SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle valmistellaan s. 2-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa Teknologiakeskus Logistiassa. Seminaariin oli kutsuttu Suupohjan palveluja tuottavia yrityksiä, järjestöjä ja kuntia yhdessä miettimään uusia ratkaisuja hoivasektorille. Tilaisuuden järjesti aluekeskusohjelma Verkostopilotti. Seminaarissa nostettiin esille erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, palvelusetelijärjestelmä sekä yrittäjyyteen liittyvät kysymykset. Taustalla on, että palvelujen kysyntä on kasvamassa vanhusväestön määrän lisääntyessä. Koska julkinen sektori eläköityy, palvelun tuottajia tarvitaan lisää. Perusturvajohtaja Bjarne Bolin Karjaalta mietti yritysten roolia hyvinvointipalvelujen tuottajina ja kuntien yhteistyökumppanina. Bolinin mukaan kuntien rooli tilaajana ja palvelujen koordinaattorina korostuu. Kunnat tarvitsevat sekä yrityksiä että järjestöjä. - Avain tulevaisuuteen on hyvä sopimushallinta ja suunnitelmallinen laadun seuranta, Bolin korosti. Kommenttipuheenvuoron piti Ylistaron palvelukoti ky:n toimitusjohtaja Harri Riihimäki. Kokemuksia palvelusetelin käyttöönottamisesta kertoi johtaja kotipalveluohjaaja Kaarina Martiskainen Lahden kaupungista. Kokeilun jälkeen palveluseteli on Lahdessa vakiintunut käytettäväksi tilaispäisessä kotipalvelussa. Palveluseteli on ollut hyvä apu mm. sairaalasta kotiuttamistilanteissa, jolloin avuntarve voi olla lyhytaikaista. Palvelusetelin käyttö lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, koska hän voi valita palveluntuottajan ja sopia käyntiajat omien tarpeidensa mukaan. Suupohjalaisen näkökulman palvelusetelijärjestelmään antoi hoitotyön johtaja Hannele Laaksonen Teuvan kunnasta. Päivän puheenjohtajana toimii Suupohjan hoivapalvelutuottajien yhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Lehtola. Uusia ohjelmia kaudelle valmistellaan s. 2-3 Rekrytapahtumassa houkuteltiin Kotiinpäin s. 5 Kylillä verkkoaktiivisuutta, runkoverkko valmistuu s. 6 Yrityshautomosta tukea ja verkostoja s. 7 Hoivapalvelujen uusia muotoja mietittiin kehittämisseminaarissa Kauhajoella. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 PÄÄKIRJOITUS/ Timo Vesiluoma Miltä näyttää Suupohja vuonna 2015? Kuluvan syksyn ja tulevan kevään aikana pohditaan seudullamme poikkeuksellisen paljon asioita, jotka vaikuttavat alueemme kehitykseen. Euroopan Unionin ja kansallisten kehitysohjelmien suunnittelu vuosille on käynnissä. Suunnitelmia tehdään niin LEADER- kuin aluekeskusohjelman osalta. Erilaiset kehitysohjelmat saattavat monesta kuulostaa kaukaisilta. Niillä hahmotetaan kuitenkin eri toimijoiden yhteistyönä alueelle yhteinen visio, kehittämistavoitteita ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja yhteisesti sovituilla asioilla on merkitystä. Alueellinen kehitys lähtee innovatiivisista ajatuksista, riittävästä yhteisestä näkemyksestä ja sitoutumisesta tavoitteisiin. Varmasti eniten ihmisiä mietityttää kuitenkin valtion käynnistämä kunta- ja palvelurakenteen muutoshanke. Jonkinasteinen remontti kuntien määrään ja palvelurakenteeseen on tulossa. Siitä voimme olla varmoja. Minkälainen remontti ja miten se vaikuttaa omaan alueemme rakenteisiin, sitä emme vielä tiedä. Vaihtoehtoisia malleja on esitetty kolme; vähintään asukkaan peruskunnat, nykyisen maakunnan kattava aluekunta sekä etenkin sosiaali- ja terveyssektoreille kohdistuva peruspalvelupiirimalli. Oli kuntaremontin ratkaisu mikä hyvänsä, toivoa sopii, että se tukee tasapainoista alueellista kehitystä ja luo kuntien asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille uskoa oman alueensa mahdollisuuksiin. Hallintomallia tärkeämpää on huolehtia palveluista ja siitä, että Suupohjalla on alueena tarjottavana hyvinvointia, kilpailukykyä ja osaamista. Kaiken kaikkiaan alueemme toimijoilta ja päättäjiltä vaaditaan lähiaikoina paljon viisautta ja luovuutta pohtia sitä, miten kaiken muutoksen keskellä alueemme pärjää ja kehittyy. Kasvun, kehityksen ja luovuuden osalta halunkin lopuksi lainata professori Erik Brynjofsonin ajatuksia: Kasvu tulee kyvystä tehdä teknologiaa, tuotteita, prosesseja, organisaatiomuotoja ja kulttuuria koskevia innovaatioita ja tehdä ne toisiinsa yhdistäen. Pelkkä teknologinen innovaatio ei riitä, jos toimintakulttuuri ei muutu. Ratkaisevaa on kyky viedä nämä innovaatioiden lajit läpi yhtä aikaa. Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti Pienten seutujen kehittäminen esillä AKO-seminaarissa. Pienen seudun kehittäminen ja verkottuminen isompiin keskuksiin nousi pääosaan valtakunnallisessa AKO ja maaseutu -seminaarissa Kauhajoella elokuussa. Kauhajoki oli valittu seminaarin pitopaikaksi, koska aluekeskusohjelman (AKO) ja maaseutuohjelma LEADERin toteuttaminen ovat onnistuneet seudulla hyvin. Suupohja nousikin seminaarin aikana esimerkiksi kehittyvästä alueesta, jossa on osaamista ja innovaatiokeskittymiä. Valtakunnallinen aluekeskus- ja maaseutuseminaari keräsi Kauhajoelle yli sata aluekehittäjää eri puolilta Suomea. Aloituspäivä pidettiin SEAMK:n ravitsemisalan yksikössä. Seminaarin toinen päivä on torstaina Logistiassa. Tapahtuman järjestivät sisäasiainministeriö, maa-ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriöstä korosti puheenvuorossaan osaamista ja osaamisverkostojen merkitystä. - Verkottuminen elinkeinopolitiikkaa tukevien osaamiskeskusten ja tutkimusyksiköiden kanssa on modernia maaseutupolitiikkaa. Vain siten syntyy ja vahvistuu maaseudun yritystoiminta. Maaseudulla on tärkeää toimia seudullisesti. Painopisteen kehittämisessä tulee olla paikallisella tasolla, Kavonius korosti. Kavonius kertoi, että osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmien työnjakoa selkeytetään vuonna 2007 alkavalla ohjelmakaudella. - Ohjelmissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota keskusten ja niiden ulkopuolisten seutujen verkottumiseen. Tiivistä yhteistyötä keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kuntien kesken korosti myös kansallisen aluekeskusohjelman johtaja Ulla-Maija Laiho sisäasiainministeriöstä. - Aluekeskusohjelman tavoite on kaupunkiseutujen elinvoiman vahvistaminen ja aluerakenteen tasapainoinen kehitys. Tavoitteessa onnistutaan vain, jos keskuskaupunkien ja ympäröivien kuntien kesken syntyy tiivis yhteistyö ja aito vuorovaikutus, Laiho tähdensi. Suurten ja monipuolisten yliopisto- ja AMK-keskittymien ja pienten keskusten verkottuminen on Laihon mielestä edellytys maaseudun aluekeskusten elinvoiman kehittymiselle. - Kauhajoen seudun verkottuminen on erinomainen esimerkki verkottumisen merkityksestä koventuvassa ja kansainvälistyvässä kilpailussa.

3 KOHTI UUTTA OHJELMAKAUTTA MILTÄ SUUPOHJA NÄYTTÄÄ VUONNA 2013? Suupohjan Kehittämisyhdistys ry valmistelee uutta kehittämisohjelmaansa Euroopan Unionin seuraavaa kautta varten. Ohjelman valmistelutyö on aloitettu kesäkuussa ja ohjelman tulee olla valmiina joulukuun alussa, joten työrupeama on hyvin tiivis. Ohjelman valmistelua vetää strategiatyöryhmä ja sen tukena toimii 12 työryhmää, jotka pohtivat Suupohjan kehittämistarpeita tietyn alan näkökulmasta. Näitä aloja ovat muun muassa nuoret, kulttuuri, tietoyhteiskunta, kylät, palvelut, kansainvälisyys, yrittäjyys yleisesti, yrittäjyys puuja huonekalu-, elintarvike- ja metalli-, energia- ja logistiikan alalla, aktivointi, koulutus ja oppiminen sekä asuminen ja ympäristö. Edellä mainittujen lisäksi syksyn aikana järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ohjelman keräämiseen liittyen. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on paikallinen maaseudun kehittäjä, jonka toiminta-alue on Isojoen, Karijoen, Teuvan ja Jurvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki. Uuteen Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmaan vuosina sisältyy yhtenä toimintalinjana LEADER-tyyppinen toimintatapa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 7 % uuden maaseuturahaston varoista tullaan käyttämään toimintaryhmätyöhön ja uuteen LEADER-ohjelmaan. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa maaseutuohjelmien laadinnasta Suomessa. Maaseutuohjelmat laaditaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja seudullisesti. Suupohjan kehittämisyhdistys ry vastaa Suupohjassa seudullisen maaseutuohjelman laadinnasta. Uusi ohjelma tulee toiminaan samalla Suupohjan uutena LEADER Super -ohjelmana. Minkälainen on Suupohja vuonna 2013, mietittiin muun muassa tietoyhteiskunnan työryhmässä. LISÄTIETOJA: Hanna-Leena Lylander p. (06) Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Verkostopilotti hartiat, LEADER villit kortit. Kauhajoen seudun verkostopilotin kokemuksia toi esiin ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma Suupohjan Kehittämisyhdistyksestä. Vesiluoma kertoi verkostopilotin olevan selkeä seudullinen sateenvarjo kehittämistoimille. Verkostopilotti ja kehittämisyhdistyksen LEADER-toiminta tulkevat toisiaan. - Verkostopoilotti tuo kehittämiseen kuntien tuen, kehittämishartioita. LEADER-toiminnassa tulee esiin villejä kortteja, uusia avauksia, Vesiluoma avasi kehittämisohjelmien yhteen nivoutumista. Seminaarissa keskusteltiin myös siitä, miten kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan toteuttaminen kohtaavat Suupohjan tapaisilla seuduilla. Keskuksena on pieni kaupunki, mutta seutu on kuitenkin täysin maaseutua. Kauhajoen seutu oli seminaarissa esimerkkinä myös pienestä keskuksesta, jossa on kuitenkin selkeitä osaamiskeskittymiä: huonekaluala, elintarvikeala ja logististen järjestelmien toimiala. Seminaariväen mielipiteenä näytti olevan selvästi, että myös pienten paikkakuntien osaamiskeskittymiä pitää rahoittaa valtion ja EU:n ohjelmista. Osaamista, innovaatioita ja globaalia menestystä on joka puolella, ei vain isoissa kaupungeissa. Aluekeskusohjelman valmistelu alkaa. Myös uuden aluekeskusohjelman valmistelu alkaa vielä tämän syksyn aikana Suupohjassa, vaikka valtakunnallisten aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmien linjat eivät ole vielä täysin lukkoon lyötyjä. Valtakunnallisessa aluekeskusohjelmassa korostuvat jatkossa erityisesti osaamisverkostot, elinkeino- ja erikoistumisstrategiat sekä kaupunkiseutujen vetovoimaisuus. Ohjelmien rakentamista säätelee paljolti meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, joka lyö vahvan leiman myös Suupohjan seudun kehittämisohjelmiin. Samaan aikaan paikallisten ohjelmien valmistelun kanssa on meneillään maakunnallisten ohjelmien valmistelu. Maakunnallisesta maaseutuohjelmaluonnoksesta pyydetään parhaillaan asiantuntijalausuntoja seutukunnilta ja kehittäjätahoilta. Maakunnalliset ja seudulliset maaseutuohjelmat (Suupohjassa LEADER-ohjelma) pitää olla lähetettynä maa- ja metsätalousministeriöön 15. joulukuuta mennessä. Tiina Rantakoski - 3 -

4 SPELEISSÄ TEUVALLA KÄVIJÄÄ Etelä-Pohjanmaan suurin kansanmusiikkitapahtuma pidettiin tänä vuonna Teuvalla. Teemana oli kansainvälinen kansantanssi ja musiikki- ja kansantanssiryhmiä vieraili seitsemästä eri maasta. Spelien ohjelmasuunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon eri-ikäiset kävijät teemalla Ohjelmaa vauvasta vaariin. Speleillä oli tänä vuonnakin runsaasti oheistapahtumia. Tuttuun tapaan Spelit aloitettiin Isojoelta Lauhansarvesta ja tapahtuma päättyi Karijoella pidettyyn konserttiin. Keskipohjolan kulttuuripäivät, jotka pidettiin Spelien yhteydessä, toivat Teuvalle esiintymään norjalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten nuorten kansanmusiikkiyhtyeitä. Keskipohjolan kulttuuripäivät pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalla. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ja tiivistää nuorten kulttuuriyhteistyötä Keskipohjolan alueella myös tulevaisuudessa. Myös Teuvan uusi kulttuuritalo, Orrela, vihittiin käyttöön Spelien aikaan. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua kulttuuritalon museoissa ja tilaisuuksissa teuvalaissyntyisiin suurmiehiin, pääministeri Lauri Ingmaniin ja virsirunoilija Simo Korpelaan. Teuvan Spelien järjestelyt tehtiin laajalla pohjalla. Kahdeksassa toimikunnassa vaikutti useita kymmeniä henkilöitä ja speliviikonloppuna talkoolaisia oli työssä satoja. Ilmat suosivat ja niinpä kävijämääräkin nousi :een. Tapahtuma onnistui myös taloudellisesti. Suupohjan kolme vuotta kestänyt speliputki päättyy ensi kesänä Jurvaan. Siellä yhdistetään nikkariperinnettä ja kansanmusiikkia ja katsotaan, mitä siitä syntyy, sillä eihän se oo nikkari eikä mikää, jokei soittaa taira. Näillä puuseppämestari Anselmi Wiikin sanoilla toivotan kaikki tervetulleeksi Jurvan Speleihin! Reija Iso-Mustajärvi seudullinen kulttuurisihteeri Terveellinen ruoka aiheena kv. seminaarissa. RUOKAMESSUILLA 15 VUOTTA MARKKINOINNIN EDISTÄMISTÄ Kauhajoen Ruokamessut vietti tänä vuonna 15-vuotisjuhlaansa. Tapahtuman päätavoitteena on koko ajan ollut pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten markkinoinnin edistäminen. Elintarvikealalle on syntynyt tuona aikana Pohjanmaalle paljon uusia yrityksiä ja Ruokamessuilla on ollut oma merkityksensä siinä. Ruokamessut keräsi Hämes-Havusen pohjalaispihapiiriin kävijää kolmen päivän aikana 2.-4.syyskuuta. Avajaispuheen pitänyt tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-Mäkinen Raisio Oyj:stä muistutti, että tärkein ruoan ominaisuus on hyvä maku. Maun lisäksi ruoassa korostuvat yhä useammin terveellisyys ja helppokäyttöisyys, joista on tullut maailmanlaajuisia trendejä. - Terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämisessä olemme edelleen alkutaipaleella. Luonnollisista raaka-aineista saatavien uusien ainesosien käyttö mahdollistaa kuitenkin kansainväliset markkinat, Mäyrä-Mäkinen totesi. Kauhajoella pidettiin syyskuun alussa korkeatasoinen kansainvälinen konferenssi kasvisten, hedelmien ja marjojen terveysvaikutteisuudesta. Food Choice and Healthy Eating -konferenssi pidettiin SEAMKin ravitsemusalan yksikössä Luennoitsijoina oli lukuisia alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Ensimmäisen konferenssipäivänä esiteltiin uusinta tietoa siitä, mikä tekee kasvispitoisesta ruoasta, marjoista ja pellavasta terveellistä. Toisen päivänä tuotiin esille uutta tutkimustietoa kuluttajien suhtautumisesta ja ostokäyttäytymisestä koskien kasviksia ja marjoja sisältäviä ruokia. Konferenssissa luotiin uusia kansainvälisiä kontakteja elintarvikealan tutkijoiden, kehittäjien ja yritysten välillä. Seminaarissa tuotiin esiin marjojen kohoaminen trendi-ilmiöksi. Uudet tutkimustulokset ovat lisänneet marjojen kiinnostavuutta ja marjoilla on todettu paljon terveysvaikutteisia ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa ja lääketieteessä. Konferenssiin osallistui 150 henkeä ja vieraita oli tullut mm. Belgiasta, Italiasta, Ranskasta ja Kiinasta

5 Ajankohtaista Huonekalu- ja metallialat messuilla. Suupohjan kärkitoimialat esittäytyivät syyskuussa messuilla. Suupohjan huonekaluala oli erittäin vahvasti mukana vuoden päätapahtumassa, Habitaressa Helsingissä. Elintarvikealan omat messut olivat Kauhajoen Ruokamessut. Metalliala ja muu teollisuus puolestaan esittäytyi Alihankintamessuilla Tampereella. Viidettätoista kertaa järjestetyt teollisuuden alihankinnan ammattimessut keräsivät messukävijää. Tampereella vuosittain pidettävät messut on Euroopan toiseksi suurin teollisuuden alihankinnan messutapahtuma kävijämäärällä mitattuna. Ensi vuonna messut laajentuvat entisestään Pirkka-hallin laajennuksen valmistuttua Huonekalualan Habitare keräsi Helsingin Messukeskukseen yli kävijää kuuden päivän aikana. Pohjalaisyritykset olivat hyvin näkyvästi esillä messuilla. Muun muassa kauhajokelaisyritykset Adea ja HKT Nurmela saivat positiivista huomiota sisustoimittajien valitsemassa Toimittajien tusinassa. Teuvalainen Kaluste-HM Oy on osallistunut huonekalualan messuille toistuvasti koko 30-vuotisen toimintansa ajan. Harri Männistö kertoi, että kuluttajien ja ammattilaisten silmien alla näkyminen on välttämätöntä. - Tärkeintä on saada kontakti kuluttajaan ja sen mielipiteisiin, hän kertoi esitellessään täysin kotimaisista raaka-aineista tehtyjä sohvia. 7-hengen perheyrityksessä kotimaisuus on perusperiaate. Makupeli kiinnostaa sisustajaa. SEAMK:n kulttuurialan ja muotoilun yksikkö Jurvasta oli Habitare-messuilla mukana kahden osaston voimin. Toisen osaston vetonaulana oli Sisustajan Habit5xM -makupeli. - Makupeli on herättänyt kovasti kiinnostusta ja myös media on meidät huomannut, kertoi yliopettaja Vuokko Takala-Schreib muotoilun yksiköstä. Makupeli oli esillä mm. MTV3:n T.i.l.a.-ohjelmassa. Sisustuspelissä voi rakentaa oman makukartan, jonka kanssa voi lähteä vaikka huonekaluostoksille. Peli ottaa sen huomioon, että ihmiset pitävät yleensä monenlaisista tyyleistä ja muodoista. Ihmisen mieltymykset ovat hyvin monipuolisia ja persoonallisuudessa on eri ulottuvuuksia. - Sisustaminen on myös sosiaalista toimintaa, ajatellaan esimerkiksi, mitä vieraat ajattelevat kodista ja toimitaan sen mukaisesti, Takala-Schreib valaisee. Useat yritykset ovat lähteneet rahoittamaan sisustuspeliä ja luvassa peliin on lisääkin yrityslinkkejä. Makupeliin voi tutustua myös osoitteessa: Pääkaupungista houkuteltiin Kotiinpäin. Rekrytapahtuma Kotiinpäin keräsi satoja paluumuutosta kiinnostuneita tutustumaan Etelä-Pohjanmaan nykyhetken tilanteeseen ja työpaikkatarjontaan. Tapahtuma pidettiin Ostrobotnialla Helsingissä 28.syyskuuta ja esillä oli kaikki Etelä-Pohjanmaan seudut ja koko joukko yrityksiä. Myös Suupohjan seutu ja teknologiakeskus Logistia olivat esillä tapahtumassa. Puutarhajuhlat -teemalla rakennettu osasto keräsi kovasti kiinnostuneita tutustumaan työpaikkoihin ja seudun mahdollisuuksiin. Osastolla oli esillä myös Yrityshautomo Faartti, elintarvikealan yrityshautomo ja seudun uudet oppimismahdollisuudet. Tarjottimella oli nelisenkymmentä avointa työpaikkaa. Suupohjan osastolla kävi kymmeniä kiinnostuneita, yhteystiedot jätti 50 halukasta paluumuuttajaa. Tapahtumaa oli markkinoitu erityisesti suoramarkkinointikirjein, jotka oli lähetetty Etelä-Pohjanmaalla 15 vuotta asuneille, nykyään pääkaupunkiseudulla asuvilla vuotiaille. Tapahtuma osoitti, että potentiaalista kohderyhmää paluumuuttoon ovat erityisesti nuoret lapsiperheet

6 SUUPOHJAN MONIPALVELUVERKON RAKENTAMINEN ETENEE MUKAVASTI Seutuverkon runkoverkon rakentaminen on loppusuoralla, ja aikataulussa. Lokakuun alkuun mennessä kaapeleista on asennettu 85 % eli noin 370 km. Syksyn mittaan asennetaan loput kaapelit ja asennetaan verkon aktiivilaitteet. Loppuvuoden suuri urakka on kuntien laitosten puhe- ja dataliikenteen käyttöönotto. Alueen yksityistaloudet ja yritykset voivat liittyä verkkoon. Vuoden 2006 alkaen rakennetaan kyläverkkoja kuitu kotiin -periaatteella. Kyläverkon rakentaminen toteutuu, jos kylältä saadaan vähintään 10 halukasta taloutta. Kuitu kotiin -liittymän hinta riippuu kyläverkon toteutuksen laajuudesta ja liittyjien lukumäärästä. Hinta tulee asettumaan / liittymä. Toinen mahdollisuus liittyä verkkoon on hankkia ADSL2+ -liittymä internet-operaattorilta. Näillä näkymin verkossa tulee olemaan 2-3 internet-palvelun tarjoajaa heti verkon valmistuttua ensi talvena. Liittymähinta riippuu internet-palvelun tarjoajasta, mutta tulee olemaan huomattavasti edullisempi kuin kuitu kotiin -liittymä. Käyttökulut molemmissa liittymävaihtoehdoissa tulevat olemaan samaa tasoa. Kuituliittymän kautta tosin saadaan nopeampi ja varmatoimisempi yhteys. Uusia palveluita. kaapeli-tv, puhelinliittymä ja nopea internet-yhteys erikseen. Kyläverkkoaktiivisuutta. Loppukesästä lähtien Suupohjan kylillä on pidetty tiedotustilaisuuksia seutuverkosta kyläseurojen organisoimina. Nämä tilaisuudet ovat olleet samalla lähtölaukaus kyläverkon rakentamisen aloittamiseksi. Tilaisuuksia on pidetty jo kymmenessä kylässä. Kyläseuran toimesta on järjestetty tilat ja mahdollisesti kutsu tilaisuuteen. Seutuverkko on järjestänyt tilaisuuden ohjelman ja jatkotoimenpiteet ja lehtitiedottamisen. Tilaisuuden järjestämiseksi ottakaa yhteyttä Suupohjan Seutuverkkoon Juha Paloseen tai Aatu Samppalaan puhelimissa tai Juha Palonen Lisätietoja: Kiinnostava uusi palvelu Suupohjan huippunopean verkon kautta tulee olemaan TV-kuvan siirto. Palveluntarjoajat pystyvät tarjoamaan TV-kanavia verkon kautta lähes 100 niin maksullisia kuin ilmaisiakin. Myös videoiden tilaaminen suoraan televisioon onnistuu. Lisäksi TV-lähetyksen ohessa mahdollistuvat edulliset IP-puhelut ja laajakaistayhteys, jolloin nettisurffailu ja sähköpostien lähettäminen onnistuu tietokoneen lisäksi television kautta. Eli yhden liittymän kautta saadaan TV, kaapeli- TV, videon tilaus, puhelin ja internet-yhteys. Yrittäjille verkko tarjoaa uusia palveluita nopean internet-yhteyden lisäksi muun muassa kulun-, video-, tilan- ja työajanvalvontaan. Lisäksi taloushallinnon palvelut ja ohjelmistot tulevat saataville etäservereiltä verkon kautta. IP-puheluiden ansiosta on mahdollista saada säästöä puhelukuluihin sekä puhelinvaihdepalveluita. Uudet IP-puhelimet sisältävät jo itsessään yksinkertaisia puhelinvaihdeominaisuuksia. Seutuverkon runkoverkon reittikartta. Kuitua vai kuparia? Kuparin eli ADSL2+ -liittymän kautta on mahdollista saada 0,5 24 Mb/s yhdensuuntaisen yhteysnopeus. Tosin, paikoin kupariverkko on jo huonokuntoinen ja ikääntynyt eikä yhteysnopeudelle voida antaa takuuta. Mitä lähempänä kiinteistö sijaitsee alueen puhelinkeskusta sitä nopeamman yhteyden on mahdollista saada. ADSL2+ valmiuden järjestäminen kylälle vaatii kuidun tapaan tietyn määrän liittyjiä, mahdollisesti 5 15 liittyjää. Kuitu kotiin -liittymälle voidaan antaa takuu kaikkien mahdollisten palveluiden toiminnasta. Yhteysnopeus kuituliittymän kautta on Mb/s kahteen suuntaan (sisään ja ulos). Suupohjan Seutuverkko suosittelee kuitu kotiin -liittymän hankkimista, koska silloin voidaan taata kaikkien palveluiden saatavuus. Liittymähinta ja käyttökulut ovat edullisemmat kuin hankkimalla -

7 SUUPOHJAN YRITYSHAUTOMOSTA JO 16 YRITYSTÄ Suupohjan yrityshautomo Faartti on parin vuoden aikana osoittanut, että toiminta on tullut hyvään saumaan. Hautomon kautta on perustettu jo 16 uutta yritystä ja toiminnassa on mukana aktiivisesti 68 henkeä. Mukana olevat kertovat saaneensa hautomosta tarvitsemaansa tukea ja asiantuntija-apua yrityksen käynnistämiseen. Tulokset osoittavat, että yrityselämä on entisestään vilkastumassa seudulla. Tärkeitä uusia työpaikkoja on yrityshautomon kautta syntynyt 40 ja uudistettuja paikkoja arviolta 90. Koulutukseen on osallistunut liki 30 henkeä. Yrityshautomon etuna ovat asiantuntijapalvelut ja taloudellinen tuki mm. toimitilojen muodossa. Faarttin avulla on helppo verkostoitua omalle alalle seutukunnan osaamiskeskittymien kautta. Faartti toimii teknologiakeskus Logistiassa Kauhajoella (aloina metalli, teollisuusautomaatio, logistiset järjestelmät ja tiedonhallinta ), TEAK Oy:ssä Teuvalla (puu- ja huonekaluala) sekä Nikkarikeskuksen suojissa Jurvassa (huonekalu- ja sisustusala). Tom Craycroft perusti maahantuonti- ja vientiyrityksensä viime vuonna. Kolme vuotta sitten Yhdysvalloista Suomeen kotiutuneelle Craycroftille yrityshautomo on tuonut ennen kaikkea verkostoja. Yrittämisestä hänellä on kokemusta kotimaastaan jo 20 vuoden ajalta. Samanlaista yrityksen käynnistämisapua oli tarjolla Yhdysvalloissa 80-luvulla. - On hyvä, että joku on taputtamassa olkapäälle ja helpottamassa alkua. Hautomosta saat tukea ja tarvittavia tietoja helposti. Craycroft kertoo saaneensa hautomon kautta apua myös suomen kielessä. Hänen oman yrityksensä vahvuutena ovat englanti äidinkielenä sekä kontaktit Yhdysvaltoihin. Häntä työllistääkin tällä hetkellä eniten traktorin hyttien osien tuonti USA: sta. Tom Craycroft toimii teknologiakeskus Logistian yrityshautomossa Kauhajoella. Muotoilutoimisto pelipaikalla. Mathias Rochier-Holmberg on mukana Nikkarikeskuksen yrityshautomossa. Hänen toimitilansa sijaitsevat keskuksessa, huonekalu- ja sisustusalan ytimessä. Hän on lähiaikoina perustamassa yritystään, jonka nimeksi tullee muotoilutoimisto Profiili. - Tavoitteena on, että saan toimeentuloni jatkossa tuoteja kalustesuunnittelusta, tuotekehityksestä sekä tilaratkaisujen suunnittelusta. Myös 3D-visualisointi, graafinen suunnittelu ja tekninen piirtäminen ovat osaamistani, Mathias Rochier-Holmberg valaisee. Hän on valmistunut SEAMKin Jurvan muotoilualan yksiköstä kalustesuunnittelijaksi pari vuotta sitten. - Hautomoon pääsy on ollut lottopotti, koska se mahdollistaa pehmeän aloituksen yrittäjäksi. Sen kautta voi kurssittaa itseään ja saa taloudellista tukea mm. laitteiden ja ohjelmistojen hankkimiseksi. Rochier-Holmberg ei ole vielä käyttänyt hautomosopimukseen kuuluvia konsultointipäiviä, mutta arvelee tarvitsevansa asiantuntija-apua mm. markkinoinnissa. Sijainti huonekalu- ja sisustusalan keskuksessa, Nikkarikeskuksessa Jurvassa on jo nyt tuonut verkostoa, josta on varmasti hyötyä bisneksessä. - On tärkeätä olla pelipaikalla. Tulevaisuus näyttää, miten paljon verkoston kautta tulee töitä. Paljon näkyvyyttä ainakin on luvassa. Muotoiluyksiköstä valmistuu koko ajan kalustesuunnittelijoita, mutta vain osa saa juuri koulutusta vastaavaa työtä. Etenkin pieniin yrityksiin ei suunnittelijoita oteta vakituiseen työsuhteeseen, vaan leipä on haettava freelancerina monesta suunnasta. Usein suunnittelijat toimivatkin joka paikan höylinä tehden monenlaisia töitä. - On todella hyvä, että hautomo mahdollistaa yrityksen perustamisen tällä alalla ja sijoittumisen tänne, Rochier-Holmberg korostaa. Lasikuituosia teollisuudelle. Toinen niin ikään Jurvassa sijaitseva hautomoyritys on Jurva Composite Oy, joka valmistaa lasikuitutuotteita. Yrityksen omistavat Johnny Strömblad ja Jarmo Rajala, lisäksi se työllistää Mila Muotion. - Teemme lasikuitutuotteita laidasta laitaan, tärkeinä asiakkaina ovat mm. venevalmistajat. Erikoisosaamistamme ovat veneen muotit, kertoo Johnny Strömblad. Johnny Strömblad ja Jarmo Rajala päätyivät oman yrityksen perustamiseen hankittuaan alalta kokemusta usean vuoden ajan. Yritys on ollut olemassa heinäkuusta lähtien ja ensimmäiset kaksi kuukautta ovat olleet odotetunlaiset. Olemme tehneet täyttä työpäivää. Asiakaskuntaa yritys hakee mm. rannikolla sijaitsevista venevalmistajista. Mahdolliset tulevat päämiehemme ovat enimmäkseen ruotsinkielisiä yrityksiä, joten kaksikielisyydestäni on hyötyä, kertoo Strömblad. Hautomosta yritys on saanut taloudellista tukea mm. toimitilojen vuokraan ja atk-laitteisiin. Asiantuntijapäiviä he käyttivät liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja tuloslaskelmaan. - Oli hyvä kartoittaa yrityksen toimintaedellytykset kunnolla. Aiomme osallistua myös Jurvassa järjestettävälle yrittäjäkurssille. Jurva Compositella on käytössään 500 neliön tilat entisessä maalaamossa, joka soveltuu lasikuidun työstämiseen hyvin mm. tehokkaan ilmastoinnin takia. Yrityshautomo: Martti Kerkelä p , Paavo Tuohimäki p , Teppo Tiittanen p , Mathias Rochier-Holmberg

8 YHTEYSTIEDOT: Kunnat ja seudulliset toimijat Seutuportaalissa paljon sisältöä. Suupohja.fi -seutuportaaliin on viime kuukausien aikana tullut paljon uutta sisältöä. Muun muassa asumisen, hoivapuolen, vapaa-ajan, nuorten sivujen ja kulttuuriosion sisältöjä päivitetään jatkuvasti. Sivuilla kannattaa käydä tsekkaamassa esimerkiksi seuraavat osoitteet: (Asuntoportti: myytävät ja vuokrattavat asunnot) (Hoivaportti: sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut) (Yhdistysrekisteri) Hoivaporttia, asuntoporttia sekä yhdistysrekisteriä on kehitetty kuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä. Koordinoijana on ollut Palveluportit-hanke, joka päättyy vuoden vaihteessa. Yhdistysrekisteriin on kerätty 250 yhdistyksen tiedot. Halutessaan yhdistykset saavat käyttöönsä tunnukset, joiden avulla tietoja voi päivittää itse. Puolet yhdistyksistä on ottanut tunnukset käyttöön. Jatkossa on tarkoitus kehittää erilaisia asiointipalveluita tai tiedotusmahdollisuuksia tunnuksiin perustuen. Tavoitteena seutuportaalin kehittämisessä on, että kehitys- ja päivitystyö olisi jatkuvaa. Uusia verkkopalveluja pitää edelleen kehittää ja useita niistä on toiminnallisesti järkevä tehdä seudullisesti. Tutustu ajankohtaisiin: -> uutiset -> tapahtumat Kulttuuriyhdistys muutti Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toimipiste on muuttanut Teuvan Orrelasta Jurvan kunnantalolle 2. kerrokseen. Kulttuuriyhdistyksen alueena on edelleen kaikki Suupohjan viisi kuntaa vaikka painopiste on tällä hetkellä Jurvassa ja Spelien tekemisessä. Spelitoimisto sijaitsee samassa toimistossa. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero pysyvät muuttumattomina. Ne ovat ja Jurvalaiset ja muut suupohjalaiset tervetulleeksi uuteen toimistoon toivottaa seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Jurvan kunnantalo PL 5 (Koulutie 8, 2.krs) Jurva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) tai S-posti:

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s.

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s. Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Aikuiskoulutuskeskus on vuosikymmenen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2011 Suupohjan seutukunnan infolehti Ratkaisuja puurakentamiseen. Suomessa rakentamisen palomääräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristövelvoitteet

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011

Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 maailma Etelä-Pohjanmaa Lokakuu 3/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot