TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---"

Transkriptio

1 960 TOIMINTAKERTOMUS

2 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960

3 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60. toimintavuosi osoittaa selvästi, miten johtava ja vaikutusvaltainen asema järjestöllämme on maamme urheiluelämässä. Samalla kun SVUL on sisäisesti kasvanut ja voimistunut, se on myös johdonmukaisella toiminnallaan ulospäin luonut ne suuntaviivat, joiden noudattaminen on merkinnyt puhtaan urheilullisen linjan voitollista kulkua järjestöelämässämme. Kulunut toimintavuosi olympiakisoineen ja muine huomattavine tapahtumineen on sisältänyt paljon vaikeitakin pulmia, mutta näyttää siltä, että ilmapiiri on vähitellen seestymässä ja eteemme avautuu entistä hedelmällisempi rakennuskausi. Sen edellytyksenä on kuitenkin lujan ja määrätietoisen otteen säilyttäminen kaikissa niissä vaiheissa, jotka monisäikeisinä ja ehkä hankalinakin tulevat vastaamme. Menestyksellisen työmme varmimpana takeena tulevat aina olemaan yhteisen edun asettaminen omien ja ryhmäpyyteitten yläpuolelle, toistemme kunnioitus, aktiivisuus työssämme ja palvelualttius. Kun pidämme kaikissa tilanteissa ohjekilpenämme urheilun varsinaista tarkoitusta ja rehellistä sydämemme ääntä, on meidän helpompi löytää oikeat ratkaisut niille asioille, joiden parissa kulloinkin uurastamme. Henkilökohtainen esimerkki urheilua johdettaessa seura- ja järjestöalalla merkitsee yhtä paljon kuin edustusurheilijan luoma esikuva nousevalle urheilijapolvelle. Tällaisia esikuvia me tarvitsemme yhä enemmän niin järjestö- ja koulutuspuolella kuin aktiiviurheilijainkin keskuudessa. Tällaisten henkilöiden ansiosta on Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto jäsenliittoineen, piireineen, seuroineen ja kyläosastoineen kasvanut siksi valtavaksi valtakunnalliseksi kansalaisyhteisöksi, jonka työ ja toimenpiteet vaikuttavat laajalle suuntaa antavasti koko yhteiskuntaamme. Meidän edeltäjiemme vapaaehtoinen ja uhrautuva työ on ollut arvaamattoman arvokasta paitsi urheilumme nousulle myös kansamme elinvoimalle ja itsenäiselle kehitykselle. Heitä entistä mieslukuisampina seuraten me, nykyinen urheilijapolvi, pyrimme vuorostamme rakentamaan tätä rakasta synnyinmaatamme voidaksemme jättää sen meidän jälkeen tuleville edelleenkin vapaana ja elinkelpoisena. Me kaikki iloitsemme siitä, että kulunut vuosi on todella tiivi;tänyt yhteistä rintamaamme, johon on ennakkoluulottomasti ja urheilumielin liittynyt runsaasti eri yhteiskuntapiireihin lukeutuvia kansalaisia. Toivon hartaasti, että SVUL jatkuvasti laajenee ja voimistuu voidakseen vihdoinkin suurimmalla urheilullisella voimallaan ja arvovallallaan toteuttaa järjestöelämämme ihanteellisen tavotteen, kaikki yhdistävän valtakunnallisen keskusliiton aikaansaamisen maahamme. Esitän parhaan kiitokseni kaikille järjestömme eri luottamustehtävissä kuluneena vuonna toimineille henkilöille, samaten kuin uutterille virkailijoillemme sekä aktiiviurheilijoille, joiden kuntoon, tahdonvoimaan ja henkiseen ryhtiin perustuu urheilullisten mainetekojemme jatkuvuus.

4 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 960 J. Yleiskatsaus Vuosi 960 oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminnassa juhlavuosi, sillä kesäkuun 7 päivänä oli kulunut 60 vuotta siitä, kun SV L urheilumme järjestäytymisen alkuvuosina vuosisatojen vaihteessa perustettiin. SVUL:n olivat aluksi muodostaneet seurat ja liiton nimi oli ensin Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto, koska ruotsinkieliset urheiluseurat eivät sijloin vielä olleet mukana. Valtiovalta ei kuitenkaan vahvistanut liiton sääntöjä, ennenkuin vasta vuonna 906, jolloin liitto lopullisesti virallisesti perustettiin. Silloin se sai myös nykyisen nimensä. SVUL muodostettiin silloin piirijaon perustalle. SVUL keskusliittona joutui kuluneena toimintavuonna entistä voimaperäisemmin toimimaan liiton kokonaisuuden lujittamiseksi. Tässä mielessä tehostettiin keskustoimiston ja piiriportaan työtä jäsenliittojen ja seurojen toiminnan helpottamiseksi. Monien yhteisten neuvottelujen sekä tehostuneen kurssi- ja koulutus toiminnan lisäksi jatkettiin vuonna 959 aloitettua nuorten suurleiritoimintaa. Tärkeänä toimenpiteenä oli myös entistä määrätietoisempien kuntourheilusuunnitelmien aikaansaaminen kaikkia kansalaisia koskevan liikuntaharrastuksen edistämiseksi. Suunnitelmat saatiin vasta alustavaan vaiheeseen, mutta tämän toimintamuodon alalla tähdätäänkin tulevaisuuteen ja työskennellään pitkällä tähtäimellä, joten kuluneena toimintavuonna kuntourheilun alalla suoritetut perustavaa laatua olevat toimenpiteet tulevat kantamaan varsinaisen hedelmänsä vasta tulevien vuosien aikana. Olympiavuosi on aina ollut SVUL:llekin osaltaan suuri ja tärkeä toiminnan vuosi. iin tälläkin kerralla. Erikoisliittojen työ joukkueen saattamiseksi mahdollisimman kilpailukelpoiseen kuntoon oli entistä vaikeampaa, sillä huippu-urheilun taso koko maailmassa on jatkuvasti suuresti noussut ja yhä uusia kansoja on ilmaantunut kärkisijojen tavoittelijoiksi. Kisoihin lähetettiin Suomesta talvella 54 osanottajaa ja kesällä, yhteensä 72. Saavutuksena oli 3 kultamitalia, 4 hopeamitalia ja 6 pronssimitalia eli yhteensä 3 mitalia. Jälkikäteen arvosteltiin uomen olympiamenestystä varsin ankarastilcin. Tällöin mentiin kuitenkin usein asiattomuuksiin. Vastapainoksi on iloksi sanottava, että yhä useampi on käsittänyt urheilun laajemmassa merkityksessä kuin vain pelkkien tulosten ja mitalien tavoitteluna. Etenkin maaseudulla on entistä enemmän kansalaisia tullut mukaan urheilun pariin ja sitä edistämään. Suomen urheilu ei kuole, vaikka sen edustusurheilu näyttääkin joskus olevan aallonpohjassa. Meidän on vain yritettävä paremmin uudelleen: SVUL:n ohjelmassa on viime vuosina ollut yhä vakaampi pyrkimys valtakunnallisen urheilun keskusliiton aikaansaamiseksi. T ämä on ainoa oikea tie, millä voimme edistää maamme urheiluelämän yhtenäistämistä. Mutta on paljon' tekijöitä, jotka ovat esteenä, ja se on tosiasiana todettava. Työväen Urheiluliiton s~nottua v. 959 kaikki yhteistoimintasopimukset irti SVUL:n enkoisliittojen kanssa, yritettiin niille muutamille TUL:n urheilijoille, joilla olisi ollut mahdollisuus päästä mukaan Suomea edustamaan, järjestää edustusoikeus tilapäisin järjestelyin. T~lvikisojen osalta tämä onnistuikin. Mutta kun TUL:n taholta Jälkeenpäin selitettiin, ettei TUL:n ainoa urheilija Squaw Valleyn ~isoissa ollut heikäläisen käsityksen mukaan ollut Suomen LUISteluliiton jäsen Kansainvälisen Luisteluliiton vaatimassa mielessä eikä Rooman olympiakisoja varten muunkaanlaista järjestelyä ollut käytettävissä, raukesi TUL:n urheilijoiden saaminen mukaan Rooman joukkueeseemme. Suomen urheilulliseen menestykseen TUL:n urheilijoiden poisjäämisellä ei tosin ollut sanottavaa merkitystä, mutta periaatteellisesti 'oli kuitenkin valitettavaa, ettei TUL:n johto suostunut täyttämään kansainvälisten määräysten mukaisia ehtoja ja että yhteisen edustuksen oli sen vuoksi näin rauettava. Valtiovallan toimesta kiinnitettiin tähän asiantilaan myös huomiota. Valtioneuvosto asetti ministeri Kauno Kleemolan puheenjohdolla komitean, jonka tehtävänä on ollut selvittää kysymystä, miten voitaisiin yhteinen edustus kansainvälisissä kilpai-

5 6 luissa järjestää. Valitettavasti sai komitea sellaisen kokoonpanon, ettei ole odotettavissa, että se löytäisi oikean ja käyttökelpoisen pohjan esitykselleen, joka aikanaan vuoden 96 puolella valmistunee. Myöskin Suomen Urheiluliitto ryhtyi kevättalvella 960 toimenpiteisiin edistääkseen valtakunnanliiton aikaansaamista. Tämä toimenpide ei vuoden 960 puolella vielä ennättänyt johtaa esityksen tekemiseen. SVUL keskusliittona pyrkii omalta osaltaan jatkuvasti löytämään keinoja Suomen urheilun voimistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. On vain toivottava, että oikea tie Suomen urheilun tulevaisuudelle lähiaikoina löydetään. Viime toimintavuonna vaihtui SVUL:n puheenjohtaja. Ministeri, agronomi Kauno Kleemola oli hoitanut tehtävää 6 vuotta. Ansioittensa vuoksi hänet valittiin SVUL:n kunniajäseneksi. U u deksi puheenjohtajaksi seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin sosiaalineuvos Akseli Kaskela, joka oli jo usean vuoden ajan toiminut SVUL:n. varapuheenjohtajana. SVUL:n asema maamme suurimpana ja johtavana urheilun keskusjärjestönä on kuluneen toimintavuoden aikana entisestään vahvistunut. SVUL:n työ ei ole vain kilpa- ja edustusurheilun hoitamista erikoisliittojensa avulla, vaan sen ohjelma on entistä määrätietoisemmin laajentunut käsittämään myös kaikkien kansalaisten kuntourheilun ja mikä tärkeintä, maamme nuorison liikuntakasvatuksen laajentamisen ja tehostamisen. ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon ovat vuonna 960 edelleen kuuluneet varsinaisina jäseninä seuraavat 7 erikoisliittoa ja piiriä: Jäsenliitot:. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3 Suomen Koripallo ja Lentopalloliitto. ( Imi muutettu vuonna 96 I Suomen Koripalloliitoksi. ) 4 Suomen K äsipalloliitto 5 Suomen Luisteluliitto 6. Suomen Miekkailuliitto 7 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto. Suomen yrkkeilyliitto 9 Suomen Painiliitto. Suomen Painonnos tolii tto II. Suomen Pesäpalloliitto 2. Suomen Pyöräily lii tto 3 Suomen Suunnistusliitto 4 Suomen Uimaliitto 5 Suomen Urheiluliitto 6. Suomen Voimisteluliitto 7 SVUL:n uoret Jäsenpiirit :. Etelä-Karjalan plln 2. Etelä-Pohjarunaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjarunaan plln 7. Keski-Suomen piiri. Kymenlaakson plln 9. Lahden piiri. Lapin piiri II. Länsi-Pohjan piiri 2. Oulun piiri (Nimi muutettu vuonna 96 SVUL:n Pohjois-Pohjarunaan piiriksi.) 3. Pohjois-Karjalan piiri 4. Pohjois-Savon piiri 5. Satakunnan piiri 6. Suur-Savon piiri 7. Uudenmaan piiri. Varsinais-Suomen piiri Aro, Toivo Blomqvist, J. F. t Bredberg, Ernst Damm, Victor t Ek, Aksel V. t Heikel, Viktor t ill. SVUL:n kunniajäsenet Lindstedt, John K. t Lundström, Edv. Maj an tie, K. H. t Niiniluoto, V. J. t Pihkala, Lauri Pynninen, Väinö t Hämäläinen, Mikko Rangell, J. W. Juureva, Eemeli t Rikkilä, Oskari t 7

6 9 Kaloniemi, Yrjö Karikoski, V. A. M. t Kaskela, Akseli Kekkonen, Urho Kleemola, Kauno Käkönen, Kalle t Lahtinen, Väinö Lehmusto, Heikki t Levälahti, K. E. Salmenkylä, Anton Santala, Lauri t Smeds, Viktor t Tanner, Lauri t Teivaala, Väinö Vartia, Arvo Wasenius, Gösta t Wilskman, Ivar t SVUL:n ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Ivar Wilskman (vv. J9J4-J932). SVUL:n nykyinen kunniapuheenjohtaja on J. W. Rangell (vuodesta J954). IV. Liittokokoukset Toimintavuotena J 960 pidettiin kaksi SVUL:n liittokokousta. Varsinainen liittokokous oli r päivänä kesäkuuta ja ylimääräinen liittokokous r r päivänä joulukuuta. Molemmat pidettiin Helsingissä KauppakorkeakouluIla. Varsinaisessa liittokokouksessa, jonka avasi SVUL:n puheenjohtaja, ministeri Kauno Kleemola, luettiin aluksi Tasavallan Presidentin edellisenä päivänä 6o-vuotisjuhlansa viettäneele SVUL :lle lähettämä onnittelusähke ja lähetettiin Tasavallan Presidentille kiitossähke. Tämän jälkeen esittämässään laajassa avauspuheessaan puheenjohtaja kosketteli valtakunnanliitto- ja urheilun eheyttämiskysymystä, kuntourheilutoimintaa, järjestökoulutusta, suurleiritoimintaa ja vuoden 959 tilinpäätöstä, minkä jälkeen hän julisti kokouksen avatuksi. Kokous tarkasti ja hyväksyi liiton toimintakertomuksen vuodelta 959 ja vahvisti vuoden 959 tilinpäätöksen sekä myönsi liittohallitukselle vastuuvapauden vuoden J959 tileistä ja hallinnosta. Kun ministeri Kauno Kleemola oli ilmoittanut, ettei hän muiden tehtäviensä vuoksi voinut enää ottaa vastaan SVUL:n puheenjohtajan tehtävää, valittiin SVUL:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti sosiaalineuvos Akseli Kaskela. Kokous valitsi liittohallituksen toimikaudeksi Kokouksessa pitämässään alustuksessa selvitti sosiaalineuvos Ministeri Kauno K lee m 0 l a (vas.) luovutti SVUL:n puheenjohtajan tehtävät sosiaalineuvos Akseli Ka s k e La LL e.

7 ~eli.!<ask~la valt.akunnanliitto- ja yhteistoirnintakysymystä. Sosraahjohtaja ErkkI Palolampi kosketteli ajankohtaiseksi tullutta kuntourheilukysymystä. Toimittaja Aaro Laine selosti koulutus- ja kasvatustoiminnan kehittämistä ja leiritoimintaa. Kaikista näistä alustuksista keskusteltiin vireästi.. ~ir~o~ummen kunta siirrettiin Uudenmaan piiristä HelsIngm pllrlln. Ylimääräisessä liittokokouksessa I toimitti kokouksen avauks~n SyUL:n puheenjohtaja Akseli Kaskela. Avauspuheessaan han katsauksen vuoden 960 olympiakisojen valmist:lu~n, Suomen osanottoon niihin ja edustajiemme saavutuksiin kisoissa. Verraten vähäinen mitalisato ja aikaisempaa vaatimattomampi pistesijoitus olivat herättäneet epäoikeutettuakin arvostelu~. PuheeI?-jo~taja mainitsi avauspuheessaan myös, että SVUL on JatkuvastI pitänyt päämääränään valtakunnanliiton aikaansaamista maan urheiluelämän yhtenäistämiseksi mutta siinä se ei ole TUL:n kannan takia onnistunut. Urheilurintamalla on päinvastoin syntynyt yhä enemmän hajaannusta. Tilanteeseen on nyt puuttunut valtiovaltakin asettamalla urheilukomitean har ~tsemaan edustusurheilun yhtenäistämistä ja Suomen Urheiluhitto on puolestaan ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta saataisiin aikaa? urheilun valtakunnallinen keskusjärjestö. Tässä tilanteessa on ilahduttavaa todeta, että SVUL:n rivit ovat entisestään taajentuneet ja tiivistyneet. Kasvava toiminta vaatii kasvavia käyttö ~aroja. ~iistä on keskusliitolla, jäsenliitoilla, piireillä ja seuroilla JatkuvastI puutetta. Vuoden 96 talousarvio, josta kokous joutuu päättämään, on laadittu tietoisena tästä tarpeesta ja toiselta puolen tietoisena siitä, että SVUL:n valtionavun suuruudesta vuotta.9? varten ei ole mitään varmuutta. Talousarvio päättyy 4 0, ~~j. markkaan. Tämä arvioitu määrä on suunniteltu jaetta:,~ksl SIten, että keskusliiton osuus korkomenoihin nousisi 39 ~~~. markkaan, jäsenliittojen määrärahat 65 milj. markkaan ja ~~m:~. I?äärär~h.at 29 milj. markkaan, jolloin velkojen lyhennyksun.jaisi 7, milj. markkaa. Kokous hyväksyi talousarvion liittohallituksen tekemän esityksen mukaisesti. Dosentti Saima Tawast-Rancken piti mielenkiintoisen esitelmän nuorison nykyisestä fyysisestä kunnosta. (Tämän toimintakertomuksen liitteenä.) Kokous.. ~ääräsi myöskin seurojen vuonna 96 piirille suoritetta~an?nnv:ron.. ~erusteet. Aikaisemmasta tavasta poiketen v.ahvistettlln vam punveron alarajat, jotka tältä osin jäivät entisllleen eli seuraaviksi: Seuran jäsenmäärä Piirivero vähintään mk Tilintarkastajiksi valittiin ylikarnreeri ulo Järvinen Helsingistä ja konttoripäällikkö Ilmari Honkanen Turusta sekä varalle maisteri Olle V. Salmi (KHT) Helsingistä ja ekonomi Ilmari Aro Helsingistä. Kokouksessa käytiin puheenjohtaja Akseli Kaskelan selostuksen pohjalla laaja keskustelu urheiluelämämme ajankohtaisista kysymyksistä ja annettiin niistä julkilausuma. Kuluneen toimintavuoden aikana ovat SVUL:n jäsenliitot olleet oikeutettuja lähettämään SVUL:n liittokokoukseen 63 edustajaa ja piirit 5 edustajaa eli yhteensä 4 edustajaa, jakautuen tämä edustus liittokokouksissa kertomusvuoden aikana jäsenliitoille ja piireille seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto " Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto " Suomen Käsipalloliitto... 2 " Suomen Luisteluliitto " Suomen Miekkailuliitto " Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto... 5 " Suomen Nyrkkeilyliitto " Suomen Painiliitto ,.... Suomen Painonnostoliitto.... Suomen Pesäpalloliitto.... Suomen Pyöräilyliitto... 2 Suomen Suunnistusliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voirnisteluliitto SVUL:n uoret Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri " " " " " " " " "

8 2 Hämeen puri Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri... Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri L' apin puri '" Länsi-Pohjan piiri o... u un puri Pohjois-Karjalan piiri.... Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri ".... Uudenmaan piiri.... Varsinais-Suomen piiri v. Liittohallitus ja valiokunnat 3 edustajaa 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 2 " 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 3 " SVl!L:n ja sen liittohallituksen puheenjohtajana oli. 6. I 9.6~ pi~ettyyn SVUL:n varsinaiseen liittokokoukseen saakka mli~.lsten, agronomi Kauno Kleemola, jolloin hänen kieltäydyttyä ~Ulden tehtäviensä takia ottamasta tehtävää enää vastaan valittun SV~L:n uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti sosiaalineuvos Akseli Kaskela. Liiton varapuheenjohtajina olivat vuoden alusta saakka: 60 varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Akseli Kaskela. II varapuheenjohtajana johtaja, agronomi Reino Piirto. III varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko pidetystä liittokokouksesta lähtien toimivat SVUL:n varapuheenjohtajina seuraavat: I varapuheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palolampi. II varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Erkki Kivelä. III varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko. Liittoh~litukseen ovat liiton puheenjohtajan Kauno Kleemolan Kannus, lisäksi kuuluneet vuoden alusta kesäkuun Päivää~ seuraavat:. Gylden, Martti, ostopääliikkö,, varalla Pikkarainen Emo, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), ' Himberg, Arvo, pääkonsuli,, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri,, varalla Sundman, Torsten, maisteri, (Suomen Miekkailuliitto), Kalajo, Risto, pankinjohtaja (Keski-Pohjanmaan piiri),.. v.araila Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja (Keski-Suomen puri), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos,, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, (Suomen Hiihtoliitto),. Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja,, varalla H aru, Erik, majuri, (Suomen Pesäpalloliitto),... Laine, Aaro, toimittaja,, varalla Könm, Ukko, SOSIaalipäällikkö, Simpele (S:VUL:n ~oret),.... Lappi-Seppälä, JUSSI, pääjohtaja, HelsmkI, varalla HarJU, OlaVI, ekonomi, (Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), varalla Kiira, Aarne, eversti, evp. (Pohjois-Savon piiri), Nuutinen, Eino, osastonhoitaja,, varalla Roos, Harald, kenraalimajuri, (Suomen J ääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö,, varalla PaLJakka, Oiva, junailija, U tti (Suomen Painonnostoliitto ), Oinaala, Paavo, järjestelymestari (Uudenmaan piiri), varalla Vikström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), Orko, Liisa, voimistelunopettaja,, varalla.valkama, Aino, toiminnanjohtaja, (Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto),. Orko, Risto, kauppaneuvos,, varalla Ruusuvaara, AulIs, pankinprokuristi, (Suome,: Kä~ipall~~ii.tto ), PaJukari, Arvo, insinööri (LänSI-Pohjan PUri), varalla Lehtosaari, Mauri, toimitusjohtaja (Oulun piiri),.. Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, ChrIstIan, ekonomi, (Suomen Pyöräilyliitto),. Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja,, varalla Ter~~trta, Paavo, voimistelunopettaja, (Suomen Voimistelulutto), Palonen, Unto, toimitusjohtaja,, varalla Tiilikainen, Pekka, toimittaja, (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja,, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, (Suomen yrkkeilyli.itto), '.. Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, HyvInkaa, hsajasen Saariaho, Urho, osastopäällikkö (Kymenlaakson piiri), varalla ArJanko, Bruno, poliisimestari (Suur-Savon piiri), 3

9 4 Salmela, Yr~ö, j~~~aja ( ~arsinais-suomen piiri), varalla Urja, Edvard, apulaispollls~mestan (Hämeen piiri), Salo~en, L. H.,. la~nsää?äntöneuvos,, lisä jäsen Teras, Immo, msmöön, Turku, varalla Sorakuru Erkki toiminnanjohtaja,.!lelsinki ( ~uo~en Suunnistusliitto),', Valkama, Yrjo, kenraaltmajuri, evp,, lisäjäsen Kesäkuun lb päivänä pidetyn varsinaisen liittokokouksen jälkeen on liittohallituksen kokoonpano seuraava: Ka~kela, Akseli, sosiaalineuvos,, puheenjohtaja.a.tj.anko, Br~no, P?li.isimestari (Suur-Savon piiri), ~aralla Towzazn.en, LaW:I, pankinjohtaja (Etelä-Karjalan piiri),. HaTJu,.Ol~VI, ekonomi,, varalla D illemuth, Ville, johtaja, ~elsinki ( Suom~~. Korip~llo- ja. Lentopalloliitto),. ~zmb.erg, ~rvo, paakonsuh, Helsmki, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, ~yllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala,. Ola.vI, ke~a.alimajuri,, varalla Sundman, Torst~.n, maisten, Hel~mkI (Suo~en Miekkailulii tto),. Kma? Aa:~e, ev~rsti evp. (Pohjois-Savon piiri), varalla Haarma, Ailo, paikallisjohtaja (Kainuun piiri), Kwelä, ~rkki, t~i~tusjohtaja,, varalla Paavola, Pentti, varatuoi?an, H~lsInkl ( S~omen Pesäpalloliitto), Kosk~m~a, ~, ~enraaliluutnantti,, varalla Hohenthal, Rolf, ~OImItusjoh~j~, ~elsinki (Suomen Hiihtoliitto),.... Lt:zn~? A~ro, toimittaja,, varalla Könni, Ukko, sosiaajipaalhkko, S~mpele (SVUL:n Nuoret), Lehtosaan, Mauri, johtaja (Oulun piiri) varalla Aho Antt" varat~omari (Lapin piiri), ',,. Lzndblad, Harry, toimitusjohtaja, Tampere varalla Nuutinen Emo, osastonhoitaja, (Suomen Jääki:kkoliitto), ' Nybe: g, ~runo, osastopäällikkö,, varalla Nappari, Jukka, joht.~ja, T~mpere (Suomen Painonnostoliitto),. Orko,. LI.lsa, VOImIste~unopett.aja,, varalla Numminen, Aino, vo~stelunopettaja, HelSInki (Suomen aisten Liikuntakasva tuslll tto ), O!"ko, Rist~, ~aupp~ne~vos,, varalla Ruusuvaara, Aulis, panki~prokun.sti, HelSInki (Suomen Käsipallolii tto), PaJu~en, EI~O,. kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, ekonomi, H~lsInkI (Suomen Pyöräilyliitto), Palolampz,. Erkki, sosiaalijohtaja,, varalla Teräsvirta, Paavo, VOImIstelunopettaja, (Suomen Voimisteluliitto ), Palonen, Unto, myyntipäällikkö,, varalla Lindquist, Jöns, johtaja, (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja,, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, (Suomen yrkkeilyliitto), Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, lisäjäsen, Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Myllykoski, lisäjäsen, Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos,, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja,, varalla Pallasvuo, Roine, everstiluutnantti, Riihimäki (Suomen Suunnistusliitto), Urja, Edvard, apulaispoliisimestari (Hämeen piiri), varalla Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piirj), Valkama, Yrjö, kenraalimajuri, evp.,, lisäjäsen, Vikström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), varalla Kuusela, Gunnar, tarkastaja (Helsingin piiri), Vuolle-Apiala, Aatos, johtaja (Keski-Suomen piiri), varalla Kytöharju, Pentti, toiminnanjohtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri). Liittohallitus kokoontui v. Ig60 5 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat toimineet seuraavat valiokunnat: a. Liittohallituksen työvaliokunta:. - IB. 6. Ig60 ministeri, agronomi Kauno Kleemola, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, johtaja Reino Piirto, voimistelunopettaja Liisa Orko, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, toimittaja Aaro Laine, toimitusjohtaja Unto Palonen ja osastopäällikkö Urho Saariaho, ja IB. 6. Ig60 lähtien vuoden loppuun sosiaalineuvos Akseli Kaskela, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, voimistelunopettaja Liisa Orko, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, toimittaja Aaro Laine, johtaja Jukka Lehtinen, osastopäällikkö Urho Saariaho ja toimitusjohtaja Martti Vikström. Työvaliokunta kokoontui vuonna Ig60 Ig kertaa. b. Talousvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, talousneuvos Erkki Merinen, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, johtaja Jukka Lehtinen, talouspääll~ö Pentti Väänänen, pääsihteeri Kallio Kotkas, talouspäällikkö Reino Kukkonen ja toiminnanjohtaja Vilho urmi. c. Järjestöasiainvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, pääsihteeri Kallio Kotkas, varapuheenjohtaja, voimistelunopettaja Liisa Orko, toimittaja Aaro Laine, voimistelun- 5

10 6 opettaja Helka Ristolainen, valtio tiet. tri Kalevi Heinilä, toiminnanjohtaja Onni Sirenius, johtaja Eero Noponen, toimitusjohtaja Martti Vikström, järjestelymestari Paavo Oinaala, toiminnanjohtaja Erkki Pekkanen ja toiminnanjohtaja Paavo Simonen. d. Koulutus- Ja kasvatusasiainvaliokunta: toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja, sosiaalipäällikkö Ukko Könni, varapuheenjohtaja, pääsi~teeri Kallio Kotkas, järjestöpäällikkö Erkki Helenius, koulutusoh]aaja Eeva Poutiainen, toiminnanjohtaja Pauli Vänttinen, toiminnanohjaaja Impi Jokinen, toiminnanjohtaja Veli Saarinen, toiminnanjohtaja Tuomo Jalantie, pääkouluttaja Tauno Luomi ja toimistosihteeri Kalevi Kotkas. e. Naisten Keskustoimikunta: voimistelunopettaja Helka Ristolainen, puheenjohtaja, lehtori Elna Kopponen, varapuheenjohtaja, varatuomari Lempi Hartikka, konttoristi Hilkka Hakola, keskuksenhoitaja Irja Vilmi, kirjeenvaihtaja Heljä Pulli, toiminnanohjaaja Impi Jokinen, kirjanpitäjä Kerttu Heikkinen, sairaanhoitaja Maila Mikkola, opettaja Suoma Ilves, lääkintävoimistelija Ritva Ritvas, koulutmohjaaja Eeva Poutiainen, neiti Maija Berg, rouva Aino Manninen, toimistovirkailija Maija Liisa Suutarinen. f. Kurinpitovaliokunta : ministeri Kauno Kleemola ( saakka), sosiaalineuvos Akseli Kaskela, so~iaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä ( lähtien), johtaja Reino Piirto, voimistelunopettaja Liisa Orko, lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen ja pääsihteeri Kallio Kotkas. VI. SVUL:n keskustoimisto ja toiminnan hoito. Keskustoimisto SVUL:n pääsihteerinä sekä samalla keskustoimiston ja sen henkilökunnan päällikkönä on edelleen ollut varatuomari Kallio Kotkas. Keskustoimiston alaisuudessa ovat toimineet kansliaosasto, järjestö- ja kasvatusosasto sekä filmipalvelu. Keskustoimiston yhteydessä on toiminut myöskin SVUL:n tiedotusosasto. 2. K a n s i a 0 sas t 0 Kansliaosaston päällikkönä on toimivuoden aikana ollut Reino Kukkonen, joka samalla on ollut liiton talouspäällikkö ja hoi tan~t ~yöskin Suomen Urheilu lehden ja SVUL:n uimahallin ja kimteistön talousasiat. Keskustoimiston pääkirjanpitäj änä on edel- leen ollut rouva Toini Rautamo. Järjestöpäällikkönä on toiminut Erkki Helenius ja tiedotuspäällikkönä saakka Eino Ojanen ja I. I. 960 lähtien Paavo H äkkinen. 3. J ä r j e s t ö - j a kas v a t u s 0 sas t 0 Järjestö- ja kasvatusosastolla ovat koko kertomusvuoden työskennelleet järjestöpäällikkö Erkki Helenius, järjestösihteeri Kalevi Suikkari ja toimistosihteeri Otto Mäkeläinen sekä toimistovirkailija Sven Krogerus, joka on hoitanut filmipalvelun. Järjestö- ja kasvatusosasto on jatkuvasti hoitanut kiinteässä yhteydessä piirien kanssa SVUL:n järjestötoiminnallista koulutustyötä. (Ks. siv. 50). Osasto järjesti myöskin kiinteässä yhteistyössä jäsenliittojen ja piirien kanssa SVUL:n nuorten II ja III suurleirin, edellisen talvella ja jälkimmäisen kesällä. (Ks. siv. 5 ). Järjestötoiminnan tehostamiseksi tarkoitettu piirien välinen Kiri-kilpailu pantiin toimeen kuluneenakin toimintavuonna. Palkinnon oli vuonna 957 voittanut Länsi-Pohjan piiri, vuonna 95 Satakunnan piiri ja vuonna 959 toistamiseen Satakunnan piiri. Nyt joutui palkinto kolmannen kerran ja lopullisesti Satakunnan piirille. Piirien keskinäinen järjestys muodostui seuraavaksi: I. Satakunta ,6 pistettä 2. Kainuu ,3 " " " 3. Kymenlaakso Lahti ,2 3, 5. Länsi-Pohja ,7 6. Keski-Pohjanmaa ,9 " 7. Pohjois-Karjala , " 9. Uusimaa ,6 " ,2 " II. Oulu , " 2. Varsinais-Suomi ,6 " 3. Pohjois-Savo ,3 " 4. Häme , ". Suur-Savo , 5. Etelä-Karjala ,0 6. Etelä-Pohjanmaa ,0 " 7. Keski-Suomi ,0. Lappi ,

11 4. a i s t e n toi m i n t a SVUL:n aisten Keskustoimikunta on edellisten vuosien tavoin kertomusvuotenakin koettanut ohjata ja tiivistää SVUL:n naisjäsenistön työtä ja toimintaa. Samalla se on ollut yhdyselimenä SVUL:n jäsenliittojen naisten kesken. Tällä toiminnalla on oma merkityksensä naistoiminnan yhtenäistämisessä. Keskustoimikunta järjesti jäsenliittojen naisvaliokuntien edustajille neuvottelu tilaisuuden Helsingissä osallistuen tähän tilaisuuteen 22 naista. Koulutuspäivät seurojen naistoiminnanjohtajille pidettiin Helsingissä ja oli näillä 44 edustajaa 7 piiristä. Lisäksi lähetti keskustoimikunta vuoden varrella luennoitsijoita tai antoi muuta koulutusapua piireissä järjestetyissä naisten koulutustilaisuuksissa. SVUL:n ja keskustoimikunnan edustajina Bosössä Ruotsissa pidetyssä naisurheilun konferenssissa olivat Helka Ristolainen ja Lempi Hartikka. 5 Yle i s hall i n n 0 II i s e t j a muu t t e h t ä v ä t Keskustoimisto on kertomusvuotena huolehtinut kaikista SVUL:n järjestötoiminnallisista painatustöistä. Samoin keskustoimisto huolehti myöskin vuoden 959 toimintakertomuksen laatimisesta ja sen painattamisesta ja jakamisesta. Se on huolehtinut myöskin SVUL :n kiertokirjeen säännöllisestä toimittamisesta. Uusitussa muodossaan ja kaksi kertaa kuukaudessa jaettuna on kiertokirje osoittautunut edeltäjäänsä paremmaksi ja se on saavuttanut sekä jäsenliittojen että piirien hyväksymisen. Kiertokirjeessä ja sen liitteissä annetut tiedot ovat entistä paremmin tarpeen vaatiessa joutuneet toimi verkoston alimpaan portaaseen, seuroille. Ilahduttavana ilmiönä onkin todettava, että SVUL:n sisäinen toiminta on näin saatu entistä kiinteämmäksi. Yhdistysrekisteriasiain hoitaminen, missä SVUL on koettanut olla sekä uusille että jo toimiville seuroille apuna, on edelleen kuulunut keskustoimiston tehtäviin. Näitä asioita käsitteli keskustoimisto toimivuonna 3. Merkille on pantava, että yhdistysrekisteriasiain hoitaminen seuraportaassa on korjaantunut paljon entisestä. Keskustoimiston tehtävänä on myöskin ollut Suomen urheilun ansioristien ja -mitalien ehdotusten kerääminen jäsenliitoilta ja piireiitä, niiden käsitteleminen ja edelleen Valtion urheilulautakunnalle toimittaminen. Toimintavuonna nousi tehtyjen esitysten luku 395 :een. äiden ehdotusten perusteella myönsi opetusministeriö tapahtuneessa jaossa yhteensä 272 ansio- ristiä ja -mitalia. Omia ansiomerkkejään ja plakettejaan, joita koskevat ehdotukset keskustoimisto on alustavasti valmistanut, on SVUL:n liittohallitus (työvaliokunta) myöntänyt kaksi kunniajäsenmerkkiä - kunniajäseneksi kutsumilleen ministeri Kauno Kleemolalle ja lehtori Väinö Teivaalalle -, kultaista ansiomerkkiä, 32 hopeista ansiomerkkiä, 6 kultaista plakettia, 4 hopeista plakettia ja 6 pronssista plakettia. SVUL:n pienoistandaarin sai tunnustukseksi SVUL:n piirissä suorittamastaan työstä 4 yksityistä tahi yhdistystä. Kaitafilmien käyttö urheilullisessa opetustoiminnassa on kertomusvuonna pysynyt vilkkaana. SVUL:n Filmipalvelun käytössä on ollut 427 filmiä. Esityskertoja on ollut kaikkiaan 3.2 ja katsojain määrä nousi :een. Rainoja oli opetukseen käytettävissä 66. (Ks. siv. 56, taulukko n:o 5 ) Vuonna 95 urheilutilaisuuksien televisioimista valvomaan ja koko kysymystä järjestämään muodo~tettu urheilujärj.es~öjen urheilu televisio toimikunta ja sen työvahokunta ovat tolffiintavuoden 960 kuluessa jatkaneet toimintaansa ja joutuneet ottamaan yhteyden televisioyhtiöihin. Kaikesta huolimatta ei urheilutilaisuuksien televisioimiskysymystä saatu toimintakauden aikana järjestykseen, vaan jatkuvasti on ilmennyt ristiriitaa urheilutilaisuuksien järjestäjien ja televisioyhtiöiden välillä. Kun kuitenkin muualla Pohjoismaissa on asia saatettu molempia asiapuol~.a tyydyttävään tulokseen, on syytä olettaa meilläkin päästävän Sl- hen jatkuvien neuvottelujen kautta. Kuntourheiluvaliokunta joukkourheilua edistädlään Urheilullinen aktiviteetti ei ole nykypäivinä enää ainoastaan osoitus virkistyksen ja huvin tarpeesta, vaan sitä kysytään vielä tärkeämmistä syistä. Elintason nousu ja yhteiskunnan koneellistuminen ovat luoneet tilanteen, jossa liikuntaharjoitusta tarvitaan erityisesti myös terveydellisistä syistä. Suomessakin suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet nuorison kunnon huolestuttavassa määrin heikkenevän, kun liikuntaa ei enää saada»luonnollisena elinehtona» kuten oli asianlaita aikaisemmin. Urheilujärjestöjen tehtävä; ja vastuu ovat vastaavassa määrin lisääntyneet. Niiden on nyt pyrittävä entistä tietoisemmin ennakkoehkaisevin toimenpitein turvaamaan kansalaisten terveys. SVUL :ssa aloitti edellämainitussa mielessä toimintansa vuoden 960 aikana Kuntourheiluvaliokunta, joka koostuu useiden

12 20 eri urheilumuotojen edustajista. Kokoonpanonsa mukaisesti valiokunta pyrkii kehittämään monipuolisen kuntourheiluohjelman sekä myös toteuttamaan sen käytännössä mahdollisimman laajalla pohjalla pidetyssä Kuntourheiluvaliokunnan kokoukses5a korosti valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi kuntourheilun kehittämisen tarpeellisuutta fyysistä kuntoa ja samalla työkuntoa parantavana tekijänä. Kuntourheiluohjelmalla pyritään enempään kuin tähänastisilla massaurheilutempauksilla, sillä pyritään säännölliseen ja jatkuvaan liikuntaharrastukseen. Jo ensimmäisessä kokouksessa luotiin selvät suuntaviivat ohjelmalle ja toiminnalle. Todettiin, että eräiden urheilumuotojen jatkaminen aktiiviajan jälkeen ei käy sellaisenaan päinsä, mutta ainakin kävely, hiihto, uinti, suunnistus, terveysvoimistelu ja pyöräily sopivat kaikille. Tältä pohjalta lähtien on saatava kuntourheilu kentällä tunnetuksi ja toteutetuksi. Toiminta ei rajoitu yksinomaan SVUL:n piiriin, vaikka oman jäsenistön aktivoimisesta lähdetäänkin liikkeelle. Kuntourheiluvaliokunta asetti vuoden viimeisinä päivinä pitämä55ään kokouksessa tavoitteeksi vuoden 96 käynnistämisen ja muodostamisen todelliseksi kuntourheiluvuodeksi, mikä edellytti ripeää toimintaa niin itse Kuntourheiluvaliokunnalta kuin myös keskustoimiston virkailijoiden muodostamalta elimeitä heti vuoden alusta lähtien. Ennen kaikkea edellytettiin tehokkaita propagandistisia toimenpiteitä Kuntourheiluvaliokunnan ajatusten ja suunnitelmien tunnetuksitekemiseksi kentällä. VII. Liiton 60-vuotisjuhla, jäsenjiittojen, piirien ja seurojen juhlia SVUL oli tosin jo vuonna 956 viettänyt perustamisensa virallista 50-vuotisjuhlaa monin juhlallisuuksin. Historiallinen totuus on kuitenkin, että liitto perustettiin jo J Helsingis~ä pidetyssä kokouksessa, vaikka liiton toiminta vallinneen poliittisen tilanteen takia oli vuosikausia julkisuudelle vähemmän tunnettua. Se voimistui kuitenkin vuosi vuodelta ja sen sisäinen rakenne kehittyi yhä selkeämmäksi. Kun sitten sen säännöt vapaampien valtiollisten olojen vallitessa saivat 2 I senaatin siviili toimituskunnan vahvistuksen ja liitto voi ryhtyä muodollisestikin laillistettuna toimimaan, oli sille jo monissa vuosien varrella hiljaisuudessa pidetyissä kokouksissa luotu kestävä pohja. Näin ollen oli perusteltua, että vuonna 960 juhlittiin SVUL:n 60-vuotista toimintaa. Tämä juhlinta ulottui keskusliitosta, SVUL :sta, sen jäsenliittoihin, piireihin ja lukuisiin seuroihin. SVUL:n 6o-vuotisjuhlat Helsingissä Juhlan ohjelma oli tilaisuuden arvoa vastaava. Siihen kuului käynti SVUL:n entisten puheenjohtajien Ivar Wilskmanin, K. ~. Majantien, Akseli Ekin, Väinö iiniluodon ja V. A.. M. Ka~lkosken, sankarivainajien ja Suomen Marsalkan haudoilla, onmttelujen vastaanotto SVUL:n huoneistossa, opetusministeriön vastaanotto Valtioneuvoston juhlahuoneistossa, SVUL-elokuvan kantaesitys KauppakorkeakouluIla, SVUL:n 60-vuotisjuhla Kauppakorkeakoululla, SVUL:n nuorisoviesti Suomen Marsalkan patsaalta Olympiastadionilie ja SVUL:n toiminnasta kertova näyttely Kauppakorkeakoululla. Tässä yhteydessä on syytä juhlapäivän ohjelmasta muistiin merkitä edellämainitun Kauppakorkeakoululla vietetyn varsinaisen 60-vuotisjuhlan arvokkaasta ohjelmasta SVUL:n puhe~njohtajan Kauno Kleemolan tervehdyspuhe, SVUL:n kunmapuheenjohtajan J. W. Rangellin voimakas juhlapuhe, SNLL:n voimistelujoukkueen, Turun Urheiluliiton tyttöjoukkueen ja Keravan Voimistelijain poikajoukkueen taidokkaasti sommitellut voiinisteluesitykset sekä piirien ja liittojen yhteinen tervehdys SVUL:lle. - KauppakorkeakouluIla järjestetty SVUL-näyttely herätti yleisössä huomattavaa mielenkiintoa. 60- vuotisjuhlallisuuksia selostettiin ~yöskin radiossa. SVUL:n 60-vuotisjuhliin liittyvänä ilmestyi Suomen Urheilulehden juhlanumero ja valmistettiin SVUL:n juhlamerkki, joka on tarkoitettu jaettavaksi järjestötoiminnassa ansioituneille seurojen toimihenkilöille. Jo ennen varsinaista juhlapäivää oli painosta saatu pääsihteeri Kallio Kotkaksen toimittama, professori Aimo Halilan ja päätoimittaja Paul Sirmeikön kirjoittama laaja SVUL:n toimintaa selvittävä historiateos»suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ». Muut juhlat SVUL:n jäsenliitoista vietti Suomen Voimisteluliitto 60-vuotisjuhlaansa voirnistelupäivillä Turussa)a 2?: I. 9?0 Helsingissä järjestetyllä juhlalla. Suomen Suunmstusllltto muls- 2

13 22 23 teli 5-vuotisen toimintakautensa tapahtumia Tampereella pitämässään juhlakokouksessa. Suur-Savon piiri vietti vuoti~uhlaansa Mikkelissä. Kuvaavaa SVUL:n toiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle on se, että samalla kun sen piiriin vuosittain liittyy uusia vasta perustettuja seuroja, niiden rinnalla joukko liiton seuroista saattaa viettää 50-vuotisen toimintansa merkkipäivää. Tämä tuli vuoden 960 aikana seuraavien seurojen osaksi: Asikkalan Raikas r.y., Maaningan Tarmo r.y., Harjavallan J ymy r.y., Turun Uimaseura r.y., ousiaisten Alku r.y., Kauhajoen Karhu r.y., Kylmäkosken Veikot r.y., Raision Kuula r.y., Vieremän Koitto r.y. VIII. SuoJnen Urheilulehti SVUL:n ja sen jäsenliittojen, piirien ja seurojen tiedotustoiminnan, järjestötoiminta- ja urheilupropagandan sekä kaikenlaisten liikuntakasvatuskysymysten selvittämistä ja levittämistä SVUL:n jäsenistön sekä urheilusta kiinnostuneen yleisön keskuuteen ja SVUL-hengen vahvistamista jäsenistön keskuudessa on edelleenkin hoidettu liiton äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden välityksellä. Se on entiseen tapaansa ilmestynyt SVUL:n kustantamana kahdesti viikossa sekä huomattavien urheilutapahtumien aikana useamminkin. Suomen Urheilulehden johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat: pääsihteeri Kallio Kotkas puheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palo lampi varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko kauppaneuvos Lennart Kinnunen kauppat.maist. Kauno Rintakoski tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka talouspäällikkö Reino Kukkonen apul.toim.joht. Pauli Swanljung päätoimittaja Paul Sirmeikkö Suomen Urheilulehti on kertomusvuonna ilmestynyt 5 numerona ja keskimäärin 2-sivuisena. Painos on ollut keskimäärin kpl. Jouluksi ilmestyneen lehden joulunumeron»urheilijan Joulu 960» sivuluku oli 0. Se painettiin syväpainojulkaisuna ja numeron painosmäärä oli kpl. Suomen Urheilulehden toimitus oli 960 seuraava: päätoimittaja Paul Sirmeikkö toimittaja Harri Eljanko toimittaja Tauno Jorasmaa I. 5 saakka toimittaja Risto Taimi. 2 alkaen toimittaja Risto Ala-Viuhkola I. 5 alkaen ilmoituspäällikkö Tauno Kangas valokuvaaja Albert Pasuri 5. saakka valokuvaaja Erkki Hautamäki 5. alkaen IX. Yhteistyö Jnuiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto on kertomusvuonna ollut yhteistoiminnassa seuraavien kotimaisten järjestöjen kanssa kuuluen niihin jäsenjärjestönä : Suomen Olympiayhdistys, Suomen Kansan Ryhtiliike-yhdistys, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto (KKR), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajisto (S E), Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Urheilu - Propaganda - Idrott (UPI). SVUL:oa ovat edustaneet seuraavissa laitoksissa ja yhteisöissä alempana mainitut henkilöt: Suomen Olympiakomiteassa (Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnassa) J. W. Rangell, Kauno Kleemola, Väinö Teivaala, William Lehtinen, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Rolf Hohenthal, Ali Koskimaa, Yrjö Rahkamo, Eino uutinen, Jussi Lappi-Seppälä, Risto Orko, Eino Pikkarainen, Olavi Huhtala, Valle Resko, Ilmo Lounasheimo, Bruno yberg,arvo Himberg, Esko Kossila, Elmer Härmä, Armas Palamaa, Unto Palonen, Olavi Suvanto, Lauri Miettinen, Toimi Tulikoura, Jukka Lehtinen, Väinö Lahtinen, Erkki Palolampi, Kallio Kotkas. Suomen Olympiakomitean työvaliokunnassa (Suomen Olympiayhdistyksen hallituksessa) J. W. Rangell, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Kauno Kleemola, Väinö Lahtinen, Arvo Himberg, Eino Pikkarainen.

14 I 24 Valtion urheilu lautakunnassa Kauno Kleemola, Reino Piirto, Liisa Orko, Rolf Hohenthal, Bruno Nyberg. Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallintoneuvostossa Toivo Aro, Lauri Pihkala, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Bruno yberg, Aaro Laine, Jukka Lehtinen. Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto ja Kallio Kotkas. Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Kallio Kotkas, Tauno Juurtola. Felleskomiteassa (Pohjoismaiden keskusliittojen yhteiselin) Yrjö Valkama, Kallio Kotkas, L. H. Salonen. Stadion-säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Rauli Karunka, Jukka Lehtinen, Einari Teräsvirta. Stadion-säätiön hallituksessa Toivo Aro, Reino Piirto. Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Aaro Tynell ja lisäksi Kauno Kleemola valtion edustajana. Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Kallio Kotkas Otaniemen urheilusäätiön valtuuskunnassa Aaro Tynell, varalla Teemu Saarinen, Kallio Kotkas, varalla Reino Kukkonen, Jukka Lehtinen, varalla Helge Lehmusvuori, Aaro Laine, varalla Erkki Merinen, Hannes Ojala, varalla Arvi Jantunen. Otaniemen urheilusäätiön hallituksessa Kallio Kotkas, varalla Helge Lehmusvuori. Suomen Urheilusäätiön hallituksessa Kauno Kleemola, Akseli Kaskela, Reino Piirto, Liisa Orko, Urho Saariaho, Aaro Laine, Unto Palonen alkuosan vuotta ja lähtien Akseli Kaskela, Erkki Palolampi, Erkki Kivelä, Liisa Orko, Aaro Laine, Jukka Lehtinen, Rolf Hohenthal. Vuokatin Säätiön Edustajistossa Akseli Kaskela; Harald Roos, Rolf Hohethal, Veikko Nylund, Olavi Rissanen, Teemu Saarinen, Aarne Karvinen, T.. Sorjonen. Vuokatin Säätiön hallituksessa Veikko Nylund, Teemu Saarinen, Veli Saarinen, Frans Saastamoinen, T.. Sorjonen, saakka, sen jälkeen Jorma Suvikas. Pohjanmaan Urheiluopiston johtokunnassa Kaleva iemi, Olavi Kurikka, Jalmari Rantanen, Jukka Uunila, Matti Lahdesmäki 9 9. lähtien. Kisakalliosäätiön valtuuskunnassa Kaarina Kari, Helvi Sipilä, Annikki Alakari, Hilja Arvela, Maija Björklund, Aune Ekberg, Martta Elovuori, Tyyne Kleemola Maissi Komonen, Elna Kopponen, Airi Koskimies, Kaisa Kuusi, Kaarina Lappalainen, Anna Lehtonen, Hilkka Lehtonen, Liisa Leike, Aino Manninen, Hilja Maria iku, Liisa Orko, Tarja Palsanen, Esteri Pesola, Laina Reinikainen, Sylvi Rydman ja Saara Tarkiainen ja Sirkka Tervo. Kisakalliosäätiön hallituksessa Inkeri Arajärvi, Martta Sorjonen, Tellervo Hakkarainen, Helvi Holopainen, Kaarina Kari, Une Melkko, Pirkko Reinikainen, Kaarina Vasarla. Tanhuvaarasäätiön hallituksessa Laina R einikainen, Helny Bergbom, Kerttu Kirves, Lyyli Suikki, Lyyli Karvinen, Irja Ikävalko, Aune Pentikäinen, Eeva Rautio, Helmi Saarenpää, Asta Salokannel, Impi Seirilä, Esteri Suontaa, Kaarina Talpio. Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Aaro Tynell, Kallio Kotkas, Paul Sirmeikkö. Suomen Uimaopetus- ja H engenpelastusliiton liittohallituksessa ja työvaliokunnassa Puheenjohtajana Aaro Tynell Kauppalaivaston Urheilutoimikunnassa Kalevi Kotkas Kansalaisjärjestöjen Raittiustoimikunnan Keskusliiton hallituksessa Teemu Saarinen Suomm Kansan Ryhtiliikkeen valtuuskunnassa Akseli Kaskela ed. keskus toimikunnassa Erkki Palolampi ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Erkki Helenius, varalla Maila Mikkola. Greta ja Viktor Smedsin rahasto-säätiön hallituksessa Kauno Kleemola, varalla Unto Palonen, Akseli Kaskela, varalla Aaro Laine. Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet yhteistoiminnassa seuraa- 25

15 26 vien laitosten ja järjestöjen kanssa: Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen MKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelulaitos, Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus. Pohjois-Suomen, Pahjois-Ruotsin ja Pohjois- orjan välillä tapahtuvaa maaottelutoimintaa on hoitanut erityinen toimikunta, johon SVUL:n Länsi-Pohjan, Oulun, Lapin ja Kainuun piirit ovat valinneet edustajansa ja jonka puheenjohtajana on ollut toimituspäällikkö Eino Hulkko. X. Jäsenliittojen ja piirien johto ja toilllinta a) Toilllinta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: hiihto, mäenlasku, hiihdon alppilajit, ampumahiihto, jääkiekkoilu, koripalloilu, käsi palloil u, lentopalloilu, miekkailu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot, nuorisourheilun eri muodot, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpalloilu, pikaluistelu, kaunoluistelu, pyöräily, suunnistus, uintiurheilu, uinti- ja hengenpelastusopetus, voimistelu, yleisurheilu sekä kuntourheilu b) Jäsenliittojen j ohtoelilllet SVUL:n jäsenliittojen johtokuntien kokoonpanot olivat kertomusvuotena seuraavat: SUOME HIIHTOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Sosiaalineuvos Akseli Kaskela, puheenjohtaja 29.. saakka Toimitusjohtaja Rolf Höhenthal, varapuh.joht. Espoo Kenraaliluutn. Ali Koskirnaa, II varapuh.joht. puheenjohtaja 29.. lähtien Opistonjohtaja Tauno Juurtola, II varapuh.joht. 29. IO lähtien Pankinjohtaja Lauri Antero Everstiluutnantti Eino Kuvaja Majuri Eero Naapuri Komisario Kauko ikkanen, lähtien Komisario Kauko Nikkanen Lehtori Helka Ristolainen Konsuli Åke Svensk Toimitusjohtaja Matti Taisi Sosiaalipäällikkö Olavi Turma Lehtori Pauli Vainio Johtaja Lauri Valonen Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, puheenjohtaja Kenraaliluutn. Ali Koskimaa, varapuh.joht. Toimitusjoht. Olavi Rissanen (kuoli 6. II. 959) Hänen tilalleen lähtien Komisario Kauko Nikkanen Lehtori Helka Ristolainen Toimitusjohtaja Matti TaIsi Johtaja Lauri Valonen Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Kouvola Vierumäki Nokia Kuopio Rovaniemi Hyvinkää Tornio Virolahti Kaipola Mikkeli Lahti Espoo Kouvola Hyvinkää Virolahti Lahti 27

16 r 2 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Toimitusjohtaja Harry Lindblad, puheenjohtaja Tampere Osastopäällikkö Eino uutinen, varapuh.joht. Insinööri Teuvo Vaissi Hyvinkää Maisteri Jalo Ahlsten Pori Konttorinhoitaja Erik Aravirta Kuopio Varastopäällikkö Teuvo Myyryläinen Lauritsala Osastopäällikkö Oiva Helimo Rauma Insinööri Jaakko Hietaniemi Tampere Toimittaja Usko Teromaa Tampere Osastopäällikkö Eino uutinen, puheenjohtaja Insinööri Teuvo Vaissi Konttoristi Eino Rantala Johtaja Boris Bogomoloff Konttoripäällikkö Keijo Pehu SUOME KORIPALLO- JA LEr TOPALLOLIITTO Hyvinkää Hämeenlinna Hyvinkää Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Ekonomi Olavi Harju, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Ville Dillemuth, varapuh.joht. Herra Martti Laippala Lainopin kandidaatti Juhani Salmenkylä Insinööri Raimo Eskelinen Insinööri Martti Löf Johtaja Yrjö Rantanen Insinööri Rauno Rajaniemi Työnjohtaja Erkki HiItonen Ekonomi Olavi Harju, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Ville Dillemuth Johtaja Yrjö Rantanen Herra Martti Laippala Insinööri Rauno Rajaniemi Pori Tampere Oulu Turku Kotka Turku Pori SUOME KÄSIPALLOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kauppaneuvos Risto Orko, puheenjohtaja Pankinprokuristi Aulis Ruusuvaara, varapuh.joht. Rouva Ulla Sevon Opettaja ils Granholm Postivirkailija Reino Koskinen Konttoripäällikkö Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimitusjohtaja Bror Stormbom Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren Dipl.ekonomi Stig-Erik Lindholm Pankinprokuristi Aulis Ruusuvaara, puheen.joht. Rouva Ulla Sevon Konttoripäällikkö Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren Dipl.ekonomi Stig-Erik Lindholm SUOME J LUISTELULIITTO Kirkniemi Turku Turku Johtokunta ja työvaliokunta. J ohtokunta v'.littu Lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, puheenjohtaja Dipl.insinööri Lassi Parkkinen, varapuheenjohtaja Imatra Ostopäällikkö Martti Gylden Myymälänesimies Eino Pikkarainen Helsmki Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Valkeakoski Johtaja Erkki Ikonen Lääket.lis. Veli Hahl Kuopio Työnjohtaja Tauno Hautanen Kokkola Voimistelunopettaja Mauno Löfroos Pälkäne Osastopäällikkö Olavi Poikela Rovaniemi Johtaja Kauko Salmikivi Turku 29 I I t i : i i I!UI -- -

17 Lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, puheenjoht. Myymälänesimies Eino Pikkarainen, varapuh.joht. Osastopäällikkö Martti Gylden Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Johtaja Erkki Ikonen SUOMEN MIEKKAILULIITTO Valkeakoski Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kenraalimajuri Olavi Huhtala, puheenjohtaja Maisteri Torsten Sundman, varapuheenjohtaja Varatuomari Aimo Aalto Ylikersantti Niilo Alatalo Kom.kapt. evp. Erkki Kerttula Dipl.ins. Gabor Laszlo Konttoristi Taimi Mattsson Opiskelija Heijke Tallroth Osastopäällikkö Väinö Korhonen Varatuomari Aimo Aalto, puheenjohtaja Kom.kapt. evp. Erkki Kerttula Dipl.ins. Gabor Laszlo Konttoristi Taimi Mattsson Maisteri Torsten Sundman Opiskelija Heijke Tallroth Osastopäällikkö Väinö Korhonen Koria SUOMEN AISTE LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voim.opett. Laina Reinikainen, varapuh.joht. Voimistelunopettaja Aino Numminen Lehtori Annikki Karvonen Rouva Toini Haami Voimistelunopettaja Pirkko Hagman Rouva Impi Jokinen Emäntä Liisa Mattila-Oukari Rajamäki Seinäjoki Kankaanpää Lääket.lis. Sari Gylander-Peltola eiti Eeva Rautio Lehtori Helmi Saarenpää Rouva Irma Strunck Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voimistelunopettaja Laina Reinikainen Voimistelunopettaja Aino umminen Lehtori Annikki Karvonen Voimistelunopettaja Pirkko Hagman Rouva Irma Strunck Lääket.lis. Sari Gylander-Peltola SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Lahti Kuopio Kuopio Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Lahti Varastopäällikkö Kaleva ampila, varapuh.joht. Liikkeenharjoittaja Kalevi Alanne Myyjä Ahti Kurki Myymälänesimies Urho Leskinen Kauppias Urho Männistö Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Yliluutnantti Valle Stenvall Varastopäällikkö Anton Talvio Tampere Vaasa Rauma Vammala Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Varastopäällikkö Kaleva Sampila Myymälänesimies Urho Leskinen ToiInitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Anton Talvio Lahti Suomen yrkkeilyliiton muutettua sääntönsä valittiin UUSIa sääntöjä noudattaen seuraava johtokunta: Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Lahti Varastopäällikkö Kaleva Sampila, varapuh.joht. Liikkeenharjoittaja Kalevi Alanne Tampere Liikkeenharjoittaja Arvi Jormakka Kokkola 3

18 Myymälänesimies Urho Leskinen Konttorikonemekanikko Sulo Nykänen Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Yliluutnantti Valle Stenvall Liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg Vammala Työvaliokunta,' Varasto päällikkö Kaleva Sampila, puheenjohtaja Myymälänesimies Urho Leskinen Konttorikonemekanikko Sulo ykänen Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg SUOME PAI ILIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Esko Kossila, varapuheenjohtaja Myllykoski Kauppias Ernst Eklund Jämsä Maanviljelijä Martti Heiska Ylistaro Varatuomari Reino Ikävalko Imatra Lautatarhanpäällikkö Hugo J aos Pori Osastonhoitaja Eetu Kauppinen Rovaniemi Kauppias Kaino Mäkelä Turku Kauppias Kaleva Niemi Ilmajoki Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Esko Kossila Lautatarhanpäällikkö Hugo Jaos Työnjohtaja Elmer H ärmä Autoilija Juho Kinnunen Komisario Yrjö Raunta Myllykoski Pori Tampere Muurari sko Laihanen Edustaja Olavi Rikamo Teknikko Ahti Kahra Kauppias Sulo Pietilä Rautatieläinen Petri Tuominen Myymälänhoitaja Paavo Taanila Johtaja Reino Vesanti Voimistelunopettaja Pentti Anttila Osastopäällikkö Bruno Nyberg, puheenjohtaja Konttoristi Veikko Kinha Muurari Usko Laihanen Edustaja Olavi Rikamo Teknikko Ahti Kahra Toiminnanjohtaja Kalervo Lipponen SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Tampere Hyvinkää Salo Pori Taivassalo Rovaniemi Pajulahti Tampere Hyvinkää Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu I. I. 959 Toimitusjohtaja Erkki Kivelä, puheenjohtaja Varatuomari Pentti Paavola, varapuh.joht. Rautatievirkamies Topias Pohjonen, II varapj. Toimitusjohtaja isse Hagman Kansakoulunopettaja Risto Haapakoski Kaupunginsihteeri Pentti Hattari Voimistelunopettaja Erkki Heikkilä Dipl.ins. Kauko O. Salminen Kansakoulunopettaja Eino Halonen Kansakoulunopettaja Pentti Teno Sosiaalipäällikkö Eero Kokko Seinäjoki Hyvinkää Hamina Parkano Joensuu Jännevirta J yväskylä Muhos 33 SUOME PAlONNOSTOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu 2 I Osastopäällikkö Bruno Nyberg, puheenjohtaja Johtaja Jukka Nappari, varapuheenjohtaja Tampere Konttoristi Veikko Kinha Työvaliokunta,' Toimitusjohtaja Erkki Kivelä, puheenjohtaja Varatuomari Pentti Paavola Toimitusjohtaja Nisse Hagman Kansakoulunopettaja Risto Haapakoski Esimies Tahvo Lehtonen Hyvinkää 3

19 34 SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu 22. II Kauppias Eino Pajunen, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjoht. Kauppias Ailo Brunou Asentaja Osmo Kannisto Toimitusjohtaja Rauli Karunka Kauppias Arvo Maunumäki Ekonomi Christian Oesch Rautatieläinen Olavi Vainio Palokersantti Vieno Ylikylä Kauppias Eino Pajunen, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario Toimitusjohtaja Rauli Karunka Ekonomi Christian Oesch SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO Tampere Turku Mäntsälä Tampere Kälviä Iisalmi Pori Tampere Turku Johtokunta ja valiokunta. Johtokunta valittu 5 II Toiminnanjohtaja Erkki Sorakuru, puheenjohtaja Everstiluutnantti Roine Pallasvuo, varapuh.joht. Riihimäki Apulaisosastopäällikkö Lasse Boström Oulu Insinööri Sven-Erik Fagerholm saak- ka, sen jälkeen Dipl.insinööri Lasse Heideman Kauniainen Voimistelunopettaja Heikki Järvelä Maanviljelijä Risto Kemppi Asikkala Metsäteknikko Vilho Leskinen Hamina Hioja Olavi Nokelainen Jyväskylä Toiminnanjohtaja Urho Turtiainen Tampere Toiminnanjohtaja Erkki Sorakuru, puheenjohtaja Everstiluutnantti Roine Pallasvuo, varapuh.joht. Faktori Carl-Henrik Fager Dipl.insinööri Lasse Heideman Voimistelunopettaja Heikki Järvelä Maanviljelijä Risto Kemppi Riihimäki Kauniainen Asikkala Sisustusurakoitsija Reino Saastamoinen Rakennusmestari Heikki Wollsten SUOMEN UIMALIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu 4. Myyntipäällikkö Unto Palonen, puheenjohtaja Johtaja Jöns Lindquist, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Altte Harma Insinööri Birger Kivelä Laborantti Mauno Martiala Johtaja Antti Mäenpää Varatuomari Erkki Rutanen Insinööri Ilmari Simula Toimitusjohtaja Olavi Suvanto Toiminnanjohtaja Vilho urmi Johtaja Jöns Lindquist, puheenjohtaja Insinööri Birger Kivelä Insinööri Ilmari Simula Toimitusjohtaja Olavi Suvanto Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi SUOMEN URHEILULIITTO Otava Turku Hämeenlinna Jyväskylä Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu 29. II Johtaja Reino Piirto. puheenjohtaja Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura, varapj. Kuopio Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma Lohja Järjestelymestari Arvi Laakso Kouvola Johtaja Jukka Lehtinen Ostopäällikkö Åke Lindfors Joutseno Johtaja Kalervo Mikkola Turku Kultaseppämestari Viljo Palmu Rauma Opettaja Seppo Savolainen Kaustinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Seinäjoki Lehtori Palle Virtanen Porvoo Työvaliokunta : Johtaja Reino Piirto, puheenjohtaja Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura, varapullj. Kuopio

20 36 Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma Johtaja Jukka Lehtinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila SUOME VOI MISTELULIITTO Lohja Seinäjoki Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, puheenjohtaja Voimistelunopettaja Paavo T eräsvirta, varapuhj. Maisteri Kerttu Larjanko Voimistelunopettaja Martti Leskinen Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja Jouko Tikkanen Kerava Lääketiet.lis. Heikki Savolainen Kajaani Rouva Lahja Salviander Turku Varastonhoitaja Simo Sappinen Turku Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Tampere Konttoristi Aimo Tanner Kotka Sosionomi Veikko Mikkonen Voimistelunopettaja Irja iemelä Voimistelunopettaja H elka Ristolainen Kauppias Arvo Rounaja R ouva Lahja Salviander Voimistelunopettaja Pentti T eräslinna Pastori Kari Pietilä Toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja Merkonomi V eikko Eräkare Voimistelunopettaja H elka Ristolainen Voimistelunopettaja Irja Niemelä Voimistelunopettaja Pentti T eräslinna Pastori Kari Pietilä c) Piirien johtoeliinet Espoo Hyvinkää Oulu Turku Hiekkaharju Hyvinkää Espoo 37 Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, puheenjohtaja Voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta Maisteri Kerttu Larjanko Voimistelunopettaja M artti Leskinen Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja J ouko Tikkanen H elsinlc.i H elsinki H elsinki K erava Kuhunkin työvaliokunnan kokoukseen kutsutaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen yksi maaseutujäsen. SVUL:n UORET Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu. I Toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja Sosiaalipäällikkö Ukko K önni, varapuheenjoht. Merkonomi Veikko Eräkare Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma T eknikko Topi Louhivaara Voimistelunopettaja Liisa Lundström K apteeni evp. Antti Läykki Lääninkätilö Maila Mikkola Simpele Hiekkaharju Lohja Rauma Pitäjänmäki Tikkakoski H elsinki Etelä-Karjalan piiri Piirin johtokunta: L a u r i Toi via i n e n, puh e e n j 0 h taj a, R eino Ikävalko, varapuheenjohtaja, Risto Aalto, H elvi Ahjopalo, Otto Akkanen, Anja H averinen, Olli H eikinheimo, Maire H einonen, Jaakko Hinkka, Helli Kajatsalo, R ainer Korhonen, Yrjö K orkka, Åke Lindfors, R aimo Lunila, Sulo Lipsanen, Eino Matikainen, Risto Miikki, Teuvo Myyryläinen, Ahti Pajunen, Tauno Pihlajärvi, Vilho Raami, Kaino R astas, Pauli R eini, Lauri Sinkkonen, Heimo Sortt, Erkki Suikkanen, Martta Ollila. L a u r i Toi via i n e n, puh e e n j 0 h taj a, Reino Ikävalko, Risto Aalto, Olli Heikinheimo, J aakko Hinkka, Risto Miikki, Kaino R astas, Heimo Sortt, Martta Ollila. Etelä-Pohjanmaan piiri Piirin j ohtokunta: Pentti Kytöharju, puheenjohtaja,jukka Uunila, varapuheenjohtaja, Anni Helminen, Topias Pohjonen,

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Luomala Arto 88 91 179 2 Autio Mikko 86 87 173 3 Peltola Jarkko 88 83 171 4 Ristimäki Juha 83 87 170 5 Parkkamäki

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot