Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Hieronta ammattina Koulutettu hieroja Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10"

Transkriptio

1 Opinto-opas

2 Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4 1. Hieronta ammattina 5 Sopiiko ala minulle? 5 Haluatko uudelle uralle? 5 2. Koulutettu hieroja 7 Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen 7 Tutkinnon suorittaminen 7 Valmistava koulutus 9 Nimikkeen hakeminen 9 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10 Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Opiskelu Jatko-opinnot 14 Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Yrittäjyys Opiskelijat äänessä Opettajien havaintoja 20 Taitto: Toni Martikainen / Tulilanka Tekstit: Kati Halonen / Tiina Lehmuskoski Kuvat: Toni Martikainen, Lauri Ritari, Marjaana Tainola Vuosi 2015

3 Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Atlaksen tärkeimpiin arvoihin kuuluu opiskelijan kuunteleminen. Sen vuoksi voimme puhua koulustamme me-muodossa. Atlaksen koulutukset ovat muokkaantuneet nykypäivän toimintatapoihin ja opiskeluympäristöön opiskelijoiden antamien kehitysehdotusten ansiosta. Näemme, että opiskelijat ovat osa koulua, eivät vain opiskelijoita koulun sisällä. Hierojaksi voi kouluttautua monessa eri koulussa ja usealla eri opiskelutavalla. Atlaksessa opiskelu on ainutlaatuista. Opiskelijoiden käytössä on ammattilaisten suunnittelemat luokkatilat ja hoitohuoneet. Jopa hoitopöydät ja opiskelutuolit ovat erikseen manuaalisten taitojen opiskelua varten suunniteltuja. Oman hoitohuoneen rauha takaa aidon oppimisympäristön ja valvojien jatkuva läsnäolo luo turvallisen tunteen oppilashoitoon, niin opiskelijalle kuin asiakkaallekin. Opettajakuntamme on valikoitu tarkkaan; opetusta antavat useat eri opettajat, jotta opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia opetukseen. Kaikki opettajamme työskentelevät jatkuvasti myös asiakkaiden parissa, jotta he pysyvät kiinni kädentaidoissa. Jos olet hakeutumassa hierojaksi, selvitä lähialueesi hierontakoulujen tarjonta ja tyydy vain parhaaseen. Opiskeluvuotesi onnistuminen määrittää valmiutesi pärjätä työelämässä! Hanki ammattitaitoista opetusta kädentaitoihin, ajantasaista opetusta yrittäjyyden haasteiden voittamiseen ja innostava ympäristö oppia uutta ammattia! Atlaksesta löydät kaikki edellä mainitut ja lisäksi opintotoimiston palvelut, joiden avulla voit löytää oman tapasi opiskella tehokkaasti ja löytää itsellesi sopivan polun jatkokouluttaa itseäsi. Hierojana kädentaitojen ja tiedon lisääminen on avain menestyvään liiketoimintaan ja pysyvään asiakaskuntaan. Atlaksesta löydät useamman erilaisen mahdollisuuden jatkaa taitojen kartoittamista kohti todellista ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta! Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Atlakseen, oivaltamaan uutta! 1. Hieronta ammattina Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät erilaisin käden ottein, säädellen hieronnan voimaa ja nopeutta niin, että hieronta on anatomisesti ja fysiologisesti perusteltua ja tehokasta. Asiakkaan terveydentilan kartoitus ennen hieronnan aloittamista on olennaista. Hierojana voit toimia yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, kuntosalien yhteydessä, liikuntayksiköissä ja asiakkaiden kodeissa. Itsenäinen työ edellyttää kykyä vastuulliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä palveluammattiin soveltuvaa asennetta. Sopiiko ala minulle? Hieronta on fyysistä työtä, mutta se ei vaadi suurta voimaa. Hierontakoulutuksessa opitaan mm. oikeita tekniikoita ja käyttämään apuna omaa kehoa. Hierontaopiskelu sopii monenlaisille ihmisille. Vaatimuksina ovat 18 vuoden ikä ja hyvä terveydentila. Yläikärajaa opiskelulle ei ole. Lisäksi tarvitset opiskelumotivaatiota ja asiakaspalveluasennetta. Haluatko uudelle uralle? Oletko personal trainer, fysioterapeutti, hyvinvointivalmentaja tai ravintoterapeutti? Haluatko laajentaa tarjontaasi asiakkaille? Vai haluatko saada erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opiskeluja varten sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalle, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun? Näyttönä suoritettu ammattitutkinto, esim. hierojan ammattitutkinto, antaa sellaisenaan hakukelpoisuuden samalle koulutusalalle (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle). Koulumme vahvuuksina ovat opetuksen käytännönläheisyys ja opiskelijalähtöisyys, opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, aidot hoitotilanteet sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen. Tiina Lehmuskoski rehtori fysioterapeutti, osteopaatti, MSc

4 2. Koulutettu hieroja Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattinimike. Nimikkeen saavat vain riittävien tietojen ja taitojen osaamisensa osoittaneet henkilöt. Koulutettu hieroja on asiakkaalle turvallinen vaihtoehto. Valvira myöntää hakemuksen perusteella koulutetuille ammattihenkilöille oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia. Koulutetut hierojat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja näin ollen oikeutettuja myös potilasvahinkovakuutukseen. Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen Hierojan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä sekä eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti, käyttäen moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Tutkinnon suorittaminen Hierontakoulu Atlaksen opetus perustuu Opetushallituksen määrittämiin kriteereihin koulutetun hierojan opinnoista (Määräys 30/011/2011). Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osioista. Hierojana toimiminen Hieronta hoitotapahtumana Hieroja yrittäjänä Näiden lisäksi suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista: Hierontatyön asiantuntijana toimiminen, Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, Urheilijan lihashuolto, Kivun hoito, Niveltoiminnan edistäminen tai Imunesteen virtausta edistävä hoito. Hierontakoulu Atlaksessa valinnaiseksi osaksi on valittu Niveltoiminnan edistäminen, koska se sopii hyvin hierojan monipuoliseen työhön. Lisäksi koululla on osteopatian opetuksesta johtuen vahva pohja kouluttaa niveltoimintaa. Hierojan ammattitutkinto arvioidaan tutkinnon osa kerrallaan.

5 Tutkinnon suorittaja osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla toimia työyhteisössä toimia asiakaspalvelussa järjestää hierontatilan tutkia hieronnan asiakkaan tehdä hierontasuunnitelman perusterveelle asiakkaalle hieroa perusterveen asiakkaan edistää asiakkaan terveyttä antaa ensiapua edistää omaa työhyvinvointiaan arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan Lähde: Hierojan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset, OPH Valmistava koulutus Hierontakoulu Atlas järjestää Hierojan ammattitutkintoon tähtäävää valmentavaa koulutusta. Myös koulutukseen kuuluva työharjoittelu suoritetaan Hierontakoulu Atlaksen tiloissa. Koulutuksen yhteydessä voit antaa tarvittavat näytöt tutkinnon vastaanottavalle taholle. Tutkintotilaisuudet järjestetään koulutuksen lomassa ja Hierontakoulu Atlaksen tiloissa. Hyväksytty tutkinto on edellytys koulutetun hierojan nimikkeen saamiselle. Nimikkeen hakeminen Hyväksytysti suoritettu hierojan näyttötutkinto mahdollistaa sen, että opiskelija voi hakea koulutetun hierojan nimikettä Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto). Hyväksytyn hakemuksen jälkeen henkilö on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä ja hänet merkitään VALVIRAN ylläpitämään ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin.

6 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen Uudet hierontakurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Opiskelijat valitaan hakemuksien ja haastattelujen perusteella. Hakea voi hyvissä ajoin, esimerkiksi jo alkuvuodesta syksyllä alkavaan koulutukseen. Kaikki opiskelijat haastatellaan ennen valintaa. Haastattelun tarkoituksena on sekä varmistaa opiskelijan soveltuvuus alalle ja opiskelumotivaatio että vastata opiskelijan mahdollisiin kysymyksiin. Hierontakoulu Atlaksen opetuksen laadun takaa kokenut, usean hierojakoulutuksen läpi vetänyt vastuuopettaja. Koulutuksen sujuvuudesta ja jouhevuudesta vastaavat opintosihteeri ja koulutusohjelmavastaava. Tämän lisäksi opetuksessa ovat mukana kokeneet erityisalan ammattilaiset mm. niveltoiminnan edistämisessä ja yrittäjyysopinnoissa. Hakulomakkeen täyttäminen ei vielä sido sinua koulutukseen. Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, ettei tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aikaisempi tausta kokemuksellista oppimista hyödyntämällä. Opettajiemme vahva käytännön osaaminen näkyy opetuksessa. Kaikki opettajamme tekevät opetustyön lisäksi manuaalista hoitotyötä, mikä takaa sen, että heillä on paljon kokemusta opettamastaan alasta, sekä sen, että he ovat ajan hermolla alan kehityksessä. Lisäksi opettajat kouluttautuvat jatkuvasti manuaalisen alan jatkokoulutuksissa. Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen kuten on hierojan ammattikin. Tällä opetustavalla varmistetaan se, että opiskelija oppii varmaksi ja turvalliseksi hieronnan ammattilaiseksi. Hierontakoulu Atlaksen tilat ja välineistö on toteutettu erityisesti sekä manuaalisen alan opiskelua että aitoja hoitotilanteita varten. Omat hoitohuoneet ja sähköiset hoitopöydät mahdollistavat asiakkaaseen keskittymisen parhaalla mahdollisella tavalla ja auttavat myös asiakasta rentoutumaan hoidon aikana. Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioihin ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään säännöllisesti ja niiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta. 4. Opiskelu Koulun tilat ja välineistö on suunniteltu manuaalisten koulutusten vaatimuksia varten. Koulun yli 420 neliön tiloissa on kaksi opetusluokkaa, kahdeksan hoitohuonetta, asiakasaula sekä sosiaalitilat opiskelijoille. Lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa; tiistaisin ja keskiviikkoisin. Opiskelu tapahtuu aamu- tai iltaryhmässä. Aamuryhmän opetus on klo Iltaryhmän opetus on klo Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna ja se tapahtuu suomen kielellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun sisältyy itseopiskelua ja harjoittelujakso. Kirjallisten tehtävien ja tenttien tarkoitus on toimia motivointina lukemisen aloittamiseksi. Tenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ja niistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työn ohella. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi mm. anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, niveltoiminnan edistämisestä, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja yrittäjyysopinnoista. Harjoittelujakso suoritetaan koulun oppilasklinikalla aidossa hoitoympäristössä niin, että opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone. Harjoittelua on aikaisemmasta osaamisesta riippuen noin 145 tuntia. Harjoittelu tarkoittaa työssäoppimisjaksoa, joka sisältää kaikkia ammatissa tarvittavia osa-alueita kuten toimintaa hierontatilanteessa ja asiakaspalvelussa sekä markkinointia. Opiskelijat määrittelevät itse harjoitteluaikansa sähköiseen ajanvarauskalenteriin. Harjoittelua valvoo aina terveydenhuollon ammattilainen. Jotta opiskelija oppii käyttämään oman kehonsa ergonomiaa sekä työskentelemään erilaisissa työympäristöissä, kuten urheiluseuroissa, opiskeluun sisältyy opetusta matkapöydällä työskentelystä erilaisissa olosuhteissa.

7 Koulutus kestää noin 10 kuukautta. Koulutuksen hinta on (sis. alv 24 %). Voit myös maksaa koulutuksen 10 erässä, 500 vahvistusmaksu + 10 x 277. Hinta sisältää opiskelukirjat, opiskelumateriaalin, teorian ja käytännön opetuksen, pääsyn koulun sähköiseen oppimisympäristöön (Moodle), opintotoimiston palvelut sekä tyylikkään työasun (kaksi työpaitaa, housut ja college-hupparin). Jos opiskelija haluaa suorittaa näyttötutkinnon ja saada Valviran myöntämän koulutetun hierojan nimikkeen, näyttötutkintomaksu on vuonna Näytöt suoritetaan tiloissamme ja summa maksetaan näyttötutkinnon vastaanottavalle taholle.valviralle maksettava tutkintomaksu vuonna 2014 oli 58. Hierontakoulu Atlaksen opiskelijana saat lisäksi tuntuvia alennuksia yhteistyökumppaneidemme palveluista sekä opiskelijakortilla erilaisia alennuksia Isossa Omenassa. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus vuonna 2015 on 390. Etuus on verovapaa. Hierontakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Koulun käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

8 5. Jatko-opinnot Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Koulutettu hieroja on yksi aikuisten näyttötutkinnolla suoritettavista ammattitutkinnoista. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen mahdollistaa pääsemisen suoraan ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeisiin. Tyypillisiä ammatteja joihin hierojan ammattitutkinnon jälkeen voi jatkokouluttautua ovat mm. fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, osteopaatti ja personal trainer. Hierojan koulutus on hyvä pohjakoulutus mille tahansa sosiaali-, terveysja liikunta-alan jatko-opinnoille. Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Voit suorittaa sekä muita tutkintoja että lyhyempiä täydennyskoulutuksia Hierontakoulu Atlaksessa sekä Osteopatiakoulu Atlaksessa. Esimerkiksi urheiluhierontaa opiskelemalla saat valmiudet hoitaa urheilijoita ja aktiivisesti urheilevia sekä heidän vammojaan. Manuaalisten taitojen koulutus (MT-erikoistunut ) Manuaalisessa terapiassa pääpaino on asiakkaan lihas-, nivel- ja ligamenttitoimintojen tutkimisessa ja niiden toimintahäiriöiden korjaamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Koulutus on suunnattu hierojille ja fysioterapeuteille, jotka haluavat kehittää omaa ammattiosaamistaan manuaalisten taitojen osalta. Koulutuksen sisältö noudattelee TULE-vaivojen hoitoa. Kursseilla saat kädestä pitäen opetusta alan ammattilaisilta ja koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua. Lyhytkurssit Kinesioteippaus Lymfakäsittely hieronnassa Intialainen päähieronta Hot Stone hieronta Triggerpiste käsittely Fasciakäsittely Dynamic taping Vauvahieronta Urheiluhieronta Atlaksen kesäpäivät Nivelmobilisoinnin kertaus Aktiivisten ja passiivisten venyttelyiden kertaus Yksittäisten jatkokurssien esittelyintrot Seuraa koulutustarjontaamme facebookissa. Koulutus on vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää 4 viikonlopun kurssia erilaisin teemoin. Kurssi I Kurssi II Kurssi III Kurssi IV Intro, yleisimpien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoito Alaraajaongelmien hoito Lantion ja lannerangan häiriöiden hoito Yläraajojen, thorax- ja niska-alueen hoito Koulutuskokonaisuuden suorittaminen oikeuttaa nimikkeeseen: Manuaalisiin taitoihin erikoistunut, MT-erikoistunut. Yhden kurssiosion hinta on 390 (sis. alv 24 %). Lue lisää kotisivuiltamme.

9 Osteopatian peruskoulutus - opiskele työn ohessa Hierontakoulu Atlaksesta valmistuneena opiskelijana sinulla on etuoikeus Osteopatiakoulu Atlaksen suosittuun osteopatian koulutukseen. Osteopatiakoulu Atlaksessa voit opiskella Valviran hyväksymän osteopaatin ammattinimikkeen oman työsi ohella ja osallistua manuaalisten alojen ammattilaisille suunnatuille jatkokursseille. Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja. Osteopatiakoulu Atlaksessa saat Suomen korkeatasoisinta klassisen osteopatian opetusta suomalaisilta ja ulkomaisilta opettajilta. Klassisen osteopatian opintojen avulla opit hyödyntämään kaikkia osteopatian keskeisiä osa-alueita. Näin opit hoitamaan kehoa kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät kehon eri toimintojen keskinäisiä yhteyksiä. Koulutus kestää neljä vuotta ja sisältää 32 4 päivän lähijaksoa (torstai sunnuntai). Lisätietoa osteopatiakoulu.fi.

10 6. Yrittäjyys Suuri osa hierojista työskentelee yrittäjinä, mutta tapa yrittää vaihtelee suuresti. Yritysmuodon valinta on yksi ratkaistavista asioista, mutta se ei ole niistä läheskään tärkein. Ensin on valittava haluatko olla kokoaikainen yrittäjä vai toimitko osa-aikaisesti muun työn tai opiskelun ohella. Kun tiedät millaista asiakaskuntaa tavoittelet (urheilijoita vaiko niska-hartiaseudun ja selän vaivoista kärsiviä ihmisiä), milloin mieluiten työskentelet (päiväsaikaan vai iltaisin ja viikonloppuisin) ja ryhdytkö yrittäjäksi yksin vai toisen hierojan / muun terveyden- tai vaikka kauneudenhoitoalan yrittäjän kanssa, sen jälkeen täytyy ratkaista vielä toimipaikkasi sijainti. Helpoiten alkuun pääsee työskentelemällä joko kotona tai asiakkaan tiloissa/kotona. Myös valmiin tilan vuokraaminen esimerkiksi kuntosalin, hoitolan, yrityksen tai vaikka palvelutalon yhteydestä on varteenotettava vaihtoehto. Jos haluat ostaa tai vuokrata omat tilat, on hyvä selvittää etukäteen mm. potentiaalisten asiakkaiden määrä ja asiakasvirtojen kulkeminen. Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita hinnoitteluun. Liiketoiminnan kannattavuus muodostuu sekä hoitojen hinnoittelusta että asiakasmääristä. Hinta vaikuttaa olennaisesti kysyntään, mutta hinnoittelulla, sijainnilla ja markkinoinnilla voidaan myös tavoitella haluttuja kohderyhmiä ja erottautua kilpailijoista. Hierontakoulu Atlas auttaa yrittäjyyden alkutaipaleella ja tarjoaa tietoa mm. taloushallinnon, ajanvarausjärjestelmän ja markkinoinnin palveluista. 7. Opiskelijat äänessä Ammattitutkinto 10 kuukaudessa työn ohessa on hyvä juttu, kun on perhe elätettävänä. Kai Yrittäjälle kokopäiväinen opiskelu ei ole vaihtoehto. Joonas Voin tehdä töitä koulun ohella, ei tarvitse elää opintotuella. Rosa Halusin oppia uuden ammatin, lähteä uudelle tielle. Oscar Itsensä työllistäminen ei enää pelota. Hanna Täältä saa sekä hyvän pohjan terveysalan opintoihin että ammatin. Kirsi Haluan kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Olen pilatesohjaaja, personal trainer ja ravitsemusterapeutti, tämä on hyvä lisä. Julia Tosi hyvä lisä pt-koulutukseen, näin on pari eri tulonlähdettä. Joonas Asiakkaatkin ovat kiitelleet hienoja tiloja. Heidi Hyvät tilat, osaavat opettajat ja rento meininki. Mutta meiltä myös vaaditaan paljon. Rosa Tänne on mukava tulla ja täällä on mukava olla. Hyvä ilmapiiri. Mirva En usko että tämän parempaa koulua voi olla. Jukka

11 8. Opettajien havaintoja Ihmisten kiire, tietokoneet ja kännykät näkyvät jo asiakkaissa. Sen huomaa ryhdissä, selät menevät kasaan, kun keho muokkautuu työasentoon. Isoin ongelma on tukilihasten pettäminen, jolloin keho ei jaksa kannatella ergonomista asentoa vaan pinnalliset lihakset joutuvat tekemään työtä. Sami Hieronta paitsi rentouttaa kehoa myös parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista. Hieronta on tehokas apu kehon itsekorjaukseen terveellisen ruokavalion, liikkumisen, venyttelyjen ja palautumisen lisäksi. Henri

12 Löydä meidät myös verkosta: Hierontakoulu.fi Vapauta.fi Facebook.com/Hierontakoulu Hierontakoulu Atlaksen käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

Opiskelijan opas. Porvoon Hierojakoulu. Porvoon Hierojakoulu

Opiskelijan opas. Porvoon Hierojakoulu. Porvoon Hierojakoulu Opiskelijan opas Porvoon Hierojakoulu Porvoon Hierojakoulu SISÄLLYS 1 YLEISTIETOA 1 2 MITÄ TARKOITTAA KOULUTETTU HIEROJA? 2 3 MILLAINEN KOULUTUS ON? 3 4 MIKSI VALITA PORVOON HIEROJAKOULU? 4 5 HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Info-paketti osteopatian opiskelusta Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Osteopaatti (AMK) Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön hoidon asiantuntija, jonka keskeistä osaamista on laaja anatomian,

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.2011 Ammatin perusteet- lähtökohta Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ammatillista

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa 23.11.2016 Minna Bálint Tutkinnon perusteiden uudistamisen reunaehdot Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla. Hän osaa järjestää työtilansa siistiksi

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot