TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---"

Transkriptio

1 960 TOIMINTAKERTOMUS

2 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960

3 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60. toimintavuosi osoittaa selvästi, miten johtava ja vaikutusvaltainen asema järjestöllämme on maamme urheiluelämässä. Samalla kun SVUL on sisäisesti kasvanut ja voimistunut, se on myös johdonmukaisella toiminnallaan ulospäin luonut ne suuntaviivat, joiden noudattaminen on merkinnyt puhtaan urheilullisen linjan voitollista kulkua järjestöelämässämme. Kulunut toimintavuosi olympiakisoineen ja muine huomattavine tapahtumineen on sisältänyt paljon vaikeitakin pulmia, mutta näyttää siltä, että ilmapiiri on vähitellen seestymässä ja eteemme avautuu entistä hedelmällisempi rakennuskausi. Sen edellytyksenä on kuitenkin lujan ja määrätietoisen otteen säilyttäminen kaikissa niissä vaiheissa, jotka monisäikeisinä ja ehkä hankalinakin tulevat vastaamme. Menestyksellisen työmme varmimpana takeena tulevat aina olemaan yhteisen edun asettaminen omien ja ryhmäpyyteitten yläpuolelle, toistemme kunnioitus, aktiivisuus työssämme ja palvelualttius. Kun pidämme kaikissa tilanteissa ohjekilpenämme urheilun varsinaista tarkoitusta ja rehellistä sydämemme ääntä, on meidän helpompi löytää oikeat ratkaisut niille asioille, joiden parissa kulloinkin uurastamme. Henkilökohtainen esimerkki urheilua johdettaessa seura- ja järjestöalalla merkitsee yhtä paljon kuin edustusurheilijan luoma esikuva nousevalle urheilijapolvelle. Tällaisia esikuvia me tarvitsemme yhä enemmän niin järjestö- ja koulutuspuolella kuin aktiiviurheilijainkin keskuudessa. Tällaisten henkilöiden ansiosta on Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto jäsenliittoineen, piireineen, seuroineen ja kyläosastoineen kasvanut siksi valtavaksi valtakunnalliseksi kansalaisyhteisöksi, jonka työ ja toimenpiteet vaikuttavat laajalle suuntaa antavasti koko yhteiskuntaamme. Meidän edeltäjiemme vapaaehtoinen ja uhrautuva työ on ollut arvaamattoman arvokasta paitsi urheilumme nousulle myös kansamme elinvoimalle ja itsenäiselle kehitykselle. Heitä entistä mieslukuisampina seuraten me, nykyinen urheilijapolvi, pyrimme vuorostamme rakentamaan tätä rakasta synnyinmaatamme voidaksemme jättää sen meidän jälkeen tuleville edelleenkin vapaana ja elinkelpoisena. Me kaikki iloitsemme siitä, että kulunut vuosi on todella tiivi;tänyt yhteistä rintamaamme, johon on ennakkoluulottomasti ja urheilumielin liittynyt runsaasti eri yhteiskuntapiireihin lukeutuvia kansalaisia. Toivon hartaasti, että SVUL jatkuvasti laajenee ja voimistuu voidakseen vihdoinkin suurimmalla urheilullisella voimallaan ja arvovallallaan toteuttaa järjestöelämämme ihanteellisen tavotteen, kaikki yhdistävän valtakunnallisen keskusliiton aikaansaamisen maahamme. Esitän parhaan kiitokseni kaikille järjestömme eri luottamustehtävissä kuluneena vuonna toimineille henkilöille, samaten kuin uutterille virkailijoillemme sekä aktiiviurheilijoille, joiden kuntoon, tahdonvoimaan ja henkiseen ryhtiin perustuu urheilullisten mainetekojemme jatkuvuus.

4 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 960 J. Yleiskatsaus Vuosi 960 oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminnassa juhlavuosi, sillä kesäkuun 7 päivänä oli kulunut 60 vuotta siitä, kun SV L urheilumme järjestäytymisen alkuvuosina vuosisatojen vaihteessa perustettiin. SVUL:n olivat aluksi muodostaneet seurat ja liiton nimi oli ensin Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto, koska ruotsinkieliset urheiluseurat eivät sijloin vielä olleet mukana. Valtiovalta ei kuitenkaan vahvistanut liiton sääntöjä, ennenkuin vasta vuonna 906, jolloin liitto lopullisesti virallisesti perustettiin. Silloin se sai myös nykyisen nimensä. SVUL muodostettiin silloin piirijaon perustalle. SVUL keskusliittona joutui kuluneena toimintavuonna entistä voimaperäisemmin toimimaan liiton kokonaisuuden lujittamiseksi. Tässä mielessä tehostettiin keskustoimiston ja piiriportaan työtä jäsenliittojen ja seurojen toiminnan helpottamiseksi. Monien yhteisten neuvottelujen sekä tehostuneen kurssi- ja koulutus toiminnan lisäksi jatkettiin vuonna 959 aloitettua nuorten suurleiritoimintaa. Tärkeänä toimenpiteenä oli myös entistä määrätietoisempien kuntourheilusuunnitelmien aikaansaaminen kaikkia kansalaisia koskevan liikuntaharrastuksen edistämiseksi. Suunnitelmat saatiin vasta alustavaan vaiheeseen, mutta tämän toimintamuodon alalla tähdätäänkin tulevaisuuteen ja työskennellään pitkällä tähtäimellä, joten kuluneena toimintavuonna kuntourheilun alalla suoritetut perustavaa laatua olevat toimenpiteet tulevat kantamaan varsinaisen hedelmänsä vasta tulevien vuosien aikana. Olympiavuosi on aina ollut SVUL:llekin osaltaan suuri ja tärkeä toiminnan vuosi. iin tälläkin kerralla. Erikoisliittojen työ joukkueen saattamiseksi mahdollisimman kilpailukelpoiseen kuntoon oli entistä vaikeampaa, sillä huippu-urheilun taso koko maailmassa on jatkuvasti suuresti noussut ja yhä uusia kansoja on ilmaantunut kärkisijojen tavoittelijoiksi. Kisoihin lähetettiin Suomesta talvella 54 osanottajaa ja kesällä, yhteensä 72. Saavutuksena oli 3 kultamitalia, 4 hopeamitalia ja 6 pronssimitalia eli yhteensä 3 mitalia. Jälkikäteen arvosteltiin uomen olympiamenestystä varsin ankarastilcin. Tällöin mentiin kuitenkin usein asiattomuuksiin. Vastapainoksi on iloksi sanottava, että yhä useampi on käsittänyt urheilun laajemmassa merkityksessä kuin vain pelkkien tulosten ja mitalien tavoitteluna. Etenkin maaseudulla on entistä enemmän kansalaisia tullut mukaan urheilun pariin ja sitä edistämään. Suomen urheilu ei kuole, vaikka sen edustusurheilu näyttääkin joskus olevan aallonpohjassa. Meidän on vain yritettävä paremmin uudelleen: SVUL:n ohjelmassa on viime vuosina ollut yhä vakaampi pyrkimys valtakunnallisen urheilun keskusliiton aikaansaamiseksi. T ämä on ainoa oikea tie, millä voimme edistää maamme urheiluelämän yhtenäistämistä. Mutta on paljon' tekijöitä, jotka ovat esteenä, ja se on tosiasiana todettava. Työväen Urheiluliiton s~nottua v. 959 kaikki yhteistoimintasopimukset irti SVUL:n enkoisliittojen kanssa, yritettiin niille muutamille TUL:n urheilijoille, joilla olisi ollut mahdollisuus päästä mukaan Suomea edustamaan, järjestää edustusoikeus tilapäisin järjestelyin. T~lvikisojen osalta tämä onnistuikin. Mutta kun TUL:n taholta Jälkeenpäin selitettiin, ettei TUL:n ainoa urheilija Squaw Valleyn ~isoissa ollut heikäläisen käsityksen mukaan ollut Suomen LUISteluliiton jäsen Kansainvälisen Luisteluliiton vaatimassa mielessä eikä Rooman olympiakisoja varten muunkaanlaista järjestelyä ollut käytettävissä, raukesi TUL:n urheilijoiden saaminen mukaan Rooman joukkueeseemme. Suomen urheilulliseen menestykseen TUL:n urheilijoiden poisjäämisellä ei tosin ollut sanottavaa merkitystä, mutta periaatteellisesti 'oli kuitenkin valitettavaa, ettei TUL:n johto suostunut täyttämään kansainvälisten määräysten mukaisia ehtoja ja että yhteisen edustuksen oli sen vuoksi näin rauettava. Valtiovallan toimesta kiinnitettiin tähän asiantilaan myös huomiota. Valtioneuvosto asetti ministeri Kauno Kleemolan puheenjohdolla komitean, jonka tehtävänä on ollut selvittää kysymystä, miten voitaisiin yhteinen edustus kansainvälisissä kilpai-

5 6 luissa järjestää. Valitettavasti sai komitea sellaisen kokoonpanon, ettei ole odotettavissa, että se löytäisi oikean ja käyttökelpoisen pohjan esitykselleen, joka aikanaan vuoden 96 puolella valmistunee. Myöskin Suomen Urheiluliitto ryhtyi kevättalvella 960 toimenpiteisiin edistääkseen valtakunnanliiton aikaansaamista. Tämä toimenpide ei vuoden 960 puolella vielä ennättänyt johtaa esityksen tekemiseen. SVUL keskusliittona pyrkii omalta osaltaan jatkuvasti löytämään keinoja Suomen urheilun voimistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. On vain toivottava, että oikea tie Suomen urheilun tulevaisuudelle lähiaikoina löydetään. Viime toimintavuonna vaihtui SVUL:n puheenjohtaja. Ministeri, agronomi Kauno Kleemola oli hoitanut tehtävää 6 vuotta. Ansioittensa vuoksi hänet valittiin SVUL:n kunniajäseneksi. U u deksi puheenjohtajaksi seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin sosiaalineuvos Akseli Kaskela, joka oli jo usean vuoden ajan toiminut SVUL:n. varapuheenjohtajana. SVUL:n asema maamme suurimpana ja johtavana urheilun keskusjärjestönä on kuluneen toimintavuoden aikana entisestään vahvistunut. SVUL:n työ ei ole vain kilpa- ja edustusurheilun hoitamista erikoisliittojensa avulla, vaan sen ohjelma on entistä määrätietoisemmin laajentunut käsittämään myös kaikkien kansalaisten kuntourheilun ja mikä tärkeintä, maamme nuorison liikuntakasvatuksen laajentamisen ja tehostamisen. ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon ovat vuonna 960 edelleen kuuluneet varsinaisina jäseninä seuraavat 7 erikoisliittoa ja piiriä: Jäsenliitot:. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3 Suomen Koripallo ja Lentopalloliitto. ( Imi muutettu vuonna 96 I Suomen Koripalloliitoksi. ) 4 Suomen K äsipalloliitto 5 Suomen Luisteluliitto 6. Suomen Miekkailuliitto 7 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto. Suomen yrkkeilyliitto 9 Suomen Painiliitto. Suomen Painonnos tolii tto II. Suomen Pesäpalloliitto 2. Suomen Pyöräily lii tto 3 Suomen Suunnistusliitto 4 Suomen Uimaliitto 5 Suomen Urheiluliitto 6. Suomen Voimisteluliitto 7 SVUL:n uoret Jäsenpiirit :. Etelä-Karjalan plln 2. Etelä-Pohjarunaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjarunaan plln 7. Keski-Suomen piiri. Kymenlaakson plln 9. Lahden piiri. Lapin piiri II. Länsi-Pohjan piiri 2. Oulun piiri (Nimi muutettu vuonna 96 SVUL:n Pohjois-Pohjarunaan piiriksi.) 3. Pohjois-Karjalan piiri 4. Pohjois-Savon piiri 5. Satakunnan piiri 6. Suur-Savon piiri 7. Uudenmaan piiri. Varsinais-Suomen piiri Aro, Toivo Blomqvist, J. F. t Bredberg, Ernst Damm, Victor t Ek, Aksel V. t Heikel, Viktor t ill. SVUL:n kunniajäsenet Lindstedt, John K. t Lundström, Edv. Maj an tie, K. H. t Niiniluoto, V. J. t Pihkala, Lauri Pynninen, Väinö t Hämäläinen, Mikko Rangell, J. W. Juureva, Eemeli t Rikkilä, Oskari t 7

6 9 Kaloniemi, Yrjö Karikoski, V. A. M. t Kaskela, Akseli Kekkonen, Urho Kleemola, Kauno Käkönen, Kalle t Lahtinen, Väinö Lehmusto, Heikki t Levälahti, K. E. Salmenkylä, Anton Santala, Lauri t Smeds, Viktor t Tanner, Lauri t Teivaala, Väinö Vartia, Arvo Wasenius, Gösta t Wilskman, Ivar t SVUL:n ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Ivar Wilskman (vv. J9J4-J932). SVUL:n nykyinen kunniapuheenjohtaja on J. W. Rangell (vuodesta J954). IV. Liittokokoukset Toimintavuotena J 960 pidettiin kaksi SVUL:n liittokokousta. Varsinainen liittokokous oli r päivänä kesäkuuta ja ylimääräinen liittokokous r r päivänä joulukuuta. Molemmat pidettiin Helsingissä KauppakorkeakouluIla. Varsinaisessa liittokokouksessa, jonka avasi SVUL:n puheenjohtaja, ministeri Kauno Kleemola, luettiin aluksi Tasavallan Presidentin edellisenä päivänä 6o-vuotisjuhlansa viettäneele SVUL :lle lähettämä onnittelusähke ja lähetettiin Tasavallan Presidentille kiitossähke. Tämän jälkeen esittämässään laajassa avauspuheessaan puheenjohtaja kosketteli valtakunnanliitto- ja urheilun eheyttämiskysymystä, kuntourheilutoimintaa, järjestökoulutusta, suurleiritoimintaa ja vuoden 959 tilinpäätöstä, minkä jälkeen hän julisti kokouksen avatuksi. Kokous tarkasti ja hyväksyi liiton toimintakertomuksen vuodelta 959 ja vahvisti vuoden 959 tilinpäätöksen sekä myönsi liittohallitukselle vastuuvapauden vuoden J959 tileistä ja hallinnosta. Kun ministeri Kauno Kleemola oli ilmoittanut, ettei hän muiden tehtäviensä vuoksi voinut enää ottaa vastaan SVUL:n puheenjohtajan tehtävää, valittiin SVUL:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti sosiaalineuvos Akseli Kaskela. Kokous valitsi liittohallituksen toimikaudeksi Kokouksessa pitämässään alustuksessa selvitti sosiaalineuvos Ministeri Kauno K lee m 0 l a (vas.) luovutti SVUL:n puheenjohtajan tehtävät sosiaalineuvos Akseli Ka s k e La LL e.

7 ~eli.!<ask~la valt.akunnanliitto- ja yhteistoirnintakysymystä. Sosraahjohtaja ErkkI Palolampi kosketteli ajankohtaiseksi tullutta kuntourheilukysymystä. Toimittaja Aaro Laine selosti koulutus- ja kasvatustoiminnan kehittämistä ja leiritoimintaa. Kaikista näistä alustuksista keskusteltiin vireästi.. ~ir~o~ummen kunta siirrettiin Uudenmaan piiristä HelsIngm pllrlln. Ylimääräisessä liittokokouksessa I toimitti kokouksen avauks~n SyUL:n puheenjohtaja Akseli Kaskela. Avauspuheessaan han katsauksen vuoden 960 olympiakisojen valmist:lu~n, Suomen osanottoon niihin ja edustajiemme saavutuksiin kisoissa. Verraten vähäinen mitalisato ja aikaisempaa vaatimattomampi pistesijoitus olivat herättäneet epäoikeutettuakin arvostelu~. PuheeI?-jo~taja mainitsi avauspuheessaan myös, että SVUL on JatkuvastI pitänyt päämääränään valtakunnanliiton aikaansaamista maan urheiluelämän yhtenäistämiseksi mutta siinä se ei ole TUL:n kannan takia onnistunut. Urheilurintamalla on päinvastoin syntynyt yhä enemmän hajaannusta. Tilanteeseen on nyt puuttunut valtiovaltakin asettamalla urheilukomitean har ~tsemaan edustusurheilun yhtenäistämistä ja Suomen Urheiluhitto on puolestaan ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta saataisiin aikaa? urheilun valtakunnallinen keskusjärjestö. Tässä tilanteessa on ilahduttavaa todeta, että SVUL:n rivit ovat entisestään taajentuneet ja tiivistyneet. Kasvava toiminta vaatii kasvavia käyttö ~aroja. ~iistä on keskusliitolla, jäsenliitoilla, piireillä ja seuroilla JatkuvastI puutetta. Vuoden 96 talousarvio, josta kokous joutuu päättämään, on laadittu tietoisena tästä tarpeesta ja toiselta puolen tietoisena siitä, että SVUL:n valtionavun suuruudesta vuotta.9? varten ei ole mitään varmuutta. Talousarvio päättyy 4 0, ~~j. markkaan. Tämä arvioitu määrä on suunniteltu jaetta:,~ksl SIten, että keskusliiton osuus korkomenoihin nousisi 39 ~~~. markkaan, jäsenliittojen määrärahat 65 milj. markkaan ja ~~m:~. I?äärär~h.at 29 milj. markkaan, jolloin velkojen lyhennyksun.jaisi 7, milj. markkaa. Kokous hyväksyi talousarvion liittohallituksen tekemän esityksen mukaisesti. Dosentti Saima Tawast-Rancken piti mielenkiintoisen esitelmän nuorison nykyisestä fyysisestä kunnosta. (Tämän toimintakertomuksen liitteenä.) Kokous.. ~ääräsi myöskin seurojen vuonna 96 piirille suoritetta~an?nnv:ron.. ~erusteet. Aikaisemmasta tavasta poiketen v.ahvistettlln vam punveron alarajat, jotka tältä osin jäivät entisllleen eli seuraaviksi: Seuran jäsenmäärä Piirivero vähintään mk Tilintarkastajiksi valittiin ylikarnreeri ulo Järvinen Helsingistä ja konttoripäällikkö Ilmari Honkanen Turusta sekä varalle maisteri Olle V. Salmi (KHT) Helsingistä ja ekonomi Ilmari Aro Helsingistä. Kokouksessa käytiin puheenjohtaja Akseli Kaskelan selostuksen pohjalla laaja keskustelu urheiluelämämme ajankohtaisista kysymyksistä ja annettiin niistä julkilausuma. Kuluneen toimintavuoden aikana ovat SVUL:n jäsenliitot olleet oikeutettuja lähettämään SVUL:n liittokokoukseen 63 edustajaa ja piirit 5 edustajaa eli yhteensä 4 edustajaa, jakautuen tämä edustus liittokokouksissa kertomusvuoden aikana jäsenliitoille ja piireille seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto " Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto " Suomen Käsipalloliitto... 2 " Suomen Luisteluliitto " Suomen Miekkailuliitto " Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto... 5 " Suomen Nyrkkeilyliitto " Suomen Painiliitto ,.... Suomen Painonnostoliitto.... Suomen Pesäpalloliitto.... Suomen Pyöräilyliitto... 2 Suomen Suunnistusliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voirnisteluliitto SVUL:n uoret Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri " " " " " " " " "

8 2 Hämeen puri Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri... Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri L' apin puri '" Länsi-Pohjan piiri o... u un puri Pohjois-Karjalan piiri.... Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri ".... Uudenmaan piiri.... Varsinais-Suomen piiri v. Liittohallitus ja valiokunnat 3 edustajaa 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 2 " 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 3 " SVl!L:n ja sen liittohallituksen puheenjohtajana oli. 6. I 9.6~ pi~ettyyn SVUL:n varsinaiseen liittokokoukseen saakka mli~.lsten, agronomi Kauno Kleemola, jolloin hänen kieltäydyttyä ~Ulden tehtäviensä takia ottamasta tehtävää enää vastaan valittun SV~L:n uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti sosiaalineuvos Akseli Kaskela. Liiton varapuheenjohtajina olivat vuoden alusta saakka: 60 varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Akseli Kaskela. II varapuheenjohtajana johtaja, agronomi Reino Piirto. III varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko pidetystä liittokokouksesta lähtien toimivat SVUL:n varapuheenjohtajina seuraavat: I varapuheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palolampi. II varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Erkki Kivelä. III varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko. Liittoh~litukseen ovat liiton puheenjohtajan Kauno Kleemolan Kannus, lisäksi kuuluneet vuoden alusta kesäkuun Päivää~ seuraavat:. Gylden, Martti, ostopääliikkö,, varalla Pikkarainen Emo, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), ' Himberg, Arvo, pääkonsuli,, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri,, varalla Sundman, Torsten, maisteri, (Suomen Miekkailuliitto), Kalajo, Risto, pankinjohtaja (Keski-Pohjanmaan piiri),.. v.araila Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja (Keski-Suomen puri), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos,, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, (Suomen Hiihtoliitto),. Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja,, varalla H aru, Erik, majuri, (Suomen Pesäpalloliitto),... Laine, Aaro, toimittaja,, varalla Könm, Ukko, SOSIaalipäällikkö, Simpele (S:VUL:n ~oret),.... Lappi-Seppälä, JUSSI, pääjohtaja, HelsmkI, varalla HarJU, OlaVI, ekonomi, (Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), varalla Kiira, Aarne, eversti, evp. (Pohjois-Savon piiri), Nuutinen, Eino, osastonhoitaja,, varalla Roos, Harald, kenraalimajuri, (Suomen J ääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö,, varalla PaLJakka, Oiva, junailija, U tti (Suomen Painonnostoliitto ), Oinaala, Paavo, järjestelymestari (Uudenmaan piiri), varalla Vikström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), Orko, Liisa, voimistelunopettaja,, varalla.valkama, Aino, toiminnanjohtaja, (Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto),. Orko, Risto, kauppaneuvos,, varalla Ruusuvaara, AulIs, pankinprokuristi, (Suome,: Kä~ipall~~ii.tto ), PaJukari, Arvo, insinööri (LänSI-Pohjan PUri), varalla Lehtosaari, Mauri, toimitusjohtaja (Oulun piiri),.. Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, ChrIstIan, ekonomi, (Suomen Pyöräilyliitto),. Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja,, varalla Ter~~trta, Paavo, voimistelunopettaja, (Suomen Voimistelulutto), Palonen, Unto, toimitusjohtaja,, varalla Tiilikainen, Pekka, toimittaja, (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja,, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, (Suomen yrkkeilyli.itto), '.. Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, HyvInkaa, hsajasen Saariaho, Urho, osastopäällikkö (Kymenlaakson piiri), varalla ArJanko, Bruno, poliisimestari (Suur-Savon piiri), 3

9 4 Salmela, Yr~ö, j~~~aja ( ~arsinais-suomen piiri), varalla Urja, Edvard, apulaispollls~mestan (Hämeen piiri), Salo~en, L. H.,. la~nsää?äntöneuvos,, lisä jäsen Teras, Immo, msmöön, Turku, varalla Sorakuru Erkki toiminnanjohtaja,.!lelsinki ( ~uo~en Suunnistusliitto),', Valkama, Yrjo, kenraaltmajuri, evp,, lisäjäsen Kesäkuun lb päivänä pidetyn varsinaisen liittokokouksen jälkeen on liittohallituksen kokoonpano seuraava: Ka~kela, Akseli, sosiaalineuvos,, puheenjohtaja.a.tj.anko, Br~no, P?li.isimestari (Suur-Savon piiri), ~aralla Towzazn.en, LaW:I, pankinjohtaja (Etelä-Karjalan piiri),. HaTJu,.Ol~VI, ekonomi,, varalla D illemuth, Ville, johtaja, ~elsinki ( Suom~~. Korip~llo- ja. Lentopalloliitto),. ~zmb.erg, ~rvo, paakonsuh, Helsmki, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, ~yllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala,. Ola.vI, ke~a.alimajuri,, varalla Sundman, Torst~.n, maisten, Hel~mkI (Suo~en Miekkailulii tto),. Kma? Aa:~e, ev~rsti evp. (Pohjois-Savon piiri), varalla Haarma, Ailo, paikallisjohtaja (Kainuun piiri), Kwelä, ~rkki, t~i~tusjohtaja,, varalla Paavola, Pentti, varatuoi?an, H~lsInkl ( S~omen Pesäpalloliitto), Kosk~m~a, ~, ~enraaliluutnantti,, varalla Hohenthal, Rolf, ~OImItusjoh~j~, ~elsinki (Suomen Hiihtoliitto),.... Lt:zn~? A~ro, toimittaja,, varalla Könni, Ukko, sosiaajipaalhkko, S~mpele (SVUL:n Nuoret), Lehtosaan, Mauri, johtaja (Oulun piiri) varalla Aho Antt" varat~omari (Lapin piiri), ',,. Lzndblad, Harry, toimitusjohtaja, Tampere varalla Nuutinen Emo, osastonhoitaja, (Suomen Jääki:kkoliitto), ' Nybe: g, ~runo, osastopäällikkö,, varalla Nappari, Jukka, joht.~ja, T~mpere (Suomen Painonnostoliitto),. Orko,. LI.lsa, VOImIste~unopett.aja,, varalla Numminen, Aino, vo~stelunopettaja, HelSInki (Suomen aisten Liikuntakasva tuslll tto ), O!"ko, Rist~, ~aupp~ne~vos,, varalla Ruusuvaara, Aulis, panki~prokun.sti, HelSInki (Suomen Käsipallolii tto), PaJu~en, EI~O,. kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, ekonomi, H~lsInkI (Suomen Pyöräilyliitto), Palolampz,. Erkki, sosiaalijohtaja,, varalla Teräsvirta, Paavo, VOImIstelunopettaja, (Suomen Voimisteluliitto ), Palonen, Unto, myyntipäällikkö,, varalla Lindquist, Jöns, johtaja, (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja,, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, (Suomen yrkkeilyliitto), Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, lisäjäsen, Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Myllykoski, lisäjäsen, Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos,, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja,, varalla Pallasvuo, Roine, everstiluutnantti, Riihimäki (Suomen Suunnistusliitto), Urja, Edvard, apulaispoliisimestari (Hämeen piiri), varalla Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piirj), Valkama, Yrjö, kenraalimajuri, evp.,, lisäjäsen, Vikström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), varalla Kuusela, Gunnar, tarkastaja (Helsingin piiri), Vuolle-Apiala, Aatos, johtaja (Keski-Suomen piiri), varalla Kytöharju, Pentti, toiminnanjohtaja (Etelä-Pohjanmaan piiri). Liittohallitus kokoontui v. Ig60 5 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat toimineet seuraavat valiokunnat: a. Liittohallituksen työvaliokunta:. - IB. 6. Ig60 ministeri, agronomi Kauno Kleemola, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, johtaja Reino Piirto, voimistelunopettaja Liisa Orko, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, toimittaja Aaro Laine, toimitusjohtaja Unto Palonen ja osastopäällikkö Urho Saariaho, ja IB. 6. Ig60 lähtien vuoden loppuun sosiaalineuvos Akseli Kaskela, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, voimistelunopettaja Liisa Orko, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, toimittaja Aaro Laine, johtaja Jukka Lehtinen, osastopäällikkö Urho Saariaho ja toimitusjohtaja Martti Vikström. Työvaliokunta kokoontui vuonna Ig60 Ig kertaa. b. Talousvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, talousneuvos Erkki Merinen, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, johtaja Jukka Lehtinen, talouspääll~ö Pentti Väänänen, pääsihteeri Kallio Kotkas, talouspäällikkö Reino Kukkonen ja toiminnanjohtaja Vilho urmi. c. Järjestöasiainvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, pääsihteeri Kallio Kotkas, varapuheenjohtaja, voimistelunopettaja Liisa Orko, toimittaja Aaro Laine, voimistelun- 5

10 6 opettaja Helka Ristolainen, valtio tiet. tri Kalevi Heinilä, toiminnanjohtaja Onni Sirenius, johtaja Eero Noponen, toimitusjohtaja Martti Vikström, järjestelymestari Paavo Oinaala, toiminnanjohtaja Erkki Pekkanen ja toiminnanjohtaja Paavo Simonen. d. Koulutus- Ja kasvatusasiainvaliokunta: toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja, sosiaalipäällikkö Ukko Könni, varapuheenjohtaja, pääsi~teeri Kallio Kotkas, järjestöpäällikkö Erkki Helenius, koulutusoh]aaja Eeva Poutiainen, toiminnanjohtaja Pauli Vänttinen, toiminnanohjaaja Impi Jokinen, toiminnanjohtaja Veli Saarinen, toiminnanjohtaja Tuomo Jalantie, pääkouluttaja Tauno Luomi ja toimistosihteeri Kalevi Kotkas. e. Naisten Keskustoimikunta: voimistelunopettaja Helka Ristolainen, puheenjohtaja, lehtori Elna Kopponen, varapuheenjohtaja, varatuomari Lempi Hartikka, konttoristi Hilkka Hakola, keskuksenhoitaja Irja Vilmi, kirjeenvaihtaja Heljä Pulli, toiminnanohjaaja Impi Jokinen, kirjanpitäjä Kerttu Heikkinen, sairaanhoitaja Maila Mikkola, opettaja Suoma Ilves, lääkintävoimistelija Ritva Ritvas, koulutmohjaaja Eeva Poutiainen, neiti Maija Berg, rouva Aino Manninen, toimistovirkailija Maija Liisa Suutarinen. f. Kurinpitovaliokunta : ministeri Kauno Kleemola ( saakka), sosiaalineuvos Akseli Kaskela, so~iaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä ( lähtien), johtaja Reino Piirto, voimistelunopettaja Liisa Orko, lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen ja pääsihteeri Kallio Kotkas. VI. SVUL:n keskustoimisto ja toiminnan hoito. Keskustoimisto SVUL:n pääsihteerinä sekä samalla keskustoimiston ja sen henkilökunnan päällikkönä on edelleen ollut varatuomari Kallio Kotkas. Keskustoimiston alaisuudessa ovat toimineet kansliaosasto, järjestö- ja kasvatusosasto sekä filmipalvelu. Keskustoimiston yhteydessä on toiminut myöskin SVUL:n tiedotusosasto. 2. K a n s i a 0 sas t 0 Kansliaosaston päällikkönä on toimivuoden aikana ollut Reino Kukkonen, joka samalla on ollut liiton talouspäällikkö ja hoi tan~t ~yöskin Suomen Urheilu lehden ja SVUL:n uimahallin ja kimteistön talousasiat. Keskustoimiston pääkirjanpitäj änä on edel- leen ollut rouva Toini Rautamo. Järjestöpäällikkönä on toiminut Erkki Helenius ja tiedotuspäällikkönä saakka Eino Ojanen ja I. I. 960 lähtien Paavo H äkkinen. 3. J ä r j e s t ö - j a kas v a t u s 0 sas t 0 Järjestö- ja kasvatusosastolla ovat koko kertomusvuoden työskennelleet järjestöpäällikkö Erkki Helenius, järjestösihteeri Kalevi Suikkari ja toimistosihteeri Otto Mäkeläinen sekä toimistovirkailija Sven Krogerus, joka on hoitanut filmipalvelun. Järjestö- ja kasvatusosasto on jatkuvasti hoitanut kiinteässä yhteydessä piirien kanssa SVUL:n järjestötoiminnallista koulutustyötä. (Ks. siv. 50). Osasto järjesti myöskin kiinteässä yhteistyössä jäsenliittojen ja piirien kanssa SVUL:n nuorten II ja III suurleirin, edellisen talvella ja jälkimmäisen kesällä. (Ks. siv. 5 ). Järjestötoiminnan tehostamiseksi tarkoitettu piirien välinen Kiri-kilpailu pantiin toimeen kuluneenakin toimintavuonna. Palkinnon oli vuonna 957 voittanut Länsi-Pohjan piiri, vuonna 95 Satakunnan piiri ja vuonna 959 toistamiseen Satakunnan piiri. Nyt joutui palkinto kolmannen kerran ja lopullisesti Satakunnan piirille. Piirien keskinäinen järjestys muodostui seuraavaksi: I. Satakunta ,6 pistettä 2. Kainuu ,3 " " " 3. Kymenlaakso Lahti ,2 3, 5. Länsi-Pohja ,7 6. Keski-Pohjanmaa ,9 " 7. Pohjois-Karjala , " 9. Uusimaa ,6 " ,2 " II. Oulu , " 2. Varsinais-Suomi ,6 " 3. Pohjois-Savo ,3 " 4. Häme , ". Suur-Savo , 5. Etelä-Karjala ,0 6. Etelä-Pohjanmaa ,0 " 7. Keski-Suomi ,0. Lappi ,

11 4. a i s t e n toi m i n t a SVUL:n aisten Keskustoimikunta on edellisten vuosien tavoin kertomusvuotenakin koettanut ohjata ja tiivistää SVUL:n naisjäsenistön työtä ja toimintaa. Samalla se on ollut yhdyselimenä SVUL:n jäsenliittojen naisten kesken. Tällä toiminnalla on oma merkityksensä naistoiminnan yhtenäistämisessä. Keskustoimikunta järjesti jäsenliittojen naisvaliokuntien edustajille neuvottelu tilaisuuden Helsingissä osallistuen tähän tilaisuuteen 22 naista. Koulutuspäivät seurojen naistoiminnanjohtajille pidettiin Helsingissä ja oli näillä 44 edustajaa 7 piiristä. Lisäksi lähetti keskustoimikunta vuoden varrella luennoitsijoita tai antoi muuta koulutusapua piireissä järjestetyissä naisten koulutustilaisuuksissa. SVUL:n ja keskustoimikunnan edustajina Bosössä Ruotsissa pidetyssä naisurheilun konferenssissa olivat Helka Ristolainen ja Lempi Hartikka. 5 Yle i s hall i n n 0 II i s e t j a muu t t e h t ä v ä t Keskustoimisto on kertomusvuotena huolehtinut kaikista SVUL:n järjestötoiminnallisista painatustöistä. Samoin keskustoimisto huolehti myöskin vuoden 959 toimintakertomuksen laatimisesta ja sen painattamisesta ja jakamisesta. Se on huolehtinut myöskin SVUL :n kiertokirjeen säännöllisestä toimittamisesta. Uusitussa muodossaan ja kaksi kertaa kuukaudessa jaettuna on kiertokirje osoittautunut edeltäjäänsä paremmaksi ja se on saavuttanut sekä jäsenliittojen että piirien hyväksymisen. Kiertokirjeessä ja sen liitteissä annetut tiedot ovat entistä paremmin tarpeen vaatiessa joutuneet toimi verkoston alimpaan portaaseen, seuroille. Ilahduttavana ilmiönä onkin todettava, että SVUL:n sisäinen toiminta on näin saatu entistä kiinteämmäksi. Yhdistysrekisteriasiain hoitaminen, missä SVUL on koettanut olla sekä uusille että jo toimiville seuroille apuna, on edelleen kuulunut keskustoimiston tehtäviin. Näitä asioita käsitteli keskustoimisto toimivuonna 3. Merkille on pantava, että yhdistysrekisteriasiain hoitaminen seuraportaassa on korjaantunut paljon entisestä. Keskustoimiston tehtävänä on myöskin ollut Suomen urheilun ansioristien ja -mitalien ehdotusten kerääminen jäsenliitoilta ja piireiitä, niiden käsitteleminen ja edelleen Valtion urheilulautakunnalle toimittaminen. Toimintavuonna nousi tehtyjen esitysten luku 395 :een. äiden ehdotusten perusteella myönsi opetusministeriö tapahtuneessa jaossa yhteensä 272 ansio- ristiä ja -mitalia. Omia ansiomerkkejään ja plakettejaan, joita koskevat ehdotukset keskustoimisto on alustavasti valmistanut, on SVUL:n liittohallitus (työvaliokunta) myöntänyt kaksi kunniajäsenmerkkiä - kunniajäseneksi kutsumilleen ministeri Kauno Kleemolalle ja lehtori Väinö Teivaalalle -, kultaista ansiomerkkiä, 32 hopeista ansiomerkkiä, 6 kultaista plakettia, 4 hopeista plakettia ja 6 pronssista plakettia. SVUL:n pienoistandaarin sai tunnustukseksi SVUL:n piirissä suorittamastaan työstä 4 yksityistä tahi yhdistystä. Kaitafilmien käyttö urheilullisessa opetustoiminnassa on kertomusvuonna pysynyt vilkkaana. SVUL:n Filmipalvelun käytössä on ollut 427 filmiä. Esityskertoja on ollut kaikkiaan 3.2 ja katsojain määrä nousi :een. Rainoja oli opetukseen käytettävissä 66. (Ks. siv. 56, taulukko n:o 5 ) Vuonna 95 urheilutilaisuuksien televisioimista valvomaan ja koko kysymystä järjestämään muodo~tettu urheilujärj.es~öjen urheilu televisio toimikunta ja sen työvahokunta ovat tolffiintavuoden 960 kuluessa jatkaneet toimintaansa ja joutuneet ottamaan yhteyden televisioyhtiöihin. Kaikesta huolimatta ei urheilutilaisuuksien televisioimiskysymystä saatu toimintakauden aikana järjestykseen, vaan jatkuvasti on ilmennyt ristiriitaa urheilutilaisuuksien järjestäjien ja televisioyhtiöiden välillä. Kun kuitenkin muualla Pohjoismaissa on asia saatettu molempia asiapuol~.a tyydyttävään tulokseen, on syytä olettaa meilläkin päästävän Sl- hen jatkuvien neuvottelujen kautta. Kuntourheiluvaliokunta joukkourheilua edistädlään Urheilullinen aktiviteetti ei ole nykypäivinä enää ainoastaan osoitus virkistyksen ja huvin tarpeesta, vaan sitä kysytään vielä tärkeämmistä syistä. Elintason nousu ja yhteiskunnan koneellistuminen ovat luoneet tilanteen, jossa liikuntaharjoitusta tarvitaan erityisesti myös terveydellisistä syistä. Suomessakin suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet nuorison kunnon huolestuttavassa määrin heikkenevän, kun liikuntaa ei enää saada»luonnollisena elinehtona» kuten oli asianlaita aikaisemmin. Urheilujärjestöjen tehtävä; ja vastuu ovat vastaavassa määrin lisääntyneet. Niiden on nyt pyrittävä entistä tietoisemmin ennakkoehkaisevin toimenpitein turvaamaan kansalaisten terveys. SVUL :ssa aloitti edellämainitussa mielessä toimintansa vuoden 960 aikana Kuntourheiluvaliokunta, joka koostuu useiden

12 20 eri urheilumuotojen edustajista. Kokoonpanonsa mukaisesti valiokunta pyrkii kehittämään monipuolisen kuntourheiluohjelman sekä myös toteuttamaan sen käytännössä mahdollisimman laajalla pohjalla pidetyssä Kuntourheiluvaliokunnan kokoukses5a korosti valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi kuntourheilun kehittämisen tarpeellisuutta fyysistä kuntoa ja samalla työkuntoa parantavana tekijänä. Kuntourheiluohjelmalla pyritään enempään kuin tähänastisilla massaurheilutempauksilla, sillä pyritään säännölliseen ja jatkuvaan liikuntaharrastukseen. Jo ensimmäisessä kokouksessa luotiin selvät suuntaviivat ohjelmalle ja toiminnalle. Todettiin, että eräiden urheilumuotojen jatkaminen aktiiviajan jälkeen ei käy sellaisenaan päinsä, mutta ainakin kävely, hiihto, uinti, suunnistus, terveysvoimistelu ja pyöräily sopivat kaikille. Tältä pohjalta lähtien on saatava kuntourheilu kentällä tunnetuksi ja toteutetuksi. Toiminta ei rajoitu yksinomaan SVUL:n piiriin, vaikka oman jäsenistön aktivoimisesta lähdetäänkin liikkeelle. Kuntourheiluvaliokunta asetti vuoden viimeisinä päivinä pitämä55ään kokouksessa tavoitteeksi vuoden 96 käynnistämisen ja muodostamisen todelliseksi kuntourheiluvuodeksi, mikä edellytti ripeää toimintaa niin itse Kuntourheiluvaliokunnalta kuin myös keskustoimiston virkailijoiden muodostamalta elimeitä heti vuoden alusta lähtien. Ennen kaikkea edellytettiin tehokkaita propagandistisia toimenpiteitä Kuntourheiluvaliokunnan ajatusten ja suunnitelmien tunnetuksitekemiseksi kentällä. VII. Liiton 60-vuotisjuhla, jäsenjiittojen, piirien ja seurojen juhlia SVUL oli tosin jo vuonna 956 viettänyt perustamisensa virallista 50-vuotisjuhlaa monin juhlallisuuksin. Historiallinen totuus on kuitenkin, että liitto perustettiin jo J Helsingis~ä pidetyssä kokouksessa, vaikka liiton toiminta vallinneen poliittisen tilanteen takia oli vuosikausia julkisuudelle vähemmän tunnettua. Se voimistui kuitenkin vuosi vuodelta ja sen sisäinen rakenne kehittyi yhä selkeämmäksi. Kun sitten sen säännöt vapaampien valtiollisten olojen vallitessa saivat 2 I senaatin siviili toimituskunnan vahvistuksen ja liitto voi ryhtyä muodollisestikin laillistettuna toimimaan, oli sille jo monissa vuosien varrella hiljaisuudessa pidetyissä kokouksissa luotu kestävä pohja. Näin ollen oli perusteltua, että vuonna 960 juhlittiin SVUL:n 60-vuotista toimintaa. Tämä juhlinta ulottui keskusliitosta, SVUL :sta, sen jäsenliittoihin, piireihin ja lukuisiin seuroihin. SVUL:n 6o-vuotisjuhlat Helsingissä Juhlan ohjelma oli tilaisuuden arvoa vastaava. Siihen kuului käynti SVUL:n entisten puheenjohtajien Ivar Wilskmanin, K. ~. Majantien, Akseli Ekin, Väinö iiniluodon ja V. A.. M. Ka~lkosken, sankarivainajien ja Suomen Marsalkan haudoilla, onmttelujen vastaanotto SVUL:n huoneistossa, opetusministeriön vastaanotto Valtioneuvoston juhlahuoneistossa, SVUL-elokuvan kantaesitys KauppakorkeakouluIla, SVUL:n 60-vuotisjuhla Kauppakorkeakoululla, SVUL:n nuorisoviesti Suomen Marsalkan patsaalta Olympiastadionilie ja SVUL:n toiminnasta kertova näyttely Kauppakorkeakoululla. Tässä yhteydessä on syytä juhlapäivän ohjelmasta muistiin merkitä edellämainitun Kauppakorkeakoululla vietetyn varsinaisen 60-vuotisjuhlan arvokkaasta ohjelmasta SVUL:n puhe~njohtajan Kauno Kleemolan tervehdyspuhe, SVUL:n kunmapuheenjohtajan J. W. Rangellin voimakas juhlapuhe, SNLL:n voimistelujoukkueen, Turun Urheiluliiton tyttöjoukkueen ja Keravan Voimistelijain poikajoukkueen taidokkaasti sommitellut voiinisteluesitykset sekä piirien ja liittojen yhteinen tervehdys SVUL:lle. - KauppakorkeakouluIla järjestetty SVUL-näyttely herätti yleisössä huomattavaa mielenkiintoa. 60- vuotisjuhlallisuuksia selostettiin ~yöskin radiossa. SVUL:n 60-vuotisjuhliin liittyvänä ilmestyi Suomen Urheilulehden juhlanumero ja valmistettiin SVUL:n juhlamerkki, joka on tarkoitettu jaettavaksi järjestötoiminnassa ansioituneille seurojen toimihenkilöille. Jo ennen varsinaista juhlapäivää oli painosta saatu pääsihteeri Kallio Kotkaksen toimittama, professori Aimo Halilan ja päätoimittaja Paul Sirmeikön kirjoittama laaja SVUL:n toimintaa selvittävä historiateos»suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ». Muut juhlat SVUL:n jäsenliitoista vietti Suomen Voimisteluliitto 60-vuotisjuhlaansa voirnistelupäivillä Turussa)a 2?: I. 9?0 Helsingissä järjestetyllä juhlalla. Suomen Suunmstusllltto muls- 2

13 22 23 teli 5-vuotisen toimintakautensa tapahtumia Tampereella pitämässään juhlakokouksessa. Suur-Savon piiri vietti vuoti~uhlaansa Mikkelissä. Kuvaavaa SVUL:n toiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle on se, että samalla kun sen piiriin vuosittain liittyy uusia vasta perustettuja seuroja, niiden rinnalla joukko liiton seuroista saattaa viettää 50-vuotisen toimintansa merkkipäivää. Tämä tuli vuoden 960 aikana seuraavien seurojen osaksi: Asikkalan Raikas r.y., Maaningan Tarmo r.y., Harjavallan J ymy r.y., Turun Uimaseura r.y., ousiaisten Alku r.y., Kauhajoen Karhu r.y., Kylmäkosken Veikot r.y., Raision Kuula r.y., Vieremän Koitto r.y. VIII. SuoJnen Urheilulehti SVUL:n ja sen jäsenliittojen, piirien ja seurojen tiedotustoiminnan, järjestötoiminta- ja urheilupropagandan sekä kaikenlaisten liikuntakasvatuskysymysten selvittämistä ja levittämistä SVUL:n jäsenistön sekä urheilusta kiinnostuneen yleisön keskuuteen ja SVUL-hengen vahvistamista jäsenistön keskuudessa on edelleenkin hoidettu liiton äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden välityksellä. Se on entiseen tapaansa ilmestynyt SVUL:n kustantamana kahdesti viikossa sekä huomattavien urheilutapahtumien aikana useamminkin. Suomen Urheilulehden johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat: pääsihteeri Kallio Kotkas puheenjohtajana sosiaalijohtaja Erkki Palo lampi varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko kauppaneuvos Lennart Kinnunen kauppat.maist. Kauno Rintakoski tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka talouspäällikkö Reino Kukkonen apul.toim.joht. Pauli Swanljung päätoimittaja Paul Sirmeikkö Suomen Urheilulehti on kertomusvuonna ilmestynyt 5 numerona ja keskimäärin 2-sivuisena. Painos on ollut keskimäärin kpl. Jouluksi ilmestyneen lehden joulunumeron»urheilijan Joulu 960» sivuluku oli 0. Se painettiin syväpainojulkaisuna ja numeron painosmäärä oli kpl. Suomen Urheilulehden toimitus oli 960 seuraava: päätoimittaja Paul Sirmeikkö toimittaja Harri Eljanko toimittaja Tauno Jorasmaa I. 5 saakka toimittaja Risto Taimi. 2 alkaen toimittaja Risto Ala-Viuhkola I. 5 alkaen ilmoituspäällikkö Tauno Kangas valokuvaaja Albert Pasuri 5. saakka valokuvaaja Erkki Hautamäki 5. alkaen IX. Yhteistyö Jnuiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto on kertomusvuonna ollut yhteistoiminnassa seuraavien kotimaisten järjestöjen kanssa kuuluen niihin jäsenjärjestönä : Suomen Olympiayhdistys, Suomen Kansan Ryhtiliike-yhdistys, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto (KKR), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajisto (S E), Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Urheilu - Propaganda - Idrott (UPI). SVUL:oa ovat edustaneet seuraavissa laitoksissa ja yhteisöissä alempana mainitut henkilöt: Suomen Olympiakomiteassa (Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnassa) J. W. Rangell, Kauno Kleemola, Väinö Teivaala, William Lehtinen, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Rolf Hohenthal, Ali Koskimaa, Yrjö Rahkamo, Eino uutinen, Jussi Lappi-Seppälä, Risto Orko, Eino Pikkarainen, Olavi Huhtala, Valle Resko, Ilmo Lounasheimo, Bruno yberg,arvo Himberg, Esko Kossila, Elmer Härmä, Armas Palamaa, Unto Palonen, Olavi Suvanto, Lauri Miettinen, Toimi Tulikoura, Jukka Lehtinen, Väinö Lahtinen, Erkki Palolampi, Kallio Kotkas. Suomen Olympiakomitean työvaliokunnassa (Suomen Olympiayhdistyksen hallituksessa) J. W. Rangell, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Kauno Kleemola, Väinö Lahtinen, Arvo Himberg, Eino Pikkarainen.

14 I 24 Valtion urheilu lautakunnassa Kauno Kleemola, Reino Piirto, Liisa Orko, Rolf Hohenthal, Bruno Nyberg. Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallintoneuvostossa Toivo Aro, Lauri Pihkala, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Bruno yberg, Aaro Laine, Jukka Lehtinen. Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto ja Kallio Kotkas. Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Kallio Kotkas, Tauno Juurtola. Felleskomiteassa (Pohjoismaiden keskusliittojen yhteiselin) Yrjö Valkama, Kallio Kotkas, L. H. Salonen. Stadion-säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Rauli Karunka, Jukka Lehtinen, Einari Teräsvirta. Stadion-säätiön hallituksessa Toivo Aro, Reino Piirto. Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Aaro Tynell ja lisäksi Kauno Kleemola valtion edustajana. Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Kallio Kotkas Otaniemen urheilusäätiön valtuuskunnassa Aaro Tynell, varalla Teemu Saarinen, Kallio Kotkas, varalla Reino Kukkonen, Jukka Lehtinen, varalla Helge Lehmusvuori, Aaro Laine, varalla Erkki Merinen, Hannes Ojala, varalla Arvi Jantunen. Otaniemen urheilusäätiön hallituksessa Kallio Kotkas, varalla Helge Lehmusvuori. Suomen Urheilusäätiön hallituksessa Kauno Kleemola, Akseli Kaskela, Reino Piirto, Liisa Orko, Urho Saariaho, Aaro Laine, Unto Palonen alkuosan vuotta ja lähtien Akseli Kaskela, Erkki Palolampi, Erkki Kivelä, Liisa Orko, Aaro Laine, Jukka Lehtinen, Rolf Hohenthal. Vuokatin Säätiön Edustajistossa Akseli Kaskela; Harald Roos, Rolf Hohethal, Veikko Nylund, Olavi Rissanen, Teemu Saarinen, Aarne Karvinen, T.. Sorjonen. Vuokatin Säätiön hallituksessa Veikko Nylund, Teemu Saarinen, Veli Saarinen, Frans Saastamoinen, T.. Sorjonen, saakka, sen jälkeen Jorma Suvikas. Pohjanmaan Urheiluopiston johtokunnassa Kaleva iemi, Olavi Kurikka, Jalmari Rantanen, Jukka Uunila, Matti Lahdesmäki 9 9. lähtien. Kisakalliosäätiön valtuuskunnassa Kaarina Kari, Helvi Sipilä, Annikki Alakari, Hilja Arvela, Maija Björklund, Aune Ekberg, Martta Elovuori, Tyyne Kleemola Maissi Komonen, Elna Kopponen, Airi Koskimies, Kaisa Kuusi, Kaarina Lappalainen, Anna Lehtonen, Hilkka Lehtonen, Liisa Leike, Aino Manninen, Hilja Maria iku, Liisa Orko, Tarja Palsanen, Esteri Pesola, Laina Reinikainen, Sylvi Rydman ja Saara Tarkiainen ja Sirkka Tervo. Kisakalliosäätiön hallituksessa Inkeri Arajärvi, Martta Sorjonen, Tellervo Hakkarainen, Helvi Holopainen, Kaarina Kari, Une Melkko, Pirkko Reinikainen, Kaarina Vasarla. Tanhuvaarasäätiön hallituksessa Laina R einikainen, Helny Bergbom, Kerttu Kirves, Lyyli Suikki, Lyyli Karvinen, Irja Ikävalko, Aune Pentikäinen, Eeva Rautio, Helmi Saarenpää, Asta Salokannel, Impi Seirilä, Esteri Suontaa, Kaarina Talpio. Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Aaro Tynell, Kallio Kotkas, Paul Sirmeikkö. Suomen Uimaopetus- ja H engenpelastusliiton liittohallituksessa ja työvaliokunnassa Puheenjohtajana Aaro Tynell Kauppalaivaston Urheilutoimikunnassa Kalevi Kotkas Kansalaisjärjestöjen Raittiustoimikunnan Keskusliiton hallituksessa Teemu Saarinen Suomm Kansan Ryhtiliikkeen valtuuskunnassa Akseli Kaskela ed. keskus toimikunnassa Erkki Palolampi ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Erkki Helenius, varalla Maila Mikkola. Greta ja Viktor Smedsin rahasto-säätiön hallituksessa Kauno Kleemola, varalla Unto Palonen, Akseli Kaskela, varalla Aaro Laine. Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet yhteistoiminnassa seuraa- 25

15 26 vien laitosten ja järjestöjen kanssa: Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen MKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelulaitos, Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus. Pohjois-Suomen, Pahjois-Ruotsin ja Pohjois- orjan välillä tapahtuvaa maaottelutoimintaa on hoitanut erityinen toimikunta, johon SVUL:n Länsi-Pohjan, Oulun, Lapin ja Kainuun piirit ovat valinneet edustajansa ja jonka puheenjohtajana on ollut toimituspäällikkö Eino Hulkko. X. Jäsenliittojen ja piirien johto ja toilllinta a) Toilllinta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: hiihto, mäenlasku, hiihdon alppilajit, ampumahiihto, jääkiekkoilu, koripalloilu, käsi palloil u, lentopalloilu, miekkailu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot, nuorisourheilun eri muodot, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpalloilu, pikaluistelu, kaunoluistelu, pyöräily, suunnistus, uintiurheilu, uinti- ja hengenpelastusopetus, voimistelu, yleisurheilu sekä kuntourheilu b) Jäsenliittojen j ohtoelilllet SVUL:n jäsenliittojen johtokuntien kokoonpanot olivat kertomusvuotena seuraavat: SUOME HIIHTOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Sosiaalineuvos Akseli Kaskela, puheenjohtaja 29.. saakka Toimitusjohtaja Rolf Höhenthal, varapuh.joht. Espoo Kenraaliluutn. Ali Koskirnaa, II varapuh.joht. puheenjohtaja 29.. lähtien Opistonjohtaja Tauno Juurtola, II varapuh.joht. 29. IO lähtien Pankinjohtaja Lauri Antero Everstiluutnantti Eino Kuvaja Majuri Eero Naapuri Komisario Kauko ikkanen, lähtien Komisario Kauko Nikkanen Lehtori Helka Ristolainen Konsuli Åke Svensk Toimitusjohtaja Matti Taisi Sosiaalipäällikkö Olavi Turma Lehtori Pauli Vainio Johtaja Lauri Valonen Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, puheenjohtaja Kenraaliluutn. Ali Koskimaa, varapuh.joht. Toimitusjoht. Olavi Rissanen (kuoli 6. II. 959) Hänen tilalleen lähtien Komisario Kauko Nikkanen Lehtori Helka Ristolainen Toimitusjohtaja Matti TaIsi Johtaja Lauri Valonen Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Kouvola Vierumäki Nokia Kuopio Rovaniemi Hyvinkää Tornio Virolahti Kaipola Mikkeli Lahti Espoo Kouvola Hyvinkää Virolahti Lahti 27

16 r 2 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Toimitusjohtaja Harry Lindblad, puheenjohtaja Tampere Osastopäällikkö Eino uutinen, varapuh.joht. Insinööri Teuvo Vaissi Hyvinkää Maisteri Jalo Ahlsten Pori Konttorinhoitaja Erik Aravirta Kuopio Varastopäällikkö Teuvo Myyryläinen Lauritsala Osastopäällikkö Oiva Helimo Rauma Insinööri Jaakko Hietaniemi Tampere Toimittaja Usko Teromaa Tampere Osastopäällikkö Eino uutinen, puheenjohtaja Insinööri Teuvo Vaissi Konttoristi Eino Rantala Johtaja Boris Bogomoloff Konttoripäällikkö Keijo Pehu SUOME KORIPALLO- JA LEr TOPALLOLIITTO Hyvinkää Hämeenlinna Hyvinkää Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Ekonomi Olavi Harju, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Ville Dillemuth, varapuh.joht. Herra Martti Laippala Lainopin kandidaatti Juhani Salmenkylä Insinööri Raimo Eskelinen Insinööri Martti Löf Johtaja Yrjö Rantanen Insinööri Rauno Rajaniemi Työnjohtaja Erkki HiItonen Ekonomi Olavi Harju, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Ville Dillemuth Johtaja Yrjö Rantanen Herra Martti Laippala Insinööri Rauno Rajaniemi Pori Tampere Oulu Turku Kotka Turku Pori SUOME KÄSIPALLOLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kauppaneuvos Risto Orko, puheenjohtaja Pankinprokuristi Aulis Ruusuvaara, varapuh.joht. Rouva Ulla Sevon Opettaja ils Granholm Postivirkailija Reino Koskinen Konttoripäällikkö Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimitusjohtaja Bror Stormbom Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren Dipl.ekonomi Stig-Erik Lindholm Pankinprokuristi Aulis Ruusuvaara, puheen.joht. Rouva Ulla Sevon Konttoripäällikkö Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren Dipl.ekonomi Stig-Erik Lindholm SUOME J LUISTELULIITTO Kirkniemi Turku Turku Johtokunta ja työvaliokunta. J ohtokunta v'.littu Lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, puheenjohtaja Dipl.insinööri Lassi Parkkinen, varapuheenjohtaja Imatra Ostopäällikkö Martti Gylden Myymälänesimies Eino Pikkarainen Helsmki Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Valkeakoski Johtaja Erkki Ikonen Lääket.lis. Veli Hahl Kuopio Työnjohtaja Tauno Hautanen Kokkola Voimistelunopettaja Mauno Löfroos Pälkäne Osastopäällikkö Olavi Poikela Rovaniemi Johtaja Kauko Salmikivi Turku 29 I I t i : i i I!UI -- -

17 Lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen, puheenjoht. Myymälänesimies Eino Pikkarainen, varapuh.joht. Osastopäällikkö Martti Gylden Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Johtaja Erkki Ikonen SUOMEN MIEKKAILULIITTO Valkeakoski Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kenraalimajuri Olavi Huhtala, puheenjohtaja Maisteri Torsten Sundman, varapuheenjohtaja Varatuomari Aimo Aalto Ylikersantti Niilo Alatalo Kom.kapt. evp. Erkki Kerttula Dipl.ins. Gabor Laszlo Konttoristi Taimi Mattsson Opiskelija Heijke Tallroth Osastopäällikkö Väinö Korhonen Varatuomari Aimo Aalto, puheenjohtaja Kom.kapt. evp. Erkki Kerttula Dipl.ins. Gabor Laszlo Konttoristi Taimi Mattsson Maisteri Torsten Sundman Opiskelija Heijke Tallroth Osastopäällikkö Väinö Korhonen Koria SUOMEN AISTE LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voim.opett. Laina Reinikainen, varapuh.joht. Voimistelunopettaja Aino Numminen Lehtori Annikki Karvonen Rouva Toini Haami Voimistelunopettaja Pirkko Hagman Rouva Impi Jokinen Emäntä Liisa Mattila-Oukari Rajamäki Seinäjoki Kankaanpää Lääket.lis. Sari Gylander-Peltola eiti Eeva Rautio Lehtori Helmi Saarenpää Rouva Irma Strunck Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voimistelunopettaja Laina Reinikainen Voimistelunopettaja Aino umminen Lehtori Annikki Karvonen Voimistelunopettaja Pirkko Hagman Rouva Irma Strunck Lääket.lis. Sari Gylander-Peltola SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Lahti Kuopio Kuopio Johtokunta ja työvaliokunta. Johtokunta valittu Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Lahti Varastopäällikkö Kaleva ampila, varapuh.joht. Liikkeenharjoittaja Kalevi Alanne Myyjä Ahti Kurki Myymälänesimies Urho Leskinen Kauppias Urho Männistö Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Yliluutnantti Valle Stenvall Varastopäällikkö Anton Talvio Tampere Vaasa Rauma Vammala Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Varastopäällikkö Kaleva Sampila Myymälänesimies Urho Leskinen ToiInitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Anton Talvio Lahti Suomen yrkkeilyliiton muutettua sääntönsä valittiin UUSIa sääntöjä noudattaen seuraava johtokunta: Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Lahti Varastopäällikkö Kaleva Sampila, varapuh.joht. Liikkeenharjoittaja Kalevi Alanne Tampere Liikkeenharjoittaja Arvi Jormakka Kokkola 3