SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-info 1/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti AKOssa kehitetään klustereita Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen on päätavoite Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bioelintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti, Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta, kasvuyrittäjyys sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia. AKOa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK. Lisää sivuilla 2 4. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi Verkostopilotti tuloksekas s. 4 Elämyksellisyys näkökulmana brändi-hankkeessa s. 6 Logistia-filmille tuplavoitto s. 7 KASKE-ohjelmalla tuetaan kasvuyrityksiä s. 8 Lisää s. 5 Food Park -tuotantolaitoksen rakentaminen on alkanut Kauhajoen Aronkylään. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tehdas. Tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen tiloihin sijoittuvat yritykset Oy Linseed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy pääsevät tekemään laiteasennuksensa. Tuotannon pitäisi olla käynnissä maaliskuun lopussa Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 Pääkirjoitus/ Timo Vesiluoma Kumppanuutta ja kehitystyön tuloksia Aurinkoista kevättä! Tämä on uuden ohjelmakauden ensimmäinen Suupohja-info, joka ilmestyy myös alkaneella ohjelmakaudella pari kertaa vuodessa. Infon tarkoituksena on tiedottaa Suupohjan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista eri sidosryhmille tiiviissä paketissa. Vuoden 2007 alkupuoli on vaihettumisen aikaa. Vanhan ohjelmakauden lopettelu on käsillä ja uusi ohjelmakausi lähtee käyntiin. Näin on laita mm. aluekeskusohjelman osalta, jossa Kauhajoen seutu valittiin mukaan 35 aluekeskuksen joukkoon. Tässä infossa on katsaus myös menneeseen kauteen kuten Kauhajoen seudun verkostopilotin kokemuksiin ja sen eräisiin sen käynnistämiin hankkeisiin. Pitkäjänteistä toimintaa. Kehitystyö on pitkäjänteistä toimintaa. Oli sitten kyse yrityksen, organisaation, kunnan tai seudun kehittämisestä. Tulokset nähdään yleensä viiveellä. Jälkeenpäin tarkastellessa voidaan kuitenkin nähdä kehitysprosessin vaiheet. Näin on laita myös Verkostopilotin osalta. Nyt voidaan jo selkeästi hahmottaa esim. Teknologiakeskus Logistian, Nikkarikeskuksen, kärkialojen yrityshautomon tai esim. Suupohjan seutuverkon toteutusvaiheita. Uusi kehityskohde on vaikkapa Kauhajoelle rakentuva, Pohjoismaissa ainutlaatuinen ainesosatehdas, joka on osa Food Park -konseptia. Uusia kehittämisprosessin tuotoksia ovat myös TEAKin kehittyvä teknologiakeskus Teuvalla tai esim. huonekaluteollisuuden valtakunnallisen yrittäjäyhdistyksen perustaminen. Seudullisessa kehittämistyössä tulosten aikaansaamiseen tarvitaan kumppanuutta, jossa eri toimijat yhdessä aidosti pohtivat sitä, mitä kehittämistoimia tarvitaan ja miten niitä toteutetaan. Tarvitaan sitkeyttä, sitoutumista ja resursseja suunniteltujen stategioiden toteutukseen eri osahankkeiden avulla. Em. mainitut suupohjalaiset hankkeet ovat monien osatekijöiden ja lukuisten toimijoiden summia. Yhteistä niiden toteuttamiselle on tuo edellä mainittu, pitkäjänteinen strategioiden suunnittelu ja toteuttaminen. Yksittäisen kunnan osalta Teuvan elinkeinostrategia on esimerkki eri toimijoiden pitkäjänteisestä suunnittelusta yhteistyöstä oman kunnan elinkeinojen kehittämiseksi. Uuden aluekeskusohjelman kehittämishaasteita ovat perinteisten kärkitoimialojen kehittämisen lisäksi mm sisällön luominen seutuverkkoon Suupohja Living Lab -teeman avulla, Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen ja koko seutua koskettavan, toimialoista riippumattoman kasvuyrittäjyyden kehittäminen. Kunnallinen palvelurakenneuudistus, Paras-hanke etenee myös Suupohjassa. Parhaillaan pohditaan kunnanjohtajien koordinoimana sitä, miten kuntien palveluja organisoidaan seudullamme. Tässä lehdessä on myös tilannekatsaus asiaan. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen on yksi aluekeskusohjelman kehittämishaasteita.

3 Uusi aluekeskusohjelma vahvistaa kilpailukykyä Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Ohjelman päätavoitteena on vahvistaa seudun kilpailukykyä ja sosiaalista pääomaa. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla osaamista ja erikoistumista. Tärkeää on lisäksi verkottuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bio-elintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Aluekeskusohjelmaa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK (ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma). Ohjelman työvaliokunnan puheenjohtaja on Kauhajoen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja ohjausryhmän puheenjohtaja SEK:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää. Kärkialat vahvasti mukana. Logistia-klusterin kehitysohjelmalla tuetaan yrityksiä (n. 70) ja niiden kannattavaa kasvua. Tavoitteena on muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen Logistia-Instituutin avulla sekä sähköisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Logististen järjestelmien kehittämisen koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (kehitysjohtaja Jaana Suksi). Bio-elintarvikealalla tavoitteena on mm. Food Park Kauhajoki -osaamiskeskittymän ja yrityspuiston kehittäminen sekä yritystoiminnan vahvistaminen. Bio-elintarvikealan kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Barbara Kankaanpää-Anttila). Habit-klusterin kehittämisen päätavoitteena on kehittää alueen noin 200 huonekalu- ja sisustusalan yritystä mm. yhteistyöverkostoja rakentamalla ja uutta teknologiaa hyödyntämällä. Tavoitteena on osaamisverkoston kehittäminen sekä Teak Oy:n teknologiakeskuksen sekä Nikkarikeskus / SeAMK: n Habit-Centren yrityspalvelujen kehittäminen. Huonekalu-sisustusklusterin kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Anne Viitala). Uusia avauksia. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti (koordinaattori Ilppo Karesola), Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta (Antti Niemi-Aro), kasvuyrittäjyys (Johanna Peltoniemi) sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia (Jari Iso-Koivisto). Ohjelmaa ja siten seudun kehittymistä ja vetovoimaisuutta tukee viestintä, jonka koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (seututiedottaja Tiina Rantakoski). Oppiva alue -osiota koordinoi Vaasan yliopiston Levón-instituutti (Helena Eteläaho). Aluekeskusohjelman toteutuksesta vastaa sisäasiainministeriö. Ohjelmaa toteutetaan Suomessa 35 kaupunkiseudulla. Perusrahoituksesta 50 prosenttia tulee sisäasiainministeriöstä, toinen puoli seudun kunnilta. Kauhajoen aluekeskusohjelman budjetti vuodelle 2007 on euroa. Logistia-klusterin ja teknologiakeskuksen kehittäminen on osa Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmaa

4 Uudentyyppinen alueellisen kehittämisen malli tuloksekas Verkostopilotin tulokset ylittivät tavoitteet Kauhajoen seudulla vuosina toteutetun Verkostopilotti-ohjelman tulokset ovat hyviä. Ohjelmalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut seudun elinvoiman lisääminen. Tavoitteeseen on pyritty kärkitoimialojen innovaatioympäristön ja osaamisen kehittämisen, kuntien seudullisen yhteistyön edistämisen sekä yrittäjyyden, seudun imagon ja tietoverkkojen kehittämisen avulla. Verkostopilotin toteutusmallia pidetään myös itsessään uudentyyppisenä alueellisen kehittämisen innovaationa. Seudulle on luotu pienen alueen moderni, klusterivetoinen kehittämismalli. Se pohjautuu luontaisiin klustereihin, osallistavaan suunnitteluun sekä yritysten, oppilaitosten, kehittäjien ja kuntien kumppanuuteen. Keskeistä on tiivis verkottuminen alueen sisällä sekä ulos eri osaamistahoihin. Ohjelma on toiminut osaamisperustan vahvistamiseen ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen tähtäävänä foorumina. Kehittämishankkeita on käynnistetty ohjelman myötävaikutuksella yli 50 kpl. Näiden hankkeiden yhteisvolyymi on yli 20 M. Verkostopilotissa ohjelmaprosessin omistajana on toiminut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK. Se ei ole kuitenkaan vastannut yksin ohjelman toteutuksesta, vaan monista kehitysteemoista ovat vastanneet kumppanuussopimuksen kautta myös toiset asiantuntijaorganisaatiot. Verkostopilotti on ollut hyvin laaja kokonaisuus, jonka yksityiskohtainen esittely on haastavaa. Ohessa on kuitenkin esitetty tiivistetysti ohjelman eräitä keskeisiä tuloksia: Seudun kärkiklustereille (logistiset järjestelmät, huonekaluala sekä elintarvike) on luotu toimivat osaamisrakenteet yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa: Kauhajoelle on luotu Logistia-kokonaisuus, joka käsittää teknologiakeskus Logistian, yrityspuiston, yrityshautomon, logististen järjestelmien professuurin ja tutkimusryhmän (VY), yritysyliopiston ja Logistia-brändin. Lisäksi on valmisteltu mm. verkostomaista Logistia-instituuttia. Nikkarikeskus Huonekalu- ja sisustusalalla on luotu verkostopilottitoimijoiden vetämänä Pohjanmaan Nikkarikeskus, TEAK Oy:n teknologiakeskus ja konseptijohtamisen professuuri. Lisäksi erittäin tärkeää on verkottuminen kansallisesti asumisen osaamisklusterin kanssa. Tässä verkostossa ovat mukana mm. SeAMK/Nikkarikeskus ja TEAK Oy ja Culminatum Oy sekä Lahden tiede- ja yrityspuisto. Yritysten välistä yhteistyötä on edistetty sopimusvalmistushankkeen avulla. Toimialan koordinaattori on vetänyt myös yritysten kanssa nk. fact finding -matkoja mm. Venäjän ja USA:n markkinoille. Food Park Kauhajoki (ry) on verkosto-organisaatio. Se on esimerkki pienen seudun mahdollisuudesta kerätä saman alan toimijat yhteisen brändin alle, jolloin muodostuu merkittävä toimija niin resurssien kuin osaamisen osalta. Se on myös esimerkki perinteisen toimialan uudistamisesta ja modernin ainesosateollisuuden kehittämisestä. Kauhajoella on mm. toteutettu Kauhajoki Food Park -talo koetehtaineen. Aronkylän elintarvikeyrityspuiston 1. vaihe lähtee rakentumaan tänä keväänä. Toimialalle on saatu myös yrityshautomohanke, jossa on mukana noin 15 yritystä. Oppiva Suupohja -kokonaisuudessa on luotu mm. seudullinen oppimispesien verkosto, kehitetty alueen koulutustoimijoiden yhteistyötä ja luotu seudullinen yrittäjyyskasvatusmalli yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Hyvinvoiva Suupohja -osion puitteissa on koordinoitu Suupohjan alueen sosiaali- ja terveysalan seudullista kehittämistoimintaa ja muuta seutuyhteistyötä. Käytännön työmuotoina ovat olleet mm. palvelustrategiatyö, seutuverkkoon liittyvät hoivapalvelut ja seutuportaalin hoivapalveluportti. Lisäksi on kehitetty kuntien yhteistyötä seudun hoivapalveluyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Verkostopilotin kautta on kehitetty myös Suupohjan seutuviestintää, seutuportaalia (www.suupohja.fi) sekä seutuverkkoa. AKO:n aikana on luotu Suupohjan Seutuverkko Oy, joka on Euroopan nopein ja modernein alueellinen tietoverkko. Sisäasianministeriön asettamien arviointikriteerien mukaisesti Kauhajoen seudulla on tapahtunut myönteistä kehitystä elinvoimamuuttujissa: Seudun työpaikat ovat vuosina lisääntyneet 3,6 %, mikä on aluekeskusohjelman vastaavien pienten seutujen eli ykköstila Suomessa. Bruttokansantuote kasvanut yli 10 % /asukas. Kauhajoen työttömyysaste vuoden 2006 lopussa oli noin 10 % (vastaavat luvut v. 2000: 15,7 %). Kärkiklustereista logististen järjestelmien yritysten liikevaihto on kasvanut n.100 % ja elintarvikealalla 40 %. Uusia yrityksiä kärkialoille on perustettu yli 50, jotka työllistävät noin 250 henkilöä. Toimivat yhteistyöverkostot eri osaamistahojen kanssa ovat vahvistuneet. Esimerkkeinä on yhteistyö EPANET-tutkimusverkon, Vaasan yliopiston (VY), Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Foodwest Oy:n kanssa. Ohjelman puitteissa on luotu kansallisia yhteistyöverkostoja, mm. Lahden Tiede- ja yrityspuiston (LTYP) ja VTT biotekniikan kanssa. Kansainvälistä verkottumista on mm. huonekalualan yhteistyö CSIL-Milanon kanssa sekä logististen järjestelmien tutkimusprofessuurin globaali tutkimusyhteistyö mm. Nang Ylangin (Singapore) ja Cambridgen yliopistojen kanssa.

5 Ainutlaatuisen ainesosatehtaan rakentaminen alkoi Kauhajoella Food Park -tuotantotilan rakentaminen aloitettiin toukokuussa Kauhajoelle. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tuotantolaitos. Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Rakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen yritykset tekevät laiteasennukset. Ainesosateollisuus on maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa. Investointihankkeen ansiosta tämän alan teollisuus Suomessa keskittyy Kauhajoelle. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Noin 1400 neliön tuotantotilat rakennuttaa Kauhajoen kaupunki. Rakentaminen on alkanut maansiirtotöillä 2. toukokuuta. Rakennushankkeen kustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on myöntänyt hankkeelle investointitukea euroa. Tiloihin sijoittuvat yritykset ovat Oy Linseed Protein Finland Ltd (Linseed) ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy (Norbiox). Kasviperäisten ainesten fraktiointi tarkoittaa eri ainesten erottelua. Esimerkiksi marjoista voidaan erotella väriaineksia käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Öljypellavasta puolestaan voidaan erottaa esimerkiksi liukoinen kuitu tai siemenydin. Tuotanto käyntiin keväällä Linseed tuottaa pellavasta ainutlaatuisella fraktiointitavalla tuotteita, joilla on lisäarvoa mm. elintarvike- ja lisäravinnesovelluksissa. Linseed Protein Finlandin laiteinvestointi on kooltaan miljoonan euron luokkaa. Tuotannollisen toiminnan on tarkoitus käynnistyä maaliskuun lopussa Linseedin tuotteet ovat liukoinen kuituvalmiste LinoFibre, pellavaproteiinikonsentraatti LinoProt55, lignaanipitoinen kuorivalmiste LinoHusk sekä mm. runsaasti omega-3 rasvahappoja sisältävä siemenydin LinoKernel. Tuotteet valmistetaan yhtiön kehittämällä valmistusmenetelmällä ja niillä on tuotteesta riippuen hyviä toiminnallisia, ravitsemuksellisia ja terveysvaikutteisia ominaisuuksia. Linseed työllistää tällä hetkellä 5 työntekijää, mutta investoinnin ja tuotannollisen toiminnan käynnistyminen nostaa työntekijämäärän henkilöön. Yhtiö tavoittelee myös öljypellavan sopimusviljelypinta-alan kasvattamista asteittain n hehtaariin. Vuonna 2006 sopimusala oli noin 400 hehtaaria. Yhtiön osakkaina ovat toimivan johdon, viljelijöiden ja yksityishenkilöiden lisäksi sijoitusyhtiöt Midinvest Fund EP I Ky ja Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Järviseudun Peruna Oy. Linseedin toimitusjohtaja Matti Sepponen (vas.) ja Norbioxin toimitusjohtaja Jari Siivari rakennustyömaalla. Norbiox myy myös tuotantopalveluja. Norbiox Bioextracts Norbiox Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja teollisuudelle. Norbiox myös myy raaka-aineiden erotuspalveluja muille alan yrityksille. Norbiox on perustettu keväällä 2006 Kauhajoella. Yhtiön perustajina ovat olleet Linseed Oy, Valioravinto Oy, Riitan Herkku Oy ja Kauhajoen lämpöhuolto Oy. Norbiox markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja elintarvike- kosmetiikka- ja rohdos/lääketeollisuudelle. Yhtiö tarjoaa alan pk-yrityksille sopimusvalmistusta ja voi palvella alan suuryrityksiä 1. vaiheen pilot- ja koetuotantopalveluissa. Tuotantotekniikoita ovat erilaiset jauhatukset, uutot (etanoli/vesi), suodatukset/erotukset, kuivaukset, sekä haihdutus. Tehtaan yhteyteen on suunnitteilla myös etanolin kierrätys / väkevöintiyksikkö. Norbioxin toimitusjohtajaksi ja liiketoiminnan käynnistäjäksi on valittu FT Jari Siivari Ikaalisista. Hän on työskennellyt jo 10 vuoden ajan kasviuutetekniikoiden ja kasvien funktionaalisten komponenttien parissa. Jari Siivari on aiemmin työskennellyt mm. Oulun yliopiston biotekniikan laboratorion tutkimusjohtajana ja perustamansa CRS-Biotech Oy:n toimitusjohtajana. Norbiox ja CRS-Biotech ovat sopineet keskenään strategisesta yhteistyöstä, ja osana yhteistyötä toimitusjohtaja Jari Siivari ryhtyy myös Norbioxin toimitusjohtajaksi. Yhtiöiden ja niiden omistajien kesken on saavutettu periaatteellinen yksimielisyys yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä vuoden 2007 aikana. Yrityksen arvioidaan työllistävän Kauhajoen tuotantoyksikössä alkuvaiheessa 5-10 henkilöä

6 Paras-hanke käsittelyssä kuntaseminaareissa Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on käsitelty Suupohjassa laajoissa seminaareissa. Viimeinen tähän liittyvä laaja seminaari on toukokuun lopussa. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Suupohjan alueella Paras-prosessia johtaa alueen kuntajohtajista muodostettu ohjausryhmä, jonka toimeksiannosta varsinainen liikkeelle lähtö tapahtui marraskuussa Tällöin päätettiin selvittää mahdollisuuksia muodostaa laajan Suupohjan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Kristiinankaupunki, Kaskinen) yhteinen yhteistoiminta-alue niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa kuin myös teknisten palvelujen osalta. Selvitysten pohjalta päädyttiin kahden erillisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen, mutta mahdollisuudet yhteistoiminnan lisäämiseen Rannikko-Suupohjan kanssa nousivat vahvasti esiin. Tämän jälkeen Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva päättivät hallitustason päätöksillä käynnistää yhteisen toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Yhteisen näkemyksen luomiseksi kunnat hankkivat Veijo Hurskaisen konsultoimaan prosessia, jonka lopputuloksena pitäisi olla yhteinen, valtuustoissa hyväksytty toimeenpanosuunnitelma ennen elokuun loppua järjestettiin Kauhajoen teknologiakeskuksessa ensimmäinen laaja seminaari, jossa käsiteltiin alueen kehitysnäkymiä erilaisten tunnuslukujen valossa sekä tuotiin esiin yhteistyön mahdollisuuksia, uhkia ja reunaehtoja. Myöhemmin myös kuntien valtuustoryhmät ovat kuntakohtaisissa keskustelutilaisuuksissa saaneet sanoa sanansa em. kysymyksiin. Seuraavassa vaiheessa lähdetään käsittelemään alueen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja rakentamaan yhteistä visiota. Tähän liittyvä seminaari oli 11.5 Teuvan Orrelassa. Tämän jälkeen prosessi jatkuu niin, että 30.5 on viimeinen laaja seminaari ennen toimeenpanosuunnitelman laatimista ja toimittamista valtuustojen käsittelyyn. Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tarvoitteena on ollut turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Tavoite edellyttää kuntarakenteen elinvoimaisuutta, toimintakykyisyyttä ja eheyttä. Lait kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (ns. puitelaki) sekä lait kuntajakolain ja varainsiirtoveron muuttamisesta tulivat voimaan helmikuussa Puitelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun ja siihen sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Trendit ja brändäys aiheena kv. hankkeessa Suupohjan kehittämisyhdistys ry on aloittanut kansainvälisen yhteistyöhankkeen Irlantilaisen West Cork LEADER -toimintaryhmän kanssa. Hanke Knowledge based Economy Observing the Present Scanning the Future pureutuu tulevaisuuden trendeihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Hanke kestää v loppuun. Elämyksellisyys, tuotteistus ja erityisesti brändays ovat nykypäivänä esillä monissa elinkeinojen kehittämistä koskevissa suunnitelmissa. Knowledge Based Economy- hankkeen tavoitteena on valmentaa yrittäjiä ja kehitysorganisaatiota ottamaan huomioon trendien ja kuluttajakäyttäytymisen asettamat vaatimukset. Suupohjaan perustetaan kaksi työryhmää hankkeen asiantuntijoiksi/pilottiryhmäksi. Toinen ryhmä edustaa elintarvike-/matkailualaa ja toinen sisustus- /käsityöläisyys-/designalaa. Aihealueet on valittu siksi, että aloilla elämyksellisyys on noussut tärkeäksi. Kuluttajat etsivät elämyksiä, tiettyjä mielikuvia, asioita jotka haluavat kokea. Elämyksiä ja kokemuksia haetaan niin ruokailusta, matkailusta kuin sisustuksestakin. Asiantuntijatyöryhmän jäsenet pääsevät oppimaan uutta kuluttajakäyttäytymisestä ja trendeistä ja luovat pohjaa elämyksellisyyselinkeinolle. Hankekumppani West Cork LEADER on tehnyt usean vuoden ajan töitä oman alueellisen brändin luomiseksi ja markkinoimiseksi. West Cork Fuschia brand on nyt merkki, jonka kautta irlantilaiset kuluttajat osaavat odottaa laadukasta, ehkä hieman omaperäistäkin palvelua tai elämyksiä. Yhteisen hankkeen kautta tämä westcorkilaisten tieto taito on suupohjalaisten käytettävissä. Vastaavasti westcorkilaiset ovat kiinnostuneita suupohjalaisesta klustereiden kehittämisen mallista. Hankkeen tuloksena syntyy pohjatietoa tarkemman ja tehokkaamman elämyksellisyys-strategian luomiseksi sekä osallistuville yrityksille ja organisaatiolle työkirja, työkalupakki miten uusia tulevaisuuden trendejä pystyy haistelemaan ja ideoita kehittämään eteenpäin. Lisätietoja: -> Kansainvälisyys -> Kv. hanke Irlantiin - 6 -

7 Ajankohtaista Logistia-filmille tuplavoitto WorldMedia-festivaaleilla. Jyväskyläläisen Amigos Median tuottama ja toteuttama Smart Moves -yrityselokuva voitti kaksi merkittävää palkintoa Hampurissa media-alan WorldMediaFestival-tapahtumassa. Yrityselokuva voitti myynninedistämisen kategoriassa messusarjan ykköstilan eli intermedia-globe Gold Award -palkinnon. Lisäksi elokuva voitti ykkössijoituksen koko myynninedistämissarjassa vastaanottaen intermedia-globe Grand Award -palkinnon. Palkintoja vastaanottamassa Hampurissa oli tuottaja Juho Horttanainen Amigos Media Oy:stä sekä asiakas, kehitysjohtaja Jaana Suksi LC Logistics Center Oy:stä. Smart Moves on toteutettu logistisia kuljettimia ja järjestelmiä tarjoavalle Logistia-yritysklusterille. Kauhajoella toimivaan Logistiaan kuuluu noin 70 yritystä. Elokuvaa käytetään imagolliseen yritysesittelyyn seminaareissa ja messuilla ympäri maailmaa. Viisiminuuttisessa elokuvassa rinnastetaan logististen järjestelmien suunnittelu ja toteutus shakin pelaamiseen. Molemmissa on kyse laajojen prosessien ja monisyisten kokonaisuuksien hallinnasta, kertoo tuottaja Juho Horttanainen. Smart Moves on palkittu myös aiemmin US International Film Festivalissa. Lisätietoja: Matkailun ja asumisen markkinointia. Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva osallistuivat yhteisellä osastolla Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Messut keräsivät kauniista kevätsäästä huolimatta yleisöä Areenan tiloihin henkeä. Kunnat esittelivät messuvieraille kuntien tonttitarjontaa, palveluita, matkailukohteita, tapahtumia ja kunnissa meneillään olevia etuuskampanjoita. Eniten yleisön mielenkiintoa herättivät ensi kesän tapahtumat ja etuuskampanjat. Suupohjalaiset matkailuyrittäjät puolestaan osallistuvat Kotimaan matkamessuille Tampereen Pirkkahallissa. Osastolla olivat mukana Ruokamessut, Lauhan matkailuyrittäjät, Marian Luontoateriat ja Mäntylän tila. Ulko-osastolla sisäänkäynnin läheisyydessä lämpesi teuvalaisten puimurisauna. Teuvalle elinkeinopoliittinen ohjelma. Teuvalla on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma yhteistyössä yrittäjien ja kunnan edustajien kanssa. Laadintaprosessin aikana yrittäjät ja kunnan edustajat kävivät yhteistyökysymyksiä perusteellisesti läpi. Yrittäjät odottavat kunnalta ripeää, pitkäjänteistä, tasapuolista ja ennustettavaa päätöksentekoa sekä selkeitä pelisääntöjä yhteistyölle. Ohjelmaan sisältyy mm. 3 prosentin investointien korkotuki ja 10 prosentin suora investointituki alle alle kymmenen henkeä työllistäville pienyrityksille. Muita ohjelmaan sisältyviä asioita ovat mm. kasvuyritysten kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi sekä julkisten hankintojen suunnittelu. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa jatketaan perustamalla muutaman kerran vuodessa kokoontuva yrittäjien ja kunnan edustajien yhteinen toimielin, elinkeinotoimikunta. Se seuraa aktiivisesti elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja tekee esityksiä tarvittavista uusista aloitteista yhteistyön kehittämiseksi

8 Kaske-ohjelmassa kymmenen yritystä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoittamassa Suupohjan kasvu- ja kehitysohjelmassa (KASKE) on mukana kymmenen yritystä. Teuvalta ja Kauhajoelta yrityksiä on neljä, Jurvasta ja Karijoelta yksi. KASKE on suunniteltu suupohjalaisille potentiaalisille kasvuyrityksille. Tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä yrityksen kasvun hallintaan. Ohjelma on käynnistynyt yhteisellä yrittäjien, aluekehittäjätahon, TE-keskuksen ja ohjelmaa toteuttavan Highline Oy:n tapaamisella. Ohjelmassa on meneillään esikartoitusvaihe, jonka jälkeen on yhteinen kahden päivän koulutus. Yrityksille tarjotaan kolme kahden päivän koulutusjaksoa sekä yrityskohtaista konsultointia. KASKE on osa Kasvuyrittäjyys-pilottia, jota Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä vetää aluekeskusohjelmassa. Pilotin avulla tuetaan yritysten kasvua ja pysyvyyttä Suupohjassa. Elinkeinotoimen kuntayhtymä valmistelee pilotin kakkosvaihetta, jossa luodaan mentor-/keskustelupiirejä KASKE-ohjelmassa mukana oleville halukkaille yrityksille. Lisätietoja: Johanna Peltoniemi Elinkeinoasiamies SEK - Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä GSM , EP:n TE-keskuksen kehittämispäällikkö Kari Välimäki (toinen vas.) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän Johanna Peltoniemi, Ilppo Karesola ja Risto Kuutti (oik). innostavat yrityksiä kasvun hallintaan. Suomen huonekaluteollisuuden oma yhdistys aloitti toimintansa Suomen Huonekaluteollisuus ry on aloittanut toimintansa teollisuuden omasta aloitteesta (Bothnia Furniture ry vaihtaa nimensä Suomen Huonekaluteollisuus ry:ksi). 29.maaliskuuta pidetyssä kokouksessa päätettiin yhdistyksen toiminnan pääsuuntaviivoista ja valittiin kuusihenkinen hallitus sekä puheenjohtaja. Toiminnanjohtajaksi hallitus kutsui DI Janne Liiaksen. Ala kohtaa suuria haasteita yrittäjien vanhetessa ja toimialan kansainvälistyessä. Kotimaisen huonekaluvalmistuksen kilpailukykyä on parannettava ja huonekalujen haluttavuutta lisättävä. Valmistajien on ollut vaikea toimia yhdessä, koska yhdistävää tekijää ei aiemmin ole ollut. Esimerkiksi messutoiminta on riistäytynyt käsistä ja isoja valtakunnallisia kauppiaspäiviä ei ole enää kyetty järjestämään. Kehitystoiminta on ollut aikaisemmin Tutustu alueellista ajankohtaisiin: nyt uuden valtakunnallisen teollisuusyhdistyksen avulla yritykset voivat tehdä työtä yhdessä kehittääkseen alaa parhaaksi näkemänsä suunnan mukaan, sekä näkyvyyden lisäämiseksi että tunnettavuuden parantamiseksi. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu tiedotustoiminta, tilastot toiminnan eri alueilta, sidosryhmien kanssa -> uutiset neuvottelu (niin kotimaassa kuin ulkomaillakin) ja alan yleisten toimintaedellytysten -> tapahtumat parantaminen yhteistyössä puutoimialajärjestöjen kanssa. Yhteystiedot: Kunnat ja seudulliset toimijat Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Sipiläntie Teuva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh S-posti:

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa 2008 Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Juha Tall, kehityspäällikkö juha.tall@yrittajat.fi Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2 SUUPOHJA-INFO 1/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti TEEMANA SEUTUYHTEISTYÖ. Suupohja-INFOn teemana on seutuyhteistyö. Lehdestä löydät kokemuksia muun muassa aluekeskusohjelma verkostopilotin toteuttamisesta.

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s.

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s. SUUPOHJA-info 1/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrityspalvelupiste palvelee Uutena seudullisena palveluna on aloittanut Yrityspalvelupiste YritysSuomi Suupohja. Se sijaitsee teknologiakeskus Logistiassa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kauhajoki. Kuntaraportti

Kauhajoki. Kuntaraportti Kauhajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA

SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA I. TILANNEKUVA Suupohjassa on tehty ja tehdään hyvää yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiri on kuitenkin päässyt laimentumaan viime vuosina. Lisäksi

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Ilmajoki. Kuntaraportti

Ilmajoki. Kuntaraportti Ilmajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot