Kliinisen harjoittelun käsikirja. kliinisen hoitotyön opettajat, 2021, KYS versio 4.0 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kliinisen harjoittelun käsikirja. kliinisen hoitotyön opettajat, 2021, KYS versio 4.0 ( )"

Transkriptio

1 Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2021, KYS versio 4.0 ( )

2 Tervetuloa KYSiin. 3 Asiakaskokemus 6 Potilasturvallisuus... 9 COVID-19 ohjeita opiskelijalle Turvallisuus.. 20 Sisällysluettelo Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt.. 25 Harjoittelun aloitus Harjoitteluohjeet.. Tarkistuslista harjoittelun aloitusta varten... Kliinisen hoitotyön opettajien yhteystiedot.. 60 Kliinisen hoitotyön opettajien rooli

3 Tervetuloa KYSiin! Tervetuloa KYSiin! Monipuolinen Monipuolinen harjoittelupaikka juuri minulle minulle KYSissä on yli sata monipuolista harjoittelupaikkaa erikoissairaanhoidon eri toimintaympäristöissä Moniammatillinen henkilökuntamme on motivoitunut sekä kouluttautunut ohjaamaan ja opastamaan minua harjoitteluni aikana Minua opiskelijana sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus KYS seuraa ja kehittää opetuksen ja ohjauksen laatua opiskelijapalautteiden pohjalta Annathan palautetta, sillä palautteesi on meille ensiarvoisen tärkeää! Opiskelijaohjauksen laatu - kysely (CLES) 2021 linkki ja qr-koodi Vuoden 2021 opiskelijaohjaaja -äänestys Linkki ja qr-koodi 3

4 Tervetuloa KYSiin! Tervetuloa KYSiin! Monipuolinen harjoittelupaikka KYSin strategia juuri minulle 4

5 Tervetuloa KYSiin! Tervetuloa KYSiin! Monipuolinen Miten arvot harjoittelupaikka näkyvät juuri minulle käytännössä? Ammattitaito Pääsen osallistumaan sairaalan sisäisiin koulutuksiin Potilaslähtöisyys Hoidamme potilaita yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti Minulla on harjoittelussani nimetty ohjaaja Palvelua kehitetään potilaspalautteen avulla Hyvä kohtelu Keskustelen potilaan kanssa siten, että hän ymmärtää kertomani Työhyvinvointi Saan osallistua itse omien työvuorojeni suunnitteluun Tervehdin toisia työntekijöitä ja potilaita Osallistun aktiivisesti oman työni kehittämiseen 5

6 Kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas organisaation toiminnasta muodostaa Myös minun toiminnallani opiskelijana on vaikutusta asiakaskokemukseen (arvoa lisäävä tai heikentävä vaikutus) - Minä olen asiakaskokemus - Mitä on Mitä on asiakas- asiakaskokemus? kokemus? Kiitos ihanasti hoidetusta synnytyksestä kätilöopiskelijalle ja kätilöille! Toiveeni oli luettu huolella ja otettu kaikki huomioon. Synnytys oli juuri sellainen kuin toivoin. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma

7 Minä Minä olen olen asiakaskokemus -palvelulupaus 7

8 Tämä tarkoittaa sitä, että tervehdin asiakkaita ja kohtelen heitä arvokkaasti kaikissa harjoitteluorganisaation tiloissa ja tilanteissa esittelen itseni ja oman roolini Myös minä opiskelijana olen asiakaskokemus kysyn asiakkaalta luvan siihen, että saan olla mukana hoitotilanteissa oppimassa kunnioitan jokaisen yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä sekä huomioin monikulttuurisuuden ohjaan asiakkaita terveyteen, sairauteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa saavutetun osaamiseni rajoissa tiedotan havaitsemistani epäkohdista ja ongelmista edistän potilasturvallisuutta ja hoidon laatua toimimalla vastuullisesti ja osaamistasoni tiedostaen toimin lakien, asetusten ja eettisten arvojen sekä periaatteiden mukaan minulla on riittävä kielitaito kommunikoida asiakkaiden kanssa (Opiskelijaohjauksen laatusuositukset ValOpe) Opiskelijaohjauksen laatusuositukset 8

9 Potilasturvallisuus Tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu hänelle mahdollisimman vähän haittaa. Kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on osa hoidon laatua. Potilasturvallisuus KYS edistää potilasturvallisuutta, mm.: o potilasturvallisuussuunnitelma o moniammatillinen potilasturvallisuusneuvosto ja - yhdyshenkilöverkosto o vaaratapahtumien raportointi (HaiPro), vaaratilanne sairaalassa potilaan/omaisen ilmoitus 1/2013 alkaen o käytössä erilaiset potilasturvallisuustyökalut ja hyvät käytännöt 9

10 Työkalut ja hyvät käytännöt ISBAR raportointijärjestelmä, mikä yhtenäistää ja varmistaa tiedonkulun Potilasturvallisuus Leikkaustiimin tarkistuslistat, jotka helpottavat kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä sekä vähentävät muistinvaraista toimintaa NEWS (National Early Warning Score) on mittari, jonka avulla tunnistetaan riskipotilaat aikaisessa vaiheessa (perustuu potilaan peruselintoimintojen arviointiin) KYSissä valvonta- ja vuodeosastoilla käytössä vuoden 2020 alusta alkaen Lisää koulutusmateriaaleja KYSin Moodlessa Pediatrisilla osastoilla tilalla PEWS (Pediatric Early Warning Score) 10

11 Lääkehoidon turvallisuus Potilasturvallisuus Lääkehoidon vaaratapahtumat ja niihin liittyvät haitat ovat edelleen yleisiä sairaaloissa Vaaratapahtumien taustalla joko työympäristöön (mm. kiire) liittyvät tai inhimilliset (mm. osaamisvaje, lipsahdukset) tekijät Monet haittatapahtumat olisivat ehkäistävissä Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen kuuluu meille kaikille, myös minulle! 969/URN_ISBN_ pdf?sequence 11

12 Minä opiskelijana osallistumassa lääkehoitoon: Harjoittelun aikainen lääkehoidon oppiminen Potilasturvallisuus Koulutuksen aikana minun tulee saada laajaalaiset valmiudet vaativuudeltaan eritasoisen lääke- ja nestehoidon toteuttamiseen. Opiskelijana saan harjoitella oman ammattialani lääkehoidon tehtäviä ottaen huomioon omat valmiuteni ja osaamiseni. Lääkehoidon harjoitteluni tapahtuu AINA ohjatusti ja ohjaajan valvonnassa. Ennen lääkehoidon harjoittelua työyksikössä minun on perehdyttävä KYSin lääkehoitosuunnitelmaan ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmaan 12

13 Edellytykseni opiskelijana osallistua lääkehoidon harjoitteluun Minulla on riittävät teoreettiset tiedot ja taidot lääkehoidon toteuttamiseen Hallitsen lääkelaskut virheettömästi Osoitan lääkehoidon osaamiseni lääkehoitopassilla tai opintorekisterillä Potilasturvallisuus Olen määritellyt harjoittelujakson tavoitteissani, mitä lääke- ja nestehoidon osa-alueita harjoittelen. Käyn harjoittelujakson tavoitteeni läpi yhdessä ohjaajani kanssa. Kun opiskelen laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi, saan harjoitella laskimoon annettavaa lääke- ja nestehoitoa luvan omaavan laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön välittömässä ohjauksessa. Opiskelijana en saa koskaan toteuttaa yksin laskimoon annettavaa lääke- ja nestehoitoa enkä verensiirtoja. o Mitä tarkoitetaan laskimoon annettavalla neste- ja lääkehoidolla? o neste-, lääke- ja verensiirtohoito sekä niihin liittyvien laimennosten valmistaminen ja käyttökuntoon saattaminen o laskimoon annettavan lääkehoidon edellyttämiä toimenpiteitä, kuten perifeerinen laskimokanylointi 13

14 Lääkehoitotentit valmistuville Potilasturvallisuus Jos olen suorittanut jo muut opintoihini kuuluvat lääkehoidon kurssit, minulla on mahdollisuus tenttiä viimeisen lukukauden harjoitteluni aikana LOVekursseja (LOP, IV, ABO, KIPU) KYSillä. Rekrytointipalvelut lähettää kaikille viimeisen lukukauden opiskelijoille tästä tarkempaa tietoa. Seuraan sähköpostiani. Hyväksytyn tenttisuorituksen jälkeen voin antaa lääkehoitolupaan liittyviä näyttöjä. 14

15 Käsihygienia Huolellinen käsihygienia ja aseptiset työskentelytavat ovat tärkeimmät yksittäiset keinoni ehkäistä mikrobien leviämistä ja infektioiden syntymistä Velvollisuuteni on työskennellä aseptisesti Potilasturvallisuus Noudatan hyvää käsihygieniaa ja desinfioin kädet oikeaoppisesti, video: Osaan suojakäsineiden oikeaoppisen käytön, video: 15

16 Käsihygienia Potilasturvallisuus Pesen kädet vesi-saippuapesulla o töihin tullessani ja töistä lähtiessäni o kun kädet ovat näkyvästi likaiset o ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen Desinfioin kädet alkoholihuuhteella o otan riittävän määrän kuiviin käsiin (2 annosta; 3-5ml) o muistan: sormenpäät, kämmenet vastakkain, peukalot, kämmenselät, sormenvälit! o hieron vähintään s, kunnes kädet ovat kuivat Kaksivaiheista käsien pesua (saippuapesu+desinfektio alkoholihuuhteella) tarvitsen o Jos hoidan ripulitautia sairastavia potilaita o Tai potilaita, joilla on todettu clostridium difficile itiöitä tai norovirus 16

17 COVID-19 ohjeita opiskelijalle Koronaviruksen aiheuttaman COVID19-tartuntatautiepidemian tilannetta seurataan aktiivisesti. KYS pidättää oikeudet harjoittelupaikkavarauksiin liittyviin muutoksiin vallitseva tilanne huomioiden. Syksyn 2021 harjoittelut pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. Tutustun KYSin koronavirustiedotteeseen huolella ennen harjoitteluni alkua: 17

18 COVID-19 ohjeita opiskelijalle Flunssaoireet (kuume, yskä, räkäisyys jne.) ovat syy jäädä harjoittelusta pois. Ilmoitan poissaolosta aina yksikköön, jossa olen harjoittelussa. Muistan olla yhteydessä myös harjoittelua ohjaavaan opettajaani. Noudatan matkustusrajoituksia ja matkustamisen terveysturvallisuustoimia. Tarkistan ajantasaisen tiedon maahantulon rajoituksista ja terveystoimista Valtioneuvoston sivuilta: Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet Suomessa Valtioneuvosto Opiskelijoiden covid-19 testaus ja rokotukset hoidetaan opiskelijaterveydenhuollon/kaupungin kautta. Tarkemmat ohjeistukset saan opiskelijaterveydenhuollosta tai Kuopion kaupungin nettisivuilta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut siirtyivät alkaen YTHS:lle Lähihoitajaopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Savon ammattiopisto (sakky.fi) 18

19 COVID-19 ohjeita opiskelijalle Suojainten pukeminen ja riisuminen Suu- nenä-suojainten käytöstä saan tietoa kyselytunnilla Opiskelen/kertaan asiat katsomalla KYSin ohjevideot ennen harjoitteluni alkamista COVID-19 ohjevideoita ammattilaisille 19

20 Neulanpisto- ja verikontaktitapaturma = Verinen / eritteinen neula tai instrumentti läpäisee ihon TAI eritteitä roiskuu silmiin, suuhun tai haavaiselle/ihottumaiselle iholle Turvallisuus Paras hoito: Ennaltaehkäisen tapaturmia Laitan terävät jätteet suoraan särmäisjäteastiaan EN HYLSYTÄ! Käytän suojakäsineitä, jos kosken verta/eritteitä/rikkinäistä ihoa Suojaan silmät, nenän ja suun toimenpiteissä, joissa voi roiskua verta/eritteitä 20

21 Neulanpistotapaturman ensiapu Turvallisuus En purista/hankaa haavaa/pistoaluetta Huuhdon runsaalla, juoksevalla vedellä pitkään (5 min) Annan pistokohdan vuotaa ja poistan mahd. vierasesineet Asetan iholle alkoholihauteen (esim. käsihuuhde, joka sisältää alkoholia yli 70 %) 2 minuutin ajaksi Erite- ym. roiskeet silmiin ensiapu Huuhtelen silmät välittömästi juoksevan kraanaveden alla 2-3 minuuttia 21

22 Neulanpisto- tai verikontaktitapaturman ensiaputoimien jälkeen, MITÄ TEEN? Otan yhteyttä omaan opiskelijaterveydenhuoltoon, josta saan lähetteen verinäytteitä varten ja ohjeet jatkotoimille Turvallisuus PÄIVYSTYSAIKANA sattuneissa tapaturmissa näytteet otettava ensimmäisenä arkipäivänä 2 vrk:n sisällä. Mikäli ei mahdollista (esim. perjantai-ilta), näytteenotto päivystyksessä. Silti minun on oltava yhteydessä mahdollisimman pian opiskelijaterveydenhuoltoon (vastausten kuuleminen). Teen pistotapaturmailmoituksen a) opiskelijaterveydenhuoltoon sekä b) teen raportoinnin haittatapahtumasta HaiPro-ilmoituksen (kts. sivu 24 ja pyydä ohjaajaasi auttamaan ilmoituksen tekemisessä) Potilaasta (altistaja) ja minusta (altistunut) otetaan pistotapaturmanäytteet. Potilaan näytteenottoon ja tietojen luovuttamiseen opiskelijaterveydenhuoltoon oltava ko. henkilön lupa. 22

23 Toiminta poikkeustilanteissa Turvallisuus Pyydän lisäapua ja soitan: o Elvytys- ja MET-tilanteet Puijon pääsairaalassa, Kaarisairaalassa ja Sädesairaalassa: 2222 (sisäinen hälytysnumero) o Hätätilanteet muissa rakennuksissa, sairaalan piha-alueilla ja muissa KYSin sairaaloissa: Alava, Julkula, Kuopion psykiatrian keskus, Siilinjärven psykiatrian poliklinikka: 112 (yleinen hätänumero) KYSissä on nollatoleranssi väkivallan suhteen Tulipalo: tunnen hätäpoistumistiet LISÄKSI: SELVITÄN TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT JA KÄYTÄNNÖT ERI TILANTEISSA TYÖYKSIKÖSSÄNI ENSIMMÄISINÄ PÄIVINÄ! 23

24 Vaaratapahtumien tai läheltä piti -tilanteiden raportointi KYSissä käytetään haittatapahtumien raportointijärjestelmänä HaiPro-järjestelmä Haittatapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle. Ilmoitus tehdään nimettömänä, ja ilmoituksen tekee se, joka havaitsee haittatapahtuman. Turvallisuus HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan myös henkilöstön turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa henkilöstölle. Työtapaturmien lisäksi siis raportoidaan myös läheltä piti -tilanteet. HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan kaikki haittatapahtumat sekä läheltä piti tapahtumat Järjestelmässä voi ilmoittaa myös eettisiä epäkohtia -> eettiseen toimintaan ja osaamiseen liittyvä toiminta Keväästä 2020 alkaen järjestelmään voi merkitä, jos myötävaikuttavana tekijänä on ollut COVID-19 tilanne KYS:ssä myös opiskelijan on mahdollista tehdä HaiPro-ilmoitus 24

25 Työvuorot ja työvuorolomakkeet Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Harjoittelussani noudatan työaikalakia: o Työvuoroni ovat max. 8 tunnin mittaisia; enintään 11 tuntia (yövuoro). o Jos harjoitteluyksikössä tehdään pitkiä työvuoroja, saan tehdä yhden max. 14 h työvuoron nimetyn ohjaajani mukana. o Huomioin, että vuorokausilepo työvuorojen välillä on oltava vähintään 11h. o Työskentelen pääsääntöisesti enintään 40 tuntia viikossa, mutta erityisesti huolehdin siitä, että kolmen viikon aikana ei ylity 120 h. o Huolehdin siitä, että jokaisella seitsemän päivän jaksolla toteutuu ainakin yksi vähintään 35 h mittainen keskeytymätön vapaajakso (ns. viikkolepo) o Työvuoron aikana olen oikeutettu kahteen lepotaukoon: 20 minuutin ateriointitaukoon työyksikössä tai ruokalassa 10 minuutin (kahvi)taukoon 25

26 Työvuorot ja työvuorolomakkeet Työvuoroja suunnitellessani huomioin, että suurin osa harjoitteluvuoroista toteutuu nimetyn ohjaajan/ohjaajien kanssa. Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Koska työvuorolomake on virallinen ja juridinen asiakirja, täytän sen selkeästi mustekynällä: o Kirjoitan työvuorolomakkeeseen sekä oman sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot. o Merkitsen asianmukaisesti sekä suunnitellut että toteutuneet työvuorot kellonaikoineen (esim. klo 7 15). o Varmistan, että lomakkeesta löytyy harjoittelun päättyessä sekä minun että ohjaajani allekirjoitukset. o Jätän kopion työvuorolomakkeesta harjoitteluyksikköön (tai lähetän suoraan kliinisen hoitotyön opettajalle) ja toimitan alkuperäisen koululleni. Huom! Raskaana olevien opiskelijoiden tulee arvioida harjoittelunsa suorittaminen tapauskohtaisesti ja jäätävä pois harjoittelusta viimeistään äitiysloman alkaessa 26

27 Tavoitteet, palaute, arviointi Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Helpotan sekä omaa oppimistani että ohjaajani ohjaustyötä käymällä ensimmäisten päivien aikana ohjaajani kanssa lähtötaso-/ aloituskeskustelun, jossa mm.: o keskustelemme lähtötasostani ja osaamisestani o käymme yhdessä läpi sekä omat että harjoittelujakson tavoitteet o tuon esille muita omaan oppimiseeni vaikuttavia seikkoja Pyydän ja annan palautetta aktiivisesti: o Täytän harjoittelun päättyessä sähköisen Opiskelijaohjauksen laatukyselyn (CLES+T) o Löytyy myös Opetus Hoitotyön opetus Harjoittelun aloitus o Annan omalle ohjaajalleni kirjallista palautetta. Opiskelijaohjauksen Laatukysely qr-koodi 27

28 Äkillinen sairastuminen Jos sairastun, jään kotiin ja ilmoitan hyvissä ajoin ennen työvuoron alkua harjoitteluyksikön esimiehelle tai vastaavalle hoitajalle. Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Ilmoitan myös ohjaavalle opettajalleni, joka päättää poissaolotuntien korvaamisesta. Jos korvaan sairauspoissaoloja minulle varattujen harjoitteluviikkojen jälkeen, sovin tästä erikseen yksikössä ja ilmoitan asiasta ohjaavalle opettajalle sekä oman alueen kliinisen hoitotyön opettajalle. Huomioin seuraavat asiat: o Flunssaoireisiin liittyen kysyn tarkemmat ohjeet harjoitteluyksiköstäni, vrt. COVI19- ohjeita opiskelijalle. o Kuumeen jälkeen jään kotiin vielä yhdeksi kuumeettomaksi päiväksi. o Norovirusta epäiltäessä pysyttelen kotona vielä 2 päivää oireiden loppumisen jälkeen. o Hoidan ja peitän oireisen/erittävän huuliherpeksen, tarvittaessa käytän suojaimia. Erityisen riskialttiita yksiköitä ovat vastasyntyneiden teho-osasto sekä synnytys-, syöpäja palovammapotilaita hoitavat osastot. o Jos minulla on käsi-ihottuma, voin mennä harjoitteluun, mutta toki hoidan ihottuman aktiivisesti. Huolehdin myös itseni suojaamisesta (suojakäsineet) ja huomioin pesuaineiden vaikutuksen ihooni. o Jos minulla on herpesinfektio käsissä, jään ehdottomasti pois potilastyöstä. 28

29 Rokotukset ja soveltuvuus harjoitteluun Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Selvitän hyvissä ajoin ennen harjoittelua, mitä rokotteita harjoittelupaikassa edellytetään ja hankin tarvittavat rokotteet vähintään 2 viikkoa ennen harjoittelun alkua opiskelijaterveydenhuollosta. Näin varmistan soveltuvuuteni harjoitteluun. Osoitan soveltuvuuteni harjoittelun alkaessa suullisesti tai esittämällä rokotustodistuksen tai soveltuvuustodistuksen. o Suullinen ilmoitus 48 mukaisesta suojasta riittää. Kirjallista selvitystä saaduista rokotuksista tai sairastetuista taudeista ei tarvitse esittää. (THL 2019) o Jos jokin terveydellinen syy estää minua ottamasta rokotuksen, tulee siitä olla minulla opiskeluterveydenhuollon todistus. Jos opiskelija ei halua kertoa soveltuvuudestaan, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opiskelijaa harjoittelujaksolle. 29

30 Rokotukset Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Huolehdin, että rokotussuojani on kunnossa: o tuhkarokko (MPR-rokote tai sairastettu tauti) o vesirokko (tai sairastettu tauti) o hinkuyskä (dtap-tehosterokote) imeväisikäisiä (alle 12 kk) hoitavissa yksiköissä (rokotus on voimassa 5 vuotta) yksikkökohtaisen tiedon löydän esim. Jobiiliilmoituksesta o kausi-influenssarokote joka syksy, kun ko. kauden rokotteet ovat saatavilla Lisäksi o tetanus-difteria (jäykkäkouristus-kurkkumätä) (dt- tai dtap-tehoste), sisältyy kansalliseen rokotusohjelmaan o polio-rokote (DTap-IPV-Hib tai IPV), sisältyy kansalliseen rokotusohjelmaan o HBV-rokotteeseen (Hepatiitti-B) ovat oikeutettuja terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja-, kätilö-, laboratoriohoitaja-, röntgenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat, ensihoidon opiskelijat; hammashoitaja- ja suuhygienistiopiskelijat. 30

31 Tupakointi Työelämään ja oppimiseen liittyvät pelisäännöt Tupakkalain mukaan henkilökunnan ja asiakkaiden altistuminen savulle tulee estää: KYS ON SAVUTON SAIRAALA! Tuen asiakkaita tupakoinnin lopettamisessa. En käytä tupakkatuotteita työaikana (koskee myös nuuskaa) Asiakkaat voivat tupakoida sairaalassa vain sitä varten osoitetuilla ulkoalueilla. 31

32 HARJOITTELUN ALOITUS HUOM! Kliinisen hoitotyön opettajien pitämä kyselytunti toteutetaan etäyhteyden (TEAMS) kautta maanantaisin klo 8 9 Harjoitteluohjeet Kyselytunnilla sinulla on mahdollisuus kysyä harjoitteluusi liittyvistä asioista. Siellä käydään läpi myös ajankohtaisia asioita mm. COVID19-pandemiaan liittyen. Microsoft Teams -kokous Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Kyselytunnille voit osallistua kotoa käsin omalla laitteellasi. Tule vasta sen jälkeen KYSille. Nouda kulkukortti ja työasusi turvaväliä noudattaen. Katso diat

33 Harjoittelun aloitus Puijo pääsairaala/kaarisairaala Ensimmäinen aamu, jos olen tulossa ensimmäistä kertaa KYSiin harjoitteluun Tulen hyvissä ajoin pääsairaalan 1 pääaulaan ja huomioin alla olevat aikataulut A. Osallistun etänä klo 8.00 kliinisen hoitotyön opettajan kyselytunnille 3 B. Haen Kulkukortista 1 kulkukortin ja pukukaapin avaimen C. Haen työasun itsepalveluvaras tosta 2 ja vaihdan sen pukuhuoneella. D. Menen lounaalle n. klo 10.30, josta siirryn harjoitteluyksikkö ön klo ks. kartta dia 38 2 ks. kartta, ohjeet ja kuva diat käydään yhdessä läpi ajatuksiani harjoittelustani ja minun on mahdollisuus kysellä minua askarruttavista asioista, voin osallistua myös aiemmin KYSissä harjoittelussa olleena, käydään myös ajankohtaisia asioita mm. COVID19-pandemiaan liittyen 4 huom. poikkeus: anestesia-leikkaustoiminnan yksikköön sekä vastaanotto-kotiutus-heräämöön menijät, klo 11 osastonhoitajaperehdytys Kaarisairaalan kokoustilassa 4067A (Kaarisairaala, 4. krs) 34

34 Harjoittelun aloitus Puijo pääsairaala/kaarisairaala Ensimmäinen aamu, jos olen ollut KYSissä jo aiemmin ja osallistunut kliinisen hoitotyön opettajan pitämälle kyselytunnille Huomioin alla olevat aikataulut (saavun sairaalalle hyvissä ajoin) A. Haen Kulkukortista 1 kulkukortin ja pukukaapin avaimen B. Haen työasun itsepalveluvarastosta 2 ja vaihdan sen pukuhuoneella. D. Menen lounaalle 1 n. klo 10.30, josta siirryn harjoitteluyksikköön klo ks. kartta dia 38 2 ks. kartta, ohjeet ja kuva diat huom. poikkeukset: anestesia-leikkaustoiminnan yksikköön sekä vastaanotto-kotiutus-heräämöön menijät, klo 11 osastonhoitajaperehdytys Kaarisairaalan kokoustila 4067A (Kaarisairaala, 4.krs) SEKÄ röntgenhoitaja-, bioanalyytikko- ja viimeisen vuoden kätilöopiskelijat erillisen ohjeen mukaisesti (harjoittelukohtaiset ohjeet, Jobiili-ilmoitus/tervetuloa-kirje, opiskelijavastaavat) 35

35 Harjoittelun aloitus mielenterveys- ja päihdetyön/psykiatrian yksikössä KYSissä (ensimmäinen aamu) Tulen hyvissä ajoin Pääsairaalan 1 pääaulaan ja huomioin alla olevat aikataulut A. Haen kulkukortin Puijon sairaalan Kulkukortista 1 ja pukukaa pin avaimen 2 B. Jos harjoittelen Puijon sairaalassa Psykiatrian päivystyksessä, haen työasun itsepalveluvarastosta 3 ja vaihdan sen pukuhuoneella 2. Jos tulen 1. kertaa KYSiin, katso dia 34. Jos olen ollut KYSissä jo aiemmin, voin siirtyä kohtaan C. C. Menen lounaalle n. klo 10.30, ja sen jälkeen siirryn harjoitteluyksi k-köön n. klo ks. kartta dia 38, koskee myös Julkulassa ja Alavassa tapahtuvaa harjoittelua, VAIN KPK:lla tai Siilinjärven psykiatrian pkl:lla en tarvitse kulkukorttia ja voin mennä suoraan harjoitteluyksikkööni ensimmäisenä aamuna. 3706:lle saan kulkukortin harjoitteluyksiköstä. 2 Vain jos harjoittelen Puijon sairaalan Pääsairaalassa. 3 ks. kartta, ohjeet ja kuva diat Julkulan sairaalasta saan siellä käytettävän työasun. 36

36 Harjoittelun aloitus kuntoutuksen alueen harjoitteluja varten KYSissä, (ensimmäinen aamu orientaatiopäivään osallistuneille) (orientaatiopäivästä erillinen ohje 3 ) A. Haen kulkukortin Puijon sairaalan Kulkukortista 1 ja pukukaapin avaimen 2 B. Jos harjoittelen Puijon sairaalassa, haen tarvittaessa työasun itsepalveluvarastosta 2 ja vaihdan sen pukuhuoneella. C. Siirryn harjoitteluyksikkööni orientaatiopäivänä sovitun aikataulun mukaisesti. 1 ks. kartta dia 38 2 ks. kartta, ohjeet ja kuva diat Työasu ja pukukaappi käytössä Fysiatrian yksiköissä Puijon sairaalassa (tarv. myös lastenneurologian yksikössä), apuvälinepalveluissa ei ole käytössä työasua, Julkulan sairaalasta saan tarvittaessa työasun käyttööni. 3 ks. tarkemmat harjoittelua ja orientaatiopäivää koskevat ohjeet Harjoittelukohtaisista ohjeista: Kuntoutus ja Mielenterveys- ja päihdetyö 37

37 Reitti pääsairaalasta Kaarisairaalaan (D-aulan 1. krs, G1-käytävä) Huom. Pääsairaalan katutaso=0 krs Ravintola Hilima Ravintola Kaarre Hoitotyön opiskelijoiden työasuvarasto (A-aula 00. krs) Kartta pukuhuoneisiin työasuvaraston ovessa! 38

38 Opiskelijoiden kulkulupa ja pukukaappi Harjoitteluohjeet Kulkukortti: o On käytössäni koko harjoittelujaksoni ajan o Pidän kulkukortin mukana aina sairaalan alueella liikkuessani o Nouto ja palautus rakennus 3:ssa sijaitseva Kulkukortit-piste (avoinna arkisin klo ) o Palautus onnistuu myös aukioloaikojen ulkopuolella Kulkukortit-pisteessä sijaitsevaan valkoiseen postilaatikkoon. Pukuhuone ja -kaappi: o Kartta pukuhuoneisiin löytyy opiskelijoiden työasuvaraston ovesta o Jaan pukukaappini toisen opiskelijan kanssa, joten en jätä arvotavaroita pukukaappiin o Laitan myös ulkokengät pukukaapin sisään Palautan kulkukorttini ja pukukaapin avaimen välittömästi harjoittelun päätyttyä Kulkukortti-pisteeseen. o Palautan kulkukorttini aina harjoitteluiden välissä, jos harjoittelujaksoni eivät jatku keskeytyksettä o Ennen palautusta tyhjennän tavarani pukukaapista ja siivoan sen jäljiltäni o Huom. Jos harjoitteluni keskeytyy, palautan kulkukortin välittömästi 39

39 Harjoitteluohjeet Työasuni harjoittelussa Puijon sairaalassa työasuni on tummansininen työasu (kuvassa) o en käytä työasun alla pitkähihaista paitaa/potilasvaatteita o en säilytä hoitovälineitä, teippirullia jne. työasun taskussa tai työasussa Haen työasuni opiskelijoiden itsepalveluvarastosta (Pääsairaalan pääaula, A-porras 00. kerros, kts. kartta ja seur. dian kuva; 00. kerroksessa opasteet seinissä) HUOM! Pääsy opiskelijan kulkukortilla muista hakea se ensin o otan yhden asun kerrallaan!! (koot XXS XXXXL) o tätä isommat koot otan hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua yhteyttä Sakupeen Huolehdin omalta osaltani työasuvaraston siisteydestä! Opiskelijoiden työasuvarasto: A-porras, 00. krs 40

40 Työasuni harjoittelussa Harjoitteluohjeet Jalkineet ja sukat huolehdin ja huollan itse o en käytä CROCSeja toimenpideyksiköissä enkä vastasyntyneiden teho-osastolla o suositeltava työjalkine on ESD-suojattu (antistaattinen) o jalkineissani ei ole ns. kenkäkoruja Saan tarvittaessa käyttööni Sakupen huivipäähineen työasuvarastosta Työasuvarastosta löydän lisäksi vilutakkeja, jollaisen voin ottaa käyttööni harjoittelun aikana. HUOM! En käytä vilutakkia välittömässä potilastyössä vaan käytän sitä ainoastaan tauko-/kansliatiloissa sekä työskennellessä etäämmällä asiakkaasta/potilaasta (sairaalahygienian toteutuminen) Palautan käytetyt vaatteet pukuhuoneessa oleviin pusseihin Huolehdin omalta osaltani työasuvaraston siisteydestä! 41

41 Työasun haku Harjoitteluohjeet Pääsairaalan 0. kerroksen pääaula 42

42 Ulkoasuni Harjoitteluohjeet EN VOI KÄYTTÄÄ POTILASTYÖSSÄ geeli- tai rakennekynsiä, kynsilakkaa, kynsikoruja sormuksia, rannekoruja enkä rannekelloa kasvojen alueen lävistyskoruja riippuvia, suuria korvakoruja helmiavainnauhaa kulkukortissa hajusteita (mm. voi aiheuttaa allergisia reaktioita potilaille tai työkavereille) VÄLTÄN irtoripsiä ja ripsikoruja aseptisissa työtehtävissä (esim. toimenpidesaleissa) hajusteita ylipäätään HUOLITELTUUN ULKOASUUNI KUULUU, ETTÄ pidän pitkät hiukset kiinni huolehdin käsien ihon kunnosta ja pidän kynnet lyhyinä 43

43 Ruokailu henkilöstöravintolassa Puijon sairaalassa voin ruokailla Hilimassa (Pääsairaala) tai Kaarteessa (Kaarisairaala) harjoittelussa ollessani Noudatan turvavälejä, pöytäkohtaisia rajoituksia ym. COVID19- pandemiaan liittyviä ohjeita molemmat ovat auki ma-pe klo 10 14, lisäksi Kaarre on auki viikonloppuisin klo Harjoitteluohjeet Jos olen oikeutettu KELAn ateriatukeen, näytän kuvallisen opiskelijakortin tai KELAn ateriatukikortin + kuvallisen henkilöllisyystodistuksen Opiskelijoiden tuetut ateriahinnat ja ruokalistat voit tarkistaa Servican nettisivuilta: Ateriavaihtoehtoihin sisältyvät o leivät, levitteet, lisäkesalaatti o 1 lasi maitoa/ piimää (lisälasi 0,40 ), vapaasti vettä /kotikaljaa Kahvi lounaan yhteydessä on hinnoiteltu erikseen Noutopöytä ja salaattibaari eivät kuulu ateriatuen piiriin Julkulan sairaalan Lounas-Cafe Juuliskassa lounas ma-pe klo , opiskelijaateria hintaan 5,00, kalliimpi lounas normaalihintainen Alavan sairaalassa ei ole henkilöstöravintolaa 44

44 Kännykän käyttö Harjoitteluohjeet POTILAAT JA OMAISET: o Periaatteessa voi käyttää vapaasti, ei saa laittaa lääkelaitteiden päälle o Selvitän oman harjoitteluyksikköni käytännöt, jotta osaan neuvoa potilaita ja omaisia sekä muita vierailijoita oikein TYÖNTEKIJÄ/OPISKELIJA: o Joko suljettuna tai äänettömänä laukussa/ laukkukaapissa o Tauoilla voin käyttää kännykkääni o Jos puhelin työpuvun taskussa, kontaminoituu se erittäin todennäköisesti sairaalan mikrobikannalla o Henkilökunnalla voi olla työkännyköitä taskussa 45

45 Minne voin pysäköidä? Suosin julkisia kulkuneuvoja tai kuljen pyörällä/jalkaisin silloin, kun se on mahdollista Harjoitteluohjeet Puijon sairaalassa ei ole tarjolla parkkipaikkoja opiskelijoille o Kaikki parkkipaikat ovat maksullisia o Puijon sairaalan ympäristössä on alueita, joihin auton voi pysäköidä ilman erillistä lupaa (esim. Pesäpallostadion) Julkulan sairaalassa voin opiskelijana käyttää pysäköintialuetta, jolla on kolmen tunnin kiekkopaikkoja Muiden KYSin toimipisteiden, kuten Alavan sairaalan yhteydessä, on joitakin parkkipaikkoja joko pysäköintialueella tai kadun varrella 46

46 Minne voin pysäköidä? Harjoitteluohjeet 47

47 Asuminen Tarvittaessa asuntoa voin tiedustella harjoittelun ajaksi esimerkiksi Kuopakselta: Harjoitteluohjeet 48

48 Tietoturva: Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus = potilaan OIKEUS, sen rikkominen on rangaistava teko Harjoitteluohjeet Minua opiskelijana ja koko sairaalan henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus Pidän salassa potilaiden henkilöllisyyttä, sairauden laatua ja muita työssä ilmi tulevia seikkoja Vaitiolovelvollisuuteni EI pääty vaikka harjoittelujakso päättyykin o Vaitiolovelvollisuus ei pääty edes potilaan kuolemaan! Oleellisinta on, että säilytän potilasta koskevat tiedot salaisina; ne eivät saa joutua ulkopuolisen tietoon Olen oikeutettu potilastietojen käsittelyyn vain osallistuessani potilaan hoitoon Miten haluaisin toimittavan, jos olisin itse tai läheiseni olisi potilaana? 49

49 Tietoturva: Käyttäjätunnukset KYSin tietojärjestelmiin Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia varten: muun oppilaitoksen opiskelijana toimin seuraavasti Opiskelen Oppiportin-kurssin Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa Lähetän todistuksen tentistä kliinisen hoitotyön opettajalle n. 1 kk ennen harjoittelun alkua o Kurssin suorittaminen on ehtona harjoitteluni alkamiselle ja käyttäjätunnusten saamiselle o Saan tunnukset sähköpostiini, tunnusten käyttöönotto edellyttää suomi.fitunnistautumista Harjoitteluohjeet Savonia-amk:n, Savon ammattiopiston ja Diakonia-amk:n opiskelijana suoritan opetussuunnitelman mukaiset tietoturvakoulutukset ennen harjoittelua Verkkokurssin löydän täältä: Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa vk

50 Tietoturva: Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttö Kirjaudun omalla käyttäjätunnuksellani ja salasanallani KYSin tietoverkkoon esim. sähköiseen potilastietojärjestelmään (Desktop) kirjaamista varten Harjoitteluohjeet Huom. Leikkaus- ja anestesiatoiminnan, tehohoidon osaston, sädehoitoyksikön sekä ensihoidon omiin tietojärjestelmiin ei saa opiskelijatunnuksia Muistan, että minulla on oikeus tarkastella vain hoitamieni potilaiden tietoja Käyttäjätunnukseni o ja salasanani ovat vain minun käyttööni, en luovuta niitä muille. o ovat voimassa etukäteen vahvistetun harjoittelujakson ajan. o eivät sisällä KYSin sähköpostia. Voin käyttää tarvittaessa oppilaitokseni (ei muita) sähköpostia. 51

51 Tietoturva: Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttö Jos olen ollut aiemmin KYSissä tai Kysterissä harjoittelussa ja minulla on ollut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, o Samat käyttäjätunnukset toimivat seuraavassakin KYSin harjoittelussa, en saa tunnuksista erillistä viestiä sähköpostiini o Mikäli en muista tunnuksiani, soitan Istekin palvelupisteeseen Harjoitteluohjeet Jos olen ensimmäistä kertaa KYSissä harjoittelussa, enkä ole saanut käyttäjätunnuksia 5 päivää ennen harjoittelun alkua, toimin heti o Tarkistan ensin sähköpostini, myös roskapostikansion o Ellen löydä tunnuksiani sähköpostistani, soitan Istekkiin p o Jollei tunnushakemusta löydy Istekistä, pyydän oppilaitostani (Savoniaamk/Diakonia-amk/Savon ammattiopisto) lähettämään hakemuksen uudestaan o Muun oppilaitoksen opiskelijana otan yhteyttä KYSin kliinisen hoitotyön opettajaan Jos minulla on blogi käytössäni harjoittelun ohjauksessa ja arvioinnissa MUISTAN suojata sen salasanalla lähetän blogin osoitteen ja salasanan harjoitteluyksikköni opiskelijavastaavalle viikkoa ennen harjoittelun alkua 52

52 Tietoturva: Käyttäjätunnukset KYSin tietojärjestelmiin Harjoitteluohjeet Intranet Syke Hakukenttä syötä yksikön koodi (potilasohjehaku, työohjehaku) Mm.: Terveysportti Oppiportti Vulnus Fennica haavanhoitotuotetietokanta Desktop Ariel-palkki: Miranda o sähköinen potilaskertomus Weblab o sähköinen laboratoriojärjestelmä PACS o röntgenjärjestelmä Orbit- toimenpidejärjestelmä Oberon o lähetteet, ajanvaraus, jonotiedot Nettimemo o raportoinnin apuväline 53

53 Sosiaalinen media Työ- / harjoitteluaikana käytän verkko- ja sosiaalisen median palveluja vain työhön/harjoitteluun liittyvien asioiden hoitamiseen Harjoitteluohjeet Keskusteluissa en o koskaan julkaise potilasasioita tai muuta salassa pidettävää tietoa suljetuissakaan ryhmissä o jaa kuvia työtilanteista (huom. ei edes Snapchat!!) o avaa vieraita, epämääräisiä linkkejä (virusriski tai muita haittaohjelmia) o käytä asiatonta kieltä o käsittele yksiköiden sisäisiä asioita/ yksittäisten henkilöiden ominaisuuksia, toimintatapoja tai muita henkilökohtaisia asioita KYS organisaationa seuraa verkoissa käytävää keskustelua 54

54 Näyttöön perustuva toiminta KYSissä olemme sitoutuneet toimimaan hyvien kansallisten ja kansainvälisten hoitokäytäntöjen mukaisesti ja nojaamme hoitopäätökset tieteelliseen tai muuten pätevään näyttöön Harjoitteluohjeet Tutustun esim. Hotus hoitotyön suositukset sisältää mm. Kivunhoidon suositukset (HOTUS) - Haavanhoito - painehaavan hoitosuositus - Katson myös- harjoittelun sisällön mukaan terveyskylän talot: Infektiotalo, Kivunhallintatalo, Leikkaukseen tulijan talo, Lääketalo sekä harjoittelusta riippuen mm. Aivotalo, Niveltalo, Sydänsairaudet, Verisuonitalo, Kuntoutumistalo, Ihotautitalo, Naistalo, Lastentalo, Mielenterveystalo 55

55 Tarvitsenko rikostaustaotetta? Olen toimittanut oppilaitokselleni rikostaustaotteeni ennen kuin tulen lasten ja nuorten yksiköissä toteutettavaan harjoitteluun KYSiin (voimassa v alusta). Harjoitteluohjeet Rikostaustan selvittäminen koskee KYSissä henkilökunnan lisäksi harjoittelussa olevia opiskelijoita, jotka toimivat alaikäisten kanssa lastentautien, lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä sekä foniatrian päiväyksikössä. Mitä harjoitteluyksiköitä rikostaustaote koskee, on ilmoitettu Jobiilissa kyseisen harjoittelupaikan kohdalla: Opiskelijalta vaaditaan ennen harjoittelun aloitusta. 56

56 Minä opiskelijana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa olen tutustunut ennen harjoittelun alkamista harjoitteluorganisaation ja yksikön toimintaan opiskellut perustiedot ja -taidot harjoitteluyksikössä tarvittavasta asiantuntijuusalueesta suorittanut harjoittelun edellyttämät opinnot opetussuunnitelman mukaisesti laatinut etukäteen osaamisestani lähtötasokuvauksen ja tavoitteet, joita tarkennan yhdessä ohjaajani kanssa harjoittelujakson aikana Harjoitteluohjeet aktiivinen ja itseohjautuva opiskelussani ja vastaan osaamistavoitteideni saavuttamisesta sekä reflektoin omaa oppimistani tietoinen osaamisestani, tunnistan vahvuuteni ja kehittymistarpeeni velvollinen puuttumaan havaitsemiini epäkohtiin asiakkaan hoidossa, työyhteisössä tai opiskelijaohjauksessa oikeutettu pyytämään Aktiivisen tuen -mallin käyttöä haasteellisissa ohjaustilanteissa aktiivinen pyytämään palautetta ohjaajaltani ja harjaannun myös itse antamaan palautetta ohjaajalleni sekä muille työyhteisön jäsenille kykenevä ottamaan vastaan palautetta toiminnastani ja oppimisestani tietoinen työelämän pelisäännöistä ja noudatan niitä (mm. vaitiolovelvollisuus, pukeutuminen ja poissaolot) sekä työajasta annettuja lakeja, sopimuksia sekä sovittuja työvuoroja velvollinen noudattamaan turvallisuusohjeita. 57

57 Harjoitteluohjeet TIETOSUOJASELOSTE Harjoittelusi yhteydessä syntyy henkilörekisteritietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos). Rekisterinpitäjä on PSSHP. Henkilötietojen käyttötarkoitus, käsittelyn peruste, säilytysaika ja muu informointi annetaan tässä tietosuojaselosteessa. Rekisteri: Henkilötietojen käsittely opetus- ja koulutustoiminnassa 58

58 Otan mukaani tulopäivänä henkilöllisyystodistuksen/kortin (kulkukortin saaminen Infopalveluista) nimineulan koko nimelläni ja opiskelijamerkinnällä, työkenkäni ja sukat voimassaolevan kuvallisen opiskelijakortin ateriaetua varten/ KELAn ateriatukikortin (amk-opiskelijat) Tarkistuslista harjoittelun aloitusta varten päivitetyn lääkehoitopassin (hoitotyön opiskelija) innostuneen mielen! Olen etukäteen Käynyt tarvittavat tietoturvakoulutukset ja lähettänyt tarvittaessa todistukset niistä kliinisen hoitotyön opettajalle (mikäli tarvitsen käyttäjätunnukset harjoitteluani varten) lähettänyt lähtötasokuvaukseni + blogin osoitteen/cv:n/minä oppijana -kirjeen viim. viikkoa ennen opiskelijavastaavalle 1 ottanut tarvittavat rokotukset ja huolehtinut tarvittavat terveystutkimukset käynyt tarvittaessa etukäteishaastattelussa (pakollinen: tietyt psykiatrian ja lastenpsykiatrian yksiköt, akuutti sijaisvälitys) toimittanut oppilaitokselle rikostaustaotteen koskien harjoittelua lasten ja nuorten yksikössä ottanut epäselvistä asioista yhteyttä kliinisen hoitotyön opettajaan ilmoittanut Sakupelle ) jos tarvitsen työasuksi isomman kuin XXXXL työasun Tarkastanut vielä kerran 1. aamun aikataulut ja perehtynyt karttoihin! 1 Huom. Poikkeuksena anestesia-leikkaustoiminnan yksiköt (myös vastaanotto-kotiutus-heräämö): Ota lähtötasosi mukaan ja anna 1. päivänä ohjaajallesi 59

59 Marjut Heiskanen Aikuisten sisätautien hoitotyö ja akuuttisijaisvälitys Lasten ja nuorten hoitotyö p Elina Pääkkönen Perioperatiivinen hoitotyö (leikkaus-anestesiayksiköt vastaanotto- ja kotiutusyksikkö, heräämö, vuodeosastot ja pkl:t) p Kliinisen hoitotyön opettajien yhteystiedot Anna-Kaisa Kokkonen Naistentaudit ja synnytykset Ensihoito Tehohoito Päivystys ja akuuttihoitotyö p Heli Intke Diagnostiikka (kuvantamiskeskus) ja sädehoito p Hanna Happonen Kuntoutus p Nina Rahkonen Mielenterveys ja päihdetyö Sihteeriopiskelijat p sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kuh.fi tai yhteisposti opettajille 60

60 Opetuksesta vastaavan ylihoitajan rooli Vastaan opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessin strategisista linjauksista. Vastaan harjoittelupaikkojen riittävyydestä ja laatusuositusten mukaisesta toiminnasta. Arvioin kliinisiä oppimisympäristöjä yhdessä kliinisen hoitotyön opettajien ja muiden sidosryhmien kansallisten linjausten mukaisesti sekä käynnistän tarvittavia interventioita. Pidän säännöllisesti ja aktiivisesti yhteyttä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin mm. oppilaitosten johtajat. Johdan HKOT (Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus) osaamiskeskusta. Vastaan hoitotyön kansainvälisestä toiminnasta sekä niihin liittyvistä projekteista. Minna Taam-Ukkonen ylihoitaja mm. opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessin strategiset linjaukset, hoitoja terveystieteellisen tutkimuksen edistäminen HKOT-osaamiskeskuksen johtaja p Seuraa meitä myös Instagramissa kys_hkot 61

61 Olemme tukenasi harjoittelun aloitusaamuna, kun tulet ensimmäistä kertaa KYSiin (kliinisen hoitotyön opettajan kyselytunti). Kliinisen hoitotyön opettajien rooli Olemme tukenasi harjoittelusi aikana: olemme töissä Puijon sairaalan alueella (pääsääntöisesti päivittäin, virka-aikana) ja näin pystyt helposti tavoittamaan meidät, kun tarvitset tukea tai neuvoja. Osallistumme haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseen ja erilaisiin oppimisen aikaisiin oppimistapahtumiin. Koordinoimme KYSin harjoittelupaikkatarjontaa. Teemme yhteistyötä oppilaitosten harjoittelukoordinaattoreiden ja yhteistyöopettajien kanssa. Lisäksi mm. kokoamme vuosittain yhteen opiskelijapalautteet (mm. CLES+T) ja kehitämme opiskelijaohjausta yhdessä harjoitteluyksiköiden kanssa (mm. järjestämme ohjaajakoulutuksia ja tapahtumia ohjaajille). 62

62 TERVETULOA HARJOITTELUUN KYSIIN! KÄYTHÄN VIELÄ PEREHTYMÄSSÄ HARJOITTELUKOHTAISIIN OHJEISIIN ENNEN HARJOITTELUSI ALKUA. Parannamme yhdessä ihmisten elämää Kliinisen hoitotyön opettajat Anna-Kaisa, Elina, Marjut, Heli, Hanna ja Nina 63

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS versio 2.0 ( )

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS versio 2.0 ( ) Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS versio 2.0 (15.10.2019) 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa KYSiin 3 Asiakaskokemus.. 4 Potilasturvallisuus.. 7 Turvallisuus. 17 Työelämään

Lisätiedot

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS versio 2.0 ( )

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS versio 2.0 ( ) Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS versio 2.0 (1.10.2018) 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa KYSiin 3 Asiakaskokemus.. 4 Potilasturvallisuus.. 7 Turvallisuus. 17 Työelämään

Lisätiedot

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2017, KYS versio 1.0 ( )

Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2017, KYS versio 1.0 ( ) Kliinisen harjoittelun käsikirja kliinisen hoitotyön opettajat, 2017, KYS versio 1.0 (31.10.2017) 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa KYSiin 3 Asiakaskokemus.. 4 Potilasturvallisuus.. 7 Turvallisuus. 17 Työelämään

Lisätiedot

Tervetuloa KYSiin!! Kliinisen hoitotyön opettajat Kevät 2016

Tervetuloa KYSiin!! Kliinisen hoitotyön opettajat Kevät 2016 Tervetuloa KYSiin!! Kliinisen hoitotyön opettajat Kevät 2016 KLIINISEN HOITOTYÖN OPETUS Minna Taam-Ukkonen Ylihoitaja -opetus p. 044 717 5561 Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja tiimivastaava pre-

Lisätiedot

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS versio 2.0 20.8.2018 SISÄLLYSLUETTELO 2 Sisätautien hoitotyö (sis. syöpätaudit, akuutti sijaisvälitys) 3 Perioperatiivinen hoitotyö

Lisätiedot

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2018, KYS versio 2.0 27.3.2018 SISÄLLYSLUETTELO 2 Sisätautien hoitotyö (sis. syöpätaudit, akuutti sijaisvälitys) 3 Perioperatiivinen hoitotyö

Lisätiedot

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS

Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS Harjoittelukohtaiset ohjeet kliinisen hoitotyön opettajat, 2019, KYS 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 Sisätautien hoitotyö (sis. syöpätaudit, akuutti sijaisvälitys) 4 Perioperatiivinen hoitotyö (kirurgiset osastot

Lisätiedot

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat TERVETULOA HARJOITTELUUN!! YLEISPEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ 1. OHJEITA HARJOITTELUUN 2. TURVALLISUUS OSANA HARJOITTELUA 3. ORGANISAATIO JA HALLINTO OPISKELIJAN OPPIMISEN TUKENA 1. OHJEITA HARJOITTELUUN YLEISET

Lisätiedot

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja Opetussairaala Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Kanta-Hämeen keskussairaalaan

Tervetuloa opiskelemaan Kanta-Hämeen keskussairaalaan Tervetuloa opiskelemaan Kanta-Hämeen keskussairaalaan Yleisperehdytyksen sisältö Kanta-Hämeen keskussairaala oppimisympäristönä Ohjeita harjoitteluun Turvallisuus osana harjoittelua 2 Kanta-Hämeen keskussairaala

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

TET-oppilaiden perehdytysopas

TET-oppilaiden perehdytysopas TET-oppilaiden perehdytysopas Tervetuloa sosiaali- ja terveysviraston TET-jaksolle tutustumaan työskentelyyn terveydenhuollossa! Perehdytysoppaan sisältö: Yleisiä ohjeita TET-jaksolle Organisaation esittely

Lisätiedot

Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään!

Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään! Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään! Opiskelijoiden perehdytysmateriaali 14.5.2018 / Opiskelijat -työryhmä Miksi nämä diat? Tämän materiaalin tarkoitus on olla

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa

Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen harjoittelussa Opiskelijoiden osallistuminen lääkehoitoon harjoittelussa edellyttää heiltä riittäviä koulutuksessa saatuja teoreettisia tietoja ja

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus PHHYKY 2018 9.11.2018 Kliinisen osaamisen tuen yksikkö Lääkehoitolupa Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat

Lisätiedot

Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään!

Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään! Tervetuloa harjoitteluun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään! Opiskelijoiden perehdytysmateriaali 20.8.2019 / Opiskelijat -työryhmä Miksi nämä diat? Tämän materiaalin tarkoitus on olla

Lisätiedot

Kontaminoituneelle limakalvolle tai sidekalvolle ensiapu on runsas huuhtelu.

Kontaminoituneelle limakalvolle tai sidekalvolle ensiapu on runsas huuhtelu. JENNI AHTIKALLIO, JULIA ETELÄVUORI, HANNA RONNI VERITAPATURMATOIMINTAOHJE HOITOTYÖN OPISKELIJALLE Mikäli sinulle on sattunut neulanpistotapaturma tai potilaan verta on joutunut haavaiselle iholle, ENSIAPU

Lisätiedot

Tervetuloa harjoitteluun Siun soteen!

Tervetuloa harjoitteluun Siun soteen! Tervetuloa harjoitteluun Siun soteen! Päivitetty 30.8.2019 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteystiedot Opetuskoordinaattori Sari Salminen p. 050 435 4566 sari.salminen@siunsote.fi

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I

UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uudistuvat rokotevaatimukset ESSOTEn henkilöstöohje UUDISTUVAT ROKOTEVAATIMUKSET I Uusi Tartuntatautilaki tehostaa sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. Työturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

Bioanalyytikko- ja lähihoitaja opiskelijoiden harjoittelupaikat Islabissa

Bioanalyytikko- ja lähihoitaja opiskelijoiden harjoittelupaikat Islabissa Bioanalyytikko- ja lähihoitaja opiskelijoiden harjoittelupaikat Islabissa Tuotamme omistajasairaanhoitopiiriemme sekä niihin kuuluvien jäsenkuntien tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon kliiniset laboratoriopalvelut

Lisätiedot

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen Opiskelijan rokotukset 19.9.2017 Taneli Puumalainen 1 https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset Opiskelijan rokotukset Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Päivitetty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Päivitetty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Tervetuloa harjoitteluun Siun soteen! Päivitetty 7.6.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteystiedot Opetuskoordinaattori Sari Salminen p. 050 435 4566 sari.salminen@siunsote.fi

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIA JA TAVANOMAISET VAROTOIMET PIAMARI KAARIO HYGIENIAHOITAJA

KÄSIHYGIENIA JA TAVANOMAISET VAROTOIMET PIAMARI KAARIO HYGIENIAHOITAJA KÄSIHYGIENIA JA TAVANOMAISET VAROTOIMET PIAMARI KAARIO HYGIENIAHOITAJA 040 584 2844 6.6.2018 KÄSIHYGIENIA JA TAVANOMAISET VAROTOIMET TAVANOMAISET VAROTOIMET Käsihygienia Suojaimet Ympäristö Hoito- Eritetahradesinfektio

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10

Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10 Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10 Sijainti: TYKS Kantasairaala Kiinamyllynkatu 4-8, Turku Rakennus 3 (U-sairaala 10. krs. käynti osastolle kanttiinin puoleisilla hisseillä ja poliklinikalle

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2018

Opiskelijapalaute 2018 Opiskelijapalaute 2018 Vastaajien kokonaismäärä: 53 1. Yksikkö, jossa suoritit harjoittelun: Vastaajien määrä: 50 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Valitse Akuuttiosasto 1 14% Akuuttiosasto 2 14% Geriatrinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE 1 Yksityisyytesi suojaaminen Pitää kaikkien palveluitani käyttävien asiakkaiden/ potilaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä.

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Palveluntuottaja:

Palveluntuottaja: Uusi / vanha Palveluntuottaja: nimike koko nimi ja syntymäaika on suorittanut Eksoten edellyttämät teoria- sekä lääkelaskutentit LOVe-järjestelmässä ja antanut tarvittavat* ) näyttökokeet osaamisestaan.

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia PETSAMO 3 Hoitajat 050 366 2039 Kanslia 044 775 8018 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto PETSAMO 3 on 19-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy loppuraportin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Tarkastelu uusitaan vuosien 2017 ja 2018 osalta.

Hallitus hyväksyy loppuraportin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Tarkastelu uusitaan vuosien 2017 ja 2018 osalta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 64 391/10.03/2015 B11-projektin loppuraportti Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 64 B11-projekti perustettiin toteuttamaan Kaarisairaalan ja ensimmäisen

Lisätiedot

VSSHP Terveydenhuollon opiskelijaohjauksen alueellinen koulutuspäivä Riikka Teuri, Turun AMK

VSSHP Terveydenhuollon opiskelijaohjauksen alueellinen koulutuspäivä Riikka Teuri, Turun AMK VSSHP Terveydenhuollon opiskelijaohjauksen alueellinen koulutuspäivä 19.4.2018 Riikka Teuri, Turun AMK Taustaa Terveydenhuollossa tapahtuvista haittatapahtumista noin puolet liittyy lääkehoitoon (lääkityspoikkeamat).

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

HARJOITTELUN YLEISINFO, OSA 2 TOIMINTATERAPIAN TUTKINTO- OHJELMA

HARJOITTELUN YLEISINFO, OSA 2 TOIMINTATERAPIAN TUTKINTO- OHJELMA HARJOITTELUN YLEISINFO, OSA 2 TOIMINTATERAPIAN TUTKINTO- OHJELMA Opiskelijalle tärkeää tietoa 1. Rikostaustaote 2. Rokotukset kuntoon 3. Hyvät työelämätaidot 4. Vakuutusasiat 1. Rikostaustaote Rikostaustaote

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

Jobiili. Työelämäkäyttäjät

Jobiili. Työelämäkäyttäjät Jobiili Työelämäkäyttäjät Jobiili Sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat) Kehitystyössä mukana kaikkien käyttäjäryhmien edustajia (opiskelijat,

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin?

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin? LIITE 1/1 Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö I Aluksi selvitämme taustatietoja sairaanhoitajista ja heidän työpaikoistaan/yksiköistään. Kirjoita vastauksesi kysymyksien kohdalla oleville riveille

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

päivitytty Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät

päivitytty Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. Työtehtävissä on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

HARJOITTELUN YLEISET REUNAEHDOT ; päivitetty , , , , , /SL

HARJOITTELUN YLEISET REUNAEHDOT ; päivitetty , , , , , /SL 1 HARJOITTELUN YLEISET REUNAEHDOT 3.6.2008; päivitetty 26.3.2010, 8.6.2010, 8.11.2011, 3.3.2012, 5.12.2013, 25.8.2016/SL Harjoittelun viikkotuntimäärä Viikkotuntimäärä on 40 tuntia. Tästä opiskelija tekee

Lisätiedot

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Sopimukset ja resurssit... 2 2. Harjoitteluyksikön

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö

SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE, LAPSILLE JA NUORILLE. Lastentautien yksikkö SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA Lastentautien yksikkö Ulla Rauma, Maija Tiihonen, Jenni Turtiainen Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus. Kuvituksesta vastasi savonlinnalainen artesaani Ninja Behm.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Työhakemuksen täyttäminen Näin haet työtä Seurelta

Työhakemuksen täyttäminen Näin haet työtä Seurelta Työhakemuksen täyttäminen Näin haet työtä Seurelta 1. Selaa työpaikkoja Löydät Seuren avoimet työpaikat kotisivultamme seure.fi kohdasta HAE TYÖTÄ Voit hakea työpaikkoja toimialan, kaupungin ja työn luonteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, TtM, kliinisen hoitotyön opettaja, hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2019 Lääkelupien suorittaminen Työntekijä suorittaessa ensimmäistä kertaa Eksoten vaatimusten mukaiset lääkeluvat, tulee hänen suorittaa myös näytöt Työntekijän

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Kirkkonummen kunta Henkilöstöyksikkö Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Tartuntatautilaki 1227/2016 Kirkkonummen kunta Taustaa Tartuntatautilain tavoite on ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä

Lisätiedot

R Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, gerontologinen hoitotyö 5 op Tavoitteet

R Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, gerontologinen hoitotyö 5 op Tavoitteet OPPIMISSOPIMUS Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 1994/17 mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivullisille luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa

Lisätiedot

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ Kysely lähetettiin n. 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle helmikuussa 2018 Kyselyyn vastasi yhteensä 910 henkilöä

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTAUTIEN YKSIKKÖÖN!

TERVETULOA LASTENTAUTIEN YKSIKKÖÖN! TERVETULOA LASTENTAUTIEN YKSIKKÖÖN! Tervetuloa lastentautien yksikköön, osastolle 2B! Yksikköömme kuuluu lastentautien vuodeosasto, poliklinikka, sekä vauvojen tehohoitoyksikkö. Vuodepaikkoja lastentautien

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 2332 potilaaseen/asiakkaaseen

Lisätiedot

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta.

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta. OPETTAJAN REKISTERÖITYMINEN JA SALASANAN HALLINTA 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä Sanoma Pron palveluihin saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit.

Lisätiedot

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista 25.4.2018 Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot ja valmentavat kieliopinnot Karelia ammattikorkeakoulussa Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu

Kieli- ja viestintäopinnot ja valmentavat kieliopinnot Karelia ammattikorkeakoulussa Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 1 Kieli- ja viestintäopinnot ja valmentavat kieliopinnot Karelia ammattikorkeakoulussa 2019 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 2 Sisältö - Miksi opiskella kieliä? - Miksi opiskelisin

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satasairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 2/19 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla... 4 Yleistä

Lisätiedot

Opiskelijapalaute vuodelta 2017

Opiskelijapalaute vuodelta 2017 1 (14) Opiskelijapalaute vuodelta 2017 1. Yksikkö, jossa suoritit harjoittelun: 2 (14) 2. Ikäsi: 3. Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa? 5. Minkä lukuvuoden opiskelija tällä hetkellä olet?

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

ASIAKKAAN ASIAKIRJATIETOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI

ASIAKKAAN ASIAKIRJATIETOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI 2018 ASIAKKAAN ASIAKIRJATIETOJEN AUTISMISÄÄTIÖ Anssi Tuomi, tietosuojavastaava AUTISMISÄÄTIÖ Tietosuojaryhmä 2018 Autismisäätiö, tietosuojaryhmä 1(4) SISÄLLYSLUETTELO 1. Mihin tarkoitukseen Autismisäätiö

Lisätiedot

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Kirurgian vuodeosasto 4 / Pääty A Osasto sijaitsee sairaalan 4. kerroksessa. Osastolla hoidetaan gastroenterologian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Esa Rintala 27.9.2017 Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 18.-19.5.2017 Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka Keski-Suomen keskussairaala Mitä hoitoon

Lisätiedot

Lääkehoito kotihoidossa ( )

Lääkehoito kotihoidossa ( ) Lääkehoito kotihoidossa (28.8.2018) Lääkehoidon toteutus Lääkehoidon toteuttaminen perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä lääkehoidossa

Lisätiedot

POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville 5.8.2014 5.8.

POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville 5.8.2014 5.8. 1 POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET - tunnuksiin liittyvät infot oppilaitoksella harjoitteluinfoissa

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Käsihygieniahavainnoinnit väline potilasturvallisuuden edistämiseen

Käsihygieniahavainnoinnit väline potilasturvallisuuden edistämiseen Käsihygieniahavainnoinnit väline potilasturvallisuuden edistämiseen Hygieniahoitaja Saija Dahl Miten käsihygienian tulee toteutua? toteutettava yhtä hyvin jokaisen potilaan/asiakkaan kohdalla, riippumatta

Lisätiedot

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ

ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ Kysely lähetettiin n. 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle helmikuussa 2018 Kyselyyn vastasi yhteensä 910 henkilöä.

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt

TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt TIETOSUOJASELOSTE HP/ 15.5.18 TIETOSUOJASELOSTE Tilhilän palvelutalo Vuokrakiinteistöt Hanna Pirskanen toiminnanjohtaja 2 Sisällys 1 Tietoturvapolitiikka...3 2 Tietotilinpäätös...3 2.1 Organisaation tietovarannot,

Lisätiedot