Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 1959

2 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959

3 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä : Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n puheenjohtajan, ministeri Kauno Kleemolan rintapieleen liittohallituksen kokouksessa »SVUL on tänään voimakas ja mahtava järjestö. Sen jäsen- määrä lähenee jo puolta miljoonaa. Mutta meidän on tästä huolimatta todettava, että Suomen urheilujärjestötoiminta ei tällä hetkellä ole kunnossa, urheilutermiä käyttääkseni. Urheiluelämä kokonaisuutena, nykyaikaisena valtavana sosiaalisena tekijänä, on kehittyvä ja samalla muuttuva. Mikään sukupolvi ei ehdi saada valmiiksi niitä suunnitelmia, joita yhtenään syntyy ja joita kehitellään. Mutta näen myös, että jokainen urheilun johtajapolvi voi omana aikanaan tehdä paljon enemmän maan urheilun kokonaisuuden hyväksi, kuin mitä se ehkä" joidenkin periaatteellisten kannanottojen. tai arvovaltasyiden vuoksi on valmis tekemään. Tämä koskee myös meitä, tämän hetken Suomen urheilujohtajia. En voi enkä halua ketään moittia. Rohkenen kuitenkin sanoa, että paljon on jäänyt parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi tekemättä. Meillä urheilujohtajina on suuri vastuu. Meillä on suuret järjestöt käsissämme. iiden työ tulee lähelle Suomen nuoris9n sisintä, parhainta, mitä siinä on. M eidän on pidettävä huolta siitä, että urheilun aate, sen korkeat tavoitteet ja sisältö eivät meidän käsissämme tärvelly. Oltakoonpa menettelytavoista tai asennoitumisista kulloinkin mitä mieltä tahansa, meidän on aina pyrittävä siihen, että SVUL yhtenäisenä ja saumattomana taistelee niiden aatteellisten päämäärien puolesta, mitkä se heti alusta lähtien on itselleen asettanut. SVUL :n on määrätietoisesti työskenneltävä Suomen kansan yhdistämisen ja isänmaan kokonaisuuden hyväksi. SVUL:n on pystyttävä johtamaan Suomen urheiluelämän kehitystä, olemaan ennakkoluulottomana tiennäyttäjänä ja edelläkävijänä».

4 I 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1959 J. Yleiskatsaus Vuodet 1956 ja 1957 olivat merkinneet SVUL:lle 50-vuotisjuhlineen ja suurkisoineen tehostettua ulkonaista esiintymistä, mutta jo vuonna 195 siirryttiin SVUL :n toiminnan yhä tiiviimpään sisäiseen järjestöt yöhön. Vuosi 1959 seurasi edelleen tätä sisäisen järjestötoiminnan tehostamisen linjaa. Tätä suuntausta noudatettaessa on ollut ensiluokkaisen tärkeätä koulutus- ja kasvatustyön johdonmukainen hoitaminen. Se SVUL:n peruskurssien sarja, joka oli aloitettu tehostetussa muodossa vuonna 195, jatkui Kurssien ohjelmaa keh,itettiin ja monipuolistettiin edellisen vuoden antamien kokemusten perusteella. SVUL:n nuorisoon kohdistuva kasvatustyö sai näkyvän ilmaisunsa SVUL:n poikien suurleirillä, jolla lähes tuhatpäinen poikajoukko tuli osalliseksi SVUL:n noudattamista kasvatusperiaatteista. SVUL:n kasvatustyö ei kuitenkaan rajoittunut vain edellä mainittuihin peruskursseihin ja poikaleiriin, vaan se ulottui laajemmallekin. Keskusliitto haki yhä parempaa yhteyttä jäsenliittoihinsa ja niissä tilaisuuksissa, joita näissä merkeissä järjestettiin, selveni kaikille osallistujille entistä paremmin SVUL:n yhtenäisyys ja SVUL-henki. Tällainen rakentava työ saattaa jatkuessaan SVUL:n ja sen jäsenliitot järjestötoiminnallisesti entistä voimakkaammiksi. Tehokkaan koulutus- ja kasvatustyön hoitaminen SVUL:n jatkuvasti laajenevalla toimintasaralla vaatii yhä enemmän käyttövaroja. Varojen puute oli jo edeltäneinäkin vuosina hidastuttanut tätä toimintaa ja kertomusvuonna ilmeni tarkoitukseen käytettävissä olleiden varojen puutteellisuus entistä selvemmin. Onkin toivottavaa, että SVUL vastedes saa yhä riittävämmin varoja kasvatustyöhönsä, jonka merkitystä nuorisomme kehityksen kannalta ei voida aliarvioida. Edellä kosketellun SVUL:n sisäisen kasvatus toiminnan rinnalla on kertomusvuotena jatkunut SVUL:n jäsenliittojen hoitamana myös suurta yleisöä kiinnostava kilpailutoiminta. Kotimaisten kilpailujen runsauteen liittyivät monet kansainväliset kilpailut ja eri urheilualoilla järjestetyt maaottelut. Kilpailutoiminta edellyttää puolestaan tehokasta yksilöllistä valmentautumista. Maamme aktiiviurheilijoille antoivat jo kertomusvuonna vuoden 1960 olympiakisat erikoisen aiheen oman kuntonsa tarkkailuun ja kohentamiseen. Kilpailutoiminnasta puhuttaessa on myöskin muistettava ne tuhatlukuiset seurojen väliset ja jäsenkilpailut, joita liittomme parissa kuluneena vuotena toimeenpantiin. Ne rakensivat keskinäistä toveruutta osallistujiensa joukkoon ja levittivät tietoutta SVUL:n vaalimista yhteisistä päämääristä. SVUL:n pyrkimyksenä on vuosikausia ollut Suomen urheilun yhtenäisyyteen tähtäävän valtakunnanliiton aikaansaaminen. Tällainen keskusliitto voisi ajanoloon poistaa ne erimielisyydet, jotka jatkuvasti ovat vallinneet eri aatteellisilla pohjilla toimivien liittojen välillä. Tässä yhteistämistyössä on kuitenkin ilmennyt vaikeuksia, joiden voittaminen on siirtymistään siirtynyt. Lähinnä on kysymyksen järjestyminen riippunut Työväen Urheiluliiton kielteisestä suhtautumisesta asiaan, minkä TUL on lopuksi julkisestikin tunnustanut. Asian lopullisen järjestymisen lykkäytyessä jatkui SVUL:n jäsenliittojen ja TUL:n kilpailullinen yhteistoiminta vuoden 1959 aikanakin erillissopimusten puitteissa siksi, kunnes TUL vuoden puolivälissä päätti sanoa irti kaikki yhteistoimintasopimukset aiheuttaen näin sellaisen tilan maamme urheilu elämässä, mikä on herättänyt kansainvälistäkin huomiota. Tämä kaiken kilpailullisen yhteistoiminnan katkaiseminen oli sitäkin valitettavampaa, kun olisi toivonut, että nimenomaan olympiakisoihin valmistautumisen aattona olisi vältetty yhä suurenevia vastakohtaisuuksia. Lisäksi tapaus osoitti, ettei ollut enää olemassa edellytyksiä aikaisemmanlaisen yhteistoimintajärjestelmän jatkamiselle. SVUL ei voi myöskään uskoa, että mikään osaratkaisukaan johtaisi toivottuun tulokseen. Suomen urheilun eheyttämisen on tapahduttava kokonaisratkaisun pohjalta pyrkimyksenä koko urheiluelämäämme yhdistävän valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön aikaansaaminen maahamme.

5 6 ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu: j~. Ur~eiluliittoon ovat vuonna 1959 edelleen kuuluneet varsmaisina Jäseninä seuraavat 17 erikoisliittoa ja 1 piiriä: J äsenliitot : 1. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen J ääkiekkoliitto 3 Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 4 Suomen Käsipalloliitto 5 Suomen Luisteluliitto 6. Suomen Miekkailuliitto 7 Suomen Naisten Liikuntakasva tuslii tto. Suomen yrkkeilyliitto 9 Suomen Painiliitto. Suomen Painonnostoliitto II. Suomen Pesäpalloliitto. Suomen Pyöräilyliitto 13 Suomen Suunnistusliitto 14 Suomen Uimaliitto 15 Suomen Urheiluliitto 16. Suomen Voimisteluliitto 17 SVUL:n uoret Jäsenpiirit : 1. Etelä-Karjalan puri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjanmaan pun 7. Keski-Suomen piiri. Kymenlaakson piiri 9. Lahden piiri. Lapin piiri II. Länsi-Pohjan piiri. Oulun piiri 13. Pohjois-Karjalan piiri 14. Pohjois-Savon piiri 15. Satakunnan piiri 16. Suur-Savon puri 17. Uudenmaan piiri 1. Varsinais-Suomen piiri ill. Liittokokous SVUL:n varsinainen liittokokous pidettiin kertomusvuonna 15 päivänä kesäkuuta H elsingissä Kauppakorkeakoululla. Kun tässä kokouksessa käsiteltiin kaikki SVUL:n sääntöjen 9. pykälässä mainitut asiat ja kun aihetta ylimääräiseen liittokokoukseen ei toimintavuoden kuluessa ilmennyt, jäi varsinainen liittokokous ainoaksi liiton yleiseksi kokoukseksi v Kokouksessa tarkastettiin ja hyväksyttiin liiton toimintakertomus vuodelta 195 ja vahvistettiin vuoden 195 tilinpäätös sekä myönnettiin liittohallitukselle täydellinen vastuuvapaus vuoden 195 tileistä ja hallinnosta. Samoin vahvistettiin SVUL:n tuloja meno arvio vuodeksi 1960 ja päätettiin sen yhteydessä jäsenliitoille ja piireille tulevasta määrärahasta. Talousarviossa päätyi. tulopuoli markkaan ja oli se laadittu tavanomaista varovaisuutta noudattaen, koskei ollut varmuutta siitä, että SVUL:n osuus veikkausvoittovarojen jaossa merkittävästi nousisi. Tämän vuoksi ei jäsenliittojen ja piirien määrärahoja voitu talousarviota laadittaessa entisestään korottaa, lukuunottamatta Suomen J ääkiekkoliiton määrärahaa, jota laskuteknillisistä syistä oli korotettu markalla. Liittokokous päätti, ettei liiton jäseniltä peritä jäsenmaksuja eikä lisämaksuja ja määräsi myöskin seurojen piireille maksettavan piiriveron perusteet. Liiton tilintarkastajiksi valittiin edelleenkin ylikamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja konttoripäällikkö Ilmari Honkanen Turusta sekä varalle kauppat. maisteri Olle V. Salmi (KHT) Helsingistä ja ekonomi Ilmari Aro Helsingistä. Samoin päätettiin, että SVUL :n, sen jäsenliittojen ja piirien tiedotukset julkaistaan entiseen tapaan yhteisessä äänenkannattajassa Suomen Urheilulehdessä tarkoittaen tämä päätös SVUL:n ja sen jäsenliittojen kaikkia tiedotuksia, SVUL:n piirien yleisiä kokouskutsuja sekä mahdollisuuksien mukaan muitakin piirien ja jäsenseurojen tiedotuksia sekä kilpailukutsuja. Liittokokous toimitti myöskin SVUL:n liittohallituksen vaalin toimintakaudeksi Avauspuheessaan kosketteli SVUL:n puheenjohtaja Kauno Kleemola kuluneen toimikauden tapahtumia ja alkaneen toimintavuoden suunnitelmia. Viitattuaan SVUL:n suureen organisaatioon 7

6 totesi puhuja, että mitä kitkattomampi sen eri portaitten yhteistyö on, sitä parempi on kokonaisuuden toiminnan tulos. SVUL :ssa ovat eri portaat, joilla kullakin on erittäin suuri toimintavapaus, tämän tajunneet ja siksi onkin toiminta ollut tuloksellista. Mutta toiselta puolen, mitä suurempi on organisaatio, sitä enemmän on sen piirisssä kiinnitettävä huomiota koulutustoimintaan. Näin onkin tapahtunut SVUL:n piirissä ja koulutustoiminnan kehittämistä jatketaan. Naistoiminnan tehostamiseen on myöskin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kysymykseen uusien piirien muodostamisesta ja nykyisten piirirajojen tarkistamisesta on myöskin suhtauduttava varoen. SVUL:n eräänä vakavana päämääränä on viime vuosina ollut pyrkimys Suomen urheilun yhdistämiseen ja kaikki maan urheilujärjestöt käsittävän valtakunnanliiton perustamiseen, mainitsi puheenjohtaja puheessaan, mutta valitettavasti on kuitenkin todettava, että niin lupaavalta kuin tilanne tässä suhteessa parisen vuotta sitten näyttikin, on TUL:n taholta viime aikoina kerta toisensa jälkeen julkisessa sanassa annettu ymmärtää, että se ei enää valtakunnanliittoajatusta hyväksy. Kun TUL tämän lisäksi ensin SVUL:n jäsenliitoille lähettämissään ja myöhemmin SVUL : lle toimittamassaan kirjeessä ei maininnut mitään valtakunnanliitosta, vaan ilmoitti viimemainitussa, että ellei kaikilla SVUL:n ja TUL:n yhteisillä urheilualoilla saada aikaan yhteistoimintasopimusta ja nykyisin voimassa olevia sopimuksia määrätyiltä osilta muutetuksi TUL:n seuraavaan liittokokoukseen mennessä, niin TUL tulee irtisanomaan yhteistoiminnan kaikilla yhteisillä urheilualoilla. SVUL jätti asian kunkin jäsenliittonsa itsensä ratkaistavaksi. SVUL:n oma kanta asiassa on liittokokouksen aikaisemmin vahvistama, minkä pääasiallisena päämääränä on Suomen urheilun yhdistäminen valtakunnanliiton perustamisen muodossa. Kuluneen toimintavuoden aikana ovat SVUL:n jäsenliitot olleet oikeutettuja lähettämään SVUL:n liittokokoukseen 5 edustajaa ja piirit 51 edustajaa eli yhteensä 9 edustajaa, jakautuen tämä edustus liittokokouksissa kertomusvuoden aikana jäsenliitoille ja piireille seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen J ääkiekkoliitto " Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto " Suomen Käsipalloliitto " Suomen Luisteluliitto " Suomen Miekkailuliitto edustajaa Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto " Suomen Nyrkkeilyliitto " Suomen Painiliitto... 2 Suomen Painonnostoliitto... 2 " Suomen Pesäpalloliitto " Suomen Pyöräilyliitto " Suomen Suunnistusliitto... 5 " Suomen Uimaliitto " Suomen Urheiluliitto... 5 Suomen Voimisteluliitto SVUL:n uoret " Etelä-Karjalan piiri " Etelä-Pohjanmaan piiri " Helsingin piiri Hämeen piiri " Kain~un J;>iiri... ::. : '.'.... KeskI-PohJanmaan plln " 3 " Keski-Suomen piiri " K ymenlaakson piiri Lahden piiri " Lapin piiri " Länsi-Pohjan piiri " Oulun piiri... 3 Pohjois-Karjalan piiri " Pohjois-Savon piiri... 3 Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri... 3 Varsinais-Suomen piiri " IV. Liittohallitus ja valiokunnat SVUL:n kunniapuheenjohtaja on vuodesta 1954 pankinjohtaja J. W. Rangell. SVUL:n ja sen liittohallituksen puheenjohtajana on koko kertomusvuoden ajan ollut ministeri, agronomi Kauno Kleemola, joka valittiin puheenjohtajaksi liittokokouksessa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi eli vuoden 1960 varsinaiseen liittokokoukseen asti. Liiton varapuheenjohtajina ovat koko kertomusvuoden toimineet seuraavat: 9

7 I varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Akseli Kaskela. II varapuheenjohtajana johtaja, agronomi Reino Piirto. 111 varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko. Liittohallitukseen ovat liiton puheenjohtajan Kauno Kleemolan, Kannus, lisäksi kuuluneet vuoden alusta kesäkuun 15 päivään seuraavat: Gylden, Martti, ostopäällikkö,, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), Heikinheimo, Olli, yli-insinööri (Etelä-Karjalan piiri), varalla Korkeamäki, Toivo A., järjestelymestari (Kymenlaakson piiri), Himberg, Arvo, pääkonsuli,, varalla Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri,, varalla Sundman, Torsten, maisteri, (Suomen Miekkailuliitto), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos,, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, (Suomen Hiihtoliitto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja,, varalla Haru, Erik, majuri, (Suomen Pesäpalloliitto), Komulainen, Toivo, opettaja (Kainuun piiri), varalla Mäkelä, Onni, insinööri (Pohjois-Karjalan piiri), Kurikka, H. 0., ekonomi (Etelä-Pohjanmaan piiri), varalla Savolainen, Seppo, opettaja (Keski-Pohjanmaan piiri), Lahtinen, Väinö, kouluneuvos,, varalla Teräsvirta, Paavo, voimistelunopettaja, (Suomen Voimisteluliitto), Laine, Aaro, toimittaja,, varalla Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö Simpele (Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto), Lappi-Seppälä, Jussi, pääjohtaja,, varalla Harju, Olavi, ekonomi, (Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto), Mäki, A. V., everstiluutnantti (Lapin piiri), varalla Pajukari, Arvo, insinööri (Länsi-Pohjan piiri), Nuutinen, Eino, osastonhoitaja,, varalla Roos, Harald, kenraalimajuri, (Suomen Jääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö,, varalla Väänänen, Pentti, talouspäällikkö, (Suomen Painonnostoliitto ), Orko, Liisa, voimistelunopettaja,, varalla Valkama, Aino, toiminnanjohtaja, (Suomen Naisten Liikuntakasva tuslii tto ), Orko, Risto, kauppaneuvos,, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, (Suomen Käsipalloliitto), Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalla Oesch, Christian, ekonomi, (Suomen Pyöräilyliitto ), Palonen, Unto, toimitusjohtaja,, varalla Tiilikainen, Pekka, toimittaja, (Suomen Uimaliitto), Piirto, Reino, johtaja,, varalla Lehtinen, Jukka, johtaja, (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalla Sampila, Kaleva, varastopäällikkö, (Suomen Nyrkkeilyliitto), Ristolainen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää, Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Myllykoski, Salonen, L. H., esittelijäneuvos (Helsingin piiri), varalle Oinaala, Paavo, järjestelymestari (Uudenmaan piiri), Salonen, Tauno, dipl. ins. (Satakunnan piiri), varalla Salmela, Yrjö, johtaja (Varsinais-Suomen piiri), Teräs, Immo, insinööri, Turku, varalla Sorakuru, Erkki, toiminnanjohtaja, (Suomen Suunnistusliitto), Valkama, Yrjö, kenraalimajuri,. Kesäkuun 15 päivänä pidetyssä varsinaisessa liittokokouksessa valittiin liittohallituksen puheenjohtajan Kauno Kleemolan lisäksi liittohallitukseen seuraavat jäsenet: Gylden, Martti, ostopäällikkö,, varalle Pikkarainen, Eino, myymälänesimies, (Suomen Luisteluliitto), H imberg, Arvo, pääkonsuli,, varalle Kossila, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), Huhtala, Olavi, kenraalimajuri,, varalle Sundman, Torsten, maisteri, (Suomen Miekkailuliitto), Kalajo, Risto, pankinjohtaja (Keski-Pohjanmaan piiri), varalle Vuolle-Apiala, Aatos, toimitusjohtaja (Keski-Suomen piiri), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos,, varalle Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, (Suomen Hiihtoliitto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja,, varalle Haru, Erik, majuri, (Suomen Pesäpalloliitto),. Laine, Aaro, toimittaja,, varalle Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, Simpele (SVUL:n Nuoret), Lappi-Seppälä, Jussi, pääjohtaja,, varalle Harju, Olavi ekonomi, (Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto), MäkeLä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), varalle Kiira, Aarne, eversti (Pohjois-Savon piiri), Nuutinen, Eino, osastonhoitaja,, varalle Roos, Harald, kenraalimajuri, (Suomen Jääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö,, varalle Paljakka, Oiva, junailija, Utti (Suomen Painonnostoliitto), 11

8 . Oinaala, Paavo, järjestelymestari (Uudenmaan piiri), varalle Vzkström, Martti, toimitusjohtaja (Lahden piiri), Orko, Liisa, voimistelunopettaja,, varalle Valkama Aino, toiminnanjohtaja, (Suomen Naisten Liikuntakas~ vatusliitto), Orko, Risto, kauppaneuvos,, varalle Ruusuvaara Aulis pankinprokuristi, (Suomen Käsipalloliitto ), ', Pajukari, Arvo, insinööri (Länsi-Pohjan piiri), varalle Lehtosaari, Mauri, toimitusjohtaja (Oulun piiri), Pajunen, Eino, kauppias, Tampere, varalle Oesch Christian ekonomi, H~lsinki (Suomen Pyöräilyliitto), ', Palolampz, Erkki, sosiaalijohtaja,, varalle Teräsvirta Paavo, voimistelunopettaja, (Suomen Voimisteluliitto); Palonen, Unto, toimitusjohtaja,, varalle Tiilikainen Pekk~? toimi~taja, (Suomen Uimaliitto), '. Purto,. R ~mo, johtaja,, varalle Lehtinen, Jukka, johtaja, HelSInkI (Suomen Urheiluliitto), Resko, Valle, kauppias, Lahti, varalle Sampila, Kaleva varastopää~ö!lelsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), ' Rzsto.lamen, Helka, voimistelunopettaja, Hyvinkää,. Saarzaho, Urho,?S~stopäällikkö (Kymenlaakson piiri), varalle Aryanko, Bruno, pohlslmestari (Suur-Savon piiri), Salmela, Yrjö, johtaja (Varsinais-Suomen piiri), varalle Urja, Edvard, apulaispoliisimestari (Hämeen piiri), Salonen, L. H., esittelijäneuvos,. Teräs, Immo, insinööri, Turku, varalle Sorakuru Erkki, toiminnanjohtaja, (Suomen Suunnistusliitto). ' Valkama, Yrjö, kenraalimajuri,. Liittohallitus on kertomusvuotena kokoontunut 3 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat toimineet seuraavat valiokunnat: a: Liittohallituksen työvaliokunta: ministeri, agronoilll Kauno Kleemola, puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, johtaja Reino Piirto, voimistelunopettaja Liisa Orko osastopäällikkö Urho Saariaho, kouluneuvos Väinö Lahtinen' toimitusjohtaja Unto Palonen, toimittaja Aaro Laine ja esittelijä~ ne~vos L. H. Salonen, ja lähtien vuoden loppuun minister~ Ka~o KI.ee~ola, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, johtaja Remo Pll~tO, ~Oln:~stelunopettaja Liisa Orko, sosiaalijohtaja Erkki P~lo~am~)l, es!ttehjäneuvos L. H. Salonen, toimittaja Aaro Laine, toiillltusjohtaja Unto Palonen ja osastopäällikkö Urho Saariaho. - Työvaliokunta kokoontui toimikautena 17 kertaa. b. Talousvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell, puheenjohtaja, talousneuvos Erkki Merinen, toimitusjohtaja Rolf Hohenthal, talouspäällikkö Pentti Väänänen, johtaja Jukka Lehtinen, pääsihteeri Kallio Kotkas ja toiminnanjohtaja Vilho Nurmi. c. ]ärjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta: sosiaalineuvos Aaro Tynell puheenjohtaja, voimistelunopettaja. L~isa Orko, to~mittaja Aa~o Laine, professori Lauri Puntila, VOlilllstelunopettaJa Helka. Ristolainen, valt. tiet. trio Kalevi Heinilä, ekonomi H. O. Kurikka, esittelijäneuvos L. H. Salonen, pääsihteeri Kallio Kotkas, to! minnanjohtaja Onni Sirenius, toiminnanjohtaja Tuomo JalantIe ja toiminnanjohtaja Viljo Salo... d. Naisten Keskustoimikunta: voimistelunopettaja Helka Ristolainen, puheenjohtaja, neiti Maija Berg, varatuomari Lempi Hartikka, lääkintävoimistelija Ritva Ritvas, neiti Mary Lindeberg,.. sairaanhoitaja Maila Mikkola, koulutusohjaaja Eeva Poutlamen, kirjeenvaihtaja Heljä Pulli, voimistelunopettaja Ritva Punnonen, neiti Helka Satukangas, neiti Helena Seitsamo, tarkastaja Irja Ikävalko ja prokuristi Martta Sorjonen. e. Koulutustoimikunta (kokoonpanoitaan väliaikainen): toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja, sosiaalineuvos Aaro. Ty~el~, pääsihteeri Kallio Kotkas, sosiaalipäällikkö Ukko Könru, toiilllnnanjohtaja Erkki Helenius, toiminnanjohtaja Impi Jokinen, k~ulutusohjaaja Eeva Poutiainen, toiminnanjohtaja Pauli Vän~tlnen, toiminnanjohtaja Veli Saarinen ja toimistosihteeri KalevI Kotkas. f Kurinpitovaliokunta: ministeri Kauno Kleemola, sosiaalineuvos Akseli Kaskela, agronomi Reino Piirto, voim. opettaja Liisa Orko, esittelijäneuvos L. H. Salonen ja pääsihteeri Kallio Kotkas. v. SVUL:n keskustohnisto ja toinrlnnan hoito I. Keskustoimisto SVUL:n pääsihteerinä sekä samalla k.eskustoimiston ja se~ henkilökunnan päällikkönä on edelleenkin ollut varatuoman Kallio Kotkas. Keskustoimiston alaisuudessa ovat toimineet kansliaosasto, järjestö- ja kasvatusosasto sekä filmipalvelu. 2. K a n s Ii a 0 sas t 0 Kansliaosaston päällikkönä on toimivuoden aikana edelleenkin ollut Reino Kukkonen, joka samalla on hoitanut myös Suomen 13

9 14 ~rh~il~~~~~en talouspäällikön tehtäviä. Keskustoimiston pääkir JanpItaJana on ollut rouva Toini Rautamo. 3 J ä r j e s t ö - j a kas v a t u s 0 sas t 0 Järjestö~)~ k~~~atuso~astolla.ovat koko kertomusvuoden työske~el~~et Ja~Jest~sl~teer~ K~~~vI Suikkari, toimistosihteeri Otto Mak~lal~en Ja toiidlstovlrkatllja Sven Krogerus, joka on hoitanut ftlmipalvelua. J.ärj~.st~.- j~. ~asvatusosasto on jatkuvasti hoitanut kiinteässä yhteistyossa pllnen kanssa SVUL:n järjestötoiminnallista koulutustyötä. (Ks. siv. 44.) '.. Jä~Jest?- j~ ka~~~tusosasto järjesti kiinteässä yhteistoiminnassa JasenlllttoJen Ja punen kanssa SVUL:n poikien 1 suurleirin Vierumäellä. (Ks. siv. 46.). Jä~jest?toiminn~n te~ostamiseksi tarkoitettu piirien välinen Km-kIlpailu pantlm toimeen kuluneenakin toimintavuonna Vuonna 1957.:v~itti kilp~ilun ~änsi-pohjan piiri ja vuonna 195 S~takunnan pun. Nyt sai palkinnon vuodeksi haltuunsa toista IDlseen Sat.akunnan piiri. Piirien keskinäinen järjestys muodostui seuraavaksi: 1. Satakunta Etelä-Pohjanmaa Kainuu Keski-Suomi Länsi-Pohja Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa.... Pohjois-Savo Lahti II.. 17 IS Oulu.... Pohjois-Karjala Lappi Varsinais-Stiomi Uusimaa Suur-Savo H" ame.... Etelä-Karjala ,7 pistettä 31,6 " 31,2 " 30, 3,4 " 3,1 " 29,9 " 29,5 " 29,0 2,1 " 2,0 " 27,9 " 26, " 26,6 " 25,5 " 25,0 " 22,2,0 4. Nai s t e n toi m i n t a SVUL:n Naisten Keskustoimikunta järjesti toimikauden aikana yhdet koulutuspäivät piirien ja liittojen naisedustajille. Ne pidettiin Kisakallio-opistossa I. 1959, ja niillä oli saapuvilla 40 henkilöä. Koulutuspäivillä käsiteltiin monipuolisesti SVUL-naisten toimintaa eri portaissa sekä eri jäsenliittojen naisten yhteistoiminnan laajentamista. Liittojen naistoimikuntien nimeämille edustajille järjestettiin järjestötoimintapäivät Helsingissä II Mukana oli 25 edustajaa. Päivillä käsiteltiin järjestötoimintaa koskevia asioita ja nimenomaan naistoiminnan vireyttämiseen liittyviä kysymyksiä. 5. Yleishallinnolliset ja. muut tehtävät Kertomusvuoden aikana on keskustoimisto huolehtinut kaikista SVUL:n toiminnassa tarvittavista kaavakkeista huolehtien niiden sanamuodosta ja sisällöstä. Samoin se on huolehtinut uudelleen järjestetyn SVUL:n kiertokirjeen laatimisesta ja lähettämisestä. Kiertokirjeen uusiminen sisälsi entistä keskitetympää yhteistoimintaa SVUL:n ja sen jäsenliittojen kanssa ja kiertokirjeen levittämistavan tehostamista. - Samoin laati keskustoimisto myöskin vuoden 195 toimintakertomuksen ja huolehti sen painattamisesta. Jo ennen tämän kertomuksen laatimista joutui keskustoimisto lähettämään Valtion urheilulautakunnalle selostuksen liiton toiminnasta vuodelta Tämä kertomus perustui niihin toimintaa koskeviin tietoihin, jotka keskustoimisto vuoden 1960 tammikuun kuluessa sai jäsenliitoilta ja piireiltä. On luonnollista, että piirien on vaikeata saada seuroilta ajoissa tällaisen kertomuksen laatimiseen tarvittavia tietoja ja toimittaa niitä keskustoimistoon. Kuitenkin on muistettava, ettei Valtion urheilulautakunnan liikuntajärjestöille asettamissa määräajoissa ole tinkimisen varaa ja siksi on tässä asiassa SVUL:n kaikissa portaissa toimittava täsmällisesti. Yhdistysrekisteriasiain hoitaminen on edelleenkin ollut keskustoimiston tehtävänä. Kertomusvuotena hoiti SVUL kaikkiaan 1 tällaista asiaa, joista monet alunperin puutteellisina antoivat runsaasti työtä. Tavanomaisena työnä oli keskustoimistolla myöskin Suomen urheilun ansioristien ja -mitalien hakuanomusten kokoaminen jäsenliitoilta ja piireiltä sekä saatujen ansioristien ja -mitalien liitoille ja piireille toimittaminen. Vuoden 1959 jaossa myönnettiin näitä Suomen urheilun ansioristejä ja -mitaleja SVUL:n esityksestä 279. Vuoden 1960 jakoa silmällä pitäen esitti SVUL vuoden 1959 joulu- 15

10 16 kuussa, että vastaava tunnustus suoritetusta työstä annettals11ll 360 SVUL:n piiriin kuuluvalle. On valitettavaa, ettei ansioristien ja -merkkien myöntämistä tarkoittavissa esityksissä tarkoin noudateta niiden myöntämisestä annettuja määräyksiä. Tämä vaikeuttaa vain esitysten käsittelyä. Toimintavuoden aikana on SVUL:n liittohallitus myöntänyt 3 kultaista ansiomerkkiä, 36 hopeista ansiomerkkiä sekä 3 kultaista plakettia ja järjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta 65 hopeista ja 7 I pronssista plakettia. Vuonna I959 myönnettyjen pienoisstandaarien luku oli 17. Kaitafilmien käyttö urheilullisessa opetustoiminnassa on kertomusvuotena pysynyt varsin vilkkaana. SVUL:n Filmipalvelun käytössä on ollut 373 filmiä. Esityskertoja on ollut kaikkiaan ja katsojien määrä noussut (Ks. siv. 50, taulukko N:o 5. ) Liittohallituksen työvaliokunta kutsui toimivuoden alussa jäsenliittojensa ja Suomen Palloliiton edustajat neuvottelemaan urheilutilaisuuksien televisioimista koskevasta kysymyksestä. Tämä kysymys oli televisiotoiminnan vilkastuessa käynyt urheilujärjestöille varsin ajankohtaiseksi. Neuvottelujen tuloksena oli televisiotoimikunnan muodostaminen. Tämä taas asetti oman työvaliokuntansa, joka on toimikauden kuluessa koettanut saada järjestystä aikaan urheilujärjestöjen ja televisioyhtiöitten välille. Tämän toimesta laadittiin urheilutilaisuuksien televisioimista koskevat ehdot, jotka on lähetetty televisiotoimintaa harjoittaville yhtiöille. Kuluneen toimikauden päättyessä voitiin SVUL:n keskustoimistossa toimittaa eräitä uudistuksia, jotka merkitsivät SVUL:n koulutustoiminnan keskittämistä ja SVUL:n tyttöjen ja poikien koulutus-, kilpailu- ja kasvatustyön rationalisoimista. Tähän jo pitemmän aikaa vireillä olleeseen tehtävään voitiin nyt ryhtyä, kun Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto oli 5. I2. 59 pitämässään liittokokouksessa, samalla kun se muutti nimensä SVUL:n Nuoret ry :ksi, muuttanut myöskin toimintasääntönsä siten, että liitto tuli organisatiossaan entistä kiinteämpään yhteyteen SVUL:n ja sen toisten jäsenliittojen kanssa. Näitten edustajia kuuluu muutettujen sääntöjen mukaan Suomen Nuoret ry:n johtoelimlln. Kun nyt näin oli saatu välittömämpi yhteys Suomen Nuoret ry:hyn, tehtiin seuraavat järjestelyt: SVUL:n Nuorten toiminnanjohtaja Erkki Helenius nimitettiin SVUL:n järjestöosaston päälliköksi. Hänen hoidettavanaan on edelleen myös SVUL:n Nuorten toiminnanjohtajan tehtävät. Vastaavasti SVUL:n järjestösihteeri Kalevi Suikkari määrättiin hoitamaan myös SVUL:n Nuorten toimistosihteerin tehtäviä. Tämä järjestely toteutettiin aivan vuoden lopussa. Virallisesti se tuli voimaan vuoden 1960 alusta. Vuoden lopussa perustettiin myös SVUL:n tiedotussihteerin toimi, johon valittiin Suomen Koripallo- ja Lentopalloliiton toiminnanjohtaja Eino Ojanen. Toimi päätettiin muuttaa vuoden 1960 alusta tiedotuspäällikön toimeksi. VI. Jäsenliittojen ja piirien juhlia SVUL:n toimintaan liittyi vuonna 1959 eräitä merkittäviä jäsenliittojen, piirien ja seurojen juhlatilaisuuksia. Suomen Voimisteluliitto vietti Keravalla olemassaolonsa suurimmat voimistelupäivät, joiden yhteydessä paljastettiin everstiluutnantti K. E. Levälahden pronssinen rintakuva. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto järjesti Porissa riemukisat Elin Kallion IOo-vuotismuistojuhliin liittyvinä ja osallistuminen näille naisten voimistelupäiville oli erittäin runsas. Suomen Painonnostoliitto juhli 25-vuotistoimintaansa Helsingissä saaden osakseen runsaita onnitteluja. - SVUL:n piireistä saavutti Etelä-Pohjanmaan piiri 50 vuoden iän ja juhli tätä tapausta Seinäjoella SVUL:n seuroista täyttivät vuotta seuraavat seurat, joista kukin juhli tapahtumaa kotipaikkakunnallaan: Sotkamon Jymy r.y., Helsingin Kisa-Veikot r.y., Ylivieskan Kuula r.y., Kälviän Tarmo r.y., Mussalon Oras r.y., Kausalan Pyrintö r.y., Haminan Uimaseura r.y., Karstulan Kiva r.y., Hypönniemen Virkistys r.y., Forssan Salama r.y., Mikkelin aisvoimisteluseura r.y., Urjalan Urheilijat r.y., Kyrön Voima r.y., Naisvoimisteluseura Elo r.y., Rasivaaran Ns:n Urheilijat r.y. ja Oulaisten Huima r.y. - Näin runsaan seuramäärän pitkäaikainen keskeytymätön toiminta Suomen nuorison kasvatuksen saralla on vääjäämätön todistus liikuntaharrastuksen elävästä voimasta. Vuosi vuodelta tulee niiden SVUL:n seurojen luku, jotka uskollisina työntekijöinä ovat taittaneet 50-vuoden taipaleensa, kasvamaan. VII. Suom.en Urheilulehti SVUL:n ja sen jäsenliittojen, piirien ja seurojen tiedotustoiminnan, järjestötoiminta- ja urheilupropagandan sekä kaikenlaisten liikuntakasvatuskysymysten selvittämistä ja levittämistä SVUL :n jäsenistön sekä urheilusta kiinnostuneen yleisön keskuuteen ja SVUL-hengen vahvistamista jäsenistön keskuudessa on ed el- 17

11 , Ii 1 leenkin hoidettu liiton äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden välityksellä. Se on entiseen tapaansa ilmestynyt SVUL:n kustantamana kahdesti viikossa sekä huomattavien urheilutapahtumien aikana useamminkin. Suomen Urheilulehden johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat: johtaja agronomi Reino Piirto puheenjohtajana pääsihteeri Kallio Kotkas varapuheenjohtajana voimistelunopettaja Liisa Orko kenraalimajuri Olavi Huhtala kauppaneuvos Lennart Kinnunen kauppat.maist. Kauno Rintakoski sosiaalijohtaja Erkki Palolampi tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka toimitusjohtaja Olavi Rissanen talouspäällikkö Reino Kukkonen sihteerinä Suomen Urheilulehti on kertomusvuonna ilmestynyt 5 numerona ja keskimäärin -sivuisena. Painos on ollut keskimäärin kpl. Jouluksi ilmestyneen lehden joulunumeron»urheilijan Joulu 1959» sivuluku oli 0. Se painettiin syväpainojulkaisuna ja numeron painosmäärä oli kpl. Suomen Urheilulehden toimitus oli 1959 seuraava: päätoimittaja Paul Sirmeikkö levikki päällikkö Harri Eljanko toimittajat Tauno J orasmaa ja Lasse Laakso 15 9 saakka. ilmoituspäällikkö Tauno Kangas valokuvaaja Albert Pasuri vm. Yhteistyö m.uiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto on kertomusvuonna ollut yhteistoiminnassa seuraavien kotimaisten järjestöjen kanssa kuuluen niihin jäsenjärjestönä: Suomen Olympiayhdistys, Suomen Kansan R yhtiliike-yhdistys, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto (KKR), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajisto (SNE), Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Pohjola-Norden yhdistys, Urheilu - Propaganda - Idrott (UPI). SVUL :oa ovat edustaneet seuraavissa laitoksissa ja yhteisöissä alempana mainitut henkilöt: Suomen Olympiakomiteassa (Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunnassa) J. W. Rangell, Kauno Kleemola, Väinö Teivaala, William Lehtinen, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Rolf Hohenthal, Olavi Rissanen (t ), Ali Koskimaa, Yrjö Rahkamo, Eino Nuutinen, Jussi Lappi-Seppälä, Risto Orko, Eino Pikkarainen, Olavi Huhtala, Valle Resko, Bruno Nyberg, Arvo Himberg, Esko Kossila, Elmer Härmä, Armas Palamaa, Unto Palonen, Olavi Suvanto, Lauri Miettinen, Toimi Tulikoura, Jukka Lehtinen, Väinö Lahtinen, Erkki Palolampi, Kallio Kotkas. Suomen Olympiakomitean työvaliokunnassa (Suomen Olympiayhdistyksen hallituksessa) J. W. Rangell, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Akseli Kaskela, Kauno Kleemola, Väinö Lahtinen, Arvo Himberg, Eino Pikkarainen. Valtion Urheilulautakunnassa Kauno Kleemola, Akseli Kaskela, Aaro T ynell, Reino Piirto, Elna Kopponen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallintoneuvostossa Toivo Aro, Lauri Pihkala, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Bruno Nyberg, Aaro Tynell, Jukka Lehtinen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli K askela, Yrjö Valkama, R eino Piirto, Kallio Kotkas Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Yrjö Valkama, Reino Piirto, Kallio Kotkas ja Tauno J uurtola Felleskomiteassa (Pohjoismaiden keskusliittojen yhteiselin) Yrjö Valkama, L. H. Salonen, Kallio Kotkas Stadion-säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Rauli Karunka, Jukka Lehtinen, Einari Teräsvirta Stadion-säätiön hallituksessa Toivo Aro, Reino Piirto Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Aaro Tynell ja lisäksi Kauno Kleemola valtion edustajana 19

12 20 Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Kallio Kotkas Otaniemen urheilusäätiön valtuuskunnassa Aaro Tynell, varalla Teemu Saarinen, Kallio Kotkas, varalla Reino Kukkonen, J ukka Lehtinen, varalla Helge Lehmusvuori, Aaro Laine, varalla Erkki Merinen, Hannes Ojala, varalla Arvi Jantunen. Otaniemen urheilusäätiön hallituksessa Kallio Kotkas, varalla Helge Lehmusvuori Suomen Urheilumuseosäätiön hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Kallio Kotkas, Aaro Tynell Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Aaro Tynell, Kallio Kotkas, Paul Sirmeikkö Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton liittohallituksessa ja ryövaliokunnassa Puheenjohtajana Aaro Tynell Suomen Urheilusäätiön hallituksessa Kauno Kleemola, Akseli Kaskela, Reino Piirto, Liisa O rko, Väinö Lahtinen, Urho Saariaho, Aaro Laine, varalla Unto Palonen, L. H. Salonen. Kauppalaivaston Urheilu toimikunnassa Kalevi Kotkas Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton hallituksessa Teemu Saarinen Suomen Kansan Ryhtiliikkeen valtuuskunnassa Akseli Kaskela ed. keskustoimikunnassa Erkki Palolampi ed. ryövaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Erkki Helenius, varalla Maila Mikkola Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa säätiössä Kalevi Heinilä, Kallio Kotkas Greta ja Viktor Smedsin rahasto-säätiön hallituksessa Kauno Kleemola, varalla Unto Palonen, Akseli Kaskela, varalla Aaro Laine. Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet yhteistoiminnassa seuraavien laitosten ja järjestöjen kanssa : Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund jäsenliittoineen, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Punainen Risti, Suomen Retkeilymajajärjestö, Suomen Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelulaitos, Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto. Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä tapahtuvaa maaottelutoimintaa on hoitanut erityinen toimikunta, johon SVUL:n Länsi-Pohjan, Oulun, Lapin ja Kainuun piirit ovat valinneet edustajansa ja jonka puheenjohtajana on ollut Eino Hulkko. IX. Jäsenliittojen ja piirien johto ja toilllinta a ) Toilllinta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: hiihto, mäenlasku, pujottelu, syöksyhiihto, ampumahiihto, j ääkiekkoil u, koripalloil u, käsipalloilu, lentopalloilu, miekkailu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot, nuorisourheilun eri muodot, nyrkkeily, paini, painon nosto, pesä palloilu, pikaluistelu, kaunoluistelu, pyöräily, suunnistus, uintiurheilu, uinti- ja hengenpelastusopetu~, voimistelu, yleisurheilu sekä kuntourheilu 21

13 22 23 b) jäsenliittojen johtoelim.et SVUL:n jäsenliittojen johtokuntien kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: SUOMEN HIIHTOLIITTO Liittojohtokunta, valittu Sosiaalineuvos Akseli Kaskela, puheenjohtaja Toimitusjoht. Rolf Hohenthal, 1 varapuh.joht. Espoo Kenraalimajuri Ali Koskimaa, II varapuh. johto Pankinjohtaja Lauri Antero Nokia Everstiluutnantti Eino Kuvaja Kuopio Majuri Eero Naapuri Kajaani Toimitusjoht. Olavi Rissanen (kuoli 16. II. 59) Lehtori Helka Ristolainen Hyvinkää Konsuli Åke Svensk Haaparanta Toimitusjohtaja Matti TaIsi Virolahti Sosiaalipäällikkö Olavi Turma Jämsänkoski Lehtori Pauli Vainio Mikkeli Johtaja Lauri Valonen Lahti Ty övaliokunta: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela, puheenjohtaja I saakka, sen jälkeen puheenjohtajana Rolf Hohenthal Toimitusjoht. RolfHohenthal, 1 varapuh.joht. Kenraalimajuri Ali Koskimaa, II varapuh. johto Toimitusjohtaja Olavi Rissanen (kuoli I. 59) Toimitusjohtaja Olavi Rissanen Lehtori H elka Ristolainen Hyvinkää Konsuli Åke Svensk Haaparanta Toimitusjohtaja Matti TaIsi Virolahti Johtaja Lauri Valonen Lahti Toiminnanjohtaja Veli Saarinen SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Johtokunta, valittu : Toimitusjohtaja Harry Lindblad, puheenjoht. Tampere Osastonhoitaja Eino Nuutinen, varapuh. johto Konttoristi Eino Rantala Insinööri Teuvo Vaissi Maisteri Jalo Ahlsten Konttorinhoitaja Erik Aravirta Johtaja Urho Lähde Varastopäällikkö Teuvo Myyryläinen Herra Oiva Helimo Osastonhoitaja Eino Nuutinen, puheenjohtaja Insinööri Teuvo Vaissi Johtaja Urho Lähde Johtaja Boris Bogomoloff Hämeenlinna Turku Pori Kuopio Kokkola Lauritsala Rauma Turku Kokkola SUOMEN KORIPALLO- JA LENTO PALLOLIITTO Liittohallitus, valittu : Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä, p~eenj~htaja EkonOIni Olavi Harju, varapuheenjohtaja Johtaja Ville Dillemuth Herra Matti Laippala Konttoripäällikkö Teuvo Tuominen Varatuomari Juhani Salmenkylä Insinööri Rauno Rajaniemi Johtaja Yrjö Rantanen Insinööri Martti Löf Ekonomi Olavi Harju, puheenjohtaja Herra Martti Laippala Johtaja Yrjö Rantanen Herra Taisto Heinonen Herra Olavi Leppänen Neiti Helena Seitsamo SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO Liittohallitus, valittu : Kauppaneuvos Risto Orko, puheenjohtaj~ Pankinprokur. Aulis Ruusuvaara, varapuh.joht. Rouva Ulla Sevon Pori Tampere Turku Pori Turku

14 I, Opettaja Nils Granholm Postivirkailija Reino Koskinen Merkonomi Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimitusjohtaja Bror Stormbom Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren, varajäsen Dipl. ekonomi Stig-Erik Lindholm, varajäsen Työvaliokunta : Osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, puheenjoht. Rouva Ulla Sevon Merkonomi Lars-Erik Lindeberg Osastopäällikkö Lars-Eric Mattsson Prokuristi Per-Elof Roos Toimitusjohtaja Bror Stormbom Toimittaja Hemmo Veikkanen Mainospäällikkö Lars-Erik Ahlgren Dipl. ekonomi Stig-Erik Lindholm SUOME LUISTELULIITTO Johtokunta, valittu : Esittelijäneuvos L. H. Salonen, puheenjohtaja Dipl.insinööri Lassi Parkkinen, varapuh.joht. Ostopäällikkö Martti Gylden Lääket. lis. Veli Hahl Työnjohtaja Tauno Hautanen Johtaja Erkki Ikonen Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Voimistelunopettaja Mauno Löfroos Myymälänesimies Eino Pikkarainen Osastopäällikkö Olavi Poikela Johtaja Kauko Salmikivi Kirkniemi Turku Turku Turku Imatra Kuopio Kokkola Valkeakosk i Pälkäne Rovaniemi Turku Esittelijäneuvos L. H. Salonen, puheenjohtaja Myymälänesim. Eino Pikkarainen, varapuh.joht. Osastopäällikkö Martti Gylden Johtaja Erkki Ikonen Tiedotuspäällikkö Sulo Kolkka Valkeakoski SUOMEN MIEKKAILULIITTO Hallitus, valittu : Kenraalimajuri Olavi Huhtala, puheenjohtaja Maisteri Torsten Sundman, varapuheenjohtaja Varatuomari Aimo Aalto Komentajakapt. evp. Erkki Kerttula Edustaja Väinö Korhonen Everstiluutnantti Tauno Lampola Majuri evp. Eino Tirronen Arkkitehti Knut von Troil Kadetti Seppo Virtanen Varatuomari Aimo Aalto, puheenjohtaja Komentajakapt. evp. Erkki Kerttula Edustaja Väinö Korhonen Maisteri Torsten Sundman Kadetti Seppo Virtanen Hämeenlinna Lahti Turku SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Johtokunta, valittu : Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voim.opett. Laina Reinikainen, varapuh.joht. Toiminnanjohtaja Aino Valkama Lehtori Annikki Karvonen Voimistelunopettaja Aino Numminen Neiti Eeva Rautio Lääket. lis. Sari Gylander-Peltola Rouva Toini Haami Emäntä Liisa Mattila-Oukari Rouva Impi Jokinen Lehtori Helmi Saarenpää Rouva Irma Strunck Voimistelunopettaja Liisa Orko, puheenjohtaja Voim.opett. Laina Reinikainen, varapuh.joht. Toiminnanjohtaja Aino Valkama Lehtori Annikki Karvonen Voimistelunopettaja Aino Numminen Rajamäki Kankaanpää Seinäjoki Lahti Kuopio

15 SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Johtokunta, valittu : Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja Lahti Varastopäällikkö Kaleva Sampila, varapuh.joht. Myymälänesimies Urho Leskinen Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Anton Talvio Liikkeenharjoittaja Kalevi Alanne Tampere Varaosamyyjä Ahti Kurki Vaasa Kauppias Urho Männistö Rauma Yliluutnantti Valle Stenvall Vammala Kauppias Valle Resko, puheenjohtaja, Varastopäällikkö Kaleva Sampila, varapuh.joht. Myymälänesimies Urho Leskinen Toimitusjohtaja Erkki Savolainen Varastopäällikkö Anton Talvio SUOMEN PAI ILIITTO Johtokunta, valittu : Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Esko Kossila, varapuh.joht. Kauppias Ernst Eklund Maanviljelijä Martti H eiska Varatuomari Reino Ikävalko Lautatarhanpäällikkö Hugo Jaos Osastonhoitaja Eetu Kauppinen Kauppias Kaino Mäkelä Kauppias Kaleva Niemi Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Esko Kossila, varapuh.joht. Työnjohtaja Elmer Härmä Autoilija Juho Kinnunen Komisario Yrjö Raunta Lahti Myllykoski J ämsä Ylistaro Imatrankoski Pori Rovaniemi Turku Ilmajoki Myllykoski H elsinki Tampere SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Johtokunta, valittu : Osastopäällikkö Bruno Nyberg, puheenjohtaja Junailija Oiva Paljakka, varapuheenjohtaja Talouspäällikkö Pentti Väänänen Johtaja Jukka Nappari Muurari Usko Laihanen Johtaja Sulo Pietilä Teknikko Ahti Kahra Johtaja Reino Vesanti Edustaja Olavi Rikamo Myyntipäällikkö Martti Immonen Rautatieläinen Petri Tuominen Osastopäällikkö Bruno yberg, puheenjohtaja Talouspäällikkö Pentti Väänänen Teknikko Ahti Kahra Edustaja Olavi Rikamo Myyntipäällikkö Martti Immonen Toiminnanjohtaja Kalervo Lipponen SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Johtokunta, valittu 2. II. 195: Toimitusjohtaja Erkki Kivelä, puheenjohtaja Majuri Erik Haru, 1 varapuheenjohtaja Rautatievirkamies Topias Pohjonen, II varapj. Varatuomari Pentti Paavola Kansakoulunopettaja Risto Haapakoski Dipl. ins. Kauko Salminen Voimistelunopettaja Erkki Heikkilä Insinööri Heikki Viljanen Konttoristi Aarne Weisell Toiminnanjohtaja Kaarlo Kovero Rautatievirkamies Erkki Kiuru (kuoli ) Työvaliokullta: Majuri Erik Haru, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Erkki Kivelä Kouvola Tampere Tampere Salo Hyvinkää Rovaniemi Pori Hyvinkää Seinäjoki Hyvinkää Joensuu Parkano Jyväskylä Kuopio Oulu Kouvola

16 2 Kansakoulunopettaja Risto Haapakoski Varatuomari Pentti Paavola Esimies Tahvo Lehtonen SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO Johtokunta, valittu 23. II. 195 : Kauppias Eino Pajunen, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuh.joht. Kauppias Ailo Brunou Toimitusjohtaja Kauko Hukkanen Toimitusjohtaja Rauli Karunka Kauppias Arvo Maunumäki Ekonomi Christian O esch Rautatieläinen Olavi Vainio Palokersantti Vieno Ylikylä Kauppias Eino Pajunen, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuh.joht. Kauppias Ailo Brunou Toimitusjohtaja Rauli Karunka Ekonomi Christian Oesch SUOMEN SUUN ISTUSLIITTO Johtokunta, valittu 23: : Insinööri Immo Teräs, puheenjohtaja Toiminnanjoht. Erkki Sorakuru, varapuh.joht. Insinööri Sven-Erik Fagerholm Voimistelunopettaja H eikki Järvelä Hioja Olavi Nokelainen Everstiluutnantti Roine Pallasvuo Johtaja Y. K. Salo Neiti Helka Satukangas Toiminnanjohtaja Urho Turtiainen Hyvinkää Tampere Turku Mäntsälä Kouvola K älviä H elsinki Iisalmi Pori Tampere Turku Mäntsälä Turku Jyväskylä Riihimäki VilppulajLoimaa Tampere Toiminnanjohtaja Erkki Sorakuru, puheenjoht. Everstiluutnantti Roine Pallasvuo, varapuh.joht. Riihimäki, Voimistelunopettaja Heikki Järvelä Neiti Helka Satukangas. Faktori Carl-Henrik Fager Sisustusurakoitsija Reino Saastamoinen SUOMEN UIMALIITTO Johtokunta, valittu : Toimitusjohtaja Unto Palonen, puh~enjo?taja Johtaja Jöns Lindquist, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Altte Hanna Insinööri Birger Kivelä Laborantti Mauno Martiala Johtaja Antti Mäenpää Varatuomari Erkki Rutanen Toimitusjohtaja Olavi Suvanto Veturinkuljettaja Toivo Virtanen Johtaja Jöns Lindquist, puheenjohtaja. Toimittaja Pekka Tiilikainen, varapuheefijoht. Insinööri Birger Kivelä Toimitusjohtaja Olavi Suvanto Veturinkuljettaja Toivo Virtanen SUOMEN URHEILULIITTO Johtokunta, valittu 29. II. 1959: Johtaja R eino Piirto, puheenjohtaja. Hovioik.neuvos Toimi Tulikoura, varapuh.joht. Johtaja Kalervo Mikkola Johtaja Jukka Lehtinen Ostopäällikkö Åke Lindfors Lehtori Palle Virtanen Johtaja Jukka Uunila Kultaseppämestari Viljo Palmu Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma J ärjestelymestari Arvi Laakso Opettaja Seppo Savolainen Otava Turku Hämeenlinna Jyväskylä H elsinki H elsinki H elsinki Kuopio Turku Joutseno Porvoo Kuortane Rauma Lohja Kouvola Kaustinen 29

17 30 Johtaja Reino Piirto, puheenjohtaja Hovioik.neuvos Toimi Tulikoura, varapuh.joht. Johtaja Jukka Lehtinen Johtaja Jukka Uunila Sosiaalipäällikkö Eino Kuisma SUOMEN VOIMISTELULIITTO Johtokunta, valittu : Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, puheenjohtaja Voim.opett., Paavo Teräsvirta, varapuh.joht. Maisteri Kerttu Larjanko Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja Martti Leskinen Huoltotarkastaja Irja Ikävalko Varastonhoitaja Simo Sappinen Ostopäällikkö Olavi Linnanlahti Konttoristi Aimo Tanner Odont. lis. Birger Stenman Kansakoulunopettaja Aarne Tikkanen Sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, puheenjohtaja Voim.opett. Paavo Teräsvirta, varapuh.joht. Maisteri Kerttu Larjanko Lehtori Esa Seeste Voimistelunopettaja Martti Leskinen Huoltotarkastaja Irja Ikävalko Kuopio Kuortane Lohja Turku Tampere Kotka Karhula Imatra Lisäksi kutsutaan jokaiseen työvaliokunnan kokoukseen aakkosjärjestyksessä vuorotellen yksi (1) maaseutua edustava johtokunnan jäsen. SVUL:n UORET Johtokunta, valittu : Toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja Sosiaalipäällikkö Ukko Könni, varapuh.joht. Merkonomi Veikko Eräkare Voimistelunopettaja Liisa Kokko Simpele Hiekkaharju Turku, Teknikko Topi Louruvaara Opettaja Antti Läykki Lääninkätilö Maila Mikkola Sosionomi Veikko Mikkonen Kirjakauppias Arvo Rounaja Toimittaja Aaro Laine, puheenjohtaja Sosiaalipäällikkö Ukko Könni, varapuh.joht. Merkonomi Veikko Eräkäre Lääninkätilö Maila Mikkola Sosionomi Veikko Mikkonen Pastori Kari Pietilä Toiminnanjohtaja Erkki Helenius c) Piirien johtoelid1et Etelä-Karjalan piiri Rauma Tikkakoski Oulu Simpele Hiekkaharju Kerava Piirin johtokunta: o II i Hei k i n hei m 0, puh e e n j 0 h taj a, Aarne Tikkanen, varapuheenjohtaja, Reino Ikävalko, varapuheenjohtaja, Risto Aalto, Helvi Ahjopalo, Otto Akkanen, Torsten Gummerus, Anja Haverinen, Jaakko Hinkka, Pentti Jylhä, Yrjö Korkka, Ake Lindfors, Sulo Lipsanen, Pirkko Luostarinen, Eino Matikainen, Risto Miikki, Teuvo Myyryläinen, Ahti Pajunen, Tauno Pihlajärvi, Kaino Rastas, Jorma Roman, Pentti Salla, Lauri Sinkkonen, Reino Sortt, Kaisa Terho, Veikko Tonteri, Matti Hannula. o 11 i Hei k i n hei m 0, puh e e n j 0 h taj a, Aarne Tikkanen, varapuheenjohtaja, Reino Ikävalko, Risto Aalto, Jaakko Hinkka, Risto Miikki, Heimo Sortt, Kaisa Terho, Matti Hannula. Etelä-Pohjanmaan piiri Piirin johtokunta: Olavi Kurikka, puheenjohtaja, Jukka Uunila, varapuheenjohtaja, Anni Helminen, Topias Pohjonen, Lauri

18 Mäkipää, Kaleva Niemi, Esa Riihimäki, Veikko Alanko, Matti Varo, Paavo Rinta, Risto Herrala, Unto Viinikka, Tarmo Kähönen, Sauli Uusi-Kokko, O. Kari-Koskinen, Kerttu Kappalainen, Impi Jokinen, Einari Hirvelä, Kalle Saloranta, Mauno K. Paavola, Toivo Ojanperä, Toivo Saha, Yrjö Takala, Sakari Jaskari, Matti Lähdesmäki. Ola v i K u r i k k a, puh e e n jo h taj a, Jukka Uunila, Anni Helminen, Topias Pohjonen, Kaleva Niemi, Esa Riihimäki, Veikko Alanko. Helsingin piiri Piirin johtokunta: L. H. Salon e n, puh e e n j 0 h taj a, Aaro Laine, varapuheenjohtaja, Kauko Nikkanen, Miinier Samaletdin, Leif Markio, Hemmo Veikkonen, Eero Noponen, Heikki Raitio, Rauli Karunka, Aimo Manninen, Kalevi Kapanen, Tauno Jorasleva Sampila, Erkki Gustafsson, Bruno Nyberg, Kalevi Äijälä, Rauli Karunka, Aino Manninen, Kalevi Kapanen, TaunoJorasmaa, Uuno Keinänen; Eero Huotari, Une Melkko, Mauno Hiltunen, Lempi Hartikka, Gunnar Kuusela, Jukka Lehtinen, Irja Ikävalko, Jalmari Pöllänen. L. H. Salon e n, puh e e n j 0 h taj a, Aaro Laine, Aino Manninen, Lempi Hartikka, Gunnar Kuusela, Jukka Lehtinen, Eero oponen. Hämeen piiri Piirin johtokunta: E d v a r d U r j a, puh e e n j 0 h taj a, Lauri Antero, varapuheenjohtaja, Orvo Anttila, Heimo Heikkinen, Eino Hellsten, Pentti Isotalo, Usko Laihanen, Jukka Lampiniva, Leija Lehtinen, Orvo Lehtiö, Kalle Leimu, Olavi Linnanlahtil Lauri Mattila, Oiva Murtoniemi, Heikki Mäkinen, Olu Männistö, Holger Olli, Eino Pajunen, Matti Pennanen, Yrjö Raunta, Aimo Simola, Matti Viitanen, Urho Turtiainen. E d v a r d U r j a, puh e e n j 0 h taj a, Lauri Antero, varapuheenjohtaja, Orvo Anttila, Kalle Leimu, Olu Männistö, Eino Pajunen. Kainuun piiri Piirin johtokunta: A ilo H a a r m a, puh e e n j 0 h taj a, Toivo Lanamäki, varapuheenjohtaja, Matti Virtanen, Olavi Hallavo, Hannes Tikkanen, Usko Sinisalo, Väinö Tiainen, Heikki Lehto, Ville Jääskeläinen, Reino Salomaa, Pentti Meriläinen, Heikki Kivelä, Elma Heinänen, Kerttu Leppänen-Blomqvist, Heikki Savolainen, Ahti Koponen. A ilo H a a r m a, puh e e n j 0 h taj a, Toivo Lanamäki, varapuheenjohtaja, Matti Virtanen, Olavi Hallavo, Hannes Tikkanen. Keski-Pohjanmaan piiri Piirin Johtokunta: R i s t 0 K å 1 ajo; 'p u h e e n j 0 h taj a, Seppo Savolainen, varapuheenjohtaja, Toimi Lehto, Heikki Kumpusalo, Kurt Fröberg, Arvo Maunumäki, Aate Juola, Martti Eskola, Paavo Tanila, Vilho Svahn, K.:E: 'Salminen, Jussi Luhala, Tauno Hautanen P. E. Furu, Maire.vierto), Elli pihlajamaa, Antti Tuomi Nikula, Sulo Peltoniemi, Ahti Virkkala,,Kauko Tiilikkala, Otto Viljamaa" Kalevi Lahdenper~, Kauko Lahdenperä, Oskari Patana, Tauno Tienhaara. R i s t 0 Kai ajo, puh e e n j 0 h' taj a, Seppo Savolainen, varapuheenjohtaja; Heikki Kumpusalo, Arrvo Maumimäki, Aate Juola, K.' E. Salminen, Elli Pihlajamaa, Sulo Peltoniemi',.Kalevi Lahdenperä. ;,1 ". " s

19 ,1 34 Keski-Suomen piiri Piirin johtokunta: A a t 0 S V u 0 11 e - A pia 1 a, puh e e n j 0 h taj a, Antti Läykki, varapuheenjohtaja, Yrjö ~autavuoma, ~rkki Rutax:en, Ulla R ask, Huki Lampinen, Jalman Hakala, Olavl Turma, ~hmo Ristonmaa, Olavi Nokelainen, Oiva Sironen, Armas Savolame~, Vilho Lehtonen, Iivari Pennanen, Erkki Vesalainen, Unto Koski, Pentti T eno Vilho Piiparinen, Matti Tamminen, Oiva V0-talahti, Maun'o Pohjonen, Tapio Helasterä, Eero Valkeajärvi. A a t 0 s V u 0 lie - A pia l a, puh e e n j 0 h taj a, Antti Läykki, varapuheenjohtaja, Yrjö Rautavuoma, Erkki Rutanen, Ulla Rask, Huki Lampinen, T <ilmari Hakala. Kymenlaakson piiri Piirin johtokunta: U r h 0 Saa r i aho, puh e e n j 0 h taj a, T. J. Korkeamäki, varapuheenjohtaja, Reino ~ainio, ~att~. T~si, Esko K~ssila, Heikki Ylikangas, Ni~o Kallio, Ilma~l Ma~el~, Teuvo. ~lemelä, Yrjö Rissanen, Olavl Parkkonen, TOlvo. Rikkin?n, Ahtl~tola, Veikko Kaukinen, Paula Seppälä, OiVa ~alj~a, Niil~ Alatalo, Eino Rantalainen, Jenny Jousela, OlaVi Loikala,. Olli Saressalo, Annikki Laisaari, Erkki Piipponen, Sulo Kosklaho, Hannu Kuusela. U r h 0 Saa r i aho, puh e e n j 0 h taj a, T. J.. Korkeamäki, varapuheenjohtaja, Esk.o K?ssila, Ah~i Ahtola, Emo Rantalainen, Jenny Jousela, Olavl Loikala, Olli Saressalo. Lahden piiri Piirin johtokunta: M a r t t i V i k s t r ö m, puh e e n j 0 h taj a, Sulo Elomaa varapuheenjohtaja Urpo Korkeamäki, Helvi Saarenpää, Aar~e Vierto, Pentti H~ikkinen, Risto Kemppi, Onni Pekkola,, Reino Koivisto, Olavi Vihko, Viljo Väinölä, Pentti Pihkala, Raimo Kemppainen, Yrjö Forss, Marja Saarinen, Esko Kulmala, Reino Koli, Martti Ikävalko, Eero Castren, Eero Tuomela, Sylvi Sarajas, Matti Tossavainen, Mauno Karake, Eino Vikström, Tarmo Tuiskunen. M a r t t i V i k s t r ö m, puh e e n j 0 h taj a, Sulo Elomaa, varapuheenjohtaja, Urpo Korkeamäki, H elmi Saarenpää, Aarne Vierto, Pertti Heikkinen, Risto Kemppi, Onni Pekkola, Reino Koivisto. Lapin piiri Piirin johtokunta: A n t t i Aho, puh e e n j 0 h taj a, Eetu Kauppinen, varapuheenjohtaja, Lauri Puotiniemi, Olli Alajääskö, Kaarina Lappalainen, Olavi Poikela, Ossi Suhonen, Matti Martikainen, Pekka Niemi, Paavo Mäntyniemi, T. T. Korpivaara, Reijo Saarhelo, Heikki Heikinheimo, Kalle Haverinen, Eelis Mäkitulkkila, Pertti Kasurinen, Jouko Nykänen, Jussi Särkilahti, Arvo Ylitalo, Reino Vesanti, Viljo Väisänen, Aku Kiiskinen, Anna-Liisa Kuure,Jouko Pennanen, Vili Sorvali. A n t t i Aho, puh e e n j 0 h taj a, Eetu Kauppinen, varapuheenjohtaja, Lauri Puotiniemi, Olli Alajääskö, Kaarina Lappalainen, Olavi Poikela, Ossi Suhonen, Matti Hartikainen, Pekka Niemi. Länsi-Pohjan piiri Piirin johtokunta: A r v 0 P a j u k ari, puh e e n j 0 h taj a, Yrjö Suomela, varapuheenjohtaja, Vilho Heikonen, varapuheenjohtaja, Arvo Yliniemi, Onni Kora, Vesa Lehmuskallio, Arvo Salmi, Esko Melamies, Antti Keskitalo, Paavo Kärkkäinen, Ensio Pöyhönen, Reino Salmela, O. E. Kaartinen, Inkeri Kuusisto, Reino Kassinen, 35 1,

20 36 Martti Remes, Riku Karppinen, Ola Keva, Viljo Vierimaa, Erkki Tiesmaa, Toivo Lukkarila, Esko Rautio, Saimi Pulkkinen, Toivo Ellilä, Olli Junes. A r v 0 P a j u k ari, puh e e n jo h taj a, Yrjö Suomela, varapuheenjohtaja, Vilho Heikonen, varapuheenjohtaja, Esko Melamies, Ensio Pöyhönen, Reino Salmela, Inkeri Kuusisto, Ola Keva, Toivo Lukkarila, Saimi Pulkkinen. Oulun piiri Piirin johtokunta: M a u r i L e h t 0 saa r i, puh e e n j 0 h taj a, Reino Palatsi, varapuheenjohtaja, Aimo Inkiläinen, Paavo Liikanen,Jorma Salmi, Eino Juntunen, Hugo Kautonen, Keijo Ilander, Eero Kokko, Lauri Kurttila, Lauri Kangaskokko, Sylvi Illikainen, Lasse Boström, Esko Aura, Antti Helin, Ilmari Okkonen, Anni Possakka, Jukka Tuomikoski, Alku Suomela, Antti Matinolli, Ilmari Karsi, Mauno Määttä. M a u r i L e h t 0 saa r i, puh e e n j 0 h taj a, Reino Palatsi, varapuheenjohtaja, Eero Kokko, Lauri Kurttila, Sylvi Illikainen, Ilmari Okkonen, Anni Possakka, Jukka Tuomikoski. Pohjois-Karjalan piiri Piirin johtokunta: o n n i M ä k elä, puh e e n j 0 h taj a, Kalervo Keijonen, varapuheenjohtaja, Einari Oinonen, Timo Hirsitie, Iiro Kuivalainen, Juhani Soila, Onni Valtonen, Kalle Kähkönen, Heikki Viding, S. V. J. Vakkuri, Väinö Pusenius, Kauko Hirvonen, Inkeri Tynkkynen, Aaro Roiha, Onni Rautava, Esko Raasio, Jalmari Rainola, Veikko Haapalainen, Martti Janhunen, Otto Parviainen, Pauli Mauro, Väinö Tuomi, Jenny Turunen, Kauko Kuusamo, Kaarle Aho. o n n i M ä k elä, puh e e n j 0 h taj a, Kalervo Keijonen, varapuheenjohtaja, Timo Hirsitie, Juhani Soila, S. V. J. Vakkuri, Inkeri Tynkkynen, Jenny Turunen. Pohjois-Savol! piiri Piirin johtokunta: A a r n eki i r a, puh e e n j 0 h taj a, Eino Halinen, varapuheenjohtaja, Eino Kuvaja, Reino Hiltunen, Olavi Maijala, Oiva Karhunen, Erkki Sirola, Sanni Linnove, Sulo Kirsi, Martti Väinämö, Kalervo Räsänen, Pentti Heinola, Väinö Toivanen, Reino Virtaniemi, Uolevi Karppinen, Valto Hämäläinen, Esko Kauppinen, Yrjö Tikkunen, Salme Nissinen, Väinö Strandman, Viljo Tarvainen, Olavi Nissinen, Sirkka Rönkkö, Vilho Kiuru. A a r n eki i r a, puh e e n j 0 h taj a, Eino Halonen, varapuheenjohtaja, Eino Kuvaja, Reino Hiltunen, Olavi Maijala, Oiva Karhunen, Erkki Sirola, Sanni Linnove, Sulo Kirsi. Satakunnan piiri Piirin johtokunta: T a u n 0 Salon e n, puh e e n j 0 h taj a, Urho Männistö, varapuheenjohtaja, Arvo Aro, Viljo Palmu, Henry Granfors, Erkki Tuominen, Oiva Rainio, Martti Lauronen, Eino Aalto, Into Merilehti, Anna-Liisa Koskinen, Eila Karhu, Topi Louhivaara, Hugo Jaos, Petri Tuominen, Erkki Heikkilä, Väinö Tammilehto, Liisa Mattila-Oukari, Martti Knuutila, Kalle Tamminen, Paavo Kahma, Reino Saloniemi. Tauno Salonen, puheenjohtaja, Urho Männistö, varapuheenjohtaja, Arvo Aro, Viljo Palmu, Henry Granfors. 37

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 248 Annika Mäkelä Kangasalan Kisa 234 Milja Rantala Kangasalan Kisa 205 Vilma Rantala Kangasalan Kisa 258 Arsi Harjuntausta

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO 198 SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Puheenjohtaja, voimistelunopettaja Liisa Orko, Helsinki, Pihlajatie 10, puh. k. 412344. Toiminnanjohtaja Anna Kinnunen, Pohjois-Haaga, Aino AcktE'mtie 8 F 32,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino Pilkki 1 / 8 Härkönen Kyösti 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Ohvo Yrjö 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Peltonen Seppo 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

v. Liittohallitus ja valiokunnat

v. Liittohallitus ja valiokunnat IV. Liittokokoukset Varsinaisen liittokokouksen lisäksi pidettiin toimintavuonna 1966 yksi ylimääräinen liittokokous. ':. arsin~.inen liittokokous pidettiin Suomen Suurkisojen viimeis~na, kesakuun 8 päivänä

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot