Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala."

Transkriptio

1 Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala.

2 Sosiaalialan työ antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa puolustaa heikommassa asemassa olevia edistää ihmisoikeuksien toteutumista auttaa ihmisiä ratkaisemaan elämän ongelmatilanteita ehkäistä syrjäytymistä auttaa kanssaihmisiä elämään arvokasta elämää tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä luoda monipuolista uraa työllistyä helposti.

3 Miten sosiaalialalle? Sosiaalialan asiantuntijatöihin pääset opiskelemalla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Ammattikorkeakoulu- tai maisteritutkinnon suorittaneiden polut kohtaavat työelämässä, usein työparina toistensa osaamista täydentäen.

4 210 opintopistettä eli opinnot kestävät noin 3,5 vuotta. Ammattikorkeakoulututkinto Tutkinto: sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Mahdollisuus suuntautua johonkin sosiaalialan erityisalueeseen, esimerkiksi varhaiskasvatukseen, lapsi- ja perhetyöhön, vammaistyöhön, päihde- ja mielenterveystyöhön tai vanhustyöhön. Sisältää 45 opintopisteen verran käytännön opetusta ja harjoittelua. Lisäksi tarjolla on 90 opintopisteen laajuinen AMK-jatkotutkinto (ylempi AMK). Sosiaalialan AMK-tutkinto valmistaa sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin ja palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtäviin. Sosionomiksi valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, kotipalvelun/hoidon ohjaaja, palveluohjaaja, projektityöntekijä, perhetyöntekijä, järjestötyöntekijä, päivähoidon johtaja, päivähoidon ohjaaja, vanhustyön johtaja ja projektijohtaja.

5 Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) 300 opintopistettä eli opinnot kestävät noin 5 vuotta. Tutkinto: yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri pääaineena sosiaalityö. Yliopistotutkinto Mahdollisuus suunnata opintoja omilla sivuainevalinnoilla. Sisältää 20 opintopisteen verran käytännön opetusta ja ohjattua harjoittelua. Mahdollisuus ammatilliseen lisensiaattitutkintoon ja tohtorintutkintoon. Sosiaalityö pääaineena valmistuneita maistereita työskentelee sosiaalityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja hallinnollisissa johto-, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Yliopistotutkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, sosiaaliterapeutti, johtava sosiaaliterapeutti, sosiaaliasiamies, kuntoutussosiaalityöntekijä, sosiaalityön johtaja, vanhustyön johtaja, A-klinikan johtaja, osastopäällikkö, sosiaalisihteeri, sosiaalijohtaja, perusturvajohtaja, projektityöntekijä, projektijohtaja, kehittämispäällikkö. Kysy tietoa opintojen sisällöistä ja pääsykokeista oppilaitoksista. Listan Suomen ammattikorkeakouluista löydät osoitteesta ja yliopistoista osoitteesta

6 Ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta valmistuneet sosiaalialan osaajat työskentelevät kuntien sosiaalivirastoissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kasvatusja perheneuvoloissa, A-klinikoilla, lasten- ja nuorisokodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, mielenterveystoimistoissa, vammaisten palveluasunnoissa, vammaishuoltolaitoksissa, vanhainkodeissa, päihdehuollon laitoksissa, vankeinhoitolaitoksissa, poliisissa, armeijassa, järjestöissä sekä yksityisyrityksissä. Yhteiset työpaikat Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret, perheet, pariskunnat, vanhukset, vammaiset, mielenterveyspotilaat, vangit tai rikostaustaiset, päihde- tai huumeongelmista kärsivät, maahanmuuttajat ja seksuaalivähemmistöt riippuen siitä, mikä on tehtävä ja työpaikka. Yhteiset asiakkaat

7 Yliopistoihin otetaan vuosittain 230 sosiaalityön pääaineopiskelijaa ja ammattikorkeakouluihin noin 1900 sosiaalialan tutkinnon opiskelijaa. Sosiaalialan osaajille on nyt ja tulevaisuudessa tarvetta. Työtilanne alalla on erittäin hyvä, minkä vaikutukset palkkaukseen alkavat näkyä työmarkkinoilla. Sosiaalityöntekijän palkka oli vuonna 2007 keskimäärin euroa kuussa ja sosiaaliohjaajan keskimäärin euroa kuussa. Työtilanne hyvä, palkkaus paranemaan päin

8 Kuka? Tero Hintsa, 29, sosionomi (ylempi AMK) Motto? Innostus innostaa. Opiskelu? Opiskelin Helsingin DIAK:ssa ensin sosionomitutkinnon, sitten ylemmän AMK-tutkinnon. Valitsin tutkintooni opintoja monikulttuurisuudesta, vammaisuudesta, köyhyydestä ja syrjäytymisestä sekä huumetyöstä. Opinnot olivat todella antoisia ja opiskeluaika mukavaa. Opintojen edetessä ja osaamisen karttuessa omat kiinnostuksen kohteet alkoivat hahmottua ja opinnot imaisivat mukaansa. Pidin ammattikorkeakouluopintojen käytännönläheisyydestä. Vaikeinta työssä Jotkut ihmiskohtalot mietityttävät, kun kaikkia ei pysty auttamaan. On vaikeaa päästä yli tilanteesta, jossa ihminen ei ota apua vastaan. Itse koen kuitenkin kaikkein haastavimpana työhön ja työyhteisön toimivuuteen liittyvät asiat, en niinkään asiakkaita ja heidän tilanteitaan. Parasta työssä Elämänläheisyys ja -makuisuus. Työ ihmisten parissa on elämyksiä täynnä, eikä yksikään työpäivä ole samanlainen. Alan työ on hyvin monipuolista. Työ? Olen tällä hetkellä töissä Suomen Punaisella Ristillä sosiaalipalvelusuunnittelijana. Ohjaan ja koulutan ystävä-, tukihenkilö- ja muissa sosiaalipalveluissa toimivia vapaaehtoisia. Aiemmin olen ollut erilaisissa sosiaalialan järjestöissä päihde- ja vammaistyössä. Miksi sosiaaliala? Sain kipinän työskennellessäni erityiskansanopistolla kehitysvammaisten parissa. Tajusin, että saan suunnattomasti iloa ihmisten auttamisesta ja hoivaamisesta. Asiakkaiden välitön palaute palkitsee, ihmiselämän ainutlaatuisuus jaksaa yllättää ja viehättää, ja selviytymistarinat auttavat jaksamaan toisinaan raskaassa työssä. Koen tekeväni tärkeää ja vaikuttavaa työtä, jolla on oikeasti merkitystä.

9 Alan tulevaisuuden haasteet Työ on vaativaa, joten tuntuisi oikeudenmukaisemmalta jos siitä maksettava palkka olisi suurempi, vaikka ei tälle alalle rahan vuoksi tulla. Kaipaisin myös enemmän sosiaalista näkökulmaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Sosiaaliala tunnustetaan tärkeäksi yhteiskunnan peruspilariksi, mutta esimerkiksi kansalaisten hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa sosiaalista näkökulmaa joutuu usein puolustelemaan. Sopiiko ala miehille? Tottakai sopii. Töitä on tarjolla paljon ja miehillä on erityisen hyvät työllistymisnäkymät, sillä meitä on alalla vielä suhteellisen vähän. Miehiä kaivataan esikuviksi etenkin lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Myös työyhteisöt ovat mielestäni toimivampia silloin, kun niissä on sekä miehiä että naisia. Viestini sosiaalialaa harkitsevalle: Kannustan kaikkia ihmisten auttamisesta innostuneita hakeutumaan rohkeasti sosiaalialalle. Alan työmahdollisuudet ja näkymät ovat monipuoliset, sillä sosiaalialan työtä tehdään hyvin erilaisten asiakkaiden ja elämäntilanteiden parissa sekä erilaisten työnantajien palveluksessa. Tehtäväkenttä on vähintään yhtä kirjava kuin asiakaskuntakin. Kun tekee työtä ihmisyyden ja hyvinvoinnin eteen, voi aidosti tuntea tekevänsä hyvää työtä.

10 Miksi sosiaaliala? Sosiaaliala on paitsi mielenkiintoinen myös järkevä alavalinta. Työllisyystilanne on alalla hyvä ja urakehitysmahdollisuudet ovat monia muita aloja paremmat. Jos kiinnostusta löytyy, on suhteellisen helppoa päästä esimies- ja johtotehtäviin sekä luoda jopa kansainvälistä uraa. Sosiaalityön opinnoista valmistuneet voivat työskennellä hyvin erilaisten asiakasryhmien parissa sosiaalityöntekijänä tai työllistyä erilaisiin asiantuntija- ja virkamiestehtäviin sekä suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Sosiaalialan työ on niin kiinnostavaa, että se vie mukanaan. Opiskelu? Opiskelin Lapin ja Helsingin yliopistossa pääaineena sosiaalityö ja sivuaineina johtaminen, psykologia ja sosiologia. Opinnot olivat monipuolisia, kiinnostavia ja yleissivistäviä. Teoreettisempien yhteiskuntatieteellisten opintojen rinnalla teimme työharjoittelun, ja käytännön asiakastilanteita harjoittelimme sosiodraaman keinoin. Oli melkeinpä haikeaa valmistua, sillä opiskelijaelämä on todella kivaa, siitä kannattaa nauttia. Sosiaalityön opiskelijoiden on helppo löytää kesätöitä omalta alaltaan. Motto? Jatketaan taistelua! Työ? Työskentelen tällä hetkellä Mannerheimin lastensuojeluliitossa ehkäisevän päihdetyön suunnittelijana ja Helsingin sosiaalipäivystyksessä keikkatyöläisenä. Aiemmin olen ollut Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan TOKYOn pääsihteerinä, Helsingin kaupungilla lastensuojelun jälkihuollossa sekä lastensuojelun avohuollossa.

11 Kuka? Kaisa Yliruokanen, 27, valtiotieteiden maisteri Parasta työssä Työni on monipuolista ja luovaa, vaikka sosiaalialaa ei ehkä ihan ensimmäisenä mielletä luovaksi alaksi. Meillä on mukava ja innostava työyhteisö, jossa on tekemisen meininkiä. Pidän paljon lasten parissa ja lasten eteen tehtävästä työstä. Ongelmia voi tulla eteen perheelle kuin perheelle taustoista riippumatta. On hienoa nähdä, että kipeimpiinkin ongelmiin löytyy ratkaisuja. Sopiiko ala miehille? Ehdottomasti kyllä. Esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa, huoltoriidoissa tai naisiin kielteisesti suhtautuvien asiakkaiden parissa miesnäkökulmasta on erittäin paljon hyötyä. Alalle kaivataan lisää miehiä ja nyt olisi erinomainen aika hakeutua alalle, sillä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ovat uranäkymät ja työllisyystilanne entistäkin paremmat. Vaikeinta työssä Sosiaalipalvelujen tarve kasvaa jatkuvasti ja se näkyy ajoittain kovana kiireenä. Myös kasvava moniongelmaisuus on haastavaa. Asiakkaiden tarinat voivat sisältää alkoholinkäyttöä, vähävaraisuutta ja perheväkivaltaa yhtä aikaa. Lapsen hätä on raskasta kohdata, mutta kokemuksen karttuessa tunteisiinsa ja tilanteisiin oppii suhtautumaan ammatillisesti. Alan tulevaisuuden haasteet Paremman palkan lisäksi toivoisin, että sosiaalialasta tiedettäisiin enemmän ja sitä arvostettaisiin enemmän. Ongelmat eivät tullessaan katso onko perhe hyväosainen vai ei. Toivoisin tulevaisuudessa, että sosiaalialan asiantuntemusta käytettäisiin laajemmin erilaisissa yhteiskunnan hyvinvointipalveluissa. Viestini sosiaalialaa harkitsevalle: Moni näkee sosiaalialan kutsumustyönä, jossa alalle tulevalla pitää olla voimakas auttamis- ja hoivavietti. Se on tietysti ihan paikallaan, sillä tätä työtä ei voi tehdä täysin välinpitämättömästi. Alalla tarvitaan kuitenkin myös johtajatyyppejä, jämäkkyyttä, määrätietoisuutta ja jopa kovaa bisnesvaistoa, sillä esimerkiksi johtotehtävissä joutuu neuvottelemaan paljon. Alaa kannattaa siis harkita ja kokeilla, vaikka ei polttavaa kutsumusta tuntisikaan. Koska ala on niin monipuolinen, on työkentässä tarjontaa hyvin erilaisille ihmisille. Alalle hakeutuvan ainoa ehdoton kriteeri on ihmisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen ja halu puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista.

12 Layout: Kinestasis Oy / Veikko Anttila Kuvat: Veikko Somerpuro Painopaikka: Painotalo Auranen Oy 2008 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ratamestarinkatu Helsinki vaihde

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

No 4. haavanhoito s. 14. hyvinvointi s. 32. tehy-uutiset s. 56. Aina ajan tasalla tekniikassa. faktaa lomasta

No 4. haavanhoito s. 14. hyvinvointi s. 32. tehy-uutiset s. 56. Aina ajan tasalla tekniikassa. faktaa lomasta No 4 11.3.2014 ravitsemus näkyy haavassa haavanhoito s. 14 suomalainen on kosketusta vailla hyvinvointi s. 32 uusin voimin neuvotteluihin tehy-uutiset s. 56 anestesiahoitaja Aina ajan tasalla tekniikassa

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Perhehoito on lahja arjelle

Perhehoito on lahja arjelle Perhehoito on lahja arjelle Päivi Soikkeli osaa olla oma itsensä kehitysvammaisten kanssa. Hän ei ole koskaan joutunut luopumaan mistään sen takia, että hänellä on suuri perhe. Perhehoitajana toimiminen

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot