SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki"

Transkriptio

1 " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää vähennettiin ja hyväksyttyä valmennettavaa kohden suoritettiin liitoille valmennusvaroja enemmän kuin aikaisemmin. Sekä Grenoblen että Mex1con esiklsoihin lähetettiin joukkueet hankkimaan kokemuksia tulevista kilpailupaikoista ja paikallisista olosuhteista. Pohjoismainen yhteistyö komiteoiden kesken on ollut kiinteää ja erikoisesti lääketieteen.alalla pohjoismaiset lääkärit ovat selvitelleet akklimatisointikysymyksiä. Varojen keräys, joka käynnistettiin vuoden 1966 puolella, pääsi hyvään vauhtiin ja on jo tuottanut kauniita tuloksia. Keräys jatkuu aina Mex1con kisoihin saakka. Opetusministeriön päätös juuri kisojen kynnyksellä olla antamatta komitealle enää veikkauskierroksia vaan sen,sijaan osottaa varoja valtion tulo- ja menoarvion kautta, tullee ilmeisesti jonkin verran rajoittamaan yhdistyksen toimintaa.

2 -2- J ä sen i s t ö Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia; Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ovat ne seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto S.u'Omen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen luekkailulii tto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehti;ialiitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä.

3 - 3 - V a 1 t u u s kun t a Valtuuskunnan vuosikokouksessa todettiin, että varatuomari J.W. Rangellille oli Kansainvälisen olympiakomitean 65. vuosikongressissa Teheranissa myönnetty pyytämänsä ero KOK:n jäsenyydestä ja hänen tilalleen oli J.W.Rangellin esi~yksestä valittu vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari J.W. Rangell oli samassa tilaisuudessa valittu KOK:n kunniajäseneksi. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti henkilövaihdoksia valtuus'kuntaan Suomen Ampumahiihtoliiton, Suomen Hiihtoliiton,. Suomen Jousiampujain Liiton, Suomen Käsipalloliiton, Suomen Maahockeyliiton, Suomen Nyrkkeilyliiton, Suomen Painonnostoliiton, Suomen Palloliiton, Suomen Purjehtijalilton ja Suomen Voimisteluliiton esityksestä. Toimintavuoden päätty ~ ssä oli valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä 60, mikä on sääntöjen 6 :n mukaan valtuuskunnan jäsenten enimmäismääräkin. Kokoonpano varamiehineen oli siten toimintavuoden päättyessä seuraava: Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet: Varatuomari J.W. Rangell, kunniajäsen Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Suomen Ampujainliitto: Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Agronomi Ensio Oila Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto Apulaispoliisimestari Edvard Urja Suomen Ampumahiihtoliitto: Toimitusjohtaja Mika Tiivola Ev rstiiuutnantti Heikki Virtanen Suomen Hiihtoliitto: varalla : Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Hannu Koskivuori Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal Toimitusjohtaja Matti TaIsi Komisario Kauko Nikkanen Opistonjohtaja Tauno Juurtola Lehtori Antero Kekkonen Konsuli Åke Svensk

4 - 4 - Suomen Jousiampujain Liitto: Kenraaliluutnant t i Veikko Koppin n Rakennusmestari Esko Immonen Suomen Judoliitto: Suomen Jääkiekkoliitto: Suomen Kanoottiliitto: Suomen Kaunoluisteluliitto: Suomen Korip~lloliitto: Suomen Käsipalloliitto: Suomen Kävelyurheiluliitto: Suomen Lentopalloliitto: Suomen Luisteluliitto: Suomen Maahockeyliitto: Suomen Miekkailuliitto: Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: Suomen Nyrkkeilyliitto: Hallitusneuvos Tors ten Mur~n Luottopäällikkö Cingiz Safiull& Toimi tusj ohtaja Harry Lind-blad Osastonhoitaja Eino Nuutinen Varatuo~ari Erkki Linko~ö Päätoimittaja Pentti Pirhonen Johtaja Kaj Leidenius Osastopäällikkö Veikko Härkönen Maisteri Sampo S ovijärvi Tohtori Aarne Ellilä Toimitusjohta ja Ville Dil lemuth Varatuomarl Juhani Salmenkylä Osastopäällikkö Aulis Ruusuvaar. Pastori Martti Alaja Puheenjohtaja Jalmari Pöllänen Herra Oiva Karuvaara Varatuomari Seppo Hieta Dipl.insinööri Rune Nylander Dipl.kauppias Aarno Pajunen J oht aja Erkki Ikonen Johtaja Yrjö Kaukonen Lehtori Mauno Löfroos Konsuli Cyril Reincke Isännöitsijä Markku Voutilainen Majuri evp. Torvald Appelroth Komentajakapteeni evp. Erkki Kerttula Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Popp~us Eversti Olavi Larkas Si ht~eri Vall e Resko Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Kaleva Sampila Liikkeenharjoi ttaja I,auri Vesterberg

5 - 5 - Suomen Painiliitto: Painonnosto Suomen liitto: Suomen Palloliitto: Suomen Purjehtijaliitto: Toimitusjohtaja Esko Kossila Työnjohtaja Elmer Härmä Johtaja Kauko Penttilä Varatuomari Reino Ikävalko Työnjohtaja Matti Väänänen Varatuomari Pekka Kare Insin~öri Eino Mäkinen Myyntipäällikkö Veikko Kinha Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Ministeri 'Antero Väyrynen Eversti Erkki Poroila Talousjohtaja Turkka Laine L kit.tohtori J.O. Söderhjelm Toiminnanjohtaja K. G. Källström Suomen Pyöräilyliitto: Varatuomari Kallio Kotkas Ajomestari Sulo Lahtinen Kauppias Arvo Maunumäki Edustaja Paul Nyman Suomen Ratsastajainliitto: Suomen Soutuliitto: Suomen Uimal iitto: Suomen Urheiluliitto: Eversti Rolf Börje'Backström Johtaja V. Jansson Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Toimitusjohtaja Gr. Tigerstedt Kauppaneuvos Jorma Soiro V n r ~ tu o mari Erkki Rutanen Insinööri Ilmari Simula I L~ i n ööri Lirger Kivelä Herra Taisto Kasvio Varatuomari Pen~ti Koskinen Toimitusjohtaja Jukka Uunila Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen Järjestelymestari Arvi Laakso Hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura Opettaja Orvo Anttila

6 - 6 - Lehtori Jorma Valtonen Tarkastaja Mauno Mäkinen Herra Into Lahdelma Herra Pauli Tavisalo Herra Olavi Hallavuo Suomen Voimisteluliitto: Tohtori Birger Stenman Lehtori Esa Seeste Lehtori Tuomo Jalantie Lehtori Juhani Kokko Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti Hovioikeudenauskultantti Yrjö Luukko Erikoisjäsenet: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Pääsihteeri Aaro Laine Kansliapäällikkö Heikki Hosia Oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman Kansanedustaja Sulo Hostila Johtaja Pekka Martin Sosiaalineuvos Unto Siivonen Dipl.insinööri Lennart Kivi Toimitusjohtaja Einar Friman Puh e e n j 0 h taj i s t 0 Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen puheenjohtajana nn toiminut sosiaalineuvos Akseli Kaskela ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. Hallitus Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana kolme muutosta. Vuorineuvos Paavo Honkajuuren tultua valituksi KOK:n jäseneksi valittiin hänet myös yhdistyksen hallituksen jäseneksi sääntöjen 14 :n mukaisesti. Lehtori Pentti Anttilan ja sosiaalijohtaja Erkki Palolammen jäsenyys valtuuskunnassa lakkasi Koska sään-

7 - 7 - töjen 18 :n mukaan heidät myös tällöin katsottiin eronneiksi yhdistyksen hallituksesta valitsi valtuuskunta heidän tilalleen tohtori Birger Stenmanin ja toimitusjohtaja Erkki Noramaan. seuraava: Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä Puheenjohtaja Varapuheenjohtajat Jäsenet S i h tee r i s t ö Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa Toimitusjohtaja Jukka Uunila Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell Vuorineuvos Paavo Honkajuuri Kansanedustaja Sulo Hostila Dipl.insinööri Lennart Kivi Sosiaalineuvos Niilo Koskinen Toimitusjohtaja Esko Kossila Toimitusjohtaja Harry Lindblad Johtaja Pekka Martin Toimitusjohtaja Erkki Noramaa Dipl.kauppias Aarno Pajunen Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius Varatuomari J.W.Rangell (kanniajäsen) Kenraalimajuri evp. Albert Ravila Sihteeri Valle Resko Sosiaalineuvos Unto Siivonen Kauppaneuvos Jorma Soiro Tohtori Birger Stenman Lakit.tohtori J.O. Söderhjelm Yhdistyksen ja hallituksen pääsihteerinä on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin ja Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut sihteeri Valle Resko, jonka toimiston osoite on: Stadion, Helsinki 26 ja puhelin

8 - 8 - Valmennus toimikunnan sihteerinä on toiminut valmentaja Eino Heikkinen, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja Tauno Jorasmaa, jonka toimiston osoite on: Topeliuksenkatu 41 a A ja puhelin Suomen Olympiayhdistyksen ja Olympia-taloustoimikunnan varainhoito on ollut Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosaston tehtävänä. T i 1 i e n t a r kas t u s Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hannes Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen. Olympia-taloustoimikunnan tilitysaineiston tarkastuksen on vuodelta 1967 suorittanut tilitoimisto OY Widenius, Sederholm & Someri AB. K 0 k 0 u k s e t Yhdistyksen valtuuskunta kok0dntui vuosikokoukseensa ja ylimääräiseen koko~~seen Suomen Olympiayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 5 kertaa, nimittäin: , , , ja Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa 9 kertaa, nimittäin: , , , , , , , ja

9 , Toi m i kun n a t Hallitus on 4- vuotiskaudeksi asettanut seuraavat toimikunnat: OLYMPIA- TALOUSTOIMIKUNTA Olyn~ia - taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiake :cäyksen hoi taminen sekä kisoihin lähetettävien joukkueiden puvuston hanl::kiminen, on kokoonpanol taan seuraava: Puheenjohtaja Dipl.kauppias Aarno Pajunen Va:i:,apuheenj ohtaja Johtaja '"lilj 0 Luukka Jäsenet Toimitusjohtaja Aarne J~ Aarnio Varatuomari Päiviö Hetemäki Dipl. insinööri Mauri Kotilainen Pääjohtaja Olavi Mattila Puheenjohtaja Jaakko Rantanen Tohtaja Vihtori Rantanen Ministeri Olavi Salonen Kamreeri Jussi Tossavainen I~aupallil1en j oht2.ja Mauri Vierumäki Toimitusjohtaja Einari Ylinen Sihteeri Valle Res}{o Toimikunnan työvaliokunta: puheenjohtaja Aarno Pajunen, varapuheenjohtaja Viljo Luukka, Jussi Tossavainen, Einari Ylinen ja sihteeri Valle Resko. Taloustoimikunta on pitänyt vuoden aikana yhden kokouk3en ja työvaliokunta 13 kokousta. yhteensä 12/to Pöytäkirjapykäliä on kertynyt Lisäksi on pidetty lukuisa määrä työvaliokunnan jäsenten välisiä erillisiä neuvotteluja. aikana käsittänyt seuraavia asioita:,. -'- KlnLJa. Toiminta on vuoden - Suomalainen-lehden olympiakilpailujen palkintojen han- }liesten muotineuvoston ja Apu- lehden väliset neuvottelut, kilpailut~ pulcunäytökset ja esittelyt. - Grenoblen joukkueen puvuston erittäin monipuolisen ja laadultaan ensiluokkaisen materiaalin hankinta.

10 _ Neuvottelut vqlmistajan kanssa edellä mainitun materiaalin saattamisesta lopulliseen muotoonsa yksityiskohtineen ja kokeiluineen. _ Olympiakilpailujen palkintomatkalaisten hoitaminen ja matkan järjestely. _ Neuvottelut Yleisradion, Urheilutoimittajien liiton, Mainos-TV:n ja toimittaja Tarvajärven kanssa. - Neuvottelut Urheilu- Metsästys- ja Kalastustarvikekauppiaat roy.:n ja seurojen välisestä yhteistyöstä olympiamerk- kien myynnistä. _ Pohjoismaiden Yhdyspankin ja mainostoimisto Mainosleiman kanssa järjestetty koko maata käsittävä olympia-aiheinen j E, olympiakeräystä tukeva näyttely, joka ei aiheuttanut kustannuksia. Näyttely oli taiteilija Ronkasen valmistama. _ Olympiamerkkien käteiskaupan aikaansaaminen SOK:n, Tukon, OTK:n, Keskon, Rautatiekirjakaupan, maamme urheiluopistojen, Esson, Shellin ja Teboil Oy:n kanssa. _ Järjestetty olympiakilpailujen voittajille autojen ja Grenoblen matkalippujen luovutustilaisuudet Rovaniemellä, Kiuruvedellä, Porissa ja Lahdessa. Paikkakuntien lehdistö on S8-' lostanut nämä tilaisuudet kuvilla varustettuina tehden sam~l la selväksi, että kilpailut oli järjestetty Suomalainen-lehdessä ja olympiakeräyksen hyväksi. Vuoden kirjelmäkeräys sujui normaalisti aiheuttaen joulukuuksi "täystyöllisyyden" Valtioneuvoston ilmoitettua, että lahjoitusten verovapaus poistetaan alkaen. Keräys tuotti vuoden aikana yhteensä mk ,- seuraavilta lahjoittajilta: Ka~sallis - Osake - Pankki ,-, Tervakoski Oy ,-, Mallasjuoma Oy 1.000,-, Rautatiekirjakauppa r-, Kajaani Oy ,-, Suomen Merivakuutus Oy 1.000,-, Turun Osuuskauppa 200,-, Oy Nokia Ab ,-, Oy Gustav Paulig Ab ,-, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki , - s Kymi Oy , -, Valmet Oy 3.000,-, Suomen Sokeri Oy ,-, Fazer Oy 5.000,-, Tampella Oy ,-, Vakuutus Oy Pohjola 5.000,-, Paperipalvelu ,-, Rauma- Repola Oy 5.000,-, Vakuutus Oy Tarmo 3.000,- ja Mainos Yhtymä ,-. Tavaralahjoituksia saatiin seuraavilta liikkeiltä yhteensä noin markan arvosta: Oy Ford Ab, Korpivaara Oy,

11 ,.. ' Kisapuku Oy, Pallo Paita Oy, Helsingin Villakehräämö Oy, Oy Berner Ab, Auto Novo Oy, Lakkitehdas Wega, Villayhtymä, Rentto Oy, Urheilukarhu Oy, Kudeneule Oy, Kas-Kas Oy, Kalevala Koru, Instrumentarium Oy, T:mi Birger Huhta, Olkain Oy, Yhtyneet Pukutehtaat, SOK, Sokos, Palmroth, Finlayson Forssa, Arolan kutomo, Tikkurilan Silkki Oy ja Trans-Meri Oy. Mainosta olyrnpiakeräyksestä ovat tehneet: Suomen Urheilulehti, TUL, Kuvastin, Pirkka, Kehä, eräät maaseutujen päivälehdet, SVUL:n osoite- ja vuosikalenteri, Suomalainen, Kesti Iän Sanomat, Helsingin Sanomat, Ilta- Sanomat sekä Yhteishyvä. Muita tiedotus- ja mainostilaisuuksia: 1) Grenoblen joukkueen miesten pukujen esittely lehdistölle. 2) Suomalainen-lehden olympiakilpailun palkintoauton luovutus- ja esittely tilaisuus Meilahden sairaalan (Hilton) edustalla ja SVUL:n toimitalossa yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. 3) Mexicon esikisajoukkueen pukujen luovutus. 4) Grenoblen kisajoukkueen naisten ja miesten pukujen esittely Olympiakomitean hallitukselle. 5) osallistuminen Nuoriso-67 näyttelyyn Otaniemessä toukokuussa. 6) toimitussihteeri Esko Laaksosen laatimina on toimikunnan nimissä lähetetty maan päivälehdille vuoden 1967 aikana Grenoblen kisoja koskevia tiedonantoja 4 kpl. Australiaan, USA:han, Kanadaan ja Ruotsiin on lähetetty 205 kulta-, 4500 hopea-, 1000 hiha- ja 1600 tarramerkkiä (toistaiseksi on saapunut vain yksi välitilitys Tukholmasta ( mk 1.469,-. ) Urheilumme kaikki keskusliitot (SVUL, TUL, TUK, SPL ja CIF) ovat levittäneet keräysmerkkejä seuroilleen yhteensä markan bruttoarvosta, mutt~ ensimmäiset väli tilitykset ovat varsin vähäiset mk ,10. Kirjeensulkijamerkki on saanut ilahduttavan hyvän vastaanoton ja monipuolisen käytön. Sen tuottokin on jo kohonnut melkoiseksi.

12 , Kirjeensulkijamerkkiä käytetään: 1) kirjeiden koristeena 2) maksuvälineenä erilaisissa kilpailuissa, joista mainittakoon seuraavat: a) Suomalainen- lehden järjestämät olympiakilpailut b) Apu-lehden kilpailu äänestettäessä olympia-asuista c) Pirkka-lehden kilpailu ja KestiIän Sanomien kilpailu d) Mainos-TV:n "Tervetuloa"-ohjelman yhteydessä järjestetyt arvonnat jne. Kirjeensulkijamerkkiä on jaettu maamme postitoimipaikkoihin, liike- ja säästöpankkeihin, osuuskassoihin, Rautatiekirjakauppoihin (R-kioskit), osuuskauppoihin ja yksityisiin liikkeisiin yhteensä toista miljoonaa kappaletta. Mainos-TV:n järjestämän "Tervemenoa Grenobleen"-lähetyksen yhteydessä suoritettiin käteiskauppana seurojen välinen merkkimyyntikilpailu, jonka kokonaistulos oli markkaa. Siitä seurojen netto- osuudeksi kertyi markkaa ja neljä Grenoblen matkaa myyntipalkkiona. Komitean netto-osuus markkaa. Todettakoon vielä, että edellä mainittujen palkkioiden lisäksi myös suuri yleisö on saanut vastinetta rahoilleen eli palkintoina olympiakomitealt a mm. viisi autoa, 15 Grenoblen matkaa sekä lukuisia muita arvokkaita palkintoja, jotka Olympiataloustoimikunta on hankkinut valtaosaltaan lahjoituk~inao Esimerkkinä mainittakoon vielä parhaat olympiamerkkien yksityiset myyjät. Johtaja Viljo Luukka on myynyt 85 kultamerkkiä a 50 mk/kpl ja 9-vuotias Ritva- Liisa Haarala Lahdesta on myynyt kpl markan kirjemerkkejä tilittäen molemmat myyjät edellä mainitut bruttosummat Olympiakeräystilille. VALMENNUSTOIMIKUNTA Valmennustoimikunnan t ehtävänä on toimia Olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennustoimikunta tekee ehdotuksia eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä. Edelleen se valvoo olympiavalmennusta, tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä, seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan kansallisissa ja

13 kansainvälisissä kilpailutilaisuuksissa, joissa on mukana olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Toimikunnan kokoonpano toimintavuoden aikana oli seuraava: Puheenjohtaja Toimitusjoh t ~ja Jukka Uunila Jäsenet Sihteeri Professori Kaarlo Hartiala Lehtori Pentti Anttila Lääk. lisensi aatti Risto Elovainio Lääk. lisensiaatti Ilkka Vuori Voimistelunopettaja Juhani Kirjonen Osastopäälli kkö Tapio Pöyhönen Päävalmentaja Veli Saarinen Voimistelunopettaja Kalevi Tuominen Valmentaja Ei no Heikkinen Valmennustoimikunta on pitänyt toimintavuoden kuluessa yhteensä 8 kokousta. Pöytäkirjapykäliä on kokouksista kertynyt 69. Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Uunila 8, Anttila 5, Hartiala 3, Vuori 7, Elovainio 3, Kirjonen 3, Saarinen 6, Tuominen 5, Pöyhönen 6 ja Heikkinen 8 kertaa. Olympiavalmentajien luento- ja opintopäiviä on järjestetty kahdet vuoden 1967 aikana. Ensimrnäiset olivat Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Opettajina toimivat voimistelunopettaja Raija Riikkala, valmentaja Arthur Lydiard, valmentaja Valto Olenius, päävalmentaja Veli Saarinen, koulutusohjaaja Olavi Haaskivi ja päävalmentaja Veijo Vasko. Osanottajia oli 57. paikassa Opettajina ja luennoitsijoina tällöin toimivat johtaja Jukka Uunila, Toiset opintopäivät olivat edellä mainitussa kenraaliluutnantti Ali Koskimaa, lääket.lisensiaatti Ilkka Vuori, tekn. tohtori Friedrich Blanz, voimistelunopettaja Kalevi Tuominen, toimittaja Stig Häggblom, diplomi-insinööri Pertti Jotuni ja lehtori Esa Seest~. Osanottajia oli 50. Olympiavalmennuksessa, jota Olympiakomitean taholta oli valmennus kaudeksi tuettu markkaa/valmennettava, oli talviliitoista 64 ja kesäliitoista 106 valmennettavaa~

14 Valmennuksessa olevat oli velvoitettu käymään Helsingin ja Turun urheilulääketieteellisillä asemilla kolme kertaa vuodessa lääkärin tarkastuksissa ja kuntotesteissä, jotka Olympiakomitea on kustantanut. Valtuuskunnan antamin valtuuksin Suomen Olympiakomitean hallitus päätti suorittaa valmennusvaroja valmennus toimikunnan esityksen mukaisesti markkaa hyväksyttyä valmennettavaa kohden talviurheilulajeille alkukesällä 1967 ja kesäurheilula- jeille syksyllä 1967 seuraavasti: Ampumahiihto 5 valmennettavaa mk Hiihto 34 - II _ Luistelu: 10 - " - Suomen Luisteluliitolle mk ,- Työväen Urheiluliitolle " ~5~. 0 Jääkiekko Ammunta Koripallo Melonta Nykyaikainen 5-ottelu Nyrkkeily Suomen Nyrkkeilyliitolle Työväen Urheiluliitolle Paini: Suomen Painiliitolle Työväen Urheiluliitolle Painonnosto Pyöräily Purjehdus Soutu " 0_0~,_- " 15 valmennettavaa " " " II 3 " 5 " mk ,- II 2.500,- 15 valmennettavaa mk ,- " ,- " " II 6 valmennettavaa " 3 " " 5 5 " II " " " II " Uinti 10 II " Voimistelu: 6" Suomen Voimisteluliitolle mk , - Työväen Urheiluliitolle II , - " Yleisurheilu 23 valmennettavaa " ; , ) , , , , , , , ~ , ,-, , , , ,- yhteensä ,- ==================================== Hallitus oli myös käsitellyt Suomen Miekkailuliiton ja Suomen Uimaliiton vesipallojoukkueen valmennusmääräraha- anomukset, mutta ei katsonut olevan riittäviä perusteita rahoittaa olympiavalmennusta näissä lajeissa.

15 , G r eno b 1 e n kansainväliset luistelukilpailut pidettiin päivinä tammikuuta Tällöin maatamme edusti seuraava joukkue: Joukkueen johtaja: Valmentaja: Miesluistelijat: Naisluistelijat: Aarno Pajunen Pentti Peltoperä Jouko Launonen, Kimmo Koskinen, Rauli Helen ja Pekka Halinen Kaija Mustonen, Kaija-Liisa Keskivitikka ja Arja Kantola Parhaista tuloksista mainittakoon seuraavat: Miesten luistelut: m 4. sija Jouko Launonen 5. sija Pekka Halinen m 2. sija Jouko Launonen 5. sija Rauli Helen m 3. sija Jouko Launonen Naisten luistelut: m 5. sija Kaija Mustonen m 5. sija Kaija Mustonen m 3. sija Kaija Mustonen G r eno b 1 e n kansainvälisiin hiihtokilpailuihin päivinä helmikuuta osallistui Suomesta seuraava joukkue: Ylijohtaja: Hiihtojoukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Mieshiihtäjät: Naishiihtäjät: Mäkimiehet: Ali Koskimaa Alppihiihtäjät: Ampumahiihtojoukkue: Johtaja ja valmentaja: Kauko Montonen Hiihtäjät: Åke Svensk Risto Elovainio Veli Saarinen, Erkki Jääskeläinen, Eino Kirjonen ja Lasse Johansson Osmo Karjalainen, Kalevi Laurila, Hannu Taipale ja Manne Liimatainen Helena Kivioja ja Senja Pusula Veikko Kankkonen, Topi Mattila, Juhani Ruotsalainen ja Heikki Väisänen Ulf Ekstam Erkki Ala-Honkola, Heikki Flöjt, Martti Jantunen ja Kalevi Vähäkylä

16 ' Parhaat tulokset olivat seuraavat: Miesten hiihtolajit: 15 km 5. sija Kalevi Laurila 30 km 6. sija Kalevi Laurila Naisten hiihtolajit: 5km 8. sija Senja Pusula Pieni mäki: 1 sija Veikko Kankkonen 7. sija Heikki Väisänen Suurmäki: 4. sija Juhani Ruotsalainen Ampumahiihto: viesti 1 sija Erkki Ala-Honkola Heikki Flöjt Martti Jantunen Kalevi Vähäkylä M e x i C 0 n esikisoissa päivinä lokakuuta oli maatamme edustamassa seuraava joukkue: Johtaja: Lääkäri: Valmentajat: Jukka Uunila Ilkka Vuori Valto Olenius ja P. H.Näätänen Urheilijat ja heidän edustamansa urheilulaji: Yleisurheilu Jouko Kuha Kalevi Ihaksi Mikko Ala-Leppilampi Pertti Pousi Erkki J.Vlustakari Altti Alarotu paini Martti Laakso Eero Tapio painonnosto voimistelu Kaarlo Kangasniemi Lasse Laine Mauno Nissinen ammunta Juhani Laakso nykyaikainen 5-ottelu Seppo Aho nyrkkeily Kari Meronen uinti Marju Tilly Mexicon kansainvälisten kilpailujen parhaat tulokset joukkueemme kohdalla olivat: Yleisurheilu: kolmiloikka 4. sija Pertti Pousi paini : sarja 63 kg 1. sija Martti Laakso

17 sarja 70 kg 4. sija Eero Tapio 12ainonnosto: 82 z 5 kg 5. sija Kaarlo Kangasniemi ammunta : v""paakivääri 4. sija Juhani Laakso n;yrkkeil;y: kevyt sarja 3. sija Kari Meronen uinti : naiset: 200 m rintauinti 6. sija Marju Tilly Koska pätevää suomenkielistä valmennus alan oppikirjaa ei ole ollut saatavissa, teki valmennustoimikunta vuoden 1967 alussa Olympiakomitean hallitukselle esit yksen "Valmennuksen perustiedot"- nimisen kirjan painamisesta. Kirjaan tulee noin sivua ja sitä tullaan painamaan noin kpl. "Valmennuksen perustiedot"- kirjan ki rjoittajiksi tulevat mm. prof. Kaarlo Hartiala, tohtorit H. Kvi st, I. Vuori, R. Elovaini o, lehtori P. Anttila, voimistelunopettajat J. Kirjonen ja L. Savonen sekä apulaisprofessori M. Pasi la. Lehdistön tiedotustilaisuuksia valmennus toimikunta järjesti toimintakauden aikana kahdet, molemmat opintopäivien yhteydessä Vierumäellä oli lehtimiehiä paikalla 8 ja heitä oli 14. Yhteistyö lehdistön kanssa vuoden aikana on ollut hyvä ja rakentava. Olympiakomi tean hallitukselle valmennus toimikunta on tebnyt lukuisia perusteltuja aloitteita ja esityksiä koskien olympiavalmennusta, kilpailijoiden valintoja, määrärahojen jakoa, valmentajien koulutusta, kilpailu- ja opintomatkojen järjestelyä, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä valmennukseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. TIEDOTUSTOIMIKUNTA Tiedotustoimikunnan työskentely on tapahtunut muuten edellisen vuoden kokoonpanossa paitsi että maaseudun lehtimiesten taholta esitetyn toivomuks en mukaisesti ja toimikunnan esityksestä olympiakomitean hallitus täydensi tiedotustoimikuntaa toimittaja Jouko Auterolla Tampereelta. Toimikunnan kokoonpano on ollut: Puheenjohtaja: pääsihteeri Aaro Laine Jäsenet: toimittaja Jouko Autero

18 toimittaja Stig Häggblom toimittaja Jaakko Kahila toimittaja Anssi Kukkonen tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh toimittaja Juhani Melart toimittaja Pentti Salmi toimittaja Pekka Tiilikainen Sihteeri: toimittaja Tauno Jorasmaa Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet Toimikunta on pitänyt julkisen sanan tietoisena olympiakomitean kokousten, hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien niistä päätöksistä, jotka ovat koskeneet julkisuutta. Toimikunnan taholta on kokouspäätöksistä annettu uutinen STT: lie niin, että tämä on luettu sekä radiossa että TV:ssä samana päivänä ja lehdistössä ne on kautta maan julkaistu seuraavana päivänä. Vuoden aikana toteut ;tut esikisamatkat, helmikuussa 1967 Grenoblsen ja syys-lokakuussa Mexicoon antoivat aiheen kolmeen tiedotteeseen ja kahteen tiedotustilaisuuteen kumpikin. Ensin joukkueen valitseminen, sitten lehdistötilaisuus ennen matkaa sekä haastattelu- ja vastaanottotilaisuus joukkueen palatessa. Varsinaisten kokousuutisten lisäksi on vuoden aikana tiedotustoimikunta yhdessä muiden Olympiakomitean toimikuntien kanssa järjestänyt tiedotustilaisuuksia mm. valmennustoimikunnan valmentajakurssien yhteydessä, samoin kuin taloustoimikunnan kanssa olympiakeräystoimintaan ja olympiapukujen esittelyyn liittyviä tiedotustilaisuuksia. Lehdistön olympiakisa-asiat Tehtävänsä mukaisesti toimikunta on vuoden aikana käsitellyt lehdistön olympiakisa-asioita. Niinpä yhteistoiminnassa Helsingissä toimivan Meksikon suurlähetystön ja konsulaatin sekä Mexico Cityssä toimivan Suomen Olympia-attashean Raimo Lindgrenin kanssa on vuoden aikana kehittynyt varsin täydellinen Mexicon kisojen tiedotusmateriaalin välittyminen Mexicon kisojen johdolta suoraan Suomen lehdistölle, radiolle ja TV:lle.

19 Grenoblen talvikisojen tiedotusmateriaalinen jako kisojen järjestäjiltä maahamme oli järjestyksessä jo edellisenä vuonna. Olympia-attasheain käynnit Suomessa Sekä olympiauutisten että varsinkin lehdistön olympiaasiain selvittämisen kannalta oli onnekas ta, että sekä Mexicon kisojen että Grenoblen kisojen olympia-attasheat vierailivat vuoden aikana Suomessa ja tällöin toimikunnan järjestämissä tiedotustilaisuuksissa lehdistö sai tuoreeltaan tiedustella sekä yleisiä olympiakuulumisia että selvitellä kisojen lehdistöasioita. Olympiavoittajat ritareina komitean vieraina Maamme olympiakisahistorian erääksi ainutlaatuiseksi ja toistumattomaksi tilaisuudeksi muodostui Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkkien solkineen jakotilaisuus, joka pidettiin joulukuun 29 päivänä 1967 Töölön Urheilutalossa. Tässä tilaisuudessa, va ikka s e koski vain silloin Helsingissä asuvia olympiavoittajia, 16 olympiavoittajaa otti vastaan tasavallan presidentin heille maamme itsenäisyyden 50-juhlavuoden juhlatapahtumiin liittyvänä myöntämät Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkit solkineen. Tässä tilaisuudessa oli kiitettävänä ja onniteltavana viimeisen kerran ensimmäinen olympiavoittajamme vuorineuvos Verner Weckman. Uutisten ja tiedotteiden saama vastaanotto Suomen julkinen sana, lehdistö, radio ja kymmenen viime vuoden aikana myös TV, ovat tehneet maamme urheilulle korvaamattomia palveluksia. Varsinkin olympiakisa - asiat julkinen sanamme on tuntenut läheisesti omakseen. Tämä varauksettoman myönteinen suhtautuminen, uutisten käsittely ja niille annettu huomattava osuus on jatkunut. Poikkeuksellista sen sijaan on ainakin osittain ollut olympiakeräysasian saama vähentynyt huomio. Kun edellisiin olympiakisoihin liittyvät ns. suurlahjoitukset saivat suuren huomion julkisuudessa tekstein ja kuvin, suurlahj oitukset käsitellään nyt, jos käsitellään lainkaan, vaatimattomana mainintana ja kuvia lahjoitusten luovutustilaisuuksista ei ole onnistuttu saamaan julkisuuteen kuin poikkeuksellisesti. Tässä suhteessa kuitenkin TV:n urheiluosasto an-

20 saitsee erikoiskiitokset, sillä sen suhtautuminen keräyslahjoitusuutisiinkin on ollut erittäin suopea. Lehdistötilaisuudet vuonna 1967 Aika e Baikka lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä lehdistötilaisuus Töölön Sairaalan edustalla ja Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus hotelli Tornissa lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa lehdistötilaisuus Vierumäellä Aihe Grenoblen esikisajoukkueen l ähtö attashea Raimo Lindgrenin haastattelu ja tiedotus Grenoblen kisajoukkueen pukuesittely olympiavalmentajien koulutuspäivien tiedotus ja haastattelu Suomalainen- lehden olympiakilpailun palkintoauton luo- vutus ja talvikisaolympiaattashean Aleksei Lahden haastattelu Mexicon esikisaj oukkueen läh- töhaastattelu Mexicon esikisajoukkueemme saapuminen ja haastattelu olympiavalmentajien koulutuspäivien keskustelutilaisuus ja haastattelu kutsu- ja lehdistötilai- ritarimerkkie n jako olympiasuus Töölön Urheilutalossa voittajille E d u s t u s Varatuomari J. W. Rangell erosi Kansainvälisen Olympiakomitean varsinaisesta jäsenyydestä KOK:n 65. vuosikongressissa Teheranissa. Hänen tilalleen valittiin vuorineuvos Paavo Honkajuuri. Varatuomari Rangell valittiin samassa kongressissa KOK:n kunniajäseneksi. Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell toimii edelleen KOK:n varsinaisena jäsenenä. Edellä mainittuun KOK:n kongressiin osallistuivat varatuomari J. W. Rangell ja kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. KOK:n kongressin yhteydessä oli myös kansallisten olympiakomiteoiden kokous ja kokous KOK:n Exocutive Committeen kanssa Näissä kokouksissa edusti komi -

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

;j SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 1. Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot