1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino"

Transkriptio

1 Sisältö: sovellusarkkitehtuurit Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Loppukäyttäjän palvelut kuten sähköposti ja www (viime viikolla) Verkkoinfrastruktuurin palvelut kuten nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Kirjan luvut 2.5, 2.,2.6, 2.8 Tietokoneverkot 205 Sisältö adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali, T. Lindholm, S. Tarkoma: Johdatus tietotekniikkaan-kurssin Sovelluskerros-luennon materiaali, Matti Siekkisen Sovellukset (osa 2) luento 204. Lyhenteitä ja terminologiaa DNS = Domain Name System (nimipalvelu) TLD = top-level domain (ylemmän tason toiminimialue) ISP = Internet service provider ((verkko)palveluntarjoaja) P2P = peer-to-peer (vertaisverkko) DHT = Distributed Hash Table (Hajautettu tiivistetaulu) VoIP = Voice over IP (Internet-puhelu) Churn = vertaisverkossa päätelaitteiden poistuminen ja uusien saapuminen Chunk = BitTorrentissa tiedoston palanen BitTorrent = vertaisverkkoa käyttävä tiedostonjakelusovellus Tracker = BitTorrentin seurantapalvelin Torrent = joukko BitTorrentia ajavia päätelaitteita jotka jakavat samaa tiedostoa Overlay network = päätelaitteiden muodostama sovellustason looginen verkko (kuoriverkko) Topologia = verkon rakenne, miten laitteet ovat yhteydessä toisiinsa Internet-protokollapino Ohjelmistot (software) Facebook Web-selain Käyttöjärjestelmä (operating system, OS) Laiteajurit (drivers) Sähköposti Loppukäyttäjän sovellukset Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros Verkon käyttöön tarvittavat palvelut verkko eli tietoliikenne -palvelu Verkon arkkitehtuuri (palataan tähän reitityksen yhteydessä) Asiakas palvelin-arkkitehtuuri sähköposti TCP IP WiFi selain 2,4 GHz taajuus sähköpostipalvelin 25 TCP IP Ethernet Cat-5-kaapeli Webpalvelin 80

2 Miten tunnistetaan kone ja palvelu, jolle viesti oli tarkoitettu? Sovelluskerroksen tunnisteet ovat nimiä Kuljetuskerroksen tehtävä on erottaa yhteyden päätepisteiden sisällä (isäntäkoneessa) mille sovelluskerroksen ohjelmalle verkosta saapuva viesti on tarkoitettu Kuljetuskerroksen tunnisteina käytetään porttinumeroita (port number) Internetin palveluille on määritelty tietyt numerot (0-495) Asiakasohjelmat käyttävät myös porttinumeroita, mutta ne allokoidaan dynaamisesti ( ) Verkkokerroksen tehtävä on kuljettaa viesti perille laitteelle, jolle se on tarkoitettu Verkkokerroksen tunnisteina käytetään osoitteita (address), esim (IPv4-osoite) Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros Nimipalvelu (domain name system, DNS) Ihmiset pystyvät muistamaan paljon helpommin nimiä kuin numerosarjoja tietokoneiden nimet (hostname) noppa.aalto.fi kone saattaisi nimen perusteella sijaita Suomessa Reitittimille nimet eivät merkitse mitään, sillä ne eivät oikeasti kerro sijaintia Verkkokerroksen tunnisteena käytetään IP-osoitetta Nimipalvelun (domain name system, DNS) tehtävä on yhdistää nimet ja IP-osoitteet toisiinsa Tarjoaa hajautetun ja hierarkisen tietokannan Toimii sovelluskerroksella Muut sovelluskerroksen palvelut käyttävät DNSää hyväkseen 5. Hajautettu ja hierarkinen tietokanta Se- DNS lain client paikallinen DNSpalvelin DNSpalvelin noppa.aalto.fi. Sovellus kysyy samassa koneessa toimivalta DNS:n asiakasohjelmalta (DNS client) nimeä vastaavan kohteen IPosoitetta. Se saattaa olla jopa tallennettuna itse koneelle, tai sitten 2. DNS-asiakas lähettää kyselyn paikallisen verkon DNS-palvelimelle 3. DNS-palvelin vastaa, jos tieto löytyy sen välimuistista (cache) 4. DNS-asiakas kertoo sovellukselle 5. Sovellus muodostaa sitten yhteyden haluttuun palveluun Jos tietoa ei löydy paikallisen DNS-palvelimen välimuistista Juurinimipalvelimet (root DNS servers) Ylätason palvelimet (top-level domain, TLD, servers) Autorisoidut aluepalvelimet (authoratative DNS servers) com org cnn.com fi fi fi aalto.fi Juuripalvelimia 3 (vuonna 204 oikeastaan n. 500, replikoituja) Ylätason palvelimet (TLD): edu, net, ja maakohtaiset us, uk Autorisoidut palvelimet: organisaatioiden omat (tai ISP:n) Näiden lisäksi paikallisia nimipalvelimia, jotka toimivat apuna Se- DNS lain client 0.. Juurinimipalvelin 3& &6 paikallinen DNSpalvelin Ylätason nimipalvelin 7&8 autorisoitu DNSpalvelin noppa.aalto.fi Iteratiivinen nimenselvitysprosessi Jos paikallinen nimipalvelin ei tiedä vastausta, se selvittää iteratiivisesti 3. Paikallinen nimipalvelin kysyy juurinimipalvelimelta Juurinimipalvelimen IP-osoite nimipalvelimella on 4. Juurinimipalvelin kertoo ylätason nimipalvelimen IP-osoitteen 5. Paikallinen nimipalvelin kysyy ylätason palvelimelta 6. Ylätason palvelin kertoo autoratiivisen nimipalvelimen IPosoitteen 7. Paikallinen nimipalvelin kysyy autoratiiviselta nimipalvelimelta 8. Autorisoitu nimipalvelin kertoo pyydettyä nimeä vastaavan IP-osoitteen Olemassa myös rekursiivinen tapa (katso kotitehtävä ). 2

3 do what I mean /27/5 Paikallinen ja autorisoitu nimipalvelin Välimuistin merkitys ISP:llä (tai yrityksen verkossa) on paikallinen nimipalvelin (tai useampi) auttamaan oman verkon asiakkaita selvittämään nimeä vastaavan IP-osoitteen Voi olla samassa lähiverkossa tai sitten vähän kauempana Sen IP-osoite konfiguroidaan jokaiseen koneeseen esim. DHCP:n avulla (dynamic host configuration protocol) samalla kun kone saa itselleen IP-osoitteen ISP:n autorisoitu nimipalvelin vastaa muualta tuleviin kyselyihin Voi olla myös alinimipalvelimia huolehtimaan erikseen osasta nimiavaruutta Paikalliset palvelimet tallentavat nimi IP-osoite-pareja välimuistiinsa (cache) kyselyiden perusteella Sekä TLD- että autorisoitujen palvelinten ja ihan yksittäisten koneiden tietoja Vastaukset saadaan nopeammin, kun aina ei tarvitse kysyä juurinimipalvelimelta lähtien Välimuistin käyttö nopeuttaa kyselyprosessia Välimuistissa oleva tieto vanhenee määräajan (esim. pari päivää) kuluttua Miten sähköpostiohjelma tietää vastaanottajan palvelimen? Vastaanottajan sähköpostiosoitteessa on kaksi osaa: Alkuosa kertoo vastaanottajan sähköpostilaatikon nimen Loppuosa kertoo vastaanottajan verkon nimen (domain name) Verkon nimen perusteella pitää selvittää vastaanottajan sähköpostipalvelimen verkkokerroksen IP-osoite Mutta eihän siinä ole postiserverin vaan verkon nimi?!?? Nimipalvelimeen tallennettavat tiedot Nimi osoite-parit tallennetaan resurssitietueiksi (resource records, RR), esim host -a komennolla saa selville: ;; ANSWER SECTION:! kosh.hut.fi.!5!in!a! Osoitetietueiden tyyppi on A (IPv4) tai AAAA (IPv6-osoitteille) Osoitteiden lisäksi nimipalveluun tallennetaan Alueen (domain) autoratiivisten nimipalvelinten nimet NS-tietueina, jos nimipalvelin itse ei ole autoratiivinen Alias koneen nimelle (canonical hostname) CNAME-tietueena Sähköpostipalvelimen alias MX-tietueena. Alias voi olla vaikka domainin nimi, esim. aalto.fi. DNS:n kyselyprotokollan viestit!!!!! ! ! ID QR Opcode AA TC RD RA Z RCODE! Kysymysten lukumäärä!!!!! Vastausten lukumäärä!!!!! Autorisoitujen nimipalveluiden lukumäärä Lisätieto-RR:n lukumäärä!!!!! Kyselyt (nimi, jota kysytään, ja tyyppi eli esim A tai MX), vaihtuva määrä!!!!! Vastaukset RR-tietueina, sis. Nimi, arvo, tyyppi ja kauanko tieto voimassa (time to live, TTL)! Muut autorisoidut nimipalvelimet, vaihtuva määrä!!!!!!!!!! Lisätietoa, esim sähköpostipalvelimen nimi, vaihtuva määrä!!!!!!!! ! Otsikossa tunniste, lippuja ja tietoa viestin pituudesta, dataosassa itse kysymys tai vastaus siihen (ja lisätietoa) Käyttää kuljetuskerroksen protokollista epäluotettavaa UDP:tä DNS-palvelin odottaa kyselyitä portissa 53 Sekä kysely että vastaus käyttää samaa viestiformaattia Otsikon kentät ID, 6 bittinen yksilöllinen tunniste yhdistämään kyselyn ja sen vastauksen QR= bitti, 0=kysely, = vastaus Opcode=kyselyn tyyppi, esim tavallinen kysely, päivitys AA=, vastannut serveri oli autoratiivinen alueella TC=, vastausta on lyhennetty (ei mahdu udp-pakettiin) RD=, pyyntö käyttää rekursiivista hakua RA=, palvelin tukee rekursiivista hakua, Z=000, varattu, nollia Rcode=vastauksessa ilmenneiden virheiden koodit 3

4 Verkkotunnuksen hallinta Nimipalvelun tietoturva Verkkotunnuksen/nimen (domain name) pitää rekisteröidä Rekisteröinnistä huolehtii ICANNin määrittelemä taho, Suomessa Viestintävirasto vastaa.fi-päätteisistä nimistä Tarvitsee ensisijaisen ja toissijaisen autorisoidun DNSpalvelimen IP-osoitteineen (ei enää pakko olla omaa) Itse nimipalvelimen tietoja voi hallita käsin tai nimipalvelinohjelmiston avulla (esim bind) huolellisuus tärkeää! Nimipalvelimien tietoja voi kopioida toiselle nimipalvelimelle (zone transfer) Tällöin käytetään kuljetuskerroksen TCP-protokollaa Nimipalvelussa olennaista on tietojen saatavuus ja aitous Nimipalvelun haavoittuvuuksia Palvelunestohyökkäyksellä on yritetty tukkia esim juurinimipalvelimet Nimipalvelinten välimuistiin voi yrittää syöttää väärää tietoa (DNS poisoning) Nimipalvelinten ohjelmistoissa on ollut haavoittuvuuksia, joiden avulla tietoja on pystynyt muuttamaan Turvallinen DNS (DNSSEC) Tietueet allekirjoitetaan nimipalvelimen allekirjotusavaimella Ylemmän tason nimipalvelin kertoo kyselijälle alemman tason nimipalvelimen allekirjotuksen tarkastusavaimen Kysyttävää tähän mennessä? Vertaisverkot (P2P) Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Toisenlainen sovellusarkkitehtuuri kuin asiakas-palvelin Ei 24/7 palvelimia Päätelaitteet viestivät suoraan toistensa kanssa Sekä asiakas että palvelin Päätelaitteet (peer) eivät aina verkossa, IP osoitteet vaihtuvat Esimerkkejä sovelluksista: tiedostonjakelu (BitTorrent) median suoratoisto (KanKan) VoIP eli IP-puhelut (Skype) Tiedostonjakelu: asiakas-palvelin vs vertaisverkot Kauanko kestää jakaa tiedosto (F tavua) yhdeltä palvelimelta N:lle päätelaitteelle(pl)? Päätelaitteiden ylä- ja alakaistat ovat rajallisen levyiset u s : palvelimen lähetysnopeus tiedosto, koko F u s palvelin u N d N u d u 2 d 2 Internet-verkko (riittävästi kaistaa) d i : päätelaitteen i latausnopeus d i u i u i : päätelaitteen i lähetysnopeus Tiedoston jakoon kuluva aika: asiakas-palvelin palvelin: lähettää N kopiota tiedostosta peräkkäin: F u s yhteen lähetykseen kuluva aika: F/u s N lähet. kuluva aika: NF/u s PL (asiakas): jokainen vastaanottaa yhden kopion d min = hitaimman asiakkaan latausnopeus verkko kasvaa lineaarisesti d i u i hitaimman asiakkaan latausaika: F/d min N:n funktiona Asiakas palvelin-mallissa tiedoston F jakamiseen N:lle asiakkaalle kuluva aika D c-s > max{nf/u s,,f/d min } 4

5 Tiedoston jakoon kuluva aika: vertaisverkko palvelin: lähettää väh. yhden kopion yhden kopion lähetysaika: F/u s v PL: jokainen lataa yhden kopion hitaimman latausaika: F/d min F:n jakoon N asiakkaalle kuluva aika vertaisverkon avulla u s verkko v PL: yhteensä lataavat NF tavua max lähetysnopeus (rajoittaa max latausnopeutta) on u s + Σu i F D P2P > max{f/u s,,f/d min,,nf/(u s + Σu i )} d i u i kasvaa lineaarisesti N:n funktiona Asiakas-palvelin vs. vertaisverkko: vertailua asiakkaan lähetysnopeus = u, F/u = h, u s = 0u, d min u s vertaisverkko on itseskaalautuva (self scaling) mutta tämä samoin, koska jokainen asiakas lisää verkon kapasiteettia Sisältö Jatkoa sovelluksille: vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Tiedostonjakelu vertaisverkoissa: BitTorrent tiedosto jaettu 256Kb palasiin (chunks) Päätelaitteet (PL, peers) torrentissa lähettävät ja vastaanottavat tiedostonpalasia tracker: pitää kirjaa torrentiin osallistuvista PL:sta Lissu liittyy saa listan muista PL:sta trackerilta ja alkaa vaihdella tiedostonpalasia muiden torrentin PL:n kanssa torrent: tietyn tiedoston palasia jakavien PL:n joukko Tiedostonjakelu vertaisverkoissa: BitTorrent torrentiin liittyvä päätelaite (PL): ei vielä tiedostonpalasia, kerryttää lataamalla muilta rekisteröityy trackeriin saadakseen PL-listan, muodostaa yhteyden osaan PL:sta ( naapurit ) PL:t lähettävät toisilleen palasia samalla kun lataavat niitä PL voi vaihtaa naapureita, joiden kanssa käy vaihtokauppaa palasista churn: PL:ita poistuu ja uusia liittyy kun koko tiedosto ladattu, PL voi joko poistua (itsekäs) tai jäädä torrentin osaksi auttamaan muita lataajia (altruistinen) BitTorrent: tiedostonpalasten treidaus tiedostonpalasten lataaminen: Eri päätelaitteilla eri tiedostonpalaset tietyllä ajanhetkellä Lissu pyytää aika ajoin jokaiselta naapuriltaan listan palasista, jotka heillä on rarest first: Lissu pyytää seuraavaksi naapurien kesken harvinaisimmat palaset palasten lähettäminen: tit-for-tat Rankkaa naapurit niiden lähetysnopeuden mukaan Lähetä palasia top-4 naapurille muut naapurit: ei latausta tai lähetystä (choked) top-4 rankkaus 0s välein Valitse 30s välein satunnainen naapuri ja ala lähettää palasia optimistic unchoke uusi naapuri voi päästä top-4:ään 5

6 BitTorrent: tit-for-tat () Lissu valkkaa satunnaisesti Penan ( optimistic unchoke ) (2) Lissu rankkautuu Penan top-4:een; Pena alkaa myös lähettää (3) Pena rankkautuu Lissun top-4:een Kysyttävää tähän mennessä? Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Nimipalvelu (DNS) Vertaisverkot (P2P) Asiakas-palvelin vs. vertaisverkot BitTorrent Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Mitä nopeammin lähettää, sitä parempien naapurien kanssa voi tehdä vaihtokauppaa ja ladata tiedoston nopeammin. Hajautetut tiivistetaulut (DHT) Tiivistetaulu Hajautetut tiivistetaulut Ympyrämalliset DHT:t ja kuoriverkot (overlay) Churn ja hajautetut tiivistetaulut Yksinkertainen tietokanta Esim. tietokanta, joka tallentaa (avain, arvo) pareja: avain: hlön nimi; arvo: sotu Avain Arvo John Washington Diana Louise Jones Xiaoming Liu Rakesh Gopal Linda Cohen Lisa Kobayashi avain: elokuvan nimi; arvo: IP-osoite Tiivistetaulu (Hash table) Numeerinen avain helpottaa käsittelyä avain = tiiviste(alkup. avain) (tiiviste=hash) Alkuperäinen avain Avain Arvo John Washington Diana Louise Jones Xiaoming Liu Rakesh Gopal Linda Cohen Lisa Kobayashi Hajautettu tiivistetaulu Eli Distributed Hash Table (DHT) Hajautetaan (avain, arvo) parit miljooniin päätelaitteisiin Parit jaetaan tasan päätelaitteiden kesken Ensimmäiset kehitetty 200 Chord, CAN, Pastry, Tapestry: kaikki julkaistu samana vuonna Peruskäsitteen alkuperä vanhempi (hajautetut tietokannat) Valtava määrä tutkimusta sittemmin 6

7 Hajautettu tiivistetaulu: ominaisuudet Avain-arvo parien jakaminen Mikä tahansa päätelaitteista voi tehdä kyselyn tietokantaan avaimen avulla Tietokanta palauttaa vastaavan arvon Kyselyyn vastaaminen vaatii muutamien viestien lähetyksen PL:n kesken Jokainen päätelaite pitää muistissa vain pienen osan toisista päätelaitteista Churn: tietokanta ei saa mennä rikki Jokaisella päätelaitteelle (PL) annetaan ID Yleensä valitaan satunnaisesti yleisesti: avain-arvo pari annetaan sen päätelaitteen hoidettavaksi, jonka oma ID on lähinnä avainta useimmiten: lähin päätelaite on se, jonka ID tulee ensimmäisenä avaimen jälkeen esim. ID avaruus {0,,2,3,,63} 8 PL:a:,2,3,25,32,40,48,60 avain = 5 à PL 60 tallentaa avain = 60 à PL 60 tallentaa avain = 6 à PL tallentaa Hajautetun tiivistetaulun rakenne Hajautettu tiivistetaulu on kuoriverkko Rakenne/topologia määrittää sen miten kyselyt prosessoidaan Viestien reititys Ympyrässä päätelait tietää vain 60 heti seuraavan naapurin Chord noudattaa ympyrämallia Monia muita rakenteita on kehitetty Kuoriverkko = overlay network Vain osajoukko fyysisen verkon päätelaitteista osallistuu Tieto siirtyy silti fyysisen verkon topologian mukaisesti Kuoriverkon topologiaa voidaan muokata helposti Fyysistä topologiaa ei Kyselyn prosessointi ympyrässä Tarvitaan keskimäärin O(N) viestiä prosessoimaan kysely kun DHT:n koko on N arvo Mitä arvoa avain 53 vastaa? 25 3 Optimointia: Oikotiet arvo 2 25 Mitä arvoa avain 53 vastaa? 3 Tradeoff: reititystaulun koko vs. lähetysten määrä! Seuraajan ja edeltäjän lisäksi pidetään muistissa oikoteitä (shortcuts) Kyselyn prosessointi lyhenee: 6à 3 viestiä O(log N) naapuria muistissa ja O(log N) viestiä per kysely on mahdollista oikoteiden avulla 7

8 Churnin hallinta PL:t muistavat kaksi 3 seuraavaa naapuria 5 PL:t tarkistavat naapurien elonmerkit à ping viestin 4 aika ajoin 2 Seuraava naapuri poistuu 5 à valitse sitä seuraava uudeksi seuraajaksi 0 8 esimerkki: PL 5 poistuu äkisti 5 2 Churnin hallinta PL:t muistavat kaksi seuraavaa naapuria PL:t tarkistavat naapurien elonmerkit à ping viestin aika ajoin Seuraava naapuri poistuu à valitse sitä seuraava uudeksi seuraajaksi 8 esimerkki: PL 5 poistuu äkisti PL 4 huomaa PL 5:n poistuneen à PL 8 seuraajaksi PL 4 kysyy PL 8:lta kuka sen seuraaja on à PL 8:n seuraaja omaksi toiseksi seuraajaksi Haasteet ja sovellutukset Yhteenveto Sovellutuksia BitTorrent käyttää hajautettua tiivistetaulua (Kademlia) Tavallaan hajautettu trackeri: avain=torrent, arvo=iposoitteet Käytetään keskitettyjen trackerien lisäksi Cassandra NoSQL tietokanta Käyttäjiä mm. Facebook, Netflix, reddit, Twitter Amazonin Dynamo tietokanta DynamoDB korvasi Haasteita Epätäsmälliset kyselyt Range queries, esim. MUSE* Tiivistefunktiot rikkovat (tarkoituksella) alkuperäisten avainten järjestyksen Kuormantasaus Churn, heterogeeniset PL:t, epätasainen avainten suosio (kyselyt) Topologia: kuoriverkko vs. fyysinen verkko Viestien reititys maapallon laidalta toiselle ja takaisin Mobiililaitteet ja jatkuva ylläpitoliikenne à akunkesto Nimipalvelu (DNS) tekee Internetistä käytettävän ihmisille Linkkaa nimet IP-osoitteisiin Sovellusarkkitehtuureita on erilaisia Asiakas-palvelin Vertaisverkot Pilvipalvelut voitaisiin vielä erotella näistä Vertaisverkot Self scaling ominaisuus BitTorrentissa insentiivit jakaa rakennettu protokollaan Hajautettu tiivistetaulu (DHT) on avain-arvo tietokanta ja muodostaa kuoriverkon Internetin protokollapino Sovelluskerros (application) Kuljetuskerros (transport) Verkkokerros (network) Linkkikerros (link layer) Fyysinen kerros (physical) Ensi viikon luento Sovellukset (viesti, message) Päätepiste mille sovellukselle päätelaitteessa? (segmentti, segment) Päätelaite minne Internet-verkossa? (paketti, packet) Päätelaite mille laitteelle lähiverkossa? (kehys, frame) Lähteitä DNS ja Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Domain names concepts and facilities, RFC 034, 987 Domain names implementation and specification, RFC 035 Bitit piuhaan/ilmaan (fyysisenä signaalina) 8

Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta. Tietokoneverkot 2015

Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta. Tietokoneverkot 2015 Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot 27.1.2015 Sanna Suoranta Tietokoneverkot 2015 Sisältö adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Lisätiedot

Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot 19.1.2016 Sanna Suoranta

Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot 19.1.2016 Sanna Suoranta Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot 19.1.2016 Sanna Suoranta Tietokoneverkot 2016 19.1.2016 Sisältö adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Yhteenveto. CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016

Yhteenveto. CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016 Yhteenveto CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016 Tällä luennolla Lyhyet kertaukset aiemmista luennoista Kokonaiskuva Miten kaikki palat toimivat yhteen? 2 Internet-protokollapino Sähköposti Facebook Ohjelmistot

Lisätiedot

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Kuljetuskerros Tietokoneverkot Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali

Lisätiedot

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus kertaus 1 Infrastruktuuripalvelut: DNS, SNMP Tietoturvaratkaisu TLS Sovelluskerros Käyttäjän sovellukset: sähköposti (SMTP, IMAP) WWW (HTTP) FTP, SSH, Socket-rajapinta ohjelmoinnille IP, osoitteet, reititys

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Push- ja pull-protokollat

Push- ja pull-protokollat S: 220 helsinki.fi C: MAIL FROM: S: 250 OK C: RCPT TO: S: 250 OK C: DATA S: 354 Enter mail, end with.

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoliikenne II Syksy 2005 Markku Kojo 1 Syksy 2005 Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2 Page1 1 Kirjallisuus ja muuta materiaalia Kurssikirja:

Lisätiedot

C:. S: 250 Message accepted for delivery C: QUIT S: 221 princeton.edu closing connection

C:. S: 250 Message accepted for delivery C: QUIT S: 221 princeton.edu closing connection Lähettävä postipalvelin muodostaa TCP-yhteyden esittelee itsensä kertoo lähettäjän ja vastaanottajan lähettää sanoman, jos vastaanottava palvelin antaa luvan Vastaanottava postipalvelin kuuntelee TCP-porttia

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet

Tietoliikenteen perusteet 582202 Tietoliikenteen perusteet (4 op /2 ov) Kevät 2007. Liisa Marttinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoliikenteen perusteet Asema opetuksessa (v 2006 tutkintovaatimukset) Pakollinen

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys Mobile IP IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi osoite tässä

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

TCP/IP-protokollapino. Verkkokerros ja Internetprotokolla. Sisältö. Viime luennolla. Matti Siekkinen

TCP/IP-protokollapino. Verkkokerros ja Internetprotokolla. Sisältö. Viime luennolla. Matti Siekkinen TCP/IP-protokollapino Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros: IPv4, IPv6 Linkkikerros:

Lisätiedot

Miten Internet toimii?

Miten Internet toimii? Miten Internet toimii? WWW-sivu 2 HTML-koodi Nixu International Nixu

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001 Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001 Luennot Liisa Marttinen 11.9.2001 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien suunnittelijat,

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Kertaus. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013

Kertaus. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013 Kertaus Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013 Sisältö Mitä ja miten teidän olisi pitänyt oppia Kurssi takaperin Kysykää rohkeasti joka kohdassa. 2 http://tinyurl.com/ydinaines

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta TW-EAV510: VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON OPERAATTORIN IP-OSOITE - Jotta valvontakameran käyttöä varten saadaan avattua tarvittavat portit, pitää operaattorilta saada julkinen IP-osoite, jotta kaikki

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

3/31/15. Yhteenveto. Tällä luennolla. Sovellukset. Internet-protokollapino. Sovellukset. Sovellusarkkitehtuurit

3/31/15. Yhteenveto. Tällä luennolla. Sovellukset. Internet-protokollapino. Sovellukset. Sovellusarkkitehtuurit Tällä luennolla Yhteenveto Lyhyet kertaukset aiemmista luennoista Kokonaiskuva Miten kaikki palat toimivat yhteen? CSE-C2400 Tietokoneverkot 31.03.2015 2 Internet-protokollapino Sovellukset Ohjelmistot

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys 5. Mobile IP (RFC 3220) IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi

Lisätiedot

5. Mobile IP (RFC 3220)

5. Mobile IP (RFC 3220) 5. Mobile IP (RFC 3220) IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internetprotokolla

Verkkokerros ja Internetprotokolla Verkkokerros ja Internetprotokolla Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 TCP/IP-protokollapino Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros:

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros TLS Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

Kertaus. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011

Kertaus. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Kertaus Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Sisältö 1. Mitä ja miten teidän olisi pitänyt oppia 2. Perse edellä puuhun 2 http://tinyurl.com/ydinaines

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

Ryhmän kokoonpano. Kaikki kalvot on jaettu tasan ryhmän jäsenten kesken

Ryhmän kokoonpano. Kaikki kalvot on jaettu tasan ryhmän jäsenten kesken Ryhmän kokoonpano Taru Hakkarainen Liisa Salminen Miia Ruuskanen Eetu Kauppila Jannina Blomqvist Matias Hirvonen Topias Viiala Jami Pankakari Roosa Huotari Kaikki kalvot on jaettu tasan ryhmän jäsenten

Lisätiedot

Osoitemanipulaation syitä. Miten? Vaihtoehtoja. S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut.

Osoitemanipulaation syitä. Miten? Vaihtoehtoja. S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut. Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/33) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/33) Osoitemanipulaation syitä S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut Verkossa käytetään lokaaleja

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Osoitemanipulaation syitä. Osoitemanipulaation syitä. Miten? S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut

Osoitemanipulaation syitä. Osoitemanipulaation syitä. Miten? S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/31) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/31) Osoitemanipulaation syitä S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut IPv4 osoiteavaruus on loppumassa

Lisätiedot

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Miten Internet toimii Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Esimerkki 1: nettiselailu 2. Esimerkki 2: sähköposti 3. Internetin protokollapino 2 ESIMERKKI 1: NETTISELAILU

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat 1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat Protokolla eli yhteyskäytäntö Mitä sanomia lähetetään ja missä järjestyksessä Missä tilanteessa sanoma lähetetään Miten saatuihin sanomiin reagoidaan tietoliikenteessä

Lisätiedot

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat. Protokollien kerrosrakenne. Mitä monimutkaisuutta?

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat. Protokollien kerrosrakenne. Mitä monimutkaisuutta? 1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat Protokolla eli yhteyskäytäntö Mitä sanomia lähetetään ja missä järjestyksessä Missä tilanteessa sanoma lähetetään Miten saatuihin sanomiin reagoidaan tietoliikenteessä

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros ELEC-C7241 Tietokoneverkot Verkkokerros Pasi Sarolahti (useat kalvot: Sanna Suoranta) 21.2.2017 Kurssin loppuvaiheet Kolme luentoa (ja harjoituskierrosta) jäljellä 21.2. Verkkokerros Ensi viikolla tauko

Lisätiedot

Verkkokerros ja Internetprotokolla

Verkkokerros ja Internetprotokolla Verkkokerros ja Internetprotokolla Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 TCP/IP-protokollapino Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros:

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6

reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6 4. IPv6-protokolla (RFC 2460) Enemmän osoitteita 16 tavua osoitteelle => osoitteita paljon! Virtaviivaistettu nopeampi käsittely k reitittimissä => tehokkaampi Uusia piirteitä Erilaisten sovellusten tarpeet

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa Tietokoneverkot T-110.4100 Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa ja Matti Siekkinen Tietokoneverkot 2014 sanna.suoranta@aalto.fi Kurssista kaksi versiota

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esivaatimuksena Tietokone Työvälineenä -kurssi T-106.1001 Kurssin tavoitteet:

Lisätiedot

Miten Internet toimii?

Miten Internet toimii? Miten Internet toimii? WWW-sivu Nixu International Nixu Oy

Lisätiedot

TCP/IP-protokollapino. Kuljetuskerros. Tämän luennon jälkeen. Sisältö. Matti Siekkinen. Ymmärrätte:

TCP/IP-protokollapino. Kuljetuskerros. Tämän luennon jälkeen. Sisältö. Matti Siekkinen. Ymmärrätte: TCP/IP-protokollapino Kuljetuskerros Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 kerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros: IPv4, IPv6 Linkkikerros:

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet

Tietoliikenteen perusteet Tietoliikenteen perusteet Luento 4: Sovelluskerros nimipalvelu (DNS), tiedostonsiirto, sähköposti, vertaisverkot (P2P) Syksy 2015, Timo Karvi Tietoliikenteen perusteet, syksy 2014 Tiina Niklander 16.2.2005

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

CSE-A1130 Tietotekniikka sovelluksissa (5 op)

CSE-A1130 Tietotekniikka sovelluksissa (5 op) CSE-A1130 Tietotekniikka sovelluksissa (5 op) Tietoverkot ja Internet http://presemo.aalto.fi/aura2/ Mene osoitteeseen Tietoverkot ja internet Tietoverkkojen perusteet Internet Internetin protokollat World

Lisätiedot

Sovelluskerros. Sovelluskerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros

Sovelluskerros. Sovelluskerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros do w hat I m ean Luennon sisältö Internet-protokolla versio 6 Comer luku 31 (vanha kirja ss. 257-278) Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros IPv6 Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros TLS Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

Chapter 1 Introduction

Chapter 1 Introduction Chapter 1 Introduction A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot

Internet ja tietoverkot 811338A 0. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos 2014 / 2015 Luennoija 811338A 5 op 9. 1. 6. 3. 2015 nimi: Juha Kortelainen e-mail: juha.kortelainen@oulu.fi vastaanotto: torstai klo 10 12,

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Kun n = 32 ei ole tarpeeksi nopea nykyisiin runkoreitittimiin! - content addressable memory (CAM) - välimuistin käyttö

Kun n = 32 ei ole tarpeeksi nopea nykyisiin runkoreitittimiin! - content addressable memory (CAM) - välimuistin käyttö Osoitteen 1. bitti 2. bitti 3. bitti jne 0 1 0 1 0 1 001.. Kun n = 32 ei ole tarpeeksi nopea nykyisiin runkoreitittimiin! - content addressable memory (CAM) - välimuistin käyttö Kytkentäosa Kytkentä muistin

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot