No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen"

Transkriptio

1 No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: , klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta (Liite 1) ilmenevst osakkeenomistajat. Todettiin, etta lisaksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, hallituksen muut jasenet Mats Danielsson, Johannes Gullichsen, Jouko Oksanen ja Martti Saikku seka toimitusjohtaja Panu Routila ja yrityksen johtoon ja henkilokuntaan kuuluvia henkilflita. Kokouksen avaaminen Yhtion hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen. 1 2 Kokouksen jarjestaytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan-Anders Wik. Puheenjohtaja kutsui koko uksen sihteeriksi Ulla Palmusen. 3 Poytakirjan tarkastajien ja aantenlaskun valvojien valitseminen Poytakirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Koivulehto ja Walter Ahlstrom, jotka toimivat tarvittaessa myos aantenlaskun valvojina. 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen Merkittiin, etta kokouskutsu oli julkaistu Virallisessa lehdessa nro 28/ , minka lisaksi se oli julkaistu yhtidn Internet-sivuilla ja lahetetty osakkeenomistajille kirjeitse. Todettiin, etta yhtiakokous oli kutsuttu koolle yhtibjarjestyksen ja osakeyhtiolain maarayksia noudattaen ja oli siten laillinen ja paatosvaltainen. Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 5 Esityslistan hyvdksyminen Hyvaksyttiin kokouksen esityslista (Liite 3). 6 Lasnaolevien toteaminen ja daniluettelon vahvistaminen Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja aaniluettelo (Liite 1). Merkittiin, etta yhtiokokouksessa lasna oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilokohtaisesti tai lakimaaraisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, ja etta nama edustivat osaketta ja aanta.

2 Todettiin, etta aaniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen aanestyksen alkaessa. 7 Vuoden 2011 tilinpaatoksen, konsemitilinpa"a"toksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittaminen Toimitusjohtaja Panu Routila piti katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 4). Toimitusjohtaja esitti tilinpaatoksen tilikaudelta , joka kdsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, seka konsernitilinpaatoksen ja toimintakertomuk sen. Merkittiin, etta tilinpaatosasiakirjat olivat olleet nahtavina yhtion paakonttorissa ja sisaityvat yhtion painettuun vuosikertomukseen, joka oli lahetetty osakkeenomistajille, minka lisaksi ne olivat saatavilla myos kokouspaikalla. Tilinpaatosasiakirjat otettiin pbytakirjan liitteiksi (Liite 5). Tilintarkastuskertomus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 6). 8 Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen PSdtettiin vahvistaa yhtion tilinpaatos tilikaudelta sellaisena kuin se on tahan poytakirjaan liitetty (Liite 5). 9 Taseen osoittaman voiton ka"yttaminen ja osingonmaksusta paattaminen Merkittiin, etta emoyhtion taseen mukaan emoyhtidn jakokelpoiset varat olivat ,41 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli ,25 euroa. Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta emoyhtion jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 12,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 7). Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta emoyhtisn jakokelpoisista varoista makse taan osinkoa 12,50 euroa osakkeelta, ja etta osinko maksetaan Varojen osoittaminen hallituksen kaytetta'vaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyodyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin Merkittiin, etta vuoden 2011 varsinaisen yhtiokokouksen paatdksella hallituksen kaytettsvaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyodyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin osoitettu summa oli kaytetty euron lahjoitukseen purjeveneiden hankkimiseksi kehitysvammaisille seka euron lahjoitukseen Eva Ahlstromin saatidlle. Paatettiin osoittaa euroa hallituksen kaytettavaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyddyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

3 11 Vastuuvapauden mydntsminen hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle Merkittiin, etta vastuuvapaus koskee kaikkia niita henkiloita, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai toimitusjohtajana. Paatettiin mydntaa vastuuvapaus kaikille henkiloille, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai toimitusjohtajana. 12 Hallituksen jasenten palkkioista paattaminen Merkittiin, etta hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiokokoukselle, etta seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa paattyvaksi toimi kaudeksi valittaville hallituksen jasenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa, ja muille hallituksen jasenille kullekin euroa. Ehdotuksen mukaan hallituksen jasenet eivat enaa olisi oikeutettuja erilliseen kokouspalkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin, mutta hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettavaa kokouspalkkiota korotettaisiin 800 euroon jokaiselta hallituksen valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jasen osallistuu. Ehdotuksen mukaan palkkiot maksetaan vuosineljanneksittain jalkikateen. Pddtettiin, etta toimikaudeksi, joka paattyy seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valittaville hallituksen jasenille maksetaan palkkioita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdo tuksen mukaisesti. 13 Hallituksen jasenten lukumaarasta paattaminen Merkittiin, etta nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtion hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan viisi (5). Paatettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan viisi (5). 14 Hallituksen jasenten valitseminen Merkittiin, etta nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta toimikau deksi, joka paattyy seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valitaan uudelleen halli tuksen jaseniksi seuraavat henkilot: Stig Gustavson Mats Danielsson Johannes Gullichsen Jouko Oksanen ja Martti Saikku Paatettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta toimikaudeksi, joka paattyy seuraa van varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valitaan hallituksen jaseniksi seuraavat henkildt:

4

5

6

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2013 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 7.5.2013 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki 1(11) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 5.5.2015 klo 16.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 26.3.2015 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2015 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2015, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki FINNLINES OYJ Pöytäkirja Varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Aika 15.4.2009 alkaen klo 12.30 Osanottajat Ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat,

Lisätiedot