H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa kaikin tavoin tehostettu toimintavuoden aikana. Niinpä on jäsenliittojen olympiavalmentajien koulutus pantu alulle ja jatkuu se opintopäivien ja seminaarien muodossa vuoden 1968 kisoihin saak-, ka. Olympiavalmennettavat on. testattu säännöllisin väliajoin ja valmennukseen hyväksyttävien lukumäärää on supistettu. Tästä huolimatta on valmennusvaroja jaettu yli 40 prosenttia enemmän kuin e,del,lisenä vuotena. 'Pohj oismainen yhteis työ on ollut k ~j llteä sel'v1. tel täessä osallistumisen valmisteluja Mexico Cityn maj ll(~ niin poikkeuksellisissa olosuhteissa pidettävii n kisoihin. VaJmennustason tarkkailu~ vuoksi ja tutustumismielessä valmisteltiin vuoden loppupuolella joukkueen lähettämistä Grenoblessa pidet'u '. viin luistelun ja hiihdon kansainvälisiin kilpailuihin. Varojen keräystoiminta monilukuisit).9 keräysmuotoineen on myös käynnistot- ty. Vuosi vuodelta kiristyvä kansainvälinen kilpailu velvoittaa Suomen Olympiakomiteaa entisestään tehostamaan toimintaansa ed 1- lytysten luomiseen tasavertaiseen kilpaan Suomen joukkueiden osallistuessa vuoden 1968 olympiakisoihin. J J ä s ~ n i s t ö Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana yhaellä jäsenellä. Kokouksessaan hyväksyi yhdistyksen valtuuskunta Suomen Jousiampujain Liiton yhdistyksen jäseneksi. Jäser.- liittojen lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä 31 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbunq Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto

2 - 2 - Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto. Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun '" Suomen... ~, Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Liitto 58 ääntä. Yhdistyksen kokouksessa on jäsenlii ttojem yhteinen äänj mäöl:i VaI t u u s kun t a Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti henkilövaihdoksia Naltuuskuntaan Suomen Pyöräilyliiton ja Suomen Lentopalloliiton esityksestä.

3 - J - Toimintavuoden päättyessä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä 58 (sääntöjen 6 :n mukaan on val t uuskunnan jäsenten enimmäismäärä 60) ja kokoonpano varamiehineen oli seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W.Rangell Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Suomen Ampujainl.ii tto: Kenraalimajuri evp.. Albert Ravila Agronomi Ensio Oila Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto Apulaispoliisimestari Edv ard Urja Suomen Ampumahiihtoliitto: Suomen Hiihtoliitto: Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoli~tto: Suomen Kanoottiliitto: Majuri Aimo Raassina Everstiluutnantti He ikki Virta ne~t Kenraaliluutnant ti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Toimitusjohtaja Matti TaIs i Konsuli Åke Wahlr oos Komisario Kauko Nikkanen Opistonjohtaja Tauno J u u r tola Lehtori Antero Kekkonen Konsuli Åke Sve nsk Hallitusneuvos Torsten 'Muren Luottopäällikkö Cingiz Safiulla Toimitusjohtaja Harry Lindblad Osastonhoitaja Eino Nuutine n Varatuomari Erkki Linkomo Päätoimittaja Pentti Pirhonen Johtaja Kaj Leideniu~ Osastopäällikkö Veikko Hä r k önen Suomen Kaunoluisteluliitto: Maisteri Sampo Sovijärvi Tohtori Aarne Ellilä Suomen Koripalloliitto: Toimitusjohtaja Ville Dillemuth Var?tuomari Juhani Salmenkylä Suomen Käsipalloliitto: Kauppaneuvos Ris t o Or k o Osastopäällikkö Auli s. Ruusuva a ra

4 - 4 - Suomen Kävelyurheiluliitto: Puheenjohtaja Jalmari Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto:.Suomen Maahockeylii tto : Suomen Miekkailuliitto: Suomen Nykyaikaisen S-ottelun Liitto: Suomen, Nyrkkeilyliitto: Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Herra Oiva Karuvaara Varatuomari Seppo Hieta Pöllänen Dipl.insinööri Rune Nylander Dipl.kauppias Aarno Pajunen Johtaja Erkki Ikonen Johtaja Yrjö Kaukonen Lehtori,. Mauno Löfrqos Konsuli Cyril Reincke Toimitusjohtaja Heikki Jalo Majuri evp. Torvald Appelroth Komentajakapteeni evp.erkki Kerttul& Kenraaliluutnantti evp.uolevi Popp~~s Eversti Olavi Larkas Sihteeri.Valle Resko Rautatievirkailija Ilmo Lounasheimo Varastopäällikkö Kalev& Sampila Toimitusjohtaja Erkki Savolainen TOimitusjohtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Johtaja Kauko Penttilä Varatuomari Reino Ikävalko Työnjohtaja Matti Väänänen Lehtori Pentti Anttila Insinööri Eino Mäkinen Varatuomari Pekkå Kare Myyntipäällikkö Veik~ Kinha Toimitusjohtaja Niilo Koskinen Kansanedustaja Antero Väyrynen Pääsihteeri John Gustafsson Talousjohtaja Turkka Laine Lakit.tohtori. J.O. Söderhjelm "-4 Varatuomari Hans Dittmar

5 - 5 - Suomen Pyöräily,liitto: Varatuomari Kallio Kotkas Ajomestari Sulo Lahtinen Kauppias Arvo Maunumäki Edustaja Paul Nyman Suomen Ratsastajainliitto: Eversti Rolf Börje Backström Johtaja V. Jansson Suomen Soutuliitto: Toimitusjohtaja Erkki Nora~aa Toim~tusjohtaja Gr. Tigerstedt Suomen Uimaliitto: Suomen Vrheiluliitto: Suomen Voimiteluliitto: Erikoisjäsenet: Kauppaneuvos Jorma Soiro Varatuomari Erkki Rutanen.Insinööri Ilmari Simula Insinööri Birger Kivelä Herra Taisto Kasvio Varatuomari Pentti Koskinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Järjestelymestari' Arvi.L~a~so Hovioikeudenneuvos,Toimi Tulikoura " Opettaja Orvo Anttiia Lehtori Jorma Valtonen Tarkastaja Mauno Mäkinem' Herra Into Lahdelma Herra Pauli Tavisalo Herra Olavi Hallavuo Sosiaa lijohtaja Erkki Palolampi Fil.maisteri Paavo Teräsvirta Kouluneuvos Väinö Lahtinen Lehtori Esa Seeste Lehtori Elna Kopponen Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Pääsihteeri Aaro Laine Kansltapäällikkö Heikki Hosia Oikeu~neuvosm ies. ils-erik Nyma.n. Kansanedustaja Sulo Hostila

6 - 6 - Puheenjohtaja Pekka Martin ~ os iaalineuvos Unto Siivonen Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Einar Friman Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen. vai tuuskunnan J.a sen asettamail halli tuksen puheenjohtajana o'n toiminut sosiaalineuvos Akseli Kaskela ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. H ali i t u s Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä seuraava: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtajat: Jäsenet: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa TOimitusjohtaja Jukka Uunila Lehtori Pentti Anttila '" Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell K~nsanedustaja Sulo Hostila Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Esko Kossila Toimitusjohtaja Harry Lindblad Puheenjohtaja Pekka Martin. Dipl.kauppias Aarno Pajun~n Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi Kenraaliluutnantti evp.uolevi Poppius Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Varatuomari J.W.Rangell Sihteeri Valle Resko Sosiaalin~uvos Unto Siivonen Kauppaneuvos Jorma Soiro Lakit.tohtori J.O.Söderhjelm

7 - 7 - Hallituksen juoksevia asioita on käsitellyt työvaliokun ta. jonka kokoonpano 'oli: puheenjohtaja Akseli Kaskela ja jäsenet Ali Koskimaa, Jukka Uunila, Aaro Laine, Pekka Martin, Aarno Pajunen ja Valle Resko. S i h tee r i s t ö Yhdistyksen ja hallituksen. pääsihteerinä,on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on: Aleksanterinkatu 42 KOP ja puhelin Olympia-Taloustoimikunnan sihteerinä on toiminut sihtep.! i Valle Resko, jonka toimiston osoite on: Stadion, Helsinki 26 ja puhelin Valmennustoimikunnan sihteerinä on toiminut valmentaja E-ino Heikkinen, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 4 1 a A ja puh~j."'i.n Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja Tauno Jorasrnaa, jonka toimiston osoite on: Annankatu 34 A STT ja puhelin T i 1 i e n t a r kas t u s Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hanne s Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekanomi Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen. K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseensa Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 4 kertaa, nimittäin 2.3:66, , ja

8 - 8 - Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa 6 kertaa, nimittäin , , , , ja Toi m i kun n a t Halli tus' on 4-vuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: 1) Olympia-Taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiakeräyksen hoitaminen ja kisoihin lähetettävien joukkueiden varustaminen matka- ja kilpailuasustein. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Dipl.kauppias Aarno Pajunen Varapuheenjohtaja Johtaja Viljo Luukka Jäsenet Sihteeri Toimitusjohtaja Aarne J. Aarnio Varatuomari Päiviö Hetemäki Dipl.insinööri Mauri Kotilainen Pääjohtaja Olavi Mattila Puheenjohtaja Jaakko Rantanen Joh taja Vihtori Rantanen Ministeri Olavi Salonen Kamreeri Jussi Tossavainen Kaupallinen johtaja Mauri Vierumäki Toimitusjohtaja Einari Ylinen Valle Resko Toimikunnan työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja Aarno Pajunen, varapuheenjohtaja Viljo Luukka, Jussi Tossavainen, Einari Ylinen ja sihteeri Valle Resko. Olympia-Taloustoimikunta on pitä~yt vuoden aikana 1 kokouksen ja työvaliokunta 16 kokous ta, joista on kertynyt yhteensä 136 pöytäkirjapykälää. Yhdessä tiedotustoimikunnan k anssa on järjestetty: kunniak "rjojen jakotilaisuus Innsbruckin ja Tokion olympiakeräyksen lahjoitt aj i lle;

9 olympiamerkkikilpailun palkintojen jako ( 59 luonnosta) ja merkin ju1kistamistilaisuus; SVUL:n piiritoiminnanjohtajille informaatiotilaisuus Tampereella; New Yorkissa (Aaro Laine) Amerikan suomalaisille in~ormaatiotilaisuus olympiakeräykseh aloittamiseksi; Helsingin päivä- ja urheilulehtien toimittajille informaatiotilaisuus olympiakeräyksen vaihei ta ja mainonnasta. Työvaliokunnan jäsenet ovat pitäneet keskenään lukemattomia puhelinkokouksia sekä k"yneet I'lähetystöinä" kahden, kolmen miehen ryhmissä esittämässä ker~ystä koskevia kysymyksiä. Vuosi 1966 on taloustoimikunnassa kulunut suureksi osaksi olympiakeräyksen valmistelujen ja erilaisten suunnitelmien merkeissä. Maaliskuussa tapaht~i kirjelmäkeräyksen ensimmäinen pos titus. Olympiarintamerkkien myynti käynnistettiin Su - mi-ruotsi yleisurheilumaaottelun aikana. Ruotsiin, Australiaan, Kanadaan ja USA:han on myös lähetetty merkkejä. Syksyllä aik - kausilehti "Suomalainen" julisti olympiakeräyksen hyväksi ensimmäisen Olympia-suurkilpailun osanottomaksuna yhden markan hintainen olympia-kirjemerkki. Lehden päätoimittaja eversti Aarn Pönkänen ja toimitussihteeri Esko Laaksonen ovat luvanneet antaa kilpailujen jatkua lehden joka numerossa aina Meksikon ol~mpialaisiin saakka. Kirjemerkki ja sen myyntiorganisaation luominen kuin my "Suomalainen"-lehden kilpailu ovat vaatineet melkoisia toimenpiteitä työvaliokunnalta lukuisine neuvotteluineen, pa1kintoautohankintoineen, tuhansieri kirj.e- ym. lähetysten postituksi neen jne. Olympia-asukilpailu Apu-lehden ja Miesten Muotineuvoston myötävaikutuksella on käynnistetty ra~keten tämä mielenkiintoinen asia vuoden 1 67 keväällä. Monia muita ideoita on vielä puoli tiessään. Ne toteutetaan silloin, kun ajankohta katsotaan keräykselle otollisimmaksi.

10 " Vaikka kirjelmäkeräys ei muodostunutkaan odotuksien mukaiseksi v. 1966, saimme silti kauniita lahjoituksia, joista mainittakoon Sanoma Oy:n ja Rakennusliike Arvo Westerlundin markkaa kumpaiseltakin. Keskon, Suomen Tupakan ja Lahj - mainoksen markkaa kultakin sekä SOK:n, Tehokaasun, Suomen Kaapelitehtaan ja Neste Oy:n markkaa kultakin, tehden lahjoitusspmmat yhteensä markkaa. Suuret liike-.1- tuotantolaitokset, jotka aikaisemmin ovat muodostaneet olympi - keräyksen rungon ja tukeneet olympia-aatetta ansiokkaasti ovat ainakin toistaiseksi olleet asiaamme kohtaan passiivisia. Selitykseksi tähän on esitetty useilta tahoilta varsin järkeenkäypiä syitä, kuten 1) kirjelmien saajat eivät vielä tänä vuonna olleet varautuneet olympiakeräysavustukseen, 2) yhä kiristyv' verotus rajoittaa lahjoitusten tekemisen mahdollisuutta ja 3) avustusten anojien valtava määrä. Hyvin yleistä on myös liikelaitosten Johtajien ja muunkin kansan esittämä ihmettely, jopa närkästys, urheiluväen saamattomuudesta puristaa omasta tuottavasta "tuotantolaitoksestaan", Veikkauksesta, varoja toimintaansa varten. Tuntuu todella siltä, että avustusten anojien määrä on vain kasvanut ja kun paine kohdistuu useimmiten samoihin liikelaitoksiin, ei ole ihme. jos väsymystä keräyksiä kohtaan on olemassa. Tästä huolimatta uskomme, että "kansan käsi on karttuisa", kun toinen kierros lähtee v liikkeelle. 2) Valmennustoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa olympiavalmennusta ja tehdä esityksiä valmennusvarojen jaosta eri urheilumuodoille. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Jäsenet Toimitusjohtaja Jukka Uunila Lehtori Pentti Anttila Lääket.lis. Risto Elovainio Professori Kaarlo Hartiala Dosentti Martti Karvonen voim. opettaja Juhani Kirjonen Osastopäällikkö Tapio Pöyhönen Päävalmentaja Veli Saarinen

11 -, 1 - '.' Sihteeri Voimistelunopettaja Kalevi Tuominen Lääket.lis. rikka Vuori Päävalmentaja Eino Heikkinen Toimikunnan aloitteesta on 0lympiavalmennettavil1e järjestetty tilaisuus osallistua -lääketieteellisiin testeihin sekä Helsingin että Turun urheilulääketieteellisillä asemilla. T.imikunta on myös velvoit.anut l iittoja, joilla on 01ympiava1mennettaviafhuoleh ~ imaan sii tä, että nämä säännöllisesti osallistuvat testeihin. Valmennus toimikunta on tutkinut perusteellisesti jäsenliittojen valmennusvaroja koskevat anomukset ja testitulosten antamien viitteiden nojalla sekä tutkimalla kunkin urheilumuodon menestystä kansainvälisessä kilpailutoiminnass,a kuluneen kauden aikana o~ toimikunta tehnyt hallitukselle perusteltuja esityksiä määrärahojen jaost~. Olympiavalmentajien koulutus on myös ollut toimikunna n ohjelmassa. Vierumäellä järjestettiin' valmentajien motivaatioseminaari. Luennoitsijoina toimivat pro~essorit Martti Takala ja Kaarlo Heinilä, dosentti Pentti Valleal ja valmentaja Valto Olenius sekä toimikunnan jäsenet Jukka UWlila, Juhani Kirjonen Ja K..tlevi Tuominen. Marraskuun 2~ ' - 27 p l i vinä 1966 järjestettiin samassa paikassa olympiavalmentajien opintopäivät. Näillä päivillä luennoivat toimikunnan omat j - senet puheenjohtaja Jukka Uunila, pro~essori Kaarlo Hartiala, lääket.lisensiaatit Risto Elovainio ja 'Ilkka Vuori sekä voimistelunopettaja Pentti Anttila. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui kutsusta 50 valmentajaa. Toimikunta on pitänyt neljä kokousta, joista pöytäkirjat on toimitettu hallituksen jäsenille. Hallitukselle on toimikunta tehnyt lukuisia aloitteita koskien olympiavalmennusta ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. J) Tiedotustoimikunta, jonka tehtävänä on tiedotus- ja PR-toiminnan hoitaminen sekä toi miminen yhdyssiteenä Suomen Olympiakomitean ja lehdistön välillä. Toimikunnan kokoon pano oli seuraava:

12 Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Pääsihteeri Aaro Laine Toimittaja Stig Häggblom Toimittaja Jaakko Kahila Toimittaja Anssi Kukkonen Tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh Toimittaja Juhani Melart Toimittaja Pentti Salmi Toimittaja Pekka Tiilikainen Toimittaja Tauno Jorasmaa Toimikunta on työskennellyt läheisessä yhteistyössä Olympia talous toimikunnan kanssa ja järjestänyt julkiselle sanalle informaatiotilaisuuksia. Näistä mainittakoon tilaisuu8. jossa palkittiin muistotaululla lahjoittajat, jotka olivat varuste- ja rahalahjoituksin avustaneet valmisteluja Inns-, bruckin ja Tokion kisoihin. Olympia-rintamerkkikilpailun palkintojen jako tilaisuuteen oli toimikunta kutsunut lehdistön, TV:n ja radion edustajat. Myös Meksikoon matkustaneen ryhmän sekä lähtö- että kotiinpaluun yhteydessä järjesti toimikunta lehdistövastaanoton. VaI m i s tel u t ja vai m e n n u s Valmisteluja Suomen joukkueiden osallistumista varten vuoden 1968 olympiakisoihin Grenoblessa ja Mexico Cityssä jatkettiin toimintavuoden aikana. Hallitus nimitti kisajoukkueiden attasheoiksi Mexico Cityyn insinööri Raimo Lindgrenin ja Grenobleen varakonsuli Christer Packalenin, jotka molemmat ovat innolla paneutuneet tehtäväänsä ja antaneet raportteja valmisteluista kisakaupungeissa. Samoin kuin edellisenä vuonna päätti hallitus lähettää joukkueen Mexico Cityyn osallistumaan siellä järjestettäviin II Kansainvälisen viikon kilpailuihin. Suunnitelman mukaan piti Suomesta matkustaa joukkueen johtajan ja lääkärin lisäksi yksi nyrkkeilijä, yksi uimari ja yksi voimistelija ja näiden lisäksi piti USA:ssa opiskelevien Rainer Steniuksen, Jaakko

13 Tuomisen ja Pertti Pousin osallistua kilpailuihin ilman akkli matisointia. Toisin kuitenkin kävi. Viime tingassa peruutti matkalle valittu voimistelija osanottonsa ja USA:ssa olevist. Rainer Stenius oli loukannut jalkansa eikä voinut matkustaa. Jaakko Tuominen ja Pertti Pousi jäivät pois ilman.ennakkoilmoitusta. Vaadittuun selvitykseen pojat vastasivat, että heille postitse lähet~tyt matkaohjeet olivat koulunsa toimistossa eikä niitä oltu toimitettu heidän asuntolaansa. Suomen joukkue muodostui näin ollen seuraavaksi: Joukkueen johtaja Joukkueen lääkäri pääsihteeri Aaro Laine lääket.lis. Ilkka Vuori Eila Pyrhönen. uinti Kari Meronen, nyrkkeily. Urhe1~ullisessa mielessä joukkueen menestys oli vaihteleva. Eila Pyrhönen selviytyi sekä 100 metrin että 200 metrin perhosuinnissa loppukilpailuun ja saavutti sijaluvut 4. ja 6. Kari Meronen myöhästyi virheellisen in~ormoinnin vuoksi punnituksesta ja suljettiin näin ollen pois varsinaisesta kilpailusta. Hänelle järjestettiin kuite~kin kaksi ottelua, jotka hän voitti. Sen sijaan tämäkin matka antoi 11- säkokemuksia siitä, mitä tuleman pitää Mexico Cityn poikkeuksellisissa olosuhteissa ja miten niihin on varauduttava. maita. Mexicon kisoihin valmistautuminen askarruttaa kai~kia Niinpä pohjoismaiset komiteat ovat kiinteässä yhtei~työssä tässä mielessä. Tukholmassa pidettyyn komiteoiden kokoukseen osallistui Suomen Olympiakomitean edustajina varapuheenjohtaja Jukka Uunila, pro~essori Kaarlo He - tiala ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara. Tässä kokouksessa päätettiin mm. järjestää pohjoismaiden komiteoiden lääkärikokous Helsingissä Lääkärikokouksen puheenjohtajana toimi pro~essori Kaarlo Hartia1a ja'~ihteerinä lääket.lis. Ilkka Vuori. Lisäksi osai1istuivat kokoukseen Suomesta tohtorit Helmer Kvist ja Risto Elovainio. osallistui kokoukseen pro~essori Liljendahl, Tanskasta ~rofessori Ruotsista P-O. Åstrand ja dosentti S-O. E. Asmussen ja tohtori Kjeld Thorseth ja Norjasta tohtori J.H. Nardrum. Oslossa joulukuun 9-10 päivinä pidettyyn pohjoismaiseen kokoukseen osa11i5-

14 tuivat Akseli Kaskela, Jukka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aaro Laine komitean edustajina. Kaikissa näissä kokouksissa pohdittiin Mexico Cityn kisoja koskevia akklimatisointi-, valmennus- ja kisamatka-asioita. Hallitus päätti myös syksyllä 1966 lähettää joukkueen Grenoblen kansa invälisiin kilpailuihin tammi-helmikuun vaihteessa Joukkueeseen kaavailtiin hiihtäjiä, mäkimiehiä, alppihiihtäjiä, ampumahiihtäjiä ja luistelijoita. Komitean edustajina tarkkailemassa ensimmäisen valmennusvuoden (1965) tuloksia kansainvälistä mi~tapuuta käyttäen olivat Ali Koskimaa ja Jukka Uunila seuraamassa hiihdon pohjoismaisten lajien MM-kilpailuja Oslossa ja Aarno Pajunen seuraamassa luistelun MM-kilpailuja Göteborgissa sekä Akseli Kaskela yleisurheilun EM-kilpailuja Budapestissa '~ Valtuuskunnan antamin valtuuksin päätti hallitus suorittaa valmennusvaroja valmennus toimikunnan esityksen mukaisesti markkaa hyväksyttyä valmennettavaa kohden talviurheilulajei lle alkukesällä 1966 ja kesäurheilulajeille syksyllä 1966 seuraavasti: Ampumahiihto 6 valmennettavaa mk 9.000,- Hiihto 40 _"- n ,": Luistelu: 9 -"- Suomen Luisteluliitolle mk 10.5<?O,- Työväen Urheiluliitolle " " ,- Jääkiekko 17 valmennettavaa " 25.,500,- Ammunta 1 1 _,t_ II ,- Koripallo 12 _11- If ,- Jalkapallo joukkueelle " 7.500,- Melonta 5 valmennnettavaa " 7.,500,- Nykyaikainen 5-ottelu 4 -"- Nyrkkeily: 6 -"- " 6.000,- Suomen Ny r kk e i lyliitolle mk 7.500,- Työväen Urheiluliitolle " '.500,-" 9.000;-

15 Paini: 17 valmennettavaa Suomen Painiliitolle mk '9.500,- Työväen Urheiluliitolle ll 6.000,- mk , - II Painonnosto 8 valmennettavaa ,- T1 Pyöräily 3 _" ,- II Purjehdus 7 -" ,- Soutu 6 n -" ,- Uinti 14 _n_ Voimistelu: 6 _"- Suomen Voimisteluliitto mk 6.000,- " , - Työväen Urheiluliitto ti 3.000,- " YleisurJ:leilu 27 valmennettavaa " e - yhteensä mk , Halli tus oli myös käsitellyt Suomen Kaunoluistelul.ii ton I Suomen Lentopalloliiton, Suomen Miekkailuliiton, Suom~n Rat~ sastajainliiton ja Suomen Kävelyurheiluliiton valmennusm~äräraha-anomukset, mutta ei katsonut olevan ri'ittäviä perusteita rahoittaa olympiavalmennusta näissä lajeissa. E d u s t u s Kansainvälisen Olympiakomitean jäsenet Suomessa olivat edelleen varatuomari J.W. Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. Järjesty~sessä 64 KOK:n vuosikongressi pidettiin Roomassa Tähän kongressiin osallistuivat molemmat edellä mainitut. Pohjoismaiden olympiakomiteoiden yhteisiä kokouksia pidettiin kaikkiaan kolme, Kööpenhaminassa 4.' komitean edustajina Akseli Kaskela ja Aulis Ruusuvaara, Tukholmassa komitean edustajina, Jukka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aulis Ruusuvaara ja Oslossa komitean edustajina Akseli Kaskela, J tkka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aaro Laine. Tukholman Stadionilla paljastettiin vuoden 19 '

16 olympiavoittajien muistotaulut. Tilaisuudessa edustivat komiteaa ~amaan aikaan pohjoismaiseen kokoukseen osallistu-,, vat edustajat sekä näiden lisäksi Tukholman kisojen kultamitalimiehistä Julius Saaristo ja Eemeli Väre. Kansainvälisen Olympia-Akatemian keekkursseille ' Olympiassa Kreikassa osallistui komitean lähettämänä voimistelunopettaja Juhani Kirjonen. Lääket.lis. Ilkka Vuori osallistui Hannoverissa pidettyyn XVI urheilulääketieteelliseen maailmankon«r siin. Kesäkuun 5 päivänä vietettiin Stadionilla SVUL%n Suurkisojen avajaistilaisuuden yhteydessä "Olympiapäivää". Komitean puheenjohtaja piti tilaisuudessa puheen, jossa h käsitteli "Olympia-liikettä" ja Stadionin pohjoispäähkn n s tettiin olympialippu salkoon. Komitean kultainen ansiolevyke jaettiin toimintavuoden aikana seuraaville: N:o 82 N:o 83 N: 0 84 ' N: 0 85 N:o 86 N:o 87 N:o 88 Suomen Uimaliitto, liiton täyttäessä 60 vuotta 24.2', 1966 Kenraaliluutnantti Uolevi Poppius, hänen täyttäessään 70 vuotta Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, h.nen täyttäessään 60 vuotta Suomen Urheiluliitto, liiton täyttäessä 60 vuetta Suomen Painiliitto. liiton täyttäessä 60 vuotta Tampereen Pyrintö, seuran täyttäessä 70 vuotta Helsingin Toverit, seuran täytt~essä 50 vuotta T a 1 0 u s Vuoden 1966 val tion menoarvioon' oli hyväksytty mk ,- osanoton valmisteluja varten vuoden 1968 olympialaisiin. Tästä määrästä nostettiin tilivuoden aikana , markkaa. Jäännös ,-,markkaa siirtyi vuodelle 1967 ja

17 on merkitty tilinpäätökseen saatavana valtiolta. Hallituksen anomuksesta myönsi Opetusministeriö yhden syksyllä 1966 toimeenpantavan veikkauskierroksen urheilulle tulevan netto-osuuden Suomen Olympiakomitean käyttöön. Kierroksen tulos ,23 markkaa siirtyi niinikään nostett~vaksi vuoden 1967 puolella. Näinollen saatavat valtiolta 'olivat tilivuoden päättyessä l aikkiaan mk 4'6.220,23. Korkoja kertyi komitean tileille mk 9.1'4,20. Tuotot olivat kaikkiaan ,43 markkaa. Kulupuolen suurimmaksi eräksi muodostui valmennusmäärärahat eri urheilulajeille mk ,-. Vuoden 1967 aikana maksettavia valmennusvaroja ja Grenoblessa pidettäviä kansainvälisiä kilpailuja varten varattiin yhteensk mk ,23. Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin mk ,50, Meksikon kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen maksoi mk ,22 ja muita matkakuluja oli. mk ,49. Kokous- ja edustuskululhin mk 5.160,66 ja matka ja TEL-vakuutuksiin mk 3.019,38. Olympiavalmentajien kurssikulut olivat mk 2.664,69 ja muut kulut yhteensä mk 3.976,11. Tilivuoden ylijäämäksi jäi mk 3.901,69. Vuoden 1967 valtion menoarvioon on hallituksen anomuksesta varattu mk ,- osanoton valmisteluihin vuoden 1968 olympiakisoihin. L i i t tee t Toimintakertomuksen liittenä ovat "»Tilinpäätös per 3'., '1 ja "Tilintarkastuskertomus It Helsingissä, toukokuun 11 päivänä i967 k)~~~ hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtaja A Ruusuvaara, äsihteeri

18 SUOMEN OLYMPIJ\,YHDISTYS r.y:n ti,linpäätös ==========================================c======== Tulostase K u l u t Varsinaiset kulut Valmennusmäärärahat Varaukset: Valmennusmäärärahat talviurheiluliitoille Grenoblen k~ns.väl.kilpailuihin Palkat ja palkkiot Sosiaaliturvamaksut Kokous- ja edustuskulut Matkat. Mexicon esikisat Poisto kalustosta. Muut kulut: Testauskulut Matka-apurahat Posti-ja sähkekulut Vakuutukset Kurssikulut Muut sekal.kulut Ylijäämä v:lta 1966 ======= Varsinaiset tuotot Valtionapu: budjettivaroja veikkauskierros...;k:.;:orot Tuo t 0 t , ~ , ,- 660, , , ,20 mk , , , ,43 = ============== , ',50, 570, ,66 16.)21, lj' ,22 300, , , , 20 ====== Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Talletukset: Kt tili KOP St tili PYP Postisiirtotilit: no no Tilisaatavat: Opetusministeriö I. Järvinen Taloustoimikunta Käyttöomaisuus Kalusto lisäys v poisto ==::::==:= Omaisuustase V a s t a a v a a 100,- 300, , ,70 848, ,23 86, ,- 300,- mk , 43 =============== ,29 893, ,69 100, - mk ,68 =::..:===========-:::==

19 ~.a s t a t t a v a a Siirtyvät erät Varaukset: Valmennusmäärärahat talviurheiluliitoille Grenoblen kans.väl.k1lpailuih1n v.1968 kisoihin Oma pääoma Pääoma V.1966 ylijäämä , , , , , ,4~ mk =============== Helsingissä, maaliskuun 17 päivänä 196~

20 Tilintarkastuskertomus = ========= = = = = == ~=~=== Valittuina tarkastamaan Suomen OlympiayhdistyS ry: n vuoden 1966 hallintoa ja tilejä olemme tämän meille uskotun tehtävän subrittaneet ja esrt ämme tarkastuksen tuloksena seuraavaa: 1. Yhdistyksen tilien avaus on suoritettu edel lisen vuoden omaisuustaseen mukaisesti. 2. Kirjanpito on huolellisesti hoi dettu ja perustuvat kirjaukset hyväksyttäviin tositteisi in. 3 Pankkitili ja postisiirtotili olivat vuoden vaihteessa pankin vastakirjan ja siirtokonttorin tiliotteen mukaiset. 4:"' Tilinpäätös, joka osoittaa 3.901,69 markan suuruista ylijäämää, on kirjanpidosta oikein johdettu. 5 Olemme myös tutustuneet yhdistyksen hallituksen ja sen työvaliokunnan pöytäkirjoihin. Sen perusteella, mit~yllä on esitetty ja kun ~hdistyksen asioita on tarmokkaasti, huolellisesti ja" suurta säästäväisyyttä osoittaen hoidettu, ehdotamme että yhdistyksen valtuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja myöntäisi til1velvollis1lle vastuuvapauden vuodelta Helsingissä, maaliskuun 29 plli Vll~l! ifq7}... ~~"~~... Sulo Järvinen

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

;j SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 1. Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos)

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) RBK 56 Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) 1956 2006 2 Sisältö sivu SAATTEEKSI... 3 1. ALKUTAIVAL 1956-58... 4 2. KUKOISTUKSEN AIKAA 1959-64... 8 3. VAKIINTUVAA TOIMINTAA 1965-69... 12 4. HARVOJEN

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA KOHTELEE NUIVASTI YHDISTYSTÄ

SUOMEN AKATEMIA KOHTELEE NUIVASTI YHDISTYSTÄ Ekonomistit asialla KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN ASIOITA Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa vastuu talouspoliittisen keskustelun ja ekonomistiyhteyksien edistäinisestä siirtyi taas osin

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot