SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-info 1/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti AKOssa kehitetään klustereita Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen on päätavoite Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bioelintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti, Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta, kasvuyrittäjyys sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia. AKOa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK. Lisää sivuilla 2 4. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi Verkostopilotti tuloksekas s. 4 Elämyksellisyys näkökulmana brändi-hankkeessa s. 6 Logistia-filmille tuplavoitto s. 7 KASKE-ohjelmalla tuetaan kasvuyrityksiä s. 8 Lisää s. 5 Food Park -tuotantolaitoksen rakentaminen on alkanut Kauhajoen Aronkylään. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tehdas. Tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen tiloihin sijoittuvat yritykset Oy Linseed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy pääsevät tekemään laiteasennuksensa. Tuotannon pitäisi olla käynnissä maaliskuun lopussa Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 Pääkirjoitus/ Timo Vesiluoma Kumppanuutta ja kehitystyön tuloksia Aurinkoista kevättä! Tämä on uuden ohjelmakauden ensimmäinen Suupohja-info, joka ilmestyy myös alkaneella ohjelmakaudella pari kertaa vuodessa. Infon tarkoituksena on tiedottaa Suupohjan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista eri sidosryhmille tiiviissä paketissa. Vuoden 2007 alkupuoli on vaihettumisen aikaa. Vanhan ohjelmakauden lopettelu on käsillä ja uusi ohjelmakausi lähtee käyntiin. Näin on laita mm. aluekeskusohjelman osalta, jossa Kauhajoen seutu valittiin mukaan 35 aluekeskuksen joukkoon. Tässä infossa on katsaus myös menneeseen kauteen kuten Kauhajoen seudun verkostopilotin kokemuksiin ja sen eräisiin sen käynnistämiin hankkeisiin. Pitkäjänteistä toimintaa. Kehitystyö on pitkäjänteistä toimintaa. Oli sitten kyse yrityksen, organisaation, kunnan tai seudun kehittämisestä. Tulokset nähdään yleensä viiveellä. Jälkeenpäin tarkastellessa voidaan kuitenkin nähdä kehitysprosessin vaiheet. Näin on laita myös Verkostopilotin osalta. Nyt voidaan jo selkeästi hahmottaa esim. Teknologiakeskus Logistian, Nikkarikeskuksen, kärkialojen yrityshautomon tai esim. Suupohjan seutuverkon toteutusvaiheita. Uusi kehityskohde on vaikkapa Kauhajoelle rakentuva, Pohjoismaissa ainutlaatuinen ainesosatehdas, joka on osa Food Park -konseptia. Uusia kehittämisprosessin tuotoksia ovat myös TEAKin kehittyvä teknologiakeskus Teuvalla tai esim. huonekaluteollisuuden valtakunnallisen yrittäjäyhdistyksen perustaminen. Seudullisessa kehittämistyössä tulosten aikaansaamiseen tarvitaan kumppanuutta, jossa eri toimijat yhdessä aidosti pohtivat sitä, mitä kehittämistoimia tarvitaan ja miten niitä toteutetaan. Tarvitaan sitkeyttä, sitoutumista ja resursseja suunniteltujen stategioiden toteutukseen eri osahankkeiden avulla. Em. mainitut suupohjalaiset hankkeet ovat monien osatekijöiden ja lukuisten toimijoiden summia. Yhteistä niiden toteuttamiselle on tuo edellä mainittu, pitkäjänteinen strategioiden suunnittelu ja toteuttaminen. Yksittäisen kunnan osalta Teuvan elinkeinostrategia on esimerkki eri toimijoiden pitkäjänteisestä suunnittelusta yhteistyöstä oman kunnan elinkeinojen kehittämiseksi. Uuden aluekeskusohjelman kehittämishaasteita ovat perinteisten kärkitoimialojen kehittämisen lisäksi mm sisällön luominen seutuverkkoon Suupohja Living Lab -teeman avulla, Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen ja koko seutua koskettavan, toimialoista riippumattoman kasvuyrittäjyyden kehittäminen. Kunnallinen palvelurakenneuudistus, Paras-hanke etenee myös Suupohjassa. Parhaillaan pohditaan kunnanjohtajien koordinoimana sitä, miten kuntien palveluja organisoidaan seudullamme. Tässä lehdessä on myös tilannekatsaus asiaan. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen on yksi aluekeskusohjelman kehittämishaasteita.

3 Uusi aluekeskusohjelma vahvistaa kilpailukykyä Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Ohjelman päätavoitteena on vahvistaa seudun kilpailukykyä ja sosiaalista pääomaa. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla osaamista ja erikoistumista. Tärkeää on lisäksi verkottuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bio-elintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Aluekeskusohjelmaa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK (ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma). Ohjelman työvaliokunnan puheenjohtaja on Kauhajoen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja ohjausryhmän puheenjohtaja SEK:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää. Kärkialat vahvasti mukana. Logistia-klusterin kehitysohjelmalla tuetaan yrityksiä (n. 70) ja niiden kannattavaa kasvua. Tavoitteena on muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen Logistia-Instituutin avulla sekä sähköisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Logististen järjestelmien kehittämisen koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (kehitysjohtaja Jaana Suksi). Bio-elintarvikealalla tavoitteena on mm. Food Park Kauhajoki -osaamiskeskittymän ja yrityspuiston kehittäminen sekä yritystoiminnan vahvistaminen. Bio-elintarvikealan kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Barbara Kankaanpää-Anttila). Habit-klusterin kehittämisen päätavoitteena on kehittää alueen noin 200 huonekalu- ja sisustusalan yritystä mm. yhteistyöverkostoja rakentamalla ja uutta teknologiaa hyödyntämällä. Tavoitteena on osaamisverkoston kehittäminen sekä Teak Oy:n teknologiakeskuksen sekä Nikkarikeskus / SeAMK: n Habit-Centren yrityspalvelujen kehittäminen. Huonekalu-sisustusklusterin kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Anne Viitala). Uusia avauksia. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti (koordinaattori Ilppo Karesola), Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta (Antti Niemi-Aro), kasvuyrittäjyys (Johanna Peltoniemi) sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia (Jari Iso-Koivisto). Ohjelmaa ja siten seudun kehittymistä ja vetovoimaisuutta tukee viestintä, jonka koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (seututiedottaja Tiina Rantakoski). Oppiva alue -osiota koordinoi Vaasan yliopiston Levón-instituutti (Helena Eteläaho). Aluekeskusohjelman toteutuksesta vastaa sisäasiainministeriö. Ohjelmaa toteutetaan Suomessa 35 kaupunkiseudulla. Perusrahoituksesta 50 prosenttia tulee sisäasiainministeriöstä, toinen puoli seudun kunnilta. Kauhajoen aluekeskusohjelman budjetti vuodelle 2007 on euroa. Logistia-klusterin ja teknologiakeskuksen kehittäminen on osa Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmaa

4 Uudentyyppinen alueellisen kehittämisen malli tuloksekas Verkostopilotin tulokset ylittivät tavoitteet Kauhajoen seudulla vuosina toteutetun Verkostopilotti-ohjelman tulokset ovat hyviä. Ohjelmalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut seudun elinvoiman lisääminen. Tavoitteeseen on pyritty kärkitoimialojen innovaatioympäristön ja osaamisen kehittämisen, kuntien seudullisen yhteistyön edistämisen sekä yrittäjyyden, seudun imagon ja tietoverkkojen kehittämisen avulla. Verkostopilotin toteutusmallia pidetään myös itsessään uudentyyppisenä alueellisen kehittämisen innovaationa. Seudulle on luotu pienen alueen moderni, klusterivetoinen kehittämismalli. Se pohjautuu luontaisiin klustereihin, osallistavaan suunnitteluun sekä yritysten, oppilaitosten, kehittäjien ja kuntien kumppanuuteen. Keskeistä on tiivis verkottuminen alueen sisällä sekä ulos eri osaamistahoihin. Ohjelma on toiminut osaamisperustan vahvistamiseen ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen tähtäävänä foorumina. Kehittämishankkeita on käynnistetty ohjelman myötävaikutuksella yli 50 kpl. Näiden hankkeiden yhteisvolyymi on yli 20 M. Verkostopilotissa ohjelmaprosessin omistajana on toiminut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK. Se ei ole kuitenkaan vastannut yksin ohjelman toteutuksesta, vaan monista kehitysteemoista ovat vastanneet kumppanuussopimuksen kautta myös toiset asiantuntijaorganisaatiot. Verkostopilotti on ollut hyvin laaja kokonaisuus, jonka yksityiskohtainen esittely on haastavaa. Ohessa on kuitenkin esitetty tiivistetysti ohjelman eräitä keskeisiä tuloksia: Seudun kärkiklustereille (logistiset järjestelmät, huonekaluala sekä elintarvike) on luotu toimivat osaamisrakenteet yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa: Kauhajoelle on luotu Logistia-kokonaisuus, joka käsittää teknologiakeskus Logistian, yrityspuiston, yrityshautomon, logististen järjestelmien professuurin ja tutkimusryhmän (VY), yritysyliopiston ja Logistia-brändin. Lisäksi on valmisteltu mm. verkostomaista Logistia-instituuttia. Nikkarikeskus Huonekalu- ja sisustusalalla on luotu verkostopilottitoimijoiden vetämänä Pohjanmaan Nikkarikeskus, TEAK Oy:n teknologiakeskus ja konseptijohtamisen professuuri. Lisäksi erittäin tärkeää on verkottuminen kansallisesti asumisen osaamisklusterin kanssa. Tässä verkostossa ovat mukana mm. SeAMK/Nikkarikeskus ja TEAK Oy ja Culminatum Oy sekä Lahden tiede- ja yrityspuisto. Yritysten välistä yhteistyötä on edistetty sopimusvalmistushankkeen avulla. Toimialan koordinaattori on vetänyt myös yritysten kanssa nk. fact finding -matkoja mm. Venäjän ja USA:n markkinoille. Food Park Kauhajoki (ry) on verkosto-organisaatio. Se on esimerkki pienen seudun mahdollisuudesta kerätä saman alan toimijat yhteisen brändin alle, jolloin muodostuu merkittävä toimija niin resurssien kuin osaamisen osalta. Se on myös esimerkki perinteisen toimialan uudistamisesta ja modernin ainesosateollisuuden kehittämisestä. Kauhajoella on mm. toteutettu Kauhajoki Food Park -talo koetehtaineen. Aronkylän elintarvikeyrityspuiston 1. vaihe lähtee rakentumaan tänä keväänä. Toimialalle on saatu myös yrityshautomohanke, jossa on mukana noin 15 yritystä. Oppiva Suupohja -kokonaisuudessa on luotu mm. seudullinen oppimispesien verkosto, kehitetty alueen koulutustoimijoiden yhteistyötä ja luotu seudullinen yrittäjyyskasvatusmalli yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Hyvinvoiva Suupohja -osion puitteissa on koordinoitu Suupohjan alueen sosiaali- ja terveysalan seudullista kehittämistoimintaa ja muuta seutuyhteistyötä. Käytännön työmuotoina ovat olleet mm. palvelustrategiatyö, seutuverkkoon liittyvät hoivapalvelut ja seutuportaalin hoivapalveluportti. Lisäksi on kehitetty kuntien yhteistyötä seudun hoivapalveluyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Verkostopilotin kautta on kehitetty myös Suupohjan seutuviestintää, seutuportaalia (www.suupohja.fi) sekä seutuverkkoa. AKO:n aikana on luotu Suupohjan Seutuverkko Oy, joka on Euroopan nopein ja modernein alueellinen tietoverkko. Sisäasianministeriön asettamien arviointikriteerien mukaisesti Kauhajoen seudulla on tapahtunut myönteistä kehitystä elinvoimamuuttujissa: Seudun työpaikat ovat vuosina lisääntyneet 3,6 %, mikä on aluekeskusohjelman vastaavien pienten seutujen eli ykköstila Suomessa. Bruttokansantuote kasvanut yli 10 % /asukas. Kauhajoen työttömyysaste vuoden 2006 lopussa oli noin 10 % (vastaavat luvut v. 2000: 15,7 %). Kärkiklustereista logististen järjestelmien yritysten liikevaihto on kasvanut n.100 % ja elintarvikealalla 40 %. Uusia yrityksiä kärkialoille on perustettu yli 50, jotka työllistävät noin 250 henkilöä. Toimivat yhteistyöverkostot eri osaamistahojen kanssa ovat vahvistuneet. Esimerkkeinä on yhteistyö EPANET-tutkimusverkon, Vaasan yliopiston (VY), Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Foodwest Oy:n kanssa. Ohjelman puitteissa on luotu kansallisia yhteistyöverkostoja, mm. Lahden Tiede- ja yrityspuiston (LTYP) ja VTT biotekniikan kanssa. Kansainvälistä verkottumista on mm. huonekalualan yhteistyö CSIL-Milanon kanssa sekä logististen järjestelmien tutkimusprofessuurin globaali tutkimusyhteistyö mm. Nang Ylangin (Singapore) ja Cambridgen yliopistojen kanssa.

5 Ainutlaatuisen ainesosatehtaan rakentaminen alkoi Kauhajoella Food Park -tuotantotilan rakentaminen aloitettiin toukokuussa Kauhajoelle. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tuotantolaitos. Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Rakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen yritykset tekevät laiteasennukset. Ainesosateollisuus on maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa. Investointihankkeen ansiosta tämän alan teollisuus Suomessa keskittyy Kauhajoelle. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Noin 1400 neliön tuotantotilat rakennuttaa Kauhajoen kaupunki. Rakentaminen on alkanut maansiirtotöillä 2. toukokuuta. Rakennushankkeen kustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on myöntänyt hankkeelle investointitukea euroa. Tiloihin sijoittuvat yritykset ovat Oy Linseed Protein Finland Ltd (Linseed) ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy (Norbiox). Kasviperäisten ainesten fraktiointi tarkoittaa eri ainesten erottelua. Esimerkiksi marjoista voidaan erotella väriaineksia käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Öljypellavasta puolestaan voidaan erottaa esimerkiksi liukoinen kuitu tai siemenydin. Tuotanto käyntiin keväällä Linseed tuottaa pellavasta ainutlaatuisella fraktiointitavalla tuotteita, joilla on lisäarvoa mm. elintarvike- ja lisäravinnesovelluksissa. Linseed Protein Finlandin laiteinvestointi on kooltaan miljoonan euron luokkaa. Tuotannollisen toiminnan on tarkoitus käynnistyä maaliskuun lopussa Linseedin tuotteet ovat liukoinen kuituvalmiste LinoFibre, pellavaproteiinikonsentraatti LinoProt55, lignaanipitoinen kuorivalmiste LinoHusk sekä mm. runsaasti omega-3 rasvahappoja sisältävä siemenydin LinoKernel. Tuotteet valmistetaan yhtiön kehittämällä valmistusmenetelmällä ja niillä on tuotteesta riippuen hyviä toiminnallisia, ravitsemuksellisia ja terveysvaikutteisia ominaisuuksia. Linseed työllistää tällä hetkellä 5 työntekijää, mutta investoinnin ja tuotannollisen toiminnan käynnistyminen nostaa työntekijämäärän henkilöön. Yhtiö tavoittelee myös öljypellavan sopimusviljelypinta-alan kasvattamista asteittain n hehtaariin. Vuonna 2006 sopimusala oli noin 400 hehtaaria. Yhtiön osakkaina ovat toimivan johdon, viljelijöiden ja yksityishenkilöiden lisäksi sijoitusyhtiöt Midinvest Fund EP I Ky ja Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Järviseudun Peruna Oy. Linseedin toimitusjohtaja Matti Sepponen (vas.) ja Norbioxin toimitusjohtaja Jari Siivari rakennustyömaalla. Norbiox myy myös tuotantopalveluja. Norbiox Bioextracts Norbiox Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja teollisuudelle. Norbiox myös myy raaka-aineiden erotuspalveluja muille alan yrityksille. Norbiox on perustettu keväällä 2006 Kauhajoella. Yhtiön perustajina ovat olleet Linseed Oy, Valioravinto Oy, Riitan Herkku Oy ja Kauhajoen lämpöhuolto Oy. Norbiox markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja elintarvike- kosmetiikka- ja rohdos/lääketeollisuudelle. Yhtiö tarjoaa alan pk-yrityksille sopimusvalmistusta ja voi palvella alan suuryrityksiä 1. vaiheen pilot- ja koetuotantopalveluissa. Tuotantotekniikoita ovat erilaiset jauhatukset, uutot (etanoli/vesi), suodatukset/erotukset, kuivaukset, sekä haihdutus. Tehtaan yhteyteen on suunnitteilla myös etanolin kierrätys / väkevöintiyksikkö. Norbioxin toimitusjohtajaksi ja liiketoiminnan käynnistäjäksi on valittu FT Jari Siivari Ikaalisista. Hän on työskennellyt jo 10 vuoden ajan kasviuutetekniikoiden ja kasvien funktionaalisten komponenttien parissa. Jari Siivari on aiemmin työskennellyt mm. Oulun yliopiston biotekniikan laboratorion tutkimusjohtajana ja perustamansa CRS-Biotech Oy:n toimitusjohtajana. Norbiox ja CRS-Biotech ovat sopineet keskenään strategisesta yhteistyöstä, ja osana yhteistyötä toimitusjohtaja Jari Siivari ryhtyy myös Norbioxin toimitusjohtajaksi. Yhtiöiden ja niiden omistajien kesken on saavutettu periaatteellinen yksimielisyys yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä vuoden 2007 aikana. Yrityksen arvioidaan työllistävän Kauhajoen tuotantoyksikössä alkuvaiheessa 5-10 henkilöä

6 Paras-hanke käsittelyssä kuntaseminaareissa Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on käsitelty Suupohjassa laajoissa seminaareissa. Viimeinen tähän liittyvä laaja seminaari on toukokuun lopussa. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Suupohjan alueella Paras-prosessia johtaa alueen kuntajohtajista muodostettu ohjausryhmä, jonka toimeksiannosta varsinainen liikkeelle lähtö tapahtui marraskuussa Tällöin päätettiin selvittää mahdollisuuksia muodostaa laajan Suupohjan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Kristiinankaupunki, Kaskinen) yhteinen yhteistoiminta-alue niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa kuin myös teknisten palvelujen osalta. Selvitysten pohjalta päädyttiin kahden erillisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen, mutta mahdollisuudet yhteistoiminnan lisäämiseen Rannikko-Suupohjan kanssa nousivat vahvasti esiin. Tämän jälkeen Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva päättivät hallitustason päätöksillä käynnistää yhteisen toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Yhteisen näkemyksen luomiseksi kunnat hankkivat Veijo Hurskaisen konsultoimaan prosessia, jonka lopputuloksena pitäisi olla yhteinen, valtuustoissa hyväksytty toimeenpanosuunnitelma ennen elokuun loppua järjestettiin Kauhajoen teknologiakeskuksessa ensimmäinen laaja seminaari, jossa käsiteltiin alueen kehitysnäkymiä erilaisten tunnuslukujen valossa sekä tuotiin esiin yhteistyön mahdollisuuksia, uhkia ja reunaehtoja. Myöhemmin myös kuntien valtuustoryhmät ovat kuntakohtaisissa keskustelutilaisuuksissa saaneet sanoa sanansa em. kysymyksiin. Seuraavassa vaiheessa lähdetään käsittelemään alueen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja rakentamaan yhteistä visiota. Tähän liittyvä seminaari oli 11.5 Teuvan Orrelassa. Tämän jälkeen prosessi jatkuu niin, että 30.5 on viimeinen laaja seminaari ennen toimeenpanosuunnitelman laatimista ja toimittamista valtuustojen käsittelyyn. Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tarvoitteena on ollut turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Tavoite edellyttää kuntarakenteen elinvoimaisuutta, toimintakykyisyyttä ja eheyttä. Lait kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (ns. puitelaki) sekä lait kuntajakolain ja varainsiirtoveron muuttamisesta tulivat voimaan helmikuussa Puitelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun ja siihen sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Trendit ja brändäys aiheena kv. hankkeessa Suupohjan kehittämisyhdistys ry on aloittanut kansainvälisen yhteistyöhankkeen Irlantilaisen West Cork LEADER -toimintaryhmän kanssa. Hanke Knowledge based Economy Observing the Present Scanning the Future pureutuu tulevaisuuden trendeihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Hanke kestää v loppuun. Elämyksellisyys, tuotteistus ja erityisesti brändays ovat nykypäivänä esillä monissa elinkeinojen kehittämistä koskevissa suunnitelmissa. Knowledge Based Economy- hankkeen tavoitteena on valmentaa yrittäjiä ja kehitysorganisaatiota ottamaan huomioon trendien ja kuluttajakäyttäytymisen asettamat vaatimukset. Suupohjaan perustetaan kaksi työryhmää hankkeen asiantuntijoiksi/pilottiryhmäksi. Toinen ryhmä edustaa elintarvike-/matkailualaa ja toinen sisustus- /käsityöläisyys-/designalaa. Aihealueet on valittu siksi, että aloilla elämyksellisyys on noussut tärkeäksi. Kuluttajat etsivät elämyksiä, tiettyjä mielikuvia, asioita jotka haluavat kokea. Elämyksiä ja kokemuksia haetaan niin ruokailusta, matkailusta kuin sisustuksestakin. Asiantuntijatyöryhmän jäsenet pääsevät oppimaan uutta kuluttajakäyttäytymisestä ja trendeistä ja luovat pohjaa elämyksellisyyselinkeinolle. Hankekumppani West Cork LEADER on tehnyt usean vuoden ajan töitä oman alueellisen brändin luomiseksi ja markkinoimiseksi. West Cork Fuschia brand on nyt merkki, jonka kautta irlantilaiset kuluttajat osaavat odottaa laadukasta, ehkä hieman omaperäistäkin palvelua tai elämyksiä. Yhteisen hankkeen kautta tämä westcorkilaisten tieto taito on suupohjalaisten käytettävissä. Vastaavasti westcorkilaiset ovat kiinnostuneita suupohjalaisesta klustereiden kehittämisen mallista. Hankkeen tuloksena syntyy pohjatietoa tarkemman ja tehokkaamman elämyksellisyys-strategian luomiseksi sekä osallistuville yrityksille ja organisaatiolle työkirja, työkalupakki miten uusia tulevaisuuden trendejä pystyy haistelemaan ja ideoita kehittämään eteenpäin. Lisätietoja: -> Kansainvälisyys -> Kv. hanke Irlantiin - 6 -

7 Ajankohtaista Logistia-filmille tuplavoitto WorldMedia-festivaaleilla. Jyväskyläläisen Amigos Median tuottama ja toteuttama Smart Moves -yrityselokuva voitti kaksi merkittävää palkintoa Hampurissa media-alan WorldMediaFestival-tapahtumassa. Yrityselokuva voitti myynninedistämisen kategoriassa messusarjan ykköstilan eli intermedia-globe Gold Award -palkinnon. Lisäksi elokuva voitti ykkössijoituksen koko myynninedistämissarjassa vastaanottaen intermedia-globe Grand Award -palkinnon. Palkintoja vastaanottamassa Hampurissa oli tuottaja Juho Horttanainen Amigos Media Oy:stä sekä asiakas, kehitysjohtaja Jaana Suksi LC Logistics Center Oy:stä. Smart Moves on toteutettu logistisia kuljettimia ja järjestelmiä tarjoavalle Logistia-yritysklusterille. Kauhajoella toimivaan Logistiaan kuuluu noin 70 yritystä. Elokuvaa käytetään imagolliseen yritysesittelyyn seminaareissa ja messuilla ympäri maailmaa. Viisiminuuttisessa elokuvassa rinnastetaan logististen järjestelmien suunnittelu ja toteutus shakin pelaamiseen. Molemmissa on kyse laajojen prosessien ja monisyisten kokonaisuuksien hallinnasta, kertoo tuottaja Juho Horttanainen. Smart Moves on palkittu myös aiemmin US International Film Festivalissa. Lisätietoja: Matkailun ja asumisen markkinointia. Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva osallistuivat yhteisellä osastolla Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Messut keräsivät kauniista kevätsäästä huolimatta yleisöä Areenan tiloihin henkeä. Kunnat esittelivät messuvieraille kuntien tonttitarjontaa, palveluita, matkailukohteita, tapahtumia ja kunnissa meneillään olevia etuuskampanjoita. Eniten yleisön mielenkiintoa herättivät ensi kesän tapahtumat ja etuuskampanjat. Suupohjalaiset matkailuyrittäjät puolestaan osallistuvat Kotimaan matkamessuille Tampereen Pirkkahallissa. Osastolla olivat mukana Ruokamessut, Lauhan matkailuyrittäjät, Marian Luontoateriat ja Mäntylän tila. Ulko-osastolla sisäänkäynnin läheisyydessä lämpesi teuvalaisten puimurisauna. Teuvalle elinkeinopoliittinen ohjelma. Teuvalla on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma yhteistyössä yrittäjien ja kunnan edustajien kanssa. Laadintaprosessin aikana yrittäjät ja kunnan edustajat kävivät yhteistyökysymyksiä perusteellisesti läpi. Yrittäjät odottavat kunnalta ripeää, pitkäjänteistä, tasapuolista ja ennustettavaa päätöksentekoa sekä selkeitä pelisääntöjä yhteistyölle. Ohjelmaan sisältyy mm. 3 prosentin investointien korkotuki ja 10 prosentin suora investointituki alle alle kymmenen henkeä työllistäville pienyrityksille. Muita ohjelmaan sisältyviä asioita ovat mm. kasvuyritysten kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi sekä julkisten hankintojen suunnittelu. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa jatketaan perustamalla muutaman kerran vuodessa kokoontuva yrittäjien ja kunnan edustajien yhteinen toimielin, elinkeinotoimikunta. Se seuraa aktiivisesti elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja tekee esityksiä tarvittavista uusista aloitteista yhteistyön kehittämiseksi

8 Kaske-ohjelmassa kymmenen yritystä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoittamassa Suupohjan kasvu- ja kehitysohjelmassa (KASKE) on mukana kymmenen yritystä. Teuvalta ja Kauhajoelta yrityksiä on neljä, Jurvasta ja Karijoelta yksi. KASKE on suunniteltu suupohjalaisille potentiaalisille kasvuyrityksille. Tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä yrityksen kasvun hallintaan. Ohjelma on käynnistynyt yhteisellä yrittäjien, aluekehittäjätahon, TE-keskuksen ja ohjelmaa toteuttavan Highline Oy:n tapaamisella. Ohjelmassa on meneillään esikartoitusvaihe, jonka jälkeen on yhteinen kahden päivän koulutus. Yrityksille tarjotaan kolme kahden päivän koulutusjaksoa sekä yrityskohtaista konsultointia. KASKE on osa Kasvuyrittäjyys-pilottia, jota Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä vetää aluekeskusohjelmassa. Pilotin avulla tuetaan yritysten kasvua ja pysyvyyttä Suupohjassa. Elinkeinotoimen kuntayhtymä valmistelee pilotin kakkosvaihetta, jossa luodaan mentor-/keskustelupiirejä KASKE-ohjelmassa mukana oleville halukkaille yrityksille. Lisätietoja: Johanna Peltoniemi Elinkeinoasiamies SEK - Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä GSM , EP:n TE-keskuksen kehittämispäällikkö Kari Välimäki (toinen vas.) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän Johanna Peltoniemi, Ilppo Karesola ja Risto Kuutti (oik). innostavat yrityksiä kasvun hallintaan. Suomen huonekaluteollisuuden oma yhdistys aloitti toimintansa Suomen Huonekaluteollisuus ry on aloittanut toimintansa teollisuuden omasta aloitteesta (Bothnia Furniture ry vaihtaa nimensä Suomen Huonekaluteollisuus ry:ksi). 29.maaliskuuta pidetyssä kokouksessa päätettiin yhdistyksen toiminnan pääsuuntaviivoista ja valittiin kuusihenkinen hallitus sekä puheenjohtaja. Toiminnanjohtajaksi hallitus kutsui DI Janne Liiaksen. Ala kohtaa suuria haasteita yrittäjien vanhetessa ja toimialan kansainvälistyessä. Kotimaisen huonekaluvalmistuksen kilpailukykyä on parannettava ja huonekalujen haluttavuutta lisättävä. Valmistajien on ollut vaikea toimia yhdessä, koska yhdistävää tekijää ei aiemmin ole ollut. Esimerkiksi messutoiminta on riistäytynyt käsistä ja isoja valtakunnallisia kauppiaspäiviä ei ole enää kyetty järjestämään. Kehitystoiminta on ollut aikaisemmin Tutustu alueellista ajankohtaisiin: nyt uuden valtakunnallisen teollisuusyhdistyksen avulla yritykset voivat tehdä työtä yhdessä kehittääkseen alaa parhaaksi näkemänsä suunnan mukaan, sekä näkyvyyden lisäämiseksi että tunnettavuuden parantamiseksi. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu tiedotustoiminta, tilastot toiminnan eri alueilta, sidosryhmien kanssa -> uutiset neuvottelu (niin kotimaassa kuin ulkomaillakin) ja alan yleisten toimintaedellytysten -> tapahtumat parantaminen yhteistyössä puutoimialajärjestöjen kanssa. Yhteystiedot: Kunnat ja seudulliset toimijat Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Sipiläntie Teuva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh S-posti:

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s.

SUUPOHJA-info 1/2006. Suupohjan seutukunnan infolehti. Tulevaisuustalkoissa pohditaan skenaarioita s. 2-3. Uusien kuntajohtajien näkemyksiä s. SUUPOHJA-info 1/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrityspalvelupiste palvelee Uutena seudullisena palveluna on aloittanut Yrityspalvelupiste YritysSuomi Suupohja. Se sijaitsee teknologiakeskus Logistiassa

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2

SUUPOHJA-INFO 1/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Suupohja hyvä esimerkki pienten keskusten kehittämisestä s. 2 SUUPOHJA-INFO 1/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti TEEMANA SEUTUYHTEISTYÖ. Suupohja-INFOn teemana on seutuyhteistyö. Lehdestä löydät kokemuksia muun muassa aluekeskusohjelma verkostopilotin toteuttamisesta.

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s.

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s. Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Aikuiskoulutuskeskus on vuosikymmenen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2007. Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Huippuluennoitsijat yrittäjyysseminaarissa.

SUUPOHJA-info 2/2007. Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Huippuluennoitsijat yrittäjyysseminaarissa. SUUPOHJA-info 2/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti Yrittäjiä ja aluekehittäjiä opintomatkalle Vietnamiin. Joukko eteläpohjalaisia yritysten edustajia ja aluekehittäjiä matkustaa reilun viikon kestävälle

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti SUUPOHJA-info 1/2008 Suupohjan seutukunnan infolehti kuksen udun Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suomen aluekehityksen ohjelmarakennetta muutetaan hallituksen viime joulukuussa tekemän

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 2/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Kauhajoen seutu eli Suupohja sai erinomaiset arviot KOKO-ohjelman arvioinnissa.

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa 12.10. Teknologiakeskus Logistiassa.

Lisätiedot

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin 10.10.2012 Irma Jaakkola irma.jaakkola@seinajoki.fi Ruokaprovinssi Ruokaprovinssin käynnistys -hanke Ruokaprovinssin käynnistys

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti

PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti Sisältää teollisuutta palvelevan liiketoiminnan 10.10.2013 Seutukaupunki Seutukaupunkeja ovat kaupungit: 1. Jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa 2008 Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Juha Tall, kehityspäällikkö juha.tall@yrittajat.fi Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s. SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti

Lisätiedot

SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT

SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT SEUTUKAUPUNGIT OVAT VAHVOJA PERUSKUNTIA JA MUODOSTAVAT YHDESSÄ MAAKUNTAKESKUSTEN KANSSA SUOMEN TULEVAN KUNTARAKENTEEN RUNGON SATAKUNTALIITTO TKI FOORUMI 10.4.2014 PERTTI

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma Linnan Kehitys, PN Linnan Kehitys, PN Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma 2017-2030 VIERAILIJAT i laakso VETOVOIMATEKIJÄT EROTTUVUUSTEKIJÄT Linnan Kehitys, PN I-laakso projektin toimenpiteet 2017-2018

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Talouden seuraava aalto on biotalous

Talouden seuraava aalto on biotalous Agrobiotalouden innovaatioyhteisö 28.1.2016 Ari Sivula Projektipäällikkö Talouden seuraava aalto on biotalous 50 % enemmän ruokaa Väestön kasvun vuoksi 2030 maailmassa tarvitaan: 30 % enemmän vettä 45

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA

SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA SUUPOHJAN SEUTUSTRATEGIA I. TILANNEKUVA Suupohjassa on tehty ja tehdään hyvää yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiri on kuitenkin päässyt laimentumaan viime vuosina. Lisäksi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Energiaomavarainen seutu ja kestävä kehitys Energiateemaryhmä/eam. Ilppo Karesola, SEK Pottujätteestä euroja-hanke 2004-2006 Suupohjan Perunalaakso

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot