SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJA-info 1/2007. AKOssa kehitetään klustereita. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi. Suupohjan seutukunnan infolehti"

Transkriptio

1 SUUPOHJA-info 1/2007 Suupohjan seutukunnan infolehti AKOssa kehitetään klustereita Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen on päätavoite Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bioelintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti, Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta, kasvuyrittäjyys sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia. AKOa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK. Lisää sivuilla 2 4. Food park -tehtaan rakentaminen alkoi Verkostopilotti tuloksekas s. 4 Elämyksellisyys näkökulmana brändi-hankkeessa s. 6 Logistia-filmille tuplavoitto s. 7 KASKE-ohjelmalla tuetaan kasvuyrityksiä s. 8 Lisää s. 5 Food Park -tuotantolaitoksen rakentaminen on alkanut Kauhajoen Aronkylään. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tehdas. Tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen tiloihin sijoittuvat yritykset Oy Linseed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy pääsevät tekemään laiteasennuksensa. Tuotannon pitäisi olla käynnissä maaliskuun lopussa Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Suupohja-INFO Julkaisija: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Toimituksen postiosoite: C/o LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Päätoimittaja: Ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma p. (06) tai s-posti: Toimitussihteeri: Seututiedottaja Tiina Rantakoski p. (06) tai s-posti:

2 Pääkirjoitus/ Timo Vesiluoma Kumppanuutta ja kehitystyön tuloksia Aurinkoista kevättä! Tämä on uuden ohjelmakauden ensimmäinen Suupohja-info, joka ilmestyy myös alkaneella ohjelmakaudella pari kertaa vuodessa. Infon tarkoituksena on tiedottaa Suupohjan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista eri sidosryhmille tiiviissä paketissa. Vuoden 2007 alkupuoli on vaihettumisen aikaa. Vanhan ohjelmakauden lopettelu on käsillä ja uusi ohjelmakausi lähtee käyntiin. Näin on laita mm. aluekeskusohjelman osalta, jossa Kauhajoen seutu valittiin mukaan 35 aluekeskuksen joukkoon. Tässä infossa on katsaus myös menneeseen kauteen kuten Kauhajoen seudun verkostopilotin kokemuksiin ja sen eräisiin sen käynnistämiin hankkeisiin. Pitkäjänteistä toimintaa. Kehitystyö on pitkäjänteistä toimintaa. Oli sitten kyse yrityksen, organisaation, kunnan tai seudun kehittämisestä. Tulokset nähdään yleensä viiveellä. Jälkeenpäin tarkastellessa voidaan kuitenkin nähdä kehitysprosessin vaiheet. Näin on laita myös Verkostopilotin osalta. Nyt voidaan jo selkeästi hahmottaa esim. Teknologiakeskus Logistian, Nikkarikeskuksen, kärkialojen yrityshautomon tai esim. Suupohjan seutuverkon toteutusvaiheita. Uusi kehityskohde on vaikkapa Kauhajoelle rakentuva, Pohjoismaissa ainutlaatuinen ainesosatehdas, joka on osa Food Park -konseptia. Uusia kehittämisprosessin tuotoksia ovat myös TEAKin kehittyvä teknologiakeskus Teuvalla tai esim. huonekaluteollisuuden valtakunnallisen yrittäjäyhdistyksen perustaminen. Seudullisessa kehittämistyössä tulosten aikaansaamiseen tarvitaan kumppanuutta, jossa eri toimijat yhdessä aidosti pohtivat sitä, mitä kehittämistoimia tarvitaan ja miten niitä toteutetaan. Tarvitaan sitkeyttä, sitoutumista ja resursseja suunniteltujen stategioiden toteutukseen eri osahankkeiden avulla. Em. mainitut suupohjalaiset hankkeet ovat monien osatekijöiden ja lukuisten toimijoiden summia. Yhteistä niiden toteuttamiselle on tuo edellä mainittu, pitkäjänteinen strategioiden suunnittelu ja toteuttaminen. Yksittäisen kunnan osalta Teuvan elinkeinostrategia on esimerkki eri toimijoiden pitkäjänteisestä suunnittelusta yhteistyöstä oman kunnan elinkeinojen kehittämiseksi. Uuden aluekeskusohjelman kehittämishaasteita ovat perinteisten kärkitoimialojen kehittämisen lisäksi mm sisällön luominen seutuverkkoon Suupohja Living Lab -teeman avulla, Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen ja koko seutua koskettavan, toimialoista riippumattoman kasvuyrittäjyyden kehittäminen. Kunnallinen palvelurakenneuudistus, Paras-hanke etenee myös Suupohjassa. Parhaillaan pohditaan kunnanjohtajien koordinoimana sitä, miten kuntien palveluja organisoidaan seudullamme. Tässä lehdessä on myös tilannekatsaus asiaan. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Timo Vesiluoma Ohjelmapäällikkö Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma Kauhajoen kaupunkikeskustan vetovoiman lisääminen on yksi aluekeskusohjelman kehittämishaasteita.

3 Uusi aluekeskusohjelma vahvistaa kilpailukykyä Kauhajoen seutu on mukana uutena alueena kansallisessa aluekeskusohjelmassa Ohjelman päätavoitteena on vahvistaa seudun kilpailukykyä ja sosiaalista pääomaa. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla osaamista ja erikoistumista. Tärkeää on lisäksi verkottuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmalla kehitetään seudun kärkiklustereita, joita ovat bio-elintarvike, Logistia sekä Habit-sisustus- ja kalustusala. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa myös osaamis- ja innovointiverkkoja sekä kehittää vetovoimaista toimintaympäristöä. Aluekeskusohjelmaa hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK (ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma). Ohjelman työvaliokunnan puheenjohtaja on Kauhajoen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja ohjausryhmän puheenjohtaja SEK:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää. Kärkialat vahvasti mukana. Logistia-klusterin kehitysohjelmalla tuetaan yrityksiä (n. 70) ja niiden kannattavaa kasvua. Tavoitteena on muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen Logistia-Instituutin avulla sekä sähköisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Logististen järjestelmien kehittämisen koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (kehitysjohtaja Jaana Suksi). Bio-elintarvikealalla tavoitteena on mm. Food Park Kauhajoki -osaamiskeskittymän ja yrityspuiston kehittäminen sekä yritystoiminnan vahvistaminen. Bio-elintarvikealan kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Barbara Kankaanpää-Anttila). Habit-klusterin kehittämisen päätavoitteena on kehittää alueen noin 200 huonekalu- ja sisustusalan yritystä mm. yhteistyöverkostoja rakentamalla ja uutta teknologiaa hyödyntämällä. Tavoitteena on osaamisverkoston kehittäminen sekä Teak Oy:n teknologiakeskuksen sekä Nikkarikeskus / SeAMK: n Habit-Centren yrityspalvelujen kehittäminen. Huonekalu-sisustusklusterin kehittämiskoordinoinnista vastaa vuonna 2007 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (kehittämiskoordinaattori Anne Viitala). Uusia avauksia. Vanhojen kärkialojen kehittämisen lisäksi aluekeskusohjelmaan sisältyvät myös uusien alojen kasvupilotit, joita ovat mm. Living Lab -tietoyhteiskuntapilotti (koordinaattori Ilppo Karesola), Kauhajoen elinvoimainen kaupunkikeskusta (Antti Niemi-Aro), kasvuyrittäjyys (Johanna Peltoniemi) sekä hyvinvointiyrittäjyys ja itsenäisen suoriutumisen teknologia (Jari Iso-Koivisto). Ohjelmaa ja siten seudun kehittymistä ja vetovoimaisuutta tukee viestintä, jonka koordinoinnista vastaa LC Logistics Center Oy (seututiedottaja Tiina Rantakoski). Oppiva alue -osiota koordinoi Vaasan yliopiston Levón-instituutti (Helena Eteläaho). Aluekeskusohjelman toteutuksesta vastaa sisäasiainministeriö. Ohjelmaa toteutetaan Suomessa 35 kaupunkiseudulla. Perusrahoituksesta 50 prosenttia tulee sisäasiainministeriöstä, toinen puoli seudun kunnilta. Kauhajoen aluekeskusohjelman budjetti vuodelle 2007 on euroa. Logistia-klusterin ja teknologiakeskuksen kehittäminen on osa Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmaa

4 Uudentyyppinen alueellisen kehittämisen malli tuloksekas Verkostopilotin tulokset ylittivät tavoitteet Kauhajoen seudulla vuosina toteutetun Verkostopilotti-ohjelman tulokset ovat hyviä. Ohjelmalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut seudun elinvoiman lisääminen. Tavoitteeseen on pyritty kärkitoimialojen innovaatioympäristön ja osaamisen kehittämisen, kuntien seudullisen yhteistyön edistämisen sekä yrittäjyyden, seudun imagon ja tietoverkkojen kehittämisen avulla. Verkostopilotin toteutusmallia pidetään myös itsessään uudentyyppisenä alueellisen kehittämisen innovaationa. Seudulle on luotu pienen alueen moderni, klusterivetoinen kehittämismalli. Se pohjautuu luontaisiin klustereihin, osallistavaan suunnitteluun sekä yritysten, oppilaitosten, kehittäjien ja kuntien kumppanuuteen. Keskeistä on tiivis verkottuminen alueen sisällä sekä ulos eri osaamistahoihin. Ohjelma on toiminut osaamisperustan vahvistamiseen ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseen tähtäävänä foorumina. Kehittämishankkeita on käynnistetty ohjelman myötävaikutuksella yli 50 kpl. Näiden hankkeiden yhteisvolyymi on yli 20 M. Verkostopilotissa ohjelmaprosessin omistajana on toiminut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK. Se ei ole kuitenkaan vastannut yksin ohjelman toteutuksesta, vaan monista kehitysteemoista ovat vastanneet kumppanuussopimuksen kautta myös toiset asiantuntijaorganisaatiot. Verkostopilotti on ollut hyvin laaja kokonaisuus, jonka yksityiskohtainen esittely on haastavaa. Ohessa on kuitenkin esitetty tiivistetysti ohjelman eräitä keskeisiä tuloksia: Seudun kärkiklustereille (logistiset järjestelmät, huonekaluala sekä elintarvike) on luotu toimivat osaamisrakenteet yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa: Kauhajoelle on luotu Logistia-kokonaisuus, joka käsittää teknologiakeskus Logistian, yrityspuiston, yrityshautomon, logististen järjestelmien professuurin ja tutkimusryhmän (VY), yritysyliopiston ja Logistia-brändin. Lisäksi on valmisteltu mm. verkostomaista Logistia-instituuttia. Nikkarikeskus Huonekalu- ja sisustusalalla on luotu verkostopilottitoimijoiden vetämänä Pohjanmaan Nikkarikeskus, TEAK Oy:n teknologiakeskus ja konseptijohtamisen professuuri. Lisäksi erittäin tärkeää on verkottuminen kansallisesti asumisen osaamisklusterin kanssa. Tässä verkostossa ovat mukana mm. SeAMK/Nikkarikeskus ja TEAK Oy ja Culminatum Oy sekä Lahden tiede- ja yrityspuisto. Yritysten välistä yhteistyötä on edistetty sopimusvalmistushankkeen avulla. Toimialan koordinaattori on vetänyt myös yritysten kanssa nk. fact finding -matkoja mm. Venäjän ja USA:n markkinoille. Food Park Kauhajoki (ry) on verkosto-organisaatio. Se on esimerkki pienen seudun mahdollisuudesta kerätä saman alan toimijat yhteisen brändin alle, jolloin muodostuu merkittävä toimija niin resurssien kuin osaamisen osalta. Se on myös esimerkki perinteisen toimialan uudistamisesta ja modernin ainesosateollisuuden kehittämisestä. Kauhajoella on mm. toteutettu Kauhajoki Food Park -talo koetehtaineen. Aronkylän elintarvikeyrityspuiston 1. vaihe lähtee rakentumaan tänä keväänä. Toimialalle on saatu myös yrityshautomohanke, jossa on mukana noin 15 yritystä. Oppiva Suupohja -kokonaisuudessa on luotu mm. seudullinen oppimispesien verkosto, kehitetty alueen koulutustoimijoiden yhteistyötä ja luotu seudullinen yrittäjyyskasvatusmalli yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Hyvinvoiva Suupohja -osion puitteissa on koordinoitu Suupohjan alueen sosiaali- ja terveysalan seudullista kehittämistoimintaa ja muuta seutuyhteistyötä. Käytännön työmuotoina ovat olleet mm. palvelustrategiatyö, seutuverkkoon liittyvät hoivapalvelut ja seutuportaalin hoivapalveluportti. Lisäksi on kehitetty kuntien yhteistyötä seudun hoivapalveluyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Verkostopilotin kautta on kehitetty myös Suupohjan seutuviestintää, seutuportaalia (www.suupohja.fi) sekä seutuverkkoa. AKO:n aikana on luotu Suupohjan Seutuverkko Oy, joka on Euroopan nopein ja modernein alueellinen tietoverkko. Sisäasianministeriön asettamien arviointikriteerien mukaisesti Kauhajoen seudulla on tapahtunut myönteistä kehitystä elinvoimamuuttujissa: Seudun työpaikat ovat vuosina lisääntyneet 3,6 %, mikä on aluekeskusohjelman vastaavien pienten seutujen eli ykköstila Suomessa. Bruttokansantuote kasvanut yli 10 % /asukas. Kauhajoen työttömyysaste vuoden 2006 lopussa oli noin 10 % (vastaavat luvut v. 2000: 15,7 %). Kärkiklustereista logististen järjestelmien yritysten liikevaihto on kasvanut n.100 % ja elintarvikealalla 40 %. Uusia yrityksiä kärkialoille on perustettu yli 50, jotka työllistävät noin 250 henkilöä. Toimivat yhteistyöverkostot eri osaamistahojen kanssa ovat vahvistuneet. Esimerkkeinä on yhteistyö EPANET-tutkimusverkon, Vaasan yliopiston (VY), Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Foodwest Oy:n kanssa. Ohjelman puitteissa on luotu kansallisia yhteistyöverkostoja, mm. Lahden Tiede- ja yrityspuiston (LTYP) ja VTT biotekniikan kanssa. Kansainvälistä verkottumista on mm. huonekalualan yhteistyö CSIL-Milanon kanssa sekä logististen järjestelmien tutkimusprofessuurin globaali tutkimusyhteistyö mm. Nang Ylangin (Singapore) ja Cambridgen yliopistojen kanssa.

5 Ainutlaatuisen ainesosatehtaan rakentaminen alkoi Kauhajoella Food Park -tuotantotilan rakentaminen aloitettiin toukokuussa Kauhajoelle. Valmistuessaan tehdas on Pohjoismaissakin ainutlaatuinen kasviperäisten ainesten erotteluun keskittynyt tuotantolaitos. Merkittävä teollinen investointi mahdollistaa uudenlaisen kasvien ja kasviperäisten raaka-aineiden jalostuksen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön. Rakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen yritykset tekevät laiteasennukset. Ainesosateollisuus on maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa. Investointihankkeen ansiosta tämän alan teollisuus Suomessa keskittyy Kauhajoelle. Ainesosateollisuus on merkittävä osa myös Kauhajoen seudun elintarvikeosaamisen keskittymää, Food Parkia. Noin 1400 neliön tuotantotilat rakennuttaa Kauhajoen kaupunki. Rakentaminen on alkanut maansiirtotöillä 2. toukokuuta. Rakennushankkeen kustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on myöntänyt hankkeelle investointitukea euroa. Tiloihin sijoittuvat yritykset ovat Oy Linseed Protein Finland Ltd (Linseed) ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy (Norbiox). Kasviperäisten ainesten fraktiointi tarkoittaa eri ainesten erottelua. Esimerkiksi marjoista voidaan erotella väriaineksia käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Öljypellavasta puolestaan voidaan erottaa esimerkiksi liukoinen kuitu tai siemenydin. Tuotanto käyntiin keväällä Linseed tuottaa pellavasta ainutlaatuisella fraktiointitavalla tuotteita, joilla on lisäarvoa mm. elintarvike- ja lisäravinnesovelluksissa. Linseed Protein Finlandin laiteinvestointi on kooltaan miljoonan euron luokkaa. Tuotannollisen toiminnan on tarkoitus käynnistyä maaliskuun lopussa Linseedin tuotteet ovat liukoinen kuituvalmiste LinoFibre, pellavaproteiinikonsentraatti LinoProt55, lignaanipitoinen kuorivalmiste LinoHusk sekä mm. runsaasti omega-3 rasvahappoja sisältävä siemenydin LinoKernel. Tuotteet valmistetaan yhtiön kehittämällä valmistusmenetelmällä ja niillä on tuotteesta riippuen hyviä toiminnallisia, ravitsemuksellisia ja terveysvaikutteisia ominaisuuksia. Linseed työllistää tällä hetkellä 5 työntekijää, mutta investoinnin ja tuotannollisen toiminnan käynnistyminen nostaa työntekijämäärän henkilöön. Yhtiö tavoittelee myös öljypellavan sopimusviljelypinta-alan kasvattamista asteittain n hehtaariin. Vuonna 2006 sopimusala oli noin 400 hehtaaria. Yhtiön osakkaina ovat toimivan johdon, viljelijöiden ja yksityishenkilöiden lisäksi sijoitusyhtiöt Midinvest Fund EP I Ky ja Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Järviseudun Peruna Oy. Linseedin toimitusjohtaja Matti Sepponen (vas.) ja Norbioxin toimitusjohtaja Jari Siivari rakennustyömaalla. Norbiox myy myös tuotantopalveluja. Norbiox Bioextracts Norbiox Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja teollisuudelle. Norbiox myös myy raaka-aineiden erotuspalveluja muille alan yrityksille. Norbiox on perustettu keväällä 2006 Kauhajoella. Yhtiön perustajina ovat olleet Linseed Oy, Valioravinto Oy, Riitan Herkku Oy ja Kauhajoen lämpöhuolto Oy. Norbiox markkinoi kasveista erotettavia ainesosia ja räätälöityjä raaka-ainekomponentteja elintarvike- kosmetiikka- ja rohdos/lääketeollisuudelle. Yhtiö tarjoaa alan pk-yrityksille sopimusvalmistusta ja voi palvella alan suuryrityksiä 1. vaiheen pilot- ja koetuotantopalveluissa. Tuotantotekniikoita ovat erilaiset jauhatukset, uutot (etanoli/vesi), suodatukset/erotukset, kuivaukset, sekä haihdutus. Tehtaan yhteyteen on suunnitteilla myös etanolin kierrätys / väkevöintiyksikkö. Norbioxin toimitusjohtajaksi ja liiketoiminnan käynnistäjäksi on valittu FT Jari Siivari Ikaalisista. Hän on työskennellyt jo 10 vuoden ajan kasviuutetekniikoiden ja kasvien funktionaalisten komponenttien parissa. Jari Siivari on aiemmin työskennellyt mm. Oulun yliopiston biotekniikan laboratorion tutkimusjohtajana ja perustamansa CRS-Biotech Oy:n toimitusjohtajana. Norbiox ja CRS-Biotech ovat sopineet keskenään strategisesta yhteistyöstä, ja osana yhteistyötä toimitusjohtaja Jari Siivari ryhtyy myös Norbioxin toimitusjohtajaksi. Yhtiöiden ja niiden omistajien kesken on saavutettu periaatteellinen yksimielisyys yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä vuoden 2007 aikana. Yrityksen arvioidaan työllistävän Kauhajoen tuotantoyksikössä alkuvaiheessa 5-10 henkilöä

6 Paras-hanke käsittelyssä kuntaseminaareissa Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on käsitelty Suupohjassa laajoissa seminaareissa. Viimeinen tähän liittyvä laaja seminaari on toukokuun lopussa. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Suupohjan alueella Paras-prosessia johtaa alueen kuntajohtajista muodostettu ohjausryhmä, jonka toimeksiannosta varsinainen liikkeelle lähtö tapahtui marraskuussa Tällöin päätettiin selvittää mahdollisuuksia muodostaa laajan Suupohjan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Kristiinankaupunki, Kaskinen) yhteinen yhteistoiminta-alue niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa kuin myös teknisten palvelujen osalta. Selvitysten pohjalta päädyttiin kahden erillisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen, mutta mahdollisuudet yhteistoiminnan lisäämiseen Rannikko-Suupohjan kanssa nousivat vahvasti esiin. Tämän jälkeen Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva päättivät hallitustason päätöksillä käynnistää yhteisen toimeenpanosuunnitelman laatimisen. Yhteisen näkemyksen luomiseksi kunnat hankkivat Veijo Hurskaisen konsultoimaan prosessia, jonka lopputuloksena pitäisi olla yhteinen, valtuustoissa hyväksytty toimeenpanosuunnitelma ennen elokuun loppua järjestettiin Kauhajoen teknologiakeskuksessa ensimmäinen laaja seminaari, jossa käsiteltiin alueen kehitysnäkymiä erilaisten tunnuslukujen valossa sekä tuotiin esiin yhteistyön mahdollisuuksia, uhkia ja reunaehtoja. Myöhemmin myös kuntien valtuustoryhmät ovat kuntakohtaisissa keskustelutilaisuuksissa saaneet sanoa sanansa em. kysymyksiin. Seuraavassa vaiheessa lähdetään käsittelemään alueen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja rakentamaan yhteistä visiota. Tähän liittyvä seminaari oli 11.5 Teuvan Orrelassa. Tämän jälkeen prosessi jatkuu niin, että 30.5 on viimeinen laaja seminaari ennen toimeenpanosuunnitelman laatimista ja toimittamista valtuustojen käsittelyyn. Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tarvoitteena on ollut turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Tavoite edellyttää kuntarakenteen elinvoimaisuutta, toimintakykyisyyttä ja eheyttä. Lait kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (ns. puitelaki) sekä lait kuntajakolain ja varainsiirtoveron muuttamisesta tulivat voimaan helmikuussa Puitelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun ja siihen sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Trendit ja brändäys aiheena kv. hankkeessa Suupohjan kehittämisyhdistys ry on aloittanut kansainvälisen yhteistyöhankkeen Irlantilaisen West Cork LEADER -toimintaryhmän kanssa. Hanke Knowledge based Economy Observing the Present Scanning the Future pureutuu tulevaisuuden trendeihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Hanke kestää v loppuun. Elämyksellisyys, tuotteistus ja erityisesti brändays ovat nykypäivänä esillä monissa elinkeinojen kehittämistä koskevissa suunnitelmissa. Knowledge Based Economy- hankkeen tavoitteena on valmentaa yrittäjiä ja kehitysorganisaatiota ottamaan huomioon trendien ja kuluttajakäyttäytymisen asettamat vaatimukset. Suupohjaan perustetaan kaksi työryhmää hankkeen asiantuntijoiksi/pilottiryhmäksi. Toinen ryhmä edustaa elintarvike-/matkailualaa ja toinen sisustus- /käsityöläisyys-/designalaa. Aihealueet on valittu siksi, että aloilla elämyksellisyys on noussut tärkeäksi. Kuluttajat etsivät elämyksiä, tiettyjä mielikuvia, asioita jotka haluavat kokea. Elämyksiä ja kokemuksia haetaan niin ruokailusta, matkailusta kuin sisustuksestakin. Asiantuntijatyöryhmän jäsenet pääsevät oppimaan uutta kuluttajakäyttäytymisestä ja trendeistä ja luovat pohjaa elämyksellisyyselinkeinolle. Hankekumppani West Cork LEADER on tehnyt usean vuoden ajan töitä oman alueellisen brändin luomiseksi ja markkinoimiseksi. West Cork Fuschia brand on nyt merkki, jonka kautta irlantilaiset kuluttajat osaavat odottaa laadukasta, ehkä hieman omaperäistäkin palvelua tai elämyksiä. Yhteisen hankkeen kautta tämä westcorkilaisten tieto taito on suupohjalaisten käytettävissä. Vastaavasti westcorkilaiset ovat kiinnostuneita suupohjalaisesta klustereiden kehittämisen mallista. Hankkeen tuloksena syntyy pohjatietoa tarkemman ja tehokkaamman elämyksellisyys-strategian luomiseksi sekä osallistuville yrityksille ja organisaatiolle työkirja, työkalupakki miten uusia tulevaisuuden trendejä pystyy haistelemaan ja ideoita kehittämään eteenpäin. Lisätietoja: -> Kansainvälisyys -> Kv. hanke Irlantiin - 6 -

7 Ajankohtaista Logistia-filmille tuplavoitto WorldMedia-festivaaleilla. Jyväskyläläisen Amigos Median tuottama ja toteuttama Smart Moves -yrityselokuva voitti kaksi merkittävää palkintoa Hampurissa media-alan WorldMediaFestival-tapahtumassa. Yrityselokuva voitti myynninedistämisen kategoriassa messusarjan ykköstilan eli intermedia-globe Gold Award -palkinnon. Lisäksi elokuva voitti ykkössijoituksen koko myynninedistämissarjassa vastaanottaen intermedia-globe Grand Award -palkinnon. Palkintoja vastaanottamassa Hampurissa oli tuottaja Juho Horttanainen Amigos Media Oy:stä sekä asiakas, kehitysjohtaja Jaana Suksi LC Logistics Center Oy:stä. Smart Moves on toteutettu logistisia kuljettimia ja järjestelmiä tarjoavalle Logistia-yritysklusterille. Kauhajoella toimivaan Logistiaan kuuluu noin 70 yritystä. Elokuvaa käytetään imagolliseen yritysesittelyyn seminaareissa ja messuilla ympäri maailmaa. Viisiminuuttisessa elokuvassa rinnastetaan logististen järjestelmien suunnittelu ja toteutus shakin pelaamiseen. Molemmissa on kyse laajojen prosessien ja monisyisten kokonaisuuksien hallinnasta, kertoo tuottaja Juho Horttanainen. Smart Moves on palkittu myös aiemmin US International Film Festivalissa. Lisätietoja: Matkailun ja asumisen markkinointia. Suupohjan kunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva osallistuivat yhteisellä osastolla Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Messut keräsivät kauniista kevätsäästä huolimatta yleisöä Areenan tiloihin henkeä. Kunnat esittelivät messuvieraille kuntien tonttitarjontaa, palveluita, matkailukohteita, tapahtumia ja kunnissa meneillään olevia etuuskampanjoita. Eniten yleisön mielenkiintoa herättivät ensi kesän tapahtumat ja etuuskampanjat. Suupohjalaiset matkailuyrittäjät puolestaan osallistuvat Kotimaan matkamessuille Tampereen Pirkkahallissa. Osastolla olivat mukana Ruokamessut, Lauhan matkailuyrittäjät, Marian Luontoateriat ja Mäntylän tila. Ulko-osastolla sisäänkäynnin läheisyydessä lämpesi teuvalaisten puimurisauna. Teuvalle elinkeinopoliittinen ohjelma. Teuvalla on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma yhteistyössä yrittäjien ja kunnan edustajien kanssa. Laadintaprosessin aikana yrittäjät ja kunnan edustajat kävivät yhteistyökysymyksiä perusteellisesti läpi. Yrittäjät odottavat kunnalta ripeää, pitkäjänteistä, tasapuolista ja ennustettavaa päätöksentekoa sekä selkeitä pelisääntöjä yhteistyölle. Ohjelmaan sisältyy mm. 3 prosentin investointien korkotuki ja 10 prosentin suora investointituki alle alle kymmenen henkeä työllistäville pienyrityksille. Muita ohjelmaan sisältyviä asioita ovat mm. kasvuyritysten kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi sekä julkisten hankintojen suunnittelu. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa jatketaan perustamalla muutaman kerran vuodessa kokoontuva yrittäjien ja kunnan edustajien yhteinen toimielin, elinkeinotoimikunta. Se seuraa aktiivisesti elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja tekee esityksiä tarvittavista uusista aloitteista yhteistyön kehittämiseksi

8 Kaske-ohjelmassa kymmenen yritystä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoittamassa Suupohjan kasvu- ja kehitysohjelmassa (KASKE) on mukana kymmenen yritystä. Teuvalta ja Kauhajoelta yrityksiä on neljä, Jurvasta ja Karijoelta yksi. KASKE on suunniteltu suupohjalaisille potentiaalisille kasvuyrityksille. Tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä yrityksen kasvun hallintaan. Ohjelma on käynnistynyt yhteisellä yrittäjien, aluekehittäjätahon, TE-keskuksen ja ohjelmaa toteuttavan Highline Oy:n tapaamisella. Ohjelmassa on meneillään esikartoitusvaihe, jonka jälkeen on yhteinen kahden päivän koulutus. Yrityksille tarjotaan kolme kahden päivän koulutusjaksoa sekä yrityskohtaista konsultointia. KASKE on osa Kasvuyrittäjyys-pilottia, jota Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä vetää aluekeskusohjelmassa. Pilotin avulla tuetaan yritysten kasvua ja pysyvyyttä Suupohjassa. Elinkeinotoimen kuntayhtymä valmistelee pilotin kakkosvaihetta, jossa luodaan mentor-/keskustelupiirejä KASKE-ohjelmassa mukana oleville halukkaille yrityksille. Lisätietoja: Johanna Peltoniemi Elinkeinoasiamies SEK - Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä GSM , EP:n TE-keskuksen kehittämispäällikkö Kari Välimäki (toinen vas.) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän Johanna Peltoniemi, Ilppo Karesola ja Risto Kuutti (oik). innostavat yrityksiä kasvun hallintaan. Suomen huonekaluteollisuuden oma yhdistys aloitti toimintansa Suomen Huonekaluteollisuus ry on aloittanut toimintansa teollisuuden omasta aloitteesta (Bothnia Furniture ry vaihtaa nimensä Suomen Huonekaluteollisuus ry:ksi). 29.maaliskuuta pidetyssä kokouksessa päätettiin yhdistyksen toiminnan pääsuuntaviivoista ja valittiin kuusihenkinen hallitus sekä puheenjohtaja. Toiminnanjohtajaksi hallitus kutsui DI Janne Liiaksen. Ala kohtaa suuria haasteita yrittäjien vanhetessa ja toimialan kansainvälistyessä. Kotimaisen huonekaluvalmistuksen kilpailukykyä on parannettava ja huonekalujen haluttavuutta lisättävä. Valmistajien on ollut vaikea toimia yhdessä, koska yhdistävää tekijää ei aiemmin ole ollut. Esimerkiksi messutoiminta on riistäytynyt käsistä ja isoja valtakunnallisia kauppiaspäiviä ei ole enää kyetty järjestämään. Kehitystoiminta on ollut aikaisemmin Tutustu alueellista ajankohtaisiin: nyt uuden valtakunnallisen teollisuusyhdistyksen avulla yritykset voivat tehdä työtä yhdessä kehittääkseen alaa parhaaksi näkemänsä suunnan mukaan, sekä näkyvyyden lisäämiseksi että tunnettavuuden parantamiseksi. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu tiedotustoiminta, tilastot toiminnan eri alueilta, sidosryhmien kanssa -> uutiset neuvottelu (niin kotimaassa kuin ulkomaillakin) ja alan yleisten toimintaedellytysten -> tapahtumat parantaminen yhteistyössä puutoimialajärjestöjen kanssa. Yhteystiedot: Kunnat ja seudulliset toimijat Isojoen kunta Teollisuustie Isojoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Jurvan kunta PL Jurva Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Karijoen kunta Kristiinantie Karijoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Kauhajoen kaupunki PL 500 (Hallintoaukio) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Teuvan kunta Pl 25 (Porvarintie 26) Teuva Puh. (06) Fax. (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti / Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä PL 112 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto Kauhajoki Puh. (06) Faksi (06) S-posti: Kotisivu: Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi Sipiläntie Teuva Puh: S-posti: Kotisivu: Suupohjan seutuviestintä Seututiedottaja Tiina Rantakoski LC Logistics Center Oy Teknologiapuisto Kauhajoki Puh S-posti:

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s.

SUUPOHJA-info 2/2006. Ohjelmatyö taitekohdassa. PARAS-uudistuksessa tositoimiin. Suupohjan seutukunnan infolehti. Yrityshautomot vauhdissa s. SUUPOHJA-info 2/2006 Suupohjan seutukunnan infolehti Ohjelmatyö taitekohdassa Useat kehittämisohjelmat ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Suupohjassa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilotti

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti

SUUPOHJA-info 1/2008 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY... Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suupohjan seutukunnan infolehti SUUPOHJA-info 1/2008 Suupohjan seutukunnan infolehti kuksen udun Seudullista kehittämistä jatketaan KOKO-ohjelmassa. Suomen aluekehityksen ohjelmarakennetta muutetaan hallituksen viime joulukuussa tekemän

Lisätiedot

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3

SUUPOHJA-INFO 2/2005. Suupohjan seutukunnan infolehti. Uusia ohjelmia kaudelle 2007-13 valmistellaan s. 2-3 SUUPOHJA-INFO 2/2005 Suupohjan seutukunnan infolehti HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDET TUULET ESILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusia tuulia käsiteltiin kehittämisseminaarissa 12.10. Teknologiakeskus Logistiassa.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN MAISEMA. SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE 2007-2013 JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI

TULEVAISUUDEN MAISEMA. SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE 2007-2013 JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI TULEVAISUUDEN MAISEMA SUUPOHJAN MAASEUTUOHJELMA VUOSILLE 2007-2013 JA HAKEMUS Leader-TOIMINTARYHMÄKSI 26.9.2006 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1 61800 Kauhajoki www.suupohjankehittamisyhdistys.fi

Lisätiedot

Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä Golf-viheriöt vievät energiahuolto

Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä Golf-viheriöt vievät energiahuolto 1/2008 Sisältöä: Mika Nisula oopperauralla s. 10 Mika Koski yrittäjäuralla s. 11 Saunatunnelmia s. 18 Kestävä energiahuolto tavoitteena s. 8 RTunersien autoissa pelti kiiltää s. 16 Golf-viheriöt vievät

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s.

SUUPOHJA-info 1/2009. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. KOKO 2010. Suupohjan seutukunnan infolehti. KOKO-ohjelmatyön valmistelu alkoi s. Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Teak juhlii 50-vuotista taivaltaan. Aikuiskoulutuskeskus on vuosikymmenen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5

SUUPOHJA-info 2/2009. KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Suupohjan seutukunnan infolehti. Parran ja Sotkan yhteistyö etenee s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 2/2009 Suupohjan seutukunnan infolehti KOKO-ohjelmalle hyvät arviot. Kauhajoen seutu eli Suupohja sai erinomaiset arviot KOKO-ohjelman arvioinnissa.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Yhä useampi surffaa valokuidun kautta Suupohjassa s. 3 Kuva: Heikki Mahlamäki Suupohja vuonna 2024 s. 10 UUSIUTUVA

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5

SUUPOHJA-info 1/2011. Ratkaisuja puurakentamiseen. Suupohjan seutukunnan infolehti. Messupäivä nuorille yrittäjille s. 5 Isojoki Kauhajoki Karijoki Kurikka Teuva SUUPOHJA-info 1/2011 Suupohjan seutukunnan infolehti Ratkaisuja puurakentamiseen. Suomessa rakentamisen palomääräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristövelvoitteet

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS. Vaasan seudun aluekeskusohjelma

TOIMINTAKATSAUS. Vaasan seudun aluekeskusohjelma TOIMINTAKATSAUS 2007 2009 Vaasan seudun aluekeskusohjelma 1 Sisältö ESIPUHE Aluekeskusohjelmasta (AKO) elinvoimaa ja uusia toimintamalleja Vaasan seudulle... 3 KEHITTÄMISKOKONAISUUDET Energiaklusterin

Lisätiedot

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Projektit 2000 2005 Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus KETEK Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kokkolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä kasvuun

Yhteistyöllä kasvuun 2011 Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu Yhteistyöllä kasvuun Kiinassa tilaa osaajille Painonhallinta haastaa tutkijat Luomu kansainvälistyy Makustele on Elintarvikekehityksen osaamisklusterin

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Uusi muhkea 12-sivuinen!

Uusi muhkea 12-sivuinen! 1/2005 Yrityspalvelujen yhteistyö syvenee sivu 2 Iittalan kehittäminen vauhdissa sivu 4 Jaspicomille INNOSUOMI sivu 7 Uusi muhkea 12-sivuinen! Uskoa yrittäjyyteen maaseudulle ja taajamiin Vuosi 2004 valoi

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007.

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007. 14.12. PRIZZ.UUTISET Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007 Pääkirjoitus Uudistumisen aika Prizztech Oy:n nykyinen rooli merkittävänä innovaatioympäristön toimijana on

Lisätiedot