Nimeäminen. Distributed systems - principles & paradigms kirjan luku 5. Kari Systä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimeäminen. Distributed systems - principles & paradigms kirjan luku 5. Kari Systä"

Transkriptio

1 Nimeäminen Distributed systems - principles & paradigms kirjan luku 5 Kari Systä

2 Sisältö Käsitteitä Nimi, tunniste ja osoite Nimeäminen Lattea nimeäminen Rakenteinen nimeäminen Esimerkki: Domain Name System (DNS) Attribuuttiperustainen nimeäminen

3 Nimi Nimi on (bitti-) merkkijono, joka viittaa resurssiin Ihmisystävällinen nimi on yleensä merkkijono /home/systa/face.jpg Teemu Teekkari

4 Tunniste Ohjelmat käyttävät tunnisteita (identifier) viittaamaan olioihin (esim. etäolioviite) 1. Viittaa enintään yhteen olioon 2. Olioon viittaa enintään yksi tunniste 3. Tunniste viittaa aina samaan olioon Jos voidaan antaa jollekin muulle resurssille, se ei ole tunniste Ville Virtanen ei ole tunniste Entä henkilötunnus????

5 Osoite (address) Resurssia käsitellään liityntäpisteen (access point) kautta Liityntäpisteen nimi on osoite Liityntäpiste voi siirtyä paikasta toiseen Resurssi voi tarjota useampia liityntäpisteitä Esim. kotiosoite, puhelinnumero ja Nimeämisjärjestelmä ylläpitää nimi osoite sidontaa yksinkertaisimmillaan taulu (nimi, osoite)-pareja nimen etsintä on usein lähellä reitittämistä

6 Lattea nimeäminen (Flat Naming) Nimessä ei ole rakennetta Esim. hash arvo tai vapaamuotoinen tekstipätkä tunniste osoite -muunnos Broadcast ja multicast Kysy kaikilta/joukolta tunnistetta, paluuviesti palauttaa osoitteen Ehkä joskus riittävän tehokasta Forwarding pointers Kotiperustainen nimeäminen Hajautettu hajautustaulu

7 Forwarding pointers Resurssi jättää stubin poistuessaan luo vastaavan skeletonin saapuessaan

8 Forwarding pointers Vastaus-sanoma tulee oikopolkua

9 Forwarding pointers Tämän jälkeen pyynnöt oikaisevat

10 Kotiperustainen nimeäminen Kotipaikassa pidetään tieto resurssin paikasta Esim. mobiili-ip Jokaisella on kiinteä IP-osoite Kommunikaatio ohjataan kotiagentille Mobiililaitteen muuttaessa verkkoa, se pyytää care-of-osoitteen, joka rekisteröidään kotiagentille

11 Kotiperustainen nimeäminen

12 Rakenteinen nimeäminen Ihmisille sopii paremmin rakenteiset nimet Koostuvat osista /home/systa/face.jpg Nimeämisgraafi on abstraktio, johon nimeäminen perustuu Graafi antaa rakenteen nimille Haku on polun löytämistä graafista

13 Nimiavaruudet Nimet organisoidaan nimiavaruuksiksi (name spaces) Voidaan esittää suunnattuna graafina Lehtisolmu sisältää tyypillisesti tietoa edustamastaan oliosta (esim. osoite) Puusolmut ovat hakemistoja Graafin polut voidaan esittää jonona kaarien nimiä: N:<l 1, l 2,, l n > N on alkusolmu (n 0 ) ja l i on kaaren nimi

14 Esimerkki Nimiavaruudet

15 Nimiavaruudet Jos first(n) = n 0, niin nimi on absoluuttinen Jos first(n) n 0, niin nimi on suhteellinen Monet tiedostojärjestelmät toimivat kuten nimeämisgraafi Absoluuttinen: /home/steen/mbox Suhteellinen steen/mbox Yleensä nimeämisgraafi on directed acyclic graph ja siinä on vain yksi juuri

16 Aliakset Toista nimeä samaan solmuun kutsutaan aliakseksi Esim. N0:<home,steen,keys> ja N0:<keys> UNIX-terminologiassa kova linkki (hard link) Toinen vaihtoehto: symbolinen linkki

17 Aliakset Esimerkki symbolisesta linkistä

18 Se kova linkki oli

19 Nimen etsintä (Name resolution) Prosessia, jossa nimeämisgraafista etsitään tietoa kutsutaan nimen etsimiseksi (name resolution) Etsitään polkua N 0 :< l 1, l 2, l 3 > Aluksi etsitään solmun N 0 hakemistotaulusta solmu N 1, johon l 1 viittaa Seuraavaksi etsitään polkua N 1 :<l 2, l 3 > Sitten N 2 :< l 3 > Etsintä loppuu kun on löydetty solmu N 3

20 Esim.: UNIXin tiedostojärjestelmä UNIXissa puusolmut (hakemistosolmut) ovat tiedostohakemistoja ja lehtisolmut tiedostoja Nimeämisgraafi toteutetaan vierekkäisinä blokkeina loogiselta levyltä Superblokissa on tietoa koko tiedostojärjestelmästä Inodessa on tieto missä tiedostodatablokeissa tiedosto on fyysisesti Tiedostodata-blokissa on tiedostodataa

21 Sulkeumamenetelmä (closure mechanism) Ongelma mistä saadaan juurisolmu (alkukonteksti), josta nimen etsintä aloitetaan Esim.: /home/tta/arwen.jpg: UNIXin inode #0 $HOME/arwen.jpg paikallinen nimipalvelin 112: lähin puhelin

22 Mounting Nimiä voidaan etsiä myös useamman kuin yhden nimiavaruuden sisällä Hakemistosolmussa on tunniste hakemistosolmuun toisessa nimiavaruudesta Hakemistosolmua, jossa tunniste on sanotaan mount point:iksi Hakemistosolmua, johon tunniste viittaa sanotaan mounting point:ksi

23 Esim. nfs mounting Nimiavaruuden mountaamiseen tarvitaan Käsittelyprotokollan nimi Palvelimen nimi Mounting point:n nimi Esim.: Sunin Network File System nfs://flits.cs.vu.nl/home/steen Ongelma: kolme ratkaistavaa nimeä Ratkaisu nfs on yleisesti tunnettu cs.tut.fi etsitään DNS:n avulla /home/steen etsitään toisessa nimiavaruudessa

24 Nimiavaruuden toteuttaminen Isot nimiavaruudet jaetaan loogisiin tasoihin (logical layers) Global layer Sisältää ylimmän tason solmut Erittäin stabiili Administrational layer Koostuu hakemistosolmuista, joita hallinnoi yksi organisaatio tai organisaation osa Melko stabiili Managerial layer Sisältää esimerkiksi loppukäyttäjien hakemistoja ja tiedostoja Solmut muuttuvat säännöllisesti

25 Nimien etsinnän toteuttaminen Nimiavaruus jaetaan zoneihin, jotka ovat toisensa poissulkevia Zone on nimiavaruuden alue, jonka toteuttaa erillinen nimipalvelin Nimiavaruuden hajauttaminen monelle palvelimelle vaikuttaa myös nimien etsintään Oletuksia Ei replikoita Ei kätköjä Asiakkailla pääsy paikalliseen nimien etsijään (name resolver)

26 Nimien etsinnän toteuttaminen Etsitään nimi root:<fi,tut,cs,ftp,pub,src,bar.txt> eli ftp://ftp.cs.tut.fi/pub/src/bar.txt Asiakas tietää, että 5 ensimmäistä osaa haetaan DNS:stä ja loput ovat managerial tasolla

27 Iteratiivinen nimipalvelu Nimi- palvelu <fi, tut, cs, ftp> #<fi> <tut, cs, ftp> #<tut> <cs, ftp> #<cs> <ftp> #<ftp> Root fi tut cs <fi, tut, cs, ftp> #<fi, tut, cs, ftp>

28 Rekursiivinen nimipalvelu <fi, tut, cs, ftp> #<fi, tut, cs, ftp> Root <tut, cs, ftp> Nimi- palvelu #<tut, cs, ftp> fi <cs, ftp> #<cs, ftp> tut #<ftp> cs <ftp> <fi, tut, cs, ftp> #<fi, tut, cs, ftp>

29 Ratkaisujen vertailu Rekursiivinen ratkaisu asettaa kovat suorituskykyvaatimukset palvelimille Siksi globaaleissa palvelimissa vain iteratiivinen ratkaisu Rekursiivisessa tiedon tallettaminen kätköihin tehokkaampaa Rekursiivisessa kommunikointi-kustannukset joskus pienempiä Keskeisin optimointi: pidä vanhat kysely muistissa (cache)

30 Vaatimukset nimipalvelimille Eri tasoilla oleville nimipalvelimille asetetaan erilaisia vaatimuksia Globaali taso Saatavuus tärkeää Asiakkaiden on helppo muistaa(cache) tuloksia suorituskyky ei kriittinen Hallinnollinen taso Palvelimet toimivat organisaatioiden sisällä sisäinen saatavuus tärkeää Myös hallinnollisella tasolla asiakkaiden kätköt vähentävät suorituskyvyn tarvetta

31 Nimiavaruuden toteuttaminen Vaatimuksia nimipalvelimille Managerial taso Hetkelliset palvelun kaatumiset eivät ole kriittisiä Saatavuus ei niin tärkeää Käyttäjät olettavat operaatioiden tapahtuvan nopeasti suorituskyky erittäin tärkeää

32 Domain Name System Linkittää puhelinluettelo tavoin internetin kaksi nimiavaruutta (myös olemassa käänteispalvelu) Verkkotunnus <-> IP-osoitteiksi Merkkijonoesitys nimestä aloitetaan oikeanpuoleisimmasta nimen osasta root:<fi,tut,cs,keltatikka> keltatikka.cs.tut.fi. Nimen maksimipituus on 255 Alipuuta kutsutaan domain:ksi Polkua domainiin kutsutaan domainin nimeksi

33 DNS Jokaisessa zone:ssa on yleensä vähintään kaksi nimipalvelinta (authoritative name server) Primääri- ja sekundääripalvelin Päivitykset tehdään primääripalvelimeen Zone transfer: sekundääripalvelimet pyytävät primääripalvelimelta sisällön Kyselyt ja vastaukset UDP:nä

34 DNS Resurssitietueet Yksi solmu esittää nimiavaruudessa useampaa asiaa: Domain on nimiavaruuden alipuu, johon kuuluvat kaikki sen alla olevat domainit Zone on yksittäisen nimipalvelimen hallinnoima solmujoukko tut.fi ja cs.tut.fi kuuluu samaan domainiin, mutta ei zoneen Zonen osa voidaan delegoida toisen hallinnoitavaksi Solmujen sisältö muodostetaan resurssitiedostolla

35 DNS resurssitietueet Tyyppi Liittyy Kuvaus SOA Zone Tietoa zonesta A Host Tämän solmun edustaman host:n IP osoite MX SRV Domain Viittaa postipalvelim., joka hoitaa tämän noden postin Domain Viittaa tietyn palvelun palvelimeen NS Zone Viittaa nimipalvelimeen joka toteuttaa zonen CNAME Node Symlink primäärisellä nimellä edustettuun nodeen PTR Host Kuvaa IP-osoitteen hostin kanoniseksi nimeksi HINFO Host Tietoa hostista, jota solmu esittää TXT Any Mitä tahansa tärkeätä tietoa

36 Esim: ns.cs.tut.fi $TTL IN SOA ns.cs.tut.fi. hostmaster.cs.tut.fi. ( ) IN NS ns.cs.tut.fi. IN NS ns2.cs.tut.fi. IN NS ns-secondary.funet.fi. cs.tut.fi. 60 IN MX 1 mail.cs.tut.fi. cs.tut.fi. 60 IN MX 10 mx.cs.tut.fi. cs.tut.fi. 60 IN MX 20 mx2.cs.tut.fi.

37 news.cs.tut.fi. IN CNAME news.cc.tut.fi. irc.cs.tut.fi. IN CNAME irc.cc.tut.fi. modeemi.cs.tut.fi. IN NS ns.modeemi.cs.tut.fi. modeemi.cs.tut.fi. IN NS ns.cs.tut.fi. modeemi.cs.tut.fi. IN NS ressu.cc.tut.fi. ns.modeemi.cs.tut.fi. IN A kaarne.cs.tut.fi. 60 IN A kaarne.cs.tut.fi. 60 IN AAAA 2001:708:310:4::31 kaarne.cs.tut.fi. 60 IN A kaarne.cs.tut.fi. 60 IN AAAA 2001:708:310:4::32

38 in-addr.arpa $TTL IN SOA ns.cs.tut.fi. hostmaster.cs.tut.fi. ( ) IN NS IN NS IN NS ns.cs.tut.fi. ns2.cs.tut.fi. ns-secondary.funet.fi. 0 IN PTR net-4.cs.tut.fi. 1 IN PTR default-gw-vlan4.cs.tut.fi. 2 IN PTR ns.cs.tut.fi. 3 IN PTR ns2.cs.tut.fi. 4 IN PTR amurinsorsa.cs.tut.fi. 99 IN PTR olutkyyhky.cs.tut.fi.

39 Esim: ns.cs.tut.fi % host -t MX cs.tut.fi cs.tut.fi mail is handled by 1 mail.cs.tut.fi. cs.tut.fi mail is handled by 10 mx.cs.tut.fi. cs.tut.fi mail is handled by 20 mx2.cs.tut.fi. % host in-addr.arpa domain name pointer olutkyyhky.cs.tut.fi.

40 Address resolution 1. Juuripalvelimen osoite root hints tiedostosta (.) 2. Joltain juuripalvelimista haetaan autoritäärinen nimipalvelin top level domainille (org) 3. tieto seuraavasta nimipalvelimesta (wikipedia.org) 4. Jatketaan kunnes lopulta löydetään hostin osoite Yleensä jotain löytyisi jo cachesta

41 DNS (iteratiivinen nimipalvelu)

42 Juuripalvelimet DNS:ssä on loogisesti 13 juuripalvelinta UDP asettaa rajan Osa hajautettu anycast:n avulla Nimetty A-M: esim. f.root-servers.net

43 DNS Internet Corporation for Assigned Names and Numbers päättää ylimmän tason nimistä fi-domainia hallinnoi Viestintävirasto

44 DNS toimii hyvin, mutta vaihtoehtoja tutkitaan Esimerkkinä CoDoNS Perustuu hajautettuihin hajautustauluihin (DHT) Skaalautuva Vikasietoinen Tehokas

45 Hajautettu hajautustaulu Esimerkkinä P2P-järjestelmä Chord Solmuilla m-bittinen satunnaisesti valittu ID Resurssi avaimella k on pienimmän solmun vastuulla, jolle id k (succ(k)) Hakuja varten sormitaulu (finger table) Enintään m riviä FT p [i] = succ(p+2 i-1 ) p.lookup(k) lähettää edelleen kyselyn q:lle, jolla q=ft p [j] k < FT p [j+1]

46 Chord Selvitetään avainta 26 vastaava solmu alkaen solmusta 1, ja avainta12 vastaava solmu alkaen solmusta 28

47 Attribuuttiperustainen nimeäminen Latteat ja rakenteiset nimet paikkatuntumattomia ja ihmiselle sopivia Joskus tarve tehdä hakuja ominaisuuksien perusteella Resurssit kuvataan joukolla (attribuutti, arvo) - pareja

48 Esimerkki: LDAP Lightweight Directory Access Protocol Tarkoitettu löytämään resursseja kuvaavien hakujen perusteella Organisaatiot voivat julkaista tietoja Voidaan käyttää myös kuten perinteistä nimipalvelua Monenlaisia hakuja Analogia valkoisiin ja keltaisiin sivuihin

49 LDAP (Samoin kuin DNS) LDAP-palvelimet muodostavat puuhierarkian (Toisin kuin DNS:ssä) solmuissa nimiin on sidottu paljon attribuutteja ja hakuja voidaan tehdä attribuutteihin perustuen Puuta kutsutaan nimellä Directory Information Tree (DIT) Koko järjestelmä on nimeltään Directory Information Base (DIB)

50 LDAP Kuvitteellinen esim. hakemistoentrystä dn: uid=fsmith, ou=employees, objectclass: person uid: fsmith telephonenumber: roomnumber: 122G mailhost: mail.foobar.com Osoite /ou=employees/uid=fsmith/

51 Etsintä LDAP Esimerkki hausta: answer = search( &(objectclass=person)(mailhost= mail.foobar.com) ) Meillä käytetään esim. (Windowspuolen) käyttäjähallintaan ja tulostintenjakoon.

52 Yhteenveto nimeämisestä Kolmen tyyppisiä nimiä: Osoite (address) Tunniste (identifier) Ihmisen luettava Litteä nimiavaruus hankala hajautetuissa järjestelmissä broadcasting, forward pointers, home Strukturoidut nimet Attribuuttipohjaiset nimet

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino Sisältö: sovellusarkkitehtuurit Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Loppukäyttäjän palvelut kuten sähköposti ja www (viime viikolla) Verkkoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Network Services Location Manager. Verkon ylläpitäjän opas

Network Services Location Manager. Verkon ylläpitäjän opas apple Network Services Location Manager Verkon ylläpitäjän opas Tässä dokumentissa esitellään Network Services Location (NSL) Manager ja kerrotaan, miten verkko voidaan asettaa niin, että se hyödyntää

Lisätiedot

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa

Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Janne Lusua Indeksit ja niiden käyttö MySQL- ja SQL Server -tietokantatuotteissa Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 3.4.2009 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2)

Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2) Luennon runko TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi :n DNS, reititys ja siirtymävaiheen tekniikat DNS ja reititys Nimestä -osoitteeksi, -osoitteesta nimeksi: AAAA ja perinteinen dotted-decimal Reititysprotokollien

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely

Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely M. Kifer, A. Bernstein & P. M. Lewis: Database Systems. An Application-Oriented Approach. Complete Version. Second Edition. Pearson Addison Wesley, 2006;

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 02 Tietokantojen perusteita Tietokanta Näistä vaatimuksista seuraa: tietokantaan liittyy ohjelmisto, joka hoitaa sitä tämä ohjelmisto varsinaisesti lukee ja kirjoittaa

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Jussi Koskela, jpkoske2@cc.hut.fi Henri Sivonen, hsivonen@iki.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Dynaamisen HTTP-sisällön

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot