Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Hieronta ammattina Koulutettu hieroja Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10"

Transkriptio

1 Opinto-opas

2 Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4 1. Hieronta ammattina 5 Sopiiko ala minulle? 5 Haluatko uudelle uralle? 5 2. Koulutettu hieroja 7 Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen 7 Tutkinnon suorittaminen 7 Valmistava koulutus 9 Nimikkeen hakeminen 9 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10 Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Opiskelu Jatko-opinnot 14 Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Yrittäjyys Opiskelijat äänessä Opettajien havaintoja 20 Taitto: Toni Martikainen / Tulilanka Tekstit: Kati Halonen / Tiina Lehmuskoski Kuvat: Toni Martikainen, Lauri Ritari, Marjaana Tainola Vuosi 2015

3 Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Atlaksen tärkeimpiin arvoihin kuuluu opiskelijan kuunteleminen. Sen vuoksi voimme puhua koulustamme me-muodossa. Atlaksen koulutukset ovat muokkaantuneet nykypäivän toimintatapoihin ja opiskeluympäristöön opiskelijoiden antamien kehitysehdotusten ansiosta. Näemme, että opiskelijat ovat osa koulua, eivät vain opiskelijoita koulun sisällä. Hierojaksi voi kouluttautua monessa eri koulussa ja usealla eri opiskelutavalla. Atlaksessa opiskelu on ainutlaatuista. Opiskelijoiden käytössä on ammattilaisten suunnittelemat luokkatilat ja hoitohuoneet. Jopa hoitopöydät ja opiskelutuolit ovat erikseen manuaalisten taitojen opiskelua varten suunniteltuja. Oman hoitohuoneen rauha takaa aidon oppimisympäristön ja valvojien jatkuva läsnäolo luo turvallisen tunteen oppilashoitoon, niin opiskelijalle kuin asiakkaallekin. Opettajakuntamme on valikoitu tarkkaan; opetusta antavat useat eri opettajat, jotta opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia opetukseen. Kaikki opettajamme työskentelevät jatkuvasti myös asiakkaiden parissa, jotta he pysyvät kiinni kädentaidoissa. Jos olet hakeutumassa hierojaksi, selvitä lähialueesi hierontakoulujen tarjonta ja tyydy vain parhaaseen. Opiskeluvuotesi onnistuminen määrittää valmiutesi pärjätä työelämässä! Hanki ammattitaitoista opetusta kädentaitoihin, ajantasaista opetusta yrittäjyyden haasteiden voittamiseen ja innostava ympäristö oppia uutta ammattia! Atlaksesta löydät kaikki edellä mainitut ja lisäksi opintotoimiston palvelut, joiden avulla voit löytää oman tapasi opiskella tehokkaasti ja löytää itsellesi sopivan polun jatkokouluttaa itseäsi. Hierojana kädentaitojen ja tiedon lisääminen on avain menestyvään liiketoimintaan ja pysyvään asiakaskuntaan. Atlaksesta löydät useamman erilaisen mahdollisuuden jatkaa taitojen kartoittamista kohti todellista ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta! Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Atlakseen, oivaltamaan uutta! 1. Hieronta ammattina Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät erilaisin käden ottein, säädellen hieronnan voimaa ja nopeutta niin, että hieronta on anatomisesti ja fysiologisesti perusteltua ja tehokasta. Asiakkaan terveydentilan kartoitus ennen hieronnan aloittamista on olennaista. Hierojana voit toimia yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, kuntosalien yhteydessä, liikuntayksiköissä ja asiakkaiden kodeissa. Itsenäinen työ edellyttää kykyä vastuulliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä palveluammattiin soveltuvaa asennetta. Sopiiko ala minulle? Hieronta on fyysistä työtä, mutta se ei vaadi suurta voimaa. Hierontakoulutuksessa opitaan mm. oikeita tekniikoita ja käyttämään apuna omaa kehoa. Hierontaopiskelu sopii monenlaisille ihmisille. Vaatimuksina ovat 18 vuoden ikä ja hyvä terveydentila. Yläikärajaa opiskelulle ei ole. Lisäksi tarvitset opiskelumotivaatiota ja asiakaspalveluasennetta. Haluatko uudelle uralle? Oletko personal trainer, fysioterapeutti, hyvinvointivalmentaja tai ravintoterapeutti? Haluatko laajentaa tarjontaasi asiakkaille? Vai haluatko saada erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opiskeluja varten sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalle, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun? Näyttönä suoritettu ammattitutkinto, esim. hierojan ammattitutkinto, antaa sellaisenaan hakukelpoisuuden samalle koulutusalalle (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle). Koulumme vahvuuksina ovat opetuksen käytännönläheisyys ja opiskelijalähtöisyys, opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, aidot hoitotilanteet sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen. Tiina Lehmuskoski rehtori fysioterapeutti, osteopaatti, MSc

4 2. Koulutettu hieroja Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattinimike. Nimikkeen saavat vain riittävien tietojen ja taitojen osaamisensa osoittaneet henkilöt. Koulutettu hieroja on asiakkaalle turvallinen vaihtoehto. Valvira myöntää hakemuksen perusteella koulutetuille ammattihenkilöille oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia. Koulutetut hierojat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja näin ollen oikeutettuja myös potilasvahinkovakuutukseen. Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen Hierojan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä sekä eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti, käyttäen moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Tutkinnon suorittaminen Hierontakoulu Atlaksen opetus perustuu Opetushallituksen määrittämiin kriteereihin koulutetun hierojan opinnoista (Määräys 30/011/2011). Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osioista. Hierojana toimiminen Hieronta hoitotapahtumana Hieroja yrittäjänä Näiden lisäksi suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista: Hierontatyön asiantuntijana toimiminen, Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, Urheilijan lihashuolto, Kivun hoito, Niveltoiminnan edistäminen tai Imunesteen virtausta edistävä hoito. Hierontakoulu Atlaksessa valinnaiseksi osaksi on valittu Niveltoiminnan edistäminen, koska se sopii hyvin hierojan monipuoliseen työhön. Lisäksi koululla on osteopatian opetuksesta johtuen vahva pohja kouluttaa niveltoimintaa. Hierojan ammattitutkinto arvioidaan tutkinnon osa kerrallaan.

5 Tutkinnon suorittaja osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla toimia työyhteisössä toimia asiakaspalvelussa järjestää hierontatilan tutkia hieronnan asiakkaan tehdä hierontasuunnitelman perusterveelle asiakkaalle hieroa perusterveen asiakkaan edistää asiakkaan terveyttä antaa ensiapua edistää omaa työhyvinvointiaan arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan Lähde: Hierojan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset, OPH Valmistava koulutus Hierontakoulu Atlas järjestää Hierojan ammattitutkintoon tähtäävää valmentavaa koulutusta. Myös koulutukseen kuuluva työharjoittelu suoritetaan Hierontakoulu Atlaksen tiloissa. Koulutuksen yhteydessä voit antaa tarvittavat näytöt tutkinnon vastaanottavalle taholle. Tutkintotilaisuudet järjestetään koulutuksen lomassa ja Hierontakoulu Atlaksen tiloissa. Hyväksytty tutkinto on edellytys koulutetun hierojan nimikkeen saamiselle. Nimikkeen hakeminen Hyväksytysti suoritettu hierojan näyttötutkinto mahdollistaa sen, että opiskelija voi hakea koulutetun hierojan nimikettä Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto). Hyväksytyn hakemuksen jälkeen henkilö on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä ja hänet merkitään VALVIRAN ylläpitämään ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin.

6 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen Uudet hierontakurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Opiskelijat valitaan hakemuksien ja haastattelujen perusteella. Hakea voi hyvissä ajoin, esimerkiksi jo alkuvuodesta syksyllä alkavaan koulutukseen. Kaikki opiskelijat haastatellaan ennen valintaa. Haastattelun tarkoituksena on sekä varmistaa opiskelijan soveltuvuus alalle ja opiskelumotivaatio että vastata opiskelijan mahdollisiin kysymyksiin. Hierontakoulu Atlaksen opetuksen laadun takaa kokenut, usean hierojakoulutuksen läpi vetänyt vastuuopettaja. Koulutuksen sujuvuudesta ja jouhevuudesta vastaavat opintosihteeri ja koulutusohjelmavastaava. Tämän lisäksi opetuksessa ovat mukana kokeneet erityisalan ammattilaiset mm. niveltoiminnan edistämisessä ja yrittäjyysopinnoissa. Hakulomakkeen täyttäminen ei vielä sido sinua koulutukseen. Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, ettei tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aikaisempi tausta kokemuksellista oppimista hyödyntämällä. Opettajiemme vahva käytännön osaaminen näkyy opetuksessa. Kaikki opettajamme tekevät opetustyön lisäksi manuaalista hoitotyötä, mikä takaa sen, että heillä on paljon kokemusta opettamastaan alasta, sekä sen, että he ovat ajan hermolla alan kehityksessä. Lisäksi opettajat kouluttautuvat jatkuvasti manuaalisen alan jatkokoulutuksissa. Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen kuten on hierojan ammattikin. Tällä opetustavalla varmistetaan se, että opiskelija oppii varmaksi ja turvalliseksi hieronnan ammattilaiseksi. Hierontakoulu Atlaksen tilat ja välineistö on toteutettu erityisesti sekä manuaalisen alan opiskelua että aitoja hoitotilanteita varten. Omat hoitohuoneet ja sähköiset hoitopöydät mahdollistavat asiakkaaseen keskittymisen parhaalla mahdollisella tavalla ja auttavat myös asiakasta rentoutumaan hoidon aikana. Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioihin ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään säännöllisesti ja niiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta. 4. Opiskelu Koulun tilat ja välineistö on suunniteltu manuaalisten koulutusten vaatimuksia varten. Koulun yli 420 neliön tiloissa on kaksi opetusluokkaa, kahdeksan hoitohuonetta, asiakasaula sekä sosiaalitilat opiskelijoille. Lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa; tiistaisin ja keskiviikkoisin. Opiskelu tapahtuu aamu- tai iltaryhmässä. Aamuryhmän opetus on klo Iltaryhmän opetus on klo Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna ja se tapahtuu suomen kielellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun sisältyy itseopiskelua ja harjoittelujakso. Kirjallisten tehtävien ja tenttien tarkoitus on toimia motivointina lukemisen aloittamiseksi. Tenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ja niistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työn ohella. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi mm. anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, niveltoiminnan edistämisestä, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja yrittäjyysopinnoista. Harjoittelujakso suoritetaan koulun oppilasklinikalla aidossa hoitoympäristössä niin, että opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone. Harjoittelua on aikaisemmasta osaamisesta riippuen noin 145 tuntia. Harjoittelu tarkoittaa työssäoppimisjaksoa, joka sisältää kaikkia ammatissa tarvittavia osa-alueita kuten toimintaa hierontatilanteessa ja asiakaspalvelussa sekä markkinointia. Opiskelijat määrittelevät itse harjoitteluaikansa sähköiseen ajanvarauskalenteriin. Harjoittelua valvoo aina terveydenhuollon ammattilainen. Jotta opiskelija oppii käyttämään oman kehonsa ergonomiaa sekä työskentelemään erilaisissa työympäristöissä, kuten urheiluseuroissa, opiskeluun sisältyy opetusta matkapöydällä työskentelystä erilaisissa olosuhteissa.

7 Koulutus kestää noin 10 kuukautta. Koulutuksen hinta on (sis. alv 24 %). Voit myös maksaa koulutuksen 10 erässä, 500 vahvistusmaksu + 10 x 277. Hinta sisältää opiskelukirjat, opiskelumateriaalin, teorian ja käytännön opetuksen, pääsyn koulun sähköiseen oppimisympäristöön (Moodle), opintotoimiston palvelut sekä tyylikkään työasun (kaksi työpaitaa, housut ja college-hupparin). Jos opiskelija haluaa suorittaa näyttötutkinnon ja saada Valviran myöntämän koulutetun hierojan nimikkeen, näyttötutkintomaksu on vuonna Näytöt suoritetaan tiloissamme ja summa maksetaan näyttötutkinnon vastaanottavalle taholle.valviralle maksettava tutkintomaksu vuonna 2014 oli 58. Hierontakoulu Atlaksen opiskelijana saat lisäksi tuntuvia alennuksia yhteistyökumppaneidemme palveluista sekä opiskelijakortilla erilaisia alennuksia Isossa Omenassa. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus vuonna 2015 on 390. Etuus on verovapaa. Hierontakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Koulun käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

8 5. Jatko-opinnot Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Koulutettu hieroja on yksi aikuisten näyttötutkinnolla suoritettavista ammattitutkinnoista. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen mahdollistaa pääsemisen suoraan ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeisiin. Tyypillisiä ammatteja joihin hierojan ammattitutkinnon jälkeen voi jatkokouluttautua ovat mm. fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, osteopaatti ja personal trainer. Hierojan koulutus on hyvä pohjakoulutus mille tahansa sosiaali-, terveysja liikunta-alan jatko-opinnoille. Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Voit suorittaa sekä muita tutkintoja että lyhyempiä täydennyskoulutuksia Hierontakoulu Atlaksessa sekä Osteopatiakoulu Atlaksessa. Esimerkiksi urheiluhierontaa opiskelemalla saat valmiudet hoitaa urheilijoita ja aktiivisesti urheilevia sekä heidän vammojaan. Manuaalisten taitojen koulutus (MT-erikoistunut ) Manuaalisessa terapiassa pääpaino on asiakkaan lihas-, nivel- ja ligamenttitoimintojen tutkimisessa ja niiden toimintahäiriöiden korjaamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Koulutus on suunnattu hierojille ja fysioterapeuteille, jotka haluavat kehittää omaa ammattiosaamistaan manuaalisten taitojen osalta. Koulutuksen sisältö noudattelee TULE-vaivojen hoitoa. Kursseilla saat kädestä pitäen opetusta alan ammattilaisilta ja koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua. Lyhytkurssit Kinesioteippaus Lymfakäsittely hieronnassa Intialainen päähieronta Hot Stone hieronta Triggerpiste käsittely Fasciakäsittely Dynamic taping Vauvahieronta Urheiluhieronta Atlaksen kesäpäivät Nivelmobilisoinnin kertaus Aktiivisten ja passiivisten venyttelyiden kertaus Yksittäisten jatkokurssien esittelyintrot Seuraa koulutustarjontaamme facebookissa. Koulutus on vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää 4 viikonlopun kurssia erilaisin teemoin. Kurssi I Kurssi II Kurssi III Kurssi IV Intro, yleisimpien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoito Alaraajaongelmien hoito Lantion ja lannerangan häiriöiden hoito Yläraajojen, thorax- ja niska-alueen hoito Koulutuskokonaisuuden suorittaminen oikeuttaa nimikkeeseen: Manuaalisiin taitoihin erikoistunut, MT-erikoistunut. Yhden kurssiosion hinta on 390 (sis. alv 24 %). Lue lisää kotisivuiltamme.

9 Osteopatian peruskoulutus - opiskele työn ohessa Hierontakoulu Atlaksesta valmistuneena opiskelijana sinulla on etuoikeus Osteopatiakoulu Atlaksen suosittuun osteopatian koulutukseen. Osteopatiakoulu Atlaksessa voit opiskella Valviran hyväksymän osteopaatin ammattinimikkeen oman työsi ohella ja osallistua manuaalisten alojen ammattilaisille suunnatuille jatkokursseille. Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja. Osteopatiakoulu Atlaksessa saat Suomen korkeatasoisinta klassisen osteopatian opetusta suomalaisilta ja ulkomaisilta opettajilta. Klassisen osteopatian opintojen avulla opit hyödyntämään kaikkia osteopatian keskeisiä osa-alueita. Näin opit hoitamaan kehoa kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät kehon eri toimintojen keskinäisiä yhteyksiä. Koulutus kestää neljä vuotta ja sisältää 32 4 päivän lähijaksoa (torstai sunnuntai). Lisätietoa osteopatiakoulu.fi.

10 6. Yrittäjyys Suuri osa hierojista työskentelee yrittäjinä, mutta tapa yrittää vaihtelee suuresti. Yritysmuodon valinta on yksi ratkaistavista asioista, mutta se ei ole niistä läheskään tärkein. Ensin on valittava haluatko olla kokoaikainen yrittäjä vai toimitko osa-aikaisesti muun työn tai opiskelun ohella. Kun tiedät millaista asiakaskuntaa tavoittelet (urheilijoita vaiko niska-hartiaseudun ja selän vaivoista kärsiviä ihmisiä), milloin mieluiten työskentelet (päiväsaikaan vai iltaisin ja viikonloppuisin) ja ryhdytkö yrittäjäksi yksin vai toisen hierojan / muun terveyden- tai vaikka kauneudenhoitoalan yrittäjän kanssa, sen jälkeen täytyy ratkaista vielä toimipaikkasi sijainti. Helpoiten alkuun pääsee työskentelemällä joko kotona tai asiakkaan tiloissa/kotona. Myös valmiin tilan vuokraaminen esimerkiksi kuntosalin, hoitolan, yrityksen tai vaikka palvelutalon yhteydestä on varteenotettava vaihtoehto. Jos haluat ostaa tai vuokrata omat tilat, on hyvä selvittää etukäteen mm. potentiaalisten asiakkaiden määrä ja asiakasvirtojen kulkeminen. Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita hinnoitteluun. Liiketoiminnan kannattavuus muodostuu sekä hoitojen hinnoittelusta että asiakasmääristä. Hinta vaikuttaa olennaisesti kysyntään, mutta hinnoittelulla, sijainnilla ja markkinoinnilla voidaan myös tavoitella haluttuja kohderyhmiä ja erottautua kilpailijoista. Hierontakoulu Atlas auttaa yrittäjyyden alkutaipaleella ja tarjoaa tietoa mm. taloushallinnon, ajanvarausjärjestelmän ja markkinoinnin palveluista. 7. Opiskelijat äänessä Ammattitutkinto 10 kuukaudessa työn ohessa on hyvä juttu, kun on perhe elätettävänä. Kai Yrittäjälle kokopäiväinen opiskelu ei ole vaihtoehto. Joonas Voin tehdä töitä koulun ohella, ei tarvitse elää opintotuella. Rosa Halusin oppia uuden ammatin, lähteä uudelle tielle. Oscar Itsensä työllistäminen ei enää pelota. Hanna Täältä saa sekä hyvän pohjan terveysalan opintoihin että ammatin. Kirsi Haluan kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Olen pilatesohjaaja, personal trainer ja ravitsemusterapeutti, tämä on hyvä lisä. Julia Tosi hyvä lisä pt-koulutukseen, näin on pari eri tulonlähdettä. Joonas Asiakkaatkin ovat kiitelleet hienoja tiloja. Heidi Hyvät tilat, osaavat opettajat ja rento meininki. Mutta meiltä myös vaaditaan paljon. Rosa Tänne on mukava tulla ja täällä on mukava olla. Hyvä ilmapiiri. Mirva En usko että tämän parempaa koulua voi olla. Jukka

11 8. Opettajien havaintoja Ihmisten kiire, tietokoneet ja kännykät näkyvät jo asiakkaissa. Sen huomaa ryhdissä, selät menevät kasaan, kun keho muokkautuu työasentoon. Isoin ongelma on tukilihasten pettäminen, jolloin keho ei jaksa kannatella ergonomista asentoa vaan pinnalliset lihakset joutuvat tekemään työtä. Sami Hieronta paitsi rentouttaa kehoa myös parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista. Hieronta on tehokas apu kehon itsekorjaukseen terveellisen ruokavalion, liikkumisen, venyttelyjen ja palautumisen lisäksi. Henri

12 Löydä meidät myös verkosta: Hierontakoulu.fi Vapauta.fi Facebook.com/Hierontakoulu Hierontakoulu Atlaksen käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ?

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ? 1 Askelklinikalta saat asiantuntevaa palvelua jalkojesi hyväksi Varaa aikasi alaraajatutkimukseen! Askelklinikka Tampere Väinö Linnan aukio 5 (Finlayson), 33210 Tampere Ajanvaraus puh. 020 1122 435 info.tampere@askelklinikat.fi

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot