HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963."

Transkriptio

1 SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin Innsbruckiin lähetettävän Suomen joukkueen valmisteluja sekä varojen hankkimista niinhyvin valmennus toimintaa kuin kisamatkaa varten. Hallituksen asettama varustetoimikunta, joka onnistui tehtävässään matka- ja edustusasujen hankkimisessa lahjoituksina lähes sataprosenttisesti, ansaitsee toiminnastaan erikoisen kiitosmaininnan. Rinnan edellä mainitun toiminnan jatkettiin XVIII Olympialaisiin Tokioon lähetet~ävän Suomen joukkueen valmisteluja. J ä sen i s t ~. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana kahdella jäsenellä. Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa kesäkuun 14 päivänä 1963 hyväksyttiin Suomen Lentopalloliitto.ja Suo ~en Kävelyurheiluliitto yhdistyksen jäseniksi. Jäsenliittojen määrä o:i vuoden päettyessä 28 ja ovat ne seuraavat:?inlands Svenska Centralidrottsförbund 3uome~ Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suo~en Kahoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suocen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto (luettelo jatkuu)

2 - 2 - Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-O'ttelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen PallQliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen PyC5räilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutulittto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto V a 1 t u u s kun t a. Yhdistyksen. sääntbjen 9 :n dellyttämän valtuuskunnan kokoonpanossa tapahtui "ErikoisJäsenet" ryhmän kohdalla seuraavat muutokset: Eduskunnan puhemie's Kauno Kleemola j a Kouluhalli tukeen pääjohtaja Reino Oittinen ilmoittivat asettavansa paikkansa yhdistyksen käytettäväksi ja toimitusjohtaja Lauri Miettisen paikka valtuuskunnassa vapautui hänen kuolemansa takia. Ryhmä, jonka jäsenmäärä sääntbjen mukaan saa olla enintään 12 jäsentä,oli näinollen supistunut 8 henkilc5ä käsittäväksi. Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa päätettiin hyväksyä hallituksen esitys, että v~ltuuskuntaa täydennettäisiin neljällä TyBväen Urheiluliiton ehdottamalla jäsenellä. Työväen Urheiluliiton esityksestä valittiin puheenjohtaja Pekka Martin, sosiaalineuvos Unto Siivonen, toimitusjohtaja Einar Friman ja johtaja Lennart Kivi valtuuskunnan jäseniksi. Toimintavuoden päättyessä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä57 ja kokoonpano varamiehineen seuraava: Kansainvälisen OlYmpiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W.Rangell Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell (luettele jatkuu)

3 - 3 - S~omen Ampujainliitto: Suomen Ampumahiihtoliitto: Suomen Hiihtoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suo!Den Kanoottiliitto: Suomen Kaunoluisteluliitto: Suo:nen Koripalloliitto: Suomen i:äsieallo lii t to : Suomen Kävellurheiluliitto: 7aralla: Suomen Lentopallo: iitto: Suomen Luisteluliitto: Kenraalimajuri evp. J.A.Ravil a Agronomi Ensio Oila Everstiluutnantti Risto Erjola ~konomi Kauko Vauhkonen ~ajuri evp. Aimo Raassina Toiminnanjohtaja Pauli Swanljung ~enraalilputnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Kapteeni evp. Matti TaIsi Konsuli Åke Svensk Johtaja Tauno Juurtola Voimistelunopettaja A.Kekkonen Komisario Kauko Nikkanen Johtaja Lauri Valonen Toimi~usjohtaja Harry Lindblad Osastonhoitaja Eino Nuutinen Päätoimittaja Pentti?i~honen Varatuomari Erkki L inko~o Rehtori Olavi O.Ranta Herra Olavi Puro Maisteri Sampo SoYijärvi Ostopäällikkö Martti Gylder. Ekonomi Olavi Harju Toinitusjottaja Ville Dillemuth Kauppaneuvos Risto Orko Osastopäällikkö A.Ruusuvaara Herra Magnus Hyytiäinen Herra Jalmari? öllänen ~ ajuri He i kki Kouri Ekonomi Kainu ~ikko l a ~ ipl.kauppias Aarno Pajunen Myymälän esimies Eino Pikkarainen Dipl.insinööri Lassi Earkkinen Isännöitsijä Kurt Skutnabb (luettelo jatkuu)

4 " Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: 5-otte Suomen Nykyaikaisen lun Liit~o: Suomen Nyrkkeilyliitto: Suomen Painiliitto: Suomen Painonnostoliitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijalii tto: Suomen PyöräilYliitto: Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Toimitusjohtaja Eeikki Jalo Johtaja Kaarlo Einiö Tekn.tontori J.Larinkari Xauppat.maisteri Torsten Suridman Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius Ekonomi R~imo Haavikko Kauppias Valle Resko Rautatievirkailija Ilmo Lounasheimo Varastopäällikkö Kaleva Sampila Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Pääkonsuli Arvo Himberg Johtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Varatuomari Reino Ikävalko Osastonjohtaja Huugo Jaos Kauppias Kaleva Niemi Sosiaalineuvos Bruno Nyberg Insinööri Eino Mäkinen Herra Veikko Kinha Herra Jako Laihanen Toimitusjohtaja Niilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Pääsihteeri John Gustafsson Myyntipäällikkö Yrjö Reijonen Lakit.tohtori J.O.Söderhj~lm Varatuomari H.Dittmar Kauppias Eino Pajunen Toimitusjohtaja Severi Sario Ekonomi Christian Oesch Herra Osmo Kar~isto :SVerstiluutnantti Mauno Roiha Johtaja V.Jansson Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Lai nopin kand. Raul Furstenborg (luettelo jatkuu)

5 - 5 - Suomen Uimaliitto: Suomen Urheiluliitto: Suomen Voimisteluliitto: Osastopäällikkö ~nto Palonen Johtaja ~öns Lindqvist Toimitusjohtaja Altte Harma Varatuomari Erkki Rutanen ~ohtaja Antti Mäenpää ~nsinööri,pirger Kivelä Agronomi ~eino Piirto Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma Toimitusjohtaja Jukka ~unila Toimitusjohtaja Kalervo Mi~kola Lehtori Palle Virtanen Järjestelymestari Arvi Laakso Ostop~ällikkö Åke Lindfors Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi Voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta Kouluneuvos Väinö Lahtinen Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja Martti Leskinen Lehtori Elna Kopponen Erikoisjäsenet:? u h e e n j 0 h taj i s t o. Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Vuorineuvos Wm. Lehtinen Kenraalimajuri evp. Yrjö Valkama Osastopäällikkö Enzio Sevon Hallitusneuvos Arvo Salminen Tuo~ari Arvi 3.Eeiskanen Puheenjohtaja Pekka Uartiri Sosiaalineuv~s ~nto Siivonen Toimitusjohtaja Einar Friman Johtaja Lenr.art Kivi Valtuuskunnan ja sen valitseman hallituksen puheen~ohtajana toimi huhtikuun 9 päivään 1963 saakka varatuomari J.W.Rangell. Edellä mainittuna päivänä pidetyssä valtuuskunr.an vuosikokouksessa ilmoitti varatuomari Rangell, että hän katsoo ikänsä ja muiden toimiensa vuoksi olevansa pakoitettu jättämään puheenjohtajan tehtävän. Sosiaalineuvos

6 - 6 - Akseli Kaskela valittiin yksimielisesti valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi jäljellä olevan kaksi vuotisen toimikauden ajaksi. Varapuheenjohtajina ovat toimineet agronomi Reino Piirto ja kenraaliluutnantti Ali Koskimaa. H ali i t u s. Valtuuskunnan vali tseman.15 jäsentä käsittävän yhdistyksen halli tukeen kokoonpano ol-i seuraava: Puheenjohtajat: Varapuheenjohtajat: Jäsenet: Varatuomari J.W.Rangell Sosiaalineuvos Akseli Kaskela.. Agronomi Reino Piirto Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Pääkonsuli Arvo Himberg Toimitusjo~taja Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Harry Lindblad Dipl.kauppias Aarno Pajunen Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi Osastopäällikkö Unto Pal6nen Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius Kenraalimajuri evp. J.A.Ravila. Kauppias Valle Resko Lakit.tohtori J.O.Söderhjelm saakka lähtien Valtuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa kesäkuun 14 päivänä 1963 valittiin hallitukseen seuraavat neljä ylimääräistä jäsentä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta:?uheenjohtaja Pekka Martin Sosiaalineuvos Unto S~ivonen 1oirr.itusjohtaja Einar Friman Johtaja Lennart!':ivi Yhdistyksen ja hallituksen sihteerinä on toiminut osastopäällikkö A~lis Ruusuvaara ja varainhoito on ollut Kansallis-Osake-Pankin! Totariaattiosaston tehtävänä. ~allituksen juoksevia asioita on käsitellyt työvaliokunta, jonka kokoonpano oli: puheenjohtajat J.W.Rangell saakka ja Akseli Kaskela lähtien sekä jäsenet Reino Piirto, Ali Koskimaa, Niilo Koskinen ja lähtien Pekka Martin.

7 " T i 1 i e n t a r kas t u s. Valtuuskunnan vuosikokouksen valitgec~na tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri SUlp Järvinen ja to~mitus jc htaja Erkki Kivelä. Heidän varamiehinään o~at olleet komisario Hannes Ojala ja ekonomi Ilmari Aro. K erä y s toi m i kun t a. Olympialaisen keräystoimikunnan puheenjohtajana on edelleen toiminut vuorineuvos ~m. Lehtinen.Keräystoimikuntaa täydennettiin toimintavuoden aikanå kahdesti. Vuoden alussa valittiin toimikuntaan jäseneksi oikeusneuvo~mies Nils Erik Nyman ja heinäkuussa sosiaalineuvos Unto Siivonen ja johtaja Lennart Kivi. Toimikunnan vastaanottamista rahalahjoituksista mainittakoon erikoisesti Pukeva Kappa Keskus OY:n lahjoittama ,- markan suuruinen lahjoitus, joka tiettävästi on suurin yhdeltä toiminimeltä keräykseen saatu rahamäärä. Toimikun~an luona vieraili kesällä tohtori Väinö Hoover Yhdysvalloista, jonka kanssa toimikunta keskusteli olympiakeräystä koskevista asioista amerikansuomalaisten keskuudessa. Keräystoimikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohta"ja Vuorineuvos Wm. Lehtinen Jäsenet: Pääkonsuli Arvo Himberg Teollisuusneuvos K.E.Lampi Kauppaneuvos Oski Nurmi Johtaja Olavi Salonen Oikeusneuvosmies Nils Erik Nyman Sosiaalineuvos Unto Siivonen Johtaja Lennart Kivi toiminut kamreeri Jussi Tos Toimikunnan sihteerinä on ede~leen savainen. V a r u s t e toi m i kun t a. Varustetoimikunnan puheenjohtajana on toiminut dipl.kauppias Aarno Pajunen ja toimikunnan "primus ~otor"ina" kauppias Valle Resko. Var~stetoimikunta onnistui tehtävässään erinomaisesti. Toimintavuoden aikana toimikunta keskittyi varustamaan Innsbruckiin matkaavan talvikisajouk~ee~e matka- ja edustueaeusteil1a. Järjestyksessä ensim-

8 - 8 - mäi senä on mainittava sopimus Pukeva Kappa-Keskus OY:n kanssa, joka sen lisäksi että valmisti edustu puvut l ahjoitu sena my6s toimi varusteiden kokooma-ja jakelupisteenä. Pukukankaat sekä Innsbruckin että Tokion joukkueille lahjoitti Littoisten Verkatehdas. Ulkoilutakki ja hiihtohousujen valmisluksen lahjoitti Yhtyneet Pukutehtaat ~ Tampereelta. Villapaidat, alusvaatteet ja sukat saatiin Suomen Tri-... koolta, jalkineet Kenkätehdas Rentto HyvinkääItä, Paidat Pallo-Paita OY :ltä, solmiot Ebb-Solmio OY:ltä, kau1ahui i Aro1an Kutomo OY: ltä, käsineet Toiminimi B.Huhdalta ja Kurikan Lakkitehdas OY:ltä. lakit Lakkitehdas Vega OY:1tä, vy8t ja olkaimet Olkain OY:ltä. ~äällyske n gät Suomen Kumitehdas OY:1t8. verryttelypuvut T:meltä Kisapuku Raumalta ja aurinkolasit OY Instrumentariumilta. Varustet01mikunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja: Jäsenet: Dipl.kauppias Aarno Pajunen Pääkonsuli Arvo Himberg Agronomi Reino Piirto Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Kauppias Valle Resko K 0 k 0 u k s et. Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Valtuuskunnan varsinainen vuosikokous idettiin ja ylimääräiset kokoukset ja Hallitus on kokoontunut 10 kertaa, nimittäin , , , , , , , , ja Hallituksen asettama työvaliokunta on. kokoontunut 11 kertaa nimittäin , , , , ' , , , , , ja K a n sai n v ä Iin eno 1 y m p i k 0 m i tee. Suomea edustivat Kansainvälisessä Olympiakomi~eassa vara tuo ari J.W.Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Fr nckell. Komitea pit i vuosikokouksensa Baden-Badenissa johon molemmat edustajamme osallistuivat. Varatuomari Rangell a toi ~e lostukaen kokouc en kulusta valtuuskunnalle sen kokouksessa Selostus liitettiin

9 - 9 - kokouksen pöytäkirjaan ja postitettiin valtuuskunnan jäsenille. Baden-Badenissa piti KOK:n työvaliokunta -Executive Board- myös kokouksen, johon osallistuivat kansallisten olympiakomiteoiden edustajat. Tähän kokoukseen osallistuivat Suomen Olympiakomiteasta puheenjohtaja Akseli Kaskela, varapuheenjohtaja. Ali Koskimaa ja sihteeri A.Ruusuvaara. Baden- Badenissa vierailivat myös Lahden kaupungin edustajat kaupunginjohtajå Olavi Kajåla, konäuli lke Wahlroos ja varatuo ~~ri Osmo Kock. He käv.ivät yksitysluontoisia neuvotteluja KOK:n ja kansallisten olympiakomiteoiden edustajien kanssa sekä jakoivat Lahden kaupunkia koskevaa ~iedotusaineistoa. V a 1 m i s tel u t ja v a 1 m e n n u s. Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, jolle jo aikaisemmin oli annettu tehtäväksi hoitaa ja johtaa Suomen joukkueen osallistumisen valmisteluja Innsbruckin talvikisoihin, määrättiin Innsbruckin joukkueen ylijohtajaksi. Hiihdon valmennuksen tehostamiseksi myönsi hallitus Suomen Hiihtoliitolle ,- ~arkan suuruisen apurahan hiihtojoukkueen osallistumista varten Seefe1dissä tammi- helmikuun vaihteessa 1963 pidettyihin "esikisoihin~. Samalla matkalla suorittivat kenraaliluutnantti Koskimaa ja. sihteeri Ruusuvaara Seefeldin kylässä majoitusvaraukset tulevan kisajoukkueen hiihtäjiä ja ampumahiihtäjiä varten. Ulkoministeriön ja Suomen Wienin suurlähetystön suhtauduttua myönteisesti asiaan, voitiin lähetystösihteeri Kurt Uggeldahl nimittää Suomen Innsbruckin joukkueen attasheaksi. Attashean apulaiseksi ja joukkueen tulkiksi lupautui Itävallassa, St.Anttonissa asuva suomalainenliikemies Fred.Rotherman. joka erittäin hyvin tunsi paikalliset olosuhteet ja jonka raportit jo va1misteluvaiheesså olivat suureksi hyödyksi. 3aden-Badenin kokouksen jälkeen vierailivat puheenjohtaja Akseli Kaskela. varapuheenjohtaja Ali Koskimaa ja sihteeri A.Ruusuvaara Innsbruckissa ja Seefeldissä. Kisojen järjestelytoimikunnan opastamina tutustuivat he Olympiakylään ja eri suorituspaikkoihin Seefeldissä ja Innsbruckissa. Tällä matkalla vahvistettiin myös Seefeldin majoitusvaraukset. Järjestelytoimikunnan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Suomen joukkueen ruokailupaikka siirrettyä Angloamerikkalaiseen / Skandinaaviseen keittiöön. Järje telytoimikunta oli suunnitellut Suomen joukkueen sijoi ttamista Slaavilaie/Aasialaiseen keittibön.

10 " Koticatkalla käytiin neuvotteluja myös Wienin suurlähetystössä suurlähettiläs Otso Wartiovaaran ja lähetystös1hteeri Kurt Uggeldahlin kanssa Suomen joukkueen kisamatkaa ja Lahden kaupungin talvikisa-ancmusta koskevista asioista., Talvikisajoukkueen kuljetuskysymys ratkesi myös vuoden lopussa, jolloin allekirjoitettiin Aero OY:n kanssa tilauslentosopimus Caravelle koneella Helsinki-MUnchen-He~8inki. ~ussikuljetukset MUnchen-Seefeld Innsbruck-MUnchen sek~ erillisryhmänä matkustavan hiihtojoukkueen kuljetuksista huolehti Matkatoimisto Kaleva. Agronomi Reino Piirto, jolle oli annettu tehtäväksi hoitaa ja johtaa Suomen joukkueen 9sal~istumisen valmisteluja Tokion kisoihin matk~sti ~okioon komitean lähettämänä lokakuussa jolloin Tokiossa järjestettiin "Esiolympialaiset" ja joihin suomalaiset Toivo Salonen ja Pentti ESKola oli kutsuttu kilpailemaan. Agronomi Piirron erittäin ansio~as matkakerto~us monistettiin -ja postitettiin valtuuskunnan jäsenille. ~alviurheilulajien toisen valmer~uskauden valmennusmäär~rahat s~oritettiin ~iihto: Ampumahiih to: Luistelu: Jääkiekkoilu: seuraavasti: 35 valmennettavaa 6 10 joukkue " " mk ,- II 6.000,- " ,- " n:k ,- =========.== mk 3.000,- aseiden Ampumahiihdolle myönnettiin lisäksi ja patruunoiden hankkimista varten. Sen jälkeen kun valtuuskunta kokouksessaan päätti, että Suomen jääkiekkojoukkue ilmoitetaan Innsbruckin kisoihin, myönnettiin jääkie1tkoilulle lisämäärärahana mk ,-. Kesäurheilulajeille päätti valtuuskunta vuosikokouksessaan hallituksen esityksestä suorittaa ensimmäisen valmennuskauden valmennusmäärärahoja seuraavasti: Ammunta!tfelonta Miekkailu ~ykyaik. 5-ottelu ~yrkkeily valmennettavaa n tt " " mk ,- " 8.000,- " 3.000,- " 6.000,- " 8.000,- (luettelo jatkuu)

11 Paini 16 valmennettavaa mk ,- Painonnosto 7 " " 7.000,- Purjehdu 6 " " 6.000,- Py6räily 4 " " 4.000,- Soutu 10 " " ,- Uinti 10 " " ,- oimistelu 8 " " 8.000,- " naiset. ryhmä " 3."000,- Yleisurheilu 32 n " ,- Jalkapalloilu joukkue ,- Koripalloilu joukkue " 5.000,- Yhteensä 129 valmennettavaa + naistoimisteluryhmä + kaksi pal-. loilujoukkuetta. Kaikkiaan suoritettiin valmennusmäärärahoja ,- markkaa. Ammunnan valmennukseen my~nnettiin lisäksi mk 4.500,- patruunoid n hankkimista varten. Soudun valmennusta varten my~nnettiin kahden veneen hankintaan mk ,- Määrärahat ensimmäisen kauden valmennus ta varten ouoritettiin erikcisliitoille. 'Varoja saaneita liittoja kehoitettiin huolehtimaan Siitä, että,kullakin alalla valmennus järjestetään ottamalla huomioon maan kaikki urheilupiirit Ja järjest6t, mm. TyHTäen Urheiluliitto, parhaan mahdollisen edustuksen aikaan saamiseksi Tokion kie~ihin. Myöhemmin päätettiin kuitenkin jakaa määrärahat erikoisliitoille ja Työväen Urheilulii tolle siinä suhteessa kuin kullakin liitolla on olympiaehdokkaiksi hyväksyttyjä urheilijoita. Talo u S. Valtion menoarvioon vuodelle 1963 ote~tu komitean valtionapu mk ,- aatiin komitean tilill~ Hallituksen anomuksesta suostui Opetusministeriö Siihen, että yhden vuod n 1963 kevään aikana toimeenpantavan veikkauskierrokaen nettotuotosta u~heilulle tuleva osuus luovutetaan Suomen Olympiakomitealle valtionavustuksena. OY Veikkaustoimisto määräsi kierroksen N:o 42 olympiaveikkauskierrokseksi. Tämän kierroksen urheilulle tuleva netto-osuus oli ,33 markkaa. Keräystoimikunnan varat karttuivat lahjoituksina ja korkoina vuoden aikana markalla.

12 Komitean talletuetililtä kertyi korkoja vuoden 1963 aikana yhteensä 5.950,45 markkaa. Valtion menoarvioon vuodelle 1964 on komitean määrärahaksi otet ~ tu ,- markkaa., Valmennusmäärärahoina jae~tiin vuoden 1963 aikana yhteen ä ,- markkaa, varauksiin vuoden 1964 kisoja varten siirrettiin ,- markkaa ja tilivuoden y'lijä~mä 9li 4.489,61 markkaa... Toimintakertomukeen liitteenä yhdistyksen tilinpäät~s per ja tilintarkastajien lausunto. K 0 m i t e a n 1 e.v y k e. Agronomi Reino Piirto, hänen täyttäessään Hämeenlinnan Tarmo, seuran täyttäessä vuotta. 60 vuotta. Helsingissä, huhtikuun 23 päivänä 1964 cerk. Akseli Kaskela puheenjohtaja Komitean kultainen anslolevyke myönnettiin toimintavuoden aikana seuraaville henkilbille ja urheiluelämää edistäneille järjestbille: :~- A. 'uusuvaara s eeri

13 SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y:n tilinpäätös ===============================================a=== K u 1 u t : Varsinaiset kulut Palkat ja palkkiot Lapsil.& kans.el.vak. Valmennusmäärärahat Innsbruckin kisat Tokion kisat Lisävaraus v.1964 kisoja varten Kokous-ja 6dustusku1ut Matkakulut Muut hoitokulut Ylijäämä v ,- 216, , , , , , , ,08 mk Tulostase 1/1-31/12' , , , ==a======.======= Tuo t 0 t : Varsinaiset tuotöt ValtIonavustus Keräystoimikunnalta Korot Kirjatulot mk , , ,45 213, ,61 ==================.' Varsinainen omaisuus. Rahoitusomaisuus KT.tIII KOP Postisiirtotili Tilisaatavat: Opetusminist. Keräystoimik. Käyttöomeisuus --- Kalusto ====== V a s t a a v a a Omaisuustase 31/12' ,61 136, '6, , , ,18 100,- mk ,38 ================== ~ Helsingissä, maa1iskuun -~~ 1964 /~(. ~~~C'-t /!~--._.,..--r.;t.v~ V a s t a t t a v a a Siirttvät erät araus v.1964 kisoihin ,55 Oma pääoma pääoma ,22 v.1963 lisäys 4.489, ,83 mk , ==================

14 TilintarkastusKertomus Valittuina tarkast amaan Suomen Olympiayhdietys ry:n vuoden 1963 hallintoa j a tilejä olemme tämän meille uskotun tehtävän suorittaneet ja esitämme t arkastuksen t uloksena seuraavaa: 1. Yhdistyks~n tilien avaus on ouoritettu edellisen vuoden omaisuus taseen mukaisesti. 2. Kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja perustuvat kirjaukset hyväksyttäviin tositteisiin. 3. Pankki tili ja postisiirtotili olivat vuoden vaihteessa pankin vastakirjan ja siirtokonttorin tiliotteen mukaiset. 4. Tilinpäätös, joka osoittaa 4.489,61 markan suuruistaylijäämää, on kirjanpidosta oikein johdettu. 5. Olemme myös tutustuneet yhdistyksen hallituksen j a sen työvaliokunnan pöytäkirjoihin. Sen perusteella, mitä yllä on esitetty ja kun yhdistyksen asioita on huolellisesti ja erittäin taitavasti hoidettu, ehdotamme, että yhdistyksen valtuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja myöntäisi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Helsingissä, huhtikuun-.? päivänä 1964 \ Erkki Kivelä Sul 0 J ärvlnen

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. ) - 51 - puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa 1968. Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jari Sutinen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 15.3.2008 PÖYTÄKIRJA Paikka: Varparannan koulu Aika: 15.3.2008 klo 12.00 13.40 Osallistujat: Jari Sutinen, Silja Väyrynen, Toivo Juntunen, Urho Ruokolainen, Anja

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65. SUOIG~N OLY:.1PIAYIIDISTYS ry. IIelsinld. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1S65. Yhdistyksen valtuuskunnan vuosikokouksen 23.4.1965 tekemän päätöksen johdosta, että Suomi osallistuu vuoden 1968 olympialai7'"

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

v. Liittohallitus ja valiokunnat

v. Liittohallitus ja valiokunnat IV. Liittokokoukset Varsinaisen liittokokouksen lisäksi pidettiin toimintavuonna 1966 yksi ylimääräinen liittokokous. ':. arsin~.inen liittokokous pidettiin Suomen Suurkisojen viimeis~na, kesakuun 8 päivänä

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot