Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962."

Transkriptio

1 SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen Suomen joukkueen osallistumista varten vuoden 1964 sekä talvikisoihin Innsbruckiin että kesäki~oihin Tokioon. Tärkein tehtävä on ollut varojen han~kiminen valmennustoimintaa varten. Vuoden viimeisellä neljänneksellä voitiinkin jakaa valmennuemäärärahojen ensi~mäinen erä talviurheilulajeille. J ä sen i B t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yhdellä jäsenellä. Kokouksessaan 26 päivänä huhtikuuta 1962 hyväksyi valtuusk~r.ta Suomen l:aunoluisteluliiton yhdistyksen jäseneksi. Jäsenliittojen cäärä oli toimintavuoden päättyessä 26 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työv~en Urheiluliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Amp~ahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suo~en Jliäkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto SuorJen Koripalloliitto S'.lomen Käsipalloliitto S'J.omen Luisteluliitto Suomen I\:aahockeylii tto 3uomen r.:iekkailulii tto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto

2 " Suomen Painonnoetoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suorr:en Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voi~isteluliitto VaI t u u s kun t a. Yhdistyksen sä~ntöjen 9 zn e6~11yttämän valtuuskunnan kokoonprno oli seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jä~enet: Varatuomari J.W.Rangell Kaupunginjohtaja ~rik von?renckell Suo~en Suo~en Amrujainliitto: Ampu~ahiihtoliitto: Kenraalimajuri evp. J.A.Ravila Agronomi Znsio Oila Zverstiluutnantti Risto :rjola?kono~i Kauko Vauhkonen Majuri Aimo RaasRina Toiminnanjohtaja Pauli Swanljung Slomen Hii~toliitto: Suo~en Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: varalla Kenraaliluutnantti Ali ~oskimaa Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Kapteeni ~atti TaIsi Konsuli Åke Svensk Johtaja Tauno Juurtola Voimistelunopettaja A.Kekkonen Komisario Kauko Nikkanen Johtaja Lauri Valonen Toimitusjohtaja Harry Lindblad Osastonhoitaja ~ino Nuutinen Päätoimittaja Pentti Pirhonen Varatuo~ari Srkki ~inkomo Rehtori Olavi A.Ranta Herra Olavi Furo

3 - 3 - Suomen Kaunoluisteluliitto: Suomen Koripalloliitto: Suomen Käsipalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen Maahockeyliitto: Suo~en ~ie~kailuliitto: S~o~en ~ykyrikaisen 5-otte- 1 '.m Li i tt 0 : varall ~: S"o::1er. :ryrkkeilylii tto : ;,'wr;:en Paini~. ii tto: vpralla: Suomen Painonnostoliitto: S \~oitie!: Suo~en P!1llolii tto: Purjehtijaliitto: varall::l: Maisteri Sampo Sovi järvi Ostopäällikkö ~artti Gyldbn Ekonomi Olavi TIarju Toimitusjohtaja Ville Dillemuth Kauppaneuvos Risto Orko Osastopäällikkö A.Ruusuvaara Dipl.kauppias Aarno Pajunen Myymälän esimies Eino Pikkarainen Dipl.insinö0ri Lassi Parkkinen Isännöitsijä Kurt Skutnabb Toimitusjohtaja Heikki Jalo Johtaja Kaarlo 3iniö Kenraaliluutnantti Olavi Huhtala Kauppat.maisteri Torsten Sundman Kenraaliluutnantti Uolevi Poppius :verstiluutnantti Olavi Larkas Kauppias Valle ~ esko Ra~tati evirkailija Ilmo Lounasheimo Varastopäällikkö Kaleva Sampila Toimitusjo~taja ~rkki Savolainen P~äkonsuli Arvo Himberg Johtaja 3sko Kossila Tyijnjo~taja 3lmer Härmä Varatuomari ~eino Ikävalko Osastonjohtaja Huugo Jaos Kauppias Kaleva Niemi Os astopäällikk~ Bruno Nyberg (toiren edustajan paikka avoinna) Herra Veikko Kinha Herra Usko Laihanen Talousjohtaja Jiilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Pääsihteeri John Gustafsson Myyntipäällikkö Yrjö Reijonen Lakit.tohtori J.O.Söderhj elm Varatuomari H.Jittmar

4 Suomen Pyöräilyliitto: Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Uimaliitto: Suomen Urheiluliitto: Suooen Voimisteluliitto: Erikoisjäsenet: Kauppias Eino Pajunen Toimitusjohtaja Severi Sario Ekonomi Christian Oesch Herra Osmo Kannisto Everstiluutnantti Mauno Roiha Everstiluutnantti T.Olavi Lehti Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Lainopin kand. Raul Furstenborg Myyntipäällikkö Unto Palonen Johtaja Jöns Lindqvist Toimitusjohtaja Altte Harma Varatuomari Erkki Rutanen Johtaja Antti ~äenpää Insinööri Birger Kivelä Agronomi Reino Piirto Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Kalervo Mikkola Lehtori Palle Virtanen Järjestelyme tari Arvi Laakso Jatopäällikkö Åke Lindfors Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi Koulun uvos Väinö Lahtinen Voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja Martti Leskinen Lehtori Slna Kopponen Vuorineuvos Wm. Lehtinen Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Eduskunnan puhemies Kauno Kleemola Kenraalimajuri Yrjö Valkama Pääjohtaja Reino Oittinen Osastopäällikkö Enzio Sev6n Hallitusneuvos Arvo Salminen Tuomari Arvi E.Heiskanen Toimitusjohtaja Lauri Miettinen

5 - 5 - Puh e e n j 0 h taj 1 e t o. Valtuuskunnan ja sen valitseman hallituksen puheenjohtajana on toiminut varatuomari J.W.Rangell. Varapuheenjohtajina ovat toimineet agronomi Reino Piirto ja kenraaliluutnantti Ali Koskimaa. H ali i t u s. Valtuuakunnan valitseman, 15 jäsentä käsittävän yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtajat: Jäsenet : Varatuomari J.W.Rangell Agronomi Reino Piirto Kenraaliluutnantti Ali Koekimaa Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Pääkoneuli Arvo Himberg Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Talousjohtaja Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Harry Lindblad Dipl.kauppias Aarno Pajunen Soeiaalijohtaja Erkki Palolampi Myyntipäällikkö Unto Palonen Kenraaliluutnantti Uolevi Poppius Kenraalimajuri evp. J.A.Ravila Kauppias Valle Resko Lakit.tohtori J.O.Söderhjelm Yhdistyksen ja hallituksen sihteerinä on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara ja varainhoito on ollut Kansallis - Osake - Pankin Notariaattiosaston tehtävänä. Tilintarkastajina ovat toimineet valtuuskunnan vuosikokouksen valiteemina ylikamreerlsulo Järvinen ja toimitusjohtaja Erkki Kivelä. Heidän varamiehinään ovat olleet komisario Hannes Ojala ja ekonomi Ilmari Aro. Halli tuksen juoks.evia asioita on käsitellyt työvaliokunth, jonka kokoonpano oli: puheenjohtaja J.W.Rangell, varapuheenjohtajtt Reino Piirto ja Ali Koskimaa sekä jäsenet Akseli Kaskela ja Niilo Koskinen. Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Aulis Ruusuvaara. I r

6 - 6 - K erä y e t 0 1 m i kun t a. Olympialaieen keräystoimikunnan puheenjohtajana on edelleen toiminut vuorineuvos Wm. Lehtinen. Toimikunta on pitänyt kokouksia, joissa on kaavailtu keräyksen toimintamuotoja ja tavoitteita. Toimikunta on jo vuoden 1962 aikana vastaanottanut muutamia lahjoituksia, joista mainittakoon Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten oppikoulujen urheiluliittojen uimanäytöksillään yhteisesti keräämänsä Tmk ,- Varsinainen kerä1skamppanja on tarkoitus aloittaa helmikuussa Toimikunnasta poistui kuoleman kautta kauppaneuvos Einar Johansson ja uudeksi jäseneksi valittiin johtaja Olavi Salonen. Toimikuntaa on tarkoitus vielä täydentää. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja: Jäsenet: Toimikunnan sihteerinä on toiminut kamreeri Jussi Tossavainen. Vuorineuvos Wm. Lehtinen Pääkonsuli Arvo Himberg Teollisuusneuvos K.E. Lampi Kauppaneuvos Oski Nurmi Johtaja Olavi Salonen V a r u s t e toi m i kun t a. Hallitus asetti toimikunnan suunnittelemaan ja my~hemmin hankkimaan olympiajoukkueillemme tarvittava matkavarustus. Toimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin dipl.kauppias Aarno Pajunen. Toimikuntaa tullaan täydentämään eri alojen asiantuntijoilla. K 0 k 0 u k s e t. Valtuuskunnan varsinainen vuosikokous pidettiin ja ylimääräinen kokous Hallitus on kokoontunut 4 kertaa, nimittäin , , ja Hallituksen työvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa, nimittäin , , , ja K a n sai n v ä 1 i n eno 1 y m pia k 0 m 1 t 8.a. Suomea edustivat Kansainvälisessä Olymp1akomiteassa edelleen varatuomari J.W.Rang~ 1 ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. Komitea piti vuosikokouksensa Moskovassa

7 - 7 - Selostuksen il':oskovan kokouksen kulusta ja siellä tehdyistä päätöksistä antoi varatuomari J.W.Rangell valtuuskunnalle sen kokouksessa Selostus liitettiin kokouksen pöytäkirjaan ja postitettiin valtuuskunnan jäsenille. Kansainvälinen Olympiakomitea julkaisi tarkistetut amatö0risääntönsä, jotka suomenkielisenä käännöksenä toi ~itettiin yhdistyksen jäsenliitoille. Vuoden 1962 joulukuussa jätti Lahden kaupungi~~allitus Suo~er. OlympiakomitealIe anomuksen, joka oli osoitettu Kansainväliselle OlympiakomitealIe ja jossa Lahden kaupunki anoi saada järjestettäväkseen vuoden 1968 talviolympialaiset. Komitean hallitus pä~tti kannattaa Lahden kaupungi~anomusta ja lähetekirjelrr.ässään Kansainväliselle Olym~iakomitealle hallitus selvästi toi julki, että vaikka alprilajit maasto-olosuhteiden vuoksi aijotaan järjestäq hren kunnassa Ruotsissa, on Lahden kaupunki yksin kisojen isäntäkaupunki ja vastaa yksin kaikista järjestelyistä Kansainvqliselle Clymriakomitealle. VaI m i s tel u t ja vai m e n n u s. Suop.en joukkueen osallistumisen valmisteluja ja johtoa koskevat tehtävät on Innsbruckin talvikisojen osalta annettu kenraaliluutantti Ali Kos~imaalle ja Tokion kisojen osalta agronomi Heino Piirolle. Ir~sbuckin järjestelytoimikur~alle on jo nyt lähetetty likimääräislaskel ~ a osanotto- ja majoitusvahvuudesta. Sekä Tokion että Innsbruckin kisojen järjestely toimixunnat ovat Suomen Olympiakomitean ehdotuksesta hyväksyneet Suo!"".en :.;atkatoir;.istoy~dist:rksen kisojen pääsylippujen myyntiasia ~iehekseen Suo~essa. Opistonjohtaja Tauno Juurtola on komitean toimeksiannosta tutustunut Innsbruckissa ja Seefeldissä talvikisojen suorituspaikkoihin ja majoitustilanteeseen ja jättänyt komitealle seikkaperäisen selostuksen. KOK:n sääntöjen 47 0:n edellyttämä kisajoukkueiden attashea-kysymys on useaan kertaan ollut hallituksen pohdittavana.alustavia neuvotteluja on käyty eri henkilöiden kanssa, mutta ratkaisu siirtyi vu01en 1963 puolelle. Suomen Wienin suurlähettiläs Otso Wartiovaara on suhtautunut erittäin myötämielisesti asiaan. iokion suurlähetystössä tapahtuu henkilövaihtoja.

8 - 8 - Valtuuskunta päätti kokouksessaan hallituksen esityksestä, että - valmennettavien määrä on pysytettävä suunnilleen samalla tasolla kuin edellisiin kisoihin valmfstauduttaessa! - noin vuoden kuluttua ensimmäisestä jaosta tapahtuvaa jatko jakoa varten on valmennettavien lukumäärää pienennettävä valmennuksen tehostamista ajatellen, siihen mennessä saatujen kokemusten perusteella! - valmennettavaa kohden suoritetaan ensimmäisellä valmennuskaudella (talviurheilulajeille vuonna 1962 ja kesäurheilulajeille vuonna 1963) vmk ,- pait= ei joukkueurheilulajeille, joille suoritetaan joukkuekohtainen määräraha. Valmennukseen hyväksyttiin ja määrärahoja jaettiin seuraavasti: Hiihto: 35 valmennettavaa ~k ,- AmEumahiihto: 6 " " ,- Luistelu: 10 " " ,- Jääkiekkoilu: joukkue " ,- vmk ,- ================ KaunoluistelulIe ei toistaiseksi suoritettu valmennusmäärärahoja ottaen huomioon lajin tämänhetkisen tason Suomessa. Talo u s. Valtion menoarvioon vuodelle 1962 otett komitean valtionapu vmk ,- saatiin komitean tilille heinäkuun alussa. Hallit~~sen anomuksesta 'suostui Opetusministeriö siihen, että yhden vuoden 1962 kevään aikana toimeenpantavan veikkauskierroksen nettotuotosta urheilulle tuleva osuus,60 % nettotulosta, luovutetaan Suomen OlympiakomitealIe valtionavustuksena. Oy Veikkaustoimisto Ab määräsi veikkauskierroksen N:o 17 olympiavelkkauskierrokseksi. Tämän kierroksen urheilulle tuleva netto-osuus oli vmk ,- Keräyetoimikunnan varat karttuivat lahjoituksina ja korkoina vuoden aikana vmk:lla ,-

9 _ a _ -' Komitean talletustil iltä kertyi korkoja vuoden 1962 aikana yhteensä vmk ,- Hotelli Palace OY:n osa',{e myytiin ,- vmk:n hinnasta. Kun onakkeen kirjqnpitoarvo oli vmk ,- muodostui kaupasta vmk ,- tuotto ,- ko Valtion menoarvioon on otettu nyky~arkkaa mi+, ean määrärahana vuodelle1963. Valmennusmäärärahoina jaettiin jo edellä mainittu vrnk ,- ja tilikauden ylijäämä oli vmk ,- J u 1 kai s u toi m i n t a. [omitea kustansi dosentti Juhani Paasivirran kirjoittaman julkaisq~ " Suomen osallistuminen Tukholman olymrialaisiin vuonna Jiplomaa~tisia selvittelyj ä." E d 11 f'; t u k s e t. ~ukholman vuc1en oly~piakisojen 50 -vuotisjuhlaan? T ukho l ~a c stadionilla osallistuivat komitean edustajina ~~l~am italirnietet Hannes Kolehmainen ~a Julius Saaristo sek~ von?renckell sekä koni ha:lituks en jäsenet J.W.Rangell ja ~rik tean sihteeri 1.2uusuvaara. :1e _singin vuoden olympiakisojen 10 -vuotis muistohetke ::s :i, j oir.a vietettiin Suornt - Ruotsi yleisurheilumaaottelun avajaisten y~t eydes~ ~ Helsingin oly~piastadionilla , piti ~iso jen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 3rik von Frenckell muistopuheen. Albin Stenroos ;a Hannes Kolehmainen nostivat olympiali run salkoon ja tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki Helsingin kisojen suomalaiset ~italin saaj at. Hänen i\unink-8.allinen [ orkeutensa ] uotsin prinssi Bertil t~ytt i vuotta. rrins~i Bertil on ~tuotsin Olympiakomitean ruheenjoht~ja. Su o~e n ClyrnpiakoIitean onnittelut esittivät h~n elle Tukhol::1ar. liru:assa tapahtuvalla vastaanotolla J.VI.Rangell ja A.Ruusuvaara. Prinssi Bertil 'ille ojennettiin komitean kultainen l evyke ja adress:. f:omitean kul t ainen ansiolevyke jaettiin lisäksi vuoden aikana seura~ville tenkil ~ ille ja urheiluelämää edistäneille järjest0ille: lah~en Hi ihtoseura, seuran t~yttäessij vuotta.

10 !~. Ernest Johansson, Boston, USA, suuriarvoisesta työstä olympiakeräyksen hyväksi. Mr. Fred Haapaniemi, New York, USA, suuriarvoisesta työst ä olympi akeräyksen hyväksi. Kenraaliluutnatti Hugo österman, hänen täyttäessään vuotta. Pääkoneuli Arvo Himberg, hänen täyt täes sään vuctta. Suomen Ur heilumuseo, lahjoitus museon kokoelmiin. Komiteal la oli tilaisuus keskustella ajankohtaisista urheilua koskevista kysymyksistä seuraavien maassamme vierailleiden henkilöiden kanssa: New South Wal es Olympic Council'in edustaja mr. George Wallace Nicoll L i i t tee t. Tokion kaupunginjohtaja, tohtori Ryotaro Azuma. KOK: n jäsenet kenraali Jos6 de J.Clark F, Mexiko lordi Killianin, Irlanti mr. Julio Gerlein Comelin, Kolumbia Mr. Douglas F. Roby, USA Mr. Reginald Stanley Alexander, Kenya KOK:n jäsen Mr. A.D.Touny, Yhdistyneet Arabitasavallat Toimintakertomuksen liitteenä "Tilinpäätös " ja "Tilintarkast uskert omus". Helsingissä, maaliskuun 30 päi Tänä 1963 J. W.Rangell puheen j oht a ja A.Ruusuvaara sihteeri

11 !ilintarkastuskertomus Valittuina tarkastamaan Suomen Olympiayhdistys r.y:n vuoden 1962 ha~lintoa ja tilejä olemme tämän meille uskotun tehtävän suorittaneet ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavaa: 1. Yhdistyksen tilien avaus on suor1tettu edellisen vuoden omaisuustaseen mukaisesti. 2. Kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja perustuvat kirjaukset hyväksyttävi1n tositteisiin. 3. Pankki tili ja postisiirtotili olivat vuoden vaihteessa pankin vastakirjan ja siirtokonttorin tiliotteen cukaiset. 4. Tilinpättös, joka osoittaa markan suuruista ylijäämää, on kirjanpidosta oikein johdettu. 5. Olemme myös tutustuneet yhdistyksen hallituksen ja sen työvaliokunnan pöytäkirjoihin. 3en perudteella, aitä yllä on esitetty ja kun yhdistyksen asioita on huolellisesti ja erittäin suurta säästäväisyyttä noudattaen hoidettu, ehdotamme,.että yhdistyksen valtuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja myöntäisi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Helsingissä maaliskuun 11 päivänä 1963 Erkki Kivelä Sulo Järvinen

12 Kulut: Vare1na1set kulut Po!stots Kalustosta KirJavarastosta Palkat ja palkkiot Lapsi1.! kans.el.vak.maks. Valmennusmäärärahat KOkous-ja sdustuskulut Matkakulut Varaus T.1964 k1ao1hill Muut hoitokulut Ylijäämä v.1962 SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.yln tilinpäätös =====.==.======*== =~=====. ====. ==== == =.== mk Tuloatase 1/1-31/12'1962. Tuo tot: Varsinaiset tuotot : keräystolmlkunna1ta Valtionavustus Korot Arvopapereitten myynnistä mk a:::::=:== ====== ==================== Vastaa.vaa: Varsinainen omaisuus R~lioltusomalsaus Ta!IetuKsel:XT.tili KOP. Postieiirtotili Ti l:lssatavat: =r:===== Oma1suustase 31/12' : : : : : : : : : : : : : : : :- Xeräystoimikunta : Opetusrninisteri~20.090!855:~ : Xätltöoma18uus lusto tlllv.a1ussa :-./. poisto : :- HelS1ng1SS~elmikuun I : LI. y-,""'-, v V a s t a t t a v a a v isäy. 2~10 Reino P11Wo :- mk :- Si1rttiät erät araus v.1964 kisoja varten Oma pääoma pääoma : : : :- _ ==-============.-

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot