Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),"

Transkriptio

1 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, Helsinki (Suomen Luisteluliitto), Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, Helsinki (Suomen Pyöräilyliitto), Palonen, Unto, myyntipäällikkö, Helsinki, varalla Suvanto, Olavi, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Uimaliitto), Palo lampi, Erkki, sosiaalijohtaja, Helsinki, varalla Teräsvirta, Paavo, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Voimisteluliitto), Piirto, Reino, agronomi, Helsinki, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, Helsinki (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, Salonen, L. H., lainsäädäntöneuvos (Helsingin piiri), varalla Salo, Viljo, kansakoulunopettaja (Uudenmaan piiri), Salonen, Tauno, diplinsinööri (Satakunnan piiri), varalla Salmela, Yrjö, joh!taja (Varsinais-Suomen piiri), Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja, Helsinki, varalla Pallasvuo, Roine, everstiluutnantti, Riihimäki (Suomen Suunnistusliitto ), Toiviainen, Lauri, pankinjohtaja (Etelä-Karjalan piiri), varalla Saariaho, Urho, osastopäällikkö (Kymenlaakson piiri), Uunila, Jukka, toimitusjoh!taja (Etelä-Pohjanmaan piiri), varalla Kalajo, Risto, pankinjohtaja (Keski-Pohjanmaan piiri), Vikström, Martti, toimitusjohtaja, Lahti. Kesäkuun 4 päivänä 1962 pidetystä varsinaisesta liittokokouksesta lähtien kuuluivat SVUL:n liittohallitukseen puheenjohtaja Akseli Kaskelan lisäksi seuraavat: Harju, Olavi, ekonomi, Helsinki, varalla Dillemuth, Ville, johtaja, Helsinki (Suomen Koripalloliitto), Himberg, Arvo, pääkonsuli, Helsinki, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Hohenthal, Jarl, varatuomari, Helsinki, varalla Hyvärinen, Sulo, vakuutusjohtaja, Helsinki (Suomen Tennisliitto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja, Helsinki, varalla Paavola, Pentti, varatuomari, Helsinki (Suomen Pesäpalloliitto), Klemola, Heikki, voimistelunopettaja, Helsinki, varalla Leskinen, Martti, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Kuntourheiluliitto), Kalajo, Risto, pankinjohtaja (Keski-Pohjanmaan piiri), varalla Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja (Keski-Suomen piiri) Koskimaa Ali kenraaliluutnantti, Helsinki, varalla Hohenthal, Rolf, toimit~sjohtaja, Helsinki (Suomen Hiihtoliitto), Kouri, Heikki, majuri, Helsinki, varalla Mikkola, Kainu, ekonomi, Helsinki (Suomen Lentopalloliitto), Laine, Aaro, toimittaja, Helsinki, varalla Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, Simpele (SVUL:n Nuoret), Larinkari, J., tekniikan tohtori, Helsinki, varalla Sundman, Torsten, maisteri, Helsinki (Suomen Miekkailuliitto), L indblad, Harry, toimitusjohtaja, Tampere, varalla Nuutinen, Eino, osastonhoitaja, Helsinki (Suomen Jääkiekkoliitto), Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), varalla Kiira, Aarne, eversti (Pohjois-Savon piiri), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, Helsinki, varalla Laihanen, Usko, muurari, Tampere (Suomen Painonnostoliitto), Oinaala Paavo, järjestelymestari (Uudenmaan piiri), varalla Pekkola Onni, ylietsivä (Lahden piiri), Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitto), Orko, Liisa, voimistelunopettaja, Helsinki, varalla Numminen, Aino, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Naisten Liikuntakasva tuslii tto ), Pajukari, Arvo insinööri (Länsi-Pohjan piiri), varalla Lehtosaari, Mauri, toimitusjohtaja (Pohjois-Pohjanmaan piiri), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, Helsinki (Suomen Luisteluliitto), Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, ekonomi, Helsinki (Suomen Pyöräilyliitto), Palolampi, Erkki, sosiaalijohtaja, Helsinki, varalla Teräsvirta, Paavo, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Voimisteluliitto), Palonen, Unto, myyntipäällikkö, Helsinki, varalla Harma, Altte, toimitusjohtaja, Otava (Suomen Uimaliitto), Piirto Reino, agronomi, Helsinki, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, Helsinki (Suomen Urheiluliitto), Poppius, Uolevi, kenraaliluutnantti, Helsinki, varalla Huhtala, Olavi, kenraaliluutnantti, Helsinki (Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto), Ranta, Olavi, A., rehtori, Helsinki, varalla Andsten, Sven, osastopäällikkö, Helsinki (Suomen Kanoottiliitto), Resko Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, osastopäällikkö, Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 99

2 0 Ris.toLainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, Rot~a, Mauno, everstiluutnantti, Lahti, varalla Lehti, T. 0., eversti~uutnantti, Helsinki (Suomen Ratsastajainliitto), ~aanaho, Urho, osastopäällikkö (Kymenlaakson piiri) varalla ArJanko Bruno, poliisime~tari, (Suur-Savon piiri), ~almela, Yrjö, toimitusjohtaja (Varsinais-Suomen piiri), varalla Una, Edvard, apulaispoliisimestari (Hämeen piiri), ~orakuru, ~rkki, toi~innanjohtaja, Helsinki, varalla Pallasvuo, Rome,.. ~.ve~stiluutnanttl, Riihimäki (Suomen Suunnistusliitto), SoVtJarvt, Sampo, maisteri, Helsinki, varalla Gylden Martti ostopä~llikkö, Helsinki (Suomen Kaunoluisteluliitto), ', Uumla, Jukka, toimitusjohtaja, Seinäjoki. Vikström, Martti, toimitusjohtaja, Lahti... Marraskuun 11 päivänä 1962 Turussa pidetyssä ylimääräisessä luttokokouksessa valittiin liiton sääntöihin tehdyn muutoksen n:~aisesti liittohallitukseen edellä mainittujen lisäksi seuraavat punen puheenjohtajat ja heidän varamiehensä. Ah?, Antti (Lapin piiri), varalla Kauppinen, Eetu, ArJanko, Bruno (Suur-Savon piiri), varalla Viljakainen, Osmo B ergman, ~ore (~änsi-pohjan piiri), varalla Suomela, Yrjö, ' Haarma, AHo (Krunuun piiri), varalla Lanamäki Toivo K~.lajo, Risto (Keski-Pohjanmaan piiri), varalla Sdlminer:, K. E., Kura, Aarne (Pohjois-Savon piiri) varalla Halonen Eino Kurikka, H. O. (Etelä-Pohjanmaa~ piiri) varalla Lahdes~äk i Matti, Lehtiö, Orvo (Hämeen piiri), varalla Pajunen, Eino Lehtosaari, Mauri (Pohjois-Pohjanmaan piiri), varalla Palatsi, Reino. M.äkelä, Onni (Pohjois-Karjalan piiri), varalla Soi la, Juhani, Oma~La, Paavo (Uudenmaan piiri), varalla Haapakoski, Risto, Saanaho, Urho (Kymenlaakson piiri), varalla Saressalo Olli Salmela, Yrjö (Varsinais-Suomen piiri), varalla Virtan~n, Lasse, Salonen, L. H. (Helsingin piiri), varalla Hartikka, Lempi, Salonen, Tauno (Satakunnan piiri), varalla Peltta,;, Jouni Toiviainen, Lauri (Etelä-Karjalan piiri), varalla Ikävdlko R~ino Vikström,.Martti (Lahden piiri), varalla PekkoLa, Onni, ' Vuolle-ApwLa, Aatos (Keski-Suomen piiri) varalla Läykki Antti. Liittohallituksen lisäjäseniksi valittiin samassa kokouksessa Ilves, Suoma, Kopponen, Elna. Liittohallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat vuoden 1962 aikana toimineet seuraavat valiokunnat: a) Liittohallituksen työvaliokunta: Akseli Kaskela, Erkki Palolampi, Erkki Kivelä, Jukka Uunila, Rolf Hohenthal, Aaro Laine, Liisa Orko, Erkki Sorakuru ja Martti Vikström. Työvaliokunta on kertomusvuonna pitänyt 15 kokousta. b) Talousvaliokunta: Sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, varapuheenjohtaja, talousneuvos Erkki Merinen, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, johtaja Jukka Lehtinen, talouspäällikkö Pentti Väänänen, dipl. kauppias Aarno Pajunen, pääsihteeri Kallio Kotkas, talouspäällikkö Reino Kukkonen ja toiminnanjohtaja Vilho Nurmi. c) Järjestövaliokunta: Toimitusjohtaja Martti Vikström, puheenjohtaja, pääsihteeri Kallio Kotkas, varapuheenjohtaja, järjestelymestari Paavo Oinaala, voimistelunopettaja Helka Ristolainen, toiminnanjohtaja Onni Sirenius, toiminnanjohtaja Eino Ojanen ja järjestöpäällikkö Erkki Helenius. d) Koulutus- ja kasvatusvaliokunta: Toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja, sosiaalipäällikkö Ukko Könni, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Impi Jokinen, dipl.ins. Tauno Salonen, opistonjohtaja Tauno Juurtola, pääsihteeri Kallio Kotkas, koulutusohjaaja Eeva Poutiainen, toiminnanjohtaja Veli Saarinen, koulutuspäällikkö Armas Valste, johtajaopettaja Risto Haapakoski, toimittaja Pauli Vänttinen, tiedotuspäällikkö Aapo Laitinen ja järjestöpäällikkö Erkki Helenius. e ) Naisten keskusvaliokunta: Voimistelunopettaja Helka Ristolainen, puheenjohtaja, prokuristi Martta Sorjonen, varapuheenjohtaja, toimistosihteeri Aili Kotkaniemi, sihteeri, opiskelija Taina Stenman, neiti Hilkka Hakola, lehtori Une Melkko, rouva Hilkka Nenonen, voimistelunopettaja Mirja Harthin, voimistelunopettaja Helinä Löfroos, rouva Taimi Mattsson, rouva Impi Jokinen, rouva Kerttu Heikkinen, rouva Maire Pajunen, opettaja Suoma Ilves, voimistelunopettaja Vuokko Aimäläinen, koulutusohjaaja Eeva Poutiainen, lehtori Elna Kopponen,!tarkastaja Maila Mikkola, varatuomari Lempi Hartikka, rouva Aino Manninen. f) Kunniatuomioistuin: Maanviljelysneuvos Kauno Kleemola, puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, varapuheenjohtaja, sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, toi- 1

3 2 3 mitusjohtaja Jukka Uunila, lainsäädäntöneuvos L. H. Salonen ja pääsihteeri Kallio Kotkas. g) Edustuskelpoisuus-, amatöörisääntö- ja rangaistussääntötoimikunta: Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura, puheenjohtaja, toimittaja Aaro Laine ja pääsihteeri Kallio Kotkas. VI. SVUL:n keskustoimisto ja toiminnan hoito 1. Keskustoimisto SVUL:n pääsihteerinä sekä samalla keskustoimiston ja sen henkilökunnan päällikkönä toimi vuoden 1962 loppuun saakka varatuomari Kallio Kotkas, joka sen jälkeen siirtyi Oy Veikkaustoimistoon johtajaksi. Keskustoimiston alaisina työskentelivät kansliaosasto, järjestö- ja kasvatusosasto sekä filmipalvelu ja tiedotusosasto. a) Kansliaosasto Kansliaosaston päällikkönä on vuoden aikana ollut Reino Kukkonen, joka on ollut samalla liiton talouspäällikkö ja hoitanut Suomen Urheilulehden sekä SVUL:n uimahallin ja kiinteistön talousasiat siirtyen vuoden loppuvaiheissa Suomen Urheilulehden toimitusjohtajaksi. Keskustoimiston pääkirjanpitäjänä on ollut rouva Toini Rautamo. b) Järjestö- ja kasvatusosasto Järjestö- ja kasvatusosaston päällikkönä on kertomusvuonna toiminut järjestöpäällikkö Erkki Helenius hoitaen samalla SVUL:n Nuorten toiminnanjohtajan tehtävät. Osaston muina virkailijoina ovat olleet järjestösihteeri Kalevi Suikkari, joka on myös hoitanut SVUL:n Nuorten toimistosihteerin tehtävät, toimistosihteeri Otto Mäkeläinen ja filmipalvelun hoitaja Sven Krogerus. Osasto on ohjannut SVUL:n järjestökoulutustyötä kiinteässä yhteistoiminnassa SVUL:n jäsenliittojen ja jäsenpiirien kanssa. Selostus tästä toiminnasta on kohdassa X f) sivulla 131. c) Tiedotustoiminta Tiedotuspäällikkönä on kertomusvuonna toiminut Aapo Laitinen, joka oli myös Suomen Kuntourheiluliiton toiminnanjohtajana elokuun loppuun saakka osallistuen samalla järjestön koulutustyöhön.

4 4 2. Yle i s h a 11 i n n 0 11 i se t j a muu t t e h t ä v ä t Keskustoimisto huolehti kertomus vuonna kaikista SVUL:n järjestötoimintaan liilltyvistä painatustöistä, vuoden 1961 toimintakertomuksen laatimisesta, painattamisesta ja jakamisesta sekä SVUL:n kiertokirjeen säännöllisestä toimittamisesta. Yhdistysrekisteriasioita on keskustoimisto hoitanut vuoden 1962 aikana kaikkiaan 64. Keskustoimisto on niin ikään entiseen tapaan kerännyt Suomen urheilun ansioristien ja ansiomitalien ehdotukset jäsenliitoilta ja jäsenpiireiltä, käsitellyt ne ja toimittanut edelleen Val,tion urheilu lautakunnalle. Toimintavuonna oli tehtyjä esityksiä kaikkiaan 307, joiden perusteella opetusministeriö myönsi tapahtuneessa jaossa yhteensä 291 ansioristiä ja ansiomitalia. Keskustoimiston tehtäviin on edelleen kuulunut SVUL:n omia ansiomerkkejä ja plaketteja koskevien ehdotusten valmisteleminen. Ehdotusten perusteella SVUL:n liittohallitus (työvaliokunta) myönsi vuoden aikana 5 kultaista ansiomerkkiä, 33 hopeista ansiomerkkiä, 16 kultaista plakettia, 44 hopeista plakettia ja 30 pronssista plakettia. SVUL:n pienoisstandaarin sai tunnustuksena 16 yhdistystä tai yksityishenkilöä. SVUL:n filmipalvelun käytössä olleet 470 filmiä ovat olleet jatkuvasti urheiluväen suosiossa, sillä esityskertoja oli vuoden aikana kaikkiaan 3.9 katsojamäärän ollessa Rainoja oli opetustoimintaan käytettävissä VII. SVUL - viikko Valtakunnallista SVUL-viikkoa vietettiin kertomusvuonna marraskuun 11-1 päivien välisenä aikana. Vaikkakin erilaisia harjoitus-, kilpailu-, näytös- ja juhlatilaisuuksia järjestettiin kaikkialla maassamme, keskittyivät viikon pää tapaukset Turkuun, jossa SVUL:n Varsinais-Suomen piirin toimiessa isäntänä pidettiin valtakunnallinen pääjuhla. Juhlapaikkana oli Turun mahtava konserttisali, joka täyttyi juhlavieraista viimeistä sijaa myöten. Juhlapuheen piti professori Kaarlo Hartiala. SVUL-viikon päätltäjäisjuhlan järjesti SVUL:n Pohjois-Savon piiri ja pidettiin se Kuopiossa Päättäjäisjuhlassa esitti SVUL:n tervehdyksen varapuheenjohtaja Jukka Uunila. SVUL-viikon aikana pitivät kaikki SVUL:n piirit omat PUrljuhlansa, minkä lisäksi lukuisat seurat järjestivät erilaisia urheilun juhla- ym. tilaisuuksia. Järjestön toimintaa esiteltiin sekä kolta että viikon aikana ja sen jälkeen maamme lehdistössä enna erityisen voimakkaasti. Myös radio ja televisio.. se 1 os ti va t ohj' ei - miensa puitteissa järjestön toimintaa; radio myös useiden maakunta-asemien paikallisohjelmissa..,.... SVUL-viikon aikana oli varsinaisia viikon VIettoon luttyvla tilaisuuksia 563 ja niissä osanottajia yhteensä Muut juhlat.. S Vuoden aikana vietti Suomen Pesäpalloliitto 40-vuotls- Ja uomen Kanoottiliitto 30-vuotisjuhlaansa.. 75-vuotista toimintaansa juhli Helsingin Ponn:stus vuotta tulivat toimineeksi Hämeenlinnan UImaseura, Jyvaskylän Kisa-Toverit, Kauhavan Visa, Kei.teleen Nuju, Nummen Kipinä, Salon Viesti, Sudet ja Vuoksenruskan Vesa. VIII. Suomen Urheilulehti Suomen Urheilulehti on kertom~svuonna i1mestyny~y)~ num~~ rona keskimäärin -sivuisena. Pamos on ollut kesklm~arm kpl. Lehden joulunumeron Urheilijan J~ulu 1?62~ sl~ulu~u kpl Se painettim syvapamojulkrusuna. 0 Ja prunosmaara.. t... h Lehden johtokuntaan ovat kertomusvuon~~ ku~unee :?aasl - teeri Kallio Kotkas, puheenjohtaja, sosiaa11johtaja. Erkki Palolampi, varapuheenjohtaja, kauppaneuvos Lennart ~lnn~en, ke~raaliluutnantti Ali Koskimaa, talousneuvos Erkki Men.nen, VOl. mistelunopettaja Liisa Orko, kauppat.maiste~~. ~a~o Rmtako~~l, talouspäällikkö Reino Kukk~nen: ti.~otuspaallikko Aapo Lrutlnen ja päätoimittaja Paul Slrmelkko... Suomen Urheilulehden toimituskuntaan kuulwvat vu~nna to 'ttaj'a Paul Sirmeikkö sekä toimittajat HarT! EIJa~~~ : paa lmi..... llikk na Risto Taimi ja Pertti Mustonen. Lehden ilmoltuspaa 0 toimi Tauno Kangas. ESPOON AUTO Oy - ESBO BIL Ab Tapiola - Tapiontori Puh Suorittaa myös tilausajoa. 5

5 6 7 IX. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa E~ittäin m.ä~:ätietoisen harjoittelun tuloksena syntyi Pentti Ntk1f.lan s~tvash}lpyn maailmanennätys 494 vuoden 1962 aikana. Ennatysmtes sat Suomen Urheilulehden kultamitalin v uodelta Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on k ertomusvuonna ollut yhteistoiminnassa seuraavien kotimaisten järjestöjen kanssa: Suomen Olympiayhdistys, Suomen Kansan Ryhtiliike-yhdistys, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto (KRK), Suomen NuorisojärjeS,töjen Edustajisto (SNE), Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Urheilu-Propaganda-Idrott (UPI). SVUL:oa ja sen jäsenjärjestöjä ovat edustaneet seuraavissa laitoksissa ja yhteisöissä alempana mainitut henkilöt: Suomen Olymypiakomiteassa keväästä 1961 lähtien (Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnassa) J. W. Rangell, Kauno Kleemola, Akseli Kaskela, William Lehtinen, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Ali Koskimaa, RoH HohenthaI, Matti Talsi, Ake Svensk, Harry Lindblad, Eino Nuutinen, Olavi Harju, Risto Orko, Aarno Pajunen, Eino Pikkarainen, Olavi Huhtala, Valle Resko, Ilmo Lounasheimo, Bruno Nyberg, Jukka Nappari, Arvo Himberg, Esko Kossila, Elmer Härmä, Eino Pajunen, Severi Sario, Unto Palonen, Jöns Lindquist, AltJte Harma, Lauri Miettinen, Toimi Tulikoura, Jukka Lehtinen, Eino Kuisma, Jukka Uunila, Väinö Lahtinen, Erkki Palolampi, Paavo Teräsvirta. Suomen Olympiakomi tean työvaliokunnassa (Suomen Olympiayhdistyksen hallituksessa) J. W. Rangell, Akseli Kaskela, Reino Piirto, Arvo Himberg, Ali Koskimaa, Erkki Palolampi, Unto Palonen, Aarno Pajunen, Har ry Lindblad, Valle Resko. Valtion urhei lulautakunnassa Kauno Kleemola, Reino Piirto, Liisa Orko, Rolf Hohenthal, Bruno Nyberg, Heikki Hasu. Urhei luopi ston Kannatu sosakeyhtiön hallintoneuvostossa Toivo Aro, Lauri P ihkala, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Bruno Nyberg, Aaro Laine, Jukka Lehtinen. Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto ja Kallio Kotkas. Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Kallio Kotkas, Tauno Juurtola.

6 Felleskomiteassa (Pohjoismaiden keskus liittojen yhteiselin) Akseli Kaskela, Erkki Kivelä, Kallio Kotkas. Stadion-säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Rauli Karunka, Jukka Lehtinen, Einari Teräsvirta, opetusministerin nimeäminä Akseli Kaskela ja Aaro Tynell, H:gin kaupunginvaltuuston nimeämänä Toivo Aro. Stadion-säätiön hallituksessa Toivo Aro, Reino Piirto. Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Aaro Tynell ja lisäksi Kauno Kleemola valtion edustajana. Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Kallio Kotkas. Otaniemen urheilusäätiön valtuuskunnassa Aaro Tynell, varalla Teemu Saarinen, Kallio Kotkas, varalla Reino Kukkonen, Jukka LeMinen, varalla Kalevi Kotkas, Aaro L3ine, varalla Erkki Merinen, Hannes Ojala, varalla Arvi Jantunen. Otaniemen urheilusäätiön hallituksessa Kallio Kotkas, varalla Paavo Teräsvirta. Suomen Urheilusäätiön Valtuuskunta sama kuin SVUL:n liittohallitus. Suomen Urheilusäätiön hallituksessa Akseli Kaskela, puheenjohtaja, Erkki Palolampi, varapuheenjohtaja, Rolf Hohenthal, Erkki Kivelä, Aaro Laine, Liisa Orko ja Martti Vikström. Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa Liisa Orko, Kalevi Heinilä ja Kallio Kotkas. Vuokatin Säätiön Edustajistossa Akseli Kaskela, Harald Roos, Rolf Hohenthal, Veikko Nylund, Ali Koskimaa, Teemu Saarinen, Aarne Karvinen, T. I. Sorjonen. Vuokatin Säätiön hallituksessa Veikko Nylund, Teemu Saarinen, Veli Saarinen, Frans Saastamoinen, Jorma Suvikas. Pohjanmaan Urheiluopiston johtokunnassa Kaleva Niemi, Olavi Kurikka, Jalmari Rantanen, Matti Lähdesmäki, Jukka Uunila. Kisakalliosäätiön valtuuskunnassa Kaarina Kari, Helvi Sipilä, Annikki Alakari, Hilja Arvela, Maija Björklund, Aune Ekberg, Martta Elovuori, Tyyne Kl~emola, Maissi Komonen, Elna Kopponen, Airi Koskimies, KaIsa Kuusi Kaarina Lappalainen, Anna Lehtonen, Hilkka Lehton en Liisa Leike, Aino Manninen, Hilja Maria Niku, Liisa Orko, Tarja Palsanen, Esteri Pesola, Laina Reinikainen, Sylvi Rydman, Saara Tarkiainen ja Sirkka Tervo. Kisakalliosäätiön hallituksessa Inkeri Arajärvi, Martta Sorjonen, Tellervo Hakkaraine~,.He~vi Holopainen, Kaarina Kari, Une Melkko, Pirkko Remlkalnen, Kaarina Vasarla. Tanhuvaarasäätiön hallituksessa. Laina Reinikainen Hely Bergbom, Kerttu Kirves, LyylI Suikki, Lyyli Kar~inen, Irja Ikävalko, Aune Pentik~ine~, Eeva Rautio, Helmi Saarenpää, Asta Salokannel, ImpI Selrilä, Esteri Suontaa, Kaarina Talpio. Suomen Urheilumuseosäätiön hallintoneuvosto Akseli Kaskela, Elna Kopponen, Kallio Kotkas, Aaro Tynell. Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Aaro Tynell, Kallio Kotkas, Paul Sirmeikkö. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton liittohallituksessa ja työvaliokunnassa puheenjohtajana Aaro Tynell. Kansalaisjärjestöjen Raittiustoimikunnan Keskusliiton hallituksessa Teemu Saarinen. Suomen Kansan Ryhtiliikkeen valtuuskunnassa Akseli Kaskela. ed. keskustoimikunnassa Liisa Orko, Erkki P alolampi. ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi. Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Erkki Helenius, varalla Maila Mikkola. Greta ja Viktor Smedsin rahasto-säätiön hallituksessa Kauno Kleemola, varalla Unto Palonen, Akseli Kaskela, varalla Aaro Laine. 9

7 1 Kannattaa kattaa kattohuovalla - Kattohuovalla katettu katto on tyylikäs ja lisäksi taloudellinen. Kattohuopa on kestävä ja suosittu kateaine, joka sopii kaikentyyppisiin rakennuksiin. Suomalaisten katto. huopien laatu ed ustaa korkeinta kansainvälistä tasoa ja niiden väreissä on varaa valita. Siksi järkevän rakentajan kateaine on suomalainen kauohuopa. Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet yhteistoiminnassa seuraavien laitosten ja järjestöjen kanssa: Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajien Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelulaitos, Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto, K ouluhallitus, Suomen Ammattikoulujen Urheiluliitto. Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä tapahtuvaa maaottelutoimintaa on hoitanut rekisteröity yhdistys, johon SVUL:n Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun piirit ovat valinneet edustajansa ja jonka puheenjohtajana on ollut toimitusjohtaja Mauri Lehtosaari. 111 X. J äsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a ) Toiminta-alat SEMPTAlIN KATEPAL' PIKIPOIKA SEMENTO 'TÄHTI.. ~ ~I(ADHUDPAYHDISTYS ~LAHES SATA VUOTTA KATTOKOKEMUSTA SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluivat 1962 seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: ampuminen, golf, hiihto, mäenlasku, hiihdon alppilajit, ampumahiihto, jääkiekkoilu, kaunoluistelu, koripalloilu, kuntourheilu, käsipalloilu, lentopalloilu, melonta miekkailu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot, nuorisourheilun eri muodot, nykyaikainen 5-ottelu, nyrkkeily, paini, painonnosto, peruskun toharj oi ttelu, pesäpalloilu, pikaluistelu,

8 1 pyöräily, ratsastus, suunnistus, retkeily, soutu, uintiurheilu, uinti- ja hengenpelastusopetus, verkkopallo, voimistelu, yleisurheilu. b) Jäsenliittojen johtoelimet SVUL:n jäsenliittojen johtokuntien kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: SUOMEN AMPUJAINLIITTO Liittohallitus: A. Ra vii a, puheenjohtaja, A. Härkönen, varapuheenjohtaja, Ensio Oila, V. V. Hietalahti, S. Rusi, A. A. Laatikainen, J. Kangas, K. E. Mustonen, E. A. Rosenquist, I. Kiianlinna, U. Lehto, H. H. Vitali, G. Lehti, V. Karaja, H. Haikonen, S. Merimaa, P. Artto, U. Valjakka, W. Pasi Ailio, J. E. Rintanen, O. Raukka, K. Pajari, R. Erjola, L. Hakala ja A. Raassina. SUOMEN GOLFLIITTO Johtokunta: Eljas E r k k 0, puheenjohtaja, Taavi Pohjanpalo, Martti Turunen, Erkki Lehto, Dan Witting, Rolf Nyman, T. H. Kotilainen, Matti Vaivanne. SUOMEN HIIHTOLIITTO Johtokunta: (valittu ): Ali K 0 s kim a a, puheenjohtaja, Rolf Hohenthal, 1 varapuheenjohtaja, Matti TaIsi, II varapuheenjohtaja, Tauno Juurtola, Antero Kekkonen, Tor Sjöstedt, Eero Naapuri, Kauko Nikkanen, Helka Ristolainen, Ake Svensk, Olavi Turma, Pauli Vainio, Lauri Valonen. - Työvaliokunta: Ali Koskimaa, puheenjohtaja, Rolf Hohenthal, varapuheenjohtaja, Matti Talsi, Kauko Nikkanen. SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Johtokunta (valittu ): Harry Li n d b 1 a d, puheenjohtaja, Jalo Ahlsten, 1 varapuheenjohtaja, Boris Bogomoloff, II varapuheenjohtaja, Teuvo Myyryläinen, Jaakko Hietaniemi, Håkan Stormbom, Asko Ignatius, Aarne Honkavaara, Paavo Pitkänen. _ Työval:iokunta: Boris Bogomoloff, Asko Ignatius, Eino Nuutinen, Eino Rantala, Teuvo Veissi, Keijo Pehu. SUOMEN KANOOTTILIITTO Johtokunta (valittu jouluk. 1961): Olavi Ra n ta, puheenjohtaja, Olavi Puro, varapuheenjohtaja, Sven Andsten, Yrjö H~äläin~n, Veikko Härkönen, Juhani Miettinen, Pertti Penttala, VeIkko VIrtanen, Reijo Luotonen. - Työvaliokunta: Olavi Ranta, puh~njohtaja, Olavi Puro, varapuheenjohtaja, Sven Andsten, VeIkko Härkönen, Thorvald Strömberg. SUOMEN KAUNOLUISTELULIITTO Johtokunta (valittu ): Sampo S 0 vi j ä r v i, puheenjohtaja, Aarne Ellilä, varapuheenjohtaja, Eevi-Kirsti Järvel~, ~n~ keri Soininen, Martti Gylden, Bertel Nikkanen, Kauko Salnukivl. SUOMEN KORIPALLOLIITTO Johtokunta (valittu :): Olavi H a r j u, puheenjohltaja, Ville Dillemuth, varapuheenjohtaja, Martti Laippala, Juhani Sa~menkylä, Raimo Eskelinen, Erkki Hi ~tunen, Ma:tu ~unne, Lelf Markio Pentti Salmi. - Työvaliokunta: OlaVI HaIJu, puheenjohtaja: Martti Laippala, Martti Launne, Leif Markio, Jorma Järvi. SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO.Tohtokunta (valittu ): Heikki K 1 emola, puheenjohtaja saakka, Martti Leskinen, varapuhee~joh~ja, Elna Kopponen, Aarni Koskela, Risto Haapakoski, VIll~ Airaksinen Eero Hermas, Annikki Laisaari, Matti Leh,Jto, MattI Lähdesmähl, Väinö Tuomi. - Työvaliokunta: Heikki Klemola, puheenjohtaja, Martti Leskinen, varapuheenjohtaja, Elna Kopponen, Aarni Koskela, Risto Haapakoski. SUOMEN KAS IP ALLOLIITTO Johtokunta (valittu ): Risto 0 r k 0, puheenjohtaja, Aulis Ruusuvaara, varapuheenjohtaja, Ulla Sevon, Nils Granholm, Reino Koskinen, Lars-Erik Lindeberg, Lars-Eric Mattsson, Lars Erik Ahlgren, Bror Stormbom, Hemmo Veikkanen, Per-Elof Roos, Matti Pylkkänen. - Työvaliokunta: Aulis Ruusuvaara, puheenjohtaja, Ulla Sevon, Nils Granholm, Lars-Erik. Lindeberg, Lars Eric Mattsson, Lars-Erik Ahlgren, Hemmo VeIkkanen, Per-Elof Roos, Matti Pylkkänen. 113

9 114 SUOMEN LENTOPALLOLIITTO Johtokunta (valittu ); Heikki Kouri, puheenjohtaja, Kainu Mikkola, varapuheenjohtaja, Seppo Hieta, Seppo Kuusela, Veikko Lehterä, Rune Nylander, Tarmo Ripatti, Pentti Tammisto, Viljo Väinölä. - Työvaliokunta: Heikki Kouri, puheenjohtaja, Kainu Mikkola, Veikko Lehterä, Viljo Väinölä. SUOMEN LUISTELULIITTO Johtokunta (valittu ) ; Aarno Pajunen, puheenjohtaja, Eino Pikkarainen, varapuheenjohtaja, Erkki Ikonen, Kurt Skutnabb, Mauno Löfroos, Olavi Poikela, Veli Hahl, Martti Torppa, Uolevi Karppinen, Sulo Kolkka, Antti Joki. - TyövaLiokunta: Aarno Pajunen, puheenjohtaja, Eino Pikkarainen, varapuheenjohtaja, Erkki Ikonen, Kurt Skutnabb, Mauno Löfroos. SUOMEN MIEKKAILULIITTO Johtokunta (valittu 1, ); J. La r i n k ari, puheenjohtaja, T. Sundman, varapuheenjohtaja, Taimi Mattsson, A. Aalto, Å. Aaltonen, G. O. Laszlo, S.-E. Bergring, A. Norovirta, K. Mattila. - Työvaliokunta: T. Sundman, puheenjohtaja, A. Aalto, A. Norovirta, K. Mattila. SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Johtokunta (valittu ); Liisa Orko, puheenjohtaja, Laina Reinikainen, varapuheenjohtaja, Martta Elovuori, Toini Haarni, Pirkko Hagman, Impi Jokinen, Liisa Mattila-Oukari, Aino Numminen, Eeva Rautio, Helmi Saarenpää, Irma Strunck, Pirkko Vilppunen. SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO Johtokunta (valittu ); Uolevi Poppius, puheenjohtaja, Raimo Haavikko, varapuheenjohtaja, Aimo Raassina, Kalevi Römpötti, Marcus Caselius, Eero Lohi, Berndt Katter. - Työvaliokunta: Uolevi Poppius, puheenjohtaja, Raimo Haavikko, Eero Lohi. SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Johtokunta (valittu ); Valle Resko, puheenjohtaja, Kaleva Sampila, varapuheenjohtaja, Arvi Jormakka, Urho Leskinen, Sulo Nykänen, Erkki Savolainen, Valle Stenvall, Lauri Westerberg, Kalevi Alanne. - Työvaliokunta: Kaleva Sampila, puheenjohtaja, Urho Leskinen, Sulo Nykänen, Erkki Savolainen, Lauri Westerberg. HELSINKI Suuri n miesten asujen erikoisliike. 115 Vesihuolto- ia urheilukenttätyöt asiantun- tevastl Dq j1' YRJONKATU 2 PUH. VAIHDE ,... AINA VALINNAN VARAA t ~janmies HELSINKI Mikonkatu 15

10 116 SUOMEN PAINILIITTO Johtokunta (valittu ): Arvo H i m b e r g, puheenjohtaja, Esko Kossila, varapuheenjohtaja, Kaleva Niemi, II varapuheenjohtaja, Martti Heiska, Reino Ikävalko, Hugo Jaos, Ee(tu Kauppinen, Kaino Mäkelä, Kauko Penttilä. - Työvaliokunta: Arvo Himberg, puheenjohtaja, Esko Kossila, varapuheenjohtaja, Kauko Penttilä, Elmer Härmä, Juho Kinnunen, Veikko Kunttu. SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Johtokunta (valittu ): Bruno Ny b e r g, puheenjohtaja, Usko Laihanen, varapuheenjohtaja, Veikko Kinha, Olavi Rikamo, Väinö Kupiainen, Martti Nokkala, Petri Tuominen, Paavo Taanila, Pentti Anttila, Tapani Lund, Sulo Pietilä. SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Johtokunta (valittu ): Erkki K i vei ä puheenjohtaja, Pentti Paavola, 1 varapuheenjohtaja, Topias Pohjonen, II varapuheenjohtaja, Nisse Hagman, Risto Haapakoski, Oiva Kiuru, Sulo Lipsanen, Erkki Heikkilä, Eino Halonen, Pentti Teno, Eero Kokko, - Työvaliokunta: Erkki Kivelä, puheenjohtaja, Pentti Paavola, varapuheenjohtaja, Nisse Hagman, Risto Haapakoski, Tahvo Lehtonen. SUOMEN PYÖRÄILYLIITIO Johtokunta (valittu ): Eino Pajunen, puheenjohtaja, Severi Sario, varapuheenjohtaja, Ailo Brunou, Osmo Kannisto, Esko Luoma, Arvo Maunumäki, Christian Oesch, Olavi Vainio, Vieno Ylikylä. - Työvaliokunta: Eino Pajunen, puheenjohtaja, Severi Sario, varapuheenjohtaja, Ailo Brunou, Christian Oesch. SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO Johtokunta (valittu ): M. Roiha, puheenjohtaja, T. O. Lehti, varapuheenjohtaja, E. Tuomola, E. Nevalainen, K. Anttinen, J. Andersson, T. Rissanen, R. Järvinen. SUOMEN SOUTULIITIO Johtokunta (valittu ): S. Sun d m a n, kunniapuheenjohtaja, E. No r a maa, puheenjohtaja, R. Furstenborg, varapuheenjohtaja, V. Suihko, L. Kivikoski, Gr. Tigerstedt, H. Marcell, V. Autio, H. Blomquist, S. Henriksson, S. Silas, K. Siren B. Sunden, L. Toikka, N. Wennerstöm, S. Winter. - Työvalio- kunta: S. Sundman, E. Noramaa, R. Furstenborg, L. Kivikoski, Gr. Tigerstedt, H. Marcell. SUOMEN SUUNNISTUSLIITIO Johtokunta (valittu ): Erkki S 0 r aku r U, puheenjohtaja, Roine Pallasvuo, varapuheenjohtaja, Erkki Aro, Lasse Heideman, Risto Kemppi, Vilho Leskinen, Olavi Nokelainen, K. E. Salminen Urho Turtiainen. - Työvaliokunta: Erkki Sorakuru, puheenjohtaja, Roine Pallasvuo, varapuheenjohtaja, Erkki Aro, Carl-Henrik Fager, Lasse Heideman, Martti Ikävalko, Heikki Wollsten. SUOMEN TENNISLIITTO Johtokunta (vali,ttu ): Jarl H 0 he n t h a 1, puheenjohtaja, Sulo Hyvärinen, 1 varapuheenjohtaja, E. S. Berner, II varapuheenjohtaja, B. R. Limnell, Pauli J. Wiro, Klaus Lagus, Erkki M. Salmi, Veikko Kinnunen, Bertil Eklund. - Työvaliokunta: Jarl Hohenthal, puheenjohtaja, Sulo Hyvärinen, varapuheenjohtaja. E. S. Berner, B. Broms, B. Eklund, V. Kinnunen, K. Lagus, B. R. Limnell, E. M. Salmi, H. Weber, P. J. Wiro. SUOMEN UIMALIITTO Johtokunta (valittu ): Unto P aio n e n, puheenjohtaja, Altte Harma, varapuheenjohtaja, Taisto Kasvio, Birger Kivelä, Pentti Koskinen, Pekka Lairola, Antti Mäenpää, Erkki Rutanen, Ilmari Simula. - Työvaliokunta: ljnto Palonen, puheentaja, Birger Kivelä, varapuheenjohtaja, Sven Laakso, Helmer Saxberg, Ilmari Simula, Vilho Nurmi. SUOMEN URHEILULIITTO J ohtokunta (valittu ): Reino Piirto, puheenjohtaja, Toimi Tulikoura, varapuheenjohtaja, Orvo Anttila, Eino Kuisma, Arvi Laakso, Jukka Lehtinen, Åke Lindfors, Kalervo Mikkola, Mauno Mäkinen, Jukka Uunila, Palle Virtanen. SUOMEN VOIMISTELULIITTO Johtokunta (valittu..1961): Erkki Palolampi, puheenjohtaja, Paavo Teräsvirta, varapuheenjohtaja, Elna Kopponen, Martti Leskinen, Esa Seeste, Jouko Tikkanen, Lahja Salviander, Olavi Linnanlahti, Simo Sappinen, Aimo Tanner, Kalevi Keinonen. Työvaliokunta: Erkki Palolampi, puheenjohtaja, Paavo Te- 117

11 11 räsvirta, varapuheenjohtaja, Elna Kopponen, Martti Leskinen, Esa Seeste, Jouko Tikkanen. Kuhunkin työvaliokunnan kokoukseen kutsutaan aakkosjärjestyksessä vuoronperään yksi maaseutujäsen. SVUL:n NUORET Johtokunta (valittu ): Aaro Laine, puheenjohtaja, Ukko Könni, varapuheenjohtaja, Veikko Eräkare, Orvo Anttila, Topi Louhivaara, Liisa Lundström, Antti Läykki, Maila Mikkola, Veikko Mikkonen, Erkki Aro, Kauko Nikkanen, Arvo Rounaja, Lahja Salviander. - Työvaliokunta: Aaro Laine, puheenjohtaja, Liisa Lundström, Maila Mikkola, Erkki Aro, Erkki Helenius, Juhani Kokko. c) Piirien johtoelimet ETELÄ-KARJALA Johtokunta: Lauri Toiviainen, puheenjohtaja, Reino Ikävalko, varapuheenjohtaja, Risto Aalto, Helvi Ahjopalo, Otto Akkanen, Anja Haverinen, Olli Heikinheimo, Esko Hietala, Jaakko Hinkka, Helli Kajatsalo, Yrjö Korkka, Pauli Kostamo, Sulo Lipsanen, Raimo Lunila, Risto Miikki, Teuvo Myyryläinen, Antti Mönkäre, Pentti Niemimuukko, Martta Ollila, Tauno Pihlajärvi, Vilho Raami, Kaino Rastas, Pekka Rossi, Eino Ruhanen, Lauri Sinkkonen, Heimo Sortt, Unto Uimonen. - Työvaliokunta: Lauri Toiviainen, puheenjohtaja, Reino Ikävalko, varapuheenjohtaja, Risto Aalto, Olli Heikinheimo, Esko Hietala, Jaakko Hinkka, Risto Miikki, Pentti Niemimuukko, Martta Ollila, Heimo S ortt. ETELÄ-POHJANMAA Johtokunta: Jukka U uni 1 a, puheenjohtaja, Topias Pohjonen, varapuheenjohtaja, Paavo Rinta, Esa Riihimäki, Martti Heiska, Sakari Jaskari, Matti Lähdesmäki, Risto Herrala, Anni Helminen, Aatto Tuomikoski, Kerttu Lappalainen, Juhani Latomäki, Nils Vuorenmaa, Yrjö Takala, Väinö Vettenranta, Usko Suominen, Olavi Oksanen, Eino Heino, Matti Varo, Jaakko Jussila, Eemil Kuusela, Impi Jokinen, Kalle Saloranta, Einari Hirvelä, Toivo Saha. - Työvaliokunta: Jukka Uunila, puheenjohtaja, Topias P ohjonen, varapuheenjohtaja ja on hoitanut puheenjohtajan tehtäviä , Impi Jokinen, Paavo Rinta, Esa Riihimäki, Martti Heiska, Sakari J askari, Matti Lähdesmäki, Risto Herrala. HELSINKI Johtokunta: L. H. Salon en, puheenjohtaja, Aaro Laine, varapuheenjohtaja, Aimo Aalto, Erkki Aro, Lempi Hartikka, Mauno Hiltunen, Irja Ikävalko, Martti Kainulainen, Uuno Keinänen, Gunnar Kuusela, Sulo Lahtinen, Unto Laurila, Jukka Lehtinen, Lars Lindqvist, Kalervo Löfberg, Aino Manninen, Leif Markio, Une Melkko, Kauko Nikkanen, Einar Nissilä, Eero Noponen, Bruno Nyberg, Kauko Penttilä, Miinier Samaletdin, Matti Salmenk:ylä, Kaleva Sampila, Hemmo Veikkanen, Ragnar Wikström, Kalevi Äijälä. - Työvaliokunta: L.H. Salonen, puheenjohtaja, Aaro Laine, varapuheenjohtaja, Lempi Hartikka, Gunnar Kuusela, Jukka Lehtinen, Aino Manninen, Eero Noponen. HÄME Johtokunta: Edvard U r ja, puheenjohtaja, Orvo Anttila, varapuheenjohtaja, Eino Pajunen, varapuheenjohtaja, Kalevi Alanne, Pentti Isotalo, Maire Juvonen, Antero Kekkonen, Seppo Kuusela, Jukka Lampiniva, Hilkka Laihanen, Usko Laihanen, Orvo Lehtiö, Kalle Leimu, Olavi Linnanlahti, Olu Männistö, Reino Oksanen, Holger Olli, Matti Pennanen, Aimo Simola, Veikko Syvälahti, Matti Viitanen, Kauko Viitaniemi, Arvo Viljanen, Eero Vilonen. - Työvaliokunta: Edvard Urja, puheenjohtaja, Orvo Anttila, varapuheenjohtaja, Eino Pajunen, varapuheenjohtaja, Kalle Leimu, Olu Männistö, Reino Oksanen. KAINUU Johtokunta: AHo H a a r m a, puheenjohtaja, Toivo Lanamäki, varapuheenjohtaja, K. E. Mustonen (kunniapuheenjohtaja), Ali Alava Olavi Hallavo Elma Heinänen, Pauli Ipatti, Onni Juntunen, Ville Jääskelrun:en, Mauri Katavisto, Heikki Kivelä, Lauri Kärkkäinen, Laina Nyström, Kalevi Laitinen, Toivo Lappalainen, Heikki Lehto, Esko Perälä, Reino Salomaa, Usko Sinisalo, Pentti Sipiläinen, Ma1lti Väisänen. - Työvaliokunta: Ailo Haarma, puheenjohtaja, Toivo Lanamäki, varapuheenjohtaja, Ali Alava, Pauli Ipatti, Kalevi Laitinen, Esko Perälä, Reino Salomaa. KESKI-POHJANMAA Johtokunta: Risto KaI ajo, puheenjohtaja, Seppo Savolainen, varapuheenjohtaja, Arvo Pulkkinen, Olavi Niemelä, Martti Eskola, Arvo Maunumäki, Oiva Olkkonen, Jorma Pietilä, Arvi Jormakka, K. E. Salminen, Jussi Luhala, Eino Palmi, Kurt Fröberg, Tauno Hautanen, Aatto Saksola, Pentti Nousiainen, Risto Viiperi, Maire 119

12 0 RAKENNUS Oy RAKENNUSTOIMISTO Helsinki 1. Roobertinka tu 4 Puh. va ihde Turku Eerikinkatu 5 Puh. vaihde IB 1ireka -LlPUILLA JONOT JOUTUISIKSI Bireka-liput ovat yhtäjaksoisena nauhana rullassa. Bireka-Iaitteesta ne tulevat joutuisasti numerojärjestyksessä. Voin kevyt nykäys irroittaa lipu n toisesta. Ottakaa yhteys BIREKA-osastoomme! v AB [B ~!._... ~r:i:'ltr.ä~ l!:d:: :!I'''I''1 vlti - Hytt Hytti - Hytt Helsinki Mannerheimintie 40 ~... Puhelin Vierto, Anni Rättyä, Sulo Peltoniemi, Onni Peri talo, Otto Viljamaa, Kaarlo Savo-lainen, Arvo Kokko, Kalevi Lahdenperä. - TyövaLiokunta: Risto Kalajo, puheenjohtaja, Seppo Savolainen, varapuheenjohtaja, Olavi Niemelä, Martti Eskola, Arvo Maunumäki, K. E. Salminen, Maire Vierto, Anni Rättyä, Sulo Peltoniemi. KESKI-SUOMI Johtokunta: Aatos V u 0 11 e - A pia l a, puheenjohtaja, Antti Läykki, varapuheenjohtaja, Onni Kari-Koskinen, Huki Lampinen, Erkki Linko, Jorma Ruissalo, Oiva Vihtalahti, Jaakko Heikkilä, E ino Hinkkanen, Esa Avela, Ernst Eklund, Unto Koski, Pentti K oskinen, Lauri K otkajärvi, Veikko Kristiansson, Vilho Lehtonen, Olavi Nokelainen, Iivari P ennanen, Ulla Pihlantie, Airi Rytsölä, Armas Savolainen, Pekka Tamminen, Kalevi Veijonen, Erkki Vesalainen, Tauno Väisänen. - Työvaliokunta: Aatos Vuolle-Apiala, puheenjohtaja, Antti Läykki, varapuheenjohtaja, Onni Kari-Koskinen, Huki Lampinen, Erkki Linko, Jorma Ruissalo, Olavi Vihtalahti. K YMENLAAK SO Johtokunta: Urho- S aa r i aho, puheenjohtaja, Ahti Ahtola, varapuheenjohtaja, Raino Rainio, Matti Talsi, Esko Kossila, Alpo Mäenpää, Niilo K allio, Kauko- Hukkanen, Unto Sinivalo, Alarik Viras, J ouko Autio, Veikko Kaukin en, Paula Seppälä, Urho Rajamäki, Urho L ehtonen, Niilo Alatalo, Eino Rantalainen, J enny J ou sela, Olavi Loikala, Olli Saressalo, Santeri Hyttinen, Unto Suomela, Jaakko Pakkanen, Annikki Laisaari, Hannu Kuusela. _ TyövaLiokunta: Urho Saariaho, puheenjohtaja, Ahti Ahtola, varapuheenjohtaja, Esko K ossila, Eino Rantalainen, Jenny Jousela, Olavi Loikala, Olli Saressalo, Jaakko Pakkanen. LAHTI Johtokunta: Martti Vi k s t r ö m, puheenjohtaja, Onni Pekkola, varapuheenjohtaja, Risto Kemppi, Pekka Kuvaja, Erkki Arvila, Matti Lehto, V. O. Väinölä, Marja Saarinen, Kaarlo Peltola, Pekka Enqvist, Onni Hyytiäinen, Helmi Saarenpää, Eero Tuomela, Heikki Lehto, Pentti Pihkala, Valto Olenius-, Mauno Karake, Erich Aunapuu, Olavi Vihko, Pentti Heikkinen, Veikko Pihanen, Mirjam Viippola, Esko Kulmala, Martti Ikävalko. - Työvaliokunta: Martti Vikström, puheenjohtaja, Onni Pekkola, varapuheenjohtaja, Risto Kemppi, Pekka Kuvaja, Kaarlo Peltola, Helmi 1

13 2 Saarenpää, Heikki Lehto, Valto Olenius, Mauno Karake, Erich Aunapuu, Martti Ikävalko. LAPPI Johtokunta: Antti Aho, puheenjohtaja, Eetu Kauppinen, varapuheenjohtaja, Anneli Kutila, Lauri Puotiniemi, Olli Alajääskö, Olavi POikela, Kaapo Kivelä, T. T. Korpivaara, Arvo Ylitaio, Hilkka Lamminen, Reijo Saarhelo, Heikki Heikinheimo, Kyösti Ylinenpää, Eelis Mäkitulkkila, Reino Vesanti Pekka Ruokonen Erkki Lautto, Eero Kanniainen, Pär Sandsund, 'Pekka Niemi, Mar~ jatta Hannula, Matti Valli, Sulo Heikkilä, Esko Kähkönen, Vili Sorvali. - Työvaliokunta: Antti Aho, puheenjohtaja, E~ Kauppinen, varapuheenjohtaja, Anneli Kutila Lauri Puotiniemi Olli Alajääskö, Olavi Poikela, Kaapo Kivelä,' T. T. Korpivaara, 'Arvo Ylitalo. LANSI:.POHJA Johtokunta: Arvo P a j u k ari, puheenjohtaja, Yrjö Suomela, varapuheenjohtaja, Toivo Lukkarila, Arvo Yliniemi, Onni Kora, Esa Heikkilä, Reino Salmela, Veikko J ousmaa Arvo Salmi Esko Melamies, Veikko Törrönen, Paavo Kärkkäin~n, Antero Kinnunen, Martti Hakola, O. E. Kaartinen, Inkeri Kuusisto, Reino Kassinen, Esko Karppinen, Riku Karppinen, Olavi Okkonen, Sirkka Huovinen, Vesa Lehmuskallio, Ola Keva, Erkki Tiesmaa, Eino Männikkö, Antti Sivari. Työvaliokunta: Arvo Pajukari, puheenjohtaja, Yrjö Suomela, varapuheenjohtaja, Toivo Lukkarila, Reino Salmela, Esko Melamies, Martti Hakola, Inkeri Kuusisto, Olavi Okkonen, Ola Keva, Eino Männikkö. POHJOIS-KARJALA Johtokunta: Onni Mä k elä, puheenjohtaja, Kalervo Keijonen, varapuheenjohtaja, Juhani Soila, Väinö Tuomi, Jorma Kortelainen, Timo Hirsitie, Riitta Niku, Väinö Niku Jorma Vartiainen Viljo Hurri, Onni Valtonen, Kalle Kähkön'en, Heikki Viding: Pentti Peipponen, Tuure Virtanen, Inkeri Tynkkynen, Aaro Roiha, Onni Rautava, Antti Posti, Aimo Hoikkala Kaarle Aho Veikko Haapalainen, Einari Oinonen, Jalmari Rain~la. - Työvaiiokunta: Onni Mäkelä, puheenjohtaja, Kalervo Keijonen, varapuheenjohtaja, Juhani Soila, Väinö Tuomi, Riitta Niku, Kaarle Aho. POHJOIS-POHJANMAA Johtokunta: Mauri Le h t 0 saa r i, puheenjohtaja, Reino Pa- latsi varapuheenjohtaja, Jorma Nykänen, Maija-Liisa Elomaa, Ra~o Jämsä, Veli Hahl, Ville Airaksinen, Raimo Wikström, Erkki Nurmi Eino Juntunen, Eero Meriläinen, Tapani Lund, Eero Kokko, Toivo Rusila, Sylvi Illikainen, Paavo Poutiainen, Esko Aura, Ilmari Okkonen, Auvo Pietilä, Paavo MeskuS).~~a Tuomikoski Päivikki Elomaa, Antti Matinolli, Mauno Maattä, Paavo Perkkiö'. - Työvaliokunta: Mauri Lehtosaari, puheenjohtaj~, Reino PalaItsi, varapuheenjohtaja, Ville Airaksinen, Eero Menläinen, Eero Kokko, Sylvi Illikainen, Ilmari Okkonen, Paavo Meskus, Jukka Tuomikoski, Päivikki Elomaa. POHJOIS-SAVO Johtokunta: Aarne K ii ra, puheenjohtaja, Eino Halonen, varapuheenjohtaja, Lauri Aronen, Anna-Liisa Hiltunen, Re~o Hil~unen, Valto Hämäläinen, Oiva Karhunen, Uolevi Karppmen, Em~ Kauranen Sulo Kirsi Vilho V. Kiuru, Toimi Koponen, Sanni Linnove, Matti Morri, Pentti Mykkänen, Olavi Nissinen, Onni Rissanen Kalervo Räsänen, Tor Sjöstedt, Väinö Strandman, Irma Strun~k, Viljo Tarvainen, Yrjö Tikkunen, Reino Vir~e~, U~to Väätäinen. - Työvaliokunta: Aarne Kiira, puheenjohltaja, Emo Halonen, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Hiltunen, R~ino Hil~nen, Uolevi Karppinen, Eino K auranen, Matti Morn, Tor SJostedt. Reino Virtaniemi. SATAKUNTA Johtokunta: Tauno Salon e n, puheenjohtaja, Jouni Pelttari, varapuheenjoh!taja, Martti Lauronen, Eino Aalto, Henry Gr~fcrs Martti Laippala, Oiva Rainio, Kyllikki Kuokkanen, TOIVO LOuhlvaara, Urho Männistö, Hugo Jaos, Petri Tuominen, Kauko Koivunen Liisa Mattila-Oukari, Rune Nylander, Ukki Vuolas, Väinö T~ilehto, Kalle Tamminen, Kauko Humalsaari, Vil~.o Palmu Martti Knuutila, Reino Saloniemi, Aulis Kaseva. - Tyovaliok~nta: Tauno Salonen, puheenjohtaja, Jouni Pelttari, varapuheenjohtaja, Henry Granfors, Viljo Palmu, Aulis Kaseva. SUUR-SAVO Johtokunta: Bruno A r jan k 0, puheenjoh,iaja, Osmo Viljakainen, varapuheenjohtaja, Pentti Piipari, Heikki Kovanen:. Oskar Lehtonen Kalevi Keinonen, Teuvo Tarvainen, Aarne IkaheImo, Reino I~onen, Altte Harma, Esko Luoma, Eino Nirkkonen, Valto Ahdelma, Olavi Pekkanen, Aili Tirkkonen, Martti Torppa, 3

14 4 Leena Vainio, Tapio Laitinen, Aili Neuvonen, Martti Kauppinen, Onni Kartapalo, Eero Toiviainen, Ilmari Kenola, Lauri Kyyrö. - TuövaHokunta: Bruno Arjanko, puheenjohtaja, Osmo Viljakainen, varapuheenjohtaja, PentJtj Piipari, Heikki Kovanen, Oskar Lehtonen, Kalevi Keinonen, Teuvo Tarvainen, Aarne Ikäheimo. UUSIMAA Johtokunta: Paavo 0 i n a ala, puheenjohtaja, Risto Haapakoski, varapuheenjohtaja, Sulo Poutiainen, Eino A. Salonen, Olavi Vasenius, Heikki Saastamoinen., Paavo Virkkunen, Pauli Saarnio, Pertteli Linnakorpi, Martti Nokkala, Heikki Savolainen, Kalevi Ahonen., Esko Sarvikas, Toivo Majuri, Liisa Lepokivi, Väinö Virtanen, Markku Seppälä, Sakari Laine, Kerttu Heikkinen, Anja Heiskala, Ensio Turtiainen, Lars-Erik Lindeberg, Helka Ristolainen, Pellervo HyYJf;iäinen, Kai Ropponen, Väinö Metsäruusi. - Työvaliokunta: Paavo Oinaala, puheenjohtaja, Risto Haapakoski, varapuheenjohtaja, Sulo Poutiainen, Eino A. Salonen, Esko Sarvikas, Liisa.Lepokivi, Sakari Laine, Helka Ristolainen. VARSINAIS-SUOMI Johtokunta: Yrjö SaI m e 1 a, puheenjohtaja, Lasse Virtanen, varapuheenjohtaja, Håkan Stormbom, Kauko Salmikivi, Heikki Mäki, Bror Stormbom, Pentti Tammisto, Severi Sario, Antti Andresen, Va1to Laakso, Kaino Mäkelä, Toivo Meskanen, p...imo Paijula, Aune Laitinen, Uuno Arvola, Voitto Ylijoki, Aarne Salo, Simo Sappinen, Kalervo Mikkola, Eero Hermas, Veikko Eräkare, Lahja Salviander, Vieno Kurki, Eero Honkinen, Kaarlo Lokari. _ Työvaliokunta.: Yrjö Salmela, puheenjohtaja, Lasse Vir'tanen, varapuheenjohtaja, Kaino Mäkelä, Voitto Ylijoki, Kalervo Mikkola, Eero Hermas, Vieno Kurki. d) TOiminnanjohtajat SVUL:n jäsenliittojen toiminnanjohtajat olivat kertomusvuonna: Suomen Ampujainliitto A. U. Lehtonen, Suomen Golfliitto Aarne Nordberg, Suomen Hiihtoliitto Veli Saarinen, Suomen Jääkiekkoliitto Reijo Mannerla, Suomen Kanoottiliitto Maire Alanen, Suomen Kaunoluisteluliitto Nils Kankkonen, Suomen Koripalloliitto Eino Ojanen, Suomen Kuntourheiluliitto Aapo Laitinen 31.. saakka ja sen jälkeen Pekka Oja, Suomen Käsipalloliitto Orjo Pättiniemi, Suomen Lentopalloliitto Veikko Lehterä saakka ja sen jälkeen Torsti Seppälä, Suomen Luisteluliitto Leo Liusvaara, Suomen Miekkailuliitto Kalevi Mattila, Suomen Naisten Lii- kuntakasvatusliitto Anna Kinnunen, Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Raimo Haavikko, Suomen Nyrkkeilyliitto Atle Salokangas Suomen Painiliitto Onni Sirenius, Suomen Painonnostoliitto Kalervo Lipponen, Suomen Pesäpalloliitto Nisse R~s~.erg saakka ja sen jälkeen Antero Viherkenttä, Suomen Pyorailyliiit;to Jorma Lagerstedt saakka ja sen jälkeen Kalervo ~~tinen Suomen Ratsastajainliitto Henri Reis, Suomen Soutulutto A. M:u.ckwort, Suomen Suunnistusliitto Allan Kari, Suomen Tennisliitto Sakari Salo, Suomen Uimaliitto Vilho Nurmi, Suomen Urheiluliitto Kalevi Kotkas, Suomen Voimisteluliitto Tuomo Jalantie SVUL:n Nuoret Erkki Helenius. SVUL:n piirien toiminnanjohtajat vuonna 1962: Etelä-Karjala Erkki Komulainen, Etelä-Pohjanmaa Paavo R. O. Tarnanen, He: sinki Erkki Pekkanen, Häme Kalervo Lahtinen saakka Ja sen jälkeen Jalo Suvanto, Kainuu Viljo Nieminen, Keski~Pohj~maa Martti Hirvi saakka ja sen jälkeen Unto Koski, Keski~ Suomi Veikko Tähkäpää, Kymenlaakso Paavo Simonen, Lahti Pekka Syrjänen, Lappi Pekka Valtavaara, Länsi-Pohj~. Aate Juola, Pohjois-Karjala Risto Lamppu 31.. saakka ja se~ ~älkeen Viljo Hurri Pohjois-Pohjanmaa Kaarlo Kovero, PohJOIs-Savo Jorma T~en Satakunta Jukka Laaksonen saakka ja sen jälkeen ReijO Kari, Suur-Savo Kauko Juntunen, Uusimaa Mauri Rauvanto, Varsinais-Suomi Unto Suvanto kirjoittajaa 24 osaa sivua ja loistokas kuvitus kk. 360:-, ns. 46:- WSOY SUOMEN SANA Valtava sanan kavalkadi. Kysymys on todella elävästä sanasta, johon halukkaasti ja uteliaana tutustuu.:' Kauppalehti 5

15 6 7 e) Jäsenseurojen ja henkilöjäsenten lukumäärä Vuoden 1962 päättyessä kuului Suomen Valtakunnan Urheiluliiton piireihin kaikkiaan 1736 yhdistysrekisteriin merkittyä seuraa. Näillä seuroilla oli itsenäisesti toimivia kyläosastoja 1.792, joista useimmat myös ovat yhdistysrekisteriin merkittyjä yhdistyksiä. SVUL:n yhteinen henkilöjäsenmäärä oli kertomusvuoden päättyessä: Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä UskoUisia uurastajia muistetaan: rva Astrid F 0 r s b e r 9 on ollut SVUL:n palveluksessa vuosikymmeniä samoin kuin toimittaja Harri E l jan k 0 Suomen UrheiLulehden palveluksessa. Heidät palkittiin Keskuskauppakamarin ansiomerkiuä. Vasemmalla pääsihteeri KaUio K 0 t kas. 30 kilometrin hiihdon maailmanmestari Eero Mäntyranta vauhdissa.

16 Taulukko N:o 1. Seurojen luku ja niiden jäsenmäärä piireittäin piirien vuosi-ilmoitusten mukaan... co ' SVUL:n jäsenpiirit Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yht. Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri Hämeen piiii Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri , Lapin piiri Länsi-Pohjan piiri Pohjois-Karjalan piiri Pohjois-Pohjanmaan piiri Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen piiri Yhteensä Taulukko N:o 2. Seurojen luku ja niideu jäsenmäärä liitoittain piirien vuosi-ilmoitusten mukaan SVUL:n jäsenliitot Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yht. Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uimaliitto , Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret., , co '

17 Taulukko N:o 2 a. Seurojen luku ja niiden henkilömäärät liitoittain Taulukko on laadittu liittojen ilmoitusten perusteella. siihen sisältyvät nekin seurat, jotka eivät kuulu mihinkään piiriin, mutta kyllä liittoihin.... w o SVUL : n jäsenliitot Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yht. Suomen Ampujainliitto Suomen Golfliitto.... Suomen Hiihtoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto.. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto.... Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen P yöräilyliitto.. Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret /1 C o ~ ' Z -1 :u ~ o äl ::J 3 0.:::~(I)::J Q): _ :J o ::J... :::r o en ''. c: - ~ ~ z S c: = : ::Jg:_. 1:;, ~ 0): 0 ~(l)o- ~3::J~. ~Qi~~ = c: ~.,,< 0''0 3' '0 ;:;: 1 ' - '. 1. o 0' ::J ~ ~ (l) '< '. -;:: a. (1) _... co (1) co =~;: :J c:.' (1) en ::J _... 1 co Q.Q)~ ::: ~ co 3 ::r - (1) ' en '0 ' _ Q)J en 6:ltio 1 en ::J... ::J 1, 3 :::. 3 ' 3 c: =3i:r J ~ å3 ~ C~ (D ~ -Z:I<~ >c~c)c> rz o - ~ ~>... m_ z z_ z z T1 n... w...

18 f) Koulutus- ja kasvatus toiminta SVUL:n koulutus- ja kasvatustoiminta suoritettiin edellisten vuosien tapaan myös kertomusvuonna yhteistoiminnassa jäsenliittojen ja piirien kanssa. Tämän toiminnan suunnitteluista vastasivat lähinnä keskusliiton koulutus- ja kasvatusvaliokunta, järjestövaliokunta ja naisten keskusvaliokunta, joiden laatimat koulutusohjelmat on käsitelty keskusliiton päätäntä- ja toimeenpanoelimissä. Koulutuskohteet ovat olleet seuraavat: - Se ura toi m i t s i j a i n koulutus on suoritettu piirien taholta entistä paremmin valmistelluilla seuratoimintapäivillä, joilla on käsitelty ajankohtaisia ja perustavaa laatua olevia seuraasioita. Seuratoimintapäiviä on pidetty kaikissa piireissä yhteensä 19 ja niihin on osallistunut yhteensä 620 seuratoimitsijaa. - Nuo r iso j 0 h taj a t on koulutettu ensi vaiheessa piireissä 2-päiväisillä pikakursseilla ja alueellisilla ryhmänjohtaja-koulutuspäivillä liiton kouluttajien opastuksella. Näitä kursseja pidettiin 11 piirissä ja niille osallistui 314 nuoriso-ohjaajaa. Nuorisojohtajien perus-, jatko- ja kouluttajakoulutus on suoritettu SVUL:n Nuorten toimesta eri urheiluopistoissa pidetyillä pitempi aikaisilla kursseilla. -päiväisiä nuorisojohtajien peruskursseja pidettiin 6, yhtä pitkiä jatkokursseja 1 ja kaksijaksoisia kouluttajakursseja l. Yhteensä osallistui näille kursseille 10 nuorisojohtajaa. Jäsenliittojen kouluttajat ja valmentajat ovat vastanneet nuorisojohtajakursseilla siitä, että jäsenliittojen toimitsija- ja ohjaajakoulutusohjelma on noudattanut liittojen yleisvaatimuksia ja on viety läpi liittojen toivomalla tavalla. Nuorisojohtajien koulutusohjelmaan on lisäksi kuulunut koko maata käsittäviä sekä piireittäin pidettyjä nuorisojohtajien neuvottelupäiviä. - H a r joi t u s 0 h jaa ja t ovat ne avainhenkilöt, joiden työstä kasvaa seura toiminnan voima ja kehittyy maakuntien urheiluelämän pauhaavat kosket ja koko maan elämää ravitseva valtakunnan urheilun mahtava kymi. Toimintavuoden aikana on monin tavoin pyritty tehostamaan seurojen harjoitustoimintaa korostamalla erityisesti johdettujen yhteisharjoitusten vä:lttämättömyyttä. Jokainen liitto ja jokainen piiri on ottanut osaa tähän seuratoiminnan todelliseen syvämuokkaukseen ja harjoitusohjaajakysymyksen ja harjoitustilaisuuksien järjestämisasiaa on pidetty jokaisen seuran kaikkein tärkeimpänä pulmana, pulmana joka olisi ratkaistava kaikkialla heti ja hoidettava jatkuvasti oikein. Piireissä on pidetty 5 harjoitusohjaajakurssia ja niillä on ollut 1 oh- Voiman, nopeuden ja kestävyyden hankkir.nisen ohe.ll~. t~htää pe,.uskuntoha,.joitus u,.heilijanuo,.ten psyyktseen k~htttam~s~en. Pe,.uskuntoha,.joittelun suorittaminen on mahdolhsta katktssa olosuhteissa, vieläpä ilman e,.ityisiä välineitä. SVU~ jäs~n.lii~~ineen py,.kii siihen päämää,.ään, että joka'inen nuo,.i 30utUtSt saannöllisen ja ohjatun pe,.uskuntoharjoittelun piiriin.

19 134 jaajaa. Peruskuntoharjoitusohjelman ohjaakursseja on pidetty 59:ssä seurassa ja niihin on osallistunut yhteensä ohjaajaoppilasta. Peruskuntoharjoitusohjelman ohjaajien jatkokursseja, joiden suorittajia on piireissä käytetty kiertävinä ohjaajina, on pidetty 3 ja niillä on ollut 2 ohjaajaa. - U r hei 1 u n e u v 0 ja t valmistuvat edelleen erikoisliittojen seuraneuvojakurssitoiminnalla, jonka pohjana on kaikkien liittojen pääkouluttajien, tarkistama ja keskusliiton toimenpitein ohjattava yhteinen harjoitusohjaajakoulutus. - V a 1 m e n taj a t saavat vaativan varsinaisen erikoiskoulutuksensa jäsenliittojen ja kansainvälisten liittojen valmentajatilaisuuksissa, mutta keskusliitto huolehtii yhä kasvavassa määrin jäsenliittojensa koulutuspäällikköjen ja pääkouluttajien yhteisten koulutuspäivien järjestämisestä, koska urheilukoulutuksessa ja -valmennuksessa on paljon kaikille yhteisiä asioita. Vuoden aikana pidettiin 7 kaksi päivää kestänyttä koulutuspäivää, joille osallistuneiden lukumäärä nousi 91 :een. Piireissä pidettiin piirikouluttajien vastaavia yhteistilaisuuksia 3 piirissä ja niille osallistui 97 piirikouluttajaa. - Se ura jo h taj a t kouliintuvat ja kehittyvät jatkuvasti tärkeään tehtäväänsä varsinaisen seuratoiminnan piirissä, mutta nopeutuva seurajohtajapolvien vaihtuminen edellyttää, että keskusliitto huolehtii myös seurajohtajien peruskoulutuksesta. Tämä koulutustoiminta ei ole vielä läheskään riittävän voimakasta, mutta sekin hakeutuu oikeisiin uomiinsa. Vuoden aikana pidettiin kahdet viikon kestävät seurajohtajakurssit ja niille osallistui 24 seurajohtajaa. - U r hei l ujo h taj a t, liittojen ja piirien puheenjohtajat ja heitä vastaavat, antavat toisilleen keskinäisissä tilaisuuksissa paljon uusia virikkeitä. Kertomusvuosi oli korkeimpien urheilujohtajien tilaisuuksiin nähden erittäin vilkas. Niinpä puheenjohtajat kokoontuivat virallisten järjestötoimintakokousten lisäksi 6 kertaa keskinäiseen neuvonpitoon ja näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 230 urheilujohtajaa. Erikoismaininnan ansaitsee SVUL:n Etelä-Karjalan piirin toin1esta SVUL:n johdolle, liittojen ja piirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille Kalevan Kisojen jälkeen järjestämät retkeilypäivät Tällöin tehtiin laivamatka Saimaalla ja tutustuttiin muun muassa Lappeenrannan erikoisuuksiin ja Vuoksenlaakson suurteollisuuteen. Liittojen toiminnanjohtajien kesken on pidetty kahdet koulutuspäivät yhteisosanottajamäärän noustessa 64:ään. Lisäksi liittojen toiminnanjohtajat ovat kokoontuneet lähinnä toimisto- ja järjestöasioissa 25 kertaa niin sanottuihin perjantaipalavereihinsa, joiden yhteinen osanottajamäärä on Nai s e t ovat kaiken edelläolevan lisäksi osallistuneet SVUL:n Naisten Keskusvaliokunnan jatkuvasti monipuolistuvaan koulutustoimintaan. Valiokunta on kertomusvuoden aikana järjestänyt neuvottelutilaisuuden piirien ja liittojen naisvaliokuntien puheenjohtajille 7. 1., koulutuspäivät piirien ja liittojen naisvali0- kuntien jäsenille sekä peruskuntokouluttajakurssin Peruskuntokoulutus on ollut luentojen ja alustusten aiheena myös muissa tilaisuuksissa. Keskusvaliokunnan laatinllen runko-ohjelmien mukaisesti ovat piirien naisvaliokunnat järjestäneet seurojen naisedustajille koulutustilaisuutta. Leiritoiminta Kahtena edellisenä kesänä pidettyjen valtakunnallisten nuorten suurleirien asemesta kertomusvuonna pidettiin piireissä kesällä nuorten piirileirit. Näistä eräät, varsinkin Etelä-Pohjanmaan ja myös Keski-Pohjanmaan leirit muodostuivat maakunnallisiksi suurtapauksiksi. Edellisessä oli viidellä perättäisellä leirillä Kuortaneella yhteensä 1.42 nuorta ja Lestijärvellä vastaavasti yhdellä Seurojen nuorten leiritoiminta Leirejä Ohjaajia Poikia Tyttöjä Yht. Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinlki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa.., Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

20 136 kertaa 541 nuorta. Piirien leirit toteutuivat SVUL:n avustamana, ja maakunnissa suoritettujen avustuskeräysten turvin ja osoittivat, että maassamme on vielä runsaasti urheilua tukevaa auliutta. Piirien leireille osallistui kaikkiaan nuorta. Piirien tekemien ilmoitusten mukaan järjestettiin lisäksi kesällä 273 seuraleiriä, joissa oli nuorta. (Taulukko edell. siv.) Nuorten suurin talvitapahtuma toimintavuoden aikana järjestettiin Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä Nuorten Talviurheilupäivien nimellä. Talviurheilupäivien pääjärjestelystä vastasi SVUL:n Nuoret Suomen Hiihtoliiton, Suomen Jääkiekkoliiton, Suomen Luisteluliiton ja Suomen Kaunoluisteluliiton avustamana. Asianomaiset erikoisliitot vastasivat kouluttajineen lajiharjoittelusta ja -neuvonnasta, kun taas talviurheilupäivien yleisohjelma ja yleisjohto oli keskusliiton ja SVUL:n Nuorten kouluttajien käsissä. Talviurheilupäivien kokonaisvahvuus johtajineen oli 466, joka jakaantui kolmeen osaan siten, että ensimmäisen osan muodostivat jääkiekkoilu, toisen hiihtolajit ja kolmannen pika- ja kaunoluistelu. Kahteen jälkimmäiseen ottivat osaa myös tytöt. Jääkiekkoilussa vietiin läpi piirien yksinkertainen sarja kolmessa lohkossa. Lohkovoittajiksi tulivat Häme, Etelä-Karjala ja Helsinki. Loppuotteluissa Häme voitti Etelä-Karjalan 9-3, Etelä Karjala voitti Helsingin 5-1 ja Häme Helsingin Näin siis Hämeen piiri oli par:as, Etelä-Karjala kakkonen ja Helsinki kolmonen. Kiekkoilun kouluttajina toimivat Veikko Siren, Seppo Liitsola ja Viljo Wirkkunen. Hiihdossa suoritettiin poikien ja tyttöjen henkilökohtaiset kilpailut sekä piirien välinen 4 x 3 km:n viestin hiihto, jossa joukkueen muodosti kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. Erikoisk!lpa,iJut mäessä ja yhdistetyssä hiihdossa pidettiin pojille ja pujottelut pojille ja tytöille. Hiihdon kouluttajina toimivat Väinö Eskelinen ja Aili Tirkkonen, mäenlaskun ja yhdistetyn kouluttajina Erkki Peri ja Hugo Porvari sekä pujottelun kouluttajana Heikki Hampaala. Hiihtolajien kilpailuissa viestihiihdon voitto meni Lahden piirille, tyttöjen 5 km:n hiihdon voitti Eila Pynnönen Lahden piiristä, poi~ien 7 km:n hiihdon Matti Lång Keski-Pohjanmaan piiristä, yhdistetyn kilpailun Matti Timoska Pohjois-Savon piiristä, mäenlaskun Topi Mattila Kymenlaakson piiristä, tyttöjen pujottelun Marita Lehto Lahden piiristä ja poikien pujottelun voitti Markku Kaakinen Kainuun piiristä. Pikaluistelun kilpailulajeina olivat 500 ja m pojille sekä 500 ja 00 m tytöille. Poikien voittotulokset olivat 4,0 ja 2.44,0 sekä tyttöjen 55,3 ja 2.02,3. Yhteistuloksien perusteella voitti poipien sarjan Jukka Merikanto Varsinais-Suomesta ja tyttöjen sarjan Liisa Keski-Ruokanen Lapin piiristä. Pikaluistelun kouluttajina toimivat Leo Liusvaara sekä Helinä ja Mauno Löfroos. Kaunoluistelussa kilpailtiin kahdessa sarjassa. I sarjan voitti Eeva Kirjalainen Suur-Savosta ja II sarjan Tuire Kronström Varsinais-Suomesta. Kaunoluistelun kouluttajina toimivat Bertel Nikkanen, Leena Vainio, Nils Kankkonen, Inkeri Soininen ja Marja Liisa Jäntti. Kokonaisuutena talviurheilupäivät onnistuivat yli odotusten niin ohjelmallisesti kuin myös taloudellisesti. Taloudellista puolta helpottivat suuriarvoiset elintarvikelahjoitukset, joita eri liike- ja tehdaslaitoksilta saatiin vastaanottaa. Talviurheilupäivien johtajina toimivat Erkki Helenius ja Juhani Kokko, talous- ja huoltopäällikkönä Kalevi Suikkari, tiedotuspäällikkönä Aapo Laitinen, leiritoimiston hoitajana Astrid Forsberg ja ensiavusta vastasi Maila Mikkola. Nuorten Talvipäivien viestinhiihdon voitti L ahden piirin joukkue Eila Pynnönen (vas.), Eeva Jare, Jorma Lång ja Hannu Saarinen. Huoltajana toimi OLavi Ilves. 137

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO 198 SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Puheenjohtaja, voimistelunopettaja Liisa Orko, Helsinki, Pihlajatie 10, puh. k. 412344. Toiminnanjohtaja Anna Kinnunen, Pohjois-Haaga, Aino AcktE'mtie 8 F 32,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

v. Liittohallitus ja valiokunnat

v. Liittohallitus ja valiokunnat IV. Liittokokoukset Varsinaisen liittokokouksen lisäksi pidettiin toimintavuonna 1966 yksi ylimääräinen liittokokous. ':. arsin~.inen liittokokous pidettiin Suomen Suurkisojen viimeis~na, kesakuun 8 päivänä

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari 1 Seija Mäkirinta 1568 gr 2 Milja Kilkki 1316 gr 3 Aili Jäppinen 930 gr 4 Edith Teräväinen 926 gr 5 Lahja Salmi 742 gr 6 Varpu Korhonen 723 gr 7 Marketta Mustonen

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot