Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, kokoustila Salmi, Riistakatu 21, Iisalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, kokoustila Salmi, Riistakatu 21, Iisalmi"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2 1 Yhtymähallituksen jaosto Aika klo 14:30-15:25 Paikka Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, kokoustila Salmi, Riistakatu 21, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 13 Pöytäkirjatarkastajien valinta 5 14 Asioiden käsittelyjärjestys 6 15 Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon valvonnan 7 toteutuminen Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon valvontaohjelma Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen sosiaalihuollon 14 valvonnan toteutuminen Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen valvontaohjelma 20 vuodelle Tiedotukset Muut asiat 26 Ptk tark.

2 PÖYTÄKIRJA 2 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kärkkäinen Marja-Leena Puheenjohtaja Kekkonen Anne Varapuheenjohtaja Eskelinen Juha Jäsen Kettunen Tapani Jäsen Kärkkäinen Sirja Jäsen Niskanen Elvi Jäsen Ruhanen Kai Jäsen Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tuovinen Merja Yhtymähallituksen edustaja Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Lappalainen Kirsi klo 14:35-14:55 14 ja 15 aikana Miettinen Tiina Pöytäkirjanpitäjä Poissa Kärkkäinen Ilpo Tiikkainen Vilho Allekirjoitukset Marja-Leena Kärkkäinen puheenjohtaja Tiina Miettinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Kai Ruhanen Pöytäkirjantarkastaja Juha Eskelinen Pöytäkirjantarkastaja Ptk tark.

3 PÖYTÄKIRJA 2 3 Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa Ptk tark.

4 PÖYTÄKIRJA 2 4 Yhtymähallituksen jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Halljao Kutsu yhtymähallituksen jaoston kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jaoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty kuntalain 94 :n mukaisesti vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kuntalain 103 :n mukaisesti yhtymähallituksen jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jaosto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Esittelijä Päätösehdotus: Päätös Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 2 5 Yhtymähallituksen jaosto Pöytäkirjantarkastajien valinta Halljao Esittelijä Päätösehdotus Päätös Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Kai Ruhanen ja Vilho Tiikainen, varalla Juha Eskelinen ja Anne Kekkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Ruhanen ja Juha Eskelinen, varalla Anne Kekkonen.

6 PÖYTÄKIRJA 2 6 Yhtymähallituksen jaosto Asioiden käsittelyjärjestys Halljao Esittelijä Päätösehdotus Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Käsitellään hoito- ja hoivapalvelujen valvonta-asiat ( 17 ja 18) ennen sosiaalityön valvonta asioita ( 15 ja 16).

7 PÖYTÄKIRJA 2 7 Yhtymähallituksen jaosto Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon valvonnan toteutuminen 2021 Halljao Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, puh , ritva.paakkonen(at)ylasavonsote.fi. Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Valvontaan sovelletaan lakia yksityisistä sosiaalipalveluista ( /922) ja lisäksi lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /710) 6 :ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostolla on sosiaali- huoltolain 6 :n mukainen valvontaviranomaisen tehtävä (Hallintosääntö , 38 ). Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla. Valvonta kohdistuu sekä luvanvaraisiin sekä ilmoituksenvaraisiin palveluihin. Vuonna 2019 valvontakäynnit tehtiin lastensuojeluyksiköihin ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksiköihin. Vuonna 2020 valvonta ja ohjaus kohdistettiin koronaepidemian edellyttämiin suojautumis- ja hygieniakäyntöihin sekä mahdollisten tartuntojen aiheuttamiin toimenpiteisiin erityisryhmien asumispalveluyksiköissä. Valvontakäynnit tehtiin viranomaistyönä, mukana oli lisäksi hygieniahoitaja ja ympäristöterveydehuollon päällikkö. Yhtymähallituksen jaosto merkisti kokouksessaan valvontakertomukset tiedoksi. Vuonna 2021 sosiaalityön palveluiden valvontakäynnille osallistuvat valvontakoordinaattori, tulosyksikön esimies sekä tarvittaessa sosiaalityön tehtäväalueen päällikkö. Valvonta kohdistuu luvanvaraisten ja ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien tuottamien palveluiden sisältöön ja laatuun. Valvonta toteutetaan kuntayhtymän valvontasuunnitelman ja sosiaalityön valvontaohjelman 2021 mukaisesti. Valvonnasta tuotetaan

8 PÖYTÄKIRJA 2 8 Yhtymähallituksen jaosto valvontaraportti ja valvontakertomukset, jotka annetaan tiedoksi jaostolle tammikuussa Esityslistan lisäaineistona: Sosiaalityön tehtäväalueen valvontaohjelma 2021 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy sosiaalityön palveluiden valvontaohjelman Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Halljao / /2022 Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, puh , ritva.paakkonen(at)ylasavonsote.fi. Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Valvontaan sovelletaan lakia yksityisistä sosiaalipalveluista ( /922) ja lisäksi lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /710) 6 :ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa. Lisäksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostolla on sosiaali- huoltolain 6 :n mukainen valvontaviranomaisen tehtävä (Hallintosääntö , 38 ). Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys

9 PÖYTÄKIRJA 2 9 Yhtymähallituksen jaosto tuottaa korvausta vastaan liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla. Valvonta kohdistuu sekä luvanvaraisiin sekä ilmoituksenvaraisiin palveluihin. Kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija ohjaa ja valvoo kaikkia alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluita. Kunnan ja aluehallintoviraston toimivaltasäännökseen (lain 34 ) on lisätty ohjaustehtävä, jolla korostetaan ennakollisen valvonnan tärkeyttä. Lain 15 :n mukaan kaikkien valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa palvelun tuottajalle sekä seuraamalla palvelujen kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontakäynnit toteutettiin yhtymähallituksen jaoston hyväksymän valvontaohjelman 2022 ja kuntayhtymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on kootusti sekä sosiaali- että terveydenhuollon valvonnan pääasialliset tavoitteet ja tehtävät, ohjaava lainsäädäntö ja käytännön toteutusohjeet. Suunnitelmasta saatua kokemusta hyödynnetään suunniteltaessa Pohjois-Savon hyvinvointialueen valvontaa. Valvontaohjelmassa on kuvattuna vuoden aikana suunnitellut valvontakohteet ja valvonnan raportointi. Lomakkeen etuna on, että se päivittyy valvonnan toteutuessa ja siitä näkee kootusti myös jatkotoimenpiteet, niiden toteutumisen ja raportoinnin. Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon valvontaa osallistuivat valvontakoordinaattori, tulosyksikön esihenkilö sekä tarvittaessa sosiaalityön tehtäväalueen päällikkö. Suunnitelmallinen, ennalta ilmoittamaton valvonta tehtiin yhteen kehitysvammaisten, yhteen vaikeavammaisten ja yhteen mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikköön. Valvontakohteet valittiin palvelun laadun ja toimivuuden tarkastamisen ja toiminnan tukemisen perusteella. Valvonnan kohteet kokivat tarkastuskäynnit tarpeelliseksi. Jatkotoimenpiteet ja toteutusaikataulut sovittiin yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Kaikki yksiköiden valvontatehtävät saatiin valmiiksi vuonna Yksiköiden palvelutuotannantoa vaikeutti osaavan työvoiman saanti. Lisäksi kaikkiin kuntayhtymän alueella toimiviin yksityisiin lastensuojeluyksiköihin tehtiin ennalta ilmoitetut valvontakäynnit. Lastensuojeluyksiköissä ei todettu palveluiden laatua heikentäviä seikkoja,

10 PÖYTÄKIRJA 2 10 Yhtymähallituksen jaosto vaikka näissäkin yksiköissä on rekrytointivaikeuksia. Kuntayhtymän oman tuotannon yksiköistä valvonta tehtiin kolmeen kehitysvammaisten ympärivuorokautisesti toimivaan asumispalveluyksiköön. Kesäkuussa 2021 toimintansa aloittaneessa yksikössä valvontatehtävä painottui yksikön käynnistämiseen liittyvien toimintatapojen, ohjeistuksien ja henkilöstön yhteistyöhön liittyviin asioihin. Muissa asumispalveluyksiköissä valvonta sisältö oli kuten ostopalvelutuottajien yksiköissä. Näiden kahden yksikön palvelutuotantoa vaikeuttaa pitkään jatkunut erityisesti tilapäisen työvoiman saanti. Yksiköiden kaikki asiakaspaikat ovat käytössä. Lisäksi valvonta tehtiin omaan lastensuojeluyksiköön, jossa ei todettu seurantatarvetta. Valvontakohteet ja valvonnannassa todetut huomiot ja käynnistetyt jatkotoimenpiteet käyvät esille liitteenä olevasta valvontaraportista Ohjaus- ja valvontakäynneistä laadittiin yksikkökohtaiset valvontakertomukset, jotka on lähetetty tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle, valvontakohteille ja sijoittajakunnille. Esityslistan oheisaineistona: - Sosiaalityön valvontaraportti 2021 (ei-julkinen) Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee tiedoksi sosiaalityön tehtäväalueen valvontaraportin 2021 ja toteaa, että raportin pohjalta ei tehdä toimenpide-esityksiä yhtymähallitukselle. Esittelijä Päätösehdotus Päätös Hyvinvointijohtaja Kärkkäinen Seija Yhtymähallituksen jaosto merkitsee tiedoksi sosiaalityön tehtäväalueen valvontaraportin 2021 ja toteaa, että raportin pohjalta ei tehdä toimenpide-esityksiä yhtymähallitukselle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Pia Marketta Olsbo Ritva Pääkkönen Yhtymähallitus

11 PÖYTÄKIRJA 2 11 Yhtymähallituksen jaosto Sosiaalityön tehtäväalueen sosiaalihuollon valvontaohjelma 2022 Halljao / /2022 Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, puh , ritva.paakkonen(at)ylasavonsote.fi. Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Valvontaan sovelletaan lakia yksityisistä sosiaalipalveluista ( /922) ja lisäksi lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /710) 6 :ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostolla on sosiaalihuoltolain 6 :n mukainen valvontaviranomaisen tehtävä (Hallintosääntö , 38 ). Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla. Valvonta kohdistuu sekä luvanvaraisiin sekä ilmoituksenvaraisiin palveluihin. Vuonna 2021 ennalta ilmoitetetut valvontakäynnit tehtiin luvanvaraisiin lastensuojeluyksiköihin ja oman tuotannon ympärivuorokautisiin kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin. Ennalta ilmoittamattomat käynnit tehtiin yhteen mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksiköon ja vaikeavammaisten asumisyksikköön. Lisäksi valvonta tehtiin sosiaalihuollon ilmoituksen varaisiin palveluihin ja kunnan rekisterissä oleviin palveluntuottajiin. Vuonna 2022 valvonta tehdään luvanvaraisiin kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköihin. Ilmoituksen varaisista palveluntuottajista valvonta tehdään niihin palveluntuottajien palveluihin, joihin ei tehty valvontaa vuonna Kunnan rekisterissä oleviin

12 PÖYTÄKIRJA 2 12 Yhtymähallituksen jaosto palveluntuottajiin ei kohdistu valvontaa vuonna 2022, koska näiden kaikkien valvonta tehtiin vuonna Lisäksi reaktiivista valvontaa tehdään akuutin tiedon pohjalta. Vuonna 2022 sosiaalityön palveluiden valvontakäynnille osallistuvat hyvinvointialueen valvontakoordinaattori ja kulloisenkin palvelun tulosyksikön esihenkilö. Valvonta toteutetaan kuntayhtymän valvontasuunnitelman ja sosiaalityön valvontaohjelman 2022 mukaisesti. Valvonnasta tuotetaan valvontaraportti ja valvontakertomukset, jotka annetaan tiedoksi jaostolle joulukuussa Esityslistan lisäaineistona: Sosiaalityön tehtäväalueen valvontaohjelma 2022 (ei julkinen) Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy sosiaalityön palveluiden sosiaalihuollon valvontaohjelman Esittelijä Päätösehdotus Päätös Hyvinvointijohtaja Kärkkäinen Seija Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy sosiaalityön palveluiden sosiaalihuollon valvontaohjelman Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Elina Puustinen Marja-Liisa Korhonen Outi Heusala Pia Marketta Olsbo Sanna Suomi

13 PÖYTÄKIRJA 2 13 Yhtymähallituksen jaosto Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen sosiaalihuollon valvonnan toteutuminen /05.00/2020 Halljao Hoito- ja hoivapalvelujen valvontaohjelma vuodelle 2021 Valmistelija: valvontakoordinaattori Kirsi Lappalainen puh , kirsi.lappalainen(at)ylasavonsote.fi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastaa jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Palveluita järjestetään kuntayhtymän omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen lainmukaisuudesta ja asianmukaisuuden varmistamisesta. Valvontavastuu koskee kuntayhtymän toimialueella kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalveluja, niin julkista kuin yksityistä palveluntuotantoa. Valvontavelvollisuus ulottuu myös niihin kuntayhtymän alueella toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluntuottajiin, joilta se ei itse osta palveluita. Valvonnassa korostuu asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen, palvelujen laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Hyvä valvonta on ennakoivaa, ohjaavaa ja vuorovaikutuksellista. Kuntayhtymän tavoitteena on kehittää valvonnan menetelmiä ja vaikuttavuutta siten, että valvonnan painopiste siirtyy entistä enemmmän ennakoivaan valvontaan ja palvelutuottajien omavalvontaan. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaan sovelletaan lakia yksityisistä sosiaalipalveluista ( /922) sekä lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812). Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 3 :n kohdan 4 mukaan valvontaviranomainen ovat kunnassa sosialihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Valvontaviranomaisen tehtävä on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostolla (Hallintosääntö , 49 ) Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ostopalveluina hankittujen palveluiden hinnan, laadun ja sisällön valvonnasta (Yhtymähallitus ). Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu.

14 PÖYTÄKIRJA 2 14 Yhtymähallituksen jaosto Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla; ( /1321). Hoito ja hoiva vastuualueen valvontatarkastukset tehdään yksityisten kotiin vietävien palvelujen sekä asumispalvelutuottajien lisäksi oman tuotannon kotihoitoon ja asumispalveluihin koko kuntayhtymän alueella vuonna 2019 aloitetun toimintatavan mukaisesti. Vuonna 2021 toteutetaan suunnitelmalliset ohjaus- ja valvontakäynnit yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille sekä kuntayhtymän omille yksiköille esityslistassa lisäaineistona olevan valvontatapaamisten aikatauluohjelman mukaisesti. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu ennaltailmoittamaton valvontakäynti jokaiseen asumispalveluyksikköön. Kotipalvelun tukipalvelutuottajien rekisterissä olevien palvelutuottajien valvonta toteutetaan ensisijaisesti asiakirjavalvontana ja tarvittaessa järjestetään tapaaminen. Valvontakäynnit toteuteutetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelma vuosille mukaisesti. Päivitys vuodelle 2021 mukaan suunnitelmallisen valvonnan painopiste on vanhuspalveluissa. Valvontaviranomaiset keskittyvät erityisesti kotiin annettavien palvelujen järjestämiseen, kotihoidon palvelujen sisällön ja rekisteröinnin sekä vanhuspalvelujen terveydenhuollon valvontaan (lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut). Lisäksi valvonta kohdistuu palvelutuottajien henkilöstömitoitukseen valvontaan voimaan tulleen vanhuspalvelulain muutoksen johdosta. Uutena valvontakohteena on uuden ikääntyneiden ruokasuosituksen käyttöönotto. Valvonnassa painotetaan palvelutuottajien omavalvonnan toteutumista. Tavoitteena on edistää ja varmistaa palveluja järjestävien ja tuottavien omavalvonta. Valvontakäynnit tehdään työparina, mukana on terveydenhuollon asiantuntija valvontakoordinaattorin lisäksi. Esityslistan lisäaineistona: Hoito- ja hoivapalvelujen valvontaohjelma vuodelle Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivavastuualueen sosiaalihuollon palveluntuottajien valvontaohjelman vuodelle 2021.

15 PÖYTÄKIRJA 2 15 Yhtymähallituksen jaosto Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivavastuualueen sosiaalihuollon palveluntuottajien valvontaohjelman vuodelle Päätös: Merkittiin tiedoksi. Halljao / /2021 Valmistelija: valvontakoordinaattori Kirsi Lappalainen kirsi.lappalainen(at)ylasavonsote.fi, puh Lakia yksityisistä sosiaalipalveluista (922/9011) sovelletaan sellaisiin sosiaalipalveluihin, joita kunta on velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 11 :n mukaan, sikäli kun niitä on mahdollista tuottaa yksityisesti liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Lain 3 :n 4 kohdassa määritellään, että valvontaviranomaisia ovat kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Valvira. Kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija ohjaa ja valvoo kaikkia alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluita. Kunnan ja aluehallintoviraston toimivaltasäännökseen (lain 34 ) on lisätty ohjaustehtävä, jolla korostetaan ennakollisen valvonnan tärkeyttä. Lain 15 :n mukaan kaikkien valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa palvelun tuottajalle sekä seuraamalla palvelujen kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. Vuonna 2019 aloitetun toimintamallin mukaisesti valvontaa on toteutettu kuntayhtymän omaan toimintaan asumis- ja kotiin vietävissä palveluissa. Yhtymähallituksen jaostolle esitetyt ennalta suunnitellut ohjaus-, valvonta sekä tarkastuskäynnit vuodelle 2021 on tehty loka - joulukuun aikana kuntayhtymän alueella sijaitseviin sosiaalihuollon yksityisiin ja julkisiin vanhusten asumispalvelu- yksiköihin sekä yksityisiin ja julkisiin kotihoidon palvelutuottajille seuraaviin kohteisiin: Runnin Kartanonmäki Oy / Mirjala Koivurinteen Palvelutalo Oy / Paaskoti

16 PÖYTÄKIRJA 2 16 Yhtymähallituksen jaosto Runnin Kartanonmäki Oy / kotipalvelu Rebekan hoitokoti / Rebekan Hoitokoti Oy Hoitokoti Kultasirkku Rebekan Hoitokoti Oy Rebekan kotipalvelu /Rebekan Hoitokoti Oy Attendo Kesälampi Attendo Pihlajaharju Attendo Iisakki Vetrea Terveys Oy Iisalmi Asumispalveluyksikkö Aurinkokartano Palvelukeskus Virranranta Hoitokoti Kalliosydän Seniorikeskus Mosaiikki Hoitokoti Veikkola Hoitokoti Niva Alina / Kertun Kotihoiva Oy Tmi Hoivaliina Heidin ja Päivin Lähihoiva ONNI Hoiva Iisalmi Wallaton Oy Kotihoito / Kotona asumisen tuki Kotihoito Iisalmi Kotihoito Sonkajärvi Kotihoito Vieremä Osuuskunta Savon Ossoojat (pandemiatarkastus, ei kertomusta) Kotihoito Kiuruvesi (pandemiatarkastus, ei kertomusta) Suunnitellut valvontakäynnit eivät toteutuneet Palvelukeskus Kirkonsalmi Palvelukeskus Onnimanni Palvelukeskus Tuulikannel Kotihoito Kiuruvesi Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen voimassaoleva valvontaohjelma on julkaistu Valvontakäynnit toteutettiin Valviran / Aluehallintoviraston valvontakertomuslomakkeen perusteella, jota oli täydennetty vuoden 2020 aikaisilla huomioilla vanhustenhuollon valvonnassa. Valvontakäynteihin osallistui terveydenhuollon asiantuntija valvontakoordinaattorin työparina, eri henkilöt asumispalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa. Asiantuntijatyöparit valvontakäynteihin osoitettiin syyskuussa Osa palvelutuottajista on tavattu yhdessä eri vastuualueiden edustajien

17 PÖYTÄKIRJA 2 17 Yhtymähallituksen jaosto kanssa. Ennalta ilmoittamia valvontakäyntejä toteutettiin osaan hoidon- ja hoivan asumispalveluyksiköistä kesällä hyvinvointivastuualuuen valvontakoordinaattorin kanssa. Pandemian johdosta jatkettiin pandemiavalvontaa asumispalvelujen ja kotiin vietävien hoivapalveluiden palvelutuottajille tarkastuslistaa pandemiatilanteessa käyttäen 12 otantaa, 1 x kk. Tarkastuslistoista koottiin tilannekuva ja riskianalyysi hoito-ja hoiva johtoryhmälle. Huomioitavaksi nousivat henkilöstömitoituksen toteutuminen asumispalveluissa, ennakoivien hoitosuunnitelmien tekeminen ja akuuttihoidon järjestäminen. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP (Parasta palvelua) otettiin käyttöön vaiheittain. Toukokuussa tehostettu asumispalvelu ja heinäkuussa kotihoito sekä kotipalvelun tukipalvelut. Palvelutuottajat hakeutuivat uuteen järjestelmään ja heiltä tarkistettiin asiakirjojen perusteella mm. tilaajaajavastuun mukaiset asiakirjat, henkilöstö, omavalvontasuunnitelmat. Järjestelmän käyttöönotto edellytti valvontakoordinaattorin merkittävää osallistumista palvelutuottajien ohjaukseen ja neuvontaan sekä palvelusetelituottajien hyväksymisen osalta. Esityslistan oheisaineistona: - Hoito- ja hoivavastuualueen valvontarapportti Yksityisten ja julkisen sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden valvonta- ja tarkastuskäyntien kertomukset - Yksityisten ja julkisen sosiaalihuollon kotiin vietävien palveluiden valvonta- ja tarkastuskäyntien kertomukset Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee hoito ja hoiva vastuualueen ohjaus-, valvonta- ja tarkastuskäyntien kertomukset tiedoksi ja antaa yhtymähallitukselle tiedoksi yhteenvetoraportin ohjaus-, valvonta- ja tarkastuskäyntien kertomuksista. Esittelijä Päätösehdotus Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne Yhtymähallituksen jaosto hyväksyyy vuoden 2021 hoito- ja hoiva vastuualueen valvontaraportin ja antaa tiedoksi yhtymähallitukselle.

18 PÖYTÄKIRJA 2 18 Yhtymähallituksen jaosto Päätös Jakelu Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Lappalainen saapui kokoukseen klo 14:35. Päätösehdotus hyväksyttiin. Petteri Soininen Virpi (SOTE hallinto) Kauppinen Tanja Miettinen Jaana Hyttinen Kirsi Lappalainen

19 PÖYTÄKIRJA 2 19 Yhtymähallituksen jaosto Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen valvontaohjelma vuodelle 2022 Halljao / /2021 Valmistelija: valvontakoordinaattori Kirsi Lappalainen puh , kirsi.lappalainen(at)ylasavonsote.fi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastaa jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Palveluita järjestetään kuntayhtymän omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen lainmukaisuudesta ja asianmukaisuuden varmistamisesta. Valvontavastuu koskee kuntayhtymän toimialueella kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalveluja, niin julkista kuin yksityistä palveluntuotantoa. Valvontavelvollisuus ulottuu myös niihin kuntayhtymän alueella toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluntuottajiin, joilta se ei itse osta palveluita. Valvonnassa korostuu asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen, palvelujen laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Hyvä valvonta on ennakoivaa, ohjaavaa ja vuorovaikutuksellista. Kuntayhtymän tavoitteena on kehittää valvonnan menetelmiä ja vaikuttavuutta siten, että valvonnan painopiste siirtyy entistä enemmmän ennakoivaan valvontaan ja palvelutuottajien omavalvontaan. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaan sovelletaan lakia yksityisistä sosiaalipalveluista ( /922) sekä lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812). Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 3 :n kohdan 4 mukaan valvontaviranomainen ovat kunnassa sosialihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Valvontaviranomaisen tehtävä on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostolla (Hallintosääntö , 49 ) Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ostopalveluina hankittujen palveluiden hinnan, laadun ja sisällön valvonnasta (Yhtymähallitus , päivitys 2017). Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu.

20 PÖYTÄKIRJA 2 20 Yhtymähallituksen jaosto Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla; ( /1321). Kuntayhtymässä on laadittu Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma, hyväksytty yhtymähallituksessa Valvontaa kehitetään ja vahvistetaan valvontasuunnitelmaan kirjatun mukaisesti (valvonnan ohjausryhmä, valvontatiimi ja sen vastuuhenkilö, valvontakoordinaattorit, asiantuntijat). Hoito ja hoiva vastuualueen valvontatarkastukset tehdään yksityisten kotiin vietävien palvelujen sekä asumispalvelutuottajien lisäksi oman tuotannon kotihoitoon ja asumispalveluihin koko kuntayhtymän alueella. Vuonna 2022 toteutetaan suunnitelmalliset ohjaus- ja valvontakäynnit yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille sekä kuntayhtymän omille yksiköille esityslistassa lisäaineistona olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän kotipalvelun tukipalvelutuottajien rekisterissä olevien palvelutuottajien valvonta toteutetaan ensisijaisesti asiakirjavalvontana. Henkilökohtaista apua tuottavat palvelutuottajat valvontaan yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa. Ennakollinen valvonta toteutuu yksityisen sosiaalipalvelujen osalta ilmoittautumismenettelyn yhteydessä. Valvontakäynnit toteuteutetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelma vuosille mukaisesti. Päivitys vuodelle 2022 ei tuonut uusia painotuksia vanhuspalvelujen valvontaan. Valvontaviranomaiset keskittyvät erityisesti kotiin annettavien palvelujen järjestämiseen, kotihoidon palvelujen sisällön ja rekisteröinnin sekä vanhuspalvelujen terveydenhuollon valvontaan (lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut). Lisäksi valvonta kohdistuu palvelutuottajien henkilöstömitoitukseen valvontaan voimaan tulleen vanhuspalvelulain muutoksen johdosta. Lisäksi valvontakohteena on ikääntyneiden ravitsemus. Hoito- ja hoivapalveluissa on vuoden 2022 valvonnan tavoitteeksi asetettu asiakkaan hoidon ja huolenpidon (palvelun) laadun varmistaminen. Painopisteeksi on sovittu 1. Omavalvonnan edistäminen ja varmistaminen 2. Lääkehoidon turvallisuus

21 PÖYTÄKIRJA 2 21 Yhtymähallituksen jaosto Palvelu- ja hoitosuunnitelmat 4. Henkilöstömitoitus 5. Tartuntatautilain väliaikainen muutos 48a Valvonnassa painotetaan palvelutuottajien omavalvonnan toteutumista. Tavoitteena on edistää ja varmistaa palveluja järjestävien ja tuottavien omavalvonta. Valvontakäynnit tehdään työparina, mukana on terveydenhuollon asiantuntija tai muita tarvittavia asiantuntijoita valvontakoordinaattorin lisäksi. Esityslistan oheisaineistona: - Hoito- ja hoiva vastuualueen valvontasuunnitelma 2022 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallituksen jaosto merkitsee tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivavastuualueen sosiaalihuollon palveluntuottajien valvontasuunnitelman vuodelle Esittelijä Päätösehdotus Päätös Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne Yhtymähallituksen jaosto hyväksyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivavastuualueen sosiaalihuollon palveluntuottajien valvontaohjelman vuodelle Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Lappalainen poistui kokouksesta klo 14:55. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kirsi Lappalainen Petteri Soininen Virpi (SOTE hallinto) Kauppinen Tanja Miettinen Jaana Hyttinen

22 PÖYTÄKIRJA 2 22 Yhtymähallituksen jaosto Tiedotukset Halljao ) Valvira - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan nimenmuutoksesta / Koulutusavain Oy (aikaisemmin Koulava Oy) - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, toimipaikan muuton uuteen osoitteeseen hyväksyminen / Wallaton Oy - Päätös Ylä-Savon soten Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselan henkilöstömitoituksen toteutumisesta Päätös yksityisen tereydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen / Medishare Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen / Med Group Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, toimipaikan muuton uuteen osoitteeseen hyväksyminen ja terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen / Subvia Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, uusien toimipaikkojen hyväksyminen / 9Lives Ensihoito Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen / SYNLAB Suomi Oy - Päätös/lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Luova Lääkärit Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen / Mehiläinen Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, uusien toimipaikkojen hyväksyminen / 9Lives Ensihoito Oy

23 PÖYTÄKIRJA 2 23 Yhtymähallituksen jaosto Päätös/lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Puuhella Oy - Päätös/lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Plastiikkakirurgia Helena Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, uuden toimipaikan hyväksyminen / Oulun Sydänkeskus Oy, TT-rekka - Päätös/lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Tiki Ventures Oy - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta / Vetrea Terveys Oy, Mainikoti Helmiina - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, uuden toimipaikan hyväksyminen / Medical Revolution Oy - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta, uusient toimipaikkojen hyväksyminen / Mehiläinen Oy 2) Aluehallintovirasto - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta / Runnin Kartanonmäki Oy - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta / HOIVASAVO Jorma Sonninen - Päätös kliinisen mikrobiologian suppean toiminnan laboratorion toimiluvasta (taso 2) (uusiminen) / Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (Islab) 3) Muut - Tehostetun palveluaseumisen palvelusetelin irtisanominen / Rebekan hoitokoti - Ilmoitus vastuuhenkilön muutoksesta / Vieremän 4Hyhdistys ry Esittelijä Hoito- ja hoivajohtaja Mikkonen Anne

24 PÖYTÄKIRJA 2 24 Yhtymähallituksen jaosto Päätösehdotus Päätös Yhtymähallituksen jaosto merkitsee asiat tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

25 PÖYTÄKIRJA 2 25 Yhtymähallituksen jaosto Muut asiat Halljao Päätös Muita asioita ei ollut.

26 PÖYTÄKIRJA 2 26 Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (15)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (15) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2019 1 (15) Yhtymähallituksen jaosto Aika 07.05.2019 klo 14:00-14:34 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto, Pohjolankatu 21 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 13:00-16:45 Paikka Ahjosali, Kankaankatu 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 10/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 10/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 03.12.2018 klo 14:00-14:48 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/ (17) Hallintokeskus, kokoustila Aalto, Pohjolankatu 21, Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/ (17) Hallintokeskus, kokoustila Aalto, Pohjolankatu 21, Iisalmi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 (17) Yhtymähallituksen jaosto Aika 14.12.2016 klo 14:00-14:20 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto, Pohjolankatu 21, 74100 Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/ (6) Sosiaalilautakunta. Julkinen. Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone

Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/ (6) Sosiaalilautakunta. Julkinen. Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 16.11.2017 Klo 17.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa Työvaliokunta 13.2.2019 Mika Forsberg Perhe-ja sosiaalipalvelut Toimialajohtaja Mika Forsberg Johdon assistentti Tuija

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet

Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet Yhtymähallitus 33 21.02.2017 Yhtymävaltuusto 4 23.03.2017 Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet Yhall 21.02.2017 33 Valmistelija: hallintosihteeri

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Valvonta. Vanhuspalvelut

Valvonta. Vanhuspalvelut Valvonta Vanhuspalvelut 26.9.2019 Valvonta- ja ostopalvelutiimi Virallisesti perustettu 1.1.2016, koska vanhuspalveluiden palvelujohtajalla ja palvelupäälliköillä ei työaika enää riittänyt valvonnan toteuttamiseen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.12.2016 kello 13:00-16:30 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (9) Tarkastuslautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (9) Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 (9) Aika 31.01.2018, klo 18:01-20:40 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:12-15:40. Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:12-15:40. Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/2017 1 (8) Aika 05.09.2017, klo 13:12-15:40 Paikka Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 531/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 531/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 36 Asianro 531/00.02.03/2018 Tiedonantoja Asia nro 329/2018-64 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.4.2018 ISAVI/1209/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2019 1 Kokousaika 14.2.2019 kello 18.00 18.24 Kokouspaikka Kunnantalo, Koulutie 2 Läsnä Kyllikki Kalsi Tarmo Kankare Helena Kelkka Satu Ketonen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019 Johtokunnan kokous 4.6.2019 Pöytäkirja 7/2019 PÖYTÄKIRJA 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.07 12.15 Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Liite Per 17.5.2017 Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvaosasto SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 Yksityisten

Lisätiedot

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 05.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonta... 4 3 Yksityisen päivähoitopalvelun aloittaminen...

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Nuorisovaltuusto 08.05.2018 AIKA 08.05.2018 klo 16:00-17:38 PAIKKA Korvatunturin koulu D-rakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2018 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-14:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Tarkastuslautakunta

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Tarkastuslautakunta Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2019 1 ( 9) Aika 09.04.2019, klo 12:30-15:40 Paikka Kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.1.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liit Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki 15.4.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.4.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 9) Tarkastuslautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 9) Tarkastuslautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2018 1 ( 9) Aika 25.10.2018, klo 18:00-20:40 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Herman - kokoustila Käsitellyt asiat 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2019 1 ( 13) Aika 23.04.2019, klo 08:30-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 97 Perusturvalautakunta 27.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 99 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 100 54 ILMOITUS YKSITYISTEN

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-15:20 Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2019 10 Kokousaika 3.4.2019 kello 18.00 19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Kyllikki Kalsi Tarmo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 25.4.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta. Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta. Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:25-12:35 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen,

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / H & S Kiuruveden Pesula Oy

Päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / H & S Kiuruveden Pesula Oy 485/05.00/2018 Päätös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / H & S Kiuruveden Pesula Oy Selostus asiasta Valmistelija ja yhteystiedot: palveluvastaava Kirsi Lappalainen, puh. 040 712 1065, kirsi.lappalainen(at)ylasavonsote.fi.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 Tarkastuslautakunta 19.12.2017 Aika 19.12.2017 klo 15:00-18:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 4.6.2019 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (5) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.00 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 11) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 1 ( 11) Aika 19.02.2019, klo 08:30-11:37 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan tarkastajat 10 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (11) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (11) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018

KAAVIN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018 KOKOUSAIKA 5.6.2018 klo 17.00 17.26 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jarkko Taskinen,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 13.00- Kokouspaikka Simolan palvelukeskus, Hoivayksikön neuvotteluhuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 31 1, 2 Perusturvan osavuosiraportti

Lisätiedot

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2019 10 Kokousaika 3.4.2019 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 Läsnä Kyllikki Kalsi Tarmo Kankare Helena Kelkka Satu Ketonen

Lisätiedot

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Johdanto Tämä suunnitelma ohjaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista käytännössä. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Tuusulan kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Vammaisneuvosto

Tuusulan kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Vammaisneuvosto Tuusulan kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 10) Aika 15.03.2019, klo 14:00-15:39 Paikka Hyrylän terveyskeskus, kokoustila Aleksis Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nieminen Emilia jäsen

Nieminen Emilia jäsen 2/2018 25 Kokousaika 27.02.2018 klo 16:00-18:53 Kokouspaikka Terveyskeskus, iso kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 14 Tarkastuslautakunta 13.03.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.04.2017 klo 18:00-22:20 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman, 4. kerros Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ravintola Koukun Helmi, Rauhaniementie 21, Tampere. 51 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

Ravintola Koukun Helmi, Rauhaniementie 21, Tampere. 51 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus Tampere Pöytäkirja 7/2018 1 (12) Aika 18.12.2018, klo 16:33-17:19 Paikka Ravintola Koukun Helmi, Rauhaniementie 21, 33180 Tampere Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot