SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki"

Transkriptio

1 " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää vähennettiin ja hyväksyttyä valmennettavaa kohden suoritettiin liitoille valmennusvaroja enemmän kuin aikaisemmin. Sekä Grenoblen että Mex1con esiklsoihin lähetettiin joukkueet hankkimaan kokemuksia tulevista kilpailupaikoista ja paikallisista olosuhteista. Pohjoismainen yhteistyö komiteoiden kesken on ollut kiinteää ja erikoisesti lääketieteen.alalla pohjoismaiset lääkärit ovat selvitelleet akklimatisointikysymyksiä. Varojen keräys, joka käynnistettiin vuoden 1966 puolella, pääsi hyvään vauhtiin ja on jo tuottanut kauniita tuloksia. Keräys jatkuu aina Mex1con kisoihin saakka. Opetusministeriön päätös juuri kisojen kynnyksellä olla antamatta komitealle enää veikkauskierroksia vaan sen,sijaan osottaa varoja valtion tulo- ja menoarvion kautta, tullee ilmeisesti jonkin verran rajoittamaan yhdistyksen toimintaa.

2 -2- J ä sen i s t ö Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia; Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto S.u'Omen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen luekkailulii tto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehti;ialiitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä.

3 - 3 - V a 1 t u u s kun t a Valtuuskunnan vuosikokouksessa todettiin, että varatuomari J.W. Rangellille oli Kansainvälisen olympiakomitean 65. vuosikongressissa Teheranissa myönnetty pyytämänsä ero KOK:n jäsenyydestä ja hänen tilalleen oli J.W.Rangellin esi~yksestä valittu vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari J.W. Rangell oli samassa tilaisuudessa valittu KOK:n kunniajäseneksi. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti henkilövaihdoksia valtuus'kuntaan Suomen Ampumahiihtoliiton, Suomen Hiihtoliiton,. Suomen Jousiampujain Liiton, Suomen Käsipalloliiton, Suomen Maahockeyliiton, Suomen Nyrkkeilyliiton, Suomen Painonnostoliiton, Suomen Palloliiton, Suomen Purjehtijalilton ja Suomen Voimisteluliiton esityksestä. Toimintavuoden päätty ~ ssä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä 60, mikä on sääntöjen 6 :n mukaan valtuuskunnan jäsenten enimmäismääräkin. Kokoonpano varamiehineen oli siten toimintavuoden päättyessä seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W. Rangell, kunniajäsen Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Suomen Ampujainliitto: Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Agronomi Ensio Oila Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto Apulaispoliisimestari Edvard Urja Suomen Ampumahiihtoliitto: Toimitusjohtaja Mika Tiivola Ev rstiiuutnantti Heikki Virtanen Suomen Hiihtoliitto: varalla : Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Hannu Koskivuori Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Toimitusjohtaja Matti TaIsi Komisario Kauko Nikkanen Opistonjohtaja Tauno Juurtola Lehtori Antero Kekkonen Konsuli Åke Svensk

4 - 4 - Suomen Jousiampujain Liitto: Kenraaliluutnant t i Veikko Koppin n Rakennusmestari Esko Immonen Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: Suomen Kaunoluisteluliitto: Suomen Korip~lloliitto: Suomen Käsipalloliitto: Suomen Kävelyurheiluliitto: Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: Suomen Nyrkkeilyliitto: Hallitusneuvos Tors ten Mur~n Luottopäällikkö Cingiz Safiull& Toimi tusj ohtaja Harry Lind-blad Osastonhoitaja Eino Nuutinen Varatuo~ari Erkki Linko~ö Päätoimittaja Pentti Pirhonen Johtaja Kaj Leidenius Osastopäällikkö Veikko Härkönen Maisteri Sampo S ovijärvi Tohtori Aarne Ellilä Toimitusjohta ja Ville Dil lemuth Varatuomarl Juhani Salmenkylä Osastopäällikkö Aulis Ruusuvaar. Pastori Martti Alaja Puheenjohtaja Jalmari Pöllänen Herra Oiva Karuvaara Varatuomari Seppo Hieta Dipl.insinööri Rune Nylander Dipl.kauppias Aarno Pajunen J oht aja Erkki Ikonen Johtaja Yrjö Kaukonen Lehtori Mauno Löfroos Konsuli Cyril Reincke Isännöitsijä Markku Voutilainen Majuri evp. Torvald Appelroth Komentajakapteeni evp. Erkki Kerttula Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Popp~us Eversti Olavi Larkas Si ht~eri Vall e Resko Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Kaleva Sampila Liikkeenharjoi ttaja I,auri Vesterberg

5 - 5 - Suomen Painiliitto: Painonnosto Suomen liitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Toimitusjohtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Johtaja Kauko Penttilä Varatuomari Reino Ikävalko Työnjohtaja Matti Väänänen Varatuomari Pekka Kare Insin~öri Eino Mäkinen Myyntipäällikkö Veikko Kinha Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Ministeri 'Antero Väyrynen Eversti Erkki Poroila Talousjohtaja Turkka Laine L kit.tohtori J.O. Söderhjelm Toiminnanjohtaja K. G. Källström Suomen Pyöräilyliitto: Varatuomari Kallio Kotkas Ajomestari Sulo Lahtinen Kauppias Arvo Maunumäki Edustaja Paul Nyman Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Uimal iitto: Suomen Urheiluliitto: Eversti Rolf Börje'Backström Johtaja V. Jansson Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Toimitusjohtaja Gr. Tigerstedt Kauppaneuvos Jorma Soiro V n r ~ tu o mari Erkki Rutanen Insinööri Ilmari Simula I L~ i n ööri Lirger Kivelä Herra Taisto Kasvio Varatuomari Pen~ti Koskinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Järjestelymestari Arvi Laakso Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura Opettaja Orvo Anttila

6 - 6 - Lehtori Jorma Valtonen Tarkastaja Mauno Mäkinen Herra Into Lahdelma Herra Pauli Tavisalo Herra Olavi Hallavuo Suomen Voimisteluliitto: Tohtori Birger Stenman Lehtori Esa Seeste Lehtori Tuomo Jalantie Lehtori Juhani Kokko Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Hovioikeudenauskultantti Yrjö Luukko Erikoisjäsenet: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Pääsihteeri Aaro Laine Kansliapäällikkö Heikki Hosia Oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman Kansanedustaja Sulo Hostila Johtaja Pekka Martin Sosiaalineuvos Unto Siivonen Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Einar Friman Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana nn toiminut sosiaalineuvos Akseli Kaskela ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. Hallitus Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana kolme muutosta. Vuorineuvos Paavo Honkajuuren tultua valituksi KOK:n jäseneksi valittiin hänet myös yhdistyksen hallituksen jäseneksi sääntöjen 14 :n mukaisesti. Lehtori Pentti Anttilan ja sosiaalijohtaja Erkki Palolammen jäsenyys valtuuskunnassa lakkasi Koska sään-

7 - 7 - töjen 18 :n mukaan heidät myös tällöin katsottiin eronneiksi yhdistyksen hallituksesta valitsi valtuuskunta heidän tilalleen tohtori Birger Stenmanin ja toimitusjohtaja Erkki Noramaan. seuraava: Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Jäsenet S i h tee r i s t ö Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Jukka Uunila Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Kansanedustaja Sulo Hostila Dipl.insinööri Lennart Kivi Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Esko Kossila Toimitusjohtaja Harry Lindblad Johtaja Pekka Martin Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Dipl.kauppias Aarno Pajunen Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius Varatuomari J.W.Rangell (kanniajäsen) Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Sihteeri Valle Resko Sosiaalineuvos Unto Siivonen Kauppaneuvos Jorma Soiro Tohtori Birger Stenman Lakit.tohtori J.O. Söderhjelm Yhdistyksen ja hallituksen pääsihteerinä on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin ja Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut sihteeri Valle Resko, jonka toimiston osoite on: Stadion, Helsinki 26 ja puhelin

8 - 8 - Valmennus toimikunnan sihteerinä on toiminut valmentaja Eino Heikkinen, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja Tauno Jorasmaa, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Suomen Olympiayhdistyksen ja Olympia-taloustoimikunnan varainhoito on ollut Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosaston tehtävänä. T i 1 i e n t a r kas t u s Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hannes Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen. Olympia-taloustoimikunnan tilitysaineiston tarkastuksen on vuodelta 1967 suorittanut tilitoimisto OY Widenius, Sederholm & Someri AB. K 0 k 0 u k s e t Yhdistyksen valtuuskunta kok0dntui vuosikokoukseensa ja ylimääräiseen koko~~seen Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 5 kertaa, nimittäin: , , , ja Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa 9 kertaa, nimittäin: , , , , , , , ja

9 , Toi m i kun n a t Hallitus on 4- vuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: OLYMPIA- TALOUSTOIMIKUNTA Olyn~ia - taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiake :cäyksen hoi taminen sekä kisoihin lähetettävien joukkueiden puvuston hanl::kiminen, on kokoonpanol taan seuraava: Puheenjohtaja Dipl.kauppias Aarno Pajunen Va:i:,apuheenj ohtaja Johtaja '"lilj 0 Luukka Jäsenet Toimitusjohtaja Aarne J~ Aarnio Varatuomari Päiviö Hetemäki Dipl. insinööri Mauri Kotilainen Pääjohtaja Olavi Mattila Puheenjohtaja Jaakko Rantanen Tohtaja Vihtori Rantanen Ministeri Olavi Salonen Kamreeri Jussi Tossavainen I~aupallil1en j oht2.ja Mauri Vierumäki Toimitusjohtaja Einari Ylinen Sihteeri Valle Res}{o Toimikunnan työvaliokunta: puheenjohtaja Aarno Pajunen, varapuheenjohtaja Viljo Luukka, Jussi Tossavainen, Einari Ylinen ja sihteeri Valle Resko. Taloustoimikunta on pitänyt vuoden aikana yhden kokouk3en ja työvaliokunta 13 kokousta. yhteensä 12/to Pöytäkirjapykäliä on kertynyt Lisäksi on pidetty lukuisa määrä työvaliokunnan jäsenten välisiä erillisiä neuvotteluja. aikana käsittänyt seuraavia asioita:,. -'- KlnLJa. Toiminta on vuoden - Suomalainen-lehden olympiakilpailujen palkintojen han- }liesten muotineuvoston ja Apu- lehden väliset neuvottelut, kilpailut~ pulcunäytökset ja esittelyt. - Grenoblen joukkueen puvuston erittäin monipuolisen ja laadultaan ensiluokkaisen materiaalin hankinta.

10 _ Neuvottelut vqlmistajan kanssa edellä mainitun materiaalin saattamisesta lopulliseen muotoonsa yksityiskohtineen ja kokeiluineen. _ Olympiakilpailujen palkintomatkalaisten hoitaminen ja matkan järjestely. _ Neuvottelut Yleisradion, Urheilutoimittajien liiton, Mainos-TV:n ja toimittaja Tarvajärven kanssa. - Neuvottelut Urheilu- Metsästys- ja Kalastustarvikekauppiaat roy.:n ja seurojen välisestä yhteistyöstä olympiamerk- kien myynnistä. _ Pohjoismaiden Yhdyspankin ja mainostoimisto Mainosleiman kanssa järjestetty koko maata käsittävä olympia-aiheinen j E, olympiakeräystä tukeva näyttely, joka ei aiheuttanut kustannuksia. Näyttely oli taiteilija Ronkasen valmistama. _ Olympiamerkkien käteiskaupan aikaansaaminen SOK:n, Tukon, OTK:n, Keskon, Rautatiekirjakaupan, maamme urheiluopistojen, Esson, Shellin ja Teboil Oy:n kanssa. _ Järjestetty olympiakilpailujen voittajille autojen ja Grenoblen matkalippujen luovutustilaisuudet Rovaniemellä, Kiuruvedellä, Porissa ja Lahdessa. Paikkakuntien lehdistö on S8-' lostanut nämä tilaisuudet kuvilla varustettuina tehden sam~l la selväksi, että kilpailut oli järjestetty Suomalainen-lehdessä ja olympiakeräyksen hyväksi. Vuoden kirjelmäkeräys sujui normaalisti aiheuttaen joulukuuksi "täystyöllisyyden" Valtioneuvoston ilmoitettua, että lahjoitusten verovapaus poistetaan alkaen. Keräys tuotti vuoden aikana yhteensä mk ,- seuraavilta lahjoittajilta: Ka~sallis - Osake - Pankki ,-, Tervakoski Oy ,-, Mallasjuoma Oy 1.000,-, Rautatiekirjakauppa r-, Kajaani Oy ,-, Suomen Merivakuutus Oy 1.000,-, Turun Osuuskauppa 200,-, Oy Nokia Ab ,-, Oy Gustav Paulig Ab ,-, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki , - s Kymi Oy , -, Valmet Oy 3.000,-, Suomen Sokeri Oy ,-, Fazer Oy 5.000,-, Tampella Oy ,-, Vakuutus Oy Pohjola 5.000,-, Paperipalvelu ,-, Rauma- Repola Oy 5.000,-, Vakuutus Oy Tarmo 3.000,- ja Mainos Yhtymä ,-. Tavaralahjoituksia saatiin seuraavilta liikkeiltä yhteensä noin markan arvosta: Oy Ford Ab, Korpivaara Oy,

11 ,.. ' Kisapuku Oy, Pallo Paita Oy, Helsingin Villakehräämö Oy, Oy Berner Ab, Auto Novo Oy, Lakkitehdas Wega, Villayhtymä, Rentto Oy, Urheilukarhu Oy, Kudeneule Oy, Kas-Kas Oy, Kalevala Koru, Instrumentarium Oy, T:mi Birger Huhta, Olkain Oy, Yhtyneet Pukutehtaat, SOK, Sokos, Palmroth, Finlayson Forssa, Arolan kutomo, Tikkurilan Silkki Oy ja Trans-Meri Oy. Mainosta olyrnpiakeräyksestä ovat tehneet: Suomen Urheilulehti, TUL, Kuvastin, Pirkka, Kehä, eräät maaseutujen päivälehdet, SVUL:n osoite- ja vuosikalenteri, Suomalainen, Kesti Iän Sanomat, Helsingin Sanomat, Ilta- Sanomat sekä Yhteishyvä. Muita tiedotus- ja mainostilaisuuksia: 1) Grenoblen joukkueen miesten pukujen esittely lehdistölle. 2) Suomalainen-lehden olympiakilpailun palkintoauton luovutus- ja esittely tilaisuus Meilahden sairaalan (Hilton) edustalla ja SVUL:n toimitalossa yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. 3) Mexicon esikisajoukkueen pukujen luovutus. 4) Grenoblen kisajoukkueen naisten ja miesten pukujen esittely Olympiakomitean hallitukselle. 5) osallistuminen Nuoriso-67 näyttelyyn Otaniemessä toukokuussa. 6) toimitussihteeri Esko Laaksosen laatimina on toimikunnan nimissä lähetetty maan päivälehdille vuoden 1967 aikana Grenoblen kisoja koskevia tiedonantoja 4 kpl. Australiaan, USA:han, Kanadaan ja Ruotsiin on lähetetty 205 kulta-, 4500 hopea-, 1000 hiha- ja 1600 tarramerkkiä (toistaiseksi on saapunut vain yksi välitilitys Tukholmasta ( mk 1.469,-. ) Urheilumme kaikki keskusliitot (SVUL, TUL, TUK, SPL ja CIF) ovat levittäneet keräysmerkkejä seuroilleen yhteensä markan bruttoarvosta, mutt~ ensimmäiset väli tilitykset ovat varsin vähäiset mk ,10. Kirjeensulkijamerkki on saanut ilahduttavan hyvän vastaanoton ja monipuolisen käytön. Sen tuottokin on jo kohonnut melkoiseksi.

12 , Kirjeensulkijamerkkiä käytetään: 1) kirjeiden koristeena 2) maksuvälineenä erilaisissa kilpailuissa, joista mainittakoon seuraavat: a) Suomalainen- lehden järjestämät olympiakilpailut b) Apu-lehden kilpailu äänestettäessä olympia-asuista c) Pirkka-lehden kilpailu ja KestiIän Sanomien kilpailu d) Mainos-TV:n "Tervetuloa"-ohjelman yhteydessä järjestetyt arvonnat jne. Kirjeensulkijamerkkiä on jaettu maamme postitoimipaikkoihin, liike- ja säästöpankkeihin, osuuskassoihin, Rautatiekirjakauppoihin (R-kioskit), osuuskauppoihin ja yksityisiin liikkeisiin yhteensä toista miljoonaa kappaletta. Mainos-TV:n järjestämän "Tervemenoa Grenobleen"-lähetyksen yhteydessä suoritettiin käteiskauppana seurojen välinen merkkimyyntikilpailu, jonka kokonaistulos oli markkaa. Siitä seurojen netto- osuudeksi kertyi markkaa ja neljä Grenoblen matkaa myyntipalkkiona. Komitean netto-osuus markkaa. Todettakoon vielä, että edellä mainittujen palkkioiden lisäksi myös suuri yleisö on saanut vastinetta rahoilleen eli palkintoina olympiakomitealt a mm. viisi autoa, 15 Grenoblen matkaa sekä lukuisia muita arvokkaita palkintoja, jotka Olympiataloustoimikunta on hankkinut valtaosaltaan lahjoituk~inao Esimerkkinä mainittakoon vielä parhaat olympiamerkkien yksityiset myyjät. Johtaja Viljo Luukka on myynyt 85 kultamerkkiä a 50 mk/kpl ja 9-vuotias Ritva- Liisa Haarala Lahdesta on myynyt kpl markan kirjemerkkejä tilittäen molemmat myyjät edellä mainitut bruttosummat Olympiakeräystilille. VALMENNUSTOIMIKUNTA Valmennustoimikunnan t ehtävänä on toimia Olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennustoimikunta tekee ehdotuksia eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä. Edelleen se valvoo olympiavalmennusta, tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä, seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan kansallisissa ja

13 kansainvälisissä kilpailutilaisuuksissa, joissa on mukana olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Toimikunnan kokoonpano toimintavuoden aikana oli seuraava: Puheenjohtaja Toimitusjoh t ~ja Jukka Uunila Jäsenet Sihteeri Professori Kaarlo Hartiala Lehtori Pentti Anttila Lääk. lisensi aatti Risto Elovainio Lääk. lisensiaatti Ilkka Vuori Voimistelunopettaja Juhani Kirjonen Osastopäälli kkö Tapio Pöyhönen Päävalmentaja Veli Saarinen Voimistelunopettaja Kalevi Tuominen Valmentaja Ei no Heikkinen Valmennustoimikunta on pitänyt toimintavuoden kuluessa yhteensä 8 kokousta. Pöytäkirjapykäliä on kokouksista kertynyt 69. Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Uunila 8, Anttila 5, Hartiala 3, Vuori 7, Elovainio 3, Kirjonen 3, Saarinen 6, Tuominen 5, Pöyhönen 6 ja Heikkinen 8 kertaa. Olympiavalmentajien luento- ja opintopäiviä on järjestetty kahdet vuoden 1967 aikana. Ensimrnäiset olivat Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Opettajina toimivat voimistelunopettaja Raija Riikkala, valmentaja Arthur Lydiard, valmentaja Valto Olenius, päävalmentaja Veli Saarinen, koulutusohjaaja Olavi Haaskivi ja päävalmentaja Veijo Vasko. Osanottajia oli 57. paikassa Opettajina ja luennoitsijoina tällöin toimivat johtaja Jukka Uunila, Toiset opintopäivät olivat edellä mainitussa kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, lääket.lisensiaatti Ilkka Vuori, tekn. tohtori Friedrich Blanz, voimistelunopettaja Kalevi Tuominen, toimittaja Stig Häggblom, diplomi-insinööri Pertti Jotuni ja lehtori Esa Seest~. Osanottajia oli 50. Olympiavalmennuksessa, jota Olympiakomitean taholta oli valmennus kaudeksi tuettu markkaa/valmennettava, oli talviliitoista 64 ja kesäliitoista 106 valmennettavaa~

14 Valmennuksessa olevat oli velvoitettu käymään Helsingin ja Turun urheilulääketieteellisillä asemilla kolme kertaa vuodessa lääkärin tarkastuksissa ja kuntotesteissä, jotka Olympiakomitea on kustantanut. Valtuuskunnan antamin valtuuksin Suomen Olympiakomitean hallitus päätti suorittaa valmennusvaroja valmennus toimikunnan esityksen mukaisesti markkaa hyväksyttyä valmennettavaa kohden talviurheilulajeille alkukesällä 1967 ja kesäurheilula- jeille syksyllä 1967 seuraavasti: Ampumahiihto 5 valmennettavaa mk Hiihto 34 - II _ Luistelu: 10 - " - Suomen Luisteluliitolle mk ,- Työväen Urheiluliitolle " ~5~. 0 Jääkiekko Ammunta Koripallo Melonta Nykyaikainen 5-ottelu Nyrkkeily Suomen Nyrkkeilyliitolle Työväen Urheiluliitolle Paini: Suomen Painiliitolle Työväen Urheiluliitolle Painonnosto Pyöräily Purjehdus Soutu " 0_0~,_- " 15 valmennettavaa " " " II 3 " 5 " mk ,- II 2.500,- 15 valmennettavaa mk ,- " ,- " " II 6 valmennettavaa " 3 " " 5 5 " II " " " II " Uinti 10 II " Voimistelu: 6" Suomen Voimisteluliitolle mk , - Työväen Urheiluliitolle II , - " Yleisurheilu 23 valmennettavaa " ; , ) , , , , , , , ~ , ,-, , , , ,- yhteensä ,- ==================================== Hallitus oli myös käsitellyt Suomen Miekkailuliiton ja Suomen Uimaliiton vesipallojoukkueen valmennusmääräraha- anomukset, mutta ei katsonut olevan riittäviä perusteita rahoittaa olympiavalmennusta näissä lajeissa.

15 , G r eno b 1 e n kansainväliset luistelukilpailut pidettiin päivinä tammikuuta Tällöin maatamme edusti seuraava joukkue: Joukkueen johtaja: Valmentaja: Miesluistelijat: Naisluistelijat: Aarno Pajunen Pentti Peltoperä Jouko Launonen, Kimmo Koskinen, Rauli Helen ja Pekka Halinen Kaija Mustonen, Kaija-Liisa Keskivitikka ja Arja Kantola Parhaista tuloksista mainittakoon seuraavat: Miesten luistelut: m 4. sija Jouko Launonen 5. sija Pekka Halinen m 2. sija Jouko Launonen 5. sija Rauli Helen m 3. sija Jouko Launonen Naisten luistelut: m 5. sija Kaija Mustonen m 5. sija Kaija Mustonen m 3. sija Kaija Mustonen G r eno b 1 e n kansainvälisiin hiihtokilpailuihin päivinä helmikuuta osallistui Suomesta seuraava joukkue: Ylijohtaja: Hiihtojoukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Mieshiihtäjät: Naishiihtäjät: Mäkimiehet: Ali Koskimaa Alppihiihtäjät: Ampumahiihtojoukkue: Johtaja ja valmentaja: Kauko Montonen Hiihtäjät: Åke Svensk Risto Elovainio Veli Saarinen, Erkki Jääskeläinen, Eino Kirjonen ja Lasse Johansson Osmo Karjalainen, Kalevi Laurila, Hannu Taipale ja Manne Liimatainen Helena Kivioja ja Senja Pusula Veikko Kankkonen, Topi Mattila, Juhani Ruotsalainen ja Heikki Väisänen Ulf Ekstam Erkki Ala-Honkola, Heikki Flöjt, Martti Jantunen ja Kalevi Vähäkylä

16 ' Parhaat tulokset olivat seuraavat: Miesten hiihtolajit: 15 km 5. sija Kalevi Laurila 30 km 6. sija Kalevi Laurila Naisten hiihtolajit: 5km 8. sija Senja Pusula Pieni mäki: 1 sija Veikko Kankkonen 7. sija Heikki Väisänen Suurmäki: 4. sija Juhani Ruotsalainen Ampumahiihto: viesti 1 sija Erkki Ala-Honkola Heikki Flöjt Martti Jantunen Kalevi Vähäkylä M e x i C 0 n esikisoissa päivinä lokakuuta oli maatamme edustamassa seuraava joukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Jukka Uunila Ilkka Vuori Valto Olenius ja P. H.Näätänen Urheilijat ja heidän edustamansa urheilulaji: Yleisurheilu Jouko Kuha Kalevi Ihaksi Mikko Ala-Leppilampi Pertti Pousi Erkki J.Vlustakari Altti Alarotu paini Martti Laakso Eero Tapio painonnosto voimistelu Kaarlo Kangasniemi Lasse Laine Mauno Nissinen ammunta Juhani Laakso nykyaikainen 5-ottelu Seppo Aho nyrkkeily Kari Meronen uinti Marju Tilly Mexicon kansainvälisten kilpailujen parhaat tulokset joukkueemme kohdalla olivat: Yleisurheilu: kolmiloikka 4. sija Pertti Pousi paini : sarja 63 kg 1. sija Martti Laakso

17 sarja 70 kg 4. sija Eero Tapio 12ainonnosto: 82 z 5 kg 5. sija Kaarlo Kangasniemi ammunta : v""paakivääri 4. sija Juhani Laakso n;yrkkeil;y: kevyt sarja 3. sija Kari Meronen uinti : naiset: 200 m rintauinti 6. sija Marju Tilly Koska pätevää suomenkielistä valmennus alan oppikirjaa ei ole ollut saatavissa, teki valmennustoimikunta vuoden 1967 alussa Olympiakomitean hallitukselle esit yksen "Valmennuksen perustiedot"- nimisen kirjan painamisesta. Kirjaan tulee noin sivua ja sitä tullaan painamaan noin kpl. "Valmennuksen perustiedot"- kirjan ki rjoittajiksi tulevat mm. prof. Kaarlo Hartiala, tohtorit H. Kvi st, I. Vuori, R. Elovaini o, lehtori P. Anttila, voimistelunopettajat J. Kirjonen ja L. Savonen sekä apulaisprofessori M. Pasi la. Lehdistön tiedotustilaisuuksia valmennus toimikunta järjesti toimintakauden aikana kahdet, molemmat opintopäivien yhteydessä Vierumäellä oli lehtimiehiä paikalla 8 ja heitä oli 14. Yhteistyö lehdistön kanssa vuoden aikana on ollut hyvä ja rakentava. Olympiakomi tean hallitukselle valmennus toimikunta on tebnyt lukuisia perusteltuja aloitteita ja esityksiä koskien olympiavalmennusta, kilpailijoiden valintoja, määrärahojen jakoa, valmentajien koulutusta, kilpailu- ja opintomatkojen järjestelyä, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä valmennukseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan työskentely on tapahtunut muuten edellisen vuoden kokoonpanossa paitsi että maaseudun lehtimiesten taholta esitetyn toivomuks en mukaisesti ja toimikunnan esityksestä olympiakomitean hallitus täydensi tiedotustoimikuntaa toimittaja Jouko Auterolla Tampereelta. Toimikunnan kokoonpano on ollut: Puheenjohtaja: pääsihteeri Aaro Laine Jäsenet: toimittaja Jouko Autero

18 toimittaja Stig Häggblom toimittaja Jaakko Kahila toimittaja Anssi Kukkonen tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh toimittaja Juhani Melart toimittaja Pentti Salmi toimittaja Pekka Tiilikainen Sihteeri: toimittaja Tauno Jorasmaa Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet Toimikunta on pitänyt julkisen sanan tietoisena olympiakomitean kokousten, hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien niistä päätöksistä, jotka ovat koskeneet julkisuutta. Toimikunnan taholta on kokouspäätöksistä annettu uutinen STT: lie niin, että tämä on luettu sekä radiossa että TV:ssä samana päivänä ja lehdistössä ne on kautta maan julkaistu seuraavana päivänä. Vuoden aikana toteut ;tut esikisamatkat, helmikuussa 1967 Grenoblsen ja syys-lokakuussa Mexicoon antoivat aiheen kolmeen tiedotteeseen ja kahteen tiedotustilaisuuteen kumpikin. Ensin joukkueen valitseminen, sitten lehdistötilaisuus ennen matkaa sekä haastattelu- ja vastaanottotilaisuus joukkueen palatessa. Varsinaisten kokousuutisten lisäksi on vuoden aikana tiedotustoimikunta yhdessä muiden Olympiakomitean toimikuntien kanssa järjestänyt tiedotustilaisuuksia mm. valmennustoimikunnan valmentajakurssien yhteydessä, samoin kuin taloustoimikunnan kanssa olympiakeräystoimintaan ja olympiapukujen esittelyyn liittyviä tiedotustilaisuuksia. Lehdistön olympiakisa-asiat Tehtävänsä mukaisesti toimikunta on vuoden aikana käsitellyt lehdistön olympiakisa-asioita. Niinpä yhteistoiminnassa Helsingissä toimivan Meksikon suurlähetystön ja konsulaatin sekä Mexico Cityssä toimivan Suomen Olympia-attashean Raimo Lindgrenin kanssa on vuoden aikana kehittynyt varsin täydellinen Mexicon kisojen tiedotusmateriaalin välittyminen Mexicon kisojen johdolta suoraan Suomen lehdistölle, radiolle ja TV:lle.

19 Grenoblen talvikisojen tiedotusmateriaalinen jako kisojen järjestäjiltä maahamme oli järjestyksessä jo edellisenä vuonna. Olympia-attasheain käynnit Suomessa Sekä olympiauutisten että varsinkin lehdistön olympiaasiain selvittämisen kannalta oli onnekas ta, että sekä Mexicon kisojen että Grenoblen kisojen olympia-attasheat vierailivat vuoden aikana Suomessa ja tällöin toimikunnan järjestämissä tiedotustilaisuuksissa lehdistö sai tuoreeltaan tiedustella sekä yleisiä olympiakuulumisia että selvitellä kisojen lehdistöasioita. Olympiavoittajat ritareina komitean vieraina Maamme olympiakisahistorian erääksi ainutlaatuiseksi ja toistumattomaksi tilaisuudeksi muodostui Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkkien solkineen jakotilaisuus, joka pidettiin joulukuun 29 päivänä 1967 Töölön Urheilutalossa. Tässä tilaisuudessa, va ikka s e koski vain silloin Helsingissä asuvia olympiavoittajia, 16 olympiavoittajaa otti vastaan tasavallan presidentin heille maamme itsenäisyyden 50-juhlavuoden juhlatapahtumiin liittyvänä myöntämät Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkit solkineen. Tässä tilaisuudessa oli kiitettävänä ja onniteltavana viimeisen kerran ensimmäinen olympiavoittajamme vuorineuvos Verner Weckman. Uutisten ja tiedotteiden saama vastaanotto Suomen julkinen sana, lehdistö, radio ja kymmenen viime vuoden aikana myös TV, ovat tehneet maamme urheilulle korvaamattomia palveluksia. Varsinkin olympiakisa - asiat julkinen sanamme on tuntenut läheisesti omakseen. Tämä varauksettoman myönteinen suhtautuminen, uutisten käsittely ja niille annettu huomattava osuus on jatkunut. Poikkeuksellista sen sijaan on ainakin osittain ollut olympiakeräysasian saama vähentynyt huomio. Kun edellisiin olympiakisoihin liittyvät ns. suurlahjoitukset saivat suuren huomion julkisuudessa tekstein ja kuvin, suurlahj oitukset käsitellään nyt, jos käsitellään lainkaan, vaatimattomana mainintana ja kuvia lahjoitusten luovutustilaisuuksista ei ole onnistuttu saamaan julkisuuteen kuin poikkeuksellisesti. Tässä suhteessa kuitenkin TV:n urheiluosasto an-

20 saitsee erikoiskiitokset, sillä sen suhtautuminen keräyslahjoitusuutisiinkin on ollut erittäin suopea. Lehdistötilaisuudet vuonna 1967 Aika e Baikka lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä lehdistötilaisuus Töölön Sairaalan edustalla ja Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä Aihe Grenoblen esikisajoukkueen l ähtö attashea Raimo Lindgrenin haastattelu ja tiedotus Grenoblen kisajoukkueen pukuesittely olympiavalmentajien koulutuspäivien tiedotus ja haastattelu Suomalainen- lehden olympiakilpailun palkintoauton luo- vutus ja talvikisaolympiaattashean Aleksei Lahden haastattelu Mexicon esikisaj oukkueen läh- töhaastattelu Mexicon esikisajoukkueemme saapuminen ja haastattelu olympiavalmentajien koulutuspäivien keskustelutilaisuus ja haastattelu kutsu- ja lehdistötilai- ritarimerkkie n jako olympiasuus Töölön Urheilutalossa voittajille E d u s t u s Varatuomari J. W. Rangell erosi Kansainvälisen Olympiakomitean varsinaisesta jäsenyydestä KOK:n 65. vuosikongressissa Teheranissa. Hänen tilalleen valittiin vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari Rangell valittiin samassa kongressissa KOK:n kunniajäseneksi. Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell toimii edelleen KOK:n varsinaisena jäsenenä. Edellä mainittuun KOK:n kongressiin osallistuivat varatuomari J. W. Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. KOK:n kongressin yhteydessä oli myös kansallisten olympiakomiteoiden kokous ja kokous KOK:n Exocutive Committeen kanssa Näissä kokouksissa edusti komi -

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot