Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit"

Transkriptio

1 Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

2

3 Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena yhtiönä. Siksi on erittäin tärkeää, että yhtiöllä on kattava ohjelma, jolla varmistetaan lakien ja normien yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuusohjelma lisää yhtiömme arvoa tukemalla ja edistämällä liiketoimintaamme. Ohjelma antaa selkeät ohjeet henkilökunnalle, asiakkaille ja muille tärkeillä asianosaisille sekä auttaa pienentämään riskitasoamme. Pystymme saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme vain, jos tärkeimmät asianosaiset niin tuotteitamme tarvitsevat asiakkaat ja potilaat kuin omat työntekijämme, osakkeenomistajat ja viranomaisetkin luottavat meihin. Tämän luottamuksen luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitsemme yhteisiä liiketoimintanormeja. Luottamuksen pohjana on perustavanlaatuinen ammattitaito, johon pyrimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme, sekä rehellisyys, josta odotamme jokaisen työtekijän kantavan henkilökohtaisesti vastuuta. Rehellisyys ja lahjomattomuus ovat elintärkeitä yhtiömme menestykselle ja jokaisen Gambrolle työskentelevän henkilön velvollisuutena on toimia yhtiön hyvän maineen mukaisesti. Sitoutumisemme eettisiin ja hyvän liiketoimintatavan mukaisiin menettelytapoihin näkyy siinä, miten toimimme yhtiön sisällä ja sen ulkopuolella, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Siksi Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden liiketoimintanormien periaatteita ja ohjeistuksia. Eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisena organisaationa Gambro tukee myös soveltuvia kansainvälisiä periaatteita, kuten ihmisoikeuksia, oikeudenmukaista työvoimapolitiikkaa ja ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja. Tämän vihkosen tarkoituksena on antaa käyttäytymisohjeita, vastata oikeita toimintatapoja koskeviin kysymyksiin ja kertoa, minne Gambron henkilöstö voi ilmoittaa lakirikkomuksista tai eettisten periaatteiden loukkauksista. Päivittäiset ongelmat ovat usein mutkallisia ja hankalia, eikä monikaan meistä ole lakiasioiden asiantuntija. Jokaiselta henkilöstön jäseneltä odotetaan kuitenkin hyvää arvostelukykyä ja terveen järjen käyttämistä pyrittäessä noudattamaan kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Suosittelemme kysymään neuvoa aina, jos jokin toimintatavoistamme herättää kysymyksiä. Johtokunnan ja ylemmän johtoportaan puolesta haluan korostaa, että tämä on alue, johon työntekijöiden odotetaan sitoutuvan kokonaan ja ilman kompromisseja. Liiketoimintanormien tulee olla erottamaton osa Gambron DNA:ta. Niiden tulee aidosti edustaa yrityskulttuuriamme ja toimintafilosofiaamme. Thomas Glanzmann Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Gambro

4 4

5 Hakemisto Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen 6 Gambron kulttuuri 6 Perusperiaatteet 7 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet 8 Eturistiriitojen välttäminen 9 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen 10 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen 11 Liike- ja viranomaissuhteet 11 Raportoiminen ja kirjanpito 12 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen 13 Johtopäätös 14 5

6 Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen Gambron liiketoimintanormit koskevat jokaista Gambrolaista niin johtokuntaa kuin työntekijöitäkin. Kaikilla meillä on velvollisuus kunnioittaa näitä normeja. Gambro kannustaa voimakkaasti myös toimittajia, edustajia, konsultteja ja muita vaikutuspiiriinsä kuuluvia liikekumppaneita noudattamaan näiden normien mukaisia periaatteita; normien yhdenmukaisuus otetaan huomioon nykyisiä tai mahdollisia uusia kumppaneita arvioitaessa. Gambron kulttuuri Liiketoimintanormien pohjana on Gambron yrityskulttuuri, joka perustuu seuraaviin arvoihin: Asiakaslähtöisyys: Pyrimme aina ylittämään asiakkaan odotukset ja pidämme potilasturvallisuutta ja laatua tärkeimpinä prioriteetteinamme. Vastuullisuus: Yrityksenä ja yksilöinä osoitamme asiakkaillemme, tiimimme jäsenille ja kumppaneillemme vastuullisuutemme takaamalla sitoutumisemme. Tiimityö: Ihmiset ovat yrityksemme suurin voimavara ja tiimityö on avain menestykseemme. Rehellisyys: Harjoitamme liiketoimintaamme toimimalla rohkeasti oikein. Tulokset: Etsimme jatkuvasti tapoja kehittää liiketoimintamme. 6

7 Perusperiaatteet Laatua kaikessa, mitä teemme Gambron liiketoiminnan ja tuotteiden avulla pelastetaan ihmishenkiä ja parannetaan elämää. Gambro on sitoutunut suunnittelemaan, valmistamaan ja tarjoamaan turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat parantamaan potilaiden hoitoa. Sitoutuminen tähän laatuun ja turvallisuuteen on jokaisen työntekijän vastuulla. Jokaisen työntekijän odotetaan tekevän aina parhaansa sen varmistamiseksi, että kaikki heidän toimintansa edistää asiakkaidemme ja potilaittemme etuja pitkällä aikavälillä. Eettinen liiketoimintatapa Gambro odottaa kaikkien työntekijöiden toimivan eettisesti ja rehellisesti sekä sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Asiakkaat ja heidän hoidossaan olevat potilaat sekä monet liiketoimintaamme sääntelevät viranomaiset odottavat sitä meiltä. Menestyksemme riipuu suurelta osin siitä, miten vastaamme noihin odotuksiin. Totuudenmukaisuus Gambro on sitoutunut eettiseen toimintatapaan ja rehellisyyteen ja painottaa erityisesti totuudenmukaisuuden vaatimusta. Meidän on oltava totuudenmukaisia aina kommunikoidessamme keskenämme tai asiakkaiden tai viranomaisten kanssa. Vain rehellisyydellä ja avoimmuudella yhtiömme pystyy saavuttamaan sen kunnioituksen ja luottamuksen, jota liiketavoitteidemme saavuttaminen vaatii. Lakien ja säännösten noudattaminen Jokaisen työntekijän on huolellisesti noudatettava kaikkia Gambroa koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos yksikin työntekijä rikkoo tätä periaatetta, se voi vahingoittaa yhtiön mainetta suuresti, haitata mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja vaarantaa monien muiden työntekijöiden vaivannäön ja saavutukset. Lain tuntemus Lainmukaisuusvelvoitteen noudattaminen edellyttää lain tuntemista. Jokaisen työntekijän odotetaan tuntevan ne peruslait ja säännökset, jotka koskevat erityisesti hänen omaa työtään tai yleisellä tasolla yrityksen liiketoimintaa. Gambro on monikansallinen yhtiö; yhden maan lait voivat vaikuttaa Gambron toimintaan toisessa maassa. Tällaisissa tilanteissa työntekijöiden odotetaan kertovan asianomaisille kollegoilleen kyseisistä laeista ja auttavan heitä varmistamaan yhdenmukaisuuden. Jos Gambron liiketoimintanormit ovat ristiriidassa lakien ja säädösten kanssa, lakia noudatetaan. Gambron johtajat ovat erityisesti vastuussa siitä, että heidän suorat alaisensa ymmärtävät ja noudattavat yhtiön liiketoimintanormeja ja heidän tulee ryhtyä ripeästi asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos he epäilevät lakirikkomusta tai Gambron liiketoimintanormien loukkausta. Tärkeintä on, että henkilökunta tietää ja tuntee lait ja säädökset jos lakia ei tunneta, se voi aiheuttaa vakavia seurauksia Gambrolle. 7

8 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet Tasavertaiset mahdollisuudet Gambro pyrkii hankkimaan ja pitämään joukoissaan pätevimmät työntekijät ja tarjoamaan jokaiselle kehitysmahdollisuuksia. Jokaisella työntekijällä on oikeus odottaa arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista esimiehiltä, johtajilta, alaisilta ja työtovereilta. Gambro ei hyväksy minkäänlaista rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, invaliditeettiin, ammattiliittoon kuulumiseen, poliittiseen mielipiteeseen tai mihin tahansa muuhun laissa osoitettuun seikkaan perustuvaa syrjintää tai häirintää (mukaan lukien syrjintä työhönotossa, korvauksissa, koulutus- tai ylenemismahdollisuuksissa). Lisäksi Gambro noudattaa kaikkia työntekijöiden suojelemiseksi laadittuja lakisääteisiä velvoitteitaan. Väkivalta työpaikalla Gambro ei hyväksy minkäänlaista työpaikkaväkivaltaa, väkivallalla uhkailua tai pelottelua, ja puuttuu näihin tilanteisiin nopeasti ja asianmukaisesti. Yhdistymisvapaus Gambro kunnioittaa jokaisen työntekijän oikeutta osallistua tai pidättäytyä työehtosopimuksista, ryhmäsopimuksista ja muusta ryhmätoiminnasta voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Ihmisoikeudet Gambro tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelemista. Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden periaatteiden kirjainta ja henkeä. 8

9 Eturistiriitojen välttäminen Vältä eturistiriitoja kaikin tavoin. Työntekijä ei saa käyttää asemaansa Gambrolla omaksi hyödykseen tai perheenjäsenten eduksi. Jokaisen Gambron työntekijän on harjoitettava liiketoimintaa korkeimpien eettisten periaatteiden mukaisesti ja niin, että siihen ei liity mitään sellaista mahdollista henkilökohtaista tai yksityisluontoista intressiä, joka saattaisi heikentää asianomaisen arvostelukykyä. Työntekijöiden odotetaan välttävän näitä tilanteita silloinkin, kun eturistiriita on vain näennäinen, koska näennäinenkin eturistiriita voi vahingoittaa Gambron mainetta, heikentää työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja vähentää yhtiön arvostusta asiakkaiden, potilaiden ja viranomaisten silmissä. Gambro odottaa työntekijöiden noudattavan näitä sääntöjä huolellisesti ja tarkkaavaisesti, ratkaisemaan epäselvät tilanteet kysymällä esimieheltä neuvoa, sekä tarvittaessa hankkimaan yhtiön suostumuksen. Suostumuksen hakeminen liiketoiminnan ulkopuolisiin intresseihin Työntekijät eivät saa ottaa vastaan mitään sellaisia ulkopuolisia työtehtäviä, jotka voisivat haitata heidän mahdollisuuksiaan täyttää kaikkia Gambroa koskevia velvoitteitaan. Kaikkien työntekijöiden on ilmoitettava yhtiön nimeämälle johtoportaan jäsenelle ja hankittava yhtiöltä suostumus ulkopuoliseen työhön, konsultointisitoumukseen tai sellaiseen merkittävään poliittiseen tai kunnalliseen sitoumukseen, joka voi vaatia aktiivista osallistumista normaalien työtuntien aikana, koska nämä toiminnot saattavat haitata työntekijän mahdollisuuksia suoriutua työstään tehokkaasti. Luvan hankkiminen ulkopuolisiin sitoumuksiin Työntekijällä ei ole lupaa järjestää tai osallistua (esimerkiksi luennon tai puheen muodossa) sellaisiin Gambron ulkopuolisiin tapahtumiin, joiden aihe liittyy millään tavalla Gambron liiketoimintaan tai työntekijän työtehtäviin Gambrossa, jos siihen ei ole etukäteen saatu esimiehen ja Gambron mahdollisesti nimeämän muun johtoportaan edustajan hyväksyntää. 9

10 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen Gambro uskoo, että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää ja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristön- ja työsuojeluaan (EHS). Jokaisen työntekijän vastuulla on toimia ympäristön- ja työnsuojelulainsäädännön (EHS) mukaisesti. Gambron johtajat ovat vastuussa EHS-lainsäädännön noudattamisesta ja heidän tulee puuttua tilanteeseen, jos havaitsevat epävarmoja toimintatapoja tai olosuhteita. Terveys ja turvallisuus Gambro pyrkii varmistamaan, että työntekijät ymmärtävät työn- ja ympäristönsuojelun periaatteen sekä omiin tehtäviinsä liittyvät terveys- ja työnsuojelumenettelyt. Johtajien ja esimiesten vastuulla on varmistaa, että työntekijöillä on tehtäviensä onnistuneeseen suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja että työpaikalla noudatetaan työnsuojelumenettelyjä. Turvallisuusseikat vaikuttavat kaikkiin, joten jokaisen työntekijän velvollisuutena on raportoida tilanteista, jotka saattavat olla vaarallisia. Ympäristö Vastuullisena yrityskansalaisena Gambro pyrkii harjoittamaan liiketoimintaa turvallisella ja kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että Gambro vastaa tämän päivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. Pyrimme käyttämään ympäristön kannalta vastuullisia menettelytapoja tuotteidemme suunnittelussa sekä omissa valmistusprosesseissamme ja -järjestelmissämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Huumeet ja alkoholi Lääkinnällisten laitteiden valmistajana Gambro tiedostaa vastuunsa asiakkaita ja Gambron tuotteilla hoidettavia potilaita kohtaan ja tekee parhaansa maksimoidakseen tuotteidensa korkealaatuisuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi ja työntekijöiden korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi Gambro sitoutuu huolehtimaan siitä, että työpaikalla ei käytetä huumeita eikä alkoholia. Tällä vaatimuksella on myös Gambron työturvallisuutta parantava vaikutus. Jos työntekijä käyttää reseptilääkkeitä, jotka voivat heikentää työssä suoriutumista, hänen on varmistettava, että asiaankuuluvista järjestelyistä huolehditaan. Tietoturva Gambron työntekijät ja Gambro ovat yhdessä vastuussa turvallisen työympäristön ylläpitämisestä. Gambron työntekijöiden, omaisuuden ja tuotteiden tehokas valvominen ja suojeleminen riippuu työntekijöiden avusta ja yhteistyöhalusta. Gambro tekee asianmukaiset, tiedossa oleviin turvallisuusriskeihin perustuvat järjestelyt turvallisen työympäristön varmistamiseksi kaikille työntekijöille. 10

11 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen Työntekijöillä on lojaalisuusvelvoite yhtiötä kohtaan, ja tämän lojaaliuden toteuttamiseksi heidän odotetaan suojelevan Gambron luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellisten tietojen väärinkäyttö tai luvaton paljastaminen kolmansille osapuolille (mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet) voi vahingoittaa Gambron liiketoimintaa ja liikekumppaneita vakavasti. Liike- ja viranomaissuhteet Oikeudenmukainen kilpailu Gambro kilpailee markkinoilla voimakkaasti, oikeudenmukaisesti ja kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti. Gambron ja sen työntekijöiden tulee kunnioittaa oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita voimassaolevaa kartellilakia tai -periaatteita noudattaen. Nämä lait ja periaatteet kieltävät yleisesti kaikki sellaiset kilpailijoiden kanssa tehdyt sopimukset, jotka rajoittavat jonkun kilpailijan kilpailumahdollisuuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Kartellilainsäädäntö ja -periaatteet koskevat kaikkia liiketoimintajärjestelyjä niiden muodosta riippumatta sekä yleensä ottaen koko liiketoimintatapaa. Näiden lakien rikkominen voi aiheuttaa Gambrolle vakavia rangaistusseuraamuksia. Kaikki sellaiset kilpailijoiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sopimukset, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa oikeudenmukaista kilpailua, on annettava etukäteen Gambron lakiosaston tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Liikekumppanit, viranomaiset ja asiakkaat Gambro hoitaa liikesuhteitaan ja asioitaan aina oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Liiketoimintamenettelyt vaihtelevat maittain. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin toimittava Gambron korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja kaikkien kullekin liiketoimintaympäristölle annettujen menettelyohjeiden mukaisesti. Lahjonta ja laittomat kannusteet Gambro ei tarjoa tai hyväksy laittomia kannusteita tai lahjuksia missään muodossa. Gambro ei tarjoa kenellekään mitään sellaisia maksuja, taloudellisia etuja, lahjoja tai etuisuuksia, jotka rikkovat voimassaolevaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä. Tämä koskee myös nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita sekä viranomaisia. Vaikka jonkin maksun tai lahjan antamista ei olisi erikseen kielletty laissa, sitä ei saa antaa, jos se loukkaa yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintatapoja. 11

12 Liike- ja viranomaissuhteet Viranomaiset Gambron liiketoiminta on tarkkaan säädeltyä ja meiltä vaaditaan useiden rekisterien ylläpitoa, runsaasti tietoja ja raporttien toimittamista viranomaistahoille eri puolilla maailmaa. Meidän on vastattava näihin vaatimuksiin parhaan taitomme mukaan; pelkkä huolimattomuus voi aiheuttaa rikkomuksen joissakin tilanteissa ja asettaa Gambron toimikelpoisuuden ja hyvän tahdon kyseenalaiseksi. Tästä syystä Gambro odottaa huolellisuutta ja tinkimätöntä rehellisyyttä niiltä työntekijöiltä, jotka ovat vastuussa tietojen, rekisterien tai viranomaisille toimitettavien asiakirjojen valmistamisesta tai ovat muulla tavoin tekemisissä viranomaisten kanssa. Poliittinen sitoutuminen Gambro suhtautuu neutraalisti politiikkaan, poliittisiin puolueisiin tai puolueitten edustajiin. Gambron nimeä ja omaisuutta ei saa käyttää sellaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseen, jotka eivät liity Gambron liiketoimintatavoitteisiin. Kun työntekijät eivät toimi Gambron edustajina, he saavat osallistua politiikkaan vastuullisina yhteiskunnan jäseninä. Raportoiminen ja kirjanpito Kaikkia talousraportteja ja kirjanpitoa tulee ylläpitää ja raportoida Gambron hallintomenettelyohjeiden (Governance Policies) sekä paikallisten, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti tavalla, joka kuvaa todenmukaisesti Gambron taloudellista tilannetta ja liiketoimintojen tuloksia sekä liiketoimien, omaisuuden ja korvausvelvoitteiden todellista luonnetta. Gambro noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) niiltä osin, kuin niitä voidaan soveltaa raportointia koskevilla markkinoilla. Gambro pyrkii avoimeen, rehelliseen, olennaiseen, ajantasaiseen ja selkeään tiedottamiseen. 12

13 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen Ilmoittamisvelvollisuus Gambro on sitoutunut toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ja tästä syystä jokaisen Gambron työntekijän velvollisuus on ilmoittaa yhtiölle todellisista tai todennäköisistä lakirikkomuksista tai eettisten standardien loukkauksista niin, että tapaukset voidaan tutkia ja käsitellä asianmukaisesti. Tämä velvoite pätee myös sellaisissa tilanteissa, joissa rikkomusta epäillään, mutta siitä ei ole varmuutta. Kaikki Gambron työntekijöiden tai sopimuskumppaneiden tekemät eettiset virheet tai lakirikkomukset voivat olla yhtiölle tai työntekijöillemme erittäin haitallisia. Tästä syystä Gambro kannustaa kaikkia työntekijöitä ilmoittamaan väärinkäytöksistä ja kysymään asiasta aina, jos ovat huolissaan siitä, että lakia tai Gambron liiketoimintastandardeja ei noudateta. Gambro sitoutuu käsittelemään työntekijöittensä huolenaiheet ja haluaa vaalia avoimuutta eettisissä ja lakia koskevissa kysymyksissä. Pidättäytyminen kostotoimista Jotta työntekijät voivat vapaasti ja ilman pelkoa raportoida huolenaiheista, Gambro ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai mitään sellaiseen työntekijään tai toiseen henkilöön kohdistuvia kostotoimia, joka hyvässä tarkoituksessa raportoi tiedossaan olevasta tai epäilemästään lakirikkomuksesta tai Gambron liiketoimintastandardien vastaisesta menettelystä. Lisäksi ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa kaikissa tapauksissa niin pitkälle kuin on mahdollista lakia ja säädöksiä rikkomatta ja niin kauan, kuin se ei haittaa Gambron mahdollisuuksia tutkia kyseistä ongelmaa. Vaikka ilmoituksen antanutta henkilöä ei voida suojata väärinkäytöksen seuraamuksilta, työntekijän hyvässä tahdossa tekemä ilmoitus katsotaan hänen edukseen. Rikkomusten ilmoitusmenettely On suositeltavaa, että työntekijä ilmoittaa rikkomusepäilystä lähimmälle esimiehelleen. Jos työntekijä jostain syystä kokee vaikeaksi lähestyä esimiestään, he voivat ilmoittaa rikkomusepäilystään ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista: Ihmisoikeusedustajaan. Lakiasioista tai standardinmukaisuudesta vastaavalle osastolle. Keneen tahansa ylimmän johdon jäseneen. Tukipalveluun, johon rikkomusepäilyistä voidaan ilmoittaa puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta. Tukipalvelua käyttäessään ilmoittaja voi halutessaan toimia nimettömänä. Rikkomusten tutkiminen Gambro suhtautuu vakavasti jokaiseen työntekijöiden esittämään tiedusteluun ja huolenaiheeseen. Kukin tapaus tutkitaan asianmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään tutkimuksen tuloksista riippuen. 13

14 Laatua kaikessa, mitä teemme Johtopäätös Meillä on etuoikeus toimia yhdessä eettiset normit täyttävässä, rehellisessä ilmapiirissä. Jokaiselta Gambron työntekijältä odotetaan henkilökohtaista sitoutumista Gambron maineen tukemiseen, edistämiseen ja ylläpitämiseen noudattamalla Gambron liiketoimintanormeissa ilmoitettuja periaatteita sekä yhtiön tukimenettelyjä ja -toimenpiteitä. Gambron maine on siitä riippuvainen. Eettinen ja todenmukainen liiketoimintatapa Menettelyrikkomusten asianmukainen raportointi Terveellinen ja turvallinen työympäristö Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Laatua kaikessa, mitä teemme Työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 14

15

16 Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax HCFI4641_ Gambro Lundia AB

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot