KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",.

3 K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A Suomen Olympiayhdistys r.y~

4 S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta Puheenjohtajisto Hallitus Työvaliokunta Sihteeristö Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset Komitean virkailijat 111 TOIMIKUNNAT Olympia-Taloustoimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennus toimikunta IV TIEDOTUSTOIMINTA V KANSAINVÄLINEN EDUSTUS JA YHTEISTYÖ Suomen edustus IOC:ssä Kansainväliset kokoukset Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden Pohjoismaiden olympiakomiteoiden kokous Vierailut VI TALOUS VII KUNNIANOSOITUKSET Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäviiri Komitean kolmioviiri Tasavallan Presidentin 75-vuotispäivä kokous sivu Liitteet: N:o 1, n:o 2, n: 0 3, n:o 4, n:o 5, Suomen Olympiayhdistys r.y:n tilinpäätös Tilintarkastajain lausunto edellisestä Suomen Olympia-Taloustuimikunnan tilinpäätös Yhdistyksen tilintarkastajain lausunto edellisestä Suomen Olympiakomitean matkustussääntö alk.

5 1 YLE 1 S K A T S A U S Päättynyt vuosi on ollut olympiavalmennuksen, -keräystoiminnan ja muiden olympiavalmistelujen käynnistämisaikaa. Eri luottamuselimet ja toimihenkilöt ovat tarkistelleet suunnitelmiaan ja luoneet pohjaa kaikkien toimenpiteiden suuntaamiseksi parhaaseen mahdolliseen menestykseen Sapporossa ja Mtinchenissä. Toimenpiteemme tärkeimmän eli olympiavalmennuksen kiihdyttämiseksi eri urheilumuotojen osalta ovat olleet aikaisempaa ak- tiivisempia. Valmennuspäällikön johdolla on järjestetty seminaareja liittojen olympavalmentajille, jotka ohjelman ja osanoton puolesta ovat onnistuneet erinomaisesti. Uutena toimintakohteena ovat olleet tuki toim npi teet olympiavalmennuksessa ole ville urheilij oille. Toteutusta varten on käynnistetty seminaa ritoiminta, jonka tarkoituksena on tämän yhä tärkeämmäksi muodostuvan asian hoitaminen vastaisuudessa. Tulokset tästä erittäin vaikeasti ratkaistavasta työstä näkyvät hitaasti, mutta sellaisia varmasti syntyy, kunhan eri intressipiirit saadaan tämän asian taakse~ Valmennuspäällikkö on antanut tukea liittojen olympiavalmennsutyölle osallistumalla niiden järjestämille valmenta jakursseille ym. tilaisuuksiin luennoitsijana. Taloustoimikuntamme hoitama varojen keräys un lähtenyt liikkeelle suunniteltua hitaammin. Odottamatt~man viivytyksen muodosti vuoden aikana voimaan tullut arpajaisverolain muutos, joka viime tingassa vaikeutti huomattavasti kirjeensuljinmerkkikeräyksen toimeenpanoa. Myös suurlahjoitusten verovapauden poistaminen on lähes kokonaan lopettanut näiden saantimahdollisuuden. Kun veikkausvoittovaroista saatava valtionapu ei saman aikaisesti ole edellisen olympiaadin vastaavaan aikaan nähden noussut, olemme päättyneellä toimintakaudella joutuneet vetämään "köyhän miehen" budjettiao Tämä on merkinnyt monien sellaisten toimenpiteitten siirtämistä tulevaisuuteen, jotka alunperin olivat ohjelmassamme tälle toimintavuodelle. P ~;.p.tt yneellä toimintakaudella on valmisteltu myös osanottoa Sa:',poron kansainvälisiin talvikisuihin. Kuljetussuun-

6 2. ni te:.ma ja sopimus matkasta on tehty eri vaihtoehtojen jälkeen yhdessä muiden pohjoismaiden kanssao Se on ehdottomas ti tehdyistä tarjouksista edull~sin ja joustavin. Samalla on periaatteessa so-..ri ttu, että myös varsinainen kisamatka sv J'~ ritetaan yhteispohjois~aise~~ kuljetuksena. Tuleva vuosi on erittäin tärkeä. Olympiavalmennukseen on viimeistä[~n nyt saatava palj on 2-isää vauhtia. Päi vänkää:1. hukkaamiseen ei ole enää varaa. Tätä toimintaa meidän pitär koko organisaatiollamme tukeao Jos me tässä onnistumme, ei ole epäilystäkään sii tä, ettemmekg pystyisi varsin mi tj.;aviin saavutuksiin vuonna 1972 olympialaisissao Lähtökohta on v& hintään tyydyttävä. Ovathan varsin monet olympiavalmennettavistamme maailman huipulla tai sen välittömässä tuntumassa. II JÄSENISTÖ, TOIJ.'.IIELIMET JA HALLINTO J ä sen i s t ö Yhdi:-:. tyksen jäsonistössä ei toimintavuodp'l1 FdkFma tapahtunu '; muutoksian Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimjntuvl1odf>l1 päättyessä ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheil uliitto Työväen Urheiluliitto Työväen U~heiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampum~hiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Korinalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahookeyliitto

7 Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Sontuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliit-to Suomen Urheiluliitto S'l.Omen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on j äsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 äei.ntä o Kun n i a J ä sen e t Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet: varatuomari J.W. Rangell vuodesta 1967 lähtien sosiaalineuvos Akseli Kaskela vuodesta 1969 lähtien VaI t u u s kun t a ~hdistyksen s ääntöjen 9 :n edellyttämän valtuuskunnan kokoonpano varamiehineen oli toimintavuoden päättyessä seu- Kansainyälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Jäsenliittojen nimeäminä edustajina: Suomen Ampujainliitto: kaupunginjohtaja Erik von Frencke~ l \uorineuvos Paavo Honkajuuri kenraali K.O. Leinonen diplomi-insinööri Tatu Kivinen diplomi-insinööri Maunu Wirtanen everstj.luutn. Ilkka Kiianlinna

8 4. Suomen Ampumahiihtoliitto: pääjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti Heikki Virtanen Suomen Hiihtoliitto: toimitusjohtaja Hannu Koskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen car~kinointipääll. Eeti Nieminen Suomen Jousiampujain Liitto:ke~raaliluutnantti Veikko Koppinsn rakennusmestari Esko I;unonen Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: Suomen Koripalloliitto: Suo ~en Käsipalloliitto: hallitusneuvos Torsten Mur~n luottopäällikkö Cingiz Safiulla toimitusjohtaja Harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen merkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen insinööri Erkki JG Woivalin voimistelunopettaja Juhani MiettL1.<:::T_ varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth myyntipäällikkö Lars-Erik Ahlgren toimittaja Nils-Göran Wallen Suomen Kävelyurheiluliitto:kamreeri Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: yaralla: Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: varatuomari Seppo Hieta di plomi-ins inöör5. Rune Nylander diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos myyntipäällikkö Martti Santala kansakoulunopo Jukka Lampiniva pääkonsuli Cyril W. Reincke toiminnanjohtaja Markku Voutilainen komentajaka~t.evp. Erkki Kerttula majuri evpo Torvald Appelroth

9 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: Suomen Nyrkkeilyliittn: Suomen Painiliittn: Suomen Painonnostoliitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Suomen Pyöräilyliitto: Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Tait~luisteluliitto: Suomen Uimaliitto: pääjohtaja Seppo Konttinen eversti Olavi Liukkanen johtaja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg varastopäällikkö Kaleva Sampila käämijä Martti Lehtevä toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja Kauko Penttilä ekonomi Olavi Kurikka työnjohtaja Elmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi Lassi Toivola varatuomari Pekka Kare insinööri Eino Mäkinen johtaja Reino Järvenranta myyntipäällikkö Veikko Kinha lakitieteen lis. Osmo P. Karttunen eversti evp. Erkki Poroila talousjohtaja Turkka Laine lakitieteen tri J.O.Söderhjelm tuiminnanjohtaja K.G.Källström varatuomari Kallio Kotkas ajumestari Sulo Lahtinen kauppias Arvo Maunumäki ek0numi Christian Oesch ratsumestari Vilhelm Noschis professori Ilmari Melander toimitusjohtaja Erkki Noramaa kommudori Olavi Haikala pankinjohtaja Erkki Harmola r0uva Jane Erkko insinööri Ilmari Simula insinööri Birger Kivelä ekonomi Pekka Lairola

10 6. Su~men Uimaliitto (jatk.) Suomen Urheiluliitto: Suomen Voimisteluliitto: johtaja Taist0 Kasvin varatunmari Pentti Koskinen opettaja Seppo Aarnin toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja Jukka Lehtinen kenttäpäällikkö Orvo Anttila järjestelymestari Arvi Laakso apul.sos.päällikkö Tuomo Metsänranta lehtori Raimo Lunila liikunnanohjaaja Aulis Potinkara tarkastaja Mauno Mäkinen metsäteknikko Oiva Halmetoja insinööri Veikko Marttinen t htori Birger Stenman lehtori Esa Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö Luukko johtaja Olavi Linnanlahti Valtuuskunnan erikoisjäsenet: ministeri Paavo Aitio lrofessori Kaarlo Hartiala toimitusjohtaja Erkki Kivelä diplomi-insinööri Lennart Kivi pääsihteeri Aaro Laine johtaja Pekka Martin ministeri Olavi J. Mattila pikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman susiaalineuvos Väto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimintavuoden päättyessä 58. Elokuun 2 päivänä päättyi ministeri Antero V ä Y r Y sen elämänkaari. Suomen Palloliiton toisen varsinaisen jäsenen paikka Olympiayhdistyksem valtuuskunnassa oli täten tyhjänä toimintavuoden päättyessä.

11 Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskurman Ja Ge~l asettc.man hallituksen puheenjohtajana on toiminut toi~itusjohtaja Jukka U uni 1 1 ja varapuheenjohte.jina toimitusjohtaj~ Hannu K 0 s k i v U J r i ja vara~uomari Pekka K a r e 0 H a 1 1 i t u s Hallituksen kokoonpano toimintavuoden aikana oli seu- raava: puheenjohtaja: toi~itusjohtaja Jukka Uunila var:apuheenj ohtajat: toimi ~tl.s j oh~aja Hannu Koskivuori varatuomari Pekka Kare jäsenet: kaupuljg::.1'lj ohtaja Erik von FrenckelJ. vuorineuyos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lis. Osmo P o Karttunen diplomi-insinööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali K.OoLeinonen toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin oikeusneuvosil1ies ~Jils-Erik Nyman diplomikauppias Aarno J?ajunen johtaja Valle Pesko sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Vt'5nö Soininen "hammaslääkäri Birger Sten.rnan l ~ kitieteen tri J~O. Söderhjelm Työ v ali 0 kun t a HFllli-r.nksell jll()kscvia asioita on käsitellyt työvaliokunta, johon toimintavuoden RikRTIR uvat kuuluneet: hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila~ varapuheenjohtajat Hannu Koskivuori ja Pekka Kare, kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala, taloustoimikunnan puheenjohtaja Aarno Pajc:."l (.:.n ja halli tuksen ~äsene-~ Unto Siivonen ja Väi--

12 8. nö Soininen. S i h tee r i s t ö Olympiayhdistyksen, valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen samoin kuin työvaliokunnan suhteerinä on toiminut Olympiakomitean pääsihteeri, varatuomari Carl-Olaf H 0 m ~ n. Olympia-Talous toimikunnan sihteerinä on toiminut taloustoimiston toimistopäällikkö Valle R e s k 0 ja valmennustoimikunnan kokouksissa on pöytäkirjaa pitänyt Olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuo m i n en. V a r a i n hoi t 0 j a t i 1 i n t a r kas t u s Olympiayhdistyksen tilit ja kirjanpito on ollut hoidettavana Kansallis-Osa ke-pankin pääkonttorin notariaattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessaan valitsemat tilintarkastajat komisario Hannes 0 j ala ja kauppat.maisteri, KHT-tilintarkastaja Olle V. S a 1 m i. Heidän varamiehikseen oli valittuna ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Keijo Vii a n en. Olympia-Taloustnimikunnan tilit on yllä mainittujen yhdistyksen tilintarkastajien lisäksi tarkastanut myös valtion asettaman avustustentarkkailulautakunnan nimittämä AT-tilintarkastaja, jona on ollut toimintavuoden aikana sivukonttoreiden tarkastaja Matti Yli k 0 r t e s. Taloustoimikunnan keräystoiminnan tilinpitojärjestelmän ja valvunnan on suunnitellut KHT-tilintarkastaja, ekonomi Keijo A a 1 t 0 n e n. K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseensa ja vuosikokoukseen Hallitus on kokoontunut tuimintavuoden aikana kuusi kertaa, nimittäin 5.2., 26.2., 16.4., 20.5., ja Hallituksen asettama työvaliokunta kokoontui vastaavana aikana kymmenen kertaa, nimittäin 20.1., 23.3., 8.4., 13.5.,

13 , 5.8., 11.9., ja K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t Olympiakomitean toimistonhoitajana on edelleen toiminut rouva Kirsti E k 1 u n d. Toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin ja /236. Olympia-talous toimikunnan toimiston hoidosta on vastannut toimistopäällikkö Valle R G S k 0, jonka apulaisena toimintavuoden aikana oli kamreeri Jalmari P ö 1 1 ä n en. Taloustoimiston osoite on Stadion ja puhelin Olympiakomitean valmennuspäällikkönä toimi vuoden 1970 aikana voimistelunnpettaja Kalevi Tuo m i n e n. 111 T 0 1 M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi asettanut neljä eri toimikuntaa, juiden työskentelystä mainitaan seuraavassa. 1) OLYMPrA-TALOUST01MIKUNTA Taloustoimikunnan kokoonpano vuoden 1970 aikana on ollut seuraava: puheenjohtajana Aarno Pajunen, varapuheenjohtajana Viljo Luukka sekä jäseninä Einari Ylinen, Pekka Kotkavuori (1deatoimikunnan puheenjohtaja) ja Valle Resko (sihteeri). Vuoden alussa valittiin eri etupiirejä ja eri paikkakuntia käsittävä laajempi elin Talousvaltuuskunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Aarne P ö n k ä - n e n, varapuheenjohtajana Peter F a z e r (molemmat Helsingistä), jäsenet: Gunnar A r t k 0 s k i (Tampere), Harry B e r n e r, Pentti H a n s k i, Pekka H e r 1 i n ja

14 10. Päiviö H e t e m ä k i (em. Helsingistä), Birger H u h - t a (Kokkola), Niilo H ä m älä i n e n (Helsinki), Asko J 0 k i n e n (Seinäjoki), Jorma J ä r v i (Helsinki), Jaakko Ken tai a (Kuopio), Irja K e t 0 n e n (Turku), Tapio K 0 s k i, Pekka K u 0 P P ala, Olli L Y Y t i - k ä i n e n ja Olavi J. M a t t i l a (em. Helsingistä), Erkki Pii P P 0 n e n (Inkeroinen), Jaakko R a n t a - n e n ja Olavi Salon e n (Helsinki), Jlirgen S c h m i d t (Parainen), Peter TaI l b e r g, Jussi T 0 s s a vai - n e n ja Mauri Vie r u m ä k i (Helsinki) sekä Yrjö Yli j 0 k i (Lappeenranta). Taloustoimikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut kuusi kertaa ja Talousvaltuuskunta kerran Lopullisessa tilintarkastuksessa todettiin, että keräyksen bruttosumma edellisen olympiadin ajalta oli mk ,53, mistä netoksi jäi ,93. Sapporon ja Munchenin olympiakisojen keräystä varten päätettiin käyttää seuraavia keräysmuotoja: - kirjelmäkeräys - suurkilpailut eri lehdissä - varustekeräykset - olympiarenkaiden käyttöoikeuden valvonta - olympiamerkkien myynti - USA:n ja Ruotsin suomalaisten keräykset - Mainos TV:n kanssa toimeenpantavat "01ympiatempaukset" _ Ideatoimikunnan tai joidenkin muiden keksimät keräysmuodot Keräyskirjelmiä eri tehdas- ja liikelaitoksille lähetettiin keväällä yhteensä 250. Tulos oli laiha, sillä vain Kansallis-Osake-Pankki lahjoitti mk 5.000,-. Tämä vesiperä kirjelmäkeräyksessä johtuu siitä, etteivät liikelaitokset saa näille lahjoituksille verovapautta, kuten ennen yuotta 1968 saivat. Muita lahjoituksia on saatu seuraavasti: Mainosyhtymä mk 3.000,-, Oy Hertso Ab mk 1.000,-, Jussi Tossavainen mk 500,-, Oy Aga Ab mk 250,-, tuntemattomana haluava lah-

15 11 joittaja kg postikorttikartonkia sekä Sisupisara -tunnuksen käytöstä joulukuusimyynnissä Peter Preissfreundilta mk 1.000,-. Mainoslahjan kanssa on sovittu, että se ostaa kuudelle eri artikkelilie olympiarenkaiden käyttöoikeuden, josta yhtiö suorittaa jokaisesta ennakkoa mk 1.000,- ja lisäksi myynnin perusteella 10 % bruttomyynnistä. Mainoslahjan ehdotuksesta on myös suunnitteilla äänilevyn teettäminen "OLYMPIAN TÄHTIHETKISTÄJI ja sen markkinriminen. Ideatoimikunta suunnitteli Sapporon ja Mtinchenin olympiakeräystä varten uuden tunnuksen JlSisupisaran" (nyrkkiin puristettu käsi), mitä tunnusta käytetään kaikissa olympiamerkeissä. Merkkejä on tristaiseksi valmistettu vain rinta- ja kirjemerkkejä. Rintamerkkejä on kahta laatua, kullasta valmistettuja 50 markan hintaisia sekä munvisia kahden markan hintaisia. Kirjemerkin hinta on myös kaksi markkaa. Tämä taiteilija Osmr P a sas e n piirtämä SISU PISARA -merkki julkistettiin Kansallis-Osake-Pankin juhlahuoneistossa lehdistölle ym Merkkien myynnistä päätettiin urheilujärjestöille myöntää käteismyynnissä 50 %:n palkki0. Kaikille muille kuten postitoimipaikoille, pankeille, USA:n suomalaisille ym. palkki0 on 20 %. Useampien neuvottelujen avulla päästiin SUOMALAINEN -lehden kanssa sopimukseen, että jokaisessa 1971 ilmestyvässä neljässä numerossa järjestetään Olympia-suurkilpailu. Palkintoja näihin kilpailuihin hankkimaan päätettiin ottaa o.t.o. Pentti Riskala, joka aikaisemminkin on hoitanut vastaavanlaisia hankintoja hyvällä menestyksellä. Vuonna 1972 on tarkoitus järjestää vastaavanlaisia kilpailuja joissakin muissakin lehdissä. Sappdron ja Mtinchenin olympiajoukkueiden v a r u s - t e i s t a on alustavasti neuvct9ltu eri aloj en tehtaiden ga liikelaitosten kanssa. Mallieli tarkempi suunnittelu ja varusteiden tilaukset ym. niihin liittyvät asiat jäävät vuoden 1971 aikana hoidettaviksi.

16 12. Sisupisara -olympiamerkkien myynti on käynnistynyt melko lupaavasti, sillä sekä kultaisia että muovisia rintamerkkejä on alkuvaiheessa myyty paremmin kuin vastaavasti edellisen olympiadin aikana. USA:ssa tohtori Väinö H 0 0 v e r 0n lupautunut aikaisempaan tapaan järjestämään olympiakeräyksen Amerikan suomalaisten keskuudessa. Ruotsissa hoitaa olympiamerkkien myyntiä Tukholman Suomalainen seura, pääorganisaattorina herra Paavo H 0 n k a - n e n, joka onkin jo ostanut merkkejä suoraan käteisellä ja tehnyt lisätilauksiakin. Kirjemerkkien myyntiä on vuoden lopulla valmisteltu huolella ja kun SUOMALAINEN -lehti saapuu jokaiseen Suomen kotiin, on kaikissa maan postitoimipaikoissa, pankkien konttoreissa ja Rautakirjan myymälöissä merkkejä saatavana. MAINOS TV:n kanssa suoritettavista "Olympiatempauksista" on neuvoteltu alustavasti. Sopivaksi ajankohdaksi on katsottu syksy Vuoden aikana Gn Urheiluvalmennuksen perustiedot -kirja myyty loppuun.

17 13. 2) Sääntötoimikunta ) Hallitus antoi toimikunnalle valtuuskunnan esittämien toivomusten mukaisesti yhdistyksbn sääntöjen tarkistamisen. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut varatuomari Pekka Kare ja j äseninä toimitusjohtaja Hannu Koskivuori ja johtaja Pekka Martin. 3) Kansainvälisten asiain toimikunta Toimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Kaarlo Hartiala ja jäseninä toimitusjohtaja Harry Lindblad ja lakit. tohtori J.O. Söderhjelm sekä sihteerinä pääsihteeri Carl-Olaf Homen. Toimikunta on perehtynyt kulloinkin esillä olleisiin olympiakomiteaa koskeviin kansainvälisiin kysymyksiin ja pitänyt yhteyttä IOC:hen ja kansallisiin olympiakomiteoihin. Erittäin tiivistä on yhteistyö ollut pohjoismaiden olympiakomiteoiden kanssa. 4) Valmennustoimikunta Toimikunnan tehtävänä on toimia olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennus toimi kunta on tehnyt ehdotuksia eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä~ Se on valvonut olympiavalmennusta, tarkkaillut valmennusmäär ärahojen käyttöä ja seurannut l ääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tehnyt havaintojaan kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilaisuuksissa, joissa mukana on ollut olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Valmennus toimikunnan kokoonpano toimintavuonna oli seuraava: puheenjohtajana: l ääket.lis. Ilkka Vuori j äseninä : voim.opett. Pentti Anttila tekn.tri Friedrich Blanz l ääket.lis. Risto Elovainio lääket.ja kir.tri Helmer Kvist voim.opett. Juhani Miettinen koul.pääll. Heikki Niininen koul.pääll. Seppo Nuuttila osastopääli. Tapio Pöyhönen koul.pääll. Erkki J ääskeläinen sihteerinä : valm.pääll. Kalevi Tuominen

18 14. Kokoukset Toimintavuoden aikana valmennustoimikunta piti yhteensä seitsemän kokousta. Toiminta Valmennustoimikunnan toimintaa hallitsi luonnollisesti jo lähestyvien Sapporon kansainvälisten talviurheilukilpailujen ja kisojen suunnittelu lähinnä valmennuksen tehostamisen kannalta. Jo käytiin ensimmäinen neuvottelu Sapporon "esikisoista". Aivan erikoisen osansa ansaitsee urheilulääkäriverkoston saaminen koko valtakuntaa k2tt~vaksi ja toiminnan kä yn~is~yminen syksyllä 1970 alustavasti ja lopullinen käynnis tymir r.-:'l vuoden 1971 alu-.sta. Samoin käynnistettiin vuoden aik.:i na nk. tuki toi.iilenpides eminaari, jonka käynnis tävä kokous oli Tukitoimenpideseminaarin tarkoituksena on tutkia niitä mahdollisuuksia, mitä löytyy valmennuksen tehostamisek- Valmennu ~~ seen lti ttyvät pää tila'; suudet toimintavuoden aikana järjestettiin urheilupsykologian seminaari Joutsassa 01ympiavalm9ntajille ja kouluttajille. Pääluennoitsijoina toimivat dosentti Friedrich B 1 a n z ja maisteri Kalevi Tom per ie Kurssin johtajana toimi Kalevi Tuominen. Osanottajia oli kaikkiaan järjestGttiin Kuortaneen Urheiluopistolla neuvotteluja koulutustilaisuus urheilulääk&reille. Tilaisuuden kuluista vastasi Urheilulääkäriyhdistys. Urheilulääkärett ~ oli paikalla järjestettiin Joutsassa urheilufysiologian seminaari olympiavglmentajille. Luennoitsijoina toimivat tri Ilkka V u 0 r i ja tri Risto Elo vai n i 0 Seminaarin johtajana toimi Kalevi Tuominen. Osanottajia järjestettiin Varalassa Tampereella seminaari aiheesta "tiedon merkitys valmennuksessa". Pääluennoitsijana.J.;oimi prof. G r q '1 d m ann Itä-Saksasta. Olympiakomi tea oli eräänä seminaarin järjestäjänä. Osan o ~taj:"a oli 488

19 15. Toimintavuoden aikana valmennuspäällikkö on osallistunut lukuisiin neuvottelu- ja luennointitilaisuuksiin eri puolilla maata. Lisäksi valmennuspäällikkö on seurannut eri olympialajien valmennus- ja kilpailutoimintaa seuraten mm. Pohjoismaisten hiihtolajien Y~-kisoja Tshekkoslovakiassa IV TIE D 0 T U S TOI MlN T A Kulumassa olevalle olympiadille ei ole nimetty erikseen tiedotustoimikuntaa. Tärkeimpien asioiden ollessa käsiteltävinä, Olympiakomitean toimisto on hoitanut informaation lehdistölle, radiolle ja televisiolle. Olympiakomitea on yhteistyössä Urheilutoimittajien Liitolta sa.amiensa tietojen mukaisesti esittänyt alustavasti akkreditoitavat sanomalehtimiehet ja lehtikuvaajat Mtinchenin kisoihin Samoin Sapporon kansainvälisiin talviurheilukilpailuihin suunnitellun matkan puitteissa anoi tu yhteistyössä niin lehdistön kuin Yleisradionkin kanssa. V K A N SAI N V Ä L l N E N E D U S T U S J A Y H TEl S TYÖ Suo m e n e d u s t u s loc:ssä Kansajnvälisp.D Olympiakomitean (loc) edust:=tjat Suomessa ovat edelleen olleet khuljll'ngjyljohlaja. F.rik von F r e n c k eli ja vuorineuvos Paavo H 0 n kaj u u r i IOC kokoontui lähes täysilukuisena kokoukseensa toukokuun 7-16 päivinä Amsterdamiin. Saapuvilla oli 73 jäsenestä 71. Kokouksen pääkysymyksenä Suomen kannalta oli vuoden 1976 kisa.kaupunkien nimeäminen, koska talvikisoja oli hakenut myös Tampere. Suoritettujen vaalien jälkeen vuoden 1976 kesäkisat

20 16. annettiin Montrealin ja talviolympialaiset Denverin järjestettäviksi. Kokouksessa käsiteltiin roc:n sääntökysymyksiä. Esillä olivat mm. Siperco-komitean amatöörisääntöjen muutosehdotukset, joiden lupullinen hyväksyminen siirtyi kuitenkin Luxemburgissa pidettävään kok0ukseen. Uudeksi olympialajiksi hyväksyttiin Munchenin kisoissa ensimmäisen kerran ohjelmassa oleva kanoottislalom. roc:n työvaliokunnan (Executive Board) jäsenten ja varapuheenjohtajien vaalin jälkeen roc:n Executive Boardin kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja Avery B r u n dag e r varapuheenjohtaja Lordi K i 1 1 a n i n rr varapuheenjjhtaja kreivi Jean de B e a u m 0 n t rrr varapuheenjohtaja Jonkher van K a r n e b e e k Jäsenet: Sir Ade A dem ola Constantin A n d r i a n 0 v Juan Antonio Sam a r a n c h Silvio Magalhåes P a d i 1 h a Prinssi Tsuneyoshi T a k e d a Muiden asioiden kohdalla päätettiin mm., ettei Sapporossa eikä Mtinchenissä pidetä esikisoja. Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell, joka toimii roc:n rrr:n alakomitean puheenjohtajana, osallistui myös Lausannessa pidettäviin roc:n Executive Boardin ja alakomiteoiden yhteiskokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin alustavasti roc:n seuraavalle kokoukselle päätettäväksi jätettäviä kysymyksiä. Kansainväliset kokoukset Kansallisten olympiakomiteoiden laajenevissa yhteisty~pyrkimyksissä muodostaa vuosi 1970 välivuoden. Niinpä Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (PGA of NOC 's) ei kokoontunut kertaakaan eikä myöskään pidetty yhteistä kokousta roc:n Executive Boardin kanssa. Tästä huolimatta kansainvälinen yhteistyö oli vilkasta ja sai jälleen uusia ilmenemismuotoja.

21 17. Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden kokous Vuodesta 1967 alkaen on eri kansainvälisillä forumeilla keskusteltu n.s. Euroopan olympiakisojen järjestämisestä ja Euroopan Kansallisten Olympiakomiteoiden liiton perustamisesta. Pohjoismaiset olympiakomiteat ovat alusta alkaen vastustaneet molempia ehdotuksia sekä periaatteellisista että kustannussyistä, mutta tästä huolimatta lähinnä ranskalaiset ja sveitsiläiset ovat tarmokkaasti kehitelleet asiaa ja saaneet eri yhteyksissä voimakasta tukea ajatuksilleen j ärjestettiin Mlinchenissä Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yleinen kokous, jonka pääteemoina olivat Euroopan liiton perustaminen ja Euroopan kisojen hyväksyminen. Molemmat aikeet saatiin kuitenkin lähinnä pohjoismaisen vastustuksen avulla estetyiksi ja liiton perustamisen sijasta päätettiin kehittää Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyötä kokoontumalla kerran vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokouksissa ei voida enemmistöpäätöksillä rajoittaa kansallisten olympiakomiteoiden vapautta esittää omia mielipiteitään KOK:hon tai mihinkään muuhunkaan suuntaan. Kokouksessa pyritään valitsemaan seuraavan kokouksen paikka sekä nimetään puheenjohtaja ja sihteeri valmistelemaan seuraavaa kokousta. Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi Wienissä toukokuussa Puheenjohtajaksi valittiin Mlinchenin kokouksen kokoonkutsuja, KOK:n j äsen kreivi de Beaumont (Ranska) ja sihteeriksi Mr. Weymann (Sveitsi). Suomen Olympiakomitean edustajana kokouksessa oli pääsihteeri Carl-Olaf Hom~n, joka laati seikkaperäisen raportin kokouksesta, Pohjoismaidon Olympiakomiteoiden kokous Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden välinen yhteistyö on jatkunut entiseen tapaan rakentavassa hengessä j ärjestettiin Tukholmassa peristeellinen kokous KOK:n pohjoismaisille j äsenille ja pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden edustajille. Suomen Olympiakomitean edustajina osallistuivat puheenjohtaja Jukka Uunila, kansainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala, talous-

22 18. toimikunnan jäsen Pekka Kotkavuori ja pääsihteeri Carl-Olaf Homen kokoukseen, minkä lisäksi KOK:n kunniajäsen J.W. Rangell ja KOK:n jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri ottivat osaa. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä KOK:n Amsterdamin kokouksessa esille tulevia asioita, minkä lisäksi keskusteltiin suhtautumisesta Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvään Yleiskokoukseen (PGA of NOC's) sekä Yhteispohjoismaisista talvinlympiakisojen matkavalmisteluista 1972 kuin myös S~pporon kansainvälisiin talviurheilukilpailuihin liittyvistä asioista. Pääsihteeri laati kokuuksesta seikkaperäisen raportin. Vierailut Neuvostoliiton Olympiakomitean puheenjohtaja ja IOC:n varapuheenjohtaja Constantin Andriannv sekä pääsihteeri Vladimir Savvin vierailivat Suomessa 27-~ Matkan aiheena olivat lähinnä vuoden 1976 olympiakisat ja matkan aikana vieraat tutustuivat mm. Tampereen kaupungin talviolympiakisavalmisteluihin. Tampereen kisa-anomuksen johdosta vierailivat myös mm. Kansainvälisen Hiihtoliiton puheenjohtaja Marc Hodler ja pääsihteeri Sigge Bergman maassamme Neuvostoliiton ministerineuvoston urheilun keskuskomitean ja Neuvostoliiton Olympiakomitean kutsusta vierailivat Olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Uunila ja pääsihteeri. Carl Olaf Homen Neuvostoliitossa Matkan aikana tutustuttiin urheilulaitoksiin Moskovassa ja Kievissä sekä keskusteltiin olympialiikettä ja maittemme välistä urheiluvaihtga koskevista asioista. Pääsihteeri laati matkasta seikkaperäisen raportin. VI T A L 0 U S Kuten edellisenä vuotena muodostivat erikoisliitoille jaetut valmennusmäärärahat suurimman erän myös toimintavuoden kuluista. Vuoden aikana myönnettiin kesäurheiluliitoille II valmennusmäärärahaeränä markkaa ja talviurheiluliitoille 111 valmennusmäärärahaeränä markkaa eli yhteensä

23 markkaa. Talviliittojen valmennusmäärärahan rahoittamiseksi oli välttämätöntä ottaa markan vekselilaina, mikä puolestaan aiheutti 3.435,34 markan korkokulut. Hallinnon palkat ja palkkiot snsiaalikuluineen nousivat vuoden aikana ,38 markkaan, jolloin on huomioitava, että valmennuspäällikön palkka, matkat ym. kulut, ,24 markkaa, esiintyy eri momenttina. Vuokra, posti-, puhelin- ym. toimistokulut nousivat ,73 markkaan, kokoukset, matkat ja edustus Suomessa ,32 markkaan ja kansainvälinen yhteistyö 6.627,93 markkaan. Sapporon talviurheiluviikon osanottajien majoituksen ennakkomaksut olivat ,25 markkaa, valmentajien koulutuksen sekä valmennus toimikunnan toimintaan meni ,24 markkaa ja tämän lisäksi oli sekalaisia kuluja 2.111,21 markkaa. Kuluja oli siis yhteensä vuoden aikana ,64 markkaa. Tuloina yhdistys sai varsinaisena valtionapuna markkaa, jonka lisäksi myönnettiin vuonna 1969 järjestettyyn Olympia-aatteen 75-vuotisjuhlallisuuksien kulujen peittämiseksi markkaa. Kun tähän lisätään tul~t "Urheiluvalmennuksen perustied~t" -kirjan myynnistä ,80 markkaa ja korot 1.694,22 markkaa, oli tuloja kaikkiaan ,02 markkaa. Tilivuosi päättyi näin ollen ,62 markan alijäämään. Olympia-Taloustoimikunnan keräystoimintaa ei vielä vuoden 1970 aikana saatu kunnolla käyntiin, vaan vuosi päättyi ,68 markan alijäämään. Toimintakertomuksen liitteinä ovat Suomen Olympiayhdistys r.y:n ja Olympia-Taloustoimikunnan tilinpäätökset per sekä tilintarkastuskertomukset. VII KUN N I A N 0 SOI T U K S E T K u l tai n e n a n s i 0 l evy k e Komitean kultainen ansiolevyke myönnettiin toimintavuoden aikana seuraaville henkilöille: Levyke n:o 108 Eemil V ä r e - Tukholman vuoden 1912 ja Antwerpenin vuoden 1920 olympiakisojen kaksin-

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. ) - 51 - puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa 1968. Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 0Q9 Suomen Olympiakomitea ry Kevätkokous 20.6.2017 / Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi (2) äantä. - jäsentä, joilla

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

LOS ANGELES 1984~ TOIMINTAKERTOMUS 1982. Suomen Olympiayhdistys r.y.

LOS ANGELES 1984~ TOIMINTAKERTOMUS 1982. Suomen Olympiayhdistys r.y. LOS ANGELES 1984~ TOIMINTAKERTOMUS 1982 Suomen Olympiayhdistys r.y. SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 1982 SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLEISKATSAUS 2 2 3 4 5 JÄSENISTÖ. TOIMIELIMET JA HALLINTO 3 2.1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot