TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus, vanha -"-,uusi Työvaliokunta Sihteeristö Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset Komitean virkailijat IIL TOIMIKUNNAT Olympia-talous toimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennustoimikunta Tiedotustoiminta IV KANSAINVÄLINEN EDUSTUS JA YHTEISTYÖ Suomen edustus IOC:ssä Kokoukset Kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhla Vierailut V TALOUS Yleistä Rahastot VI KUNNIANOSOITUKSET Surunvalittelut 75-vuotisjuhla - J.W.Rangell Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäviiri Komitean kolmioviiri VII LIITTEET C " n:o 1 Suomen Olympiayhdistys r.y:n tilinpäätös n:o 2 Tilintarkastajain lausunto edellisestä n:o 3 Suomen Olympia-talous toimikunnan tilinpäätös n:o 4 Yhdistyksen tilintarkastajain lausunto edellisestä n:o 5 Lisätarkastuslausunto emo lausuntoon n:o 6 AT-tilintarkastajan lausunto taloustoimikunnan tileistä n: 0 7 Numerotilintarkastajain lausun"l;o edellisestä n: 0 8 Lilli ja. J. VI.Rangellin rahas ton säännöt n:o 9 Komitean valmennustoimikunnan toimintaohje kaudelle 69-1') n:010 Olympiakomitean valmennuspäällikön ohjesääntö n: 011 Ol:ympiakomi tean kultaisen ansiolevyn ja pöytäviirien sää:nnöt. 2~

3 I YLE I S K A T S A U S Olympialaisten jälkeinen vuosi on aina järjestäytymisen aikaa. Tällöin selvitetään edellisen olympiaadin kokemuksia ja tilit sekä tehdään suunnitelmat seuraavia kisoja varten. Näin on yhdistykses- sämme tapahtunut myös kuluneen toimintakauden aikana. Keväällä 011 sääntömääräisten kokousten sarja, joka päättyi eri elimien valitsemiseen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja syksyn kuluessa on tehty suunnitelmia Sapporoa ja Mtincheniä varten. Kilpailun jatkuva kiristyminen on lisännyt vaatimuksia olympiavalmistelujen suhteen. Tästä syystä on myös meillä lisätty tehostustoimenpiteitä lähinnä valmennuspuolella. Syksyllä perustettiin päätoiminen valmennuspäällikön virka. Tällä toimenpiteellä pyritään auttamaan erikoisliittoja kaikilla niillä keinoilla, jotka ovat olympiakomitean hallussa. Toivoa sopii, että kokemukset ja tulokset tästä työstä muodostuvat myönteisiksi jo seuraavissa talvi- ja kesäkisoissa. Päättynyt toimintavuosi on ollut poikkeuksellisen vilka8 myös erinäisten erikoistehtävien vuoksi. Järjestimme lokakuun 29 päivä~ :. kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhlan, jossa vieraanamme oli Kansainvälisen Olympiakomitean (10e) korkein johto presidenttinsä Avery Brundagen johdolla. Myös Tampereen kaupungin vuoden 1976 talvikisa-anomus on antanut paljon lisät yötä, jonka toivomme auttavan kisojen saamisessa Suomeen. Toiminnan kaikinpuolisen tehostamisen edellytyksenä on varojen saanti. Tässä suhteessa näkymät ovat ankeat. Kun vuoteen 1966 saakka saimme vähintään yhden veikkauskierroksen urheilulle kuuluvan osuuden vuosittain ja lisäksi eduskunta antoi tulo- ja menoarvionsa kautta vuosittain markkaa, joudumme nykyisin tyytymään pelkkiin budjettivaroihin. Tämä merkitsee nykyisen käytännön mukaan saavutetun edun kaventumista noin markalla vuosittain. Kun kilpailu koko ajan kiristyy ja vaatimukset sen mukana, olisi erittäin toivottavaa, että pääsisimme nopeas- ti edes takavuosien summiin veikkausvoittovarojen osalta. Ilman tä tä - palkän vapaaehtoisen työn varassa - ei nykypäivinä parantuvi~ tuloksia tehdä.

4 2. II. JÄSENISTÖ,. TOIMIELIMET JA HALLINTO J ä sen i s t ö Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia. Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto SLl.Omen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitte Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhäistyksen kokouksessa on j äsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä.

5 3. Kun n i a j ä sen e t Suomen Olympiayhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen on yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja varatuomari J.W. Rangell vuodesta 1967 lähtien. Yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuun 2 päivänä 1969 nimitettiin sosiaalineuvos Akseli Kaskela yhdistyksen toiseksi kunniajäseneksi. Sosiaalineuvos Kaskela on yhtäjaksoisesti toiminut olympiakomitean työssä 20 vuotta ja niistä viisi vuotta komitean varapuheenjohtajana ja vuodesta 1962 lähtien olympiakomitean puheenjohtajana. Kunniajäsenillä on ollut oikeus osallistua yhdistyksen ja komitean kaikkiin kokouksiin ja he ovat toimintavuoden aikana useissa tilaisuuksissa ja erilaisissa asioissa antaneet arvokkaita neuvoja ja ohjeita. VaI t u u s kun t a Yhdistyksen varsinainen kokous asetti toukokuun 2 päivänä 1969 seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi ( ) sääntöjen 9 :n mukaisen valtuuskunnan: a) jäsenliittojen esityksestä valittiin valtuuskuntaan jälempänä luetellut henkilöt ja heidän varamiehensä: Suomen Ampujainliitto: varalle: Suomen Ampumahiihtoliitto: varalle: Suomen Hiihtoliitto: varalle: kenraali K.O.Leinonen diplomi-insinööri Tatu Kivinen diplomi-insinööri Maunu Wirtanen everstiluutnantti Ilkka Kiianlinna toimitusjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti Heikki Virtanen toimitusjohtaja Hannu Koskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen ent.toiminnanjohtaja Veli Saarinen

6 4. Suomen Jousiampujain Liitto: kenraaliluutnantti Veikko Koppinen varalle: rakennusmestari Esko Immonen Suomen Judoliitto: hallitusneuvos Torsten Muren varalle: luottopäällikkö Cingiz Safiulla Suomen Jääkiekkoliitto: toimitusjohtaja Harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen varalle: merkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen Suomen Kanoottiliitto: varalle: Suomen Koripalloliitto: varalle: Suomen Käsipalloliitto: varalle: Suomen Kävelyurheiluliitto: varalle: Suomen Lentopalloliitto: varalle: insinööri Erkki J. Woivalin voimistelunopettaja Juhani Miettinen varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara myyntipäällikkö Lars-Erik Ahlgren puheenjohtaja Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio varatuomari Seppo Hieta diplomi-insinööri Rune Nylander Suomen Luisteluliitto: diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos varalle: myyntipäällikkö Martti Santala kansakoulunopettaja Jukka Lampiniva Suomen Maahockeyliitto: pääkonsuli Cyril W. Reincke varalle: toiminnanjohtaja Markku Voutilainen Suomen Miekkailuliitto: komentajakapteeni evp. Erkki Kerttula varalle: majuri evp. Torvald Appelroth Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: pääjohtaja Seppo Konttinen varalle: eversti Olavi Liukkonen Suomen Nyrkkeilyliitto: j oht a ja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg varalle: varastopäällikkö Kaleva Sampila käämijä Martti Lehtevä Suomen Painiliitto: toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja Kauko Penttilä ekonomi OlaYi Kurikka

7 Suomen Painiliitto: varalle: työnjohtaja Blmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi I:assi Toi yole'.. Suomen Painonnostoliitto: varalle: varatu,omari 'Pekka icare insinööri Eino MäkinGn johtaja Reino Järvenranta myyntipäälli.kkö Veikko Ki:nha Suomen Palloliitto: lakitieteen lisensiaatti Osmo P Karttunen ministeri Antero Väyrynen varalle: eversti evp~ E~kki Poroila talousjohtaja Turkka Laine Suomen Purjehtijaliitt~: varalle: lakitieteen tohtori JQOoSöderhjelm toiminnanjohtaja K.G.Källström Suomen Pyöräilyliitto: varatuomari Kallio Kotkas ajomestari Sulo Lahtinen varalle: kauppias Arvo Maunumäki ekonomi Christian Oeach Suomen Ratsastajainliitto: ratsumestari Vilhelm Noschis varalle: professori!lma~i Melander Suomen Soutuliitto: toimitu.sjohtaje. Erkki Noramaa varalle: kommodori Ola:"ITi Haikala Suomen Tai toluistelulii tto: pankinjol1t8.ja Erkki Harmola varalle: rouva J a!le ErltJco Suomen Uimaliitto: kauppaneu:i7.js ttorma Soiro insinööri Ilmari Simula varalle: insinööri Birger Kivelä johtaja Taisto Kasvio Suomen Urheiluliitto: toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja j' ukjca Lehti n(::n kenttäpä~llikkö Orvo Anttila järjest(;::!.:1mestari Arvi La::tkso apul. s osiae.lipä1ill. Tuomo I1ei;sÄ t';11 \ La varalle: lehtori R~imo Lunila liikunnanohj;..;.a je, Aulis Potinkara tarkastaj c:>. }1au"'.o Mäkinen metsäteknuclco Oiva Halmetoja insinöör j, Vc::'kl:o Marttinen

8 , Suomen Voimisteluliitto: va.ralle: tohtori Birger Stenman lehtori Esa Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö Luukko johtaja Olavi Linnanlahti Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä toukokuun 2 päivänä varattiin Suomen Uimaliitolle tilaisuus esittää sääntöjen edellyttämä kolmas edustajansa varamiehineen valtuuskuntaan seuraavassa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksesea o b) Eri kansalaispiirejä edustavina valittiin valtuuskuntaan seuraavasti: 1. Sääntöjen 6 ja 9 :ien mukaisesti valtuuskuntaan ovat kuuluneet toimintavuoden aikana Kansainvälisen Olympiakomitean suo- malaiset jäsenet: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuor~neuvos Paavo Honkajuuri 2. Urheilun keskusliittojen edustajina valtuuskuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Finlands Svenska Centralidrottsförbund: oikeusneuvosm:les Nils-Erik Nyman Työväen Urheiluliitto: diplomi-insinööri Lennart Kivi johtaja Pekka Martin sosiaalineuvos Unto Siivonen ministeri Paavo Aitio Suomen Valtakunnan Urheiluliitto: Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto: toimitusjohtaja Erkki Kivelä pääsihteeri Aaro Laine professori Kaarlo Hartiala sosiaalineuvos Väinö Soininen 3. Sääntöjen 9 :n 3 kappaleessa mainitunlaisena erikoisjäsenenä on valtuuskuntaan kuulunut ministeri_ Olavi J. Mattila. VaI tuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimin1"[i-. vuoden päättyessä 58 (sääntö.-jen 6 :n mukac'.ti saa vai tuuskunnar. jäsenten lukumäärä olla enintään 60)u Yhdistyksen pidettyä vnosikoko'j.sta edeltävänä aikana kuuluivat valtuuskuntaan edelliseksi 4--vuo.!.;iskaudeksi ( ) valitut henkilöt varamiehineen, huomioiden ne muutokset, Nitkä oli tehty edellisen valtuuskunnan kokoor~panool1 vuosina

9 P ~ h e e n j 0 h taj i s t 0 Valt~~sk~nnan ja sen valitseman hallit~ksen p~heenjohtajana toimi to~kok~~n 13. päivään saakka sosiaaline~vos Akseli Kas - k e 1 a. Edellä mainittuna päivänä pidetyssä valt~11sk~nnan v~osikoko~ksessa sosiaaline~vos Kaskela k~itenkin ilmoitti, että hän katsoo ikänsä ja m~iden l~ottam~stehtäviensä v~oksi olevansa pakotett~ jättämään p~heenjohtajan tehtävän. S~oritet~n vaalin jälkeen valt~~sk~nta valitsi S~omen Olympiayhdistyksen valt~~sk~nnan p~heenjohtajaksi toimit~sjohtaja J~kka U ~ n i 1 a n Varap~heenjohtajien tehtäviä hoitivat saakka kenraalil~~tnantti Ali K 0 s kim a a ja toimit~sjohtaja J~kka U~nila sekä jälkeen toimitusjohtaja Hann~ K 0 s k i v ~ 0 r i ja varat~omari Pekka K a r e H ali i t ~ s henkilöt: Yhdistyksen hallituksen m~odostivat saakka se~raavat puheenjohtaja: sosiaalineuvos Akseli Kaskela varapuheenjohtajat: kenraalil~~tnantti Ali Koskimaa toimit~sjohtaja J~kka Uunila jäsenet: kaup~nginjohtaja Erik von Frenckell vuorine~vos Paavo Honkajuuri kansaned~staja S~lo Hostila diplomi-insinööri Lennart Kivi sosiaaline~vos Niilo Koskinen toimit~sjohtaja Esko Kossila toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin toimitusjohtaja Erkki Noramaa diplomikauppias Aarno Pajunen kenraaliluutnantti Uolevi Poppius kenraalimaju~i Albert Ravila sihteeri Valle Resko sosiaaline~vos Unto Siivonen kauppaneuvos Jorma Soiro hammaslääkäri Birger Stenman lakitieteen tohtori J.O.Söderhjelm

10 Valtuuskunta valitsi kokouksessaan ~ 1969 seuraayan halli tuksen: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jukka Uunila varapuheenj ohtajat: jäsenet: Työvaliokunta toimitus johtaja Hannu. Koskivuori vara tuomari Pekk8. Kare kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lisensiaatti Osmo P.Karttunen diplomi-insinööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali A. O. 1cino~en toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman diplomikauppias Aarno Pajunen johtaja Valle Resko sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen hammaslääkäri Birger Stenman lakitieteen tohtori J.O.Söderhjelm Hallituksen juoksevia asioita on käsitellyt työyaliokunta, jonka saakka muodostivat puhe8njohtajisto: sosiaalineuvos Akseli Kaskela, kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila sekä jäsenet johtaja Pekka T1ar~~n, diplomikauppias Aar no Pajunen, johtaja Valle Resko ja tiedotustoimikunnan puheenjohtaja. pääsihteeri Aaro Laine valittu hallitus nimitti työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtajiston (toimitusjohtaja Jukka Uunila~ toimitusjohtaja Hannu Koskivuori ja varatuomari Pekka Kare) lisäksi jäsenet: kansainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtajan,professori Kaarlo Hartialan, diplomikauppias Aarno Pajusen, sosiaalineuvos Unto Siivosen sekä sosiaalineuvos Väinö Soinisen.

11 9. S i h tee r i s t ö Olympiayhdistyksen, hallituksen ja sen asettaman työvalio- kunnan sihteerinä on toiminut saakka osastopäällikkö Aulis R u u s U v a a raja jälkeen varatuomari Carl-Olaf H 0 m en, jonka halli tus pi tämässään kokouksessa nimitti yl:. distyksen pääsihteerin virkaan. Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut johtaja Valle R e s k 0 ja valmennustoimikunnan sihteerinä komitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuo m i n en. V a r a i n hoi t 0 ja t i 1 i n t a r kas t u s Olympiakomi tean käteiskassa ja kirjanpito on ollut hoidettava- na Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessa huhtikuun 29. päivänä 1969 valitsemat tilintarkastajat komisario Hannes 0 j ala ja kau~patieteiden maisteri, KHT-tilin tarkastaja Olle V. S a 1 m i. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Keijo Vii a n en. Olympia-taloustoimikunnan tilit on yllä mainittujen yhdistyksen tilintarkastajien lisäksi tarkastanut myös valtion asettaman avus-gustentarkkailulautakunnan nimittämä AT-tilintarkastaja, jona on ollnt sivukonttoreiden tarkastaja Matti Yli k 0 r t e s Viimemainitun tilintarkastus on kohdistunut ensisijaisesti viime olympiaadin aikai- sen taloustoimikunnan tilitysaineiston loppuosaan, minkä koko tilitysaineiston numerotarkastuksen suoritti ja lopullisen selvityksen antoi lokakuussa 1969 tilitoimisto OY Widenius, Sederholm & Someri ABr K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseen ja kutsuttiin lisäksi vlimääräisiin valtuuskunnan kokouksiin lähinnä järjestäytymistä varten ja sekä 13.12~1969 pääasia~ - sa valmennusmäärärahojen jaon vahvistamista koskevissa asioissa. Valtuuskunnan valitseman olympiakomitean hallituksen toiminta ja kokoukset jakaantuivat kahden, vanhan ja uuden hallituksen osalle seuraavasti:

12 10" Yhdistyksen saakka istuva hallitus piti toimintavuoden aikana kolme kokousta, nimittäin 11.3., ja Uusi valittu hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta seuraavasti: 13.5., 19.5., 12.6., 4.8., , 13~12. ja Hallituksen asettamat työvaliokunnat kokoontuivat toimintavuo- den aikana seuraavasti: vanhan hallituksen asettama työvaliokunta kaksi kertaa ( ja 21.4.) ja uusi työvaliokunta kahdeksan kertaa (9.6., , , 29.9., , , ja ) K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t Olympiakomitean toimistonhoitajana on koko toimintavuoden ajan ollut Kirsti EkI u n d. Toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41a ja puhelimet ja /vaihde. Olympia-taloustoimikunnan toimiston hot to on koko toimj.ntavuo- den ajan ollut johtaja Valle R e s k 0 n tehtävänä. Taloustoimiston osoite on Stadion, Helsinki 26 ja puhelin Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan perustaa komitealle valmennuspäällikön viran ja julistaa viran haettavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hallituksen kokouksessa nimitettiin viran seitsemästä hakijasta voimistelunopettaja Kalevi Tuo m i n e n mainittuun tehtävään ja samassa kokouksessa vahvistettiin virkaa koskeva ohj esääntö. Valmennuspäällikku Tuominen aloitti tehtävien- sä hoidon toimipaikkanaan komitean toimisto TOI M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi toimikunnat: 1972 asettanut seuraavat 1) Olympia-taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiakeräyksen hoitaminen ja kisoihin lähetettävien joukkueiden varustaminen matka- ja kilpailuasustein. Halli tus nimesi kokouksessaan toimikunnan puheenj ohta,, jaksi diplomikauppias Aarno P a j U sen ja sen jäseniksi kanppaneuvos Viljo L u n k anja toimitusjoht~ja Einari Yli sen, joiden tehtäväksi jätettiin laatia toimikunnan jäsenehdotus, runko toimintasuunnitelma ja järjestää kaikki taloustoimiston kokonais- organisaatioon lii ttttät kysymykset.

13 11. Mainittakoon, että edellinen 4-vuotiskaudeksi valittu taloustoimikunta hoiti vuodelle 1969 siirtyneet tehtävänsä loppuun vuoden 1968 kokoonpanossa (ks4vuoden 1968 toimintakertomus). Lahjoitukset. Toimintavuoden alkupuoliskolla taloustoimikunnan jäsen vuorineuvos Aarne J. A a r n i 0 lahjoitti olympiakomitean työtä varten markkaa. Edellisen taloustoimikunnan keräysaineiston loppuselvityk3een liittyviä toimenpiteitä. USA:ssa Suomen olympiakeräyksen hoitajana toiminut tohtori Väinö H 0 0 v e r lähetti olympiakomitealie edellisenä vuonna tilitetyn dollarin lisäksi dollaria. Loppusummaksi USA:n osalta kertyi näin ollen dollaria eli yhteensä markkaa olympiakeräyksemme hyväksi. Jäljelle jääneet kultamerkit myytiin aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaan niiden valmistajalle Westerback Oy:lle 3,20 markan hinnasta kappaleelta sekä osa eri liitoille 5 markan kappalehinnas- ta tuottaen jäljelle jääneet myymättömät kultamerkit täten 6.111,60 markkaa. Suomalainen-lehden ja eräiden muiden lehtien kilpailuihin saapuneet postimerkit (kirjekuoret) myytiin Fazerin Musiikki Oy:lle markan hinnasta. Sensijaan myymättä jääneet Olympia-tarra-, Olympia-hopea- ja hihamerkit poltettiin poliisiviranomaisen läsnäollessa. Vuoden 1952 olympiapostimerkkien tuotto vuonna 1969 oli tilityksen mukaan 851,37 markkaa. Näitä olympiapostimerkkejä on edelleenkin saatavana Helsingin pääpostin filateliaosastolta. Olympia-kunnia taulut jaettiin edellisen olympiaadin aikana taloustoimikunnan keräystyötä tukeneille lahjoittajille järjestetyissä juhlatilaisuuksissa seuraavasti: Tampereella 20.5., Kokkolassa ja Helsingissä Uuteen keräystyöhön liittyviä toimenpiteitä. Olympiakomitean käyntikorttia painatettiin ulkoministeriön ke- hotuksesta englanninkielisen painoksen lisäksi myös espanjankielisenä ja sitä on myyty ulkoministeriölle kpl ja pankeille kpl. Pankit ja matkatoimistot ovat antaneet käyntikortista yksimielisen kiittäviä lausuntoja, mutta väittävät asian olevan valtakunnallista laatua, joten heidän mielestään valtion olisi suoritettava kaikki käyntikortin kustannukset, jolloin pankit ja matkatoimistot ovat valmiit suorittamaan levitystyön turisteille. Käyn-

14 12. tikorttia olisi pyrittävä jatkuvasti esittämään valtion elimille ja sitä tietä saatava suurmyynti käyntiin. Urheiluvalmennuksen perustiedot-kirjaa on mamnostettu ja myyty urheiluopistojen, SVUL:n jakelun ja Olympia-talous toimikunnan toimesta. Kirjaa oli kertomusvuoden lopulla jäljellä noin 100 kappaletta. Taloustoimikunnan vanha työvaliokunta piti viimeisen kokouksensa , minkä jälkeen valittu työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa, nimittäin ja ) Sääntötoimikunta, jonka tehtäväksi hallitus antoi valtuuskunnan esittämien toivomusten mukaisesti yhdistyksen sääntöjen tar kistamisen. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut varatuomari Pekka K a r e ja jäseninä toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja johtaja Pekka M a r t i n 3) Kansainvälisten asiain toimikunta, joka nimensä mukaisesti on perehtynyt kulloinkin esillä olleisiin olympiakomiteaa koskeviin kansainvälisiin kysymyksiin ja pitänyt yhteyttä IOC:hen ja kansallisiin olympiakomiteoihin. Toimikunta on ollut erityisen tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten olympiakomiteoiden kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Kaarlo H a r - t i ala ja jäseninä toimitusjohtaja Harry L i n d b 1 a d ja lakit.tohtori J.O. S ö der h j e 1 m sekä sihteerinä pääsihteeri Carl-Olaf H 0 m en. 4) Valmennustoimikunta, jonka tehtävänä on toimia olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennustoimikunta tekee ehdotuksensa eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä. Edelleen se valvoo olympiavalmennusta, tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä, seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilaisuu> sissa, joissa on mukana olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Hallitus asetti kokouksessaan nelivuotiskaudeksi valmennus toimikunnan, johon nimettiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajana: lääket.lis. Ilkka V u 0 r i jäseninä: voim.opett. Pentti Anttila tekn.tri Friedrich Blanz lääket.lis. Risto Elovainio lääket.ja kiri t~i Helmer Kvist voim.opett. Juhani Miettinen (jatkuu)

15 koulrpääll. Heikki Niininen koul,pääll~ Seppo Nuuttila osastopääll~ ~apio Pöyhönen ent.päävalmentaje. Veli Saarinen sihteerinä: valm.pääll. Kalevi Tu.ominen Hallitus täydensi kokouksessaan 13~12n valmennustoioikuntaa siten, että kuolleen Veli Saa~isen tilalle nimettiin koul. pääli. Erkki Jääskeläinen. K 0 k 0 u k s e t Edellisen olympiaadin ajaksi nimetty vanha valmennus toimikunta (ks. kokoonpano vuoden 1968 toimintakertomuksessa) piti toimintavuoden alussa kaksi kokousta ja toukokuun 19 päivänä nime~ty uusi valmennustoimikunta piti kaikkiaan kuusi kokousta. Toi m i n t a Valmennus toimikunnan toiminta oli kertomusvuoden alkupuoliskolla lähinnä uuden toimintakauden fsnunnittelua ja sitä hallitsi selvästi pyrkimys saada virkailija hoitamaan valnennustoimikunnan asioita. Kun olympiakomitean hallitus oli päättänyt valmennuspäällikön viran perustamisesta: valmennustoimikunta laati ehdotuk- sen sekä valmennus toimikunnan ohjesäännöksi että myöskin alustav~n esityksen valmennuspäällikön viran ohjesäännöksi. Olympiakomitee.L1. halli tus vahvisti molemmat ohj esäännöt, j o Jcka ovat 11i tteinä tässf~ toimintakertomuksessa., (Keltaiset lii ~teet.; ) Valmennuspäällikön viran yhteydersä valmennus toimikunta teki myös esityksen valmennuspäällikön vi~an hakijoista olympiakomitean hallitukselle 0 Valmennu~seen liittyvät tilaisuudet toimintavuoden aikana ~ järjosi~ettiin Saarijärven Summassaaressa olympiavalmenjille ja valmennuksesta vas~aaville kouluttajille rentoutus- ja keskittymisseminaari, jonka pääluennoitsijana to: mi päävalmentaja, professori Bud W i n t e r USA:sta~ Lisäksi luennoivat seminaarissa professori. Jim r 1 e r b e r r y USA:sta, dosen~ti, tekn.tr~ Friedrich B 1 e. n voimcopett. Raija R i i K k ala sekä lääkintä~0i~. Kaarina KaI 1 i 0 k 0 A k i. Kurssin johtana toimi r~r. valmentaja Kalevi Tuominen. Osanottaj ih clj, l~aikkiaa.1. ' 1 C ~ järjestettiin toinen rentoutus- ja keskittymis38j"'1i:1aaj. i. Summassnaressa niille ve.lm~r:.. i:;qju.le r joille. ei 0llut -f;:l.. laisl),utta osallistua ensirr...'ti.äisc(':.l se:ninaarii:r.j e T2I'12.n R8l"' i.. 13 " naarin luennoitsijoina to~mivat teknatri Fr~edlich BJan~.

16 14. voim.opett. Raija R i i k kai a ja lääk.voim. Kaarina \ KaI 1 i 0 k 0 s k i. Kurssin johtajana toimi valmennus- päällikkö Kalevi Tuominen. Osanottajia oli järjestettiin liittojen toiminnanjohtajille, järjestö- ja jaostosihteereille tilaisuus, missä selvitettiin olympiakomitean suunnitelmia valmentajakoulutuksen ja olympiavalmennuksen osalta. Tilaisuudessa oli osanottajia järjestettiin Hyvinkään Sveitsin majalla olympiavalmenta- jille tiedotus- ja koulutustilaisl~us, missä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: olympi~k omitean J.iittoja palvelevat toimenpiteet, valmentajien valta ja vastuu, valmentajien jatknkoulutusohjelma ja näytteet olympiavalmennukseen sekä perus telut määrärahoj en jakoon. TilaisuudessA. oli osanot tajia 40 4 Alustukset käsiteltävistä asioista esitti valmennuspäällikkö K. Tuominen järjestetyssä tiedotustilaisuudes::::a lehdistölle pidettij.n seuraavat alustukset: Jukka U uni 1 a : Mikä merkitys järjectöjen ja erikoisliittojen puheenjohtajilla ja johtokuntien jäsenillä on tehostetun valmennuksen markkinoinnissa. Pekka M a r t i n : Miksi harjoittelua on tehostettava. Alustus oli osa aiheesta }1iksi toiset urheilumuodot menestyvät paremmin kuin toiset. Kalevi Tuo m i n en: Valmennuksen nykytilanne. Alustusten pohjalta suoritettiin yleiskeskustelu. Saapuvilla oli 22 julkisen sanan edustajaa. Olympiakomitean valmennuspäällikkö on lisäksi osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin: Tampereella julkisen sanan koulutus- ja tiedotustilcdsu:.a.s koskien olympiakomitean valmennusswlnnitelmia. Läsnä oli 18 toimittajaa Seinäjoella piirin piirivalmentajien ja A-valmentajien koulutustilaisuus aiheesta "henkinen valmennus". Läsnä 42 osanottajaa Oulussa vastaava tilaisuus kuin Seinäjoella. Osanottajia oli Jyväskylässä neuvottelu korkeakoullrralmentajalinjan käynniste.- misestä ja ohjelmasta Vaasassa Vaasa-lehden järjestämä urheilupaneeli koskien valmennukseen liittyviä teemoja Valkeakoskella koulutustilaisuij.s aiheena II'henkinen valmennus". Osanottajina piiri-, A- ja seuravalmentajia kaikkiaan Helsingissä neuvottelu Jousiampujain Liiton valmentajien ja lii ton valmennusvaliokunnan kanssa valmennlj.kseen liittyvistä kysymyksistä.

17 Vierumäellä neuvottelutilaisuus olympiakomitean pitkän tähtäimen koulutus- ja valmennussuunnitelmista. Läsnä olivat komitean puheenjohtaja Jukka Uunila, varapuheenjohtaja Hannu Kos~ kivuori, valmennustolmikunnan puheenjohtaja Ilkka Vuori ja toimikunnan jäsenet Heikki Niininen ja valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen. 5) Tiedotustoimt~unt~ Olympiakomitean 4-vuotiskaudeksi nimetyn tiedotustoimikunnan toimintaa ei enää Meksikon kisojen jälkeen jatkettu. Hallitus siirsi kokouksessaan uuden tiedotustoimikunnan muodqstamisen siksi, kunnes saataisiin selvitetyksi niin olympiakomitean virallisen toiminnan kuin Olympia-talous toimikunnan mahdollisesti yhteisen tiedotuselimen tarve ja ne muodot, millä tavoin parhaiten ja tarkoituksenmukaisimmin voitaisiin julkista informaatiota hoitaa. Edellä olevan johdosta 6n tiedatastöimintå jouduttu hqit~m~anolympiakomitean toi~istosta kägi~. ~ Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tiedotustilaisuudet niin lehdistölle, radiolle kuin televisioliekin: järjestettiin valmennustoimikunnan julkaiseman ja olympiakomi - tean kustantaman "Urheiluvalmennuksen perustiedot" -kirjan julkinen esittely tilaisuus Töölön Urheilutalossa. Saapuvilla ali opetusministeriön, kouluhallituksen edustajia, hallituksen ja valmennustoimikunnan jäsenjäsekä julkisen sanan edustajia, yhteensä lähes 60 henkilöäo lähetetty tiedotus lehdistölle, radiolle ja TV-uutisille hallituksen pitämässä kokouksessa päätetyistä kesäurheiluliittojen I valmennusmäärärahajaosta ja J.W.Rangellin rahaston perustamisesta lähetetty tiedotus kuten edellä koskien pohjoismaiden olympiakomiteoiden yhteiskokousta ma~liskuussa järjestetty tiedotustilaisuus hotelli Palacessa lehdistölle ja radiolle Mr. Avery Brundagen vierailun yhteydessä sekä haastattelutilaisuus televisiolle lähetetty tiedotus julkisen sanan edustajille puheenjohtaja Akseli Kaskelan Neuvostoliiton vierailulle lähdön yhteydessä tiedotus julkiselle sanalle sosiaalineuvos Kaskelan kieltäytymisestä asettumasta ehdokkaaksi komitean puheenjohtajan vaalissao 2.5. tiedotus julkiselle sanalle Suomen Olympiayhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tehdyistä päätöksistä tiedotus julkiselle sanalle valtuuskunnan e.m. päivänä pidetyn kokouksen päätöksistä

18 tiedotus hallituksen samana päivänä pitämässään kokouksessa suorittamasta valmennuspäällikön valinnasta tiedotus ajankohtaisista olympiakomitean tapahtumista, koskien 75-vuotisjuhlaa, Dubrovnikin kokousta, komitean taloudellista tilannetta ja mahdollisuutta tukea tehokkaasti olympiavalmennusta. lokakuussa lähetetty useita tiedotuksia julkiselle sanalle kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhlallisuuksien valmistelujen yhteydessä järjestetty televisiolle pääjuhlan osittainen televisiointi ja Mr. Avery Brundagen haastattelutilaisuus sekä radiolle pääjuhlan radiointi kokonaisuudessaan järjestetty KOK:n puheenjohtajan Avery Brundagen ja varapuheenjohtajan, lordi Killaninin sekä muiden kansainvälisten vieraiden lehdistötilaisuus hotelli Palacessa tiedotustilaisuus lehdistölle valtuuskunnan kokouksen jälkeen, missä yhteydessä järjestetty keskustelutilaisuus alustajina puheenjohtaja Jukka Uunila, Pekka Martin ja komitean valmennuspäällikkö K. Tuominen. Saapuvilla 42 valtuuskunnan jäsentä ja 22 lehdistön edustajaa. IV K A N SAI N V Ä L I N E N E D U S T U S J A Y H T E r S TYÖ Suomen edustus IOO:ssä Kansainvälisen Olympiakomitean (roo) edustajat Suomessa ovat kaupunginjohtaja Erik von F r e n c k eli, joka valittiin jäseneksi konsuli Ernst Krogiuksen jälkeen, ja vuorineuvos Paav- H 0 n - kaj u u r i, jonka pankinjohtaja J.W. Rangell esitti seuraajakseen IOO:n 65. vuosikongressissa Teheranissa 1967 Rangellin pyydettyä samalla eroa IOO:n jäsenyydestä. Samassa kokouksessa pankinjohtaja J.W. R a n g eli, joka on tniminut roo:n.~duatajana Suomessa vuodesta 1938 alkaen, valittiin IOO:n kunniajäseneksi. roo kok0ontuu säännöllisesti ainakin kerran vuodessa, paitsi sinä vuonna, jolloin kisat pidetään ja jolloin on pidetty ainakin kaksi kokousta. roo:n Executive Oommitteen johtokunta kokoontuu ainakin 2-3 kertaa vu~sittain. Tällöin ovat kansallisten olympiakomiteoiden ja kansainvälisten urheiluliittojen edustajat usein läsnä. IOO:n erikoiekomiteat kutsutaan usein asiantuntijoiksi.

19 17. IOC:n kongressissa Mexicossa elokuussa 1968 asetettiin Joint Commission, Yhteiskomitea, johon kuuluu viisi erillistä erikoiskomiteaa. Tärkein näistä viidestä komiteasta on romanialaisen Alexandrll S i per c 0 n johdolla toimiva erikoiskomitea, joka on yksimieli. sesti ehdottanut amatöörisääntöjen muuttamista ja laajentamista siten, että mm. menetetystä työansiosta voidaan esityksen mukaan saada korvausta. Samoin voidaan saada korvausta valmennuksesta, opetuksesta, stipendeinä ja perheavustuksina jne. kuitenkin kansallisten olympiakomiteoiden hyväksymin normein ja niiden kontrolloimina. Voidaankin sanoa, että urheilumiesten vastuu ja "omatunto" on siirtynyt näissä asioissa nyttemmin kansallisten olympiakomiteoiden harteille. Sekä IOC:n johtokunta että kansainväliset erikoisliitot ovat puoltaneet Sipercon komitean ehdotusta. Joint Commissionin kolmas komitea, joka toimii kaupunginjohtaja Erik von Frenckellin puheenjohdolla, on viiden wielenkiintoisen keskustelun jälkeen yksimielisesti laatinut ehdotuksen 'Isääntöjen muutoksesta, apartheidista sekä Lansallisten olympiakomiteoiden suhteesta omiin hallituksiinsa". IOC:n johtokunta on puoltanut Joint Commissionin ehdotuksia. Asiat ratkaistaan Amsterdamissa toukokuussa K 0 k 0 u k s e t Kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyö, joka vuosi vuodelta on kehittynyt ja laaj entunut, sai jälleen kertomusvuoden aikana uu sia ilmenemismuotoja tiivistäen ja lujittaen niiden yhteistoimintaa. Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC) kokoukset Kansainvälisen Olympiakomitean yleisistunto pidettiin Varsovassa välisenä aikana ja siihen osallistuivat IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri. Kokouksissa käsiteltiin mm. IOC:n eri alakomiteoiden raportteja koskien ama töörikysymystä, rotusyrjintää, olympiakisojen ohjelmaa jne. Kansallisten olymeiakomiteoiden (NOCs) ja IOC:n välinen yhteistyö Dubrovnikissa järjestettiin välisenä aikana kansallisten olympiakomiteoiden ja IOC:n työvaliokunnan yhteiskokous Komitean edustajina olivat Erik von Frenckell ja pääsihteeri Carl Olaf Homen. Koska kokouksen luonne oli lähinnä Amsterdamissa toukokuussa 1970 pidettävässä kokouksessa käsiteltävien ja päätettävien tärkeiden asioiden valmistelua, ei mitään suurisuuntaisempia päätöksiä tässä kokouksessa tehty.

20 18. Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (P~A of mocs) Voimakkaita aktiivise~ työskentelyn lisääntymisen merkkejä osoi tti Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous, joka pu- heenjohtajansa Mr. Giulio 0 n e s t i n (Italia) johdolla pyrkii lisäämään kansallisten olympiakomiteoiden sananvaltaa Kansainvälisen Olympiakomitean piirissä ja on ilmoittanut tekevänsä työtä kehitysmaiden kansallisten olympiakomiteoiden hyväksi. Pohjoismaiden kansalliset olympiakomiteat ovat kuitenkin PGA:n toimintaan suhtautuneet varauksellisesti, koska pelätään, että se "valtiona valtiossa" vois i hajoittaa koko olympialiikkeen aikana, jolloin kaikkien voimat olisi keskitettävä IOC:n vahvistamiseksi. PGA:n IV yleiskokous pidettiin Dubrovnikissa ja siihen osallistuivat Suomen Olympiakomitean edustajina Erik von Frenckell ja pääsihteeri Carl-Olaf Homen. Kokouksessa osoi ttall.tui jälleen selvästi, että tämä uusi järjestö pyrkii erittäin aktiiviseo ti vaikuttamaan IOC:n päätöksiin ja että pääroolia uudessa järjestös- sä tulevat esittämään kehitysmaiden kansalliset olympiakomiteat enemmistönsä turvin. Pääsihteeri laati seikkaperäisen raportin kokouksesta. Pohjoismaisten olympiakomiteoiden yhteistyö Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden välinen yhteistyö on jatkunut entiseen tapaan rakentavassa hengessä. Ensimm~inen toimintavuoden aikana pidetty yhteiskokous oli Oslossa , johon osallistuivat puheenjohtaja Akseli Kaskela, varapuheenjohtaja Ali Koskimaa ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara sekä IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri. Kokouksen keskeisimpiä asioita olivat suhtautuminen Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvän Yleiskokouksen (PGA of NOCs) työhön ja Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yhteiselimen muo dostamiseen. Esillä olivat myös IOC:n sääntökysymysasioista mm. amatöörikysymys, kansallisten olympiakomiteoiden suhde oman maan hallitukseen, diskriminointikysymys ja talvikisojen ohjelmaan tehdyt muutosehdotukset. Toinen pohjoismaisten olympiakomiteoiden ja IOC:n pohjoit:naisten jäsenten välinen kokous pidettiin Kööpenhaminassa 0 Komitean edustajina olivat puheenjohtaja Jukka Uunila, komitean kan- sainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala ja pää- sihteeri Carl-Olaf Homen sekä IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot