Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Hieronta ammattina Koulutettu hieroja Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 5. 1. Hieronta ammattina 6. 2. Koulutettu hieroja 8. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 11"

Transkriptio

1 Opinto-opas

2

3 Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 5 1. Hieronta ammattina 6 Sopiiko ala minulle? 6 Haluatko uudelle uralle? 6 2. Koulutettu hieroja 8 Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen 8 Tutkinnon suorittaminen 8 Valmistava koulutus 10 Nimikkeen hakeminen Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 11 Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Opiskelu 12 Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Yrittäjyys Opiskelijat äänessä Opettajien havaintoja 20

4 Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija Atlaksen tärkeimpiin arvoihin kuuluu opiskelijan kuunteleminen. Sen vuoksi voimme puhua koulustamme me-muodossa. Atlaksen koulutukset ovat muokkaantuneet nykypäivän toimintatapoihin ja opiskeluympäristöön opiskelijoiden antamien kehitysehdotusten ansiosta. Näemme, että opiskelijat ovat osa koulua, eivät vain opiskelijoita koulun sisällä. Hierojaksi voi kouluttautua monessa eri koulussa ja usealla eri opiskelutavalla. Atlaksessa opiskelu on ainutlaatuista. Opiskelijoiden käytössä on ammattilaisten suunnittelemat luokkatilat ja hoitohuoneet. Jopa hoitopöydät ja opiskelutuolit ovat erikseen manuaalisten taitojen opiskelua varten suunniteltuja. Oman hoitohuoneen rauha takaa aidon oppimisympäristön ja valvojien jatkuva läsnäolo luo turvallisen tunteen oppilashoitoon, niin opiskelijalle kuin asiakkaallekin. Opettajakuntamme on valikoitu tarkkaan; opetusta antavat useat eri opettajat, jotta opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia opetukseen. Kaikki opettajamme työskentelevät jatkuvasti myös asiakkaiden parissa, jotta he pysyvät kiinni kädentaidoissa. Jos olet hakeutumassa hierojaksi, selvitä lähialueesi hierontakoulujen tarjonta ja tyydy vain parhaaseen. Opiskeluvuotesi onnistuminen määrittää valmiutesi pärjätä työelämässä! Hanki ammattitaitoista opetusta kädentaitoihin, ajantasaista opetusta yrittäjyyden haasteiden voittamiseen ja innostava ympäristö oppia uutta ammattia! Atlaksesta löydät kaikki edellä mainitut ja lisäksi opintotoimiston palvelut, joiden avulla voit löytää oman tapasi opiskella tehokkaasti ja löytää itsellesi sopivan polun jatkokouluttaa itseäsi. Hierojana kädentaitojen ja tiedon lisääminen on avain menestyvään liiketoimintaan ja pysyvään asiakaskuntaan. Atlaksesta löydät useamman erilaisen mahdollisuuden jatkaa taitojen kartoittamista kohti todellista ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta! Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Atlakseen, oivaltamaan uutta! Tiina Lehmuskoski rehtori fysioterapeutti, osteopaatti, MSc

5 1. Hieronta ammattina Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät erilaisin käden ottein, säädellen hieronnan voimaa ja nopeutta niin, että hieronta on anatomisesti ja fysiologisesti perusteltua ja tehokasta. Asiakkaan terveydentilan kartoitus ennen hieronnan aloittamista on olennaista. Hierojana voit toimia yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, kuntosalien yhteydessä, liikuntayksiköissä ja asiakkaiden kodeissa. Itsenäinen työ edellyttää kykyä vastuulliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä palveluammattiin soveltuvaa asennetta. Sopiiko ala minulle? Hieronta on fyysistä työtä, mutta se ei vaadi suurta voimaa. Hierontakoulutuksessa opitaan mm. oikeita tekniikoita ja käyttämään apuna omaa kehoa. Hierontaopiskelu sopii monenlaisille ihmisille. Vaatimuksina ovat 18 vuoden ikä ja hyvä terveydentila. Yläikärajaa opiskelulle ei ole. Lisäksi tarvitset opiskelumotivaatiota ja asiakaspalveluasennetta. Haluatko uudelle uralle? Oletko personal trainer, fysioterapeutti, hyvinvointivalmentaja tai ravintoterapeutti? Haluatko laajentaa tarjontaasi asiakkaille? Vai haluatko saada erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opiskeluja varten sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalle, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun? Näyttönä suoritettu ammattitutkinto, esim. hierojan ammattitutkinto, antaa sellaisenaan hakukelpoisuuden samalle koulutusalalle (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle). Koulumme vahvuuksina ovat opetuksen käytännönläheisyys ja opiskelijalähtöisyys, opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, aidot hoitotilanteet sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen.

6

7 2. Koulutettu hieroja Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattinimike. Nimikkeen saavat vain riittävien tietojen ja taitojen osaamisensa osoittaneet henkilöt. Koulutettu hieroja on asiakkaalle turvallinen vaihtoehto. Valvira myöntää hakemuksen perusteella koulutetuille ammattihenkilöille oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia. Koulutetut hierojat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja näin ollen oikeutettuja myös potilasvahinkovakuutukseen. Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen Hierojan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä sekä eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti, käyttäen moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Tutkinnon suorittaminen Hierontakoulu Atlaksen opetus perustuu Opetushallituksen määrittämiin kriteereihin koulutetun hierojan opinnoista (Määräys 30/011/2011). Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osioista. Hierojana toimiminen Hieronta hoitotapahtumana Hieroja yrittäjänä Näiden lisäksi suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista: Hierontatyön asiantuntijana toimiminen, Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, Urheilijan lihashuolto, Kivun hoito, Niveltoiminnan edistäminen tai Imunesteen virtausta edistävä hoito. Hierontakoulu Atlaksessa valinnaiseksi osaksi on valittu Niveltoiminnan edistäminen, koska se sopii hyvin hierojan monipuoliseen työhön. Lisäksi koululla on osteopatian opetuksesta johtuen vahva pohja kouluttaa niveltoimintaa. Hierojan ammattitutkinto arvioidaan tutkinnon osa kerrallaan.

8

9 Tutkinnon suorittaja osaa: hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään. toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla toimia työyhteisössä toimia asiakaspalvelussa järjestää hierontatilan tutkia hieronnan asiakkaan tehdä hierontasuunnitelman perusterveelle asiakkaalle hieroa perusterveen asiakkaan edistää asiakkaan terveyttä antaa ensiapua edistää omaa työhyvinvointiaan arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Hierojan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset, OPH Valmistava koulutus Hierontakoulu Atlas järjestää Hierojan ammattitutkintoon tähtäävää valmentavaa koulutusta. Myös koulutukseen kuuluva työharjoittelu suoritetaan Hierontakoulu Atlaksen tiloissa. Koulutuksen yhteydessä voit antaa tarvittavat näytöt tutkinnon vastaanottavalle taholle. Hyväksytty tutkinto on edellytys koulutetun hierojan nimikkeen saamiselle. Nimikkeen hakeminen Hyväksytysti suoritettu hierojan näyttötutkinto mahdollistaa sen, että opiskelija voi hakea koulutetun hierojan nimikettä Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto). Hyväksytyn hakemuksen jälkeen henkilö on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä ja hänet merkitään VALVIRAN ylläpitämään ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin.

10 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen Uudet hierontakurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Opiskelijat valitaan hakemuksien ja haastattelujen perusteella. Hakea voi hyvissä ajoin, esimerkiksi jo alkuvuodesta syksyllä alkavaan koulutukseen. Kaikki opiskelijat haastatellaan ennen valintaa. Haastattelun tarkoituksena on sekä varmistaa opiskelijan soveltuvuus alalle ja opiskelumotivaatio että vastata opiskelijan mahdollisiin kysymyksiin. Hierontakoulu Atlaksen opetuksen laadun takaa kokenut, usean hierojakoulutuksen läpi vetänyt vastuuopettaja. Koulutuksen sujuvuudesta ja jouhevuudesta vastaavat opintosihteeri ja koulutusohjelmavastaava. Tämän lisäksi opetuksessa ovat mukana kokeneet erityisalan ammattilaiset mm. niveltoiminnan edistämisessä ja yrittäjyysopinnoissa. Hakulomakkeen täyttäminen ei vielä sido sinua koulutukseen. Miksi juuri Hierontakoulu Atlas? Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, ettei tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aikaisempi tausta kokemuksellista oppimista hyödyntämällä. Opettajiemme vahva käytännön osaaminen näkyy opetuksessa. Kaikki opettajamme tekevät opetustyön lisäksi manuaalista hoitotyötä, mikä takaa sen, että heillä on paljon kokemusta opettamastaan alasta, sekä sen, että he ovat ajan hermolla alan kehityksessä. Lisäksi opettajat kouluttautuvat jatkuvasti manuaalisen alan jatkokoulutuksissa. Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen kuten on hierojan ammattikin. Tällä opetustavalla varmistetaan se, että opiskelija oppii varmaksi ja turvalliseksi hieronnan ammattilaiseksi. Hierontakoulu Atlaksen tilat ja välineistö on toteutettu erityisesti sekä manuaalisen alan opiskelua että aitoja hoitotilanteita varten. Omat hoitohuoneet ja sähköiset hoitopöydät mahdollistavat asiakkaaseen keskittymisen parhaalla mahdollisella tavalla ja auttavat myös asiakasta rentoutumaan hoidon aikana.

11 Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioihin ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään säännöllisesti ja niiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta. 4. Opiskelu Koulun tilat ja välineistö on suunniteltu manuaalisten koulutusten vaatimuksia varten. Koulun yli 420 neliön tiloissa on kaksi opetusluokkaa, kahdeksan hoitohuonetta, asiakasaula sekä sosiaalitilat opiskelijoille. Lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa; tiistaisin ja keskiviikkoisin. Opiskelu tapahtuu aamu- tai iltaryhmässä. Aamuryhmän opetus on klo Iltaryhmän opetus on klo Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna ja se tapahtuu suomen kielellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun sisältyy itseopiskelua ja harjoittelujakso. Kirjallisten tehtävien ja tenttien tarkoitus on toimia motivointina lukemisen aloittamiseksi. Tenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ja niistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työn ohella. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi mm. anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, niveltoiminnan edistämisestä, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja yrittäjyysopinnoista. Harjoittelujakso suoritetaan koulun oppilasklinikalla aidossa hoitoympäristössä niin, että opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone. Harjoittelua on aikaisemmasta osaamisesta riippuen noin 145 tuntia. Harjoittelu tarkoittaa työssäoppimisjaksoa, joka sisältää kaikkia ammatissa tarvittavia osa-alueita kuten toimintaa hierontatilanteessa ja asiakaspalvelussa sekä markkinointia. Opiskelijat määrittelevät itse harjoitteluaikansa sähköiseen ajanvarauskalenteriin. Harjoittelu on valvottua. Jotta opiskelija oppii käyttämään oman kehonsa ergonomiaa sekä työskentelemään erilaisissa työympäristöissä, kuten urheiluseuroissa, opiskeluun sisältyy opetusta matkapöydällä työskentelystä erilaisissa olosuhteissa.

12

13 Koulutus kestää noin 10 kuukautta. Koulutuksen hinta on (sis. alv 24 %). Voit myös maksaa koulutuksen 10 erässä, 500 vahvistusmaksu + 10 x 277. Hinta sisältää opiskelukirjat, opiskelumateriaalin, teorian ja käytännön opetuksen, pääsyn koulun sähköiseen oppimisympäristöön (Moodle), opintotoimiston palvelut sekä tyylikkään työasun (kaksi työpaitaa, housut ja college-hupparin). Jos opiskelija haluaa suorittaa näyttötutkinnon ja saada Valviran myöntämän koulutetun hierojan nimikkeen, näyttötutkintomaksu on vuonna Näytöt suoritetaan tiloissamme ja summa maksetaan näyttötutkinnon vastaanottavalle taholle.valviralle maksettava tutkintomaksu vuonna 2014 oli 58. Hierontakoulu Atlaksen opiskelijana saat lisäksi tuntuvia alennuksia yhteistyökumppaneidemme palveluista sekä opiskelijakortilla erilaisia alennuksia Isossa Omenassa. Näyttötutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus vuonna 2015 on 390. Etuus on veroton. Hierontakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Koulun käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

14 5. Jatko-opinnot Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Koulutettu hieroja on yksi aikuisten näyttötutkinnolla suoritettavista ammattitutkinnoista. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen mahdollistaa pääsemisen suoraan ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeisiin. Tyypillisiä ammatteja joihin hierojan ammattitutkinnon jälkeen voi jatkokouluttautua ovat mm. fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, osteopaatti ja personal trainer. Hierojan koulutus on hyvä pohjakoulutus mille tahansa sosiaali-, terveysja liikunta-alan jatko-opinnoille. Atlaksessa suoritettavat jatko-opinnot Voit suorittaa sekä muita tutkintoja että lyhyempiä täydennyskoulutuksia Hierontakoulu Atlaksessa sekä Osteopatiakoulu Atlaksessa. Esimerkiksi urheiluhierontaa opiskelemalla saat valmiudet hoitaa urheilijoita ja aktiivisesti urheilevia sekä heidän vammojaan. Manuaalisten taitojen koulutus (MT-erikoistunut ) Manuaalisessa terapiassa pääpaino on asiakkaan lihas-, nivel- ja ligamenttitoimintojen tutkimisessa ja niiden toimintahäiriöiden korjaamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Koulutus on suunnattu hierojille ja fysioterapeuteille, jotka haluavat kehittää omaa ammattiosaamistaan manuaalisten taitojen osalta. Koulutuksen sisältö noudattelee TULE-vaivojen hoitoa. Kursseilla saat kädestä pitäen opetusta alan ammattilaisilta ja koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua. Koulutus on vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää 4 viikonlopun kurssia erilaisin teemoin. Kurssi I Kurssi II Kurssi III Kurssi IV Intro, yleisimpien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoito Alaraajaongelmien hoito Lantion ja lannerangan häiriöiden hoito Yläraajojen, thorax- ja niska-alueen hoito Koulutuskokonaisuuden suorittaminen oikeuttaa nimikkeeseen: Manuaalisiin taitoihin erikoistunut, MT-erikoistunut.

15 Yhden kurssin hinta on 390 (sis. alv 24 %). Lue lisää kotisivuiltamme. Lyhytkurssit Kinesioteippaus Lymfakäsittely hieronnassa Intialainen päähieronta Hot Stone hieronta Triggerpiste käsittely Fasciakäsittely Dynamic taping Vauvahieronta Atlaksen kesäpäivät Nivelmobilisoinnin kertaus Aktiivisten ja passiivisten venyttelyiden kertaus Yksittäisten jatkokurssien esittelyintrot Seuraa koulutustarjontaamme facebookissa.

16 Osteopatian peruskoulutus Osteopatiakoulu Atlaksessa voit opiskella Valviran hyväksymän osteopaatin ammattinimikkeen oman työsi ohella ja osallistua manuaalisten alojen ammattilaisille suunnatuille jatkokursseille. Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja. Osteopatiakoulu Atlaksessa saat Suomen korkeatasoisinta klassisen osteopatian opetusta suomalaisilta ja ulkomaisilta opettajilta. Klassisen osteopatian opintojen avulla opit hyödyntämään kaikkia osteopatian keskeisiä osa-alueita. Näin opit hoitamaan kehoa kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät kehon eri toimintojen keskinäisiä yhteyksiä. Koulutus kestää neljä vuotta ja sisältää 32 4 päivän lähijaksoa (torstai sunnuntai). Lisätietoa osteopatiakoulu.fi.

17

18 6. Yrittäjyys Suuri osa hierojista työskentelee yrittäjinä, mutta tapa yrittää vaihtelee suuresti. Yritysmuodon valinta on yksi ratkaistavista asioista, mutta se ei ole niistä läheskään tärkein. Ensin on valittava haluatko olla kokoaikainen yrittäjä vai toimitko osa-aikaisesti muun työn tai opiskelun ohella. Kun tiedät millaista asiakaskuntaa tavoittelet (urheilijoita vaiko niska-hartiaseudun ja selän vaivoista kärsiviä ihmisiä), milloin mieluiten työskentelet (päiväsaikaan vai iltaisin ja viikonloppuisin) ja ryhdytkö yrittäjäksi yksin vai toisen hierojan / muun terveyden- tai vaikka kauneudenhoitoalan yrittäjän kanssa, sen jälkeen täytyy ratkaista vielä toimipaikkasi sijainti. Helpoiten alkuun pääsee työskentelemällä joko kotona tai asiakkaan tiloissa/kotona. Myös valmiin tilan vuokraaminen esimerkiksi kuntosalin, hoitolan, yrityksen tai vaikka palvelutalon yhteydestä on varteenotettava vaihtoehto. Jos haluat ostaa tai vuokrata omat tilat, on hyvä selvittää etukäteen mm. potentiaalisten asiakkaiden määrä ja asiakasvirtojen kulkeminen. Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita hinnoitteluun. Liiketoiminnan kannattavuus muodostuu sekä hoitojen hinnoittelusta että asiakasmääristä. Hinta vaikuttaa olennaisesti kysyntään, mutta hinnoittelulla, sijainnilla ja markkinoinnilla voidaan myös tavoitella haluttuja kohderyhmiä ja erottautua kilpailijoista. Hierontakoulu Atlas auttaa yrittäjyyden alkutaipaleella ja tarjoaa tietoa mm. taloushallinnon, ajanvarausjärjestelmän ja markkinoinnin palveluista.

19 7. Opiskelijat äänessä Ammattitutkinto 10 kuukaudessa työn ohessa on hyvä juttu, kun on perhe elätettävänä. Kai Yrittäjälle kokopäiväinen opiskelu ei ole vaihtoehto. Joonas Voin tehdä töitä koulun ohella, ei tarvitse elää opintotuella. Rosa Halusin oppia uuden ammatin, lähteä uudelle tielle. Oscar Itsensä työllistäminen ei enää pelota. Hanna Täältä saa sekä hyvän pohjan terveysalan opintoihin että ammatin. Kirsi Haluan kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Olen pilatesohjaaja, personal trainer ja ravitsemusterapeutti, tämä on hyvä lisä. Julia Tosi hyvä lisä pt-koulutukseen, näin on pari eri tulonlähdettä. Joonas Asiakkaatkin ovat kiitelleet hienoja tiloja. Heidi Hyvät tilat, osaavat opettajat ja rento meininki. Mutta meiltä myös vaaditaan paljon. Rosa Tänne on mukava tulla ja täällä on mukava olla. Hyvä ilmapiiri. Mirva En usko että tämän parempaa koulua voi olla. Jukka

20 8. Opettajien havaintoja Ihmisten kiire, tietokoneet ja kännykät näkyvät jo asiakkaissa. Sen huomaa ryhdissä, selät menevät kasaan, kun keho muokkautuu työasentoon. Isoin ongelma on tukilihasten pettäminen, jolloin keho ei jaksa kannatella ergonomista asentoa vaan pinnalliset lihakset joutuvat tekemään työtä. Sami Hieronta paitsi rentouttaa kehoa myös parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista. Hieronta on tehokas apu kehon itsekorjaukseen terveellisen ruokavalion, liikkumisen, venyttelyjen ja palautumisen lisäksi. Henri

21

22 Löydä meidät myös verkosta: Hierontakoulu.fi Vapauta.fi Facebook.com/Hierontakoulu Hierontakoulu Atlaksen käyntiosoite on Piispansilta 9 B, Espoo. Koulu sijaitsee Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4. 1. Hieronta ammattina 5. 2. Koulutettu hieroja 7. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 10 Opinto-opas Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 4 1. Hieronta ammattina 5 Sopiiko ala minulle? 5 Haluatko uudelle uralle? 5 2. Koulutettu hieroja 7 Hierojan ammattitutkinnossa osoitettava

Lisätiedot

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 2. 1. Hieronta ammattina 3. 2. Koulutettu hieroja 5. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 8

Sisältö. Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija 2. 1. Hieronta ammattina 3. 2. Koulutettu hieroja 5. 3. Hakeminen Hierontakoulu Atlakseen 8 Opinto-opas Taitto: Toni Martikainen / Tulilanka Tekstit: Kati Halonen / Tiina Lehmuskoski Kuvat: Toni Martikainen, Lauri Ritari, Marjaana Tainola Vuosi 2015 Sisältö Atlaksessa olet muutakin kuin opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnollamme et vielä. mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan. opas

Tutkinnollamme et vielä. mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan. opas Tutkinnollamme et vielä mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan opas syksy 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta, tai sitten

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lääkettä ammatinvalintaan SOTE Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvointia tukemassa Opisto tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatin tai vahvistaa osaamista

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ?

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ? 1 Askelklinikalta saat asiantuntevaa palvelua jalkojesi hyväksi Varaa aikasi alaraajatutkimukseen! Askelklinikka Tampere Väinö Linnan aukio 5 (Finlayson), 33210 Tampere Ajanvaraus puh. 020 1122 435 info.tampere@askelklinikat.fi

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

AIKUISTEN opinto-opas

AIKUISTEN opinto-opas AIKUISTEN opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sisällysluettelo Elinikäinen oppiminen...3 Tavoitteena tutkinto...3 Työvoimakoulutus...3 Jatko-opintokelpoisuus...3 Hakeutuminen koulutuksiin...4

Lisätiedot

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

AIKUISTEN opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO AIKUISTEN opinto-opas 2015 2016 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan... 4 Elinikäinen oppiminen... 4 Tavoitteena tutkinto... 4 Työvoimakoulutus... 5 Jatko-opintokelpoisuus...

Lisätiedot

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA

VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Aikuisten opinto-opas 2013-2014 VAIN OPPIJOISTA VOI TULLA MESTAREITA Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan...4 Elinikäinen oppiminen...4 Tavoitteena tutkinto...4 Jatko-opintokelpoisuus...5 Hakeutuminen

Lisätiedot