Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna

2 Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä ja kehittämällä työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Avustusta voidaan myöntää myös yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 % viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä sosiaaliselle yritykselle ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voi olla enintään 75 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnille ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Sosiaalisille yrityksille ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, avustus myönnetään de minimis tukena. Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää vain siksi ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Avustuksen myöntäminen edellyttää, että se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella toiminta toteutetaan, puoltaa avustuksen myöntämistä. Lisätietoja: Hakemukset ja projektien sisältö: Maksatus: Uudenmaan ELY-keskus Juho Orjala, puh , Pia Haggren, puh ,

3 1 Työsilta UUUDELY/4001/ /2013 Amiedu Valimotie Carita Cruz puh Hankkeen tavoitteena on TE-toimiston vaikelasti työllistyvien asiakkaiden yksilöllinen poluttaminen työelämään tai koulutukseen. Hankkeen asiakkaille järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja pajapäiviä erilaisin teemoin. Henkilökohtainen ohjaus kattaa sekä sopivan sijoittumispaikan etsimisvaiheen että sijoittumisen alkuvaiheen aikaisen tuen. Hankkeen vuosittainen asiakasmäärätavoite on 15 henkilöä. Aloituspvm: Kohonta UUUDELY/120/ /2013 Apuomena ry Suurlohjankatu 21-23A Lohja Ulla-Riitta Vikstedt puh , Länsi-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille erilaisia keinoja päästä kiinni työelämään ja samanaikaisesti vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Hankkeessa pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alaiset ikääntyneet ja vajaakuntoiset hoiva-alan osaajat toimivat mentoreina hoiva-alasta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Nuorten ja maahanmuuttajien työelämään saattaminen UUUDELY/327/ /2014 Bewe Sport 77 ry Kirkonkyläntie Teukka Ulander Hankkeessa tarjotaan nuorille ja maahanmuuttajille työkokeilua, palkkatuettua työtä ja oppisopimuspaikkoja monipuolisissa tehtävissä liikunnan ja nuorten parissa. Tavoitteena on nuorten ja maahanmuuttajien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille palkkatuki- tai oppisopimusjakson jälkeen. Tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 15 henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Otto Vänttinen Aloituspvm:

4 Sektori III 2 UUUDELY/4003/ /2013 Espoon järjestöjen yhteisö ry Kauppamiehentie Espoo Juha K. Humalajoki puh Espoo Hankkeessa työllistetään espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita edelleensijoittamalla espoolaisin järjestöihin ja seuroihin mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä urheilu- ja liikunta-alalla. Pitkäaikaistyöttömistä työtä voidaan tarjota parhaiten toimistoalan työntekijöille sekä joissakin tapauksissa ns. johtajatasolta työttömäksi jääneille henkiöille. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Mari Saarinen Aloituspvm: Tuetut työelämäpolut ja yritysyhteistyö UUUDELY/748/ /2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry Hämeentie Päivi Nortio puh Hankkeen tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien pääsyä työelämään yksilöohjauksen avulla. Ohjaukseen sisältyy mm. osaamiskartoituksen tekoa, CV:n päivitystä, työpaikkojen etsimistä sekä työpaikkakäyntejä. Tarkoituksena on käynnistää tiivis yritysyhteistyö 2-3 yrityksen kanssa ja toteuttaa pidempiaikaisia tuetun työn työsuhteita. Määrällisenä tavoitteena on, että toimenpiteisiin osallistuu kolmen vuoden aikana 60 henkilöä, joista vähintään 50% sijoittuu avoimille työmarkkinoille, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutukseen. Aloituspvm: Sysselsättande frivilligverksamhet UUUDELY/1068/ /2010 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Georgsgatan Helsingfors Tomas Järvinen puh Uusimaa Hankkeen päämääränä on tukea pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille sekä vahvistaa heidän sosiaalista pätevyyttään. Hankkeen vähimmäistavoitteena on työllistää työtöntä vuodessa, joista vähintään 70 prosenttia olisi pitkäaikaistyöttömiä. Aloituspvm:

5 Tuetusti työhön 3 UUUDELY/117/ /2013 Hakunila-Länsimäki Työttömät ry Ruunikkokuja Vantaa Juha Hartikainen puh. (09) Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä mahdollisesti nuoria, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia erilaisiin tehtäviin järjestöissä ja yrityksissä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä Itä-Vantaan alueella. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen Kotikallio Living Lab UUUDELY/124/ /2013 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Alppikatu Silja Havu puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, maahanmuuttajien ja nuorten työmarkkinavalmiuksia ja tarjota työmarkkinatoimenpiteitä mm. hoiva-alalla ja kiinteistönhuollossa. Määrällisenä tavoitteena on laatia vuosittain jatkosuunnitelma 60 asiakkaalle pääkaupunkiseudulla. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tea Malin-Palokuja Sotainvalidien avustajahanke UUUDELY/3345/ /2013 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry Mannerheimintie 93 A Projektipäällikkö Tiina Saloheimo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella avustajatoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä ja vajaakuntoisia henkilöitä sekä parantaa heidän työelämävalmiuksiaan työsuhteen aikana mm. koulutuksen keinoin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm:

6 Latu auki 4 UUUDELY/119/ /2013 Helsingin Työttömät ry Nokiantie Maija Makkonen puh Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden työllistyminen on pitkittynyt, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret alle 25-vuotiaat sekä vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat. Hankkeessa tarjotaan palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja sekä parannetaan asiakkaiden työllistymisedellytyksiä mm. ITkoulutuksen ja työnhakuvalmennuksen keinoin. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää asiakasta vuosittain. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Eteenpäin UUUDELY/1961/ /2012 Hyvinkään Toimari ry Teollisuuskatu Hyvinkää Toiminnanjohtaja Tarja Nahkuri puh Hyvinkää Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuen, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan avulla vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria mm. ruokajakelun, muuttopalvelun ja päiväkeskuksen tehtäviin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuodessa 21 pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista ja nuorta Hyvinkään alueella. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja-Leena Koistinen Osaamistuki UUUDELY/1088/ /2011 Inkerikeskus ry Hämeentie 103 A Projektikoordinaattori Oksana Tikka puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia venäjän- ja vironkielisiä maahanmuuttajia työllistymään Suomessa. Hankkeen tehtävänä on kerätä tietoa asiakkaiden työ- ja koulutushistoriasta ja työllistymistoiveista ja välittää tietoa työvoimaa tarvitseville työnantajille sekä tukea työnhakijoiden työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä ennalta ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Pilottiryhmien vetäjänä toimii puhdistuspalvelualalla toimiva yritys. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain 30 pitkäaikaistyötöntä muun kohderyhmän lisäksi. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Matti Martikainen ja Oleg Minkin

7 5 Aloituspvm: Studio Pro UUUDELY/2422/2014 Invalidisäätiö Tenholantie Marko Pajunen puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa kehitetään työllistymisen ohjaus- ja valmennuspalvelukokonaisuus, johon ohjautuu pääkaupunkiseudun nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä Uudenmaan TEtoimiston sekä Työvoiman palvelukeskus Duurin kautta. Hankkeessa tarjotaan työkokeilua työtoimintaryhmässä, kahvilapalvelussa, siivoustyössä sekä kiinteistönhoito-, remontti- ja kunnossapitotöissä. Tavoitteena on löytää 3-6 kk:n valmennusjakson aikana kullekin asiakkaalle reitti joko koulutukseen tai työhön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Saara Partonen-Koivula Aloituspvm: Hyvä Elämä UUUDELY/2243/ /2012 Koillis-Helsingin Työ ja toiminta KO-TY ry Traktoritie Maritta Packalen puh. (09) Hankkeen kohderyhmänä ovat Koillis- ja Pohjois-Helsingin alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat. Hankkeen asiakkaita työllistetään vähävaraisille vanhuksille suunnattuun kotipalvelutoimintaan. TE-toimiston yhdyshenkilö: Antti Pyykönen Aktivointi UUDELY/112/ /2013 Korson Työttömät ry Kotkansiipi Vantaa Jani Rytkönen puh Vantaa Hankkeen kohderyhmänä ovat vantaalaiset pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset. Hankkeen tarkoitus on työllistää kohderyhmään kuuluvia yhdistyksen toimintaan ja edelleen sijoituksen keinoin yhteistyökumppaneille.

8 TE-toimiston yhdyshenkilö: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen 6 Move on! UUUDELY/2271/2014 KRIS-Etelä-Suomi ry Hämeentie Juha Seljänperä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat vuotiaat nuoret. Hankkeeseen kuuluu aktiivinen koulutus-, työkokeilu- ja työpaikkojen haku sekä koulutuksien hyödyntäminen. Hankkeessa kehitetään lainrikkojataustaisten nuorten kanssa tehtävän työllistämistyön kolmikantayhteistyömalli RISE:n, TE-toimiston ja KRIS:in kesken. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on nuoren poluttaminen vuosittain. Aloituspvm: Porras UUUDELY/121/ /2013 Lohjan Monitoimikeskus ry Sepänkatu Lohja Toiminnanjohtaja Arto Halme puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät Lohjan alueella. Tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja Lohjan seudun maahanmuuttajien työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Yhdistys tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilua mm. ompelimossa, toimistossa ja siivoustehtävissä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Terttu Korvala-Lilja Työvalmius UUUDELY/116/ /2013 Lohjan Seudun Työttömät ry Sairaalatie Lohja Anne Lempinen puh Lohja Hankkeen tavoitteena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia työja toimintakykyisyyttä sekä ammatillista osaamista lisäämällä. Hankkeessa työllistetään alueen pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksen tarjoamiin mielekkäisiin ja työmarkkinakelpoisuutta edistäviin tehtäviin. Aloituspvm:

9 Aikuisten työpaja 7 UUUDELY/2090/ /2011 Loviisan kaupunki/perusturvakeskus Degerbynkatu Loviisa Kirsi Kippola puh Loviisa Hankkeen tavoitteena on järjestää keskimäärin 6 kuukauden työpajajaksoja yli 25-vuotiaille aikuisille. Työpajatoiminta keskittyy pääosin ompelu-, siivous-, kotipalvelu-, remontti-, kunnossapito- ja rakennusapupalvelutöihin. Työpajajakson aikana valmentautujille pyritään hankkimaan kontakteja alueen yrittäjiin ja kuntatoimijoihin. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heli Nybondas Aloituspvm: Luotain UUUDELY/4005/ /2013 Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry Karnaistenkatu Lohja Hankekoordinaattori Gunilla Wikberg puh Länsi-Uudenmaan alue Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yhtenäinen asiakasohjausprosessi alueen kolmannelle sektorille ja muille välityömarkkinoille työllistyville sekä kehittää edelleen sijoittamista ja jatkotyöllistymistä. Hankkeessa asiakkaille kartoitetaan järjestöistä, kolmannen sektorin työllistävistä yksiköistä, kunnan eri palvelupisteistä sekä koulutusjärjestäjiltä työkokeilu-, palkkatukityö-, oppisopimus- ja koulutuspaikkoja. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Osaavat naiset hanke UUUDELY/1455/ /2011 Monika-Naiset Liitto ry Kinaporinkatu 2 D Heidi Hirvonen puh ja Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää maahanmuuttajanaisia avoimille työmarkkinoille. Kriteerinä projektiin pääsyyn on yli 500 päivän työttömyys tai oikeus palkkatukeen. Hankkeessa työllistettäville pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut ja heidän työllistymisprosessiaan seurataan järjestelmällisesti. Kohderyhmään kuuluvia pyritään työllistämään Monika-Naiset Liiton ry:n organisaatioon sekä jäsenjärjestöihin. Hanke pyrkii myös kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Marjatta Erharuyi

10 Aloituspvm: Urax työhönvalmennus maahanmuuttajanuorille UUUDELY/2274/2014 Monik ry Yllästunturintie 2 A Adan Mohamed puh Hanke on suunnattu vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Hankkeessa tarjotaan elämäntapaohjausta ja työhönvalmennusta, joiden tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja työllistäminen. Tavoitteena on luoda kontakteja yrityksiin, jotka ovat valmiita työllistämään hankkeen asiakkaita. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain vähintään 15 nuoren työllistäminen. TE-toimiston yhdyshenkilö: Suvi Linden Aloituspvm: Niemikotisäätiö UUUDELY/553/ /2012 Niemikotisäätiö Vanha Viertotie 22 C Timo Heinilä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä mielenterveydellisistä syistä vajaakuntoiset henkilöt, erityisesti Helsingin työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän ammatillisia valmiuksia sekä työllistymismahdollisuuksia järjestämällä vuosittain kaksi yhdeksän viikon kestoista työkokeilujaksoa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Nefertiti Malaty, Inka Riste Aloituspvm: Työnhakubuusteri UUUDELY/2810/ /2011 Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry c/o Tekniikan akateemiset TEK ry Ratavartijankatu 2 A Risto Säynäväjärvi puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja mallintaa vertaistuen ja sähköisten palvelujen avulla tuettua työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään työnhakutaitoja sekä verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät, lomautetut sekä työttömyysuhanalaiset henkilöt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50-vuotiaat työttömät henkilöt. Hankkeen tavoitteena on, että 30 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana.

11 Hanke pyrkii tavoittamaan noin 200 työtöntä henkilöä vertaisryhmätoiminnan avulla. 9 TE-toimiston yhdyshenkilö: Johanna Vuorela Aloituspvm: Tartu työhön UUUDELY/113/ /2013 Parhaat Vuodet ry Tehtaankatu Lohja Tarja Tuomela puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työmarkkinoilta syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, erityistuella työllistettävät ja yksinhuoltajaperheiden vanhemmat.hankkeen tarjoamat työtehtävät sisältävät ulkoilu-, asiointi-, ja kodinhoitoapua ikäihmisille sekä yksinhuoltajaperheiden tukemista eri tavoin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa palkkatyöhön sijoittumisen mahdollistamiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Työtä työikäisille UUUDELY/126/ /2013 Porvoon Seudun Työnhakijat ry Kokonniementie Porvoo Ulla Raitimo puh Porvoo Hankkeen tavoitteena on sijoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, ikääntyneitä, nuoria ja maahanmuuttajia tuettuihin töihin, avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Yhdistys on solminut Porvoon kaupungin kanssa sopimuksen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestämisestä ja vaikeavammaisten henkilöiden opastamisesta työnantajavelvoitteissa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Bettina Sjöström R3 Maahanmuuttajataustaisten nuorten info- ja palvelukeskus UUUDELY/3710/ /2010 R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Pähkinärinteentie 24 A Vantaa Hassan Said puh , Vantaa Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea ja ohjausta vantaalaisille alle 25-vuotiaille

12 työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsevat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. 10 TE-toimiston yhdyshenkilö: Harri Tiainen Aloituspvm: Nuorisotakuutalo UUUDELY/2275/2014 Samaria rf Kirkkotori 9 A Porvoo Ismo Valkoniemi puh Itä-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on kehittää Porvooseen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muiden pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi Nuorisotakuutalo-tilakokonaisuus, josta käsin koordinoidaan Samaria rf:n työkuntoutuspalveluja Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Hankkeessa toteutetaan työelämälähtöistä pajatyöskentelyä, jossa yrityskumppanit ovat mukana. Hankkeen vuosittaisena tavoitteena on työllistää 20 henkilöä palkkatuella ja 20 henkilöä työkokeiluun. Aloituspvm: Pumppu UUUDELY/118/ /2013 Sipoon Työttömät ry Pilvilinnantie Sipoo Taina Honkanen puh. (09) Sipoo Hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia vanhusten kotipalveluihin ym. yhdistyksen tarjoamiin tehtäviin. Lisäksi hanke osallistuu nuorten työpajatoimintaan, joka aloitetaan vuoden 2013 aikana. TE-toimiston yhdyshenkilö: Christa Ahlfors-Hämäläinen Avustajatoiminnasta ammattiin UUUDELY/5983/2014 Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri Ratamestarinkatu 9 C Heidi Aho puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pääsääntöisesti yli 500 päivää työttömänä työnhakijana olleita henkilöitä palkkatuella sotainvalidien ja sotaveteraanien avustajiksi. Avustajatoiminnan tavoitteena on parantaa avustajiksi palkattujen henkilöiden työmarkkinavalmiuksia muun muassa koulutuksen keinoin. Avustajia kannustetaan aktiivisesti etsimään työtä avoimilta markkinoilta jo työsuhteen aikana.

13 Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain avustajaa. 11 TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Korkeila Aloituspvm: Polku työelämään UUUDELY/4537/ /2013 Sovinto ry Pulttitie Vuokko Ahti puh Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret ja aikuiset, jotka ovat Sovinnon Toimintakeskuksen asiakkaita tai Vaihtoehtoisen ammatti- ja oppisopimuskoulun oppilaita. Hankkeessa järjestetään Sovinto ry:n palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai työvoimakoulutuksessa oleville asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja yksilöllistä valmennusta, jonka tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm: Kyläapu UUUDELY/1267/ /2012 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie Suomusjärvi Juhani Nenonen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, erityisesti keski-iän ylittäneitä henkilöitä, erilaisiin yksinkertaisiin kiinteistönhoidon tehtäviin. Hankkeessa olevia tuetaan luomalle jokaiselle henkilökohtainen polutussuunnitelma. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida työllistettyjä yritystoimintaan, joiden kautta kylien asukkaat voisivat tulevaisuudessa ostaa palveluja. Hanke kehittää yritysyhteistyötä sekä tekee työllistämistoiminnasta manuaalin työnantajayhdistysten ja hankkeen verkoston käyttöön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Maarika Kihlstedt Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4293/ /2010 Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry Unikkotie Vantaa Ritva Lohtaja puh

14 12 Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin alueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4097/ /2010 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry Unikkotie Vantaa Jorma Holopainen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Pro Opso UUUDELY/5329/2014 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry PL Espoo Tuija Kiiskinen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on edistää TE-toimiston asiakkaana olevien nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen Uudellamaalla. Kummitoiminnan avulla lisätään tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista nuorten, TE-toimiston henkilöstön, koulujen opinto-ohjaajien ja opettajien sekä työnantajien keskuudessa. Vuoden 2015 aikana hankkeen määrällisenä tavoitteena on neljänkymmenen oppisopimuspaikan löytäminen työttömille nuorille. Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/325/ /2014 Suomen Punainen Risti/Espoon Kontti Kirrinpolku Palokka Pauliina Jalola puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on tukityöllistettyjen osaamisen kehittäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen mm. työllistymisen esteitä poistamalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, joita työllistetään palkkatuella Kontti-kierrätystavarataloon mm. asiakaspalvelu-, myynti-, lajittelu- ja

15 kuljetustyöhön. Hankkeessa on tarjolla myös työkokeilupaikkoja. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 50 henkilöä Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/2575/ /2011 Suomen Punainen Risti/Vantaan Kontti Kirrinpolku Palokka Pia Sevón puh Pääkaupunkiseutu Projektin tavoitteena on työllistää noin 100 henkilöä vuodessa erilaisiin kaupan alan tehtäviin Konttikierrätystavarataloissa. Työllistettyjen henkilöiden osaamista ja työelämävalmiuksia kehitetään aidossa työympäristössä. Hanke tarjoaa myös erilaisia koulutusmahdollisuuksia mm. ensiapukoulutus ja myynnin ammattitutkintoon johtava koulutus. Hankkeella on lisäksi valmius ottaa useita henkilöitä vuodessa työkokeiluun. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Kaisa Kinnunen, Tapio Makkonen Aloituspvm: Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen UUDELY/6426/2014 TIMrent Oy Kamreerintie 3 C Espoo Timo Haapoja puh Espoo TIMrent Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut henkilöstöpalveluyritys, jonka kohderyhmänä ovat työttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen tähtää työvoiman siirtämiseen avoimille työmarkkinoille joko suoran rekrytoinnin tai vuokrauksen kautta. Yritys tarjoaa avustavia tehtäviä, joissa työntekijät parantavat omia työelämävalmiuksiaan kunnes avoimille työmarkkinoille siirtyminen on mahdollista. Aloituspvm: Tieto ja taito UUDELY/2243/ /2013 Toimintakeskus Sampola ry Alakiventie Veli Uusi-Illikainen puh. (09) Itä- Hankkeen tavoitteena on itähelsinkiläisten maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tarjotaan palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja sekä mm. atk- ja kielikoulutusta. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Tuula Heiskanen

16 Aloituspvm: Majakka UUDELY/858/2014 Työmajakka ry Jorvaksenkaari Jorvas Jari Sinisalo puh Kirkkonummi Hankkeen tavoitteena työttömien työnhakijoiden yleisten työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja työllistäminen Työmajakka ry:n luomiin tai etsimiin työtehtäviin. Kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluita käyttäneet työttömät, alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja kotouttamistoimenpiteet läpikäyneet maahanmuuttajat. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on sijoittaa vuosittain 30 henkilöä palkkatuettuun työhön tai työkokeiluun. Aloituspvm: Tatsi UUUDELY/706/ /2013 Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry Hakaniemenranta 1 A 3. krs Olli Ohvo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää helsinkiläisiä työnhakija-asiakkaita ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kartoittaa jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikkaa. Hanke keskittyy kartoittamaan työpaikkoja etenkin yhdistystä rahoittavien liittojen ammattialoilta. Hankkeessa pyritään rakentamaan työllistämismalli, joka hyödyntää TE-toimiston ja ammattiliittojen yhteistyötä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Arja Siltanen Aloituspvm: Sveps Start UUUDELY/4223/ /2010 Ungdomsverkstaden Sveps Simonkatu 8 A Peter Rolin puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tarkoituksena on etsiä kestäviä ratkaisuja ruotsinkielisille työttömille tai työtä etsiville nuorille. Tavoitteena on, että vuosittain 50 nuorta on hankkeen kautta toimenpiteessä ja vähintään 70 % heistä löytää pitkäaikaisen ratkaisun tilanteeseensa (koulutus, työ). Hankkeessa nuoria kannustetaan löytämään omat vahvuutensa sekä kehitetään heidän työelämävalmiuksia. TE-toimiston yhdyshenkilö: Raimo Hokkanen Aloituspvm:

17 15 Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille UUDELY/122/ /2013 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A Mari Huusko puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa toteutetaan nuorille suunnattu Vanhustyön Trainee ohjelma, josta jatketaan joko palkkatuettuun työhön tai vanhusalan koulutukseen. Kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat sekä alle 30- vuotiaat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heta Kiiskinen Aloituspvm: Palkkatuetuille työhönvalmennusta UUUDELY/326/ /2013 Vantaan kaupunki Asematie krs Vantaa Anne Hyyrynen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on lisätä palkkatuella Vantaan kaupungille palkattujen henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työskenteleville annetaan henkilökohtaista lisäohjausta työnhakuun ja jatkomahdollisuuksien kartoittamiseen. Asiakkaille järjestetään ostopalveluina tarvelähtökohtaisia koulutus- ja ryhmäpalveluita. Hankkeen tavoitteena on, että palkkatukijaksoon loppuun mennessä 20 prosenttia asiakkaista ohjataan työhön ilman palkkatukea, 20 prosenttia työhön palkkatuella ja 10 prosenttia koulutukseen. Hankkeessa on asiakkaista vuosittain n Aloituspvm: Tuupakasta työhön UUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Tuupakantie Vantaa Kirsi Peltola puh Vantaa Hankkeessa tarjotaan 3-6 kuukauden työkokeilujaksoja rakenteellisen työttömyyden kriteerit täyttäville työttömille, maahanmuuttajille ja nuorille. Työkokeilupaikkoja on tarjolla keittiöyksikössä, laitoshuollonyksikössä, tekstiili- ja käsityöyksikössä, remontti- ja korjausyksikössä, puutyöyksikössä sekä yrityksissä, joihin asiakkaita voidaan ohjata. Hankkeessa on tarjolla 41 työkokeilupaikkaa, jotka täytetään non-stop-periaatteella. Työkokeilun aikana asiakkaalle järjestetään työhönvalmennusta, jolla tuetaan työllistymistä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tapio Makkonen Aloituspvm:

18 Töihin Suomessa 16 UUUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Minkkitie Vantaa Sanna Malin puh Vantaa Hanke järjestää työttömille maahanmuuttajille työkokeilua lähinnä työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilu hankkeessa kestää korkeintaan kolme kuukautta ja koostuu sekä ryhmämuotoisesta, työnhakuvalmiuksia parantavasta toiminnasta että asiakkaan työllistymissuunnitelman mukaisesta työkokeilusta joko pajoilla tai kaupungin muissa työpaikoissa. Ryhmään mahtuu 20 kotoutujaa, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja joilla on halu työllistyä, mutta joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Mikäli ratkaisua ei löydy kolmen kuukauden työkokeilujakson aikana, voi työnhakija saada yksilöllistä tukea oman työllistymissuunnitelmansa toteuttamiseen hankkeen työhönvalmentajalta noin vuoden ajan. Aloituspvm: Kasvukutsu UUUDELY/2746/ /2013 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2 C Vantaa Johanna Sjöholm puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden, erityisesti pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia, kuten suomenkielentaitoa, atk-taitoja ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Asiakkaita pyritään työllis-tämään työkokeilujakson jälkeen joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Sonja Jämsen Aloituspvm: Arjen ilo UUUDELY/114/ /2013 Vantaan Työttömät ry Leinikkitie 22 B Vantaa Tuula Saastamoinen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatuella tai työkokeiluun mm. kotiavun, keittiötyön ja vahtimestarin tehtäviin. Hankkeessa pyritään lisäämään työllistettyjen työmarkkinakykyä, ohjaamaan sijoittumista koulutukseen tai pysyvään työpaikkaan sekä parantamaan työttömän työnhakijan ammattitaitoa. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen

19 17 Kohti työelämää UUUDELY/2270/2014 ViaDia Järvenpää ry Wärtsilänkatu 8 A Järvenpää Pia Vappula puh Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistäminen luomalla heille valmiuksia työnhakemiseen, opiskelupaikan löytämiseen, palkkatuettuun työhön ja työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaille tarjotaan työkokeilupaikkoja mm. puhtaanapitotehtävissä, huonekalujen kunnostustoiminnassa, käsityötoiminnassa sekä lahjoitustavaroiden käsittelyssä, kuljetuksessa ja myynnissä. Asiakastavoitteena on vähintään 14 henkilöä vuodessa. Aloituspvm: Virtavesien kunnostukset Uudellamaalla ja Hämeessä UUUDELY/4006/ /2013 Virtavesien hoitoyhdistys ry Kirjastopolku 5 B Lohja Olli Toivonen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alue Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja vajaakuntoisia virtavesien kunnostustöihin. Työkohteina ovat Uudenmaan virtavesistöt sekä Hämeen puolella Karjaanjoen ja Vantaanjoen latvavesistöt. Tavoitteena on työllistää henkilöä vuosittain palkkatuella. Aloituspvm: Tartu tilaisuuteen Marssi Menestykseen UUUDELY/2619/ /2011 Yhdistys Toivo ry Kivitie Espoo Jani Heino puh Hankkeen tavoitteena on jatkaa Osuuskunta Toivossa aloitettua toimintaa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ja tukemaan työttömiä vuotiaita työnhakijoita, joilla on merkittäviä vaikeuksia työelämään tai opiskeluun pääsemisessä. Yksilöllisesti tuetun työharjoittelun ja työkokeilun kautta tuetaan osallistujien sijoittumista työelämään tai opiskeluun ja edelleen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marina Misukka Aloituspvm:

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Sisällys 1. Johdanto... 4 2. TE-toimiston työkokeilu... 6 3. Kelan työkokeilu... 8 4. Palkkatuki... 10 5. Oppisopimuskoulutus... 12 6. Työolosuhteiden järjestelytuki...

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA. Apuomena ry Hiiden YTY-hanke Kovak Oy Lohjan monitoimikeskus ry Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry

KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA. Apuomena ry Hiiden YTY-hanke Kovak Oy Lohjan monitoimikeskus ry Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry Liite 2 KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA Heikossa työmarkkinaasemassa olevat henkilöt Hiiden YTY-hanke Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry Nuoret työttömät työnhakijat Hiiden YTY-hanke

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Palkkatuki 29.10.2015

Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki Työnantaja voi hakea palkkatukea työhön palkattavan työttömyyden keston perusteella. Mahdollista hakea myös työhön palkattavan vamman tai sairauden perusteella. Myöntäminen

Lisätiedot

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalla on sotainvalidien ja veteraanien vanhustenhuoltoon, Keski-Suomen yhteistyöseminaari 10.5.2012 Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

MONIKA-NAISET liitto ry

MONIKA-NAISET liitto ry MONIKA-NAISET liitto ry Moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Hermannin Rantatie 12 A sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, 1998 > tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille,

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista. 27.8.2013 Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä

Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista. 27.8.2013 Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista 27.8.2013 Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä Taustaksi: tuoreita työttömyyslukuja (20.8.2013) Työttömyys on lisääntynyt Hämeen

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 11.9.2014 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 Kaupunginhallitus 328 24.11.2014 Valtuusto 169 8.12.2014 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti TE-palvelut muutoksessa 1 Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille. Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimiston

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsinki Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset

Lisätiedot

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016)

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016) OSAAVAT NAISET (2011-2016) HEIDI HIRVONEN FM, Projektivastaava VÄKIVALLAN VASTAINEN TYÖ P. 09 692 2304 24H VOIMAVARAKESKUS MONIKA TURVAKOTI MONA KOTOUTTAVA TOIMINTA MONINAISTEN TILA OSAAVAT NAISET monikanaiset.fi

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot