Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit"

Transkriptio

1 Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

2

3 Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena yhtiönä. Siksi on erittäin tärkeää, että yhtiöllä on kattava ohjelma, jolla varmistetaan lakien ja normien yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuusohjelma lisää yhtiömme arvoa tukemalla ja edistämällä liiketoimintaamme. Ohjelma antaa selkeät ohjeet henkilökunnalle, asiakkaille ja muille tärkeillä asianosaisille sekä auttaa pienentämään riskitasoamme. Pystymme saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme vain, jos tärkeimmät asianosaiset niin tuotteitamme tarvitsevat asiakkaat ja potilaat kuin omat työntekijämme, osakkeenomistajat ja viranomaisetkin luottavat meihin. Tämän luottamuksen luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitsemme yhteisiä liiketoimintanormeja. Luottamuksen pohjana on perustavanlaatuinen ammattitaito, johon pyrimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme, sekä rehellisyys, josta odotamme jokaisen työtekijän kantavan henkilökohtaisesti vastuuta. Rehellisyys ja lahjomattomuus ovat elintärkeitä yhtiömme menestykselle ja jokaisen Gambrolle työskentelevän henkilön velvollisuutena on toimia yhtiön hyvän maineen mukaisesti. Sitoutumisemme eettisiin ja hyvän liiketoimintatavan mukaisiin menettelytapoihin näkyy siinä, miten toimimme yhtiön sisällä ja sen ulkopuolella, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Siksi Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden liiketoimintanormien periaatteita ja ohjeistuksia. Eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisena organisaationa Gambro tukee myös soveltuvia kansainvälisiä periaatteita, kuten ihmisoikeuksia, oikeudenmukaista työvoimapolitiikkaa ja ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja. Tämän vihkosen tarkoituksena on antaa käyttäytymisohjeita, vastata oikeita toimintatapoja koskeviin kysymyksiin ja kertoa, minne Gambron henkilöstö voi ilmoittaa lakirikkomuksista tai eettisten periaatteiden loukkauksista. Päivittäiset ongelmat ovat usein mutkallisia ja hankalia, eikä monikaan meistä ole lakiasioiden asiantuntija. Jokaiselta henkilöstön jäseneltä odotetaan kuitenkin hyvää arvostelukykyä ja terveen järjen käyttämistä pyrittäessä noudattamaan kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Suosittelemme kysymään neuvoa aina, jos jokin toimintatavoistamme herättää kysymyksiä. Johtokunnan ja ylemmän johtoportaan puolesta haluan korostaa, että tämä on alue, johon työntekijöiden odotetaan sitoutuvan kokonaan ja ilman kompromisseja. Liiketoimintanormien tulee olla erottamaton osa Gambron DNA:ta. Niiden tulee aidosti edustaa yrityskulttuuriamme ja toimintafilosofiaamme. Thomas Glanzmann Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Gambro

4 4

5 Hakemisto Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen 6 Gambron kulttuuri 6 Perusperiaatteet 7 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet 8 Eturistiriitojen välttäminen 9 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen 10 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen 11 Liike- ja viranomaissuhteet 11 Raportoiminen ja kirjanpito 12 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen 13 Johtopäätös 14 5

6 Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen Gambron liiketoimintanormit koskevat jokaista Gambrolaista niin johtokuntaa kuin työntekijöitäkin. Kaikilla meillä on velvollisuus kunnioittaa näitä normeja. Gambro kannustaa voimakkaasti myös toimittajia, edustajia, konsultteja ja muita vaikutuspiiriinsä kuuluvia liikekumppaneita noudattamaan näiden normien mukaisia periaatteita; normien yhdenmukaisuus otetaan huomioon nykyisiä tai mahdollisia uusia kumppaneita arvioitaessa. Gambron kulttuuri Liiketoimintanormien pohjana on Gambron yrityskulttuuri, joka perustuu seuraaviin arvoihin: Asiakaslähtöisyys: Pyrimme aina ylittämään asiakkaan odotukset ja pidämme potilasturvallisuutta ja laatua tärkeimpinä prioriteetteinamme. Vastuullisuus: Yrityksenä ja yksilöinä osoitamme asiakkaillemme, tiimimme jäsenille ja kumppaneillemme vastuullisuutemme takaamalla sitoutumisemme. Tiimityö: Ihmiset ovat yrityksemme suurin voimavara ja tiimityö on avain menestykseemme. Rehellisyys: Harjoitamme liiketoimintaamme toimimalla rohkeasti oikein. Tulokset: Etsimme jatkuvasti tapoja kehittää liiketoimintamme. 6

7 Perusperiaatteet Laatua kaikessa, mitä teemme Gambron liiketoiminnan ja tuotteiden avulla pelastetaan ihmishenkiä ja parannetaan elämää. Gambro on sitoutunut suunnittelemaan, valmistamaan ja tarjoamaan turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat parantamaan potilaiden hoitoa. Sitoutuminen tähän laatuun ja turvallisuuteen on jokaisen työntekijän vastuulla. Jokaisen työntekijän odotetaan tekevän aina parhaansa sen varmistamiseksi, että kaikki heidän toimintansa edistää asiakkaidemme ja potilaittemme etuja pitkällä aikavälillä. Eettinen liiketoimintatapa Gambro odottaa kaikkien työntekijöiden toimivan eettisesti ja rehellisesti sekä sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Asiakkaat ja heidän hoidossaan olevat potilaat sekä monet liiketoimintaamme sääntelevät viranomaiset odottavat sitä meiltä. Menestyksemme riipuu suurelta osin siitä, miten vastaamme noihin odotuksiin. Totuudenmukaisuus Gambro on sitoutunut eettiseen toimintatapaan ja rehellisyyteen ja painottaa erityisesti totuudenmukaisuuden vaatimusta. Meidän on oltava totuudenmukaisia aina kommunikoidessamme keskenämme tai asiakkaiden tai viranomaisten kanssa. Vain rehellisyydellä ja avoimmuudella yhtiömme pystyy saavuttamaan sen kunnioituksen ja luottamuksen, jota liiketavoitteidemme saavuttaminen vaatii. Lakien ja säännösten noudattaminen Jokaisen työntekijän on huolellisesti noudatettava kaikkia Gambroa koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos yksikin työntekijä rikkoo tätä periaatetta, se voi vahingoittaa yhtiön mainetta suuresti, haitata mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja vaarantaa monien muiden työntekijöiden vaivannäön ja saavutukset. Lain tuntemus Lainmukaisuusvelvoitteen noudattaminen edellyttää lain tuntemista. Jokaisen työntekijän odotetaan tuntevan ne peruslait ja säännökset, jotka koskevat erityisesti hänen omaa työtään tai yleisellä tasolla yrityksen liiketoimintaa. Gambro on monikansallinen yhtiö; yhden maan lait voivat vaikuttaa Gambron toimintaan toisessa maassa. Tällaisissa tilanteissa työntekijöiden odotetaan kertovan asianomaisille kollegoilleen kyseisistä laeista ja auttavan heitä varmistamaan yhdenmukaisuuden. Jos Gambron liiketoimintanormit ovat ristiriidassa lakien ja säädösten kanssa, lakia noudatetaan. Gambron johtajat ovat erityisesti vastuussa siitä, että heidän suorat alaisensa ymmärtävät ja noudattavat yhtiön liiketoimintanormeja ja heidän tulee ryhtyä ripeästi asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos he epäilevät lakirikkomusta tai Gambron liiketoimintanormien loukkausta. Tärkeintä on, että henkilökunta tietää ja tuntee lait ja säädökset jos lakia ei tunneta, se voi aiheuttaa vakavia seurauksia Gambrolle. 7

8 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet Tasavertaiset mahdollisuudet Gambro pyrkii hankkimaan ja pitämään joukoissaan pätevimmät työntekijät ja tarjoamaan jokaiselle kehitysmahdollisuuksia. Jokaisella työntekijällä on oikeus odottaa arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista esimiehiltä, johtajilta, alaisilta ja työtovereilta. Gambro ei hyväksy minkäänlaista rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, invaliditeettiin, ammattiliittoon kuulumiseen, poliittiseen mielipiteeseen tai mihin tahansa muuhun laissa osoitettuun seikkaan perustuvaa syrjintää tai häirintää (mukaan lukien syrjintä työhönotossa, korvauksissa, koulutus- tai ylenemismahdollisuuksissa). Lisäksi Gambro noudattaa kaikkia työntekijöiden suojelemiseksi laadittuja lakisääteisiä velvoitteitaan. Väkivalta työpaikalla Gambro ei hyväksy minkäänlaista työpaikkaväkivaltaa, väkivallalla uhkailua tai pelottelua, ja puuttuu näihin tilanteisiin nopeasti ja asianmukaisesti. Yhdistymisvapaus Gambro kunnioittaa jokaisen työntekijän oikeutta osallistua tai pidättäytyä työehtosopimuksista, ryhmäsopimuksista ja muusta ryhmätoiminnasta voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Ihmisoikeudet Gambro tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelemista. Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden periaatteiden kirjainta ja henkeä. 8

9 Eturistiriitojen välttäminen Vältä eturistiriitoja kaikin tavoin. Työntekijä ei saa käyttää asemaansa Gambrolla omaksi hyödykseen tai perheenjäsenten eduksi. Jokaisen Gambron työntekijän on harjoitettava liiketoimintaa korkeimpien eettisten periaatteiden mukaisesti ja niin, että siihen ei liity mitään sellaista mahdollista henkilökohtaista tai yksityisluontoista intressiä, joka saattaisi heikentää asianomaisen arvostelukykyä. Työntekijöiden odotetaan välttävän näitä tilanteita silloinkin, kun eturistiriita on vain näennäinen, koska näennäinenkin eturistiriita voi vahingoittaa Gambron mainetta, heikentää työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja vähentää yhtiön arvostusta asiakkaiden, potilaiden ja viranomaisten silmissä. Gambro odottaa työntekijöiden noudattavan näitä sääntöjä huolellisesti ja tarkkaavaisesti, ratkaisemaan epäselvät tilanteet kysymällä esimieheltä neuvoa, sekä tarvittaessa hankkimaan yhtiön suostumuksen. Suostumuksen hakeminen liiketoiminnan ulkopuolisiin intresseihin Työntekijät eivät saa ottaa vastaan mitään sellaisia ulkopuolisia työtehtäviä, jotka voisivat haitata heidän mahdollisuuksiaan täyttää kaikkia Gambroa koskevia velvoitteitaan. Kaikkien työntekijöiden on ilmoitettava yhtiön nimeämälle johtoportaan jäsenelle ja hankittava yhtiöltä suostumus ulkopuoliseen työhön, konsultointisitoumukseen tai sellaiseen merkittävään poliittiseen tai kunnalliseen sitoumukseen, joka voi vaatia aktiivista osallistumista normaalien työtuntien aikana, koska nämä toiminnot saattavat haitata työntekijän mahdollisuuksia suoriutua työstään tehokkaasti. Luvan hankkiminen ulkopuolisiin sitoumuksiin Työntekijällä ei ole lupaa järjestää tai osallistua (esimerkiksi luennon tai puheen muodossa) sellaisiin Gambron ulkopuolisiin tapahtumiin, joiden aihe liittyy millään tavalla Gambron liiketoimintaan tai työntekijän työtehtäviin Gambrossa, jos siihen ei ole etukäteen saatu esimiehen ja Gambron mahdollisesti nimeämän muun johtoportaan edustajan hyväksyntää. 9

10 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen Gambro uskoo, että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää ja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristön- ja työsuojeluaan (EHS). Jokaisen työntekijän vastuulla on toimia ympäristön- ja työnsuojelulainsäädännön (EHS) mukaisesti. Gambron johtajat ovat vastuussa EHS-lainsäädännön noudattamisesta ja heidän tulee puuttua tilanteeseen, jos havaitsevat epävarmoja toimintatapoja tai olosuhteita. Terveys ja turvallisuus Gambro pyrkii varmistamaan, että työntekijät ymmärtävät työn- ja ympäristönsuojelun periaatteen sekä omiin tehtäviinsä liittyvät terveys- ja työnsuojelumenettelyt. Johtajien ja esimiesten vastuulla on varmistaa, että työntekijöillä on tehtäviensä onnistuneeseen suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja että työpaikalla noudatetaan työnsuojelumenettelyjä. Turvallisuusseikat vaikuttavat kaikkiin, joten jokaisen työntekijän velvollisuutena on raportoida tilanteista, jotka saattavat olla vaarallisia. Ympäristö Vastuullisena yrityskansalaisena Gambro pyrkii harjoittamaan liiketoimintaa turvallisella ja kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että Gambro vastaa tämän päivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. Pyrimme käyttämään ympäristön kannalta vastuullisia menettelytapoja tuotteidemme suunnittelussa sekä omissa valmistusprosesseissamme ja -järjestelmissämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Huumeet ja alkoholi Lääkinnällisten laitteiden valmistajana Gambro tiedostaa vastuunsa asiakkaita ja Gambron tuotteilla hoidettavia potilaita kohtaan ja tekee parhaansa maksimoidakseen tuotteidensa korkealaatuisuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi ja työntekijöiden korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi Gambro sitoutuu huolehtimaan siitä, että työpaikalla ei käytetä huumeita eikä alkoholia. Tällä vaatimuksella on myös Gambron työturvallisuutta parantava vaikutus. Jos työntekijä käyttää reseptilääkkeitä, jotka voivat heikentää työssä suoriutumista, hänen on varmistettava, että asiaankuuluvista järjestelyistä huolehditaan. Tietoturva Gambron työntekijät ja Gambro ovat yhdessä vastuussa turvallisen työympäristön ylläpitämisestä. Gambron työntekijöiden, omaisuuden ja tuotteiden tehokas valvominen ja suojeleminen riippuu työntekijöiden avusta ja yhteistyöhalusta. Gambro tekee asianmukaiset, tiedossa oleviin turvallisuusriskeihin perustuvat järjestelyt turvallisen työympäristön varmistamiseksi kaikille työntekijöille. 10

11 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen Työntekijöillä on lojaalisuusvelvoite yhtiötä kohtaan, ja tämän lojaaliuden toteuttamiseksi heidän odotetaan suojelevan Gambron luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellisten tietojen väärinkäyttö tai luvaton paljastaminen kolmansille osapuolille (mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet) voi vahingoittaa Gambron liiketoimintaa ja liikekumppaneita vakavasti. Liike- ja viranomaissuhteet Oikeudenmukainen kilpailu Gambro kilpailee markkinoilla voimakkaasti, oikeudenmukaisesti ja kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti. Gambron ja sen työntekijöiden tulee kunnioittaa oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita voimassaolevaa kartellilakia tai -periaatteita noudattaen. Nämä lait ja periaatteet kieltävät yleisesti kaikki sellaiset kilpailijoiden kanssa tehdyt sopimukset, jotka rajoittavat jonkun kilpailijan kilpailumahdollisuuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Kartellilainsäädäntö ja -periaatteet koskevat kaikkia liiketoimintajärjestelyjä niiden muodosta riippumatta sekä yleensä ottaen koko liiketoimintatapaa. Näiden lakien rikkominen voi aiheuttaa Gambrolle vakavia rangaistusseuraamuksia. Kaikki sellaiset kilpailijoiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sopimukset, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa oikeudenmukaista kilpailua, on annettava etukäteen Gambron lakiosaston tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Liikekumppanit, viranomaiset ja asiakkaat Gambro hoitaa liikesuhteitaan ja asioitaan aina oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Liiketoimintamenettelyt vaihtelevat maittain. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin toimittava Gambron korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja kaikkien kullekin liiketoimintaympäristölle annettujen menettelyohjeiden mukaisesti. Lahjonta ja laittomat kannusteet Gambro ei tarjoa tai hyväksy laittomia kannusteita tai lahjuksia missään muodossa. Gambro ei tarjoa kenellekään mitään sellaisia maksuja, taloudellisia etuja, lahjoja tai etuisuuksia, jotka rikkovat voimassaolevaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä. Tämä koskee myös nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita sekä viranomaisia. Vaikka jonkin maksun tai lahjan antamista ei olisi erikseen kielletty laissa, sitä ei saa antaa, jos se loukkaa yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintatapoja. 11

12 Liike- ja viranomaissuhteet Viranomaiset Gambron liiketoiminta on tarkkaan säädeltyä ja meiltä vaaditaan useiden rekisterien ylläpitoa, runsaasti tietoja ja raporttien toimittamista viranomaistahoille eri puolilla maailmaa. Meidän on vastattava näihin vaatimuksiin parhaan taitomme mukaan; pelkkä huolimattomuus voi aiheuttaa rikkomuksen joissakin tilanteissa ja asettaa Gambron toimikelpoisuuden ja hyvän tahdon kyseenalaiseksi. Tästä syystä Gambro odottaa huolellisuutta ja tinkimätöntä rehellisyyttä niiltä työntekijöiltä, jotka ovat vastuussa tietojen, rekisterien tai viranomaisille toimitettavien asiakirjojen valmistamisesta tai ovat muulla tavoin tekemisissä viranomaisten kanssa. Poliittinen sitoutuminen Gambro suhtautuu neutraalisti politiikkaan, poliittisiin puolueisiin tai puolueitten edustajiin. Gambron nimeä ja omaisuutta ei saa käyttää sellaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseen, jotka eivät liity Gambron liiketoimintatavoitteisiin. Kun työntekijät eivät toimi Gambron edustajina, he saavat osallistua politiikkaan vastuullisina yhteiskunnan jäseninä. Raportoiminen ja kirjanpito Kaikkia talousraportteja ja kirjanpitoa tulee ylläpitää ja raportoida Gambron hallintomenettelyohjeiden (Governance Policies) sekä paikallisten, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti tavalla, joka kuvaa todenmukaisesti Gambron taloudellista tilannetta ja liiketoimintojen tuloksia sekä liiketoimien, omaisuuden ja korvausvelvoitteiden todellista luonnetta. Gambro noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) niiltä osin, kuin niitä voidaan soveltaa raportointia koskevilla markkinoilla. Gambro pyrkii avoimeen, rehelliseen, olennaiseen, ajantasaiseen ja selkeään tiedottamiseen. 12

13 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen Ilmoittamisvelvollisuus Gambro on sitoutunut toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ja tästä syystä jokaisen Gambron työntekijän velvollisuus on ilmoittaa yhtiölle todellisista tai todennäköisistä lakirikkomuksista tai eettisten standardien loukkauksista niin, että tapaukset voidaan tutkia ja käsitellä asianmukaisesti. Tämä velvoite pätee myös sellaisissa tilanteissa, joissa rikkomusta epäillään, mutta siitä ei ole varmuutta. Kaikki Gambron työntekijöiden tai sopimuskumppaneiden tekemät eettiset virheet tai lakirikkomukset voivat olla yhtiölle tai työntekijöillemme erittäin haitallisia. Tästä syystä Gambro kannustaa kaikkia työntekijöitä ilmoittamaan väärinkäytöksistä ja kysymään asiasta aina, jos ovat huolissaan siitä, että lakia tai Gambron liiketoimintastandardeja ei noudateta. Gambro sitoutuu käsittelemään työntekijöittensä huolenaiheet ja haluaa vaalia avoimuutta eettisissä ja lakia koskevissa kysymyksissä. Pidättäytyminen kostotoimista Jotta työntekijät voivat vapaasti ja ilman pelkoa raportoida huolenaiheista, Gambro ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai mitään sellaiseen työntekijään tai toiseen henkilöön kohdistuvia kostotoimia, joka hyvässä tarkoituksessa raportoi tiedossaan olevasta tai epäilemästään lakirikkomuksesta tai Gambron liiketoimintastandardien vastaisesta menettelystä. Lisäksi ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa kaikissa tapauksissa niin pitkälle kuin on mahdollista lakia ja säädöksiä rikkomatta ja niin kauan, kuin se ei haittaa Gambron mahdollisuuksia tutkia kyseistä ongelmaa. Vaikka ilmoituksen antanutta henkilöä ei voida suojata väärinkäytöksen seuraamuksilta, työntekijän hyvässä tahdossa tekemä ilmoitus katsotaan hänen edukseen. Rikkomusten ilmoitusmenettely On suositeltavaa, että työntekijä ilmoittaa rikkomusepäilystä lähimmälle esimiehelleen. Jos työntekijä jostain syystä kokee vaikeaksi lähestyä esimiestään, he voivat ilmoittaa rikkomusepäilystään ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista: Ihmisoikeusedustajaan. Lakiasioista tai standardinmukaisuudesta vastaavalle osastolle. Keneen tahansa ylimmän johdon jäseneen. Tukipalveluun, johon rikkomusepäilyistä voidaan ilmoittaa puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta. Tukipalvelua käyttäessään ilmoittaja voi halutessaan toimia nimettömänä. Rikkomusten tutkiminen Gambro suhtautuu vakavasti jokaiseen työntekijöiden esittämään tiedusteluun ja huolenaiheeseen. Kukin tapaus tutkitaan asianmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään tutkimuksen tuloksista riippuen. 13

14 Laatua kaikessa, mitä teemme Johtopäätös Meillä on etuoikeus toimia yhdessä eettiset normit täyttävässä, rehellisessä ilmapiirissä. Jokaiselta Gambron työntekijältä odotetaan henkilökohtaista sitoutumista Gambron maineen tukemiseen, edistämiseen ja ylläpitämiseen noudattamalla Gambron liiketoimintanormeissa ilmoitettuja periaatteita sekä yhtiön tukimenettelyjä ja -toimenpiteitä. Gambron maine on siitä riippuvainen. Eettinen ja todenmukainen liiketoimintatapa Menettelyrikkomusten asianmukainen raportointi Terveellinen ja turvallinen työympäristö Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Laatua kaikessa, mitä teemme Työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 14

15

16 Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax HCFI4641_ Gambro Lundia AB

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry.

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. TERVETULOA SEMINAARIIMME: LAPSI KUTSUU TURVALLISUUTEEN - mikä luo turvaa vauva- ja pikkulapsiperheiden kotielämään? Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. Piirun verran

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille)

2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille) 2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille) Toimitusjohtajan tervehdys Hyvät B&W:n työntekijät! Babcock & Wilcox on ansainnut maineensa toimittamalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA (Epävirallinen käännös 1.12.2011) (I) JOHDANTO 1. Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot