Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit"

Transkriptio

1 Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

2

3 Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena yhtiönä. Siksi on erittäin tärkeää, että yhtiöllä on kattava ohjelma, jolla varmistetaan lakien ja normien yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuusohjelma lisää yhtiömme arvoa tukemalla ja edistämällä liiketoimintaamme. Ohjelma antaa selkeät ohjeet henkilökunnalle, asiakkaille ja muille tärkeillä asianosaisille sekä auttaa pienentämään riskitasoamme. Pystymme saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme vain, jos tärkeimmät asianosaiset niin tuotteitamme tarvitsevat asiakkaat ja potilaat kuin omat työntekijämme, osakkeenomistajat ja viranomaisetkin luottavat meihin. Tämän luottamuksen luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitsemme yhteisiä liiketoimintanormeja. Luottamuksen pohjana on perustavanlaatuinen ammattitaito, johon pyrimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme, sekä rehellisyys, josta odotamme jokaisen työtekijän kantavan henkilökohtaisesti vastuuta. Rehellisyys ja lahjomattomuus ovat elintärkeitä yhtiömme menestykselle ja jokaisen Gambrolle työskentelevän henkilön velvollisuutena on toimia yhtiön hyvän maineen mukaisesti. Sitoutumisemme eettisiin ja hyvän liiketoimintatavan mukaisiin menettelytapoihin näkyy siinä, miten toimimme yhtiön sisällä ja sen ulkopuolella, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Siksi Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden liiketoimintanormien periaatteita ja ohjeistuksia. Eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisena organisaationa Gambro tukee myös soveltuvia kansainvälisiä periaatteita, kuten ihmisoikeuksia, oikeudenmukaista työvoimapolitiikkaa ja ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja. Tämän vihkosen tarkoituksena on antaa käyttäytymisohjeita, vastata oikeita toimintatapoja koskeviin kysymyksiin ja kertoa, minne Gambron henkilöstö voi ilmoittaa lakirikkomuksista tai eettisten periaatteiden loukkauksista. Päivittäiset ongelmat ovat usein mutkallisia ja hankalia, eikä monikaan meistä ole lakiasioiden asiantuntija. Jokaiselta henkilöstön jäseneltä odotetaan kuitenkin hyvää arvostelukykyä ja terveen järjen käyttämistä pyrittäessä noudattamaan kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Suosittelemme kysymään neuvoa aina, jos jokin toimintatavoistamme herättää kysymyksiä. Johtokunnan ja ylemmän johtoportaan puolesta haluan korostaa, että tämä on alue, johon työntekijöiden odotetaan sitoutuvan kokonaan ja ilman kompromisseja. Liiketoimintanormien tulee olla erottamaton osa Gambron DNA:ta. Niiden tulee aidosti edustaa yrityskulttuuriamme ja toimintafilosofiaamme. Thomas Glanzmann Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Gambro

4 4

5 Hakemisto Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen 6 Gambron kulttuuri 6 Perusperiaatteet 7 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet 8 Eturistiriitojen välttäminen 9 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen 10 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen 11 Liike- ja viranomaissuhteet 11 Raportoiminen ja kirjanpito 12 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen 13 Johtopäätös 14 5

6 Maailmanlaajuisten liiketoimintanormien soveltaminen Gambron liiketoimintanormit koskevat jokaista Gambrolaista niin johtokuntaa kuin työntekijöitäkin. Kaikilla meillä on velvollisuus kunnioittaa näitä normeja. Gambro kannustaa voimakkaasti myös toimittajia, edustajia, konsultteja ja muita vaikutuspiiriinsä kuuluvia liikekumppaneita noudattamaan näiden normien mukaisia periaatteita; normien yhdenmukaisuus otetaan huomioon nykyisiä tai mahdollisia uusia kumppaneita arvioitaessa. Gambron kulttuuri Liiketoimintanormien pohjana on Gambron yrityskulttuuri, joka perustuu seuraaviin arvoihin: Asiakaslähtöisyys: Pyrimme aina ylittämään asiakkaan odotukset ja pidämme potilasturvallisuutta ja laatua tärkeimpinä prioriteetteinamme. Vastuullisuus: Yrityksenä ja yksilöinä osoitamme asiakkaillemme, tiimimme jäsenille ja kumppaneillemme vastuullisuutemme takaamalla sitoutumisemme. Tiimityö: Ihmiset ovat yrityksemme suurin voimavara ja tiimityö on avain menestykseemme. Rehellisyys: Harjoitamme liiketoimintaamme toimimalla rohkeasti oikein. Tulokset: Etsimme jatkuvasti tapoja kehittää liiketoimintamme. 6

7 Perusperiaatteet Laatua kaikessa, mitä teemme Gambron liiketoiminnan ja tuotteiden avulla pelastetaan ihmishenkiä ja parannetaan elämää. Gambro on sitoutunut suunnittelemaan, valmistamaan ja tarjoamaan turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat parantamaan potilaiden hoitoa. Sitoutuminen tähän laatuun ja turvallisuuteen on jokaisen työntekijän vastuulla. Jokaisen työntekijän odotetaan tekevän aina parhaansa sen varmistamiseksi, että kaikki heidän toimintansa edistää asiakkaidemme ja potilaittemme etuja pitkällä aikavälillä. Eettinen liiketoimintatapa Gambro odottaa kaikkien työntekijöiden toimivan eettisesti ja rehellisesti sekä sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Asiakkaat ja heidän hoidossaan olevat potilaat sekä monet liiketoimintaamme sääntelevät viranomaiset odottavat sitä meiltä. Menestyksemme riipuu suurelta osin siitä, miten vastaamme noihin odotuksiin. Totuudenmukaisuus Gambro on sitoutunut eettiseen toimintatapaan ja rehellisyyteen ja painottaa erityisesti totuudenmukaisuuden vaatimusta. Meidän on oltava totuudenmukaisia aina kommunikoidessamme keskenämme tai asiakkaiden tai viranomaisten kanssa. Vain rehellisyydellä ja avoimmuudella yhtiömme pystyy saavuttamaan sen kunnioituksen ja luottamuksen, jota liiketavoitteidemme saavuttaminen vaatii. Lakien ja säännösten noudattaminen Jokaisen työntekijän on huolellisesti noudatettava kaikkia Gambroa koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos yksikin työntekijä rikkoo tätä periaatetta, se voi vahingoittaa yhtiön mainetta suuresti, haitata mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja vaarantaa monien muiden työntekijöiden vaivannäön ja saavutukset. Lain tuntemus Lainmukaisuusvelvoitteen noudattaminen edellyttää lain tuntemista. Jokaisen työntekijän odotetaan tuntevan ne peruslait ja säännökset, jotka koskevat erityisesti hänen omaa työtään tai yleisellä tasolla yrityksen liiketoimintaa. Gambro on monikansallinen yhtiö; yhden maan lait voivat vaikuttaa Gambron toimintaan toisessa maassa. Tällaisissa tilanteissa työntekijöiden odotetaan kertovan asianomaisille kollegoilleen kyseisistä laeista ja auttavan heitä varmistamaan yhdenmukaisuuden. Jos Gambron liiketoimintanormit ovat ristiriidassa lakien ja säädösten kanssa, lakia noudatetaan. Gambron johtajat ovat erityisesti vastuussa siitä, että heidän suorat alaisensa ymmärtävät ja noudattavat yhtiön liiketoimintanormeja ja heidän tulee ryhtyä ripeästi asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos he epäilevät lakirikkomusta tai Gambron liiketoimintanormien loukkausta. Tärkeintä on, että henkilökunta tietää ja tuntee lait ja säädökset jos lakia ei tunneta, se voi aiheuttaa vakavia seurauksia Gambrolle. 7

8 Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen; ihmisoikeudet Tasavertaiset mahdollisuudet Gambro pyrkii hankkimaan ja pitämään joukoissaan pätevimmät työntekijät ja tarjoamaan jokaiselle kehitysmahdollisuuksia. Jokaisella työntekijällä on oikeus odottaa arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista esimiehiltä, johtajilta, alaisilta ja työtovereilta. Gambro ei hyväksy minkäänlaista rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, invaliditeettiin, ammattiliittoon kuulumiseen, poliittiseen mielipiteeseen tai mihin tahansa muuhun laissa osoitettuun seikkaan perustuvaa syrjintää tai häirintää (mukaan lukien syrjintä työhönotossa, korvauksissa, koulutus- tai ylenemismahdollisuuksissa). Lisäksi Gambro noudattaa kaikkia työntekijöiden suojelemiseksi laadittuja lakisääteisiä velvoitteitaan. Väkivalta työpaikalla Gambro ei hyväksy minkäänlaista työpaikkaväkivaltaa, väkivallalla uhkailua tai pelottelua, ja puuttuu näihin tilanteisiin nopeasti ja asianmukaisesti. Yhdistymisvapaus Gambro kunnioittaa jokaisen työntekijän oikeutta osallistua tai pidättäytyä työehtosopimuksista, ryhmäsopimuksista ja muusta ryhmätoiminnasta voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Ihmisoikeudet Gambro tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelemista. Gambro odottaa jokaisen työntekijän noudattavan näiden periaatteiden kirjainta ja henkeä. 8

9 Eturistiriitojen välttäminen Vältä eturistiriitoja kaikin tavoin. Työntekijä ei saa käyttää asemaansa Gambrolla omaksi hyödykseen tai perheenjäsenten eduksi. Jokaisen Gambron työntekijän on harjoitettava liiketoimintaa korkeimpien eettisten periaatteiden mukaisesti ja niin, että siihen ei liity mitään sellaista mahdollista henkilökohtaista tai yksityisluontoista intressiä, joka saattaisi heikentää asianomaisen arvostelukykyä. Työntekijöiden odotetaan välttävän näitä tilanteita silloinkin, kun eturistiriita on vain näennäinen, koska näennäinenkin eturistiriita voi vahingoittaa Gambron mainetta, heikentää työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja vähentää yhtiön arvostusta asiakkaiden, potilaiden ja viranomaisten silmissä. Gambro odottaa työntekijöiden noudattavan näitä sääntöjä huolellisesti ja tarkkaavaisesti, ratkaisemaan epäselvät tilanteet kysymällä esimieheltä neuvoa, sekä tarvittaessa hankkimaan yhtiön suostumuksen. Suostumuksen hakeminen liiketoiminnan ulkopuolisiin intresseihin Työntekijät eivät saa ottaa vastaan mitään sellaisia ulkopuolisia työtehtäviä, jotka voisivat haitata heidän mahdollisuuksiaan täyttää kaikkia Gambroa koskevia velvoitteitaan. Kaikkien työntekijöiden on ilmoitettava yhtiön nimeämälle johtoportaan jäsenelle ja hankittava yhtiöltä suostumus ulkopuoliseen työhön, konsultointisitoumukseen tai sellaiseen merkittävään poliittiseen tai kunnalliseen sitoumukseen, joka voi vaatia aktiivista osallistumista normaalien työtuntien aikana, koska nämä toiminnot saattavat haitata työntekijän mahdollisuuksia suoriutua työstään tehokkaasti. Luvan hankkiminen ulkopuolisiin sitoumuksiin Työntekijällä ei ole lupaa järjestää tai osallistua (esimerkiksi luennon tai puheen muodossa) sellaisiin Gambron ulkopuolisiin tapahtumiin, joiden aihe liittyy millään tavalla Gambron liiketoimintaan tai työntekijän työtehtäviin Gambrossa, jos siihen ei ole etukäteen saatu esimiehen ja Gambron mahdollisesti nimeämän muun johtoportaan edustajan hyväksyntää. 9

10 Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen Gambro uskoo, että työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää ja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristön- ja työsuojeluaan (EHS). Jokaisen työntekijän vastuulla on toimia ympäristön- ja työnsuojelulainsäädännön (EHS) mukaisesti. Gambron johtajat ovat vastuussa EHS-lainsäädännön noudattamisesta ja heidän tulee puuttua tilanteeseen, jos havaitsevat epävarmoja toimintatapoja tai olosuhteita. Terveys ja turvallisuus Gambro pyrkii varmistamaan, että työntekijät ymmärtävät työn- ja ympäristönsuojelun periaatteen sekä omiin tehtäviinsä liittyvät terveys- ja työnsuojelumenettelyt. Johtajien ja esimiesten vastuulla on varmistaa, että työntekijöillä on tehtäviensä onnistuneeseen suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja että työpaikalla noudatetaan työnsuojelumenettelyjä. Turvallisuusseikat vaikuttavat kaikkiin, joten jokaisen työntekijän velvollisuutena on raportoida tilanteista, jotka saattavat olla vaarallisia. Ympäristö Vastuullisena yrityskansalaisena Gambro pyrkii harjoittamaan liiketoimintaa turvallisella ja kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että Gambro vastaa tämän päivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. Pyrimme käyttämään ympäristön kannalta vastuullisia menettelytapoja tuotteidemme suunnittelussa sekä omissa valmistusprosesseissamme ja -järjestelmissämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Huumeet ja alkoholi Lääkinnällisten laitteiden valmistajana Gambro tiedostaa vastuunsa asiakkaita ja Gambron tuotteilla hoidettavia potilaita kohtaan ja tekee parhaansa maksimoidakseen tuotteidensa korkealaatuisuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi ja työntekijöiden korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi Gambro sitoutuu huolehtimaan siitä, että työpaikalla ei käytetä huumeita eikä alkoholia. Tällä vaatimuksella on myös Gambron työturvallisuutta parantava vaikutus. Jos työntekijä käyttää reseptilääkkeitä, jotka voivat heikentää työssä suoriutumista, hänen on varmistettava, että asiaankuuluvista järjestelyistä huolehditaan. Tietoturva Gambron työntekijät ja Gambro ovat yhdessä vastuussa turvallisen työympäristön ylläpitämisestä. Gambron työntekijöiden, omaisuuden ja tuotteiden tehokas valvominen ja suojeleminen riippuu työntekijöiden avusta ja yhteistyöhalusta. Gambro tekee asianmukaiset, tiedossa oleviin turvallisuusriskeihin perustuvat järjestelyt turvallisen työympäristön varmistamiseksi kaikille työntekijöille. 10

11 Luottamuksellisten liiketietojen suojeleminen Työntekijöillä on lojaalisuusvelvoite yhtiötä kohtaan, ja tämän lojaaliuden toteuttamiseksi heidän odotetaan suojelevan Gambron luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellisten tietojen väärinkäyttö tai luvaton paljastaminen kolmansille osapuolille (mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet) voi vahingoittaa Gambron liiketoimintaa ja liikekumppaneita vakavasti. Liike- ja viranomaissuhteet Oikeudenmukainen kilpailu Gambro kilpailee markkinoilla voimakkaasti, oikeudenmukaisesti ja kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti. Gambron ja sen työntekijöiden tulee kunnioittaa oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita voimassaolevaa kartellilakia tai -periaatteita noudattaen. Nämä lait ja periaatteet kieltävät yleisesti kaikki sellaiset kilpailijoiden kanssa tehdyt sopimukset, jotka rajoittavat jonkun kilpailijan kilpailumahdollisuuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Kartellilainsäädäntö ja -periaatteet koskevat kaikkia liiketoimintajärjestelyjä niiden muodosta riippumatta sekä yleensä ottaen koko liiketoimintatapaa. Näiden lakien rikkominen voi aiheuttaa Gambrolle vakavia rangaistusseuraamuksia. Kaikki sellaiset kilpailijoiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sopimukset, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa oikeudenmukaista kilpailua, on annettava etukäteen Gambron lakiosaston tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Liikekumppanit, viranomaiset ja asiakkaat Gambro hoitaa liikesuhteitaan ja asioitaan aina oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Liiketoimintamenettelyt vaihtelevat maittain. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin toimittava Gambron korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja kaikkien kullekin liiketoimintaympäristölle annettujen menettelyohjeiden mukaisesti. Lahjonta ja laittomat kannusteet Gambro ei tarjoa tai hyväksy laittomia kannusteita tai lahjuksia missään muodossa. Gambro ei tarjoa kenellekään mitään sellaisia maksuja, taloudellisia etuja, lahjoja tai etuisuuksia, jotka rikkovat voimassaolevaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä. Tämä koskee myös nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita sekä viranomaisia. Vaikka jonkin maksun tai lahjan antamista ei olisi erikseen kielletty laissa, sitä ei saa antaa, jos se loukkaa yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintatapoja. 11

12 Liike- ja viranomaissuhteet Viranomaiset Gambron liiketoiminta on tarkkaan säädeltyä ja meiltä vaaditaan useiden rekisterien ylläpitoa, runsaasti tietoja ja raporttien toimittamista viranomaistahoille eri puolilla maailmaa. Meidän on vastattava näihin vaatimuksiin parhaan taitomme mukaan; pelkkä huolimattomuus voi aiheuttaa rikkomuksen joissakin tilanteissa ja asettaa Gambron toimikelpoisuuden ja hyvän tahdon kyseenalaiseksi. Tästä syystä Gambro odottaa huolellisuutta ja tinkimätöntä rehellisyyttä niiltä työntekijöiltä, jotka ovat vastuussa tietojen, rekisterien tai viranomaisille toimitettavien asiakirjojen valmistamisesta tai ovat muulla tavoin tekemisissä viranomaisten kanssa. Poliittinen sitoutuminen Gambro suhtautuu neutraalisti politiikkaan, poliittisiin puolueisiin tai puolueitten edustajiin. Gambron nimeä ja omaisuutta ei saa käyttää sellaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseen, jotka eivät liity Gambron liiketoimintatavoitteisiin. Kun työntekijät eivät toimi Gambron edustajina, he saavat osallistua politiikkaan vastuullisina yhteiskunnan jäseninä. Raportoiminen ja kirjanpito Kaikkia talousraportteja ja kirjanpitoa tulee ylläpitää ja raportoida Gambron hallintomenettelyohjeiden (Governance Policies) sekä paikallisten, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti tavalla, joka kuvaa todenmukaisesti Gambron taloudellista tilannetta ja liiketoimintojen tuloksia sekä liiketoimien, omaisuuden ja korvausvelvoitteiden todellista luonnetta. Gambro noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) niiltä osin, kuin niitä voidaan soveltaa raportointia koskevilla markkinoilla. Gambro pyrkii avoimeen, rehelliseen, olennaiseen, ajantasaiseen ja selkeään tiedottamiseen. 12

13 Rikkomusten raportoiminen ja huolenaiheista ilmoittaminen Ilmoittamisvelvollisuus Gambro on sitoutunut toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ja tästä syystä jokaisen Gambron työntekijän velvollisuus on ilmoittaa yhtiölle todellisista tai todennäköisistä lakirikkomuksista tai eettisten standardien loukkauksista niin, että tapaukset voidaan tutkia ja käsitellä asianmukaisesti. Tämä velvoite pätee myös sellaisissa tilanteissa, joissa rikkomusta epäillään, mutta siitä ei ole varmuutta. Kaikki Gambron työntekijöiden tai sopimuskumppaneiden tekemät eettiset virheet tai lakirikkomukset voivat olla yhtiölle tai työntekijöillemme erittäin haitallisia. Tästä syystä Gambro kannustaa kaikkia työntekijöitä ilmoittamaan väärinkäytöksistä ja kysymään asiasta aina, jos ovat huolissaan siitä, että lakia tai Gambron liiketoimintastandardeja ei noudateta. Gambro sitoutuu käsittelemään työntekijöittensä huolenaiheet ja haluaa vaalia avoimuutta eettisissä ja lakia koskevissa kysymyksissä. Pidättäytyminen kostotoimista Jotta työntekijät voivat vapaasti ja ilman pelkoa raportoida huolenaiheista, Gambro ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai mitään sellaiseen työntekijään tai toiseen henkilöön kohdistuvia kostotoimia, joka hyvässä tarkoituksessa raportoi tiedossaan olevasta tai epäilemästään lakirikkomuksesta tai Gambron liiketoimintastandardien vastaisesta menettelystä. Lisäksi ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa kaikissa tapauksissa niin pitkälle kuin on mahdollista lakia ja säädöksiä rikkomatta ja niin kauan, kuin se ei haittaa Gambron mahdollisuuksia tutkia kyseistä ongelmaa. Vaikka ilmoituksen antanutta henkilöä ei voida suojata väärinkäytöksen seuraamuksilta, työntekijän hyvässä tahdossa tekemä ilmoitus katsotaan hänen edukseen. Rikkomusten ilmoitusmenettely On suositeltavaa, että työntekijä ilmoittaa rikkomusepäilystä lähimmälle esimiehelleen. Jos työntekijä jostain syystä kokee vaikeaksi lähestyä esimiestään, he voivat ilmoittaa rikkomusepäilystään ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista: Ihmisoikeusedustajaan. Lakiasioista tai standardinmukaisuudesta vastaavalle osastolle. Keneen tahansa ylimmän johdon jäseneen. Tukipalveluun, johon rikkomusepäilyistä voidaan ilmoittaa puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta. Tukipalvelua käyttäessään ilmoittaja voi halutessaan toimia nimettömänä. Rikkomusten tutkiminen Gambro suhtautuu vakavasti jokaiseen työntekijöiden esittämään tiedusteluun ja huolenaiheeseen. Kukin tapaus tutkitaan asianmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään tutkimuksen tuloksista riippuen. 13

14 Laatua kaikessa, mitä teemme Johtopäätös Meillä on etuoikeus toimia yhdessä eettiset normit täyttävässä, rehellisessä ilmapiirissä. Jokaiselta Gambron työntekijältä odotetaan henkilökohtaista sitoutumista Gambron maineen tukemiseen, edistämiseen ja ylläpitämiseen noudattamalla Gambron liiketoimintanormeissa ilmoitettuja periaatteita sekä yhtiön tukimenettelyjä ja -toimenpiteitä. Gambron maine on siitä riippuvainen. Eettinen ja todenmukainen liiketoimintatapa Menettelyrikkomusten asianmukainen raportointi Terveellinen ja turvallinen työympäristö Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Laatua kaikessa, mitä teemme Työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 14

15

16 Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax HCFI4641_ Gambro Lundia AB

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA Laadukkaan isännöinnin ostaminen ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille)

2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille) 2 B&W ilmoituslinja 1-888-475-0003 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (vain EU-maille) Toimitusjohtajan tervehdys Hyvät B&W:n työntekijät! Babcock & Wilcox on ansainnut maineensa toimittamalla

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail:

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Eettinen toimintaohje Eettinen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy - Eettiset toimintaperiaatteet Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä

Lisätiedot

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET 2 ESITTELY Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot