SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle valmistellaan s. 2-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa Teknologiakeskus Logistiassa. Seminaariin oli kutsuttu Suupohjan palveluja tuottavia yrityksiä, järjestöjä ja kuntia yhdessä miettimään uusia ratkaisuja hoivasektorille. Tilaisuuden järjesti aluekeskusohjelma Verkostopilotti. Seminaarissa nostettiin esille erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, palvelusetelijärjestelmä sekä yrittäjyyteen liittyvät kysymykset. Taustalla on, että palvelujen kysyntä on kasvamassa vanhusväestön määrän lisääntyessä. Koska julkinen sektori eläköityy, palvelun tuottajia tarvitaan lisää. Perusturvajohtaja Bjarne Bolin Karjaalta mietti yritysten roolia hyvinvointipalvelujen tuottajina ja kuntien yhteistyökumppanina. Bolinin mukaan kuntien rooli tilaajana ja palvelujen koordinaattorina korostuu. Kunnat tarvitsevat sekä yrityksiä että järjestöjä. - Avain tulevaisuuteen on hyvä sopimushallinta ja suunnitelmallinen laadun seuranta, Bolin korosti. Kommenttipuheenvuoron piti Ylistaron palvelukoti ky:n toimitusjohtaja Harri Riihimäki. Kokemuksia palvelusetelin käyttöönottamisesta kertoi johtaja kotipalveluohjaaja Kaarina Martiskainen Lahden kaupungista. Kokeilun jälkeen palveluseteli on Lahdessa vakiintunut käytettäväksi tilaispäisessä kotipalvelussa. Palveluseteli on ollut hyvä apu mm. sairaalasta kotiuttamistilanteissa, jolloin avuntarve voi olla lyhytaikaista. Palvelusetelin käyttö lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, koska hän voi valita palveluntuottajan ja sopia käyntiajat omien tarpeidensa mukaan. Suupohjalaisen näkökulman palvelusetelijärjestelmään antoi hoitotyön johtaja Hannele Laaksonen Teuvan kunnasta. Päivän puheenjohtajana toimii Suupohjan hoivapalvelutuottajien yhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Lehtola. Uusia ohjelmia kaudelle valmistellaan s. 2-3 Rekrytapahtumassa houkuteltiin Kotiinpäin s. 5 Kylillä verkkoaktiivisuutta, runkoverkko valmistuu s. 6 Yrityshautomosta tukea ja verkostoja s. 7 Hoivapalvelujen uusia muotoja mietittiin kehittämisseminaarissa Kauhajoella. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 PÄÄKIRJOITUS/ Timo Vesiluoma Miltä näyttää Suupohja vuonna 2015? Kuluvan syksyn ja tulevan kevään aikana pohditaan seudullamme poikkeuksellisen paljon asioita, jotka vaikuttavat alueemme kehitykseen. Euroopan Unionin ja kansallisten kehitysohjelmien suunnittelu vuosille on käynnissä. Suunnitelmia tehdään niin LEADER- kuin aluekeskusohjelman osalta. Erilaiset kehitysohjelmat saattavat monesta kuulostaa kaukaisilta. Niillä hahmotetaan kuitenkin eri toimijoiden yhteistyönä alueelle yhteinen visio, kehittämistavoitteita ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja yhteisesti sovituilla asioilla on merkitystä. Alueellinen kehitys lähtee innovatiivisista ajatuksista, riittävästä yhteisestä näkemyksestä ja sitoutumisesta tavoitteisiin. Varmasti eniten ihmisiä mietityttää kuitenkin valtion käynnistämä kunta- ja palvelurakenteen muutoshanke. Jonkinasteinen remontti kuntien määrään ja palvelurakenteeseen on tulossa. Siitä voimme olla varmoja. Minkälainen remontti ja miten se vaikuttaa omaan alueemme rakenteisiin, sitä emme vielä tiedä. Vaihtoehtoisia malleja on esitetty kolme; vähintään asukkaan peruskunnat, nykyisen maakunnan kattava aluekunta sekä etenkin sosiaali- ja terveyssektoreille kohdistuva peruspalvelupiirimalli. Oli kuntaremontin ratkaisu mikä hyvänsä, toivoa sopii, että se tukee tasapainoista alueellista kehitystä ja luo kuntien asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille uskoa oman alueensa mahdollisuuksiin. Hallintomallia tärkeämpää on huolehtia palveluista ja siitä, että Suupohjalla on alueena tarjottavana hyvinvointia, kilpailukykyä ja osaamista. Kaiken kaikkiaan alueemme toimijoilta ja päättäjiltä vaaditaan lähiaikoina paljon viisautta ja luovuutta pohtia sitä, miten kaiken muutoksen keskellä alueemme pärjää ja kehittyy. Kasvun, kehityksen ja luovuuden osalta halunkin lopuksi lainata professori Erik Brynjofsonin ajatuksia: Kasvu tulee kyvystä tehdä teknologiaa, tuotteita, prosesseja, organisaatiomuotoja ja kulttuuria koskevia innovaatioita ja tehdä ne toisiinsa yhdistäen. Pelkkä teknologinen innovaatio ei riitä, jos toimintakulttuuri ei muutu. Ratkaisevaa on kyky viedä nämä innovaatioiden lajit läpi yhtä aikaa. Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti Pienten seutujen kehittäminen esillä AKO-seminaarissa. Pienen seudun kehittäminen ja verkottuminen isompiin keskuksiin nousi pääosaan valtakunnallisessa AKO ja maaseutu -seminaarissa Kauhajoella elokuussa. Kauhajoki oli valittu seminaarin pitopaikaksi, koska aluekeskusohjelman (AKO) ja maaseutuohjelma LEADERin toteuttaminen ovat onnistuneet seudulla hyvin. Suupohja nousikin seminaarin aikana esimerkiksi kehittyvästä alueesta, jossa on osaamista ja innovaatiokeskittymiä. Valtakunnallinen aluekeskus- ja maaseutuseminaari keräsi Kauhajoelle yli sata aluekehittäjää eri puolilta Suomea. Aloituspäivä pidettiin SEAMK:n ravitsemisalan yksikössä. Seminaarin toinen päivä on torstaina Logistiassa. Tapahtuman järjestivät sisäasiainministeriö, maa-ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriöstä korosti puheenvuorossaan osaamista ja osaamisverkostojen merkitystä. - Verkottuminen elinkeinopolitiikkaa tukevien osaamiskeskusten ja tutkimusyksiköiden kanssa on modernia maaseutupolitiikkaa. Vain siten syntyy ja vahvistuu maaseudun yritystoiminta. Maaseudulla on tärkeää toimia seudullisesti. Painopisteen kehittämisessä tulee olla paikallisella tasolla, Kavonius korosti. Kavonius kertoi, että osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmien työnjakoa selkeytetään vuonna 2007 alkavalla ohjelmakaudella. - Ohjelmissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota keskusten ja niiden ulkopuolisten seutujen verkottumiseen. Tiivistä yhteistyötä keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kuntien kesken korosti myös kansallisen aluekeskusohjelman johtaja Ulla-Maija Laiho sisäasiainministeriöstä. - Aluekeskusohjelman tavoite on kaupunkiseutujen elinvoiman vahvistaminen ja aluerakenteen tasapainoinen kehitys. Tavoitteessa onnistutaan vain, jos keskuskaupunkien ja ympäröivien kuntien kesken syntyy tiivis yhteistyö ja aito vuorovaikutus, Laiho tähdensi. Suurten ja monipuolisten yliopisto- ja AMK-keskittymien ja pienten keskusten verkottuminen on Laihon mielestä edellytys maaseudun aluekeskusten elinvoiman kehittymiselle. - Kauhajoen seudun verkottuminen on erinomainen esimerkki verkottumisen merkityksestä koventuvassa ja kansainvälistyvässä kilpailussa.

3 KOHTI UUTTA OHJELMAKAUTTA MILTÄ SUUPOHJA NÄYTTÄÄ VUONNA 2013? Suupohjan Kehittämisyhdistys ry valmistelee uutta kehittämisohjelmaansa Euroopan Unionin seuraavaa kautta varten. Ohjelman valmistelutyö on aloitettu kesäkuussa ja ohjelman tulee olla valmiina joulukuun alussa, joten työrupeama on hyvin tiivis. Ohjelman valmistelua vetää strategiatyöryhmä ja sen tukena toimii 12 työryhmää, jotka pohtivat Suupohjan kehittämistarpeita tietyn alan näkökulmasta. Näitä aloja ovat muun muassa nuoret, kulttuuri, tietoyhteiskunta, kylät, palvelut, kansainvälisyys, yrittäjyys yleisesti, yrittäjyys puuja huonekalu-, elintarvike- ja metalli-, energia- ja logistiikan alalla, aktivointi, koulutus ja oppiminen sekä asuminen ja ympäristö. Edellä mainittujen lisäksi syksyn aikana järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ohjelman keräämiseen liittyen. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on paikallinen maaseudun kehittäjä, jonka toiminta-alue on Isojoen, Karijoen, Teuvan ja Jurvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki. Uuteen Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmaan vuosina sisältyy yhtenä toimintalinjana LEADER-tyyppinen toimintatapa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 7 % uuden maaseuturahaston varoista tullaan käyttämään toimintaryhmätyöhön ja uuteen LEADER-ohjelmaan. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa maaseutuohjelmien laadinnasta Suomessa. Maaseutuohjelmat laaditaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja seudullisesti. Suupohjan kehittämisyhdistys ry vastaa Suupohjassa seudullisen maaseutuohjelman laadinnasta. Uusi ohjelma tulee toiminaan samalla Suupohjan uutena LEADER Super -ohjelmana. Minkälainen on Suupohja vuonna 2013, mietittiin muun muassa tietoyhteiskunnan työryhmässä. LISÄTIETOJA: Hanna-Leena Lylander p. (06) Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Verkostopilotti hartiat, LEADER villit kortit. Kauhajoen seudun verkostopilotin kokemuksia toi esiin ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma Suupohjan Kehittämisyhdistyksestä. Vesiluoma kertoi verkostopilotin olevan selkeä seudullinen sateenvarjo kehittämistoimille. Verkostopilotti ja kehittämisyhdistyksen LEADER-toiminta tulkevat toisiaan. - Verkostopoilotti tuo kehittämiseen kuntien tuen, kehittämishartioita. LEADER-toiminnassa tulee esiin villejä kortteja, uusia avauksia, Vesiluoma avasi kehittämisohjelmien yhteen nivoutumista. Seminaarissa keskusteltiin myös siitä, miten kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan toteuttaminen kohtaavat Suupohjan tapaisilla seuduilla. Keskuksena on pieni kaupunki, mutta seutu on kuitenkin täysin maaseutua. Kauhajoen seutu oli seminaarissa esimerkkinä myös pienestä keskuksesta, jossa on kuitenkin selkeitä osaamiskeskittymiä: huonekaluala, elintarvikeala ja logististen järjestelmien toimiala. Seminaariväen mielipiteenä näytti olevan selvästi, että myös pienten paikkakuntien osaamiskeskittymiä pitää rahoittaa valtion ja EU:n ohjelmista. Osaamista, innovaatioita ja globaalia menestystä on joka puolella, ei vain isoissa kaupungeissa. Aluekeskusohjelman valmistelu alkaa. Myös uuden aluekeskusohjelman valmistelu alkaa vielä tämän syksyn aikana Suupohjassa, vaikka valtakunnallisten aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmien linjat eivät ole vielä täysin lukkoon lyötyjä. Valtakunnallisessa aluekeskusohjelmassa korostuvat jatkossa erityisesti osaamisverkostot, elinkeino- ja erikoistumisstrategiat sekä kaupunkiseutujen vetovoimaisuus. Ohjelmien rakentamista säätelee paljolti meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, joka lyö vahvan leiman myös Suupohjan seudun kehittämisohjelmiin. Samaan aikaan paikallisten ohjelmien valmistelun kanssa on meneillään maakunnallisten ohjelmien valmistelu. Maakunnallisesta maaseutuohjelmaluonnoksesta pyydetään parhaillaan asiantuntijalausuntoja seutukunnilta ja kehittäjätahoilta. Maakunnalliset ja seudulliset maaseutuohjelmat (Suupohjassa LEADER-ohjelma) pitää olla lähetettynä maa- ja metsätalousministeriöön 15. joulukuuta mennessä. Tiina Rantakoski - 3 -

4 SPELEISSÄ TEUVALLA KÄVIJÄÄ Etelä-Pohjanmaan suurin kansanmusiikkitapahtuma pidettiin tänä vuonna Teuvalla. Teemana oli kansainvälinen kansantanssi ja musiikki- ja kansantanssiryhmiä vieraili seitsemästä eri maasta. Spelien ohjelmasuunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon eri-ikäiset kävijät teemalla Ohjelmaa vauvasta vaariin. Speleillä oli tänä vuonnakin runsaasti oheistapahtumia. Tuttuun tapaan Spelit aloitettiin Isojoelta Lauhansarvesta ja tapahtuma päättyi Karijoella pidettyyn konserttiin. Keskipohjolan kulttuuripäivät, jotka pidettiin Spelien yhteydessä, toivat Teuvalle esiintymään norjalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten nuorten kansanmusiikkiyhtyeitä. Keskipohjolan kulttuuripäivät pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalla. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ja tiivistää nuorten kulttuuriyhteistyötä Keskipohjolan alueella myös tulevaisuudessa. Myös Teuvan uusi kulttuuritalo, Orrela, vihittiin käyttöön Spelien aikaan. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua kulttuuritalon museoissa ja tilaisuuksissa teuvalaissyntyisiin suurmiehiin, pääministeri Lauri Ingmaniin ja virsirunoilija Simo Korpelaan. Teuvan Spelien järjestelyt tehtiin laajalla pohjalla. Kahdeksassa toimikunnassa vaikutti useita kymmeniä henkilöitä ja speliviikonloppuna talkoolaisia oli työssä satoja. Ilmat suosivat ja niinpä kävijämääräkin nousi :een. Tapahtuma onnistui myös taloudellisesti. Suupohjan kolme vuotta kestänyt speliputki päättyy ensi kesänä Jurvaan. Siellä yhdistetään nikkariperinnettä ja kansanmusiikkia ja katsotaan, mitä siitä syntyy, sillä eihän se oo nikkari eikä mikää, jokei soittaa taira. Näillä puuseppämestari Anselmi Wiikin sanoilla toivotan kaikki tervetulleeksi Jurvan Speleihin! Reija Iso-Mustajärvi seudullinen kulttuurisihteeri Terveellinen ruoka aiheena kv. seminaarissa. RUOKAMESSUILLA 15 VUOTTA MARKKINOINNIN EDISTÄMISTÄ Kauhajoen Ruokamessut vietti tänä vuonna 15-vuotisjuhlaansa. Tapahtuman päätavoitteena on koko ajan ollut pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten markkinoinnin edistäminen. Elintarvikealalle on syntynyt tuona aikana Pohjanmaalle paljon uusia yrityksiä ja Ruokamessuilla on ollut oma merkityksensä siinä. Ruokamessut keräsi Hämes-Havusen pohjalaispihapiiriin kävijää kolmen päivän aikana 2.-4.syyskuuta. Avajaispuheen pitänyt tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-Mäkinen Raisio Oyj:stä muistutti, että tärkein ruoan ominaisuus on hyvä maku. Maun lisäksi ruoassa korostuvat yhä useammin terveellisyys ja helppokäyttöisyys, joista on tullut maailmanlaajuisia trendejä. - Terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämisessä olemme edelleen alkutaipaleella. Luonnollisista raaka-aineista saatavien uusien ainesosien käyttö mahdollistaa kuitenkin kansainväliset markkinat, Mäyrä-Mäkinen totesi. Kauhajoella pidettiin syyskuun alussa korkeatasoinen kansainvälinen konferenssi kasvisten, hedelmien ja marjojen terveysvaikutteisuudesta. Food Choice and Healthy Eating -konferenssi pidettiin SEAMKin ravitsemusalan yksikössä Luennoitsijoina oli lukuisia alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäisen konferenssipäivänä esiteltiin uusinta tietoa siitä, mikä tekee kasvispitoisesta ruoasta, marjoista ja pellavasta terveellistä. Toisen päivänä tuotiin esille uutta tutkimustietoa kuluttajien suhtautumisesta ja ostokäyttäytymisestä koskien kasviksia ja marjoja sisältäviä ruokia. Konferenssissa luotiin uusia kansainvälisiä kontakteja elintarvikealan tutkijoiden, kehittäjien ja yritysten välillä. Seminaarissa tuotiin esiin marjojen kohoaminen trendi-ilmiöksi. Uudet tutkimustulokset ovat lisänneet marjojen kiinnostavuutta ja marjoilla on todettu paljon terveysvaikutteisia ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa ja lääketieteessä. Konferenssiin osallistui 150 henkeä ja vieraita oli tullut mm. Belgiasta, Italiasta, Ranskasta ja Kiinasta

5 Ajankohtaista Huonekalu- ja metallialat messuilla. Suupohjan kärkitoimialat esittäytyivät syyskuussa messuilla. Suupohjan huonekaluala oli erittäin vahvasti mukana vuoden päätapahtumassa, Habitaressa Helsingissä. Elintarvikealan omat messut olivat Kauhajoen Ruokamessut. Metalliala ja muu teollisuus puolestaan esittäytyi Alihankintamessuilla Tampereella. Viidettätoista kertaa järjestetyt teollisuuden alihankinnan ammattimessut keräsivät messukävijää. Tampereella vuosittain pidettävät messut on Euroopan toiseksi suurin teollisuuden alihankinnan messutapahtuma kävijämäärällä mitattuna. Ensi vuonna messut laajentuvat entisestään Pirkka-hallin laajennuksen valmistuttua Huonekalualan Habitare keräsi Helsingin Messukeskukseen yli kävijää kuuden päivän aikana. Pohjalaisyritykset olivat hyvin näkyvästi esillä messuilla. Muun muassa kauhajokelaisyritykset Adea ja HKT Nurmela saivat positiivista huomiota sisustoimittajien valitsemassa Toimittajien tusinassa. Teuvalainen Kaluste-HM Oy on osallistunut huonekalualan messuille toistuvasti koko 30-vuotisen toimintansa ajan. Harri Männistö kertoi, että kuluttajien ja ammattilaisten silmien alla näkyminen on välttämätöntä. - Tärkeintä on saada kontakti kuluttajaan ja sen mielipiteisiin, hän kertoi esitellessään täysin kotimaisista raaka-aineista tehtyjä sohvia. 7-hengen perheyrityksessä kotimaisuus on perusperiaate. Makupeli kiinnostaa sisustajaa. SEAMK:n kulttuurialan ja muotoilun yksikkö Jurvasta oli Habitare-messuilla mukana kahden osaston voimin. Toisen osaston vetonaulana oli Sisustajan Habit5xM -makupeli. - Makupeli on herättänyt kovasti kiinnostusta ja myös media on meidät huomannut, kertoi yliopettaja Vuokko Takala-Schreib muotoilun yksiköstä. Makupeli oli esillä mm. MTV3:n T.i.l.a.-ohjelmassa. Sisustuspelissä voi rakentaa oman makukartan, jonka kanssa voi lähteä vaikka huonekaluostoksille. Peli ottaa sen huomioon, että ihmiset pitävät yleensä monenlaisista tyyleistä ja muodoista. Ihmisen mieltymykset ovat hyvin monipuolisia ja persoonallisuudessa on eri ulottuvuuksia. - Sisustaminen on myös sosiaalista toimintaa, ajatellaan esimerkiksi, mitä vieraat ajattelevat kodista ja toimitaan sen mukaisesti, Takala-Schreib valaisee. Useat yritykset ovat lähteneet rahoittamaan sisustuspeliä ja luvassa peliin on lisääkin yrityslinkkejä. Makupeliin voi tutustua myös osoitteessa: Pääkaupungista houkuteltiin Kotiinpäin. Rekrytapahtuma Kotiinpäin keräsi satoja paluumuutosta kiinnostuneita tutustumaan Etelä-Pohjanmaan nykyhetken tilanteeseen ja työpaikkatarjontaan. Tapahtuma pidettiin Ostrobotnialla Helsingissä 28.syyskuuta ja esillä oli kaikki Etelä-Pohjanmaan seudut ja koko joukko yrityksiä. Myös Suupohjan seutu ja teknologiakeskus Logistia olivat esillä tapahtumassa. Puutarhajuhlat -teemalla rakennettu osasto keräsi kovasti kiinnostuneita tutustumaan työpaikkoihin ja seudun mahdollisuuksiin. Osastolla oli esillä myös Yrityshautomo Faartti, elintarvikealan yrityshautomo ja seudun uudet oppimismahdollisuudet. Tarjottimella oli nelisenkymmentä avointa työpaikkaa. Suupohjan osastolla kävi kymmeniä kiinnostuneita, yhteystiedot jätti 50 halukasta paluumuuttajaa. Tapahtumaa oli markkinoitu erityisesti suoramarkkinointikirjein, jotka oli lähetetty Etelä-Pohjanmaalla 15 vuotta asuneille, nykyään pääkaupunkiseudulla asuvilla vuotiaille. Tapahtuma osoitti, että potentiaalista kohderyhmää paluumuuttoon ovat erityisesti nuoret lapsiperheet

6 SUUPOHJAN MONIPALVELUVERKON RAKENTAMINEN ETENEE MUKAVASTI Seutuverkon runkoverkon rakentaminen on loppusuoralla, ja aikataulussa. Lokakuun alkuun mennessä kaapeleista on asennettu 85 % eli noin 370 km. Syksyn mittaan asennetaan loput kaapelit ja asennetaan verkon aktiivilaitteet. Loppuvuoden suuri urakka on kuntien laitosten puhe- ja dataliikenteen käyttöönotto. Alueen yksityistaloudet ja yritykset voivat liittyä verkkoon. Vuoden 2006 alkaen rakennetaan kyläverkkoja kuitu kotiin -periaatteella. Kyläverkon rakentaminen toteutuu, jos kylältä saadaan vähintään 10 halukasta taloutta. Kuitu kotiin -liittymän hinta riippuu kyläverkon toteutuksen laajuudesta ja liittyjien lukumäärästä. Hinta tulee asettumaan / liittymä. Toinen mahdollisuus liittyä verkkoon on hankkia ADSL2+ -liittymä internet-operaattorilta. Näillä näkymin verkossa tulee olemaan 2-3 internet-palvelun tarjoajaa heti verkon valmistuttua ensi talvena. Liittymähinta riippuu internet-palvelun tarjoajasta, mutta tulee olemaan huomattavasti edullisempi kuin kuitu kotiin -liittymä. Käyttökulut molemmissa liittymävaihtoehdoissa tulevat olemaan samaa tasoa. Kuituliittymän kautta tosin saadaan nopeampi ja varmatoimisempi yhteys. Uusia palveluita. kaapeli-tv, puhelinliittymä ja nopea internet-yhteys erikseen. Kyläverkkoaktiivisuutta. Loppukesästä lähtien Suupohjan kylillä on pidetty tiedotustilaisuuksia seutuverkosta kyläseurojen organisoimina. Nämä tilaisuudet ovat olleet samalla lähtölaukaus kyläverkon rakentamisen aloittamiseksi. Tilaisuuksia on pidetty jo kymmenessä kylässä. Kyläseuran toimesta on järjestetty tilat ja mahdollisesti kutsu tilaisuuteen. Seutuverkko on järjestänyt tilaisuuden ohjelman ja jatkotoimenpiteet ja lehtitiedottamisen. Tilaisuuden järjestämiseksi ottakaa yhteyttä Suupohjan Seutuverkkoon Juha Paloseen tai Aatu Samppalaan puhelimissa tai Juha Palonen Lisätietoja: Kiinnostava uusi palvelu Suupohjan huippunopean verkon kautta tulee olemaan TV-kuvan siirto. Palveluntarjoajat pystyvät tarjoamaan TV-kanavia verkon kautta lähes 100 niin maksullisia kuin ilmaisiakin. Myös videoiden tilaaminen suoraan televisioon onnistuu. Lisäksi TV-lähetyksen ohessa mahdollistuvat edulliset IP-puhelut ja laajakaistayhteys, jolloin nettisurffailu ja sähköpostien lähettäminen onnistuu tietokoneen lisäksi television kautta. Eli yhden liittymän kautta saadaan TV, kaapeli- TV, videon tilaus, puhelin ja internet-yhteys. Yrittäjille verkko tarjoaa uusia palveluita nopean internet-yhteyden lisäksi muun muassa kulun-, video-, tilan- ja työajanvalvontaan. Lisäksi taloushallinnon palvelut ja ohjelmistot tulevat saataville etäservereiltä verkon kautta. IP-puheluiden ansiosta on mahdollista saada säästöä puhelukuluihin sekä puhelinvaihdepalveluita. Uudet IP-puhelimet sisältävät jo itsessään yksinkertaisia puhelinvaihdeominaisuuksia. Seutuverkon runkoverkon reittikartta. Kuitua vai kuparia? Kuparin eli ADSL2+ -liittymän kautta on mahdollista saada 0,5 24 Mb/s yhdensuuntaisen yhteysnopeus. Tosin, paikoin kupariverkko on jo huonokuntoinen ja ikääntynyt eikä yhteysnopeudelle voida antaa takuuta. Mitä lähempänä kiinteistö sijaitsee alueen puhelinkeskusta sitä nopeamman yhteyden on mahdollista saada. ADSL2+ valmiuden järjestäminen kylälle vaatii kuidun tapaan tietyn määrän liittyjiä, mahdollisesti 5 15 liittyjää. Kuitu kotiin -liittymälle voidaan antaa takuu kaikkien mahdollisten palveluiden toiminnasta. Yhteysnopeus kuituliittymän kautta on Mb/s kahteen suuntaan (sisään ja ulos). Suupohjan Seutuverkko suosittelee kuitu kotiin -liittymän hankkimista, koska silloin voidaan taata kaikkien palveluiden saatavuus. Liittymähinta ja käyttökulut ovat edullisemmat kuin hankkimalla -

7 SUUPOHJAN YRITYSHAUTOMOSTA JO 16 YRITYSTÄ Suupohjan yrityshautomo Faartti on parin vuoden aikana osoittanut, että toiminta on tullut hyvään saumaan. Hautomon kautta on perustettu jo 16 uutta yritystä ja toiminnassa on mukana aktiivisesti 68 henkeä. Mukana olevat kertovat saaneensa hautomosta tarvitsemaansa tukea ja asiantuntija-apua yrityksen käynnistämiseen. Tulokset osoittavat, että yrityselämä on entisestään vilkastumassa seudulla. Tärkeitä uusia työpaikkoja on yrityshautomon kautta syntynyt 40 ja uudistettuja paikkoja arviolta 90. Koulutukseen on osallistunut liki 30 henkeä. Yrityshautomon etuna ovat asiantuntijapalvelut ja taloudellinen tuki mm. toimitilojen muodossa. Faarttin avulla on helppo verkostoitua omalle alalle seutukunnan osaamiskeskittymien kautta. Faartti toimii teknologiakeskus Logistiassa Kauhajoella (aloina metalli, teollisuusautomaatio, logistiset järjestelmät ja tiedonhallinta ), TEAK Oy:ssä Teuvalla (puu- ja huonekaluala) sekä Nikkarikeskuksen suojissa Jurvassa (huonekalu- ja sisustusala). Tom Craycroft perusti maahantuonti- ja vientiyrityksensä viime vuonna. Kolme vuotta sitten Yhdysvalloista Suomeen kotiutuneelle Craycroftille yrityshautomo on tuonut ennen kaikkea verkostoja. Yrittämisestä hänellä on kokemusta kotimaastaan jo 20 vuoden ajalta. Samanlaista yrityksen käynnistämisapua oli tarjolla Yhdysvalloissa 80-luvulla. - On hyvä, että joku on taputtamassa olkapäälle ja helpottamassa alkua. Hautomosta saat tukea ja tarvittavia tietoja helposti. Craycroft kertoo saaneensa hautomon kautta apua myös suomen kielessä. Hänen oman yrityksensä vahvuutena ovat englanti äidinkielenä sekä kontaktit Yhdysvaltoihin. Häntä työllistääkin tällä hetkellä eniten traktorin hyttien osien tuonti USA: sta. Tom Craycroft toimii teknologiakeskus Logistian yrityshautomossa Kauhajoella. Muotoilutoimisto pelipaikalla. Mathias Rochier-Holmberg on mukana Nikkarikeskuksen yrityshautomossa. Hänen toimitilansa sijaitsevat keskuksessa, huonekalu- ja sisustusalan ytimessä. Hän on lähiaikoina perustamassa yritystään, jonka nimeksi tullee muotoilutoimisto Profiili. - Tavoitteena on, että saan toimeentuloni jatkossa tuoteja kalustesuunnittelusta, tuotekehityksestä sekä tilaratkaisujen suunnittelusta. Myös 3D-visualisointi, graafinen suunnittelu ja tekninen piirtäminen ovat osaamistani, Mathias Rochier-Holmberg valaisee. Hän on valmistunut SEAMKin Jurvan muotoilualan yksiköstä kalustesuunnittelijaksi pari vuotta sitten. - Hautomoon pääsy on ollut lottopotti, koska se mahdollistaa pehmeän aloituksen yrittäjäksi. Sen kautta voi kurssittaa itseään ja saa taloudellista tukea mm. laitteiden ja ohjelmistojen hankkimiseksi. Rochier-Holmberg ei ole vielä käyttänyt hautomosopimukseen kuuluvia konsultointipäiviä, mutta arvelee tarvitsevansa asiantuntija-apua mm. markkinoinnissa. Sijainti huonekalu- ja sisustusalan keskuksessa, Nikkarikeskuksessa Jurvassa on jo nyt tuonut verkostoa, josta on varmasti hyötyä bisneksessä. - On tärkeätä olla pelipaikalla. Tulevaisuus näyttää, miten paljon verkoston kautta tulee töitä. Paljon näkyvyyttä ainakin on luvassa. Muotoiluyksiköstä valmistuu koko ajan kalustesuunnittelijoita, mutta vain osa saa juuri koulutusta vastaavaa työtä. Etenkin pieniin yrityksiin ei suunnittelijoita oteta vakituiseen työsuhteeseen, vaan leipä on haettava freelancerina monesta suunnasta. Usein suunnittelijat toimivatkin joka paikan höylinä tehden monenlaisia töitä. - On todella hyvä, että hautomo mahdollistaa yrityksen perustamisen tällä alalla ja sijoittumisen tänne, Rochier-Holmberg korostaa. Lasikuituosia teollisuudelle. Toinen niin ikään Jurvassa sijaitseva hautomoyritys on Jurva Composite Oy, joka valmistaa lasikuitutuotteita. Yrityksen omistavat Johnny Strömblad ja Jarmo Rajala, lisäksi se työllistää Mila Muotion. - Teemme lasikuitutuotteita laidasta laitaan, tärkeinä asiakkaina ovat mm. venevalmistajat. Erikoisosaamistamme ovat veneen muotit, kertoo Johnny Strömblad. Johnny Strömblad ja Jarmo Rajala päätyivät oman yrityksen perustamiseen hankittuaan alalta kokemusta usean vuoden ajan. Yritys on ollut olemassa heinäkuusta lähtien ja ensimmäiset kaksi kuukautta ovat olleet odotetunlaiset. Olemme tehneet täyttä työpäivää. Asiakaskuntaa yritys hakee mm. rannikolla sijaitsevista venevalmistajista. Mahdolliset tulevat päämiehemme ovat enimmäkseen ruotsinkielisiä yrityksiä, joten kaksikielisyydestäni on hyötyä, kertoo Strömblad. Hautomosta yritys on saanut taloudellista tukea mm. toimitilojen vuokraan ja atk-laitteisiin. Asiantuntijapäiviä he käyttivät liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja tuloslaskelmaan. - Oli hyvä kartoittaa yrityksen toimintaedellytykset kunnolla. Aiomme osallistua myös Jurvassa järjestettävälle yrittäjäkurssille. Jurva Compositella on käytössään 500 neliön tilat entisessä maalaamossa, joka soveltuu lasikuidun työstämiseen hyvin mm. tehokkaan ilmastoinnin takia. Yrityshautomo: Martti Kerkelä p , Paavo Tuohimäki p , Teppo Tiittanen p , Mathias Rochier-Holmberg

8 YHTEYSTIEDOT: Kunnat ja seudulliset toimijat Seutuportaalissa paljon sisältöä. Suupohja.fi -seutuportaaliin on viime kuukausien aikana tullut paljon uutta sisältöä. Muun muassa asumisen, hoivapuolen, vapaa-ajan, nuorten sivujen ja kulttuuriosion sisältöjä päivitetään jatkuvasti. Sivuilla kannattaa käydä tsekkaamassa esimerkiksi seuraavat osoitteet: (Asuntoportti: myytävät ja vuokrattavat asunnot) (Hoivaportti: sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut) (Yhdistysrekisteri) Hoivaporttia, asuntoporttia sekä yhdistysrekisteriä on kehitetty kuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä. Koordinoijana on ollut Palveluportit-hanke, joka päättyy vuoden vaihteessa. Yhdistysrekisteriin on kerätty 250 yhdistyksen tiedot. Halutessaan yhdistykset saavat käyttöönsä tunnukset, joiden avulla tietoja voi päivittää itse. Puolet yhdistyksistä on ottanut tunnukset käyttöön. Jatkossa on tarkoitus kehittää erilaisia asiointipalveluita tai tiedotusmahdollisuuksia tunnuksiin perustuen. Tavoitteena seutuportaalin kehittämisessä on, että kehitys- ja päivitystyö olisi jatkuvaa. Uusia verkkopalveluja pitää edelleen kehittää ja useita niistä on toiminnallisesti järkevä tehdä seudullisesti. Tutustu ajankohtaisiin: -> uutiset -> tapahtumat Kulttuuriyhdistys muutti Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toimipiste on muuttanut Teuvan Orrelasta Jurvan kunnantalolle 2. kerrokseen. Kulttuuriyhdistyksen alueena on edelleen kaikki Suupohjan viisi kuntaa vaikka painopiste on tällä hetkellä Jurvassa ja Spelien tekemisessä. Spelitoimisto sijaitsee samassa toimistossa. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero pysyvät muuttumattomina. Ne ovat ja Jurvalaiset ja muut suupohjalaiset tervetulleeksi uuteen toimistoon toivottaa seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Jurvan kunnantalo PL 5 (Koulutie 8, 2.krs) Jurva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) tai S-posti:

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s.

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s. SUUPOHJA-info 1/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrityspalvelupiste palvelee Uutena seudullisena palveluna on aloittanut Yrityspalvelupiste YritysSuomi Suupohja. Se sijaitsee teknologiakeskus Logistiassa

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 Rantasipi Tropiclandia 31.1.2012 Jani Hanhijärvi ELINKEINOELÄMÄN ROOLI SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Selvitys

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun?

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? 3.11.2009 Kotitalousopettajien liitto hushållslärarnas förbund ry Toiminnanohjaaja Anni-Mari Syväniemi Kuvat: Salapoliisi Sapere ja koekeittiö-hanke

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2011 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA HAKIJA TOIMINTALINJA,

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Leader-tapaaminen 29.- 30.11.2010 Technopolis, Helsinki SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos YTR:n pääsihteeri SYTY ry:n puheenjohtaja Leaderin vähättelyn keinot 1/2

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot