SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki"

Transkriptio

1 " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää vähennettiin ja hyväksyttyä valmennettavaa kohden suoritettiin liitoille valmennusvaroja enemmän kuin aikaisemmin. Sekä Grenoblen että Mex1con esiklsoihin lähetettiin joukkueet hankkimaan kokemuksia tulevista kilpailupaikoista ja paikallisista olosuhteista. Pohjoismainen yhteistyö komiteoiden kesken on ollut kiinteää ja erikoisesti lääketieteen.alalla pohjoismaiset lääkärit ovat selvitelleet akklimatisointikysymyksiä. Varojen keräys, joka käynnistettiin vuoden 1966 puolella, pääsi hyvään vauhtiin ja on jo tuottanut kauniita tuloksia. Keräys jatkuu aina Mex1con kisoihin saakka. Opetusministeriön päätös juuri kisojen kynnyksellä olla antamatta komitealle enää veikkauskierroksia vaan sen,sijaan osottaa varoja valtion tulo- ja menoarvion kautta, tullee ilmeisesti jonkin verran rajoittamaan yhdistyksen toimintaa.

2 -2- J ä sen i s t ö Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia; Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto S.u'Omen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen luekkailulii tto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehti;ialiitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä.

3 - 3 - V a 1 t u u s kun t a Valtuuskunnan vuosikokouksessa todettiin, että varatuomari J.W. Rangellille oli Kansainvälisen olympiakomitean 65. vuosikongressissa Teheranissa myönnetty pyytämänsä ero KOK:n jäsenyydestä ja hänen tilalleen oli J.W.Rangellin esi~yksestä valittu vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari J.W. Rangell oli samassa tilaisuudessa valittu KOK:n kunniajäseneksi. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti henkilövaihdoksia valtuus'kuntaan Suomen Ampumahiihtoliiton, Suomen Hiihtoliiton,. Suomen Jousiampujain Liiton, Suomen Käsipalloliiton, Suomen Maahockeyliiton, Suomen Nyrkkeilyliiton, Suomen Painonnostoliiton, Suomen Palloliiton, Suomen Purjehtijalilton ja Suomen Voimisteluliiton esityksestä. Toimintavuoden päätty ~ ssä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä 60, mikä on sääntöjen 6 :n mukaan valtuuskunnan jäsenten enimmäismääräkin. Kokoonpano varamiehineen oli siten toimintavuoden päättyessä seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W. Rangell, kunniajäsen Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Suomen Ampujainliitto: Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Agronomi Ensio Oila Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto Apulaispoliisimestari Edvard Urja Suomen Ampumahiihtoliitto: Toimitusjohtaja Mika Tiivola Ev rstiiuutnantti Heikki Virtanen Suomen Hiihtoliitto: varalla : Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Hannu Koskivuori Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Toimitusjohtaja Matti TaIsi Komisario Kauko Nikkanen Opistonjohtaja Tauno Juurtola Lehtori Antero Kekkonen Konsuli Åke Svensk

4 - 4 - Suomen Jousiampujain Liitto: Kenraaliluutnant t i Veikko Koppin n Rakennusmestari Esko Immonen Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: Suomen Kaunoluisteluliitto: Suomen Korip~lloliitto: Suomen Käsipalloliitto: Suomen Kävelyurheiluliitto: Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: Suomen Nyrkkeilyliitto: Hallitusneuvos Tors ten Mur~n Luottopäällikkö Cingiz Safiull& Toimi tusj ohtaja Harry Lind-blad Osastonhoitaja Eino Nuutinen Varatuo~ari Erkki Linko~ö Päätoimittaja Pentti Pirhonen Johtaja Kaj Leidenius Osastopäällikkö Veikko Härkönen Maisteri Sampo S ovijärvi Tohtori Aarne Ellilä Toimitusjohta ja Ville Dil lemuth Varatuomarl Juhani Salmenkylä Osastopäällikkö Aulis Ruusuvaar. Pastori Martti Alaja Puheenjohtaja Jalmari Pöllänen Herra Oiva Karuvaara Varatuomari Seppo Hieta Dipl.insinööri Rune Nylander Dipl.kauppias Aarno Pajunen J oht aja Erkki Ikonen Johtaja Yrjö Kaukonen Lehtori Mauno Löfroos Konsuli Cyril Reincke Isännöitsijä Markku Voutilainen Majuri evp. Torvald Appelroth Komentajakapteeni evp. Erkki Kerttula Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Popp~us Eversti Olavi Larkas Si ht~eri Vall e Resko Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Kaleva Sampila Liikkeenharjoi ttaja I,auri Vesterberg

5 - 5 - Suomen Painiliitto: Painonnosto Suomen liitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Toimitusjohtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Johtaja Kauko Penttilä Varatuomari Reino Ikävalko Työnjohtaja Matti Väänänen Varatuomari Pekka Kare Insin~öri Eino Mäkinen Myyntipäällikkö Veikko Kinha Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Ministeri 'Antero Väyrynen Eversti Erkki Poroila Talousjohtaja Turkka Laine L kit.tohtori J.O. Söderhjelm Toiminnanjohtaja K. G. Källström Suomen Pyöräilyliitto: Varatuomari Kallio Kotkas Ajomestari Sulo Lahtinen Kauppias Arvo Maunumäki Edustaja Paul Nyman Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Uimal iitto: Suomen Urheiluliitto: Eversti Rolf Börje'Backström Johtaja V. Jansson Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Toimitusjohtaja Gr. Tigerstedt Kauppaneuvos Jorma Soiro V n r ~ tu o mari Erkki Rutanen Insinööri Ilmari Simula I L~ i n ööri Lirger Kivelä Herra Taisto Kasvio Varatuomari Pen~ti Koskinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Järjestelymestari Arvi Laakso Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura Opettaja Orvo Anttila

6 - 6 - Lehtori Jorma Valtonen Tarkastaja Mauno Mäkinen Herra Into Lahdelma Herra Pauli Tavisalo Herra Olavi Hallavuo Suomen Voimisteluliitto: Tohtori Birger Stenman Lehtori Esa Seeste Lehtori Tuomo Jalantie Lehtori Juhani Kokko Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Hovioikeudenauskultantti Yrjö Luukko Erikoisjäsenet: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Pääsihteeri Aaro Laine Kansliapäällikkö Heikki Hosia Oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman Kansanedustaja Sulo Hostila Johtaja Pekka Martin Sosiaalineuvos Unto Siivonen Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Einar Friman Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana nn toiminut sosiaalineuvos Akseli Kaskela ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. Hallitus Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana kolme muutosta. Vuorineuvos Paavo Honkajuuren tultua valituksi KOK:n jäseneksi valittiin hänet myös yhdistyksen hallituksen jäseneksi sääntöjen 14 :n mukaisesti. Lehtori Pentti Anttilan ja sosiaalijohtaja Erkki Palolammen jäsenyys valtuuskunnassa lakkasi Koska sään-

7 - 7 - töjen 18 :n mukaan heidät myös tällöin katsottiin eronneiksi yhdistyksen hallituksesta valitsi valtuuskunta heidän tilalleen tohtori Birger Stenmanin ja toimitusjohtaja Erkki Noramaan. seuraava: Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Jäsenet S i h tee r i s t ö Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Jukka Uunila Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Kansanedustaja Sulo Hostila Dipl.insinööri Lennart Kivi Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Esko Kossila Toimitusjohtaja Harry Lindblad Johtaja Pekka Martin Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Dipl.kauppias Aarno Pajunen Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius Varatuomari J.W.Rangell (kanniajäsen) Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Sihteeri Valle Resko Sosiaalineuvos Unto Siivonen Kauppaneuvos Jorma Soiro Tohtori Birger Stenman Lakit.tohtori J.O. Söderhjelm Yhdistyksen ja hallituksen pääsihteerinä on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin ja Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut sihteeri Valle Resko, jonka toimiston osoite on: Stadion, Helsinki 26 ja puhelin

8 - 8 - Valmennus toimikunnan sihteerinä on toiminut valmentaja Eino Heikkinen, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja Tauno Jorasmaa, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Suomen Olympiayhdistyksen ja Olympia-taloustoimikunnan varainhoito on ollut Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosaston tehtävänä. T i 1 i e n t a r kas t u s Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hannes Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen. Olympia-taloustoimikunnan tilitysaineiston tarkastuksen on vuodelta 1967 suorittanut tilitoimisto OY Widenius, Sederholm & Someri AB. K 0 k 0 u k s e t Yhdistyksen valtuuskunta kok0dntui vuosikokoukseensa ja ylimääräiseen koko~~seen Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 5 kertaa, nimittäin: , , , ja Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa 9 kertaa, nimittäin: , , , , , , , ja

9 , Toi m i kun n a t Hallitus on 4- vuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: OLYMPIA- TALOUSTOIMIKUNTA Olyn~ia - taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiake :cäyksen hoi taminen sekä kisoihin lähetettävien joukkueiden puvuston hanl::kiminen, on kokoonpanol taan seuraava: Puheenjohtaja Dipl.kauppias Aarno Pajunen Va:i:,apuheenj ohtaja Johtaja '"lilj 0 Luukka Jäsenet Toimitusjohtaja Aarne J~ Aarnio Varatuomari Päiviö Hetemäki Dipl. insinööri Mauri Kotilainen Pääjohtaja Olavi Mattila Puheenjohtaja Jaakko Rantanen Tohtaja Vihtori Rantanen Ministeri Olavi Salonen Kamreeri Jussi Tossavainen I~aupallil1en j oht2.ja Mauri Vierumäki Toimitusjohtaja Einari Ylinen Sihteeri Valle Res}{o Toimikunnan työvaliokunta: puheenjohtaja Aarno Pajunen, varapuheenjohtaja Viljo Luukka, Jussi Tossavainen, Einari Ylinen ja sihteeri Valle Resko. Taloustoimikunta on pitänyt vuoden aikana yhden kokouk3en ja työvaliokunta 13 kokousta. yhteensä 12/to Pöytäkirjapykäliä on kertynyt Lisäksi on pidetty lukuisa määrä työvaliokunnan jäsenten välisiä erillisiä neuvotteluja. aikana käsittänyt seuraavia asioita:,. -'- KlnLJa. Toiminta on vuoden - Suomalainen-lehden olympiakilpailujen palkintojen han- }liesten muotineuvoston ja Apu- lehden väliset neuvottelut, kilpailut~ pulcunäytökset ja esittelyt. - Grenoblen joukkueen puvuston erittäin monipuolisen ja laadultaan ensiluokkaisen materiaalin hankinta.

10 _ Neuvottelut vqlmistajan kanssa edellä mainitun materiaalin saattamisesta lopulliseen muotoonsa yksityiskohtineen ja kokeiluineen. _ Olympiakilpailujen palkintomatkalaisten hoitaminen ja matkan järjestely. _ Neuvottelut Yleisradion, Urheilutoimittajien liiton, Mainos-TV:n ja toimittaja Tarvajärven kanssa. - Neuvottelut Urheilu- Metsästys- ja Kalastustarvikekauppiaat roy.:n ja seurojen välisestä yhteistyöstä olympiamerk- kien myynnistä. _ Pohjoismaiden Yhdyspankin ja mainostoimisto Mainosleiman kanssa järjestetty koko maata käsittävä olympia-aiheinen j E, olympiakeräystä tukeva näyttely, joka ei aiheuttanut kustannuksia. Näyttely oli taiteilija Ronkasen valmistama. _ Olympiamerkkien käteiskaupan aikaansaaminen SOK:n, Tukon, OTK:n, Keskon, Rautatiekirjakaupan, maamme urheiluopistojen, Esson, Shellin ja Teboil Oy:n kanssa. _ Järjestetty olympiakilpailujen voittajille autojen ja Grenoblen matkalippujen luovutustilaisuudet Rovaniemellä, Kiuruvedellä, Porissa ja Lahdessa. Paikkakuntien lehdistö on S8-' lostanut nämä tilaisuudet kuvilla varustettuina tehden sam~l la selväksi, että kilpailut oli järjestetty Suomalainen-lehdessä ja olympiakeräyksen hyväksi. Vuoden kirjelmäkeräys sujui normaalisti aiheuttaen joulukuuksi "täystyöllisyyden" Valtioneuvoston ilmoitettua, että lahjoitusten verovapaus poistetaan alkaen. Keräys tuotti vuoden aikana yhteensä mk ,- seuraavilta lahjoittajilta: Ka~sallis - Osake - Pankki ,-, Tervakoski Oy ,-, Mallasjuoma Oy 1.000,-, Rautatiekirjakauppa r-, Kajaani Oy ,-, Suomen Merivakuutus Oy 1.000,-, Turun Osuuskauppa 200,-, Oy Nokia Ab ,-, Oy Gustav Paulig Ab ,-, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki , - s Kymi Oy , -, Valmet Oy 3.000,-, Suomen Sokeri Oy ,-, Fazer Oy 5.000,-, Tampella Oy ,-, Vakuutus Oy Pohjola 5.000,-, Paperipalvelu ,-, Rauma- Repola Oy 5.000,-, Vakuutus Oy Tarmo 3.000,- ja Mainos Yhtymä ,-. Tavaralahjoituksia saatiin seuraavilta liikkeiltä yhteensä noin markan arvosta: Oy Ford Ab, Korpivaara Oy,

11 ,.. ' Kisapuku Oy, Pallo Paita Oy, Helsingin Villakehräämö Oy, Oy Berner Ab, Auto Novo Oy, Lakkitehdas Wega, Villayhtymä, Rentto Oy, Urheilukarhu Oy, Kudeneule Oy, Kas-Kas Oy, Kalevala Koru, Instrumentarium Oy, T:mi Birger Huhta, Olkain Oy, Yhtyneet Pukutehtaat, SOK, Sokos, Palmroth, Finlayson Forssa, Arolan kutomo, Tikkurilan Silkki Oy ja Trans-Meri Oy. Mainosta olyrnpiakeräyksestä ovat tehneet: Suomen Urheilulehti, TUL, Kuvastin, Pirkka, Kehä, eräät maaseutujen päivälehdet, SVUL:n osoite- ja vuosikalenteri, Suomalainen, Kesti Iän Sanomat, Helsingin Sanomat, Ilta- Sanomat sekä Yhteishyvä. Muita tiedotus- ja mainostilaisuuksia: 1) Grenoblen joukkueen miesten pukujen esittely lehdistölle. 2) Suomalainen-lehden olympiakilpailun palkintoauton luovutus- ja esittely tilaisuus Meilahden sairaalan (Hilton) edustalla ja SVUL:n toimitalossa yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. 3) Mexicon esikisajoukkueen pukujen luovutus. 4) Grenoblen kisajoukkueen naisten ja miesten pukujen esittely Olympiakomitean hallitukselle. 5) osallistuminen Nuoriso-67 näyttelyyn Otaniemessä toukokuussa. 6) toimitussihteeri Esko Laaksosen laatimina on toimikunnan nimissä lähetetty maan päivälehdille vuoden 1967 aikana Grenoblen kisoja koskevia tiedonantoja 4 kpl. Australiaan, USA:han, Kanadaan ja Ruotsiin on lähetetty 205 kulta-, 4500 hopea-, 1000 hiha- ja 1600 tarramerkkiä (toistaiseksi on saapunut vain yksi välitilitys Tukholmasta ( mk 1.469,-. ) Urheilumme kaikki keskusliitot (SVUL, TUL, TUK, SPL ja CIF) ovat levittäneet keräysmerkkejä seuroilleen yhteensä markan bruttoarvosta, mutt~ ensimmäiset väli tilitykset ovat varsin vähäiset mk ,10. Kirjeensulkijamerkki on saanut ilahduttavan hyvän vastaanoton ja monipuolisen käytön. Sen tuottokin on jo kohonnut melkoiseksi.

12 , Kirjeensulkijamerkkiä käytetään: 1) kirjeiden koristeena 2) maksuvälineenä erilaisissa kilpailuissa, joista mainittakoon seuraavat: a) Suomalainen- lehden järjestämät olympiakilpailut b) Apu-lehden kilpailu äänestettäessä olympia-asuista c) Pirkka-lehden kilpailu ja KestiIän Sanomien kilpailu d) Mainos-TV:n "Tervetuloa"-ohjelman yhteydessä järjestetyt arvonnat jne. Kirjeensulkijamerkkiä on jaettu maamme postitoimipaikkoihin, liike- ja säästöpankkeihin, osuuskassoihin, Rautatiekirjakauppoihin (R-kioskit), osuuskauppoihin ja yksityisiin liikkeisiin yhteensä toista miljoonaa kappaletta. Mainos-TV:n järjestämän "Tervemenoa Grenobleen"-lähetyksen yhteydessä suoritettiin käteiskauppana seurojen välinen merkkimyyntikilpailu, jonka kokonaistulos oli markkaa. Siitä seurojen netto- osuudeksi kertyi markkaa ja neljä Grenoblen matkaa myyntipalkkiona. Komitean netto-osuus markkaa. Todettakoon vielä, että edellä mainittujen palkkioiden lisäksi myös suuri yleisö on saanut vastinetta rahoilleen eli palkintoina olympiakomitealt a mm. viisi autoa, 15 Grenoblen matkaa sekä lukuisia muita arvokkaita palkintoja, jotka Olympiataloustoimikunta on hankkinut valtaosaltaan lahjoituk~inao Esimerkkinä mainittakoon vielä parhaat olympiamerkkien yksityiset myyjät. Johtaja Viljo Luukka on myynyt 85 kultamerkkiä a 50 mk/kpl ja 9-vuotias Ritva- Liisa Haarala Lahdesta on myynyt kpl markan kirjemerkkejä tilittäen molemmat myyjät edellä mainitut bruttosummat Olympiakeräystilille. VALMENNUSTOIMIKUNTA Valmennustoimikunnan t ehtävänä on toimia Olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennustoimikunta tekee ehdotuksia eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä. Edelleen se valvoo olympiavalmennusta, tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä, seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan kansallisissa ja

13 kansainvälisissä kilpailutilaisuuksissa, joissa on mukana olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Toimikunnan kokoonpano toimintavuoden aikana oli seuraava: Puheenjohtaja Toimitusjoh t ~ja Jukka Uunila Jäsenet Sihteeri Professori Kaarlo Hartiala Lehtori Pentti Anttila Lääk. lisensi aatti Risto Elovainio Lääk. lisensiaatti Ilkka Vuori Voimistelunopettaja Juhani Kirjonen Osastopäälli kkö Tapio Pöyhönen Päävalmentaja Veli Saarinen Voimistelunopettaja Kalevi Tuominen Valmentaja Ei no Heikkinen Valmennustoimikunta on pitänyt toimintavuoden kuluessa yhteensä 8 kokousta. Pöytäkirjapykäliä on kokouksista kertynyt 69. Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Uunila 8, Anttila 5, Hartiala 3, Vuori 7, Elovainio 3, Kirjonen 3, Saarinen 6, Tuominen 5, Pöyhönen 6 ja Heikkinen 8 kertaa. Olympiavalmentajien luento- ja opintopäiviä on järjestetty kahdet vuoden 1967 aikana. Ensimrnäiset olivat Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Opettajina toimivat voimistelunopettaja Raija Riikkala, valmentaja Arthur Lydiard, valmentaja Valto Olenius, päävalmentaja Veli Saarinen, koulutusohjaaja Olavi Haaskivi ja päävalmentaja Veijo Vasko. Osanottajia oli 57. paikassa Opettajina ja luennoitsijoina tällöin toimivat johtaja Jukka Uunila, Toiset opintopäivät olivat edellä mainitussa kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, lääket.lisensiaatti Ilkka Vuori, tekn. tohtori Friedrich Blanz, voimistelunopettaja Kalevi Tuominen, toimittaja Stig Häggblom, diplomi-insinööri Pertti Jotuni ja lehtori Esa Seest~. Osanottajia oli 50. Olympiavalmennuksessa, jota Olympiakomitean taholta oli valmennus kaudeksi tuettu markkaa/valmennettava, oli talviliitoista 64 ja kesäliitoista 106 valmennettavaa~

14 Valmennuksessa olevat oli velvoitettu käymään Helsingin ja Turun urheilulääketieteellisillä asemilla kolme kertaa vuodessa lääkärin tarkastuksissa ja kuntotesteissä, jotka Olympiakomitea on kustantanut. Valtuuskunnan antamin valtuuksin Suomen Olympiakomitean hallitus päätti suorittaa valmennusvaroja valmennus toimikunnan esityksen mukaisesti markkaa hyväksyttyä valmennettavaa kohden talviurheilulajeille alkukesällä 1967 ja kesäurheilula- jeille syksyllä 1967 seuraavasti: Ampumahiihto 5 valmennettavaa mk Hiihto 34 - II _ Luistelu: 10 - " - Suomen Luisteluliitolle mk ,- Työväen Urheiluliitolle " ~5~. 0 Jääkiekko Ammunta Koripallo Melonta Nykyaikainen 5-ottelu Nyrkkeily Suomen Nyrkkeilyliitolle Työväen Urheiluliitolle Paini: Suomen Painiliitolle Työväen Urheiluliitolle Painonnosto Pyöräily Purjehdus Soutu " 0_0~,_- " 15 valmennettavaa " " " II 3 " 5 " mk ,- II 2.500,- 15 valmennettavaa mk ,- " ,- " " II 6 valmennettavaa " 3 " " 5 5 " II " " " II " Uinti 10 II " Voimistelu: 6" Suomen Voimisteluliitolle mk , - Työväen Urheiluliitolle II , - " Yleisurheilu 23 valmennettavaa " ; , ) , , , , , , , ~ , ,-, , , , ,- yhteensä ,- ==================================== Hallitus oli myös käsitellyt Suomen Miekkailuliiton ja Suomen Uimaliiton vesipallojoukkueen valmennusmääräraha- anomukset, mutta ei katsonut olevan riittäviä perusteita rahoittaa olympiavalmennusta näissä lajeissa.

15 , G r eno b 1 e n kansainväliset luistelukilpailut pidettiin päivinä tammikuuta Tällöin maatamme edusti seuraava joukkue: Joukkueen johtaja: Valmentaja: Miesluistelijat: Naisluistelijat: Aarno Pajunen Pentti Peltoperä Jouko Launonen, Kimmo Koskinen, Rauli Helen ja Pekka Halinen Kaija Mustonen, Kaija-Liisa Keskivitikka ja Arja Kantola Parhaista tuloksista mainittakoon seuraavat: Miesten luistelut: m 4. sija Jouko Launonen 5. sija Pekka Halinen m 2. sija Jouko Launonen 5. sija Rauli Helen m 3. sija Jouko Launonen Naisten luistelut: m 5. sija Kaija Mustonen m 5. sija Kaija Mustonen m 3. sija Kaija Mustonen G r eno b 1 e n kansainvälisiin hiihtokilpailuihin päivinä helmikuuta osallistui Suomesta seuraava joukkue: Ylijohtaja: Hiihtojoukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Mieshiihtäjät: Naishiihtäjät: Mäkimiehet: Ali Koskimaa Alppihiihtäjät: Ampumahiihtojoukkue: Johtaja ja valmentaja: Kauko Montonen Hiihtäjät: Åke Svensk Risto Elovainio Veli Saarinen, Erkki Jääskeläinen, Eino Kirjonen ja Lasse Johansson Osmo Karjalainen, Kalevi Laurila, Hannu Taipale ja Manne Liimatainen Helena Kivioja ja Senja Pusula Veikko Kankkonen, Topi Mattila, Juhani Ruotsalainen ja Heikki Väisänen Ulf Ekstam Erkki Ala-Honkola, Heikki Flöjt, Martti Jantunen ja Kalevi Vähäkylä

16 ' Parhaat tulokset olivat seuraavat: Miesten hiihtolajit: 15 km 5. sija Kalevi Laurila 30 km 6. sija Kalevi Laurila Naisten hiihtolajit: 5km 8. sija Senja Pusula Pieni mäki: 1 sija Veikko Kankkonen 7. sija Heikki Väisänen Suurmäki: 4. sija Juhani Ruotsalainen Ampumahiihto: viesti 1 sija Erkki Ala-Honkola Heikki Flöjt Martti Jantunen Kalevi Vähäkylä M e x i C 0 n esikisoissa päivinä lokakuuta oli maatamme edustamassa seuraava joukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Jukka Uunila Ilkka Vuori Valto Olenius ja P. H.Näätänen Urheilijat ja heidän edustamansa urheilulaji: Yleisurheilu Jouko Kuha Kalevi Ihaksi Mikko Ala-Leppilampi Pertti Pousi Erkki J.Vlustakari Altti Alarotu paini Martti Laakso Eero Tapio painonnosto voimistelu Kaarlo Kangasniemi Lasse Laine Mauno Nissinen ammunta Juhani Laakso nykyaikainen 5-ottelu Seppo Aho nyrkkeily Kari Meronen uinti Marju Tilly Mexicon kansainvälisten kilpailujen parhaat tulokset joukkueemme kohdalla olivat: Yleisurheilu: kolmiloikka 4. sija Pertti Pousi paini : sarja 63 kg 1. sija Martti Laakso

17 sarja 70 kg 4. sija Eero Tapio 12ainonnosto: 82 z 5 kg 5. sija Kaarlo Kangasniemi ammunta : v""paakivääri 4. sija Juhani Laakso n;yrkkeil;y: kevyt sarja 3. sija Kari Meronen uinti : naiset: 200 m rintauinti 6. sija Marju Tilly Koska pätevää suomenkielistä valmennus alan oppikirjaa ei ole ollut saatavissa, teki valmennustoimikunta vuoden 1967 alussa Olympiakomitean hallitukselle esit yksen "Valmennuksen perustiedot"- nimisen kirjan painamisesta. Kirjaan tulee noin sivua ja sitä tullaan painamaan noin kpl. "Valmennuksen perustiedot"- kirjan ki rjoittajiksi tulevat mm. prof. Kaarlo Hartiala, tohtorit H. Kvi st, I. Vuori, R. Elovaini o, lehtori P. Anttila, voimistelunopettajat J. Kirjonen ja L. Savonen sekä apulaisprofessori M. Pasi la. Lehdistön tiedotustilaisuuksia valmennus toimikunta järjesti toimintakauden aikana kahdet, molemmat opintopäivien yhteydessä Vierumäellä oli lehtimiehiä paikalla 8 ja heitä oli 14. Yhteistyö lehdistön kanssa vuoden aikana on ollut hyvä ja rakentava. Olympiakomi tean hallitukselle valmennus toimikunta on tebnyt lukuisia perusteltuja aloitteita ja esityksiä koskien olympiavalmennusta, kilpailijoiden valintoja, määrärahojen jakoa, valmentajien koulutusta, kilpailu- ja opintomatkojen järjestelyä, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä valmennukseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan työskentely on tapahtunut muuten edellisen vuoden kokoonpanossa paitsi että maaseudun lehtimiesten taholta esitetyn toivomuks en mukaisesti ja toimikunnan esityksestä olympiakomitean hallitus täydensi tiedotustoimikuntaa toimittaja Jouko Auterolla Tampereelta. Toimikunnan kokoonpano on ollut: Puheenjohtaja: pääsihteeri Aaro Laine Jäsenet: toimittaja Jouko Autero

18 toimittaja Stig Häggblom toimittaja Jaakko Kahila toimittaja Anssi Kukkonen tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh toimittaja Juhani Melart toimittaja Pentti Salmi toimittaja Pekka Tiilikainen Sihteeri: toimittaja Tauno Jorasmaa Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet Toimikunta on pitänyt julkisen sanan tietoisena olympiakomitean kokousten, hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien niistä päätöksistä, jotka ovat koskeneet julkisuutta. Toimikunnan taholta on kokouspäätöksistä annettu uutinen STT: lie niin, että tämä on luettu sekä radiossa että TV:ssä samana päivänä ja lehdistössä ne on kautta maan julkaistu seuraavana päivänä. Vuoden aikana toteut ;tut esikisamatkat, helmikuussa 1967 Grenoblsen ja syys-lokakuussa Mexicoon antoivat aiheen kolmeen tiedotteeseen ja kahteen tiedotustilaisuuteen kumpikin. Ensin joukkueen valitseminen, sitten lehdistötilaisuus ennen matkaa sekä haastattelu- ja vastaanottotilaisuus joukkueen palatessa. Varsinaisten kokousuutisten lisäksi on vuoden aikana tiedotustoimikunta yhdessä muiden Olympiakomitean toimikuntien kanssa järjestänyt tiedotustilaisuuksia mm. valmennustoimikunnan valmentajakurssien yhteydessä, samoin kuin taloustoimikunnan kanssa olympiakeräystoimintaan ja olympiapukujen esittelyyn liittyviä tiedotustilaisuuksia. Lehdistön olympiakisa-asiat Tehtävänsä mukaisesti toimikunta on vuoden aikana käsitellyt lehdistön olympiakisa-asioita. Niinpä yhteistoiminnassa Helsingissä toimivan Meksikon suurlähetystön ja konsulaatin sekä Mexico Cityssä toimivan Suomen Olympia-attashean Raimo Lindgrenin kanssa on vuoden aikana kehittynyt varsin täydellinen Mexicon kisojen tiedotusmateriaalin välittyminen Mexicon kisojen johdolta suoraan Suomen lehdistölle, radiolle ja TV:lle.

19 Grenoblen talvikisojen tiedotusmateriaalinen jako kisojen järjestäjiltä maahamme oli järjestyksessä jo edellisenä vuonna. Olympia-attasheain käynnit Suomessa Sekä olympiauutisten että varsinkin lehdistön olympiaasiain selvittämisen kannalta oli onnekas ta, että sekä Mexicon kisojen että Grenoblen kisojen olympia-attasheat vierailivat vuoden aikana Suomessa ja tällöin toimikunnan järjestämissä tiedotustilaisuuksissa lehdistö sai tuoreeltaan tiedustella sekä yleisiä olympiakuulumisia että selvitellä kisojen lehdistöasioita. Olympiavoittajat ritareina komitean vieraina Maamme olympiakisahistorian erääksi ainutlaatuiseksi ja toistumattomaksi tilaisuudeksi muodostui Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkkien solkineen jakotilaisuus, joka pidettiin joulukuun 29 päivänä 1967 Töölön Urheilutalossa. Tässä tilaisuudessa, va ikka s e koski vain silloin Helsingissä asuvia olympiavoittajia, 16 olympiavoittajaa otti vastaan tasavallan presidentin heille maamme itsenäisyyden 50-juhlavuoden juhlatapahtumiin liittyvänä myöntämät Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkit solkineen. Tässä tilaisuudessa oli kiitettävänä ja onniteltavana viimeisen kerran ensimmäinen olympiavoittajamme vuorineuvos Verner Weckman. Uutisten ja tiedotteiden saama vastaanotto Suomen julkinen sana, lehdistö, radio ja kymmenen viime vuoden aikana myös TV, ovat tehneet maamme urheilulle korvaamattomia palveluksia. Varsinkin olympiakisa - asiat julkinen sanamme on tuntenut läheisesti omakseen. Tämä varauksettoman myönteinen suhtautuminen, uutisten käsittely ja niille annettu huomattava osuus on jatkunut. Poikkeuksellista sen sijaan on ainakin osittain ollut olympiakeräysasian saama vähentynyt huomio. Kun edellisiin olympiakisoihin liittyvät ns. suurlahjoitukset saivat suuren huomion julkisuudessa tekstein ja kuvin, suurlahj oitukset käsitellään nyt, jos käsitellään lainkaan, vaatimattomana mainintana ja kuvia lahjoitusten luovutustilaisuuksista ei ole onnistuttu saamaan julkisuuteen kuin poikkeuksellisesti. Tässä suhteessa kuitenkin TV:n urheiluosasto an-

20 saitsee erikoiskiitokset, sillä sen suhtautuminen keräyslahjoitusuutisiinkin on ollut erittäin suopea. Lehdistötilaisuudet vuonna 1967 Aika e Baikka lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä lehdistötilaisuus Töölön Sairaalan edustalla ja Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä Aihe Grenoblen esikisajoukkueen l ähtö attashea Raimo Lindgrenin haastattelu ja tiedotus Grenoblen kisajoukkueen pukuesittely olympiavalmentajien koulutuspäivien tiedotus ja haastattelu Suomalainen- lehden olympiakilpailun palkintoauton luo- vutus ja talvikisaolympiaattashean Aleksei Lahden haastattelu Mexicon esikisaj oukkueen läh- töhaastattelu Mexicon esikisajoukkueemme saapuminen ja haastattelu olympiavalmentajien koulutuspäivien keskustelutilaisuus ja haastattelu kutsu- ja lehdistötilai- ritarimerkkie n jako olympiasuus Töölön Urheilutalossa voittajille E d u s t u s Varatuomari J. W. Rangell erosi Kansainvälisen Olympiakomitean varsinaisesta jäsenyydestä KOK:n 65. vuosikongressissa Teheranissa. Hänen tilalleen valittiin vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari Rangell valittiin samassa kongressissa KOK:n kunniajäseneksi. Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell toimii edelleen KOK:n varsinaisena jäsenenä. Edellä mainittuun KOK:n kongressiin osallistuivat varatuomari J. W. Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. KOK:n kongressin yhteydessä oli myös kansallisten olympiakomiteoiden kokous ja kokous KOK:n Exocutive Committeen kanssa Näissä kokouksissa edusti komi -

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. ) - 51 - puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa 1968. Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 1 Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 20.11.2014 klo 18.00 Hotelli Ellivuori ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Avauksen

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT Suomalaiset olympiavoittajat -pelipalat Seuraavilla sivuilla on suomalaisten urheilijoiden nimiä ja lajeja. Kaikki urheilijat (ja muutama taiteilija) ovat voittaneet henkilökohtaisen kultamitalin olympialaisissa

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen. 1 26.04.2003 VR RAKENNUSMESTARIT RY:n VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 26.04.2003 PÖYTÄKIRJA, SOKOS HOTEL LAKEUS, TORIKATU 2, 60100 SEINÄJOKI 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot