SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s."

Transkriptio

1 SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti sekä LEADER+ -ohjelma lähestyvät päätöstään. Samaan aikaan valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen Valtakunnallisesta aluekeskusohjelmasta päätetään loka-marraskuun vaihteessa. Vuoden loppuun mennessä päätettäneen myös tulevasta EU-rahoitteisesta maaseutuohjelmasta. Molempiin ohjelmiin Suupohja on hakenut omalla kehittämisohjelmallaan. Myös osaamiskeskusohjelmasta päätetään lähiviikkoina. Kalustus- ja sisustusrakentaminen on osa asumisklusteria, joka hakee mukaan osaamiskeskusohjelmaan. Etelä-Pohjanmaa/ Habit Centre on mukana yhteistyökumppanina, osaamiskeskushakijana kalusterakentamisen osalta on Lahden tiede- ja yrityspuisto. Lisää aiheesta sivuilla 2 3, 6 Yrityshautomot vauhdissa s. 6-7 Raaka-aineiden erottelutehdas rakenteilla s. 7 Yrittäjyyskasvatus osaksi koulutyötä s. 8 Eduskunta juhlii Kauhajoella joulukuussa s. 10 PARAS-uudistuksessa tositoimiin Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenee talven aikana Suupohjan kunnissa. Suupohjan kuntajohtajatyöryhmä on syksyn aikana käsitellyt asiaa useasti ja on tehnyt kunnanhallituksille esityksen, jonka mukaan kunnat sitoutuisivat yhteisen palvelujen järjestämissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelman) laadintaan. Kunnat käsittelevät sitoumuksen marraskuussa. Jurva on käynnistänyt kuntaliitosselvityksen Kurikan kanssa. Lisää aiheesta sivuilla 4 6 Joukko kuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kuunteli Kuntaliiton Timo Kietäväisen esitystä PARAS-hankkeesta. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 Pääkirjoitus/ Timo Vesiluoma Syksy on toiminnan ja odotuksen aikaa. Syksy on kehittämisen vuodenkierrossa aina toiminnan aikaa. Kesän jälkeen käynnistellään uusia asioita ja suunnitellaan tulevaa vuotta. Monet meneillään olevat hankkeet pyritään saattamaan päätökseen ja tahti yleensä tiivistyy vuoden loppua kohden. Tähän syksyyn mahtuu seudullisen kehittämisen näkökulmasta poikkeuksellisen paljon mielenkiintoisia seikkoja. Meneillään olevat laajat kehittämisohjelmat, mm. Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti sekä Suupohjan LEADER+ -ohjelmat lähestyvät päätöstään. Samaan aikaan valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen Molemmista edellä mainituista ohjelmista on jätetty uudet hakemukset. Aluekeskusohjelman hakemuksen käsittelee sisäasiainministeriö. Suupohjan uudesta maaseutuohjelmasta on jätetty hakemus maa- ja metsätalousministeriöön. Lisäksi Suupohjan huonekalualan toimijat pääsivät hienosti jatkokierroksille uuden kauden osaamiskeskusohjelmahaussa. Jurvan Nikkarikeskus ja TEAK Oy ovat kalustus- ja sisustusteemalla mukana Lahden seudun vetämässä asumisen osaamisklusterissa. Kaikista edellä mainituista ohjelmista on luvattu palautetta ja päätöksiä syksyn kuluessa. Ilmassa on siis odotuksen aikaa. Sisäasiainministeriö tekee päätökset uusista Aluekeskusohjelma- ja osaamiskeskusaluista loka-marraskuun vaihteessa. Päätös maaseutuohjelmasta tulee hieman myöhemmin. Kaikki edellä mainitut ohjelmat ovat Suupohjan kannalta merkittäviä, resursseja tuovia ja kokoavia strategisia ohjelmia. On siis syytä toivoa, että jatkorahoitus irtoaa. Aluekeskusohjelman arviointiin vaikuttavat nykyisen ohjelmakauden tulokset, uuden hakemuksen strategia ja seudun asema kaupunkiverkossa. Nykyisen Verkostopilotin toteutus on todettu kansallisen aluekeskusohjelman arvioinnissa yhdeksi parhaista. Sidosryhmäarvioinnin pohjalta ohjelma sai jopa parhaan toteutusarvion (8,7) kaikista mukana olevista alueista (Lähde: Aluekeskusohjelma-alueiden arvionti, Kaupunkitutkimus TA Oy, 2006). Olkaamme siis uuden ohjelmakauden suhteen varovaisen optimisteja. Paras-hanke käynnistyy toden teolla. Sisäasiainiministeriön käynnistämä kunta- ja palvelurakennehanke käynnistyy kuluvana syksynä Suupohjassa toden teolla. Asiaa koskeva puitelaki on jätetty eduskunnalle. Ehkä merkittävin asia puitelaissa on vaatimus vähintään asukkaan yhteistoiminta-alueesta sosiaali- ja terveystoimessa. Ensi talven ja kevään aikana Suupohjankin alueen kuntien tulee pohtia yhteistyömallejaan sekä laatia yhteistoimintasuunnitelma palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma tulee jättää sisäasiainministeriöön kesäkuun 2007 loppuun mennessä. Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen on todennut, että puitelaki on mahdollistava: se antaa uudistuksille tavoitteet, välineet, puitteet ja aikataulun, mutta ratkaisujen lopullista sisältöä se ei sanele. On tärkeää, että puitelain toimeenpanoon asennoidutaan kunnissa ja alueilla päätavoitteesta eli palvelujen turvaamisesta käsin. Rima kannattaa asettaa korkeammalle kuin mikä on aivan välttämätöntä lain kirjaimen täyttämiseksi. Käynnissä olevia kehittämishankkeita ei myöskään puitelain vuoksi pidä pysäyttää vaan vauhdittaa. Pallo Paras-hankkeen etemisestä Suupohjassa on nyt kunnallisten pelisääntöjen mukaisesti alueemme kuntien luottamushenkilöillä ja johtavilla viranhaltijoilla. Asia ei ole varmistikaan helppo valmisteltava ja päätettävä. Heille onkin syytä toivottaa menestystä kauskantoisten ja kuntalaisten palveluita turvaavien päätöksien tekemisessä. Hyvää syksyä kaikille! Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Kauhajoen seudun verkostopilotti

3 Aluekeskusohjelmasta päätetään lähiaikoina Valtakunnallisesta aluekeskusohjelmasta päätetään lokakuun lopussa. Kauhajoen seutu jätti ohjelmaan hakemuksen 39 muun alueen kanssa. Aluekeskusohjelmassa keskitytään vuosina elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. Kauhajoen seudun AKO-hakemus perustuu nykyisen kauden ohjelmatyöhön, tulevaisuustalkoisiin sekä muuhun strategiatyöhön. Hakemuksessaan Kauhajoen seutu korostaa rooliaan pienen seudun kehittämismallien kansallisena uudistajana. Painopisteenä ovat myös tietoyhteiskunta ja laboratorioalue huippunopean ja modernin tietoverkon kautta sekä erikoistuneiden osaamisalueiden Logistia, Habit ja Bio-eli kehittäminen. Toisin kuin nykyinen aluekeskusohjelma, tuleva ohjelma ei kata kuntien peruspalvelujen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Niistä huolehditaan kunta- ja palvelurakennehankkeen yhteydessä. Kauhajoen seudun uusi AKO-ohjelma jakaantuu neljään strategiseen pääteemaan: 1. Uusien liiketoimintamallien ja liiketoiminnan kehittäminen seudun kärkitoimialoilla: - Tuote-, prosessi- ja johtamisinnovaatioiden sekä uusien teknologioiden ja materiaalien soveltaminen 3. Vetovoimaisen toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen - Asumis-, palvelu- ja innovaatioympäristön, tietoyhteiskunnan ja myönteisen imagon kehittäminen 4. Kansainvälisen yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Alueiden valinnan perusteena ovat hakemuksen lisäksi se, onko ohjelma-alue aidosti toiminnallinen ja alueellisesti vaikuttavana keskuksena kehittyvä kaupunkiseutu sekä ensimmäisen ohjelmakauden tulokset. Näillä näkymin tulevista ohjelmista päätetään valtioneuvoston hallinnon ja aluekehityksen työryhmässä lokakuun lopulla. Mukana valtakunnalllisessa haussa olivat kaikki nykyiset AKO-seudut ja lisäksi Itä-Lapin seutu ja Sisä-Savon seutu. Pääkaupunkiseudun kehysseuduista ohjelmaan hakivat Keski-Uudenmaan kuntien KUUMA-ryhmä sekä Lohjan ja Tammisaaren seudut yhdessä. Lisäksi Loimaan seutukunta haki ohjelmaan Turun seutuun verkottuvana seutuna Kehittyvien osaamis- ja innovointiverkkojen luominen sekä osaamispääoman vahvistaminen Aluekehitysverkon uudistaminen Osaamisen vahvistaminen Lisäksi haetaan uusia avauksia käynnistämällä niin kutsuttuja kasvupilotteja, kuten esim. Suupohjan tietoverkon hyödyntäminen ja hyvinvointiyrittäjyys. Oman pilottinsa saavat myös seudun kasvuhakuiset yritykset toimialasta riippumatta. Kalusteala mukana asumisklusterissa Kalustus- ja sisustusrakentaminen ovat osa asumisen osaamisklusteria, joka hakee mukaan osaamiskeskusohjelmaan. Osaamiskeskusohjelmasta päätetään lokakuun lopussa. Asumisen osaamisklusteri painottuu innovatiiviseen, käyttäjä- ja kuluttajalähtöiseen kehittämiseen. Ohjelmassa on mukana kolme toimialaa: asuminen, rakentaminen ja kalustaminen. Neljä osaamiskeskuskumppania ovat pääkaupunkiseutu (Culminatum), Lahti (Lahden Tiede- ja Yrityspuisto), Hämeenlinna (Innopark) ja Joensuu (Joensuun Tiedepuisto). Etelä- Pohjanmaa (Seinäjoki / Habit Centre) on haussa mukana Lahden yhteistyökumppanina kalustamisessa ja sisustusrakentamisessa. Lahden alue tuo asumisklusteriin ympäristöteknologiaosaamisen, muotoilu- ja liiketoimintaosaamisen sekä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kanssa kalustamisen ja sisustusrakentamisen toimialan. Klusterin yhtenä tavoitteena on lisätä konkreettista yhteistyötä eri toimialojen kesken, esimerkiksi kalustealan, taloteollisuuden ja rakennuspuusepänteollisuuden kesken Päätökset osaamiskeskusohjelmasta tulevat jälkeen. Jos asumisen osaamisklusterin hakemus menee läpi, käymme Lahden kanssa yhteistyöneuvottelut ja teemme käytännön toimintasuunnitelmat ministeriöön. Sen jälkeen selviää, mikä merkitys osaamiskeskusohjelmalla on alueellemme, selvittää Suupohjan huonekalualan kehittämiskoordinaattori Anne Viitala. Kalustus- ja sisustusrakentamisen liiketoiminnan kehityksen ja kasvun edellytysten kehittäminen on yksi Lahden alueen toimintalinjoista. Toimintalinja edistää asumisen liiketoiminta-alan yritysten tuottavuuskehitystä, kasvumahdollisuuksia ja edellytyksiä kansainvälisesti kilpailukykyiseen liiketoimintaan. Se tukee kalustus- ja sisustusrakentamisen toimialan uudistumista asiakaslähtöiseksi asumisympäristöjen osaajaksi uudenlaisten arvoverkkojen avulla. Se luo edellytyksiä uusien arvoa luovien tekijöiden ja niiden yhdistelmien liiketoiminnalliselle hyödyntämiselle.

4 Kuntaliiton Kietäväinen PARAS-infossa Palvelu-uudistuksessa kuntien oltava aloitteellisia Jos päätetään jatkaa nykyisillä toimintatavoilla, on vääjäämättä edessä palveluiden heikkeneminen. Nykyisillä toimintatavoilla kuntien voimavarat eivät riitä. Ottakaa aloite omiin käsiinne, evästi Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suupohjan kuntien luottamushenkilöitä ja virkamiehiä PARAS-hankkeen infotilaisuudessa. Kietäväinen korosti, että laajassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ei ensisijaisesti ole kyse säästöistä, vaan siitä, miten palvelut kyetään turvaamaan. Säästöt tulee kohdentua palvelujen tuotantotapoihin, ei palveluihin. Vanhalla kurssilla mennään kohti jäävuoria, nyt on mahdollisuus kääntää kurssi, hän täsmensi. Kietäväinen osoitti, että toimintamenojen kasvun hidastaminen on ainut keino pitää kuntatalous kunnossa ja että se vaati palvelurakenteen uudistamista. Lokakuun alussa eduskunnan käsittelyyn mennyt puitelaki esittää raamit kunta- ja palvelurakenteen uudistukselle. Kietäväinen esitti laskelmia Suupohjan kuntien tilanteesta suhteessa maan ja Etelä-Pohjanmaan keskiarvoihin. Kuntien taloustilanne on keskiarvojen heikommalla puolella; tiukin tilanne on Isojoella, Karijoella ja Jurvassa. Velkaantuminen ei kuitenkaan ole kovin voimakasta. Mikään paniikkitilanne teillä ei ole. Voitte tehdä asioille paljonkin, hän kannusti. Juuri eduskuntakäsittelyyn mennyt kunta- ja palvelurakennehankkeen puitelaki lähtee siitä, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Kuntien on luotava mennessä toimeenpanosuunnitelma, jossa arvioidaan kuntarakenteen muutostarpeet. Puitelaki tullee voimaan vuoden alussa. Luottamushenkilöt ratkaisevassa asemassa. Toimeenpanosuunnitelman teko on syvällinen muutosprosessi, jossa kuntien luottamushenkilöt ovat ratkaisevassa asemassa, korosti Timo Kietäväinen. Puitelaki edellyttää perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen järjestämiseksi vähintään n asukkaan yhteistoiminta-aluetta. On tärkeää, että kaikissa kunnissa aloitetaan uudistusten valmistelu. Tavoitteena on rakentaa toimiva kokonaisuus, joka on riittävän vahva järjestämään palvelut. Teidän on määriteltävä asiat, joissa haluatte tehdä yhteistyötä, kovin kauaa ei voi enää odottaa, sillä kesäkuussa on oltava asioita valmiina. Esimerkiksi toimimalla yli kuntarajojen koulutusasioissa voidaan turvata lukiopalvelut pienemmilläkin paikkakunnilla verkostolukion mallilla. Kietäväisen mukaan yhteistoiminta-alue toimisi käytännössä kuntayhtymä- tai isäntäkuntamallilla, mikäli kuntaliitoksiin ei ole valmiuksia. Vaikka puitelaki sisältää henkilöstön irtisanomissuojan viideksi vuodeksi, se antaa mahdollisuuden siirtää henkilöstöä tehtävistä toiseen. On järkevää hoitaa vakansseja usean kunnan yhteistyöllä verrattuna tilanteeseen, että yhdellä miehellä on seitsemän virkaa. Vakanssejahan voidaan sijoittaa siten, että ne hyödyttävät kaikkia kuntia, Kietäväinen ehdotti. Puitelakipakettiin sisältyvä kuntajakolain muutos kannustaa monikuntaliitoksiin; luvassa on liitosporkkanoita eli rahaa kuntaliitoksiin ryhtyville kunnille vuoteen 2013 saakka. Tuen määrä on aleneva siten, että eniten rahaa on luvassa vuosina 2008 ja 2009 kuntaliitoksen tekeville. Tiina Rantakoski PARAS-hanke keskustelutti Kuntaliiton Timo Kietäväistä (vas.) ja Teuvan kunnanhallituksen Paula Kalevaa ja Esko Lehtimäkeä. 1. KOMMENTTISI PARAS-HANKKEESTA? 2. MITEN SUUPOHJASSA PITÄISI EDETÄ? Antti Rantakokko Kauhajoen kaupunginjohtaja: 1. PARAS-hanke on merkittävä ja haasteellinen kuntakentän muutos ja asettaa meille velvoitteita ja määräajan ainakin terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalveluiden järjestämiselle. Lähtökohtana on järjestää palvelut asukkaan väestöpohjalle. 2. Suupohjan kuntien on jatkossa selvitettävä, mitkä kunnat muodostavat terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Samalla meidän on tarkoitus selvittää toisen asteen koulutuksen yhteistoiminta-alue sekä mitä kunnallisia palveluja tuotetaan jatkossa yhteistyössä. Kunnilla riittää tehtävää ensi talvena, koska yhteistoimintasuunnitelman tulee olla valmiina ensi kesäkuun loppuun mennessä. Ensi kesään mennessä näemme, mitkä kunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen ja kuntayhteistyön kokoonpanon.

5 Harkintavalta kunnilla 1. KOMMENTTISI PARAS-HANKKEESTA? 2. MITEN SUUPOHJASSA PITÄISI EDETÄ? Martti Sinkkonen Jurvan kunnanjohtaja: 1. Tähän sopii suomalainen sananlasku, että parempi myöhään kun ei milloinkaan. Uudistus on välttämätöntä, koska elämme täysin erilaisessa Suomessa kuin se, jolloin palvelurakenne on toteutettu. Nykyisissä palveluissa ovat kaikki institutionaaliset heikkoudet olemassa. Näen murrostilan mahdollisuutena, joka on käytettävä hyväksi. 2. Nyt pitäisi arvioida toimintamallit uudelleen eikä haikailla entisiä toimintatapoja tai asukkaan kuntien tai yhteistoiminta-alueiden aikaansaaminen ei ole sisänsä tavoite, vaan hyvät palvelut asukkaille ja toimintaedellytykset yrityksille. Jurva on käynnistänyt kuntaliitos- ja rakenneselvityksen Kurikan kanssa. Jos kuntarakenteessa tapahtuu muutoksia, heijastuu se suoraan palveluihin. Selkeys asiasta pitäisi olla vuodenvaihteen tietämillä. Pitää muistaa, että seutukuntarajat ovat keinotekoiset, eivät tulevaisuuden suunnittelun lähtökohta. Oleellista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa on se, että se jättää rakenteiden muutoksiin liittyvän harkintavallan edelleen kunnille itselleen. Toisaalta valtiovalta houkuttelee porkkanoilla kuntaliitoksiin, joihin on vuosina tarjolla hieman suurempi liitostuki. Päätökset liitoksista pitäisi tehdä vuoden 2007 aikana, jotta näihin porkkanoihin pääsisi käsiksi. Vähän niin kuin keppinä, on valtiovalta puuttumassa jo ensi vuoden aikana heikon talouden kuntien tilanteeseen. Eli jos kunnan talouden tilaa mittaavat luvut alittavat tai ovat alittaneet tietyt raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin, tullaan asettamaan arviointiryhmä tai sisäministeriö voi suoraankin käynnistää erityisen selvityksen asiantilan korjaamiseksi. Ellei keinoja löydy, voidaan valtioneuvoston toimesta päätyä kuntajaon muutokseen. Tästä on tulossa asetus ensi vuoden alkupuolella. Puitelain mukaan kuntien on mennessä esitettävä sisäministeriölle toimeenpanosuunnitelma, jossa tulee ilmetä asian valmistelun eteneminen, tehdyt ratkaisut ja linjaukset ja etenemissuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelman täytyy tuoda vastaus esim. terveyspalvelujen ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen osalta asukkaan väestöpohjan vaatimukseen samoin kuin ammatillisen koulutuksen asukkaan väestöpohjavaatimukseen. Suupohjassa Jurva on käynnistänyt kuntaliitosselvityksen Kurikan kanssa ja Karijoki on peruspalvelujen osalta vahvasti sitoutunut Kristiinankaupunkiin. Lähtökohdat puitelain mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamiselle terveyspalveluissa eivät siis ole kovin selkeät, joka tapauksessa lain velvoitteisiin on alueella halu vastata yhtä lailla kuin on halu myös kehittää ja tehostaa palvelutuotantoa omista lähtökohdista. Palvelutuotannon yhteistyötä on Suupohjassa harjoiteltu jo useita vuosia, ja vaikka rakenteiden tasolle ei yhteistyön syventämisen mielessä ole toistaiseksi menty, ovat ainakin henkilöstön valmiudet suunnitella ja kehittää palveluja yhteistyössä osoittautuneet hyviksi. Eli seuraava askel yhteistyön syventämiseen on tätä kautta helpompi ottaa. Suupohjan kuntajohtajatyöryhmä on syksyn aikana käsitellyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteita useamman kerran ja on tehnyt kunnanhallituksille esityksen, jonka mukaan kunnat sitoutuisivat yhteisen palvelujen järjestämissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelman) laadintaan. Kunnat käsittelevät sitoumuksen marraskuussa. Perusturva-/sosiaalijohtajien sekä johtavien lääkärien muodostama Suupohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisryhmä on toivonut nopeita ratkaisuja yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi, jotta yhteisen palvelutuotannon kehittämistoimet saataisiin liikkeelle. Nyt olisi jokaisen päättäjän katsottava tulevaisuuteen ja tehtävä rohkeat seututason ratkaisut, jotta emme päädy Kainuun mallin reuna-alueeksi. Jari Iso-Koivisto Seutukoordinaattori Kunta- ja palvelurakenneuudistus: Valtioneuvoston Paras-hankkeen tavoitteena on turvata kuntien vastuulla oleville palveluille riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta myös tulevaisuudessa. Poliittinen sopimus kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta eli esitys puitelaiksi syntyi kesäkuussa. Puitelakiesitys annettiin eduskunnalle lokakuun alussa. Puitelaki tulee voimaan ja sen voimassaolo päättyy Puitelakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia ensi kesään mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Pääkaupunkiseutu ja 16 maakuntakeskuskaupunkia tekevät erikseen suunnitelmat seudullisesta yhteistyöstä. Puitelaki antaa nimensä mukaisesti kunnille puitteet, kun ne uudistavat kunta- ja palvelurakenteita. Lähde ja lisätietoa: Uusi kunta- ja palvelurakenne: Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Kuntajaon muutoksia tuetaan yhdistymisavustuksin. Yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueita. Yhteistoiminta-alueiden vähimmäisasukasluku on perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalihuollon tehtävien järjestämisessä vähintään ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisessä vähintään Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen mm. erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto järjestämiseksi maa jaetaan kuntayhtymiin, joiden lähtökohtana ovat nykyiset sairaanhoitopiirit

6 1. KOMMENTTISI PARAS-HANKKEESTA? 2. MITEN SUUPOHJASSA PITÄISI EDETÄ? Matti Aulis Karijoen kunnanjohtaja: 1. Kokonaisuutena ajatellen hyvä hanke. Pakottaa kunnissa nykyistä laaja-alaisempaan ajatteluun eli siirtymään monta askelta oman kuusen juurelta eteenpäin. Nähdään, että oman kunnan rajan toisella puolella asustaa tavallisia mukavia ihmisiä. Niiden kanssa voisi tehdä ihan oikeata yhteistyötä tai jos hyvin järkeviksi heittäydytään, niin lyödä hynttyyt lopullisesti yhteen. 2. Koska kuntaliitos on Suupohjassa ehkä Jurvaa lukuunottamatta nykyvaiheessa kirosana, niin vaihtoehdoksi jäävät Paras-lain mukaiset yhteistyömallit. Perusterveydenhuoltoa ja siihen kiinteästi liittyviä sosiaalipalveluja varten tulee perustaa yhteistoiminta-alue. Hallinnollisesti se olisi ehkä kuntayhtymä. Myös monilla muilla sektoreilla, esim. teknisellä puolella ja maankäytössä, voidaan toimintojen järkevillä yhdistelyillä toimia kustannustehokkaammin Suupohjan kaikkien kuntien hyväksi. Veli Nummela Teuvan kunnanjohtaja: 1. Tarve muutokselle on selkeästi olemassa. Puitelaki saanee liikkeelle monia hyviä hankkeita. Olisin kuitenkin toivonut lainsäätäjältä selkeämpää näkemystä siitä, miten hyvinvointipalvelut jatkossa järjestetään. Kun kysymys maakunnallisten palvelujen organisoimisesta on ratkaisematta, ajaudumme ilman isompaa keskustelua kohti eräänlaista keskuskaupunkimallia. 2. Suupohjassa on jo tehty hyvää pohjatyötä. Nyt vain kuntien tulee yhdessä miettiä, millainen on jatkossa yhteinen palvelujärjestelmämme. Yhteistyön mahdollisuuksia tulee tarkastella kaikkien palvelujen osalta. Keskeistä on myös määritellä, mitkä palvelut ovat lähipalveluja, ja mitkä palvelut tuotetaan keskitetysti. Tulevaisuuden maisema on Suupohjan maaseutuohjelma Tulevaisuuden maisema Suupohjan maaseutuohjelma vuosille ja hakemus Leader-toimintaryhmäksi jätettiin maa- ja metsätalousministeriöön Uusi ohjelma jatkaa hyvin alkanutta kehitystyötä seutukunnalla ja keskeiset kehittämisteemat tulevalle ohjelmakaudelle ovat: yrittäjyyden edistäminen ja yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen palvelurakenteen uudistaminen asumisen, ympäristön ja kylien kehittäminen paikallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen ja aktivoinnin ja kehittämisosaamisen vahvistaminen. Ohjelmalle haettu kokonaisrahoituskehys on yhteensä noin 9,7 M, josta seudun kuntien osuus on noin 1,3 M. Ministeriön alustavaa päätöstä ohjelman hyväksymisestä ja sen saamasta rahoituskehyksestä odotetaan tulevan vielä tämän vuoden puolella. Nykyinen LEADER+-ohjelma on lopuillaan, mutta viimeisiä hankerahoja voi hakea vielä vuoden loppuun asti. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa ja sen kunniaksi järjestetään avoimet ovet yhdistyksen toimistolla (Teknologiakeskus Logistiassa) klo Avoimien ovien yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on tiedottaa uudesta Suupohjan maaseutuohjelmasta tervetuloa tutustumaan! Yrityshautomosta 31 uutta yritystä Suupohjan yrityshautomo Faarttissa on perustettu jo 31 uutta yritystä. Perustetuissa yrityksissä on yli 300 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 8,1 miljoonaa euroa. Yrityshautomo-hankkeessa on tehty kaiken kaikkiaan 56 hautomosopimusta. Kiihdyttämöön on osallistunut seitsemän yritystä. Avainhenkilöitä yrityshautomo- ja kiihdyttämöhankkeeseen on kaiken kaikkiaan osallistunut yli 60. Aktiivisin ryhmä ovat olleet vuotiaat, jotka ovat olleet kiinnostuneita yrityksen perustamisesta ja yrittäjäkoulutuksesta. Yrityskehitys Faartti on Suupohjan kärkitoimialojen yrityshautomo ja -kiihdyttämö. Se on suunnattu erityisesti puu - ja huonekalualalle, metallialalle, teollisuusautomaatioon sekä logistisiin järjestelmiin ja niihin liittyvään tiedonhallintaan. Faartti-hanke kestää tämän vuoden loppuun. Yhteystiedot: Martti Kerkelä p Paavo Tuohimäki p Teppo Tiittanen p

7 Aronkylään rakentuu ainutlaatuinen raaka-aineiden erottelutehdas Elintarvikkeiden ainesosia erotteleva tehdas nousee Kauhajoen Aronkylään ensi vuoden aikana. Tehdas vahvistaa Suupohjan merkitystä elintarvikealan jalostusasteen nostamisessa. Nordic Bioextracts Norbiox Oy:n luotsaama tehdas on Pohjoismaissa ainutlaatuinen. Tehtaassa voidaan prosessoida kasvisperäisiä raaka-aineita erilaisia erotusteknologioita käyttäen. Ydinteknologioita ovat erilaiset uutot, erotukset, suodatukset, kuivaukset ja tislaukset. Jalosteita voivat käyttää elintarvike- ja luontaistuoteteollisuuden lisäksi myös mm. lääke- ja kosmetiikkateollisuus. Kauhajoen kaupunki päätti kesäkuussa ryhtyä rakentamaan noin tuhannen neliön kokoista elintarvikkeiden ainesosien valmistukseen soveltuvaa tuotantotilaa. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa. Tiloihin tulee vuokralle Nordic Bioextracts Norbiox Oy, joka tarjoaa erikoistuneita tuotanto- ja asiantuntijapalveluita kasvimateriaalien ainesosien erottamiseksi sekä Oy Linseed Protein Finland Ltd. Toimitilojen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja rakentaminen alkaa ensi talvena. Norbiox on käynnistänyt prosessi- ja laitemääritykset ja tuotantoinvestoinnit toteutetaan pääosin keväällä. Toiminnassa tehtaan pitäisi olla ensi vuoden aikana. Marjojen, öljykasvien ja viljan käsittelyyn. Keväällä perustetussa Norbioxissa ovat mukana marja-alalla toimiva Riitan Herkku Oy Mustasaaresta, öljypellavan jatkojalostaja Oy Linseed Protein Finland Ltd Kauhajoelta, Suomen vanhin luontaistuotteita valmistava ja markkinoiva yritys Valioravinto Oy Pietarsaaresta ja Kauhajoen Lämpöhuolto Oy. Viimeksi mainittu tuottaa tehtaan tarvitseman energian. Tuotantolaitoksen laitteet on suunniteltu pääsääntöisesti kasviperäisten raaka-aineiden, kuten marjojen, öljykasvien ja viljan käsittelyyn. Pääkohdemarkkinat ovat Pohjois-Eurooppassa, jossa ei sijaitse vastaavaa laitosta; lähimmät ovat Hollannissa ja Ranskassa. Norbioxin asiakkaina on ingredientti-, elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja luontaistuotealan yritykset sekä tutkimuslaitokset. Norbiox pyrkii pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa. VTT Biotekniikan kanssa on jo tehty yhteistyösopimus; yksikkö käyttää laitosta omien tutkimushankkeiden prosessikoeajoissa. Tiina Rantakoski Elintarvikealan yrityshautomo tavoitevauhdissa Reilun vuoden toiminut Suupohjan elintarvikealan yrityshautomo on edennyt nousujohteisesti. Syyskuun lopussa hautomo solmi 15:nnen sopimuksensa. Näin ollen hautomo on saavuttanut jo yhden tavoitteensa, vaikka toiminta-aikaa on jäljellä kesään 2007 saakka. Elintarvikealan yrityshautomossa on tähän mennessä haudottu kokonaan uusia yrityksiä, mutta myös yritysideoita, joiden siivet eivät ole vielä kantaneet yritystoimintaan saakka. Jo toiminnassa olevien yritysten kanssa on toimintaa kiihdytetty monilla eri tavoilla. Jokainen suunnitelma on yksilöllinen ja riippuu yritysten kehittymis- tarpeesta. Apua on haettu ja tarjottu monipuolisesti eri alueisiin, kuten tuotekehitykseen, laatuasioihin, omavalvontaja laatujärjestelmien päivittämiseen, kustannuslaskentaan ja markkinointi-ilmeen uudistamiseen, luettelee projektipäällikkö Matti-Pekka Pasto. Elintarvikealan yrityshautomo toimii kiihdytysalustana sekä alkutaipaleella oleville että jo pitempään toimineille yrityksille. Yrityksen kehittämiseen voi osallistua koko yritys: omistajat, johto ja henkilöstö. Hautomo järjestää koulutusta, jonka sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan Yritysten on mahdollista saada myös asiantuntijapalveluita. Hautomoa rahoittavat Etelä-Pohjanmaan TE-keskus ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Hautomo saa ESR-tukea. Yrityshautomon henkilöstön löytää Food Park -talosta Kauhajoelta osoitteesta Pohjoinen Yhdystie 2. Projektipäällikkö Matti-Pekka Pasto Gsm

8 Yes butista why notiin Yrittäjyyskasvatusta käytännön tasolle Suupohjan kouluissa mietitään parhaillaan, miten yrittäjyyskasvatus voisi olla oikeasti olennainen osa koulun toimintaa. Opetussuunnitelmissa yrittäjyyskasvatus on ollut mukana jo yli kymmenen vuotta, mutta käytännön tasolla sen soveltamisessa taaplataan usein paikallaan. Professori Kari Ristimäki Vaasan yliopistosta kiersi Suupohjan kouluja elo-syyskuussa kertomassa ja keskustelemassa yrittäjyyskasvatuksesta. Tietoiskukierroksen toteutti Oppivan alueen tietoaitat -projekti yhdessä seutukunnan sivistystoimien kanssa. Vaasan yliopisto on tiiviisti mukana aluekehittämisessä Kauhajoen seudulla. Oppivan alueen tietoaittojen Yrittäjyyskasvatusprojekti jatkuu koko lukuvuoden ajan Kari Ristimäen johdolla. Projektissa kehitetään yrittäjyyskasvatusta Suupohjassa niin pitkälle käytännön tasolla kuin mahdollista. Tavoitteena on rakentaa yrittäjyyskasvatuskäytäntöjä, ehkä myös muillekin malliksi. Usea opettaja ja koulu onkin lähdössä mukaan käytännön kehitystyöhön. Yrittäjyys vaihtoehto ammatinvalinnassa. Yrittäjyyttä ja kymmeniä tuhansia yrityksiä tarvitaan paikkaamaan mm. pienentyvää julkista sektoria. Kari Ristimäen mukaan yrittäjyyskasvatuksen tulisi vastata opettajien ja ennen kaikkea oppilaiden tarpeita. Työntekijöiltä edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän yrittäjämäistä asennetta. Koska koulun missio on kasvattaa nuoria tulevaisuuteen, koulun on edistettävä yrittäjämäistä kasvatusta. Yrittäjyys on varteenotettava ammatinvalinnan vaihtoehto, sillä jatkossa työpaikat syntyvät pienten yritysten kautta, perusteli Ristimäki aiheen tärkeyttä. Ristimäki korosti, että opettajat eivät voi kuitenkaan kasvattaa yrittäjiä, sillä sellainen päätös on jätettävä yksilölle itselleen. Sen sijaan voidaan jakaa tietoa ja edistää yrittäjämäistä käyttäytymistä. Kari Ristimäellä on kymmenen vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksesta, hän on mm. tehnyt gradun ja väitöskirjan aiheesta. Väitöskirjan aiheena oli, millä tavalla syntyy ja kehittyy yrittäjämäinen Yrittäjyyskasvatus voi innostaa innovatiivisuuteen, painottaa professori Kari Ristimäki. persoonallisuus. Ristimäki liittää siihen ennen kaikkea innovatiivisuuden ja hallitun riskinoton. Yrittäjyyskasvatus voi innostaa innovatiivisuuteen. Opettajan ei pidä heti sanoa oppilaalle: yes but; hyvä idea, mutta tehdään nyt kuitenkin näin kuten sanoin. Vastaus voisi sen sijaan olla: why not. Mikä ettei, tee sillä tavalla, kokeile! Itse koulunkäyntiinkin liittyy Ristimäen mukaan usein riskinottoa. Oppilaat ovat usein siinä rajalla, osaanko vai enkö osaa. On riski uskaltaa mennä sille alueelle, jossa ei ole ennen ollut Tosiasia on, että yrittäjien lapsista tulee usein yrittäjiä, vaikka he jossain vaiheessa ovat sitä mieltä, etteivät missään tapauksessa halua samalle uralle. Yrittäjien lapsille yrittäjyys on osa minän maailmaa ja he havaitsevat mahdollisuudet muita paremmin. Yrittäjyyskasvatuksen tavoite olisikin, että lapset pääsisivät kosketukseen yrittäjyyden kanssa ja alkaisivat siten MIETTIÄ suhdettaan siihen, Ristimäki korostaa. Tiina Rantakoski

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa 12.10. Teknologiakeskus Logistiassa.

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti SUUPOHJA-info 1/2008 Suupohjan seutukunnan infolehti kuksen udun Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suomen aluekehityksen ohjelmarakennetta muutetaan hallituksen viime joulukuussa tekemän

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2011 Suupohjan seutukunnan infolehti Ratkaisuja puurakentamiseen. Suomessa rakentamisen palomääräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristövelvoitteet

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

Hyvinkään Yrittäjäsanomat

Hyvinkään Yrittäjäsanomat Hyvinkään Yrittäjäsanomat www.yrittajat.fi/hyvinkaa 6 2008 Tässä numerossa mm: Hyvinkään Yrittäjäjuhla unplugged 2008, viihdyttäjänä mm. Kari Peitsamo, s. 10 Kukoistava talousalue -seminaarin keskeiset

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot