Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna

2 Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä ja kehittämällä työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Avustusta voidaan myöntää myös yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 % viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä sosiaaliselle yritykselle ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voi olla enintään 75 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnille ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Sosiaalisille yrityksille ja yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, avustus myönnetään de minimis tukena. Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalisen yrityksen perustamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää vain siksi ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Avustuksen myöntäminen edellyttää, että se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella toiminta toteutetaan, puoltaa avustuksen myöntämistä. Lisätietoja: Hakemukset ja projektien sisältö: Maksatus: Uudenmaan ELY-keskus Juho Orjala, puh , Pia Haggren, puh ,

3 1 Työsilta UUUDELY/4001/ /2013 Amiedu Valimotie Carita Cruz puh Hankkeen tavoitteena on TE-toimiston vaikelasti työllistyvien asiakkaiden yksilöllinen poluttaminen työelämään tai koulutukseen. Hankkeen asiakkaille järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja pajapäiviä erilaisin teemoin. Henkilökohtainen ohjaus kattaa sekä sopivan sijoittumispaikan etsimisvaiheen että sijoittumisen alkuvaiheen aikaisen tuen. Hankkeen vuosittainen asiakasmäärätavoite on 15 henkilöä. Aloituspvm: Kohonta UUUDELY/120/ /2013 Apuomena ry Suurlohjankatu 21-23A Lohja Ulla-Riitta Vikstedt puh , Länsi-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille erilaisia keinoja päästä kiinni työelämään ja samanaikaisesti vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Hankkeessa pitkäaikaistyöttömät, työttömyysuhan alaiset ikääntyneet ja vajaakuntoiset hoiva-alan osaajat toimivat mentoreina hoiva-alasta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Nuorten ja maahanmuuttajien työelämään saattaminen UUUDELY/327/ /2014 Bewe Sport 77 ry Kirkonkyläntie Teukka Ulander Hankkeessa tarjotaan nuorille ja maahanmuuttajille työkokeilua, palkkatuettua työtä ja oppisopimuspaikkoja monipuolisissa tehtävissä liikunnan ja nuorten parissa. Tavoitteena on nuorten ja maahanmuuttajien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille palkkatuki- tai oppisopimusjakson jälkeen. Tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 15 henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Otto Vänttinen Aloituspvm:

4 Sektori III 2 UUUDELY/4003/ /2013 Espoon järjestöjen yhteisö ry Kauppamiehentie Espoo Juha K. Humalajoki puh Espoo Hankkeessa työllistetään espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita edelleensijoittamalla espoolaisin järjestöihin ja seuroihin mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä urheilu- ja liikunta-alalla. Pitkäaikaistyöttömistä työtä voidaan tarjota parhaiten toimistoalan työntekijöille sekä joissakin tapauksissa ns. johtajatasolta työttömäksi jääneille henkiöille. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Mari Saarinen Aloituspvm: Tuetut työelämäpolut ja yritysyhteistyö UUUDELY/748/ /2014 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry Hämeentie Päivi Nortio puh Hankkeen tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien pääsyä työelämään yksilöohjauksen avulla. Ohjaukseen sisältyy mm. osaamiskartoituksen tekoa, CV:n päivitystä, työpaikkojen etsimistä sekä työpaikkakäyntejä. Tarkoituksena on käynnistää tiivis yritysyhteistyö 2-3 yrityksen kanssa ja toteuttaa pidempiaikaisia tuetun työn työsuhteita. Määrällisenä tavoitteena on, että toimenpiteisiin osallistuu kolmen vuoden aikana 60 henkilöä, joista vähintään 50% sijoittuu avoimille työmarkkinoille, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutukseen. Aloituspvm: Sysselsättande frivilligverksamhet UUUDELY/1068/ /2010 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Georgsgatan Helsingfors Tomas Järvinen puh Uusimaa Hankkeen päämääränä on tukea pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille sekä vahvistaa heidän sosiaalista pätevyyttään. Hankkeen vähimmäistavoitteena on työllistää työtöntä vuodessa, joista vähintään 70 prosenttia olisi pitkäaikaistyöttömiä. Aloituspvm:

5 Tuetusti työhön 3 UUUDELY/117/ /2013 Hakunila-Länsimäki Työttömät ry Ruunikkokuja Vantaa Juha Hartikainen puh. (09) Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä mahdollisesti nuoria, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia erilaisiin tehtäviin järjestöissä ja yrityksissä. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä Itä-Vantaan alueella. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen Kotikallio Living Lab UUUDELY/124/ /2013 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Alppikatu Silja Havu puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, maahanmuuttajien ja nuorten työmarkkinavalmiuksia ja tarjota työmarkkinatoimenpiteitä mm. hoiva-alalla ja kiinteistönhuollossa. Määrällisenä tavoitteena on laatia vuosittain jatkosuunnitelma 60 asiakkaalle pääkaupunkiseudulla. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tea Malin-Palokuja Sotainvalidien avustajahanke UUUDELY/3345/ /2013 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry Mannerheimintie 93 A Projektipäällikkö Tiina Saloheimo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella avustajatoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä ja vajaakuntoisia henkilöitä sekä parantaa heidän työelämävalmiuksiaan työsuhteen aikana mm. koulutuksen keinoin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain henkilöä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm:

6 Latu auki 4 UUUDELY/119/ /2013 Helsingin Työttömät ry Nokiantie Maija Makkonen puh Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden työllistyminen on pitkittynyt, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret alle 25-vuotiaat sekä vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat. Hankkeessa tarjotaan palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja sekä parannetaan asiakkaiden työllistymisedellytyksiä mm. ITkoulutuksen ja työnhakuvalmennuksen keinoin. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää asiakasta vuosittain. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Eteenpäin UUUDELY/1961/ /2012 Hyvinkään Toimari ry Teollisuuskatu Hyvinkää Toiminnanjohtaja Tarja Nahkuri puh Hyvinkää Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuen, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan avulla vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria mm. ruokajakelun, muuttopalvelun ja päiväkeskuksen tehtäviin. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuodessa 21 pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista ja nuorta Hyvinkään alueella. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja-Leena Koistinen Osaamistuki UUUDELY/1088/ /2011 Inkerikeskus ry Hämeentie 103 A Projektikoordinaattori Oksana Tikka puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia venäjän- ja vironkielisiä maahanmuuttajia työllistymään Suomessa. Hankkeen tehtävänä on kerätä tietoa asiakkaiden työ- ja koulutushistoriasta ja työllistymistoiveista ja välittää tietoa työvoimaa tarvitseville työnantajille sekä tukea työnhakijoiden työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä ennalta ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Pilottiryhmien vetäjänä toimii puhdistuspalvelualalla toimiva yritys. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain 30 pitkäaikaistyötöntä muun kohderyhmän lisäksi. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Matti Martikainen ja Oleg Minkin

7 5 Aloituspvm: Studio Pro UUUDELY/2422/2014 Invalidisäätiö Tenholantie Marko Pajunen puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa kehitetään työllistymisen ohjaus- ja valmennuspalvelukokonaisuus, johon ohjautuu pääkaupunkiseudun nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä Uudenmaan TEtoimiston sekä Työvoiman palvelukeskus Duurin kautta. Hankkeessa tarjotaan työkokeilua työtoimintaryhmässä, kahvilapalvelussa, siivoustyössä sekä kiinteistönhoito-, remontti- ja kunnossapitotöissä. Tavoitteena on löytää 3-6 kk:n valmennusjakson aikana kullekin asiakkaalle reitti joko koulutukseen tai työhön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Saara Partonen-Koivula Aloituspvm: Hyvä Elämä UUUDELY/2243/ /2012 Koillis-Helsingin Työ ja toiminta KO-TY ry Traktoritie Maritta Packalen puh. (09) Hankkeen kohderyhmänä ovat Koillis- ja Pohjois-Helsingin alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat. Hankkeen asiakkaita työllistetään vähävaraisille vanhuksille suunnattuun kotipalvelutoimintaan. TE-toimiston yhdyshenkilö: Antti Pyykönen Aktivointi UUDELY/112/ /2013 Korson Työttömät ry Kotkansiipi Vantaa Jani Rytkönen puh Vantaa Hankkeen kohderyhmänä ovat vantaalaiset pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset. Hankkeen tarkoitus on työllistää kohderyhmään kuuluvia yhdistyksen toimintaan ja edelleen sijoituksen keinoin yhteistyökumppaneille.

8 TE-toimiston yhdyshenkilö: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen 6 Move on! UUUDELY/2271/2014 KRIS-Etelä-Suomi ry Hämeentie Juha Seljänperä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat vuotiaat nuoret. Hankkeeseen kuuluu aktiivinen koulutus-, työkokeilu- ja työpaikkojen haku sekä koulutuksien hyödyntäminen. Hankkeessa kehitetään lainrikkojataustaisten nuorten kanssa tehtävän työllistämistyön kolmikantayhteistyömalli RISE:n, TE-toimiston ja KRIS:in kesken. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on nuoren poluttaminen vuosittain. Aloituspvm: Porras UUUDELY/121/ /2013 Lohjan Monitoimikeskus ry Sepänkatu Lohja Toiminnanjohtaja Arto Halme puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät Lohjan alueella. Tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja Lohjan seudun maahanmuuttajien työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Yhdistys tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilua mm. ompelimossa, toimistossa ja siivoustehtävissä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Terttu Korvala-Lilja Työvalmius UUUDELY/116/ /2013 Lohjan Seudun Työttömät ry Sairaalatie Lohja Anne Lempinen puh Lohja Hankkeen tavoitteena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia työja toimintakykyisyyttä sekä ammatillista osaamista lisäämällä. Hankkeessa työllistetään alueen pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksen tarjoamiin mielekkäisiin ja työmarkkinakelpoisuutta edistäviin tehtäviin. Aloituspvm:

9 Aikuisten työpaja 7 UUUDELY/2090/ /2011 Loviisan kaupunki/perusturvakeskus Degerbynkatu Loviisa Kirsi Kippola puh Loviisa Hankkeen tavoitteena on järjestää keskimäärin 6 kuukauden työpajajaksoja yli 25-vuotiaille aikuisille. Työpajatoiminta keskittyy pääosin ompelu-, siivous-, kotipalvelu-, remontti-, kunnossapito- ja rakennusapupalvelutöihin. Työpajajakson aikana valmentautujille pyritään hankkimaan kontakteja alueen yrittäjiin ja kuntatoimijoihin. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heli Nybondas Aloituspvm: Luotain UUUDELY/4005/ /2013 Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry Karnaistenkatu Lohja Hankekoordinaattori Gunilla Wikberg puh Länsi-Uudenmaan alue Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yhtenäinen asiakasohjausprosessi alueen kolmannelle sektorille ja muille välityömarkkinoille työllistyville sekä kehittää edelleen sijoittamista ja jatkotyöllistymistä. Hankkeessa asiakkaille kartoitetaan järjestöistä, kolmannen sektorin työllistävistä yksiköistä, kunnan eri palvelupisteistä sekä koulutusjärjestäjiltä työkokeilu-, palkkatukityö-, oppisopimus- ja koulutuspaikkoja. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Aloituspvm: Osaavat naiset hanke UUUDELY/1455/ /2011 Monika-Naiset Liitto ry Kinaporinkatu 2 D Heidi Hirvonen puh ja Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää maahanmuuttajanaisia avoimille työmarkkinoille. Kriteerinä projektiin pääsyyn on yli 500 päivän työttömyys tai oikeus palkkatukeen. Hankkeessa työllistettäville pyritään löytämään yksilölliset ratkaisut ja heidän työllistymisprosessiaan seurataan järjestelmällisesti. Kohderyhmään kuuluvia pyritään työllistämään Monika-Naiset Liiton ry:n organisaatioon sekä jäsenjärjestöihin. Hanke pyrkii myös kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Marjatta Erharuyi

10 Aloituspvm: Urax työhönvalmennus maahanmuuttajanuorille UUUDELY/2274/2014 Monik ry Yllästunturintie 2 A Adan Mohamed puh Hanke on suunnattu vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Hankkeessa tarjotaan elämäntapaohjausta ja työhönvalmennusta, joiden tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja työllistäminen. Tavoitteena on luoda kontakteja yrityksiin, jotka ovat valmiita työllistämään hankkeen asiakkaita. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain vähintään 15 nuoren työllistäminen. TE-toimiston yhdyshenkilö: Suvi Linden Aloituspvm: Niemikotisäätiö UUUDELY/553/ /2012 Niemikotisäätiö Vanha Viertotie 22 C Timo Heinilä puh Hankkeen kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä mielenterveydellisistä syistä vajaakuntoiset henkilöt, erityisesti Helsingin työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän ammatillisia valmiuksia sekä työllistymismahdollisuuksia järjestämällä vuosittain kaksi yhdeksän viikon kestoista työkokeilujaksoa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Nefertiti Malaty, Inka Riste Aloituspvm: Työnhakubuusteri UUUDELY/2810/ /2011 Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry c/o Tekniikan akateemiset TEK ry Ratavartijankatu 2 A Risto Säynäväjärvi puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja mallintaa vertaistuen ja sähköisten palvelujen avulla tuettua työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään työnhakutaitoja sekä verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät, lomautetut sekä työttömyysuhanalaiset henkilöt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50-vuotiaat työttömät henkilöt. Hankkeen tavoitteena on, että 30 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana.

11 Hanke pyrkii tavoittamaan noin 200 työtöntä henkilöä vertaisryhmätoiminnan avulla. 9 TE-toimiston yhdyshenkilö: Johanna Vuorela Aloituspvm: Tartu työhön UUUDELY/113/ /2013 Parhaat Vuodet ry Tehtaankatu Lohja Tarja Tuomela puh Lohja Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työmarkkinoilta syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, erityistuella työllistettävät ja yksinhuoltajaperheiden vanhemmat.hankkeen tarjoamat työtehtävät sisältävät ulkoilu-, asiointi-, ja kodinhoitoapua ikäihmisille sekä yksinhuoltajaperheiden tukemista eri tavoin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa palkkatyöhön sijoittumisen mahdollistamiseksi. TE-toimiston yhdyshenkilö: Annika Tarkkala Työtä työikäisille UUUDELY/126/ /2013 Porvoon Seudun Työnhakijat ry Kokonniementie Porvoo Ulla Raitimo puh Porvoo Hankkeen tavoitteena on sijoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, ikääntyneitä, nuoria ja maahanmuuttajia tuettuihin töihin, avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Yhdistys on solminut Porvoon kaupungin kanssa sopimuksen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestämisestä ja vaikeavammaisten henkilöiden opastamisesta työnantajavelvoitteissa. TE-toimiston yhdyshenkilö: Bettina Sjöström R3 Maahanmuuttajataustaisten nuorten info- ja palvelukeskus UUUDELY/3710/ /2010 R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry Pähkinärinteentie 24 A Vantaa Hassan Said puh , Vantaa Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea ja ohjausta vantaalaisille alle 25-vuotiaille

12 työttömille maahanmuuttajanuorille, jotka tarvitsevat apua koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. 10 TE-toimiston yhdyshenkilö: Harri Tiainen Aloituspvm: Nuorisotakuutalo UUUDELY/2275/2014 Samaria rf Kirkkotori 9 A Porvoo Ismo Valkoniemi puh Itä-Uusimaa Hankkeen tavoitteena on kehittää Porvooseen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muiden pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi Nuorisotakuutalo-tilakokonaisuus, josta käsin koordinoidaan Samaria rf:n työkuntoutuspalveluja Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Hankkeessa toteutetaan työelämälähtöistä pajatyöskentelyä, jossa yrityskumppanit ovat mukana. Hankkeen vuosittaisena tavoitteena on työllistää 20 henkilöä palkkatuella ja 20 henkilöä työkokeiluun. Aloituspvm: Pumppu UUUDELY/118/ /2013 Sipoon Työttömät ry Pilvilinnantie Sipoo Taina Honkanen puh. (09) Sipoo Hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia vanhusten kotipalveluihin ym. yhdistyksen tarjoamiin tehtäviin. Lisäksi hanke osallistuu nuorten työpajatoimintaan, joka aloitetaan vuoden 2013 aikana. TE-toimiston yhdyshenkilö: Christa Ahlfors-Hämäläinen Avustajatoiminnasta ammattiin UUUDELY/5983/2014 Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri Ratamestarinkatu 9 C Heidi Aho puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pääsääntöisesti yli 500 päivää työttömänä työnhakijana olleita henkilöitä palkkatuella sotainvalidien ja sotaveteraanien avustajiksi. Avustajatoiminnan tavoitteena on parantaa avustajiksi palkattujen henkilöiden työmarkkinavalmiuksia muun muassa koulutuksen keinoin. Avustajia kannustetaan aktiivisesti etsimään työtä avoimilta markkinoilta jo työsuhteen aikana.

13 Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain avustajaa. 11 TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Korkeila Aloituspvm: Polku työelämään UUUDELY/4537/ /2013 Sovinto ry Pulttitie Vuokko Ahti puh Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret ja aikuiset, jotka ovat Sovinnon Toimintakeskuksen asiakkaita tai Vaihtoehtoisen ammatti- ja oppisopimuskoulun oppilaita. Hankkeessa järjestetään Sovinto ry:n palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai työvoimakoulutuksessa oleville asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja yksilöllistä valmennusta, jonka tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Jari Kettunen Aloituspvm: Kyläapu UUUDELY/1267/ /2012 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie Suomusjärvi Juhani Nenonen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, erityisesti keski-iän ylittäneitä henkilöitä, erilaisiin yksinkertaisiin kiinteistönhoidon tehtäviin. Hankkeessa olevia tuetaan luomalle jokaiselle henkilökohtainen polutussuunnitelma. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida työllistettyjä yritystoimintaan, joiden kautta kylien asukkaat voisivat tulevaisuudessa ostaa palveluja. Hanke kehittää yritysyhteistyötä sekä tekee työllistämistoiminnasta manuaalin työnantajayhdistysten ja hankkeen verkoston käyttöön. TE-toimiston yhdyshenkilö: Maarika Kihlstedt Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4293/ /2010 Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry Unikkotie Vantaa Ritva Lohtaja puh

14 12 Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin alueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Omakotitalkkari UUUDELY/4097/ /2010 Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry Unikkotie Vantaa Jorma Holopainen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät, jotka sopivat omakotitalkkareiksi. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on, että 50 % hankkeeseen osallistuneista sijoittuu palkkatukijakson jälkeen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi. Aloituspvm: Pro Opso UUUDELY/5329/2014 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry PL Espoo Tuija Kiiskinen puh Uusimaa Hankkeen tavoitteena on edistää TE-toimiston asiakkaana olevien nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen Uudellamaalla. Kummitoiminnan avulla lisätään tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista nuorten, TE-toimiston henkilöstön, koulujen opinto-ohjaajien ja opettajien sekä työnantajien keskuudessa. Vuoden 2015 aikana hankkeen määrällisenä tavoitteena on neljänkymmenen oppisopimuspaikan löytäminen työttömille nuorille. Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/325/ /2014 Suomen Punainen Risti/Espoon Kontti Kirrinpolku Palokka Pauliina Jalola puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tavoitteena on tukityöllistettyjen osaamisen kehittäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen mm. työllistymisen esteitä poistamalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, joita työllistetään palkkatuella Kontti-kierrätystavarataloon mm. asiakaspalvelu-, myynti-, lajittelu- ja

15 kuljetustyöhön. Hankkeessa on tarjolla myös työkokeilupaikkoja. Määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 50 henkilöä Aloituspvm: Työtä, taitoa ja tuloksia UUUDELY/2575/ /2011 Suomen Punainen Risti/Vantaan Kontti Kirrinpolku Palokka Pia Sevón puh Pääkaupunkiseutu Projektin tavoitteena on työllistää noin 100 henkilöä vuodessa erilaisiin kaupan alan tehtäviin Konttikierrätystavarataloissa. Työllistettyjen henkilöiden osaamista ja työelämävalmiuksia kehitetään aidossa työympäristössä. Hanke tarjoaa myös erilaisia koulutusmahdollisuuksia mm. ensiapukoulutus ja myynnin ammattitutkintoon johtava koulutus. Hankkeella on lisäksi valmius ottaa useita henkilöitä vuodessa työkokeiluun. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Kaisa Kinnunen, Tapio Makkonen Aloituspvm: Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen UUDELY/6426/2014 TIMrent Oy Kamreerintie 3 C Espoo Timo Haapoja puh Espoo TIMrent Oy on vuonna 2014 toimintansa aloittanut henkilöstöpalveluyritys, jonka kohderyhmänä ovat työttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Sosiaalisen yrityksen perustaminen ja vakiinnuttaminen tähtää työvoiman siirtämiseen avoimille työmarkkinoille joko suoran rekrytoinnin tai vuokrauksen kautta. Yritys tarjoaa avustavia tehtäviä, joissa työntekijät parantavat omia työelämävalmiuksiaan kunnes avoimille työmarkkinoille siirtyminen on mahdollista. Aloituspvm: Tieto ja taito UUDELY/2243/ /2013 Toimintakeskus Sampola ry Alakiventie Veli Uusi-Illikainen puh. (09) Itä- Hankkeen tavoitteena on itähelsinkiläisten maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. Hankkeessa tarjotaan palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja sekä mm. atk- ja kielikoulutusta. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Jari Kettunen, Tuula Heiskanen

16 Aloituspvm: Majakka UUDELY/858/2014 Työmajakka ry Jorvaksenkaari Jorvas Jari Sinisalo puh Kirkkonummi Hankkeen tavoitteena työttömien työnhakijoiden yleisten työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja työllistäminen Työmajakka ry:n luomiin tai etsimiin työtehtäviin. Kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluita käyttäneet työttömät, alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja kotouttamistoimenpiteet läpikäyneet maahanmuuttajat. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on sijoittaa vuosittain 30 henkilöä palkkatuettuun työhön tai työkokeiluun. Aloituspvm: Tatsi UUUDELY/706/ /2013 Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry Hakaniemenranta 1 A 3. krs Olli Ohvo puh Hankkeen tavoitteena on työllistää helsinkiläisiä työnhakija-asiakkaita ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kartoittaa jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikkaa. Hanke keskittyy kartoittamaan työpaikkoja etenkin yhdistystä rahoittavien liittojen ammattialoilta. Hankkeessa pyritään rakentamaan työllistämismalli, joka hyödyntää TE-toimiston ja ammattiliittojen yhteistyötä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Arja Siltanen Aloituspvm: Sveps Start UUUDELY/4223/ /2010 Ungdomsverkstaden Sveps Simonkatu 8 A Peter Rolin puh Pääkaupunkiseutu Hankkeen tarkoituksena on etsiä kestäviä ratkaisuja ruotsinkielisille työttömille tai työtä etsiville nuorille. Tavoitteena on, että vuosittain 50 nuorta on hankkeen kautta toimenpiteessä ja vähintään 70 % heistä löytää pitkäaikaisen ratkaisun tilanteeseensa (koulutus, työ). Hankkeessa nuoria kannustetaan löytämään omat vahvuutensa sekä kehitetään heidän työelämävalmiuksia. TE-toimiston yhdyshenkilö: Raimo Hokkanen Aloituspvm:

17 15 Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille UUDELY/122/ /2013 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A Mari Huusko puh Pääkaupunkiseutu Hankkeessa toteutetaan nuorille suunnattu Vanhustyön Trainee ohjelma, josta jatketaan joko palkkatuettuun työhön tai vanhusalan koulutukseen. Kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat sekä alle 30- vuotiaat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. TE-toimiston yhdyshenkilö: Heta Kiiskinen Aloituspvm: Palkkatuetuille työhönvalmennusta UUUDELY/326/ /2013 Vantaan kaupunki Asematie krs Vantaa Anne Hyyrynen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on lisätä palkkatuella Vantaan kaupungille palkattujen henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työskenteleville annetaan henkilökohtaista lisäohjausta työnhakuun ja jatkomahdollisuuksien kartoittamiseen. Asiakkaille järjestetään ostopalveluina tarvelähtökohtaisia koulutus- ja ryhmäpalveluita. Hankkeen tavoitteena on, että palkkatukijaksoon loppuun mennessä 20 prosenttia asiakkaista ohjataan työhön ilman palkkatukea, 20 prosenttia työhön palkkatuella ja 10 prosenttia koulutukseen. Hankkeessa on asiakkaista vuosittain n Aloituspvm: Tuupakasta työhön UUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Tuupakantie Vantaa Kirsi Peltola puh Vantaa Hankkeessa tarjotaan 3-6 kuukauden työkokeilujaksoja rakenteellisen työttömyyden kriteerit täyttäville työttömille, maahanmuuttajille ja nuorille. Työkokeilupaikkoja on tarjolla keittiöyksikössä, laitoshuollonyksikössä, tekstiili- ja käsityöyksikössä, remontti- ja korjausyksikössä, puutyöyksikössä sekä yrityksissä, joihin asiakkaita voidaan ohjata. Hankkeessa on tarjolla 41 työkokeilupaikkaa, jotka täytetään non-stop-periaatteella. Työkokeilun aikana asiakkaalle järjestetään työhönvalmennusta, jolla tuetaan työllistymistä. TE-toimiston yhdyshenkilö: Tapio Makkonen Aloituspvm:

18 Töihin Suomessa 16 UUUDELY/710/ /2013 Vantaan kaupunki Minkkitie Vantaa Sanna Malin puh Vantaa Hanke järjestää työttömille maahanmuuttajille työkokeilua lähinnä työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilu hankkeessa kestää korkeintaan kolme kuukautta ja koostuu sekä ryhmämuotoisesta, työnhakuvalmiuksia parantavasta toiminnasta että asiakkaan työllistymissuunnitelman mukaisesta työkokeilusta joko pajoilla tai kaupungin muissa työpaikoissa. Ryhmään mahtuu 20 kotoutujaa, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja joilla on halu työllistyä, mutta joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Mikäli ratkaisua ei löydy kolmen kuukauden työkokeilujakson aikana, voi työnhakija saada yksilöllistä tukea oman työllistymissuunnitelmansa toteuttamiseen hankkeen työhönvalmentajalta noin vuoden ajan. Aloituspvm: Kasvukutsu UUUDELY/2746/ /2013 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2 C Vantaa Johanna Sjöholm puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden, erityisesti pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia, kuten suomenkielentaitoa, atk-taitoja ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Asiakkaita pyritään työllis-tämään työkokeilujakson jälkeen joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marja Jaakkola, Sonja Jämsen Aloituspvm: Arjen ilo UUUDELY/114/ /2013 Vantaan Työttömät ry Leinikkitie 22 B Vantaa Tuula Saastamoinen puh Vantaa Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatuella tai työkokeiluun mm. kotiavun, keittiötyön ja vahtimestarin tehtäviin. Hankkeessa pyritään lisäämään työllistettyjen työmarkkinakykyä, ohjaamaan sijoittumista koulutukseen tai pysyvään työpaikkaan sekä parantamaan työttömän työnhakijan ammattitaitoa. TE-toimiston yhdyshenkilöt: Birgitta Miettinen, Sirkka-Liisa Wallius, Tiina Voutilainen

19 17 Kohti työelämää UUUDELY/2270/2014 ViaDia Järvenpää ry Wärtsilänkatu 8 A Järvenpää Pia Vappula puh Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistäminen luomalla heille valmiuksia työnhakemiseen, opiskelupaikan löytämiseen, palkkatuettuun työhön ja työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaille tarjotaan työkokeilupaikkoja mm. puhtaanapitotehtävissä, huonekalujen kunnostustoiminnassa, käsityötoiminnassa sekä lahjoitustavaroiden käsittelyssä, kuljetuksessa ja myynnissä. Asiakastavoitteena on vähintään 14 henkilöä vuodessa. Aloituspvm: Virtavesien kunnostukset Uudellamaalla ja Hämeessä UUUDELY/4006/ /2013 Virtavesien hoitoyhdistys ry Kirjastopolku 5 B Lohja Olli Toivonen puh Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alue Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja vajaakuntoisia virtavesien kunnostustöihin. Työkohteina ovat Uudenmaan virtavesistöt sekä Hämeen puolella Karjaanjoen ja Vantaanjoen latvavesistöt. Tavoitteena on työllistää henkilöä vuosittain palkkatuella. Aloituspvm: Tartu tilaisuuteen Marssi Menestykseen UUUDELY/2619/ /2011 Yhdistys Toivo ry Kivitie Espoo Jani Heino puh Hankkeen tavoitteena on jatkaa Osuuskunta Toivossa aloitettua toimintaa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ja tukemaan työttömiä vuotiaita työnhakijoita, joilla on merkittäviä vaikeuksia työelämään tai opiskeluun pääsemisessä. Yksilöllisesti tuetun työharjoittelun ja työkokeilun kautta tuetaan osallistujien sijoittumista työelämään tai opiskeluun ja edelleen avoimille työmarkkinoille. TE-toimiston yhdyshenkilö: Marina Misukka Aloituspvm:

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot