Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna

2 Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä ja kehittämällä työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Avustusta voidaan myöntää myös yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 % viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä sosiaaliselle yritykselle ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voi olla enintään 75 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnille ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Sosiaalisille yrityksille ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, avustus myönnetään de minimis tukena. Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää vain siksi ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Avustuksen myöntäminen edellyttää, että se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella toiminta toteutetaan, puoltaa avustuksen myöntämistä. Lisätietoja: Hakemukset ja projektien sisältö: Maksatus: Uudenmaan ELY-keskus Juho Orjala, puh , Pia Haggren, puh ,

3 1 Työsilta UUUDELY/4001/ /2013 Amiedu Valimotie Carita Cruz puh Hankkeen tavoitteena on TE-toimiston vaikelasti työllistyvien asiakkaiden yksilöllinen poluttaminen työelämään tai koulutukseen. Hankkeen asiakkaille järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja pajapäiviä erilaisin teemoin. Henkilökohtainen ohjaus kattaa sekä sopivan sijoittumispaikan etsimisvaiheen että sijoittumisen alkuvaiheen aikaisen tuen. Hankkeen vuosittainen asiakasmäärätavoite on 15 henkilöä. Aloituspvm: Kohonta UUUDELY/120/ /2013 Apuomena ry Suurlohjankatu 21-23A Lohja Ulla-Riitta Vikstedt puh , Länsi-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille erilaisia keinoja päästä kiinni työelämään ja samanaikaisesti vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Hankkeessa pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alaiset ikääntyneet ja vajaakuntoiset hoiva-alan osaajat toimivat mentoreina hoiva-alasta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Nuorten ja maahanmuuttajien työelämään saattaminen UUUDELY/327/ /2014 Bewe Sport 77 ry Kirkonkyläntie Teukka Ulander Hankkeessa tarjotaan nuorille ja maahanmuuttajille työkokeilua, palkkatuettua työtä ja oppisopimuspaikkoja monipuolisissa tehtävissä liikunnan ja nuorten parissa. Tavoitteena on nuorten ja maahanmuuttajien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille palkkatuki- tai oppisopimusjakson jälkeen. Tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 15 henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Otto Vänttinen Aloituspvm:

4 Sektori III 2 UUUDELY/4003/ /2013 Espoon järjestöjen yhteisö ry Kauppamiehentie Espoo Juha K. Humalajoki puh Espoo Hankkeessa työllistetään espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita edelleensijoittamalla espoolaisin järjestöihin ja seuroihin mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä urheilu- ja liikunta-alalla. Pitkäaikaistyöttömistä työtä voidaan tarjota parhaiten toimistoalan työntekijöille sekä joissakin tapauksissa ns. johtajatasolta työttömäksi jääneille henkiöille. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Mari Saarinen Aloituspvm: Tuetut työelämäpolut ja yritysyhteistyö UUUDELY/748/ /2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry Hämeentie Päivi Nortio puh Hankkeen tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien pääsyä työelämään yksilöohjauksen avulla. Ohjaukseen sisältyy mm. osaamiskartoituksen tekoa, CV:n päivitystä, työpaikkojen etsimistä sekä työpaikkakäyntejä. Tarkoituksena on käynnistää tiivis yritysyhteistyö 2-3 yrityksen kanssa ja toteuttaa pidempiaikaisia tuetun työn työsuhteita. Määrällisenä tavoitteena on, että toimenpiteisiin osallistuu kolmen vuoden aikana 60 henkilöä, joista vähintään 50% sijoittuu avoimille työmarkkinoille, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutukseen. Aloituspvm: Sysselsättande frivilligverksamhet UUUDELY/1068/ /2010 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Georgsgatan Helsingfors Tomas Järvinen puh Uusimaa Hankkeen päämääränä on tukea pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille sekä vahvistaa heidän sosiaalista pätevyyttään. Hankkeen vähimmäistavoitteena on työllistää työtöntä vuodessa, joista vähintään 70 prosenttia olisi pitkäaikaistyöttömiä. Aloituspvm:

5 Tuetusti työhön 3 UUUDELY/117/ /2013 Hakunila-Länsimäki Työttömät ry Ruunikkokuja Vantaa Juha Hartikainen puh. (09) Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä mahdollisesti nuoria, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia erilaisiin tehtäviin järjestöissä ja yrityksissä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä Itä-Vantaan alueella. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen Kotikallio Living Lab UUUDELY/124/ /2013 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Alppikatu Silja Havu puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, maahanmuuttajien ja nuorten työmarkkinavalmiuksia ja tarjota työmarkkinatoimenpiteitä mm. hoiva-alalla ja kiinteistönhuollossa. Määrällisenä tavoitteena on laatia vuosittain jatkosuunnitelma 60 asiakkaalle pääkaupunkiseudulla. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tea Malin-Palokuja Sotainvalidien avustajahanke UUUDELY/3345/ /2013 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry Mannerheimintie 93 A Projektipäällikkö Tiina Saloheimo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella avustajatoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä ja vajaakuntoisia henkilöitä sekä parantaa heidän työelämävalmiuksiaan työsuhteen aikana mm. koulutuksen keinoin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm:

6 Latu auki 4 UUUDELY/119/ /2013 Helsingin Työttömät ry Nokiantie Maija Makkonen puh Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden työllistyminen on pitkittynyt, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret alle 25-vuotiaat sekä vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat. Hankkeessa tarjotaan palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja sekä parannetaan asiakkaiden työllistymisedellytyksiä mm. ITkoulutuksen ja työnhakuvalmennuksen keinoin. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää asiakasta vuosittain. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Eteenpäin UUUDELY/1961/ /2012 Hyvinkään Toimari ry Teollisuuskatu Hyvinkää Toiminnanjohtaja Tarja Nahkuri puh Hyvinkää Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuen, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan avulla vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria mm. ruokajakelun, muuttopalvelun ja päiväkeskuksen tehtäviin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuodessa 21 pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista ja nuorta Hyvinkään alueella. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja-Leena Koistinen Osaamistuki UUUDELY/1088/ /2011 Inkerikeskus ry Hämeentie 103 A Projektikoordinaattori Oksana Tikka puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia venäjän- ja vironkielisiä maahanmuuttajia työllistymään Suomessa. Hankkeen tehtävänä on kerätä tietoa asiakkaiden työ- ja koulutushistoriasta ja työllistymistoiveista ja välittää tietoa työvoimaa tarvitseville työnantajille sekä tukea työnhakijoiden työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä ennalta ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Pilottiryhmien vetäjänä toimii puhdistuspalvelualalla toimiva yritys. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain 30 pitkäaikaistyötöntä muun kohderyhmän lisäksi. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Matti Martikainen ja Oleg Minkin

7 5 Aloituspvm: Studio Pro UUUDELY/2422/2014 Invalidisäätiö Tenholantie Marko Pajunen puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa kehitetään työllistymisen ohjaus- ja valmennuspalvelukokonaisuus, johon ohjautuu pääkaupunkiseudun nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä Uudenmaan TEtoimiston sekä Työvoiman palvelukeskus Duurin kautta. Hankkeessa tarjotaan työkokeilua työtoimintaryhmässä, kahvilapalvelussa, siivoustyössä sekä kiinteistönhoito-, remontti- ja kunnossapitotöissä. Tavoitteena on löytää 3-6 kk:n valmennusjakson aikana kullekin asiakkaalle reitti joko koulutukseen tai työhön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Saara Partonen-Koivula Aloituspvm: Hyvä Elämä UUUDELY/2243/ /2012 Koillis-Helsingin Työ ja toiminta KO-TY ry Traktoritie Maritta Packalen puh. (09) Hankkeen kohderyhmänä ovat Koillis- ja Pohjois-Helsingin alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat. Hankkeen asiakkaita työllistetään vähävaraisille vanhuksille suunnattuun kotipalvelutoimintaan. TE-toimiston yhdyshenkilö: Antti Pyykönen Aktivointi UUDELY/112/ /2013 Korson Työttömät ry Kotkansiipi Vantaa Jani Rytkönen puh Vantaa Hankkeen kohderyhmänä ovat vantaalaiset pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset. Hankkeen tarkoitus on työllistää kohderyhmään kuuluvia yhdistyksen toimintaan ja edelleen sijoituksen keinoin yhteistyökumppaneille.

8 TE-toimiston yhdyshenkilö: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen 6 Move on! UUUDELY/2271/2014 KRIS-Etelä-Suomi ry Hämeentie Juha Seljänperä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat vuotiaat nuoret. Hankkeeseen kuuluu aktiivinen koulutus-, työkokeilu- ja työpaikkojen haku sekä koulutuksien hyödyntäminen. Hankkeessa kehitetään lainrikkojataustaisten nuorten kanssa tehtävän työllistämistyön kolmikantayhteistyömalli RISE:n, TE-toimiston ja KRIS:in kesken. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on nuoren poluttaminen vuosittain. Aloituspvm: Porras UUUDELY/121/ /2013 Lohjan Monitoimikeskus ry Sepänkatu Lohja Toiminnanjohtaja Arto Halme puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät Lohjan alueella. Tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja Lohjan seudun maahanmuuttajien työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Yhdistys tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilua mm. ompelimossa, toimistossa ja siivoustehtävissä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Terttu Korvala-Lilja Työvalmius UUUDELY/116/ /2013 Lohjan Seudun Työttömät ry Sairaalatie Lohja Anne Lempinen puh Lohja Hankkeen tavoitteena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia työja toimintakykyisyyttä sekä ammatillista osaamista lisäämällä. Hankkeessa työllistetään alueen pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksen tarjoamiin mielekkäisiin ja työmarkkinakelpoisuutta edistäviin tehtäviin. Aloituspvm:

9 Aikuisten työpaja 7 UUUDELY/2090/ /2011 Loviisan kaupunki/perusturvakeskus Degerbynkatu Loviisa Kirsi Kippola puh Loviisa Hankkeen tavoitteena on järjestää keskimäärin 6 kuukauden työpajajaksoja yli 25-vuotiaille aikuisille. Työpajatoiminta keskittyy pääosin ompelu-, siivous-, kotipalvelu-, remontti-, kunnossapito- ja rakennusapupalvelutöihin. Työpajajakson aikana valmentautujille pyritään hankkimaan kontakteja alueen yrittäjiin ja kuntatoimijoihin. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heli Nybondas Aloituspvm: Luotain UUUDELY/4005/ /2013 Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry Karnaistenkatu Lohja Hankekoordinaattori Gunilla Wikberg puh Länsi-Uudenmaan alue Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yhtenäinen asiakasohjausprosessi alueen kolmannelle sektorille ja muille välityömarkkinoille työllistyville sekä kehittää edelleen sijoittamista ja jatkotyöllistymistä. Hankkeessa asiakkaille kartoitetaan järjestöistä, kolmannen sektorin työllistävistä yksiköistä, kunnan eri palvelupisteistä sekä koulutusjärjestäjiltä työkokeilu-, palkkatukityö-, oppisopimus- ja koulutuspaikkoja. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Osaavat naiset hanke UUUDELY/1455/ /2011 Monika-Naiset Liitto ry Kinaporinkatu 2 D Heidi Hirvonen puh ja Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää maahanmuuttajanaisia avoimille työmarkkinoille. Kriteerinä projektiin pääsyyn on yli 500 päivän työttömyys tai oikeus palkkatukeen. Hankkeessa työllistettäville pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut ja heidän työllistymisprosessiaan seurataan järjestelmällisesti. Kohderyhmään kuuluvia pyritään työllistämään Monika-Naiset Liiton ry:n organisaatioon sekä jäsenjärjestöihin. Hanke pyrkii myös kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Marjatta Erharuyi

10 Aloituspvm: Urax työhönvalmennus maahanmuuttajanuorille UUUDELY/2274/2014 Monik ry Yllästunturintie 2 A Adan Mohamed puh Hanke on suunnattu vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Hankkeessa tarjotaan elämäntapaohjausta ja työhönvalmennusta, joiden tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja työllistäminen. Tavoitteena on luoda kontakteja yrityksiin, jotka ovat valmiita työllistämään hankkeen asiakkaita. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain vähintään 15 nuoren työllistäminen. TE-toimiston yhdyshenkilö: Suvi Linden Aloituspvm: Niemikotisäätiö UUUDELY/553/ /2012 Niemikotisäätiö Vanha Viertotie 22 C Timo Heinilä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä mielenterveydellisistä syistä vajaakuntoiset henkilöt, erityisesti Helsingin työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän ammatillisia valmiuksia sekä työllistymismahdollisuuksia järjestämällä vuosittain kaksi yhdeksän viikon kestoista työkokeilujaksoa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Nefertiti Malaty, Inka Riste Aloituspvm: Työnhakubuusteri UUUDELY/2810/ /2011 Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry c/o Tekniikan akateemiset TEK ry Ratavartijankatu 2 A Risto Säynäväjärvi puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja mallintaa vertaistuen ja sähköisten palvelujen avulla tuettua työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään työnhakutaitoja sekä verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät, lomautetut sekä työttömyysuhanalaiset henkilöt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50-vuotiaat työttömät henkilöt. Hankkeen tavoitteena on, että 30 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana.

11 Hanke pyrkii tavoittamaan noin 200 työtöntä henkilöä vertaisryhmätoiminnan avulla. 9 TE-toimiston yhdyshenkilö: Johanna Vuorela Aloituspvm: Tartu työhön UUUDELY/113/ /2013 Parhaat Vuodet ry Tehtaankatu Lohja Tarja Tuomela puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työmarkkinoilta syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, erityistuella työllistettävät ja yksinhuoltajaperheiden vanhemmat.hankkeen tarjoamat työtehtävät sisältävät ulkoilu-, asiointi-, ja kodinhoitoapua ikäihmisille sekä yksinhuoltajaperheiden tukemista eri tavoin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa palkkatyöhön sijoittumisen mahdollistamiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Työtä työikäisille UUUDELY/126/ /2013 Porvoon Seudun Työnhakijat ry Kokonniementie Porvoo Ulla Raitimo puh Porvoo Hankkeen tavoitteena on sijoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, ikääntyneitä, nuoria ja maahanmuuttajia tuettuihin töihin, avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Yhdistys on solminut Porvoon kaupungin kanssa sopimuksen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestämisestä ja vaikeavammaisten henkilöiden opastamisesta työnantajavelvoitteissa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Bettina Sjöström R3 Maahanmuuttajataustaisten nuorten info- ja palvelukeskus UUUDELY/3710/ /2010 R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Pähkinärinteentie 24 A Vantaa Hassan Said puh , Vantaa Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea ja ohjausta vantaalaisille alle 25-vuotiaille

12 työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsevat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. 10 TE-toimiston yhdyshenkilö: Harri Tiainen Aloituspvm: Nuorisotakuutalo UUUDELY/2275/2014 Samaria rf Kirkkotori 9 A Porvoo Ismo Valkoniemi puh Itä-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on kehittää Porvooseen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muiden pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi Nuorisotakuutalo-tilakokonaisuus, josta käsin koordinoidaan Samaria rf:n työkuntoutuspalveluja Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Hankkeessa toteutetaan työelämälähtöistä pajatyöskentelyä, jossa yrityskumppanit ovat mukana. Hankkeen vuosittaisena tavoitteena on työllistää 20 henkilöä palkkatuella ja 20 henkilöä työkokeiluun. Aloituspvm: Pumppu UUUDELY/118/ /2013 Sipoon Työttömät ry Pilvilinnantie Sipoo Taina Honkanen puh. (09) Sipoo Hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia vanhusten kotipalveluihin ym. yhdistyksen tarjoamiin tehtäviin. Lisäksi hanke osallistuu nuorten työpajatoimintaan, joka aloitetaan vuoden 2013 aikana. TE-toimiston yhdyshenkilö: Christa Ahlfors-Hämäläinen Avustajatoiminnasta ammattiin UUUDELY/5983/2014 Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri Ratamestarinkatu 9 C Heidi Aho puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pääsääntöisesti yli 500 päivää työttömänä työnhakijana olleita henkilöitä palkkatuella sotainvalidien ja sotaveteraanien avustajiksi. Avustajatoiminnan tavoitteena on parantaa avustajiksi palkattujen henkilöiden työmarkkinavalmiuksia muun muassa koulutuksen keinoin. Avustajia kannustetaan aktiivisesti etsimään työtä avoimilta markkinoilta jo työsuhteen aikana.

13 Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain avustajaa. 11 TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Korkeila Aloituspvm: Polku työelämään UUUDELY/4537/ /2013 Sovinto ry Pulttitie Vuokko Ahti puh Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret ja aikuiset, jotka ovat Sovinnon Toimintakeskuksen asiakkaita tai Vaihtoehtoisen ammatti- ja oppisopimuskoulun oppilaita. Hankkeessa järjestetään Sovinto ry:n palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai työvoimakoulutuksessa oleville asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja yksilöllistä valmennusta, jonka tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm: Kyläapu UUUDELY/1267/ /2012 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie Suomusjärvi Juhani Nenonen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, erityisesti keski-iän ylittäneitä henkilöitä, erilaisiin yksinkertaisiin kiinteistönhoidon tehtäviin. Hankkeessa olevia tuetaan luomalle jokaiselle henkilökohtainen polutussuunnitelma. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida työllistettyjä yritystoimintaan, joiden kautta kylien asukkaat voisivat tulevaisuudessa ostaa palveluja. Hanke kehittää yritysyhteistyötä sekä tekee työllistämistoiminnasta manuaalin työnantajayhdistysten ja hankkeen verkoston käyttöön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Maarika Kihlstedt Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4293/ /2010 Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry Unikkotie Vantaa Ritva Lohtaja puh

14 12 Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin alueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4097/ /2010 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry Unikkotie Vantaa Jorma Holopainen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Pro Opso UUUDELY/5329/2014 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry PL Espoo Tuija Kiiskinen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on edistää TE-toimiston asiakkaana olevien nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen Uudellamaalla. Kummitoiminnan avulla lisätään tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista nuorten, TE-toimiston henkilöstön, koulujen opinto-ohjaajien ja opettajien sekä työnantajien keskuudessa. Vuoden 2015 aikana hankkeen määrällisenä tavoitteena on neljänkymmenen oppisopimuspaikan löytäminen työttömille nuorille. Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/325/ /2014 Suomen Punainen Risti/Espoon Kontti Kirrinpolku Palokka Pauliina Jalola puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on tukityöllistettyjen osaamisen kehittäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen mm. työllistymisen esteitä poistamalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, joita työllistetään palkkatuella Kontti-kierrätystavarataloon mm. asiakaspalvelu-, myynti-, lajittelu- ja

15 kuljetustyöhön. Hankkeessa on tarjolla myös työkokeilupaikkoja. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 50 henkilöä Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/2575/ /2011 Suomen Punainen Risti/Vantaan Kontti Kirrinpolku Palokka Pia Sevón puh Pääkaupunkiseutu Projektin tavoitteena on työllistää noin 100 henkilöä vuodessa erilaisiin kaupan alan tehtäviin Konttikierrätystavarataloissa. Työllistettyjen henkilöiden osaamista ja työelämävalmiuksia kehitetään aidossa työympäristössä. Hanke tarjoaa myös erilaisia koulutusmahdollisuuksia mm. ensiapukoulutus ja myynnin ammattitutkintoon johtava koulutus. Hankkeella on lisäksi valmius ottaa useita henkilöitä vuodessa työkokeiluun. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Kaisa Kinnunen, Tapio Makkonen Aloituspvm: Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen UUDELY/6426/2014 TIMrent Oy Kamreerintie 3 C Espoo Timo Haapoja puh Espoo TIMrent Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut henkilöstöpalveluyritys, jonka kohderyhmänä ovat työttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen tähtää työvoiman siirtämiseen avoimille työmarkkinoille joko suoran rekrytoinnin tai vuokrauksen kautta. Yritys tarjoaa avustavia tehtäviä, joissa työntekijät parantavat omia työelämävalmiuksiaan kunnes avoimille työmarkkinoille siirtyminen on mahdollista. Aloituspvm: Tieto ja taito UUDELY/2243/ /2013 Toimintakeskus Sampola ry Alakiventie Veli Uusi-Illikainen puh. (09) Itä- Hankkeen tavoitteena on itähelsinkiläisten maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tarjotaan palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja sekä mm. atk- ja kielikoulutusta. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Tuula Heiskanen

16 Aloituspvm: Majakka UUDELY/858/2014 Työmajakka ry Jorvaksenkaari Jorvas Jari Sinisalo puh Kirkkonummi Hankkeen tavoitteena työttömien työnhakijoiden yleisten työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja työllistäminen Työmajakka ry:n luomiin tai etsimiin työtehtäviin. Kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluita käyttäneet työttömät, alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja kotouttamistoimenpiteet läpikäyneet maahanmuuttajat. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on sijoittaa vuosittain 30 henkilöä palkkatuettuun työhön tai työkokeiluun. Aloituspvm: Tatsi UUUDELY/706/ /2013 Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry Hakaniemenranta 1 A 3. krs Olli Ohvo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää helsinkiläisiä työnhakija-asiakkaita ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kartoittaa jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikkaa. Hanke keskittyy kartoittamaan työpaikkoja etenkin yhdistystä rahoittavien liittojen ammattialoilta. Hankkeessa pyritään rakentamaan työllistämismalli, joka hyödyntää TE-toimiston ja ammattiliittojen yhteistyötä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Arja Siltanen Aloituspvm: Sveps Start UUUDELY/4223/ /2010 Ungdomsverkstaden Sveps Simonkatu 8 A Peter Rolin puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tarkoituksena on etsiä kestäviä ratkaisuja ruotsinkielisille työttömille tai työtä etsiville nuorille. Tavoitteena on, että vuosittain 50 nuorta on hankkeen kautta toimenpiteessä ja vähintään 70 % heistä löytää pitkäaikaisen ratkaisun tilanteeseensa (koulutus, työ). Hankkeessa nuoria kannustetaan löytämään omat vahvuutensa sekä kehitetään heidän työelämävalmiuksia. TE-toimiston yhdyshenkilö: Raimo Hokkanen Aloituspvm:

17 15 Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille UUDELY/122/ /2013 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A Mari Huusko puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa toteutetaan nuorille suunnattu Vanhustyön Trainee ohjelma, josta jatketaan joko palkkatuettuun työhön tai vanhusalan koulutukseen. Kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat sekä alle 30- vuotiaat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heta Kiiskinen Aloituspvm: Palkkatuetuille työhönvalmennusta UUUDELY/326/ /2013 Vantaan kaupunki Asematie krs Vantaa Anne Hyyrynen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on lisätä palkkatuella Vantaan kaupungille palkattujen henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työskenteleville annetaan henkilökohtaista lisäohjausta työnhakuun ja jatkomahdollisuuksien kartoittamiseen. Asiakkaille järjestetään ostopalveluina tarvelähtökohtaisia koulutus- ja ryhmäpalveluita. Hankkeen tavoitteena on, että palkkatukijaksoon loppuun mennessä 20 prosenttia asiakkaista ohjataan työhön ilman palkkatukea, 20 prosenttia työhön palkkatuella ja 10 prosenttia koulutukseen. Hankkeessa on asiakkaista vuosittain n Aloituspvm: Tuupakasta työhön UUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Tuupakantie Vantaa Kirsi Peltola puh Vantaa Hankkeessa tarjotaan 3-6 kuukauden työkokeilujaksoja rakenteellisen työttömyyden kriteerit täyttäville työttömille, maahanmuuttajille ja nuorille. Työkokeilupaikkoja on tarjolla keittiöyksikössä, laitoshuollonyksikössä, tekstiili- ja käsityöyksikössä, remontti- ja korjausyksikössä, puutyöyksikössä sekä yrityksissä, joihin asiakkaita voidaan ohjata. Hankkeessa on tarjolla 41 työkokeilupaikkaa, jotka täytetään non-stop-periaatteella. Työkokeilun aikana asiakkaalle järjestetään työhönvalmennusta, jolla tuetaan työllistymistä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tapio Makkonen Aloituspvm:

18 Töihin Suomessa 16 UUUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Minkkitie Vantaa Sanna Malin puh Vantaa Hanke järjestää työttömille maahanmuuttajille työkokeilua lähinnä työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilu hankkeessa kestää korkeintaan kolme kuukautta ja koostuu sekä ryhmämuotoisesta, työnhakuvalmiuksia parantavasta toiminnasta että asiakkaan työllistymissuunnitelman mukaisesta työkokeilusta joko pajoilla tai kaupungin muissa työpaikoissa. Ryhmään mahtuu 20 kotoutujaa, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja joilla on halu työllistyä, mutta joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Mikäli ratkaisua ei löydy kolmen kuukauden työkokeilujakson aikana, voi työnhakija saada yksilöllistä tukea oman työllistymissuunnitelmansa toteuttamiseen hankkeen työhönvalmentajalta noin vuoden ajan. Aloituspvm: Kasvukutsu UUUDELY/2746/ /2013 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2 C Vantaa Johanna Sjöholm puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden, erityisesti pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia, kuten suomenkielentaitoa, atk-taitoja ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Asiakkaita pyritään työllis-tämään työkokeilujakson jälkeen joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Sonja Jämsen Aloituspvm: Arjen ilo UUUDELY/114/ /2013 Vantaan Työttömät ry Leinikkitie 22 B Vantaa Tuula Saastamoinen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatuella tai työkokeiluun mm. kotiavun, keittiötyön ja vahtimestarin tehtäviin. Hankkeessa pyritään lisäämään työllistettyjen työmarkkinakykyä, ohjaamaan sijoittumista koulutukseen tai pysyvään työpaikkaan sekä parantamaan työttömän työnhakijan ammattitaitoa. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen

19 17 Kohti työelämää UUUDELY/2270/2014 ViaDia Järvenpää ry Wärtsilänkatu 8 A Järvenpää Pia Vappula puh Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistäminen luomalla heille valmiuksia työnhakemiseen, opiskelupaikan löytämiseen, palkkatuettuun työhön ja työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaille tarjotaan työkokeilupaikkoja mm. puhtaanapitotehtävissä, huonekalujen kunnostustoiminnassa, käsityötoiminnassa sekä lahjoitustavaroiden käsittelyssä, kuljetuksessa ja myynnissä. Asiakastavoitteena on vähintään 14 henkilöä vuodessa. Aloituspvm: Virtavesien kunnostukset Uudellamaalla ja Hämeessä UUUDELY/4006/ /2013 Virtavesien hoitoyhdistys ry Kirjastopolku 5 B Lohja Olli Toivonen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alue Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja vajaakuntoisia virtavesien kunnostustöihin. Työkohteina ovat Uudenmaan virtavesistöt sekä Hämeen puolella Karjaanjoen ja Vantaanjoen latvavesistöt. Tavoitteena on työllistää henkilöä vuosittain palkkatuella. Aloituspvm: Tartu tilaisuuteen Marssi Menestykseen UUUDELY/2619/ /2011 Yhdistys Toivo ry Kivitie Espoo Jani Heino puh Hankkeen tavoitteena on jatkaa Osuuskunta Toivossa aloitettua toimintaa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ja tukemaan työttömiä vuotiaita työnhakijoita, joilla on merkittäviä vaikeuksia työelämään tai opiskeluun pääsemisessä. Yksilöllisesti tuetun työharjoittelun ja työkokeilun kautta tuetaan osallistujien sijoittumista työelämään tai opiskeluun ja edelleen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marina Misukka Aloituspvm:

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014 Satakunta 30.9.2013 TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2014 Satakunnan ELY-keskuksessa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2014 työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille 2014-2016 Infotilaisuus Lahti 3.9.2013 3.9.2013 Työllistämistoimintaa ohjaavat lait ja asetukset: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 21.8.2015 TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2016 Pirkanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2016 työllisyyttä

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE Kohderyhmä. Hakukriteerit OHJE

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE Kohderyhmä. Hakukriteerit OHJE OHJE Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 2.10.2015 TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2016 Kaakkois-Suomen TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2016

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS Pohjois-Karjalan ELY-keskus

TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 16.9.2013 TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS Pohjois-Karjalan ELY-keskus Avustuksen tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä.

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Avoimia paikkoja huomattavasti enemmän kuin vuotta aiemmin Hanko 12,6 Raasepori 10,8 Lohja 11,6 Inkoo 7,5 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Karkkila 11,5 Siuntio

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Pitkäaikaistyöttömiä yli neljännes enemmän kuin viime vuonna Hanko 13,9 Raasepori 11,1 Lohja 12,5 Inkoo 8,8 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Karkkila 11,8 Siuntio

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS VUODELLE 2013

TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS VUODELLE 2013 TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS VUODELLE 2013 ALAJÄRVEN KIRKONKYLÄN NUORISOSEURA RY Sairaalatie 9 62900 Alajärvi Työn Iloa - hanke 1.1.2009 31.12.2013 39.715,00 Soile Kautiainen-Hietala nuo@japo.fi Toteutusalue:

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot