1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino"

Transkriptio

1 Sisältö: sovellusarkkitehtuurit Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Loppukäyttäjän palvelut kuten sähköposti ja www (viime viikolla) Verkkoinfrastruktuurin palvelut kuten nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Kirjan luvut 2.5, 2.,2.6, 2.8 Tietokoneverkot 205 Sisältö adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali, T. Lindholm, S. Tarkoma: Johdatus tietotekniikkaan-kurssin Sovelluskerros-luennon materiaali, Matti Siekkisen Sovellukset (osa 2) luento 204. Lyhenteitä ja terminologiaa DNS = Domain Name System (nimipalvelu) TLD = top-level domain (ylemmän tason toiminimialue) ISP = Internet service provider ((verkko)palveluntarjoaja) P2P = peer-to-peer (vertaisverkko) DHT = Distributed Hash Table (Hajautettu tiivistetaulu) VoIP = Voice over IP (Internet-puhelu) Churn = vertaisverkossa päätelaitteiden poistuminen ja uusien saapuminen Chunk = BitTorrentissa tiedoston palanen BitTorrent = vertaisverkkoa käyttävä tiedostonjakelusovellus Tracker = BitTorrentin seurantapalvelin Torrent = joukko BitTorrentia ajavia päätelaitteita jotka jakavat samaa tiedostoa Overlay network = päätelaitteiden muodostama sovellustason looginen verkko (kuoriverkko) Topologia = verkon rakenne, miten laitteet ovat yhteydessä toisiinsa Internet-protokollapino Ohjelmistot (software) Facebook Web-selain Käyttöjärjestelmä (operating system, OS) Laiteajurit (drivers) Sähköposti Loppukäyttäjän sovellukset Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros Verkon käyttöön tarvittavat palvelut verkko eli tietoliikenne -palvelu Verkon arkkitehtuuri (palataan tähän reitityksen yhteydessä) Asiakas palvelin-arkkitehtuuri sähköposti TCP IP WiFi selain 2,4 GHz taajuus sähköpostipalvelin 25 TCP IP Ethernet Cat-5-kaapeli Webpalvelin 80

2 Miten tunnistetaan kone ja palvelu, jolle viesti oli tarkoitettu? Sovelluskerroksen tunnisteet ovat nimiä Kuljetuskerroksen tehtävä on erottaa yhteyden päätepisteiden sisällä (isäntäkoneessa) mille sovelluskerroksen ohjelmalle verkosta saapuva viesti on tarkoitettu Kuljetuskerroksen tunnisteina käytetään porttinumeroita (port number) Internetin palveluille on määritelty tietyt numerot (0-495) Asiakasohjelmat käyttävät myös porttinumeroita, mutta ne allokoidaan dynaamisesti ( ) Verkkokerroksen tehtävä on kuljettaa viesti perille laitteelle, jolle se on tarkoitettu Verkkokerroksen tunnisteina käytetään osoitteita (address), esim (IPv4-osoite) Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros Nimipalvelu (domain name system, DNS) Ihmiset pystyvät muistamaan paljon helpommin nimiä kuin numerosarjoja tietokoneiden nimet (hostname) noppa.aalto.fi kone saattaisi nimen perusteella sijaita Suomessa Reitittimille nimet eivät merkitse mitään, sillä ne eivät oikeasti kerro sijaintia Verkkokerroksen tunnisteena käytetään IP-osoitetta Nimipalvelun (domain name system, DNS) tehtävä on yhdistää nimet ja IP-osoitteet toisiinsa Tarjoaa hajautetun ja hierarkisen tietokannan Toimii sovelluskerroksella Muut sovelluskerroksen palvelut käyttävät DNSää hyväkseen 5. Hajautettu ja hierarkinen tietokanta Se- DNS lain client paikallinen DNSpalvelin DNSpalvelin noppa.aalto.fi. Sovellus kysyy samassa koneessa toimivalta DNS:n asiakasohjelmalta (DNS client) nimeä vastaavan kohteen IPosoitetta. Se saattaa olla jopa tallennettuna itse koneelle, tai sitten 2. DNS-asiakas lähettää kyselyn paikallisen verkon DNS-palvelimelle 3. DNS-palvelin vastaa, jos tieto löytyy sen välimuistista (cache) 4. DNS-asiakas kertoo sovellukselle 5. Sovellus muodostaa sitten yhteyden haluttuun palveluun Jos tietoa ei löydy paikallisen DNS-palvelimen välimuistista Juurinimipalvelimet (root DNS servers) Ylätason palvelimet (top-level domain, TLD, servers) Autorisoidut aluepalvelimet (authoratative DNS servers) com org cnn.com fi fi fi aalto.fi Juuripalvelimia 3 (vuonna 204 oikeastaan n. 500, replikoituja) Ylätason palvelimet (TLD): edu, net, ja maakohtaiset us, uk Autorisoidut palvelimet: organisaatioiden omat (tai ISP:n) Näiden lisäksi paikallisia nimipalvelimia, jotka toimivat apuna Se- DNS lain client 0.. Juurinimipalvelin 3& &6 paikallinen DNSpalvelin Ylätason nimipalvelin 7&8 autorisoitu DNSpalvelin noppa.aalto.fi Iteratiivinen nimenselvitysprosessi Jos paikallinen nimipalvelin ei tiedä vastausta, se selvittää iteratiivisesti 3. Paikallinen nimipalvelin kysyy juurinimipalvelimelta Juurinimipalvelimen IP-osoite nimipalvelimella on 4. Juurinimipalvelin kertoo ylätason nimipalvelimen IP-osoitteen 5. Paikallinen nimipalvelin kysyy ylätason palvelimelta 6. Ylätason palvelin kertoo autoratiivisen nimipalvelimen IPosoitteen 7. Paikallinen nimipalvelin kysyy autoratiiviselta nimipalvelimelta 8. Autorisoitu nimipalvelin kertoo pyydettyä nimeä vastaavan IP-osoitteen Olemassa myös rekursiivinen tapa (katso kotitehtävä ). 2

3 do what I mean /27/5 Paikallinen ja autorisoitu nimipalvelin Välimuistin merkitys ISP:llä (tai yrityksen verkossa) on paikallinen nimipalvelin (tai useampi) auttamaan oman verkon asiakkaita selvittämään nimeä vastaavan IP-osoitteen Voi olla samassa lähiverkossa tai sitten vähän kauempana Sen IP-osoite konfiguroidaan jokaiseen koneeseen esim. DHCP:n avulla (dynamic host configuration protocol) samalla kun kone saa itselleen IP-osoitteen ISP:n autorisoitu nimipalvelin vastaa muualta tuleviin kyselyihin Voi olla myös alinimipalvelimia huolehtimaan erikseen osasta nimiavaruutta Paikalliset palvelimet tallentavat nimi IP-osoite-pareja välimuistiinsa (cache) kyselyiden perusteella Sekä TLD- että autorisoitujen palvelinten ja ihan yksittäisten koneiden tietoja Vastaukset saadaan nopeammin, kun aina ei tarvitse kysyä juurinimipalvelimelta lähtien Välimuistin käyttö nopeuttaa kyselyprosessia Välimuistissa oleva tieto vanhenee määräajan (esim. pari päivää) kuluttua Miten sähköpostiohjelma tietää vastaanottajan palvelimen? Vastaanottajan sähköpostiosoitteessa on kaksi osaa: Alkuosa kertoo vastaanottajan sähköpostilaatikon nimen Loppuosa kertoo vastaanottajan verkon nimen (domain name) Verkon nimen perusteella pitää selvittää vastaanottajan sähköpostipalvelimen verkkokerroksen IP-osoite Mutta eihän siinä ole postiserverin vaan verkon nimi?!?? Nimipalvelimeen tallennettavat tiedot Nimi osoite-parit tallennetaan resurssitietueiksi (resource records, RR), esim host -a komennolla saa selville: ;; ANSWER SECTION:! kosh.hut.fi.!5!in!a! Osoitetietueiden tyyppi on A (IPv4) tai AAAA (IPv6-osoitteille) Osoitteiden lisäksi nimipalveluun tallennetaan Alueen (domain) autoratiivisten nimipalvelinten nimet NS-tietueina, jos nimipalvelin itse ei ole autoratiivinen Alias koneen nimelle (canonical hostname) CNAME-tietueena Sähköpostipalvelimen alias MX-tietueena. Alias voi olla vaikka domainin nimi, esim. aalto.fi. DNS:n kyselyprotokollan viestit!!!!! ! ! ID QR Opcode AA TC RD RA Z RCODE! Kysymysten lukumäärä!!!!! Vastausten lukumäärä!!!!! Autorisoitujen nimipalveluiden lukumäärä Lisätieto-RR:n lukumäärä!!!!! Kyselyt (nimi, jota kysytään, ja tyyppi eli esim A tai MX), vaihtuva määrä!!!!! Vastaukset RR-tietueina, sis. Nimi, arvo, tyyppi ja kauanko tieto voimassa (time to live, TTL)! Muut autorisoidut nimipalvelimet, vaihtuva määrä!!!!!!!!!! Lisätietoa, esim sähköpostipalvelimen nimi, vaihtuva määrä!!!!!!!! ! Otsikossa tunniste, lippuja ja tietoa viestin pituudesta, dataosassa itse kysymys tai vastaus siihen (ja lisätietoa) Käyttää kuljetuskerroksen protokollista epäluotettavaa UDP:tä DNS-palvelin odottaa kyselyitä portissa 53 Sekä kysely että vastaus käyttää samaa viestiformaattia Otsikon kentät ID, 6 bittinen yksilöllinen tunniste yhdistämään kyselyn ja sen vastauksen QR= bitti, 0=kysely, = vastaus Opcode=kyselyn tyyppi, esim tavallinen kysely, päivitys AA=, vastannut serveri oli autoratiivinen alueella TC=, vastausta on lyhennetty (ei mahdu udp-pakettiin) RD=, pyyntö käyttää rekursiivista hakua RA=, palvelin tukee rekursiivista hakua, Z=000, varattu, nollia Rcode=vastauksessa ilmenneiden virheiden koodit 3

4 Verkkotunnuksen hallinta Nimipalvelun tietoturva Verkkotunnuksen/nimen (domain name) pitää rekisteröidä Rekisteröinnistä huolehtii ICANNin määrittelemä taho, Suomessa Viestintävirasto vastaa.fi-päätteisistä nimistä Tarvitsee ensisijaisen ja toissijaisen autorisoidun DNSpalvelimen IP-osoitteineen (ei enää pakko olla omaa) Itse nimipalvelimen tietoja voi hallita käsin tai nimipalvelinohjelmiston avulla (esim bind) huolellisuus tärkeää! Nimipalvelimien tietoja voi kopioida toiselle nimipalvelimelle (zone transfer) Tällöin käytetään kuljetuskerroksen TCP-protokollaa Nimipalvelussa olennaista on tietojen saatavuus ja aitous Nimipalvelun haavoittuvuuksia Palvelunestohyökkäyksellä on yritetty tukkia esim juurinimipalvelimet Nimipalvelinten välimuistiin voi yrittää syöttää väärää tietoa (DNS poisoning) Nimipalvelinten ohjelmistoissa on ollut haavoittuvuuksia, joiden avulla tietoja on pystynyt muuttamaan Turvallinen DNS (DNSSEC) Tietueet allekirjoitetaan nimipalvelimen allekirjotusavaimella Ylemmän tason nimipalvelin kertoo kyselijälle alemman tason nimipalvelimen allekirjotuksen tarkastusavaimen Kysyttävää tähän mennessä? Vertaisverkot (P2P) Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Toisenlainen sovellusarkkitehtuuri kuin asiakas-palvelin Ei 24/7 palvelimia Päätelaitteet viestivät suoraan toistensa kanssa Sekä asiakas että palvelin Päätelaitteet (peer) eivät aina verkossa, IP osoitteet vaihtuvat Esimerkkejä sovelluksista: tiedostonjakelu (BitTorrent) median suoratoisto (KanKan) VoIP eli IP-puhelut (Skype) Tiedostonjakelu: asiakas-palvelin vs vertaisverkot Kauanko kestää jakaa tiedosto (F tavua) yhdeltä palvelimelta N:lle päätelaitteelle(pl)? Päätelaitteiden ylä- ja alakaistat ovat rajallisen levyiset u s : palvelimen lähetysnopeus tiedosto, koko F u s palvelin u N d N u d u 2 d 2 Internet-verkko (riittävästi kaistaa) d i : päätelaitteen i latausnopeus d i u i u i : päätelaitteen i lähetysnopeus Tiedoston jakoon kuluva aika: asiakas-palvelin palvelin: lähettää N kopiota tiedostosta peräkkäin: F u s yhteen lähetykseen kuluva aika: F/u s N lähet. kuluva aika: NF/u s PL (asiakas): jokainen vastaanottaa yhden kopion d min = hitaimman asiakkaan latausnopeus verkko kasvaa lineaarisesti d i u i hitaimman asiakkaan latausaika: F/d min N:n funktiona Asiakas palvelin-mallissa tiedoston F jakamiseen N:lle asiakkaalle kuluva aika D c-s > max{nf/u s,,f/d min } 4

5 Tiedoston jakoon kuluva aika: vertaisverkko palvelin: lähettää väh. yhden kopion yhden kopion lähetysaika: F/u s v PL: jokainen lataa yhden kopion hitaimman latausaika: F/d min F:n jakoon N asiakkaalle kuluva aika vertaisverkon avulla u s verkko v PL: yhteensä lataavat NF tavua max lähetysnopeus (rajoittaa max latausnopeutta) on u s + Σu i F D P2P > max{f/u s,,f/d min,,nf/(u s + Σu i )} d i u i kasvaa lineaarisesti N:n funktiona Asiakas-palvelin vs. vertaisverkko: vertailua asiakkaan lähetysnopeus = u, F/u = h, u s = 0u, d min u s vertaisverkko on itseskaalautuva (self scaling) mutta tämä samoin, koska jokainen asiakas lisää verkon kapasiteettia Sisältö Jatkoa sovelluksille: vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Tiedostonjakelu vertaisverkoissa: BitTorrent tiedosto jaettu 256Kb palasiin (chunks) Päätelaitteet (PL, peers) torrentissa lähettävät ja vastaanottavat tiedostonpalasia tracker: pitää kirjaa torrentiin osallistuvista PL:sta Lissu liittyy saa listan muista PL:sta trackerilta ja alkaa vaihdella tiedostonpalasia muiden torrentin PL:n kanssa torrent: tietyn tiedoston palasia jakavien PL:n joukko Tiedostonjakelu vertaisverkoissa: BitTorrent torrentiin liittyvä päätelaite (PL): ei vielä tiedostonpalasia, kerryttää lataamalla muilta rekisteröityy trackeriin saadakseen PL-listan, muodostaa yhteyden osaan PL:sta ( naapurit ) PL:t lähettävät toisilleen palasia samalla kun lataavat niitä PL voi vaihtaa naapureita, joiden kanssa käy vaihtokauppaa palasista churn: PL:ita poistuu ja uusia liittyy kun koko tiedosto ladattu, PL voi joko poistua (itsekäs) tai jäädä torrentin osaksi auttamaan muita lataajia (altruistinen) BitTorrent: tiedostonpalasten treidaus tiedostonpalasten lataaminen: Eri päätelaitteilla eri tiedostonpalaset tietyllä ajanhetkellä Lissu pyytää aika ajoin jokaiselta naapuriltaan listan palasista, jotka heillä on rarest first: Lissu pyytää seuraavaksi naapurien kesken harvinaisimmat palaset palasten lähettäminen: tit-for-tat Rankkaa naapurit niiden lähetysnopeuden mukaan Lähetä palasia top-4 naapurille muut naapurit: ei latausta tai lähetystä (choked) top-4 rankkaus 0s välein Valitse 30s välein satunnainen naapuri ja ala lähettää palasia optimistic unchoke uusi naapuri voi päästä top-4:ään 5

6 BitTorrent: tit-for-tat () Lissu valkkaa satunnaisesti Penan ( optimistic unchoke ) (2) Lissu rankkautuu Penan top-4:een; Pena alkaa myös lähettää (3) Pena rankkautuu Lissun top-4:een Kysyttävää tähän mennessä? Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Mitä nopeammin lähettää, sitä parempien naapurien kanssa voi tehdä vaihtokauppaa ja ladata tiedoston nopeammin. Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Tiivistetaulu Hajautetut tiivistetaulut Ympyrämalliset DHT:t ja kuoriverkot (overlay) Churn ja hajautetut tiivistetaulut Yksinkertainen tietokanta Esim. tietokanta, joka tallentaa (avain, arvo) pareja: avain: hlön nimi; arvo: sotu Avain Arvo John Washington Diana Louise Jones Xiaoming Liu Rakesh Gopal Linda Cohen Lisa Kobayashi avain: elokuvan nimi; arvo: IP-osoite Tiivistetaulu (Hash table) Numeerinen avain helpottaa käsittelyä avain = tiiviste(alkup. avain) (tiiviste=hash) Alkuperäinen avain Avain Arvo John Washington Diana Louise Jones Xiaoming Liu Rakesh Gopal Linda Cohen Lisa Kobayashi Hajautettu tiivistetaulu Eli Distributed Hash Table (DHT) Hajautetaan (avain, arvo) parit miljooniin päätelaitteisiin Parit jaetaan tasan päätelaitteiden kesken Ensimmäiset kehitetty 200 Chord, CAN, Pastry, Tapestry: kaikki julkaistu samana vuonna Peruskäsitteen alkuperä vanhempi (hajautetut tietokannat) Valtava määrä tutkimusta sittemmin 6

7 Hajautettu tiivistetaulu: ominaisuudet Avain-arvo parien jakaminen Mikä tahansa päätelaitteista voi tehdä kyselyn tietokantaan avaimen avulla Tietokanta palauttaa vastaavan arvon Kyselyyn vastaaminen vaatii muutamien viestien lähetyksen PL:n kesken Jokainen päätelaite pitää muistissa vain pienen osan toisista päätelaitteista Churn: tietokanta ei saa mennä rikki Jokaisella päätelaitteelle (PL) annetaan ID Yleensä valitaan satunnaisesti yleisesti: avain-arvo pari annetaan sen päätelaitteen hoidettavaksi, jonka oma ID on lähinnä avainta useimmiten: lähin päätelaite on se, jonka ID tulee ensimmäisenä avaimen jälkeen esim. ID avaruus {0,,2,3,,63} 8 PL:a:,2,3,25,32,40,48,60 avain = 5 à PL 60 tallentaa avain = 60 à PL 60 tallentaa avain = 6 à PL tallentaa Hajautetun tiivistetaulun rakenne Hajautettu tiivistetaulu on kuoriverkko Rakenne/topologia määrittää sen miten kyselyt prosessoidaan Viestien reititys Ympyrässä päätelait tietää vain 60 heti seuraavan naapurin Chord noudattaa ympyrämallia Monia muita rakenteita on kehitetty Kuoriverkko = overlay network Vain osajoukko fyysisen verkon päätelaitteista osallistuu Tieto siirtyy silti fyysisen verkon topologian mukaisesti Kuoriverkon topologiaa voidaan muokata helposti Fyysistä topologiaa ei Kyselyn prosessointi ympyrässä Tarvitaan keskimäärin O(N) viestiä prosessoimaan kysely kun DHT:n koko on N arvo Mitä arvoa avain 53 vastaa? 25 3 Optimointia: Oikotiet arvo 2 25 Mitä arvoa avain 53 vastaa? 3 Tradeoff: reititystaulun koko vs. lähetysten määrä! Seuraajan ja edeltäjän lisäksi pidetään muistissa oikoteitä (shortcuts) Kyselyn prosessointi lyhenee: 6à 3 viestiä O(log N) naapuria muistissa ja O(log N) viestiä per kysely on mahdollista oikoteiden avulla 7

8 Churnin hallinta PL:t muistavat kaksi 3 seuraavaa naapuria 5 PL:t tarkistavat naapurien elonmerkit à ping viestin 4 aika ajoin 2 Seuraava naapuri poistuu 5 à valitse sitä seuraava uudeksi seuraajaksi 0 8 esimerkki: PL 5 poistuu äkisti 5 2 Churnin hallinta PL:t muistavat kaksi seuraavaa naapuria PL:t tarkistavat naapurien elonmerkit à ping viestin aika ajoin Seuraava naapuri poistuu à valitse sitä seuraava uudeksi seuraajaksi 8 esimerkki: PL 5 poistuu äkisti PL 4 huomaa PL 5:n poistuneen à PL 8 seuraajaksi PL 4 kysyy PL 8:lta kuka sen seuraaja on à PL 8:n seuraaja omaksi toiseksi seuraajaksi Haasteet ja sovellutukset Yhteenveto Sovellutuksia BitTorrent käyttää hajautettua tiivistetaulua (Kademlia) Tavallaan hajautettu trackeri: avain=torrent, arvo=iposoitteet Käytetään keskitettyjen trackerien lisäksi Cassandra NoSQL tietokanta Käyttäjiä mm. Facebook, Netflix, reddit, Twitter Amazonin Dynamo tietokanta DynamoDB korvasi Haasteita Epätäsmälliset kyselyt Range queries, esim. MUSE* Tiivistefunktiot rikkovat (tarkoituksella) alkuperäisten avainten järjestyksen Kuormantasaus Churn, heterogeeniset PL:t, epätasainen avainten suosio (kyselyt) Topologia: kuoriverkko vs. fyysinen verkko Viestien reititys maapallon laidalta toiselle ja takaisin Mobiililaitteet ja jatkuva ylläpitoliikenne à akunkesto Nimipalvelu (DNS) tekee Internetistä käytettävän ihmisille Linkkaa nimet IP-osoitteisiin Sovellusarkkitehtuureita on erilaisia Asiakas-palvelin Vertaisverkot Pilvipalvelut voitaisiin vielä erotella näistä Vertaisverkot Self scaling ominaisuus BitTorrentissa insentiivit jakaa rakennettu protokollaan Hajautettu tiivistetaulu (DHT) on avain-arvo tietokanta ja muodostaa kuoriverkon Internetin protokollapino Sovelluskerros (application) Kuljetuskerros (transport) Verkkokerros (network) Linkkikerros (link layer) Fyysinen kerros (physical) Ensi viikon luento Sovellukset (viesti, message) Päätepiste mille sovellukselle päätelaitteessa? (segmentti, segment) Päätelaite minne Internet-verkossa? (paketti, packet) Päätelaite mille laitteelle lähiverkossa? (kehys, frame) Lähteitä DNS ja Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Domain names concepts and facilities, RFC 034, 987 Domain names implementation and specification, RFC 035 Bitit piuhaan/ilmaan (fyysisenä signaalina) 8

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

TCP/IP-protokollat ja DNS

TCP/IP-protokollat ja DNS TCP/IP-protokollat ja DNS Oma nimi Raportti pvm Sisällys 1 TCP/IP...1 1.1 TCP-protokolla...1 1.2 IP-protokolla...1 2 DNS-järjestelmä...1 2.1 Verkkotunnukset...2 2.2 Nimipalvelimet...2 2.2.1 Nimenselvitys...2

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto

IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto Jari Korva (jari.korva@vtt.fi) v3.2/2008-05-22 Copyright VTT Sisältö (1/2) Johdanto Mikä on Internet protokolla (IP)? Miksi IPv6? IPv6:n ominaisuudet Osoiteavaruus Verkon

Lisätiedot

4. Verkkokerros ja reitittimet

4. Verkkokerros ja reitittimet 4. Verkkokerros ja reitittimet Verkkokerroksen perusprosessit ovat: 1. Datan kapselointi IP-paketeiksi, 2. IP-paketin reititys verkossa ja 3. IP-osoitejärjestelmä. 1 Verkkokerroksen protokollat Verkkokerros

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Alice Ojala Annikki Hyppönen

Alice Ojala Annikki Hyppönen Alice Ojala Annikki Hyppönen 1 Copyright Teknolit Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muulla tavoin kielletään tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Roskaposti Sähköisen viestinnän kasvava uhka Jarno Savinen 01.05.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Roskapostista on muodostunut sähköpostin suurimpia uhkia.

Lisätiedot

Verkkopankkien tietoturva :

Verkkopankkien tietoturva : Verkkopankkien tietoturva : Osuuspankin Kultaraha Meritan Solo Kari Ahtiainen Hannu Lehto Tietoturvallisuuden perusteet kevät 2000 Lahti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Osuuspankki 3 2.1. Käytön kuvaus

Lisätiedot

13. Pintaa syvemmältä 233

13. Pintaa syvemmältä 233 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot