KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",.

3 K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A Suomen Olympiayhdistys r.y~

4 S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta Puheenjohtajisto Hallitus Työvaliokunta Sihteeristö Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset Komitean virkailijat 111 TOIMIKUNNAT Olympia-Taloustoimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennus toimikunta IV TIEDOTUSTOIMINTA V KANSAINVÄLINEN EDUSTUS JA YHTEISTYÖ Suomen edustus IOC:ssä Kansainväliset kokoukset Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden Pohjoismaiden olympiakomiteoiden kokous Vierailut VI TALOUS VII KUNNIANOSOITUKSET Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäviiri Komitean kolmioviiri Tasavallan Presidentin 75-vuotispäivä kokous sivu Liitteet: N:o 1, n:o 2, n: 0 3, n:o 4, n:o 5, Suomen Olympiayhdistys r.y:n tilinpäätös Tilintarkastajain lausunto edellisestä Suomen Olympia-Taloustuimikunnan tilinpäätös Yhdistyksen tilintarkastajain lausunto edellisestä Suomen Olympiakomitean matkustussääntö alk.

5 1 YLE 1 S K A T S A U S Päättynyt vuosi on ollut olympiavalmennuksen, -keräystoiminnan ja muiden olympiavalmistelujen käynnistämisaikaa. Eri luottamuselimet ja toimihenkilöt ovat tarkistelleet suunnitelmiaan ja luoneet pohjaa kaikkien toimenpiteiden suuntaamiseksi parhaaseen mahdolliseen menestykseen Sapporossa ja Mtinchenissä. Toimenpiteemme tärkeimmän eli olympiavalmennuksen kiihdyttämiseksi eri urheilumuotojen osalta ovat olleet aikaisempaa ak- tiivisempia. Valmennuspäällikön johdolla on järjestetty seminaareja liittojen olympavalmentajille, jotka ohjelman ja osanoton puolesta ovat onnistuneet erinomaisesti. Uutena toimintakohteena ovat olleet tuki toim npi teet olympiavalmennuksessa ole ville urheilij oille. Toteutusta varten on käynnistetty seminaa ritoiminta, jonka tarkoituksena on tämän yhä tärkeämmäksi muodostuvan asian hoitaminen vastaisuudessa. Tulokset tästä erittäin vaikeasti ratkaistavasta työstä näkyvät hitaasti, mutta sellaisia varmasti syntyy, kunhan eri intressipiirit saadaan tämän asian taakse~ Valmennuspäällikkö on antanut tukea liittojen olympiavalmennsutyölle osallistumalla niiden järjestämille valmenta jakursseille ym. tilaisuuksiin luennoitsijana. Taloustoimikuntamme hoitama varojen keräys un lähtenyt liikkeelle suunniteltua hitaammin. Odottamatt~man viivytyksen muodosti vuoden aikana voimaan tullut arpajaisverolain muutos, joka viime tingassa vaikeutti huomattavasti kirjeensuljinmerkkikeräyksen toimeenpanoa. Myös suurlahjoitusten verovapauden poistaminen on lähes kokonaan lopettanut näiden saantimahdollisuuden. Kun veikkausvoittovaroista saatava valtionapu ei saman aikaisesti ole edellisen olympiaadin vastaavaan aikaan nähden noussut, olemme päättyneellä toimintakaudella joutuneet vetämään "köyhän miehen" budjettiao Tämä on merkinnyt monien sellaisten toimenpiteitten siirtämistä tulevaisuuteen, jotka alunperin olivat ohjelmassamme tälle toimintavuodelle. P ~;.p.tt yneellä toimintakaudella on valmisteltu myös osanottoa Sa:',poron kansainvälisiin talvikisuihin. Kuljetussuun-

6 2. ni te:.ma ja sopimus matkasta on tehty eri vaihtoehtojen jälkeen yhdessä muiden pohjoismaiden kanssao Se on ehdottomas ti tehdyistä tarjouksista edull~sin ja joustavin. Samalla on periaatteessa so-..ri ttu, että myös varsinainen kisamatka sv J'~ ritetaan yhteispohjois~aise~~ kuljetuksena. Tuleva vuosi on erittäin tärkeä. Olympiavalmennukseen on viimeistä[~n nyt saatava palj on 2-isää vauhtia. Päi vänkää:1. hukkaamiseen ei ole enää varaa. Tätä toimintaa meidän pitär koko organisaatiollamme tukeao Jos me tässä onnistumme, ei ole epäilystäkään sii tä, ettemmekg pystyisi varsin mi tj.;aviin saavutuksiin vuonna 1972 olympialaisissao Lähtökohta on v& hintään tyydyttävä. Ovathan varsin monet olympiavalmennettavistamme maailman huipulla tai sen välittömässä tuntumassa. II JÄSENISTÖ, TOIJ.'.IIELIMET JA HALLINTO J ä sen i s t ö Yhdi:-:. tyksen jäsonistössä ei toimintavuodp'l1 FdkFma tapahtunu '; muutoksian Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimjntuvl1odf>l1 päättyessä ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheil uliitto Työväen Urheiluliitto Työväen U~heiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampum~hiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Korinalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahookeyliitto

7 Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Sontuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliit-to Suomen Urheiluliitto S'l.Omen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on j äsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 äei.ntä o Kun n i a J ä sen e t Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet: varatuomari J.W. Rangell vuodesta 1967 lähtien sosiaalineuvos Akseli Kaskela vuodesta 1969 lähtien VaI t u u s kun t a ~hdistyksen s ääntöjen 9 :n edellyttämän valtuuskunnan kokoonpano varamiehineen oli toimintavuoden päättyessä seu- Kansainyälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Jäsenliittojen nimeäminä edustajina: Suomen Ampujainliitto: kaupunginjohtaja Erik von Frencke~ l \uorineuvos Paavo Honkajuuri kenraali K.O. Leinonen diplomi-insinööri Tatu Kivinen diplomi-insinööri Maunu Wirtanen everstj.luutn. Ilkka Kiianlinna

8 4. Suomen Ampumahiihtoliitto: pääjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti Heikki Virtanen Suomen Hiihtoliitto: toimitusjohtaja Hannu Koskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen car~kinointipääll. Eeti Nieminen Suomen Jousiampujain Liitto:ke~raaliluutnantti Veikko Koppinsn rakennusmestari Esko I;unonen Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: Suomen Koripalloliitto: Suo ~en Käsipalloliitto: hallitusneuvos Torsten Mur~n luottopäällikkö Cingiz Safiulla toimitusjohtaja Harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen merkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen insinööri Erkki JG Woivalin voimistelunopettaja Juhani MiettL1.<:::T_ varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth myyntipäällikkö Lars-Erik Ahlgren toimittaja Nils-Göran Wallen Suomen Kävelyurheiluliitto:kamreeri Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: yaralla: Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: varatuomari Seppo Hieta di plomi-ins inöör5. Rune Nylander diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos myyntipäällikkö Martti Santala kansakoulunopo Jukka Lampiniva pääkonsuli Cyril W. Reincke toiminnanjohtaja Markku Voutilainen komentajaka~t.evp. Erkki Kerttula majuri evpo Torvald Appelroth

9 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: Suomen Nyrkkeilyliittn: Suomen Painiliittn: Suomen Painonnostoliitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Suomen Pyöräilyliitto: Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Tait~luisteluliitto: Suomen Uimaliitto: pääjohtaja Seppo Konttinen eversti Olavi Liukkanen johtaja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg varastopäällikkö Kaleva Sampila käämijä Martti Lehtevä toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja Kauko Penttilä ekonomi Olavi Kurikka työnjohtaja Elmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi Lassi Toivola varatuomari Pekka Kare insinööri Eino Mäkinen johtaja Reino Järvenranta myyntipäällikkö Veikko Kinha lakitieteen lis. Osmo P. Karttunen eversti evp. Erkki Poroila talousjohtaja Turkka Laine lakitieteen tri J.O.Söderhjelm tuiminnanjohtaja K.G.Källström varatuomari Kallio Kotkas ajumestari Sulo Lahtinen kauppias Arvo Maunumäki ek0numi Christian Oesch ratsumestari Vilhelm Noschis professori Ilmari Melander toimitusjohtaja Erkki Noramaa kommudori Olavi Haikala pankinjohtaja Erkki Harmola r0uva Jane Erkko insinööri Ilmari Simula insinööri Birger Kivelä ekonomi Pekka Lairola

10 6. Su~men Uimaliitto (jatk.) Suomen Urheiluliitto: Suomen Voimisteluliitto: johtaja Taist0 Kasvin varatunmari Pentti Koskinen opettaja Seppo Aarnin toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja Jukka Lehtinen kenttäpäällikkö Orvo Anttila järjestelymestari Arvi Laakso apul.sos.päällikkö Tuomo Metsänranta lehtori Raimo Lunila liikunnanohjaaja Aulis Potinkara tarkastaja Mauno Mäkinen metsäteknikko Oiva Halmetoja insinööri Veikko Marttinen t htori Birger Stenman lehtori Esa Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö Luukko johtaja Olavi Linnanlahti Valtuuskunnan erikoisjäsenet: ministeri Paavo Aitio lrofessori Kaarlo Hartiala toimitusjohtaja Erkki Kivelä diplomi-insinööri Lennart Kivi pääsihteeri Aaro Laine johtaja Pekka Martin ministeri Olavi J. Mattila pikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman susiaalineuvos Väto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä 58. Elokuun 2 päivänä päättyi ministeri Antero V ä Y r Y sen elämänkaari. Suomen Palloliiton toisen varsinaisen jäsenen paikka Olympiayhdistyksem valtuuskunnassa oli täten tyhjänä toimintavuoden päättyessä.

11 Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskurman Ja Ge~l asettc.man hallituksen puheenjohtajana on toiminut toi~itusjohtaja Jukka U uni 1 1 ja varapuheenjohte.jina toimitusjohtaj~ Hannu K 0 s k i v U J r i ja vara~uomari Pekka K a r e 0 H a 1 1 i t u s Hallituksen kokoonpano toimintavuoden aikana oli seu- raava: puheenjohtaja: toi~itusjohtaja Jukka Uunila var:apuheenj ohtajat: toimi ~tl.s j oh~aja Hannu Koskivuori varatuomari Pekka Kare jäsenet: kaupuljg::.1'lj ohtaja Erik von FrenckelJ. vuorineuyos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lis. Osmo P o Karttunen diplomi-insinööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali K.OoLeinonen toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin oikeusneuvosil1ies ~Jils-Erik Nyman diplomikauppias Aarno J?ajunen johtaja Valle Pesko sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Vt'5nö Soininen "hammaslääkäri Birger Sten.rnan l ~ kitieteen tri J~O. Söderhjelm Työ v ali 0 kun t a HFllli-r.nksell jll()kscvia asioita on käsitellyt työvaliokunta, johon toimintavuoden RikRTIR uvat kuuluneet: hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila~ varapuheenjohtajat Hannu Koskivuori ja Pekka Kare, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala, taloustoimikunnan puheenjohtaja Aarno Pajc:."l (.:.n ja halli tuksen ~äsene-~ Unto Siivonen ja Väi--

12 8. nö Soininen. S i h tee r i s t ö Olympiayhdistyksen, valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen samoin kuin työvaliokunnan suhteerinä on toiminut Olympiakomitean pääsihteeri, varatuomari Carl-Olaf H 0 m ~ n. Olympia-Talous toimikunnan sihteerinä on toiminut taloustoimiston toimistopäällikkö Valle R e s k 0 ja valmennustoimikunnan kokouksissa on pöytäkirjaa pitänyt Olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuo m i n en. V a r a i n hoi t 0 j a t i 1 i n t a r kas t u s Olympiayhdistyksen tilit ja kirjanpito on ollut hoidettavana Kansallis-Osa ke-pankin pääkonttorin notariaattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessaan valitsemat tilintarkastajat komisario Hannes 0 j ala ja kauppat.maisteri, KHT-tilintarkastaja Olle V. S a 1 m i. Heidän varamiehikseen oli valittuna ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Keijo Vii a n en. Olympia-Taloustnimikunnan tilit on yllä mainittujen yhdistyksen tilintarkastajien lisäksi tarkastanut myös valtion asettaman avustustentarkkailulautakunnan nimittämä AT-tilintarkastaja, jona on ollut toimintavuoden aikana sivukonttoreiden tarkastaja Matti Yli k 0 r t e s. Taloustoimikunnan keräystoiminnan tilinpitojärjestelmän ja valvunnan on suunnitellut KHT-tilintarkastaja, ekonomi Keijo A a 1 t 0 n e n. K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseensa ja vuosikokoukseen Hallitus on kokoontunut tuimintavuoden aikana kuusi kertaa, nimittäin 5.2., 26.2., 16.4., 20.5., ja Hallituksen asettama työvaliokunta kokoontui vastaavana aikana kymmenen kertaa, nimittäin 20.1., 23.3., 8.4., 13.5.,

13 , 5.8., 11.9., ja K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t Olympiakomitean toimistonhoitajana on edelleen toiminut rouva Kirsti E k 1 u n d. Toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin ja /236. Olympia-talous toimikunnan toimiston hoidosta on vastannut toimistopäällikkö Valle R G S k 0, jonka apulaisena toimintavuoden aikana oli kamreeri Jalmari P ö 1 1 ä n en. Taloustoimiston osoite on Stadion ja puhelin Olympiakomitean valmennuspäällikkönä toimi vuoden 1970 aikana voimistelunnpettaja Kalevi Tuo m i n e n. 111 T 0 1 M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi asettanut neljä eri toimikuntaa, juiden työskentelystä mainitaan seuraavassa. 1) OLYMPrA-TALOUST01MIKUNTA Taloustoimikunnan kokoonpano vuoden 1970 aikana on ollut seuraava: puheenjohtajana Aarno Pajunen, varapuheenjohtajana Viljo Luukka sekä jäseninä Einari Ylinen, Pekka Kotkavuori (1deatoimikunnan puheenjohtaja) ja Valle Resko (sihteeri). Vuoden alussa valittiin eri etupiirejä ja eri paikkakuntia käsittävä laajempi elin Talousvaltuuskunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Aarne P ö n k ä - n e n, varapuheenjohtajana Peter F a z e r (molemmat Helsingistä), jäsenet: Gunnar A r t k 0 s k i (Tampere), Harry B e r n e r, Pentti H a n s k i, Pekka H e r 1 i n ja

14 10. Päiviö H e t e m ä k i (em. Helsingistä), Birger H u h - t a (Kokkola), Niilo H ä m älä i n e n (Helsinki), Asko J 0 k i n e n (Seinäjoki), Jorma J ä r v i (Helsinki), Jaakko Ken tai a (Kuopio), Irja K e t 0 n e n (Turku), Tapio K 0 s k i, Pekka K u 0 P P ala, Olli L Y Y t i - k ä i n e n ja Olavi J. M a t t i l a (em. Helsingistä), Erkki Pii P P 0 n e n (Inkeroinen), Jaakko R a n t a - n e n ja Olavi Salon e n (Helsinki), Jlirgen S c h m i d t (Parainen), Peter TaI l b e r g, Jussi T 0 s s a vai - n e n ja Mauri Vie r u m ä k i (Helsinki) sekä Yrjö Yli j 0 k i (Lappeenranta). Taloustoimikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut kuusi kertaa ja Talousvaltuuskunta kerran Lopullisessa tilintarkastuksessa todettiin, että keräyksen bruttosumma edellisen olympiadin ajalta oli mk ,53, mistä netoksi jäi ,93. Sapporon ja Munchenin olympiakisojen keräystä varten päätettiin käyttää seuraavia keräysmuotoja: - kirjelmäkeräys - suurkilpailut eri lehdissä - varustekeräykset - olympiarenkaiden käyttöoikeuden valvonta - olympiamerkkien myynti - USA:n ja Ruotsin suomalaisten keräykset - Mainos TV:n kanssa toimeenpantavat "01ympiatempaukset" _ Ideatoimikunnan tai joidenkin muiden keksimät keräysmuodot Keräyskirjelmiä eri tehdas- ja liikelaitoksille lähetettiin keväällä yhteensä 250. Tulos oli laiha, sillä vain Kansallis-Osake-Pankki lahjoitti mk 5.000,-. Tämä vesiperä kirjelmäkeräyksessä johtuu siitä, etteivät liikelaitokset saa näille lahjoituksille verovapautta, kuten ennen yuotta 1968 saivat. Muita lahjoituksia on saatu seuraavasti: Mainosyhtymä mk 3.000,-, Oy Hertso Ab mk 1.000,-, Jussi Tossavainen mk 500,-, Oy Aga Ab mk 250,-, tuntemattomana haluava lah-

15 11 joittaja kg postikorttikartonkia sekä Sisupisara -tunnuksen käytöstä joulukuusimyynnissä Peter Preissfreundilta mk 1.000,-. Mainoslahjan kanssa on sovittu, että se ostaa kuudelle eri artikkelilie olympiarenkaiden käyttöoikeuden, josta yhtiö suorittaa jokaisesta ennakkoa mk 1.000,- ja lisäksi myynnin perusteella 10 % bruttomyynnistä. Mainoslahjan ehdotuksesta on myös suunnitteilla äänilevyn teettäminen "OLYMPIAN TÄHTIHETKISTÄJI ja sen markkinriminen. Ideatoimikunta suunnitteli Sapporon ja Mtinchenin olympiakeräystä varten uuden tunnuksen JlSisupisaran" (nyrkkiin puristettu käsi), mitä tunnusta käytetään kaikissa olympiamerkeissä. Merkkejä on tristaiseksi valmistettu vain rinta- ja kirjemerkkejä. Rintamerkkejä on kahta laatua, kullasta valmistettuja 50 markan hintaisia sekä munvisia kahden markan hintaisia. Kirjemerkin hinta on myös kaksi markkaa. Tämä taiteilija Osmr P a sas e n piirtämä SISU PISARA -merkki julkistettiin Kansallis-Osake-Pankin juhlahuoneistossa lehdistölle ym Merkkien myynnistä päätettiin urheilujärjestöille myöntää käteismyynnissä 50 %:n palkki0. Kaikille muille kuten postitoimipaikoille, pankeille, USA:n suomalaisille ym. palkki0 on 20 %. Useampien neuvottelujen avulla päästiin SUOMALAINEN -lehden kanssa sopimukseen, että jokaisessa 1971 ilmestyvässä neljässä numerossa järjestetään Olympia-suurkilpailu. Palkintoja näihin kilpailuihin hankkimaan päätettiin ottaa o.t.o. Pentti Riskala, joka aikaisemminkin on hoitanut vastaavanlaisia hankintoja hyvällä menestyksellä. Vuonna 1972 on tarkoitus järjestää vastaavanlaisia kilpailuja joissakin muissakin lehdissä. Sappdron ja Mtinchenin olympiajoukkueiden v a r u s - t e i s t a on alustavasti neuvct9ltu eri aloj en tehtaiden ga liikelaitosten kanssa. Mallieli tarkempi suunnittelu ja varusteiden tilaukset ym. niihin liittyvät asiat jäävät vuoden 1971 aikana hoidettaviksi.

16 12. Sisupisara -olympiamerkkien myynti on käynnistynyt melko lupaavasti, sillä sekä kultaisia että muovisia rintamerkkejä on alkuvaiheessa myyty paremmin kuin vastaavasti edellisen olympiadin aikana. USA:ssa tohtori Väinö H 0 0 v e r 0n lupautunut aikaisempaan tapaan järjestämään olympiakeräyksen Amerikan suomalaisten keskuudessa. Ruotsissa hoitaa olympiamerkkien myyntiä Tukholman Suomalainen seura, pääorganisaattorina herra Paavo H 0 n k a - n e n, joka onkin jo ostanut merkkejä suoraan käteisellä ja tehnyt lisätilauksiakin. Kirjemerkkien myyntiä on vuoden lopulla valmisteltu huolella ja kun SUOMALAINEN -lehti saapuu jokaiseen Suomen kotiin, on kaikissa maan postitoimipaikoissa, pankkien konttoreissa ja Rautakirjan myymälöissä merkkejä saatavana. MAINOS TV:n kanssa suoritettavista "Olympiatempauksista" on neuvoteltu alustavasti. Sopivaksi ajankohdaksi on katsottu syksy Vuoden aikana Gn Urheiluvalmennuksen perustiedot -kirja myyty loppuun.

17 13. 2) Sääntötoimikunta ) Hallitus antoi toimikunnalle valtuuskunnan esittämien toivomusten mukaisesti yhdistyksbn sääntöjen tarkistamisen. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut varatuomari Pekka Kare ja j äseninä toimitusjohtaja Hannu Koskivuori ja johtaja Pekka Martin. 3) Kansainvälisten asiain toimikunta Toimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Kaarlo Hartiala ja jäseninä toimitusjohtaja Harry Lindblad ja lakit. tohtori J.O. Söderhjelm sekä sihteerinä pääsihteeri Carl-Olaf Homen. Toimikunta on perehtynyt kulloinkin esillä olleisiin olympiakomiteaa koskeviin kansainvälisiin kysymyksiin ja pitänyt yhteyttä IOC:hen ja kansallisiin olympiakomiteoihin. Erittäin tiivistä on yhteistyö ollut pohjoismaiden olympiakomiteoiden kanssa. 4) Valmennustoimikunta Toimikunnan tehtävänä on toimia olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennus toimi kunta on tehnyt ehdotuksia eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä~ Se on valvonut olympiavalmennusta, tarkkaillut valmennusmäär ärahojen käyttöä ja seurannut l ääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tehnyt havaintojaan kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilaisuuksissa, joissa mukana on ollut olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Valmennus toimikunnan kokoonpano toimintavuonna oli seuraava: puheenjohtajana: l ääket.lis. Ilkka Vuori j äseninä : voim.opett. Pentti Anttila tekn.tri Friedrich Blanz l ääket.lis. Risto Elovainio lääket.ja kir.tri Helmer Kvist voim.opett. Juhani Miettinen koul.pääll. Heikki Niininen koul.pääll. Seppo Nuuttila osastopääli. Tapio Pöyhönen koul.pääll. Erkki J ääskeläinen sihteerinä : valm.pääll. Kalevi Tuominen

18 14. Kokoukset Toimintavuoden aikana valmennustoimikunta piti yhteensä seitsemän kokousta. Toiminta Valmennustoimikunnan toimintaa hallitsi luonnollisesti jo lähestyvien Sapporon kansainvälisten talviurheilukilpailujen ja kisojen suunnittelu lähinnä valmennuksen tehostamisen kannalta. Jo käytiin ensimmäinen neuvottelu Sapporon "esikisoista". Aivan erikoisen osansa ansaitsee urheilulääkäriverkoston saaminen koko valtakuntaa k2tt~vaksi ja toiminnan kä yn~is~yminen syksyllä 1970 alustavasti ja lopullinen käynnis tymir r.-:'l vuoden 1971 alu-.sta. Samoin käynnistettiin vuoden aik.:i na nk. tuki toi.iilenpides eminaari, jonka käynnis tävä kokous oli Tukitoimenpideseminaarin tarkoituksena on tutkia niitä mahdollisuuksia, mitä löytyy valmennuksen tehostamisek- Valmennu ~~ seen lti ttyvät pää tila'; suudet toimintavuoden aikana järjestettiin urheilupsykologian seminaari Joutsassa 01ympiavalm9ntajille ja kouluttajille. Pääluennoitsijoina toimivat dosentti Friedrich B 1 a n z ja maisteri Kalevi Tom per ie Kurssin johtajana toimi Kalevi Tuominen. Osanottajia oli kaikkiaan järjestGttiin Kuortaneen Urheiluopistolla neuvotteluja koulutustilaisuus urheilulääk&reille. Tilaisuuden kuluista vastasi Urheilulääkäriyhdistys. Urheilulääkärett ~ oli paikalla järjestettiin Joutsassa urheilufysiologian seminaari olympiavglmentajille. Luennoitsijoina toimivat tri Ilkka V u 0 r i ja tri Risto Elo vai n i 0 Seminaarin johtajana toimi Kalevi Tuominen. Osanottajia järjestettiin Varalassa Tampereella seminaari aiheesta "tiedon merkitys valmennuksessa". Pääluennoitsijana.J.;oimi prof. G r q '1 d m ann Itä-Saksasta. Olympiakomi tea oli eräänä seminaarin järjestäjänä. Osan o ~taj:"a oli 488

19 15. Toimintavuoden aikana valmennuspäällikkö on osallistunut lukuisiin neuvottelu- ja luennointitilaisuuksiin eri puolilla maata. Lisäksi valmennuspäällikkö on seurannut eri olympialajien valmennus- ja kilpailutoimintaa seuraten mm. Pohjoismaisten hiihtolajien Y~-kisoja Tshekkoslovakiassa IV TIE D 0 T U S TOI MlN T A Kulumassa olevalle olympiadille ei ole nimetty erikseen tiedotustoimikuntaa. Tärkeimpien asioiden ollessa käsiteltävinä, Olympiakomitean toimisto on hoitanut informaation lehdistölle, radiolle ja televisiolle. Olympiakomitea on yhteistyössä Urheilutoimittajien Liitolta sa.amiensa tietojen mukaisesti esittänyt alustavasti akkreditoitavat sanomalehtimiehet ja lehtikuvaajat Mtinchenin kisoihin Samoin Sapporon kansainvälisiin talviurheilukilpailuihin suunnitellun matkan puitteissa anoi tu yhteistyössä niin lehdistön kuin Yleisradionkin kanssa. V K A N SAI N V Ä L l N E N E D U S T U S J A Y H TEl S TYÖ Suo m e n e d u s t u s loc:ssä Kansajnvälisp.D Olympiakomitean (loc) edust:=tjat Suomessa ovat edelleen olleet khuljll'ngjyljohlaja. F.rik von F r e n c k eli ja vuorineuvos Paavo H 0 n kaj u u r i IOC kokoontui lähes täysilukuisena kokoukseensa toukokuun 7-16 päivinä Amsterdamiin. Saapuvilla oli 73 jäsenestä 71. Kokouksen pääkysymyksenä Suomen kannalta oli vuoden 1976 kisa.kaupunkien nimeäminen, koska talvikisoja oli hakenut myös Tampere. Suoritettujen vaalien jälkeen vuoden 1976 kesäkisat

20 16. annettiin Montrealin ja talviolympialaiset Denverin järjestettäviksi. Kokouksessa käsiteltiin roc:n sääntökysymyksiä. Esillä olivat mm. Siperco-komitean amatöörisääntöjen muutosehdotukset, joiden lupullinen hyväksyminen siirtyi kuitenkin Luxemburgissa pidettävään kok0ukseen. Uudeksi olympialajiksi hyväksyttiin Munchenin kisoissa ensimmäisen kerran ohjelmassa oleva kanoottislalom. roc:n työvaliokunnan (Executive Board) jäsenten ja varapuheenjohtajien vaalin jälkeen roc:n Executive Boardin kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja Avery B r u n dag e r varapuheenjohtaja Lordi K i 1 1 a n i n rr varapuheenjjhtaja kreivi Jean de B e a u m 0 n t rrr varapuheenjohtaja Jonkher van K a r n e b e e k Jäsenet: Sir Ade A dem ola Constantin A n d r i a n 0 v Juan Antonio Sam a r a n c h Silvio Magalhåes P a d i 1 h a Prinssi Tsuneyoshi T a k e d a Muiden asioiden kohdalla päätettiin mm., ettei Sapporossa eikä Mtinchenissä pidetä esikisoja. Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell, joka toimii roc:n rrr:n alakomitean puheenjohtajana, osallistui myös Lausannessa pidettäviin roc:n Executive Boardin ja alakomiteoiden yhteiskokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin alustavasti roc:n seuraavalle kokoukselle päätettäväksi jätettäviä kysymyksiä. Kansainväliset kokoukset Kansallisten olympiakomiteoiden laajenevissa yhteisty~pyrkimyksissä muodostaa vuosi 1970 välivuoden. Niinpä Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (PGA of NOC 's) ei kokoontunut kertaakaan eikä myöskään pidetty yhteistä kokousta roc:n Executive Boardin kanssa. Tästä huolimatta kansainvälinen yhteistyö oli vilkasta ja sai jälleen uusia ilmenemismuotoja.

21 17. Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden kokous Vuodesta 1967 alkaen on eri kansainvälisillä forumeilla keskusteltu n.s. Euroopan olympiakisojen järjestämisestä ja Euroopan Kansallisten Olympiakomiteoiden liiton perustamisesta. Pohjoismaiset olympiakomiteat ovat alusta alkaen vastustaneet molempia ehdotuksia sekä periaatteellisista että kustannussyistä, mutta tästä huolimatta lähinnä ranskalaiset ja sveitsiläiset ovat tarmokkaasti kehitelleet asiaa ja saaneet eri yhteyksissä voimakasta tukea ajatuksilleen j ärjestettiin Mlinchenissä Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yleinen kokous, jonka pääteemoina olivat Euroopan liiton perustaminen ja Euroopan kisojen hyväksyminen. Molemmat aikeet saatiin kuitenkin lähinnä pohjoismaisen vastustuksen avulla estetyiksi ja liiton perustamisen sijasta päätettiin kehittää Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyötä kokoontumalla kerran vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokouksissa ei voida enemmistöpäätöksillä rajoittaa kansallisten olympiakomiteoiden vapautta esittää omia mielipiteitään KOK:hon tai mihinkään muuhunkaan suuntaan. Kokouksessa pyritään valitsemaan seuraavan kokouksen paikka sekä nimetään puheenjohtaja ja sihteeri valmistelemaan seuraavaa kokousta. Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi Wienissä toukokuussa Puheenjohtajaksi valittiin Mlinchenin kokouksen kokoonkutsuja, KOK:n j äsen kreivi de Beaumont (Ranska) ja sihteeriksi Mr. Weymann (Sveitsi). Suomen Olympiakomitean edustajana kokouksessa oli pääsihteeri Carl-Olaf Hom~n, joka laati seikkaperäisen raportin kokouksesta, Pohjoismaidon Olympiakomiteoiden kokous Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden välinen yhteistyö on jatkunut entiseen tapaan rakentavassa hengessä j ärjestettiin Tukholmassa peristeellinen kokous KOK:n pohjoismaisille j äsenille ja pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden edustajille. Suomen Olympiakomitean edustajina osallistuivat puheenjohtaja Jukka Uunila, kansainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala, talous-

22 18. toimikunnan jäsen Pekka Kotkavuori ja pääsihteeri Carl-Olaf Homen kokoukseen, minkä lisäksi KOK:n kunniajäsen J.W. Rangell ja KOK:n jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri ottivat osaa. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä KOK:n Amsterdamin kokouksessa esille tulevia asioita, minkä lisäksi keskusteltiin suhtautumisesta Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvään Yleiskokoukseen (PGA of NOC's) sekä Yhteispohjoismaisista talvinlympiakisojen matkavalmisteluista 1972 kuin myös S~pporon kansainvälisiin talviurheilukilpailuihin liittyvistä asioista. Pääsihteeri laati kokuuksesta seikkaperäisen raportin. Vierailut Neuvostoliiton Olympiakomitean puheenjohtaja ja IOC:n varapuheenjohtaja Constantin Andriannv sekä pääsihteeri Vladimir Savvin vierailivat Suomessa 27-~ Matkan aiheena olivat lähinnä vuoden 1976 olympiakisat ja matkan aikana vieraat tutustuivat mm. Tampereen kaupungin talviolympiakisavalmisteluihin. Tampereen kisa-anomuksen johdosta vierailivat myös mm. Kansainvälisen Hiihtoliiton puheenjohtaja Marc Hodler ja pääsihteeri Sigge Bergman maassamme Neuvostoliiton ministerineuvoston urheilun keskuskomitean ja Neuvostoliiton Olympiakomitean kutsusta vierailivat Olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri. Carl Olaf Homen Neuvostoliitossa Matkan aikana tutustuttiin urheilulaitoksiin Moskovassa ja Kievissä sekä keskusteltiin olympialiikettä ja maittemme välistä urheiluvaihtga koskevista asioista. Pääsihteeri laati matkasta seikkaperäisen raportin. VI T A L 0 U S Kuten edellisenä vuotena muodostivat erikoisliitoille jaetut valmennusmäärärahat suurimman erän myös toimintavuoden kuluista. Vuoden aikana myönnettiin kesäurheiluliitoille II valmennusmäärärahaeränä markkaa ja talviurheiluliitoille 111 valmennusmäärärahaeränä markkaa eli yhteensä

23 markkaa. Talviliittojen valmennusmäärärahan rahoittamiseksi oli välttämätöntä ottaa markan vekselilaina, mikä puolestaan aiheutti 3.435,34 markan korkokulut. Hallinnon palkat ja palkkiot snsiaalikuluineen nousivat vuoden aikana ,38 markkaan, jolloin on huomioitava, että valmennuspäällikön palkka, matkat ym. kulut, ,24 markkaa, esiintyy eri momenttina. Vuokra, posti-, puhelin- ym. toimistokulut nousivat ,73 markkaan, kokoukset, matkat ja edustus Suomessa ,32 markkaan ja kansainvälinen yhteistyö 6.627,93 markkaan. Sapporon talviurheiluviikon osanottajien majoituksen ennakkomaksut olivat ,25 markkaa, valmentajien koulutuksen sekä valmennus toimikunnan toimintaan meni ,24 markkaa ja tämän lisäksi oli sekalaisia kuluja 2.111,21 markkaa. Kuluja oli siis yhteensä vuoden aikana ,64 markkaa. Tuloina yhdistys sai varsinaisena valtionapuna markkaa, jonka lisäksi myönnettiin vuonna 1969 järjestettyyn Olympia-aatteen 75-vuotisjuhlallisuuksien kulujen peittämiseksi markkaa. Kun tähän lisätään tul~t "Urheiluvalmennuksen perustied~t" -kirjan myynnistä ,80 markkaa ja korot 1.694,22 markkaa, oli tuloja kaikkiaan ,02 markkaa. Tilivuosi päättyi näin ollen ,62 markan alijäämään. Olympia-Taloustoimikunnan keräystoimintaa ei vielä vuoden 1970 aikana saatu kunnolla käyntiin, vaan vuosi päättyi ,68 markan alijäämään. Toimintakertomuksen liitteinä ovat Suomen Olympiayhdistys r.y:n ja Olympia-Taloustoimikunnan tilinpäätökset per sekä tilintarkastuskertomukset. VII KUN N I A N 0 SOI T U K S E T K u l tai n e n a n s i 0 l evy k e Komitean kultainen ansiolevyke myönnettiin toimintavuoden aikana seuraaville henkilöille: Levyke n:o 108 Eemil V ä r e - Tukholman vuoden 1912 ja Antwerpenin vuoden 1920 olympiakisojen kaksin-

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n. Toimintasäännöt

Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n. Toimintasäännöt 1 Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:n Toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys toimii

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot