Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna

2 Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä ja kehittämällä työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Avustusta voidaan myöntää myös yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 % viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä sosiaaliselle yritykselle ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voi olla enintään 75 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnille ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Sosiaalisille yrityksille ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, avustus myönnetään de minimis tukena. Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää vain siksi ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Avustuksen myöntäminen edellyttää, että se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella toiminta toteutetaan, puoltaa avustuksen myöntämistä. Lisätietoja: Hakemukset ja projektien sisältö: Maksatus: Uudenmaan ELY-keskus Juho Orjala, puh , Pia Haggren, puh ,

3 1 Työsilta UUUDELY/4001/ /2013 Amiedu Valimotie Carita Cruz puh Hankkeen tavoitteena on TE-toimiston vaikelasti työllistyvien asiakkaiden yksilöllinen poluttaminen työelämään tai koulutukseen. Hankkeen asiakkaille järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja pajapäiviä erilaisin teemoin. Henkilökohtainen ohjaus kattaa sekä sopivan sijoittumispaikan etsimisvaiheen että sijoittumisen alkuvaiheen aikaisen tuen. Hankkeen vuosittainen asiakasmäärätavoite on 15 henkilöä. Aloituspvm: Kohonta UUUDELY/120/ /2013 Apuomena ry Suurlohjankatu 21-23A Lohja Ulla-Riitta Vikstedt puh , Länsi-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille erilaisia keinoja päästä kiinni työelämään ja samanaikaisesti vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Hankkeessa pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alaiset ikääntyneet ja vajaakuntoiset hoiva-alan osaajat toimivat mentoreina hoiva-alasta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Nuorten ja maahanmuuttajien työelämään saattaminen UUUDELY/327/ /2014 Bewe Sport 77 ry Kirkonkyläntie Teukka Ulander Hankkeessa tarjotaan nuorille ja maahanmuuttajille työkokeilua, palkkatuettua työtä ja oppisopimuspaikkoja monipuolisissa tehtävissä liikunnan ja nuorten parissa. Tavoitteena on nuorten ja maahanmuuttajien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille palkkatuki- tai oppisopimusjakson jälkeen. Tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 15 henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Otto Vänttinen Aloituspvm:

4 Sektori III 2 UUUDELY/4003/ /2013 Espoon järjestöjen yhteisö ry Kauppamiehentie Espoo Juha K. Humalajoki puh Espoo Hankkeessa työllistetään espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita edelleensijoittamalla espoolaisin järjestöihin ja seuroihin mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä urheilu- ja liikunta-alalla. Pitkäaikaistyöttömistä työtä voidaan tarjota parhaiten toimistoalan työntekijöille sekä joissakin tapauksissa ns. johtajatasolta työttömäksi jääneille henkiöille. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Mari Saarinen Aloituspvm: Tuetut työelämäpolut ja yritysyhteistyö UUUDELY/748/ /2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry Hämeentie Päivi Nortio puh Hankkeen tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien pääsyä työelämään yksilöohjauksen avulla. Ohjaukseen sisältyy mm. osaamiskartoituksen tekoa, CV:n päivitystä, työpaikkojen etsimistä sekä työpaikkakäyntejä. Tarkoituksena on käynnistää tiivis yritysyhteistyö 2-3 yrityksen kanssa ja toteuttaa pidempiaikaisia tuetun työn työsuhteita. Määrällisenä tavoitteena on, että toimenpiteisiin osallistuu kolmen vuoden aikana 60 henkilöä, joista vähintään 50% sijoittuu avoimille työmarkkinoille, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutukseen. Aloituspvm: Sysselsättande frivilligverksamhet UUUDELY/1068/ /2010 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Georgsgatan Helsingfors Tomas Järvinen puh Uusimaa Hankkeen päämääränä on tukea pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille sekä vahvistaa heidän sosiaalista pätevyyttään. Hankkeen vähimmäistavoitteena on työllistää työtöntä vuodessa, joista vähintään 70 prosenttia olisi pitkäaikaistyöttömiä. Aloituspvm:

5 Tuetusti työhön 3 UUUDELY/117/ /2013 Hakunila-Länsimäki Työttömät ry Ruunikkokuja Vantaa Juha Hartikainen puh. (09) Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä mahdollisesti nuoria, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia erilaisiin tehtäviin järjestöissä ja yrityksissä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä Itä-Vantaan alueella. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen Kotikallio Living Lab UUUDELY/124/ /2013 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Alppikatu Silja Havu puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, maahanmuuttajien ja nuorten työmarkkinavalmiuksia ja tarjota työmarkkinatoimenpiteitä mm. hoiva-alalla ja kiinteistönhuollossa. Määrällisenä tavoitteena on laatia vuosittain jatkosuunnitelma 60 asiakkaalle pääkaupunkiseudulla. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tea Malin-Palokuja Sotainvalidien avustajahanke UUUDELY/3345/ /2013 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry Mannerheimintie 93 A Projektipäällikkö Tiina Saloheimo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella avustajatoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä ja vajaakuntoisia henkilöitä sekä parantaa heidän työelämävalmiuksiaan työsuhteen aikana mm. koulutuksen keinoin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm:

6 Latu auki 4 UUUDELY/119/ /2013 Helsingin Työttömät ry Nokiantie Maija Makkonen puh Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden työllistyminen on pitkittynyt, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret alle 25-vuotiaat sekä vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat. Hankkeessa tarjotaan palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja sekä parannetaan asiakkaiden työllistymisedellytyksiä mm. ITkoulutuksen ja työnhakuvalmennuksen keinoin. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää asiakasta vuosittain. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Eteenpäin UUUDELY/1961/ /2012 Hyvinkään Toimari ry Teollisuuskatu Hyvinkää Toiminnanjohtaja Tarja Nahkuri puh Hyvinkää Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuen, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan avulla vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria mm. ruokajakelun, muuttopalvelun ja päiväkeskuksen tehtäviin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuodessa 21 pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista ja nuorta Hyvinkään alueella. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja-Leena Koistinen Osaamistuki UUUDELY/1088/ /2011 Inkerikeskus ry Hämeentie 103 A Projektikoordinaattori Oksana Tikka puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia venäjän- ja vironkielisiä maahanmuuttajia työllistymään Suomessa. Hankkeen tehtävänä on kerätä tietoa asiakkaiden työ- ja koulutushistoriasta ja työllistymistoiveista ja välittää tietoa työvoimaa tarvitseville työnantajille sekä tukea työnhakijoiden työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä ennalta ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Pilottiryhmien vetäjänä toimii puhdistuspalvelualalla toimiva yritys. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain 30 pitkäaikaistyötöntä muun kohderyhmän lisäksi. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Matti Martikainen ja Oleg Minkin

7 5 Aloituspvm: Studio Pro UUUDELY/2422/2014 Invalidisäätiö Tenholantie Marko Pajunen puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa kehitetään työllistymisen ohjaus- ja valmennuspalvelukokonaisuus, johon ohjautuu pääkaupunkiseudun nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä Uudenmaan TEtoimiston sekä Työvoiman palvelukeskus Duurin kautta. Hankkeessa tarjotaan työkokeilua työtoimintaryhmässä, kahvilapalvelussa, siivoustyössä sekä kiinteistönhoito-, remontti- ja kunnossapitotöissä. Tavoitteena on löytää 3-6 kk:n valmennusjakson aikana kullekin asiakkaalle reitti joko koulutukseen tai työhön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Saara Partonen-Koivula Aloituspvm: Hyvä Elämä UUUDELY/2243/ /2012 Koillis-Helsingin Työ ja toiminta KO-TY ry Traktoritie Maritta Packalen puh. (09) Hankkeen kohderyhmänä ovat Koillis- ja Pohjois-Helsingin alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat. Hankkeen asiakkaita työllistetään vähävaraisille vanhuksille suunnattuun kotipalvelutoimintaan. TE-toimiston yhdyshenkilö: Antti Pyykönen Aktivointi UUDELY/112/ /2013 Korson Työttömät ry Kotkansiipi Vantaa Jani Rytkönen puh Vantaa Hankkeen kohderyhmänä ovat vantaalaiset pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset. Hankkeen tarkoitus on työllistää kohderyhmään kuuluvia yhdistyksen toimintaan ja edelleen sijoituksen keinoin yhteistyökumppaneille.

8 TE-toimiston yhdyshenkilö: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen 6 Move on! UUUDELY/2271/2014 KRIS-Etelä-Suomi ry Hämeentie Juha Seljänperä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat vuotiaat nuoret. Hankkeeseen kuuluu aktiivinen koulutus-, työkokeilu- ja työpaikkojen haku sekä koulutuksien hyödyntäminen. Hankkeessa kehitetään lainrikkojataustaisten nuorten kanssa tehtävän työllistämistyön kolmikantayhteistyömalli RISE:n, TE-toimiston ja KRIS:in kesken. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on nuoren poluttaminen vuosittain. Aloituspvm: Porras UUUDELY/121/ /2013 Lohjan Monitoimikeskus ry Sepänkatu Lohja Toiminnanjohtaja Arto Halme puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät Lohjan alueella. Tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja Lohjan seudun maahanmuuttajien työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Yhdistys tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilua mm. ompelimossa, toimistossa ja siivoustehtävissä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Terttu Korvala-Lilja Työvalmius UUUDELY/116/ /2013 Lohjan Seudun Työttömät ry Sairaalatie Lohja Anne Lempinen puh Lohja Hankkeen tavoitteena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia työja toimintakykyisyyttä sekä ammatillista osaamista lisäämällä. Hankkeessa työllistetään alueen pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksen tarjoamiin mielekkäisiin ja työmarkkinakelpoisuutta edistäviin tehtäviin. Aloituspvm:

9 Aikuisten työpaja 7 UUUDELY/2090/ /2011 Loviisan kaupunki/perusturvakeskus Degerbynkatu Loviisa Kirsi Kippola puh Loviisa Hankkeen tavoitteena on järjestää keskimäärin 6 kuukauden työpajajaksoja yli 25-vuotiaille aikuisille. Työpajatoiminta keskittyy pääosin ompelu-, siivous-, kotipalvelu-, remontti-, kunnossapito- ja rakennusapupalvelutöihin. Työpajajakson aikana valmentautujille pyritään hankkimaan kontakteja alueen yrittäjiin ja kuntatoimijoihin. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heli Nybondas Aloituspvm: Luotain UUUDELY/4005/ /2013 Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry Karnaistenkatu Lohja Hankekoordinaattori Gunilla Wikberg puh Länsi-Uudenmaan alue Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yhtenäinen asiakasohjausprosessi alueen kolmannelle sektorille ja muille välityömarkkinoille työllistyville sekä kehittää edelleen sijoittamista ja jatkotyöllistymistä. Hankkeessa asiakkaille kartoitetaan järjestöistä, kolmannen sektorin työllistävistä yksiköistä, kunnan eri palvelupisteistä sekä koulutusjärjestäjiltä työkokeilu-, palkkatukityö-, oppisopimus- ja koulutuspaikkoja. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Osaavat naiset hanke UUUDELY/1455/ /2011 Monika-Naiset Liitto ry Kinaporinkatu 2 D Heidi Hirvonen puh ja Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää maahanmuuttajanaisia avoimille työmarkkinoille. Kriteerinä projektiin pääsyyn on yli 500 päivän työttömyys tai oikeus palkkatukeen. Hankkeessa työllistettäville pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut ja heidän työllistymisprosessiaan seurataan järjestelmällisesti. Kohderyhmään kuuluvia pyritään työllistämään Monika-Naiset Liiton ry:n organisaatioon sekä jäsenjärjestöihin. Hanke pyrkii myös kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Marjatta Erharuyi

10 Aloituspvm: Urax työhönvalmennus maahanmuuttajanuorille UUUDELY/2274/2014 Monik ry Yllästunturintie 2 A Adan Mohamed puh Hanke on suunnattu vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Hankkeessa tarjotaan elämäntapaohjausta ja työhönvalmennusta, joiden tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja työllistäminen. Tavoitteena on luoda kontakteja yrityksiin, jotka ovat valmiita työllistämään hankkeen asiakkaita. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain vähintään 15 nuoren työllistäminen. TE-toimiston yhdyshenkilö: Suvi Linden Aloituspvm: Niemikotisäätiö UUUDELY/553/ /2012 Niemikotisäätiö Vanha Viertotie 22 C Timo Heinilä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä mielenterveydellisistä syistä vajaakuntoiset henkilöt, erityisesti Helsingin työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän ammatillisia valmiuksia sekä työllistymismahdollisuuksia järjestämällä vuosittain kaksi yhdeksän viikon kestoista työkokeilujaksoa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Nefertiti Malaty, Inka Riste Aloituspvm: Työnhakubuusteri UUUDELY/2810/ /2011 Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry c/o Tekniikan akateemiset TEK ry Ratavartijankatu 2 A Risto Säynäväjärvi puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja mallintaa vertaistuen ja sähköisten palvelujen avulla tuettua työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään työnhakutaitoja sekä verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät, lomautetut sekä työttömyysuhanalaiset henkilöt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50-vuotiaat työttömät henkilöt. Hankkeen tavoitteena on, että 30 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana.

11 Hanke pyrkii tavoittamaan noin 200 työtöntä henkilöä vertaisryhmätoiminnan avulla. 9 TE-toimiston yhdyshenkilö: Johanna Vuorela Aloituspvm: Tartu työhön UUUDELY/113/ /2013 Parhaat Vuodet ry Tehtaankatu Lohja Tarja Tuomela puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työmarkkinoilta syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, erityistuella työllistettävät ja yksinhuoltajaperheiden vanhemmat.hankkeen tarjoamat työtehtävät sisältävät ulkoilu-, asiointi-, ja kodinhoitoapua ikäihmisille sekä yksinhuoltajaperheiden tukemista eri tavoin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa palkkatyöhön sijoittumisen mahdollistamiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Työtä työikäisille UUUDELY/126/ /2013 Porvoon Seudun Työnhakijat ry Kokonniementie Porvoo Ulla Raitimo puh Porvoo Hankkeen tavoitteena on sijoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, ikääntyneitä, nuoria ja maahanmuuttajia tuettuihin töihin, avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Yhdistys on solminut Porvoon kaupungin kanssa sopimuksen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestämisestä ja vaikeavammaisten henkilöiden opastamisesta työnantajavelvoitteissa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Bettina Sjöström R3 Maahanmuuttajataustaisten nuorten info- ja palvelukeskus UUUDELY/3710/ /2010 R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Pähkinärinteentie 24 A Vantaa Hassan Said puh , Vantaa Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea ja ohjausta vantaalaisille alle 25-vuotiaille

12 työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsevat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. 10 TE-toimiston yhdyshenkilö: Harri Tiainen Aloituspvm: Nuorisotakuutalo UUUDELY/2275/2014 Samaria rf Kirkkotori 9 A Porvoo Ismo Valkoniemi puh Itä-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on kehittää Porvooseen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muiden pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi Nuorisotakuutalo-tilakokonaisuus, josta käsin koordinoidaan Samaria rf:n työkuntoutuspalveluja Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Hankkeessa toteutetaan työelämälähtöistä pajatyöskentelyä, jossa yrityskumppanit ovat mukana. Hankkeen vuosittaisena tavoitteena on työllistää 20 henkilöä palkkatuella ja 20 henkilöä työkokeiluun. Aloituspvm: Pumppu UUUDELY/118/ /2013 Sipoon Työttömät ry Pilvilinnantie Sipoo Taina Honkanen puh. (09) Sipoo Hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia vanhusten kotipalveluihin ym. yhdistyksen tarjoamiin tehtäviin. Lisäksi hanke osallistuu nuorten työpajatoimintaan, joka aloitetaan vuoden 2013 aikana. TE-toimiston yhdyshenkilö: Christa Ahlfors-Hämäläinen Avustajatoiminnasta ammattiin UUUDELY/5983/2014 Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri Ratamestarinkatu 9 C Heidi Aho puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pääsääntöisesti yli 500 päivää työttömänä työnhakijana olleita henkilöitä palkkatuella sotainvalidien ja sotaveteraanien avustajiksi. Avustajatoiminnan tavoitteena on parantaa avustajiksi palkattujen henkilöiden työmarkkinavalmiuksia muun muassa koulutuksen keinoin. Avustajia kannustetaan aktiivisesti etsimään työtä avoimilta markkinoilta jo työsuhteen aikana.

13 Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain avustajaa. 11 TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Korkeila Aloituspvm: Polku työelämään UUUDELY/4537/ /2013 Sovinto ry Pulttitie Vuokko Ahti puh Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret ja aikuiset, jotka ovat Sovinnon Toimintakeskuksen asiakkaita tai Vaihtoehtoisen ammatti- ja oppisopimuskoulun oppilaita. Hankkeessa järjestetään Sovinto ry:n palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai työvoimakoulutuksessa oleville asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja yksilöllistä valmennusta, jonka tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm: Kyläapu UUUDELY/1267/ /2012 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie Suomusjärvi Juhani Nenonen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, erityisesti keski-iän ylittäneitä henkilöitä, erilaisiin yksinkertaisiin kiinteistönhoidon tehtäviin. Hankkeessa olevia tuetaan luomalle jokaiselle henkilökohtainen polutussuunnitelma. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida työllistettyjä yritystoimintaan, joiden kautta kylien asukkaat voisivat tulevaisuudessa ostaa palveluja. Hanke kehittää yritysyhteistyötä sekä tekee työllistämistoiminnasta manuaalin työnantajayhdistysten ja hankkeen verkoston käyttöön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Maarika Kihlstedt Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4293/ /2010 Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry Unikkotie Vantaa Ritva Lohtaja puh

14 12 Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin alueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4097/ /2010 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry Unikkotie Vantaa Jorma Holopainen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Pro Opso UUUDELY/5329/2014 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry PL Espoo Tuija Kiiskinen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on edistää TE-toimiston asiakkaana olevien nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen Uudellamaalla. Kummitoiminnan avulla lisätään tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista nuorten, TE-toimiston henkilöstön, koulujen opinto-ohjaajien ja opettajien sekä työnantajien keskuudessa. Vuoden 2015 aikana hankkeen määrällisenä tavoitteena on neljänkymmenen oppisopimuspaikan löytäminen työttömille nuorille. Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/325/ /2014 Suomen Punainen Risti/Espoon Kontti Kirrinpolku Palokka Pauliina Jalola puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on tukityöllistettyjen osaamisen kehittäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen mm. työllistymisen esteitä poistamalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, joita työllistetään palkkatuella Kontti-kierrätystavarataloon mm. asiakaspalvelu-, myynti-, lajittelu- ja

15 kuljetustyöhön. Hankkeessa on tarjolla myös työkokeilupaikkoja. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 50 henkilöä Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/2575/ /2011 Suomen Punainen Risti/Vantaan Kontti Kirrinpolku Palokka Pia Sevón puh Pääkaupunkiseutu Projektin tavoitteena on työllistää noin 100 henkilöä vuodessa erilaisiin kaupan alan tehtäviin Konttikierrätystavarataloissa. Työllistettyjen henkilöiden osaamista ja työelämävalmiuksia kehitetään aidossa työympäristössä. Hanke tarjoaa myös erilaisia koulutusmahdollisuuksia mm. ensiapukoulutus ja myynnin ammattitutkintoon johtava koulutus. Hankkeella on lisäksi valmius ottaa useita henkilöitä vuodessa työkokeiluun. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Kaisa Kinnunen, Tapio Makkonen Aloituspvm: Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen UUDELY/6426/2014 TIMrent Oy Kamreerintie 3 C Espoo Timo Haapoja puh Espoo TIMrent Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut henkilöstöpalveluyritys, jonka kohderyhmänä ovat työttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen tähtää työvoiman siirtämiseen avoimille työmarkkinoille joko suoran rekrytoinnin tai vuokrauksen kautta. Yritys tarjoaa avustavia tehtäviä, joissa työntekijät parantavat omia työelämävalmiuksiaan kunnes avoimille työmarkkinoille siirtyminen on mahdollista. Aloituspvm: Tieto ja taito UUDELY/2243/ /2013 Toimintakeskus Sampola ry Alakiventie Veli Uusi-Illikainen puh. (09) Itä- Hankkeen tavoitteena on itähelsinkiläisten maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tarjotaan palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja sekä mm. atk- ja kielikoulutusta. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Tuula Heiskanen

16 Aloituspvm: Majakka UUDELY/858/2014 Työmajakka ry Jorvaksenkaari Jorvas Jari Sinisalo puh Kirkkonummi Hankkeen tavoitteena työttömien työnhakijoiden yleisten työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja työllistäminen Työmajakka ry:n luomiin tai etsimiin työtehtäviin. Kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluita käyttäneet työttömät, alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja kotouttamistoimenpiteet läpikäyneet maahanmuuttajat. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on sijoittaa vuosittain 30 henkilöä palkkatuettuun työhön tai työkokeiluun. Aloituspvm: Tatsi UUUDELY/706/ /2013 Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry Hakaniemenranta 1 A 3. krs Olli Ohvo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää helsinkiläisiä työnhakija-asiakkaita ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kartoittaa jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikkaa. Hanke keskittyy kartoittamaan työpaikkoja etenkin yhdistystä rahoittavien liittojen ammattialoilta. Hankkeessa pyritään rakentamaan työllistämismalli, joka hyödyntää TE-toimiston ja ammattiliittojen yhteistyötä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Arja Siltanen Aloituspvm: Sveps Start UUUDELY/4223/ /2010 Ungdomsverkstaden Sveps Simonkatu 8 A Peter Rolin puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tarkoituksena on etsiä kestäviä ratkaisuja ruotsinkielisille työttömille tai työtä etsiville nuorille. Tavoitteena on, että vuosittain 50 nuorta on hankkeen kautta toimenpiteessä ja vähintään 70 % heistä löytää pitkäaikaisen ratkaisun tilanteeseensa (koulutus, työ). Hankkeessa nuoria kannustetaan löytämään omat vahvuutensa sekä kehitetään heidän työelämävalmiuksia. TE-toimiston yhdyshenkilö: Raimo Hokkanen Aloituspvm:

17 15 Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille UUDELY/122/ /2013 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A Mari Huusko puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa toteutetaan nuorille suunnattu Vanhustyön Trainee ohjelma, josta jatketaan joko palkkatuettuun työhön tai vanhusalan koulutukseen. Kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat sekä alle 30- vuotiaat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heta Kiiskinen Aloituspvm: Palkkatuetuille työhönvalmennusta UUUDELY/326/ /2013 Vantaan kaupunki Asematie krs Vantaa Anne Hyyrynen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on lisätä palkkatuella Vantaan kaupungille palkattujen henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työskenteleville annetaan henkilökohtaista lisäohjausta työnhakuun ja jatkomahdollisuuksien kartoittamiseen. Asiakkaille järjestetään ostopalveluina tarvelähtökohtaisia koulutus- ja ryhmäpalveluita. Hankkeen tavoitteena on, että palkkatukijaksoon loppuun mennessä 20 prosenttia asiakkaista ohjataan työhön ilman palkkatukea, 20 prosenttia työhön palkkatuella ja 10 prosenttia koulutukseen. Hankkeessa on asiakkaista vuosittain n Aloituspvm: Tuupakasta työhön UUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Tuupakantie Vantaa Kirsi Peltola puh Vantaa Hankkeessa tarjotaan 3-6 kuukauden työkokeilujaksoja rakenteellisen työttömyyden kriteerit täyttäville työttömille, maahanmuuttajille ja nuorille. Työkokeilupaikkoja on tarjolla keittiöyksikössä, laitoshuollonyksikössä, tekstiili- ja käsityöyksikössä, remontti- ja korjausyksikössä, puutyöyksikössä sekä yrityksissä, joihin asiakkaita voidaan ohjata. Hankkeessa on tarjolla 41 työkokeilupaikkaa, jotka täytetään non-stop-periaatteella. Työkokeilun aikana asiakkaalle järjestetään työhönvalmennusta, jolla tuetaan työllistymistä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tapio Makkonen Aloituspvm:

18 Töihin Suomessa 16 UUUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Minkkitie Vantaa Sanna Malin puh Vantaa Hanke järjestää työttömille maahanmuuttajille työkokeilua lähinnä työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilu hankkeessa kestää korkeintaan kolme kuukautta ja koostuu sekä ryhmämuotoisesta, työnhakuvalmiuksia parantavasta toiminnasta että asiakkaan työllistymissuunnitelman mukaisesta työkokeilusta joko pajoilla tai kaupungin muissa työpaikoissa. Ryhmään mahtuu 20 kotoutujaa, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja joilla on halu työllistyä, mutta joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Mikäli ratkaisua ei löydy kolmen kuukauden työkokeilujakson aikana, voi työnhakija saada yksilöllistä tukea oman työllistymissuunnitelmansa toteuttamiseen hankkeen työhönvalmentajalta noin vuoden ajan. Aloituspvm: Kasvukutsu UUUDELY/2746/ /2013 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2 C Vantaa Johanna Sjöholm puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden, erityisesti pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia, kuten suomenkielentaitoa, atk-taitoja ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Asiakkaita pyritään työllis-tämään työkokeilujakson jälkeen joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Sonja Jämsen Aloituspvm: Arjen ilo UUUDELY/114/ /2013 Vantaan Työttömät ry Leinikkitie 22 B Vantaa Tuula Saastamoinen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatuella tai työkokeiluun mm. kotiavun, keittiötyön ja vahtimestarin tehtäviin. Hankkeessa pyritään lisäämään työllistettyjen työmarkkinakykyä, ohjaamaan sijoittumista koulutukseen tai pysyvään työpaikkaan sekä parantamaan työttömän työnhakijan ammattitaitoa. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen

19 17 Kohti työelämää UUUDELY/2270/2014 ViaDia Järvenpää ry Wärtsilänkatu 8 A Järvenpää Pia Vappula puh Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistäminen luomalla heille valmiuksia työnhakemiseen, opiskelupaikan löytämiseen, palkkatuettuun työhön ja työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaille tarjotaan työkokeilupaikkoja mm. puhtaanapitotehtävissä, huonekalujen kunnostustoiminnassa, käsityötoiminnassa sekä lahjoitustavaroiden käsittelyssä, kuljetuksessa ja myynnissä. Asiakastavoitteena on vähintään 14 henkilöä vuodessa. Aloituspvm: Virtavesien kunnostukset Uudellamaalla ja Hämeessä UUUDELY/4006/ /2013 Virtavesien hoitoyhdistys ry Kirjastopolku 5 B Lohja Olli Toivonen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alue Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja vajaakuntoisia virtavesien kunnostustöihin. Työkohteina ovat Uudenmaan virtavesistöt sekä Hämeen puolella Karjaanjoen ja Vantaanjoen latvavesistöt. Tavoitteena on työllistää henkilöä vuosittain palkkatuella. Aloituspvm: Tartu tilaisuuteen Marssi Menestykseen UUUDELY/2619/ /2011 Yhdistys Toivo ry Kivitie Espoo Jani Heino puh Hankkeen tavoitteena on jatkaa Osuuskunta Toivossa aloitettua toimintaa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ja tukemaan työttömiä vuotiaita työnhakijoita, joilla on merkittäviä vaikeuksia työelämään tai opiskeluun pääsemisessä. Yksilöllisesti tuetun työharjoittelun ja työkokeilun kautta tuetaan osallistujien sijoittumista työelämään tai opiskeluun ja edelleen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marina Misukka Aloituspvm:

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA. Apuomena ry Hiiden YTY-hanke Kovak Oy Lohjan monitoimikeskus ry Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry

KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA. Apuomena ry Hiiden YTY-hanke Kovak Oy Lohjan monitoimikeskus ry Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry Liite 2 KOLMANNEN SEKTORIN TYÖLLISTÄMISTOIMIJAT LOHJAN SEUDULLA Heikossa työmarkkinaasemassa olevat henkilöt Hiiden YTY-hanke Mahis-hanke Parhaat Vuodet ry Nuoret työttömät työnhakijat Hiiden YTY-hanke

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Sisällys 1. Johdanto... 4 2. TE-toimiston työkokeilu... 6 3. Kelan työkokeilu... 8 4. Palkkatuki... 10 5. Oppisopimuskoulutus... 12 6. Työolosuhteiden järjestelytuki...

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014 Satakunta 30.9.2013 TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014 Satakunnan ELY-keskuksessa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2014 työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille 2014-2016 Infotilaisuus Lahti 3.9.2013 3.9.2013 Työllistämistoimintaa ohjaavat lait ja asetukset: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli.. kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana.. kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 21.8.2015 TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2016 Pirkanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2016 työllisyyttä

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla ELO-ryhmä: 27.1.2017 Lahti 27012017 Välityömarkkinat toimintaa työn ja työttömyyden välissä Aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka avulla työttömälle tarjotaan hänen osaamistaan

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Santtu Sundvall 050 3806231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. klo 9.00 Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

Palkkatuki 29.10.2015

Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki Työnantaja voi hakea palkkatukea työhön palkattavan työttömyyden keston perusteella. Mahdollista hakea myös työhön palkattavan vamman tai sairauden perusteella. Myöntäminen

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Jouni Nupponen 050 3955170 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.4. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä enemmän

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalla on sotainvalidien ja veteraanien vanhustenhuoltoon, Keski-Suomen yhteistyöseminaari 10.5.2012 Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

MONIKA-NAISET liitto ry

MONIKA-NAISET liitto ry MONIKA-NAISET liitto ry Moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Hermannin Rantatie 12 A sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, 1998 > tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille,

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu 2014 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 21.12. klo 9.00 Työttömiä nuoria 14

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 050 4326797 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.8. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa lähes 92 000 avoimien

Lisätiedot