,3 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2,6 % 2 % 1 % % 37,2-1 % -2 % -3 % -4 % -5 % /1 Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste-% Kauden rahavirta sisältää yritysostoihin liittyvää nettokassavirtaa -9, MEUR ja -6,7 MEUR osinkoja Q3 OSAVUOSIKATSAUS 14

15 KESKEISET SYYT NÄKYMIEN LASKUUN Energiasektori: perusteet investointiaktiviteetille muuttumattomat johtuen rahoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä investointien ajoitusta on mahdoton ennustaa Teollisuussektori kysyntä ohjautuu yhä enemmän kehittyville markkinoille Kapasiteettia Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä potentiaalisia uusia tilauksia varten Projektien aloitus viivästynyt talouden epävarmuus, rahoituksen niukkuus sekä suurten projektien kompleksisuus Kannattavuutta rasittavat lisäksi: heikko kysyntä erityisesti Energia-liiketoimintaryhmän öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -segmenteissä rakenteellinen ylikapasiteetti erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa alentuneet kapasiteetin käyttöasteet Vesi & ympäristö liiketoimintaryhmän päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 15

16 NÄKYMÄT VUODELLE 21 Konsernin vuoden 21 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 29 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 21 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 29 tasolla. Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle: Liikevoittonäkymiä Energia- ja Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmille on korjattu alaspäin. Aiempi pysyy vakaana on muutettu kuulumaan laskee selvästi. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan pysyvän selvästi tappiollisena. Kaupunki & liikenne liiketoimintaryhmän näkymät ovat muuttumattomat ja liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevoittonäkymää, joka aiemmin oli paranee, on korjattu alaspäin ja on nyt vakaa. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 16

17 KESKEISET STRATEGISET PRIORITEETIT JA TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Q3 OSAVUOSIKATSAUS 17

18 JOHDON AGENDA 22 Keskeiset strategiset prioriteeti Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet Toiminnan tehostaminen Liiketoimintaportfolion kehittäminen Kasvun mahdollistajat 21 Liiketoimintamallin kehittäminen Liikevaihdon puolustaminen Heikoimpien yksiköiden kääntäminen kannattaviksi Toiminnan tehostamisohjelma Kannattavan kasvun vauhdittaminen Vahva fokus orgaaniseen kasvuun Fokusoidumpi liiketoiminta Enemmän maantieteellista fokusta Aktiivinen liiketoimintaportfolion kehittäminen Yhä kehittyneempiä ja monipuolisempia palveluita Suurten projektien läpivientiosaaminen Tehokkaampaa suunnittelua ja valvontaa Liikkeenjohdon konsultointi Liikevaihdon vuosittainen kasvu: 15 % Liikevoittomarginaalitavoite per liiketoimintaryhmä: 8-1 % Sijoitetun pääoman tuottotavoite: 2 % Gearing enintään 3 % 18 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 18

19 TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Konsernitasolla Pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen ydinprosessien kehittäminen ja panostaminen osaamisen kehittämiseen Koko konsernin kattava ohjelma toteutetaan vuosina Suomi Tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille on ilmeisin Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 2 henkilön osalta harkitaan tarkasti. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 1-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-1 miljoonaa euroa pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 21 neljännelle vuosineljännekselle. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 19

20 KIITOS. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 2

21 LIITTEET Q3 OSAVUOSIKATSAUS 21

22 KATSAUS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 22

23 ENERGIA Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/ Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta 7,3 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa + Hyvän tilauskannan tukemana liikevaihto kasvoi Q2:sta EPC-projektit Filippiineillä lykkäytyneet edelleen Investointipäätökset etenevät hitaasti Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia eriä 2,% (3,3%) + Kannattavuus parani Q3:lla edellisestä neljänneksestä Kannattavuus edelleen epätyydyttävä Käyttöasteet pysyivät alhaisina Toimenpiteisiin on ryhdytty Q3 OSAVUOSIKATSAUS 23

24 TEOLLISUUS Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/ Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta 84,5 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa + Liikevaihto edelleen matala, mutta kasvaa tasaisesti vuoden 29 Q3:sta + Ei suuria projekteja tilauskannassa + Liikevaihto laski Q2:n lopusta Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1 % 5 % % -5 % -1 % -15 % -2 % Liikevoitto Liikevoitto-% + Q3-liikevoittomarginaali -2,4 % (-7, % ennen kertaluonteisia eriä) + Kannattavuus paranee, mutta odotettua hitaammin + Alhainen aktiviteetti rasittaa edelleen kannattavuutta + Toimenpiteisiin on ryhdytty Q3 OSAVUOSIKATSAUS 24

25 KAUPUNKI & LIIKENNE Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/ Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta vakaa Q3 liikevaihto laski Q2:sta tähän vaikututti mm kesälomakausi Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1-3/9 4-6/9 Pois lukien Kertaerät 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1 % Q3-liikevoittomarginaali 3,8 % (8,7 % ennen kertaluonteisia kuluja) + Kannattavuus epätyydyttävä Alhaiset käyttöasteet tietyillä markkinoilla Haasteet tietyissä projekteissa Itä-Euroopassa Kasvutoimenpiteet uusilla markkinoilla 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 25

26 VESI & YMPÄRISTÖ Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/ Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta elpynyt Q3/9 alhaisimmalta tasotaan; 13,3 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa Päämarkkina-alueiden vaikea markkinatilanne heijastui liikevaihtoon Liikevoitto, MEUR, (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia kuluja % (5,8 %) Käyttöasteet alhaiset johtuen päämarkkinaalueiden vaikeasta markkinatilanteesta Toimenpiteisiin on ryhdytty 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 26

27 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/ Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto, MEUR, (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 1-3/9 4-6/9 7-9/9 Pois lukien kertaerät 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 13 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 % 1 % -1 % -3 % -5 % -7 % -9 % Liikevoitto Liikevoitto-% + Tilauskanta 17,2 % korkeampi kuin vuoden 29 Q2-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia eriä - lopussa 4,4 % (-,7%) Liikevaihto kasvanut vuoden 29 alimmalta Q2:lle kirjattiin asiakaspalkkioita tasoltaan pysynyt melko vakaana vuoden Toimenpiteet alkavat vaikuttaa aikana Q3 OSAVUOSIKATSAUS 27

28 KONSERNIN LUVUT Q3 OSAVUOSIKATSAUS 28

29 TULOSLASKELMA 1-9/21 1-9/29 Muutos, % 29 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 495,6,6 512,,5-3,2 2, 673,5,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Nettorahoituserät Tulos ennen veroja Tuloverot Konsernin voitto,3-7,7-296,3-129,8 -,3-1,8-2,1-2,6-4,7,6-63,8-38,2-13,2 1,9,3 11,2-4,6 6,6-5, 1,8-3,9-4, -65,8,5-9,6-41,5-171,1 11,6,8 12,4-4,4 8, Q3 OSAVUOSIKATSAUS 29

30 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Liikearvo 113,1 1,4 Oma pääoma 18,3 179,6 Muut pitkäaikaiset saamiset Keskeneräiset työt Muut lyhytaikaiset saamiset 51,8 114,4 154, 48,7 86,5 154,3 Korolliset pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat Saadut projektiennakot 94, 12,3 59,5 111,1 14,9 59,2 Rahavarat ja muut likvidit varat YHTEENSÄ 77,6 51,9 128,9 518,8 Muut lyhytaikaiset velat YHTEENSÄ 164,8 51,9 154, 518,8 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 3

31 RAHAVIRTA Liikevoitto ennen nettokäyttöpääoman muutosta 1-9/ 21 5,3 1-9/ 29 16,5 Muutos, % -67, ,4 Nettokäyttöpääoman muutos Rahoituserät ja tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Muut investoinnit Nettorahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa -39,6-7,9-42,2-9, -4,6-55,8-15,7-71,5 142, 7,1 77,6-37,4-15,8-36,71-1,2-3,4-5,3-3,4-8,7 23,7 5,3 128,9 5,9-5, -15, -11,8-35,3-1,9-48,4-11,4-3,3 34, -39,8-14,5-12,3-1,4-1,6-4,6-25,6-4,3-65,9 23,7 4,2 142, Q3 OSAVUOSIKATSAUS 31

32 AVAINLUVUT 1-9/21 1-9/29 29 Tulos/osake, EUR (laimennettu) Oma pääoma/osake, EUR Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. Oman pääoman tuotto, % p.a. Omavaraisuusaste %, p.a. Equity/Assets-% Gearing-% Nettovelat, MEUR Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, MEUR Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, MEUR Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa -,8 2,92,5-3,5 39,9 35,3 2,6 37,2 11,1 4,2 6,54 6,667,9 2,92 6,8 4,6 39,1 34,6 2, 3,6 4,2 3,8 7,28 6,682,11 2,98 5,3 4,1 4,9 35,7-1,5-19,3 5, 4,8 7,52 6,53 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 32

TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 211 OSAVUOSIKATSAUS 27.7. 211 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-kesäkuu 211 lyhyesti Tammi-kesäkuu 211 numeroina Näkymät Q2 PRESENTATION 2 TAMMI-KESÄKUU

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja TAMMI-KESÄKUU 21 22.7. 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Katsaus vuoden 21 ensimmäiseen vuosipuoliskoon Katsaus liiketoimintaryhmittäin Konsernin taloudellinen asema Vuoden 21 näkymät

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Heikki Malinen, CEO Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-maaliskuu 212 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-maaliskuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q1/212

Lisätiedot

TAMMI-SYYSKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-SYYSKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 211 OSAVUOSIKATSAUS 27.1. 211 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-syyskuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-syyskuu 211 numeroina Näkymät

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-kesäkuu 212 lyhyesti Tammi-kesäkuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q2/212 PRESENTATION 2 TAMMI-KESÄKUU 212 LYHYESTI Q2/212 PRESENTATION

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, CEO Jukka Pahta, CFO ALEXIS FRIES Toimitusjohtaja 1.9.212 alkaen Hallituksen jäsen vuodesta 28 S. 1955, Sveitsin kansalainen Dipl.ins., Swiss Federal Institute

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 211 OSAVUOSIKATSAUS 27.4. 211 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-maaliskuu 211 lyhyesti Ensimmäinen vuosineljännes numeroina Näkymät Q1 PRESENTAATIO

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Heikki Malinen Toimitusjohtaja

PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Heikki Malinen Toimitusjohtaja PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.3.2011 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Heikki Malinen Toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Katsaus vuoteen 2010 Kohti visiota Näkymät vuoden 2011 ensimmäiselle vuosipuoliskolle

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ SIJOITUS-INVEST, WANHA SATAMA, HELSINKI 14. 15.11.2012 Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Pöyry lyhyesti Tammi-syyskuu 2012 numeroina Strategia tarkennettu

Lisätiedot

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE Vuoden 29 tulos 2.2.21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 117 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoteen 29 Visio 22 Katsaus liiketoimintaryhmiin Konsernin taloudellinen

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.4.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/213 PRESENTATION

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-JOULUKUU 213 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 tulos lyhyesti ja vuoden 214 näkymät Pöyryn strategiset linjaukset Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 28.10.2010 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinatilanne ennallaan Liiketoimintaympäristö: Yleisestä talouden taantumasta johtuen rakentamisen ja kuljetusvälineteollisuuden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Q3/2018 tulos Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.10.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Puolivuositulos 2018 January 1 June 30 Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.7.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2018 Ensimmäisen neljänneksen tulos 25.4.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita.

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Q1/2019 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja 25.4.2019 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 212 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 212 - tulos lyhyesti ja vuoden 213 näkymät Pöyryn strategiset linjaukset Tammi-joulukuu

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 29.4.2009 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Kysyntä edelleen alhaisella tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne jatkuu heikkona kaikilla markkina-alueilla Rakentamisen aktiivisuudesta

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 31.10.2018 Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut tärkeimmillä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008 28.10.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä heikentynyt Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet nopeasti. Kysyntä heikentynyt selvästi kesän jälkeen kaikilla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 14.2.19 Markkinatilanne Liiketoimintaympäristö 18 Markkinatilanne hyvä Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkui tärkeimmillä markkina-alueilla

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21 26.1.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 1 Heinä-syyskuu 21 lyhyesti Liikevaihdon kasvu yli 2 % Vahva liiketoiminnan rahavirta Shandong Puri

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 25.10.2017 1 Sisällysluettelo 1.Keskeistä kolmannella neljänneksellä 2.Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 31.7.219 Markkinatilanne Liiketoimintaympäristö Talouden näkymät muuttuivat epävarmemmiksi, muutamilta asiakkailta arvioita markkinoiden heikkenemisestä ja hintojen alenemisesta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tuloslaskelma Me Q1 2014 Q1 2013 Muutos Tilauskanta 91 89 +2 % Liikevaihto 132 128 +3 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 31.7.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2017 15.2.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Yleiskuvassa ei merkittäviä muutoksia positiivinen kehitys vahvistunut tärkeimmillä markkina-alueilla rakentamisen aktiviteetti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009 29.4.2009 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja Maailmantalouden tilanne jatkui vaikeana 2000,1=100 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 3.5.219 Markkinatilanne Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkui tärkeimmillä markkina-alueilla, muutamilta asiakkailta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Q OSAVUOSIKATSAUS

Q OSAVUOSIKATSAUS Q2 2010 OSAVUOSIKATSAUS 22.7. 2010 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1 Q2/10 KESKEISET TAPAHTUMAT Positiivista Makrotalouden indikaattorit paranivat edelleen Teollisuuden kohonnut

Lisätiedot