IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan?"

Transkriptio

1 VERKKOTEKNIIKKAA Sisältö: Johdatus aiheeseen. Mikä on tieto(kone)verkko ja miksi sellaisia on? Verkot ohjelmistonäkökulmasta. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? Verkot laitteistonäkökulmasta. Mitä kaikkea löytyy verkkokaapelin toisesta päästä ja miksi? Muuta aiheeseen etäisesti liittyvää. Asiakas/palvelin malli. Sähköposti. Timo Alatalo, TC207 1 TTY Ohjelmistotekniikka

2 Mikä on tietokoneverkko? Tietokoneiden tai tietokoneiden kaltaisten laitteiden muodostama kokonaisuus, jossa laitteet pystyvät keskustelemään keskenään. Tietokoneverkko vaatii (näistä lisää myöhemmin): "Fyysisen" yhteyden koneiden välillä (laitteisto, siirtotie). "Henkisen" yhteyden koneiden välillä (ohjelmisto, protokollat ja koneiden nimeäminen/numerointi). Timo Alatalo, TC207 2 TTY Ohjelmistotekniikka

3 Miksi on tietokoneverkkoja? Tietoverkot vähentävät ihmisen tarvetta liikkua: Mahdollistaa tiedon siirtymisen paikasta toiseen napin painalluksella ( , www, uutisryhmät, ryhmäkalenterit,...). Ryhmätyöskentely, kommunikointi yrityksen sisällä. Mahdollistavat resurssien hajauttamisen: Yhteiset tulostimet, joille voi tulostaa kaikilta verkon koneilta. Kustannussäästöt, kun jokainen ei tarvitse omaa tulostinta. Yhteinen levytila, joka näkyy kaikille verkon koneille. Helpompi varmuuskopiointi, ryhmätyöskentely, jne... Yhteiset ohjelmistot, joita voi käyttää kaikilta verkon koneilta. (Ohjelma tarvitsee asentaa vain kerran vrt. ohjelma tarvitsee asentaa kaikille koneille erikseen.) Mahdollistaa yhteiset dokumenttipohjat yms. Helpottaa ylläpidon työtä: Usein konetta voidaan ylläpitää verkon kautta. Timo Alatalo, TC207 3 TTY Ohjelmistotekniikka

4 Verkkojen varjopuolia? Verkko helpottaa väärinkäyttöä: Verkon kautta toisen tietoihin (tietokoneelle) on helppo murtautua. Usein murrettuja koneita käytetään hämäräperäisiin tarkoituksiin. Sähköposti mahdollistaa tehokkaan leviämiskanavan haittaohjelmille (esim virukset, phishing viestit yms). Vaatii paljon asiantuntemusta ylläpidolta: Verkon laitteiden ylläpito, osoite ja nimiavaruuksien hallinta, verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvan varmistaminen ja ylläpito jne. Riippuvaisuus verkosta. Monen ihmisen työt saattavat keskeytyä, mikäli verkko ei toimi. Timo Alatalo, TC207 4 TTY Ohjelmistotekniikka

5 "Henkinen" yhteys protokollat Jotta tietokoneverkko toimisi, pitää verkon koneiden puhua samaa kieltä. Tälläisiä kieliä kutsutaan protokolliksi. Protokollat jaetaan eri tasoihin (ns.osi malli). Alimman tason protokollat vastaavat bittien kuljettamisesta siirtotiellä. Ylemmän tason protokollat vastaavat "tiedon" välittämisestä sovellukselta toiselle. Protokollat muodostavat ns. protokollaperheitä, joista tunnetuin on Internetissä käytetty TCP/IP. Timo Alatalo, TC207 5 TTY Ohjelmistotekniikka

6 TCP/IP protokollaperhe Kokoelma Internetissä käytettyjä protokollia. Muodostuu seuraavista mm. protokollista: IP (Internet Protocol)= Yrittää välittää datapaketit lähettäjältä vastaanottajalle käyttäen jotain siirtotietä (siirtotiestä lisää myöhemmin). TCP (Transmission Control Protocol) = luo luotettavan datakanavan lähettäjän ja vastaanottajan välille käyttäen IPprotokollaa. UDP (User Datagram Protocol) = tarjoaa epäluotettavan siirtopalvelun yksittäisille paketeille käyttäen IP protokollaa. Sovellusprotokollat (HTTP, SSH, FTP, DNS...) = muodostavat sovellusten välisen yhteyden (esim www selailu) käyttäen allaan TCP tai UDP protokollaa. Timo Alatalo, TC207 6 TTY Ohjelmistotekniikka

7 TCP/IP protokollaperhe TCP/IP protokollaperhe kuvataan usein pyramidina, jossa ylimpänä ylimmän tason protokollat (sovellusprotokollat) ja alimpana IP. IP:n alapuolella esitetään lisäksi siirtokerros. Timo Alatalo, TC207 7 TTY Ohjelmistotekniikka

8 IP osoite Verkossa olevat tietokoneet pitää nimetä yksikäsitteisesti, jotta data kulkisi oikeaan paikkaan. Tietokoneet identifioidaan TCP/IP verkossa IP osoitteen avulla. IP osoite on 32 bittinen numerojono, joka kirjoitetaan 8 bitin ryhmissä (esim ). IP protokollan uudemman version 6 (IPv6) osoitteet ovat 128 bittisiä (esim 2001:708:310:4:a00:20ff:fef9:6415). Timo Alatalo, TC207 8 TTY Ohjelmistotekniikka

9 IP osoite IP osoiteavaruus on jaettu IANA:n (Internet Assigned Numbers Authority) toimesta eri maantieteellisille alueille. Euroopan osoiteavaruudesta vastaa RIPE (Reseaux IP Europeens), joka jakaa osoitteita käyttäjäorganisaatioille. Yleensä RIPE jakaa osoiteavaruuksia Internet operaattoreille, jotka pilkkovat ne ja jakavat osia asiakkailleen. Asiakkaat saavat päättää osoiteavaruutensa käytöstä itsenäisesti. Yleensä ylläpito jakaa osoitteet verkon laitteille. Timo Alatalo, TC207 9 TTY Ohjelmistotekniikka

10 Koneiden nimet Internetissä Ihmisen on hankala muistaa numerosarjoja (IP osoite). Tätä varten verkon koneille annetaan yleensä nimi (esim webmail.cs.tut.fi). Nimi muodostuu koneen nimestä (webmail) ja verkkonimestä (cs.tut.fi). Verkkonimi muodostuu maatunnuksesta (fi = Finland), organisaation nimestä (tut = Tampere University of Technology) ja mahdollisesta aliverkon nimestä (cs = Computer Systems) Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

11 Internetin nimipalvelu Jotta nimet ja IP osoitteet toimisivat yhteen, tarvitaan nimipalvelu (DNS, Domain name service), joka huolehtii nimien muuttamisesta osoitteiksi ja toisinpäin. Jokaista verkkonimen osaa varten on nimipalvelin, joka huolehtii kyseisen verkon nimipalvelusta..fi nimipalvelin tietää, mistä löytyy.tut.fi nimipalvelin..tut.fi nimipalvelin taas tietää, mistä löytyy.cs.tut.fi nimipalvelin ja cs.tut.fi nimipalvelin tietää, mikä on webmail.cs.tut.fi koneen IP osoite. Lisäksi on niinsanottuja juurinimipalvelimia, jotka tietävät esim, mistä.fi tai.com nimipalvelin löytyy. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

12 Internetin nimipalvelu Mikäli organisaatio haluaa itselleen verkkonimen (domain), esim tut.fi, tulee tieto kirjata.fi nimipalvelimelle. Tämä tapahtuu.fi verkkojen osalta rekisteröimällä verkkonimi Viestintävirastolle (joko suoraan tai Internet operaattorin kautta). Verkkonimen käyttäjä päättää koneiden nimeämisestä ja mahdollisista aliverkkonimistä itsenäisesti. Verkossa olevalle koneelle pitää kertoa oman nimipalvelimen osoite, jota kone käyttää nimien selvittämiseen. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

13 "Fyysinen" yhteys Verkko vaatii (toimivan) yhteyden koneiden välille. Tälläinen yhteys voi olla: Kuparikaapeli (yleensä parikaapeli). Valokuitu. Langaton yhteys (radioaallot, infrapuna). Siirtotie vastaa bittien siirtämisestä fyysisen yhteyden yli. IP protokolla toimii hyvin monenlaisen siirtotien päällä Esimerkkejä siirtoteistä (ei kannata opetella lyhenteitä ulkoa): Ethernet, Token Ring, PSTN/modeemi, GSM, SDH, ATM, Frame Relay. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

14 Ethernet lähiverkkojen siirtotie Lähiverkko (LAN, Local Area Network) on esimerkiksi kampusalueen tai yrityksen oma verkko (tai sen osa). Lähiverkossa yleensä käytetty siirtotie on Ethernet, joka näkyy tietokoneen käyttäjälle pistokkeena seinässä. Siirtotie voi olla myös langaton (WLAN, Wireless LAN). Nykyisin ethernetissä tietokoneet kytketään kytkimeen, joka ohjaa liikenteen oikealle vastaanottajalle. Liikenne ohjataan tietokoneen verkkokortin MAC osoite mukaan. MAC osoite on verkkokortin valmistajan asettama osoite, jota käyttäjä ei voi muuttaa. Kytkin oppii verkkoliikenteen perusteella, missä kytkimen portissa mikäkin MAC osoite on. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

15 Ethernet lähiverkkojen siirtotie Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

16 Kohti suurempaa verkkoa Lähiverkkoja voidaan myös yhdistää, esimerkiksi TTY:n verkko on useiden lähiverkkojen yhdistelmä. Verkot yhdistetään toisiinsa reitittimellä. Reititin kytketään lähiverkkon kytkimeen kuten tietokoneet. Reitittimellä on myös IP osoite, kuten tietokoneilla. Reititin tietää mitä verkkoja missäkin reitittimen portissa on ja välittää liikenteen oikeaan verkkoon. Verkot yksilöidään verkko osoitteella (IP osoite) ja aliverkkomaskilla (netmask). Verkossa oleva kone tietää oman verkkonsa reitittimen IPosoite (default gateway, oletusyhdyskäytävä) ja aliverkkomaski. Aliverkkomaskin avulla kone päättelee, onko yhteyden kohde omassa lähiverkossa, vai pitääkö datapaketit lähettää reitittimen kautta Internetiin. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

17 Internet Internet on muodostunut useista toisiinsa yhdistetyistä verkoista. Edelleen verkkojen yhdistäminen tehdään reitittimillä. Internetin reitittimet osaavat neuvotella keskenään (reititysprotokollien avulla) miltä reitittimeltä mikäkin verkko löytyy. Mikäli joku verkon yhteys katkeaa, reititysprotokolla ohjaa liikenteen toista kautta, mikäli mahdollista. Osa verkoista on erikoistunut verkkojen yhdistämiseen (esim Internet operaattorit, kuten Suomen korkeakoulujen verkko FUNET). Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

18 Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

19 Palomuurit Palomuuri on ohjelmisto, joka pyrkii estämään asiattomat yhteydenotot Internetistä omaan verkkoon. Palomuuriohjelmisto asennetaan yleensä tarkoitusta varten tehtyyn laitteeseen (tietokone) oman verkon ja Internetin väliin ja mahdollisesti vielä jokaiselle yksittäiselle koneelle. Nykyään kannattaa käyttää myös ns. henkilökohtaisia palomuureja, joilla suojataan yksittäinen kone. Esim zonealarm, Windows XP:n palomuuri, Linuxin netfilter (iptables), Unixien ipfilter. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

20 Palomuurit Oikein toimivan palomuurin asentaminen ja ylläpito vaatii paljon tietämystä tietokoneverkoista ja niissä käytettävistä protokollista. Väärin konfiguroitu palomuuri saattaa estää sovellusten tai palveluiden toiminnan. Esimerkiksi oman koneen pingaamista ei saisi estää (ICMP echo request ja ICMP echo reply pitäisi sallia). Palomuuri on vain osa tietoturvaa ja se ei yleensä suojaa esimerkiksi sähköpostiviruksilta. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

21 Asiakas/Palvelin malli Client/Server (asiakas/palvelin) mallilla tarkoitetaan ohjelmistomallia, jossa varsinainen toiminnallisuus on sijoitettu palvelimelle ja asiakas toimii vain käyttöliittymänä ohjelmistoon (esim www). Mallilla pyritään siirtämään kuormaa muille koneille (käyttöliittymän käsittely hoidetaan asiakaspäässä ja varsinainen "tiedonkäsittely" palvelinpäässä). Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

22 Asiakas/Palvelin malli Palvelin = tietokoneessa ajettava ohjelmisto, joka tarjoaa "palveluita" asiakasohjelmistoille. Asiakas = ohjelmisto, joka käyttää palvelimen palveluita. Mikä tahansa tietokone voi siis toimia palvelimena, mikäli siihen on asennettu palvelinohjelmisto. Yleensä palvelinohjelmistoja ajetaan palvelinkäyttöön rakennetuissa tietokoneissa. Koneet on rakennettu toimimaan 24h/vrk ja kestämään mahdollisia yksittäisten osien rikkoutumisia. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

23 Miten sähköposti kulkee? Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

24 Miten sähköposti kulkee? 1. Käyttäjä kirjoittaa sähköpostiviestin käyttäen sähköpostiohjelmaa (MUA, mail user agent) ja painaa "Send". 2. MUA lähettää viestin lähtevän postin palvelimelle (MTA, mail transfer agent) käyttäen SMTP protokollaa. Postipalvelimen nimi on ennalta konfiguroitu ohjelmaan. 3. MTA kysyy nimipalvelusta, mikä on vastaanottajan postipalvelimen nimi. 4. MTA lähettää viestin vastaanottajan postipalvelimelle käyttäen SMTPprotokollaa. 5. Vastaanottajan postipalvelimen "mail delivery agent" (MDA) siirtää vastaanotetun viestin vastaanottajan postilaatikkoon. 6. Vastaanottaja käskee postiohjelmaansa (MUA) hakemaan uudet viestit postilaatikostaan. 7. Postiohjelma kysyy palvelimelta, onko käyttäjälle uusia viestejä ja hakee ne käyttäen esim POP3 tai IMAP protokollaa. 8. Vastaanottaja lukee viestin. Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

25 Lyhenteitä, lähteitä ja linkkejä OSI = Open systems interconnection FUNET = Finnish university network IP = Internet protocol Internet TCP = Tranmission control protocol What Is This (Tech Target) UDP = User datagram protocol HTTP = Hypertext transfer protocol RIPE FTP = File transfer protocol IANA DNS = Domain name service Viestintävirasto ARP = Address resolution protocol PSTN = Public switched telephone network ATM = Asyncronous transfer mode SDH = Syncronous digital hierarchy SMTP = Simple mail transfer protocol MUA = Mail user agent MTA = Mail transfer agent POP3 = Post office protocol, versio 3 IMAP = Internet message access protocol Timo Alatalo, TC TTY Ohjelmistotekniikka

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 15: Tietoverkot Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Vielä kerran: deadline-muistutus :)

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi TCP/IP Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 Tietojenkäsittelyseminaari 2004 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

0.1 Internet-verkon perustoiminta

0.1 Internet-verkon perustoiminta 8100000 Tietotekniikan peruskurssi 1 0.1 Internet-verkon perustoiminta LAN INTERNET NIMIPALVELIN ( Nameserver, DNS) REITITIN 130.230.24.10 ressu.cc.tut.fi REITITIN REITITIN 130.230.1.22 ariel gw.cc.tut.fi

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen Tietoverkot Ihmisellä on tarve kommunikoida sanallisesti, merkeillä, kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Kommunikaation peruskysymyksiä ovat miten viesti siirretään, minne viesti siirretään, kuinka nopeasti

Lisätiedot

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 Ari Viinikainen Jyväskylän yliopisto 5.6.2014 Teoria 2 - Sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle Rekursiivinen ja Iteratiivinen DNS DNS tarkemmin - kokeile itse Verkkotunnuksen

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus!

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA510 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. IP-protokolla on alemman tason protokolla,

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Report B / 2002 / 3 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015 811338A 2. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Sovelluskerroksen toiminta ja protokollat Luento pohjautuu kirjan James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA

KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA Työn tarkistajat: Työn ohjaaja: Professori Heikki

Lisätiedot

Verkkosanasto. Versio 0 FIN

Verkkosanasto. Versio 0 FIN Verkkosanasto Tässä Verkkosanastossa on perustietoja Brother-laitteiden verkkotoimintojen lisäominaisuuksista, yleistietoja verkkotoiminnoista sekä yleisimpien termien selityksiä. Tuetut protokollat ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

4. Verkkokerros ja reitittimet

4. Verkkokerros ja reitittimet 4. Verkkokerros ja reitittimet Verkkokerroksen perusprosessit ovat: 1. Datan kapselointi IP-paketeiksi, 2. IP-paketin reititys verkossa ja 3. IP-osoitejärjestelmä. 1 Verkkokerroksen protokollat Verkkokerros

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TW-EA510v3(c) & 3G/4G TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b/g/n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) avaimen löydät laitteen pohjapuolella olevasta tarrasta.

Lisätiedot

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino Sisältö: sovellusarkkitehtuurit Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Loppukäyttäjän palvelut kuten sähköposti ja www (viime viikolla) Verkkoinfrastruktuurin

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802. TW-EA530 ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen

Lisätiedot

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille Marko Saarijärvi Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

2 Internet & WWW. Internet - verkkojen verkko. Internet ja WWW. Esimerkki keskitason palvelusta: SMTP-protokolla

2 Internet & WWW. Internet - verkkojen verkko. Internet ja WWW. Esimerkki keskitason palvelusta: SMTP-protokolla 2 Internet & WWW Internet - verkkojen verkko Nykyään huomattava osa hypermediasta liittyy siis tavalla tai toisella ns. World Wide Webiin (WWW) Webin ymmärtäminen lienee siis tähdellistä Webiä käytetään

Lisätiedot

2 Internet & WWW. 2 Internet & WWW

2 Internet & WWW. 2 Internet & WWW 2 Internet & WWW Nykyään huomattava osa hypermediasta liittyy siis tavalla tai toisella ns. World Wide Webiin (WWW) - "Webin" "ymmärtäminen" lienee siis tähdellistä Webiä käytetään hypermedian tekemiseen

Lisätiedot