H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa kaikin tavoin tehostettu toimintavuoden aikana. Niinpä on jäsenliittojen olympiavalmentajien koulutus pantu alulle ja jatkuu se opintopäivien ja seminaarien muodossa vuoden 1968 kisoihin saak-, ka. Olympiavalmennettavat on. testattu säännöllisin väliajoin ja valmennukseen hyväksyttävien lukumäärää on supistettu. Tästä huolimatta on valmennusvaroja jaettu yli 40 prosenttia enemmän kuin e,del,lisenä vuotena. 'Pohj oismainen yhteis työ on ollut k ~j llteä sel'v1. tel täessä osallistumisen valmisteluja Mexico Cityn maj ll(~ niin poikkeuksellisissa olosuhteissa pidettävii n kisoihin. VaJmennustason tarkkailu~ vuoksi ja tutustumismielessä valmisteltiin vuoden loppupuolella joukkueen lähettämistä Grenoblessa pidet'u '. viin luistelun ja hiihdon kansainvälisiin kilpailuihin. Varojen keräystoiminta monilukuisit).9 keräysmuotoineen on myös käynnistot- ty. Vuosi vuodelta kiristyvä kansainvälinen kilpailu velvoittaa Suomen Olympiakomiteaa entisestään tehostamaan toimintaansa ed 1- lytysten luomiseen tasavertaiseen kilpaan Suomen joukkueiden osallistuessa vuoden 1968 olympiakisoihin. J J ä s ~ n i s t ö Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana yhaellä jäsenellä. Kokouksessaan hyväksyi yhdistyksen valtuuskunta Suomen Jousiampujain Liiton yhdistyksen jäseneksi. Jäser.- liittojen lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä 31 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbunq Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto

2 - 2 - Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto. Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun '" Suomen... ~, Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Liitto 58 ääntä. Yhdistyksen kokouksessa on jäsenlii ttojem yhteinen äänj mäöl:i VaI t u u s kun t a Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti henkilövaihdoksia Naltuuskuntaan Suomen Pyöräilyliiton ja Suomen Lentopalloliiton esityksestä.

3 - J - Toimintavuoden päättyessä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä 58 (sääntöjen 6 :n mukaan on val t uuskunnan jäsenten enimmäismäärä 60) ja kokoonpano varamiehineen oli seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W.Rangell Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Suomen Ampujainl.ii tto: Kenraalimajuri evp.. Albert Ravila Agronomi Ensio Oila Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto Apulaispoliisimestari Edv ard Urja Suomen Ampumahiihtoliitto: Suomen Hiihtoliitto: Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoli~tto: Suomen Kanoottiliitto: Majuri Aimo Raassina Everstiluutnantti He ikki Virta ne~t Kenraaliluutnant ti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Toimitusjohtaja Matti TaIs i Konsuli Åke Wahlr oos Komisario Kauko Nikkanen Opistonjohtaja Tauno J u u r tola Lehtori Antero Kekkonen Konsuli Åke Sve nsk Hallitusneuvos Torsten 'Muren Luottopäällikkö Cingiz Safiulla Toimitusjohtaja Harry Lindblad Osastonhoitaja Eino Nuutine n Varatuomari Erkki Linkomo Päätoimittaja Pentti Pirhonen Johtaja Kaj Leideniu~ Osastopäällikkö Veikko Hä r k önen Suomen Kaunoluisteluliitto: Maisteri Sampo Sovijärvi Tohtori Aarne Ellilä Suomen Koripalloliitto: Toimitusjohtaja Ville Dillemuth Var?tuomari Juhani Salmenkylä Suomen Käsipalloliitto: Kauppaneuvos Ris t o Or k o Osastopäällikkö Auli s. Ruusuva a ra

4 - 4 - Suomen Kävelyurheiluliitto: Puheenjohtaja Jalmari Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto:.Suomen Maahockeylii tto : Suomen Miekkailuliitto: Suomen Nykyaikaisen S-ottelun Liitto: Suomen, Nyrkkeilyliitto: Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Herra Oiva Karuvaara Varatuomari Seppo Hieta Pöllänen Dipl.insinööri Rune Nylander Dipl.kauppias Aarno Pajunen Johtaja Erkki Ikonen Johtaja Yrjö Kaukonen Lehtori,. Mauno Löfrqos Konsuli Cyril Reincke Toimitusjohtaja Heikki Jalo Majuri evp. Torvald Appelroth Komentajakapteeni evp.erkki Kerttul& Kenraaliluutnantti evp.uolevi Popp~~s Eversti Olavi Larkas Sihteeri.Valle Resko Rautatievirkailija Ilmo Lounasheimo Varastopäällikkö Kalev& Sampila Toimitusjohtaja Erkki Savolainen TOimitusjohtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Johtaja Kauko Penttilä Varatuomari Reino Ikävalko Työnjohtaja Matti Väänänen Lehtori Pentti Anttila Insinööri Eino Mäkinen Varatuomari Pekkå Kare Myyntipäällikkö Veik~ Kinha Toimitusjohtaja Niilo Koskinen Kansanedustaja Antero Väyrynen Pääsihteeri John Gustafsson Talousjohtaja Turkka Laine Lakit.tohtori. J.O. Söderhjelm "-4 Varatuomari Hans Dittmar

5 - 5 - Suomen Pyöräily,liitto: Varatuomari Kallio Kotkas Ajomestari Sulo Lahtinen Kauppias Arvo Maunumäki Edustaja Paul Nyman Suomen Ratsastajainliitto: Eversti Rolf Börje Backström Johtaja V. Jansson Suomen Soutuliitto: Toimitusjohtaja Erkki Nora~aa Toim~tusjohtaja Gr. Tigerstedt Suomen Uimaliitto: Suomen Vrheiluliitto: Suomen Voimiteluliitto: Erikoisjäsenet: Kauppaneuvos Jorma Soiro Varatuomari Erkki Rutanen.Insinööri Ilmari Simula Insinööri Birger Kivelä Herra Taisto Kasvio Varatuomari Pentti Koskinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Järjestelymestari' Arvi.L~a~so Hovioikeudenneuvos,Toimi Tulikoura " Opettaja Orvo Anttiia Lehtori Jorma Valtonen Tarkastaja Mauno Mäkinem' Herra Into Lahdelma Herra Pauli Tavisalo Herra Olavi Hallavuo Sosiaa lijohtaja Erkki Palolampi Fil.maisteri Paavo Teräsvirta Kouluneuvos Väinö Lahtinen Lehtori Esa Seeste Lehtori Elna Kopponen Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Pääsihteeri Aaro Laine Kansltapäällikkö Heikki Hosia Oikeu~neuvosm ies. ils-erik Nyma.n. Kansanedustaja Sulo Hostila

6 - 6 - Puheenjohtaja Pekka Martin ~ os iaalineuvos Unto Siivonen Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Einar Friman Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen. vai tuuskunnan J.a sen asettamail halli tuksen puheenjohtajana o'n toiminut sosiaalineuvos Akseli Kaskela ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. H ali i t u s Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä seuraava: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtajat: Jäsenet: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa TOimitusjohtaja Jukka Uunila Lehtori Pentti Anttila '" Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell K~nsanedustaja Sulo Hostila Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Esko Kossila Toimitusjohtaja Harry Lindblad Puheenjohtaja Pekka Martin. Dipl.kauppias Aarno Pajun~n Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi Kenraaliluutnantti evp.uolevi Poppius Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Varatuomari J.W.Rangell Sihteeri Valle Resko Sosiaalin~uvos Unto Siivonen Kauppaneuvos Jorma Soiro Lakit.tohtori J.O.Söderhjelm

7 - 7 - Hallituksen juoksevia asioita on käsitellyt työvaliokun ta. jonka kokoonpano 'oli: puheenjohtaja Akseli Kaskela ja jäsenet Ali Koskimaa, Jukka Uunila, Aaro Laine, Pekka Martin, Aarno Pajunen ja Valle Resko. S i h tee r i s t ö Yhdistyksen ja hallituksen. pääsihteerinä,on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on: Aleksanterinkatu 42 KOP ja puhelin Olympia-Taloustoimikunnan sihteerinä on toiminut sihtep.! i Valle Resko, jonka toimiston osoite on: Stadion, Helsinki 26 ja puhelin Valmennustoimikunnan sihteerinä on toiminut valmentaja E-ino Heikkinen, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 4 1 a A ja puh~j."'i.n Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja Tauno Jorasrnaa, jonka toimiston osoite on: Annankatu 34 A STT ja puhelin T i 1 i e n t a r kas t u s Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hanne s Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekanomi Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen. K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseensa Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 4 kertaa, nimittäin 2.3:66, , ja

8 - 8 - Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa 6 kertaa, nimittäin , , , , ja Toi m i kun n a t Halli tus' on 4-vuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: 1) Olympia-Taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiakeräyksen hoitaminen ja kisoihin lähetettävien joukkueiden varustaminen matka- ja kilpailuasustein. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Dipl.kauppias Aarno Pajunen Varapuheenjohtaja Johtaja Viljo Luukka Jäsenet Sihteeri Toimitusjohtaja Aarne J. Aarnio Varatuomari Päiviö Hetemäki Dipl.insinööri Mauri Kotilainen Pääjohtaja Olavi Mattila Puheenjohtaja Jaakko Rantanen Joh taja Vihtori Rantanen Ministeri Olavi Salonen Kamreeri Jussi Tossavainen Kaupallinen johtaja Mauri Vierumäki Toimitusjohtaja Einari Ylinen Valle Resko Toimikunnan työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja Aarno Pajunen, varapuheenjohtaja Viljo Luukka, Jussi Tossavainen, Einari Ylinen ja sihteeri Valle Resko. Olympia-Taloustoimikunta on pitä~yt vuoden aikana 1 kokouksen ja työvaliokunta 16 kokous ta, joista on kertynyt yhteensä 136 pöytäkirjapykälää. Yhdessä tiedotustoimikunnan k anssa on järjestetty: kunniak "rjojen jakotilaisuus Innsbruckin ja Tokion olympiakeräyksen lahjoitt aj i lle;

9 olympiamerkkikilpailun palkintojen jako ( 59 luonnosta) ja merkin ju1kistamistilaisuus; SVUL:n piiritoiminnanjohtajille informaatiotilaisuus Tampereella; New Yorkissa (Aaro Laine) Amerikan suomalaisille in~ormaatiotilaisuus olympiakeräykseh aloittamiseksi; Helsingin päivä- ja urheilulehtien toimittajille informaatiotilaisuus olympiakeräyksen vaihei ta ja mainonnasta. Työvaliokunnan jäsenet ovat pitäneet keskenään lukemattomia puhelinkokouksia sekä k"yneet I'lähetystöinä" kahden, kolmen miehen ryhmissä esittämässä ker~ystä koskevia kysymyksiä. Vuosi 1966 on taloustoimikunnassa kulunut suureksi osaksi olympiakeräyksen valmistelujen ja erilaisten suunnitelmien merkeissä. Maaliskuussa tapaht~i kirjelmäkeräyksen ensimmäinen pos titus. Olympiarintamerkkien myynti käynnistettiin Su - mi-ruotsi yleisurheilumaaottelun aikana. Ruotsiin, Australiaan, Kanadaan ja USA:han on myös lähetetty merkkejä. Syksyllä aik - kausilehti "Suomalainen" julisti olympiakeräyksen hyväksi ensimmäisen Olympia-suurkilpailun osanottomaksuna yhden markan hintainen olympia-kirjemerkki. Lehden päätoimittaja eversti Aarn Pönkänen ja toimitussihteeri Esko Laaksonen ovat luvanneet antaa kilpailujen jatkua lehden joka numerossa aina Meksikon ol~mpialaisiin saakka. Kirjemerkki ja sen myyntiorganisaation luominen kuin my "Suomalainen"-lehden kilpailu ovat vaatineet melkoisia toimenpiteitä työvaliokunnalta lukuisine neuvotteluineen, pa1kintoautohankintoineen, tuhansieri kirj.e- ym. lähetysten postituksi neen jne. Olympia-asukilpailu Apu-lehden ja Miesten Muotineuvoston myötävaikutuksella on käynnistetty ra~keten tämä mielenkiintoinen asia vuoden 1 67 keväällä. Monia muita ideoita on vielä puoli tiessään. Ne toteutetaan silloin, kun ajankohta katsotaan keräykselle otollisimmaksi.

10 " Vaikka kirjelmäkeräys ei muodostunutkaan odotuksien mukaiseksi v. 1966, saimme silti kauniita lahjoituksia, joista mainittakoon Sanoma Oy:n ja Rakennusliike Arvo Westerlundin markkaa kumpaiseltakin. Keskon, Suomen Tupakan ja Lahj - mainoksen markkaa kultakin sekä SOK:n, Tehokaasun, Suomen Kaapelitehtaan ja Neste Oy:n markkaa kultakin, tehden lahjoitusspmmat yhteensä markkaa. Suuret liike-.1- tuotantolaitokset, jotka aikaisemmin ovat muodostaneet olympi - keräyksen rungon ja tukeneet olympia-aatetta ansiokkaasti ovat ainakin toistaiseksi olleet asiaamme kohtaan passiivisia. Selitykseksi tähän on esitetty useilta tahoilta varsin järkeenkäypiä syitä, kuten 1) kirjelmien saajat eivät vielä tänä vuonna olleet varautuneet olympiakeräysavustukseen, 2) yhä kiristyv' verotus rajoittaa lahjoitusten tekemisen mahdollisuutta ja 3) avustusten anojien valtava määrä. Hyvin yleistä on myös liikelaitosten Johtajien ja muunkin kansan esittämä ihmettely, jopa närkästys, urheiluväen saamattomuudesta puristaa omasta tuottavasta "tuotantolaitoksestaan", Veikkauksesta, varoja toimintaansa varten. Tuntuu todella siltä, että avustusten anojien määrä on vain kasvanut ja kun paine kohdistuu useimmiten samoihin liikelaitoksiin, ei ole ihme. jos väsymystä keräyksiä kohtaan on olemassa. Tästä huolimatta uskomme, että "kansan käsi on karttuisa", kun toinen kierros lähtee v liikkeelle. 2) Valmennustoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa olympiavalmennusta ja tehdä esityksiä valmennusvarojen jaosta eri urheilumuodoille. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Jäsenet Toimitusjohtaja Jukka Uunila Lehtori Pentti Anttila Lääket.lis. Risto Elovainio Professori Kaarlo Hartiala Dosentti Martti Karvonen voim. opettaja Juhani Kirjonen Osastopäällikkö Tapio Pöyhönen Päävalmentaja Veli Saarinen

11 -, 1 - '.' Sihteeri Voimistelunopettaja Kalevi Tuominen Lääket.lis. rikka Vuori Päävalmentaja Eino Heikkinen Toimikunnan aloitteesta on 0lympiavalmennettavil1e järjestetty tilaisuus osallistua -lääketieteellisiin testeihin sekä Helsingin että Turun urheilulääketieteellisillä asemilla. T.imikunta on myös velvoit.anut l iittoja, joilla on 01ympiava1mennettaviafhuoleh ~ imaan sii tä, että nämä säännöllisesti osallistuvat testeihin. Valmennus toimikunta on tutkinut perusteellisesti jäsenliittojen valmennusvaroja koskevat anomukset ja testitulosten antamien viitteiden nojalla sekä tutkimalla kunkin urheilumuodon menestystä kansainvälisessä kilpailutoiminnass,a kuluneen kauden aikana o~ toimikunta tehnyt hallitukselle perusteltuja esityksiä määrärahojen jaost~. Olympiavalmentajien koulutus on myös ollut toimikunna n ohjelmassa. Vierumäellä järjestettiin' valmentajien motivaatioseminaari. Luennoitsijoina toimivat pro~essorit Martti Takala ja Kaarlo Heinilä, dosentti Pentti Valleal ja valmentaja Valto Olenius sekä toimikunnan jäsenet Jukka UWlila, Juhani Kirjonen Ja K..tlevi Tuominen. Marraskuun 2~ ' - 27 p l i vinä 1966 järjestettiin samassa paikassa olympiavalmentajien opintopäivät. Näillä päivillä luennoivat toimikunnan omat j - senet puheenjohtaja Jukka Uunila, pro~essori Kaarlo Hartiala, lääket.lisensiaatit Risto Elovainio ja 'Ilkka Vuori sekä voimistelunopettaja Pentti Anttila. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui kutsusta 50 valmentajaa. Toimikunta on pitänyt neljä kokousta, joista pöytäkirjat on toimitettu hallituksen jäsenille. Hallitukselle on toimikunta tehnyt lukuisia aloitteita koskien olympiavalmennusta ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. J) Tiedotustoimikunta, jonka tehtävänä on tiedotus- ja PR-toiminnan hoitaminen sekä toi miminen yhdyssiteenä Suomen Olympiakomitean ja lehdistön välillä. Toimikunnan kokoon pano oli seuraava:

12 Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Pääsihteeri Aaro Laine Toimittaja Stig Häggblom Toimittaja Jaakko Kahila Toimittaja Anssi Kukkonen Tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh Toimittaja Juhani Melart Toimittaja Pentti Salmi Toimittaja Pekka Tiilikainen Toimittaja Tauno Jorasmaa Toimikunta on työskennellyt läheisessä yhteistyössä Olympia talous toimikunnan kanssa ja järjestänyt julkiselle sanalle informaatiotilaisuuksia. Näistä mainittakoon tilaisuu8. jossa palkittiin muistotaululla lahjoittajat, jotka olivat varuste- ja rahalahjoituksin avustaneet valmisteluja Inns-, bruckin ja Tokion kisoihin. Olympia-rintamerkkikilpailun palkintojen jako tilaisuuteen oli toimikunta kutsunut lehdistön, TV:n ja radion edustajat. Myös Meksikoon matkustaneen ryhmän sekä lähtö- että kotiinpaluun yhteydessä järjesti toimikunta lehdistövastaanoton. VaI m i s tel u t ja vai m e n n u s Valmisteluja Suomen joukkueiden osallistumista varten vuoden 1968 olympiakisoihin Grenoblessa ja Mexico Cityssä jatkettiin toimintavuoden aikana. Hallitus nimitti kisajoukkueiden attasheoiksi Mexico Cityyn insinööri Raimo Lindgrenin ja Grenobleen varakonsuli Christer Packalenin, jotka molemmat ovat innolla paneutuneet tehtäväänsä ja antaneet raportteja valmisteluista kisakaupungeissa. Samoin kuin edellisenä vuonna päätti hallitus lähettää joukkueen Mexico Cityyn osallistumaan siellä järjestettäviin II Kansainvälisen viikon kilpailuihin. Suunnitelman mukaan piti Suomesta matkustaa joukkueen johtajan ja lääkärin lisäksi yksi nyrkkeilijä, yksi uimari ja yksi voimistelija ja näiden lisäksi piti USA:ssa opiskelevien Rainer Steniuksen, Jaakko

13 Tuomisen ja Pertti Pousin osallistua kilpailuihin ilman akkli matisointia. Toisin kuitenkin kävi. Viime tingassa peruutti matkalle valittu voimistelija osanottonsa ja USA:ssa olevist. Rainer Stenius oli loukannut jalkansa eikä voinut matkustaa. Jaakko Tuominen ja Pertti Pousi jäivät pois ilman.ennakkoilmoitusta. Vaadittuun selvitykseen pojat vastasivat, että heille postitse lähet~tyt matkaohjeet olivat koulunsa toimistossa eikä niitä oltu toimitettu heidän asuntolaansa. Suomen joukkue muodostui näin ollen seuraavaksi: Joukkueen johtaja Joukkueen lääkäri pääsihteeri Aaro Laine lääket.lis. Ilkka Vuori Eila Pyrhönen. uinti Kari Meronen, nyrkkeily. Urhe1~ullisessa mielessä joukkueen menestys oli vaihteleva. Eila Pyrhönen selviytyi sekä 100 metrin että 200 metrin perhosuinnissa loppukilpailuun ja saavutti sijaluvut 4. ja 6. Kari Meronen myöhästyi virheellisen in~ormoinnin vuoksi punnituksesta ja suljettiin näin ollen pois varsinaisesta kilpailusta. Hänelle järjestettiin kuite~kin kaksi ottelua, jotka hän voitti. Sen sijaan tämäkin matka antoi 11- säkokemuksia siitä, mitä tuleman pitää Mexico Cityn poikkeuksellisissa olosuhteissa ja miten niihin on varauduttava. maita. Mexicon kisoihin valmistautuminen askarruttaa kai~kia Niinpä pohjoismaiset komiteat ovat kiinteässä yhtei~työssä tässä mielessä. Tukholmassa pidettyyn komiteoiden kokoukseen osallistui Suomen Olympiakomitean edustajina varapuheenjohtaja Jukka Uunila, pro~essori Kaarlo He - tiala ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara. Tässä kokouksessa päätettiin mm. järjestää pohjoismaiden komiteoiden lääkärikokous Helsingissä Lääkärikokouksen puheenjohtajana toimi pro~essori Kaarlo Hartia1a ja'~ihteerinä lääket.lis. Ilkka Vuori. Lisäksi osai1istuivat kokoukseen Suomesta tohtorit Helmer Kvist ja Risto Elovainio. osallistui kokoukseen pro~essori Liljendahl, Tanskasta ~rofessori Ruotsista P-O. Åstrand ja dosentti S-O. E. Asmussen ja tohtori Kjeld Thorseth ja Norjasta tohtori J.H. Nardrum. Oslossa joulukuun 9-10 päivinä pidettyyn pohjoismaiseen kokoukseen osa11i5-

14 tuivat Akseli Kaskela, Jukka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aaro Laine komitean edustajina. Kaikissa näissä kokouksissa pohdittiin Mexico Cityn kisoja koskevia akklimatisointi-, valmennus- ja kisamatka-asioita. Hallitus päätti myös syksyllä 1966 lähettää joukkueen Grenoblen kansa invälisiin kilpailuihin tammi-helmikuun vaihteessa Joukkueeseen kaavailtiin hiihtäjiä, mäkimiehiä, alppihiihtäjiä, ampumahiihtäjiä ja luistelijoita. Komitean edustajina tarkkailemassa ensimmäisen valmennusvuoden (1965) tuloksia kansainvälistä mi~tapuuta käyttäen olivat Ali Koskimaa ja Jukka Uunila seuraamassa hiihdon pohjoismaisten lajien MM-kilpailuja Oslossa ja Aarno Pajunen seuraamassa luistelun MM-kilpailuja Göteborgissa sekä Akseli Kaskela yleisurheilun EM-kilpailuja Budapestissa '~ Valtuuskunnan antamin valtuuksin päätti hallitus suorittaa valmennusvaroja valmennus toimikunnan esityksen mukaisesti markkaa hyväksyttyä valmennettavaa kohden talviurheilulajei lle alkukesällä 1966 ja kesäurheilulajeille syksyllä 1966 seuraavasti: Ampumahiihto 6 valmennettavaa mk 9.000,- Hiihto 40 _"- n ,": Luistelu: 9 -"- Suomen Luisteluliitolle mk 10.5<?O,- Työväen Urheiluliitolle " " ,- Jääkiekko 17 valmennettavaa " 25.,500,- Ammunta 1 1 _,t_ II ,- Koripallo 12 _11- If ,- Jalkapallo joukkueelle " 7.500,- Melonta 5 valmennnettavaa " 7.,500,- Nykyaikainen 5-ottelu 4 -"- Nyrkkeily: 6 -"- " 6.000,- Suomen Ny r kk e i lyliitolle mk 7.500,- Työväen Urheiluliitolle " '.500,-" 9.000;-

15 Paini: 17 valmennettavaa Suomen Painiliitolle mk '9.500,- Työväen Urheiluliitolle ll 6.000,- mk , - II Painonnosto 8 valmennettavaa ,- T1 Pyöräily 3 _" ,- II Purjehdus 7 -" ,- Soutu 6 n -" ,- Uinti 14 _n_ Voimistelu: 6 _"- Suomen Voimisteluliitto mk 6.000,- " , - Työväen Urheiluliitto ti 3.000,- " YleisurJ:leilu 27 valmennettavaa " e - yhteensä mk , Halli tus oli myös käsitellyt Suomen Kaunoluistelul.ii ton I Suomen Lentopalloliiton, Suomen Miekkailuliiton, Suom~n Rat~ sastajainliiton ja Suomen Kävelyurheiluliiton valmennusm~äräraha-anomukset, mutta ei katsonut olevan ri'ittäviä perusteita rahoittaa olympiavalmennusta näissä lajeissa. E d u s t u s Kansainvälisen Olympiakomitean jäsenet Suomessa olivat edelleen varatuomari J.W. Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. Järjesty~sessä 64 KOK:n vuosikongressi pidettiin Roomassa Tähän kongressiin osallistuivat molemmat edellä mainitut. Pohjoismaiden olympiakomiteoiden yhteisiä kokouksia pidettiin kaikkiaan kolme, Kööpenhaminassa 4.' komitean edustajina Akseli Kaskela ja Aulis Ruusuvaara, Tukholmassa komitean edustajina, Jukka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aulis Ruusuvaara ja Oslossa komitean edustajina Akseli Kaskela, J tkka Uunila, Kaarlo Hartiala ja Aaro Laine. Tukholman Stadionilla paljastettiin vuoden 19 '

16 olympiavoittajien muistotaulut. Tilaisuudessa edustivat komiteaa ~amaan aikaan pohjoismaiseen kokoukseen osallistu-,, vat edustajat sekä näiden lisäksi Tukholman kisojen kultamitalimiehistä Julius Saaristo ja Eemeli Väre. Kansainvälisen Olympia-Akatemian keekkursseille ' Olympiassa Kreikassa osallistui komitean lähettämänä voimistelunopettaja Juhani Kirjonen. Lääket.lis. Ilkka Vuori osallistui Hannoverissa pidettyyn XVI urheilulääketieteelliseen maailmankon«r siin. Kesäkuun 5 päivänä vietettiin Stadionilla SVUL%n Suurkisojen avajaistilaisuuden yhteydessä "Olympiapäivää". Komitean puheenjohtaja piti tilaisuudessa puheen, jossa h käsitteli "Olympia-liikettä" ja Stadionin pohjoispäähkn n s tettiin olympialippu salkoon. Komitean kultainen ansiolevyke jaettiin toimintavuoden aikana seuraaville: N:o 82 N:o 83 N: 0 84 ' N: 0 85 N:o 86 N:o 87 N:o 88 Suomen Uimaliitto, liiton täyttäessä 60 vuotta 24.2', 1966 Kenraaliluutnantti Uolevi Poppius, hänen täyttäessään 70 vuotta Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, h.nen täyttäessään 60 vuotta Suomen Urheiluliitto, liiton täyttäessä 60 vuetta Suomen Painiliitto. liiton täyttäessä 60 vuotta Tampereen Pyrintö, seuran täyttäessä 70 vuotta Helsingin Toverit, seuran täytt~essä 50 vuotta T a 1 0 u s Vuoden 1966 val tion menoarvioon' oli hyväksytty mk ,- osanoton valmisteluja varten vuoden 1968 olympialaisiin. Tästä määrästä nostettiin tilivuoden aikana , markkaa. Jäännös ,-,markkaa siirtyi vuodelle 1967 ja

17 on merkitty tilinpäätökseen saatavana valtiolta. Hallituksen anomuksesta myönsi Opetusministeriö yhden syksyllä 1966 toimeenpantavan veikkauskierroksen urheilulle tulevan netto-osuuden Suomen Olympiakomitean käyttöön. Kierroksen tulos ,23 markkaa siirtyi niinikään nostett~vaksi vuoden 1967 puolella. Näinollen saatavat valtiolta 'olivat tilivuoden päättyessä l aikkiaan mk 4'6.220,23. Korkoja kertyi komitean tileille mk 9.1'4,20. Tuotot olivat kaikkiaan ,43 markkaa. Kulupuolen suurimmaksi eräksi muodostui valmennusmäärärahat eri urheilulajeille mk ,-. Vuoden 1967 aikana maksettavia valmennusvaroja ja Grenoblessa pidettäviä kansainvälisiä kilpailuja varten varattiin yhteensk mk ,23. Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin mk ,50, Meksikon kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen maksoi mk ,22 ja muita matkakuluja oli. mk ,49. Kokous- ja edustuskululhin mk 5.160,66 ja matka ja TEL-vakuutuksiin mk 3.019,38. Olympiavalmentajien kurssikulut olivat mk 2.664,69 ja muut kulut yhteensä mk 3.976,11. Tilivuoden ylijäämäksi jäi mk 3.901,69. Vuoden 1967 valtion menoarvioon on hallituksen anomuksesta varattu mk ,- osanoton valmisteluihin vuoden 1968 olympiakisoihin. L i i t tee t Toimintakertomuksen liittenä ovat "»Tilinpäätös per 3'., '1 ja "Tilintarkastuskertomus It Helsingissä, toukokuun 11 päivänä i967 k)~~~ hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtaja A Ruusuvaara, äsihteeri

18 SUOMEN OLYMPIJ\,YHDISTYS r.y:n ti,linpäätös ==========================================c======== Tulostase K u l u t Varsinaiset kulut Valmennusmäärärahat Varaukset: Valmennusmäärärahat talviurheiluliitoille Grenoblen k~ns.väl.kilpailuihin Palkat ja palkkiot Sosiaaliturvamaksut Kokous- ja edustuskulut Matkat. Mexicon esikisat Poisto kalustosta. Muut kulut: Testauskulut Matka-apurahat Posti-ja sähkekulut Vakuutukset Kurssikulut Muut sekal.kulut Ylijäämä v:lta 1966 ======= Varsinaiset tuotot Valtionapu: budjettivaroja veikkauskierros...;k:.;:orot Tuo t 0 t , ~ , ,- 660, , , ,20 mk , , , ,43 = ============== , ',50, 570, ,66 16.)21, lj' ,22 300, , , , 20 ====== Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Talletukset: Kt tili KOP St tili PYP Postisiirtotilit: no no Tilisaatavat: Opetusministeriö I. Järvinen Taloustoimikunta Käyttöomaisuus Kalusto lisäys v poisto ==::::==:= Omaisuustase V a s t a a v a a 100,- 300, , ,70 848, ,23 86, ,- 300,- mk , 43 =============== ,29 893, ,69 100, - mk ,68 =::..:===========-:::==

19 ~.a s t a t t a v a a Siirtyvät erät Varaukset: Valmennusmäärärahat talviurheiluliitoille Grenoblen kans.väl.k1lpailuih1n v.1968 kisoihin Oma pääoma Pääoma V.1966 ylijäämä , , , , , ,4~ mk =============== Helsingissä, maaliskuun 17 päivänä 196~

20 Tilintarkastuskertomus = ========= = = = = == ~=~=== Valittuina tarkastamaan Suomen OlympiayhdistyS ry: n vuoden 1966 hallintoa ja tilejä olemme tämän meille uskotun tehtävän subrittaneet ja esrt ämme tarkastuksen tuloksena seuraavaa: 1. Yhdistyksen tilien avaus on suoritettu edel lisen vuoden omaisuustaseen mukaisesti. 2. Kirjanpito on huolellisesti hoi dettu ja perustuvat kirjaukset hyväksyttäviin tositteisi in. 3 Pankkitili ja postisiirtotili olivat vuoden vaihteessa pankin vastakirjan ja siirtokonttorin tiliotteen mukaiset. 4:"' Tilinpäätös, joka osoittaa 3.901,69 markan suuruista ylijäämää, on kirjanpidosta oikein johdettu. 5 Olemme myös tutustuneet yhdistyksen hallituksen ja sen työvaliokunnan pöytäkirjoihin. Sen perusteella, mit~yllä on esitetty ja kun ~hdistyksen asioita on tarmokkaasti, huolellisesti ja" suurta säästäväisyyttä osoittaen hoidettu, ehdotamme että yhdistyksen valtuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja myöntäisi til1velvollis1lle vastuuvapauden vuodelta Helsingissä, maaliskuun 29 plli Vll~l! ifq7}... ~~"~~... Sulo Järvinen

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65. SUOIG~N OLY:.1PIAYIIDISTYS ry. IIelsinld. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65. Yhdistyksen valtuuskunnan vuosikokouksen 23.4.1965 tekemän päätöksen johdosta, että Suomi osallistuu vuoden 1968 olympialai7'"

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Luomala Arto 88 91 179 2 Autio Mikko 86 87 173 3 Peltola Jarkko 88 83 171 4 Ristimäki Juha 83 87 170 5 Parkkamäki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut 18.5.2013 M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 M35 100m (0,2 m/s) 1) Christoffer Sarin Esbo IF 13,13 M40 100m (0,2 m/s) 1) Petri Tauriainen PeU

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

3 Talousarvio vuodelle 1976 Esitys talousarvioksi vuodelle 1976 pöytäkirjan liitteenä. Hyväksyttiin esitettäväksi RVL:lle.

3 Talousarvio vuodelle 1976 Esitys talousarvioksi vuodelle 1976 pöytäkirjan liitteenä. Hyväksyttiin esitettäväksi RVL:lle. royxakxx'jd r\d u.l a l i e i ± x a ^ u u ^ d i W i t w v «* «.. tuskunnan kokouksesta, joka pidettiin Helsingissä Ravintola Seurahuoneen kabinetissa 15.4.1975. Läsnä: T E Alava puheenjohtajana, I Ahvenlahti,

Lisätiedot