TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y."

Transkriptio

1 KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y.

2 S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus, vanha -"-,uusi Työvaliokunta Sihteeristö Varainhoito ja tilintarkastus Kokoukset Komitean virkailijat IIL TOIMIKUNNAT Olympia-talous toimikunta Sääntötoimikunta Kansainvälisten asiain toimikunta Valmennustoimikunta Tiedotustoiminta IV KANSAINVÄLINEN EDUSTUS JA YHTEISTYÖ Suomen edustus IOC:ssä Kokoukset Kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhla Vierailut V TALOUS Yleistä Rahastot VI KUNNIANOSOITUKSET Surunvalittelut 75-vuotisjuhla - J.W.Rangell Kultainen ansiolevyke Komitean pöytäviiri Komitean kolmioviiri VII LIITTEET C " n:o 1 Suomen Olympiayhdistys r.y:n tilinpäätös n:o 2 Tilintarkastajain lausunto edellisestä n:o 3 Suomen Olympia-talous toimikunnan tilinpäätös n:o 4 Yhdistyksen tilintarkastajain lausunto edellisestä n:o 5 Lisätarkastuslausunto emo lausuntoon n:o 6 AT-tilintarkastajan lausunto taloustoimikunnan tileistä n: 0 7 Numerotilintarkastajain lausun"l;o edellisestä n: 0 8 Lilli ja. J. VI.Rangellin rahas ton säännöt n:o 9 Komitean valmennustoimikunnan toimintaohje kaudelle 69-1') n:010 Olympiakomitean valmennuspäällikön ohjesääntö n: 011 Ol:ympiakomi tean kultaisen ansiolevyn ja pöytäviirien sää:nnöt. 2~

3 I YLE I S K A T S A U S Olympialaisten jälkeinen vuosi on aina järjestäytymisen aikaa. Tällöin selvitetään edellisen olympiaadin kokemuksia ja tilit sekä tehdään suunnitelmat seuraavia kisoja varten. Näin on yhdistykses- sämme tapahtunut myös kuluneen toimintakauden aikana. Keväällä 011 sääntömääräisten kokousten sarja, joka päättyi eri elimien valitsemiseen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja syksyn kuluessa on tehty suunnitelmia Sapporoa ja Mtincheniä varten. Kilpailun jatkuva kiristyminen on lisännyt vaatimuksia olympiavalmistelujen suhteen. Tästä syystä on myös meillä lisätty tehostustoimenpiteitä lähinnä valmennuspuolella. Syksyllä perustettiin päätoiminen valmennuspäällikön virka. Tällä toimenpiteellä pyritään auttamaan erikoisliittoja kaikilla niillä keinoilla, jotka ovat olympiakomitean hallussa. Toivoa sopii, että kokemukset ja tulokset tästä työstä muodostuvat myönteisiksi jo seuraavissa talvi- ja kesäkisoissa. Päättynyt toimintavuosi on ollut poikkeuksellisen vilka8 myös erinäisten erikoistehtävien vuoksi. Järjestimme lokakuun 29 päivä~ :. kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhlan, jossa vieraanamme oli Kansainvälisen Olympiakomitean (10e) korkein johto presidenttinsä Avery Brundagen johdolla. Myös Tampereen kaupungin vuoden 1976 talvikisa-anomus on antanut paljon lisät yötä, jonka toivomme auttavan kisojen saamisessa Suomeen. Toiminnan kaikinpuolisen tehostamisen edellytyksenä on varojen saanti. Tässä suhteessa näkymät ovat ankeat. Kun vuoteen 1966 saakka saimme vähintään yhden veikkauskierroksen urheilulle kuuluvan osuuden vuosittain ja lisäksi eduskunta antoi tulo- ja menoarvionsa kautta vuosittain markkaa, joudumme nykyisin tyytymään pelkkiin budjettivaroihin. Tämä merkitsee nykyisen käytännön mukaan saavutetun edun kaventumista noin markalla vuosittain. Kun kilpailu koko ajan kiristyy ja vaatimukset sen mukana, olisi erittäin toivottavaa, että pääsisimme nopeas- ti edes takavuosien summiin veikkausvoittovarojen osalta. Ilman tä tä - palkän vapaaehtoisen työn varassa - ei nykypäivinä parantuvi~ tuloksia tehdä.

4 2. II. JÄSENISTÖ,. TOIMIELIMET JA HALLINTO J ä sen i s t ö Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia. Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat: Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Jousiampujain Liitto SLl.Omen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Maahockeyliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitte Suomen Palloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Yhäistyksen kokouksessa on j äsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä.

5 3. Kun n i a j ä sen e t Suomen Olympiayhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen on yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja varatuomari J.W. Rangell vuodesta 1967 lähtien. Yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuun 2 päivänä 1969 nimitettiin sosiaalineuvos Akseli Kaskela yhdistyksen toiseksi kunniajäseneksi. Sosiaalineuvos Kaskela on yhtäjaksoisesti toiminut olympiakomitean työssä 20 vuotta ja niistä viisi vuotta komitean varapuheenjohtajana ja vuodesta 1962 lähtien olympiakomitean puheenjohtajana. Kunniajäsenillä on ollut oikeus osallistua yhdistyksen ja komitean kaikkiin kokouksiin ja he ovat toimintavuoden aikana useissa tilaisuuksissa ja erilaisissa asioissa antaneet arvokkaita neuvoja ja ohjeita. VaI t u u s kun t a Yhdistyksen varsinainen kokous asetti toukokuun 2 päivänä 1969 seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi ( ) sääntöjen 9 :n mukaisen valtuuskunnan: a) jäsenliittojen esityksestä valittiin valtuuskuntaan jälempänä luetellut henkilöt ja heidän varamiehensä: Suomen Ampujainliitto: varalle: Suomen Ampumahiihtoliitto: varalle: Suomen Hiihtoliitto: varalle: kenraali K.O.Leinonen diplomi-insinööri Tatu Kivinen diplomi-insinööri Maunu Wirtanen everstiluutnantti Ilkka Kiianlinna toimitusjohtaja Mika Tiivola everstiluutnantti Heikki Virtanen toimitusjohtaja Hannu Koskivuori toimitusjohtaja Rolf Hohenthal piiriasiamies Matti TaIsi pankinjohtaja Pekka Kuvaja opistonjohtaja Tauno Juurtola lehtori Antero Kekkonen komisario Kauko Nikkanen ent.toiminnanjohtaja Veli Saarinen

6 4. Suomen Jousiampujain Liitto: kenraaliluutnantti Veikko Koppinen varalle: rakennusmestari Esko Immonen Suomen Judoliitto: hallitusneuvos Torsten Muren varalle: luottopäällikkö Cingiz Safiulla Suomen Jääkiekkoliitto: toimitusjohtaja Harry Lindblad osastopäällikkö Eino Nuutinen varalle: merkonomi Pentti Peho teknikko Teuvo Myyryläinen Suomen Kanoottiliitto: varalle: Suomen Koripalloliitto: varalle: Suomen Käsipalloliitto: varalle: Suomen Kävelyurheiluliitto: varalle: Suomen Lentopalloliitto: varalle: insinööri Erkki J. Woivalin voimistelunopettaja Juhani Miettinen varatuomari Pertti Paloheimo toimitusjohtaja Ville Dillemuth osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara myyntipäällikkö Lars-Erik Ahlgren puheenjohtaja Jalmari Pöllänen toimistonhoitaja Eero Aarnio varatuomari Seppo Hieta diplomi-insinööri Rune Nylander Suomen Luisteluliitto: diplomikauppias Aarno Pajunen lehtori Mauno Löfroos varalle: myyntipäällikkö Martti Santala kansakoulunopettaja Jukka Lampiniva Suomen Maahockeyliitto: pääkonsuli Cyril W. Reincke varalle: toiminnanjohtaja Markku Voutilainen Suomen Miekkailuliitto: komentajakapteeni evp. Erkki Kerttula varalle: majuri evp. Torvald Appelroth Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto: pääjohtaja Seppo Konttinen varalle: eversti Olavi Liukkonen Suomen Nyrkkeilyliitto: j oht a ja Valle Resko liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg varalle: varastopäällikkö Kaleva Sampila käämijä Martti Lehtevä Suomen Painiliitto: toimitusjohtaja Esko Kossila johtaja Kauko Penttilä ekonomi OlaYi Kurikka

7 Suomen Painiliitto: varalle: työnjohtaja Blmer Härmä insinööri Raimo Heino merkonomi I:assi Toi yole'.. Suomen Painonnostoliitto: varalle: varatu,omari 'Pekka icare insinööri Eino MäkinGn johtaja Reino Järvenranta myyntipäälli.kkö Veikko Ki:nha Suomen Palloliitto: lakitieteen lisensiaatti Osmo P Karttunen ministeri Antero Väyrynen varalle: eversti evp~ E~kki Poroila talousjohtaja Turkka Laine Suomen Purjehtijaliitt~: varalle: lakitieteen tohtori JQOoSöderhjelm toiminnanjohtaja K.G.Källström Suomen Pyöräilyliitto: varatuomari Kallio Kotkas ajomestari Sulo Lahtinen varalle: kauppias Arvo Maunumäki ekonomi Christian Oeach Suomen Ratsastajainliitto: ratsumestari Vilhelm Noschis varalle: professori!lma~i Melander Suomen Soutuliitto: toimitu.sjohtaje. Erkki Noramaa varalle: kommodori Ola:"ITi Haikala Suomen Tai toluistelulii tto: pankinjol1t8.ja Erkki Harmola varalle: rouva J a!le ErltJco Suomen Uimaliitto: kauppaneu:i7.js ttorma Soiro insinööri Ilmari Simula varalle: insinööri Birger Kivelä johtaja Taisto Kasvio Suomen Urheiluliitto: toimitusjohtaja Jukka Uunila johtaja j' ukjca Lehti n(::n kenttäpä~llikkö Orvo Anttila järjest(;::!.:1mestari Arvi La::tkso apul. s osiae.lipä1ill. Tuomo I1ei;sÄ t';11 \ La varalle: lehtori R~imo Lunila liikunnanohj;..;.a je, Aulis Potinkara tarkastaj c:>. }1au"'.o Mäkinen metsäteknuclco Oiva Halmetoja insinöör j, Vc::'kl:o Marttinen

8 , Suomen Voimisteluliitto: va.ralle: tohtori Birger Stenman lehtori Esa Seeste lehtori Tuomo Jalantie johtaja Jouko Tikkanen varatuomari Yrjö Luukko johtaja Olavi Linnanlahti Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä toukokuun 2 päivänä varattiin Suomen Uimaliitolle tilaisuus esittää sääntöjen edellyttämä kolmas edustajansa varamiehineen valtuuskuntaan seuraavassa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksesea o b) Eri kansalaispiirejä edustavina valittiin valtuuskuntaan seuraavasti: 1. Sääntöjen 6 ja 9 :ien mukaisesti valtuuskuntaan ovat kuuluneet toimintavuoden aikana Kansainvälisen Olympiakomitean suo- malaiset jäsenet: kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuor~neuvos Paavo Honkajuuri 2. Urheilun keskusliittojen edustajina valtuuskuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Finlands Svenska Centralidrottsförbund: oikeusneuvosm:les Nils-Erik Nyman Työväen Urheiluliitto: diplomi-insinööri Lennart Kivi johtaja Pekka Martin sosiaalineuvos Unto Siivonen ministeri Paavo Aitio Suomen Valtakunnan Urheiluliitto: Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto: toimitusjohtaja Erkki Kivelä pääsihteeri Aaro Laine professori Kaarlo Hartiala sosiaalineuvos Väinö Soininen 3. Sääntöjen 9 :n 3 kappaleessa mainitunlaisena erikoisjäsenenä on valtuuskuntaan kuulunut ministeri_ Olavi J. Mattila. VaI tuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä oli toimin1"[i-. vuoden päättyessä 58 (sääntö.-jen 6 :n mukac'.ti saa vai tuuskunnar. jäsenten lukumäärä olla enintään 60)u Yhdistyksen pidettyä vnosikoko'j.sta edeltävänä aikana kuuluivat valtuuskuntaan edelliseksi 4--vuo.!.;iskaudeksi ( ) valitut henkilöt varamiehineen, huomioiden ne muutokset, Nitkä oli tehty edellisen valtuuskunnan kokoor~panool1 vuosina

9 P ~ h e e n j 0 h taj i s t 0 Valt~~sk~nnan ja sen valitseman hallit~ksen p~heenjohtajana toimi to~kok~~n 13. päivään saakka sosiaaline~vos Akseli Kas - k e 1 a. Edellä mainittuna päivänä pidetyssä valt~11sk~nnan v~osikoko~ksessa sosiaaline~vos Kaskela k~itenkin ilmoitti, että hän katsoo ikänsä ja m~iden l~ottam~stehtäviensä v~oksi olevansa pakotett~ jättämään p~heenjohtajan tehtävän. S~oritet~n vaalin jälkeen valt~~sk~nta valitsi S~omen Olympiayhdistyksen valt~~sk~nnan p~heenjohtajaksi toimit~sjohtaja J~kka U ~ n i 1 a n Varap~heenjohtajien tehtäviä hoitivat saakka kenraalil~~tnantti Ali K 0 s kim a a ja toimit~sjohtaja J~kka U~nila sekä jälkeen toimitusjohtaja Hann~ K 0 s k i v ~ 0 r i ja varat~omari Pekka K a r e H ali i t ~ s henkilöt: Yhdistyksen hallituksen m~odostivat saakka se~raavat puheenjohtaja: sosiaalineuvos Akseli Kaskela varapuheenjohtajat: kenraalil~~tnantti Ali Koskimaa toimit~sjohtaja J~kka Uunila jäsenet: kaup~nginjohtaja Erik von Frenckell vuorine~vos Paavo Honkajuuri kansaned~staja S~lo Hostila diplomi-insinööri Lennart Kivi sosiaaline~vos Niilo Koskinen toimit~sjohtaja Esko Kossila toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin toimitusjohtaja Erkki Noramaa diplomikauppias Aarno Pajunen kenraaliluutnantti Uolevi Poppius kenraalimaju~i Albert Ravila sihteeri Valle Resko sosiaaline~vos Unto Siivonen kauppaneuvos Jorma Soiro hammaslääkäri Birger Stenman lakitieteen tohtori J.O.Söderhjelm

10 Valtuuskunta valitsi kokouksessaan ~ 1969 seuraayan halli tuksen: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jukka Uunila varapuheenj ohtajat: jäsenet: Työvaliokunta toimitus johtaja Hannu. Koskivuori vara tuomari Pekk8. Kare kaupunginjohtaja Erik von Frenckell vuorineuvos Paavo Honkajuuri professori Kaarlo Hartiala lakitieteen lisensiaatti Osmo P.Karttunen diplomi-insinööri Lennart Kivi toimitusjohtaja Esko Kossila varatuomari Kallio Kotkas kenraali A. O. 1cino~en toimitusjohtaja Harry Lindblad johtaja Pekka Martin oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman diplomikauppias Aarno Pajunen johtaja Valle Resko sosiaalineuvos Unto Siivonen sosiaalineuvos Väinö Soininen hammaslääkäri Birger Stenman lakitieteen tohtori J.O.Söderhjelm Hallituksen juoksevia asioita on käsitellyt työyaliokunta, jonka saakka muodostivat puhe8njohtajisto: sosiaalineuvos Akseli Kaskela, kenraaliluutnantti Ali Koskimaa ja toimitusjohtaja Jukka Uunila sekä jäsenet johtaja Pekka T1ar~~n, diplomikauppias Aar no Pajunen, johtaja Valle Resko ja tiedotustoimikunnan puheenjohtaja. pääsihteeri Aaro Laine valittu hallitus nimitti työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtajiston (toimitusjohtaja Jukka Uunila~ toimitusjohtaja Hannu Koskivuori ja varatuomari Pekka Kare) lisäksi jäsenet: kansainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtajan,professori Kaarlo Hartialan, diplomikauppias Aarno Pajusen, sosiaalineuvos Unto Siivosen sekä sosiaalineuvos Väinö Soinisen.

11 9. S i h tee r i s t ö Olympiayhdistyksen, hallituksen ja sen asettaman työvalio- kunnan sihteerinä on toiminut saakka osastopäällikkö Aulis R u u s U v a a raja jälkeen varatuomari Carl-Olaf H 0 m en, jonka halli tus pi tämässään kokouksessa nimitti yl:. distyksen pääsihteerin virkaan. Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut johtaja Valle R e s k 0 ja valmennustoimikunnan sihteerinä komitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuo m i n en. V a r a i n hoi t 0 ja t i 1 i n t a r kas t u s Olympiakomi tean käteiskassa ja kirjanpito on ollut hoidettava- na Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosastolla. Olympiayhdistyksen tilintarkastajina ovat valtuuskunnan vuosikokouksessa huhtikuun 29. päivänä 1969 valitsemat tilintarkastajat komisario Hannes 0 j ala ja kau~patieteiden maisteri, KHT-tilin tarkastaja Olle V. S a 1 m i. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi Ilmari A r 0 ja osastopäällikkö Keijo Vii a n en. Olympia-taloustoimikunnan tilit on yllä mainittujen yhdistyksen tilintarkastajien lisäksi tarkastanut myös valtion asettaman avus-gustentarkkailulautakunnan nimittämä AT-tilintarkastaja, jona on ollnt sivukonttoreiden tarkastaja Matti Yli k 0 r t e s Viimemainitun tilintarkastus on kohdistunut ensisijaisesti viime olympiaadin aikai- sen taloustoimikunnan tilitysaineiston loppuosaan, minkä koko tilitysaineiston numerotarkastuksen suoritti ja lopullisen selvityksen antoi lokakuussa 1969 tilitoimisto OY Widenius, Sederholm & Someri ABr K 0 k 0 u k s e t Suomen Olympiayhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseen ja kutsuttiin lisäksi vlimääräisiin valtuuskunnan kokouksiin lähinnä järjestäytymistä varten ja sekä 13.12~1969 pääasia~ - sa valmennusmäärärahojen jaon vahvistamista koskevissa asioissa. Valtuuskunnan valitseman olympiakomitean hallituksen toiminta ja kokoukset jakaantuivat kahden, vanhan ja uuden hallituksen osalle seuraavasti:

12 10" Yhdistyksen saakka istuva hallitus piti toimintavuoden aikana kolme kokousta, nimittäin 11.3., ja Uusi valittu hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta seuraavasti: 13.5., 19.5., 12.6., 4.8., , 13~12. ja Hallituksen asettamat työvaliokunnat kokoontuivat toimintavuo- den aikana seuraavasti: vanhan hallituksen asettama työvaliokunta kaksi kertaa ( ja 21.4.) ja uusi työvaliokunta kahdeksan kertaa (9.6., , , 29.9., , , ja ) K 0 m i t e a n v i r kai 1 i j a t Olympiakomitean toimistonhoitajana on koko toimintavuoden ajan ollut Kirsti EkI u n d. Toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41a ja puhelimet ja /vaihde. Olympia-taloustoimikunnan toimiston hot to on koko toimj.ntavuo- den ajan ollut johtaja Valle R e s k 0 n tehtävänä. Taloustoimiston osoite on Stadion, Helsinki 26 ja puhelin Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan perustaa komitealle valmennuspäällikön viran ja julistaa viran haettavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hallituksen kokouksessa nimitettiin viran seitsemästä hakijasta voimistelunopettaja Kalevi Tuo m i n e n mainittuun tehtävään ja samassa kokouksessa vahvistettiin virkaa koskeva ohj esääntö. Valmennuspäällikku Tuominen aloitti tehtävien- sä hoidon toimipaikkanaan komitean toimisto TOI M 1 KUN N A T Hallitus on 4-vuotiskaudeksi toimikunnat: 1972 asettanut seuraavat 1) Olympia-taloustoimikunta, jonka tehtävänä on olympiakeräyksen hoitaminen ja kisoihin lähetettävien joukkueiden varustaminen matka- ja kilpailuasustein. Halli tus nimesi kokouksessaan toimikunnan puheenj ohta,, jaksi diplomikauppias Aarno P a j U sen ja sen jäseniksi kanppaneuvos Viljo L u n k anja toimitusjoht~ja Einari Yli sen, joiden tehtäväksi jätettiin laatia toimikunnan jäsenehdotus, runko toimintasuunnitelma ja järjestää kaikki taloustoimiston kokonais- organisaatioon lii ttttät kysymykset.

13 11. Mainittakoon, että edellinen 4-vuotiskaudeksi valittu taloustoimikunta hoiti vuodelle 1969 siirtyneet tehtävänsä loppuun vuoden 1968 kokoonpanossa (ks4vuoden 1968 toimintakertomus). Lahjoitukset. Toimintavuoden alkupuoliskolla taloustoimikunnan jäsen vuorineuvos Aarne J. A a r n i 0 lahjoitti olympiakomitean työtä varten markkaa. Edellisen taloustoimikunnan keräysaineiston loppuselvityk3een liittyviä toimenpiteitä. USA:ssa Suomen olympiakeräyksen hoitajana toiminut tohtori Väinö H 0 0 v e r lähetti olympiakomitealie edellisenä vuonna tilitetyn dollarin lisäksi dollaria. Loppusummaksi USA:n osalta kertyi näin ollen dollaria eli yhteensä markkaa olympiakeräyksemme hyväksi. Jäljelle jääneet kultamerkit myytiin aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaan niiden valmistajalle Westerback Oy:lle 3,20 markan hinnasta kappaleelta sekä osa eri liitoille 5 markan kappalehinnas- ta tuottaen jäljelle jääneet myymättömät kultamerkit täten 6.111,60 markkaa. Suomalainen-lehden ja eräiden muiden lehtien kilpailuihin saapuneet postimerkit (kirjekuoret) myytiin Fazerin Musiikki Oy:lle markan hinnasta. Sensijaan myymättä jääneet Olympia-tarra-, Olympia-hopea- ja hihamerkit poltettiin poliisiviranomaisen läsnäollessa. Vuoden 1952 olympiapostimerkkien tuotto vuonna 1969 oli tilityksen mukaan 851,37 markkaa. Näitä olympiapostimerkkejä on edelleenkin saatavana Helsingin pääpostin filateliaosastolta. Olympia-kunnia taulut jaettiin edellisen olympiaadin aikana taloustoimikunnan keräystyötä tukeneille lahjoittajille järjestetyissä juhlatilaisuuksissa seuraavasti: Tampereella 20.5., Kokkolassa ja Helsingissä Uuteen keräystyöhön liittyviä toimenpiteitä. Olympiakomitean käyntikorttia painatettiin ulkoministeriön ke- hotuksesta englanninkielisen painoksen lisäksi myös espanjankielisenä ja sitä on myyty ulkoministeriölle kpl ja pankeille kpl. Pankit ja matkatoimistot ovat antaneet käyntikortista yksimielisen kiittäviä lausuntoja, mutta väittävät asian olevan valtakunnallista laatua, joten heidän mielestään valtion olisi suoritettava kaikki käyntikortin kustannukset, jolloin pankit ja matkatoimistot ovat valmiit suorittamaan levitystyön turisteille. Käyn-

14 12. tikorttia olisi pyrittävä jatkuvasti esittämään valtion elimille ja sitä tietä saatava suurmyynti käyntiin. Urheiluvalmennuksen perustiedot-kirjaa on mamnostettu ja myyty urheiluopistojen, SVUL:n jakelun ja Olympia-talous toimikunnan toimesta. Kirjaa oli kertomusvuoden lopulla jäljellä noin 100 kappaletta. Taloustoimikunnan vanha työvaliokunta piti viimeisen kokouksensa , minkä jälkeen valittu työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa, nimittäin ja ) Sääntötoimikunta, jonka tehtäväksi hallitus antoi valtuuskunnan esittämien toivomusten mukaisesti yhdistyksen sääntöjen tar kistamisen. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut varatuomari Pekka K a r e ja jäseninä toimitusjohtaja Hannu K 0 s k i v u 0 r i ja johtaja Pekka M a r t i n 3) Kansainvälisten asiain toimikunta, joka nimensä mukaisesti on perehtynyt kulloinkin esillä olleisiin olympiakomiteaa koskeviin kansainvälisiin kysymyksiin ja pitänyt yhteyttä IOC:hen ja kansallisiin olympiakomiteoihin. Toimikunta on ollut erityisen tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten olympiakomiteoiden kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Kaarlo H a r - t i ala ja jäseninä toimitusjohtaja Harry L i n d b 1 a d ja lakit.tohtori J.O. S ö der h j e 1 m sekä sihteerinä pääsihteeri Carl-Olaf H 0 m en. 4) Valmennustoimikunta, jonka tehtävänä on toimia olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan apuelimenä. Valmennustoimikunta tekee ehdotuksensa eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä. Edelleen se valvoo olympiavalmennusta, tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä, seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilaisuu> sissa, joissa on mukana olympiavalmennuksessa olevia urheilijoita. Hallitus asetti kokouksessaan nelivuotiskaudeksi valmennus toimikunnan, johon nimettiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajana: lääket.lis. Ilkka V u 0 r i jäseninä: voim.opett. Pentti Anttila tekn.tri Friedrich Blanz lääket.lis. Risto Elovainio lääket.ja kiri t~i Helmer Kvist voim.opett. Juhani Miettinen (jatkuu)

15 koulrpääll. Heikki Niininen koul,pääll~ Seppo Nuuttila osastopääll~ ~apio Pöyhönen ent.päävalmentaje. Veli Saarinen sihteerinä: valm.pääll. Kalevi Tu.ominen Hallitus täydensi kokouksessaan 13~12n valmennustoioikuntaa siten, että kuolleen Veli Saa~isen tilalle nimettiin koul. pääli. Erkki Jääskeläinen. K 0 k 0 u k s e t Edellisen olympiaadin ajaksi nimetty vanha valmennus toimikunta (ks. kokoonpano vuoden 1968 toimintakertomuksessa) piti toimintavuoden alussa kaksi kokousta ja toukokuun 19 päivänä nime~ty uusi valmennustoimikunta piti kaikkiaan kuusi kokousta. Toi m i n t a Valmennus toimikunnan toiminta oli kertomusvuoden alkupuoliskolla lähinnä uuden toimintakauden fsnunnittelua ja sitä hallitsi selvästi pyrkimys saada virkailija hoitamaan valnennustoimikunnan asioita. Kun olympiakomitean hallitus oli päättänyt valmennuspäällikön viran perustamisesta: valmennustoimikunta laati ehdotuk- sen sekä valmennus toimikunnan ohjesäännöksi että myöskin alustav~n esityksen valmennuspäällikön viran ohjesäännöksi. Olympiakomitee.L1. halli tus vahvisti molemmat ohj esäännöt, j o Jcka ovat 11i tteinä tässf~ toimintakertomuksessa., (Keltaiset lii ~teet.; ) Valmennuspäällikön viran yhteydersä valmennus toimikunta teki myös esityksen valmennuspäällikön vi~an hakijoista olympiakomitean hallitukselle 0 Valmennu~seen liittyvät tilaisuudet toimintavuoden aikana ~ järjosi~ettiin Saarijärven Summassaaressa olympiavalmenjille ja valmennuksesta vas~aaville kouluttajille rentoutus- ja keskittymisseminaari, jonka pääluennoitsijana to: mi päävalmentaja, professori Bud W i n t e r USA:sta~ Lisäksi luennoivat seminaarissa professori. Jim r 1 e r b e r r y USA:sta, dosen~ti, tekn.tr~ Friedrich B 1 e. n voimcopett. Raija R i i K k ala sekä lääkintä~0i~. Kaarina KaI 1 i 0 k 0 A k i. Kurssin johtana toimi r~r. valmentaja Kalevi Tuominen. Osanottaj ih clj, l~aikkiaa.1. ' 1 C ~ järjestettiin toinen rentoutus- ja keskittymis38j"'1i:1aaj. i. Summassnaressa niille ve.lm~r:.. i:;qju.le r joille. ei 0llut -f;:l.. laisl),utta osallistua ensirr...'ti.äisc(':.l se:ninaarii:r.j e T2I'12.n R8l"' i.. 13 " naarin luennoitsijoina to~mivat teknatri Fr~edlich BJan~.

16 14. voim.opett. Raija R i i k kai a ja lääk.voim. Kaarina \ KaI 1 i 0 k 0 s k i. Kurssin johtajana toimi valmennus- päällikkö Kalevi Tuominen. Osanottajia oli järjestettiin liittojen toiminnanjohtajille, järjestö- ja jaostosihteereille tilaisuus, missä selvitettiin olympiakomitean suunnitelmia valmentajakoulutuksen ja olympiavalmennuksen osalta. Tilaisuudessa oli osanottajia järjestettiin Hyvinkään Sveitsin majalla olympiavalmenta- jille tiedotus- ja koulutustilaisl~us, missä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: olympi~k omitean J.iittoja palvelevat toimenpiteet, valmentajien valta ja vastuu, valmentajien jatknkoulutusohjelma ja näytteet olympiavalmennukseen sekä perus telut määrärahoj en jakoon. TilaisuudessA. oli osanot tajia 40 4 Alustukset käsiteltävistä asioista esitti valmennuspäällikkö K. Tuominen järjestetyssä tiedotustilaisuudes::::a lehdistölle pidettij.n seuraavat alustukset: Jukka U uni 1 a : Mikä merkitys järjectöjen ja erikoisliittojen puheenjohtajilla ja johtokuntien jäsenillä on tehostetun valmennuksen markkinoinnissa. Pekka M a r t i n : Miksi harjoittelua on tehostettava. Alustus oli osa aiheesta }1iksi toiset urheilumuodot menestyvät paremmin kuin toiset. Kalevi Tuo m i n en: Valmennuksen nykytilanne. Alustusten pohjalta suoritettiin yleiskeskustelu. Saapuvilla oli 22 julkisen sanan edustajaa. Olympiakomitean valmennuspäällikkö on lisäksi osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin: Tampereella julkisen sanan koulutus- ja tiedotustilcdsu:.a.s koskien olympiakomitean valmennusswlnnitelmia. Läsnä oli 18 toimittajaa Seinäjoella piirin piirivalmentajien ja A-valmentajien koulutustilaisuus aiheesta "henkinen valmennus". Läsnä 42 osanottajaa Oulussa vastaava tilaisuus kuin Seinäjoella. Osanottajia oli Jyväskylässä neuvottelu korkeakoullrralmentajalinjan käynniste.- misestä ja ohjelmasta Vaasassa Vaasa-lehden järjestämä urheilupaneeli koskien valmennukseen liittyviä teemoja Valkeakoskella koulutustilaisuij.s aiheena II'henkinen valmennus". Osanottajina piiri-, A- ja seuravalmentajia kaikkiaan Helsingissä neuvottelu Jousiampujain Liiton valmentajien ja lii ton valmennusvaliokunnan kanssa valmennlj.kseen liittyvistä kysymyksistä.

17 Vierumäellä neuvottelutilaisuus olympiakomitean pitkän tähtäimen koulutus- ja valmennussuunnitelmista. Läsnä olivat komitean puheenjohtaja Jukka Uunila, varapuheenjohtaja Hannu Kos~ kivuori, valmennustolmikunnan puheenjohtaja Ilkka Vuori ja toimikunnan jäsenet Heikki Niininen ja valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen. 5) Tiedotustoimt~unt~ Olympiakomitean 4-vuotiskaudeksi nimetyn tiedotustoimikunnan toimintaa ei enää Meksikon kisojen jälkeen jatkettu. Hallitus siirsi kokouksessaan uuden tiedotustoimikunnan muodqstamisen siksi, kunnes saataisiin selvitetyksi niin olympiakomitean virallisen toiminnan kuin Olympia-talous toimikunnan mahdollisesti yhteisen tiedotuselimen tarve ja ne muodot, millä tavoin parhaiten ja tarkoituksenmukaisimmin voitaisiin julkista informaatiota hoitaa. Edellä olevan johdosta 6n tiedatastöimintå jouduttu hqit~m~anolympiakomitean toi~istosta kägi~. ~ Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tiedotustilaisuudet niin lehdistölle, radiolle kuin televisioliekin: järjestettiin valmennustoimikunnan julkaiseman ja olympiakomi - tean kustantaman "Urheiluvalmennuksen perustiedot" -kirjan julkinen esittely tilaisuus Töölön Urheilutalossa. Saapuvilla ali opetusministeriön, kouluhallituksen edustajia, hallituksen ja valmennustoimikunnan jäsenjäsekä julkisen sanan edustajia, yhteensä lähes 60 henkilöäo lähetetty tiedotus lehdistölle, radiolle ja TV-uutisille hallituksen pitämässä kokouksessa päätetyistä kesäurheiluliittojen I valmennusmäärärahajaosta ja J.W.Rangellin rahaston perustamisesta lähetetty tiedotus kuten edellä koskien pohjoismaiden olympiakomiteoiden yhteiskokousta ma~liskuussa järjestetty tiedotustilaisuus hotelli Palacessa lehdistölle ja radiolle Mr. Avery Brundagen vierailun yhteydessä sekä haastattelutilaisuus televisiolle lähetetty tiedotus julkisen sanan edustajille puheenjohtaja Akseli Kaskelan Neuvostoliiton vierailulle lähdön yhteydessä tiedotus julkiselle sanalle sosiaalineuvos Kaskelan kieltäytymisestä asettumasta ehdokkaaksi komitean puheenjohtajan vaalissao 2.5. tiedotus julkiselle sanalle Suomen Olympiayhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tehdyistä päätöksistä tiedotus julkiselle sanalle valtuuskunnan e.m. päivänä pidetyn kokouksen päätöksistä

18 tiedotus hallituksen samana päivänä pitämässään kokouksessa suorittamasta valmennuspäällikön valinnasta tiedotus ajankohtaisista olympiakomitean tapahtumista, koskien 75-vuotisjuhlaa, Dubrovnikin kokousta, komitean taloudellista tilannetta ja mahdollisuutta tukea tehokkaasti olympiavalmennusta. lokakuussa lähetetty useita tiedotuksia julkiselle sanalle kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhlallisuuksien valmistelujen yhteydessä järjestetty televisiolle pääjuhlan osittainen televisiointi ja Mr. Avery Brundagen haastattelutilaisuus sekä radiolle pääjuhlan radiointi kokonaisuudessaan järjestetty KOK:n puheenjohtajan Avery Brundagen ja varapuheenjohtajan, lordi Killaninin sekä muiden kansainvälisten vieraiden lehdistötilaisuus hotelli Palacessa tiedotustilaisuus lehdistölle valtuuskunnan kokouksen jälkeen, missä yhteydessä järjestetty keskustelutilaisuus alustajina puheenjohtaja Jukka Uunila, Pekka Martin ja komitean valmennuspäällikkö K. Tuominen. Saapuvilla 42 valtuuskunnan jäsentä ja 22 lehdistön edustajaa. IV K A N SAI N V Ä L I N E N E D U S T U S J A Y H T E r S TYÖ Suomen edustus IOO:ssä Kansainvälisen Olympiakomitean (roo) edustajat Suomessa ovat kaupunginjohtaja Erik von F r e n c k eli, joka valittiin jäseneksi konsuli Ernst Krogiuksen jälkeen, ja vuorineuvos Paav- H 0 n - kaj u u r i, jonka pankinjohtaja J.W. Rangell esitti seuraajakseen IOO:n 65. vuosikongressissa Teheranissa 1967 Rangellin pyydettyä samalla eroa IOO:n jäsenyydestä. Samassa kokouksessa pankinjohtaja J.W. R a n g eli, joka on tniminut roo:n.~duatajana Suomessa vuodesta 1938 alkaen, valittiin IOO:n kunniajäseneksi. roo kok0ontuu säännöllisesti ainakin kerran vuodessa, paitsi sinä vuonna, jolloin kisat pidetään ja jolloin on pidetty ainakin kaksi kokousta. roo:n Executive Oommitteen johtokunta kokoontuu ainakin 2-3 kertaa vu~sittain. Tällöin ovat kansallisten olympiakomiteoiden ja kansainvälisten urheiluliittojen edustajat usein läsnä. IOO:n erikoiekomiteat kutsutaan usein asiantuntijoiksi.

19 17. IOC:n kongressissa Mexicossa elokuussa 1968 asetettiin Joint Commission, Yhteiskomitea, johon kuuluu viisi erillistä erikoiskomiteaa. Tärkein näistä viidestä komiteasta on romanialaisen Alexandrll S i per c 0 n johdolla toimiva erikoiskomitea, joka on yksimieli. sesti ehdottanut amatöörisääntöjen muuttamista ja laajentamista siten, että mm. menetetystä työansiosta voidaan esityksen mukaan saada korvausta. Samoin voidaan saada korvausta valmennuksesta, opetuksesta, stipendeinä ja perheavustuksina jne. kuitenkin kansallisten olympiakomiteoiden hyväksymin normein ja niiden kontrolloimina. Voidaankin sanoa, että urheilumiesten vastuu ja "omatunto" on siirtynyt näissä asioissa nyttemmin kansallisten olympiakomiteoiden harteille. Sekä IOC:n johtokunta että kansainväliset erikoisliitot ovat puoltaneet Sipercon komitean ehdotusta. Joint Commissionin kolmas komitea, joka toimii kaupunginjohtaja Erik von Frenckellin puheenjohdolla, on viiden wielenkiintoisen keskustelun jälkeen yksimielisesti laatinut ehdotuksen 'Isääntöjen muutoksesta, apartheidista sekä Lansallisten olympiakomiteoiden suhteesta omiin hallituksiinsa". IOC:n johtokunta on puoltanut Joint Commissionin ehdotuksia. Asiat ratkaistaan Amsterdamissa toukokuussa K 0 k 0 u k s e t Kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyö, joka vuosi vuodelta on kehittynyt ja laaj entunut, sai jälleen kertomusvuoden aikana uu sia ilmenemismuotoja tiivistäen ja lujittaen niiden yhteistoimintaa. Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC) kokoukset Kansainvälisen Olympiakomitean yleisistunto pidettiin Varsovassa välisenä aikana ja siihen osallistuivat IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri. Kokouksissa käsiteltiin mm. IOC:n eri alakomiteoiden raportteja koskien ama töörikysymystä, rotusyrjintää, olympiakisojen ohjelmaa jne. Kansallisten olymeiakomiteoiden (NOCs) ja IOC:n välinen yhteistyö Dubrovnikissa järjestettiin välisenä aikana kansallisten olympiakomiteoiden ja IOC:n työvaliokunnan yhteiskokous Komitean edustajina olivat Erik von Frenckell ja pääsihteeri Carl Olaf Homen. Koska kokouksen luonne oli lähinnä Amsterdamissa toukokuussa 1970 pidettävässä kokouksessa käsiteltävien ja päätettävien tärkeiden asioiden valmistelua, ei mitään suurisuuntaisempia päätöksiä tässä kokouksessa tehty.

20 18. Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous (P~A of mocs) Voimakkaita aktiivise~ työskentelyn lisääntymisen merkkejä osoi tti Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvä Yleiskokous, joka pu- heenjohtajansa Mr. Giulio 0 n e s t i n (Italia) johdolla pyrkii lisäämään kansallisten olympiakomiteoiden sananvaltaa Kansainvälisen Olympiakomitean piirissä ja on ilmoittanut tekevänsä työtä kehitysmaiden kansallisten olympiakomiteoiden hyväksi. Pohjoismaiden kansalliset olympiakomiteat ovat kuitenkin PGA:n toimintaan suhtautuneet varauksellisesti, koska pelätään, että se "valtiona valtiossa" vois i hajoittaa koko olympialiikkeen aikana, jolloin kaikkien voimat olisi keskitettävä IOC:n vahvistamiseksi. PGA:n IV yleiskokous pidettiin Dubrovnikissa ja siihen osallistuivat Suomen Olympiakomitean edustajina Erik von Frenckell ja pääsihteeri Carl-Olaf Homen. Kokouksessa osoi ttall.tui jälleen selvästi, että tämä uusi järjestö pyrkii erittäin aktiiviseo ti vaikuttamaan IOC:n päätöksiin ja että pääroolia uudessa järjestös- sä tulevat esittämään kehitysmaiden kansalliset olympiakomiteat enemmistönsä turvin. Pääsihteeri laati seikkaperäisen raportin kokouksesta. Pohjoismaisten olympiakomiteoiden yhteistyö Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden välinen yhteistyö on jatkunut entiseen tapaan rakentavassa hengessä. Ensimm~inen toimintavuoden aikana pidetty yhteiskokous oli Oslossa , johon osallistuivat puheenjohtaja Akseli Kaskela, varapuheenjohtaja Ali Koskimaa ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara sekä IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von Frenckell ja Paavo Honkajuuri. Kokouksen keskeisimpiä asioita olivat suhtautuminen Kansallisten Olympiakomiteoiden Pysyvän Yleiskokouksen (PGA of NOCs) työhön ja Euroopan kansallisten olympiakomiteoiden yhteiselimen muo dostamiseen. Esillä olivat myös IOC:n sääntökysymysasioista mm. amatöörikysymys, kansallisten olympiakomiteoiden suhde oman maan hallitukseen, diskriminointikysymys ja talvikisojen ohjelmaan tehdyt muutosehdotukset. Toinen pohjoismaisten olympiakomiteoiden ja IOC:n pohjoit:naisten jäsenten välinen kokous pidettiin Kööpenhaminassa 0 Komitean edustajina olivat puheenjohtaja Jukka Uunila, komitean kan- sainvälisten asiain toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala ja pää- sihteeri Carl-Olaf Homen sekä IOC:n suomalaiset jäsenet Erik von

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. )

T A L 0 U S - 52 - vuonna 1968 26.1 61, 30 mk. (Lopulliset kustannukset kirjasta noussevat loin 60. 000 markkaan. ) - 51 - puheenjohtaja on antanut tarkemman sel vi tyksen laajassa kokousse lostuksessaan valtuuskunnalle joulukuussa 1968. Kansallisten olympiakomiteoiden 111 yleinen kokous järjestäytyi myös Meksikon kisojen

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan '.3^3,,? RAHANKERÄYSTILITYS [X] Tilitys Luvassa määrätty välitilitys ll Loppuilmoitus Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan myöntäneelle

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot